Tử vi

Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: trang trước tinh diệu luận lưu diệu lời tổng luận

   Trang trước tinh diệu luận lưu diệu lời tổng luận

[ tử vi đấu sổ ] có hai bộ lưu diệu, một bộ vi [ phụ tá sát hóa ] chi lưu diệu, chủ yếu dùng cho suy đoán đại vận hoặc năm xưa tới thập nhị cung. Một bộ khác tức là lộng quyền tiểu hạn chi dụng.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: trang trước tinh diệu luận lưu diệu lời tổng luận

[ phụ tá sát hóa ] lưu diệu, mà tính có ——

Lưu khôi, lưu việt; lưu xương, lưu khúc; lưu lộc, lưu mã; lưu tứ hóa; lưu dương, lưu đà ( ngoài ra còn có một viên năm xưa đấy [ năm hiểu ]).

Này đó lưu diệu ý nghĩa cùng [ phụ tá sát hóa ] bản thân ý nghĩa giống nhau. Nếu lưu diệu vọt lên nguyên cục [ phụ tá sát hóa ], tắc lực lượng lẫn nhau tăng mạnh. Thôi đoạn lưu niên hoặc đại vận thập nhị cung, tức coi đây là thay đổi trụ cột nữu.

Suy đoán tiểu hạn dùng lưu diệu, lại có [ bác sĩ thập nhị thần ], [ tướng tiền thập thần ][ tuổi trước 12 thần ] tổ ba. Nếu tiểu hạn phùng tới, tức ấn này tính chất, kiểm tra năm xưa thập nhị cung để giúp suy đoán.

Nay tướng nên tổ ba lưu diệu tính chất phân thuật như về sau

Bác sĩ thập nhị thần

Bác sĩ —— chủ thông minh, đang chảy tuổi nhỏ hạn, cùng phụ tá chư diệu cùng sẽ, chủ danh. Lại chủ tâm kỳ tốt.

Lực sĩ —— chủ quyền thế, cùng hóa quyền đồng độ chủ quyền lực.

Thanh long —— chủ thu nhập tiền tài, càng nguyên nhân chính việc vui thu nhập tiền tài.

Tiểu hao —— chủ hao tổn tài, càng chủ đánh rơi.

Tướng quân —— chủ uy phúc, lại chủ được ý.

Tấu thư —— chủ thiết kế viện vui mừng, nhân văn tự tiến thủ. Lại chủ ngữ tụng thắng lợi.

Phỉ liêm —— ông chủ nhỏ nhân, chủ hoa đào, chủ chịu gièm pha. Lại chủ mua sắm.

Hỉ thần —— chủ vui mừng. Riêng chỉ cũng chủ kéo dài. Lại chủ việc vui kéo dài.

Bệnh Phù —— ông chủ nhỏ tai nạn bệnh tật, lại mang thị phi tính chất.

Đại hao —— chủ phá hao tổn, cũng chủ vật bị mất. Chủ tổ nghiệp không tuân thủ, cùng hoa đào chư diệu cùng sẽ vì nhân mầu sinh tai họa.

Phục binh —— chủ ám toán, chủ kéo dài bị ngăn trở.

Cung phủ —— chủ cung phi kiện tụng, cùng hóa kị đấy tài ngôi sao đồng độ, chủ tiền tài tranh cãi. Thất sát kình dương đồng độ lại thấy bạch hổ, tắc hình phạt chính trượng.

Tướng trước 12 thần

Tướng tinh —— chủ vũ quý, chủ được ý. Lưu nhật phùng đứng đầu thần thái phi dương. Lại chủ cạnh tranh trợ lực.

Phàn an —— lợi nhuận công danh, lại chủ gần đắt đến thế.

Tuế dịch —— lợi nhuận dời động, vui mừng cùng lưu lộc, lưu hóa lộc đồng độ, vi [ lộc mã giao trì ].

Tức thần —— chủ tinh thần sa sút, chủ tang chí, không thích cùng sát diệu đồng độ.

Mui xe —— chủ cao ngạo ở bên trong lại chủ tài nghệ. Lưu nói gặp là khả giải nạn. Cũng chủ đàm kinh luận đạo.

Kiếp sát —— chủ giựt tiền, không thích cùng vũ sát hỏa dương đồng độ, chủ bị cướp, hoặc chủ tranh tài.

Tai sát —— chủ tiền tài có tiểu nhân, hoặc nhân tai nạn bệnh tật rủi ro.

Thiên Sát —— nữ mệnh bất lợi phụ, phu; chủ đi xa hoặc chia lìa. Nam mệnh nguyên nhân chính phụ thân tiêu tiền.

