Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên lương

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên lương

Cung mệnh hoặc đối cung hữu thiên lương, chủ có thọ.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên lương

Lương ở ngọ vị trí, Quan chi phí thanh hiển. ( vi thọ tinh nhập miếu cách. Đinh mình quý nhân đủ tư cách )

Thiên lương thủ chiếu, cát gặp lại, bình sinh Phúc Thọ. ( ở ngọ cung thật tốt )

Thiên lương thêm cát tọa di chuyển, cự thương cao giả. ( thêm Kình Đà bình thường )

Thiên lương miếu vượng, thiên cơ đồng cung, công Hàn Mặc, giỏi nói chuyện lính.

Lương đồng cơ nguyệt dần thân vị trí, cả đời lợi nhuận nghiệp thông minh.

Thiên lương thái dương xương lộc sẽ, lư truyền hạng nhất.

Thiên lương thiên đồng tụ ở mệnh thân cung, không sợ hung nguy.

Lương đồng đúng ở tị hợi, nam lang thang, nữ nhân đa dâm. ( thêm Kình Đà sát thấu, xuống thêm tiện )

Lương dậu, nguyệt tị, lại chỉ phiêu mui thuyền tới khách.

Thiên lương văn xương ở miếu vượng, vị trí tới thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia sẽ, xuất tướng nhập tướng.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ. ( tị hợi cung thân an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã đồng cung thị dã )

Thiên lương hãm địa, gặp Kình Đà, đồi phong bại tục chi lưu.

Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cục, thấp hèn mẹ goá con côi chết non.

Thiên lương, nguyệt diệu, nữ nhân dâm bần. ( lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm bần. Không hãm áo lộc toại, như lõm xuống tiện )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên lương

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên lương

Cung mệnh hoặc đối cung hữu thiên lương, chủ có thọ.

Lương ở ngọ vị trí, Quan chi phí thanh hiển. ( vi thọ tinh nhập miếu cách. Đinh mình quý nhân đủ tư cách )

Thiên lương thủ chiếu, cát gặp lại, bình sinh Phúc Thọ. ( ở ngọ cung thật tốt )

Thiên lương thêm cát tọa di chuyển, cự thương cao giả. ( thêm Kình Đà bình thường )

Thiên lương miếu vượng, thiên cơ đồng cung, công Hàn Mặc, giỏi nói chuyện lính.

Lương đồng cơ nguyệt dần thân vị trí, cả đời lợi nhuận nghiệp thông minh.

Thiên lương thái dương xương lộc sẽ, lư truyền hạng nhất.

Thiên lương thiên đồng tụ ở mệnh thân cung, không sợ hung nguy.

Lương đồng đúng ở tị hợi, nam lang thang, nữ nhân đa dâm. ( thêm Kình Đà sát thấu, xuống thêm tiện )

Lương dậu, nguyệt tị, lại chỉ phiêu mui thuyền tới khách.

Thiên lương văn xương ở miếu vượng, vị trí tới thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia sẽ, xuất tướng nhập tướng.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ. ( tị hợi cung thân an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã đồng cung thị dã )

Thiên lương hãm địa, gặp Kình Đà, đồi phong bại tục chi lưu.

Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cục, thấp hèn mẹ goá con côi chết non.

Thiên lương, nguyệt diệu, nữ nhân dâm bần. ( lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm bần. Không hãm áo lộc toại, như lõm xuống tiện )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button