Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ hữu bật

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ hữu bật

Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc dày.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ hữu bật

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày. ( ở cung mệnh di chuyển thị dã, tam phương thứ hai )

Tả hữu đồng cung, phê áo lưới tử. ( thìn tuất an mệnh, tháng giêng bảy tháng thân người. Sửu cung an mệnh, tháng mười người sống. Chưa cung an mệnh, tháng tư người sống. Cung Mão Dậu an mệnh, bát nguyệt thập nhị nguyệt người sống. Tam phương chớ luận )

Mộ phùng tả hữu, tôn ở bát tọa quý.

Tả hữu giáp mệnh là đắt cách. ( như an mệnh tại sửu cung, tả phụ tại tí cung, hữu bật ở dần cung. Tam, năm, chín, tháng mười một người sống thị dã, nếu không quý tắc đại phú )

Giúp đỡ giáp đế vi thượng phẩm. ( tử vi thủ mệnh, tả hữu giáp tới thị dã )

Tả hữu văn xương, vị trí tới đài phụ.

Tả hữu Khôi Việt thành phúc thọ. ( tam ngôi sao đồng cung cung mệnh, Phúc Thọ toàn Mỹ. Nếu nữ mệnh phùng tới, vượng phu ích tử )

Tả hữu đơn thủ chiếu mệnh cung, rời tông con thứ. ( thân mệnh vô chính diệu thị dã. Nếu tam phương hợp tử vi thiên tướng thiên phủ cát )

Giúp đỡ gặp tài Quan, áo bật trứ tử. ( cung mệnh có ngôi sao may mắn, tài cung quan tả hữu lai triều thị dã )

Tả hữu tài Quan kiêm giáp củng, áo lộc phong phú. ( như tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch, lại hoặc cung tài bạch tại sửu, trái tại tí, phải ở dần, chính là giáp cũng. Cung quan lộc cũng cùng )

Tả hữu trinh dương, hồi hình trộm.

Tả hữu xương khúc phùng Kình Đà, đương sinh dị nốt ruồi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ hữu bật

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ hữu bật

Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc dày.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày. ( ở cung mệnh di chuyển thị dã, tam phương thứ hai )

Tả hữu đồng cung, phê áo lưới tử. ( thìn tuất an mệnh, tháng giêng bảy tháng thân người. Sửu cung an mệnh, tháng mười người sống. Chưa cung an mệnh, tháng tư người sống. Cung Mão Dậu an mệnh, bát nguyệt thập nhị nguyệt người sống. Tam phương chớ luận )

Mộ phùng tả hữu, tôn ở bát tọa quý.

Tả hữu giáp mệnh là đắt cách. ( như an mệnh tại sửu cung, tả phụ tại tí cung, hữu bật ở dần cung. Tam, năm, chín, tháng mười một người sống thị dã, nếu không quý tắc đại phú )

Giúp đỡ giáp đế vi thượng phẩm. ( tử vi thủ mệnh, tả hữu giáp tới thị dã )

Tả hữu văn xương, vị trí tới đài phụ.

Tả hữu Khôi Việt thành phúc thọ. ( tam ngôi sao đồng cung cung mệnh, Phúc Thọ toàn Mỹ. Nếu nữ mệnh phùng tới, vượng phu ích tử )

Tả hữu đơn thủ chiếu mệnh cung, rời tông con thứ. ( thân mệnh vô chính diệu thị dã. Nếu tam phương hợp tử vi thiên tướng thiên phủ cát )

Giúp đỡ gặp tài Quan, áo bật trứ tử. ( cung mệnh có ngôi sao may mắn, tài cung quan tả hữu lai triều thị dã )

Tả hữu tài Quan kiêm giáp củng, áo lộc phong phú. ( như tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch, lại hoặc cung tài bạch tại sửu, trái tại tí, phải ở dần, chính là giáp cũng. Cung quan lộc cũng cùng )

Tả hữu trinh dương, hồi hình trộm.

Tả hữu xương khúc phùng Kình Đà, đương sinh dị nốt ruồi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button