Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn khúc

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn khúc

Văn khúc thủ mệnh, cùng văn xương đồng cung, hiệp ngôi sao may mắn, vi danh sách đậu tới các khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn khúc

Văn khúc sống cu ky một mình mệnh thân cung, càng phùng hung diệu, cũng chỉ vô danh lưỡi luận đồ đệ.

Văn khúc vũ khúc vào miếu, phùng tả hữu, tương tương tới phẩm. ( văn khúc nên tử dậu, vũ khúc nên tứ mộ )

Văn khúc vũ khúc vượng cung, uy danh lẫy lừng dịch. ( văn khúc tử cung thứ nhất, cung Mão Dậu thứ hai. Vũ khúc thìn cung thứ nhất, cung Sửu Mùi thứ hai )

Văn khúc vũ khúc tham lang vu xấu hạn, phòng ngâm nước buồn.

Văn khúc liêm trinh đồng cung, tất chỉ công lại.

Văn khúc Thái Âm đồng cung, cửu lưu thuật sĩ.

Văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn khúc cánh cửa cực lớn đồng cung, tang chí.

Văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai.

Văn khúc liêm trinh thất sát Kình Đà cùng đến, lừa dối ngụy.

Văn khúc thiên lương đồng cung, vị trí tới thai cương. ( nhị tinh cùng tồn tại ngọ an mệnh bên trên cách, dần cung thứ hai )

Khúc, lương ngọ, củng hướng người cũng tốt.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn khúc

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn khúc

Văn khúc thủ mệnh, cùng văn xương đồng cung, hiệp ngôi sao may mắn, vi danh sách đậu tới các khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

Văn khúc sống cu ky một mình mệnh thân cung, càng phùng hung diệu, cũng chỉ vô danh lưỡi luận đồ đệ.

Văn khúc vũ khúc vào miếu, phùng tả hữu, tương tương tới phẩm. ( văn khúc nên tử dậu, vũ khúc nên tứ mộ )

Văn khúc vũ khúc vượng cung, uy danh lẫy lừng dịch. ( văn khúc tử cung thứ nhất, cung Mão Dậu thứ hai. Vũ khúc thìn cung thứ nhất, cung Sửu Mùi thứ hai )

Văn khúc vũ khúc tham lang vu xấu hạn, phòng ngâm nước buồn.

Văn khúc liêm trinh đồng cung, tất chỉ công lại.

Văn khúc Thái Âm đồng cung, cửu lưu thuật sĩ.

Văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn khúc cánh cửa cực lớn đồng cung, tang chí.

Văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai.

Văn khúc liêm trinh thất sát Kình Đà cùng đến, lừa dối ngụy.

Văn khúc thiên lương đồng cung, vị trí tới thai cương. ( nhị tinh cùng tồn tại ngọ an mệnh bên trên cách, dần cung thứ hai )

Khúc, lương ngọ, củng hướng người cũng tốt.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button