Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên phủ

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên phủ

Thiên phủ lâm tuất có ngôi sao phù, eo kim y tử. ( giáp mình sinh ra hội cát, vô sát thấu )

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên phủ

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp mình nhân eo kim lại thả phú. ( thêm Tứ Sát có tỳ )

Thiên phủ ở ngọ, tuất cung thiên tướng đến chầu người sinh năm giáp nhất phẩm quý.

Phủ tướng cùng đi sẽ cung mệnh, ngàn chung ăn lộc. ( an mệnh cung Dần Thân, phủ tướng ở tiền tài cung quan lộc phụ người bên trên cách, vi phủ tướng triều viên cách. Biệt cung thứ hai )

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, cùng tuất cung đến chầu vị trí đăng nhất phẩm tới quang vinh. ( người sinh năm giáp gặp là cũng tốt )

Thiên phủ vũ khúc ở kho tiền, càng thêm quyền lộc giàu có quyền quý. ( có tả hữu lộc tồn càng đẹp )

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất có rất nhiều của cải.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao đệ ân quang vinh.

Tả phủ đồng cung, tôn ở vạn thừa.

Thiên phủ thủ mệnh, Kình Đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kị lạc không vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tướng, là áo lộc chi thần, vi sĩ làm quan, chủ điềm hanh thông.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên phủ

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên phủ

Thiên phủ lâm tuất có ngôi sao phù, eo kim y tử. ( giáp mình sinh ra hội cát, vô sát thấu )

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp mình nhân eo kim lại thả phú. ( thêm Tứ Sát có tỳ )

Thiên phủ ở ngọ, tuất cung thiên tướng đến chầu người sinh năm giáp nhất phẩm quý.

Phủ tướng cùng đi sẽ cung mệnh, ngàn chung ăn lộc. ( an mệnh cung Dần Thân, phủ tướng ở tiền tài cung quan lộc phụ người bên trên cách, vi phủ tướng triều viên cách. Biệt cung thứ hai )

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, cùng tuất cung đến chầu vị trí đăng nhất phẩm tới quang vinh. ( người sinh năm giáp gặp là cũng tốt )

Thiên phủ vũ khúc ở kho tiền, càng thêm quyền lộc giàu có quyền quý. ( có tả hữu lộc tồn càng đẹp )

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất có rất nhiều của cải.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao đệ ân quang vinh.

Tả phủ đồng cung, tôn ở vạn thừa.

Thiên phủ thủ mệnh, Kình Đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kị lạc không vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tướng, là áo lộc chi thần, vi sĩ làm quan, chủ điềm hanh thông.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button