Tử vi

Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung thiên di

   Hạ thiên cung viên luận cung thiên di

Cung thiên di suy đoán vận trình, chủ yếu là góc thời kì dài đấy ngoại dời; hiện đại lữ tạo thuận lợi, do đó cũng có thể tham khảo lưu nguyệt đấy cung thiên di, suy đoán lữ hành hay không khoái trá, có hay không thất kiếp ngoài ý muốn. Tức là nói, góc thời kì dài đấy vu dời, xem đại vận, năm xưa đấy cung thiên di; lữ hành tắc thị lưu nguyệt.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung thiên di

Nếu di chuyển tới xa địa định cư, thủ lĩnh ba năm, suy tính lúc lấy di chuyển ngụ làm trọng, nguyên lai năm xưa cung mệnh tái sinh tham khảo. Riêng chỉ vòng sắp xếp thập nhị cung, thị huynh đệ, cha mẹ, vợ chồng, đứa con các loại quan hệ nhân mạch, cùng với tiền tài, sự nghiệp vận trình, tắc vẫn theo như năm xưa cung mệnh vòng sắp xếp.

· cung thiên di cũng để mà suy đoán đương sự lợi nhuận ở quê hương phát triển, hoặc lợi cho rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Đang chảy năm, thường thường lại dùng để suy tính hay không lợi cho chuyển biến phục vụ cơ cấu.

· phàm mệnh cung không lành, sự nghiệp cập tiền tài hai cung lại không lành, cung tật ách cũng không cát, riêng chỉ cung thiên di có cát hóa cát diệu cùng viên, thường thường lợi cho di chuyển để cầu kiếm chỗ trốn. Phản chi, tắc nên tĩnh không nên động. Bổn thiên sở luận, tức tập trung ở nghiên cứu di chuyển có hay không có lợi nhuận, cùng với di chuyển sau hiện tượng. Do đó thiên ở bên trong sở luận tình hình, trên đại khái có thể thông dùng cho tinh bàn, đại vận, năm xưa cùng với lưu nguyệt. Riêng chỉ vẫn ứng với lấy tinh bàn lên cung thiên di chỉ làm bản chất, đại vận năm xưa các loại cung thiên di tắc chỉ làm bản chất đấy phản ứng. Cho nên ti tham khảo 『 sáu mươi tinh hệ 』 thuật lại, cập mệnh phú thuật lại đến chỉ suy đoán.

Hay không có thể di chuyển, cần gặp động tượng thủy xác thực. Phàm 『 điệt mã 』( tức nguyên cục thiên mã hơi lớn vận thiên mã xúc động, hoặc đại vận thiên mã vi năm xưa thiên mã xúc động các loại ), 『 lộc mã giao trì 』 hoặc năm xưa cung mệnh gặp hỏa linh các loại, sau đó thủy chủ có thể dời động.

· nếu động bất do kỷ, như tùy người nhà di cư phần đất bên ngoài, tùy trượng phu di cư phần đất bên ngoài các loại, tắc thân mình cung mệnh hoặc cung thiên di mặc dù bất động, nếu có liên quan cung vị ( như cung điền trạch, cung phu thê ) hiện ra động tượng, cũng chủ thành hàng. Riêng chỉ này di chuyển sau gặp gỡ, tắc vẫn dùng cung thiên di đến chỉ suy tính.

Cung thiên di đại hung, như gặp [ liêm trinh thất sát ] hóa kị sẽ sát;『 linh xương đà võ 』;[ cự hỏa kình dương ] linh tinh, tắc tuy có động tượng cũng không nên vu động. Cũng thường thường bởi vì có động tượng, sau đó mới làm cho người nhân động mà hãm vào hiểm địa, bằng không, người gì đến mức di chuyển gặp nạn a?

Gặp năm xưa lộc mã giao trì, thậm chí [ điệt lộc ], [ điệt mã ], lịch sử nên hành động động tượng xem, không thể tùy tiện chém làm bên ngoài phát tài. Thường thường lộc mã giao trì mà ám trùng sát kị người, thật là xuất ngoại cầu tài trái lại tuyển hung họa hiện ra, đây tức 《 rất chinh phú 》 sở vân: [ lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung. ] nhân sinh gặp gỡ, đại để mỗi nhân tham tài mà ly hiểm cảnh.

· cho nên suy đoán cung thiên di, khả từ lời chú mã, hỏa linh, cùng với chính diệu động tĩnh ( như trời chủ máy động, thiên trữ chủ tĩnh ), đến suy đoán có hay không động tượng; nhưng di chuyển sau cát hung khắc ứng với, tắc phải tường thị tinh hệ tổ hợp mà nói. Không chú ý điểm, thường thường sẽ đoán sai. Thử nghĩ r thần thông mã cùng bôn ba chủ động, thảng lộc mã giao trì lại chủ phát tài, tắc đều không phải là bất luận kẻ nào mỗi có động tượng, tức có thể tại ngoại địa phát tài a? Biết đạo lý này, vu suy đoán lúc tài năng hung gì lòng tin.

1 tử vi

· tử di chuyển giàu có bách quan triều củng, tắc nên di chuyển, chủ có người dẫn, chắc có trợ lực; nếu vì không cầm quyền, hoặc là cô quân, tắc di chuyển về sau ngược lại chủ tổn thất, cô lập.

· tử vi cùng lộc tồn đồng độ, tất vi Kình Đà sở giáp, nếu Kình Đà duệ hướng, tắc xuất ngoại chủ bị người xa lánh; thảng đồng thời gặp cát, tắc chủ vừa có trợ lực, cũng có lực phá hoại.

· tử vi hóa khoa ở cung thiên di, gặp phụ tá cát diệu? Chủ bên ngoài có người kính trọng; hóa quyền, con nên bằng bản thân lực lượng mở ra cục diện, trợ lực trái lại ít.

· tử vi triền kình dương chủ đả kích nặng nề; triền đà la chủ gây phiền toái; triền hỏa linh chủ gây chuyện; triền không kiếp chủ bị ngăn trở. Triền hoa đào chư diệu chủ bên ngoài có cảm tình làm phức tạp.

· thiên tướng tọa mệnh, cung thiên di vi 『 tử vi phá quân 』; nếu phá quân tọa mệnh, cung thiên di vi 『 tử vi thiên tướng 』; hay không lợi cho di chuyển, cần phải rõ thực tế tinh diệu tổ hợp mà định ra. Bình thường tình hình vi vừa có trợ lực, cũng có lực phá hoại, cần tường thị phương diện đó đấy lực lượng tăng mạnh.

· thất sát tọa mệnh, cung thiên di vi 『 tử vi thiên phủ 』, cũng không nhất định đại biểu di chuyển có lợi, thường thường di chuyển sau khi được trải qua khúc chiết gian nguy, sau đó mới có khả năng yên ổn, mặc dù 『 tử phủ 』 vi bách quan triều củng người cũng thế. Thảng tử vi không cầm quyền, hoặc là cô quân, lại hoặc phủ xá khoảng không lộ, tắc cực bất lợi di chuyển, thường thường chủ khuynh bại, suy sụp, hoặc tai nạn bệnh tật thường xuyên.

· ở mão tây hai phú vô chính diệu, cung thiên di vi 『 tử vi tham lang 』, lại thấy phụ tá cát diệu cùng sẽ, chủ nhiều di chuyển có lợi. Nhưng nếu nguyên lai cung mệnh đã thấy cát hóa, cát diệu, tắc cũng không tất nhất định phải di chuyển không thể. Nhất là sở hội thiên tướng vi tài ấm giáp, hoặc sở hội thiên phủ vi khố lẫm tràn đầy là lúc, không chủ di chuyển có lợi.

Cung mệnh thiên phủ, cung thiên di vi [ tử vi thất sát ]; nếu tử huy hóa quyền, tuyệt đối bất lợi di chuyển, hoặc nguyên nhân chính phát sinh tai nạn trọng đại mà bị bức ép di chuyển, thường thường cần thừa nhận phương diện tài sản tổn thất. Nếu tử vi hóa khoa, thiên phủ ở cung hợi người không cần di chuyển; ở cung tị người thì thôi di chuyển vi góc có lợi, đây nhân lộc tồn đồng thời tất ở mão cung nguyên nhân, ảnh hưởng thiên phủ khác biệt tính chất.

· tử vi ở cung thiên di, cùng sẽ hình kị kẹp thiên tướng, hoặc tái kiến thiên hình, đại hao, thiên hư, không kiếp đẳng diệu, chủ bên ngoài chịu áp lực, hoặc bạng châu phát sinh tranh cãi, thị phi.

Tử vi cùng hỏa, linh đồng độ, lại kiến Thiên Mã, thường thường chủ di chuyển không chỉ một lần, tức một thiên tái thiên, cùng người nhà không tụ một chỗ.

Thìn tuất [ Tử Tướng ] ở cung thiên di, gặp sát, thiên nguyệt đồng độ, tắc xuất môn bị nhiễm bệnh, thả thường thường vi triền miên nhanh.

Tử vi ở cung thiên di, vui mừng giúp đỡ giáp; Khôi Việt giáp; xương khúc giáp. Phân biệt chủ được trợ lực; biết dùng người dẫn, biết dùng người thưởng thức. Không mừng hỏa linh, Kình Đà, không kiếp giáp, này tính chất cùng đồng độ giống nhau.

Tử vi ở cung thiên di gặp hoa đào, lại thấy xương khúc, chủ bên ngoài có diễm ngộ. Như lúc gặp sát kị, thì tại ngoại bị nhân mầu chuốc họa, đến nỗi rủi ro tổn thất; tái kiến Hình Kiếp, nguyên nhân chính mầu nhạ quan phi; gặp Hư Hao thiên nguyệt Bệnh Phù, nguyên nhân chính mầu bạng châu bệnh.

2 thiên cơ

· thiên cơ ở cung thiên di, chủ lợi nhuận xuất môn ly hương phát triển. Còn đây là bởi vì tinh diệu tính chất di động nguyên nhân. Nhưng không nhất định ly hương định cư, · có khi chỉ là làm thường xuyên cần rời nhà ngành sản xuất. Ở cổ đại, vi dịch phu, hầm nước; ở hiện đại nhưng vì thuỷ thủ, hàng không, vận chuyển các loại nghiệp. Này tới có khi cận chủ người thường xuyên chuyển công, chuyển nghề.

· cổ nhân nói: [ thiên cơ xuất ngoại gặp quý, ở nhà ta là phi. ] đây không thể quơ đũa cả nắm, gần vu cung mệnh vô chính diệu, tá cung thiên di tinh diệu an cung tình hình dưới ( tức ở thân dần hai cung, đối cung vi 『 thiên cơ Thái Âm 』; ở mão dậu hai cung, đối cung vi [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ]), nếu di chuyển ngụ đấy tam phương tứ chính hội cát, trội hơn cung mệnh, sau đó mới chủ khắc ứng với.

· lại như cung Tý Ngọ cánh cửa cực lớn an mệnh, hội Thái Dương hóa kị, thả gặp hỏa linh, không kiếp, cung thiên di thiên cơ độc tọa, tắc vẫn lấy rời đi xuất sinh chi địa hoặc ở lâu nơi vi nên. Nhất là thiên cơ ở ngọ được sẽ dần cung lộc tồn, càng lợi nhuận di chuyển.

· cung thiên di thiên cơ cùng hỏa linh đồng độ, chủ xuất ngoại hối hả, gió lộ chua xót, bất an một chỗ; cùng Kình Đà đồng độ, chủ thị phi võ mồm; cùng không kiếp đồng độ, chủ trở ngại suy sụp. Nếu chư sát đan xen, lại thấy Hình Hao chư diệu, tắc chủ rủi ro hoặc ngoài ý muốn. Nhất là cùng ngày cơ cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng lúc, càng chủ xuất ngoại nhiều làm phức tạp sợ bóng sợ gió, nhưng chung có thể hóa giải nhĩ.

· cung thiên di thiên cơ gặp lộc mã giao trì, tắc mặc dù chủ thường xuyên dời động, nhưng nhiều hưởng thụ; nếu kiến Thiên Mã là gặp lộc tồn, lại triền sát diệu, thì tại ngoại tất mỗi lần nhiều nhất làm mà vô công, hoặc bôn ba mệt nhọc, không tuân thủ một chỗ.

· thiên cơ ở cung thiên di, cùng xương khúc đồng độ, không nên càng thấy hoa đào, nếu không chẳng những di động bất an, hơn nữa thường thường nhân tình cảm mà ở lại đất khách. Gặp cát còn chủ bên ngoài thành gia, gặp sát thì tại ngoại phá hao tổn.

Thiên cơ ở cung thiên di cùng chư cát cùng sẽ, tắc đại lợi rời đi nơi sinh phát triển.

Thiên cơ cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng, xuất môn nhiều người đến đỡ. Bởi vì thiên lương vi ấm ngôi sao, do đó càng chủ đa hiện thành cơ hội. Gặp Khôi Việt cùng sẽ người càng xác thực. Dù có sát tinh, bất quá sợ bóng sợ gió. Sát diệu cùng cát diệu cùng xuất hiện, thường thường chủ nhân họa đắc phúc, như gặp đến phiền toái, nhưng bởi vậy kết bạn đến có lực duy trì.

Thiên cơ cùng Thái Âm đồng độ hoặc đúng củng, bình thường lợi nhuận xuất môn cầu tài, riêng chỉ tất suốt ngày phiền vội. Gặp lộc giả vưu cát, nhân lộc cùng quá âm khí cơ hợp nhau nguyên nhân. Nếu gặp sát kị Hình Hao, tắc ngược lại chủ phá hao tổn. Cát hóa cát diệu cùng sát diệu cùng xuất hiện, tắc tuy được tài lại nhiều thị phi. Lại hoặc chủ thành công mà có suy sụp, cần phải rõ thực tế tinh diệu tổ hợp mà định ra.

· linh cơ cùng cánh cửa cực lớn đồng độ hoặc đúng củng, cơ bản ý nghĩa vi phiêu đãng, tốt nhất nên xuất môn kinh doanh, đặc biệt đẩy mạnh tiêu thụ, truyền bá, du lịch các thứ nghề vi nên. Gặp sát kị tắc chủ tại ngoại kinh doanh thất bại, hoặc chịu áp lực.

Thiên cơ cánh cửa cực lớn không luyến cố thổ, thiên cơ thiên lương tắc lưu luyến gia đình vườn. Loại này cơ bản tính chất tốt nhất nên gia dĩ khác nhau.

3 thái dương

· thái dương nên không động đậy nên tĩnh, nên phát tán không nên thu liễm, ở cung thiên di, chủ bất lợi tổ nghiệp, rời xa nơi chôn rau cắt rốn mập ra.

· cổ đại nữ mệnh thái dương ở cung thiên di, rời nhà di chuyển, khi nào cũng vì tái giá hiện ra, đây là bởi vì cổ đại nữ tử vô sự nghiệp, cho nên dời động không thủ khai sáng.

· thái dương vào miếu thủ cung thiên di, tắc xuất ngoại phát đạt, có thể có sở biểu hiện; nếu lạc hãm, tắc di động bất an, bôn ba lao lực.

· thái dương chủ quý, đó là đúng địa vị xã hội đấy tranh thủ cùng cá giải trọng yếu, ở cung thiên di cũng có đồng dạng ý tứ hàm xúc, cho nên thường thường biểu hiện là thích hợp nhâm ngoại học ở trường, tiến tu, gia tăng tư lịch, vị tất thích hợp tại ngoại kinh thương lượng.

· cung mệnh vô chính diệu, đối cung 『 thái dương thiên lương 』, 『 thái dương Thái Âm 』, 『 thái dương cánh cửa cực lớn 』, giai nghi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, dời cái đổi lá. Nếu mệnh ngụ ý hỏa linh người, càng chủ tha hương tức là cố hương. Lộc Mã cùng sẽ cung mệnh hoặc cung thiên di, cũng chủ cả đời sự nghiệp giai nghi ở nước khác, hoặc chịu người ngoại bang duy trì.

· thái dương lạc hãm, lại thấy sát kị Hình Hao chư diệu, tắc bất lợi di chuyển, thường thường vô ích · hơn nữa bị tuyển thị phi, phá hao tổn, suy sụp.

· phàm thái dương ở cung thiên di, gần lợi cho phát quý cầu danh, không chủ tụ tài. Còn đây là cơ bản tính chất. Cho nên trừ phi có cái khác chủ tiền tài là tinh diệu hội hợp, cho dù thái dương hóa lộc, cũng không chủ di chuyển có thể làm giàu.

· thái dương cùng cánh cửa cực lớn đồng độ hoặc đúng củng, bình thường góc lợi nhuận kinh thương, nên tha hương hoặc người ngoại bang thưởng thức, riêng chỉ chủ phí sức. Gặp hỏa linh tắc càng chủ bôn ba. Nếu cánh cửa cực lớn tiên kị, tắc tất tốn nước miếng. Thái dương hóa kị người, tắc bị tuyển võ mồm Vưu Oán; gặp sát, càng chủ thế hệ nhận qua. Nếu gặp cát hóa cát diệu, tắc trợ lực thủy lớn.

Thái dương thiên lương đấy tổ hợp, để cầu danh, học ở trường là việc chính. Gặp xương khúc càng tốt. Bằng không, cũng lợi cho chuyên nghiệp.

Thái dương cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng, nếu thái dương hóa lộc, có thể lộc tồn, cũng tất lấy chuyên ngành là nên. Ở hiện đại, thường thường lại vi đại lý ngoại quốc hàng hiệu hàng hóa biểu trưng. Cũng có thể trái lại, dựa vào thương phẩm bài tử bên ngoài phụ bán ra.