Chỉ bối —— chủ phỉ báng, sau lưng thị phi.

Hàm trì —— chủ hoa đào, sẽ đại hao nguyên nhân chính mầu rủi ro.

Nguyệt sát – một nam mệnh bất lợi mẫu, thê; chủ đi xa hoặc chia lìa. Nữ mệnh nguyên nhân chính mẫu thân tiêu tiền.

Vong thần —— chủ hao tổn tài, gặp sát chủ vật bị mất.

Tuổi trước 12 thần

Tuế kiến —— chỗ ở cung viên, chủ một năm cát hung, vui mừng cát diệu cùng triền, tắc nhiều vui mừng, hung diệu cùng triền tắc nhiều tai họa tội, đối xử giống nhảy lên tinh diệu mà định ra. Đó là năm xưa cung mệnh vị trí.

Xui. Một chủ khúc chiết, chủ ám hối. Chủ cảm xúc không ổn định b

Tang Môn —— chủ đồ tang, gặp sát kị càng xác thực. Lưu nhật phùng tới hoặc chủ phúng.

Quán sách —— chủ trói buộc, gặp sát kị chủ lao ngục. Ở cung tật ách gặp sát kị chủ lưu y.

Cung phù —— chủ tụng sự, chủ quan phủ truy tìm.

Tiểu hao —— chủ hao tổn tài, chủ đánh rơi. Chỉ dùng vu lưu nguyệt lưu nói.

Đại hao —— chủ hao tổn tài, mang hoa đào tính chất. Cũng chỉ dùng vu lưu nguyệt lưu nói. So với [ bác sĩ thập nhị thần ] tới hao tổn vi nhẹ.

Long đức —— chủ gặp dữ hóa lành, lại chủ được thưởng. .

Bạch hổ —— chủ hung họa. Kị sẽ Quan phù. Chủ thụ hình trượng. Dòng người năm cung phụ mẫu vi đồ tang.

Thiên đức —— chủ hóa hung. Chủ đúng việc vui có tăng quang vinh lực.

Người đi viếng —— chủ phúng, hoặc chủ hỏi bệnh. Hung tắc chủ đồ tang.

Bệnh Phù —— ông chủ nhỏ tai nạn bệnh tật, nhỏ thị phi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: trang trước tinh diệu luận lưu diệu lời tổng luận

   Trang trước tinh diệu luận lưu diệu lời tổng luận

[ tử vi đấu sổ ] có hai bộ lưu diệu, một bộ vi [ phụ tá sát hóa ] chi lưu diệu, chủ yếu dùng cho suy đoán đại vận hoặc năm xưa tới thập nhị cung. Một bộ khác tức là lộng quyền tiểu hạn chi dụng.

[ phụ tá sát hóa ] lưu diệu, mà tính có ——

Lưu khôi, lưu việt; lưu xương, lưu khúc; lưu lộc, lưu mã; lưu tứ hóa; lưu dương, lưu đà ( ngoài ra còn có một viên năm xưa đấy [ năm hiểu ]).

Này đó lưu diệu ý nghĩa cùng [ phụ tá sát hóa ] bản thân ý nghĩa giống nhau. Nếu lưu diệu vọt lên nguyên cục [ phụ tá sát hóa ], tắc lực lượng lẫn nhau tăng mạnh. Thôi đoạn lưu niên hoặc đại vận thập nhị cung, tức coi đây là thay đổi trụ cột nữu.

Suy đoán tiểu hạn dùng lưu diệu, lại có [ bác sĩ thập nhị thần ], [ tướng tiền thập thần ][ tuổi trước 12 thần ] tổ ba. Nếu tiểu hạn phùng tới, tức ấn này tính chất, kiểm tra năm xưa thập nhị cung để giúp suy đoán.

Nay tướng nên tổ ba lưu diệu tính chất phân thuật như về sau

Bác sĩ thập nhị thần

Bác sĩ —— chủ thông minh, đang chảy tuổi nhỏ hạn, cùng phụ tá chư diệu cùng sẽ, chủ danh. Lại chủ tâm kỳ tốt.

Lực sĩ —— chủ quyền thế, cùng hóa quyền đồng độ chủ quyền lực.

Thanh long —— chủ thu nhập tiền tài, càng nguyên nhân chính việc vui thu nhập tiền tài.

Tiểu hao —— chủ hao tổn tài, càng chủ đánh rơi.

Tướng quân —— chủ uy phúc, lại chủ được ý.

