Tử vi

Tử vi đẩu số nhập môn

Bản dịch:

Tử vi đẩu số — nhập môn

(nhất) cần phải hiểu rõ cơ bản khái niệm:

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số nhập môn

● Thiên can và địa chi

○ thập Thiên can: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý

○ mười hai địa chi: Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi

● ngũ hành sinh khắc chế hóa

○ ngũ hành tướng sinh: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim

○ ngũ hành tương khắc: Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim

● bài bàn (đơn giản nhất, một ngày đêm sẽ): Trên phố đã có vô số tử vi đẩu số bài bàn thư tịch, bất luận cái gì một quyển đều. (mèo mun mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được con chuột hay hảo mèo)

● mười hai cung định nghĩa và thực tế ứng dụng

○ cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung (bằng hữu cung), cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu chờ mười hai một cung vị dĩ nghịch đồng hồ báo thức phương hướng lai sắp hàng, thực tế ứng dụng dung sau này tái kể lại phân tích.

● tính chất sao: Tương dĩ cụ thể tịnh hình tượng hóa chờ so sánh dễ hiểu phương thức lai bang trợ ký ức.

● cung và tinh trong lúc đó tương hỗ quan hệ

● tinh và tinh trong lúc đó tương hỗ quan hệ

● cách cục

● sao Tứ hóa ứng dụng: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị phân tích.

● mệnh bàn và thực tế sinh hoạt xứng đôi hợp (khó khăn nhất, nhưng đây cũng là tử vi phòng học mục tiêu cuối cùng)

Trên cơ bản, ta sở liệt những … này cơ bản khái niệm ở trên phố phần lớn tử vi đẩu số thư tịch lý đều phải có nhắc tới, chỉ là ta tương dĩ bất đồng phương thức biểu đạt, sống dụng những … này cơ bản nhất cũng là tối trọng yếu nguyên tắc.

(nhị) tử vi đẩu số đẩu số học tập nước chảy đồ: Đẩu số lịch sử → Thiên can → địa chi → mười hai cung định vị → bài bàn nguyên lý → đẩu số tính chất sao → đẩu số cách cục → đẩu số tứ hóa → thực tế ứng dụng

Mười hai cung

Tử vi đẩu số kết cấu, ngoại trừ tinh hệ cùng với cát diệu, hung diệu ở ngoài, là tối trọng yếu đốt ở chỗ mười hai cung.

Cái gọi là mười hai cung, là cung mệnh, cung phụ mẫu, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, sự nghiệp cung, cung phúc đức, cung điền trạch. Tiền ngũ cung thuộc về gia đình quan hệ, hậu thất cung chủ yếu thuộc về quan hệ giữa người với người. Trong đó sáu cung vị và tình cảm hữu quan, xưng là lục thân cung, tức cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu; mặt khác sáu cung vị và tình cảm không quan hệ, xưng là phi lục thân cung, tức cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung điền trạch, cung phúc đức.

Nói cách khác, tiên căn cứ người sinh ra thời đại nhật thì, tương mười hai cung vị trí bài định, sau đó y theo công thức, tương các hệ tinh diệu cùng với tạp diệu suy tính ra tại nơi nhất viên, liền biết nào đó cung có chút chuyện gì tinh diệu, sau đó cư của dĩ phán đoán suy luận cát hung, cùng với các loại nhân sự biến hóa.

Cung mệnh sở chủ, làm người dung mạo, tính cách, tài năng, cùng với cả đời thành bại then chốt, cùng với đối phụ mẫu, tử nữ, phu thê, huynh đệ, bằng hữu quan hệ giữa.

Cung phụ mẫu sở chủ, vì cha mẹ đối ảnh hưởng của mình, có vô ích ấm, hay là trái lại có tổn hại, phụ mẫu cùng mình đang lúc tình cảm làm sao, cứ thế phụ mẫu phương diện thân hữu đối ảnh hưởng của mình.

Huynh đệ cung sở chủ, vì huynh đệ và quan hệ của mình, có trợ lực ức bất lực lực, hoặc thậm chí đối với chính tai hại; tình cảm độ dày thân sơ làm sao. Cứ thế huynh đệ phương diện bằng hữu đối ảnh hưởng của mình.

Cung phu thê biểu thị phu thê quan hệ giữa có hay không hài hòa, tính cách có hay không hợp nhau, cùng với có vô sinh ly tử biệt đích tình huống.

Cung tử nữ chủ yếu biểu thị sinh sản lực mạnh yếu, cùng với tử nữ cùng mình duyên phận độ dày.

Cung tài bạch chủ tài phú nhiều ít, dễ được hay là khó có được, giỏi về quản lý tài sản còn chưa phải giỏi về quản lý tài sản, một thân ưa chính đạo cầu tài, hay là chuyên ưa nổi giận tài các loại đối tài phú thái độ.

Cung tật ách chủ nhân khí lực đặc thù dễ dàng mắc loại nào bệnh hoạn.

Cung thiên di chủ nhân năng lực hoạt động mạnh yếu.

Nô bộc cung chủ mình cùng thuộc hạ quan hệ giữa, phục chúng hay là không phục chúng.

Sự nghiệp cung chủ mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp đồng bọn quan hệ giữa, cùng với thích hợp làm loại nghề nghiệp nào.

Cung phúc đức biểu thị sinh hoạt hưởng thụ thưởng thức, cùng với đời sống vật chất ưu khuyết.

Cung điền trạch biểu thị đưa nghiệp năng lực.

Đại hạn lưu niên và cung vị triết học

Đại hạn khởi pháp:

Dĩ cục sổ mà định.

Thủy nhị cục tự cho là cung khởi nhị đáo mười một tuổi.

Mộc tam cục tự cho là cung khởi tam đáo mười hai tuổi.

Kim tứ cục tự cho là cung khởi tứ đáo mười ba tuổi.

Đất ngũ cục tự cho là cung khởi năm đến mười tứ tuổi.

Hỏa lục cục tự cho là cung khởi lục đáo mười lăm tuổi.

Dương nam âm nữ tự cho là cung thuận đi, âm nam dương nữ tự cho là cung đi ngược chiều.

Đại vận tứ hóa tức dĩ đại vận cung mệnh chỗ cung vị của Thiên can lai định.

Lưu niên nhận định:

Tiên tìm ra cai lưu niên địa chi. Dĩ lưu niên địa chi vi lưu niên cung mệnh cung vị chỗ. Năm nay mậu dần năm, lưu niên mệnh bàn giai ở dần cung.

Lưu niên năm can định lưu niên tứ hóa. Dĩ năm sinh và đại vận lưu niên tinh cầu va chạm cùng với cung di động thay đổi vị, hơn nữa tứ hóa phi tinh là được phán đoán suy luận.

Cung mệnh và cung thiên di cung vị triết học:

Cung mệnh biểu thị hiện tại, bản địa, bản thân tính chất đặc biệt. Cung thiên di biểu thị thời gian tới, phần đất bên ngoài, người khác đối ý kiến của mình. Cung mệnh bỉ cung thiên di hảo, thì thích hợp ở bản địa phát triển. Cung thiên di bỉ cung mệnh hảo, thì thích hợp ở ngoại địa phát triển. Cung mệnh, cung thiên di Hóa kị bản thân chưa chắc có nguy hiểm, thế nhưng hội bề bộn nhiều việc, bất năng rảnh rỗi.

Huynh đệ cung và Cung Nô bộc cung vị triết học:

Huynh đệ cung biểu thị huynh đệ tỷ muội và quan hệ của mình. Cung Nô bộc biểu thị mình cùng bằng hữu quan hệ. Huynh đệ cung là lúc đầu nhân tế quan hệ cơ sở, Cung Nô bộc thì là nhân tế quan hệ khai triển kết quả. Huynh đệ cung và Cung Nô bộc hảo, và mẫu thân duyên sâu.

Cung phu thê và cung Quan lộc cung vị triết học:

Cung phu thê biểu thị phối ngẫu tính chất đặc biệt, cùng với mình cùng phối ngẫu quan hệ. Cung Quan lộc biểu thị sự nghiệp của mình, cũng biểu thị người khác đối phối ngẫu nhận định. Tình cảm vợ chồng bất hảo, sự nghiệp chí ít bị hủy phân nửa. Cung phu thê hóa quyền, thì ấm phu sự nghiệp.

Cung tử nữ và cung điền trạch cung vị triết học:

Cung tử nữ biểu thị tử nữ tính chất đặc biệt, cũng có thể khán phu thê “Ân ái” quan hệ. Cung điền trạch biểu thị bất động sản trạng huống. Dĩ ly hôn đến xem, cung tử nữ Hóa kị cơ suất khả năng bỉ cung phu thê Hóa kị cao hơn nữa. Hảo dương trạch ra hảo tử tôn. Âm trạch quyết định tử tôn tính cách. Cung điền trạch có âm sát, lo lắng nặng đưa phần mộ tổ tiên.

Cung tài bạch và cung phúc đức cung vị triết học:

Cung tài bạch có thể khán tài vận, cùng với đời sống vật chất. Cung phúc đức khán kiếp trước tu vi, cùng với đời sống tinh thần. Cung phúc đức có thể biểu thị nội tâm suy nghĩ. Nói ví dụ vũ khúc tọa phúc đức, thường thường biểu thị “Hắc tài” . Kiếp trước của tu hành, kiếp này chỗ được. Cung phúc đức biểu thị người khác một vốn một lời nhân vật chất năng lực nhận định.

Cung tật ách và cung phụ mẫu cung vị triết học: Cung tật ách biểu thị tình trạng thân thể của mình, cùng với cát hung họa phúc. Cung phụ mẫu biểu thị phụ mẫu và quan hệ của mình, nhất là phụ thân. Cung phụ mẫu cũng biểu thị công văn. Phụ thân sinh bệnh, cuộc thi sẽ không hảo. Tật bệnh cùng với thể chất đa số di truyền.

Mười hai cung tương quan hạng mục công việc

Cung mệnh

Khán một người cá tính, tính tình, tính tình, tính chất đặc biệt, trên người đặc thù do cung mệnh đến xem.

Khán cá tính có thể tham khảo hạ thuật cung vị:

Nhất, cung mệnh.

Nhị, cung phúc đức (tiềm thức).

Tam, thân cung.

Tứ, tham khảo cung thiên di.

Khán tướng mạo có thể tham khảo hạ thuật cung vị:

Nhất, cung mệnh.

Nhị, cung phúc đức (tiềm thức).

Tam, thân cung. Cũng hãy nhìn thân thể tật bệnh. Nghiệp chướng bệnh: Khán cung phúc đức.

Huynh đệ cung

Nhất, nhìn ngươi và giữa huynh đệ tình cảm có hay không hòa hợp.

Nhị, nhìn ngươi và giữa huynh đệ đây đó ở chung thái độ.

Tam, nhìn ngươi và giữa huynh đệ duyên phận có hay không nồng hậu.

Tứ, nhìn ngươi và huynh đệ tỷ muội đang lúc thời gian tới thành tựu.

Ngũ, bọn họ cá tính.

Cung phu thê

Nhất, người ta đối tình cảm thái độ.

Nhị, phu thê đang lúc đối ứng quan hệ.

Tam, và phối ngẫu duyên phận.

Tứ, người ta đối phối ngẫu thái độ. (chính yếu) “đối phương” đối thái độ của ngươi muốn xem cung Quan lộc.

*** phu thê có cộng vận khí, yếu phán đoán phu thê có hay không hội ly hôn, yếu nhìn đối phương cung phu thê có hay không có đến đây khí.

Cung tử nữ

Nhất, tử nữ cá tính, đặc tính.

Nhị, và tử nữ duyên phận.

Tam, văn thơ đối ngẫu nữ thái độ. Nhược nhìn nữa người ta tử nữ cha mẹ của cung hội cẩn thận hơn. Cũng có thể bởi vậy khán phu thê đang lúc tính sinh hoạt.

Thiên hỉ chỗ ở cung vị (thiên hỉ cung), khán phu thê đang lúc nết tốt là, sinh con cái, kết hôn chờ sự.

Cung Nô bộc

Nhất, gặp gỡ bằng hữu trình tự. (là đạt quan quý nhân ư? Hoặc là người buôn bán nhỏ?)

Nhị, và bằng hữu đối ứng quan hệ, duyên phận.

Tam, bằng hữu đối với ngươi có hay không có thương tích hại.

Tứ, công nhân, thuộc hạ (nếu như ngươi là ông chủ).

Cung phụ mẫu

Nhất, khán phụ mẫu trong lúc đó đối ứng quan hệ, cá tính, tính chất đặc biệt.

Nhị, ngươi và phụ mẫu trong lúc đó đối ứng quan hệ.

Tam, và phụ mẫu trong lúc đó duyên phận.

=========================

Đã ngoài là lục thân cung, dưới lục cung và tình cảm không quan hệ, sở dĩ thị phi lục thân cung.

Cung tài bạch

Nhất, suốt đời tiến tài thuận không được thuận.

Nhị, kim ngạch khổ.

Tam, tài tiến đến tốc độ (thế nào tiến đến? Có vô khúc chiết? Trên đường có hay không có biến?).

Tật bệnh cung

Nhất, tật bệnh tai nạn nơi phát ra.

Nhị, phối hợp cung mệnh, thân cung, cung phúc đức hãy nhìn suốt đời tối làm phức tạp người ta, khổ nhất não chuyện của ngươi (phiền não nơi phát ra).

Cung thiên di

Nhất, xuất ngoại gặp gỡ.

Nhị, gặp nhân, sự vật (bất luận người ta nhận thức không biết).

Tam, xuất ngoại sẽ gặp phải bất kỳ tình huống gì.

Tứ, tại ngoại thông nhau trạng huống.

Ngũ, nhân tế quan hệ (nhân duyên thật là tốt phôi, có hay không có nhân duyên).

Cung Quan lộc

Nhất, mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp đồng bọn quan hệ giữa

Nhị, cùng với thích hợp làm loại nghề nghiệp nào.

Tam, sự nghiệp vượng suy khả năng đi hướng.

Cung điền trạch

Nhất, ở hoàn cảnh.

Nhị, trong nhà bài biện, trang hoàng.

Tam, ở nhà tình huống.

Tứ, khán lúc nào thích hợp mãi phòng ở? Có thể hay không có? Thế nào tới?

Từ xưa đến nay, từ bát tự đáo tử vi đẩu số,  “cung điền trạch” vẫn luôn có “Tài khố” thuyết pháp.

Ở tử vi đẩu số trung tâm tài khố là chỉ đại hạn trung tâm “Cung điền trạch” mà nói, tại sao muốn chuyên chỉ đại hạn trung tâm cung điền trạch ư? Bởi vì tài phú tích lũy hoặc tiêu hao thông thường phải được qua một đoạn thời gian, sở dĩ mười năm là một rất tốt thời gian.

Trước hết ngày cung điền trạch mà nói có gia đình và bất động sản phương diện giải thích, nếu như cung điền trạch tổ hợp hảo thuộc vượng cát, đương nhiên thì có đưa sinh khả năng, nếu như tổ hợp bất hảo cũng chưa có.

Đương nhiên là tối trọng yếu hay người ta ý nguyện của mình liễu, nếu như của ngươi tài khố tràn đầy, có tiền nhàn rỗi đưa sinh, mà người ta lại có ý nguyện đương nhiên tựu thích hợp mãi phòng ở, chỉ là cũng không phải là từng tài khố vượng người đó đô hội nguyện ý đưa sinh, bởi vì ở tài vật phân phối (chi phối) thượng nguyên bổn chính là một loại tuyển trạch, tựu mệnh lý bắt đầu thuyết đương nhiên bất năng cứng nhắc quy định, bất quá ở mãi phòng ở trước khán cung điền trạch đây là cũng sẽ không sai.

Cung phúc đức

Nhất, xem ngươi tổ đức có hay không bao che.

Nhị, xem ngươi tiềm thức cá tính.

Tam, xem ngươi tài nguyên. Chủ tinh tính chất đặc biệt

Tính chất sao

Tử vi đẩu số bao gồm bắc đẩu cập sao Nam Đẩu lưỡng tổ tinh đàn:

(1) sao Bắc đẩu đàn: Tử vi tinh, thiên cơ tinh, thái dương tinh, sao Vũ khúc, thiên đồng tinh, sao Liêm trinh chờ lục khỏa ngoại hạng chủ tinh.

(2) sao Nam Đẩu tinh đàn: Thiên phủ tinh, thái âm tinh, tham lang tinh, cự môn tinh, thiên tướng tinh, thiên lương tinh, thất sát tinh, phá quân độ sáng tinh thể bát khỏa ngoại hạng chủ tinh.

Cộng lại chủ tinh cùng sở hữu mười bốn khỏa, mà lại các tinh trong lúc đó có bên trong uẩn của ngũ hành đặc tính, trong đó đại bộ phận có nước tính chất đặc biệt.

Trở xuống là sửa sang lại sao thuỷ tư liệu, tịnh dĩ giả tưởng của khắc độ xích lai độ lượng kỳ tương đối nước tốc độ chảy ﹝ cũng không phải là chính xác giá trị ﹞.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Phá quân ———————–

Tham lang ——————

Liêm trinh ————–

Thái âm ———-

Thiên tướng ——–

Cự môn ——

Thiên đồng —-

Phá quân: Lực phá mười phần tinh, chủ động tích cực lực cường, có thể cụ trùng kích tính thác nước dòng nước đại diện của.

Tham lang: Tính tích cực cường, tốc độ phản ứng khoái, nhưng bỉ phá quân sinh ra một điểm thông minh, có thể khe núi dòng nước đại diện của.

Liêm trinh: Mặt ngoài nhìn như bình ổn, kỳ thực nội tâm sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, có thể thác nước lớn trước mặt nước dòng nước đại diện của.

Thái âm: Chậm rãi lưu động, lúc nhanh lúc chậm, nhưng biến hóa biên độ không lớn, có thể Trường Giang và Hoàng Hà nước lưu biểu của.

Thiên tướng: Tốc độ chảy bỉ Trường Giang và Hoàng Hà càng chậm, động tác canh nguội, có thể dòng suối nhỏ dòng nước biểu của.

Thiên đồng: Tốc độ chảy thật chậm, thiên đồng thuộc phúc tinh, cũng gọi là lười biếng tinh, có thể nước tiểu câu dòng nước biểu của.

Cự môn: Cự môn đặc sắc là “Ám”, tốc độ chảy cũng mạn, có thể “Đóng dấu chồng” nước tiểu câu dòng nước biểu của

Thất ngôi sao may mắn và lục sát tinh

Thất ngôi sao may mắn chỉ là văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn.

Lục sát tinh chỉ là dương nhận, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp.

Văn xương văn khúc:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Thanh thuần đào hoa.

Có lợi cho khoa cử, văn xương bỉ văn khúc yếu rõ ràng.

Vô chủ tinh thì năm mới gian khổ, trung tâm lúc tuổi già cát tường.

Phải chú ý buôn bán ngân phiếu định mức vấn đề, Hóa kị vưu quá mức.

Xương khúc đồng cung, doãn văn doãn vũ.

Sách cổ vị xương khúc đồng cung nữ mệnh dâm đãng, bất khả dùng cho hiện nay thời đại bối cảnh.

Phùng liêm trinh dễ trở thành công vụ nhân viên.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Văn xương chữ dị thể thư, văn khúc nặng khẩu tài.

Văn xương dễ trở thành văn học gia, văn khúc dễ trở thành nghệ thuật gia.

Văn xương tình cảm biểu đạt thích dụng thư tình, thư tình bay đầy trời, thấy nhân gia đã nghĩ truy.

Văn khúc tình cảm biểu đạt càng thêm La Mạn Đế Khắc, dỗ ngon dỗ ngọt, phong hoa tuyết nguyệt.

Văn xương Hóa kị dễ có nguy hiểm tánh mạng, bái văn xương đế quân có thể chế hóa.

Văn khúc Hóa kị dễ có vấn đề hôn nhân, bái Quan Thế Âm Bồ Tát có thể chế hóa.

Tả phụ hữu bật:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Đều không tự chủ tính, như tiểu con rối da nặc khưu giống nhau.

Đối diện vãng tình cảm nhưng thường xuyên ghi nhớ trong lòng, bóng hình xinh đẹp thường xuyên hiện lên trong óc, trọng tình tích tình.

Nhiệt tâm, tự giúp mình trợ giúp nhân, thậm chí sẽ có điểm gà mẹ.

Rơi cung phu thê, phối ngẫu dễ có ngoài giá thú tình, phụ bật lớn nhất khuyết điểm.

Cô tinh gặp sát tinh, trợ Trụ vi ngược.

Nhân duyên hảo, thích nhâm quan ngoại giao.

Ngồi một mình cung mệnh vô chủ tinh, nên sùng bái dưỡng phụ mẫu.

Tướng dị tính chất đặc biệt: Tả phụ thuần dương, hữu bật thuần âm, trừ lần đó ra không có gì bất đồng.

Thiên khôi thiên việt:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Quý nhân tinh. Khôi người quỷ cũng, việt người nghiệp cũng, là kiếp trước nghiệp lực cập quả báo.

Đều có lợi cho khoa cử, dĩ thiên khôi so sánh cường.

Gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải trừ ách, vạn sự trôi chảy.

Quý khí nặng, con cái bất hảo đái.

Có hiệp nghĩa làn gió.

Phong lưu, gây đào hoa, dễ nhạ tình kiếp, gặp ở ngoài đối tượng giống nhau so sánh lớn tuổi.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Thiên khôi là nam tính, thiên ất quý nhân, ban ngày sinh ra linh động lực so sánh cường.

Thiên việt là nữ tính, ngọc đường quý nhân, buổi tối sinh ra linh động lực so sánh cường.

Thiên khôi đối dương năm can càng thêm có lợi, thiên việt thì đối ứng âm năm can, nhưng đại thể cũng không tệ.

Lộc tồn tinh:

Siêu việt tứ hóa, là cuối thu hoạch chỗ.

Tứ hóa tố tiền, lộc tồn tố kết.

Ngồi một mình thì vãn phát, bàng có dương đà giáp chế, phát đạt so sánh vãn.

Kình dương đà la:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Làm việc tốt thường gian nan, sự không đổi thành.

Vũ khí, thô bạo tượng trưng.

Thích hợp ở quân cảnh giới, hắc bạch lưỡng đạo, luật sư phương diện phát triển, giang hồ tinh.

Có tinh thần trọng nghĩa.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Kình dương cấp, con quay chậm.

Kình dương dễ có tứ chi hình thương, cũng tương đối dễ dàng lưu vết sẹo.

Đà la dễ có mạn tính tật bệnh, không đổi trị tận gốc.

Kình dương thiếu kiên nhẫn, đà la thiếu lâm môn một cước.

Hỏa Tinh linh tinh:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Diễm lệ, sáng sủa chói mắt, dã tính mỹ.

Thô bạo tượng trưng.

Ngồi một mình cung mệnh, nên sùng bái phụ mẫu.

Thích hợp điện tử hoặc là ngũ kim hành nghiệp.

Đan điền cú lực, sinh mệnh lực cường, thích hợp đại chúng truyền bá.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Hỏa Tinh dễ phạm tiêm sát, bỏng.

Linh tinh dễ có tứ chi hình thương.

Linh tinh bỉ Hỏa Tinh canh cương liệt.

Địa kiếp thiên không:

Tương đồng đặc tính:

Và tôn giáo hữu duyên.

Tất cả hóa thành thiên không, cho nên dễ xuất gia.

Khí số bị nguy, sửa phong thuỷ, luyện khí công, đọc phàm tứ huấn.

Lục thân duyên mỏng.

Suốt đời phập phồng đại.

Tướng dị đặc tính:

Địa kiếp tọa mệnh, như nửa ngày chiết sí; thiên không tọa mệnh, như sóng lý đi thuyền.

Địa kiếp là vật chất thượng không vong, chủ minh tranh.

Thiên không là tinh thần thượng không vong, chủ ám đấu.

Thiên không bỉ Địa kiếp đáng sợ hơn có tôn giáo tính.

Địa kiếp dễ có vật chất thượng kiếp số, thiên không thì thường lúc rảnh rỗi hư phiền não, luẩn quẩn trong lòng.

Cái khác tinh diệu

Lộc tồn tinh

Bắc đẩu tam tinh, ngũ hành thuộc kỷ âm đất. Quản thực lộc quý khí, chưởng lý thọ cơ. Là tai hoạ giải trừ ách chế hóa ngôi sao, là dệt hoa trên gấm ngôi sao. Kị chỉ thủ nhân không có thi lực cũng. Tùy chủ tinh vượng yếu, giải trừ phá quân cự môn của hung, cư cái khác cung có chế hóa giải ách của hiệu nhưng kị phá tan.

Thái độ làm người thiện cơ biến, đa học đa năng lực, nếu như hỏa linh phá tan là xảo nghệ người.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Kỷ thổ  “âm đất”, cô tinh, hóa khí là quý, tài tinh, chủ lộc thực, giải trừ ách cũng là một viên quý nhân tinh.

Lại bảo được vật tinh, nhận việc tình mà nói biểu thị nhất định sẽ phát sinh hoặc là xong.

Là tài tinh, nên nhập mệnh, tài cung vị.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Lộc tồn nhập cung tài bạch được tài.

Lộc tồn nhập cung phu thê được tình cảm.

Lộc tồn tinh ở cung mệnh hiện tượng

Lộc tồn tọa cung mệnh người ta — biểu thị ngươi là thuộc về tiền lương giai cấp người đó, mà không phải là xí nghiệp gia hình người đó.

Người ta khi còn sống áo cơm không thiếu, không lo ăn mặc. (thế nhưng không có nghĩa là người ta có tiền, bởi vì không lo ăn mặc không có nghĩa là có nhiều)

Người ta khi còn sống tương đối dễ dàng sẽ bị người khác khi dễ, dễ cô độc không chỗ nương tựa, cá tính thượng hội tương đối quái gở, người ta rất trọng thị tiền tài, lộc tồn tinh nhược ngồi một mình, ở mạng của ngươi cung biểu thị người ta hội càng trọng thị mỗi một bút tiền tài.

Lộc tồn tinh:

Siêu việt tứ hóa, là cuối thu hoạch chỗ.

Tứ hóa tố tiền, lộc tồn tố kết.

Ngồi một mình thì vãn phát, bàng có dương đà giáp chế, phát đạt so sánh vãn.

Thiên diêu tinh

Thiên diêu thuần âm quý thủy, chủ phong tình, là đào hoa, ái mộ, phong lưu, hảo dâm, si tình, tú tài, khẩu tài hảo. Miếu ở mão dậu thủ hợi cung, nhập vu thân cung xử sự khéo đưa đẩy hội sát ngôn quan sắc, biết thoái thoái có mưu kế, ưa phong nguyệt nơi, thái độ làm người hài hước ưu nhã, nhân duyên hảo ưa nói chuyện phiếm.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy, trung tâm đấu tinh, hóa khí là đào hoa, chủ phong lưu, sắc ly hoàng.

Huyền oa tinh, trưởng thành sớm, phong tao, phong nhã hài hước, thông minh, phản ứng linh mẫn, nhân duyên tốt, hảo nói chuyện phiếm, đối nghệ thuật ca vũ có đặc thù của thiên phú, bất cần đời, hảo uống, trò chơi nhân gian, ưa giao tế.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nó là một viên tin vui tinh cũng một viên đào hoa tinh.

Đào hoa ý, nhưng cần phải phối hợp cái khác hoa tinh.

Thiên diêu tinh ở cung mệnh hiện tượng

Nếu như ngươi là nữ sinh mà thiên diêu tinh ở cung mệnh biểu thị của ngươi ăn nói, dung mạo xinh đẹp động nhân, tao kình mười phần, thích trang phục đồng thời tao thủ lộng tư, chỉ là ở bên ngoài luôn luôn yêu không được truy, đuổi không thương.

Nếu như ngươi là nam sinh mà thiên diêu tinh ở cung mệnh biểu thị người ta là săn tươi đẹp cao thủ, là một hoa tâm đại la bặc, thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, bất cần đời.

Thiên diêu tinh ở cung mệnh người ta luôn luôn biểu hiện trên mặt rất phong phú, mắt có thể nói ốc, người ta giỏi về sát ngôn quan sắc, cũng giỏi về mô phỏng theo, ứng đối cơ trí dục, năng lực khốc năng lực cười.

Thiên diêu tinh:

Hạ âm nước tràn đầy, tinh lực sự dư thừa.

Đào hoa trăm phần trăm, ngoắc thành thân.

Tình cảm phong phú, tình dục nặng.

Thiên hình tinh

Thiên hình ngũ hành thuần dương hỏa, thuộc cẩu, miếu dần mão dậu thủ cung viết thiên hỉ có quyền uy. Chủ y dược, vu nhân đái điểm cao ngạo chủ có tài cán, quân cảnh thuộc của. Hành sự hội chấp hành rốt cuộc, bảo trì nguyên tắc cho nên thị làm phiền lục, nhìn như không đổi tiếp cận thành thực địa tốt và tôn giáo hữu duyên. Vu cung tật ách chủ còn nhỏ nên chú ý tay chân bị thương tàn phế, tiểu nhi lâm tê, viêm não di chứng chờ. Vượng địa chủ nắm quyền.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Dương hỏa (bính), trung tâm đấu tinh, hóa khí là cô, chủ cô khắc, sắc xích.

Nghiệp lực tinh, và tăng đạo hữu quan, thái độ làm người cá tính cương trực, đối pháp luật, mệnh lý, y thuật, phật duyên có đặc thù ham.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nó là một viên thương tổn tinh, thị phi tinh, tai hoạ tinh.

Thương tổn phương diện: Phiếm chỉ tất cả tai nạn thống khổ, thị phi hình thương, hết thảy quan tòa lao ngục tai ương cập quan tụng.

Thiên hình tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hình tọa mệnh người ta kỳ thực phản bội tính rất mạnh, khi còn bé phi thường ái làm trái lại, sau đó mình cũng không tự chủ, quay về với chính nghĩa hay ái làm trái lại da, hội nghị thường kỳ có bị phụ mẫu có rất thảm hiện tượng.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà có sao Liêm trinh + phá quân tinh + thiên hình tinh ở cung mệnh — cẩn thận bị người khác ép buộc tính hư thân, nếu như đi chỡ đi đáo loại này tổ hợp vừa đụng với âm tang tinh, thương tổn tinh, hung bạo tinh biểu thị người ta có thể sẽ có bị cưỡng gian của hiện tượng.

Thiên hình tinh:

Thông tiên phật giới, lục đại thần thông.

Dễ phạm quan phi tố tụng.

Tọa cung tật ách dễ có khai đao hoặc là tứ chi hình thương chuyện món sản sinh.

Rơi na nhất cung, na nhất cung hình khắc nặng.

Âm sát tinh

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao: Nó là một viên ám tinh, cũng chỉ  “ám kế”,  “tiểu nhân”.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:  cụ tai hoạ khí, có  “giấu diếm, đen tối bất minh, ẩn núp, dơ bẩn” ý.

Âm sát tinh ở cung mệnh hiện tượng

Âm sát tinh tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi trình tự không tính là rất cao, tương đối là thuộc về trung tâm hạ cấp tằng người ta tương đối dễ dàng hội bóng bẩy không vui, cá tính là phi thường không chịu thua, hơn nữa mẫn cảm, đa nghi, hảo đố kị.

Người ta tương đối dễ dàng nhận thấy được tâm tư của người khác cập mưu kế.

Người ta tương đối dễ dàng thường thường không giải thích được tâm tình hạ, về phần là nguyên nhân gì mình cũng không rõ ràng lắm, quay về với chính nghĩa hay sẽ không uyên vô cớ đích tình tự bất hảo.

Bản thân ngươi hội không quá ái tắm, tương đối không coi trọng mình vệ sinh.

Âm sát tinh:

Thông quỷ giới, âm dương mắt.

Nghiệp chướng nặng, con cái dễ chấn kinh.

Rơi cung tật ách dễ có nghiệp chướng tật bệnh, như bệnh ung thư, tinh thần dị thường, phụ linh các loại.

Rơi cung điền trạch, dương trạch phạm âm, bài vị, thủy pháp xảy ra vấn đề.

Rơi na nhất cung, na nhất cung dễ gặp chuyện không may.

Thiên mã tinh

Thiên mã ngũ hành thuần dương bính hỏa, vượng dần thân, bình tị hợi, chủ hiếu động, nên phủ khán chủ tinh cập tam phương tứ chính gia hội ngôi sao mà nói phán đoán. Chỉ thủ phùng ác sát chết thảm vu phần đất bên ngoài.

Vu tật bệnh chủ lưu đi bệnh lây qua đường sinh dục, nam dễ quên, nữ tính có chủ dễ kinh nguyệt không được thuận điệu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Bính hỏa, tài tinh, chủ dịch mã, thiên động, tư lộc.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ưa lộc tồn. Kị thiên hình, hỏa, linh, sát, phá, lang gặp của không được cát.

Cường điệu  “mã” tự, cố hữu nô tính, có rất nhanh, gia tốc ý.

Thiên mã nhược gặp ngôi sao may mắn thì việt cát, gặp hung tinh thì càng hung.

Thiên mã tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên mã tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính hiếu động ngồi không yên, không có định tính, tương đối hoạt bát, thích đi ra ngoài bào, thì là ngươi ở nhà mặt cũng là thích đến chỗ đi lại, quay về với chính nghĩa ngươi chính là tịnh không dưới lai, khuyết thiếu tính nhẫn nại.

Người ta cần người khác tới thúc giục người ta, bằng không khó thành đại sự.

Nếu như mạng ngươi trong cung thiên mã tinh gặp lên thiên không tinh thì biểu thị thiên mã hành không, người ta cả đời đã định trước hội phiêu đãng, hơn nữa không có mục tiêu.

Thiên mã tinh

Giải thần tinh

Phùng tai có thể cứu chữa có thể giải trừ hung ách, thích nhất long phượng cùng giáp phủ tướng nhị tinh, có giải quyết âm sát năng lực, thị có hảo phát triển. Ở tử dần mão thìn ngọ tuất là miếu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Là trời sanh y dược tinh, lại bảo  “thiên y quý nhân”, làm thầy thuốc hay nhất cung mệnh có đến đây tinh (sẽ trở thành lương y).

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có cởi ra, giải trừ, giải hòa, hóa giải, tả ý tứ.

Thiên lương + giải thần — thầy thuốc giỏi nhất tổ hợp.

Giải thần tinh ở cung mệnh hiện tượng

Giải thần tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta đến đây suốt đời trong dễ gặp dữ hóa lành.

Người ta rất thích bang trợ người khác, thích đương hòa sự lão.

Tuy rằng có thể gặp dữ hóa lành thế nhưng khi ngươi gặp phải cát sự chuyện hậu cũng sẽ bị nó giải hết một bộ phận.

Nếu như ở mạng của ngươi trong cung có như vậy tổ hợp xuất hiện thiên hỉ cung + giải thần, thiên không, cự môn (nhâm nhất là được)– cẩn thận người ta sẽ có hạ thuật đích tình hình phát sinh, của ngươi nhân duyên dễ xói mòn, đồng thời tình cảm được không dễ, bết bát nhất chính là ngươi tính năng lực yếu nhược.

Thiên hình, âm sát đều vì thông linh tinh, và nghiệp chướng hữu quan.

Năm hệ chi tinh hệ

Cô thần tinh

Dương hỏa, cá tính có điểm cố chấp quái gở tâm lý tìm cách điều không phải rất kiện toàn, sở dĩ không thích hợp nhập vu cung phụ mẫu dễ tạo thành thân nhân duyên mỏng hôn nhân muộn hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều các loại.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Cô thần ở trong ngũ hành là  “dương hỏa”, cường điệu  “cô” tự, chỉ duy nhất độc nhất vô nhị.

Quả tú ở trong ngũ hành là  “âm hỏa”, cường điệu  “quả” tự, chỉ  “số ít trung tâm số ít”.

Nhân vật đại biểu:

Cô thần tinh, quả tú tinh tính chất đặc biệt:

Cô, quả có rất cường thế ý tứ, ở trong đám người là người nổi bật, có  “đỗ trạng nguyên” ý.

Cô thần tinh, quả tú tinh ở cung mệnh hiện tượng

Mẹ goá con côi tọa cung mệnh người ta — của ngươi mình ý thức mạnh phi thường, chủ quan ý thức cũng rất mạnh, người ta tương đối cao ngạo, cho dù người ta không có ý tứ này, yên lặng ngồi ở một bên đô hội biểu hiện ra rất mạnh cao ngạo khí, sở dĩ người ta thường thường nghĩ cô đơn, sẽ có cao xử bất thắng hàn cảm giác, người ta không thích bị ước thúc, đang làm việc trong lĩnh vực sẽ là một vị người nổi bật.

Quả tú tinh

Âm hỏa, cá tính có điểm cô độc bất cận nhân tình dễ tự cho là đúng, cho nên thân duyên bạc nhược, không thích hợp tọa cung mệnh, cung phúc đức hoặc cung phu thê, chủ tự cho mình là cao bề ngoài có ngạo khí kỳ thực nội tâm mãn yếu ớt.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Cô thần ở trong ngũ hành là  “dương hỏa”, cường điệu  “cô” tự, chỉ duy nhất độc nhất vô nhị.

Quả tú ở trong ngũ hành là  “âm hỏa”, cường điệu  “quả” tự, chỉ  “số ít trung tâm số ít”.

Nhân vật đại biểu:

Cô thần tinh, quả tú tinh tính chất đặc biệt:

Cô, quả có rất cường thế ý tứ, ở trong đám người là người nổi bật, có  “đỗ trạng nguyên” ý.

Cô thần tinh, quả tú tinh ở cung mệnh hiện tượng

Mẹ goá con côi tọa cung mệnh người ta — của ngươi mình ý thức mạnh phi thường, chủ quan ý thức cũng rất mạnh, người ta tương đối cao ngạo, cho dù người ta không có ý tứ này, yên lặng ngồi ở một bên đô hội biểu hiện ra rất mạnh cao ngạo khí, sở dĩ người ta thường thường nghĩ cô đơn, sẽ có cao xử bất thắng hàn cảm giác, người ta không thích bị ước thúc, đang làm việc trong lĩnh vực sẽ là một vị người nổi bật.

Phá toái tinh

Mọi việc nhiều lần dễ đứng ngồi không yên, làm việc tương thành lại xảy ra phong ba dồn phá, chủ ít thành đa bại, không thích tọa cung mệnh, cung phúc đức, cung tài bạch đợi lát nữa cắt giảm tài lực, ám tổn hao chủ không được đầy đủ, không bằng trong tưởng tượng giàu có.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Ở trong ngũ hành thuộc  “âm thủy”, cường điệu  “sứt mẻ không được đầy đủ”.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nhập mệnh người hoặc đi chỡ đi đáo, làm việc thường thường sắp thành lại bại, thường thường chỉ kém lâm môn một cước, sự tình vô pháp vừa lòng đẹp ý.

Phá toái tinh ở cung mệnh hiện tượng

Phá toái tọa cung mệnh người ta — người ta có lúc sẽ có tiêu cực hoặc hủy diệt tư tưởng, tức giận tình hình đặc biệt lúc ấy suất đông tây, tạp đông tây, hư hao vật phẩm.

Người ta khi còn bé đọc sách sẽ có xé rách sách vở hoặc thích tê chỉ hiện tượng, ăn cái gì tình hình đặc biệt lúc ấy bả khối lớn gì đó cắt thành nhất miếng nhỏ lai cật.

Người ta sẽ có  “thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành” quan niệm.

Thiên tài tinh thiên tài tinh

Âm thủy, phụ thiên cơ công chủ có tài nghệ thông minh cơ trí, có tinh thần trọng nghĩa tâm địa nhân từ, nhưng thần kinh chỉ so sánh suy nhược. Nhập mệnh tất có nào đó thiên phú tài năng, gia sát là anh hùng không đất dụng võ, phùng phục binh hữu lý nói không rõ mưu sự khó thành.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành thuộc  “âm thủy”, là một viên  “trí năng tinh”.

Ở đây chỉ  “thông minh tài trí”,  “chỉ số thông minh”, có thể phụ tá thiên cơ tinh, thích thiên cơ tinh đồng cung.

Thiên tài tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên tài tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta rất có tài nghệ, hơn nữa thông minh, cơ cảnh, mẫn cảm, có tinh thần trọng nghĩa hơn nữa nhân từ.

Ngươi ở đây tật bệnh phương diện dễ não thần kinh suy nhược hoặc thận hư.

Thiên thọ tinh

Dương đất, phụ thiên đồng công chủ thái độ làm người chăm chỉ ôn hòa trung hậu, cho nên chủ có thọ, phùng bệnh tình nguy kịch năng lực tái kéo dài thị có thể cứu chữa, mọi việc may mắn, phùng tọa mệnh có hóa sát giải nạn lực lượng.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Trong ngũ hành thuộc  “dương đất”, là một viên  “trường thọ tinh”.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có thể phụ tá thiên lương tinh cập thiên đồng tinh, ngồi một mình cung mệnh so sánh vô lực lượng.

Thiên thọ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên thọ tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính trung hậu, ôn hòa, có thọ (trường thọ) hiện tượng.

Nếu như thiên thọ tinh cùng trời lương tinh hoặc thiên đồng tinh ở mạng của ngươi cung đồng cung thì có thể đem giá hai viên tinh lực lượng phát huy đến tận cùng.

Thiên khốc tinh

Dương hỏa, trợ giúp cự môn của hung, vu nhân cá tính có điểm quái gở, thị hội so sánh lao lực, nếu như chủ tinh cát trái lại dễ nổi danh, gia sát tinh lâu thì chỉ có rách nát, có thể đáo thiên hư thì có thương tích tâm hoặc tang sự chờ.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Thiên khốc, thuần dương hỏa, cường điệu khốc, ưu thương, thương tâm, khóc tang.

Thiên khốc tinh ở mệnh (thân) cung hiện tượng

Cá tính so sánh quái gở, ái khốc, thích lo sợ không đâu của, nếu như sao là ngôi sao may mắn, thì biểu tình so sánh nghiêm túc, nếu như chủ tinh bất hảo (như cự môn, Thái âm) hay tiêu chuẩn khổ qua kiểm, khóc tang kiểm

Nhược và cự môn đồng cung, thì trợ giúp cự môn của hung ở xấu, mão, thân tam địa tọa mệnh, nếu không có cái khác sát tinh, hình thương tinh xuất hiện, người như thế chỉ là tương đối không có nụ cười, nhược và cự môn đồng cung, thì nhất định sẽ gặp phải lệnh kỳ thương tâm rơi lệ việc lao lực mệnh, nhược đi chỡ đi đáo lại thêm âm thương tinh, thì biểu thị trong nhà sẽ gặp phải tang sự, nhược chỉ có thiên khốc mà không có âm tang tinh, biểu thị người ta có thất bại hoặc chuyện thương tâm nhập lục thân cung, biểu thị và lục thân sẽ có ưu thương việc.

Thiên hư tinh thiên hư tinh

Âm hỏa, trợ giúp phá quân của hung, vu nhân cá tính so sánh hảo đại hỉ công không thật tế, xưng của có hoa không quả cũng, thân nhân ít trợ lực, nếu như và phá quân cự môn sát tinh chờ chung vào một chỗ, thì nơi bất lợi.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu  “hư” tự, nhưng cũng không phải trống không.

Vừa đại biểu  “tâm bệnh”,  “lệch lạc”,  “thất bại”,  “suy yếu”,  “sinh bệnh”.

Thiên hư tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hư tọa mệnh người ta — biểu thị người ta trời sinh người yếu đa bệnh, nếu như hơn nữa và thái âm tinh ở cung mệnh đồng cung, cái hiện tượng này hội rõ ràng hơn, người ta cũng dễ phạm sai lầm mà thu nhận thất bại.