Thái dương thiên lương mà thái dương hóa kị, thì tại ngoại bị nhạ phong ba, như lúc gặp cát sẽ, tắc thường thường nhân họa đắc phúc; nếu càng thấy sát hình chư diệu, tắc chủ phong ba quá nhiều, riêng chỉ chung có thể hóa giải mà thôi. Riêng chỉ ngôi sao này đeo, có khi lại vi [ hung sự để cầu tài ] đấy tính chất, cho nên có ở nước ngoài làm y dược, bảo hiểm các thứ nghề.

· thái dương cùng Thái Âm đồng độ hoặc tương đối, tinh diệu di động quá đáng, cho nên chủ di động không có rễ, cũng chủ bôn ba.

Riêng chỉ thái dương Thái Âm mà thái dương hóa lộc, tắc mặc dù không ở một chỗ, nhưng vẫn chịu tha hương hoặc người ngoại bang đấy trợ; Thái Âm hóa lộc, càng chủ được tài. Riêng chỉ nếu thái dương hóa kị, thì tại quê người bị chịu áp lực; Thái Âm hóa kị, bên ngoài hương đầu tư thất bại.

Thái dương Thái Âm biết thiên mã, bên ngoài bôn ba lao lực càng sâu. Nên làm mang di động tính chất ngành sản xuất, như vận chuyển linh tinh. Gặp sát diệu, tắc thể xác và tinh thần giai mệt nhọc.

4 vũ khúc

· vũ khúc thủ cung thiên di, chủ di chuyển đất khách về sau tất nhiều bận rộn. Có không có thu hoạch, tắc cần thị sẽ hay không cát diệu mà định ra, càng thích gặp lộc, tắc chủ bên ngoài mậu thiên đắc lợi. Nếu gặp sát kị Hình Hao chư diệu, chủ bên ngoài nhiều thị phi suy sụp, đến nỗi bi quan, thường thường yêm lưu tha hương.

· vũ khúc cùng tham lang đồng độ hoặc gặp gỡ, tốt nhất nên tại ngoại kinh thương lượng, gặp chiếm hóa cát diệu, hoặc gặp [ hỏa tham ], 『 linh tham 』, khả chủ hoành phát của cải, đồng thời gặp sát, tắc hoạch phát hoạch phá.

· phàm vũ khúc cùng 『 hỏa tham 』, 『 linh tham ] đồng độ hoặc tương đối, tắc vu phát tài lúc sau, tốt nhất nên lấy vốn lại thổ bản cái. Nhưng nếu cung mệnh tại sửu chưa hai viên, vô chính diệu, đối cung vi [ vũ khúc tham lang ] người, cần phải rõ nguyên cục cung tài bạch ngày cùng mà định ra. Vi tài ấm giáp người tắc nên về quê; vi hình kị giáp người tắc không nên.

· vũ khúc ở cung thiên di hóa kị người, mỗi chủ ở tha hương lưu lạc. Kiến Thiên Nguyệt, tắc chủ nhiễm bệnh tha hương. Kình Đà giáp người, chủ chết nơi đất khách quê người.

· nếu không có 『 Vũ Tham ] đấy vận mệnh, tắc không nên triền hỏa, linh hai diệu, nếu càng không cát diệu cùng sẽ, tắc chủ bay khắp nơi lưu, không ở một chỗ. Thảng đồng thời lại thấy Lộc Mã, tắc nguyên nhân chính bản thân chức nghiệp cần lúc biến hóa hoàn cảnh.

· cổ nhân có vũ khúc sẽ thất sát, phá quân, thì tại ngoại thân tâm không yên thuyết pháp, nhưng căn cứ chinh nghiệm, chỉ gần [ vũ khúc thất sát ], 『 vũ khúc phá quân 』 hai tổ tinh hệ. Phải vũ khúc thân mình cát hóa, sau đó thủy chủ an bình. Nếu gặp sát kị Hình Hao, thì tại ngoại tất nhiều rách nát cùng suy sụp, đến nỗi yêm lưu.

·『 vũ khúc thiên phủ 』 ở cung thiên di, tinh diệu tính chất tương đối ổn định, nếu cung mệnh thất sát hội cát diệu, cát hóa, trái lại lấy không rời nơi sinh vi nên. Nếu cung mệnh không lành, mà 『 vũ phủ 』 được lộc, thủy lấy ly hương phát triển thành tốt.

『 vũ phủ 』 không…nhất nên sẽ liêm trinh hóa kị, chủ bên ngoài lúc có thương tổn chuyện tình cảm phát sinh. Thảng vũ khúc lại vi sao hóa kị, tắc chủ giao thông ngoài ý muốn hoặc sự nghiệp suy sụp, hoặc chủ cực thương tổn tình cảm rủi ro.

·『 vũ khúc thiên tướng ] thủ cung thiên di, cát thì có thể lấy được nhân đề bạt, hung tắc chủ chịu áp lực mà sống rách nát. Vũ khúc cát hóa, tài ấm giáp tắc cát; vũ khúc hóa kị, hình kị giáp tắc hung.

·[ Vũ Tướng ] triền đà la, nhược vô Khôi Việt, giúp đỡ cùng sẽ, cũng chủ khách đường yêm lưu.

[ vũ khúc thất sát ] sẽ liêm trinh hóa kị, lại cùng sát diệu đồng độ, chủ giao thông ngoài ý muốn.

[ vũ sát ] ở cung thiên di, xuất môn đa âm trệ, làm phức tạp, tung gặp ngôi sao may mắn tường diệu cũng không thanh nhàn.

[ vũ sát ] cùng sát diệu cùng sẽ, bên ngoài nhiều thị phi hỗn loạn rách nát. Kình Đà chủ thị phi; hỏa linh chủ hỗn loạn; không kiếp chủ rách nát. Nếu càng thấy thiên hình, đại hao, chủ quan phi.

Vũ khúc độc tọa thìn tuất cung, này tính chất đại khái đúng ra cung tham lang mà định ra. Hỏa linh giáp người, bôn ba lao lực không chịu nổi. Bôn ba có hay không có thành, tắc cần phải rõ thực tế tinh diệu tổ hợp mà định ra. Riêng chỉ nếu đối cung tham lang làm lửa linh giáp người, đại lợi di chuyển, chủ bộc phát.

5 thiên đồng

· thiên đồng thủ cung thiên di, bình thường chủ xuất môn được phúc. Riêng chỉ thiên đồng hóa kị người. Tắc chủ lo lắng nhiều. Nếu triền hoa đào chư diệu. Tắc nhiều cảm tình làm phức tạp.

· thiên đồng hóa lộc, không chủ xuất ngoại phát tài, nhưng chủ hưởng phúc. Phải gì lộc tồn điệt hướng, sau đó thủy chủ phát tài. Cái gọi là hưởng phúc, nhưng chủ yên ổn, mà không cần lao tâm lao lực, hoặc gặp chuyện nên người khác trợ lực.

· thảng thiên đồng cùng hỏa linh đồng độ, tắc mỗi lần nhiều nhất suy sụp bất an, thường thường thất bại trong gang tấc. Tất hao hết tâm lực sau đó thủy khả xoay cục diện.

· nếu cùng Kình Đà đồng độ, tắc xuất ngoại phần lớn là binh, hoặc nhạ tai ách. Canh sáng đồng hóa kị, mỗi ngày hình người, thị phi tất lớn, hoặc thả nhạ quan phi. Nếu kiến Thiên Nguyệt tắc chủ nhiễm bệnh tha hương.

Thiên đồng hóa kị mà cùng không kiếp, đại hao đồng độ kỳ, chủ xuất ngoại phá hao tổn, hoặc đi chung đường mất tiền, văn khúc hóa kị đồng độ, tắc chủ bị trộm.

Cùng Kình Đà, hỏa linh, không kiếp đồng độ, mà thiên đồng cát hóa; hoặc thiên đồng cùng thiên lương đúng củng người, tắc tuy có tai ách mà chết có thể hóa giải. Như bị trộm mà có thể tìm về vật bị mất, có quan phi mà chết có thể hòa giải, sẽ có phi kiện tụng trái lại nhân họa đắc phúc.

Thiên đồng cát hóa, hoặc cùng cổ diệu cùng sẽ, tắc di chuyển đại lợi, gặp Khôi Việt người càng chủ được quý nhân đề bạt đến đỡ.

Thiên đồng cùng Thái Âm đồng độ hoặc đúng củng, ất Thái Âm miếu vượng vi nên. Bởi vì Thái Âm di động không thường, cho nên chủ xuất ngoại bôn ba, riêng chỉ Thái Âm miếu vượng người, bôn ba ít, mà thành công cơ hội cũng lớn. Thái Âm lạc hãm, tắc làm mà ít thành.

· thiên đồng Thái Âm đấy tổ hợp, nếu Thái Âm hóa kị, tuyệt không nên bên ngoài đầu tư. Càng thấy sát, chủ rủi ro còn tuyển làm phức tạp.

· thiên đồng đúng củng Thái Âm, lấy mão cung vi tốt, không riêng thiên đồng vào miếu, thả Thái Âm ở dậu cũng thừa vượng, cho nên hơn xa thiên đồng ở dậu vi tốt.

· thiên đồng cửa lớn tổ hợp, chủ thị phi võ mồm. Riêng chỉ gặp cát tắc chủ phí sức đắc tài.

Thiên đồng cánh cửa cực lớn gặp xương khúc, hoa đào, chủ bên ngoài nhạ cảm tình làm phức tạp, gặp sát tắc nguyên nhân chính tới rách nát.

·[ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] đồng độ, này cảm tình khốn nhiễu tính chất, quá mức với thiên cùng cùng cánh cửa cực lớn đúng củng; thị phi võ mồm đấy tính chất tắc hơi nhẹ.

·[ thiên đồng thiên lương ] đồng độ, cung mệnh tất vô chính diệu, nếu cung mệnh không biết cát, mà cung thiên di hội cát, tắc chủ xuất ngoại bị người đề bạt, hoặc ở đất khách đã có sẵn cơ hội.

· thiên đồng cùng thiên lương đúng củng, bình thường cũng chủ lợi nhuận di chuyển. Riêng chỉ nếu cung mệnh thiên lương hóa quyền, hóa khoa người, có thể phụ tá cát diệu người, thì thôi không dời dời thành nên. Nhưng thiên lương hóa lộc, rồi lại lợi nhuận di chuyển. Thiên đồng cát hóa, hội cát diệu, xuất môn được phúc ấm.

· thiên đồng triền lộc tồn, thiên lương triền thiên mã, xuất môn cầu tài đại lợi, nhưng di chuyển tất không chỉ một lần, hoặc chủ di chuyển về sau vẫn được phương xa tới tài. Cổ nhân vị chủ [ khách ở bên trong làm khách đắc tài. ]

6 liêm trinh

· liêm trinh thủ cung thiên di, bình thường cùng chủ nên rời đi nơi sinh phát triển. Hơn nữa ngôi sao đương cung mệnh tinh diệu góc cung thiên di tới sao liêm trinh đeo hơi yếu lúc, cũng không ly nơi sinh phát triển không thể. — tỷ như thiên tướng tọa mệnh, Kình Đà giáp, đối cung vi [ Liêm Phá ] cùng lộc tồn đúng củng, tức là cung mệnh không bằng cung thiên di một trong lệ.

· liêm trinh tọa cung thiên di, cổ đại cho rằng lợi cho sĩ hoạn, nhất là 『 liêm trinh thiên tướng ] đấy tổ hợp, vi ly hương xuất sĩ, hoặc nhậm chức liêu mạc hiện ra. Ở hiện đại, có thể đem xí nghiệp lớn cơ cấu hành chính quản lý chức vụ, coi là cùng liêu mạc có cùng tính chất.

· liêm trinh hóa lộc, xương khúc đồng độ gặp gỡ, cổ đại cho rằng nên ly hương cổ tạ tham gia chấm thi, có thể trúng thức, ở nguyên tạ chấm thi tắc không kiểu trung quốc. Hiện đại cũng có thể coi là đi ngoại bang cầu học dấu hiệu.

· cung thiên di liêm trinh hóa kị, có Kình Đà giáp; hoặc cùng Kình Đà tá hướng ( một triền liêm trinh, một khác trải qua tá ngôi sao an cung về sau vừa có thể cùng liêm tướng sẽ ); hoặc Kình Đà cùng liêm trinh đồng độ có lưu Kình lưu Đà vọt lên, càng cùng sao hóa kỵ điệt hướng ( càng kị hướng vũ khúc hóa kị ), có thể hình kị kẹp thiên tướng, phần lần đó vận mệnh, càng thấy thiên hình, âm sát, cùng chủ xuất môn chết vào ngoại đạo, hoặc nhạ hung tai họa phi.

· nếu gần liêm trinh hóa kị, gặp sát diệu, tắc cận chủ xuất ngoại nhân chơi trò chơi xã giao mà sống thị phi; gặp không kiếp, tắc nguyên nhân chính tranh tài mà bạng châu họa.

· liêm trinh thủ di chuyển, có ngày nguyệt đồng độ, lại thấy sát, phùng hóa kị vọt lên, chủ nhiễm bệnh tha hương.

Liêm trinh hóa lộc, con chủ bên ngoài đắc ý, cũng không chủ phát tài. Cũng chủ nhiều duyến.

『 liêm trinh ] ở cung thiên di gặp tài ấm giáp người, gặp hình kị giáp người trinh về ba suy sụp không như ý. Hình kị giáp mà liêm trinh hóa kị, lại càng không lợi nhuận di chuyển.

『 liêm trinh thất sát 』 gặp sát kị hình thấu, chủ xuất môn có họa. Liêm trinh hóa kị, có máu quang tai, cho nên chủ nhiều giao thông ngoài ý muốn.

[ Liêm Sát ] hóa lộc, hoặc tham lang hóa lộc, điệt lộc tồn đến sẽ, chủ xuất ngoại đắc tài.

[ Liêm Phá ] thủ cung thiên di, kình dương, thiên hình đồng độ hoặc đúng củng, vi ẩn núp giao thông hết ý tinh hệ. Đương năm xưa dương điệt cũng, hoặc liêm trinh hóa kị chi niên, tức là gặp chuyện không may kỳ hạn, cho dù gặp cát cũng chủ tàn tật.

Phàm liêm trinh tọa di chuyển, cùng giết, phá, sắc đồng độ hoặc đúng củng, văn khúc hóa kị đồng độ, càng thấy sát diệu, chủ xuất môn bị lừa, hoặc chủ vật bị mất.

[ Liêm Tham ] ở cung thiên di, hội cát hóa cát diệu, tắc chủ bên ngoài đóng nhiều tế xã giao, nhân duyên rộng lớn mà không thâm hậu, gặp hóa lộc người chủ vì vậy mà đắc tài. Gặp hóa kị người tắc nhiều lao tâm phí thần, thường thường sắp thành lại bại, tới tay ích lợi thái độ làm người đoạt đi.

[ Liêm Phủ ] chủ xuất môn kinh thương được yên ổn phát triển. Riêng chỉ nếu phủ khố khoảng không lộ, có thể hình kị kẹp thiên tướng. Tắc chủ xuất môn bị người uy hiếp. Thảng khố lẫm tràn đầy, có thể tài ấm kẹp thiên tướng, tắc chủ đã có sẵn cơ hội.

『 Liêm Phủ 』 gặp hoa đào, ngược lại chủ đắc tài, [ Liêm Tham ] gặp hoa đào, tắc chủ bên ngoài tửu sắc chinh trục, hoang phế chính nghiệp.

7 thiên phủ

Thiên phủ ở, cung thiên di, bình thường yên ổn. Tức di chuyển về sau đinh vững bước phát triển. Thiên phủ hóa khoa · càng chủ chịu người xứ lạ tôn kính.

Phủ khố khoảng không lộ, gặp âm sát, thiên diêu, chủ xuất môn chịu âm mưu hãm hại đến nỗi rủi ro, tổn thương.

Nếu phủ lẫm tràn đầy, lại thấy ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp? Tắc xuất môn có thể gây dựng sự nghiệp hưng gia.

Thiên trữ cùng văn khúc hóa kị đồng độ, xuất môn nhỏ rủi ro. Chủ bị lột thiết hoặc gặp trộm. Càng sẽ vũ khúc hóa kị, tắc rủi ro trình độ tăng lớn, trở chủ bị tổn thương.

Thiên phủ cùng kình dương, thiên hình đồng độ, xuất môn tuyển kị, thường thường gây chuyện, thiên phủ cùng kình dương, thiên nguyệt đồng độ, chủ tha hương nhiễm bệnh.

Thiên phủ cùng đà la đồng độ, xuất môn thường thường kéo dài, bạng châu hồi hương bị ngăn trở. Thiên nguyệt đồng độ tắc mang bệnh hồi hương. Riêng chỉ nếu sát kị hình trọng giả, tắc chủ khách tử tha hương.

Thiên phủ ở cung thiên di, vui mừng cùng tử vi đồng độ, chủ xuất môn gần quý. Cũng vui mừng cùng vũ khúc đồng độ, chủ kinh thương có thể làm giàu. Riêng chỉ phải gặp cát diệu cát hóa thủy xác thực.

· phùng phủ xem lều, cho nên thiên tướng cát hung, ảnh hưởng thiên phủ quá nhiều. Nếu phủ lẫm tràn đầy, xiên sẽ tài ấm giáp, quyền lộc giáp, song lộc kẹp thiên tướng, tắc ly hương quyết chủ phát tài. Thảng phủ khố khoảng không lộ, sẽ hình kị giáp, hỏa linh giáp, Kình Đà kẹp thiên tướng, tắc ly hương tất bạng châu khuynh bại, suy sụp, hoặc gây tai hoạ bệnh.

