Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tử vi

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết

Tử vi

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tử vi

Tử vi ở tí ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

Tử vi thủ mệnh sửu cung, trước có cát diệu đến kêu khóc, sẽ làm chức quyền lớn.

Tử vi ở ngọ, vô Kình Đà, giáp đinh mình sinh ra, vị trí chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ nhân dần cung, nhâm người sinh năm giáp phú quý cùng.

Tử vi ở mão dậu, gặp tai kiếp khoảng không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô giúp đỡ đồng hành, tức là cô quân, không được hoàn mỹ.

Tử vi gặp hung tinh, mặc dù lấy được cát mà vô đạo.

Tử vi thiên phủ, toàn bộ theo như giúp đỡ chi công.

Tử phủ đồng cung, chung thân phúc dày.

Tử phủ đồng cung, vô sát thấu, người sinh năm giáp hưởng phúc chung thân.

Tử phủ triều viên, thực lộc vạn chung.

Tử phủ triều viên sống lộc phùng, chung thân phúc dày tới tam công.

Tử vi cùng thiên phủ, tả hữu, xương khúc, Lộc Mã tam hợp, cực cát, ăn lộc ngàn chung, cự phú đại quý.

Tử phủ nhật nguyệt ở vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử phủ giáp mệnh là đắt cách.

Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, gần gần gian nhân.

Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi cùng tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng tả hữu đến giáp củng, vi quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại chỉ trinh tường.

Tử vi thất sát thêm không vong, hư danh chịu ấm.

Tử vi thất sát đồng cung sẽ Tứ Sát, không quý, cô độc, hình tổn thương.

Tử Phá mệnh lâm vu xấu chưa, lại thêm cát diệu, phú quý chịu kỳ.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ đệ.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, giàu không quý có hư danh.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi gặp phá quân ở thìn tuất xấu chưa tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, vi tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý chịu kỳ.

Tử vi giúp đỡ đồng cung, thở một cái trăm nặc, cư thượng phẩm.

Giúp đỡ giáp đế vi thượng phẩm, hoa đào phạm chủ vi chí dâm. ( thân mệnh tử vi cùng tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo nói. Được giúp đỡ giáp đế, tham lang bị quản chế, tắc không câu nệ đây luận )

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói.

Tử vi cùng chư sát đồng cung, chư cát chụp ảnh chung, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị trí, chủ nhân gian trá giả hòa hợp.

Tử vi quyền lộc gặp Kình Đà, mặc dù lấy được cát mà vô đạo, chủ thái độ làm người tâm thuật bất chính.

Tử vi ở tiền tài, càng thêm hóa lộc giàu có quyền quý. Hoặc gặp lộc tồn cũng có thể.

Tử vi gặp vũ khúc phá quân Kình Đà, lấn hình tai nạn và rắc rối, con nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ cung thân, cát quý đẹp, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi tại tí ngọ dậu cập tị hợi, thêm Tứ Sát, mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp.

Vận suy hạn suy, vui mừng tử vi tới hiểu hung ác.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết tử vi

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết

Tử vi

Tử vi ở tí ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

Tử vi thủ mệnh sửu cung, trước có cát diệu đến kêu khóc, sẽ làm chức quyền lớn.

Tử vi ở ngọ, vô Kình Đà, giáp đinh mình sinh ra, vị trí chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ nhân dần cung, nhâm người sinh năm giáp phú quý cùng.

Tử vi ở mão dậu, gặp tai kiếp khoảng không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô giúp đỡ đồng hành, tức là cô quân, không được hoàn mỹ.

Tử vi gặp hung tinh, mặc dù lấy được cát mà vô đạo.

Tử vi thiên phủ, toàn bộ theo như giúp đỡ chi công.

Tử phủ đồng cung, chung thân phúc dày.

Tử phủ đồng cung, vô sát thấu, người sinh năm giáp hưởng phúc chung thân.

Tử phủ triều viên, thực lộc vạn chung.

Tử phủ triều viên sống lộc phùng, chung thân phúc dày tới tam công.

Tử vi cùng thiên phủ, tả hữu, xương khúc, Lộc Mã tam hợp, cực cát, ăn lộc ngàn chung, cự phú đại quý.

Tử phủ nhật nguyệt ở vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử phủ giáp mệnh là đắt cách.

Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, gần gần gian nhân.

Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi cùng tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng tả hữu đến giáp củng, vi quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại chỉ trinh tường.

Tử vi thất sát thêm không vong, hư danh chịu ấm.

Tử vi thất sát đồng cung sẽ Tứ Sát, không quý, cô độc, hình tổn thương.

Tử Phá mệnh lâm vu xấu chưa, lại thêm cát diệu, phú quý chịu kỳ.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ đệ.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, giàu không quý có hư danh.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi gặp phá quân ở thìn tuất xấu chưa tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, vi tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý chịu kỳ.

Tử vi giúp đỡ đồng cung, thở một cái trăm nặc, cư thượng phẩm.

Giúp đỡ giáp đế vi thượng phẩm, hoa đào phạm chủ vi chí dâm. ( thân mệnh tử vi cùng tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo nói. Được giúp đỡ giáp đế, tham lang bị quản chế, tắc không câu nệ đây luận )

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói.

Tử vi cùng chư sát đồng cung, chư cát chụp ảnh chung, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị trí, chủ nhân gian trá giả hòa hợp.

Tử vi quyền lộc gặp Kình Đà, mặc dù lấy được cát mà vô đạo, chủ thái độ làm người tâm thuật bất chính.

Tử vi ở tiền tài, càng thêm hóa lộc giàu có quyền quý. Hoặc gặp lộc tồn cũng có thể.

Tử vi gặp vũ khúc phá quân Kình Đà, lấn hình tai nạn và rắc rối, con nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ cung thân, cát quý đẹp, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi tại tí ngọ dậu cập tị hợi, thêm Tứ Sát, mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp.

Vận suy hạn suy, vui mừng tử vi tới hiểu hung ác.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button