Tấu thư —— chủ thiết kế viện vui mừng, nhân văn tự tiến thủ. Lại chủ ngữ tụng thắng lợi.

Phỉ liêm —— ông chủ nhỏ nhân, chủ hoa đào, chủ chịu gièm pha. Lại chủ mua sắm.

Hỉ thần —— chủ vui mừng. Riêng chỉ cũng chủ kéo dài. Lại chủ việc vui kéo dài.

Bệnh Phù —— ông chủ nhỏ tai nạn bệnh tật, lại mang thị phi tính chất.

Đại hao —— chủ phá hao tổn, cũng chủ vật bị mất. Chủ tổ nghiệp không tuân thủ, cùng hoa đào chư diệu cùng sẽ vì nhân mầu sinh tai họa.

Phục binh —— chủ ám toán, chủ kéo dài bị ngăn trở.

Cung phủ —— chủ cung phi kiện tụng, cùng hóa kị đấy tài ngôi sao đồng độ, chủ tiền tài tranh cãi. Thất sát kình dương đồng độ lại thấy bạch hổ, tắc hình phạt chính trượng.

Tướng trước 12 thần

Tướng tinh —— chủ vũ quý, chủ được ý. Lưu nhật phùng đứng đầu thần thái phi dương. Lại chủ cạnh tranh trợ lực.

Phàn an —— lợi nhuận công danh, lại chủ gần đắt đến thế.

Tuế dịch —— lợi nhuận dời động, vui mừng cùng lưu lộc, lưu hóa lộc đồng độ, vi [ lộc mã giao trì ].

Tức thần —— chủ tinh thần sa sút, chủ tang chí, không thích cùng sát diệu đồng độ.

Mui xe —— chủ cao ngạo ở bên trong lại chủ tài nghệ. Lưu nói gặp là khả giải nạn. Cũng chủ đàm kinh luận đạo.

Kiếp sát —— chủ giựt tiền, không thích cùng vũ sát hỏa dương đồng độ, chủ bị cướp, hoặc chủ tranh tài.

Tai sát —— chủ tiền tài có tiểu nhân, hoặc nhân tai nạn bệnh tật rủi ro.

Thiên Sát —— nữ mệnh bất lợi phụ, phu; chủ đi xa hoặc chia lìa. Nam mệnh nguyên nhân chính phụ thân tiêu tiền.

Chỉ bối —— chủ phỉ báng, sau lưng thị phi.

Hàm trì —— chủ hoa đào, sẽ đại hao nguyên nhân chính mầu rủi ro.

Nguyệt sát – một nam mệnh bất lợi mẫu, thê; chủ đi xa hoặc chia lìa. Nữ mệnh nguyên nhân chính mẫu thân tiêu tiền.

Vong thần —— chủ hao tổn tài, gặp sát chủ vật bị mất.

Tuổi trước 12 thần

Tuế kiến —— chỗ ở cung viên, chủ một năm cát hung, vui mừng cát diệu cùng triền, tắc nhiều vui mừng, hung diệu cùng triền tắc nhiều tai họa tội, đối xử giống nhảy lên tinh diệu mà định ra. Đó là năm xưa cung mệnh vị trí.

Xui. Một chủ khúc chiết, chủ ám hối. Chủ cảm xúc không ổn định b

Tang Môn —— chủ đồ tang, gặp sát kị càng xác thực. Lưu nhật phùng tới hoặc chủ phúng.

Quán sách —— chủ trói buộc, gặp sát kị chủ lao ngục. Ở cung tật ách gặp sát kị chủ lưu y.

Cung phù —— chủ tụng sự, chủ quan phủ truy tìm.

Tiểu hao —— chủ hao tổn tài, chủ đánh rơi. Chỉ dùng vu lưu nguyệt lưu nói.

Đại hao —— chủ hao tổn tài, mang hoa đào tính chất. Cũng chỉ dùng vu lưu nguyệt lưu nói. So với [ bác sĩ thập nhị thần ] tới hao tổn vi nhẹ.

Long đức —— chủ gặp dữ hóa lành, lại chủ được thưởng. .

Bạch hổ —— chủ hung họa. Kị sẽ Quan phù. Chủ thụ hình trượng. Dòng người năm cung phụ mẫu vi đồ tang.

Thiên đức —— chủ hóa hung. Chủ đúng việc vui có tăng quang vinh lực.

Người đi viếng —— chủ phúng, hoặc chủ hỏi bệnh. Hung tắc chủ đồ tang.

Bệnh Phù —— ông chủ nhỏ tai nạn bệnh tật, nhỏ thị phi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button