Thiên phủ, xương khúc đồng độ; văn khúc hóa kị, hoặc văn xương hóa kị, lại thấy lộc tồn chịu hai trọng Kình Đà giao điệt, cần phòng tại ngoại kinh thương lượng thái độ làm người quỵt nợ.

· thiên phủ ở cung Tị Hợi, cung mệnh tất vi [ tử vi thất sát ], nếu tử vi hóa quyền, tốt nhất nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn sáng lập sự nghiệp, chủ trùng dương xa xôi hứng sáng tạo. Nếu tị hợi hai cung càng nhiều phụ tá cát diệu, tất vi ngoại bang kiều lĩnh.

· thiên trữ không mừng sẽ liêm trinh hóa kị, vô luận giữ gìn loại rách nát suy sụp, giai chủ cảm tình bị thương. Nếu biết võ khúc hóa kị, tức là rủi ro, hoặc tài chuyển khó khăn.

· thiên trữ vui mừng liêm trinh hóa lộc, chủ đàm tiếu dụng binh, cầu tài thuận lợi. Riêng chỉ nếu triền hoa đào, xương khúc, tức là bên ngoài nhiều thơ rượu xã giao, phong nguyệt chi nhạc.

Thiên phủ cùng vũ khúc hóa lộc cùng sẽ, kinh thương đại lợi, sẽ phụ tá cát diệu người, tất chủ trùng dương xa xôi làm giàu.

8 Thái Âm

· thái dương cùng thái dương bất đồng. Ánh mặt trời đáng sợ, thả chủ thê tán là chủ thu liễm, cho nên bị nhân mủi nhọn mà tuyển sau lưng thị phi Vưu Oán. Ánh trăng tắc đa số nhân chỗ vui, hơn nữa sáng bóng nhu hòa, bởi vậy ở cung thiên di lúc, liền cũng chủ bị vi người ngoại bang nhận. Nếu Thái Âm vào miếu, càng chủ nhân duyến quảng kết. Riêng chỉ nếu lạc hãm, tắc cũng tuyển nham hiểm.

· Thái Âm cùng xương khúc đồng độ, tái triền hoa đào chư diệu, bên ngoài chủ chịu khác phái lọt mắt xanh. Gặp sát kị tắc nguyên nhân chính mầu bạng châu họa.

· Thái Âm triền xương khúc, hóa kị, nhân mầu rủi ro. Xương khúc hóa kị tức là bị trộm.

· Thái Âm cùng giúp đỡ đồng độ, không ngoài biết dùng người trợ. Cùng Khôi Việt đồng độ, tắc cơ hội điệt đến.

· Thái Âm vào miếu triền hỏa linh, cận chủ bôn ba; nếu lạc hãm triền hỏa linh, tắc chủ thị phi thô bạo. Kình Đà đồng độ, hối hả vô công, hoặc bên ngoài có người âm mưu hãm hại; không kiếp đồng độ, tự dưng phá hao tổn, Thái Âm hóa thành sao hóa kỵ lúc càng xác thực.

· Thái Âm chủ tĩnh, chủ giấu, cho nên thủ cung thiên di lúc, không nên cùng người cạnh tranh, tranh đoạt.

· Thái Âm ở cung thiên di, cung thân cũng ở cung thiên di, lạc hãm, ngày sinh nhân, hoặc trăng hạ huyền sinh ra, gặp hỏa linh ở cung mệnh, cung phụ mẫu lại không lành người, chủ tùy nương tái giá.

· Thái Âm hóa kị thủ cung thiên di, không nên bên ngoài hương nước khác đầu tư. Lại càng không nên thấy cái mình thích là thèm, chủ trái lại tuyển tổn thất rách nát.

· Thái Âm dữ thiên đồng đấy tổ hợp, gặp lộc, lại thấy cát diệu, nguyên nhân chính trùng dương xa xôi mà tay không hưng gia.

– nếu thiên đồng hóa kị, thì tại ngoại bôn ba mà vô kết quả. Mặc dù miễn cưỡng thành gia, nhưng chết già nước khác.

· Thái Âm mặt trời tổ hợp, mặc dù gặp cát cũng chủ biến động bất cư, mỗi lần nhiều nhất bận rộn. Gặp sát nhẹ cũng chủ tiến thối thất theo. Phải cát hóa, sau đó thủy chủ bên ngoài sự nghiệp thành công.

· Thái Âm mặt trời tổ hợp, Thái Âm hóa kị, gặp sát diệu cập Hư Hao hình diệu, bên ngoài võ mồm thị phi rất nặng, thả thường thường thế hệ nhận qua. Nếu Thái Âm hóa kị tắc chủ tự dưng hỗn loạn rủi ro, hoặc chịu dụ dỗ rủi ro.

· quá trời đầy mây cơ đấy tổ hợp, cũng ngại di động, cho nên mặc dù gặp cát cũng chủ lao tâm lao lực, không chuyên nhất nghiệp, không tuân thủ một chỗ. Nếu thiên cơ hóa kị tắc chủ tiến thối thất theo, dao động không chừng, sự nghiệp khó thành.

·[ quá trời đầy mây cơ ] đấy tổ hợp, ở dần cung người, nhân sẽ ngọ cung đích thiên lương, mỗi khi chủ cô lập.

· Thái Âm hóa kị, chịu năm xưa đại vận hóa kị vọt lên, song đà la hoặc song giơ cao cách cùng triền, hoặc hai trọng Kình Đà giáp, càng thấy Hư Hao chư diệu, quyết chủ bên ngoài mọc lan tràn thị phi, mối họa bắt nguồn từ đột nhiên.

· Thái Âm biết thiên đồng hóa lộc, tay không thành sự nghiệp; biết thiên cơ hoá lộc, sự nghiệp sửa đổi về sau tức gặp cường thịnh.

· Thái Âm hóa quyền thủ cung thiên di, nên nhậm chức xí nghiệp, phụ trách tài chính và kinh tế điều hành; hóa khoa người, chủ trên tiền tài chịu người tín nhiệm.

Thái Âm cùng khoa văn chư diệu đồng độ, không thấy hoa đào, cổ đại cho rằng chủ bên ngoài hương chiếm tạ phát giáp. Hiện đại tức là lưu học thành công hiện ra.

9 tham lang

· tham lang thủ cung thiên di, bên ngoài nhiều xã giao. Xã giao tính chất, kiêm thị cung mệnh, cung phúc đức mà định ra. Đây ba cung gặp khoa văn chư diệu, tắc nhiều văn tửu chi sẽ; gặp hoa đào chư diệu, tắc nhiều tửu sắc tài vận; gặp mui xe, không diệu .” Tắc Dover đạo tông dạy bằng hữu.

Tham lang hóa lộc, hóa quyền, tắc xã giao khoái hoạt, nhân duyên quảng kết. Tại tí ngọ hai cung người, thả nhiều bạn bè tôn trọng. Nhưng nếu tham lang hóa kị, tắc mỗi nhân vô vị xã giao mà gây phiền toái, tranh đoạt. Dù có cát diệu đồng thời hội hợp, cũng chủ nhiều xã giao mà vô thu hoạch.

· tham lang cùng đốm lửa, linh tinh đồng độ, bên ngoài náo nhiệt, riêng chỉ gần nhiều trên tình cảnh đấy xã giao, tri giao khó được. Gì lộc đến sẽ · tắc nguyên nhân chính xã giao mà được tài.

· tham lang cùng hỏa linh đồng độ, nếu gặp sát hoặc hóa kị, ( sát kị đủ sẽ càng kém ), tắc chủ bên ngoài dáng vẻ mặt phong cảnh, vừa có thực tế ích lợi tức là nhân đoạt đi.

· tham lang cùng Kình Đà đồng độ, chủ xuất môn mỗi nhiều thị phi rắc rối, thả thường thường từ xã giao, du lịch yến mà bạng châu. Càng thấy không kiếp, chủ gặp thiết trộm; nếu gia hội hoa đào chư diệu, tắc nguyên nhân chính mầu bạng châu họa. Gặp hóa kị, nhất là liêm trinh hóa kị người, tình hình càng nghiêm trọng hơn.

· tham lang độc tọa cung thiên di, hóa lộc, hóa quyền, hoặc cùng liêm trinh hóa lộc cùng sẽ, cho dù không cùng hỏa linh đồng độ; cũng chủ di chuyển bên ngoài phấn khích phát đạt. Gặp hỏa linh càng chủ bộc phát. Nhưng nếu đồng thời lại thấy sát kị, tắc bộc phát lúc sau tất bạo bại.

· tham lang ở dần thân hai cung, cùng liêm trinh đúng củng, chủ bên ngoài tửu sắc xã giao bận rộn, gặp cát cục điện báo hóa cát người, tắc nhân sự phát đạt. Gặp xương khúc tắc thơ rượu màu sắc đẹp đẽ, chịu người dị vực sĩ hoan nghênh. Riêng chỉ gặp hoa đào, tắc chủ tửu sắc chinh trục, hoa đào xương khúc tức là đánh bạc. Cần phải rõ có hay không sát kị đã định cát hung.

· tham lang ở dần thân hai cung, hóa kị, chủ thái độ làm người đoạt ái. Cho nên không nên tửu sắc chinh trục. Tức xử lý thương vụ, cũng có sự đoạt giống.

· tham lang ở thìn cùng hai cung, chủ tham luyến tửu sắc, không cần càng thấy hoa đào. Gặp cát hóa cát diệu, tắc kinh thương khả phát.

· tham lang thìn tuất cùng đồng độ, coi là hoa đào, không phần kết lấy, không phần kết lấy. Riêng chỉ vui mừng gặp Khôi Việt, tắc chủ bị người dẫn, hoặc chủ đã có sẵn cơ hội.

· thìn tuất tham lang, hỏa linh đồng độ, di chuyển có thể làm giàu, gặp sát tắc phòng hoạch phát hoạch phá. [ liêm trinh tham lang ] cùng thủ di chuyển, chủ xuất ngoại cần trải qua gian khổ. Gặp đào hoa sát kị, tắc tửu sắc chuốc họa.

·[ tử vi tham lang ] ở di chuyển, nên ly nơi sinh phát triển, cũng lợi nhuận kinh thương.

[ vũ khúc tham lang ] tọa di chuyển, tất vi cự cổ. Nếu vũ khúc hóa kị, tắc tài sắc tuyển phi.

· năm xưa tham lang thủ cung thiên di, nguyên cục có sát, bị lưu sát vọt lên, thả gặp thái tuế, tuổi phá, Quan phù, đại hao đẳng diệu, lại phùng tập ngôi sao hội hợp, chủ hồi lính kẻ trộm tai ương, hoặc chịu tham quan ô lại vu oan.

1 0 cánh cửa cực lớn

· cánh cửa cực lớn thủ cung thiên di, cần thị thái dương, sẽ thái dương quang huy người lợi nhuận di chuyển, chủ tại ngoại địa nhiều người duyến, nếu thái dương thất huy, tắc chủ bên ngoài tuyển thị phi võ mồm vạn oán. Riêng chỉ thái dương ở tị ngọ hai cung, quang huy quá lớn, cũng có không nên, xuất ngoại không nên phong mang quá lộ.

·· nếu thái dương thủ mệnh ở cung hợi lạc hãm, cánh cửa cực lớn thủ di chuyển, lại càng không lợi nhuận di chuyển, nếu không đồ nhạ hỗn loạn, lại dễ mất đi cơ hội. Thái dương hội cát diệu cập cát biến hóa càng xác thực.

· cánh cửa cực lớn ở cung thiên di, cơ bản tính chất cùng ở cung mệnh giống nhau, cũng chủ [ võ mồm để cầu tài ]. Lấy hóa lộc hoặc lộc tồn đồng độ người, gặp phụ tá cát diệu người vi tốt. Nếu cát sát hỗn tạp, tắc không nên tham chánh, gần lợi nhuận theo buôn bán.

· cánh cửa cực lớn hóa chạc người, bên ngoài có thể lấy ngôn từ lưỡi luận thủ tín vu nhân, phàm thái dương thiên lương xương khúc cát sẽ, tắc lợi nhuận dạy học.

· cánh cửa cực lớn hóa lộc, tắc quá là tất đồng thời hóa chạc, thảng thái dương miếu vượng, tắc chủ di chuyển về sau chịu người ngoại quốc hoặc tha hương có đề bạt, thưởng thức. Riêng chỉ nếu sát diệu đồng thời đều nghe theo hoặc đồng độ người, tắc cũng có thị phi làm phức tạp. Hoặc nhân sự vụ cần, lao tâm phí thần.

· cánh cửa cực lớn hóa kị, chủ tiến thối bất an, lao lực bôn ba. Càng thấy Sát Hình Hư Hao chư diệu, còn lại là phi làm phức tạp, võ mồm tranh cãi lần lượt mà đến. Thảng cánh cửa cực lớn hóa kị gặp không kiếp, tắc chủ bên ngoài xử sự, thường nhiều nội tâm do dự, tiến thối thất theo.

· cánh cửa cực lớn sẽ tị ngọ hai cung thái dương, thảng thái dương hóa lộc, hóa quyền, thì tại ngoại có thể lấy thanh thế khinh người. Riêng chỉ hơi gặp sát diệu, tắc đương năm xưa đại vận không giờ lành tức bị tuyển phi. Nếu tị ngọ hai cung thái dương hóa kị, càng chủ thị phi võ mồm thường xuyên, lấy không mạnh hơn thủ lĩnh cập không lộ tài năng vi nên, nếu không bị chiêu chiêu bại. Không thấy sát, tắc làm [ võ mồm cầu tài ] đấy ngành sản xuất, có thể miễn thị phi.

· cánh cửa cực lớn thiên đồng đấy tổ hợp, nếu thiên đồng hóa kị, tắc chủ quan tâm bôn ba, thảng thiên đồng hóa lộc, lại chủ bị chịu cảm tình làm phức tạp. Riêng chỉ thiên đồng cát hóa, hội cát diệu, vẫn chủ di chuyển đất khách có thể tay không hưng gia.

· cánh cửa cực lớn thiên cơ tổ hợp, nếu thiên cơ hóa kị, tắc chủ ít người duyến cập thất ý. Càng thấy sát, tắc chủ gặp được ác tính cạnh tranh, bị người dao báng.

· cánh cửa cực lớn thiên cơ, nếu thiên cơ hóa lộc, quyền giả, cũng chủ có thể ra ngoại gây dựng sự nghiệp. Riêng chỉ không kịp cánh cửa cực lớn hóa lộc tới tốt. Nếu sát diệu đồng độ, tắc mặc dù cánh cửa cực lớn hóa lộc cũng thành bại cục diện, chủ mặt ngoài phong cảnh, nội tâm không đủ, từ là làm hao tổn tâm thần, uổng phao tâm lực.

Mão dậu hai cung lập mệnh, vô chính diệu, đối cung vi [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ] chủ dời cái đổi lá lấy thành gia. Gặp sát, tắc chủ hao phí tinh thần. Gặp cát, tắc chủ năng an thủ. Nhưng bình thường tình hình dưới, cùng lấy rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển thành nên.

Năm xưa cánh cửa cực lớn thủ di chuyển, gặp lộc thủy khả đi quê người nước khác, gặp sát tắc chủ uổng phí tinh thần, nếu sát kị Hình Hao chư diệu thấu sẽ, tắc chủ có tai bay vạ gió.

Phàm cánh cửa cực lớn cùng lộc tồn đồng độ người, nếu càng không cát hóa cát diệu, tắc xuất môn chủ chịu tiểu nhân cản tay. Lưu lộc đồng độ người cũng.

11 thiên tướng

Thiên tướng thủ cung thiên di, bình thường tình hình dưới may mắn, chủ gần đắt đến lợi nhuận. Gặp Khôi Việt giáp hoặc đồng độ gặp gỡ người, càng chủ bị người đề bạt, riêng chỉ gần lợi nhuận cùng người hợp tác, hoặc lui khỏi vị trí phó nhị, lấy không ra phong thủ lĩnh vi nên, nếu không tức chịu xa lánh.

· thiên tướng gặp cát hóa, cập lộc tồn, Khôi Việt, giúp đỡ, giai chủ bên ngoài có thể sáng tạo hưng sự nghiệp. Cũng nên tham chánh, hoặc mang sắc thái chính trị đấy doanh mưu. Ở hiện đại, xí nghiệp lớn cơ cấu hành chính quản lý cũng có thể coi là mang sắc thái chính trị.

Thiên tướng ở cung thiên di, nếu vì hình kị sở giáp, tuyệt không lợi nhuận di chuyển, thảng càng thấy Kình Đà giáp, hỏa linh giáp hoặc không kiếp giáp, hoặc sát diệu Hình Hao chư tinh cùng sẽ, nhẹ thì chủ bên ngoài bị người xa lánh, nặng thì di chuyển đất khách nhạ lao ngục tai ương.

Thiên tướng nhạ vi tài ấm giáp, hoặc là [ lục cát giáp ] — tức Khôi Việt giáp, giúp đỡ giáp, xương khúc giáp, lộc quyền khoa giáp, tử phủ giáp, nhật nguyệt giáp, giai chủ bên ngoài đắc lợi. Riêng chỉ cụ thể tình hình tắc không đồng nhất. Tài ấm giáp chủ đã có sẵn cơ hội; Khôi Việt giáp chủ có người dẫn; giúp đỡ giáp chủ có người phù tá; xương khúc giáp chủ sự tình thuận lợi, lộc cực

Khoa giáp chủ được tài lộc, quyền lực, danh vọng; tử phủ giáp chủ bị người thưởng thức; nhật nguyệt giáp chủ thay đổi đắc lợi. Trở lên gần bình thường nguyên tắc, tình huống thực tế cần thị cụ thể tinh diệu phân bố mà định ra.

