Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên mã

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên mã

Thiên mã lâm mệnh thân cung, gọi là dịch mã, chủ hiếu động. Vui mừng lộc tồn tử phủ xương khúc thủ chiếu thành lành.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên mã

Thiên mã lộc tồn đồng cung, gọi là lộc mã giao trì, chủ đại cát lợi nhuận. ( kị gặp sát dương hỏa đoạn đường không vong cập chết hết tới hương, chủ nhiều lao khổ )

Thiên mã tọa thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng.

Thiên mã ngộ không vong, chung thân bôn tẩu.

Thiên mã phùng không vong chết hết, tai nạn bệnh tật bất lợi.

Nữ mệnh, thiên lương gặp mã, tiện hơn nữa dâm. ( thiên mã tọa mệnh, tam hợp gặp thiên lương chụp ảnh chung thị dã )

Chỉnh lí tự phi tinh tử vi đấu sổ

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên mã

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên mã

Thiên mã lâm mệnh thân cung, gọi là dịch mã, chủ hiếu động. Vui mừng lộc tồn tử phủ xương khúc thủ chiếu thành lành.

Thiên mã lộc tồn đồng cung, gọi là lộc mã giao trì, chủ đại cát lợi nhuận. ( kị gặp sát dương hỏa đoạn đường không vong cập chết hết tới hương, chủ nhiều lao khổ )

Thiên mã tọa thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng.

Thiên mã ngộ không vong, chung thân bôn tẩu.

Thiên mã phùng không vong chết hết, tai nạn bệnh tật bất lợi.

Nữ mệnh, thiên lương gặp mã, tiện hơn nữa dâm. ( thiên mã tọa mệnh, tam hợp gặp thiên lương chụp ảnh chung thị dã )

Chỉnh lí tự phi tinh tử vi đấu sổ

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button