Tính cách của ngươi tương đối di động có hoa không quả ở, có đôi khi hội bằng mặt không bằng lòng, người ta và lục thân duyên phận so sánh mỏng, nếu như sẽ cùng phá quân tinh đồng cung, thì hội tăng mạnh phá quân tinh khí thế hung ác, tăng kỳ phá hư tính và hung ác bạo ngược tính, đối với mình nơi chốn bất lợi, nếu như ngươi là nữ sinh tọa đến đây mệnh cách lại càng không lợi.

Long trì tinh dương thủy, thông minh có làm, văn nhã có tiếng dự, trợ giúp thiên tướng Thiên phủ công, có thể tăng ẩm thực có lộc ăn của hưởng thụ. Nhập thân mệnh có nhĩ tật. Phùng sát phá tan như ất can tọa mệnh phùng canh khắc, hàm răng sớm phôi cốt chất bất lương.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

 “long” trì đại diện động vật — xà.

Long  “trì” đại diện vật phẩm — hồ cá, cái ao, bồn tắm.

Long trì tinh ở cung mệnh hiện tượng

Long trì tọa mệnh người ta – biểu thị của ngươi – cá tính thông minh mà văn nhã.

Long trì bản thân lực lượng không mạnh, nhưng có phụ tá Thiên phủ tinh công năng, nếu như của ngươi Thiên phủ tinh và long trì tinh đồng cung, thì có thể tăng của ngươi ẩm thực hưởng thụ cập bề ngoài khí chất.

Phượng các tinh

Dương đất hoặc dương kim, chủ mẫn tiệp, hảo phục sức chú ý, văn chương cũng mỹ, mà phong lưu có tiếng dự văn nhã. Long phượng giáp mệnh, kiêm sự nghiệp cung có phủ tướng, nhất định có thể đầy đủ biểu hiện văn nghệ tài hoa.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

 “phượng” các đại diện động vật — nhốt tại lồng chim để ý điểu — chim hoàng yến.

Phượng  “các” đại diện vật phẩm — lồng chim.

Phượng các tinh ở cung mệnh hiện tượng

Phượng các tọa cung mệnh người ta — biểu thị tính cách của ngươi mẫn tiệp, yêu thích trang phục, chú trọng phục sức, chú ý dáng vẻ

Phượng các tinh có phụ tá thiên tướng tinh công năng, có thể tăng kỳ quang huy và hưởng thụ.

Hồng loan tinh

Âm thủy, chủ hôn tụ vui mừng, lưu động, hư vinh, ngay thẳng, hay thay đổi động, dễ cùng người tiếp cận. Năm mới phùng của hôn ưa, trung niên phùng của sinh con trai đào hoa khánh đoàn tụ, lão niên phùng của tang thê ngã đau khổ, hội đào hoa tinh đa dâm dục, hội đại hao rủi ro không khỏi, hội sát dương chẳng phải đao đái máu.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy  “âm thủy”, chủ hôn nhân vui mừng, thích, ở mệnh là lòng hư vinh nặng.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành thuộc  “âm thủy”. Đại biểu cho  “màu đỏ”,  “tiền lì xì”,  “mỹ lệ”,  “ưa yến”,  “hôn nhân”,  “yêu”.

Hồng loan tinh ở cung mệnh hiện tượng

Hồng loan tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính ngay thẳng, có lực tương tác, hơn nữa người ta phi thường có tình duyên, tảo hôn cơ suất cao, không thích hợp gặp lại những thứ khác đào hoa tinh, bằng không của ngươi đời sống tình cảm sẽ tương đối phức tạp.

Của ngươi tướng mạo không sai, nhân duyên tốt.

Thiên hỉ tinh

Dương thủy, chủ hôn tụ vui mừng, náo nhiệt, xung động, cùng người có lộc cũng đái cô, thích ứng trong mọi tình cảnh, ưa dạo chơi ngoại thành đa ra ngoài. Năm mới được trưởng bối niềm vui ái, trung niên đa giao hữu, lão phùng đa cô dễ tiếp cận người thiếu niên. Nhập mệnh đính hôn sớm vị tất sớm kết hôn, sát sát hội mệnh khai đao.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Nhâm thủy, chủ hôn nhân vui mừng, khác giới duyên tốt, ở tật là não thần kinh suy nhược.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu  “ưa” tự, tiêu chuẩn tin vui tinh, đại biểu nhân sinh tất cả tin vui, hoặc là người ta ưa.

Đại diện  “hôn nhân”,  “tính”.

Thiên hỉ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hỉ tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta khi còn sống dễ gặp dữ hóa lành, hơn nữa cười miệng thường khai, thích náo nhiệt, ái biểu hiện, hoạt động lực cường, người ta hội giảng hoàng sắc chê cười, hơn nữa cũng sẽ khứ thính.

Cách cục

Tử vi nói cũng như dã, tùy thời thiên không mà hóa không được ở một vật, ứng với vu tất cả sự vật mà hiển tướng, có thể thái độ làm người, sự, địa, vật, thời gian, không gian. Kỳ căn nguyên vu dễ sổ huyền không phi tinh, dựa vào đây là bổn phương bất trí có sai lầm cũng, đây là không giống với can chi luận mệnh to lớn yếu. Cho nên muốn yếu lợi dụng tốt như vậy dụng gì đó, đương nhiên cũng muốn bắt chước tập một chút nó cơ bản cách cập quy tắc. Rất nhiều người thuyết tử vi phê bình chú giải xem không hiểu, xem không hiểu đi học tập nó là được.

Tử vi có mười hai một cung vị, dựa vào mười hai địa chi trình tự sắp hàng, dĩ biểu hiện tự chúng ta quan tâm nhất mười hai món nhân sự vật, vu sự vật hữu quan chúng ta xưng là lục sự cung chỉ cung tài bạch, cung thiên di, cung tật ách, sự nghiệp cung, cung điền trạch, cung phúc đức.

Vu nhân tế có liên quan chúng ta xưng là lục thân cung chỉ cung phụ mẫu, cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, bằng hữu cung chờ, kỳ các cung đại diện ý nghĩa đã phía trước thiên tính danh học thiên thứ tư: Tính danh và sinh ra thì quan hệ giữa nói rõ quá, tư không hề luy thuật.

Ở sinh hoạt hàng ngày ở giữa, chúng ta hội nghị thường kỳ nói tới “Cách cục”, đại để chỉ có ở bình luận vật kiến trúc cách đang lúc, bố trí, trang hoàng chờ mới có thể nhắc tới.

Chẳng hạn như:

Cấu phòng thì, nhược phòng ốc cách đang lúc ngay ngắn, trù phòng, dục xí, phơi nắng y đang lúc chờ ô vật ra vào chỗ, trùng hợp ở vào thông gió hài lòng chỗ; phòng khách, ngọa thất lấy ánh sáng sáng sủa, thì chúng ta thuyết đó là một “Cách cục” tốt đẹp chính là chỗ ở. Chắc hẳn phải vậy ngươi, ở tại cách cục tốt đẹp chính là ốc xá trung tâm, nhân so sánh dễ nghĩ thần thanh khí sảng, hành sự tự nhiên thuận buồm xuôi gió.

Tái như phạn điếm, nhà hàng chờ nơi, phàm là nội bộ trang hoàng, thiết bị trưng bày thoả đáng, không khí tươi mát, bầu không khí tường hòa, chúng ta xưng kỳ vi có hài lòng “Cách cục” không gian, thì ra vào ở giữa, tự nhiên có thể cảm thụ được kỳ tự nhiên lưu lộ khí thế của, trái lại thì phủ.

Kể trên hai người thực tế ví dụ, chúng ta thử dĩ thực thể để giải thích “Cách cục” khái niệm, tịnh tương nghĩa rộng ý này niệm lai giải thích mệnh bàn thượng “Cách cục” . Ở tử vi đẩu số thượng, cách cục tức là mệnh bàn trung tâm tinh đàn sắp hàng sở bày biện ra tính chất đặc biệt, bởi vậy cách cục thật là tốt phôi đối một người ảnh hưởng rất là cự đại.

(nhất) cách cục:

Mệnh cư vị nhân hoàn cảnh mà hiển, nhân thời không hỗ động mà hóa. Dựa vào kỳ tượng hội có thật nhiều hệ thống có thể kiểm tra. Toàn bộ lệ thị như hậu cẩn cung tham khảo. Can chi luận cách, Thiên can là thiên thuần dương là mệnh bản chất thị tư duy không gian. Dồn vu nhân thân này đây chi giấu diếm can là cư. Đây là can chi luận cách cục to lớn yếu cũng.

1. Can chi cục:

(1). Thập Thiên can:

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, số lẻ là dương, số chẵn là âm, tức giáp là dương, ất là âm các loại. Ở cai Thiên can vị xưng của, tùy can có tứ hóa các trong cung ngôi sao tính tùy theo mà thay đổi.

Bất luận là bản mệnh cung hoặc lưu niên phùng đáo đều có tượng sinh vì vậy nói của, cái khác hữu quan làm phê bình chú giải đã ở tính danh học tường liệt không hề luy thuật.

(2). Mười hai địa chi:

Mệnh cư chi đại diện địa thuần âm là vận nước chảy thị thời gian hành vi.

Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, tân, dậu, tuất, hợi, số lẻ là dương số chẵn là âm, tử là dương, xấu là âm các loại.

Ở cai địa chi vị xưng của. Dĩ sinh nhật của chi luận cá tính, hoặc dĩ sinh nguyệt luận thời không hoàn cảnh. Địa chi sở hàm Thiên can đối ứng đáo bản mệnh nhật can luận nghỉ tù là vì chính xác, đương khảo tra kỳ sinh dụng thần hơi bị chuẩn xác, dụng thần thiên tương ở bát tự luận mệnh lý tường thuật.

2. Ngũ hành cục:

Thủy nhị cục, mộc tam cục, kim tứ cục, đất ngũ cục, hỏa lục cục, mỗi người chia âm dương. Xưng ngũ hành cục là căn cứ hà đồ 16 hóa thành tiên thiên thủy,  27 hóa thành tiên thiên hỏa,  38 hóa thành tiên thiên mộc,  49 hóa thành tiên thiên kim,  5 và 10 hóa thành tiên thiên đất, đến đây luận như nhau có thể ứng dụng vu tính danh học.

Còn đây là không giống với bát tự tinh khiết dĩ can chi lai luận mệnh dị xử bạn trên mạng đương tư xem xét.

Đã ngoài những … này thị tượng đều là bởi vì hà đồ tượng mà đến, mặc dù sẽ có tương đối bất hảo hoặc tương đối khá chi vị, thực tế đều là thời không khí của quan hệ, có thể sử dụng thì là động lực không thể dùng thì là lực sát thương, cho nên thỉnh bạn trên mạng đương thẩm tra của.

3. Tứ chính cục:

Vừa xưng tứ bại, thiên vị của cục. Ở tử, ngọ, mão, dậu bốn người cung vị xưng của.

Nhân cư thiên vị thuộc cao khí to chiêm nhiều người cho nên so sánh tâm duyệt cũng không phải là cá tính lạc quan cũng. Suốt đời bao gần tửu sắc chỉ vì đào hoa nơi dễ phong lưu cũng.

4. Tứ ngẫu cục:

Vừa xưng tứ sinh, nhân vị tứ mã của cục. Ở dần, thân, tị, hợi bốn người cung vị xưng của. Nhân cư nhân vị mong muốn đông tây đa yếu tự lo thân, là dịch mã vị cao ngạo hay thay đổi động, thị lao lực mệnh chỉ hội tự tìm phiền não.

Cung phu thê cư đến đây dễ có lưỡng độ hôn, sự nghiệp cư đến đây có nghề phụ, tài bạch cư đến đây lưỡng lộ tài, cung mệnh cư đến đây tâm nan định.

5. Tứ khố cục:

Vừa xưng tứ mộ, địa vị lưới của cục. Ở thìn, tuất, xấu, vị bốn người cung vị xưng của.

Nhân cư địa vị so sánh khổ cực nặng hơn danh lộc, chỉ vì cá tính cô độc nên sớm một chút rời quê hương đáo phần đất bên ngoài khứ đả tịnh, sẽ có một phen làm.

6. Mười hai trường sinh cục:

Ở trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi vị xưng của. Trường sinh khí là bản mệnh nguyên thần mười hai tuần hoàn giai đoạn. Đây là nói cho chúng ta biết tuần hoàn đạo lý, là chúng ta vị trí thời không hoàn cảnh biến hóa,

Ví dụ như đế vượng thời không:

Là minh di quẻ, thị sắp sửa đen tối mặt trời lặn, cho nên nên giấu tài bo bo giữ mình, dụng bí quyết giết cũng, thu liễm quang mang tránh được khỏi bị thương, đi tới có hung thương vong. Là ở đỉnh núi kỳ, giai đoạn trước quá mạnh mẽ hậu kỳ sẽ có suy yếu của tượng, có thể hấp thu hạ tầng lai bài xích hoàn cảnh đưa cho và không được thuận, như hạ ngọ thái dương, dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thuộc không ổn định động thái kỳ.

Sao biết được này ắt là nhân phải có nói bất trí nhân sinh không được thuận. Cái khác ở tính danh học thiên thứ tám của 12: Tính danh học phán đoán suy luận cát hung cơ sở của mười hai trường sinh luận pháp đã nói rõ cho nên không hề luy thuật.

7. Nạp âm cách cục.

Đây là nói cho chúng ta ngũ hành vừa có thể tế chia làm hệ thống bất đồng, năng lực ngộ hào thay đổi cập âm dương hỗ động của để ý thì chân tướng rõ ràng, sáu mươi nạp âm đã ở tính danh học đề cập không hề luy thuật. Bài pháp lệ thị như sau

Kim cục mộc cục thủy cục hỏa cục đất cục

Trong biển kim, đại cây rừng, giản hạ thuỷ, lô trung tâm hỏa, lộ bàng đất,

Sai phong kim, dương liễu mộc, tuyền trung tâm thủy, đỉnh núi hỏa, đầu tường đất,

Sáp ong kim, tùng bách mộc, chảy dài thủy, dưới chân núi hỏa, phòng thượng đất,

Sa trung kim, bình nguyên mộc, thiên hà thủy, Phích Lịch Hỏa, trên vách đất,

Kim bạc kim, tang chá mộc, đại suối nước, phúc ngọn đèn dầu, đại dịch đất,

Sai xuyến kim, chá lưu mộc, biển rộng thủy, bầu trời hỏa, sa trung thổ,

8. Phú quý thọ thi tinh tụ thành cục:

Phú quý nghèo hèn lời tổng luận: Cẩn đối với lần này tác giả dồn mười hai vạn phần kính ý.

Bản mệnh cung cát do nội tự mình cố gắng, bản mệnh phương hung từ cây tự phạt. Đối phương cung cát trước mặt xuân phong, đối phương cung hung vào đầu ca tụng hách. Hội phương giai cát mọi việc đều thuận lợi, hội phương giai hung tả hữu thụ địch. Lân phương giai cát lưỡng lân giúp đỡ, lân phương giai hung lưỡng lân tướng hối. Phương cung giai cát vạn lý không mây, phương cung giai hung bốn bề thọ địch. Trước sau hạn hung than thở không lúc nào, trước sau hạn cát đương tư cứu tế.

Sao biết được đến đây mười hai luận tử vi tư quá bán vậy.

9. Cách cục tên gọi đại lược:

Dưới chấp nhận một ít so sánh thường gặp cách cục liệt ra, tịnh tương kì ứng dụng ở sau này bạn trên mạng luận mệnh trong.

Cực hướng ly minh cách: Tử vi (cực) tọa ngọ cung (ly)(cung mệnh) vô sát

Cực cư mão dậu cách: Tử vi (cực) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh

Tử Phủ triêu viên cách: Mệnh viên tam phương sai ai ra trình diện tử, phủ củng chiếu (mệnh có vũ, tướng ở thân, dần).

Tử Phủ đồng cung cách: Tử vi, Thiên phủ cùng canh giữ ở dần, thân cung

Tử Phủ triêu đấu cách

Tử Phủ lâm tài cách

Tử Phủ được vị cách

Phủ tướng triêu viên cách: Cung mệnh tam phương sai ai ra trình diện phủ, tướng.

Quân thần khánh hội cách: Tử vi tả, hữu cùng thủ mệnh, (hội thiên tướng, Thiên phủ canh cát).

Ngọc tay áo thiêm hương cách

Thiên cơ ác sát cách

Cơ nguyệt cùng lương cách: Tam phương (mệnh, tài, quan tam cung vị) nội tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao

Thiện ấm triều cương cách: Thiên cơ (thiện) cùng trời lương (ấm) ở thìn, mậu cung thủ mệnh

Lương cùng tị hợi cách (lương mã phiêu đãng cách): Thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh (thiên đồng tất ở đối cung chiếu nhập) thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ.

Dương cự thực lộc cách

Dương lương xương lộc cách: Tam phương tứ chính (mệnh, tài, thiên, quan) tụ họp liễu thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn bốn sao

Kim xán quang huy cách (nhật lệ trung thiên cách): Thái dương ở ngọ cung thủ mệnh

Mặt trời mọc phù tang cách (ánh sáng mặt trời Lôi môn cách): Thái dương ở mão cung thủ mệnh

Nhật nguyệt giáp tài cách : Vũ khúc ở xấu, vị thủ mệnh hoặc tài, điền, nhật, nguyệt lai giáp.

Nhật nguyệt giáp mệnh cách : An mệnh ở vị cung (vũ, tham), thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân, không được tọa không vong, Bản cung có ngôi sao may mắn.

Nhật nguyệt giáp quan cách

Nhật nguyệt về kho cách

Nhật nguyệt cùng chiếu cách

Nhật nguyệt tịnh minh cách (thềm son quế trì cách): Cung mệnh ở xấu thiên lương tọa, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu

Nhật nguyệt cùng lâm cách: An mệnh ở xấu, thái dương, Thái âm ở vị hoặc an mệnh ở vị, thái dương, Thái âm đối chiếu.

Nhật nguyệt đồng cung cách: Thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung ở xấu, vị cung

Mặt trời mọc phù tang cách: Thái dương ở mão cung thủ mệnh hoặc quan lộc.

Nhật nguyệt bức tường cách: Phá quân ở tuất thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch vu xấu, hoặc phá quân ở thìn thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch vu vị

Nhật nguyệt trái lại bối cách: Thái dương (nhật) ở tuất cung, Thái âm (nguyệt) ở thìn cung, cung mệnh ở thìn hoặc tuất cung

Nhật nguyệt giấu huy: Nhật, nguyệt trái lại bối, vừa phùng cự môn.

Minh châu rời bến cách: An mệnh ở vị, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi, củng chiếu mệnh viên. Hoặc cung mệnh ở vị, thiên đồng cự môn tinh đồng cung ở xấu tọa thiên di, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi

Kim xán quang huy cách: Thái dương thủ mệnh ở ngọ cung.

Trăng sáng Thiên môn cách: Thái âm (nguyệt) ở hợi cung (Thiên môn) thủ mệnh thân. Dần thái độ làm người môn, tị là địa môn, thân là quỷ môn, hợi là trời môn.

Nguyệt ra biển cả cách: Thái âm ở tử cung, thủ điền trạch.

Tài tinh thủ mệnh cách

Vũ khúc thủ viên cách: Ở mão cung thủ mệnh (vũ, sát).

Vũ tham đồng hành cách (nhật, nguyệt giáp mệnh cách): Vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị cung cùng thủ mệnh

Tài ấn giáp lộc cách: Lộc tồn thủ mệnh, vũ khúc, thiên tướng lai giáp (cung tài bạch cũng thế).

Tài lộc giáp mã cách: Thiên mã thủ mệnh, vũ khúc, lộc tồn lai giáp.

Tài ấn giáp ấm cách: Tài là vũ khúc, ấn là thiên tướng, ấm là thiên lương. Thiên lương ở dần, thân, vũ khúc thiên tướng lai giáp, dần, thân là cung mệnh (thiên lương ở mệnh hoặc điền).

Tài tao tù thù cách: Vũ khúc, liêm trinh cùng thủ thân, mệnh.

Ấm ấn hộ tài cách

Cự cơ cư mão cách: Cự, cơ mão cung thủ mệnh (cự môn ở miếu có thể giải thích ngoại, cự, cơ bất năng hợp)

Cự cơ cùng lâm cách: Cự môn, thiên cơ cùng canh giữ ở mão, dậu cung

Cự nhật đồng cung cách: Thái dương (nhật), cự môn (cự) ở dần, thân đồng cung thủ mệnh

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách: Cự môn (thạch) tọa mệnh tái tử, ngọ, có hóa lộc, quyền, khoa tái cung mệnh của tam phương tứ chính.

Đào hoa cổn lãng cách: Cự môn, thái dương hai sao đồng cung, ở dần thạch sùng lộc, cung mệnh ở tuất, ngồi một mình văn khúc

Ấm ấn củng thân cách: Thân cung trước mặt của có thiên lương, thiên tướng lai xung (nhưng thân vật tọa không vong).

Liêm cư miếu vượng cách

Sinh không được phùng thì cách: Mệnh tọa không vong, phùng liêm trinh.

Tù sát cư hãm cách:

Hình tù giáp ấn cách: Mệnh có liêm, tướng, dương nhận lai gia hội. Liêm trinh (tù) cùng trời tướng (ấn) ở tử hoặc ngọ cùng thủ mệnh, có nữa dương nhận (hình) lai gia hội

Thất sát triêu đấu cách an mệnh (dần, thân), (tử, ngọ) thất sát giá trị của, gia sát điều không phải (hướng lên trời phủ, tử vi).

Thất sát hỏa dương cách

Sát Phá Lang cách: Thất sát, phá quân, tham lang tái mệnh, tài cung tam hợp phương tụ họp

Suốt đời cô bần cách: Phá quân thủ mệnh, hãm địa.

Phá hao tổn linh dương cách

Hiện lên thủy đào hoa cách: Tham lang ở tử

Tham lang và dương nhận đồng cung:

Tích kim đôi ngọc cách

Phụ bật giáp đế cách

Phụ bật củng chủ cách: Tử vi thủ mệnh, tả phụ cập hữu bật ở tam phương tứ chính hoặc cung mệnh lưỡng lân giáp mệnh

Tọa quý hướng quý cách: Mệnh an xấu giá trị thiên khôi, thiên di có thiên châm, vị tọa quý hướng quý.

Văn tinh củng mệnh cách

Văn tinh ám củng cách: Mệnh có ngôi sao may mắn, thiên, tài, quan tam mới có xương, khúc, khoa tinh triêu củng.

Kim dư phù giá cách

Đầu ngựa đái tiến cách: Kình dương ở tử ngọ cung thủ mệnh. Ngọ cung an mệnh giá trị kình dương, phía phải có thiên mã, tam phương vô sát thấu.

Mã thất bại vong cách: Thiên mã thất bại, (mặc dù lộc tồn xung sẽ không dụng, chủ bôn ba).

Quan ấn tượng nghênh cách

Ngửa mặt triêu đấu cách

Tả hữu giáp mệnh cách

Bảng vàng đề tên cách

Quân tử không cầm quyền cách: Tứ sát (dương, đà, hỏa, linh) thủ thân, mệnh, hãm địa.

Kình dương nhập miếu cách: Kình dương gặp cát, ở thìn, tuất, xấu, vị cung thủ mệnh, (năm sinh Thiên can yếu âm, tài năng kình dương thủ mệnh).

Dương đà giáp kị cách: Lộc tồn tọa thủ cung mệnh

Hỏa tham tọa mệnh cách

Hỏa tham cách, linh tham cách: Tham lang tọa mệnh, Hỏa Tinh đồng cung, khiếu hỏa tham cách, tham lang tọa mệnh, linh tinh đồng cung, khiếu linh tham cách

Tham hỏa tương phùng: Hai sao thủ mệnh, cư miếu, vượng nơi.

Phong lưu màu trượng: Tham lang và dương nhận đồng cung

Cô bần nửa cuộc đời cách

Tài phúc thiên không cướp cách

Kiếp không giáp mệnh cách

Tứ chính nhập mệnh cách

Linh xương đà vũ cách

Áp bá thành tính cách

Phệ da dê báo cách

Thoát tục tăng nói cách

Tuyệt xử phùng sanh cách

Nhân tài thao đao cách

Trời sinh dị chí cách

Mệnh vô chính diệu cách: Cung mệnh vô chủ tinh

Lộc quyền khoa phùng cách

Lộc mã bội ấn cách: Trước ngựa có lộc tồn, thiên tướng đồng cung.

Minh lộc ám lộc: Minh lục: Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính vừa phùng hóa lộc. Ám lộc: Giáp năm sinh ra an mệnh ở hợi (giáp lộc ở dần, dần và hợi lục hợp, hợi là ám lộc).

Lộc phùng lưỡng sát: Lộc tọa không vong, vừa phùng thiên không, cướp.

Lượng nặng mui xe: Lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh, gặp thiên không, cướp.

Tam kỳ gia hội cách: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở mệnh, tài, quan tam hợp phương tụ họp

Khoa minh ám lộc: Ví dụ như giáp năm sinh ra, an mệnh ở hợi, giá trị hóa khoa tinh (giáp lộc ở dần, ám lộc ở hợi).

Khoa quyền lộc củng cách: Tam ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính, bị mệnh, thân sở hợp.

Quyền lộc sinh phùng: Hóa quyền, hóa lộc hai sao thủ mệnh.

Phong lưu khó giải cách

Mỹ nhân kế tứ cách

Dễ ly hôn kế bát cách, hình khắc phùng sát kế mười hai cách.

Đã ngoài là cổ thời điểm thuyết pháp, hôm nay có dễ ngồi tù cách, mê hoa yêu rượu cách, phi quân tử cách, tính không bình thường cách, nên nhà kề cách, cùng giải quyết cư cách, rơi phong trần cách, tốt số phối lương phu cách các loại.

8.

﹝ nhất ﹞ tốt cách cục (khoảng chừng có bốn mươi mấy loại, cận liệt ra thường gặp hai mươi mốt loại): Cách cục tên gọi chòm sao cung vị phân bố tình huống

(1) cực hướng ly minh cách tử vi (cực) tọa ngọ cung (ly)(cung mệnh) vô sát

(2) Tử Phủ đồng cung cách tử vi, Thiên phủ cùng canh giữ ở dần, thân cung

(3) cự cơ cùng lâm cách cự môn, thiên cơ cùng canh giữ ở mão, dậu cung

(4) phụ bật củng chủ cách tử vi thủ mệnh, tả phụ cập hữu bật ở tam phương tứ chính hoặc cung mệnh lưỡng lân giáp mệnh

(5) thiện ấm triều cương cách thiên cơ (thiện) cùng trời lương (ấm) ở thìn, mậu cung thủ mệnh

(6) cơ nguyệt cùng lương cách tam phương (mệnh, tài, quan tam cung vị) nội tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao

(7) kim xán quang huy cách (nhật lệ trung thiên) thái dương ở ngọ cung thủ mệnh

(8) mặt trời mọc phù tang cách (ánh sáng mặt trời Lôi môn) thái dương ở mão cung thủ mệnh

(9) nhật nguyệt đồng cung cách thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung ở xấu, vị cung

(10) nhật nguyệt tịnh minh cách (thềm son quế trì cách) cung mệnh ở xấu thiên lương tọa, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu

(11) minh châu rời bến cách cung mệnh ở vị, thiên đồng cự môn tinh đồng cung ở xấu tọa thiên di, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi

(12) nhật nguyệt bức tường cách phá quân ở tuất thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch vu xấu, hoặc phá quân ở thìn thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch vu vị

(13) cự nhật đồng cung cách thái dương (nhật), cự môn (cự) ở dần, thân đồng cung thủ mệnh

(14) dương lương xương lộc cách tam phương tứ chính (mệnh, tài, thiên, quan) tụ họp liễu thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn bốn sao

(15) vũ tham đồng hành cách (nhật, nguyệt giáp mệnh cách) vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị cung cùng thủ mệnh

(16) trăng sáng Thiên môn cách Thái âm (nguyệt) ở hợi cung (Thiên môn) thủ mệnh thân

(17) hỏa tham cách, linh tham cách tham lang tọa mệnh, Hỏa Tinh đồng cung, khiếu hỏa tham cách, tham lang tọa mệnh, linh tinh đồng cung, khiếu linh tham cách

(18) thạch trung tâm ẩn ngọc cách cự môn (thạch) tọa mệnh tái tử, ngọ, có hóa lộc, quyền, khoa tái cung mệnh của tam phương tứ chính

(19) tam kỳ gia hội cách hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở mệnh, tài, quan tam hợp phương tụ họp

(20) Sát Phá Lang cách thất sát, phá quân, tham lang tái mệnh, tài cung tam hợp phương tụ họp

(21) kình dương nhập miếu cách kình dương (vừa danh dương nhận) nhập thìn hoặc tuất hoặc xấu hoặc vị thủ mệnh

﹝ nhị ﹞ phôi cách cục (rất có hai mươi loại, cận liệt ra thường gặp thập loại): Cách cục tên gọi chòm sao cung vị phân bố tình huống

(1) cực cư mão dậu cách tử vi (cực) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh

(2) nhật nguyệt trái lại bối cách thái dương (nhật) ở tuất cung, Thái âm (nguyệt) ở thìn cung, cung mệnh ở thìn hoặc tuất cung

(3) lương cùng tị hợi cách (lương mã phiêu đãng cách) thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh (thiên đồng tất ở đối cung chiếu nhập) thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ.

(4) hình tù giáp ấn cách liêm trinh (tù) cùng trời tướng (ấn) ở tử hoặc ngọ cùng thủ mệnh, tái nhập dương nhận (hình)

(5) mệnh vô chính diệu cách cung mệnh vô chủ tinh

(6) đào hoa cổn lãng cách cự môn, thái dương hai sao đồng cung, ở dần thạch sùng lộc, cung mệnh ở tuất, ngồi một mình văn khúc

(7) đầu ngựa đái kiếm cách kình dương ở tử ngọ cung thủ mệnh

(8) dương, đà giáp kị cách lộc tồn tọa thủ cung mệnh

(9) hiện lên thủy đào hoa tham lang ở tử

(10) phong lưu màu trượng tham lang và dương nhận đồng cung

Tứ hóa

Tử vi đẩu số tứ hóa

Luận tứ hóa:

Hóa là một loại động hiện tượng, kinh dịch viết: Khẽ động có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận. Ký vấn thì thiên thùy thị tượng tiên hữu không chính xác. Hóa tinh ở cung mệnh biểu chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu ngoại tại nguyên nhân dẫn đến. Hóa lộc là dục vọng nhân nguyên, Hóa kị là mê câu nệ là quả.

Hóa tinh luận pháp:

Năm sinh can hóa thị tiên thiên mệnh cách cục và bẩm sinh lai, khán nghiệp lực dắt, khán thể chất khí mạnh yếu, có thể luận tiên thiên cách cục cao thấp thuộc trạng thái tĩnh.

Cung mệnh can hóa thị hậu thiên chính hành vi sở trí, là hậu thiên dựa vào chính mình nỗ lực mà phải là thấy được vận. Đại hạn cung mệnh can hóa chủ mười năm cát hung nhập chiếu xung đều xem trọng, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu. Vô khoa, lộc, quyền là tiên yếu dựa vào chính mình hậu thiên nỗ lực cập người khác trợ lực.

Tuổi hạn hóa thị đương niên biến hóa yếu nhập yếu cung mới có lực, ứng với vu lưu niên muốn xem ở đâu vị mới biết hữu lực vô lực. Rất có lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời hóa các loại.

Hóa nhập yếu vị xưng là hóa nhập, lộc chủ kiếm tiền, quyền chủ thực quyền, khoa chủ quý nhân hiện, kị chủ thủ tài. Kỳ cung hóa nhập cung luận nội ngoại việc hôn nhân là phán đoán suy luận cát hung của căn cứ, kỳ hiển tượng tương ở tử vi luận học công khai của.

Hóa tinh nhận định: Hóa nhập phụ cung thì ứng nghiệm vu phụ mẫu trưởng bối, hóa nhập huynh là cùng thế hệ hoặc huynh, hóa nhập phu thê có thể là phối ngẫu hoặc khác giới, hóa nhập tử nữ thì so với chúng ta tuổi còn nhỏ.

Đại hạn hóa thành chủ, bản mệnh hóa thành phụ. Như quyền to phùng bản kị thì quyền có thể đáng kị, tối kỵ phùng bản quyền thì quyền không sợ Hóa kị chích tăng phiền não bất túc làm hại.

Khán lưu niên dĩ năm là việc chính, đại hạn hóa thành phụ, bản mệnh hóa thành tham khảo.

Đặc biệt chú:

Giống nhau ở canh năm khoa kị luận pháp chỉ có Thiên phủ hóa khoa thiên tướng Hóa kị. Mà ở thực tế hiển tượng thì thiên đồng và Thái âm cũng hóa khoa, Thái âm cùng trời cùng cũng Hóa kị. Rất nhiều người vì thế tranh luận không ngớt nói đây là mâu thuẫn, thực tế một điểm cũng không. Chỉ cần tương dương, vũ, phủ, tướng, âm, đồng nhất khởi tịnh luận, nâm tương sẽ phát hiện chúng nó là có tác dụng, mà lại kỳ cát hung then chốt ở cùng, âm nhị khỏa tinh thượng. Chư quân vô phương thử xem.

Tứ hóa nhận định

1. Luận hóa lộc:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ tứ cửu, ngũ hành thuộc kim, vị ở tây, thu, âm đất, phúc đức chủ cát, thị bận rộn, thu hoạch, được lợi, tài lộc, thực lộc, thông minh tài nghệ, không được học biết tài nghệ, đầu nguồn hảo. Là nguyên nhân, đại diện tài, lộc giấu tài trung tâm, lộc tùy kỵ tẩu. Đều nói hóa Lộc hảo kỳ thực vị tất, kỳ hỉ kị đã kiện nhập mọi người mệnh bàn động bàn phê bình chú giải trung tâm, hoan nghênh tùy thời thủ dụng.

2. Luận hóa quyền:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ nhị thất, ngũ hành thuộc hỏa, vị ở nam, hạ, viêm thượng, thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, ngoại lai thương tổn như điệt, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát, hóa quyền dĩ miếu hãm sản sinh rất lớn sai biệt, kỳ cát hung có thể dựa vào đến đây phán đoán.

3. Luận hóa khoa:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ tam bát, ngũ hành thuộc mộc, vị ở đông, xuân, dương mộc, là hậu thiên học biết của học vấn, chủ bác học vừa học liền biết, vu tài thị không nhiều lắm, nên xí hoa làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức. Nhất khoa hóa nhị kị nhân thủy sinh mộc, ba mươi lăm tuổi trước nhân ấm ta, sau đó yếu ấm người khác bằng không giảm phúc đức, chủ thái độ làm người hảo ở chung.

4. Luận Hóa kị:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ nhất lục, ngũ hành thuộc thủy, vị ở bắc, đông, dương thủy, hóa kỵ năm sinh là nghiệp lực, cung mệnh can kị là tự tìm, tuổi hạn can kị là vận thế. Kị là cảnh báo báo cho tác dụng, thị biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không được thuận, thua thiệt, vô lộc, tử vong. Quyết định rời đi thì có hoàn toàn lương. Chủ lộc mỏng giá trị quan chênh lệch đại. Hóa kị không nhất định bất hảo, muốn xem nhập vu ở đâu cung ở đâu tinh đất ở đâu ngũ hành hoặc miếu hãm tài năng định kỳ cũng không phải.

Mười ba loại kị phê bình chú giải:

Bắn ra kị: Chảy ra kị. Xung ở đâu hà sở thất.

Thủy mệnh kị: Nên tiền lương giai cấp. Ăn ý không thích hợp.

Xuôi dòng kị: Hóa kỵ nhập đối cung ở ngoài gọi chung nước chảy kị.

Hỗ xung kị: Dễ khởi xung đột.

Lộc lai kị: Quan tâm chỉ là so sánh hội khóe miệng.

Kị lai kị: Nha hoàn nha, ác lai ác hoàn.

Trái lại cung kị: Ngoài ý muốn tai nạn rủi ro hoặc sự nghiệp thất bại.

Sách mã kị: Kị rơi tứ mã địa chủ dễ bôn ba lao lực.

Tứ khố kị: Kho kị chủ so sánh khổ cực lao lực bôn ba.

Tuyệt mệnh kị: Đại hạn hoặc lưu niên đi tới cai cung vị thì yếu đặc biệt chú ý.

Tiến mã kị: Chủ tai hoạ.

Thối mã kị: Chủ tai hoạ.

Nghịch thủy kị: Chủ hoành phát.

(nhất) chủ tinh tứ hóa:

Thiên can dồn hóa có hóa thì có biến hóa, là tiền căn hậu quả là Lộc khởi Lộc diệt thủy chung. Tùy thời thiên không mà hóa, nhân sinh có thể giải trừ ý này chuyện gì bất năng giải trừ ư. Thiên can tứ hóa biểu.

Tứ hóa biểu:

Can hóa, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị,

Giáp can, liêm trinh, phá quân, vũ khúc, thái dương,

Ất can, thiên cơ, thiên lương, tử vi, Thái âm,

Bính can, thiên đồng, thiên cơ, văn xương, liêm trinh,

Đinh can, Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn,

Mậu can, tham lang, Thái âm, hữu bật, thiên cơ,

Kỷ, vũ khúc, tham lang, thiên lương, văn khúc,

Canh can, thái dương, vũ khúc, Thiên phủ, thiên tướng,

Tân can, cự môn, thái dương, văn khúc, văn xương,

Nhâm can, thiên lương, tử vi, tả phụ, vũ khúc,

Quý can, phá quân, cự môn, Thái âm, tham lang,

Tứ hóa va chạm:

1. Lộc quyền: Chủ phong phú, hoành phát tài đa, cát tường, danh lợi song thu vào, luận nhân duyên đào hoa hai người đã ngoài.

2. Lộc khoa: Danh dương nhân tài cán thu lợi, danh lợi song thu vào, nhân danh được lợi. Văn người qua đường tiêu chuẩn cao, là sư hạng người nhân vật.

3. Lộc kị: Biến hóa đại, thì hảo thì phôi, dĩ song kị luận.

4. Quyền khoa: Có chuyên nghiệp kỹ năng, chủ sẽ không bảo thủ, cách cục cao là kỹ sư loại.

5. Quyền kị: Chuyện phát sinh khá, hảo tranh, cãi chày cãi cối, không nói để ý, giải trừ kị dùng võ lực, cho nên rất nhanh thật xấu không nhất định. Lai đi vội vàng thiên ý cũng.

6. Khoa kị: Chuyện phát sinh so sánh mạn, kéo dài bất định, dụng văn giải trừ kị, hóa kỵ nhập tất có bất hảo chỗ, vô pháp toàn bộ giải hết, Bản cung lợi hại xung cung hơi nhẹ.

7. Lộc quyền khoa: Ưa chiếu đối cung nhập cũng hảo.

8. Lộc quyền kị: Kị đại.

9. Quyền khoa kị: Quyền đại.

10. Lộc khoa kị: Kị đại.

11. Song lộc, song quyền, song khoa, song kị, thị nặng thêm cũng.

12. Hóa kỵ nhập xung đối cung, lộc kị đối cung song kị luận.

Thái cực vị lập cực luận pháp:

Cung di động thay đổi vị:

Dựa vào đại hạn hoặc lưu niên, nguyệt, nhật, thì tương cung mệnh sai vị lúc, cái khác cung vị thuận thôi của. Có thể nhìn ra nơi phát ra cập thuộc sở hữu. Xưng là động bàn, bổn trạm thực đã là nâm giải thích được rồi, chỉ cần là quanh năm hội viên nâm đều có thể kêu lên lưu niên, nguyệt, nhật phê bình chú giải. Muốn vào tài, muốn tham gia cuộc thi, tưởng hưởng ứng lệnh triệu tập các loại, vô phương tham khảo một chút.

Sao Tứ hóa tốc tra biểu:

Năm can tứ hóa giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Hóa lộc      liêm cơ cùng âm tham vũ dương cự lương phá

Hóa quyền      phá lương cơ cùng âm tham vũ dương tử cự

Hóa khoa      vũ tử xương cơ bật lương âm khúc tả âm

Hóa kị      dương âm liêm cự cơ khúc cùng xương vũ tham

Trở lên bảng là thập Thiên can đưa tới sao Tứ hóa, mỗi một Thiên can các hữu tư hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc Hóa kị tinh thần.

Ví dụ như: Dân quốc 53 năm sinh nhân “Giáp thìn năm”, kỳ năm sinh Thiên can tất dẫn động liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị. Còn đây là bản năm sinh dẫn động tứ hóa.

Về phần lưu niên tứ hóa, ví dụ như năm nay 86 năm “Đinh Sửu năm”, tất dẫn động lưu niên Thiên can, có thể dùng Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị.

Sao Tứ hóa giới thiệu vắn tắt:

Sao Tứ hóa có thể bay nhập đối cung, trực tiếp tạo thành ảnh hưởng, ảnh hưởng bỉ chủ tinh còn lớn hơn.

Hóa lộc biểu thị thực lộc, chủ phúc.

Hóa quyền biểu thị quyền thế, địa vị, danh vọng, chủ lộc.

Hóa khoa biểu thị khoa cử, biểu dương, xinh đẹp, chủ thọ.

Hóa kị biểu thị không được thuận lợi, bận rộn, hư công.

Sao Tứ hóa là tử vi đẩu số của “Mệnh lý chung kết người” .

Giáp năm can:

Liêm trinh hóa lộc: Ngũ quỷ vận chuyển, câu nệ nỗ lực có thu hoạch.

Phá quân hóa quyền: Đe dọa danh vọng, vòi nước lão đại, cai năm dễ có địa chấn.

Vũ khúc hóa khoa: Quản lý tài sản năng lực cường.

Thái dương Hóa kị: Thị lực soa, và phụ vô duyên, phạm Hỏa Tinh, sự nghiệp không được thuận, nữ dễ đồng tính luyến ái.

Ất năm can:

Thiên cơ hóa lộc: Bày mưu nghĩ kế, đầu tư sẽ thành, khai triển huyền học so sánh thuận lợi.

Thiên lương hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, hảo chủ quản ngẩng đầu.

Tử vi hóa khoa: Cường hóa tử vi tính chất đặc biệt.

Thái âm Hóa kị: Và mẫu vô duyên, dễ phùng tiểu nhân, âm trạch dễ có chuyện, nam dễ đồng tính luyến ái.

Bính năm can:

Thiên đồng hóa lộc: Hơi mập, lạc quan, dĩ thân hợp lực bang trợ thu lợi.

Thiên cơ hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, trí mưu song toàn.

Văn xương hóa khoa: Thi vận điều kiện tốt nhất, văn học rèn luyện hàng ngày cao.

Liêm trinh Hóa kị: Dễ phạm tiểu nhân, đào hoa sát.

Năm đinh can:

Thái âm hóa lộc: Có nữ nhân duyên, và mẹ con duyên tốt.

Thiên đồng hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, nhân khí tràn đầy.

Thiên cơ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường.

Cự môn Hóa kị: Dễ có khẩu thiệt quan phi, lưu ý miệng nghiệp, gìn giữ cái đã có là thượng, không thích hợp tảo hôn.

Mậu năm can:

Tham lang hóa lộc: Thiên tài vận cường, khác giới duyên cũng không thác.

Thái âm hóa quyền: Tích tài làm giàu, nữ nhân nắm quyền.

Hữu bật hóa khoa: Đi dị lộ công danh, phụ tá danh vọng.

Thiên cơ Hóa kị: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không thích hợp ăn ý, không thích hợp tảo hôn.

Kỷ năm can:

Vũ khúc hóa lộc: Tài tinh hóa lộc hay nhất, nên kinh thương, vũ thị.

Tham lang hóa quyền: Thiên tài nắm giữ ấn soái, chủ nghĩa công lợi nặng hơn.

Thiên lương hóa khoa: Ngũ thuật huyền học danh vọng.