· đại khái mà nói, thiên tướng gặp cát giáp tắc nhiều người duyến, gặp hung giáp tắc chủ cô lập. Riêng chỉ xương khúc giáp mà thiên tướng lại triền hoa đào, tắc chủ bên ngoài đóng nhiều tửu sắc chinh xua đuổi bạn bè; Kình Đà giáp mà lộc tồn điệt hóa lộc, cận chủ còn nhỏ đố kỵ, hoặc tiểu nhân vây quanh.

· thiên tướng cùng liêm trinh đồng độ, cấu trúc cơ bản bất lợi di chuyển, gặp sát kị không kiếp Hình Hao tức chủ tuyển phi, trọng thả liên lụy kiện tụng.

·[ liêm tướng ] thủ di chuyển, nếu cung mệnh phá quân hóa quyền, mà liêm trinh rồi lại hóa lộc người, ở hiện đại, thường thường khả kiêm khóa lưỡng địa thành lập sự nghiệp. Nếu liêm trinh hóa kị, tắc ổn cư nơi sinh vi tốt.

·[ vũ khúc thiên tướng ] ở cung thiên di, gặp cát tức lợi nhuận di chuyển phần đất bên ngoài kinh thương. Thường chủ nhưng đắc ý đoán không kịp cơ hội. Gặp Khôi Việt, hoặc là tài ấm giáp người vưu lợi.

·[ Vũ Tướng 】 mà vũ khúc hóa kị, có thể liêm trinh hóa kị, có thể phủ khố khoảng không lộ, hoặc là hình kị giáp người, chủ bên ngoài có tai hoạ, trọng giả thả chủ chết nơi đất khách quê người.

·[ tử huy thiên tướng ] thủ cung thiên di, không thấy sát kị, tắc đại lợi di chuyển, bên ngoài được người tôn sùng, dễ dàng thành lập sự nghiệp. Nếu gặp sát kị tắc tuyển ghen tị thị phi.

· thiên tướng cùng [ vũ khúc phá quân ] đúng củng người, di chuyển tương đối bất lợi, không thấy cát hóa, chỉ thấy cát diệu, cũng chủ bên ngoài chìm nổi. Phải cát hóa cát diệu đủ gặp, sau đó thủy chủ bên ngoài phát đạt.

Thiên tướng cùng [ tử vi phá quân ] tương đối, nếu nguyên cục tham lang hóa lộc người, chủ động tĩnh giai lợi nhuận; nguyên cục tử vi hóa quyền, thì thôi rời đi nơi sinh phát triển thành nên.

Thiên tướng cùng [ liêm trinh phá quân ] tương đối, giáp thiên tướng đấy chính diệu đã có khuê cách tính chất, cho nên bình thường chủ tại ngoại địa cô lập, trừ phi thiên tướng sở hội thiên phủ có Lộc Mã, nếu không bất lợi di chuyển.

Năm xưa thiên tướng thủ cung thiên di, hỏa linh chiếu xạ, lưu dương, bạch hổ, Quan phù nhập độ, chủ bên ngoài nhạ hình sự quan phi.

1 2 thiên lương

· thiên lương thủ cung thiên di, bình thường chủ xuất ngoại biết dùng người che chở, còn đây là thiên lương vi [ ấm ngôi sao ] đấy cơ bản ý nghĩa.

· thiên lương cùng Khôi Việt, giúp đỡ cùng gặp ở cung thiên di, chủ bên ngoài nhiều cơ hội, thả chủ bị người kính sợ, cho nên từ giúp đỡ nhiều lực.

Thiên lương nếu cùng lộc tồn đồng độ, tắc chủ chịu xa lánh, càng triền hỏa linh, không kiếp, tắc biến sinh khửu tay về sau. Nếu lại cùng sẽ sao hóa kỵ cập thiên hình. Đại hao, quyết chủ quan phi. Nhất là thái dương hóa kị đến sẽ, càng có thể thành tù oan, tuy cuối cùng có thể hóa giải, nhưng đã trải tẫn chua xót.

Thiên lương ở tị, hợi hai cung, dữ thiên đồng đúng củng; ở cung thân, dữ thiên đồng đồng độ, cổ nhân cho rằng chủ phiêu đãng. Nhưng nếu gặp cát diệu, là gặp sát kị, ở hiện đại tắc cận chủ không tuân thủ một chỗ. Riêng chỉ nếu hỏa linh đồng độ, tắc chủ tứ hải bôn ba, mà sự nghiệp không làm nổi.

·『 thiên lương thiên đồng 』 ở dần cung, bởi vì thiên lương vào miếu, cho nên không chủ bồng bềnh.

·『 thiên lương thiên cơ 』 đấy kết cấu. Ở cổ đại gần đào kép hoặc mải võ nhân, quen khoảng không châu quá thiếu, đo đó được xưng là 『 nghệ thuật trên đường đi 』. Này cũng bởi vì thiên lương, rất có có khuynh hướng tài nghệ, nghệ thuật ý tứ hàm xúc, mà thiên cơ tắc tăng mạnh bôn tẩu ý tứ hàm xúc. Ở hiện đại, đây gáy tính chất vẫn có thể bảo vệ trì, bất quá cuộc sống thực tế đã tương đối yên ổn.

· kỳ thật 『 đồng lương 』 phùng thiên mã, cũng chủ nghệ thuật bồng bềnh. Càng cùng xương khúc đơn tinh cùng sẽ, tức là dáng vẻ hào sảng văn nhân, tứ hải lưu động. Nếu văn khúc hóa kị, tắc chủ giang hồ lừa gạt mưu sinh. — tị hợi thiên lương độc tọa người cũng thế.

· thiên lương, thiên cơ tổ hợp, nếu gặp cát hóa, cát diệu, tắc nhiều kỳ ngộ mà không ổn định, riêng chỉ như lúc gặp sát, tắc chung nan nắm chắc cơ hội. Thiên cơ hóa kị, tắc chủ bên ngoài hương chịu ác tính cạnh tranh.

· thái dương thiên lương đấy tổ hợp, cơ bản ý nghĩa đã chủ ly tán, cho nên khi này thủ cung thiên di là lúc, bình thường chủ lợi nhuận di chuyển. Riêng chỉ lấy thái dương ở miếu vượng địa vi nên, chủ được người tôn kính. Nếu thái dương lạc hãm, thì tại ngoại vẫn chủ cô lập. Thái dương hãm địa hóa kị. Tắc bị người càng phạm, càng thấy thiên hình, chủ ngữ tụng quan phi.

· cung mệnh mão dậu, 『 thái dương thiên lương 』 triền độ, cung thiên di vô chính diệu, nhưng mệnh phú sẽ Lộc Mã người, cũng chủ ly hương mập ra. Ở hiện đại, cung mệnh thành 『 Dương Lương xương lộc 』 cách người, cho dù không biết Lộc Mã, cũng mỗi lần nhiều nhất xuất ngoại cầu học cơ hội.

· thiên lương cùng hỏa linh đồng độ người, bồng bềnh đắc ý vị trọng đại. Cho nên di chuyển bên ngoài, vẫn chủ một thiên tái thiên, khách ở bên trong làm khách.

Thiên lương cùng xương khúc đồng độ, thái dương ở miếu vượng cung viên đến chiếu, tắc bình thường lợi nhuận di chuyển phần đất bên ngoài chỉ học thuật nghiên cứu. Xương khúc hai diệu, một hóa khoa, một hóa kị, tắc nên làm lý công nghiên cứu vi nên.

Thiên lương hóa lộc thủ cung thiên di, lấy ở tị, ngọ hai viên tối nhận người chỉ trích. Gặp sát, khả nhạ phong ba quá nhiều. Tử cung thứ hai.

Thiên lương cùng không kiếp đồng độ, bên ngoài mỗi khi trải qua tai ách. Gặp cát, tắc chủ nhân họa đắc phúc.

· năm xưa thiên lương gặp cát, chủ tại ngoại kinh thương lượng khả phát, nếu hội Thái Dương hóa kị, thiên hình, năm xưa Quan phù, bạch hổ nhập độ, chủ tuyển kiện tụng.

13 thất sát

Thất sát thủ cung thiên di, tiền nhân mây: [ chủ bên ngoài nói nhiều, ở nhà ngày ít. ] đây luận chưa chắc là, phải gặp hỏa linh đồng độ ( hoặc hỏa linh cùng cung mệnh đồng độ ), hoặc lộc mã giao trì, sau đó thủy chủ xuất ngoại.

Ngoại trừ mão dậu hai cung, thất sát thủ di chuyển bình thường lợi nhuận ra ngoài, chủ bên ngoài có quyền, kẻ khác kính sợ. Đặc biệt [ tử vi thất sát ] thủ di chuyển lúc, quyền uy lớn nhất.

Thất sát cùng xương khúc đồng độ, khí chất không hợp nhau, cũng không chủ ích lợi. Gần 『 tử sát 』 tinh hệ vui mừng tới. Còn lại cung độ sao thất sát đeo, vui mừng Khôi Việt, cũng vui mừng giúp đỡ, chủ bên ngoài có địa vị, thả phát triển thêm cơ hội.

· thất sát cùng Kình Đà đồng độ, lợi nhuận quan võ, nếu không ít người duyến. Ở hiện đại, nhưng từ sự công nghệ.

· thất sát cùng đốm lửa đồng độ, ở cung mệnh chủ cô khắc, ở cung thiên di đấy trú đột phát, gặp lộc thả chủ được ngoài ý muốn tài, riêng chỉ dễ có được bị thất, hoạch phát hoạch phá, phải chuyển biến tốt thu mui thuyền, sau đó thủy có thể cầm doanh bảo thái.

· thất sát cùng linh tinh đồng độ vu cung thiên di, tiền nhân cho rằng chủ quan võ cao chót vót. Hiện đại cũng có thể làm công nghệ, công nghiệp.

· thất sát cùng không kiếp đồng độ thủ cung thiên di, chủ tiến thối thất theo, lý tưởng thường vượt qua sự thật, đến nỗi không tuân thủ một nghiệp, không tuân thủ một chỗ, lúc sinh thay đổi chi tâm. Xu cát tị hung đạo, riêng chỉ nên làm công nghệ, công nghiệp, tắc đương có tân ý niệm có thể giúp hứng sáng tạo.

· thất sát cùng lộc tồn đồng độ thủ cung thiên di, nếu hỏa linh, không kiếp đồng độ, tắc chủ bên ngoài chịu áp lực. Hoặc chủ phiêu đãng không nơi nương tựa.

· cung mệnh thiên phủ hội cát hóa ( nhất là hóa lộc ), tắc bình thường bất lợi di chuyển, trừ phi thất sát cũng sẽ quyền lộc ngôi sao, sau đó thủy khả dời cái đổi lá, nếu thiên trữ vi phủ khố khoảng không lộ, thì thôi di chuyển vi là.

· vũ khúc cùng thất sát cùng củng, hóa lộc, tắc di chuyển đất khách về sau, năng lực hoạt động quá mức mạnh, bởi vậy thu lợi. Vũ khúc hóa kị, chủ tai nạn bệnh tật kiện tụng. Cũng chủ quay vòng vốn không đủ.

· liêm trinh cùng thất sát cùng củng, chủ di chuyển đất khách có thể thành lập danh dự. Liêm trinh hóa lộc người, thuận lợi đắc tài, thả giúp đỡ nhiều lực; nếu liêm trinh hóa kị, tắc cũng chủ thất bại cập ngoài ý muốn. Canh sáng nguyệt đồng độ, chủ ở tha hương nhiễm bệnh; canh sáng hình đồng độ, tắc chủ họa sinh bất trắc.

·『 liêm trinh thất sát 』 đồng độ người, tại sửu cung chủ gây chuyện, gặp cát cũng thế. Còn đây là bởi vì liêm trinh thất sát ở chưa cung, vi [ hùng ở lại làm nguyên cách ], mà sửu cung không phải.

Tử vi cùng thất sát cùng củng, chủ xuất ngoại thái độ làm người kính sợ, cũng nhiều người lộc. Rơi [ tử sát ] đồng độ mà bách quan triều củng người, càng chủ vung cánh tay hô lên, tắc đàn cùng đáp lại. Cho nên bên ngoài cũng có thể thành lập công lao sự nghiệp.

· mão dậu hai cung [ vũ khúc thất sát ], kết cấu nhất bất lương ( trong đó cung dậu lại trội hơn mão cung ), chủ xuất ngoại chịu áp lực, nếu gặp sát kị Hình Hao, càng chủ bị người hãm hại.

Năm xưa thất sát gặp cát hóa cát diệu thủ cung thiên di, bình thường chủ sự nghiệp đổi mới, hoặc chuyển hoán tân chức. Liêm trinh hóa kị, vũ khúc hóa kị đến sẽ, gặp sát, chủ xuất môn có ngoài ý muốn.

14 phá quân

Phá quân ở cung thiên di, bình thường tình hình dưới bất lợi di chuyển xuất ngoại. Trừ phi cung mệnh thiên tướng vi hình kị giáp, hỏa linh giáp, Kình Đà giáp, sau đó thủy chủ không thể không ly hương phát triển. —— trong đó đặc biệt Kình Đà giáp vi nhưng. Che trời tương đương vi Kình Đà sở giáp, tất có lộc tồn đồng độ, đây lộc tồn cùng phá quân đúng củng, đại lợi di chuyển.

Phàm phá quân ở cung thiên di, phải dựa vào chuyên môn kỹ năng lập nghiệp. Cổ nhân vị đây là [ xảo nghệ đi trên đường ]. Một cái trong đó trường hợp đặc biệt là: [ thêm Văn xương, văn khúc vũ khúc gặp gỡ, đào kép người ]. Đào kép tự nhiên có thể tính có chuyên môn kỹ năng.

Nếu phá quân, văn khúc đồng độ, hóa kị, tắc hoặc là dáng vẻ hào sảng thư sinh lưu lạc giang hồ, hoặc là giang hồ lãng tử, thiện các loại xảo thuật, chính là ảo thuật, bán thuốc đẳng bên trong.

Phá quân gặp Khôi Việt lành nhất, chủ kỹ năng của mình có cơ hội phát huy, thả được thưởng thưởng thức.

Phá quân ở cung thiên di cũng được lộc vi tốt, thì có thể tạ chuyên môn kỹ năng ở tha hương sống yên.

· phá quân hóa quyền, nên ở tha hương bằng tài nghệ thái độ làm người phục vụ. Gặp sát người, chủ công nghệ hoặc tay nghề.

· phá quân cùng Tứ Sát đồng độ thủ cung thiên di, hỏa linh chủ lưu ly, Kình Đà chủ rách nát; sát nặng thì chủ nhân duyến không đủ, tai hoạ thường xuyên.

· phá quân ở dần, thân, dậu ba cung lạc hãm, bất lợi di chuyển, Nhược Ly hương, cùng chủ bồng bềnh không làm nổi. Lấy Kình Đà giao nhau người vi nhưng.

· phá quân tại tí ngọ hai cung, gặp cát hóa, cát diệu, tắc cũng có thể kinh thương, nhưng kinh doanh người vẫn cần có chứa chuyên môn tính chất. Như ở nước ngoài khai gia hương quán cơm, tức là đồng loạt.

Cho nên phá quân thủ di chuyển, cũng vui mừng long trì phượng các, thiên tài, xương khúc cùng sẽ, có thể gia tăng này chuyên môn tài nghệ đấy vĩ đại. Nhô lên cao kiếp cùng triền gặp gỡ là lúc, cũng có thể coi là tài nghệ đấy xảo tư.

Phá nước gặp sát nhẹ bất kị, không thích nhất sát kị đủ sẽ. Càng không mừng cung Tý Ngọ gặp liêm trinh hóa kị, tắc chủ thương tâm rơi lệ, hoặc tự thân tai nạn bệnh tật.

Cung Sửu Mùi 『 tử vi phá quân ] thủ cung thiên di, xuất ngoại biết dùng người kính sợ. Đặc biệt bách quan triều củng dưới tình huống vi nhưng. Nếu chỉ gặp triều củng mà Thiếu chủ phải phụ tá, nhưng lại gặp sát, thì tại nước ngoài chính là một hàng một nghiệp đấy đứng đầu nhân tài.

Tử vi hóa quyền, tất đồng thời gặp vũ khúc hóa kị, tắc chủ bên ngoài không nên kinh thương. Cũng chủ quyền uy tuy nặng, mà suy sụp thường xuyên.

· cung Dần Thân phá quân, cùng vũ khúc hóa kị hướng củng, lại cùng hỏa linh, không kiếp, thiên hình, thiên hư, đại hao, âm sát đẳng diệu cùng sẽ, chủ chuyển nhà đất khách ít nhất. Tất có một lần trọng tai họa lớn. Hoặc thậm chí chết vào tha hương.

[ liêm trinh phá quân ] không nên kinh thương, chủ khách duyến không rộng. Nếu liêm trinh hóa kị người, sát trọng, cũng chủ khách ở bên trong xảy ra bất trắc.

[ vũ khúc phá quân ] gặp sát còn vô phương, nếu vũ khúc hóa kị tắc tay thuận thủ lĩnh mệt mỏi; sẽ liêm trinh hóa kị, cũng chủ tai nạn bệnh tật.

