Tử vi

Tử vi đấu sổ: luận tài ngôi sao cập chư tính tài ngôi sao

Tử vi: đế tài ngôi sao, có tả hữu, lộc tồn, thiên mã hội hợp, kỳ lực lớn hơn nữa. Quan lộc chủ tới tài ý, nãi ở sáng tạo, khai sáng, quay vòng.

Thiên cơ: trí tài ngôi sao, vui mừng thiên lương, lộc tồn. Dùng trí tuệ, đi tôn giáo ngũ thuật đều có thể, nếu hóa kị tắc chỉ có thể đi người sau, lại không có thể mang buôn bán hơi thở hoặc lấy mưu cầu lợi nhuận rắp tâm, cũng cần xem kỹ dương trạch vấn đề.

Thái dương: quảng tài ngôi sao, rộng rãi cảnh tượng hoành tráng, danh tác, yếu lý đại tài ý, vui mừng biết thiên lương, lộc tồn, Thái Âm. Vượng tắc thoải mái, thất huy tắc vất vả, kị tắc tài sợ để lộ ra.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ: luận tài ngôi sao cập chư tính tài ngôi sao

Vũ khúc: chính tài ngôi sao, đại tài ngôi sao, vui mừng xương khúc, lộc tồn, thiên mã, thiên phủ. Kị biết không chính, hóa kị thời nghi tu đạo luyện khí lấy phụ tới, cũng xem xét tài vị.

Thiên đồng: văn tài ngôi sao, lợi nhuận văn hóa, giáo dục, ăn uống, phục vụ, nhưng không được đề cập tình dục. Cát sẽ xương truyền bá, giáo dục, tin tức. Phùng kị, cần tu tập đạo gia nguyên lý hoặc thần tiên thuật lấy phụ tới.

Liêm trinh: náo tài ngôi sao, nên nghiên cứu, khai phá, phát minh, luật sư, hành chính việc, vui mừng thiên tướng, xương khúc. Hóa kị chú ý tài chi ra vào đăng ký bài tập, thậm chí nhân tài nếu quan phi, mà khả hòa hợp cầu thần minh để giải tới.

Thiên phủ: khố tài ngôi sao, chuộng võ khúc, lộc tồn, thiên mã, khúc xương. Nếu gặp hóa kị, cẩn thận tài chi ra ( hoặc đầu tư ), ít danh tác tới tiền trả, nếu không này tổn hại tất lớn, cũng cần xem kỹ dương trạch cập tài vị có hay không bị phá.

Thái Âm: gia tài ngôi sao, vui mừng khúc xương, thích hợp bất động sản, cùng với không cần lao động tới nghề phục vụ, nữ nhân đồ dùng. Hóa kị nãi giọt nước mà tổn hại, cần xem kỹ cung điền trạch có ngày phủ vấn đề.

Tham lang: hao phí tài ngôi sao, vui mừng hỏa linh, kị đà la xương khúc vi tửu sắc, hóa kị tốt nhất lấy đạo gia chi học lấy phụ tới, thả cần tránh tửu sắc.

Cánh cửa cực lớn: miệng tài ngôi sao, vui mừng lộc tồn, nếu sẽ khúc xương, lúc tốt lúc xấu, nên trọng chui, vùi đầu nghiên cứu, tu đạo luyện khí, hóa kị lúc càng kị xuất danh hoặc cạnh tranh xuất đầu, gần nên chui, vùi đầu nghiên cứu, tu đạo luyện khí.

Thiên tướng: nhóm tài ngôi sao, vui mừng xương khúc, tả hữu. Kị phùng kình dương, hóa kị hoặc hình thành hình tù giáp ấn, không thể làm giữ gìn. Lợi nhuận môi giới công tác, mỹ dung, áo cơm nghiệp.

Thiên lương: ấm tài ngôi sao, vui mừng thiên đồng, tả hữu, lộc tồn, thiên mã. Chịu kị, đi nhiều phúc đức lấy phụ tới, là ấm nhân từ ấm mà hậu nhân ấm.

Thất sát: động tài ngôi sao, vui mừng tử vi, lộc tồn, thiên mã. Phùng hóa kị, chú ý công văn chi phiếu vấn đề.

Phá quân: bạo tài ngôi sao, vui mừng tử vi, lộc tồn. Là lớn đến một đi không trở lại, không đi không đến tới tài ngôi sao.

Lộc tồn: nguyên tài ngôi sao, vui mừng thiên mã, hoặc cùng hóa lộc minh ám song hợp. Hóa kị, này tổn hại cũng lớn.