Văn khúc Hóa kị: Khuê trung tâm bất hoà, dễ có quan phi, công văn vấn đề, lưu ý khẩu thiệt.

Canh năm can:

Thái dương hóa lộc: Có nam nhân duyên, và phụ tử duyên sâu, sự nghiệp khai triển thuận lợi.

Vũ khúc hóa quyền: Kinh thương thành công, quản lý tài sản năng lực cường.

Thái âm hóa khoa: Dễ có nữ tính quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Thiên đồng Hóa kị: Nhân tế bất hoà, tính trẻ con đánh mất.

Tân năm can:

Cự môn hóa lộc: Mở miệng sai ai ra trình diện tài, thuyền lớn hợp nhau.

Thái dương hóa quyền: Nam nhân nắm quyền, sự nghiệp khai triển đại.

Văn khúc hóa khoa: Diễn nghệ sự nghiệp thịnh vượng.

Văn xương Hóa kị: Thi vận soa, công văn dễ xảy ra vấn đề, bản thân yếu.

Nhâm năm can:

Thiên lương hóa lộc: Phòng địa sản vận thế thuận lợi, nghề phục vụ khai triển THUẬN.

Tử vi hóa quyền: Tử vi tinh tính chất đặc biệt lại thêm cường.

Tả phụ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường.

Vũ khúc Hóa kị: Tài tinh Hóa kị tổn hại tài, độc thủ thiên không khuê.

Quý năm can:

Phá quân hóa lộc: Có cường đại khai triển lực.

Cự môn hóa quyền: Sự nghiệp đại thành.

Thái âm hóa khoa: Dễ có nữ quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Tham lang Hóa kị: Ham nhiều tất bại, tránh cho sắc nan.

Tử vi mệnh đồ — thái tuế cung, tuổi mụ cung biết trước cát hung

Từ lưu niên vào cung và tinh phối hợp phán đoán đi năm tai hoạ, vị luận cập tinh, là thường thường, không được cát không được hung. Bản cung hóa cát chủ ứng với phúc, nên tam phương cát chúng củng phù, nhược tam mới có sát thì bán cát bán hung, cát chỗ giấu hung. Bản cung phùng hung tinh ứng với tai, nhưng tam phương cát chúng thì có thể giảm tai, tam phương tái phùng sát người tai cữu tất ứng với mà lại nặng

Thử năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành: (ý tứ là lưu niên là tử năm nhập tử cung sở chủ cát hung, hoặc tuổi mụ nhập tử cung thì sở chủ cát hung, như trên)

Chủ tinh là sát phá, quý canh kỷ năm sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự cơ, ất quý năm sinh ra mập ra. Chủ tinh là phủ tướng lương, đinh kỷ canh năm sinh ra tài vượng như ý. Chủ tinh là trời cùng, bính năm đinh sinh ra tài quan song mỹ. (cũng nên tam phương vô sát gia cát tài như vậy phán đoán, gia sát thì phủ. Dưới các luận đều cùng).

Tử năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tử cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì: Chủ tinh là tử vi, bính mậu nhâm năm sinh ra chủ hối cữu, rủi ro tai ương.

Thử năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Giá trị cơ cùng âm xương khúc tả hữu mặt mày hốc hác liêm Vũ phủ cự sát lộc chờ tinh, có thể phán đoán kỳ niên nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý. (tam phương cát chúng vô sát tài như thế luận, phùng sát phá tan thì phủ, dưới các luận đều cùng) nhược giá trị tham tử lương dương dương kị chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, quan tai đồ tang. Bản thân tai cữu có thể giảm phân nửa luận. (cát đa tai khinh, sát đa tai cữu tất ứng với, như trên).

Bò năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là trời cơ, bính tân sinh ra phát vượng. Chủ tinh là trời tướng, mậu năm sinh ra phát vượng. Chủ tinh là âm vũ, bính mậu sinh ra phát vượng. Chủ tinh là phủ liêm, mậu năm sinh ra phát vượng. Chủ tinh là trời lương, bính mậu tân sinh ra phát vượng. (cũng nên tam phương cát củng, phùng sát phá tan thì phủ)

Xấu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo xấu cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Thái tuế ở xấu cung thủ mệnh, mệnh vô chính diệu, tam phương sát thấu, mậu năm sinh ra hối cữu. Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra hối cữu. Chủ tinh là trời cơ, bính tân quý sinh ra hối cữu. Chủ tinh là liêm cùng, đinh canh sinh ra chiêu quan phi tai cữu.

Xấu năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Giá trị tử tướng lương âm phủ liêm phá xương khúc cơ tả hữu lộc tồn chờ tinh, tam phương cát củng vô sát, có thể phán đoán kỳ tuổi tác sự như ý.

Nhược giá trị cùng cự vũ tham dương dương kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, quan tai khẩu thiệt, đồ tang. Phùng bản thân tai cữu, có thể giảm phân nửa luận. (cát đa có thể giảm bớt, sát đa tai cữu tất ứng với) dần thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử dương vũ lương sát, tam phương cát củng vô sát, giáp canh đinh kỷ sinh ra, tài quan song mỹ.

Dần năm thái tuế đáo dần cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm tham phá, tam mới có sát, bính mậu sinh ra chiêu quan phi; tử ngọ sinh ra không thích dần thân tuổi hạn.

Dần năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Giá trị Tử Phủ cơ âm vũ sát cùng tướng dương cự lương chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

Giá trị tham đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài phá hao tổn, quan phi, đồ tang. Nếu là bản thân sai ai ra trình diện tai, tai có thể giảm phân nửa luận.

Mão thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cơ dương tướng phủ cùng vũ, ất năm sinh ra phát vượng.

Mão năm thái tuế cập tiểu hạn đáo mão cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm trinh, giáp bính sinh ra hoành phá. Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra rủi ro tai hoạ; canh năm sinh ra cũng không nên.

Mão năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Giá trị dương lương tử cơ cùng phủ tham cự sát chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc như ý.

Nhược giá trị liêm phá âm tướng dương kị, liền phán đoán kỳ năm rủi ro, quan phi khẩu thiệt. Nếu là bản thân tai cữu, có thể giảm phân nửa luận.

Thìn năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử tham sát, quý giáp sinh ra, tài quan lộc vượng. Chủ tinh là cơ dương, đinh canh quý sinh ra, tài lộc phát vượng. Chủ tinh là trời cùng, mậu canh quý sinh ra, trôi chảy. Chủ tinh là cự môn, bính tân sinh ra, toại nguyện.

Thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thìn cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham vũ, nhâm quý sinh ra tai hối. Chủ tinh là cùng cự, đinh canh sinh ra tai hối. Chủ tinh là liêm trinh, nhâm quý sinh ra tai hối tới nặng. Chủ tinh là âm dương cơ, giáp ất mậu kỷ sinh ra tai hối.

Thìn năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp dương cơ lương sát tham xương tả hữu chờ tinh, liền phán đoán kỳ năm tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo thịnh vượng, sinh con trai tiến nhân, hôn nhân vui mừng đa.

Nhược gặp tử cùng liêm phủ âm cự tướng phá kị, liền phán đoán kỳ năm rủi ro, đồ tang, quan tai khẩu thiệt.

Tị năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là Tử Phủ cùng cự tướng lương phá chờ tinh, bính mậu tân sinh ra mập ra. Chủ tinh là âm cơ, đinh nhâm bính sinh ra phát tài. Chủ tinh là tham lang, giáp mậu sinh ra bình thường.

Tị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tị cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là cự tham, bính quý sinh ra khẩu thiệt, tai hối. Chủ tinh là âm phá, tai hối đa đoan.

Tị năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp tử dương cùng phủ lương lộc tồn chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

Nhược gặp vũ liêm âm tham cự tướng phá kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tổn thất, quan tai khẩu thiệt. Nếu là bản thân sai ai ra trình diện bệnh tai, tai cữu có thể giảm phân nửa luận.

Ngọ thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử dương vũ cùng lương liêm sát phá, đinh kỷ giáp quý sinh ra, tiến tài như ý.

Ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo ngọ cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham lang, bính nhâm quý sinh ra, rủi ro, quan tai, khẩu thiệt.

Ngọ năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp Tử Phủ cơ dương vũ liêm tướng cự lương phá lộc tồn chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng.

Nhược gặp âm tham cùng dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài rách nát, quan tai khẩu thiệt, đồ tang. Bản thân tai ách có thể giảm miễn.

Vị năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cơ phủ tướng lương chờ tinh, nhâm ất sinh ra, mập ra. Chủ tinh là Thái âm, canh nhâm sinh ra, mập ra phát tài.

Vị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo vị cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra đa tai hối. Chủ tinh là trời cùng, đinh canh sinh ra đa tai. Chủ tinh là vũ khúc, nhâm quý sinh ra tai cữu, quan phi tai họa bất ngờ.

Vị năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp Tử Phủ liêm cơ mặt mày hốc hác, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

Giá trị âm dương vũ cùng tham cự dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên. Bản thân tai cữu khó tránh khỏi.

Thân năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung ở nhất

Chủ tinh là liêm phá tử, giáp canh quý sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự môn, giáp quý canh tân sinh ra mập ra. Chủ tinh là trời cơ, đinh giáp quý sinh ra mập ra, canh sinh ra cũng phát tài phúc.

Thân năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thân cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là trời cơ, ất mậu sinh ra tai hối. Chủ tinh là cự môn, đinh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, bính nhâm sinh ra có tai. Chủ tinh là trời cùng, giáp canh sinh ra tai hoạ. Chủ tinh là tham lang, bính quý sinh ra có tai hoạ.

Thân năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp tử dương liêm phủ cự sát xương vũ lộc, liền phán đoán kỳ niên nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

Nhược gặp cơ cùng lương tướng âm phá kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang. Bản thân cũng có tai bệnh.

Dậu năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung ở dậu cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử lương âm, bính mậu ất tân sinh ra, tiến tài may mắn.

Dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo dậu cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là dương cùng, giáp ất sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là vũ khúc, canh nhâm sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời tướng, giáp canh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, giáp canh bính tân sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời phủ, giáp canh nhâm sinh ra không thích hợp.

Dậu năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp tử âm phủ xương khúc tả hữu lộc, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý.

Nhược gặp cơ cự vũ liêm dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Thủ năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung ở thủ cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử vi, nhâm giáp đinh kỷ sinh ra tiến tài. Chủ tinh là thái dương, đinh kỷ sinh ra may mắn. Chủ tinh là vũ khúc, đinh kỷ giáp canh sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, giáp ất đinh kỷ sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự môn, đinh kỷ quý sinh ra mập ra. Chủ tinh là cùng liêm phá sát, đinh kỷ giáp sinh ra phát tài.

Thủ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thủ cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham lang, quý năm sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời cùng, canh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời cơ, mậu sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là cự môn, đinh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là thái dương, giáp sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, bính sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là vũ khúc, nhâm sinh ra không thích hợp.

Thủ năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp âm Lương phủ vũ sát tham cùng tả hữu chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

Nhược gặp cự dương phá tử tướng kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thất lạc, đồ tang, quan tai. Bản thân sai ai ra trình diện bệnh, tai hoạ giảm phân nửa luận.

Hợi năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung ở hợi cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cùng cự lương, nhâm quý mậu sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, nhâm sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời tướng, đinh kỷ bính mậu sinh ra mập ra. Chủ tinh là Thái âm, mậu kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

Hợi năm thái tuế cập tiểu hạn đáo hợi cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì: Chủ tinh là liêm trinh, bính nhâm quý sinh ra không thích hợp. Chủ tinh vũ khúc, nhâm bính sinh ra không thích hợp. Chủ tinh thái dương, giáp sinh ra không thích hợp.

Hợi năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp cùng âm lương Tử Phủ xương khúc lộc chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự xưng ý.

Nhược gặp liêm phá sát, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối.

Tử vi đẩu số — hà lạc phái đồng bộ đoạn quyết luận mệnh pháp (thượng)

Cùng bộ phán đoán bí quyết luận mệnh pháp

..tổng   luận

..dĩ cung mệnh dẫn đầu, nghịch bố mười hai cung, cung mệnh làm một, nghịch sổ tật ách là lục, xưng là nhất lục cộng tông. Tái nghịch sổ quan lộc là cửu, là vị khí số vị. Lấy khí mấy vị của can cung biến thành lộc quyền khoa kị ứng với Bản cung cát hung hối lận. Đây là hà lạc tử vi đẩu số hòn đá tảng.

..thiên địa nhân tam bàn tứ hóa quỹ đạo

..họ Tư Đồ dương quân phát minh đồng bộ đoạn quyết, này đây nguyên bàn can cung hóa xuất một viên lộc hoặc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, tổng hợp lại lo lắng viên này lộc hoặc kị ở vào đại hạn, lưu niên cái gì cung vị, hội sản sinh cái gì dấu hiệu.

..nguyên bàn cho thấy chỉ là tiên thiên rót vào định số, chỉ có ở đại hạn xuất hiện ứng với sổ của tượng, hơn nữa lưu niên điều kiện tụ họp thì, tài đoán đến tột cùng.

..khí số vị của hóa diệu ứng với Bản cung của cát hung hối lận, giá nhất vô cùng trọng yếu quan niệm không chỉ có áp dụng vu nguyên bàn, cũng áp dụng vu các cấp hoạt bàn, hơn nữa muốn lên hạ bàn song tuyến giao lưu dĩ tầm dấu hiệu, phán đoán kỳ cát hung.

..giống nhau nói đến mệnh khán số mệnh, hạn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm. Từ nguyên bàn thượng khán, mệnh của hóa diệu quyết định tài của được mất, tài của hóa diệu quyết định sự nghiệp thành bại, quan của hóa diệu quyết định nhân của vinh nhục. Đến đây cận tựu lớn nhất lực ảnh hưởng người mà nói. Trên thực tế mệnh và tài, tài và quan, quan và mệnh, kỳ Bản cung khí số vị của hóa diệu giai nhu kiêm tố, dĩ tầm kỳ gút mắt điểm. Nhất, ngũ, cửu tam phương, đệ ngũ cung và Bản cung trong lúc đó cũng sẽ sản sinh ngoại lực ảnh hưởng. Thông thường đại khách luận mệnh thì thường thường chỉ là dĩ mệnh đối tài, như đại hạn hóa cấp bản tài dĩ xem xét đại hạn tài vận được mất; tài đối quan, như đại tài hóa cấp bản quan dĩ quyết định sự nghiệp thành bại; quan đối mệnh, như đại quan hóa cấp bản mệnh dĩ định đại hạn của vinh nhục. Kỳ pháp đồng dạng là nhập phụ tật chủ quang minh, nhập huynh giao hữu chủ thành tựu, nhập tam hợp phương chủ cách điệu cao.

..đi hạn và bản mệnh trong lúc đó tăng giảm ảnh hưởng là to lớn. Đối với lần này cần phải chú ý. Như bản quan hóa lộc nhập bản phụ, chủ quang minh, nhưng ở đi hạn trung tâm như đại quan Hóa kị như bản phụ thì biểu thị quang minh thất, vì vậy tốt số không bằng vận hảo, tốt số vận bất hảo cũng không nên việc. Tốt số cũng muốn vận trợ giúp, vận thế nào trợ giúp?

..(1), quan lộc là cung mệnh khí số vị, đồng lý mỗi một đại hạn quan lộc cũng thị đồng mệnh khí mấy vị. Kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung mệnh dụng. Đại quan của hóa diệu nhập nguyên bàn mệnh của tam hợp mới là khán cách cục, nhập phụ tật và công văn hữu quan, nhập huynh giao hữu và thành tựu hữu quan.

..(2), tài bạch làm quan lộc khí mấy vị, đồng lý đại hạn tài bạch cũng coi là quan lộc khí số vị, kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung Quan lộc dụng, đại tài của hóa diệu nhập tam hợp mới là khán cách cục, nhập quan lộc phụ tật và sự nghiệp của công văn hữu quan, nhập quan lộc huynh giao hữu và sự nghiệp thành tựu hữu quan.

..(3), cung mệnh là tài bạch khí số vị, đồng lý đại hạn mệnh cũng coi là tài bạch khí số vị, kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung tài bạch dụng, nhập tam hợp phương khán cách cục, nhập tài bạch phụ tật và tiền tài của công văn hữu quan, nhập huynh giao hữu và tài vụ thành tựu hữu quan.

..nguyên bàn hằng bất động, là vì tịnh, thuần âm. Đại hạn bàn mỗi mười năm dời một cung, là vì động, thuần dương, kỳ âm dương của để ý tức ở chỗ đến đây.

Nguyên bàn mười hai cung của thẩm tra

..ngoại trừ mệnh, tài, quan có thể ở nguyên bàn thượng khán ra ưu khuyết ở ngoài, mười hai cung cái khác các cung cũng có thể đồng dạng để ý thì thẩm tra kỳ ưu khuyết. Ví dụ như

..khán mẫu thân tình huống, huynh đệ là mẫu thân cung, cho nên dĩ huynh đệ cung làm gốc cung, điền trạch là kỳ khí số vị. Điền trạch Hóa kị nhập cung mệnh, biểu mẫu thân cả đời thị phi phiền phức nhất đống lớn. Hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh cùng luận, biểu mẫu thân thụ giáo dục trình độ không cao, không có địa vị xã hội. Trái lại, nhược điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên tuyến, biểu mẫu thân thụ giáo dục hài lòng, rất có vinh dự. Nhược điền trạch Hóa kị nhập phu thê xung quan lộc, biểu mẫu thân ở sự nghiệp thượng không có thành tựu, là giống nhau gia đình bà chủ. Điền trạch hóa lộc nhập phu quan tuyến, biểu mẫu thân sự nghiệp trên có thành tựu.

..khán phối ngẫu thật xấu dĩ phu thê đương Bản cung, phúc đức là khí số vị. Phúc nhân trị cát diệu nhập huynh giao hữu tuyến (phu thê cha tật tuyến), biểu phối ngẫu có vinh dự, trí năng tốt; hóa cát diệu nhập tử điền tuyến (phu thê huynh giao hữu tuyến), biểu sự nghiệp thành công. Trái lại, nhược phúc nhân trị hóa kỵ nhập huynh giao hữu, tử điền, giai biểu bất lợi phối ngẫu.

..khán tử nữ dĩ tử nữ làm gốc cung, cung phụ mẫu là khí số vị. Phụ mẫu hóa lộc nhập phu thê (tử nữ cha mẹ của), biểu tử nữ thông minh trí tuệ, đệ tử tốt, năng lực ánh sáng cạnh cửa; quyền nhập phu thê biểu chăm chú thành tích không sai; khoa nhập phu thê biểu không có trở ngại, có quý nhân bang trợ. Phụ mẫu hóa cát diệu nhập tài phúc tuyến (tử nữ huynh giao hữu tuyến), biểu tử nữ ở tài chính và kinh tế phương diện rất có biểu hiện. Đồng lý phụ mẫu Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu tử nữ ngây thơ; nhập tài phúc tuyến chủ tử nữ sự nghiệp không làm nổi.

..khán tật ách trạng huống, huynh đệ là tật ách khí số vị, kỳ can của hóa diệu phản ánh tật ách của cát hung. Huynh đệ cung cũng là mẫu thân cung, vì vậy kỳ can hóa diệu và di truyền, khỏe mạnh, thọ nguyên hữu quan. Nơi này không nhiều lắm trình bày và phân tích.

..khán thiên di, thiên di là hoạt động không gian, mỗi một thì mệnh tạo của cung thiên di tinh tình, nạp âm, thậm chí khí số vị (cung phu thê) của hóa diệu sở rơi cung vị bất đồng, cho nên mỗi người và ngoại giới tiếp xúc hằng không có nhất định hình thức. Thiên di khí số vị (cung phu thê) hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến (cũng là thiên di phụ tật tuyến), biểu người này cũng không phải là hời hợt hạng người, cho dù không lo quan cũng có nhất định địa vị xã hội. Phu thê hóa lộc nhập huynh giao hữu (bản mệnh huynh giao hữu cũng là thiên di huynh giao hữu), biểu tại ngoại sự nghiệp thành công, có thể làm mậu dịch kiếm ngoại hối. Trợ từ, dùng ở đầu câu thê Hóa kị nhập phụ tật, huynh giao hữu, chủ tại ngoại phát triển bất lợi, bất khả cảo tiêu thụ bên ngoài.

..khán giao hữu, tử nữ là giao hữu khí số vị (cung tử nữ cũng xưng kết phường cung), kỳ can cung hóa cát diệu nhập mệnh thiên tuyến, biểu sở giao bằng hữu theo khuôn phép cũ, có thân phận địa vị, có thể cùng của kết phường. Tử nữ hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến, bất khả cùng người kết phường. Nhược tử nữ Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu sở giao bằng hữu đơn giản đều là tầng dưới xã hội người. Mặt khác, tử nữ Hóa kị không vào mệnh thiên, phu quan giá lưỡng tuyến, mà hóa cát diệu nhập phu quan tuyến biểu sở giao bằng hữu ở tài chính và kinh tế phương diện rất có thành tựu, đối với mình sự nghiệp phát triển sẽ có bang trợ.

..khán phúc đức, phúc đức là ‘Công’ vị, là tới tài địa phương, là ham mê cung, thiên di là kỳ khí số vị. Thiên di hóa cát diệu lộc quyền khoa nhập tử điền tuyến, biểu tổ đức lưu danh. Thiên di hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, biểu tổ nghiệp tươi tốt. Phụ tật tuyến là phúc đức huynh giao hữu tuyến, phụ mẫu lại bảo tướng mạo cung, là khán cha cung vị, khán di truyền gien cung vị. Giao hữu là kỳ khí số vị, khán bất minh chứng bệnh có thể lợi dụng cung Nô bộc can của hóa diệu theo đuổi tung. Nhược dùng để khán mệnh tạo của phụ thân là người ra sao, cũng có thể đối chiếu kể trên cách loại suy vận dụng.

..nguyên bàn và đi hạn chi giao chức

..nguyên bàn của tứ hóa đối đại hạn là một loại thùy tượng. Khán số mệnh, giống nhau thuyết pháp là khán cách cục. Giả như cung mệnh hóa diệu lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ tật, huynh giao hữu, là cách điệu cao, mà giá nhất đại hạn quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh cha tật, huynh giao hữu, là dệt hoa trên gấm, toàn bộ đại hạn mười năm rất phong cảnh. Giống nhau nói đến, nguyên bàn cho ta cả đời này, hạn bàn cho ta mười năm này, năm bàn cho ta một năm này. Bởi vậy, khán đại hạn thì ngoại trừ khán mệnh bàn thùy tượng ở ngoài, hạn bàn hóa diệu nhập hạn bàn mười hai cung đích tình huống yếu ưu tiên lo lắng, đại hạn hóa lộc nhập cái gì cung vị biểu thị ta mười năm này giao trái tim tư phóng ở địa phương nào. Thế nhưng muốn xem giá bộ hạn tương xảy ra chuyện gì, phải khán sở nhập giá nhất cung vị ở nguyên bàn thượng là cái gì cung vị. Như hạn bàn nhập phu thê biểu thị mười năm này rất đau lão bà, nhưng phu thê ở nguyên bàn thượng là phúc đức, biểu thị đến đây hạn ta quan tâm là kiếm tiền sự.

..đại hạn hóa diệu nhập nguyên bàn là thượng ứng với bản mệnh, cũng gọi là âm dương hợp và mà sổ sinh, cái gọi là sổ sinh tức là ứng với sổ, cũng chính là giá bộ hạn tương chuyện đã xảy ra, tức hạn nhìn lên thiên không. Đại hạn muốn lên ứng với bản mệnh cũng muốn hạ ứng với lưu niên, đồng lý, khán năm cũng muốn thượng ứng với đại hạn hạ ứng với lưu nguyệt, khán nguyệt thì dĩ nguyệt bàn khứ thượng ứng với lưu niên hạ ứng với lưu nhật. Nói chung, một rất trọng yếu để ý thì hay, hạn hóa trở lại cấp mệnh bàn, năm hóa trở lại cấp hạn bàn, nguyệt hóa trở lại cấp năm bàn, nhật hóa trở lại cấp nguyệt bàn, thì hóa trở lại cấp nhật bàn, giá đều thuộc về âm dương hợp và mà sổ sinh, phán đoán thời không sáng tắt, biểu thời giờ gì địa phương nào xảy ra chuyện gì, là cát là hung. Khán lưu năm trở xuống bàn (hàm thời đại nhật thì), khán Bản cung đối cung có thể, không cần khán tam phương. Về phương diện khác tứ hóa năm sinh chỉ dùng đến xem nguyên bàn cách cục cập đại hạn cách cục, nó mặc kệ đáo lưu niên, tiểu hạn.

..về vận đồ biến động:

..(1) tốt biến động: Đại quan hóa lộc chuyển kị xung lưu quan của năm, sự nghiệp thượng tất nhiên có biến động, như chức vụ điệu thăng hoặc chuyển hoán công tác; nhược mặt tiền cửa hàng sinh ý có thể là sửa chữa, hoặc tăng doanh nghiệp hạng mục chờ. Đại tài hóa lộc chuyển kị xung lưu tài của năm, biểu một năm này dụng nhiều tiền (tính kiến thiết chi tiêu), như bạn nhà xưởng, mãi thiết bị, thiêm gia cụ, cảo lắp đặt thiết bị chờ. Đại hạn tài, quan của lộc chuyển kị xung lưu niên của đồng loại cung vị là đương niên có biến động. Duy ‘Quan’ có miệng, mà một hạn quản mười năm, do đó sẽ có mười người không vong vị. Dĩ tứ trụ quan niệm mà nói, phùng không vong gặp cát không được cát, phùng hung không được hung, cũng có thể coi như tự thủy không có. Như đại quan lộc chuyển kị xung hợi, mà hợi cung ở bản hạn sở hạt mười năm trung tâm, lưu quan không vào hợi, thì biểu mười năm này sự nghiệp không có đổi động. Thế nhưng đây chỉ là luật một trong. Thiết đại hạn có kể trên tình huống, biểu bất biến, nhưng mà đại quan có tự Hóa kị, vừa vì thế hạn sự nghiệp hay thay đổi động.

..(2) bất lợi biến động: Đại hạn tài, quan Hóa kị chuyển kị xung lưu niên của đồng loại cung vị (lưu tài, lưu quan), là bất lợi của biến động.

..biến động nguyên nhân thì án ‘Vận đồ’ khán quan lộc để ý thì, khán đại quan khiến cho cái gì cung vị ngôi sao gì tọa Hóa kị, xông vậy là cái gì cung vị, ngôi sao gì tọa.

..về Hóa kị giới thuyết

..họ Tư Đồ dương quân đồng bộ đoạn quyết lợi dụng bản mệnh bàn cung mệnh kị lai phán đoán tài vận, dụng cung Quan lộc kị lai phán đoán vận đồ, dụng cung tài bạch kị lai phán đoán sự nghiệp.

..cung mệnh là tài bạch khí số vị, cung mệnh hóa xuất của kị dẫn đến sự nghiệp thất bại tất và tiền tài hữu quan, giống nhau là chính tài chính thiếu nhập bất phu xuất.

..cung Quan lộc là cung mệnh khí số vị, cho nên do quan lộc hóa xuất của kị thông thường coi như là một loại bởi vì nhân tố. Bởi vì cung mệnh là ta, ta là nhân, quan lộc là của ta khí số vị, cho nên quan lộc Hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại tất là người là nhân tố, giống nhau là bởi vì chính phỏng chừng lệch lạc hoặc cá tính vấn đề mà dẫn đến thất bại. Như quan hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, xui xẻo sự tất và điền trạch hữu quan. Hóa kỵ nhập mệnh xung thiên di, chuyện xui xẻo tất và thiên di hữu quan. Hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu, chuyện xui xẻo tất và giao hữu hữu quan.

..tài bạch là quan lộc khí số vị, cho nên tài bạch Hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại là bởi vì sự nghiệp xảy ra chuyện không may, như xuất hiện mạnh đối thủ cạnh tranh, đơn đặt hàng vấn đề, doanh nghiệp bộ chủ nhiệm tạm rời cương vị công tác mang đi hộ khách chờ.

..một viên sao Hóa kỵ sở kích khởi rung động hội lan đến mười hai cung, hội sản sinh nhiều ít cát hung hối lận, có thể từng bước một xem xét tra được, lúc nào kiếm tiền, lúc nào thường tiền, họa phúc quang vinh khô đều ở đây mệnh bàn lý. Như hóa kỵ nhập quan xung phu thê, nhập quan biểu thị sự nghiệp bất hảo tố, thị phi đa; xung phu thê, biểu thị phu thê duyên mỏng. Phu thê là huynh đệ của huynh đệ, vừa biểu thị huynh đệ có người và phối ngẫu tình cảm bất hòa. Phu thê còn là cha mẹ tử nữ, cha mẹ tử nữ chính là ta huynh đệ, vì vậy cũng biểu thị không chiếm được huynh đệ ân huệ. Phu thê còn là phúc đức tài bạch, vừa biểu thị là ham mê tổn hại tài. Phu thê còn là điền trạch tật ách, biểu thị không có phòng ốc của mình, hoặc điền trạch là tài của kho, vừa biểu thị bất năng dự trữ các loại.

..một viên kị chí ít hội lan đến ba xui xẻo cung vị, nhất là tọa kị, hai là xung cung, tam là xung cung giao hữu. Tọa kị bất hảo, xung cung càng hung, xung cung giao hữu hung nhất. Đối giá ba xui xẻo cung vị yếu lo lắng ở vào đại hạn cái gì cung vị, lưu niên cái gì cung vị, hội sản sinh cái gì dấu hiệu, đây là nắm chặt đồng bộ đoạn quyết lớn nhất bí quyết. Phàm hạn năm tiến nhập bản mệnh bàn mệnh, tài, quan kị xông giao hữu, hay thất nghiệp, đảo cửa hàng cách cục, đây tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ có ở cai hạn đại quan hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến biểu thị có ánh sáng minh thì, lại vừa hóa giải.

..bản bàn và hạn bàn mệnh, tài, quan của kị đều có thể sản sinh ba xui xẻo cung vị, bất quá có một đại tiền đề cần phải ghi nhớ, tức bất kỳ triệu chứng nào đều nhu bản mệnh tiên có định số, nữa tìm kiếm ứng với từ lúc nào, nhược bản mệnh vô đến đây dấu hiệu mà đại hạn bàn kị xung lưu niên bàn, cận như một mảnh lá vàng bay xuống, kích khởi một nho nhỏ rung động, cho nên không được xếp vào lo lắng.

..đồng nhất cung can biến thành lộc kị gặp nhau vu đối cung hoặc đồng cung, hoặc nhất chín vị của lộc kị tương phùng là lộc phùng phá tan. Lộc phùng phá tan biểu thị chẳng những không có thu hoạch hơn nữa phải thường thượng vốn gốc, bị song trọng tổn thất. Ở tứ hóa giao thác trung tâm nhược lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị đồng cung, biểu thị thật xấu đều có, cũng chính là ba càng cao điệt việt thảm. Đương nhiên yếu lo lắng chúng nó tập trung ở mười hai địa chi cái gì cung vị, nhược ở dần mão vị Hóa kị không được kị lúc này lấy cát luận.

..tứ hóa trung tâm phùng tự hóa tức hóa thành vô, nhưng cũng không phải tự thủy hóa rơi mà là được mà phục thất. Tự hóa lộc ra là mất đi rất cam tâm, quyền ra là tranh rốt cuộc còn là mất đi, khoa ra là có thể khán phá, kị xuất là mất đi còn có phiền phức.

..phi hóa lộc nhập huynh giao hữu và hóa kỵ nhập phụ tật là hai chuyện khác nhau, không được dĩ song kị luận. Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu biểu thị đi tài chính và kinh tế lộ tuyến sự nghiệp rất có thành tựu, hóa kỵ nhập phụ tật là công văn thị phi nhất đống lớn. Nếu là loại này cách cục thì biểu thị sự nghiệp tuy có thành tựu lại thường Thường Hòa nhân gia lên tòa án.

..lộc là tình, chỉ là muốn mà thôi, không được là tuyệt đối. Kị có dính tính tài là tuyệt đối. Đặc biệt tòng mệnh cung hóa tới kị giống nhau xưng là si tình kị, kỳ sở rơi cung vị, biểu thị mệnh tạo bản thân bả tình hoàn toàn đầu nhập giá nhất cung vị, chung thứ nhất sinh mà cuồng dại không thay đổi.

..lánh có một loại Hóa kị không được kị nói đến, kị ở trong ngũ hành thuộc thủy, hóa kỵ nhập dần mão vị là thủy sinh mộc, kị thủy nhụt chí mà biến thành không được kị; hóa kỵ nhập tị ngọ là thủy hỏa tương khắc, có ngăn được tác dụng; hóa kỵ nhập thân dậu là kim nước lã, vì vậy không thích hợp; hóa kỵ nhập hợi tử vùng sông nước là bỉ vượng, cho nên dĩ song kị luận; hóa kỵ nhập vị tuất táo đất có thể chế thủy, nhập thìn xấu thấp đất hội lụt nguyên, vì vậy không thích hợp. Nếu như mệnh hóa kỵ nhập quan, biểu thị đối sự nghiệp cố chấp, chăm chú, về phương diện khác hóa kỵ nhập quan, quan là ngoại súc phối ngẫu; quan là giao hữu huynh đệ, huynh đệ là giường ngủ, biểu thị ta chạy đến bằng hữu sàng lên rồi, đây là đối phương phòng cho thuê cùng ta ở chung, cũng gọi là mệnh phạm đào hoa.

..Bản cung của kị và khí số vị của kị có lẽ xung Bản cung và xung khí số vị ở đâu người hung nhất, phải làm thuyết khí số vị hung nhất, mà trong đó Bản cung của kị tương đối không được kị. Tái hay hóa kỵ nhập đồng loại cung vị không được kị. Như tài là nuôi mệnh của nguyên, mệnh là tài bạch hóa tức giận địa phương, cho nên tài hóa kỵ nhập mệnh hoặc mệnh hóa kỵ nhập tài là đồng loại không được kị. Quan lộc là ta hóa tức giận địa phương, sự nghiệp muốn ta đi làm, cho nên mệnh hóa kỵ nhập quan hoặc quan hóa kỵ nhập mệnh là đồng loại không được kị. Hắn như đại quan hóa kỵ nhập bản quan hoặc bản quan hóa kỵ nhập đại quan cũng vì đồng loại không được kị; đại tật hóa kỵ nhập bản tật hoặc bản tật hóa kỵ nhập đại tật đều vì đồng loại, thuộc về Hóa kị không được kị, còn lại mười hai cung có thể dựa vào loại này thôi.

Ngã cung cùng tha cung đối đãi vấn đề

..mười hai cung đều có thể làm gốc cung, các cung của vị thứ chín (quan lộc) biến thành lộc quyền khoa kị, ở ứng với Bản cung của cát hung hối lận, nhập tam hợp phương khán cách cục cao thấp; nhập Bản cung cha tật tuyến và danh hữu quan; nhập huynh giao hữu tuyến và lợi hữu quan. Tha cung của hóa diệu nhập bên ta là đối đãi vấn đề, tức hắn lai thành tựu ta cái gì, tổn hại ta cái gì; đồng lý, ngã cung của hóa diệu nhập tha cung, biểu thị tổn hại hắn cái gì, ích hắn cái gì. Bản mệnh và đi hạn giai dựa vào loại này thôi.

..ngã cung cùng tha cung phân giới, thê tài tử lộc đều tự khác biệt. Luận phu thê đối đãi, mệnh tài tật cho ta cung, phu thê giao hữu vì hắn cung. Mệnh hóa lộc nhập phu thê, là thưởng thức phối ngẫu phẩm cách, phi hóa lộc nhập giao hữu (phu thê tật ách) là trìu mến kỳ thân thể. Luận tử nữ cùng ta của đối đãi, nguyên bàn mười hai cung cho ta cung, dĩ tử nữ làm gốc cung nặng khởi mười hai cung vì hắn cung. Phu thê, giao hữu, phụ mẫu cùng ta của đối đãi quan hệ, cũng dựa vào đến đây phân chia ngã cung cùng tha cung. Giảng tài lộc, mệnh, tài, quan hợp thành tam mới là ngã cung, tài, điền cộng làm một lục, mệnh, tật cộng làm một lục, quan, huynh cộng làm một lục, cho nên tập hợp mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền mà thành ngã cung, còn lại vì hắn cung, dĩ tường ta cùng với ngoại giới của đối đãi.

..ví dụ như, giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu rất quan tâm ta; phi hóa lộc nhập huynh đệ, biểu thị đối với ta sinh hoạt rất chiếu cố; phi hóa lộc nhập tài bạch, là quan tâm ta thu nhập; phi hóa lộc nhập quan, là chiếu cố sự nghiệp của ta; phi hóa lộc nhập điền, biểu thị nhà của ta bình thường khách quý chật nhà. Nhược phụ mẫu (giao hữu tài) hóa lộc nhập ngã cung tức mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, biểu thị quảng chiêu tứ phương tài; tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu là thiết tràng phòng dĩ mưu cầu lợi nhuận, đoạt được thu nhập tồn nhập ngân hàng hoặc do phối ngẫu trù tính xuất nạp; tật ách phi hóa lộc nhập huynh, là đoạt được chiếu cố sinh hoạt; phi hóa lộc nhập điền, biểu thị có thể có dự trữ hoặc mua phòng địa sản.

..giảng tài quan, giảng lục thân đối đãi thì, tài trí ngã cung cùng tha cung, còn lại không cần phải …. Mười hai cung mười hai cung nhất tứ tứ bí quyết hay tối gọn gàng dứt khoát phân chia phương pháp. Ví dụ như luận đào hoa, dĩ giao hữu làm gốc cung, nặng khởi mười hai cung, đến đây mười hai cung tức là tha cung, nguyên bàn mười hai cung tức là ngã cung, kỳ tác dụng ở chỗ minh bạch ta làm cho dụng cụ sao, nhân gia cho ta cái gì.

..tam vị nhất thể triết lý

..tinh tình phán đoán cát hung, tứ hóa phán đoán cơ hội, quẻ vị phán đoán nhân sự, đây là tử vi đẩu số tam vị nhất thể toi mạng triết lý, quyết không có thể bỏ rơi.

..tam hợp phái tương đối chú trọng tinh tình, đồng thời kiên trì dĩ tinh tình phán đoán cát hung, tam phương tứ chính khán cách cục, tiểu hạn khán dấu hiệu, lưu niên phán đoán thực tế. Như máu quang tai ương, tiên nhỏ hơn hạn có kỳ tượng, lưu niên thành cục tài rốt cuộc điều kiện cụ bị. Nói đến tinh tình, cùng sở hữu 108 sao, tam hợp phái tập quán dụng ba mươi mấy sao, trừ mười bốn khỏa chủ tinh bên ngoài, lại thêm lục cát lục hung, lộc tồn, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, thiên hình, thiên diêu, âm sát, phá toái chờ. Luận tinh tình chủ yếu là minh xác tinh diệu trong lúc đó cùng với tinh diệu và sở rơi cung vị trong lúc đó sinh khắc chế hóa của trạng huống, dĩ đến đây phán đoán cát hung.

..hà lạc phái chú trọng tứ hóa, nhưng là coi trọng tinh tình, đặc biệt coi trọng khán Bản cung và đối cung giá một đường tinh tình. Nếu như giá một đường thiên cơ hội kình dương hoặc thiên tướng hội kình dương, hoặc xuất hiện linh xương đà vũ tổ hợp, biểu thị có tiết tai chuyện cho nên phát sinh. Bất quá chánh tông hà lạc phái chỉ dùng mười tám sao (mười bốn khỏa chủ tinh cộng thêm tả hữu xương khúc). Sự cố tóc sanh dã là nguyên bàn khán dấu hiệu, hạn bàn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm.

..kỳ môn phái thì dĩ quẻ vị phán đoán nhân sự, mệnh bàn mười hai cung chia làm nhiều chuyện, quẻ đại diện phương vị, nhân, sự, vật. Tử ngọ mão dậu là tứ chính vị, tử vị khảm quẻ (nhâm tử quý) phía chánh bắc, là trung tâm nam; ngọ vị ly quẻ (bính ngọ đinh) chính nam phương, là trung tâm nữ; mão vị chấn quẻ (giáp mão ất) chánh đông phương, là trường nam; dậu vị đổi quẻ (canh dậu tân) chánh tây phương, là thiếu nữ; tứ ngung theo thứ tự là cấn quẻ (xấu cấn dần) phía đông bắc, là thiếu nam; khôn quẻ (vị khôn thân) tây nam phương, là mẫu; tốn quẻ (thìn tốn tị) phía đông nam, là trưởng nữ; càn quẻ (tuất càn hợi) hướng tây bắc, vi phụ. Ví dụ như, sinh bệnh tìm quý nhân phương, thì dĩ đại hạn cung phúc đức hóa khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương. Thiết như đại hạn phúc đức can là kỷ, khiến cho dậu cung của thiên lương hóa khoa, dậu là phương tây, thiên lương là có giấy phép trung y phòng khám bệnh, như vậy khán bác sĩ tựu dĩ bản thân nơi ở làm trung tâm, hướng tây phương đi tìm trung y tức là quý nhân. Nếu như lên tòa án mời luật sư, thiên tướng là gà mẹ tinh, dĩ thiên tướng sở tọa cung vị lập cực, tái tầm kỳ khí số vị hóa khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương, luật sư là đức hạnh gì khán tinh tình, tính trường ấu khán quẻ vị, Càn Khôn chấn tốn so sánh lớn tuổi, khảm ly cấn đổi so sánh tuổi còn trẻ.

Phán đoán chức nghiệp

..tam hợp pháp phán đoán chức nghiệp, thông thường dĩ cung Quan lộc tinh tình lai tác quyết định, tịnh kiêm tố cung mệnh.

..hà lạc pháp phán đoán chức nghiệp, dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, dựa theo kị lộc quyền khoa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền trình tự, thị kỳ sở trước ngôi sao vì sao tinh, tựu dĩ cai tinh lai phán đoán kỳ chức nghiệp. Lộc là tình, là sự nghiệp; kị là cố chấp, là chức nghiệp. Sự nghiệp và chức nghiệp khác biệt, người trước là ham mê, hứng thú, người sau là mà sống sống mà doanh đi.

..mười tám sao đại biểu hành nghiệp như sau

..tử vi tinh tử, tướng, cùng, lương là thọ tinh, không được phát niên thiếu, cho nên nên phục công chức, đi làm tốt hơn. Giống nhau đều nói tử vi là quan lộc chủ, nhưng chỉ có ở tử vi nhập cung Quan lộc, hơn nữa yếu hóa quyền có thể tả hữu, xương khúc, mới có thể hiển quý. Nhược không có kể trên điều kiện phối hợp, chích nên đi làm, muốn làm đại lão bản hoặc chủ quan rất khó.

..thiên cơ tinh và trục có liên quan hành nghiệp, như ô tô, cơ gia công. Thiên cơ là động tinh, sao dịch mã, bởi vậy, lúc nào cũng biến hóa hoặc tài chính thu về mau hành nghiệp có chút thích hợp, như nước sinh, quả thái, bán sỉ sinh ý chờ.

..thái dương tinh thái dương bính hỏa, là trời can vị thứ ba, kỳ ngụ ý có tam dương khai thái ý. Cho nên thái dương thích can thiệp vào, hảo biểu hiện, không khỏi hội lao lực bôn ba. Thái dương cũng giống chinh quang minh, bác ái, bởi vậy thay nhân bào chân đại diện, luật sư, quan ngoại giao so sánh nên. Thái dương chuyên gia, rộng lượng, không thích hợp làm tài vụ công tác, đơn giản là thái hùng hồn, không coi trọng tiền tài. Thái dương và Thái âm đều là sao dịch mã, nhược hội vu đồng cung hoặc đối cung, tâm tính đều không ổn định, cho nên công tác dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu người thích hợp. Thái dương cũng đại diện nguồn sinh lực, động lực và điện có liên quan hành nghiệp.

