Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên đồng

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên đồng

Thiên đồng thủ mệnh, không sợ kiếp sát xâm chiếm, không sợ chư sát đồng cung.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên đồng

Thiên đồng hội cát thọ nguyên dài.

Thiên đồng tuất cung vi phản bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng ở tị hợi thủ mệnh, sẽ Tứ Sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng Thái Âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát trọng, tứ chi gầy gò ốm yếu.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp cánh cửa cực lớn hỏa linh, tất sinh dị nốt ruồi.

Thiên đồng thiên lương cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh mình sinh ra phúc dày.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp tả hữu xương lương, quý hiển.

Thiên đồng kình dương ở ngọ vị trí, người sinh năm bính hoặc mậu trấn điều khiển biên cương. ( vi mã đầu đái tiễn cách. Phú thả quý )

Thiên đồng kình dương đồng cung, thân thể hồi tổn thương.

Thiên đồng đà la đồng cung, béo phì mà mắt nhỏ.

Nữ mệnh thiên đồng phải là hiền. ( tử sinh ra mệnh tọa dần, người sinh năm tân mệnh tọa mão, người sinh năm đinh mệnh tọa tuất, nhập cách. Người sinh năm bính tân mệnh cát. Tị hợi phùng đây hóa cát, tuy đẹp tất dâm )

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh lanh lợi. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng Thái Âm đồng cung, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương đồng cung, nên chỉ nhà kề.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên đồng

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên đồng

Thiên đồng thủ mệnh, không sợ kiếp sát xâm chiếm, không sợ chư sát đồng cung.

Thiên đồng hội cát thọ nguyên dài.

Thiên đồng tuất cung vi phản bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng ở tị hợi thủ mệnh, sẽ Tứ Sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng Thái Âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát trọng, tứ chi gầy gò ốm yếu.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp cánh cửa cực lớn hỏa linh, tất sinh dị nốt ruồi.

Thiên đồng thiên lương cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh mình sinh ra phúc dày.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp tả hữu xương lương, quý hiển.

Thiên đồng kình dương ở ngọ vị trí, người sinh năm bính hoặc mậu trấn điều khiển biên cương. ( vi mã đầu đái tiễn cách. Phú thả quý )

Thiên đồng kình dương đồng cung, thân thể hồi tổn thương.

Thiên đồng đà la đồng cung, béo phì mà mắt nhỏ.

Nữ mệnh thiên đồng phải là hiền. ( tử sinh ra mệnh tọa dần, người sinh năm tân mệnh tọa mão, người sinh năm đinh mệnh tọa tuất, nhập cách. Người sinh năm bính tân mệnh cát. Tị hợi phùng đây hóa cát, tuy đẹp tất dâm )

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh lanh lợi. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng Thái Âm đồng cung, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương đồng cung, nên chỉ nhà kề.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button