Tử vi

Tử vi đấu sổ mệnh lệ: ra ngoài cách mệnh lệ

Tả hữu ở thiên, xương khúc giáp thiên, song lộc giáp thiên, cũng thế lộc khoa giáp thiên, đây là tuyệt cao ra ngoài cách, rất nhiều tốt điều kiện đều ở đây nhẹ tụ tập, như khi sinh ra địa thì không cách nào thành tựu.

Nhưng là những điều kiện này đều là trạng thái tĩnh vận mệnh. Động thái vận mệnh phải do di chuyển can của cung tứ hóa, quý chưa hóa phá quân phi hóa lộc nhập bản quan, tham lang phi hóa kỵ nhập bản tài, lộc kị giai nhập ngã cung là đồng cung cho thỏa đáng, riêng chỉ nhân tử tham đeo thuộc loại song tinh đồng cung tổ hợp, có thể mượn tới cung phúc đức đến hướng, do đó lấy ba tốt một phá hư đến luận đây mệnh bàn động thái vận mệnh.

Bản tạo thứ ba đại nạn đi cung phúc đức lúc, bản thiên vừa hơi lớn Quan, kẹp tinh tổ nhiều, tự nhiên trợ lực nhiều. Lúc ấy, nhân Lý Tiểu Long chết đột ngột, bản tạo giống quá Lý Tiểu Long, lập tức bị phát hiện, nhảy mà thành đại minh tinh. Bản tạo nãi người đài loan, nhưng lúc thành danh, mười người hồng kông, tám biết có người này, ngược lại ở Đài Loan mười chỉ có hai cái biết. Đây là chư cát nhập hoặc giáp di chuyển tạo thành.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ mệnh lệ: ra ngoài cách mệnh lệ

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ mệnh lệ: ra ngoài cách mệnh lệ

Tả hữu ở thiên, xương khúc giáp thiên, song lộc giáp thiên, cũng thế lộc khoa giáp thiên, đây là tuyệt cao ra ngoài cách, rất nhiều tốt điều kiện đều ở đây nhẹ tụ tập, như khi sinh ra địa thì không cách nào thành tựu.

Nhưng là những điều kiện này đều là trạng thái tĩnh vận mệnh. Động thái vận mệnh phải do di chuyển can của cung tứ hóa, quý chưa hóa phá quân phi hóa lộc nhập bản quan, tham lang phi hóa kỵ nhập bản tài, lộc kị giai nhập ngã cung là đồng cung cho thỏa đáng, riêng chỉ nhân tử tham đeo thuộc loại song tinh đồng cung tổ hợp, có thể mượn tới cung phúc đức đến hướng, do đó lấy ba tốt một phá hư đến luận đây mệnh bàn động thái vận mệnh.

Bản tạo thứ ba đại nạn đi cung phúc đức lúc, bản thiên vừa hơi lớn Quan, kẹp tinh tổ nhiều, tự nhiên trợ lực nhiều. Lúc ấy, nhân Lý Tiểu Long chết đột ngột, bản tạo giống quá Lý Tiểu Long, lập tức bị phát hiện, nhảy mà thành đại minh tinh. Bản tạo nãi người đài loan, nhưng lúc thành danh, mười người hồng kông, tám biết có người này, ngược lại ở Đài Loan mười chỉ có hai cái biết. Đây là chư cát nhập hoặc giáp di chuyển tạo thành.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button