..sao Vũ khúc ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán, nhược năm sinh can hoặc mệnh can là nhâm, khiến cho vũ khúc Hóa kị, biểu thị và tiền tài vô duyên, tưởng mưu cầu lâu dài đầu tư không có thành tựu. Sao Vũ khúc nặng thủ thì, có thể làm và tiền mặt, kế toán có liên quan công tác; nhược hội thiên tướng, đại thể làm lạp bảo hiểm công tác; hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y; hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, cho nên vũ sát tổ hợp là đại ngoại khoa bác sĩ hoặc quân cảnh.

..thiên đồng tinh thiên đồng là lưu động nước, có thể thức uống, là phúc tinh, con cái, thích người khác chiếu cố. Cho nên nên làm quán ăn nhỏ, cửa nhỏ thị chờ phục vụ tính công tác, hoặc phục công chức như giáo sư chờ. Thiên đồng tọa mệnh người đó tương đối không thương động, cho nên danh tác, đại thợ cả các loại công tác hắn không biết làm.

..sao Liêm trinh đinh hỏa, thuần âm, chủ tịnh. Cho nên doanh nghiệp là cửa hàng bán lẻ mà không phải là chạy ngoài. Liêm trinh cũng là dụng cụ tinh vi, như điện não, TV chờ hành nghiệp; bính năm sinh ra thao tác dụng cụ điện tử trục trặc tỷ số hơi cao, đặc biệt lưu nhật phùng bính thì hay nhất ít lái xe, cái bính khiến cho liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng; liêm trinh là máu, vết đao máu chảy, hội thất sát (xơ xác tiêu điều ngôi sao), cách điệu cao có thể là hộ sĩ, cách điệu thấp là sát kê ép; liêm trinh là cấn đất, là rẫy, hoa quả vườn, cho nên liêm trinh là sự nghiệp cũng có thể là tố hoa quả buôn bán.

..Thiên phủ tinh mậu thổ, lộc kho ngôi sao, lộc là lương bổng, cú sinh hoạt nhưng điều không phải rất có tiền mặt, cho nên là tiền lương giai cấp. Thiên phủ là dương đất, cá tính tự phụ, thích chõ mũi vào chuyện người khác, sĩ diện, thụ cố vu nhân khá dễ triển kỳ trường, là cao bổng lộc đi làm người. Thiên phủ dương đất là đất của mặt ngoài, cho nên và chăn nuôi nghiệp hữu quan.

..thái âm tinh phạn điếm, khách du lịch; và làm đẹp có liên quan đồ trang điểm nghiệp; xa thuyền cho thuê nghiệp chờ.

..tham lang tinh giáp mộc, là tạo hóa của thủy, cho nên kỳ hành nghiệp như tiểu học giáo sư. Giáp mộc là thủy, nghĩa rộng là nguyên liệu, và công nghiệp hữu quan người như nguyên vật liệu đi, bó củi đi, chỉ nghiệp chờ. Tham lang vừa quý thủy đào hoa tinh, chủ đa tài nghệ, có thể làm diễn nghệ công tác hoặc làm rượu nữ công tác. Tham lang liêm trinh ở hợi gia đà la là buôn lậu.

..cự môn tinh ám tinh, không có giấy phép cho phép ngầm doanh nghiệp người; cũng là khoa đa mà tạp tổng hợp lại y viện; cự môn là đánh bạc tinh, cho dù sẽ không đổ mạt trượt, tính tình phương diện cũng sẽ đổ mệnh, đổ sự nghiệp, buôn lậu.

..thiên tướng tinh lại nhân của mệnh, áo cơm ngôi sao, nam mệnh phục công chức, nữ mệnh tố may; cũng có thể là tự chủ xan, cao cấp ăn uống nghiệp hoặc chụp ảnh phục sức nghiệp.

..thiên lương tinh mậu thổ, phàm ngũ hành thuộc đất ngôi sao, giai và cơ quan chánh phủ lương bổng hữu quan. Thiên lương là đại nhân tinh, có thể làm chiếu cố người công tác, như cao cấp đơn vị, viện dưỡng lão, phòng khám bệnh, trung y dược liệu; cái khác như ca vũ thính thợ cả, ăn uống quản lí, cán bộ cao cấp chờ.

..thất sát tinh thất sát là xơ xác tiêu điều ngôi sao, nên làm quân cảnh; thất sát vừa là loài bò sát loại, kinh khủng trạng thái người, như đoàn tàu, thai xa, một chuỗi dài liên cùng một chỗ có lực sát thương kim chúc khí, như thành hàng đội thuyền chờ.

..phá quân tinh là quý thủy, biển rộng thủy; là phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng là tạp nhạp địa phương, như chợ, xe container, tiệm tạp hóa, hoặc tiên phá hư hậu kiến thiết công tác, như nước điện, sách xa thuyền, máy ủi đất công chờ. Phá quân và thiên đồng, Thái âm, thiên tướng ngũ hành đều thuộc thủy, duy phá quân là mặn thủy, Thái âm là nước ngọt, thiên đồng là hệ thống cung cấp nước uống, thiên tướng là nước ao. Kiên quyết thi hành nghiệp thì ứng với chỉ những thứ này tinh ngũ hành thuộc tính gia dĩ phân chia.

..tả phụ tinh  và tay lái có liên quan công tác, như tài xế hoặc chuyển đi vòng công tác.

..hữu bật tinh    là truyền lệnh ngôi sao, nhiệt tâm, không câu nệ, thuộc về thừa thượng khải hạ người trung gian.

..văn xương tinh  công văn, bút lông, quà tặng, có thể làm kháo chủy can thiệp công tác.

..sao Văn Khúc  viết thay, văn phòng phẩm, và khẩu tài có liên quan công tác, như thầy bói.

..xương khúc hợp luận  tác giả, chụp ảnh, công giáo, sách báo, ngành ăn uống.

..luận tiến tài

..luận tiến tài, tiên yếu phân rõ ngã cung cùng tha cung. Ngã cung bao quát mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, còn lại vì hắn cung. Hắn phi hóa lộc nhập ngã cung biểu thị cho ta, ta phi hóa lộc nhập tha cung biểu thị ta làm cho.

..giảng tài, lộc quyền khoa kị đều có dụng. Lộc tối dùng được, biểu cuồn cuộn không ngừng một khoản nhận một khoản; quyền là lộc dư khí, biểu nhất chỉnh phiếu, như trên ban tộc một tháng tiền lương nhất túi; khoa chỉ là quý nhân, ở ta thiếu tiền thì có người sẽ ra tay viện trợ, khoa cũng có thể là một loại thấp thu nhập, không có trở ngại đích tình huống.

..tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu làm một thì tiến tài công thức. Tật ách là quan lộc điền trạch, là ta phát tài địa phương, như công ty, nhà xưởng, phòng làm việc, doanh nghiệp sở chờ, ta thiết tràng phòng nhượng khách nhân tới cửa tác sinh ý; phụ mẫu là tài bạch giao hữu, cung Nô bộc có giao dịch, tiếp xúc, tiếp nhận ý tứ.

..giao hữu phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng là thứ nhất tiến tài công thức. Giao hữu là tử nữ tài bạch, là vãn bối tiền tài, huynh đệ là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, coi là kho vị, phi hóa lộc nhập huynh đệ khiếu nhập kho.

..phụ mẫu là tài bạch giao hữu, cũng là giao hữu tài bạch. Cung phụ mẫu điền trạch hóa lộc nhập mệnh biểu ta thu được bằng hữu tiền tài; hóa lộc nhập huynh đệ (huynh đệ là điền trạch tài bạch), biểu bằng hữu đem tiền đưa đến nhà của ta lai, đây là đang gia mở tiệm thứ nhất tiến tài công thức; hóa lộc nhập tật ách, biểu bằng hữu đem tiền hoa ở trên người ta, hoặc ta bả kiếm được tiền phóng ở trên người; hóa lộc nhập điền trạch (điền trạch tài của kho), biểu thu nhập tiền có thể dự trữ đứng lên. Điền trạch là tài bạch tật ách, là tài thân thể, bị coi là tài của kho có cất dấu ý, dụng kế toán quan điểm mà nói là nói tồn không cần công quỹ; huynh đệ còn lại là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, chúng ta bả điền trạch coi như gia đình, phi hóa lộc nhập huynh đệ là thu nhập tiền phóng ở nhà tác linh tinh chi dụng, là thần tài qua cửa.

..luận tài dĩ tài bạch làm gốc cung, cung mệnh trở thành tài bạch quan lộc (khí số vị), cung Quan lộc biến thành ra lộc quyền khoa kị ở ứng với Bản cung cát hung hối lận. Thiết cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập tử điền tuyến, tử điền tuyến là tài bạch phụ tật tuyến, phụ tật tuyến vừa xưng là công văn tuyến, chủ quang minh, vận may, thăng hoa, tấn chức. Tài của quan hóa tam cát nhập tài cha tật, biểu tiền tài phương diện quý nhân hiện, có thể rất thông thuận. Có lẽ cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến vừa là tài bạch của huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến vừa vì trở thành tựu tuyến, biểu tiền tài phương diện sẽ rất thành công tựu. Tương phản, hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến, đều biểu thị đến đây một đời người và tiền tài vô duyên, cầu tài không bằng yêu cầu danh

..mặt khác, đấu quân chỗ ở can cung, hóa lộc nhập lưu niên mệnh, huynh, tài, điền chờ, cũng biểu thị có tiến tài hiện ra, nhưng có nhất đại tiền đề phải chú ý, tức lộc bất khả xung khắc quá kị, lộc bị kị xung là cát chỗ giấu hung, nhìn mỹ cảnh đang nhìn vừa thành thiên không.

..khán ở đâu cung hóa lộc nhập tài bạch, thì có thể minh bạch dụng phương thức gì kiếm tiền, hoặc biết mưu sinh phương pháp.

..luận tài cũng là dụng đồng bộ đoạn quyết, tức từ nguyên mệnh bàn cung mệnh hóa xuất một viên lộc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, khán viên này lộc kị ở vào hạn, năm, nguyệt vị trí nào.

..luận lên chức

..lên chức là tối trọng yếu có hai người cung vị, nhất là phụ mẫu, hai là quan lộc.

..bản quan hóa lộc nhập phụ mẫu, bản một đời người tiền đồ quang minh, học sinh thời đại công khóa hảo; quyền nhập còn lại là khắc khổ nỗ lực công khóa hảo; khoa nhập còn lại là cuộc đời không có chí lớn, chỉ cầu sáu mươi phân; hóa kỵ nhập thì không bàn nữa, Hóa kị như nhập Bản cung hoặc đối cung phá tan đều không được.

..đi vận, khán đại quan hóa tam cát nhập ‘Bản phụ’, thì đến đây đại hạn mười năm ‘Có ánh sáng minh, vận đồ hảo’ ; nhược lưu quan tái nhập ‘Tổ phụ’, thì mười năm này thăng định rồi. Quan hóa lộc nhập phụ chủ lên chức, nhược phụ vô chủ tinh hoặc chủ tinh không được tứ hóa, thì khán tật ách, phi hóa lộc nhập tật ách thị cùng nhập phụ mẫu, chỉ là phi hóa lộc nhập tật ách chiếu phụ mẫu so sánh hư, thẳng vào phụ mẫu so sánh thực, mà ở hành chính bộ phận then chốt công tác dĩ thẳng vào phụ mẫu tối dùng được. Như ở quốc doanh sự nghiệp bộ phận then chốt công tác, thì dĩ phi hóa lộc nhập huynh đệ hoặc giao hữu so sánh có lợi. Phụ tật là công văn tuyến chủ lên chức, huynh giao hữu vì trở thành tựu biểu đề bạt. Tấn thăng làm từng bước thăng chức, đi bậc thang; đề bạt còn lại là đặc biệt, một đêm thành danh.

..thiên mệnh hóa quyền nhập bản mệnh hoặc bản quan, lưu niên hoặc lưu quan đi tới chiếu địa chủ lên chức, gia hóa lộc canh nghiệm, biểu thăng quan vừa tăng lương. Nhu chú ý là muốn xem xét thanh đại hạn sở quản mười năm trung tâm, kỳ lưu niên hoặc lưu quan ở đâu người tiên tiến nhập chiếu địa (đối cung), tựu dĩ đi đầu tiến nhập của năm ưu tiên xem ra.

..luận kết phường

..tiên xem xét cung Nô bộc, thị kỳ tinh tình có hay không may mắn. Tái dĩ giao hữu quan lộc (tử nữ) khứ hóa tam cát, nhược lộc quyền khoa nhập phụ tật hoặc huynh giao hữu, biểu có thể kết phường. Hóa kị thì trăm triệu bất khả, hóa kỵ nhập phụ tật thì có công văn thượng phiền phức, nhập huynh giao hữu thì bất năng thành sự. Cung tử nữ hóa tam cát nhập mệnh tài quan tam hợp phương, kị xung quan lộc có thể kết phường; hoặc hóa kỵ nhập tam hợp phương, mà tam cát phu, thiên, phúc chiếu tam hợp phương, cũng có thể kết phường.

..phụ mẫu là công văn cung, năm sinh can hóa kỵ nhập hoặc cung Quan lộc hóa kỵ nhập, suốt đời công văn thị phi đa, không thích hợp cùng người kết phường, cân hội giúp nhau, cùng người người bảo đảm đều không thể, hảo tâm tuyệt đối không có hảo báo.

….

..phụ mẫu hóa quyền nhập cung mệnh biểu thị bản thân ra kỹ thuật cổ.

..đại hạn, lưu niên yếu kiêm tố.

..phía đối tác sổ khán cung Nô bộc ngũ hành cục, thủy cục hai người, mộc cục ba người, kim cục bốn người, đất cục năm người, hỏa cục sáu người. Công ty cổ phần là đại chúng sự nghiệp, không được dĩ kết phường luận.

..tài chính ngạch khán cung phụ mẫu (giao hữu tài).

..doanh nghiệp hạng mục dĩ tài bạch kị lộc quyền khoa nhập ta ra lệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, thị kỳ sở trước ngôi sao tính kiên quyết thi hành nghiệp.

..luận tiêu thụ bên ngoài

..tiêu thụ bên ngoài khán cung thiên di và cung phu thê, thiên di tác Bản cung, phu thê là thiên di của quan lộc, tiên xem xét cai lưỡng cung tinh tình cát hung làm sao.

..lưu niên cung phu thê hóa tam cát nhập đại hạn phụ tật tuyến biểu năm nay cùng người ký hợp đồng thuận lợi. Hóa kỵ nhập thì có công văn thượng phiền phức. Tiêu thụ bên ngoài kiếm không được kiếm tiền, khán lưu niên phụ mẫu hóa lộc có vô nhập đại hạn mệnh, huynh, tài, điền, có thì cát; kị xung những … này cung vị thì hung.

..xung thiên di năm nay tiêu thụ bên ngoài bất hảo.

..xung nữ năm nay không có đơn đặt hàng.

..luận tuyển cử

..đại quan hóa tam cát nhập bản mệnh, phụ tật nhị cung, biểu thị giá nhất đại hạn ‘Công danh có hi vọng’, là đảng đề danh có thể được tuyển. Phi hóa lộc nhập cao phiếu được tuyển; quyền nhập phải cố gắng tranh thủ; khoa nhập là ta van ngươi phụ lão huynh đệ ban cho ‘Đồng tình’ nhất phiếu; hóa kỵ nhập thì một có hi vọng. Lưu quan cũng muốn lo lắng, tranh cử một năm này, lưu quan hóa tam cát nhập đại hạn phụ tật, có thể được tuyển, nhưng quyết không thể phạm huý xung.

..đảng ngoại nhân sĩ dĩ quan lộc hóa tam cát nhập huynh giao hữu là việc chính, hóa kỵ nhập thì không bàn nữa.

..luận xuất ngoại

..thiên di (phiếm chỉ mệnh hạn) hóa lộc nhập dần, thân, tị, hợi tứ mã nơi, biểu xuất nước đào tạo sâu, hóa kỵ nhập là xuất ngoại công tác.

..thiên di hóa lộc nhập tử, ngọ, mão, dậu tứ đào hoa địa, là xuất ngoại ngắm cảnh.

..thiên di hóa lộc nhập thìn, tuất, xấu, vị, là nã thẻ xanh di dân nước ngoài.

..một năm kia đi ra ngoài, khán đại thiên Hóa kị của xung cung, đương lưu niên đi tới một năm này thì là được xuất ngoại. Nói thẳng thuyết chính là lớn thiên xung lưu niên biểu thị là xuất ngoại năm.

..tam hợp phái nhận định là lợi dụng tinh tình, đương lưu niên nhập dần, thân, tị, hợi, động tinh (cơ nguyệt cùng lương Sát Phá Lang thái dương) hội thiên mã chủ xuất ngoại, tiểu hạn cùng luận.

..luận chỉ số thông minh

..xương khúc nhập mệnh hoặc giáp mệnh, di truyền gien không sai, thông minh, nhưng học tập thái độ không được tích cực, căn cơ nông cạn. Chân chính có nội hàm là xương khúc khôi việt nhập phụ mẫu tật ách, đương nhiên cái khác tinh tình cũng muốn lo lắng

..xương khúc nhập điền trạch là trong thư rất nhiều cũng không thích đọc.

..nói chung, chỉ số thông minh cao thấp, công khóa thật xấu, yếu lo lắng xương khúc khôi việt và quan lộc của lộc quyền khoa có hay không nhập phụ tật tuyến và huynh giao hữu tuyến, cũng chính là muốn xem mệnh, phụ, huynh, tật, giao hữu giá năm cung vị.

..luận vay tiền

..mười hai cung chia làm bát phương (quẻ), tử cung khảm phía chánh bắc; ngọ cung ly chính nam phương; mão cung chấn chánh đông phương; dậu cung đổi chánh tây phương; xấu cấn dần phía đông bắc; vị khôn thân tây nam phương; thìn tốn tị phía đông nam; tuất càn hợi hướng tây bắc.

..lưu nhật hóa khoa sở rơi cung vị là quý nhân phương, thử nghĩ cai mới có những bằng hữu kia sẽ là quý nhân.

..lưu nhật tài bạch hóa quyền nhập lưu nhật vô ích, phải dụng hóa lộc, vô lộc dụng khoa, vô khoa dụng khôi việt (dĩ lưu nhật can chui của).

..lộc là tình là tiền. Thiết giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu vay tiền rất thích quan. Phi hóa lộc nhập mệnh, tài, điền đều có thể dụng.

..luận quan tụng thị phi

..xương khúc là giấy chứng nhận tinh, thiết quan lộc can là tân hoặc tị, khiến cho văn xương văn khúc Hóa kị, dễ có công văn thị phi, nhất là xương khúc ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu canh nghiệm.

..quan lộc Hóa kị xung phụ mẫu khá nhiều phiền phức, lưu niên cha mẹ của Hóa kị xung đại hạn cha mẹ của, cũng biểu thị một năm này sẽ có công văn vấn đề. Hắn như lưu niên cha mẹ của Hóa kị nhập đại hạn cha mẹ của xung đại tật, đại tật mà lại là lưu điền, loại tình huống này hội nhân quan tòa mà ngồi tù.

..liêm trinh là tù tinh, xuất hiện ở phụ tật tuyến quan tòa là tất nhiên, nhược xung điền trạch, biểu thị nhân không ở nhà — ngồi tù.

..bất luận cái gì mười hai cung của tân can khiến cho xương khúc Hóa kị đều có phiền phức, duy cân nhắc nặng nhẹ, cận tựu dẫn đến cùng người triền tụng hoặc ngồi tù người gia dĩ nghiên cứu, còn lại luận mệnh thì đại khả không cần tế gia suy luận. Bởi vì cung Quan lộc biến thành của lộc quyền khoa kị, có thể dùng để khán vận đồ, cho nên cung Quan lộc tân can Hóa kị xung phụ mẫu, suốt đời không khỏi quan tụng thị phi nhất đống lớn, đây mới là khẩn yếu nhất. Cái khác tinh diệu Hóa kị như nhau không thích hợp, duy dĩ văn xương, văn khúc, liêm trinh Hóa kị lớn nhất hung tính

..văn xương ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu, loại này quan tụng thị phi cùng người sự hữu quan; văn xương ở huynh đệ Hóa kị xung giao hữu, giao hữu làm quan lộc cha mẹ của (công văn cung), loại này quan tụng thị phi và sự nghiệp hữu quan; văn xương ở phụ mẫu, Hóa kị xung tật ách, tật ách là tài bạch cha mẫu (công văn cung), loại này quan tụng thị phi và tiền tài hữu quan.

….luận đòi nợ

..phụ mẫu (giao hữu tài) Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, không chiếm được; phụ mẫu Hóa kị nhập mệnh — theo giai đoạn đòi lại, không được thuận; phi hóa lộc nhập — thuận lợi; khoa nhập — hảo nói thương lượng có thể chiếm được; quyền nhập — ác kiểm tương hướng, không nhất định đòi xong.

Luận tật bệnh



 nguyên bàn của mười hai cung, có thể dùng để ánh xạ toàn thân của các bộ vị, thiết cung mệnh ở ngọ, sau đó thiên nhiều chuyện đại nhập mười hai cung, mang cửu lữ nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ là kiên, lục bát là đủ. Ly quẻ khinh thanh ở trên cho nên là đầu, khảm quẻ nặng trọc tại hạ cho nên mà sống thực vị, tả tam hữu thất là thắt lưng phúc, nhị tứ là hung, kiên, thủ, lục bát là thắt lưng hạ của hai chân. Cho nên bệnh tình phát sinh ở địa phương nào, có thể dựa vào quẻ vị cập tinh tình lai phán đoán.



 tứ  mang cửu  nhị



 tả tam    hữu thất



 bát  lữ nhất  lục



 huynh đệ là tật ách khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở xem xét giống nhau của minh sai ai ra trình diện của tật bệnh; giao hữu vì cha mẹ (di truyền cung vị) khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở xem xét bất minh của chứng bệnh, duy hai người của bệnh tình giai và thọ nguyên hữu quan.

 sinh bệnh khán tật ách, huynh đệ định thọ nguyên, kiều về kiều, lộ đường về, hai người hỗ không thể làm chung. Đại tật của kị tối kỵ xung lưu niên hoặc lưu tật, rất lợi hại, yếu nằm viện; huynh đệ hóa lộc chuyển kị xung đại hạn mệnh, phu, tật, điền, sinh mệnh gặp nguy hiểm.

 về hoả hoạn, bị phỏng nhận định:

○ 1 tứ trụ Thiên can sai ai ra trình diện bính đinh, địa chi dần ngọ tuất toàn bộ làm điều kiện;

○ 2 tứ trụ có thủy người lưu niên đi tới hỏa vượng nơi;

○ 3 hoặc lâm vu hợp khứ kỳ thủy to lớn vận, lưu niên.

 cái gọi là Thiên can sai ai ra trình diện bính hoặc đinh, địa chi dần ngọ tuất toàn bộ, không nhất định phải nhật chủ là bính hoặc đinh, chỉ cần tứ trụ có năm đã ngoài, điều kiện thì là đến tột cùng. Tứ trụ thiếu năm đi hạn hồi môn cũng coi như. Hoả hoạn ứng với bao quát hỏa thiêu thổ, phỏng thương, gas bạo tạc chờ nhân hỏa mà đưa tới ngoài ý muốn giai thuộc của.

 dĩ tử vi đẩu số mà nói, cung thiên di là tử nữ tử nữ, là tôn tử, cháu trai tử nữ dù cho điền trạch vị, tái đời kế tiếp tựu lại nhớ tới bản mệnh cung, sở dĩ ‘Rất quá tam đại’ thì không nói cũng hiểu, lão vận khán thiên di cũng là đạo lý này.

 luận hôn nhân



○ 1 tiên xem xét cung mệnh của hóa diệu có hay không nhập cung phu thê hoặc cung Nô bộc;

○ 2 thứ xem xét cung phu thê của hóa diệu có hay không nhập cung mệnh hoặc cung tật ách;

○ 3 vừa thứ nam mệnh yếu kị xung phụ mẫu (phu thê điền trạch), nữ mệnh yếu kị xung điền trạch (phu thê giao hữu).

 cung mệnh hóa diệu nhập phu thê hoặc giao hữu (phu thê tật ách) hoặc phu thê hóa diệu nhập ta ra lệnh, tật, là vì tứ hóa có tướng hệ, mệnh đái có hôn nhân duyên. Nhược tứ hóa bất tương hệ yếu ở đại hạn lý đi tìm, thành hôn tương đối trắc trở.

 mệnh hóa lộc nhập phu thê, biểu phối ngẫu tình thâm; quyền nhập so sánh có tranh chấp; khoa nhập hiền hoà nhưng quan tâm hữu hạn, cũng so sánh sẽ phạm đào hoa; hóa kỵ nhập thị phi nói nhỏ, ta yêu ngươi yêu rất thống khổ.

Nhược cung mệnh hóa diệu không vào phu thê, tái thẩm có hay không nhập giao hữu (phu thê tật ách). Mệnh phi hóa lộc nhập giao hữu biểu quan tâm phối ngẫu bản thân, hoặc đối phối ngẫu tư thái rất thưởng thức; quyền nhập là quản phối ngẫu bản thân, nữ mệnh còn lại là đối trượng phu khỏe mạnh yêu cầu rất cao, không chính xác hút thuốc uống rượu; khoa nhập biểu ta là phối ngẫu thân thể quý nhân, phối ngẫu có tật bệnh ta thay hắn tìm thầy thuốc, hoặc tự mình làm hắn trị liệu; hóa kỵ nhập thì là quan tâm phối ngẫu bản thân mà thường sinh tâm phiền, tức yêu rất thống khổ. Mệnh hóa kỵ nhập phu thê cùng luận.

 mệnh phi hóa lộc nhập phu thê là thưởng thức phối ngẫu phẩm cách, nhập giao hữu (phu thê tật ách) còn lại là ái kỳ tư thái.

 nhược mệnh của hóa diệu không vào phu thê, giao hữu, biểu mịch ngẫu trắc trở. Thì lần thứ hai thẩm tra cung phu thê của hóa diệu có vô nhập mệnh hoặc tật ách, có nhập thì biểu hắn (người) lai theo ta.

 phu thê phi hóa lộc nhập mệnh là phối ngẫu đối với ta tình thâm, nùng tình mật ý; quyền nhập sẽ quản ta, là tính kiến thiết; khoa nhập hiền hoà; hóa kỵ nhập hội nói nhỏ, bị yêu rất thống khổ, là vui mừng oan gia.

 trợ từ, dùng ở đầu câu thê hóa diệu không vào mệnh, tái thẩm tra có vô nhập tật ách. Phu thê phi hóa lộc nhập tật ách là phối ngẫu rất sắc, như lão bà yêu ta như trâu lang, lão công hước ta là hồ ly tinh, là vui kỳ thân mà không phải là ái một thân; hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu có hôn nhân duyên, nhưng nhất kết hôn thì có xui xẻo sự (nhân công văn cung bị xung).

 nhược cung mệnh hóa diệu không vào phu thê, giao hữu, phu thê hóa diệu cũng không nhập cung mệnh, tật ách, tái thẩm tật ách của hóa diệu có vô nhập phu thê, giao hữu, hoặc giao hữu của hóa diệu có vô nhập cung mệnh, tật ách. . Nói chung, ngã cung cùng tha cung tứ hóa yếu tướng hệ, có ít nhất một đường tài đoán điều kiện thành tựu, coi là có nhân duyên vận.

 luận phu thê duyên phận, tức luận phu thê đối đãi, này đây cung mệnh của hóa diệu khứ giao thác, đây là song phương diện vấn đề. Mà phải hiểu phối ngẫu là người ra sao cũng, đây là đơn phương chuyện, cần thẩm tra phu thê khí số vị cung phúc đức của hóa diệu. Phàm mệnh thành Sát Phá Lang cục hoặc phu thê là Sát Phá Lang cục, đều biểu thị hôn nhân không đẹp. Mặt khác, hóa kỵ năm sinh nhập phu thê, biểu nhân quan tâm phối ngẫu mà ảnh hưởng công tác, vì vậy không thích hợp tảo hôn, mối tình đầu bằng hữu khó thành thân thuộc.

 phán đoán kết hôn niên hạn có dưới nguyên tắc:

○ 1 cung phu thê của hóa diệu nhập nhị, tam, tứ đại hạn, bằng tiên và nặng điệp của hạn là kết hôn hạn;

○ 2 cung phu thê của hóa diệu không vào nhị, tam, tứ hạn người, dĩ nhập nhị, tam, tứ đại hạn tật ách thủ dụng, coi là kết hôn hạn;

○ 3 thứ dĩ kết hôn hạn của cung phu thê Hóa kị sở nhập của cung vị trở thành lưu mệnh hoặc lưu tật của năm là nhận thức, đính hôn, hoặc lên xe của năm;

○ 4 đại hạn can hóa khoa nhập lưu niên, lưu thê hoặc chiếu lưu niên, lưu thê của năm là kết hôn của năm;

○ 5 mang vào điều kiện là mệnh hoặc phu thê của kị chỗ xung yếu phụ (nam mệnh), xung điền (nữ mệnh)

 đã ngoài chư điều tựa hồ rất phức tạp, nhưng duy là tối đến tột cùng cách. Giả như sử dụng mà không chuẩn nghiệm người, ngàn vạn lần bất khả khinh suất phủ quyết. Như nữ mệnh có thể dùng cung tật ách Hóa kị sở nhập của cung, đại hạn cung phu thê và nặng điệp là kết hôn hạn, thứ tái dĩ đại hạn tật ách Hóa kị sở nhập cung vị, hoặc lưu niên phu thê vị là kết hôn năm. Nói chung, ta ra lệnh tật của hóa diệu yếu nhập mạng hắn tật; mạng hắn tật của hóa diệu yếu nhập ta ra lệnh tật là vì tất nhiên để ý thì.

 nhược dĩ tứ hóa lai luận định, mệnh hóa kỵ nhập giao hữu là tứ hóa có tướng hệ, biểu nhân duyên có. Nhưng hóa kỵ nhập giao hữu tức xung huynh đệ (giường ngủ), so sánh dễ đồng sàng dị mộng, hoặc phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cung phu thê tự Hóa kị người, mỗi đa hôn nhân không đẹp. Đồng lý bất luận cái gì cung vị có tự Hóa kị, giai biểu cai cung không đẹp, đây là thiết thì. Chỉ có tật ách tự Hóa kị ngoại lệ, ‘Không đổi được bệnh truyền nhiễm ‘, đây là tốt một mặt.

 tương đối pha tạp mệnh hình, bổ cứu phương pháp hay nhất không thích hợp ‘Chính lấy vợ’, tiên ở chung sau đó đương khoa tinh sẽ tới thì tái bổ bạn thủ tục.

 bất luận cái gì mệnh tạo, cung phu thê can của Hóa kị, đại hạn cập cai hạn sở hạt chi lưu năm, ở vị lướt qua kị hoặc xung trước đây, phu thê trong lúc đó dây dưa không khỏi, luôn luôn cãi nhau địa sống qua.

 phàm cung phu thê tự Hóa kị người, suốt đời tất luyến ái nhiều lần.

 phàm Sát Phá Lang cơ cự nhập mệnh hoặc phu thê người, hôn nhân đa không đẹp, gia tả hữu xương khúc khôi việt thiên diêu canh nghiệm.

 mệnh hóa kỵ nhập giao hữu xung huynh đệ, biểu phu thê đồng sàng dị mộng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng có thể là phu thê một phương khỏe mạnh nghèo nàn, đôn luân của chu kỳ không được ăn khớp chờ. Huynh đệ cung là ngọa thất (thiên di) giao hữu, là giường ngủ, cũng là vợ chồng công văn cung, cho nên mệnh kị xung phu thê giống nhau hôn nhân không đẹp, nếu ta cung cùng tha cung tứ hóa tướng hệ, tình huống hoàn hảo; nếu không tướng hệ, hoặc xương khúc cự liêm ở giao hữu Hóa kị lai xung, rất hung.

 phàm cung mệnh hóa lộc chuyển kị xung phu thê, giao hữu, hoặc phu thê hóa lộc chuyển kị xung cung mệnh, tật ách, thường thường cũng là ly hôn hiện ra.

Luận đào hoa



 luận đào hoa như nhau luận hôn nhân, nhưng nhu ngã cung cùng tha cung tứ hóa tướng hệ, duy tinh tình yếu ưu tiên lo lắng. Nguyên mệnh bàn có đào hoa cách cục, suốt đời khiếu sẽ có đào hoa; nguyên mệnh bàn không có đào hoa cách cục, mà hạn vận phùng, bình thường là tình cảm vợ chồng canh ân ái.

 nữ mệnh cung phu thê có đào hoa, cũng không phải là nhất định phát sinh ở bản thân, rất khả năng lão công quá khứ có một đoạn tình cảm lưu luyến hoặc hôn hậu có gặp ở ngoài. Nữ mệnh tối kỵ cung mệnh, phúc đức đào hoa tinh đa.

 mệnh, phúc ở dần thân tị hợi, tọa cơ âm, cùng lương, liêm tham, dễ có đào hoa, gia tả hữu, xương khúc, khôi việt canh nghiệm. Tị hợi giá một đường khiếu ‘Lang thang đa dâm’, rất thấp cấp, tinh khiết động vật tính; dần thân giá một đường khiếu ‘Phiêu oành của khách’, là tài tử giai nhân hình

 thái dương Thái âm ở thìn tuất xấu vị người là nhật nguyệt giao thái, mệnh, phúc xuất hiện ở đến đây lưỡng tuyến người, suốt đời đa luyến ái, nhất là nhật nguyệt trái lại bối ở thìn tuất lập mệnh người canh ‘Không chết quỷ’, tính tâm tính quái dị, thích diễn khác giới vai.

 liêm tham tổ hợp so sánh dễ là mê gái, là kỹ nữ hình.

 tử phá tổ hợp là ngôi sao ca nhạc vũ nữ hình.

 phạm đào hoa thông thường dĩ cung mệnh hóa lộc hoặc Hóa kị thẳng vào tử nữ hoặc điền trạch là nghiệm. Một nguyên tắc, mặc kệ đệ mấy quay về, vĩnh viễn là mệnh và tử điền tướng hệ là chuẩn. Ngoại trừ cung mệnh và tử nữ, điền trạch tướng hệ coi là đào hoa bên ngoài, cung mệnh và quan lộc tứ hóa tướng hệ cũng sẽ là đào hoa. Giống nhau thuyết phu thê là ở bên trong phối ngẫu, quan lộc là ngoại súc thái thái. Quan lộc là giao hữu huynh đệ (giường ngủ), mệnh hóa kỵ nhập quan, biểu bình thường hẹn hò là ta đi tìm đối phương, hoặc do đối phương phòng cho thuê cùng ta ở chung; giao hữu hóa kỵ nhập huynh đệ, hoặc giao hữu tự Hóa kị người, là ta hoa nghỉ ngơi phí hoặc đối phương tới tìm ta, hoặc ta phòng cho thuê cùng hắn ở chung.

 tử — mệnh, mệnh hóa kỵ nhập tử nữ là việc chính động đào hoa, tử nữ hóa kỵ nhập mệnh là bị động đào hoa;

 tử — tật, tử nữ và tật ách tứ hóa tướng hệ là bụng đói ăn quàng, đối tượng là có chồng;

 tử — giao hữu, tử nữ và giao hữu tứ hóa tướng hệ là luyến ái hành vi, đối tượng là vị hôn;

 tài — tử, tài bạch và tử nữ tứ hóa tướng hệ là  tiền tài giao dịch đào hoa, hoặc kiếm tiêu khiển tài;

 tử — phu, tử nữ và phu thê tứ hóa tướng hệ lấy vợ tiểu di (đa có chồng);

 tử — quan, tử nữ và quan lộc tứ hóa tướng hệ, là đào hoa tại ngoại chưa lập gia đình nhập gia môn;

 tử — thiên — xung mệnh, tử nữ hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, không có đào hoa duyên;

 tử — tật, tử nữ và tật ách tứ hóa tướng hệ, phi hóa lộc nhập là ý nghĩ kỳ quái, quyền nhập là bá vương cứng rắn, khoa nhập là La Mạn Đế Khắc, hóa kỵ nhập là khinh bạc;

 giao hữu phi hóa lộc nhập tật ách, tật ách có tự Hóa kị, biểu đối phương đơn phương yêu mến. Trái lại thì ta đơn phương yêu mến;

 huynh đệ hóa lộc kị cùng nhập cung tử nữ, biểu thị mẫu tái giá; huynh đệ phi hóa lộc nhập tật mà hóa kỵ nhập quan, biểu thị phụ tử mẫu tái giá;

 tử nữ và huynh đệ, phu thê, tài bạch, tật ách tướng hệ giai biểu có đào hoa, tử nữ Hóa kị nhập tài bạch là xướng, nhập tật ách là ly hôn, nhập phu thê là có chồng của đào hoa, nhập huynh đệ là vị hôn của đào hoa;

 phu thê nhâm vũ khúc Hóa kị nhập điền trạch, điền trạch ất Thái âm Hóa kị nhập phu thê, vi phu thê đa câu oán hận. Bất luận cái gì lưỡng cung có kị lai kị khứ, hoặc lộc lai kị khứ, có nhiều dây dưa ý tứ hàm xúc.

 phu quan tuyến, thị cùng đào hoa tuyến.

 xương khúc tả hữu thị đồng hóa khoa, nhập phu thê, cung mệnh biểu thị quý nhân tham gia, nhìn nữa chuyển lộc ở đâu cung, có thể phán đoán đào hoa.

 khoa là gió tình, hóa khoa năm sinh nhập phu quan, huynh giao hữu, tử điền, phụ tật, so sánh có đào hoa. Hóa khoa năm sinh nhập mệnh thiên tuyến là quý nhân.

 cung phu thê là đào hoa cung, hóa kỵ năm sinh nhập phu thê là đào hoa. Phu thê hóa lộc nhập điền trạch, nhược phối ngẫu có đào hoa, thông thường có lẽ nhất, yếu biệt ly. Hóa kỵ nhập thì chạy không thoát.

 mệnh hóa lộc nhập tài bạch, khả năng kiếm phong nguyệt tiền.



 thiên — tử — quan; thiên — tử — điền:

 tử nữ phi hóa lộc nhập quan, hóa kỵ nhập thiên di, biểu trước khi cưới tằng cùng người ở chung;

 phi hóa lộc nhập thiên di, hóa kỵ nhập điền trạch, chủ ở chung quan hệ, mà lại không muốn sinh con cái;

 phi hóa lộc nhập thiên di, hóa kỵ nhập quan lộc, chủ tại ngoại đào hoa mà dẫn đến ly hôn;

 phi hóa lộc nhập phu thê, hóa kỵ nhập tật ách, là không nên danh phận ở chung quan hệ;

 tử nữ tự hóa lộc, hóa kỵ nhập phúc, phu thê đa khắc khẩu;

 phi hóa lộc nhập điền, hóa kỵ nhập phu thê, ly dị;

 phi hóa lộc nhập phu thê, hóa kỵ nhập tật ách, nữ mệnh phong trần hoặc nhà kề, nam mệnh phong hoa tuyết nguyệt;

 phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập phúc, phu thê đa cãi nhau;

 phi hóa lộc nhập tật, hóa kỵ nhập mệnh, nam nhị thê, nữ nhị hôn;

 phi hóa lộc nhập tài, hóa kỵ nhập huynh, phu thê đa câu oán hận;

 phi hóa lộc nhập huynh, hóa kỵ nhập quan, nữ nhà kề, nam lấy vợ tái giá nữ;

 phi hóa lộc nhập quan, tự Hóa kị, phu thê đa cãi nhau, nhưng sẽ không ly dị;

 tử nữ tự hóa lộc, hóa kỵ nhập huynh, nguyên nhân chính đào hoa mà cãi nhau;

 hóa kỵ nhập mệnh, chủ nhị hôn, hoặc ở rể.



 phu thê:

 phu thê hóa kỵ nhập mệnh hoặc điền, kết hôn muộn có thể giai lão, tảo hôn ly dị;

 phu thê phi hóa lộc nhập mệnh điền, mà hóa kỵ nhập phụ (phu thê điền trạch), có gặp ở ngoài, sẽ không ly hôn, nam nữ cùng luận;

 phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập điền, bất hòa, cãi nhau;

 phu thê hóa kỵ nhập thiên xung mệnh, không dễ dàng kết hôn, dù có đào hoa cũng không dễ dàng kết hôn, mà lại trước khi cưới có gặp ở ngoài, hoặc tố nhà kề;

 phu thê hóa kỵ nhập phúc, phi hóa lộc nhập tài, mệnh cứng rắn, khắc tử. Lộc kị đồng cung cùng luận;

 phu thê phi hóa lộc nhập thiên, tảo hôn;

 phu thê hóa kỵ nhập quan, phối ngẫu mệnh bất hảo;

 phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển hóa kỵ nhập điền trạch, là tiểu di mệnh, đến từ phong trần.



 đào hoa là tình kết quả, cho nên ra lệnh cho hóa xuất của lộc đại diện ý chí của ta, đồng lý giao hữu là bằng hữu cung mệnh, từ giao hữu hóa xuất của lộc đại diện bằng hữu ý chí, đào hoa cho ta ý thức cùng hắn ý thức chi giao chức, cho nên dĩ cung mệnh và cung Nô bộc của hóa diệu song tuyến giao lưu dĩ xem xét kỳ cục thủy là hợp lý. Ví dụ như:

  2 hà lạc phái tử vi đẩu số (ngũ)



 mệnh phi hóa lộc nhập giao hữu, cho ta đối với bằng hữu đa tình;

 nhập tật ách, cho ta tham gia bằng hữu phúc đức;

 nhập tài bạch, cho ta tham gia giao hữu điền trạch (đào hoa cung);

 nhập huynh đệ (giao hữu đối cung), cho ta cho nên thị phong phạm làm cho đối phương sản sinh hảo cảm;

 nhập phúc đức (giao hữu tử nữ — sinh thực khí), cho ta đối với bằng hữu chỗ đó ý nghĩ kỳ quái;

 nhập điền trạch (giao hữu phu thê), tốt với ta muốn cùng bằng hữu trở thành phu thê;

 nhập quan lộc (giao hữu huynh đệ — giường ngủ), cho ta tưởng chui vào hắn ‘Chim quyên ổ’ .

 tương đối:

 giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, hắn yêu ta tài hoa dào dạt, chủ động tới tìm ta;

 nhập huynh đệ, hắn muốn cùng ta cộng chẩm miên;

 nhập phu thê, là ‘Hận bất tương phùng ở đương niên’ ;

 nhập tử nữ, biểu đối phương rất tham lam, nhu cầu cao;

 nhập tài bạch (phu thê phu thê), thị cùng nhập mệnh;

 nhập tật ách, là đối phương thưởng thức ta thân thể;

 nhập thiên di, là đối phương thâm tình chân thành;

 nhập điền trạch, là nhập ta đào hoa cung;

 nhập phúc đức, là tham gia ta phu thê là sự nghiệp cung.