· phàm phá quân thủ cung thiên di, nếu không gặp hóa lộc, tắc bất lợi chuyển nhà đất khách mọc rể, nhưng lợi nhuận lưu động các nơi lấy phát tài.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung thiên di

   Hạ thiên cung viên luận cung thiên di

Cung thiên di suy đoán vận trình, chủ yếu là góc thời kì dài đấy ngoại dời; hiện đại lữ tạo thuận lợi, do đó cũng có thể tham khảo lưu nguyệt đấy cung thiên di, suy đoán lữ hành hay không khoái trá, có hay không thất kiếp ngoài ý muốn. Tức là nói, góc thời kì dài đấy vu dời, xem đại vận, năm xưa đấy cung thiên di; lữ hành tắc thị lưu nguyệt.

Nếu di chuyển tới xa địa định cư, thủ lĩnh ba năm, suy tính lúc lấy di chuyển ngụ làm trọng, nguyên lai năm xưa cung mệnh tái sinh tham khảo. Riêng chỉ vòng sắp xếp thập nhị cung, thị huynh đệ, cha mẹ, vợ chồng, đứa con các loại quan hệ nhân mạch, cùng với tiền tài, sự nghiệp vận trình, tắc vẫn theo như năm xưa cung mệnh vòng sắp xếp.

· cung thiên di cũng để mà suy đoán đương sự lợi nhuận ở quê hương phát triển, hoặc lợi cho rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Đang chảy năm, thường thường lại dùng để suy tính hay không lợi cho chuyển biến phục vụ cơ cấu.

· phàm mệnh cung không lành, sự nghiệp cập tiền tài hai cung lại không lành, cung tật ách cũng không cát, riêng chỉ cung thiên di có cát hóa cát diệu cùng viên, thường thường lợi cho di chuyển để cầu kiếm chỗ trốn. Phản chi, tắc nên tĩnh không nên động. Bổn thiên sở luận, tức tập trung ở nghiên cứu di chuyển có hay không có lợi nhuận, cùng với di chuyển sau hiện tượng. Do đó thiên ở bên trong sở luận tình hình, trên đại khái có thể thông dùng cho tinh bàn, đại vận, năm xưa cùng với lưu nguyệt. Riêng chỉ vẫn ứng với lấy tinh bàn lên cung thiên di chỉ làm bản chất, đại vận năm xưa các loại cung thiên di tắc chỉ làm bản chất đấy phản ứng. Cho nên ti tham khảo 『 sáu mươi tinh hệ 』 thuật lại, cập mệnh phú thuật lại đến chỉ suy đoán.

Hay không có thể di chuyển, cần gặp động tượng thủy xác thực. Phàm 『 điệt mã 』( tức nguyên cục thiên mã hơi lớn vận thiên mã xúc động, hoặc đại vận thiên mã vi năm xưa thiên mã xúc động các loại ), 『 lộc mã giao trì 』 hoặc năm xưa cung mệnh gặp hỏa linh các loại, sau đó thủy chủ có thể dời động.

· nếu động bất do kỷ, như tùy người nhà di cư phần đất bên ngoài, tùy trượng phu di cư phần đất bên ngoài các loại, tắc thân mình cung mệnh hoặc cung thiên di mặc dù bất động, nếu có liên quan cung vị ( như cung điền trạch, cung phu thê ) hiện ra động tượng, cũng chủ thành hàng. Riêng chỉ này di chuyển sau gặp gỡ, tắc vẫn dùng cung thiên di đến chỉ suy tính.

Cung thiên di đại hung, như gặp [ liêm trinh thất sát ] hóa kị sẽ sát;『 linh xương đà võ 』;[ cự hỏa kình dương ] linh tinh, tắc tuy có động tượng cũng không nên vu động. Cũng thường thường bởi vì có động tượng, sau đó mới làm cho người nhân động mà hãm vào hiểm địa, bằng không, người gì đến mức di chuyển gặp nạn a?

Gặp năm xưa lộc mã giao trì, thậm chí [ điệt lộc ], [ điệt mã ], lịch sử nên hành động động tượng xem, không thể tùy tiện chém làm bên ngoài phát tài. Thường thường lộc mã giao trì mà ám trùng sát kị người, thật là xuất ngoại cầu tài trái lại tuyển hung họa hiện ra, đây tức 《 rất chinh phú 》 sở vân: [ lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung. ] nhân sinh gặp gỡ, đại để mỗi nhân tham tài mà ly hiểm cảnh.

· cho nên suy đoán cung thiên di, khả từ lời chú mã, hỏa linh, cùng với chính diệu động tĩnh ( như trời chủ máy động, thiên trữ chủ tĩnh ), đến suy đoán có hay không động tượng; nhưng di chuyển sau cát hung khắc ứng với, tắc phải tường thị tinh hệ tổ hợp mà nói. Không chú ý điểm, thường thường sẽ đoán sai. Thử nghĩ r thần thông mã cùng bôn ba chủ động, thảng lộc mã giao trì lại chủ phát tài, tắc đều không phải là bất luận kẻ nào mỗi có động tượng, tức có thể tại ngoại địa phát tài a? Biết đạo lý này, vu suy đoán lúc tài năng hung gì lòng tin.

1 tử vi

· tử di chuyển giàu có bách quan triều củng, tắc nên di chuyển, chủ có người dẫn, chắc có trợ lực; nếu vì không cầm quyền, hoặc là cô quân, tắc di chuyển về sau ngược lại chủ tổn thất, cô lập.

· tử vi cùng lộc tồn đồng độ, tất vi Kình Đà sở giáp, nếu Kình Đà duệ hướng, tắc xuất ngoại chủ bị người xa lánh; thảng đồng thời gặp cát, tắc chủ vừa có trợ lực, cũng có lực phá hoại.

· tử vi hóa khoa ở cung thiên di, gặp phụ tá cát diệu? Chủ bên ngoài có người kính trọng; hóa quyền, con nên bằng bản thân lực lượng mở ra cục diện, trợ lực trái lại ít.

· tử vi triền kình dương chủ đả kích nặng nề; triền đà la chủ gây phiền toái; triền hỏa linh chủ gây chuyện; triền không kiếp chủ bị ngăn trở. Triền hoa đào chư diệu chủ bên ngoài có cảm tình làm phức tạp.

· thiên tướng tọa mệnh, cung thiên di vi 『 tử vi phá quân 』; nếu phá quân tọa mệnh, cung thiên di vi 『 tử vi thiên tướng 』; hay không lợi cho di chuyển, cần phải rõ thực tế tinh diệu tổ hợp mà định ra. Bình thường tình hình vi vừa có trợ lực, cũng có lực phá hoại, cần tường thị phương diện đó đấy lực lượng tăng mạnh.

· thất sát tọa mệnh, cung thiên di vi 『 tử vi thiên phủ 』, cũng không nhất định đại biểu di chuyển có lợi, thường thường di chuyển sau khi được trải qua khúc chiết gian nguy, sau đó mới có khả năng yên ổn, mặc dù 『 tử phủ 』 vi bách quan triều củng người cũng thế. Thảng tử vi không cầm quyền, hoặc là cô quân, lại hoặc phủ xá khoảng không lộ, tắc cực bất lợi di chuyển, thường thường chủ khuynh bại, suy sụp, hoặc tai nạn bệnh tật thường xuyên.

· ở mão tây hai phú vô chính diệu, cung thiên di vi 『 tử vi tham lang 』, lại thấy phụ tá cát diệu cùng sẽ, chủ nhiều di chuyển có lợi. Nhưng nếu nguyên lai cung mệnh đã thấy cát hóa, cát diệu, tắc cũng không tất nhất định phải di chuyển không thể. Nhất là sở hội thiên tướng vi tài ấm giáp, hoặc sở hội thiên phủ vi khố lẫm tràn đầy là lúc, không chủ di chuyển có lợi.

Cung mệnh thiên phủ, cung thiên di vi [ tử vi thất sát ]; nếu tử huy hóa quyền, tuyệt đối bất lợi di chuyển, hoặc nguyên nhân chính phát sinh tai nạn trọng đại mà bị bức ép di chuyển, thường thường cần thừa nhận phương diện tài sản tổn thất. Nếu tử vi hóa khoa, thiên phủ ở cung hợi người không cần di chuyển; ở cung tị người thì thôi di chuyển vi góc có lợi, đây nhân lộc tồn đồng thời tất ở mão cung nguyên nhân, ảnh hưởng thiên phủ khác biệt tính chất.

· tử vi ở cung thiên di, cùng sẽ hình kị kẹp thiên tướng, hoặc tái kiến thiên hình, đại hao, thiên hư, không kiếp đẳng diệu, chủ bên ngoài chịu áp lực, hoặc bạng châu phát sinh tranh cãi, thị phi.

Tử vi cùng hỏa, linh đồng độ, lại kiến Thiên Mã, thường thường chủ di chuyển không chỉ một lần, tức một thiên tái thiên, cùng người nhà không tụ một chỗ.

Thìn tuất [ Tử Tướng ] ở cung thiên di, gặp sát, thiên nguyệt đồng độ, tắc xuất môn bị nhiễm bệnh, thả thường thường vi triền miên nhanh.

Tử vi ở cung thiên di, vui mừng giúp đỡ giáp; Khôi Việt giáp; xương khúc giáp. Phân biệt chủ được trợ lực; biết dùng người dẫn, biết dùng người thưởng thức. Không mừng hỏa linh, Kình Đà, không kiếp giáp, này tính chất cùng đồng độ giống nhau.

Tử vi ở cung thiên di gặp hoa đào, lại thấy xương khúc, chủ bên ngoài có diễm ngộ. Như lúc gặp sát kị, thì tại ngoại bị nhân mầu chuốc họa, đến nỗi rủi ro tổn thất; tái kiến Hình Kiếp, nguyên nhân chính mầu nhạ quan phi; gặp Hư Hao thiên nguyệt Bệnh Phù, nguyên nhân chính mầu bạng châu bệnh.

2 thiên cơ

· thiên cơ ở cung thiên di, chủ lợi nhuận xuất môn ly hương phát triển. Còn đây là bởi vì tinh diệu tính chất di động nguyên nhân. Nhưng không nhất định ly hương định cư, · có khi chỉ là làm thường xuyên cần rời nhà ngành sản xuất. Ở cổ đại, vi dịch phu, hầm nước; ở hiện đại nhưng vì thuỷ thủ, hàng không, vận chuyển các loại nghiệp. Này tới có khi cận chủ người thường xuyên chuyển công, chuyển nghề.

· cổ nhân nói: [ thiên cơ xuất ngoại gặp quý, ở nhà ta là phi. ] đây không thể quơ đũa cả nắm, gần vu cung mệnh vô chính diệu, tá cung thiên di tinh diệu an cung tình hình dưới ( tức ở thân dần hai cung, đối cung vi 『 thiên cơ Thái Âm 』; ở mão dậu hai cung, đối cung vi [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ]), nếu di chuyển ngụ đấy tam phương tứ chính hội cát, trội hơn cung mệnh, sau đó mới chủ khắc ứng với.

· lại như cung Tý Ngọ cánh cửa cực lớn an mệnh, hội Thái Dương hóa kị, thả gặp hỏa linh, không kiếp, cung thiên di thiên cơ độc tọa, tắc vẫn lấy rời đi xuất sinh chi địa hoặc ở lâu nơi vi nên. Nhất là thiên cơ ở ngọ được sẽ dần cung lộc tồn, càng lợi nhuận di chuyển.

· cung thiên di thiên cơ cùng hỏa linh đồng độ, chủ xuất ngoại hối hả, gió lộ chua xót, bất an một chỗ; cùng Kình Đà đồng độ, chủ thị phi võ mồm; cùng không kiếp đồng độ, chủ trở ngại suy sụp. Nếu chư sát đan xen, lại thấy Hình Hao chư diệu, tắc chủ rủi ro hoặc ngoài ý muốn. Nhất là cùng ngày cơ cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng lúc, càng chủ xuất ngoại nhiều làm phức tạp sợ bóng sợ gió, nhưng chung có thể hóa giải nhĩ.

· cung thiên di thiên cơ gặp lộc mã giao trì, tắc mặc dù chủ thường xuyên dời động, nhưng nhiều hưởng thụ; nếu kiến Thiên Mã là gặp lộc tồn, lại triền sát diệu, thì tại ngoại tất mỗi lần nhiều nhất làm mà vô công, hoặc bôn ba mệt nhọc, không tuân thủ một chỗ.

· thiên cơ ở cung thiên di, cùng xương khúc đồng độ, không nên càng thấy hoa đào, nếu không chẳng những di động bất an, hơn nữa thường thường nhân tình cảm mà ở lại đất khách. Gặp cát còn chủ bên ngoài thành gia, gặp sát thì tại ngoại phá hao tổn.

Thiên cơ ở cung thiên di cùng chư cát cùng sẽ, tắc đại lợi rời đi nơi sinh phát triển.

Thiên cơ cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng, xuất môn nhiều người đến đỡ. Bởi vì thiên lương vi ấm ngôi sao, do đó càng chủ đa hiện thành cơ hội. Gặp Khôi Việt cùng sẽ người càng xác thực. Dù có sát tinh, bất quá sợ bóng sợ gió. Sát diệu cùng cát diệu cùng xuất hiện, thường thường chủ nhân họa đắc phúc, như gặp đến phiền toái, nhưng bởi vậy kết bạn đến có lực duy trì.

Thiên cơ cùng Thái Âm đồng độ hoặc đúng củng, bình thường lợi nhuận xuất môn cầu tài, riêng chỉ tất suốt ngày phiền vội. Gặp lộc giả vưu cát, nhân lộc cùng quá âm khí cơ hợp nhau nguyên nhân. Nếu gặp sát kị Hình Hao, tắc ngược lại chủ phá hao tổn. Cát hóa cát diệu cùng sát diệu cùng xuất hiện, tắc tuy được tài lại nhiều thị phi. Lại hoặc chủ thành công mà có suy sụp, cần phải rõ thực tế tinh diệu tổ hợp mà định ra.

· linh cơ cùng cánh cửa cực lớn đồng độ hoặc đúng củng, cơ bản ý nghĩa vi phiêu đãng, tốt nhất nên xuất môn kinh doanh, đặc biệt đẩy mạnh tiêu thụ, truyền bá, du lịch các thứ nghề vi nên. Gặp sát kị tắc chủ tại ngoại kinh doanh thất bại, hoặc chịu áp lực.

Thiên cơ cánh cửa cực lớn không luyến cố thổ, thiên cơ thiên lương tắc lưu luyến gia đình vườn. Loại này cơ bản tính chất tốt nhất nên gia dĩ khác nhau.

3 thái dương

· thái dương nên không động đậy nên tĩnh, nên phát tán không nên thu liễm, ở cung thiên di, chủ bất lợi tổ nghiệp, rời xa nơi chôn rau cắt rốn mập ra.

· cổ đại nữ mệnh thái dương ở cung thiên di, rời nhà di chuyển, khi nào cũng vì tái giá hiện ra, đây là bởi vì cổ đại nữ tử vô sự nghiệp, cho nên dời động không thủ khai sáng.

· thái dương vào miếu thủ cung thiên di, tắc xuất ngoại phát đạt, có thể có sở biểu hiện; nếu lạc hãm, tắc di động bất an, bôn ba lao lực.

· thái dương chủ quý, đó là đúng địa vị xã hội đấy tranh thủ cùng cá giải trọng yếu, ở cung thiên di cũng có đồng dạng ý tứ hàm xúc, cho nên thường thường biểu hiện là thích hợp nhâm ngoại học ở trường, tiến tu, gia tăng tư lịch, vị tất thích hợp tại ngoại kinh thương lượng.

· cung mệnh vô chính diệu, đối cung 『 thái dương thiên lương 』, 『 thái dương Thái Âm 』, 『 thái dương cánh cửa cực lớn 』, giai nghi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, dời cái đổi lá. Nếu mệnh ngụ ý hỏa linh người, càng chủ tha hương tức là cố hương. Lộc Mã cùng sẽ cung mệnh hoặc cung thiên di, cũng chủ cả đời sự nghiệp giai nghi ở nước khác, hoặc chịu người ngoại bang duy trì.

· thái dương lạc hãm, lại thấy sát kị Hình Hao chư diệu, tắc bất lợi di chuyển, thường thường vô ích · hơn nữa bị tuyển thị phi, phá hao tổn, suy sụp.

· phàm thái dương ở cung thiên di, gần lợi cho phát quý cầu danh, không chủ tụ tài. Còn đây là cơ bản tính chất. Cho nên trừ phi có cái khác chủ tiền tài là tinh diệu hội hợp, cho dù thái dương hóa lộc, cũng không chủ di chuyển có thể làm giàu.

· thái dương cùng cánh cửa cực lớn đồng độ hoặc đúng củng, bình thường góc lợi nhuận kinh thương, nên tha hương hoặc người ngoại bang thưởng thức, riêng chỉ chủ phí sức. Gặp hỏa linh tắc càng chủ bôn ba. Nếu cánh cửa cực lớn tiên kị, tắc tất tốn nước miếng. Thái dương hóa kị người, tắc bị tuyển võ mồm Vưu Oán; gặp sát, càng chủ thế hệ nhận qua. Nếu gặp cát hóa cát diệu, tắc trợ lực thủy lớn.

Thái dương thiên lương đấy tổ hợp, để cầu danh, học ở trường là việc chính. Gặp xương khúc càng tốt. Bằng không, cũng lợi cho chuyên nghiệp.

Thái dương cùng thiên lương đồng độ hoặc đúng củng, nếu thái dương hóa lộc, có thể lộc tồn, cũng tất lấy chuyên ngành là nên. Ở hiện đại, thường thường lại vi đại lý ngoại quốc hàng hiệu hàng hóa biểu trưng. Cũng có thể trái lại, dựa vào thương phẩm bài tử bên ngoài phụ bán ra.