Văn khúc: khoa tài ngôi sao, vui mừng Thái Âm, thiên đồng. Hóa kị, chú ý chi phiếu công văn, hoặc rủi ro kiêm tổn hại cảm tình. Nên niệm kinh lễ Phật lấy hóa tới.

Văn xương: giáp tài ngôi sao, vui mừng thái dương, thiên lương. Hóa kị như văn khúc chi luận.

Tả phụ: khoảng thu nhập thêm ngôi sao, vui mừng tử phủ, hòa hợp phụ trợ kiếm tiền cập tìm cách đối ngoại mở rộng.

Hữu bật: bên trong tài ngôi sao, vui mừng tử phủ cùng, hòa hợp vợ. Tả hữu phùng kị, làm trở ngại chứ không giúp gì.

Khôi Việt: khôi vi phú tài ngôi sao, việt là đắt tài ngôi sao.

Kình dương: giựt tiền ngôi sao. Ở tứ mộ, mặc dù tổn hại cũng có thể sống bốc đồng kiếm tiền.

Đà la: bắc tài ngôi sao, chủ phiêu đãng. Tài bị người khất nợ, khó có thể trả hết nợ.

Hỏa linh: hỏa vi xáo tài ngôi sao, hơi thiên tài, linh vi mãnh tài ngôi sao, đều là không ổn định tới tài. Vui mừng sẽ tham lang.

Không kiếp: địa không vi cày tài ngôi sao, vui mừng dương cung, ngũ hành nạp âm làm lửa kim; địa kiếp vi rủi ro ngôi sao, hỉ âm cung, nạp âm làm lửa kim giả góc không vì tai họa. Không kiếp tới tổn hại tài, chuyện xảy ra đột ngột, nên lấy huyền không chi học lấy phụ tới.

Hình diêu: hình vi võ tài ngôi sao, vui mừng xương khúc, vi văn võ tài, chú ý quan tòa; diêu vi diêu tài ngôi sao, nên nghệ thuật màu sắc đẹp đẽ.

Thiên mã: lợi nhuận tài ngôi sao, đơn thủ không nên, tài mơ hồ ra vào là lưu.

Loan vui mừng: loan vi thiêm tài ngôi sao, vui mừng vi thêm tài ngôi sao.

Hóa lộc: chuyển tài ngôi sao.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: luận tài ngôi sao cập chư tính tài ngôi sao

Tử vi: đế tài ngôi sao, có tả hữu, lộc tồn, thiên mã hội hợp, kỳ lực lớn hơn nữa. Quan lộc chủ tới tài ý, nãi ở sáng tạo, khai sáng, quay vòng.

Thiên cơ: trí tài ngôi sao, vui mừng thiên lương, lộc tồn. Dùng trí tuệ, đi tôn giáo ngũ thuật đều có thể, nếu hóa kị tắc chỉ có thể đi người sau, lại không có thể mang buôn bán hơi thở hoặc lấy mưu cầu lợi nhuận rắp tâm, cũng cần xem kỹ dương trạch vấn đề.

Thái dương: quảng tài ngôi sao, rộng rãi cảnh tượng hoành tráng, danh tác, yếu lý đại tài ý, vui mừng biết thiên lương, lộc tồn, Thái Âm. Vượng tắc thoải mái, thất huy tắc vất vả, kị tắc tài sợ để lộ ra.

Vũ khúc: chính tài ngôi sao, đại tài ngôi sao, vui mừng xương khúc, lộc tồn, thiên mã, thiên phủ. Kị biết không chính, hóa kị thời nghi tu đạo luyện khí lấy phụ tới, cũng xem xét tài vị.

Thiên đồng: văn tài ngôi sao, lợi nhuận văn hóa, giáo dục, ăn uống, phục vụ, nhưng không được đề cập tình dục. Cát sẽ xương truyền bá, giáo dục, tin tức. Phùng kị, cần tu tập đạo gia nguyên lý hoặc thần tiên thuật lấy phụ tới.

Liêm trinh: náo tài ngôi sao, nên nghiên cứu, khai phá, phát minh, luật sư, hành chính việc, vui mừng thiên tướng, xương khúc. Hóa kị chú ý tài chi ra vào đăng ký bài tập, thậm chí nhân tài nếu quan phi, mà khả hòa hợp cầu thần minh để giải tới.

Thiên phủ: khố tài ngôi sao, chuộng võ khúc, lộc tồn, thiên mã, khúc xương. Nếu gặp hóa kị, cẩn thận tài chi ra ( hoặc đầu tư ), ít danh tác tới tiền trả, nếu không này tổn hại tất lớn, cũng cần xem kỹ dương trạch cập tài vị có hay không bị phá.

