Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết vũ khúc

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết vũ khúc

 

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết vũ khúc

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh ra phúc dày, người sống ở đông nam bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh lẫy lừng dịch. ( vi tướng tinh đắc địa cách. Thìn tuất xấu chưa sinh ra, an mệnh thần tuất cung Sửu Mùi, chủ phú quý. Như không ở thìn tuất xấu chưa người thứ hai )

Vũ khúc nhàn cung, nhiều tay nghề. ( vũ khúc ở cung Tị Hợi thủ mệnh. Gia sát người, tay nghề an thân )

Vũ khúc thủ vu tiền tài, đa số tài phú tới Quan.

Tài ở tài vị, gặp người phú xa xỉ. ( vũ khúc, tử vi, thiên phủ ở cung tài bạch, lại kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa xỉ. Hai hạn người phùng tới, chủ quá dấu vết )

Vũ khúc thiên phủ đồng cung vu tí ngọ, chủ có thọ.

Vũ khúc tham lang đồng cung vu xấu chưa, chủ thiếu niên bất lợi, trước bần về sau phú, bủn xỉn người.

Vũ khúc tuất hợi bên trên, sợ nhất phùng tham lang. ( vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung gặp tham lang, hóa kị gia sát. Định chủ thiếu niên bất lợi )

Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người.

Vũ khúc tham lang kho tiền vị trí, hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng đồng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc thêm cát tọa di chuyển, cự thương cao giả. ( cát đa phương luận )

Vũ khúc thất sát sẽ kình dương, nhân tài cầm đao.

Vũ khúc thất sát đốm lửa đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, khó quý hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

Vũ khúc phá quân cùng với tài cung, tài tới tay mà thành khoảng không.

Vũ khúc sẽ bể quân liêm trinh vu mão cung, tất thấy mộc áp phách sợ.

Vũ khúc cùng phá quân tham lang gặp ở tử cung, tất chủ nhảy sông ngâm nước.

Vũ khúc cùng liêm trinh gặp ở mão cung, tất chủ rách nát.

Vũ khúc cùng liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, liền chỉ kinh thương.

Vũ khúc vào miếu, cùng xương khúc đồng cung, xuất tướng nhập tướng.

Vũ khúc Khôi Việt ở miếu vượng, tài phú tới Quan.

Vũ khúc Lộc Mã đồng cung, phát tài viễn hương.

Vũ khúc Kình Đà kiêm hỏa tinh, chết nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc gặp Kình Đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên thọ.

Vũ khúc ngôi sao vi quả tú. ( phu ngôi sao nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình phạt khắc. Nếu hai cương tương địch, tất chủ hình khắc sanh ly )

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, lâm đại tiểu nhị hạn bên trong, chủ thị phi rắc rối.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết vũ khúc

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết vũ khúc

 

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh ra phúc dày, người sống ở đông nam bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh lẫy lừng dịch. ( vi tướng tinh đắc địa cách. Thìn tuất xấu chưa sinh ra, an mệnh thần tuất cung Sửu Mùi, chủ phú quý. Như không ở thìn tuất xấu chưa người thứ hai )

Vũ khúc nhàn cung, nhiều tay nghề. ( vũ khúc ở cung Tị Hợi thủ mệnh. Gia sát người, tay nghề an thân )

Vũ khúc thủ vu tiền tài, đa số tài phú tới Quan.

Tài ở tài vị, gặp người phú xa xỉ. ( vũ khúc, tử vi, thiên phủ ở cung tài bạch, lại kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa xỉ. Hai hạn người phùng tới, chủ quá dấu vết )

Vũ khúc thiên phủ đồng cung vu tí ngọ, chủ có thọ.

Vũ khúc tham lang đồng cung vu xấu chưa, chủ thiếu niên bất lợi, trước bần về sau phú, bủn xỉn người.

Vũ khúc tuất hợi bên trên, sợ nhất phùng tham lang. ( vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung gặp tham lang, hóa kị gia sát. Định chủ thiếu niên bất lợi )

Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người.

Vũ khúc tham lang kho tiền vị trí, hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng đồng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc thêm cát tọa di chuyển, cự thương cao giả. ( cát đa phương luận )

Vũ khúc thất sát sẽ kình dương, nhân tài cầm đao.

Vũ khúc thất sát đốm lửa đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, khó quý hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

Vũ khúc phá quân cùng với tài cung, tài tới tay mà thành khoảng không.

Vũ khúc sẽ bể quân liêm trinh vu mão cung, tất thấy mộc áp phách sợ.

Vũ khúc cùng phá quân tham lang gặp ở tử cung, tất chủ nhảy sông ngâm nước.

Vũ khúc cùng liêm trinh gặp ở mão cung, tất chủ rách nát.

Vũ khúc cùng liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, liền chỉ kinh thương.

Vũ khúc vào miếu, cùng xương khúc đồng cung, xuất tướng nhập tướng.

Vũ khúc Khôi Việt ở miếu vượng, tài phú tới Quan.

Vũ khúc Lộc Mã đồng cung, phát tài viễn hương.

Vũ khúc Kình Đà kiêm hỏa tinh, chết nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc gặp Kình Đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên thọ.

Vũ khúc ngôi sao vi quả tú. ( phu ngôi sao nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình phạt khắc. Nếu hai cương tương địch, tất chủ hình khắc sanh ly )

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, lâm đại tiểu nhị hạn bên trong, chủ thị phi rắc rối.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button