Thái dương thiên lương mà thái dương hóa kị, thì tại ngoại bị nhạ phong ba, như lúc gặp cát sẽ, tắc thường thường nhân họa đắc phúc; nếu càng thấy sát hình chư diệu, tắc chủ phong ba quá nhiều, riêng chỉ chung có thể hóa giải mà thôi. Riêng chỉ ngôi sao này đeo, có khi lại vi [ hung sự để cầu tài ] đấy tính chất, cho nên có ở nước ngoài làm y dược, bảo hiểm các thứ nghề.

· thái dương cùng Thái Âm đồng độ hoặc tương đối, tinh diệu di động quá đáng, cho nên chủ di động không có rễ, cũng chủ bôn ba.

Riêng chỉ thái dương Thái Âm mà thái dương hóa lộc, tắc mặc dù không ở một chỗ, nhưng vẫn chịu tha hương hoặc người ngoại bang đấy trợ; Thái Âm hóa lộc, càng chủ được tài. Riêng chỉ nếu thái dương hóa kị, thì tại quê người bị chịu áp lực; Thái Âm hóa kị, bên ngoài hương đầu tư thất bại.

Thái dương Thái Âm biết thiên mã, bên ngoài bôn ba lao lực càng sâu. Nên làm mang di động tính chất ngành sản xuất, như vận chuyển linh tinh. Gặp sát diệu, tắc thể xác và tinh thần giai mệt nhọc.

4 vũ khúc

· vũ khúc thủ cung thiên di, chủ di chuyển đất khách về sau tất nhiều bận rộn. Có không có thu hoạch, tắc cần thị sẽ hay không cát diệu mà định ra, càng thích gặp lộc, tắc chủ bên ngoài mậu thiên đắc lợi. Nếu gặp sát kị Hình Hao chư diệu, chủ bên ngoài nhiều thị phi suy sụp, đến nỗi bi quan, thường thường yêm lưu tha hương.

· vũ khúc cùng tham lang đồng độ hoặc gặp gỡ, tốt nhất nên tại ngoại kinh thương lượng, gặp chiếm hóa cát diệu, hoặc gặp [ hỏa tham ], 『 linh tham 』, khả chủ hoành phát của cải, đồng thời gặp sát, tắc hoạch phát hoạch phá.

· phàm vũ khúc cùng 『 hỏa tham 』, 『 linh tham ] đồng độ hoặc tương đối, tắc vu phát tài lúc sau, tốt nhất nên lấy vốn lại thổ bản cái. Nhưng nếu cung mệnh tại sửu chưa hai viên, vô chính diệu, đối cung vi [ vũ khúc tham lang ] người, cần phải rõ nguyên cục cung tài bạch ngày cùng mà định ra. Vi tài ấm giáp người tắc nên về quê; vi hình kị giáp người tắc không nên.

· vũ khúc ở cung thiên di hóa kị người, mỗi chủ ở tha hương lưu lạc. Kiến Thiên Nguyệt, tắc chủ nhiễm bệnh tha hương. Kình Đà giáp người, chủ chết nơi đất khách quê người.

· nếu không có 『 Vũ Tham ] đấy vận mệnh, tắc không nên triền hỏa, linh hai diệu, nếu càng không cát diệu cùng sẽ, tắc chủ bay khắp nơi lưu, không ở một chỗ. Thảng đồng thời lại thấy Lộc Mã, tắc nguyên nhân chính bản thân chức nghiệp cần lúc biến hóa hoàn cảnh.

· cổ nhân có vũ khúc sẽ thất sát, phá quân, thì tại ngoại thân tâm không yên thuyết pháp, nhưng căn cứ chinh nghiệm, chỉ gần [ vũ khúc thất sát ], 『 vũ khúc phá quân 』 hai tổ tinh hệ. Phải vũ khúc thân mình cát hóa, sau đó thủy chủ an bình. Nếu gặp sát kị Hình Hao, thì tại ngoại tất nhiều rách nát cùng suy sụp, đến nỗi yêm lưu.

·『 vũ khúc thiên phủ 』 ở cung thiên di, tinh diệu tính chất tương đối ổn định, nếu cung mệnh thất sát hội cát diệu, cát hóa, trái lại lấy không rời nơi sinh vi nên. Nếu cung mệnh không lành, mà 『 vũ phủ 』 được lộc, thủy lấy ly hương phát triển thành tốt.

『 vũ phủ 』 không…nhất nên sẽ liêm trinh hóa kị, chủ bên ngoài lúc có thương tổn chuyện tình cảm phát sinh. Thảng vũ khúc lại vi sao hóa kị, tắc chủ giao thông ngoài ý muốn hoặc sự nghiệp suy sụp, hoặc chủ cực thương tổn tình cảm rủi ro.

·『 vũ khúc thiên tướng ] thủ cung thiên di, cát thì có thể lấy được nhân đề bạt, hung tắc chủ chịu áp lực mà sống rách nát. Vũ khúc cát hóa, tài ấm giáp tắc cát; vũ khúc hóa kị, hình kị giáp tắc hung.

·[ Vũ Tướng ] triền đà la, nhược vô Khôi Việt, giúp đỡ cùng sẽ, cũng chủ khách đường yêm lưu.

[ vũ khúc thất sát ] sẽ liêm trinh hóa kị, lại cùng sát diệu đồng độ, chủ giao thông ngoài ý muốn.

[ vũ sát ] ở cung thiên di, xuất môn đa âm trệ, làm phức tạp, tung gặp ngôi sao may mắn tường diệu cũng không thanh nhàn.

[ vũ sát ] cùng sát diệu cùng sẽ, bên ngoài nhiều thị phi hỗn loạn rách nát. Kình Đà chủ thị phi; hỏa linh chủ hỗn loạn; không kiếp chủ rách nát. Nếu càng thấy thiên hình, đại hao, chủ quan phi.

Vũ khúc độc tọa thìn tuất cung, này tính chất đại khái đúng ra cung tham lang mà định ra. Hỏa linh giáp người, bôn ba lao lực không chịu nổi. Bôn ba có hay không có thành, tắc cần phải rõ thực tế tinh diệu tổ hợp mà định ra. Riêng chỉ nếu đối cung tham lang làm lửa linh giáp người, đại lợi di chuyển, chủ bộc phát.

5 thiên đồng

· thiên đồng thủ cung thiên di, bình thường chủ xuất môn được phúc. Riêng chỉ thiên đồng hóa kị người. Tắc chủ lo lắng nhiều. Nếu triền hoa đào chư diệu. Tắc nhiều cảm tình làm phức tạp.

· thiên đồng hóa lộc, không chủ xuất ngoại phát tài, nhưng chủ hưởng phúc. Phải gì lộc tồn điệt hướng, sau đó thủy chủ phát tài. Cái gọi là hưởng phúc, nhưng chủ yên ổn, mà không cần lao tâm lao lực, hoặc gặp chuyện nên người khác trợ lực.

· thảng thiên đồng cùng hỏa linh đồng độ, tắc mỗi lần nhiều nhất suy sụp bất an, thường thường thất bại trong gang tấc. Tất hao hết tâm lực sau đó thủy khả xoay cục diện.

· nếu cùng Kình Đà đồng độ, tắc xuất ngoại phần lớn là binh, hoặc nhạ tai ách. Canh sáng đồng hóa kị, mỗi ngày hình người, thị phi tất lớn, hoặc thả nhạ quan phi. Nếu kiến Thiên Nguyệt tắc chủ nhiễm bệnh tha hương.

Thiên đồng hóa kị mà cùng không kiếp, đại hao đồng độ kỳ, chủ xuất ngoại phá hao tổn, hoặc đi chung đường mất tiền, văn khúc hóa kị đồng độ, tắc chủ bị trộm.

Cùng Kình Đà, hỏa linh, không kiếp đồng độ, mà thiên đồng cát hóa; hoặc thiên đồng cùng thiên lương đúng củng người, tắc tuy có tai ách mà chết có thể hóa giải. Như bị trộm mà có thể tìm về vật bị mất, có quan phi mà chết có thể hòa giải, sẽ có phi kiện tụng trái lại nhân họa đắc phúc.

Thiên đồng cát hóa, hoặc cùng cổ diệu cùng sẽ, tắc di chuyển đại lợi, gặp Khôi Việt người càng chủ được quý nhân đề bạt đến đỡ.

Thiên đồng cùng Thái Âm đồng độ hoặc đúng củng, ất Thái Âm miếu vượng vi nên. Bởi vì Thái Âm di động không thường, cho nên chủ xuất ngoại bôn ba, riêng chỉ Thái Âm miếu vượng người, bôn ba ít, mà thành công cơ hội cũng lớn. Thái Âm lạc hãm, tắc làm mà ít thành.

· thiên đồng Thái Âm đấy tổ hợp, nếu Thái Âm hóa kị, tuyệt không nên bên ngoài đầu tư. Càng thấy sát, chủ rủi ro còn tuyển làm phức tạp.

· thiên đồng đúng củng Thái Âm, lấy mão cung vi tốt, không riêng thiên đồng vào miếu, thả Thái Âm ở dậu cũng thừa vượng, cho nên hơn xa thiên đồng ở dậu vi tốt.

· thiên đồng cửa lớn tổ hợp, chủ thị phi võ mồm. Riêng chỉ gặp cát tắc chủ phí sức đắc tài.

Thiên đồng cánh cửa cực lớn gặp xương khúc, hoa đào, chủ bên ngoài nhạ cảm tình làm phức tạp, gặp sát tắc nguyên nhân chính tới rách nát.

·[ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] đồng độ, này cảm tình khốn nhiễu tính chất, quá mức với thiên cùng cùng cánh cửa cực lớn đúng củng; thị phi võ mồm đấy tính chất tắc hơi nhẹ.

·[ thiên đồng thiên lương ] đồng độ, cung mệnh tất vô chính diệu, nếu cung mệnh không biết cát, mà cung thiên di hội cát, tắc chủ xuất ngoại bị người đề bạt, hoặc ở đất khách đã có sẵn cơ hội.

· thiên đồng cùng thiên lương đúng củng, bình thường cũng chủ lợi nhuận di chuyển. Riêng chỉ nếu cung mệnh thiên lương hóa quyền, hóa khoa người, có thể phụ tá cát diệu người, thì thôi không dời dời thành nên. Nhưng thiên lương hóa lộc, rồi lại lợi nhuận di chuyển. Thiên đồng cát hóa, hội cát diệu, xuất môn được phúc ấm.

· thiên đồng triền lộc tồn, thiên lương triền thiên mã, xuất môn cầu tài đại lợi, nhưng di chuyển tất không chỉ một lần, hoặc chủ di chuyển về sau vẫn được phương xa tới tài. Cổ nhân vị chủ [ khách ở bên trong làm khách đắc tài. ]

6 liêm trinh

· liêm trinh thủ cung thiên di, bình thường cùng chủ nên rời đi nơi sinh phát triển. Hơn nữa ngôi sao đương cung mệnh tinh diệu góc cung thiên di tới sao liêm trinh đeo hơi yếu lúc, cũng không ly nơi sinh phát triển không thể. — tỷ như thiên tướng tọa mệnh, Kình Đà giáp, đối cung vi [ Liêm Phá ] cùng lộc tồn đúng củng, tức là cung mệnh không bằng cung thiên di một trong lệ.

· liêm trinh tọa cung thiên di, cổ đại cho rằng lợi cho sĩ hoạn, nhất là 『 liêm trinh thiên tướng ] đấy tổ hợp, vi ly hương xuất sĩ, hoặc nhậm chức liêu mạc hiện ra. Ở hiện đại, có thể đem xí nghiệp lớn cơ cấu hành chính quản lý chức vụ, coi là cùng liêu mạc có cùng tính chất.

· liêm trinh hóa lộc, xương khúc đồng độ gặp gỡ, cổ đại cho rằng nên ly hương cổ tạ tham gia chấm thi, có thể trúng thức, ở nguyên tạ chấm thi tắc không kiểu trung quốc. Hiện đại cũng có thể coi là đi ngoại bang cầu học dấu hiệu.

· cung thiên di liêm trinh hóa kị, có Kình Đà giáp; hoặc cùng Kình Đà tá hướng ( một triền liêm trinh, một khác trải qua tá ngôi sao an cung về sau vừa có thể cùng liêm tướng sẽ ); hoặc Kình Đà cùng liêm trinh đồng độ có lưu Kình lưu Đà vọt lên, càng cùng sao hóa kỵ điệt hướng ( càng kị hướng vũ khúc hóa kị ), có thể hình kị kẹp thiên tướng, phần lần đó vận mệnh, càng thấy thiên hình, âm sát, cùng chủ xuất môn chết vào ngoại đạo, hoặc nhạ hung tai họa phi.

· nếu gần liêm trinh hóa kị, gặp sát diệu, tắc cận chủ xuất ngoại nhân chơi trò chơi xã giao mà sống thị phi; gặp không kiếp, tắc nguyên nhân chính tranh tài mà bạng châu họa.

· liêm trinh thủ di chuyển, có ngày nguyệt đồng độ, lại thấy sát, phùng hóa kị vọt lên, chủ nhiễm bệnh tha hương.

Liêm trinh hóa lộc, con chủ bên ngoài đắc ý, cũng không chủ phát tài. Cũng chủ nhiều duyến.

『 liêm trinh ] ở cung thiên di gặp tài ấm giáp người, gặp hình kị giáp người trinh về ba suy sụp không như ý. Hình kị giáp mà liêm trinh hóa kị, lại càng không lợi nhuận di chuyển.

『 liêm trinh thất sát 』 gặp sát kị hình thấu, chủ xuất môn có họa. Liêm trinh hóa kị, có máu quang tai, cho nên chủ nhiều giao thông ngoài ý muốn.

[ Liêm Sát ] hóa lộc, hoặc tham lang hóa lộc, điệt lộc tồn đến sẽ, chủ xuất ngoại đắc tài.

[ Liêm Phá ] thủ cung thiên di, kình dương, thiên hình đồng độ hoặc đúng củng, vi ẩn núp giao thông hết ý tinh hệ. Đương năm xưa dương điệt cũng, hoặc liêm trinh hóa kị chi niên, tức là gặp chuyện không may kỳ hạn, cho dù gặp cát cũng chủ tàn tật.

Phàm liêm trinh tọa di chuyển, cùng giết, phá, sắc đồng độ hoặc đúng củng, văn khúc hóa kị đồng độ, càng thấy sát diệu, chủ xuất môn bị lừa, hoặc chủ vật bị mất.

[ Liêm Tham ] ở cung thiên di, hội cát hóa cát diệu, tắc chủ bên ngoài đóng nhiều tế xã giao, nhân duyên rộng lớn mà không thâm hậu, gặp hóa lộc người chủ vì vậy mà đắc tài. Gặp hóa kị người tắc nhiều lao tâm phí thần, thường thường sắp thành lại bại, tới tay ích lợi thái độ làm người đoạt đi.

[ Liêm Phủ ] chủ xuất môn kinh thương được yên ổn phát triển. Riêng chỉ nếu phủ khố khoảng không lộ, có thể hình kị kẹp thiên tướng. Tắc chủ xuất môn bị người uy hiếp. Thảng khố lẫm tràn đầy, có thể tài ấm kẹp thiên tướng, tắc chủ đã có sẵn cơ hội.

『 Liêm Phủ 』 gặp hoa đào, ngược lại chủ đắc tài, [ Liêm Tham ] gặp hoa đào, tắc chủ bên ngoài tửu sắc chinh trục, hoang phế chính nghiệp.

7 thiên phủ

Thiên phủ ở, cung thiên di, bình thường yên ổn. Tức di chuyển về sau đinh vững bước phát triển. Thiên phủ hóa khoa · càng chủ chịu người xứ lạ tôn kính.

Phủ khố khoảng không lộ, gặp âm sát, thiên diêu, chủ xuất môn chịu âm mưu hãm hại đến nỗi rủi ro, tổn thương.

Nếu phủ lẫm tràn đầy, lại thấy ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp? Tắc xuất môn có thể gây dựng sự nghiệp hưng gia.

Thiên trữ cùng văn khúc hóa kị đồng độ, xuất môn nhỏ rủi ro. Chủ bị lột thiết hoặc gặp trộm. Càng sẽ vũ khúc hóa kị, tắc rủi ro trình độ tăng lớn, trở chủ bị tổn thương.

Thiên phủ cùng kình dương, thiên hình đồng độ, xuất môn tuyển kị, thường thường gây chuyện, thiên phủ cùng kình dương, thiên nguyệt đồng độ, chủ tha hương nhiễm bệnh.

Thiên phủ cùng đà la đồng độ, xuất môn thường thường kéo dài, bạng châu hồi hương bị ngăn trở. Thiên nguyệt đồng độ tắc mang bệnh hồi hương. Riêng chỉ nếu sát kị hình trọng giả, tắc chủ khách tử tha hương.

Thiên phủ ở cung thiên di, vui mừng cùng tử vi đồng độ, chủ xuất môn gần quý. Cũng vui mừng cùng vũ khúc đồng độ, chủ kinh thương có thể làm giàu. Riêng chỉ phải gặp cát diệu cát hóa thủy xác thực.

· phùng phủ xem lều, cho nên thiên tướng cát hung, ảnh hưởng thiên phủ quá nhiều. Nếu phủ lẫm tràn đầy, xiên sẽ tài ấm giáp, quyền lộc giáp, song lộc kẹp thiên tướng, tắc ly hương quyết chủ phát tài. Thảng phủ khố khoảng không lộ, sẽ hình kị giáp, hỏa linh giáp, Kình Đà kẹp thiên tướng, tắc ly hương tất bạng châu khuynh bại, suy sụp, hoặc gây tai hoạ bệnh.