Thái Âm: gia tài ngôi sao, vui mừng khúc xương, thích hợp bất động sản, cùng với không cần lao động tới nghề phục vụ, nữ nhân đồ dùng. Hóa kị nãi giọt nước mà tổn hại, cần xem kỹ cung điền trạch có ngày phủ vấn đề.

Tham lang: hao phí tài ngôi sao, vui mừng hỏa linh, kị đà la xương khúc vi tửu sắc, hóa kị tốt nhất lấy đạo gia chi học lấy phụ tới, thả cần tránh tửu sắc.

Cánh cửa cực lớn: miệng tài ngôi sao, vui mừng lộc tồn, nếu sẽ khúc xương, lúc tốt lúc xấu, nên trọng chui, vùi đầu nghiên cứu, tu đạo luyện khí, hóa kị lúc càng kị xuất danh hoặc cạnh tranh xuất đầu, gần nên chui, vùi đầu nghiên cứu, tu đạo luyện khí.

Thiên tướng: nhóm tài ngôi sao, vui mừng xương khúc, tả hữu. Kị phùng kình dương, hóa kị hoặc hình thành hình tù giáp ấn, không thể làm giữ gìn. Lợi nhuận môi giới công tác, mỹ dung, áo cơm nghiệp.

Thiên lương: ấm tài ngôi sao, vui mừng thiên đồng, tả hữu, lộc tồn, thiên mã. Chịu kị, đi nhiều phúc đức lấy phụ tới, là ấm nhân từ ấm mà hậu nhân ấm.

Thất sát: động tài ngôi sao, vui mừng tử vi, lộc tồn, thiên mã. Phùng hóa kị, chú ý công văn chi phiếu vấn đề.

Phá quân: bạo tài ngôi sao, vui mừng tử vi, lộc tồn. Là lớn đến một đi không trở lại, không đi không đến tới tài ngôi sao.

Lộc tồn: nguyên tài ngôi sao, vui mừng thiên mã, hoặc cùng hóa lộc minh ám song hợp. Hóa kị, này tổn hại cũng lớn.

Văn khúc: khoa tài ngôi sao, vui mừng Thái Âm, thiên đồng. Hóa kị, chú ý chi phiếu công văn, hoặc rủi ro kiêm tổn hại cảm tình. Nên niệm kinh lễ Phật lấy hóa tới.

Văn xương: giáp tài ngôi sao, vui mừng thái dương, thiên lương. Hóa kị như văn khúc chi luận.

Tả phụ: khoảng thu nhập thêm ngôi sao, vui mừng tử phủ, hòa hợp phụ trợ kiếm tiền cập tìm cách đối ngoại mở rộng.

Hữu bật: bên trong tài ngôi sao, vui mừng tử phủ cùng, hòa hợp vợ. Tả hữu phùng kị, làm trở ngại chứ không giúp gì.

Khôi Việt: khôi vi phú tài ngôi sao, việt là đắt tài ngôi sao.

Kình dương: giựt tiền ngôi sao. Ở tứ mộ, mặc dù tổn hại cũng có thể sống bốc đồng kiếm tiền.

Đà la: bắc tài ngôi sao, chủ phiêu đãng. Tài bị người khất nợ, khó có thể trả hết nợ.

Hỏa linh: hỏa vi xáo tài ngôi sao, hơi thiên tài, linh vi mãnh tài ngôi sao, đều là không ổn định tới tài. Vui mừng sẽ tham lang.

Không kiếp: địa không vi cày tài ngôi sao, vui mừng dương cung, ngũ hành nạp âm làm lửa kim; địa kiếp vi rủi ro ngôi sao, hỉ âm cung, nạp âm làm lửa kim giả góc không vì tai họa. Không kiếp tới tổn hại tài, chuyện xảy ra đột ngột, nên lấy huyền không chi học lấy phụ tới.

Hình diêu: hình vi võ tài ngôi sao, vui mừng xương khúc, vi văn võ tài, chú ý quan tòa; diêu vi diêu tài ngôi sao, nên nghệ thuật màu sắc đẹp đẽ.

Thiên mã: lợi nhuận tài ngôi sao, đơn thủ không nên, tài mơ hồ ra vào là lưu.

Loan vui mừng: loan vi thiêm tài ngôi sao, vui mừng vi thêm tài ngôi sao.

Hóa lộc: chuyển tài ngôi sao.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button