Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên khôi thiên việt

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên khôi thiên việt

Cung mệnh tọa quý hướng quý, hoặc là tả hữu cát tụ, vô bất phú quý.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên khôi thiên việt

Khôi lâm mệnh, việt thủ thân, thay đổi gần nhau, lại được ngôi sao may mắn hội hợp, thiếu niên tất thú mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu trợ giúp.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ. ( vi thiên ất củng mệnh cách )

Khôi Việt đồng hành, vị trí tới đài phụ. ( nếu Khôi Việt thủ vu thân mệnh, càng thêm cát hóa củng chiếu, vô bất phú quý. Tam phương thứ hai )

Sao Khôi lâm mệnh, vị liệt tam đài. ( tử vi thủ mệnh ở ngọ cung, gặp văn xương thiên khôi đồng cung thị dã )

Khôi Việt mệnh thân nhiều chiết quế. ( thêm cát phương luận, ở mệnh thân tối diệu, tam phương thứ hai )

Khôi Việt giáp mệnh là lạ cách. ( như an mệnh tại cung thìn, khôi ở mão, việt ở cung tị thị dã )

Quý nhân quý hương, phùng của cải quý. ( thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại kiêm cát diệu quyền lộc đến trợ thị dã )

Khôi Việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô hướng đài phụ quý. ( mệnh thân diệu, tam phương thứ hai. Gặp hình sát hướng sẽ người bình thường )

Khôi Việt phụ tinh thành phúc thọ. ( nhị tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn )

Khôi Việt gặp lại dương linh không kiếp thấu, cố tật rất nhiều.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên khôi thiên việt

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên khôi thiên việt

Cung mệnh tọa quý hướng quý, hoặc là tả hữu cát tụ, vô bất phú quý.

Khôi lâm mệnh, việt thủ thân, thay đổi gần nhau, lại được ngôi sao may mắn hội hợp, thiếu niên tất thú mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu trợ giúp.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ. ( vi thiên ất củng mệnh cách )

Khôi Việt đồng hành, vị trí tới đài phụ. ( nếu Khôi Việt thủ vu thân mệnh, càng thêm cát hóa củng chiếu, vô bất phú quý. Tam phương thứ hai )

Sao Khôi lâm mệnh, vị liệt tam đài. ( tử vi thủ mệnh ở ngọ cung, gặp văn xương thiên khôi đồng cung thị dã )

Khôi Việt mệnh thân nhiều chiết quế. ( thêm cát phương luận, ở mệnh thân tối diệu, tam phương thứ hai )

Khôi Việt giáp mệnh là lạ cách. ( như an mệnh tại cung thìn, khôi ở mão, việt ở cung tị thị dã )

Quý nhân quý hương, phùng của cải quý. ( thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại kiêm cát diệu quyền lộc đến trợ thị dã )

Khôi Việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô hướng đài phụ quý. ( mệnh thân diệu, tam phương thứ hai. Gặp hình sát hướng sẽ người bình thường )

Khôi Việt phụ tinh thành phúc thọ. ( nhị tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn )

Khôi Việt gặp lại dương linh không kiếp thấu, cố tật rất nhiều.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button