 đã ngoài giảng mệnh và giao hữu của hóa lộc, lộc là tình, chỉ là muốn, cứu không truy xét cánh còn phải xem kị, lộc là nhân, kị là quả.

 luận hợp hôn, kết phường, nhân ta của đối đãi



 tam hợp phái dĩ nam nữ song phương mệnh bàn cung mệnh và cung phu thê tinh tình lai luận hợp hôn. Ví dụ như

 Hỏa Tinh ngồi một mình cung phu thê người và mệnh hoặc phu thê có kình dương người, tổ chức gia đình coi là ‘Tuyệt phối’ .

 cự môn là ám tinh, dễ bị vứt bỏ, nhược cự môn ở kinh tuyến người, hỗ tổ vi phu thê năng lực cùng bệnh gặp nhau, cũng vì tuyệt phối. Hoặc thiên Lương đại nhân tinh ưa chiếu cố người khác, và cự môn tọa mệnh người tổ là gia đình, có thể nói mỹ quyến. Ánh nắng minh ngôi sao và cự môn cũng không thác.

 tử vi ngồi một mình cung phu thê người, không khỏi cô độc, nghiêm túc, nhu phải hiểu được sinh hoạt tình thú bầu bạn cộng đồng sinh hoạt. Và dĩ thái dương, Thiên phủ, tham lang, thiên tướng, lộc tồn tọa mệnh người phối vi phu thê là tốt. Nhược tạm biệt có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc thì đẹp hơn mãn. Đây là bởi vì tử vi hảo thống ngự, dụng tình không được chuyên, thái dương bác ái, năng lực thỏa mãn kỳ thống trị dục; về phương diện khác thái dương là động tinh, con cú, tính nhu cầu cao, cho nên thái dương tọa mệnh người và tử vi ở mệnh hoặc phu thê người hợp hôn có chút thích hợp. Lộc tồn tọa mệnh người chủ cô, tử vi là cao ngạo ngôi sao, vật họp theo loài, cho nên cũng thích hợp hợp tổ gia đình. Tả hữu viên xảo, xương khúc năng lực nói thiện nói, và tử vi ưa nịnh hót, êm tai lời hay vừa lúc hợp phách.

 còn lại tinh tình trạng huống đều ứng với tế cân nhắc.

 họ Tư Đồ dương quân dụng tứ hóa pháp phán đoán hợp hôn, kết phường, nhân ta của đối đãi càng giản tiện ta:

 từ song phương khán, phàm đối phương của năm sinh can hóa cát diệu nhập ta tam hợp phương, biểu người này năng lực khiến cho ta cách điệu cao, có thể cho ta ân huệ; năm sinh can hóa cát diệu nhập cha ta tật, biểu bỉ cho ta công văn của quý nhân, đối với ta nhân cách thăng hoa có bang trợ; năm sinh can hóa cát diệu nhập ta huynh giao hữu, là bang trợ chuyện ta nghiệp thành công; nhập điền trạch, phúc đức cũng coi là tốt cấu.

 nếu sao Hóa kỵ nhập ta ra lệnh thiên tuyến, tài phúc tuyến, tất là vợ chồng bất hoà, trăm triệu không được. Hóa kỵ nhập phu quan tuyến không được kị.

 còn nữa, đối phương cung mệnh can biến thành của lộc tinh, vừa lúc cho ta của mệnh, tật, quan đứng đầu tinh người, cũng biểu đối phương đối với ta tình thâm ý nùng, nhất là phi hóa lộc nhập cung mệnh người là tối. Ở đây đối phương của cung mệnh, có thể là nguyên bàn của mệnh, cũng có thể là hạn bàn của mệnh.

 nói chung, phương pháp này có thể dùng đối phương năm sinh can hoặc cung mệnh can của hóa diệu nhập ta của mười hai cung dĩ xem xét kỳ nên kị. Đồng lý có thể dùng dĩ thẩm tra nhân ta trong lúc đó đối đãi của được mất.

 ngoài ra, dụng bát tự phán đoán hợp hôn, kết phường, nhân ta của đối đãi cũng có nhất định quy luật. Giống nhau nói đến, đối phương bát tự của thiên vượng đúng lúc là ta của bát tự thích dùng người, tương đối hợp. Mà thứ tám tự thiên vượng đúng lúc là ta của bát tự kị thần người, không thích hợp.

 có nữa, bát tự kim thủy vượng ưa mộc hỏa người, phùng kim thủy lưu niên tất ‘Tài’ ; bát tự mộc hỏa vượng ưa kim thủy người, phùng kim thủy lưu niên tất vượng. Dựa vào đến đây để ý thì, có thể từ cật tướng đi tới nhận thức kỳ mệnh hình, thứ năm đi cứu vì sao thuộc tính người vượng, mà ưa ở đâu ngũ hành dĩ điệu hậu, sau đó chắc chắn kỳ vận đồ thật xấu. Như bát tự kim thủy vượng người tương đối tình dục, van xin hộ điệu. Kỳ ẩm thực tập quán nặng chất không nặng lượng, tế nhai nuốt chậm, thích trong một phòng trang nhã, quán trà, quán bar chờ ngọn đèn lờ mờ nơi, lời nói thanh âm thong thả than nhẹ. Mà mộc hỏa vượng người thì ái tia sáng hảo, náo nhiệt, kỳ ẩm thực tập quán là lang thôn hổ yết, thích cái lẩu, thức ăn nhanh, khối lớn thịt, chén rượu lớn chờ. Những … này ngũ hành người bất đồng kỳ hỉ kị và lưu niên ngũ hành hỉ kị đối ứng trạng huống, có thể phán đoán kỳ vận khí làm sao.

Tử vi đẩu số — luận mệnh yếu quyết

[ tử vi ]

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

Tử vi thủ mệnh xấu cung, tiền có cát diệu lai kêu khóc, sẽ làm quyền to của chức.

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng.

Tử vi cư mão dậu, gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô phụ bật đồng hành, thì là cô quân, không được hoàn mỹ.

Tử vi gặp hung tinh, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Tử Phủ đồng cung, vô sát thấu, giáp sinh ra hưởng phúc chung thân.

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Tử Phủ triêu viên sống lộc phùng, chung thân phúc hậu tới tam công.

Tử vi cùng trời phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách.

Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi tham lang là chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi và tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng tả hữu lai giáp củng, là quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường.

Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử vi thất sát đồng cung hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương.

Tử phá mệnh lâm vu xấu vị, lại thêm cát diệu, phú quý kham kỳ.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi gặp phá quân ở thìn tuất xấu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kỳ.

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm. (thân mệnh tử vi và tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Được phụ bật giáp đế, tham lang bị quản chế, thì không câu nệ đến đây luận)

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói.

Tử vi và chư sát đồng cung, chư cát chụp ảnh chung, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử vi quyền lộc gặp dương đà, mặc dù lấy được cát mà vô nói, chủ thái độ làm người tâm thuật bất chính.

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc gặp lộc tồn cũng có thể.

Tử vi gặp vũ khúc phá quân dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối, chích nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ thân cung, cát quý mỹ, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi ở tử ngọ dậu cập tị hợi, gia Tứ Sát, mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp.

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác.

[ thiên cơ ]

Thiên cơ cùng trời lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Thiên cơ ở xấu vị hãm địa thủ mệnh, gặp Tứ Sát phá tan, hạ cục, nên kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo uống, ly tông, gian giảo nặng.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân. (mệnh ở dần thân phương luận. Đến đây bốn sao tất tam hợp khúc toàn bộ, phương chuẩn đao bút công danh đã có thể. Gia Hóa kị hạ cách, nếu không có bốn sao, ba người khó thành)

Thiên cơ và Thái âm đồng ý với dần thân, khó tránh khỏi bôn ba tha hương.

Thiên cơ và cự môn đồng ý với mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng.

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất cũng mỹ luận. (Mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Là cơ lương gia hội cách)

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý hiền lành.

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, phùng không vong, thiên nên tăng nói.

Cơ lương gia ác sát đồng cung, cẩu thâu ăn trộm.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, hữu cơ chuôi, công việc quản gia, vượng phu ích tử, có phúc có thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ ở dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy có phú quý không khỏi dâm ẩn, dần thân thủ chiếu, phúc không được đầy đủ mỹ.

Nữ mệnh, thiên cơ và Thái âm, cự môn, thiên lương đồng cung, gặp dương đà hỏa linh xung hợp, dâm tiện, nhà kề, xướng tì, bằng không thương phu khắc tử.

[ thái dương ]

Thái dương thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý; sai ai ra trình diện chư hung, cũng công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý mà không hiển, tú mà không thực.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, suốt đời lao lực bần mang, canh chủ mắt có thương tích, cùng người quả và chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung thần đái tật, Hóa kị con mắt tật.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. (là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách)

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh ra phú quý song toàn.

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Thái dương Hóa kị, thị phi nhật có, con mắt hoàn thương.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thìn tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm bình địa thường)

Thái dương ở cung phu thê, nam là chư cát tụ, có thể nhân thê được quý; hãm địa gia sát, thương thê không được cát.

Thái dương ở cung tử nữ, nhập miếu gia cát, được bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

Thái dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tương trợ, không sợ cự môn, vô không cướp, suốt đời chủ phú.

Thái dương ở cung thiên di, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia.

Thái dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư ngôi sao may mắn giai tới, khổ nhị hạn câu đáo, tất có đột nhiên hưng niềm vui.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, dương đà linh tinh tập hạn, chủ hiện nay có ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú. (gia dương đà xung thủ, nên tăng nói)

Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá của tài. (duy cũng cần phải hóa cát phương tốt. Bính tân nhân cát)

Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá của tài. (giống như trên chú giải)

Nhật tị nguyệt dậu, an mệnh xấu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. (là nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra hợp cách. Bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú. Gia Tứ Sát thiên không cướp bình thường)

Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh. (là minh châu rời bến cách, chủ tài quan song mỹ)

Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh diệu, quyền lộc không cạn. (nhật an mệnh thìn cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thìn cung đối chiếu)

Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, ở đây lục cung an thân mệnh, sớm toại mây xanh của chí. (cũng nên sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt)

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, xương khúc giáp của quý mà lại hiển.

Nhật nguyệt hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, hoặc dạ sinh ra, là là thất huy. Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, hoặc ban ngày sinh ra, là là thất huy)

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh. (nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung đa chủ hung. Nhược cát ít cũng không là mỹ luận)

Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung. (tử ngọ thìn tuất mệnh thân thì tốt)

Nhật nguyệt tả hữu kết hợp tốt.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, phùng không vong, tất chủ thắt lưng đà con mắt cổ.

Nhật nguyệt bức tường. (nhật nguyệt lâm cung điền trạch là cũng, ưa cư mộ kho)

[ vũ khúc ]

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh ra phúc hậu, đông nam sinh ra bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (là tinh được địa cách. Thìn tuất xấu vị sinh ra, an mệnh thìn tuất xấu vị cung, chủ phú quý. Như không ở thìn tuất xấu vị người thứ hai)

Vũ khúc rảnh rang cung, đa tay nghề. (vũ khúc ở tị hợi cung thủ mệnh. Gia sát người, tay nghề an thân)

Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa số tài phú của quan.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa. (vũ khúc, tử vi, Thiên phủ ở cung tài bạch, vừa kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa. Nhị hạn người phùng của, chủ quá tích)

Vũ khúc Thiên phủ đồng cung vu tử ngọ, chủ có thọ.

Vũ khúc tham lang đồng cung vu xấu vị, chủ niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú, bủn xỉn người.

Vũ khúc tuất hợi thượng, sợ nhất phùng tham lang. (vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung sai ai ra trình diện tham lang, Hóa kị gia sát. Định chủ niên thiếu bất lợi)

Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng đồng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả. (cát nhiều mặt luận)

Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài cầm đao.

Vũ khúc thất sát Hỏa Tinh đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, nan quý hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

Vũ khúc phá quân đồng ý với tài cung, tài tới tay mà thành thiên không.

Vũ khúc hội phá quân liêm trinh vu mão cung, tất sai ai ra trình diện mộc áp lôi kinh.

Vũ khúc và phá quân tham lang hội vu tử cung, tất chủ đầu sông chết chìm.

Vũ khúc và liêm trinh hội vu mão cung, tất chủ rách nát.

Vũ khúc và liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, liền tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc đồng cung, ra tương nhập tướng.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan.

Vũ khúc lộc mã đồng cung, phát tài xa hương.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc gặp dương đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác kéo dài tuổi thọ.

Vũ khúc ngôi sao là quả tú. (phu tinh nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình phạt khắc. Nhược lưỡng cương tướng địch, tất hình phạt chính khắc sanh ly)

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, lâm khổ nhị hạn trong, chủ thị phi của cong.

[ thiên đồng ]

Thiên đồng thủ mệnh, không sợ kiếp sát tướng xâm, không sợ chư sát đồng cung.

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường.

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng cư tị hợi thủ mệnh, hội Tứ Sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng Thái âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát nặng, tứ chi luy hoàng.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí.

Thiên đồng thiên lương cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh ra phúc hậu.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp tả hữu xương lương, quý hiển.

Thiên đồng kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn ngự biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách. Phú mà lại quý)

Thiên đồng kình dương đồng cung, bản thân tao thương.

Thiên đồng đà la đồng cung, mập mãn mà con mắt miểu.

Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền. (tử sinh ra mệnh tọa dần, tân sinh ra mệnh tọa mão, đinh sinh ra mệnh tọa tuất, nhập cách. Bính tân sinh ra trúng mục tiêu cát. Tị hợi phùng đến đây hóa cát, tuy đẹp tất dâm)

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh thông minh. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng Thái âm đồng cung, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương đồng cung, nên tác nhà kề.

[ liêm trinh ]

Liêm trinh ở mệnh thân cung là thứ đào hoa, nhược cư vượng cung, thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng.

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin bá xa danh. (là hùng ở lại triêu viên cách. Gia sát bình thường)

Liêm trinh tị hợi cung thủ mệnh, chủ thấp hèn cô hàn, khí tổ rời nhà.

Liêm trinh mão dậu cung thủ mệnh, gia Tứ Sát, công môn quan lại nhỏ. (hoặc xảo nghệ người)

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác lại nhung.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (liêm trinh thất sát đồng cung ở vị, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh ở thân. Thân mệnh gặp của là cũng. Nhược hãm địa Hóa kị, nghèo hèn tàn tật)

Liêm trinh hội thất sát, cư tị hợi, lưu động thiên nhai.

Liêm trinh thất sát hội kình dương vu quan lộc, gia nữu khó thoát.

Liêm trinh phá quân hội kình dương và thiên di, chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh đồng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân Hỏa Tinh cư hãm địa, tự ải đầu sông.

Liêm trinh phá quân và nhật nguyệt dĩ tế đi, con mắt tật không khỏi.

Liêm trinh gặp văn khúc, hảo lễ nhạc.

Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ.

Liêm trinh gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh kình dương đồng cung, thị phi nhật có.

Liêm trinh gặp dương đà, mủ máu không khỏi.

Liêm trinh cùng Hỏa Tinh vu hãm cung nơi, chủ đầu sông tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh gặp vũ khúc vu bị quản chế của hương, chỉ mộc áp xà thương.

Liêm trinh Tứ Sát đồng cung, tao hình lục hoặc chung thân bất năng phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát. (lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung, vừa giá trị bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng. (thân an mệnh, hai sao đồng cung là cũng)

Nữ mệnh, liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. (giáp kỷ canh quý sinh ra, an mệnh thân dậu hợi tử cung. Bính tân ất mậu sinh ra, an mệnh dần mão tị ngọ cung. Nhược thìn tuất xấu vị trái lại tiện)

[ Thiên phủ ]

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử. (giáp kỷ sinh ra hội cát, vô sát thấu)

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân thắt lưng kim vừa mà lại phú. (gia Tứ Sát có tỳ)

Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của quý.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, thiên chung thực lộc. (an mệnh dần thân cung, phủ tướng ở tài bạch cung Quan lộc phụ người thượng cách, là phủ tướng triêu viên cách. Biệt cung thứ hai)

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, tướng tuất cung lai triêu, vị lên nhất phẩm của quang vinh. (giáp sinh ra gặp của cũng tốt)

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (có tả hữu lộc tồn cũng mỹ)

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất có rất nhiều của phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao thứ dạ quang vinh.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi.

Thiên phủ thủ mệnh, dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kị thất bại vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

[ Thái âm ]

Thái âm thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại quý.

Thái âm thủ mệnh, dạ sinh ra không thích hợp hãm, hãm thì khắc mẫu, nam mà lại khắc thê.

Thái âm trong người cung phùng của, chủ tùy nương kế bái hoặc ly tổ cho làm con thừa tự.

Thái âm ở mệnh thân cung, miếu vượng, chủ suốt đời vui sướng.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc phản hung, xuất ngoại ly tổ cát, canh gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài.

Thái âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương.

Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu. (là trăng sáng Thiên môn của cách. Tử năm sinh ra, dạ người sống hợp cục, không mắc thì đại phú. Bính đinh sinh ra chủ quý, nhâm quý sinh ra chủ phú, cũng yếu tam phương cát củng)

Thái âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam làm người ở từ nữ là kỹ.

Thái âm ở tuất thủ mệnh, thái dương ở thìn đối chiếu, chủ phú quý.

Thái âm lộc tồn đồng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

Thái âm văn khúc đồng cung, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. (mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật nguyệt lai hội. Gặp lại khôi việt ngôi sao may mắn, chủ phú quý)

Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh. (văn xương cũng thế. Ở mệnh thân cung thì là xảo nghệ người)

Thái âm cư tài bạch, đa số tài phú của quan.

Thái âm cư tật ách, gặp đà la, chủ con mắt tật. Gặp hỏa linh, là tai.

Thái âm dương đà, tất chủ nhân ly tài tản.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, là là thất huy. Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, là là thất huy)

Nguyệt diệu, thiên lương nữ dâm bần. (Thái âm dần thân cung, thiên lương tị hợi cung, nữ mệnh giá trị của, đa chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp)

[ tham lang ]

Tham lang nhập miếu, thìn tuất xấu vị cung tọa mệnh, hoặc thất bại vong, trái lại năng lực tập chính.

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. (tham lang thủ mệnh, gia cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi tứ cung, chủ thọ)

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

Tham lang tử ngọ mão dậu cung thủ mệnh, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. (dần ngọ tuất sinh ra mệnh tọa ngọ cung, thân tử thìn sinh ra mệnh tọa tử cung, tị dậu xấu sinh ra mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh ra mệnh tọa mão cung)

Tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi đồng cung, như vô chế, là vô ích người. (được phụ bật xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận)

Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, vô đạo đức công cộng tâm.

Tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần sau đó phú. (lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, thì quý hiển luận)

Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra. (là tham vũ đồng hành cách)

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không dài. (mệnh vô cát diệu, thân có tham vũ, cô bần)

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân. (hoặc nhà văn nghệ)

Tham vũ đồng hành, uy áp biên di. (tham vũ gặp đại vượng hơn là cũng)

Tham lang liêm trinh đồng cung, nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh đồng cung vu tị hợi, không được thuần khiết mà lại tao quan hình.

Tham lang hãm địa, gia dương đà sao Hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt ba chí.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì tàn sát nhân cũng tao hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể người.

Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách, phú hơn nữa quý)

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư Hầu bá quý. (thìn tuất cung tốt, xấu vị cung thứ hai, nhược thủ chiếu câu có thể luận cát. Gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách)

Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang. (thìn tuất xấu vị an mệnh, tam phương cát củng vưu mỹ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách)

Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên. (thìn tuất xấu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ sinh ra hợp cách)

Tham lang dương đà đồng cung, là đồ tể. (ở ngọ cung điều không phải)

Tham lang hợi tử gặp dương đà, vì danh hiện lên thủy đào hoa. (nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu thì cát)

Tham lang đà la ở dần cung, hào viết phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc đồng cung, tất đa hư mà ít thực.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tử gặp dương đà, đa đố kị. (phùng lộc mã không đẹp)

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất là kỹ nữ.

[ cự môn ]

Cự môn miếu vượng, mặc dù phú quý cũng không bền.

Cự môn thủ mệnh thân cung, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi.

Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng. (là thạch trung tâm ẩn ngọc cách, phú hơn nữa quý, tân quý sinh ra thượng cách. Đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra chủ khốn)

Cự môn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.

Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn. (tân sinh ra mệnh gặp trái lại là kỳ cách. Dư giai không được cát)

Cự môn xấu vị hãm địa, là hạ cách.

Cự cơ cư mão, công khanh vị. (cự cơ hai sao ở mão đồng cung cát, ở dậu đồng cung thì không đẹp. Là cự cơ cùng lâm cách)

Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh ra, vị chí công khanh. (không mắc tức phú. Nhưng giáp sinh ra bình thường, nhân giáp lộc ở dần, mão cung có kình dương đặc biệt cũng)

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, dù có tài quan cũng không chung. (như giá trị, cô bần có nhiều thọ, cự phú tức yểu vong, gia Hóa kị vưu hung)

Nữ mệnh, cự môn thiên cơ là phá đãng. (nữ mệnh cự cơ đồng cung vu mão dậu, mặc dù phú quý không khỏi dâm ẩn)

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại. (dần cung an mệnh, vô kiếp thiên không Tứ Sát thượng cách. Thân cung thứ hai)

Cự nhật dần cung thủ mệnh, thực lộc lừng danh. (là cự nhật đồng cung cách)

Cự nhật thân cung thủ mệnh, cũng hay.

Cự nhật dần cung, mệnh lập thân, thực lộc lừng danh.

Cự nhật thân cung, mệnh lập dần, thực lộc lừng danh.

Cự ở hợi cung, nhật mệnh tị, thực lộc lừng danh.

Cự nhật tị cung, nhật mệnh hợi, trái lại là không đẹp.

Cự nhật củng chiếu cũng kỳ. (giả như nhật ngọ cung, cự ở tuất cung là cũng, cát nhiều mặt luận, nhật kị hãm)

Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp. (thân an mệnh, thiên đồng tử cung, cự môn dần cung, thiên lương thìn cung, lại được khoa quyền lộc tả hữu củng xung)

Cự môn Tứ Sát hãm mà hung.

Cự môn dương đà vu thân mệnh, tật ách, luy hoàng khốn yếu.

Cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm.

Cự môn đà la, tất sinh dị chí.

Cự môn đà la ở chung thân mệnh, cung tật ách, chủ nghèo khó, người yếu, tàn tật, tổ nghiệp giặt rũ giúp đãng, bôn ba lao lực.

Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử. (đến đây tam tinh tọa thủ thân mệnh, khổ nhị hạn vừa phùng ác sát, chủ chung thân ải tử)

Cự môn hỏa linh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo. (là cự phùng Tứ Sát cách)

Cự môn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết phối thiên lý, tao hung.

Cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện thái dương, cát hung nửa nọ nửa kia.

Cự môn ở huynh đệ cung, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Cự môn ở cung phu thê, chủ sinh ly tử biệt, tung phu thê có đối, không khỏi ô danh thất tiết.

Cự môn ở cung tử nữ, tổn hại hậu phương chiêu, tuy có mà vô.

Cự môn ở cung tài bạch, có cạnh tranh.

Cự môn ở cung tật ách, gặp dương đà, mắt của tật, sát lâm, chủ tàn tật.

Cự môn ở cung thiên di, chiêu thị phi.

Cự môn ở Cung Nô bộc, đa oán nghịch.

Cự môn ở cung Quan lộc, chủ chiêu hình trượng.

Cự môn ở cung điền trạch, phá đãng tổ nghiệp.

Cự môn ở lộc đức cung, phí sức bất an.

Cự môn ở cung phụ mẫu, tao khí trịch.

[ thiên tướng ]

Thiên tướng thủ mệnh, nhược lâm sinh vượng của hương, mặc dù không được phùng tử vi, nhược được tả hữu, thì phụ trách quyền uy.

Thiên tướng thủ mệnh, tả hữu xương khúc gặp gỡ, vị chí công khanh.

Thiên tướng thủ mệnh, nhược cư rảnh rang hãm nơi, cũng tác may mắn.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân.

Thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật.

Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình trượng khó thoát. [ chung thân không đẹp, tao tai họa bất ngờ, chích nên tăng nói (án thiên tướng không có khả năng bị trinh dương sở giáp, chỉ là cùng cung có thể hợp)]

Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền. (nữ mệnh kỷ sinh ra tử cung, giáp sinh ra ngọ cung, canh sinh ra ngọ cung, đều là quý cách)

Nữ mệnh, thiên tướng hữu bật phúc đã tới. (nữ mệnh thiên tướng tả hữu chư cung cát, quý sinh ra tử cung, quý kỷ sinh ra dần cung, giáp canh quý sinh ra thân cung, đều là quý cách. Xấu vị hợi cung không mắc. Tử ngọ mão dậu giai ít phúc)

[ thiên lương ]

Cung mệnh hoặc đối cung có thiên lương, chủ có thọ.

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. (là thọ tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ quý nhân hợp cách)

Thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ. (ở ngọ cung thật tốt)

Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả. (gia dương đà bình thường)

Thiên lương miếu vượng, thiên cơ đồng cung, công Hàn Mặc, thiện đàm binh.

Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh.

Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh.

Thiên lương thiên đồng tụ vu mệnh thân cung, không sợ hung nguy.

Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm. (gia dương đà sát thấu, đa thấp hèn)

Lương dậu, nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách.

Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ. (tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã đồng cung là cũng)

Thiên lương hãm địa, sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục chi lưu.

Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn mẹ goá con côi chết non.

Thiên lương, nguyệt diệu, nữ dâm bần. (lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm bần. Không được hãm y lộc toại, như hãm thấp hèn)

[ thất sát ]

Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương. (là thất sát triêu đấu cách. Ngôi sao may mắn thấu, hợp đến đây cách, gia sát điều không phải)

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương. (thất sát thủ mệnh, vượng cung là cũng. Như dần thân tử ngọ là triêu đấu, tam mới là ngưỡng đấu, nhập cách người phú quý)

Thất sát tới người cuối cùng yểu. (thất sát tới người mệnh, hãm địa gia hung, dựa vào đến đây phán đoán)

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, sai ai ra trình diện tử vi, gia sai ai ra trình diện chư cát, tất là đại tướng.

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng.

Thất sát nhập mệnh thân cung, sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ. Không gặp cát hóa tất chết non.

Thất sát hãm địa, xảo nghệ mưu sinh.

Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, vừa chủ bệnh lao.

Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi. (là sát củng liêm trinh cách, hội phá quân vu thiên di cũng thế. Nhược hãm địa gia Hóa kị vưu hung)

Thất sát, phá quân nên xuất ngoại. (đến đây hai sao hội thân mệnh vu hãm địa, chủ các loại tay nghề năng lực tinh, xuất ngoại khả dã. Sát dần thân, phá tị hợi luận)

Thất sát, phá quân chuyên dựa vào dương linh của ngược.

Sát lâm tuyệt địa, hội dương đà, tuổi thọ yểu tự nhan quay về.

Thất sát dương đà sẽ xảy ra hương, đồ tể người. (hoặc chủ bần mà lại tiện)

Thất sát phùng dương đà vu tật ách, chung thân tàn tật. Cho dù suốt đời cô độc, cũng ứng với thọ năm không dài.

Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh, tiện không thể nghi ngờ.

Nữ mệnh, thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh. (nam có uy quyền, nữ không có chỗ)

Thất sát gặp lại Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc, trong trận vong. (sát và hỏa linh, chủ trận vong. Lại có tật ách)

Thất sát tới người mệnh, lưu niên dương đà, chủ tai thương. (phùng tử vi, thiên tướng, lộc tồn, có thể giải trừ)

Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục tai truân.

Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối. (tuổi hạn câu đáo)

Thất sát thủ chiếu, tuổi hạn kình dương, ngọ sinh ra an mệnh mão dậu cung, chủ hung vong. (dư cung cũng kị. Mệnh hạn tam hợp thất sát lưu dương chiếu mệnh, tức thất sát gặp lại)

[ phá quân ]

Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh ra, quan tư thanh hiển, vị tới tam công. (là anh tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra chủ khốn)

Phá quân tử ngọ cung, bính mậu dần thân sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý không kiên nhẫn cửu, chết non.

Phá quân thìn tuất xấu vị cung, bính mậu sinh ra, phú quý.

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu. (nam nữ mệnh luận)

Phá quân liêm trinh vu mão dậu hãm địa, gặp dương đà hỏa linh, chủ quan phi, tranh đấu, tật bệnh.

Vũ khúc phá quân đồng cung, nhập tài hương, đông khuynh tây bại.

Phá quân xương khúc đồng cung vu dần, chủ quý.

Phá quân xương khúc đồng cung, suốt đời bần sĩ.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền lục. (phá quân ở mão dậu thìn tuất thủ mệnh, mặc dù được văn xương văn khúc, cũng không phải toàn bộ cát. Ứng với hình phạt chính khắc lao lực)

Phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam lưu động, nữ đa dâm.

Phá quân dương đà đồng cung, chủ có tàn tật.

Phá quân dương đà quan bổng lộc và chức quyền, nơi cầu xin.

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

Phá quân ở mệnh thân cung, hãm địa, khí tổ ly tông.

Phá quân ở huynh đệ cung, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Phá quân ở cung phu thê, chủ bất chính, hôn nhân thoái thoái.

Phá quân ở cung tử nữ, tiên tổn hại hậu chiêu.

Phá quân ở cung tài bạch, như thang tưới tuyết.

Phá quân ở cung tật ách, dồn uông luy của tật.

Phá quân ở cung thiên di, bôn tẩu vô lực.

Phá quân ở Cung Nô bộc, báng oán đào tẩu.

Phá quân ở quan lộc quan, chủ nghèo khó.

Phá quân ở cung điền trạch, tổ nghiệp phá đãng.

Phá quân ở cung phúc đức, đa tai.

Phá quân ở cung phụ mẫu, hình khắc, mặt mày hốc hác.

[ văn xương, văn khúc ]

/ văn xương /

Văn xương thủ mệnh, miếu vượng sai ai ra trình diện chư cát, văn chương cái thế, công danh hiển hách, vưu ưa và văn khúc đồng cung.

Văn xương ưa kim sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, trung tâm vãn có tiếng danh.

Văn xương thủ mệnh, hãm sai ai ra trình diện chư hung, cũng chủ lưỡi biện, xảo nghệ, bản lĩnh cao nhân.

Văn xương hội thái dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, chủ phú quý.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn võ kiêm toàn.

Văn xương và liêm trinh, thất sát, dương đà đồng cung, chủ gạt ngụy.

Văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn xương tham lang vu tị hợi thủ mệnh, gia sát Hóa kị, chủ phấn xương bể nát thi, yểu vong.

Văn xương cự môn đồng cung, tang chí.

Văn xương phá quân đồng cung, chủ có thủy tai.

Văn xương tả phụ, vị tới tai thai.

Văn khoa củng chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. (luận tam phương)

Văn xương rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có kiếp không dương đà, hạn tới thất sát, dương đà điệt tịnh phương luận)

/ văn khúc /

Văn khúc thủ mệnh, và văn xương đồng cung, hiệp ngôi sao may mắn, là danh sách đậu của các khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

Văn khúc sống cu ky một mình mệnh thân cung, canh phùng hung diệu, cũng tác vô danh lưỡi biện đồ.

Văn khúc vũ khúc nhập miếu, phùng tả hữu, tương tướng của tài. (văn khúc nên tử dậu, vũ khúc nên tứ mộ)

Văn khúc vũ khúc vượng cung, uy danh hách dịch. (văn từ khúc cung đệ nhất, mão dậu cung thứ hai. Vũ khúc thìn cung đệ nhất, xấu vị cung thứ hai)

Văn khúc vũ khúc tham lang vu xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

Văn khúc liêm trinh đồng cung, tất tác công lại.

Văn khúc Thái âm đồng cung, 1.cửu lưu thuật sĩ.

Văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn khúc cự môn đồng cung, tang chí.

Văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai.

Văn khúc liêm trinh thất sát dương đà cùng đáo, gạt ngụy.

Văn khúc thiên lương đồng cung, vị tới thai cương. (hai sao cùng tồn tại ngọ an mệnh thượng cách, dần cung thứ hai)

Từ khúc, lương ngọ, củng xung người cũng tốt.

/ văn xương văn khúc /

Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. (mão dậu thìn tuất tị cung an mệnh, gặp xương khúc hai sao là cũng)

Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. (giả như mệnh ở xấu cung, văn xương ở dần, văn khúc ở tử là cũng. Không mắc tức phú, cát nhiều mặt luận, đây là quý cách)

Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đương đại phú.

Xương khúc lâm vu xấu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan. (giả nên bốc đế, xương khúc vị cung, mệnh xấu cung. Ở mệnh kiêm hóa cát người phương luận)

Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long. (hung thần tức dương đà thiên không cướp)

Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông. (như vào miếu cát. Khổ hạn câu đáo, mệnh tọa thìn tuất người là cũng)

Xương khúc rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có kiếp không dương đà, hạn tới thất sát dương đà điệt tịnh phương luận)

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm.

Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. (tam hợp cập đối cung xương khúc chiếu, canh hội thiên cơ Thái âm, tất chủ dâm ẩn)

Xương khúc ở phúc đức, sẽ làm quyền to của chức. (canh được tử vi cư ngọ cung hay)

Nhật nguyệt an mệnh xấu vị, trước sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện mà lại khoe khoang khoác lác. (tham, làm việc điên đảo. Tử thân nhị cung quý, cát thật đẹp)

Văn xương văn khúc hội liêm trinh vu tị hợi, chết chết non. (tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị của là cũng. Tân sinh ra tối kỵ)

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục.

Xương khúc phá quân lâm dần mão, sát dương phá tan định bôn ba. (vị của từ thủy nhắm hướng đông)

Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

Xương khúc lộc tồn, do là kỳ lạ.

Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý. (lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được xương khúc củng xung, đều bị phú quý)

[ tả phụ, hữu bật ]

/ tả phụ /

Tả phụ thủ mệnh, Tử Phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

Tả phụ thủ mệnh, Tử Phủ cameras xương nhật nguyệt tham vũ hội hợp, rất có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan thì phú quý không lâu sau.

Tả phụ thủ mệnh, dương đà hỏa linh được thông qua, gia cự môn thất sát thiên cơ là hạ cách.

Tả phụ liêm trinh kình dương đồng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi. (hai sao đồng cung thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng xung, tất cư cực phẩm của quý)

Tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa. (hai sao tọa thủ vu thân mệnh, tam chủ cát củng phương luận. Gia sát điều không phải)

Tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn.

/ hữu bật /

Hữu bật thủ mệnh, hội tử vi phủ tướng xương khúc, chung thân phúc hậu.

Hữu bật Tử Phủ đồng cung, tài quan song mỹ, văn võ song toàn.

Hữu bật thiên tướng phúc đã tới. (chư cung gặp phúc, xấu vị hợi tam cung không mắc, tung quý không lâu sau xa, nhược mão dậu nhị hãm cung, ít vừa lòng toại nguyện)

Hữu bật liêm trinh kình dương đồng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Hữu bật và chư sát đồng cung, dương đà hỏa kị xung hợp, phúc mỏng.

Hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn.

/ tả phụ, hữu bật /

Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu. (ở cung mệnh thiên di là cũng, tam phương thứ hai)

Tả hữu đồng cung, nhóm la y tử. (thìn tuất an mệnh, tháng giêng bảy tháng thân người. Xấu cung an mệnh, tháng mười người sống. Vị cung an mệnh, tháng tư người sống. Mão dậu cung an mệnh, tám tháng mười hai tháng người sống. Tam phương vật luận)

Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý.

Tả hữu giáp mệnh là quý cách. (như an mệnh ở xấu cung, tả phụ ở tử cung, hữu bật ở dần cung. Tam, ngũ, cửu, tháng mười một người sống là cũng, nếu không quý thì đại phú)

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm. (tử vi thủ mệnh, tả hữu giáp của là cũng)

Tả hữu văn xương, vị tới thai phụ.

Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ. (tam tinh đồng cung cung mệnh, Phúc Thọ toàn bộ mỹ. Nhược nữ mệnh phùng của, vượng phu ích tử)

Tả hữu chỉ thủ chiếu cung mệnh, ly tông thứ ra. (thân mệnh vô chính diệu là cũng. Nhược tam phương hợp tử vi thiên tướng Thiên phủ cát)

Phụ bật gặp tài quan, y bật trước tử. (cung mệnh có ngôi sao may mắn, tài quan cung tả hữu lai triêu là cũng)

Tả hữu tài quan kiêm giáp củng, y lộc phong phú. (như tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch, hoặc giả cung tài bạch ở xấu, tả ở tử, hữu ở dần, chính là giáp cũng. Cung Quan lộc cũng cùng)

Tả hữu trinh dương, tao hình đạo.

Tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

[ thiên khôi, thiên việt ]

Cung mệnh tọa quý hướng quý, hoặc được tả hữu cát tụ, đều bị phú quý.

Khôi lâm mệnh, việt thủ thân, thay đổi gần nhau, tái được ngôi sao may mắn hội hợp, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu giúp đỡ.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương. (là trời ất củng mệnh cách)

Khôi việt đồng hành, vị tới thai phụ. (giả như khôi việt thủ vu thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, đều bị phú quý. Tam phương thứ hai)

Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai. (tử vi thủ mệnh ở ngọ cung, gặp văn xương thiên khôi đồng cung là cũng)

Khôi việt mệnh thân đa chiết quế. (gia cát phương luận, ở mệnh thân tối hay, tam phương thứ hai)

Khôi việt giáp mệnh là kỳ cách. (như an mệnh ở thìn cung, khôi ở mão, việt ở tị cung là cũng)

Quý nhân quý hương, phùng của phú quý. (thân mệnh có khôi việt quý nhân, vừa kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ giúp là cũng)

Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý. (mệnh thân hay, tam phương thứ hai. Sai ai ra trình diện hình sát xung hội người bình thường)

Khôi việt phụ tinh là Phúc Thọ. (hai sao ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn)

Khôi việt gặp lại dương linh thiên không cướp thấu, cố tật vưu đa.

[ thiên mã ]

Thiên mã lâm mệnh thân cung, vị của dịch mã, chủ hiếu động. Ưa lộc tồn Tử Phủ xương khúc thủ chiếu là cát.

Thiên mã lộc tồn đồng cung, vị của lộc mã cùng bôn ba, chủ đại cát lợi. (kị sai ai ra trình diện sát dương hỏa chặn lộ không vong cập chết hết của hương, đa chủ lao khổ)

Thiên mã tọa thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng.

Thiên mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu.

Thiên mã phùng không vong chết hết, tai bệnh bất lợi.

Nữ mệnh, thiên lương gặp mã, tiện hơn nữa dâm. (thiên mã tọa mệnh, tam hợp gặp thiên lương chụp ảnh chung là cũng)

Tử vi đẩu số — luận mệnh yếu quyết

Tử vi đẩu số — đi hạn (hạ)

Tử vi đẩu số — đi hạn (thượng)

2012- 09- 10  10: 28: 16 phân loại: Tử vi đẩu số  nhãn:  tên cửa hiệu đại trung tiểu đặt

Đi hạn thôi pháp

Tử vi đẩu số đi hạn, bao quát đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời.

Đại hạn suy tính mười năm vận khí cập muốn phát sinh sự, tiểu hạn suy tính một năm vận khí cập muốn phát sinh sự, lưu niên suy tính một năm vận khí cập muốn phát sinh sự, lưu nguyệt khán một tháng vận khí cập muốn phát sinh sự, lưu nhật, lưu thời phân biệt khán một ngày đêm cập một canh giờ vận khí cập muốn phát sinh sự. Cái gọi là vận khí, vô ngoại ư cát hung họa phúc mà thôi. Dụng đẩu số thôi vận, là nhất cửa ải đại nạn, bản chỗ giảng thuật là thuộc sơ cấp nội dung.

Đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời

1, đại hạn

Đại hạn khởi pháp: Đại hạn chủ mười năm của quang vinh khô hưu cữu, họa phúc nghèo thông. Dương nam âm nữ do cung mệnh thuận đi, âm nam dương nữ do cung mệnh đi ngược chiều, mấy tuổi khởi pháp dĩ ngũ hành cục là chuẩn. Thủy nhị cục từ hư nhị tuổi lên đại hạn, mộc tam cục từ hư ba tuổi khởi đại hạn, kim tứ cục từ hư tứ tuổi lên đại hạn, đất ngũ cục từ hư ngũ tuổi lên đại hạn, hỏa lục cục từ hư sáu tuổi khởi đại hạn.

Đại hạn giai tòng mệnh cung khởi, dương nam âm nữ thuận đi, mười năm đi nhất cung. Bước đầu tiên đại hạn ở cung mệnh, bước thứ hai đại hạn ở cung phụ mẫu, bước thứ ba đại hạn ở cung phúc đức, bước thứ tư đại hạn ở cung điền trạch, đệ ngũ bộ đại hạn ở cung Quan lộc, thứ sáu bộ đại hạn ở nô bộc cung… . Như mộc tam cục sinh ra, bước đầu tiên đại hạn ở cung mệnh, biểu hiện 3- 12 tuổi mười năm này vận trình của cát hung, bước thứ hai đại hạn ở cung phụ mẫu, biểu hiện 13- 22 tuổi mười năm này vận trình của cát hung, sau đó mỗi mười năm thuận đi nhất cung, lần lượt loại suy là được.

Âm nam dương nữ đi ngược chiều, mười năm đi nhất cung. Bước đầu tiên đại hạn ở cung mệnh, bước thứ hai đại hạn ở huynh đệ cung, bước thứ ba đại hạn ở cung phu thê, bước thứ tư đại hạn ở cung tử nữ, đệ ngũ bộ đại hạn ở cung tài bạch, thứ sáu bộ đại hạn ở cung tật ách… . Như mộc tam cục sinh ra, bước đầu tiên đại hạn ở cung mệnh, biểu hiện 3- 12 tuổi mười năm này vận trình của cát hung, bước thứ hai đại hạn ở huynh đệ cung, biểu hiện 13- 22 tuổi mười năm này vận trình của cát hung, sau đó mỗi mười năm đi ngược chiều nhất cung, lần lượt loại suy là được.

Luận đại hạn mười năm họa phúc: Tựu đại hạn sở hành của cung vị, cùng với trong cung tinh diệu của miếu hãm thiện ác, hóa cát hóa hung, thậm chí đại hạn đối cung, tam hợp cung niềm vui kị xung chiếu làm sao, tế gia xem kỹ, cát thì cát luận, hung thì hung phán đoán. Nếu như đại hạn sở đáo của cung, kỳ trong cung tinh diệu toàn bộ thuộc ngôi sao may mắn, vừa nhập miếu, vượng, được địa của phương, vô kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, Hóa kị chờ hung tinh đồng cung, thì biểu thị mười năm này vận trình thuộc cát, sự nghiệp thịnh vượng, không có hung tai, cầu tài thuận lợi, mọi việc tâm tưởng sự thành, ít có phiền não ngăn trở. Nhưng nếu như đại hạn trong cung đồng thời có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, Hóa kị chờ hung tinh và ngôi sao may mắn đồng cung, thì chủ mười năm thành bại không đồng nhất, cát hung nửa này nửa nọ, có tốt có xấu. Nếu như đại hạn sở đáo của cung, kỳ trong cung ngôi sao diệu nhập không được địa, lạc hãm của phương, đồng thời lại có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, Hóa kị chờ hung tinh, thì đến đây mười năm đại hạn là hung, sự nghiệp khốn đốn, mọi việc nan như ý. Nếu như đồng thời có lưu niên ác sát rơi vào đến đây đại hạn của cung, hơn nữa tiểu hạn sở hành của trong cung có hung thần, thì dễ có quan tai, tật bệnh, rủi ro, tử vong các loại hung tai. Gặp mấy của hung tinh càng nhiều thì kỳ tai càng nặng, tai hoạ của tính chất thì lúc này lấy tinh tình mà định. Nào đó bộ đại hạn gần đi hết, yếu phùng cởi hạn là lúc, nhược cai trong cung ngôi sao may mắn khá nhiều, thì chủ một thân ít có tai hoạ, mọi việc thượng xưng thuận lợi, nhưng nếu như cai trong cung sát tinh khá nhiều, thì chủ một thân mọi việc không được thuận, có nhiều tổn hại tài, thị phi, bệnh hoạn, tai cữu các loại bất lợi, phải, phàm cởi hung hạn chi tế, hoặc nhập hung hạn chi tế, cần phải phòng ngoài ý muốn tổn thất cập bất trắc họa.