Thiên phủ, xương khúc đồng độ; văn khúc hóa kị, hoặc văn xương hóa kị, lại thấy lộc tồn chịu hai trọng Kình Đà giao điệt, cần phòng tại ngoại kinh thương lượng thái độ làm người quỵt nợ.

· thiên phủ ở cung Tị Hợi, cung mệnh tất vi [ tử vi thất sát ], nếu tử vi hóa quyền, tốt nhất nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn sáng lập sự nghiệp, chủ trùng dương xa xôi hứng sáng tạo. Nếu tị hợi hai cung càng nhiều phụ tá cát diệu, tất vi ngoại bang kiều lĩnh.

· thiên trữ không mừng sẽ liêm trinh hóa kị, vô luận giữ gìn loại rách nát suy sụp, giai chủ cảm tình bị thương. Nếu biết võ khúc hóa kị, tức là rủi ro, hoặc tài chuyển khó khăn.

· thiên trữ vui mừng liêm trinh hóa lộc, chủ đàm tiếu dụng binh, cầu tài thuận lợi. Riêng chỉ nếu triền hoa đào, xương khúc, tức là bên ngoài nhiều thơ rượu xã giao, phong nguyệt chi nhạc.

Thiên phủ cùng vũ khúc hóa lộc cùng sẽ, kinh thương đại lợi, sẽ phụ tá cát diệu người, tất chủ trùng dương xa xôi làm giàu.

8 Thái Âm

· thái dương cùng thái dương bất đồng. Ánh mặt trời đáng sợ, thả chủ thê tán là chủ thu liễm, cho nên bị nhân mủi nhọn mà tuyển sau lưng thị phi Vưu Oán. Ánh trăng tắc đa số nhân chỗ vui, hơn nữa sáng bóng nhu hòa, bởi vậy ở cung thiên di lúc, liền cũng chủ bị vi người ngoại bang nhận. Nếu Thái Âm vào miếu, càng chủ nhân duyến quảng kết. Riêng chỉ nếu lạc hãm, tắc cũng tuyển nham hiểm.

· Thái Âm cùng xương khúc đồng độ, tái triền hoa đào chư diệu, bên ngoài chủ chịu khác phái lọt mắt xanh. Gặp sát kị tắc nguyên nhân chính mầu bạng châu họa.

· Thái Âm triền xương khúc, hóa kị, nhân mầu rủi ro. Xương khúc hóa kị tức là bị trộm.

· Thái Âm cùng giúp đỡ đồng độ, không ngoài biết dùng người trợ. Cùng Khôi Việt đồng độ, tắc cơ hội điệt đến.

· Thái Âm vào miếu triền hỏa linh, cận chủ bôn ba; nếu lạc hãm triền hỏa linh, tắc chủ thị phi thô bạo. Kình Đà đồng độ, hối hả vô công, hoặc bên ngoài có người âm mưu hãm hại; không kiếp đồng độ, tự dưng phá hao tổn, Thái Âm hóa thành sao hóa kỵ lúc càng xác thực.

· Thái Âm chủ tĩnh, chủ giấu, cho nên thủ cung thiên di lúc, không nên cùng người cạnh tranh, tranh đoạt.

· Thái Âm ở cung thiên di, cung thân cũng ở cung thiên di, lạc hãm, ngày sinh nhân, hoặc trăng hạ huyền sinh ra, gặp hỏa linh ở cung mệnh, cung phụ mẫu lại không lành người, chủ tùy nương tái giá.

· Thái Âm hóa kị thủ cung thiên di, không nên bên ngoài hương nước khác đầu tư. Lại càng không nên thấy cái mình thích là thèm, chủ trái lại tuyển tổn thất rách nát.

· Thái Âm dữ thiên đồng đấy tổ hợp, gặp lộc, lại thấy cát diệu, nguyên nhân chính trùng dương xa xôi mà tay không hưng gia.

– nếu thiên đồng hóa kị, thì tại ngoại bôn ba mà vô kết quả. Mặc dù miễn cưỡng thành gia, nhưng chết già nước khác.

· Thái Âm mặt trời tổ hợp, mặc dù gặp cát cũng chủ biến động bất cư, mỗi lần nhiều nhất bận rộn. Gặp sát nhẹ cũng chủ tiến thối thất theo. Phải cát hóa, sau đó thủy chủ bên ngoài sự nghiệp thành công.

· Thái Âm mặt trời tổ hợp, Thái Âm hóa kị, gặp sát diệu cập Hư Hao hình diệu, bên ngoài võ mồm thị phi rất nặng, thả thường thường thế hệ nhận qua. Nếu Thái Âm hóa kị tắc chủ tự dưng hỗn loạn rủi ro, hoặc chịu dụ dỗ rủi ro.

· quá trời đầy mây cơ đấy tổ hợp, cũng ngại di động, cho nên mặc dù gặp cát cũng chủ lao tâm lao lực, không chuyên nhất nghiệp, không tuân thủ một chỗ. Nếu thiên cơ hóa kị tắc chủ tiến thối thất theo, dao động không chừng, sự nghiệp khó thành.

·[ quá trời đầy mây cơ ] đấy tổ hợp, ở dần cung người, nhân sẽ ngọ cung đích thiên lương, mỗi khi chủ cô lập.

· Thái Âm hóa kị, chịu năm xưa đại vận hóa kị vọt lên, song đà la hoặc song giơ cao cách cùng triền, hoặc hai trọng Kình Đà giáp, càng thấy Hư Hao chư diệu, quyết chủ bên ngoài mọc lan tràn thị phi, mối họa bắt nguồn từ đột nhiên.

· Thái Âm biết thiên đồng hóa lộc, tay không thành sự nghiệp; biết thiên cơ hoá lộc, sự nghiệp sửa đổi về sau tức gặp cường thịnh.

· Thái Âm hóa quyền thủ cung thiên di, nên nhậm chức xí nghiệp, phụ trách tài chính và kinh tế điều hành; hóa khoa người, chủ trên tiền tài chịu người tín nhiệm.

Thái Âm cùng khoa văn chư diệu đồng độ, không thấy hoa đào, cổ đại cho rằng chủ bên ngoài hương chiếm tạ phát giáp. Hiện đại tức là lưu học thành công hiện ra.

9 tham lang

· tham lang thủ cung thiên di, bên ngoài nhiều xã giao. Xã giao tính chất, kiêm thị cung mệnh, cung phúc đức mà định ra. Đây ba cung gặp khoa văn chư diệu, tắc nhiều văn tửu chi sẽ; gặp hoa đào chư diệu, tắc nhiều tửu sắc tài vận; gặp mui xe, không diệu .” Tắc Dover đạo tông dạy bằng hữu.

Tham lang hóa lộc, hóa quyền, tắc xã giao khoái hoạt, nhân duyên quảng kết. Tại tí ngọ hai cung người, thả nhiều bạn bè tôn trọng. Nhưng nếu tham lang hóa kị, tắc mỗi nhân vô vị xã giao mà gây phiền toái, tranh đoạt. Dù có cát diệu đồng thời hội hợp, cũng chủ nhiều xã giao mà vô thu hoạch.

· tham lang cùng đốm lửa, linh tinh đồng độ, bên ngoài náo nhiệt, riêng chỉ gần nhiều trên tình cảnh đấy xã giao, tri giao khó được. Gì lộc đến sẽ · tắc nguyên nhân chính xã giao mà được tài.

· tham lang cùng hỏa linh đồng độ, nếu gặp sát hoặc hóa kị, ( sát kị đủ sẽ càng kém ), tắc chủ bên ngoài dáng vẻ mặt phong cảnh, vừa có thực tế ích lợi tức là nhân đoạt đi.

· tham lang cùng Kình Đà đồng độ, chủ xuất môn mỗi nhiều thị phi rắc rối, thả thường thường từ xã giao, du lịch yến mà bạng châu. Càng thấy không kiếp, chủ gặp thiết trộm; nếu gia hội hoa đào chư diệu, tắc nguyên nhân chính mầu bạng châu họa. Gặp hóa kị, nhất là liêm trinh hóa kị người, tình hình càng nghiêm trọng hơn.

· tham lang độc tọa cung thiên di, hóa lộc, hóa quyền, hoặc cùng liêm trinh hóa lộc cùng sẽ, cho dù không cùng hỏa linh đồng độ; cũng chủ di chuyển bên ngoài phấn khích phát đạt. Gặp hỏa linh càng chủ bộc phát. Nhưng nếu đồng thời lại thấy sát kị, tắc bộc phát lúc sau tất bạo bại.

· tham lang ở dần thân hai cung, cùng liêm trinh đúng củng, chủ bên ngoài tửu sắc xã giao bận rộn, gặp cát cục điện báo hóa cát người, tắc nhân sự phát đạt. Gặp xương khúc tắc thơ rượu màu sắc đẹp đẽ, chịu người dị vực sĩ hoan nghênh. Riêng chỉ gặp hoa đào, tắc chủ tửu sắc chinh trục, hoa đào xương khúc tức là đánh bạc. Cần phải rõ có hay không sát kị đã định cát hung.

· tham lang ở dần thân hai cung, hóa kị, chủ thái độ làm người đoạt ái. Cho nên không nên tửu sắc chinh trục. Tức xử lý thương vụ, cũng có sự đoạt giống.

· tham lang ở thìn cùng hai cung, chủ tham luyến tửu sắc, không cần càng thấy hoa đào. Gặp cát hóa cát diệu, tắc kinh thương khả phát.

· tham lang thìn tuất cùng đồng độ, coi là hoa đào, không phần kết lấy, không phần kết lấy. Riêng chỉ vui mừng gặp Khôi Việt, tắc chủ bị người dẫn, hoặc chủ đã có sẵn cơ hội.

· thìn tuất tham lang, hỏa linh đồng độ, di chuyển có thể làm giàu, gặp sát tắc phòng hoạch phát hoạch phá. [ liêm trinh tham lang ] cùng thủ di chuyển, chủ xuất ngoại cần trải qua gian khổ. Gặp đào hoa sát kị, tắc tửu sắc chuốc họa.

·[ tử vi tham lang ] ở di chuyển, nên ly nơi sinh phát triển, cũng lợi nhuận kinh thương.

[ vũ khúc tham lang ] tọa di chuyển, tất vi cự cổ. Nếu vũ khúc hóa kị, tắc tài sắc tuyển phi.

· năm xưa tham lang thủ cung thiên di, nguyên cục có sát, bị lưu sát vọt lên, thả gặp thái tuế, tuổi phá, Quan phù, đại hao đẳng diệu, lại phùng tập ngôi sao hội hợp, chủ hồi lính kẻ trộm tai ương, hoặc chịu tham quan ô lại vu oan.

1 0 cánh cửa cực lớn

· cánh cửa cực lớn thủ cung thiên di, cần thị thái dương, sẽ thái dương quang huy người lợi nhuận di chuyển, chủ tại ngoại địa nhiều người duyến, nếu thái dương thất huy, tắc chủ bên ngoài tuyển thị phi võ mồm vạn oán. Riêng chỉ thái dương ở tị ngọ hai cung, quang huy quá lớn, cũng có không nên, xuất ngoại không nên phong mang quá lộ.

·· nếu thái dương thủ mệnh ở cung hợi lạc hãm, cánh cửa cực lớn thủ di chuyển, lại càng không lợi nhuận di chuyển, nếu không đồ nhạ hỗn loạn, lại dễ mất đi cơ hội. Thái dương hội cát diệu cập cát biến hóa càng xác thực.

· cánh cửa cực lớn ở cung thiên di, cơ bản tính chất cùng ở cung mệnh giống nhau, cũng chủ [ võ mồm để cầu tài ]. Lấy hóa lộc hoặc lộc tồn đồng độ người, gặp phụ tá cát diệu người vi tốt. Nếu cát sát hỗn tạp, tắc không nên tham chánh, gần lợi nhuận theo buôn bán.

· cánh cửa cực lớn hóa chạc người, bên ngoài có thể lấy ngôn từ lưỡi luận thủ tín vu nhân, phàm thái dương thiên lương xương khúc cát sẽ, tắc lợi nhuận dạy học.

· cánh cửa cực lớn hóa lộc, tắc quá là tất đồng thời hóa chạc, thảng thái dương miếu vượng, tắc chủ di chuyển về sau chịu người ngoại quốc hoặc tha hương có đề bạt, thưởng thức. Riêng chỉ nếu sát diệu đồng thời đều nghe theo hoặc đồng độ người, tắc cũng có thị phi làm phức tạp. Hoặc nhân sự vụ cần, lao tâm phí thần.

· cánh cửa cực lớn hóa kị, chủ tiến thối bất an, lao lực bôn ba. Càng thấy Sát Hình Hư Hao chư diệu, còn lại là phi làm phức tạp, võ mồm tranh cãi lần lượt mà đến. Thảng cánh cửa cực lớn hóa kị gặp không kiếp, tắc chủ bên ngoài xử sự, thường nhiều nội tâm do dự, tiến thối thất theo.

· cánh cửa cực lớn sẽ tị ngọ hai cung thái dương, thảng thái dương hóa lộc, hóa quyền, thì tại ngoại có thể lấy thanh thế khinh người. Riêng chỉ hơi gặp sát diệu, tắc đương năm xưa đại vận không giờ lành tức bị tuyển phi. Nếu tị ngọ hai cung thái dương hóa kị, càng chủ thị phi võ mồm thường xuyên, lấy không mạnh hơn thủ lĩnh cập không lộ tài năng vi nên, nếu không bị chiêu chiêu bại. Không thấy sát, tắc làm [ võ mồm cầu tài ] đấy ngành sản xuất, có thể miễn thị phi.

· cánh cửa cực lớn thiên đồng đấy tổ hợp, nếu thiên đồng hóa kị, tắc chủ quan tâm bôn ba, thảng thiên đồng hóa lộc, lại chủ bị chịu cảm tình làm phức tạp. Riêng chỉ thiên đồng cát hóa, hội cát diệu, vẫn chủ di chuyển đất khách có thể tay không hưng gia.

· cánh cửa cực lớn thiên cơ tổ hợp, nếu thiên cơ hóa kị, tắc chủ ít người duyến cập thất ý. Càng thấy sát, tắc chủ gặp được ác tính cạnh tranh, bị người dao báng.

· cánh cửa cực lớn thiên cơ, nếu thiên cơ hóa lộc, quyền giả, cũng chủ có thể ra ngoại gây dựng sự nghiệp. Riêng chỉ không kịp cánh cửa cực lớn hóa lộc tới tốt. Nếu sát diệu đồng độ, tắc mặc dù cánh cửa cực lớn hóa lộc cũng thành bại cục diện, chủ mặt ngoài phong cảnh, nội tâm không đủ, từ là làm hao tổn tâm thần, uổng phao tâm lực.

Mão dậu hai cung lập mệnh, vô chính diệu, đối cung vi [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ] chủ dời cái đổi lá lấy thành gia. Gặp sát, tắc chủ hao phí tinh thần. Gặp cát, tắc chủ năng an thủ. Nhưng bình thường tình hình dưới, cùng lấy rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển thành nên.

Năm xưa cánh cửa cực lớn thủ di chuyển, gặp lộc thủy khả đi quê người nước khác, gặp sát tắc chủ uổng phí tinh thần, nếu sát kị Hình Hao chư diệu thấu sẽ, tắc chủ có tai bay vạ gió.

Phàm cánh cửa cực lớn cùng lộc tồn đồng độ người, nếu càng không cát hóa cát diệu, tắc xuất môn chủ chịu tiểu nhân cản tay. Lưu lộc đồng độ người cũng.

11 thiên tướng

Thiên tướng thủ cung thiên di, bình thường tình hình dưới may mắn, chủ gần đắt đến lợi nhuận. Gặp Khôi Việt giáp hoặc đồng độ gặp gỡ người, càng chủ bị người đề bạt, riêng chỉ gần lợi nhuận cùng người hợp tác, hoặc lui khỏi vị trí phó nhị, lấy không ra phong thủ lĩnh vi nên, nếu không tức chịu xa lánh.

· thiên tướng gặp cát hóa, cập lộc tồn, Khôi Việt, giúp đỡ, giai chủ bên ngoài có thể sáng tạo hưng sự nghiệp. Cũng nên tham chánh, hoặc mang sắc thái chính trị đấy doanh mưu. Ở hiện đại, xí nghiệp lớn cơ cấu hành chính quản lý cũng có thể coi là mang sắc thái chính trị.

Thiên tướng ở cung thiên di, nếu vì hình kị sở giáp, tuyệt không lợi nhuận di chuyển, thảng càng thấy Kình Đà giáp, hỏa linh giáp hoặc không kiếp giáp, hoặc sát diệu Hình Hao chư tinh cùng sẽ, nhẹ thì chủ bên ngoài bị người xa lánh, nặng thì di chuyển đất khách nhạ lao ngục tai ương.

Thiên tướng nhạ vi tài ấm giáp, hoặc là [ lục cát giáp ] — tức Khôi Việt giáp, giúp đỡ giáp, xương khúc giáp, lộc quyền khoa giáp, tử phủ giáp, nhật nguyệt giáp, giai chủ bên ngoài đắc lợi. Riêng chỉ cụ thể tình hình tắc không đồng nhất. Tài ấm giáp chủ đã có sẵn cơ hội; Khôi Việt giáp chủ có người dẫn; giúp đỡ giáp chủ có người phù tá; xương khúc giáp chủ sự tình thuận lợi, lộc cực

Khoa giáp chủ được tài lộc, quyền lực, danh vọng; tử phủ giáp chủ bị người thưởng thức; nhật nguyệt giáp chủ thay đổi đắc lợi. Trở lên gần bình thường nguyên tắc, tình huống thực tế cần thị cụ thể tinh diệu phân bố mà định ra.

