Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục tới phòng bỏ đất lên

Nghĩa gốc

 
Phòng bỏ đất lên, này khí đã thành vật phẩm, là tròn đồ vật đẹp. Trải qua biến âm dương, đắc thế với âm dương trong lúc đó.

 
Phòng bỏ đất lên người, duyên thực là thủy, nước lửa ký tế, đóng che tuyết sương chi tích, chấn động lăng phong vũ chi công, đây thổ ngói cũng.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục tới phòng bỏ đất lên

 
Phòng bỏ đất lên, tức thổ trải qua nước lửa gốm chế mà thành ngói.”Duyên” là đánh, “Thực” là đất sét; “Duyên thực” là tạo ngói tới khuôn đúc. Thổ hòa lấy thủy, do đó thích hợp lửa hầu, đốt chế thành ngói, khả che sương tuyết, chắn gió mưa.

 
Đặc tính

Trải qua âm dương gốm luyện, tạo thành nhất định hình tới tính cách.

Có lòng thương người, cố chấp, nhưng yếu ớt.

Thành trường kỳ cần nhận một phen hàn triệt xương, vô số xung đánh, đối lập, chung có thể đột phá, lột xác.

Sợ nhất canh thân tân dậu cây lựu mộc.

 
Đề nghị

 
Nhiều thể hội “Say quá mới biết rượu nùng” ý nghĩa, trải qua nhiều “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền” tâm cảnh.

 
Lời răn là:

Phú quý gia không chịu sẽ khoan hồng, ắt gặp tai họa bất ngờ.

Người thông minh không chịu học dày, tất yểu tuổi thọ.

Ỷ thế khinh người, thế tẫn làm nhân lấn.

Ỷ lại bại khinh nhân, tài tán mà chịu đựng nhân khinh.

 
Hành vận

 
Bản mạng phòng bỏ đất lên người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh bính tuất ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi phòng bỏ đất lên.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi đầu tường thổ.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi bạch lạp kim.

 
Cung mệnh Đinh Hợi ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

15 tuổi tới tam 14 tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

Tam 15 tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi đầu tường thổ.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi bạch lạp kim.

 
Các vận biến hóa

Phích Lịch Hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Thế như ý thả được việc rất nhanh; chững chạc trong cá tính, lộ ra nhẹ nhàng sang sảng hành động.

Đầu tường thổ: vi cục cung giống nhau so với vượng. Vững vàng chi vận thế, nhưng làm việc cũng phải chú ý, có chút phiền phức bàng sinh.

Bạch lạp kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Mặc dù chủ khai sáng, cũng ý tứ hàm xúc lao khổ.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh bính tuất ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

15 tuổi tới tam 14 tuổi đi giếng nước suối.

Tam 15 tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi dương liễu mộc.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi bạch lạp kim.

 
Cung mệnh Đinh Hợi ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi phòng bỏ đất lên.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi giếng nước suối.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi dương liễu mộc.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi bạch lạp kim.

 
Các vận biến hóa

Giếng nước suối: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Có lòng thương người, nhưng bế tắc. Tình thế bên trên, nguyện giúp người, nếu có trợ giúp không thuộc mình cảm giác.

Dương liễu mộc: vi cung khắc cục nguy ngập. Tình thế bên trên, không thể không cúi đầu, nhưng khung vẫn cứng cỏi. Tuy nhiều mệt mỏi, nhưng mặt ngoài trên là rạng rỡ, khuôn mặt tươi cười nghênh nhân.

Bạch lạp kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Mặc dù chủ khai sáng, cũng ý tứ hàm xúc lao khổ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục tới phòng bỏ đất lên

Nghĩa gốc

 
Phòng bỏ đất lên, này khí đã thành vật phẩm, là tròn đồ vật đẹp. Trải qua biến âm dương, đắc thế với âm dương trong lúc đó.

 
Phòng bỏ đất lên người, duyên thực là thủy, nước lửa ký tế, đóng che tuyết sương chi tích, chấn động lăng phong vũ chi công, đây thổ ngói cũng.

 
Phòng bỏ đất lên, tức thổ trải qua nước lửa gốm chế mà thành ngói.”Duyên” là đánh, “Thực” là đất sét; “Duyên thực” là tạo ngói tới khuôn đúc. Thổ hòa lấy thủy, do đó thích hợp lửa hầu, đốt chế thành ngói, khả che sương tuyết, chắn gió mưa.

 
Đặc tính

Trải qua âm dương gốm luyện, tạo thành nhất định hình tới tính cách.

Có lòng thương người, cố chấp, nhưng yếu ớt.

Thành trường kỳ cần nhận một phen hàn triệt xương, vô số xung đánh, đối lập, chung có thể đột phá, lột xác.

Sợ nhất canh thân tân dậu cây lựu mộc.

 
Đề nghị

 
Nhiều thể hội “Say quá mới biết rượu nùng” ý nghĩa, trải qua nhiều “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền” tâm cảnh.

 
Lời răn là:

Phú quý gia không chịu sẽ khoan hồng, ắt gặp tai họa bất ngờ.

Người thông minh không chịu học dày, tất yểu tuổi thọ.

Ỷ thế khinh người, thế tẫn làm nhân lấn.

Ỷ lại bại khinh nhân, tài tán mà chịu đựng nhân khinh.

 
Hành vận

 
Bản mạng phòng bỏ đất lên người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh bính tuất ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi phòng bỏ đất lên.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi đầu tường thổ.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi bạch lạp kim.

 
Cung mệnh Đinh Hợi ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

15 tuổi tới tam 14 tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

Tam 15 tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi đầu tường thổ.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi bạch lạp kim.

 
Các vận biến hóa

Phích Lịch Hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Thế như ý thả được việc rất nhanh; chững chạc trong cá tính, lộ ra nhẹ nhàng sang sảng hành động.

Đầu tường thổ: vi cục cung giống nhau so với vượng. Vững vàng chi vận thế, nhưng làm việc cũng phải chú ý, có chút phiền phức bàng sinh.

Bạch lạp kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Mặc dù chủ khai sáng, cũng ý tứ hàm xúc lao khổ.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh bính tuất ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

15 tuổi tới tam 14 tuổi đi giếng nước suối.

Tam 15 tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi dương liễu mộc.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi bạch lạp kim.

 
Cung mệnh Đinh Hợi ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi phòng bỏ đất lên.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi giếng nước suối.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi dương liễu mộc.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi bạch lạp kim.

 
Các vận biến hóa

Giếng nước suối: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Có lòng thương người, nhưng bế tắc. Tình thế bên trên, nguyện giúp người, nếu có trợ giúp không thuộc mình cảm giác.

Dương liễu mộc: vi cung khắc cục nguy ngập. Tình thế bên trên, không thể không cúi đầu, nhưng khung vẫn cứng cỏi. Tuy nhiều mệt mỏi, nhưng mặt ngoài trên là rạng rỡ, khuôn mặt tươi cười nghênh nhân.

Bạch lạp kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Mặc dù chủ khai sáng, cũng ý tứ hàm xúc lao khổ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button