Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết Thái Âm

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết Thái Âm

Thái Âm thủ mệnh, miếu gặp chư cát, phú thả quý.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết Thái Âm

Thái Âm thủ mệnh, người sinh đêm không nên hãm, hãm tắc khắc mẹ, nam thả khắc vợ.

Thái Âm tại thân cung phùng tới, chủ tùy nương kế bái hoặc rơi xa quê hương cho làm con thừa tự.

Thái Âm ở mệnh thân cung, miếu vượng, chủ cả đời khoái hoạt.

Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa Jike quyền lộc phản hồi hung, xuất ngoại rơi xa quê hương cát, càng gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, tứ chi tàn tật.

Thái Âm ở tử, danh hào thủy trừng quế ngạc, trở nên rõ ràng phải chức vụ, trung gián tài.

Thái Âm ở tử, người sinh năm bính, đinh, phú quý trung lương.

Nguyệt lãng thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu. ( vi nguyệt lãng thiên môn cách. Năm Tý sinh ra, đêm người sống hợp cục, không quý tắc đại phú. Người sinh năm bính, đinh chủ quý, người sinh năm nhâm quý chủ phú, cũng phải tam phương cát củng )

Thái Âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam làm tôi tớ nữ làm kỹ nữ.

Thái Âm ở tuất thủ mệnh, thái dương ở thìn đối chiếu, chủ phú quý.

Thái âm hóa lộc tồn đồng cung, tả hữu gặp lại phú quý ông.

Quá chữ chìm khúc đồng cung, nhất định là cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. ( mệnh tọa nhật nguyệt, tài Quan hai cung xương khúc đến sẽ. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài Quan hai cung nhật nguyệt đến sẽ. Gặp lại Khôi Việt ngôi sao may mắn, chủ phú quý )

Thái Âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên tới quang vinh. ( văn xương cũng thế. Ở mệnh thân cung tức là xảo nghệ người )

Thái Âm ở tiền tài, đa số tài phú tới Quan.

Thái Âm ở tật ách, gặp đà la, chủ tật ở mắt. Gặp hỏa linh, vi tai họa.

Thái Âm Kình Đà, tất chủ nhân ly tài tán.

Nhật nguyệt tối ngại phản bối, là thất huy. ( thái dương ở thân dậu tuất hợi tí, là thất huy. Thái Âm ở mão thìn tị ngọ vị, là thất huy )

Nguyệt diệu, thiên lương nữ nhân dâm bần. ( Thái Âm cung Dần Thân, thiên lương cung Tị Hợi, nữ mệnh giá trị tới, chủ nhiều dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết Thái Âm

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết Thái Âm

Thái Âm thủ mệnh, miếu gặp chư cát, phú thả quý.

Thái Âm thủ mệnh, người sinh đêm không nên hãm, hãm tắc khắc mẹ, nam thả khắc vợ.

Thái Âm tại thân cung phùng tới, chủ tùy nương kế bái hoặc rơi xa quê hương cho làm con thừa tự.

Thái Âm ở mệnh thân cung, miếu vượng, chủ cả đời khoái hoạt.

Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa Jike quyền lộc phản hồi hung, xuất ngoại rơi xa quê hương cát, càng gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm, cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, tứ chi tàn tật.

Thái Âm ở tử, danh hào thủy trừng quế ngạc, trở nên rõ ràng phải chức vụ, trung gián tài.

Thái Âm ở tử, người sinh năm bính, đinh, phú quý trung lương.

Nguyệt lãng thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu. ( vi nguyệt lãng thiên môn cách. Năm Tý sinh ra, đêm người sống hợp cục, không quý tắc đại phú. Người sinh năm bính, đinh chủ quý, người sinh năm nhâm quý chủ phú, cũng phải tam phương cát củng )

Thái Âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam làm tôi tớ nữ làm kỹ nữ.

Thái Âm ở tuất thủ mệnh, thái dương ở thìn đối chiếu, chủ phú quý.

Thái âm hóa lộc tồn đồng cung, tả hữu gặp lại phú quý ông.

Quá chữ chìm khúc đồng cung, nhất định là cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. ( mệnh tọa nhật nguyệt, tài Quan hai cung xương khúc đến sẽ. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài Quan hai cung nhật nguyệt đến sẽ. Gặp lại Khôi Việt ngôi sao may mắn, chủ phú quý )

Thái Âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên tới quang vinh. ( văn xương cũng thế. Ở mệnh thân cung tức là xảo nghệ người )

Thái Âm ở tiền tài, đa số tài phú tới Quan.

Thái Âm ở tật ách, gặp đà la, chủ tật ở mắt. Gặp hỏa linh, vi tai họa.

Thái Âm Kình Đà, tất chủ nhân ly tài tán.

Nhật nguyệt tối ngại phản bối, là thất huy. ( thái dương ở thân dậu tuất hợi tí, là thất huy. Thái Âm ở mão thìn tị ngọ vị, là thất huy )

Nguyệt diệu, thiên lương nữ nhân dâm bần. ( Thái Âm cung Dần Thân, thiên lương cung Tị Hợi, nữ mệnh giá trị tới, chủ nhiều dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button