Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục to lớn dịch thổ

Nghĩa gốc

 
Lớn dịch thổ, khí lấy về hơi thở, vật đương thu liễm, co đầu rút cổ lui bế, đẹp mà vô sự.

 
Lớn dịch thổ người, đường đường đường lớn, thản thản bằng đường; Cửu Châu không gì không biết, vạn nước không có đức hạnh không đến. Còn đây là vị trí thuộc khôn phương, đức nãi dày tải, vòng thiên chuyển ngày, phụ hải thừa núi chi thổ cũng.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục to lớn dịch thổ

 
Đặc tính

Khôn thổ là đất đức, nữ nhân đức, thừa núi phụ hải, vận tải vạn vật mà không oán.

Đường dựa thổ lớn dần mà thành lớn dịch thổ.

Hào phóng, công bình, tình yêu, hiểu rõ.

Bình tĩnh, ẩn nhẫn; nhưng là âm, cho nên tuy là hiểu rõ mà không rộng rãi, có phân đất từ hạn tới bệnh.

Sợ nhất tuất thìn kỉ tỵ lớn cây rừng, canh dần tân mão tùng bách mộc; hơi kị canh thân tân dậu cây lựu mộc.

 
Đề nghị

 
An hưởng bình tĩnh, học tập sáng sủa.

 
Lời răn là:

Biển rộng theo cá nhảy, trời cao mặc chim bay.

Phi đại trượng phu không thể có đây độ lượng.

挀 áo thiên nhận cương, rửa chừng ngàn dặm lưu.

Phi đại trượng phu không thể có đây khí tiết.

Châu giấu trạch từ mị, ngọc uẩn núi ngậm huy.

Phi đại trượng phu không thể có đây hàm súc.

Nguyệt đến ngô đồng bên trên, gió đến dương liễu một bên.

Phi đại trượng phu không thể có đây bụng dạ.

 
Hành vận

 
Bản mạng lớn dịch thổ người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh tuất thân ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi lớn dịch thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi sai xuyến kim.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi dâu mở đất mộc.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi lá vàng kim.

 
Cung mệnh kỷ dậu ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi lớn dịch thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi sai xuyến kim.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi dâu mở đất mộc.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi lá vàng kim.

 
Các vận biến hóa

Sai xuyến kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ sáng sủa, ứng với khả thuận lợi. Nhưng tâm lớn, biểu hiện phù phiếm, trái lại dễ bị bại.

Dâu mở đất mộc: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ vận thế nguy nan, tâm tình đau khổ vây. Ứng với giám mạnh đấu chí, vững bước tiền đồ, mới có thể vượt qua khốn cảnh.

Lá vàng kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Còn cần lao tâm lao lực, riêng chỉ mặt ngoài đẹp mà thôi.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh tuất thân ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi lớn dịch thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi thiên hà thủy.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi che ngọn đèn dầu.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi lá vàng kim.

 
Cung mệnh kỷ dậu ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi lớn dịch thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi thiên hà thủy.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi che ngọn đèn dầu.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi lá vàng kim.

 
Các vận biến hóa

Thiên hà thủy: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Đồng nhất vận khó khăn gian khổ, nhưng cũng có thành có hại.

Che ngọn đèn dầu: vi cung sinh cục thông thuận. Đây vận thế cực mỹ, ứng với không ngừng vươn lên, dũng đi phía trước trình.

Lá vàng kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Còn cần lao tâm lao lực, riêng chỉ mặt ngoài đẹp mà thôi.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục to lớn dịch thổ

Nghĩa gốc

 
Lớn dịch thổ, khí lấy về hơi thở, vật đương thu liễm, co đầu rút cổ lui bế, đẹp mà vô sự.

 
Lớn dịch thổ người, đường đường đường lớn, thản thản bằng đường; Cửu Châu không gì không biết, vạn nước không có đức hạnh không đến. Còn đây là vị trí thuộc khôn phương, đức nãi dày tải, vòng thiên chuyển ngày, phụ hải thừa núi chi thổ cũng.

 
Đặc tính

Khôn thổ là đất đức, nữ nhân đức, thừa núi phụ hải, vận tải vạn vật mà không oán.

Đường dựa thổ lớn dần mà thành lớn dịch thổ.

Hào phóng, công bình, tình yêu, hiểu rõ.

Bình tĩnh, ẩn nhẫn; nhưng là âm, cho nên tuy là hiểu rõ mà không rộng rãi, có phân đất từ hạn tới bệnh.

Sợ nhất tuất thìn kỉ tỵ lớn cây rừng, canh dần tân mão tùng bách mộc; hơi kị canh thân tân dậu cây lựu mộc.

 
Đề nghị

 
An hưởng bình tĩnh, học tập sáng sủa.

 
Lời răn là:

Biển rộng theo cá nhảy, trời cao mặc chim bay.

Phi đại trượng phu không thể có đây độ lượng.

挀 áo thiên nhận cương, rửa chừng ngàn dặm lưu.

Phi đại trượng phu không thể có đây khí tiết.

Châu giấu trạch từ mị, ngọc uẩn núi ngậm huy.

Phi đại trượng phu không thể có đây hàm súc.

Nguyệt đến ngô đồng bên trên, gió đến dương liễu một bên.

Phi đại trượng phu không thể có đây bụng dạ.

 
Hành vận

 
Bản mạng lớn dịch thổ người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh tuất thân ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi lớn dịch thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi sai xuyến kim.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi dâu mở đất mộc.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi lá vàng kim.

 
Cung mệnh kỷ dậu ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi lớn dịch thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi sai xuyến kim.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi dâu mở đất mộc.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi lá vàng kim.

 
Các vận biến hóa

Sai xuyến kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ sáng sủa, ứng với khả thuận lợi. Nhưng tâm lớn, biểu hiện phù phiếm, trái lại dễ bị bại.

Dâu mở đất mộc: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ vận thế nguy nan, tâm tình đau khổ vây. Ứng với giám mạnh đấu chí, vững bước tiền đồ, mới có thể vượt qua khốn cảnh.

Lá vàng kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Còn cần lao tâm lao lực, riêng chỉ mặt ngoài đẹp mà thôi.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh tuất thân ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi lớn dịch thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi thiên hà thủy.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi che ngọn đèn dầu.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi lá vàng kim.

 
Cung mệnh kỷ dậu ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi lớn dịch thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi thiên hà thủy.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi che ngọn đèn dầu.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi lá vàng kim.

 
Các vận biến hóa

Thiên hà thủy: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Đồng nhất vận khó khăn gian khổ, nhưng cũng có thành có hại.

Che ngọn đèn dầu: vi cung sinh cục thông thuận. Đây vận thế cực mỹ, ứng với không ngừng vươn lên, dũng đi phía trước trình.

Lá vàng kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Còn cần lao tâm lao lực, riêng chỉ mặt ngoài đẹp mà thôi.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button