Đại hạn đi tới dần, thân, tị, hợi, ngọ cung, gặp tử vi, Thiên phủ, Thái âm, thái dương, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc chư tinh, mà lại nhập miếu, vượng, được địa của phương, thì chủ may mắn, nhân tài thịnh vượng, sự nghiệp tiến bộ, mọi việc thông thuận tốt đẹp, thậm chí có sinh con trai vào bến niềm vui.

Thái hạn đi tới thìn, tuất, xấu, vị, mão, dậu cung, gặp thất sát, liêm trinh, thiên thương, thiên sứ, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp, Hóa kị chờ ác tinh giao nhau, một thân tất phi thuận lợi, phần nhiều là phi, khẩu thiệt, nghèo khó, rủi ro, tật bệnh, nhân khẩu tử vong, sự nghiệp rách nát chờ hung sự, thậm chí tửu sắc hôn mê, bản thân tử vong chờ hung.

Đại hạn gặp tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, đều chủ điềm lành, có quan người thiên quan gia chức, sự nghiệp trôi chảy, thường nhân cũng chủ tài vận tốt lương, bận rộn như ý, gia đình tốt đẹp, thiêm nhân vào bến. Phụ nhân đi đến đây hạn cũng sẽ phùng gặp vui mừng việc, phu phụ ân ái sự hòa thuận; kinh thương người cũng sẽ liên tiếp thu lợi, tài vận tràn đầy.

Luận đại hạn động bàn:

Phán đoán suy luận đại hạn thì, dĩ đại hạn cung làm cung mệnh, xưng là “Đại hạn cung mệnh”, nghịch nhất cung là đại hạn huynh đệ cung, tái nghịch nhất cung là đại hạn cung phu thê, còn lại loại suy. Tỷ như đại hạn đi được thìn cung, thì thìn cung là đại hạn cung mệnh, mão cung là đại hạn huynh đệ cung, dần cung là đại hạn cung phu thê, xấu cung là đại hạn cung tử nữ… , đến đây xưng là “Động bàn” .

Nghiên cứu đại hạn cát hung thì, cần phải tương đại hạn đối cung và đại hạn tam hợp cung tổng thể tiến hành phán đoán suy luận, đồng thời yếu kết hợp tứ hóa phi tinh, kỳ phán đoán cách và từ nguyên mệnh bàn khán suốt đời đại cục phương pháp không khác nhiều. Như đại hạn ở thìn cung, thì muốn xem tử cung (đại hạn cung tài bạch), thân cung (đại hạn cung Quan lộc), tuất cung (đại hạn cung thiên di), cũng biết hiểu một thân ở mười năm này vận trình cát hung, thành tựu làm sao (dĩ đại hạn của tam phương tứ chính tổng thể phán đoán suy luận), bao quát tài vận làm sao (khán đại hạn cung tài bạch), sự nghiệp làm sao (khán đại hạn cung Quan lộc), ra ngoài cát hung làm sao (khán đại hạn cung thiên di), đương nhiên cũng có thể khuy của mười năm này trong, một thân huynh đệ làm sao (khán đại hạn huynh đệ cung), ái tình hôn nhân làm sao (khán đại hạn cung phu thê), tử nữ tình huống làm sao (khán đại hạn cung tử nữ), bản thân trạng huống làm sao (khán đại hạn cung tật ách), xã giao quan hệ làm sao (khán đại hạn nô bộc cung), nhà ở cập bất động sản làm sao (khán đại hạn cung điền trạch), tâm lý trạng thái cập phúc khí làm sao (khán đại hạn cung phúc đức), phụ mẫu làm sao (khán đại hạn cha mẹ của cung), các loại. Lúc này nhưng ứng với dĩ các ngoại hạng tinh là việc chính, ất cấp tinh là phụ, bính đinh mậu cấp tinh làm tham khảo. Ở phán đoán suy luận đại hạn cát hung thì, cần phải dĩ nguyên mệnh cục tác làm cơ chuẩn hậu, hợp lý cho ra kết luận. Tỷ như, nguyên mệnh thuộc phú quý của cách, suốt đời tất có đại thành tựu, năng lực thủ rất khá tài phú, địa vị cùng danh tiếng (đây là “Nguyên mệnh có định số”), như nào đó đại hạn cung mệnh cập đại hạn tài bạch, quan lộc, cung thiên di chư tinh miếu vượng hội cát, không gặp hung tinh, có thể phán đoán đến đây mười năm vận trình đại cát, một thân tất nhiên từng bước thành công, thăng chức rất nhanh, phú quý tung tin (đây là “Đi hạn có ứng với sổ”). Như nguyên mệnh bản thuộc nghèo hèn của cách, suốt đời tao nghèo, tịnh không có khả năng thu được sự nghiệp thành tựu cập tài phú, địa vị, danh tiếng (đến đây cũng “Nguyên mệnh có định số”), như vậy cho dù kỳ sở hành đại hạn cung mệnh cập đại hạn tài bạch, thiên di, cung Quan lộc chư tinh miếu vượng hội cát, không gặp hung tinh, nhưng không nên dĩ thăng chức rất nhanh, phú quý tung tin phán đoán của, kỳ vận chỉ có thể biểu thị mười năm bình ổn hoặc, hơi có tiến bộ, không có hung tai, áo cơm yên ổn hoặc phát mà vừa bại mà thôi (đến đây cũng “Đi hạn có ứng với sổ”). Bất kể là hoàn cảnh lớn không cho phép người ta phát đạt, còn là vô tình hay cố ý, còn là trời xui đất khiến, hoặc là có thật tốt kỳ ngộ đã tới, chính vô tài một nắm chặc các loại. Bất luận nguyên nhân bên trong còn là nhân tố bên ngoài, chánh sở vị tuy có kỳ vận mà vô kỳ mệnh, cho dù đi lên đại cát của vận, cũng chỉ thường thôi. Giống như một được màn cuối bệnh ung thư người đó, ăn đại lượng vào bến thuốc bổ hoặc thiên niên cỏ linh chi, nhân sâm, cũng không có khả năng khiến cho bệnh của hắn tình căn bản chuyển biến tốt đẹp, nếu như một trời sinh nhược trí người đó, thì là cho tái tốt đẹp chính là giáo dục, cũng không có khả năng khiến cho hắn trở nên thông minh đứng lên. Trung quốc thầy tướng số thuật chỗ cao minh ngay vu, không cần phải đi lo lắng hậu thiên hoàn cảnh xã hội nhân tố, chích dĩ sinh ra thời đại nhật thì làm cơ sở điểm, suy tính suốt đời vận mạng độ chuẩn xác cũng có bảy tám phần mười, hay này nhìn như tình cờ tao ngộ hoặc hết ý thương tổn sự cố, cũng là ở tử vi mệnh bàn hoặc ngày sinh tháng đẻ trung tâm năng lực sớm vài thập niên đem chuyện này tính ra lai, cổ người coi là “Trúng mục tiêu đã định trước”, đây là đến nay khoa học cũng giải thích không thông sự tình.

Luận đại hạn và sao Tứ hóa:

Ở phán đoán suy luận đại hạn thì, ứng với kết hợp sao Tứ hóa tiến hành phán đoán suy luận. Lúc này sao Tứ hóa bao quát bản năm sinh làm sao Tứ hóa (còn gọi là bản mệnh sao Tứ hóa), đại hạn chỗ cung Thiên can sao Tứ hóa (còn gọi là đại hạn sao Tứ hóa) lưỡng chủng. Như vậy giá lưỡng chủng sao Tứ hóa rốt cuộc là làm sao vận dụng ở thực tế phán đoán thượng ư?

1, đại hạn cung mệnh

Đại hạn tam hợp cung cập đại hạn đối cung phùng bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, ứng với dĩ cát phán đoán, ở đâu cung có hóa cát tức phán đoán ở đâu cung là cát, như đại hạn cung tài bạch có bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì phán đoán đến đây đại hạn mười năm tài vận hơi tệ, hóa lộc điều kiện tốt nhất, hóa quyền thứ hai, hóa khoa vừa thứ hai, đại hạn cung Quan lộc có bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì phán đoán đến đây mười năm sự nghiệp thịnh vượng, như vô hóa cát mà phùng Hóa kị, thì sự nghiệp không được thuận. Còn lại đại hạn cung mệnh, đại hạn cung thiên di phùng bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, cũng cùng đến đây để ý mà thôi. Đồng thời nên phân chia tinh tình của bất đồng mà sự tượng lại có ta sai biệt, như liêm trinh hóa lộc thiên cơ hóa lộc bất đồng ở ngoài, mặt khác, cần phải tường các trong cung chư tinh miếu hãm, cát hung số tử vi lăn lộn cập vừa phùng Hóa kị đích tình huống, phân rõ chủ yếu và thứ yếu, tiến hành châm chước, tổng hợp lại cân đối, do đó cho ra kết luận. Đại hạn phu thê, tử nữ, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu chư cung, phùng bản mệnh sao Tứ hóa, kỳ nhận định cũng y theo kể trên nguyên tắc.

2, đại hạn cung mệnh

Đại hạn tam hợp cung cập đại hạn đối cung phùng bản đại hạn tự thân hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa mà không phùng Hóa kị (như đại hạn cung Thiên can là giáp, thì dĩ giáp can lai phi tứ hóa, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị), ứng với dĩ cát phán đoán, ở đâu cung có hóa cát tức phán đoán ở đâu cung là cát, kỳ lực ảnh hưởng bỉ phùng bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa là cường. Như đại hạn cung tài bạch có bản đại hạn hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì phán đoán đến đây đại hạn mười năm tài vận hơi tệ, hóa lộc điều kiện tốt nhất, hóa quyền thứ hai, hóa khoa vừa thứ hai, đại hạn cung Quan lộc có bản đại hạn hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì phán đoán đến đây mười năm sự nghiệp thịnh vượng, như vô hóa cát mà phùng Hóa kị, thì sự nghiệp không được thuận. Còn lại đại hạn cung mệnh, đại hạn cung thiên di phùng bản đại hạn hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cũng cùng đến đây để ý. Đồng thời nên phân chia tinh tình của bất đồng mà sự tượng lại có ta sai biệt, như liêm trinh hóa lộc thiên cơ hóa lộc chỗ bất đồng, mặt khác, cần phải tường các trong cung chư tinh miếu hãm, cát hung số tử vi lăn lộn cập vừa phùng Hóa kị đích tình huống, phân rõ chủ yếu và thứ yếu, tiến hành châm chước, tổng hợp lại cân đối, do đó cho ra kết luận.

3, phùng đại hạn ứng với dĩ đại hạn sao Tứ hóa là việc chính

Bản mệnh sao Tứ hóa là là phụ, bởi vì đại hạn sao Tứ hóa so sánh bản mệnh sao Tứ hóa là cường. Đại hạn tam mới có bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lại có đại hạn tự thân hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì dệt hoa trên gấm, cát càng thêm cát, mười năm vận may, tất có nặng tiến bộ lớn. Nhược phùng Hóa kị ở nào đó cung, khán là bản mệnh Hóa kị còn là đại hạn Hóa kị, dĩ đại hạn Hóa kị tinh là việc chính tiến hành phán đoán suy luận. Nếu như đại hạn hóa quyền và bản mệnh Hóa kị đồng cung, thì đại hạn hóa quyền lực lượng đủ để chống đối bản mệnh không được cát; như đại hạn Hóa kị và bản mệnh hóa quyền đồng cung, nhân hóa quyền không sợ Hóa kị tập kích, sở dĩ Hóa kị chỉ là tăng phiền nhiễu, bất túc làm hại.

2, tiểu hạn

Tiểu hạn khởi pháp:

Tiểu hạn chủ một năm của quang vinh khô hưu cữu, họa phúc nghèo thông. Tiểu hạn giống nhau nam mệnh thuận đi, nữ mệnh đi ngược chiều, mà không phân âm dương. Phàm thuộc dần ngọ tuất năm sinh ra, do thìn cung khởi nhất tuổi tiểu hạn, thân tử thìn năm sinh ra, do tuất cung khởi nhất tuổi tiểu hạn, hợi mão vị năm sinh ra, do xấu cung khởi nhất tuổi tiểu hạn, tị dậu xấu năm sinh ra, do vị cung khởi nhất tuổi tiểu hạn. Nơi này tuổi là chỉ tuổi mụ. Tiểu hạn mỗi mười hai năm chuyển hoàn mệnh bàn một vòng, lại nhớ tới thì ra là cung vị.

Luận tiểu hạn họa phúc: Nếu bàn về tiểu hạn cát hung làm sao, thì ứng với thị tiểu hạn sở hành của cung vị, cùng với trong cung tinh diệu của miếu hãm thiện ác, hóa cát hóa hung là suy luận căn cứ, kỳ nhận định và phán đoán đại hạn hoàn toàn nhất trí, đồng thời cũng ứng với thị tiểu hạn của đối cung và tam hợp cung cát hung làm sao, vưu cần phải chú ý tiểu hạn đối cung sở cụ của lực ảnh hưởng.

3, lưu niên

Lưu niên khởi pháp:

Lưu niên vừa xưng thái tuế, hoặc lưu niên thái tuế, biểu một năm của cát hung họa phúc làm sao. Hôm nay năm mậu dần, thì dần là đương niên thái tuế, dĩ ở mệnh bàn dần cung khán năm nay một năm vận khí, sang năm kỷ mão, thì dĩ mão cung khán sang năm một năm vận khí.  1990 niên canh ngọ, thì dĩ ngọ cung khán cai năm một năm vận khí.  2000 niên canh thìn, thì tầm địa bàn thìn cung, dĩ định cai năm của cát hung. Lưu niên cùng tiểu hạn như nhau, mỗi mười hai năm chuyển hoàn mệnh bàn một vòng, lại nhớ tới thì ra là cung vị. Đồng thời, đương lưu niên ở nào đó cung thời gian, tiểu hạn nhất định sẽ ở tương ứng nhất cung. Như dần năm sinh nam mệnh, nhất tuổi thì lưu niên ở dần cung, tiểu hạn ở thìn cung, nhị tuổi thì lưu niên ở mão cung, tiểu hạn ở tị cung. Cho nên mỗi phùng địa chi là dần lưu niên, tiểu hạn ở tất ở thìn cung, mỗi phùng địa chi là mão lưu niên, tiểu hạn tất ở tị cung. Từ đó có thể biết, lưu niên và tiểu hạn mỗi mười hai năm một tuần hoàn, đồng thời rơi vào và mười hai năm tiền giống nhau cung vị thượng. Thế nhưng mười hai năm tiền mỗi năm và mười hai năm hậu mỗi năm tuy rằng thái tuế tiểu hạn ở đều tự giống nhau cung vị, mà kỳ cát hung căn bản cũng không khả năng như nhau, thậm chí hoàn toàn không có chỗ tương tự. Kỳ nguyên nhân là sở hành đại hạn đã và thì ra là đại hạn tịnh không giống nhau, đồng thời lưu niên địa chi tương đồng, mà lưu niên Thiên can cũng đã phát sanh biến hóa, tự nhiên, lưu niên và tiểu hạn và mười hai năm tiền sở chủ cát hung sự tượng cũng sẽ không nói hùa.

Luận lưu niên thái tuế họa phúc:

Thái tuế chủ năm này nhất tuổi của cát hung, thái tuế ưa và cát diệu cùng độ, như thái tuế trong cung là ngôi sao may mắn mà lại nhập miếu vượng nơi, thì tai khinh họa ít, thậm chí một năm đại cát, mà vô cùng sao không thuận hoà hung sự. Thái tuế và sát diệu không được mục, nhược và hung thần cùng giá trị hoặc phùng gặp, thì sống tai hoạ. Nếu như thái tuế sở đáo của trong cung đa số ác diệu, mà lại tam phương sẽ có đông đảo hung tinh, hoặc phùng lưu niên sát tinh bay vào thái tuế cung, đa chủ tứ ác thành hung.

Thái tuế đi tới tấu thư, chiếu tướng, thẳng phù, thiên thương, thiên sứ, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp, Hóa kị tinh chỗ, nhược chích phùng thượng lệ một … hai … Vị hung tinh, thì chủ nhân tài tản ly, hoặc tật bệnh khóc chờ không được cát hiện ra.

Nhược thái tuế cập đại hạn, tiểu hạn đều sai ai ra trình diện sát nặng, vừa phùng sao Hóa kỵ đồng cung hoặc gia hội, thì quan lại tao giáng cấp hoặc mất chức chờ quan tai, thường nhân chiêu tai hoạ ngoài ý muốn, mang thai người hội sanh non, tổn hại thai, ở bệnh trung tâm người hoặc tuổi tác đã cao người, thì chủ tử vong.

Nhược ác sát có ở đây không được địa chỗ, một cơn lốc của ách, đại hung, nhược tuổi hạn câu lâm ác sát hãm địa mà vô ngôi sao may mắn, mà lại trúng mục tiêu vô cứu, chủ kỳ năm khó thoát, đa tới vong nguy.

Nhược nguyên cung mệnh có kình dương hoặc đà la, có lẽ nguyên mệnh tam mới có kình dương đà la gia hội, mà lưu niên thái tuế đi tới dương đà chỗ của phương, hơn nữa thái tuế cung của tam phương tứ chính phùng có lưu dương hoặc lưu đà, là “Dương đà điệt tịnh”, một thân định tao đại nạn, tai hối sâu nặng.

Thái tuế hóa kỵ nhập thiên la địa võng lại thấy hung tinh. Nhược lưu niên là thìn năm hoặc tuất năm, thì thái tuế liền rơi vào thìn cung thiên la, tuất cung địa võng của viên, mà tam hợp sai ai ra trình diện thất sát, hoặc và thất sát cùng độ, đa chủ có tai (như thái tuế ở thìn cung thiên la, thân tử thìn tam hợp, mà thìn, thân, tử bất luận cái gì nhất cung có thất sát tọa thủ tức là).

Giả như nguyên mệnh bàn là thất sát tọa mệnh hoặc tam mới có thất sát, thái tuế canh kị đi thất sát của cung hoặc tam mới có thất sát của cung, nếu như đi đến đây lưu niên, tức là “Thất sát gặp lại”, chủ đại hung, phùng đại hạn, tiểu hạn câu cát lại vừa giảm kỳ tai hoạ, trái lại khổ nhị hạn trợ Trụ vi ngược, là năm tất dữ nhiều lành ít, sự nghiệp đại bại, nặng người quan tai lao ngục, hay là bị thương tàn phế tử vong.

Phàm đại hạn, tiểu hạn, thái tuế, đều phạ đi thiên thương thiên khiến cho nơi, phạ đi thiên không Địa kiếp nơi, phạ đi kình dương đà la nơi, cập dương đà xung chiếu nơi. Phạ cởi hung hạn, phạ phùng hung hạn. Lại sợ thương khiến cho, kiếp không, dương đà tịnh giáp tuổi hạn (như thiên sứ ở dần, thiên thương ở tử, tuổi hạn ở xấu cung, tức là thương khiến cho tịnh giáp nơi. Dương đà giáp hạn cũng thế, nhân dương đà thủ mệnh, còn là hung, huống giáp hạn, đồng dạng thuộc hung). Nhược gặp gỡ thuật của triệu chứng xấu, nếu muốn bình an vô sự hoặc tai hoạ giảm bớt, cần phải khán có hay không có thọ tinh tử vi, thiên đồng, thiên lương, tham lang tọa cung mệnh hoặc ở tuổi hạn cung, nếu có thì có thể giải trừ hung. Phàm dục tế thôi, canh cần phải khán nguyệt giá trị ác sát, nhật giá trị ác sát, gia thấu hay không. Nói chung lớn hơn hạn, tiểu hạn, thái tuế cập nguyệt, nhật, thì lục người, tham tường cát hung suy đoán của. Luận khổ hạn cập thái tuế của cát hung, cần phải tường đại hạn độc thủ, cát hung làm sao; tiểu hạn độc thủ, cát hung làm sao; thái tuế độc thủ, cát hung làm sao. Tuổi hạn câu hung thì hung. Vừa khán đại hạn và tiểu hạn tương phùng, cát hung làm sao, đại hạn phùng thái tuế, cát hung làm sao, tiểu hạn phùng thái tuế, cát hung làm sao, dĩ định họa phúc. Vừa khán thái tuế xung đại hạn, tiểu hạn, thái tuế xung dương, đà, thất sát, sau đó có thể phán đoán cát hung. Ở phán đoán suy luận đương niên vận khí thì, phải coi trọng đinh cấp tinh và mậu cấp tinh (tức lưu niên tương tiền chư tinh và lưu niên tuổi tiền chư tinh, tên gọi tắt là lưu tinh) tác dụng. Quan sát lưu tinh bay vào bản mệnh bàn các cung đích tình huống, dĩ bay vào nguyên cung mệnh là việc chính, bay vào tam hợp cung cập đối cung là phụ, phán đoán suy luận một năm tạp tượng (nơi này của nguyên cung mệnh là chỉ bản mệnh cung mệnh, mà không phải là chỉ đại hạn cung mệnh hoặc lưu niên cung mệnh), tỷ như có đại hao tinh bay vào nguyên cung mệnh hoặc nguyên cung tài bạch, khả năng tiền tài trên có tổn thất hoặc giác đại chi, chỉ bối bay vào nguyên cung mệnh phòng có tiểu nhân hãm hại. Các loại. Cần phải chú ý, lưu tinh chích khởi tác dụng phụ trợ, nhưng cần phải dĩ đại hạn, lưu niên trong cung chư tinh của cát hung và miếu hãm làm chính phán đoán.

Luận lưu niên động bàn:

Phán đoán suy luận lưu niên thái tuế cát hung thì, dĩ lưu niên chỗ ở cung vị làm cung mệnh, xưng là “Lưu niên cung mệnh”, nghịch nhất cung là lưu niên huynh đệ cung, tái nghịch nhất cung là lưu niên cung phu thê, còn lại loại suy. Tỷ như lưu niên đi được thìn cung, thì thìn cung là lưu niên cung mệnh, mão cung là lưu niên huynh đệ cung, dần cung là lưu niên cung phu thê, xấu cung là lưu niên cung tử nữ… , đến đây xưng là “Động bàn”, và đại hạn động bàn nguyên lý hoàn toàn tương đồng. Nghiên cứu lưu niên cát hung thì, cần phải tương lưu niên đối cung và lưu niên tam hợp cung làm chỉnh thể, tịnh kết hợp tứ hóa phi tinh, do đó phán đoán suy luận một năm vận khí, kỳ phán đoán cách và do nguyên mệnh bàn khán suốt đời đại cục phương pháp không khác nhiều. Như lưu niên địa chi là thìn, lưu niên liền ở thìn cung, trừ xem xét thìn cung tinh diệu cát hung ngoại, còn phải xem tử cung (lưu niên cung tài bạch), thân cung (lưu niên cung Quan lộc), tuất cung (lưu niên cung thiên di), cũng biết hiểu một thân ở một năm này vận trình cát hung, thành tựu làm sao (dĩ lưu niên cung vị tam phương tứ chính tổng thể phán đoán suy luận), bao quát tài vận làm sao (khán lưu niên cung tài bạch), sự nghiệp làm sao (khán lưu niên cung Quan lộc), ra ngoài cát hung làm sao (khán lưu niên cung thiên di), đương nhiên cũng có thể khuy của giá trong một năm, một thân huynh đệ làm sao (khán lưu niên huynh đệ cung), ái tình hôn nhân làm sao (khán lưu niên cung phu thê), tử nữ tình huống làm sao (khán lưu niên cung tử nữ), bản thân trạng huống làm sao (khán lưu niên cung tật ách), xã giao quan hệ làm sao (khán lưu niên nô bộc cung), nhà ở cập bất động sản làm sao (khán lưu niên cung điền trạch), tâm lý trạng thái cập phúc khí làm sao (khán lưu niên cung phúc đức), phụ mẫu làm sao (khán lưu niên cha mẹ của cung), các loại. Lúc này nhưng ứng với dĩ các ngoại hạng tinh là việc chính, ất cấp tinh là phụ, bính đinh mậu cấp tinh muốn làm là tham khảo, nhất là bất khả quên đinh cấp tinh và mậu cấp tinh (tức lưu niên tương tiền chư tinh và lưu niên tuổi tiền chư tinh) tác dụng.

Luận lưu niên và sao Tứ hóa:

Ở phán đoán suy luận lưu niên thì, ứng với kết hợp sao Tứ hóa tiến hành phán đoán suy luận. Lúc này sao Tứ hóa bao quát bản năm sinh làm sao Tứ hóa (còn gọi là bản mệnh sao Tứ hóa), đại hạn chỗ cung Thiên can sao Tứ hóa (còn gọi là đại hạn sao Tứ hóa), lưu niên Thiên can sao Tứ hóa (còn gọi là lưu niên sao Tứ hóa) ba loại. Nhân hạn năm sao Tứ hóa phi bố cách huyền diệu nhất, hết sức phức tạp và cao thâm, bản chỗ chích giới thiệu trong đó cơ bản nhất mà thô thiển nội dung. Lúc này cần phải chú ý, hôm nay năm 1998 năm can chi là mậu dần, thì lưu niên Thiên can là mậu, suy đoán nông lịch 1998 năm vận khí thì, thì yếu dĩ mậu can lai phi sao Tứ hóa, mà không năng lực dĩ mệnh bàn thượng dần cung bản thân Thiên can lai phi tứ hóa, tỷ như mệnh bàn thượng dần cung Thiên can là giáp, bất khả dụng giáp can lai phi tứ hóa. Sáu mươi một giáp một luân hồi, năm nay mậu dần, sáu mươi năm sau vừa phùng mậu dần năm, mặc dù đang nguyên mệnh bàn thượng, cung vị cùng tồn tại dần cung, lưu niên Thiên can cũng tương đồng, đều là mậu, nhưng đại hạn phát sanh biến hóa, người tuổi tác cũng phát sanh biến hóa, sở dĩ hai cái này mậu dần, sở chủ cát hung lại sẽ không là giống nhau. Đồng thời, tử vi đẩu số lưu niên này đây mỗi một năm tháng giêng mùng một làm một năm bắt đầu, tháng chạp ba mươi (hoặc hai mươi chín) làm một năm kết thúc, mà không phải dĩ lập xuân là bắt đầu.

Bản mệnh sao Tứ hóa và đại hạn sao Tứ hóa phía trước văn đã có trình bày và phân tích, như vậy lưu niên Thiên can sao Tứ hóa rốt cuộc là làm sao và tiền lưỡng chủng sao Tứ hóa kết hợp, vận dụng ở thực tế phán đoán thượng ư?

1, phán đoán suy luận lưu niên vận khí thì, ứng với dĩ lưu niên sao Tứ hóa là việc chính, đại hạn sao Tứ hóa là phụ, bản mệnh sao Tứ hóa làm tham khảo, nghiêm chỉnh mà nói, bản mệnh sao Tứ hóa đối lưu năm lực ảnh hưởng quá nhỏ.

2, lưu niên sao Tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: Nếu như lưu niên cung mệnh, lưu niên cung mệnh đối cung (tức lưu niên cung thiên di), lưu niên cung mệnh tam hợp cung (tức lưu niên cung tài bạch và lưu niên cung Quan lộc) hội chiếu liễu cai lưu niên hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì cai năm ứng với dĩ cát phán đoán, nếu như đồng thời vừa phùng lưu niên Hóa kị, thì dĩ cát chỗ giấu hung luận của, canh cần phải tường xem xét ra sao cung Hóa kị, để làm ra cụ thể phán đoán. Nếu như lưu niên cung mệnh, cung thiên di, cung tài bạch, cung Quan lộc không có hội chiếu thượng lưu năm Thiên can hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì cai lưu niên bình thường. Nếu như lưu niên cung mệnh, cung thiên di, cung tài bạch, cung Quan lộc trung tâm nhất cung phùng thượng lưu năm Hóa kị, thì cai cung tác không được cát luận của. Tỷ như lưu niên cung mệnh có lưu niên Hóa kị tinh bay vào, thì cai năm vận khí không tốt, sẽ có không được thuận, tật bệnh, tranh chấp, thị phi chờ hung. Có lẽ lưu niên cung thiên di có lưu niên Hóa kị tinh bay vào, thì cai năm ra ngoài bất lợi, hoặc ra ngoài có tai hoạ, không được thuận chờ. Có lẽ lưu niên cung tài bạch có lưu niên Hóa kị tinh bay vào, cai năm tài vận thượng liền có phân tranh, rủi ro, tiêu hao việc. Có lẽ lưu niên cung Quan lộc có lưu niên Hóa kị tinh bay vào, cai tuổi tác nghiệp liền sẽ không thuận lợi, phòng thất trách, thất nghiệp, trong công tác bất lợi tình huống xuất hiện. Trừ lưu niên cung mệnh tam phương tứ chính ở ngoài, đối lưu năm cái khác cung vị cũng có thể án đồng dạng nguyên tắc xử lý, tỷ như lưu niên cung phu thê gặp lưu niên Hóa kị tinh bay vào, ứng với phòng thê tử sinh bệnh, có tai hoặc phu thê bất hòa, ly hôn, ở riêng chờ, đồng thời nên chú ý tình cảm vợ chồng.

3, đại hạn sao Tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: Lưu niên là do đại hạn quản hạt, một đại hạn quản mười năm, mười năm này vận khí tốt phôi là do đại hạn thống lĩnh. Cũng không phải thuyết, mười năm này mỗi một năm vận khí đều đi được hảo, tài khiến cho giá bộ đại hạn trở nên hảo, có lẽ mười năm này hàng năm vận khí đều phôi, tài khiến cho giá bộ đại hạn trở nên phôi đứng lên. Giá bộ đại hạn hảo, mà trong đó có chút lưu niên đi được phôi, thì cho thỏa đáng trung tâm có phôi, tái phôi cũng phôi không được đi nơi nào, hoặc là tạm thời phôi. Giá bộ đại hạn phôi, mà trong đó có chút lưu niên đi được hảo, thì là phôi trung tâm có hảo, cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào, hoặc là tạm thời hảo. Đại hạn đi được hảo, lưu niên cũng đi được hảo, tự nhiên là tốt hơn gia hảo. Đại hạn đi được phôi, lưu niên cũng đi được phôi, tự nhiên là phôi càng thêm phôi, đảo mi cực độ. Bởi vậy, đại hạn sao Tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng trọng đại. Nếu như lưu niên cung mệnh tam phương tứ chính (tức lưu niên cung mệnh, lưu niên cung thiên di, lưu niên cung tài bạch, lưu niên cung Quan lộc) phùng gặp gỡ đại hạn Thiên can hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, mà không phùng Hóa kị, thì cai lưu niên may mắn, khán ở đâu cung xong cát hóa, liền biết rốt cuộc là làm sao một may mắn pháp. Tỷ như đại hạn Thiên can hóa lộc nhập lưu niên cung Quan lộc, thì cai tuổi tác nghiệp trong công tác liền cát lợi ý tưởng và xông ra biểu hiện, mà lúc này, không cần khứ tính toán lưu niên cung Quan lộc là ở bản mệnh bàn thuộc cái gì cung. Nếu như lưu niên tam phương tứ chính phùng đại hạn Thiên can Hóa kị, thì đến đây năm sẽ không ứng với tác cát phán đoán, ở đâu cung phùng Hóa kị dù cho đối ở đâu cung bất lợi, như lưu niên cung mệnh phùng đại hạn Hóa kị, thì cai năm vận khí liền sẽ không thông thuận, liêm trinh Hóa kị phòng sinh bệnh hoặc huyết quang, thiên cơ Hóa kị chỉ có bất lợi ba động các loại, mà lúc này, không nên đi quản lưu niên cung mệnh là ở bản mệnh bàn thuộc cái gì cung.

4, lưu niên sao Tứ hóa đối đại hạn ảnh hưởng: Đại hạn sao Tứ hóa đối lưu năm có tác dụng lực, mà lưu niên sao Tứ hóa đối đại hạn cũng có tác dụng lực, nếu như lưu niên Hóa kị tinh bay vào đại hạn cung, đa chủ là năm có tai, bay vào đại hạn cung phu thê hoặc cung lộc cung, nên chú ý quan hệ vợ chồng, luyến ái người chỉ tao ngộ thất tình việc, trong công tác cũng gặp phải bất lợi. Cái khác có thể suy một ra ba, tự hành lĩnh ngộ.

5, lưu niên sao Tứ hóa một vốn một lời mệnh ảnh hưởng: Lưu niên sao Tứ hóa một vốn một lời mệnh có ảnh hưởng lực, nhưng lực ảnh hưởng điều không phải rất lớn. Mà trên thực tế lúc này trọng điểm ứng với đặt ở bản mệnh cung và cung thiên di, lưu niên hóa cát nhập bản mệnh cung và cung thiên di, chủ cát. Lưu niên Hóa kị nhập bản mệnh cung và cung thiên di, chủ hung. Lưu niên tứ hóa nhập bản mệnh cung và bản mệnh cung thiên di bên ngoài các cung, hầu như đối cai năm vận khí cát hung một có ảnh hưởng gì.

6, bản mệnh sao Tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: Bản mệnh sao Tứ hóa (tức năm sinh làm tứ hóa) chích đối đại hạn có tác dụng, đối lưu năm (hàm lưu năm trở xuống) cơ bản không thấu đáo tác dụng lực.

4, lưu nguyệt

Lưu nguyệt khởi pháp: Tử vi đẩu số mệnh bàn thượng có thể suy tính mỗi một tháng cát hung làm sao, suy tính nguyệt vận trước hết yêu cầu ra lưu niên đấu quân. Phương pháp là ở mệnh bàn thượng tìm được lưu niên địa chi chỗ ở cung vị, ở cai cung vị khởi tháng giêng, nghịch sổ tới bản thân sinh nguyệt chỉ, lại do sở chỉ cái kia cung vị đồ mở nút chai thì, thuận số tới bản thân sinh thì chỉ, lúc này sở dừng lại cung vị tức là cai lưu niên đấu quân chỗ. Có lẽ có thể tiên án kể trên phương pháp tiên yêu cầu ra tử năm đấu quân, lại do tử năm đấu quân chỗ cung vị đồ mở nút chai, thuận đi được muốn hỏi bốc lưu niên địa chi chỉ, thì là cai lưu niên đấu quân chỗ. Lưu niên đấu quân sở rơi cung vị là cai lưu niên tháng giêng, thuận đi nhất cung là hai tháng, tái thuận đi nhất cung là ba tháng… Mãi cho đến mười hai tháng, một tháng đi nhất cung, tuần hoàn mệnh bàn một vòng. Như gặp lưu niên trung tâm có tháng nhuận, thì dĩ cai tháng nhuận mười lăm nhật phân giới, hơn nửa tháng tác tiền một tháng, hạ nửa tháng tác hậu một tháng.

Luận lưu nguyệt của cát hung: Đấu quân mỗi trải qua một tháng thuận đi nhất cung, kỳ mỗi tháng của cát hung quan pháp hoàn toàn đồng ý với khổ hạn, gặp cát thủ chiếu thì tác cát luận, bằng không hung phán đoán, hoặc cát đa hung ít, hoặc dữ nhiều lành ít, hoặc cát hung nửa nọ nửa kia. Ở phán đoán suy luận mỗi tháng vận khí thì, phải coi trọng đinh mậu cấp tinh (lưu niên tương tiền chư tinh và lưu niên tuổi tiền chư tinh, tức lưu tinh) tác dụng. Quan sát 24 khỏa lưu tinh bay vào lưu nguyệt cung vị đích tình huống, dĩ bay vào lưu nguyệt cung mệnh là việc chính, tam hợp cung cập đối cung là phụ tiến hành phán đoán suy luận. Lưu tinh chích khởi tác dụng phụ trợ, giả như trong cung chủ tinh miếu vượng, rất có ngôi sao may mắn đồng cung, gia sẽ nói, cho dù lưu tinh trung tâm có hung tinh nhập chủ, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Thế nhưng trong cung đứng đầu tinh là lạc hãm, vừa có mấy người hung tinh đồng cung, gia hội, rất có lưu tinh trung tâm hung tinh nhập chủ nói, chuyện phiền toái chỉ sẽ có gia tăng.

Luận lưu nguyệt động bàn: Lưu nguyệt đi được cung vị là lưu nguyệt cung mệnh, nghịch nhất cung là lưu nguyệt huynh đệ cung… . . . , kỳ nguyên lý và đại hạn, lưu niên thái tuế động bàn nguyên lý tương đồng. Luận lưu nguyệt và sao Tứ hóa: Ở thôi nguyệt vận thì, cũng ứng với kết hợp sao Tứ hóa tiến hành phán đoán suy luận. Mà lúc này sao Tứ hóa, ứng với dĩ lưu niên Thiên can tứ hóa thành chủ, lưu niên Thiên can sao Tứ hóa đối lưu nguyệt lực ảnh hưởng lớn nhất, thứ nhì yếu lo lắng đại hạn sao Tứ hóa, đại hạn sao Tứ hóa đối lưu nguyệt cát hung cũng có giác đại lực ảnh hưởng.

5, lưu ban ngày lưu nguyệt chỗ ở cung vị lúc đầu nhất, thuận kim đồng hồ xoay tròn, một ngày đi nhất cung, từ mùng một tới ba mươi, trục thứ mỗi cung tuần quá. Như lưu nguyệt cung ở dần cung, thì cai đầu tháng nhất cũng ở dần cung, mùng hai ở mão cung, đầu tháng ba ở thìn cung… . Đương nhiên lưu nhật chỗ ở cung vị gặp phải trùng điệp đích tình huống, như lúc ban đầu vừa cùng mười ba nhật, ngày hai mươi lăm, mùng hai và mười bốn nhật, hai mươi sáu nhật… Hội trùng điệp ở nhất cung. Rất hiển nhiên, mùng một và mười ba, ngày hai mươi lăm cát hung chắc chắn sẽ không như nhau, một thân sở phùng gặp việc tình cũng không hội tương đồng, mà lưu nhật cung vị nhưng ở đồng nhất vị trí, đồng thời tuổi hạn cập lưu nguyệt chỗ nơi vừa không có phát sinh biến hóa, cái này xuất hiện mâu thuẫn, khó có thể tự bào chữa. Về phần giải quyết như thế nào vấn đề này, cổ nhân không có nói. Là điều hòa cái này mâu thuẫn, người thời nay có nhiều phát minh, nhưng cái khó dĩ nói cũng có lý, đồng thời dùng cho thực tiễn thì không hề chuẩn. Bản thân cho rằng, phải làm kết hợp lưu nhật Thiên can tiến hành suy tính. Nhưng giá thủy chung là tử vi đẩu số trung tâm khó có thể một điều đình trắc trở. Nhân sự to và nhiều, này thật nhỏ sự tình vốn là không có khả năng toàn bộ thôi cho ra lai, lưu ban ngày hạ, tự vô cùng tinh yêu cầu, nhược cần cù hơn thế, có “Nịch vu sổ thuật” của ngại, phi quân tử gây nên. Giới hạn trong học thức, nơi này bất năng thâm nhập giảng thuật.

6, lưu thời dĩ lưu nhật sở rơi cung vị đồ mở nút chai thì, thuận đi nhất cung là giờ sửu, do tử tới hợi, một canh giờ đi nhất cung, một ngày đêm đi hoàn mười hai cung, có thể khuy biết mỗi canh giờ vận khí đi ở mệnh bàn ở đâu cung, cát hung làm sao.

Đại hạn: Khi ngươi xem xong rồi cố định mệnh bàn các cung vị của đặc tính hậu, đầu tiên muốn xem đại hạn tiêu sái thế, tức đại hạn của cung vị, bả cung mệnh dĩ đại hạn cung vị khán của (mệnh bàn tinh viên của dời đi), cái khác các cung theo chuyển động cố định mệnh bàn ngôi sao diệu toàn bộ bất động, chỉ có cung vị động. Tái định tam phương tứ chính, như đại hạn nhập tử vị, tức tá tử vị là sau này mười năm của cung mệnh, thân vị là tài cung, thìn vị là cung lộc, ngọ là thiên di, hơn nữa đại hạn can cung của lộc tồn cập sao Tứ hóa (khôi, việt không cần) dĩ khán cố định bàn của yếu lĩnh, nhìn đại hạn trong vòng mười năm hành trình vận cát hung và các cung của biến hóa mà phán đoán của.

Tiểu hạn: Phân tích xong mười năm đại hạn đi vận của cát hung hậu, đón khán tiểu hạn, tiểu hạn này đây sinh ra năm chi lai khởi đoán như dần ngọ tuất dĩ thìn cung khởi nhất tuổi, nam thuận nữ nghịch không ngừng vận hành, tiểu hạn sở rơi cung vị, tức là cai cung vị năm đó cung mệnh, dĩ khán đại hạn đồng dạng yếu lĩnh đến xem, cai lưu niên bản thân của vận hành, định ra tam phương tứ chính hậu, ở hơn nữa cai cung của can cung tứ hóa (khôi, việt không cần), thấy rõ ràng lộc tồn, dương, đà cập sao Tứ hóa rơi vào tiểu hạn cái gì cung vị, tái xem thêm là đại hạn cái gì cung vị, cung mệnh là đại hạn cái gì cung vị, cung vị của đặc tính cần phải lưu ý, như tiểu hạn cung mệnh nhược rơi vào đại hạn cung Quan lộc, ứng với đặc biệt lưu ý sự nghiệp hoặc phu thê phương diện sự, dĩ khán cố định bàn yếu lĩnh lai phân tích tiểu hạn mệnh bàn, tức có thể nhìn ra cai năm bản thân đi vận của thuận nghịch và cát hung.

Thái tuế: Này đây lên trời ban tặng mỗi người, hoàn cảnh chung quanh của biến hóa là ngoại lai nhân tố, lên trời dành cho mỗi người tương đồng của phân lượng, nhưng mỗi người thừa thụ, nhân thụ mỗi người của vận hạn mà có chỗ bất đồng tạo hóa, nói cách khác thái tuế cung vị và tứ hóa đều giống nhau, nhưng đối với người ảnh hưởng lại lớn không giống nhau, thái tuế lưu niên cung mệnh dĩ lưu niên địa chi sở rơi của cung vị là mệnh viên, tái dĩ mệnh viên tam phương tứ chính đến xem đương niên thái tuế lưu niên đối với mình vận trình của ảnh hưởng trình độ.

1. Tiên khán thái tuế rơi vào cố định mệnh bàn cái gì cung vị.

2. Thái tuế tứ hóa yếu dĩ thái tuế mệnh bàn là việc chính.

3. Thái tuế của lộc tồn, dương, đà, khôi, việt thì cần phải dĩ tiểu hạn mệnh bàn là việc chính.

4. Thái tuế của mệnh bàn dĩ tam phương tứ chính tinh diệu tốt phôi cập mạnh yếu lai phân.

Lưu nguyệt: Lưu nguyệt phân thái tuế lưu nguyệt (chủ ngoại lai nhân tố), tiểu hạn lưu nguyệt (bản thân của vận trình) lưỡng chủng, phân rõ nội ngoại, các hữu sở tư, thái tuế lưu nguyệt cố định dĩ dần cung khởi tháng giêng, dĩ thái tuế lưu nguyệt của can cung khởi tứ hóa, dĩ dần cung khởi tháng giêng của mệnh viên, dựa vào đến đây thuận đi và phân tích yếu quyết và thái tuế lưu niên luận pháp tướng cùng. Tiểu hạn lưu nguyệt do đấu quân sở rơi của cung vị khởi tháng giêng do sở tưới của cung vị cố định can chi khởi tứ hóa, hóa cai cung vị là lưu nguyệt của mệnh viên khán cai nguyệt của vận trình cát hung.

1. Tiểu hạn sao Tứ hóa cùng với dương đà sở rơi cung vị, đấu quân lưu nguyệt phùng của cần phải đặc biệt lưu ý.

2. Đại hạn hoặc tiểu hạn sở đi cung vị, chính tinh nếu như phùng phá hoặc lạc hãm thì đặc biệt chú ý lưu niên sao nhỏ của đặc tính, cập sở chủ chuyện.