· đại khái mà nói, thiên tướng gặp cát giáp tắc nhiều người duyến, gặp hung giáp tắc chủ cô lập. Riêng chỉ xương khúc giáp mà thiên tướng lại triền hoa đào, tắc chủ bên ngoài đóng nhiều tửu sắc chinh xua đuổi bạn bè; Kình Đà giáp mà lộc tồn điệt hóa lộc, cận chủ còn nhỏ đố kỵ, hoặc tiểu nhân vây quanh.

· thiên tướng cùng liêm trinh đồng độ, cấu trúc cơ bản bất lợi di chuyển, gặp sát kị không kiếp Hình Hao tức chủ tuyển phi, trọng thả liên lụy kiện tụng.

·[ liêm tướng ] thủ di chuyển, nếu cung mệnh phá quân hóa quyền, mà liêm trinh rồi lại hóa lộc người, ở hiện đại, thường thường khả kiêm khóa lưỡng địa thành lập sự nghiệp. Nếu liêm trinh hóa kị, tắc ổn cư nơi sinh vi tốt.

·[ vũ khúc thiên tướng ] ở cung thiên di, gặp cát tức lợi nhuận di chuyển phần đất bên ngoài kinh thương. Thường chủ nhưng đắc ý đoán không kịp cơ hội. Gặp Khôi Việt, hoặc là tài ấm giáp người vưu lợi.

·[ Vũ Tướng 】 mà vũ khúc hóa kị, có thể liêm trinh hóa kị, có thể phủ khố khoảng không lộ, hoặc là hình kị giáp người, chủ bên ngoài có tai hoạ, trọng giả thả chủ chết nơi đất khách quê người.

·[ tử huy thiên tướng ] thủ cung thiên di, không thấy sát kị, tắc đại lợi di chuyển, bên ngoài được người tôn sùng, dễ dàng thành lập sự nghiệp. Nếu gặp sát kị tắc tuyển ghen tị thị phi.

· thiên tướng cùng [ vũ khúc phá quân ] đúng củng người, di chuyển tương đối bất lợi, không thấy cát hóa, chỉ thấy cát diệu, cũng chủ bên ngoài chìm nổi. Phải cát hóa cát diệu đủ gặp, sau đó thủy chủ bên ngoài phát đạt.

Thiên tướng cùng [ tử vi phá quân ] tương đối, nếu nguyên cục tham lang hóa lộc người, chủ động tĩnh giai lợi nhuận; nguyên cục tử vi hóa quyền, thì thôi rời đi nơi sinh phát triển thành nên.

Thiên tướng cùng [ liêm trinh phá quân ] tương đối, giáp thiên tướng đấy chính diệu đã có khuê cách tính chất, cho nên bình thường chủ tại ngoại địa cô lập, trừ phi thiên tướng sở hội thiên phủ có Lộc Mã, nếu không bất lợi di chuyển.

Năm xưa thiên tướng thủ cung thiên di, hỏa linh chiếu xạ, lưu dương, bạch hổ, Quan phù nhập độ, chủ bên ngoài nhạ hình sự quan phi.

1 2 thiên lương

· thiên lương thủ cung thiên di, bình thường chủ xuất ngoại biết dùng người che chở, còn đây là thiên lương vi [ ấm ngôi sao ] đấy cơ bản ý nghĩa.

· thiên lương cùng Khôi Việt, giúp đỡ cùng gặp ở cung thiên di, chủ bên ngoài nhiều cơ hội, thả chủ bị người kính sợ, cho nên từ giúp đỡ nhiều lực.

Thiên lương nếu cùng lộc tồn đồng độ, tắc chủ chịu xa lánh, càng triền hỏa linh, không kiếp, tắc biến sinh khửu tay về sau. Nếu lại cùng sẽ sao hóa kỵ cập thiên hình. Đại hao, quyết chủ quan phi. Nhất là thái dương hóa kị đến sẽ, càng có thể thành tù oan, tuy cuối cùng có thể hóa giải, nhưng đã trải tẫn chua xót.

Thiên lương ở tị, hợi hai cung, dữ thiên đồng đúng củng; ở cung thân, dữ thiên đồng đồng độ, cổ nhân cho rằng chủ phiêu đãng. Nhưng nếu gặp cát diệu, là gặp sát kị, ở hiện đại tắc cận chủ không tuân thủ một chỗ. Riêng chỉ nếu hỏa linh đồng độ, tắc chủ tứ hải bôn ba, mà sự nghiệp không làm nổi.

·『 thiên lương thiên đồng 』 ở dần cung, bởi vì thiên lương vào miếu, cho nên không chủ bồng bềnh.

·『 thiên lương thiên cơ 』 đấy kết cấu. Ở cổ đại gần đào kép hoặc mải võ nhân, quen khoảng không châu quá thiếu, đo đó được xưng là 『 nghệ thuật trên đường đi 』. Này cũng bởi vì thiên lương, rất có có khuynh hướng tài nghệ, nghệ thuật ý tứ hàm xúc, mà thiên cơ tắc tăng mạnh bôn tẩu ý tứ hàm xúc. Ở hiện đại, đây gáy tính chất vẫn có thể bảo vệ trì, bất quá cuộc sống thực tế đã tương đối yên ổn.

· kỳ thật 『 đồng lương 』 phùng thiên mã, cũng chủ nghệ thuật bồng bềnh. Càng cùng xương khúc đơn tinh cùng sẽ, tức là dáng vẻ hào sảng văn nhân, tứ hải lưu động. Nếu văn khúc hóa kị, tắc chủ giang hồ lừa gạt mưu sinh. — tị hợi thiên lương độc tọa người cũng thế.

· thiên lương, thiên cơ tổ hợp, nếu gặp cát hóa, cát diệu, tắc nhiều kỳ ngộ mà không ổn định, riêng chỉ như lúc gặp sát, tắc chung nan nắm chắc cơ hội. Thiên cơ hóa kị, tắc chủ bên ngoài hương chịu ác tính cạnh tranh.

· thái dương thiên lương đấy tổ hợp, cơ bản ý nghĩa đã chủ ly tán, cho nên khi này thủ cung thiên di là lúc, bình thường chủ lợi nhuận di chuyển. Riêng chỉ lấy thái dương ở miếu vượng địa vi nên, chủ được người tôn kính. Nếu thái dương lạc hãm, thì tại ngoại vẫn chủ cô lập. Thái dương hãm địa hóa kị. Tắc bị người càng phạm, càng thấy thiên hình, chủ ngữ tụng quan phi.

· cung mệnh mão dậu, 『 thái dương thiên lương 』 triền độ, cung thiên di vô chính diệu, nhưng mệnh phú sẽ Lộc Mã người, cũng chủ ly hương mập ra. Ở hiện đại, cung mệnh thành 『 Dương Lương xương lộc 』 cách người, cho dù không biết Lộc Mã, cũng mỗi lần nhiều nhất xuất ngoại cầu học cơ hội.

· thiên lương cùng hỏa linh đồng độ người, bồng bềnh đắc ý vị trọng đại. Cho nên di chuyển bên ngoài, vẫn chủ một thiên tái thiên, khách ở bên trong làm khách.

Thiên lương cùng xương khúc đồng độ, thái dương ở miếu vượng cung viên đến chiếu, tắc bình thường lợi nhuận di chuyển phần đất bên ngoài chỉ học thuật nghiên cứu. Xương khúc hai diệu, một hóa khoa, một hóa kị, tắc nên làm lý công nghiên cứu vi nên.

Thiên lương hóa lộc thủ cung thiên di, lấy ở tị, ngọ hai viên tối nhận người chỉ trích. Gặp sát, khả nhạ phong ba quá nhiều. Tử cung thứ hai.

Thiên lương cùng không kiếp đồng độ, bên ngoài mỗi khi trải qua tai ách. Gặp cát, tắc chủ nhân họa đắc phúc.

· năm xưa thiên lương gặp cát, chủ tại ngoại kinh thương lượng khả phát, nếu hội Thái Dương hóa kị, thiên hình, năm xưa Quan phù, bạch hổ nhập độ, chủ tuyển kiện tụng.

13 thất sát

Thất sát thủ cung thiên di, tiền nhân mây: [ chủ bên ngoài nói nhiều, ở nhà ngày ít. ] đây luận chưa chắc là, phải gặp hỏa linh đồng độ ( hoặc hỏa linh cùng cung mệnh đồng độ ), hoặc lộc mã giao trì, sau đó thủy chủ xuất ngoại.

Ngoại trừ mão dậu hai cung, thất sát thủ di chuyển bình thường lợi nhuận ra ngoài, chủ bên ngoài có quyền, kẻ khác kính sợ. Đặc biệt [ tử vi thất sát ] thủ di chuyển lúc, quyền uy lớn nhất.

Thất sát cùng xương khúc đồng độ, khí chất không hợp nhau, cũng không chủ ích lợi. Gần 『 tử sát 』 tinh hệ vui mừng tới. Còn lại cung độ sao thất sát đeo, vui mừng Khôi Việt, cũng vui mừng giúp đỡ, chủ bên ngoài có địa vị, thả phát triển thêm cơ hội.

· thất sát cùng Kình Đà đồng độ, lợi nhuận quan võ, nếu không ít người duyến. Ở hiện đại, nhưng từ sự công nghệ.

· thất sát cùng đốm lửa đồng độ, ở cung mệnh chủ cô khắc, ở cung thiên di đấy trú đột phát, gặp lộc thả chủ được ngoài ý muốn tài, riêng chỉ dễ có được bị thất, hoạch phát hoạch phá, phải chuyển biến tốt thu mui thuyền, sau đó thủy có thể cầm doanh bảo thái.

· thất sát cùng linh tinh đồng độ vu cung thiên di, tiền nhân cho rằng chủ quan võ cao chót vót. Hiện đại cũng có thể làm công nghệ, công nghiệp.

· thất sát cùng không kiếp đồng độ thủ cung thiên di, chủ tiến thối thất theo, lý tưởng thường vượt qua sự thật, đến nỗi không tuân thủ một nghiệp, không tuân thủ một chỗ, lúc sinh thay đổi chi tâm. Xu cát tị hung đạo, riêng chỉ nên làm công nghệ, công nghiệp, tắc đương có tân ý niệm có thể giúp hứng sáng tạo.

· thất sát cùng lộc tồn đồng độ thủ cung thiên di, nếu hỏa linh, không kiếp đồng độ, tắc chủ bên ngoài chịu áp lực. Hoặc chủ phiêu đãng không nơi nương tựa.

· cung mệnh thiên phủ hội cát hóa ( nhất là hóa lộc ), tắc bình thường bất lợi di chuyển, trừ phi thất sát cũng sẽ quyền lộc ngôi sao, sau đó thủy khả dời cái đổi lá, nếu thiên trữ vi phủ khố khoảng không lộ, thì thôi di chuyển vi là.

· vũ khúc cùng thất sát cùng củng, hóa lộc, tắc di chuyển đất khách về sau, năng lực hoạt động quá mức mạnh, bởi vậy thu lợi. Vũ khúc hóa kị, chủ tai nạn bệnh tật kiện tụng. Cũng chủ quay vòng vốn không đủ.

· liêm trinh cùng thất sát cùng củng, chủ di chuyển đất khách có thể thành lập danh dự. Liêm trinh hóa lộc người, thuận lợi đắc tài, thả giúp đỡ nhiều lực; nếu liêm trinh hóa kị, tắc cũng chủ thất bại cập ngoài ý muốn. Canh sáng nguyệt đồng độ, chủ ở tha hương nhiễm bệnh; canh sáng hình đồng độ, tắc chủ họa sinh bất trắc.

·『 liêm trinh thất sát 』 đồng độ người, tại sửu cung chủ gây chuyện, gặp cát cũng thế. Còn đây là bởi vì liêm trinh thất sát ở chưa cung, vi [ hùng ở lại làm nguyên cách ], mà sửu cung không phải.

Tử vi cùng thất sát cùng củng, chủ xuất ngoại thái độ làm người kính sợ, cũng nhiều người lộc. Rơi [ tử sát ] đồng độ mà bách quan triều củng người, càng chủ vung cánh tay hô lên, tắc đàn cùng đáp lại. Cho nên bên ngoài cũng có thể thành lập công lao sự nghiệp.

· mão dậu hai cung [ vũ khúc thất sát ], kết cấu nhất bất lương ( trong đó cung dậu lại trội hơn mão cung ), chủ xuất ngoại chịu áp lực, nếu gặp sát kị Hình Hao, càng chủ bị người hãm hại.

Năm xưa thất sát gặp cát hóa cát diệu thủ cung thiên di, bình thường chủ sự nghiệp đổi mới, hoặc chuyển hoán tân chức. Liêm trinh hóa kị, vũ khúc hóa kị đến sẽ, gặp sát, chủ xuất môn có ngoài ý muốn.

14 phá quân

Phá quân ở cung thiên di, bình thường tình hình dưới bất lợi di chuyển xuất ngoại. Trừ phi cung mệnh thiên tướng vi hình kị giáp, hỏa linh giáp, Kình Đà giáp, sau đó thủy chủ không thể không ly hương phát triển. —— trong đó đặc biệt Kình Đà giáp vi nhưng. Che trời tương đương vi Kình Đà sở giáp, tất có lộc tồn đồng độ, đây lộc tồn cùng phá quân đúng củng, đại lợi di chuyển.

Phàm phá quân ở cung thiên di, phải dựa vào chuyên môn kỹ năng lập nghiệp. Cổ nhân vị đây là [ xảo nghệ đi trên đường ]. Một cái trong đó trường hợp đặc biệt là: [ thêm Văn xương, văn khúc vũ khúc gặp gỡ, đào kép người ]. Đào kép tự nhiên có thể tính có chuyên môn kỹ năng.

Nếu phá quân, văn khúc đồng độ, hóa kị, tắc hoặc là dáng vẻ hào sảng thư sinh lưu lạc giang hồ, hoặc là giang hồ lãng tử, thiện các loại xảo thuật, chính là ảo thuật, bán thuốc đẳng bên trong.

Phá quân gặp Khôi Việt lành nhất, chủ kỹ năng của mình có cơ hội phát huy, thả được thưởng thưởng thức.

Phá quân ở cung thiên di cũng được lộc vi tốt, thì có thể tạ chuyên môn kỹ năng ở tha hương sống yên.

· phá quân hóa quyền, nên ở tha hương bằng tài nghệ thái độ làm người phục vụ. Gặp sát người, chủ công nghệ hoặc tay nghề.

· phá quân cùng Tứ Sát đồng độ thủ cung thiên di, hỏa linh chủ lưu ly, Kình Đà chủ rách nát; sát nặng thì chủ nhân duyến không đủ, tai hoạ thường xuyên.

· phá quân ở dần, thân, dậu ba cung lạc hãm, bất lợi di chuyển, Nhược Ly hương, cùng chủ bồng bềnh không làm nổi. Lấy Kình Đà giao nhau người vi nhưng.

· phá quân tại tí ngọ hai cung, gặp cát hóa, cát diệu, tắc cũng có thể kinh thương, nhưng kinh doanh người vẫn cần có chứa chuyên môn tính chất. Như ở nước ngoài khai gia hương quán cơm, tức là đồng loạt.

Cho nên phá quân thủ di chuyển, cũng vui mừng long trì phượng các, thiên tài, xương khúc cùng sẽ, có thể gia tăng này chuyên môn tài nghệ đấy vĩ đại. Nhô lên cao kiếp cùng triền gặp gỡ là lúc, cũng có thể coi là tài nghệ đấy xảo tư.

Phá nước gặp sát nhẹ bất kị, không thích nhất sát kị đủ sẽ. Càng không mừng cung Tý Ngọ gặp liêm trinh hóa kị, tắc chủ thương tâm rơi lệ, hoặc tự thân tai nạn bệnh tật.

Cung Sửu Mùi 『 tử vi phá quân ] thủ cung thiên di, xuất ngoại biết dùng người kính sợ. Đặc biệt bách quan triều củng dưới tình huống vi nhưng. Nếu chỉ gặp triều củng mà Thiếu chủ phải phụ tá, nhưng lại gặp sát, thì tại nước ngoài chính là một hàng một nghiệp đấy đứng đầu nhân tài.

Tử vi hóa quyền, tất đồng thời gặp vũ khúc hóa kị, tắc chủ bên ngoài không nên kinh thương. Cũng chủ quyền uy tuy nặng, mà suy sụp thường xuyên.

· cung Dần Thân phá quân, cùng vũ khúc hóa kị hướng củng, lại cùng hỏa linh, không kiếp, thiên hình, thiên hư, đại hao, âm sát đẳng diệu cùng sẽ, chủ chuyển nhà đất khách ít nhất. Tất có một lần trọng tai họa lớn. Hoặc thậm chí chết vào tha hương.

[ liêm trinh phá quân ] không nên kinh thương, chủ khách duyến không rộng. Nếu liêm trinh hóa kị người, sát trọng, cũng chủ khách ở bên trong xảy ra bất trắc.

[ vũ khúc phá quân ] gặp sát còn vô phương, nếu vũ khúc hóa kị tắc tay thuận thủ lĩnh mệt mỏi; sẽ liêm trinh hóa kị, cũng chủ tai nạn bệnh tật.

· phàm phá quân thủ cung thiên di, nếu không gặp hóa lộc, tắc bất lợi chuyển nhà đất khách mọc rể, nhưng lợi nhuận lưu động các nơi lấy phát tài.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button