Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ

Tả phụ thủ mệnh, tử phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ

Tả phụ thủ mệnh, tử phủ cameras xương nhật nguyệt tham võ hội hợp, cũng có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan tắc phú quý không lâu.

Tả phụ thủ mệnh, Kình Đà hỏa linh được thông qua, thêm cánh cửa cực lớn thất sát thiên cơ vi dưới cách.

Tả phụ liêm trinh kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

Tả phủ đồng cung, tôn ở vạn thừa. ( nhị tinh đồng cung thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng hướng, tất ở cực phẩm quý )

Tả phụ văn xương hội cát ngôi sao, tôn ở bát tọa. ( nhị tinh cố thủ vu thân mệnh, ba chủ cát củng phương luận. Gia sát không phải )

Tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tả phụ

Tả phụ thủ mệnh, tử phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

Tả phụ thủ mệnh, tử phủ cameras xương nhật nguyệt tham võ hội hợp, cũng có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan tắc phú quý không lâu.

Tả phụ thủ mệnh, Kình Đà hỏa linh được thông qua, thêm cánh cửa cực lớn thất sát thiên cơ vi dưới cách.

Tả phụ liêm trinh kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

Tả phủ đồng cung, tôn ở vạn thừa. ( nhị tinh đồng cung thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng hướng, tất ở cực phẩm quý )

Tả phụ văn xương hội cát ngôi sao, tôn ở bát tọa. ( nhị tinh cố thủ vu thân mệnh, ba chủ cát củng phương luận. Gia sát không phải )

Tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button