Lưu nhật: Thái tuế lưu ban ngày ngũ hổ độn pháp suy tính hoặc tham chiếu lịch vạn niên là được, tiểu hạn lưu ban ngày lưu nguyệt sở rơi biết cung vị lúc đầu nhất, thuận đi suy tính như lưu nguyệt ở ngọ cung, ngọ tức mùng một, vị cung tức mùng hai… … .

Lưu thời: Dĩ tiểu hạn lưu nhật đồ mở nút chai thì (thái tuế lưu nhật không tính là lưu thời), thuận đồng hồ báo thức phương hướng suy tính, như lúc ban đầu nhất ở ngọ cung, giờ tý tức ở ngọ cung, giờ sửu tức vị cung. . .

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数——入门

(一)须了解的基本概念:

●天干与地支

○十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

○十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

●五行生克制化

○五行相生:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金

○五行相克:金克木、木克土、土克水、水克火、火克金

●排盘(最简单,一天就会):坊间已有无数的紫微斗数排盘书籍,任何一本都行。(黑猫白猫,只要能抓到老鼠就是好猫)

●十二宫的定义与实际应用

○命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫(朋友宫)、官禄宫(事业宫)、田宅宫、福德宫、父母宫等十二个宫位以逆时钟方向来排列,实际应用容往后再详细分析。

●星性:将以具体并形象化等较容易理解的方式来帮助记忆。

●宫与星之间的相互关系

●星与星之间的相互观系

●格局

●四化星的应用:化禄、化权、化科、化忌的解析。

●命盘与实际生活相配合(最困难,但这也是紫微教室的终极目标)

基本上,我所列的这些基本概念在坊间的大部份紫微斗数书籍里都应该有提到,只是我将以不同的表达方式,活用这些最基本也最重要的原则。

(二)紫微斗数斗数学习的流程图: 斗数历史  →  天干  →  地支  →  十二宫定位  →  排盘原理  →  斗数星性  →  斗数格局  →  斗数四化  →  实际应用

十二宫  

紫微斗数的结构,除了星系以及吉曜、凶曜之外,最重要的环节在于十二宫。

所谓十二宫,是命宫、父母宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫、事业宫、福德宫、田宅宫。前五宫属于家庭关系,后七宫主要属于社会关系。其中六个宫位与感情有关,称为六亲宫,即命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、仆役宫、父母宫;另外六个宫位与感情无关,称为非六亲宫,即财帛宫、疾厄宫、迁移宫、事业宫、田宅宫、福德宫。

也就是说,先根据人的出生年月日时,将十二宫的位置排定,然后依照公式,将各系星曜以及杂曜推算出在那一垣,便知某宫有些甚么星曜,然后据之以论断吉凶,以及各种人事变化。

命宫所主,为人的容貌、性格、才能,以及一生的成败关键,以及对父母、子女、夫妻、兄弟、朋友间的关系。

父母宫所主,为父母对自己的影响,有无益荫,抑或反而有损,父母与自己间的感情如何,以至父母方面的亲友对自己的影响。

兄弟宫所主,为兄弟与自己的关系,有助力抑无助力,或甚至对自己有害;感情厚薄亲疏如何。以至兄弟方面的朋友对自己的影响。

夫妻宫表示夫妻间的关系是否和谐,性格是否相投,以及有无生离死别的情况。

子女宫主要表示生殖力的强弱,以及子女与自己的缘份厚薄。

财帛宫主财富多寡,易得抑或难得,善于理财还是不善于理财,其人喜正道求财,抑或专喜发横财等等对财富的态度。

疾厄宫主人的体魄特征易于患何种病患。

迁移宫主人的活动能力强弱。

奴仆宫主自己与部属之间的关系,服众抑或不服众。

事业宫主自己与上司及事业伙伴间的关系,以及适宜从事何种职业。

福德宫表示生活享受的品味,以及物质生活的优劣。

田宅宫表示置业的能力。

大限流年与宫位哲学

大限起法:

以局数而定。

水二局自命宫起二到十一岁。

木三局自命宫起三到十二岁。

金四局自命宫起四到十三岁。

土五局自命宫起五到十四岁。

火六局自命宫起六到十五岁。

阳男阴女自命宫顺行,阴男阳女自命宫逆行。

大运四化即以大运命宫所在宫位之天干来定。

流年看法:

先找出该流年地支。以流年地支微流年命宫宫位所在。今年戊寅年,流年命盘皆在寅宫。

流年年干定流年四化。 以生年与大运流年的星球碰撞以及移宫换位,加上四化飞星即可论断。

命宫与迁移宫的宫位哲学:

命宫表示现在、本地、本身的特质。迁移宫表示未来、外地,他人对自己的看法。命宫比迁移宫好,则适合在本地发展。迁移宫比命宫好,则适合在外地发展。命宫、迁移宫化忌本身未必有危险,但是会很忙碌,不能闲下来。

兄弟宫与仆役宫的宫位哲学:

兄弟宫表示兄弟姊妹与自己的关系。仆役宫表示自己与朋友的关系。兄弟宫是早期人际关系的基础,仆役宫则为人际关系的开展结果。兄弟宫与仆役宫好,与母亲缘深。

夫妻宫与官禄宫的宫位哲学:

夫妻宫表示配偶特质,以及自己与配偶的关系。官禄宫表示自己的事业,也表示别人对配偶的看法。夫妻感情不好,事业至少毁了一半。夫妻宫化权,则荫夫事业。

子女宫与田宅宫的宫位哲学:

子女宫表示子女特质,也可以看夫妻「恩爱」关系。田宅宫表示不动产状况。以离婚来看,子女宫化忌的机率可能比夫妻宫化忌还高。好阳宅出好子孙。阴宅决定子孙性格。田宅宫有阴煞,考虑重置祖坟。

财帛宫与福德宫的宫位哲学:

财帛宫可以看财运,以及物质生活。福德宫看前世修为,以及精神生活。福德宫可以表示内心所想。比方说武曲坐福德,往往表示「哈财」。前世之修行,今生之所得。福德宫表示别人对本人物质能力的看法。

疾厄宫与父母宫的宫位哲学:疾厄宫表示自己的身体状况,以及吉凶祸福。父母宫表示父母与自己的关系,尤其是父亲。父母宫也表示文书。父亲生病,考试不会好。疾病以及体质多为遗传。

十二宫相关事项

命宫

看一个人的个性,脾气 、性情、特质、身上的特征由命宫来看。

看个性可参考下述宫位:

一、命宫。

二、福德宫(潜意识)。

三、身宫。

四、参考迁移宫。

看长相可参考下述宫位:

一、命宫。

二、福德宫(潜意识)。

三、身宫。亦可看身体的疾病。业障病:看福德宫。

兄弟宫

一、看你与兄弟间的感情是否融洽。

二、看你与兄弟间彼此相处态度。

三、看你与兄弟间缘分是否浓厚。

四、看你与兄弟姊妹间的未来成就。

五、他们的个性。

夫妻宫

一、你对感情的态度。

二、夫妻间的对应关系。

三、与配偶的缘分。

四、你对配偶的态度。(最主要)〝对方〞对你的态度要看官禄宫。

***夫妻有共运之气,要判断夫妻是否会离婚,要看对方的夫妻宫是否有此气。

子女宫

一、子女的个性、特性。

二、与子女的缘分。

三、对子女的态度。若再看你子女的父母宫会更仔细。亦可由此看夫妻间的性生活。

天喜所在的宫位(天喜宫),看夫妻间的性行为、生小孩、结婚等事。

仆役宫

一、交往朋友的层次。(是达官贵人呢?或是贩夫走卒?)

二、与朋友的对应关系、缘分。

三、朋友对你是否有伤害。

四、员工、部属(如果你是老板)。

父母宫

一、看父母之间的对应关系、个性、特质。

二、你和父母之间的对应关系。

三、和父母之间的缘分。

=========================

以上为六亲宫,以下六宫与感情无关,所以是非六亲宫。

财帛宫

一、一生进财顺不顺。

二、金额大小。

三、财进来快慢(怎么进来?有无曲折?中途是否有变?)。

疾病宫

一、疾病灾难的来源。

二、配合命宫、身宫、福德宫可看一生最困扰你、最苦恼你的事情(烦恼的来源)。

迁移宫

一、出外的际遇。

二、遭遇的人、事物(不论你认识不认识)。

三、出外会遇到的任何情况。

四、在外的交通状况。

五、人际关系(人缘的好坏、是否有人缘)。

官禄宫

一、自己与上司及事业伙伴间的关系

二、以及适宜从事何种职业。

三、事业旺衰的可能走向。

田宅宫

一、住家的环境。

二、家中的摆设、装潢。

三、在家的情况。

四、看什么时候适合买房子?会不会有?怎么来的?

从古至今,从八字到紫微斗数,〝田宅宫〞一直都有「财库」的说法。

在紫微斗数中的财库是指大限中的「田宅宫」而言,为什么要专指大限中的田宅宫呢?因为财富的累积或消耗通常要经过一段时间,所以十年是一个很好的时间。

就先天的田宅宫来说有家宅与不动产方面的解释,如果田宅宫组合好属旺吉,当然就有置产的可能,如果组合不好那就没有了。

当然最重要的就是你自己的意愿了,如果你的财库旺盛,有闲钱置产,而你又有意愿当然就适合买房子,只是并非每个财库旺的人都会愿意置产,因为在财物分配(支配)上原本就是一种选择,就命理上来说当然不能硬性规定,不过在买房子之前看田宅宫这是应该不会错的。

福德宫

一、看你的祖德是否庇荫。

二、看你的潜意识个性。

三、看你的财源。主星特质

星性

紫微斗数包括了北斗及南斗两组星群:

(1)北斗星群:紫微星、天机星、太阳星、武曲星、天同星、廉贞星等六颗甲级主星。

(2)南斗星群:天府星、太阴星、贪狼星、巨门星、天相星、天梁星、七杀星、破军星等八颗甲级主星。

合计主星共有十四颗,且各星之间有其内蕴之五行特性, 其中大部分具有水的特质。

以下为整理的水星资料,并以假想之刻度尺来度量其相对之水流速﹝并非正确值﹞。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

破军———————–          

贪狼——————   

廉贞————–

太阴———-

天相——–

巨门——

天同—-     

破军: 爆破力十足的星,主动积极力强,可以具冲击性的瀑布水流代表之。

贪狼: 积极性强,反应速度快,但比破军多了一点慧黠,可以山涧水流代表之。

廉贞: 表面看似平稳,其实内心暗潮汹涌,可以大瀑布之前的水面水流代表之。

太阴: 缓缓流动,时快时慢,但变化幅度不大,可以江河之水流表之。

天相: 流速比江河更慢,动作更温吞,可以小溪的水流表之。

天同: 流速极慢,天同属福星,也叫懒惰星,可以小水沟的水流表之。

巨门: 巨门的特色是「暗」,流速亦慢,可以「加盖」的小水沟水流表之

七吉星与六煞星

七吉星指的是文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺、禄存。

六煞星指的是羊刃、陀罗、火星、铃星、天空、地劫。

文昌文曲:

相同特质:

清纯桃花。

有利于科举,文昌比文曲要明显。

无主星则早年艰苦,中晚年吉祥。

要注意经商的票据问题,化忌尤甚。

昌曲同宫,允文允武。

古书谓昌曲同宫女命淫荡,不可用于目前的时代背景。

逢廉贞容易成为公务人员。

相异特质:

文昌重文书,文曲重口才。

文昌容易成为文学家,文曲容易成为艺术家。

文昌的感情表达喜欢用情书,情书满天飞,看到人家就想追。

文曲的感情表达更加罗曼蒂克,甜言蜜语,风花雪月。

文昌化忌容易有生命危险,拜文昌帝君可制化。

文曲化忌容易有婚姻问题,拜观世音菩萨可制化。

左辅右弼:

相同特质:

均无自主性,像小木偶皮诺丘一般。

对过往感情仍时常铭记在心,倩影时常浮现脑海,重情惜情。

热心,自助助人,甚至会有点鸡婆。

落夫妻宫,配偶容易有婚外情,辅弼最大缺点。

孤星遇煞星,助纣为虐。

人缘好,适任外交官。

独坐命宫无主星,宜重拜养父母。

相异特质:左辅属阳,右弼属阴,除此之外没有什么不同。

天魁天钺:

相同特质:

贵人星。魁者鬼也,钺者业也,为前世业力及果报。

均有利于科举,以天魁较强。

逢凶化吉,消灾解厄,万事顺遂。

贵气重,小孩不好带。

具有侠义之风。

风流,惹祸桃花,易惹情劫,外遇对象一般较年长。

相异特质:

天魁为男性,天乙贵人,白天出生灵动力较强。

天钺为女性,玉堂贵人,夜晚出生灵动力较强。

天魁对阳年干更加有利,天钺则对应阴年干,但大致都不错。

禄存星:

超越四化,为最终的收获所在。

四化做前,禄存做结。

独坐则晚发,旁有羊陀夹制,发达较晚。

擎羊陀罗:

相同特质:

好事多磨,事不易成。

武器、暴戾的象征。

适合在军警界、黑白两道、律师方面发展,江湖星。

有正义感。

相异特质:

擎羊急,陀螺缓。

擎羊容易有肢体刑伤,也比较容易留伤疤。

陀罗容易有慢性疾病,不易根治。

擎羊沉不住气,陀罗缺临门一脚。

火星铃星:

相同特质:

艳丽,明亮耀眼,野性美。

暴戾的象征。

独坐命宫,宜重拜父母。

适合电子或是五金行业。

丹田够力,生命力强,适合大众传播。

相异特质:

火星易犯尖煞、烧伤。

铃星容易有肢体刑伤。

铃星比火星更刚烈。

地劫天空:

相同特性:

与宗教有缘。

一切化成空,故容易遁入空门。

气数受困,改风水,练气功,读了凡四训。

六亲缘薄。

一生起伏大。

相异特性:

地劫坐命,如半天折翅;天空坐命,如浪里行船。

地劫是物质上的空亡,主明争。

天空是精神上的空亡,主暗斗。

天空比地劫更具有宗教性。

地劫容易有物质上的劫数,天空则常有空虚烦恼,想不开。

其它星曜

禄存星

北斗三星,五行属己阴土。管食禄贵气、掌理寿基。是灾害解厄制化之星、是锦上添花之星。忌单守因没的施力也。随主星旺弱,解破军巨门之凶,居其它宫有制化解厄之效但忌冲破。

为人善机变、多学多能,如果火铃冲破乃巧艺之人。

五行:土

星性:

己土〝阴土〞,孤星,化气为贵,财星,主禄食,解厄也是一颗贵人星。

又叫得物星,就事情来说表示一定会发生或是得到。

是财星,宜入命、财宫位。

代表人物:

特质:

禄存入财帛宫得财。

禄存入夫妻宫得感情。

禄存星在命宫的现象

禄存坐命宫的你–表示你是属于薪水阶级的人,而非企业家型的人。

你的一生衣食不缺,不愁吃穿。(但是不代表你有钱,因为不愁吃穿不代表富有)

你的一生比较容易会被别人欺负,容易孤独无依,个性上会较为孤僻,你很重视金钱,禄存星若独坐,在你的命宫表示你会更重视每一笔钱财。

禄存星:

超越四化,为最终的收获所在。

四化做前,禄存做结。

独坐则晚发,旁有羊陀夹制,发达较晚。

天姚星

天姚属阴癸水,主风情、为桃花、爱慕、风流、好淫、痴情、秀才、口才好。庙在卯酉戍亥宫,入于身宫处事圆滑会察言观色,知进退有计谋,喜风月场所,为人幽默优雅,人缘好喜聊天。

五行:水

星性:

癸水,中斗星,化气为桃花,主风流,色骊黄。

玄娲星,早熟、风骚、风雅幽默、聪明、反应灵敏、人缘佳、好聊天、对艺术歌舞有特殊之天份、玩世不恭、好饮、游戏人间、喜交际。

代表人物:

特质:

它是一颗喜讯星亦是一颗桃花星。

桃花之意,但须配合其它花星。

天姚星在命宫的现象

如果你是女生而天姚星在命宫表示你的谈吐、容貌花俏动人,骚劲十足,喜欢打扮并且搔首弄姿,只是在外面总是爱的不追,追的不爱。

如果你是男生而天姚星在命宫表示你为猎艳高手,是个花心大萝卜,喜欢到处拈花惹草,玩世不恭。

天姚星在命宫的你总是脸上表情很丰富,眼睛会说话喔,你善于察言观色,也善于模仿,应对机智欲,能哭能笑。

天姚星:

下阴之水旺盛,精力充沛。

桃花百分百,招手成亲。

情感丰富,情欲重。

天刑星

天刑五行属阳火,属狗,庙寅卯酉戍宫曰天喜有权威。主医药,于人带点孤傲主有才干,军警属之。行事会执行到底,保持原则故示多劳碌,看似不易接近实心地很好与宗教有缘。于疾厄宫主幼年宜注意手足伤残、小儿淋痹、脑炎后遗症等。旺地主大权在握。

五行:火

星性:

阳火(丙),中斗星,化气为孤,主孤克,色赤。

业力星,与僧道有关,为人个性刚直,对法律、命理、医术、佛缘有特殊爱好。

代表人物:

特质:

它是一颗伤害星、是非星、灾祸星。

伤害方面:泛指一切灾难痛苦,是非刑伤,一切的官司牢狱之灾及官讼。

天刑星在命宫的现象

天刑坐命的你其实叛逆性很强,小时候非常爱唱反调,然后自己也不自觉,反正就是爱唱反调皮,常会有被父母打的很惨的现象。

如果你是女生而有廉贞星+破军星+天刑星在命宫–小心被别人强迫性破身,如果行运走到这种组合又碰上阴丧星、伤害星、凶暴星表示你可能会有被强奸之现象。

天刑星:

通仙佛界,六大神通。

易犯官非诉讼。

坐疾厄宫容易有开刀或是肢体刑伤的事件产生。

落哪一宫,哪一宫刑克重。

阴煞星

五行:火

星性:它是一颗暗星、亦指〝暗计〞、〝小人〞。

代表人物:

特质:  具邪祟之气,有〝暗藏、晦暗不明、潜伏、骯脏〞之意。

阴煞星在命宫的现象

阴煞星坐命的你–表示你的层次不算太高、比较是属于中下阶层的你比较容易会郁郁寡欢,个性是非常的不服输,而且敏感、多疑、好忌妒。

你比较容易察觉到别人的心思及计谋。

你比较容易常常莫名其妙的情绪低落,至于是什么原因自己也不清楚,反正就是会无渊无故的情绪不好。

你本身会不太爱洗澡、比较不重视自己的清洁。

阴煞星:

通鬼界,阴阳眼。

业障重,小孩容易受惊。

落疾厄宫容易有业障疾病,如癌症、精神异常、附灵等等。

落田宅宫,阳宅犯阴,神位、水法出问题。

落哪一宫,哪一宫容易出事。

天马星

天马五行属阳丙火,旺寅申,平巳亥,主好动,宜否看主星及三方四正加会之星而论断。单守逢恶煞凶死于外地。

于疾病主流行性病,男易遗漏,女性得之主容易月事不顺调。

五行:火

星性:

丙火,财星,主驿马,迁动,司禄。

代表人物:

特质:

喜禄存。忌天刑、火、铃、杀、破、狼遇之不吉。

强调〝马〞字,故有奴性,有快速、加速之意。

天马若遇吉星则越吉,遇凶星则更凶。

天马星在命宫的现象

天马星坐命宫的你–表示你的个性好动坐不住,没有定性、比较活泼、喜欢往外面跑,就算你在家里面也是喜欢到处走动,反正你就是静不下来,缺乏耐性。

你需要别人来鞭策你,否则难成大事。

如果你命宫中天马星遇上天空星则表示天马行空,你一辈子注定会飘荡,而且没有目标。

天马星

解神星

逢灾有救可解凶厄,最喜欢龙凤同夹府相贰星,有排解阴煞的能力,示有好发展。在子寅卯辰午戌为庙。

五行:火

星性:

为天生的医药星,又叫〝天医贵人〞,当医生最好命宫有此星(会成为良医)。

代表人物:

特质:

有解开、解除、和解、化解、泻的意思。

天梁+解神—最好的医生组合。

解神星在命宫的现象

解神星坐命宫的你—表示你此一生之中容易逢凶化吉。

你很喜欢帮助别人,喜欢当和事佬。

虽然可以逢凶化吉但是当你遇到吉事的事后也会被它解掉一部份。

如果在你的命宫中有这样的组合出现天喜宫+解神、天空、巨门(任一即可)–小心你会有下述的情形发生,你的姻缘容易流失、并且感情得来不易、最糟糕的是你的性能力比较弱。

天刑、阴煞皆为通灵星,与业障有关。

年系支星系

孤辰星

阳火,个性有点固执孤僻心理想法不是很健全,所以不宜入于父母宫容易造成亲人缘薄迟婚或聚少离多等等。

五行:火

星性:

孤辰在五行之中为〝阳火〞、强调〝孤〞字、指唯一独一无二。

寡宿在五行之中为〝阴火〞、强调〝寡〞字、指〝少数中的少数〞。

代表人物:

孤辰星、寡宿星的特质:

孤、寡有很强势的意思,在人群之中为佼佼者,有〝独占鳌头〞之意。

孤辰星、寡宿星在命宫的现象

孤寡坐命宫的你–你的自我意识非常强,主观意识也很强,你比较孤傲,即使你没有这个意思,默默的坐在一旁都会表现出很强的孤傲气,所以你常常觉得孤单,会有高处不胜寒的感觉,你不喜欢被约束,在工作领域中会是一位佼佼者。  

寡宿星

阴火,个性有点孤独不近人情容易自以为是,故亲缘薄弱,不宜坐命宫、福德宫或夫妻宫,主自视高外表有傲气其实内心满脆弱的。

五行:火

星性:

孤辰在五行之中为〝阳火〞、强调〝孤〞字、指唯一独一无二。

寡宿在五行之中为〝阴火〞、强调〝寡〞字、指〝少数中的少数〞。

代表人物:

孤辰星、寡宿星的特质:

孤、寡有很强势的意思,在人群之中为佼佼者,有〝独占鳌头〞之意。

孤辰星、寡宿星在命宫的现象

孤寡坐命宫的你–你的自我意识非常强,主观意识也很强,你比较孤傲,即使你没有这个意思,默默的坐在一旁都会表现出很强的孤傲气,所以你常常觉得孤单,会有高处不胜寒的感觉,你不喜欢被约束,在工作领域中会是一位佼佼者。  

破碎星

凡事反复容易坐立不安,做事将成又生风波致破,主少成多败,不喜欢坐命宫、福德宫、财帛宫等会削减财力,暗损耗主不全,不如想象中的富足。

五行:水

星性:

在五行之中属〝阴水〞、强调〝残破不全〞。

代表人物:

特质:

入命者或行运走到,做事常常功败垂成,常常只差临门一脚,事情无法称心如意。

破碎星在命宫的现象

破碎坐命宫的你–你有时会有消极或毁灭的思想,生气时会摔东西,砸东西,损坏物品。

你小时候读书会有撕破书本或喜欢撕纸的现象,吃东西时会把大块的东西切成一小块来吃。

你会有〝宁为玉碎、不为瓦全〞的观念。

天才星  天才星

阴水,辅天机之功主有才艺聪明机智,有正义感心地仁慈,但神经恐较衰弱。入命必有某种天份才能,加煞乃英雄无用武之地,逢伏兵有理说不清谋事难成。

五行:

星性:

代表人物:

特质:

在五行之中属〝阴水〞、是一颗〝智能星〞。

在此指〝聪明才智〞、〝智商〞、可辅佐天机星,喜欢与天机星同宫。

天才星在命宫的现象

天才坐命宫的你–表示你很有才艺,而且聪敏、机警、敏感、具有正义感而且仁慈。

你在疾病方面容易脑神经衰弱或肾亏。

天寿星

阳土,辅天同之功主为人勤奋温和忠厚,故主有高寿,逢病危能再延示有救,凡事吉利,逢坐命有化煞解难之力量。

五行:土

星性:

五行之中属〝阳土〞,是一颗〝长寿星〞。

代表人物:

特质:

可辅佐天梁星及天同星,独坐命宫较无力量。

天寿星在命宫的现象

天寿坐命的你–表示你的个性忠厚,温和,有高寿(长寿)的现象。

如果天寿星与天梁星或天同星在你的命宫同宫则可将这二颗星的力量发挥到极至。

天哭星

阳火,助巨门之凶,于人个性有点孤僻,示会较劳碌,如果主星吉反而容易出名,加煞星多则恐有破败,或会到天虚则有伤心或丧事等。

五行:火

星性:

代表人物:

特质:

天哭、属阳火,强调哭、忧伤、伤心、哭丧。

天哭星在命(身)宫的现象

个性较孤僻,爱哭,喜欢庸人自扰之,如果星星是吉星,则表情较严肃,如果主星不好(如巨门、太阴)就是标准的苦瓜脸,哭丧脸

若与巨门同宫,则助巨门之凶在丑、卯、申三地坐命,若无其它煞星、刑伤星出现,这种人只是比较没有笑容,若与巨门同宫,则一定会遇到令其伤心落泪之事劳碌命、若行运走到再加阴伤星,则表示家中会遇到丧事,若只有天哭而没有阴丧星,表示你有挫败或伤心的事入六亲宫,表示与六亲会有忧伤之事。

天虚星  天虚星

阴火,助破军之凶,于人个性较好大喜功不实际,称之华而不实也,亲人少助力,如果与破军巨门煞星等加在一起,则到处不利。

五行:火

星性:

代表人物:

特质:

强调〝虚〞字,但并不是空的。

又代表了〝毛病〞、〝错误〞、〝失败〞、〝虚弱〞、〝生病〞。

天虚星在命宫的现象

天虚坐命的你–表示你天生体弱多病,如果再加上与太阴星在命宫同宫,这个现象会更明显,你也容易犯错而招致失败。

你的性格比较浮华而不实在,有时候会阳奉阴违,你与六亲缘分较薄,如果再与破军星同宫,则会加强破军星的凶气,增加其破坏性与凶虐性,对自己处处不利,如果你是女生坐此命格更不利。

龙池星阳水,聪明有作为,文雅有声誉,助天相天府之功,可增饮食口福之享受。入身命有耳疾。逢煞冲破如乙干坐命逢庚克,牙齿早坏骨质不良。

五行:

星性:

代表人物:

特质:

〝龙〞池代表动物—蛇。

龙〝池〞代表物品—鱼缸、水池、澡盆。

龙池星在命宫的现象

龙池坐命的你-表示你的-个性聪明而文雅。

龙池本身力量不强,但有辅佐天府星的功能,如果你的天府星与龙池星同宫,则可增加你的饮食的享受及外表的气质。

凤阁星

阳土或阳金,主敏捷,好服饰讲究,文章亦美,而风流有声誉文雅。龙凤夹命、兼事业宫有府相,必能充分表现文艺才华。

五行:

星性:

代表人物:

特质:

〝凤〞阁代表动物—关在鸟笼理的鸟–金丝雀。

凤〝阁〞代表物品—鸟笼。

凤阁星在命宫的现象

凤阁坐命宫的你–表示你的性格敏捷、喜好打扮、注重服饰、讲究仪态

凤阁星有辅佐天相星的功能、可增加其光辉与享受。

红鸾星

阴水,主婚聚喜庆、流荡、虚荣、直爽、多变动、易与人接近。早年逢之婚喜、中年逢之添丁桃花庆团聚、老年逢之丧妻跌交苦、会桃花星多淫欲,会大耗破财不免,会杀羊岂不刀带血。

五行:水

星性:

癸水〝阴水〞,主婚姻喜庆,喜欢,在命为虚荣心重。

代表人物:

特质:

在五行之中属〝阴水〞。代表着〝红色〞、〝红包〞、〝美丽〞、〝喜宴〞、〝婚姻〞、〝恋〞。

红鸾星在命宫的现象

红鸾坐命的你–表示你的个性直爽、具有亲和力、而且你非常有异性缘、早婚的机率高,不适宜再遇上其它的桃花星,否则你的感情生活将会比较复杂。

你的长相不错,人缘很好。

天喜星

阳水,主婚聚喜庆、热闹、冲动、与人有禒亦带孤、随遇而安、喜郊游多外出。早年得长辈之喜爱,中年多交友,老逢多孤易接近少年人。入命订婚早未必早结婚,杀煞会命开刀。

五行:水

星性:

壬水,主婚姻喜庆,异性缘佳,在疾为脑神经衰弱。

代表人物:

特质:

强调〝喜〞字,标准的喜讯星,代表了人生所有的喜讯,或是你比较喜欢。

代表〝婚姻〞、〝性〞。

天喜星在命宫的现象

天喜星坐命宫的你–表示你的一生容易逢凶化吉,而且笑口常开,喜欢热闹,爱表现,活动力强,你会讲黄色笑话,而且也会去听。

格局

紫微道也如也,随时空而化不居于一物,应于一切事物而显相,可为人、事、地、物、时间、空间。其根源于易数玄空飞星,依此为本方不致有误也,此为不同于干支论命之大要。所以想要利用这么好用的东西,当然也要学习一下它的基本法则及规则。很多人说紫微批注看不懂,看不懂就学习它即可。

紫微有十二个宫位,依十二地支顺序排列,以显示我们自己最关心的十二件人事物,于事物有关我们称之为六事宫指财帛宫、迁移宫、疾厄宫、事业宫、田宅宫、福德宫。

于人际有关的我们称之为六亲宫指父母宫、命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、朋友宫等,其各宫的代表意义已在前篇姓名学第四篇:姓名与出生时间的关系说明过,兹不再累述。

在日常生活当中,我们常会谈到的「格局」,大抵只有在评论建筑物的隔间、布置、装潢等才会提到。

举例来说:

购屋时,若房屋的隔间方正,厨房、浴厕、晒衣间等污物进出之所,恰巧位于通风良好之处;客厅、卧室的采光明亮,则我们说这是个「格局」良好的居处。想当然尔,居住在格局良好的屋舍中,人较易觉得神清气爽,行事自然得心应手。

再如饭店、餐厅等场所,举凡内部装璜、设备摆放得宜,空气清新、气氛祥和,我们称其为具有良好「格局」的空间,则进出其间,自然可感受到其自然流露的气势,反之则否。

上述两个实际的例子,我们尝试着以实体来解释「格局」的概念,并将引申此意念来阐释命盘上的「格局」。在紫微斗数上,格局即是命盘中星群的排列所呈现出的特质,因此格局的好坏对一个人的影响甚为钜大。

(一)格局:

命居之位因环境而显,因时空互动而化。依其象会有许多的系统可以检查。全例示如后谨供参考。干支论格,天干是天属阳为命的本质示思维空间。致于人身是以支暗藏干为据。此为干支论格局之大要也。

1。干支局:

(1)。十天干:

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,单数为阳,偶数为阴,即甲为阳,乙为阴等等。居于该天干位称之,随干有四化各宫内之星性随之而变。

不论是本命宫或流年逢到都有象生故而言之,其它有关干的批注已在姓名学详列不再累述。

(2)。十二地支:

命居的支代表地属阴是运的流程示时间行为。

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、辛、酉、戌、亥,单数为阳偶数为阴,子为阳,丑为阴等等。

居于该地支位称之。以生日之支论个性,或以生月论时空环境。地支所含天干对应到本命日干论休囚是为真,当考查其生用神为之准确,用神篇将在八字论命里详述。

2。五行局:

水二局,木三局,金四局,土五局,火六局,各分阴阳。称五行局是依据河图16化为先天水,27化为先天火,38化为先天木,49化为先天金,5与10化为先天土,此论一样可应用于姓名学。

此乃不同于八字纯以干支来论命的异处网友当思审。

以上这些示象都是因为河图的象而来的,虽会有比较不好或比较好的支位,实际都是时空的气之关系,能用则为动力不能用则为杀伤力,故请网友当细审之。

3。四正局:

又称四败、天位之局。居于子、午、卯、酉四个宫位称之。

因居天位属高气粗占人多故较心悦并非个性乐观也。一生多近酒色只因桃花之地易风流也。

4。四偶局:

又称四生、人位四马之局。居于寅、申、巳、亥四个宫位称之。因居人位想要的东西多要自为之,乃驿马位孤高多变动,示劳碌命恐会自寻烦恼。

夫妻宫居此易有两度婚,事业居此有副业,财帛居此两路财,命宫居此心难定。

5。四库局:

又称四墓、地位网罗之局。居于辰、戌、丑、未四个宫位称之。

因居地位较辛苦较重名禄,只因个性孤独宜早点离开家乡到外地去打并,会有一番作为的。

6。十二长生局:

居于长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养之位称之。长生气是本命元神的十二循环阶段。这是告诉我们循环的道理,是我们所处的时空环境变化,

例如帝旺的时空:

乃明夷卦,示将要晦暗落日,故宜韬光养晦明哲保身,用诀诛也,收敛光芒可避免受伤,前进有凶伤亡。是在顶峰期,前期太强后期会有衰退之象,可吸收下层来排斥环境所给与的不顺,如夏午的太阳,易被环境影响,属不稳定动态期。

能知此则因应有道不致人生不顺。其它在姓名学的第八篇之12:姓名学论断吉凶基础之十二长生论法已说明故不再累述。

7。纳音格局。

这是告诉咱们五行又可细分为不同的系统,能悟爻变及阴阳互动之理则真象大白,六十纳音已在姓名学提及不再累述。排法例示如下

金局 木局 水局 火局 土局

海中金,大林木,涧下水,炉中火,路傍土,

钗锋金,杨柳木,泉中水,山头火,城头土,

白蜡金,松柏木,长流水,山下火,屋上土,

沙中金,平原木,天河水,霹雳火,壁上土,

金铂金,桑柘木,大溪水,覆灯火,大驿土,

钗钏金,柘榴木,大海水,天上火,沙中土,

8。富贵寿考星聚成局:

富贵贫贱总论:谨对此作者致十二万分敬意。

本命宫吉由内自强,本命方凶从根自伐。对方宫吉迎面春风,对方宫凶当头棒吓。会方皆吉左右逢源,会方皆凶左右受敌。邻方皆吉两邻扶助,邻方皆凶两邻相悔。方宫皆吉万里无云,方宫皆凶四面楚歌。前后限凶慨叹无时,前后限吉当思济助。

能知此十二论紫微思过半矣。

9。格局名称大略:

以下将就一些较常见的格局列出,并将其应用在往后的网友论命之中。

极向离明格:紫微(极)坐午宫(离)(命宫)无煞

极居卯酉格:紫微(极)坐卯或酉守命宫

紫府朝垣格:命垣三方见紫、府拱照(命有武、相在申、寅)。

紫府同宫格:紫微、天府同守在寅、申宫

紫府朝斗格

紫府临财格

紫府得位格

府相朝垣格:命宫三方见府、相。

君臣庆会格:紫微左、右同守命,(会天相、天府更吉)。

玉袖添香格

天机恶煞格

机月同梁格:三方(命,财、官三宫位)内会齐天机、太阴、天同、天梁四颗星

善荫朝纲格:天机(善)与天梁(荫)在辰、戊宫守命

梁同巳亥格 (梁马飘荡格):天梁在巳或亥守命(天同必在对宫照入)天梁在寅、申、巳、亥守命,命马同宫相会。

阳巨食禄格

阳梁昌禄格:三方四正(命、财、迁、官)会齐了太阳、天梁、文昌、禄存四星

金灿光辉格(日丽中天格):太阳在午宫守命

日出扶桑格(日照雷门格):太阳在卯宫守命

日月夹财格 :武曲在丑、未守命或财、田,日、月来夹。

日月夹命格 :安命在未宫(武、贪),太阳在午,太阴在申,不坐空亡,本宫有吉星。

日月夹官格

日月归库格

日月同照格

日月并明格(丹墀桂墀格):命宫在丑天梁座,太阳在巳,太阴在酉

日月同临格:安命在丑,太阳、太阴在未或安命在未,太阳、太阴对照。

日月同宫格:太阳(日)、太阴(月)同宫在丑、未宫

日出扶桑格:太阳在卯宫守命或官禄。

日月照壁格:破军在戌守命,太阳太阴同守田宅于丑,或破军在辰守命,太阳太阴同守田宅于未

日月反背格:太阳(日)在戌宫,太阴(月)在辰宫,命宫在辰或戌宫

日月藏辉:日、月反背,又逢巨门。

明珠出海格:安命在未,太阳在卯,太阴在亥,拱照命垣。或命宫在未,天同巨门星同宫在丑座迁移,太阳在卯,太阴在亥

金灿光辉格:太阳守命在午宫。

月朗天门格:太阴(月)在亥宫(天门)守命身。寅为人门,巳为地门,申为鬼门,亥为天门。

月出沧海格:太阴在子宫,守田宅。

财星守命格

武曲守垣格:在卯宫守命(武、杀)。

武贪同行格(日、月夹命格):武曲、贪狼在丑或未宫同守命

财印夹禄格:禄存守命,武曲、天相来夹(财帛宫亦然)。

财禄夹马格:天马守命,武曲、禄存来夹。

财印夹荫格:财是武曲,印是天相,荫是天梁。天梁在寅、申,武曲天相来夹,寅、申是命宫(天梁在命或田)。

财遭囚仇格:武曲、廉贞同守身、命。

荫印护财格

巨机居卯格:巨、机卯宫守命(巨门在庙可解释外,巨,机不能合)

巨机同临格:巨门、天机同守在卯、酉宫

巨日同宫格:太阳(日)、巨门(巨)在寅、申同宫守命

石中隐玉格:巨门(石)坐命再子、午,有化禄、权、科再命宫之三方四正。

桃花滚浪格:巨门、太阳二星同宫,在寅守宫禄,命宫在戌,独坐文曲

荫印拱身格:身宫的前面有天梁、天相来冲(但身勿坐空亡)。

廉居庙旺格

生不逢时格:命坐空亡,逢廉贞。

囚杀居陷格:

刑囚夹印格:命有廉、相,羊刃来加会。廉贞(囚)与天相(印)在子或午同守命,再有羊刃(刑)来加会

七杀朝斗格安命(寅、申),(子、午)七杀值之,加杀不是(朝天府、紫微)。

七杀火羊格

杀破狼格:七杀、破军、贪狼再命、财宫三合方会齐

一生孤贫格:破军守命,陷地。

破耗铃羊格

泛水桃花格:贪狼在子

贪狼与羊刃同宫:

积金堆玉格

辅弼夹帝格

辅弼拱主格:紫微守命,左辅及右弼在三方四正或命宫两邻夹命

坐贵向贵格:命安丑值天魁,迁移有天针,谓坐贵向贵。

文星拱命格

文星暗拱格:命有吉星,迁、财、官三方有昌、曲、科星朝拱。

金舆扶驾格

马头带箭格:擎羊在子午宫守命。午宫安命值擎羊,后面要有天马,三方无杀凑。

马落空亡格:天马落空,(虽禄存冲会无用,主奔波)。

官印相迎格

仰面朝斗格

左右夹命格

蟾宫折桂格

君子在野格:四杀(羊、陀、火、铃)守身、命,陷地。

擎羊入庙格:擎羊遇吉,在辰、戌、丑、未宫守命,(生年天干要阴,才能擎羊守命)。

羊陀夹忌格:禄存坐守命宫

火贪座命格

火贪格、铃贪格:贪狼坐命、火星同宫、叫火贪格,贪狼坐命、铃星同宫、叫铃贪格

贪火相逢:二星守命,居庙、旺之地。

风流彩杖:贪狼与羊刃同宫

孤贫半生格

财福空劫格

劫空夹命格

四正入命格

铃昌陀武格

鸭霸成性格

披羊皮豹格

脱俗僧道格

绝处逢生格

因财操刀格

天生异痣格

命无正曜格:命宫无主星

禄权科逢格

禄马佩印格:马前有禄存、天相同宫。

明禄暗禄:明录:禄存守命,三方四正又逢化禄。暗禄:甲年生人安命在亥(甲禄在寅,寅与亥六合,亥为暗禄)。

禄逢两杀:禄坐空亡,又逢空、劫。

两重华盖:禄存、化禄坐命,遇空、劫。

三奇嘉会格:化禄、化权、化科在命、财、官三合方会齐

科明暗禄:例如甲年生人,安命在亥,值化科星(甲禄在寅,暗禄在亥)。

科权禄拱格:三吉星在三方四正,被命、身所合。

权禄生逢:化权、化禄二星守命。

风流无解格

美女计四格

容易离婚计八格,刑克逢煞计十二格。

以上乃古时候的说法,如今有容易坐牢格,迷花恋酒格,非君子格,性不正常格,宜偏房格,会同居格,落风尘格,好命配良夫格等等。

8.

﹝一﹞好的格局(大约有四十几种,仅列出常见的二十一种): 格局名称 星座宫位的分布情况

(1)极向离明格 紫微(极)坐午宫(离)(命宫)无煞

(2)紫府同宫格 紫微、天府同守在寅、申宫

(3)巨机同临格 巨门、天机同守在卯、酉宫

(4)辅弼拱主格 紫微守命,左辅及右弼在三方四正或命宫两邻夹命

(5)善荫朝纲格 天机(善)与天梁(荫)在辰、戊宫守命

(6)机月同梁格 三方(命,财、官三宫位)内会齐天机、太阴、天同、天梁四颗星

(7)金灿光辉格(日丽中天) 太阳在午宫守命

(8)日出扶桑格(日照雷门) 太阳在卯宫守命

(9)日月同宫格 太阳(日)、太阴(月)同宫在丑、未宫

(10)日月并明格(丹墀桂墀格) 命宫在丑天梁座,太阳在巳,太阴在酉

(11)明珠出海格 命宫在未,天同巨门星同宫在丑座迁移,太阳在卯,太阴在亥

(12)日月照壁格 破军在戌守命,太阳太阴同守田宅于丑,或破军在辰守命,太阳太阴同守田宅于未

(13)巨日同宫格 太阳(日)、巨门(巨)在寅、申同宫守命

(14)阳梁昌禄格 三方四正(命、财、迁、官)会齐了太阳、天梁、文昌、禄存四星

(15)武贪同行格(日、月夹命格) 武曲、贪狼在丑或未宫同守命

(16)月朗天门格 太阴(月)在亥宫(天门)守命身

(17)火贪格、铃贪格 贪狼坐命、火星同宫、叫火贪格,贪狼坐命、铃星同宫、叫铃贪格

(18)石中隐玉格 巨门(石)坐命再子、午,有化禄、权、科再命宫之三方四正

(19)三奇嘉会格 化禄、化权、化科在命、财、官三合方会齐

(20)杀破狼格 七杀、破军、贪狼再命、财宫三合方会齐

(21)擎羊入庙格 擎羊(又名羊刃)入辰或戌或丑或未守命

﹝二﹞坏的格局(大有二十种,仅列出常见的十种): 格局名称 星座宫位的分布情况

(1)极居卯酉格 紫微(极)坐卯或酉守命宫

(2)日月反背格 太阳(日)在戌宫,太阴(月)在辰宫,命宫在辰或戌宫

(3)梁同巳亥格(梁马飘荡格) 天梁在巳或亥守命(天同必在对宫照入)天梁在寅、申、巳、亥守命,命马同宫相会。

(4)刑囚夹印格 廉贞(囚)与天相(印)在子或午同守命,再入羊刃(刑)

(5)命无正曜格 命宫无主星

(6)桃花滚浪格 巨门、太阳二星同宫,在寅守宫禄,命宫在戌,独坐文曲

(7)马头带剑格 擎羊在子午宫守命

(8)羊、陀夹忌格 禄存坐守命宫

(9)泛水桃花 贪狼在子

(10)风流彩杖 贪狼与羊刃同宫

四化

紫微斗数四化

论四化:

化是一种动的现象,易经曰:一动有四种结果,它是能量的转换,所以无动不论,不问不论。既问则天垂示象鲜有不准的。化星在命宫表自己心志变化的倾向,在它宫表外在诱因。化禄是欲望因源,化忌为迷执着为果。

化星论法:

生年干化示先天命格局与生俱来,看业力牵引,看体质气强弱,可论先天格局高低属静态。

命宫干化示后天自己行为所致,是后天靠自己努力而得是看行运。大限命宫干化主十年吉凶入照冲并重,小限岁运重视冲照。无科、禄、权是先要靠自己后天努力及他人助力。

岁限化示当年变化要入要宫才有力,应于流年要看何位才知有力无力。更有流月、流日、流时化等等。

化入要位称为化入,禄主赚钱,权主实权,科主贵人现,忌主守财。其宫化入宫论内外亲事为论断吉凶之依据,其显象将在紫微论学明示之。

化星看法:化入父宫则应验于父母长辈,化入兄为同辈或兄,化入夫妻可能是配偶或异性,化入子女则比我们年纪小。

大限化为主,本命化为辅。如大权逢本忌则权可以挡忌,大忌逢本权则权不怕化忌只增烦恼不足为害。

看流年以年为主,大限化为辅,本命化为参考。

特注:

一般在庚年的科忌论法只有天府化科天相化忌。然而在实际显象时天同与太阴亦化科,太阴与天同亦化忌。很多人为此争论不休言此为矛盾,实际一点都不。只要将阳、武、府、相、阴、同一起并论,您将会发现它们是有作用的,且其吉凶的关键在同、阴二棵星上。诸君无妨试试。

四化看法

1.论化禄:

易数先天卦数四九,五行属金,位在西,秋,阴土,福德主吉,示忙碌、收获、得利、财禄、食禄、聪明才艺、不学而知的才艺、源头好。为缘起、代表财,禄藏财中,禄随忌走。都说化绿好其实未必,其喜忌已键入各人命盘的动盘批注中,欢迎随时取用。

2.论化权:

易数先天卦数二七,五行属火,位在南,夏,炎上,势力,不服输,掌权争执,有才华有成就,能干,力争上游是火的特性,好高爱面子,固执、挥霍、增值,外来伤害如跌、烫伤,急病,生杀大权,化权以庙陷产生很大的差异,其吉凶可依此判断。

3.论化科:

易数先天卦数三八,五行属木,位在东,春,阳木,是后天学而知之的学问,主博学一学就会,于财示不多,宜企划作事有计划,主文墨、名声、好文书、消息信息。一科化二忌因水生木,三十五岁之前人荫我,以后要荫他人否则减福德,主为人好相处。

4.论化忌:

易数先天卦数一六,五行属水,位在北,冬,阳水,生年忌是业力,命宫干忌是自找的,岁限干忌是运势。忌是示警告诫作用,示变动不安、转机、得失、自卑、六亲刑克、官非、不顺、亏欠、无禒、死亡。决定走人时有无余粮。主禒薄价值观差距大。化忌不一定不好,要看入于何宫何星何地何五行或庙陷才能定其非也。

十三种忌批注:

射出忌:流出忌。冲何何所失。

水命忌:宜薪水阶级。投机不宜。

顺水忌:忌入对宫之外统称流水忌。

互冲忌:易起冲突。

禄来忌:关心只是较会口角。

忌来忌:牙还牙,恶来恶还。

反弓忌:意外灾难破财或事业失败。

拆马忌:忌落四马地主易奔波劳碌。

四库忌:库忌主较辛苦劳碌奔波。

绝命忌:大限或流年走到该宫位时要特别注意。

进马忌:主灾祸。

退马忌:主灾祸。

逆水忌:主横发。

(一)主星四化:

天干致化有化就有变化,乃前因后果是绿起绿灭的始终。随时空而化,人生能了解此意何事不能解乎。天干四化表。

四化表:

干化、化禄、化权、化科、化忌、

甲干、廉贞、破军、武曲、太阳、

乙干、天机、天梁、紫微、太阴、

丙干、天同、天机、文昌、廉贞、

丁干、太阴、天同、天机、巨门、

戊干、贪狼、太阴、右弼、天机、

已干、武曲、贪狼、天梁、文曲、

庚干、太阳、武曲、天府、天相、

辛干、巨门、太阳、文曲、文昌、

壬干、天梁、紫微、左辅、武曲、

癸干、破军、巨门、太阴、贪狼、

四化碰撞:

1.禄权:主丰盛、横发财多、吉祥、名利双收,论人缘桃花二人以上。

2.禄科:名扬因才干获利、名利双收、因名得利。文路人水准高,乃师之辈人物。

3.禄忌:变化大,时好时坏,以双忌论。

4.权科:有专业技能,主不会刚愎自用,格局高是技师类。

5。权忌:发生事情较快,好争、强辩、不讲理、解忌用武力,故快速好坏不一定。来去匆匆天意也。

6.科忌:发生事情较慢、拖拉不定、用文解忌,忌入必有不好之处,无法全部解掉,本宫利害冲宫较轻。

7.禄权科:喜照对宫入亦好。

8.禄权忌:忌大。

9.权科忌:权大。

10.禄科忌:忌大。

11.双禄、双权、双科、双忌,示加重也。

12.忌入冲对宫、禄忌的对宫双忌论。

太极位立极论法:

移宫换位:

依大限或流年、月、日、时将命宫错位之后,其它宫位顺推之。可看出来源及归属。称之为动盘,本站己经为您解释好了,只要是常年会员您都可以叫出流年、月、日的批注。想进财、想参加考试、想应征等等的,无妨参考一下。

四化星速查表:

年干四化 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

化禄           廉 机 同 阴 贪 武 阳 巨 梁 破

化权           破 梁 机 同 阴 贪 武 阳 紫 巨

化科           武 紫 昌 机 弼 梁 阴 曲 左 阴

化忌           阳 阴 廉 巨 机 曲 同 昌 武 贪

以上的表格是十天干所引发的四化星,每一天干各有司化禄、化权、化科或化忌的星辰。

例如:民国53年生的人「甲辰年」,其生年天干必引动廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌。此乃本生年所引动的四化。

至于流年四化,例如今年86年「丁丑年」,必引动流年天干,使得太阴化禄、天同化权、天机化科、巨门化忌。

四化星简介:

四化星可以飞入对宫,直接造成影响,影响比主星还大。

化禄表示食禄,主福。

化权表示权势、地位、名望,主禄。

化科表示科举、显扬、亮丽,主寿。

化忌表示不顺利、忙碌、虚功。

四化星为紫微斗数之「命理终结者」。

甲年干:

廉贞化禄:五鬼搬运,执着努力有收获。

破军化权:威吓显耀,龙头老大,该年易有地震。

武曲化科:理财能力强。

太阳化忌:视力差,与父无缘,犯火星,事业不顺,女易同性恋。

乙年干:

天机化禄:运筹帷幄,投资可成,开展玄学较顺利。

天梁化权:五术当道,好主管抬头。

紫微化科:强化紫微特质。

太阴化忌:与母无缘,易逢小人,阴宅易有问题,男易同性恋。

丙年干:

天同化禄:微胖,乐观,以亲合力帮助获利。

天机化权:五术当道,智谋双全。

文昌化科:考运最佳,文学素养高。

廉贞化忌:易犯小人、桃花煞。

丁年干:

太阴化禄:有女人缘,与母女缘佳。

天同化权:五术当道,人气旺盛。

天机化科:突显才能,幕僚当道。

巨门化忌:易有口舌官非,留意口业,守成为上,不宜早婚。

戊年干:

贪狼化禄:偏财运强,异性缘也不错。

太阴化权:积财致富,女人掌权。

右弼化科:走异路功名,幕僚显耀。

天机化忌:聪明反被聪明误,不宜投机,不宜早婚。

己年干:

武曲化禄:财星化禄最好,宜经商、武市。

贪狼化权:偏财挂帅,功利主义较重。

天梁化科:五术玄学显耀。

文曲化忌:闺中失和,易有官非、文书问题,留意口舌。

庚年干:

太阳化禄:有男人缘,与父子缘深,事业开展顺利。

武曲化权:经商有成,理财能力强。

太阴化科:易有女性贵人,母、妻、女美。

天同化忌:人际失和,童心丧失。

辛年干:

巨门化禄:开口见财,大船入港。

太阳化权:男人掌权,事业开展大。

文曲化科:演艺事业兴旺。

文昌化忌:考运差,文书易出问题,身体弱。

壬年干:

天梁化禄:房地产运势顺利,服务业开展平顺。

紫微化权:紫微星的特质再加强。

左辅化科:突显才能,幕僚当道。

武曲化忌:财星化忌损财,独守空闺。

癸年干:

破军化禄:有强大开展力。

巨门化权:事业大成。

太阴化科:易有女贵人,母、妻、女美。

贪狼化忌:贪多必败,避免色难。

紫微命图——太岁宫、虚岁宫预知吉凶  

从流年入宫与星的配合判断行年灾患,未论及星,为平平,不吉不凶。本宫化吉主应福,宜三方吉众拱扶,若三方有煞则半吉半凶,吉处藏凶。本宫逢凶星应灾,但三方吉众则可减灾,三方再逢煞者灾咎必应且重

鼠年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:(意思是流年为子年入子宫所主的吉凶,或虚岁入子宫时所主的吉凶,下同)

主星为杀破,癸庚己年生人发福。主星为巨机,乙癸年生人发福。主星为府相梁,丁己庚年生人财旺遂心。主星为天同,丙丁年生人财官双美。(亦宜三方无煞加吉才如此断,加煞则否。以下各论均同)。

子年太岁及小限到子宫,主星不庙旺而化凶时:主星为紫微,丙戊壬年生人主悔咎,破财灾殃。

鼠年太岁所值吉凶星:值机同阴昌曲左右破相廉武府巨杀禄等星,可断其年人财两美,事事遂心。(三方吉众无煞才如是论,逢煞冲破则否,以下各论均同)若值贪紫梁阳羊忌等星,便断其年人财耗散、官灾孝服。本身灾咎可减半论。(吉多灾轻,煞多灾咎必应,下同)。

牛年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为天机,丙辛生人发旺。主星为天相,戊年生人发旺。主星为阴武,丙戊生人发旺。主星为府廉,戊年生人发旺。主星为天梁,丙戊辛生人发旺。(亦宜三方吉拱,逢煞冲破则否)

丑年太岁及小限到丑宫,主星不庙旺而化凶时:

太岁在丑宫守命,命无主星,三方煞凑,戊年生人悔咎。主星为太阳,甲乙生人悔咎。主星为天机,丙辛癸生人悔咎。主星为廉同,丁庚生人招官非灾咎。

丑年太岁所值吉凶星:值紫相梁阴府廉破昌曲机左右禄存等星,三方吉拱无煞,可断其年事事遂心。

若值同巨武贪阳羊忌,便断其年人财耗散、官灾口舌、孝服。逢本人灾咎,可减半论。(吉多可减轻,煞多灾咎必应)寅太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫阳武梁杀,三方吉拱无煞,甲庚丁己生人,财官双美。

寅年太岁到寅宫,主星失陷而化凶时:

主星为廉贪破,三方有煞,丙戊生人招官非;子午生人不喜寅申岁限。

寅年太岁所值吉凶星:值紫府机阴武杀同相阳巨梁等星,便断其年人财进益,作事遂心。

值贪陀忌,便断其年人财破耗、官非、孝服。若是本人见灾,灾可减半论。

卯太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫机阳相府同武,乙年生人发旺。

卯年太岁及小限到卯宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为廉贞,甲丙生人横破。主星为太阳,甲乙生人破财灾害;庚年生人亦不宜。

卯年太岁所值吉凶星:值阳梁紫机同府贪巨杀等星,便断其年人财兴旺,婚姻喜事重重,诸事遂心。

                    若值廉破阴相羊忌,便断其年破财、官非口舌。若是本人灾咎,可减半论。

辰年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫贪杀,癸甲生人,财官禄旺。主星为机阳,丁庚癸生人,财禄发旺。主星为天同,戊庚癸生人,顺遂。主星为巨门,丙辛生人,遂意。

辰年太岁及小限到辰宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为贪武,壬癸生人灾悔。主星为同巨,丁庚生人灾悔。主星为廉贞,壬癸生人灾悔至重。主星为阴阳机,甲乙戊己生人灾悔。

辰年太岁所值吉凶星:遇阳机梁杀贪昌左右等星,便断其年财禄大进益,家道兴隆,添丁进人,婚姻喜庆多。

                    若遇紫同廉府阴巨相破忌,便断其年破财、孝服、官灾口舌。

巳年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫府同巨相梁破等星,丙戊辛生人发福。主星为阴机,丁壬丙生人发财。主星为贪狼, 甲戊生人平常。

巳年太岁及小限到巳宫,主星失陷而化凶时:

主星为巨贪,丙癸生人口舌、灾悔。主星为阴破,灾悔多端。

巳年太岁所值吉凶星:遇紫阳同府梁禄存等星,便断其年人财称意,喜事重重。

                    若遇武廉阴贪巨相破忌,便断其年人财损失、官灾口舌。若是本人见病灾,灾咎可减半论。

午太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫阳武同梁廉杀破,丁己甲癸生人,进财遂心。

午年太岁及小限到午宫,主星失陷而化凶时:

主星为贪狼,丙壬癸生人,破财、官灾、口舌。

午年太岁所值吉凶星:遇紫府机阳武廉相巨梁破禄存等星,便断其年人财兴旺,婚姻喜事重重。

                    若遇阴贪同羊陀忌,便断其年人财破败,官灾口舌,孝服。本身灾厄可减免。

未年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫机府相梁等星,壬乙生人,发福。主星为太阴,庚壬生人,发福生财。

未年太岁及小限到未宫,主星失陷而化凶时:

主星为太阳,甲乙生人多灾悔。主星为天同,丁庚生人多灾。主星为武曲,壬癸生人灾咎,官非横祸。

未年太岁所值吉凶星:遇紫府廉机破相,便断其年人财进益,作事如意,婚姻产育之喜。

                    值阴阳武同贪巨羊陀忌,便断其年人财耗散、孝服、官灾、阴人小口不宁。本身灾咎难免。

申年太岁宫或虚岁宫在一

主星为廉破紫,甲庚癸生人发福。主星为巨门,甲癸庚辛生人发福。主星为天机,丁甲癸生人发福,庚生人亦发财福。

申年太岁及小限到申宫,主星失陷而化凶时:

主星为天机,乙戊生人灾悔。主星为巨门,丁生人不宜。主星为廉贞,丙壬生人有灾。主星为天同,甲庚生人灾祸。主星为贪狼,丙癸生人有灾祸。

申年太岁所值吉凶星:遇紫阳廉府巨杀昌武禄,便断其年人财利益,喜事重重。

若遇机同梁相阴破忌,便断其年人财散失、官非、孝服。本身亦有灾病。

酉年太岁宫或虚岁宫在酉宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫梁阴,丙戊乙辛生人,进财吉利。

酉年太岁及小限到酉宫,主星失陷而化凶时:

主星为阳同,甲乙生人不宜。主星为武曲,庚壬生人不宜。主星为天相,甲庚生人不宜。主星为廉贞,甲庚丙辛生人不宜。主星为天府,甲庚壬生人不宜。

酉年太岁所值吉凶星:遇紫阴府昌曲左右禄,便断其年人财兴旺,作事遂心。

若遇机巨武廉羊陀忌,便断其年人离财散、口舌、官灾。

戍年太岁宫或虚岁宫在戍宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫微,壬甲丁己生人进财。主星为太阳,丁己生人吉庆。主星为武曲,丁己甲庚生人吉庆。主星为天机,甲乙丁己生人发福。主星为巨门,丁己癸生人发福。主星为同廉破杀,丁己甲生人发财。

戍年太岁及小限到戍宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为贪狼,癸年生人不宜。主星为天同,庚生人不宜。主星为天机,戊生人不宜。主星为巨门,丁生人不宜。主星为太阳,甲生人不宜。主星为廉贞,丙生人不宜。主星为武曲,壬生人不宜。

戍年太岁所值吉凶星:遇阴梁府武杀贪同左右等星,便断其年人财利益,作事遂心,家道兴隆。

若遇巨阳破紫相忌,便断其年人财散失、孝服、官灾。本身见病,灾害减半论。

亥年太岁宫或虚岁宫在亥宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫同巨梁,壬癸戊生人吉庆。主星为天机,壬生人吉庆。主星为天相,丁己丙戊生人发福。主星为太阴,戊己生人财官双美。

亥年太岁及小限到亥宫,主星不庙旺而化凶时:主星为廉贞,丙壬癸生人不宜。主星武曲,壬丙生人不宜。主星太阳,甲生人不宜。

亥年太岁所值吉凶星:遇同阴梁紫府昌曲禄等星,便断其年人财进益,喜气重重,谋事称意。

若遇廉破杀,便断其年人财耗散,小口死亡,本身灾晦。

紫微斗数——河洛派同步断诀论命法(上)

同 步 断 诀 论 命 法

..总 论

..以命宫为首,逆布十二宫,命宫为一,逆数疾厄为六,称为一六共宗。再逆数官禄为九,是谓气数位。以气数位之宫干所化禄权科忌应本宫吉凶悔吝。这是河洛紫微斗数的基石。..天地人三盘四化的轨道..司徒阳君发明的同步断诀,是以原盘的宫干化出一颗禄或忌,一路跟踪限、年、月,综合考虑这颗禄或忌处在大限、流年的什么宫位,会产生什么迹象。

..原盘表明的只是先天注入的定数,只有在大限出现应数之象,而且流年条件会齐时,才算究竟。

..气数位之化曜应本宫之吉凶悔吝,这一极为重要的观念不仅适用于原盘,也适用于各级活盘,而且要上下盘双线交流以寻迹象,断其吉凶。

..一般说来命看气运,限看时空,年看破败点。从原盘上看,命之化曜决定财之得失,财之化曜决定事业成败,官之化曜决定人之荣辱。此仅就最具影响力者而言。事实上命与财、财与官、官与命,其本宫气数位之化曜皆需兼参,以寻其纠葛点。一、五、九三方,第五宫与本宫之间也会产生外力影响。通常代客论命时往往只是以命对财,如大限化给本财以审大限财运得失;财对官,如大财化给本官以决定事业成败;官对命,如大官化给本命以定大限之荣辱。其法同样是入父疾主光明,入兄友主成就,入三合方主格调高。

..行限与本命之间的损益影响是巨大的。对此务必注意。如本官化禄入本父,主光明,但在行限中如大官化忌如本父则表示光明失,故而命好不如运好,命好运不好也不济事。命好也要运助,运怎么助?

..(1)、官禄为命宫的气数位,同理每一大限的官禄也视同命之气数位。其干之化曜要回归给原盘的命宫用。大官之化曜入原盘命之三合方为看格局,入父疾与文书有关,入兄友与成就有关。

..(2)、财帛为官禄之气数位,同理大限的财帛也视为官禄的气数位,其干之化曜要回归给原盘的官禄宫用,大财之化曜入三合方为看格局,入官禄的父疾与事业之文书有关,入官禄的兄友与事业的成就有关。

..(3)、命宫为财帛的气数位,同理大限命也视为财帛的气数位,其干之化曜要回归给原盘的财帛宫用,入三合方看格局,入财帛的父疾与钱财之文书有关,入兄友与财务成就有关。

..原盘恒不动,是为静,属阴。大限盘每十年移一宫,是为动,属阳,其阴阳之理即在于此。

原盘十二宫之审察..除了命、财、官可在原盘上看出优劣之外,十二宫的其他各宫也可以同样的理则审察其优劣。例如

..看母亲情况,兄弟为母亲宫,故以兄弟宫为本宫,田宅为其气数位。田宅化忌入命宫,表母亲一辈子是非麻烦一大堆。忌入迁移冲命同论,表母亲受教育程度不高,没有社会地位。反之,若田宅化禄入命迁线,表母亲受教育良好,颇有荣誉。若田宅化忌入夫妻冲官禄,表母亲在事业上没有成就,是一般家庭主妇。田宅化禄入夫官线,表母亲事业上有成就。

..看配偶好坏以夫妻当本宫,福德为气数位。福德化吉曜入兄友线(夫妻之父疾线),表配偶有荣誉、智能佳;化吉曜入子田线(夫妻的兄友线),表事业有成。反之,若福德化忌入兄友、子田,皆表不利配偶。

..看子女以子女为本宫,父母宫为气数位。父母化禄入夫妻(子女的父母),表子女聪明智慧、好学生,能光耀门楣;权入夫妻表认真成绩不错;科入夫妻表过得去,有贵人帮助。父母化吉曜入财福线(子女的兄友线),表子女在财经方面颇有表现。同理父母化忌入夫官线,表子女懵懂;入财福线主子女事业无成。

..看疾厄状况,兄弟为疾厄的气数位,其干之化曜反映疾厄之吉凶。兄弟宫也是母亲宫,故而其干化曜与遗传、健康、寿元有关。此处不多论述。

..看迁移,迁移是活动空间,每一则命造之迁移宫的星情、纳音,乃至气数位(夫妻宫)之化曜所落宫位不同,故每一个人与外界接触恒没有一定模式。迁移的气数位(夫妻宫)化吉曜入本命的父疾线(也是迁移的父疾线),表此人并非泛泛之辈,即使不当官也有一定社会地位。夫妻化禄入兄友(本命的兄友也是迁移的兄友),表在外事业有成,可做贸易赚外汇。若夫妻化忌入父疾、兄友,主在外发展不利,不可搞外销。

..看交友,子女为交友的气数位(子女宫也称合伙宫),其宫干化吉曜入命迁线,表所交的朋友循规蹈矩,有身份地位,可与之合伙。子女忌入命迁线,不可与人合伙。若子女化忌入夫官线,表所交的朋友无非都是低层社会之人。反过来说,子女化忌不入命迁、夫官这两线,而化吉曜入夫官线表所交的朋友在财经方面很有成就,对自己事业发展会有帮助。

..看福德,福德是‘公’位、是来财的地方、是嗜好宫,迁移是其气数位。迁移化吉曜禄权科入子田线,表祖德流芳。迁移化吉曜入父疾线,表祖业茂盛。父疾线是福德的兄友线,父母又叫相貌宫,是看老爹的宫位,看遗传基因的宫位。交友为其气数位,看不明病症可利用交友宫干之化曜来追踪。若用来看命造之父亲是何许人,也可比照上述法则类推运用。

..原盘与行限之交织..原盘之四化对大限是一种垂象。看气运,一般说法是看格局。设若命宫化曜禄权科入本命的父疾、兄友,为格调高,而这一大限的官禄化禄权科入本命之父疾、兄友,为锦上添花,整个大限十年很风光。一般说来,原盘为我这一生,限盘为我这十年,年盘为我这一年。因此,看大限时除了看命盘的垂象之外,限盘化曜入限盘十二宫的情况要优先考虑,大限化禄入什么宫位表示我这十年把心思放在什么地方。但是要看这步限将发生什么事情,必须看所入的这一宫位在原盘上是什么宫位。如限盘入夫妻表示这十年很疼老婆,但夫妻在原盘上是福德,表示此限我关心的是赚钱的事。

..大限化曜入原盘为上应本命,也叫做阴阳合和而数生,所谓数生即是应数,也就是这步限将发生的事情,即限看时空。大限要上应本命也要下应流年,同理,看年也要上应大限下应流月,看月则以月盘去上应流年下应流日。总之,一个很重要的理则就是,限化回去给命盘,年化回去给限盘,月化回去给年盘,日化回去给月盘,时化回去给日盘,这都属于阴阳合和而数生,断时空明灭,表什么时间什么地方发生什么事情,是吉是凶。看流年以下的盘(含年月日时),看本宫对宫就可以,不必看三方。另一方面生年四化只用来看原盘的格局及大限的格局,它不管到流年、小限。

..关于运途的变动:

..(1)好的变动:大官化禄转忌冲流官之年,事业上必然有变动,如职务调升或转换工作;若店面生意可能是重新装修,或增加营业项目等。大财化禄转忌冲流财之年,表这一年用钱多(建设性花用),如办工厂、买设备、添家具、搞装修等。大限财、官之禄转忌冲流年之同类宫位为当年有变动。惟‘官’有口,而一限管十年,从而会有十个空亡位。以四柱的观念来说,逢空亡遇吉不吉,逢凶不凶,也可以看作自始没有。如大官禄转忌冲亥,而亥宫在本限所辖十年中,流官不入亥,则表这十年事业没有变动。但是这只是定则之一。设大限有上述情况,表不变,然而大官有自化忌,又为此限事业多变动。

..(2)不利的变动:大限财、官化忌转忌冲流年之同类宫位(流财、流官),为不利之变动。

..变动的原因则按‘运途’看官禄的理则,看大官使什么宫位的什么星座化忌,冲的又是什么宫位、什么星座。

..关于化忌的界说..司徒阳君的同步断诀利用本命盘的命宫忌来断财运,用官禄宫的忌来断运途,用财帛宫的忌来断事业。

..命宫是财帛的气数位,命宫化出之忌导致事业失败必与钱财有关,一般是自己资金短缺入不敷出。

..官禄宫是命宫的气数位,故由官禄化出之忌通常看作是一种人为因素。因为命宫是我,我是人,官禄是我的气数位,故官禄化忌导致事业失败必是人为因素,一般是由于自己估计错误或个性问题而导致失败。如官忌入子女冲田宅,倒霉的事必与田宅有关。忌入命冲迁移,倒霉事必与迁移有关。忌入兄弟冲交友,倒霉事必与交友有关。

..财帛是官禄的气数位,故财帛化忌导致事业失败是因为事业出了差错,如出现强劲竞争对手,定单问题,营业部主任离职带走客户等。

..一颗忌星所激起的涟漪会波及十二宫,会产生多少吉凶悔吝,可以一步一步审查下去,什么时候赚钱,什么时候赔钱,祸福荣枯都在命盘里。如忌入官冲夫妻,入官表示事业不好做,是非多;冲夫妻,表示夫妻缘薄。夫妻是兄弟的兄弟,又表示兄弟有人与配偶感情不和。夫妻还是父母的子女,父母的子女就是我的兄弟,故而也表示得不到兄弟的恩惠。夫妻还是福德的财帛,又表示为嗜好损财。夫妻还是田宅的疾厄,表示没有自己的房子,或田宅是财之库,又表示不能储蓄等等。

..一颗忌至少会波及三个倒霉的宫位,一是坐忌、二是冲宫、三是冲宫的交友。坐忌不好,冲宫更凶,冲宫的交友最凶。对这三个倒霉的宫位要考虑处在大限的什么宫位、流年的什么宫位,会产生什么迹象,这是把握同步断诀的最大窍门。凡限年进入本命盘的命、财、官的忌冲的交友,就是失业、倒店的格局,这绝对准确。只有在该限大官化吉曜入本命父疾线表示有光明时,方可化解。

..本盘和限盘命、财、官之忌皆能产生三个倒霉的宫位,不过有一个大前提务必谨记,即任何征兆都需本命先有定数,再去寻求应在什么时候,若本命无此征兆而大限盘忌冲流年盘,那仅如一片黄叶飘落,激起一个小小的涟漪,故不列入考虑。

..同一宫的干所化的禄忌相遇于对宫或同宫、或一九位之禄忌相逢叫做禄逢冲破。禄逢冲破表示不但没有收获而且要赔上血本,蒙受双重损失。在四化交错中若禄科忌或禄权忌同宫,表示好坏都有,也就是爬的越高跌的越惨。当然要考虑它们集中在十二地支的什么宫位,若在寅卯位化忌不忌当以吉论。

..四化中逢自化即化为无,但并不是自始化掉而是得而复失。自化禄出是失去很甘心,权出是争到底还是失去,科出是能够看破,忌出是失去了还有麻烦。

..禄入兄友与忌入父疾是两码事,不以双忌论。禄入兄友表示走财经路线事业很有成就,忌入父疾为文书是非一大堆。若是这种格局则表示事业虽有成就却常常和人家打官司。

..禄是情,只是想而已,不是绝对的。忌具有粘性才是绝对的。特别是从命宫化来的忌一般称之为痴情忌,其所落宫位,表示命造本身把情完全投入这一宫位,终其一生而痴心不改。

..另有一种化忌不忌之说,忌在五行上属水,忌入寅卯位为水生木,忌水泄气而变为不忌;忌入巳午为水火相克,有制衡作用;忌入申酉为金生水,故而不宜;忌入亥子水乡为比旺,故以双忌论;忌入未戌燥土可以制水,入辰丑湿土会发水源,故而不宜。又如命忌入官,表示对事业执著、认真,另一方面忌入官,官为外蓄的配偶;官为交友的兄弟,兄弟为床位,表示我跑到朋友的床上去了,这就是对方租房与我同居,也叫命犯桃花。

..本宫之忌与气数位之忌或者冲本宫与冲气数位何者最凶,应当说气数位最凶,而其中本宫之忌较为不忌。再就是忌入同类宫位不忌。如财为养命之源,命为财帛化气的地方,故财忌入命或命忌入财为同类不忌。官禄是我化气的地方,事业要我去做,故命忌入官或官忌入命为同类不忌。他如大官忌入本官或本官忌入大官也为同类不忌;大疾忌入本疾或本疾忌入大疾皆为同类,属于化忌不忌,其余十二宫可依此类推。

我宫与他宫的对待问题..十二宫皆可为本宫,各宫之第九位(官禄)所化禄权科忌,在应本宫之吉凶悔吝,入三合方看格局高低;入本宫之父疾线与名有关;入兄友线与利有关。他宫之化曜入我方乃对待问题,即他来成就我什么,损我什么;同理,我宫之化曜入他宫,表示损他什么,益他什么。本命与行限皆依此类推。

..我宫与他宫的分界,妻财子禄各自有别。论夫妻对待,命财疾为我宫,夫妻交友为他宫。命化禄入夫妻,为欣赏配偶的品格,禄入交友(夫妻的疾厄)为怜爱其体态。论子女与我之对待,原盘十二宫为我宫,以子女为本宫重起十二宫为他宫。夫妻、交友、父母与我之对待关系,也依此区分我宫与他宫。讲财禄,命、财、官合成三方为我宫,财、田共为一六,命、疾共为一六,官、兄共为一六,故集合命、兄、财、疾、官、田而成我宫,其余为他宫,以详我与外界之对待。

..例如,交友禄入命,表朋友很关心我;禄入兄弟,表示对我生活很照顾;禄入财帛,为关心我的收入;禄入官,为照顾我的事业;禄入田,表示我家经常高朋满座。若父母(交友财)化禄入我宫即命、兄、财、疾、官、田,表示广招四方财;疾厄禄入父母为设场屋以营利,所得收入存入银行或由配偶经纪出纳;疾厄禄入兄,为所得照顾生活;禄入田,表示能有储蓄或购置房地产。

..讲财官、讲六亲对待时,才分我宫与他宫,其余没有必要。十二宫的十二宫一四四诀就是最直截了当的区分方法。例如论桃花,以交友为本宫,重起十二宫,此十二宫即为他宫,原盘十二宫即为我宫,其作用在于明白我给人家什么,人家给我什么。

..三位一体的哲理..星情断吉凶,四化断契机,卦位断人事,这是紫微斗数三位一体的断命哲理,决不可偏废。

..三合派比较注重星情,并且坚持以星情断吉凶,三方四正看格局,小限看迹象,流年断实际。如血光之灾,先要小限有其象,流年成局才算是条件具备。说到星情,共有108颗星,三合派习惯用三十几颗星,除十四颗主星以外,再加六吉六凶,禄存、红鸾、天喜、孤辰、寡宿、天刑、天姚、阴煞、破碎等。论星情主要是明确星曜之间以及星曜与所落宫位之间的生克制化之状况,以此断吉凶。

..河洛派注重四化,但也重视星情,特别是重视看本宫和对宫这一线的星情。如果这一线天机会擎羊或天相会擎羊,或出现铃昌陀武的组合,表示有节灾的事故发生。不过正宗的河洛派只用十八颗星(十四颗主星外加左右昌曲)。事故之发生也是原盘看迹象,限盘看时空,年看破败点。

..奇门派则以卦位断人事,命盘十二宫分为八卦,卦代表方位、人、事、物。子午卯酉为四正位,子位坎卦(壬子癸)正北方,为中男;午位离卦(丙午丁)正南方,为中女;卯位震卦(甲卯乙)正东方,为长男;酉位兑卦(庚酉辛)正西方,为少女;四隅分别是艮卦(丑艮寅)东北方,为少男;坤卦(未坤申)西南方,为母;巽卦(辰巽巳)东南方,为长女;乾卦(戌乾亥)西北方,为父。例如,生病找贵人方,则以大限的福德宫化科所入的宫位为贵人方。设如大限福德干为己,使酉宫之天梁化科,酉为西方,天梁是有执照的中医诊所,那么看医生就以本人住处为中心,向西方去找中医即是贵人。如若打官司请律师,天相为鸡婆星,以天相所坐宫位立极,再寻其气数位化科所入的宫位为贵人方,律师是什么德行看星情,性别长幼看卦位,乾坤震巽较年长,坎离艮兑较年轻。

断职业..三合法断职业,通常以官禄宫的星情来作决定,并兼参命宫。

..河洛法断职业,以财帛宫的天干去四化,按照忌禄权科入命、兄、财、疾、官、田的顺序,视其所着之星为何星,就以该星来断其职业。禄是情,为事业;忌是执著,为职业。事业与职业有别,前者为嗜好、兴趣,后者乃为生活而营走。

..十八颗星所代表的行业如下

..紫微星紫、相、同、梁为寿星,不发少年,故宜服公职,上班较好。一般都说紫微是官禄主,但只有在紫微入官禄宫,而且要化权或会左右、昌曲,才会显贵。若没有上述条件配合,只宜上班,想当大老板或主官很难。

..天机星与轴有关的行业,如汽车、机加工。天机是动星、驿马星,因此,时时变化或资金回收快的行业颇为适宜,如水产、果菜、批发生意等。

..太阳星太阳丙火,为天干第三位,其寓意有三阳开泰之意。故太阳喜欢强出头、好表现,不免会劳碌奔波。太阳也象征光明、博爱,因此替人跑腿的代表、律师、外交官较宜。太阳大方、大度,不适合从事财务工作,只因为太慷慨,不重视金钱。太阳与太阴都是驿马星,若会于同宫或对宫,心性都不稳定,故工作以短期性、见好就收者适宜。太阳也代表能源、动力与电有关的行业。

..武曲星五行属辛金,为正财星。宜金融、财政单位,或为生意人,但以不化忌才算,若生年干或命干为壬,使武曲化忌,表示与钱财无缘,想谋求长远投资不会有成就。武曲星重守时,可做与钞票、会计有关的工作;若会天相,大多从事拉保险的工作;会破军,好博擒捕猎,可当兽医;会七杀,武杀皆为肃杀之星,故武杀组合是大外科医生或军警。

..天同星天同为流动之水、可饮用水,是福星、小孩,喜欢别人照顾。故宜从事小吃店、小门市等服务性的工作,或服公职如教师等。天同坐命的人比较不爱动,故大手笔、大领班之类的工作他不会做。

..廉贞星丁火、属阴、主静。故营业为门市而非跑外。廉贞也是精密仪器,如电脑、电视等行业;丙年生人操作电子仪器故障率偏高,特别是流日逢丙时最好少开车,盖丙使廉贞化忌之故也;廉贞是血,刀伤的流血,会七杀(肃杀之星),格调高的可为护士,格调低的是杀鸡鸭的;廉贞为艮土,为山坡地、水果园,故廉贞的事业也可为做水果生意的。

..天府星戊土,禄库之星,禄是薪俸,够生活但不是很有钞票,故是薪水阶级。天府为阳土,个性自负,好管闲事,爱面子,受雇于人颇易展其长,是高俸禄的上班者。天府阳土为土之表面,故与畜牧业有关。

..太阴星 饭店、旅游业;与美容有关的化妆品业;车船出租业等。

..贪狼星甲木,为造化之始,故其行业如小学教师。甲木为始,引申为原料,与工业有关者如原材料行、木材行、纸业等。贪狼又是癸水桃花星,主多才艺,可从事演艺工作或从事酒女工作。贪狼廉贞在亥加陀罗为走私。

..巨门星暗星,没有执照许可的地下营业者;也是科目多而杂的综合医院;巨门是赌博星,即使不会赌麻将,性情方面也会赌命、赌事业、走私。

..天相星 吏人之命、衣食之星,男命服公职,女命做裁缝;也可为自主餐、高级餐饮业或摄影服饰业。

..天梁星戊土,凡五行属土之星,皆与政府机关的薪俸有关。天梁是大人星,可从事照顾人的工作,如高级单位、养老院、诊所、中医药材;其他如歌舞厅领班、餐饮经理、高级干部等。

..七杀星七杀为肃杀之星,宜从事军警;七杀又为爬虫类、恐怖状态者,如列车、台车、一长串连在一起具有杀伤力的金属器,如成排的船只等。

..破军星为癸水、大海水;为破耗之星,引申为杂乱的地方,如市场、货柜车、杂货店,或先破坏后建设的工作,如水电、拆车船、推土机工等。破军和天同、太阴、天相五行都属水,唯破军是咸水,太阴是淡水,天同是自来水,天相是池水。断行业时应就这些星的五行属性加以区分。

..左辅星 与方向盘有关的工作,如司机或转环行的工作。

..右弼星        为传令之星,热心、圆融,属于承上启下的中间人。

..文昌星 文书、毛笔、礼品,可从事靠嘴交涉的工作。

..文曲星 代书、文具,与口才有关的工作,如算命先生。

..昌曲合论 作者、摄影、公教、图书、饮食业。

..论进财..论进财,先要划清我宫与他宫。我宫包括命、兄、财、疾、官、田,其余为他宫。他禄入我宫表示给我,我禄入他宫表示我给人。

..讲财,禄权科忌都有用。禄最管用,表源源不断一笔接一笔;权是禄的余气,表一整票,如上班族一个月薪水一袋;科只是贵人,在我缺钱时有人会出手援助,科也可能是一种低收入,过得去的情况。

..疾厄禄入父母为一则进财公式。疾厄是官禄的田宅,是我生财的地方,如公司、工厂、办公室、营业所等,我设场屋让客人上门作生意;父母是财帛的交友,交友宫有交易、接触、接受的意思。

..交友禄入兄弟也是一则进财的公式。交友为子女的财帛,为晚辈的钱财,兄弟为财帛的田宅,也是田宅的财帛,视为库位,禄入兄弟叫入库。

..父母是财帛的交友,也是交友的财帛。父母宫的田宅化禄入命表我获得朋友的钱财;化禄入兄弟(兄弟为田宅的财帛),表朋友把钱送到我家来,这是在家开店的一则进财公式;化禄入疾厄,表朋友把钱花在我身上,或我把赚来的钱放在身上;化禄入田宅(田宅财之库),表收入的钱可以储蓄起来。田宅为财帛的疾厄,乃财之体,被视为财之库有收藏之意,用会计观点来说是提存不用的公积金;兄弟则是财帛的田宅,也是田宅的财帛,我们把田宅当作家庭,禄入兄弟是收入的钱放在家里作零星开支用,是过路财神。

..论财以财帛为本宫,命宫成为财帛的官禄(气数位),官禄宫所化出的禄权科忌在应本宫的吉凶悔吝。设命宫化禄权科三吉入子田线,子田线为财帛的父疾线,父疾线又称之为文书线,主光明、好运、升华、晋升。财之官化三吉入财之父疾,表钱财方面贵人现,可以很顺畅。或者命宫化禄权科三吉入父疾线,父疾线又为财帛之兄友线,兄友线又为成就线,表钱财方面会很有成就。相反,忌入子田线或父疾线,都表示此人一生与钱财无缘,求财不如求名

..另外,斗君所在的宫干,化禄入流年的命、兄、财、田等,也表示有进财之兆,但有一大前提要注意,即禄不可犯冲忌,禄被忌冲为吉处藏凶,看看美景在望又成空。

..看何宫化禄入财帛,则可以明白用什么方式赚钱,或知道谋生的方法。

..论财也是用同步断诀,即从原命盘的命宫化出一颗禄忌,一路跟踪限、年、月,看这颗禄忌处在限、年、月的什么位置。

..论升迁..升迁最重要的有两个宫位,一是父母,二是官禄。

..本官化禄入父母,本人一生前途光明,学生时代功课好;权入则是刻苦努力功课好;科入则是生平无大志,只求六十分;忌入则免谈,化忌若同入本宫或对宫冲破都不行。

..行运,看大官化三吉入‘本父’,则此大限十年‘有光明、运途好’;若流官再入‘大父’,则这十年升定了。官化禄入父主升迁,若父无主星或主星不四化,则看疾厄,禄入疾厄视同入父母,只是禄入疾厄照父母较虚,直入父母较实,而在行政机关工作的以直入父母最管用。如在公营事业机关工作,则以禄入兄弟或交友较有利。父疾为文书线主升迁,兄友为成就表提拔。晋升为步步高升,走台阶;提拔则是破格,一夜成名。

..大命化权入本命或本官,流年或流官行至照地主升迁,加化禄更验,表升官又加薪。需注意的是要审清大限所管的十年中,其流年或流官何者先进入照地(对宫),就以先行进入之年优先看来。

..论合伙..先审交友宫,视其星情是否吉利。再以交友的官禄(子女)去化三吉,若禄权科入父疾或兄友,表可以合伙。化忌则万万不可,忌入父疾则有文书上的麻烦,入兄友则不能成事。子女宫化三吉入命财官三合方,忌冲官禄可以合伙;或忌入三合方,而三吉夫、迁、福照三合方,也可以合伙。

..父母是文书宫,生年干忌入或官禄宫忌入,一生文书是非多,不宜与人合伙,跟互助会、与人作保都不可以,好心绝对没有好报。

….

..父母化权入命宫表示本人出技术股。

..大限、流年要兼参。

..合伙人数看交友宫的五行局,水局二人,木局三人,金局四人,土局五人,火局六人。股份公司乃大众事业,不以合伙论。

..资金额看父母宫(交友财)。

..营业项目以财帛的忌禄权科入我命、兄、财、疾、官、田,视其所着之星性断行业。

..论外销..外销看迁移宫与夫妻宫,迁移作本宫,夫妻为迁移之官禄,先审该两宫的星情吉凶如何。

..流年的夫妻宫化三吉入大限的父疾线表今年与人签约顺利。忌入则有文书上的麻烦。外销赚不赚钱,看流年父母化禄有无入大限的命、兄、财、田,有则吉;忌冲这些宫位则凶。

..冲迁移今年外销不好。

..冲子女今年没有定单。

..论选举..大官化三吉入本命、父疾二宫,表示这一大限‘功名有望’,是党提名的可以当选。禄入高票当选;权入要努力争取;科入是拜托父老兄弟赐给‘同情’的一票;忌入则没有希望。流官也要考虑,竞选的这一年,流官化三吉入大限的父疾,可以当选,但决不能犯忌冲。

..党外人士以官禄化三吉入兄友为主,忌入则免谈。

..论出国..迁移(泛指命限)化禄入寅、申、巳、亥四马之地,表出国深造,忌入是出国工作。

..迁移化禄入子、午、卯、酉四桃花地,为出国观光。

..迁移化禄入辰、戌、丑、未,是拿绿卡移民国外。

..那一年出去,看大迁化忌之冲宫,当流年走到这一年时便可出国。简捷说就是大迁冲流年表示为出国年。

..三合派的看法是利用星情,当流年入寅、申、巳、亥,动星(机月同梁杀破狼太阳)会天马主出国,小限同论。

..论智商..昌曲入命或夹命,遗传基因不错,聪明,但学习态度不积极,根基肤浅。真正有内涵的是昌曲魁钺入父母疾厄,当然其他星情也要考虑

..昌曲入田宅是家里书很多却不爱读。

..总之,智商高低、功课好坏,要考虑昌曲魁钺与官禄之禄权科是否入父疾线与兄友线,也就是要看命、父、兄、疾、友这五个宫位。

..论借钱..十二宫分为八方(卦),子宫坎正北方;午宫离正南方;卯宫震正东方;酉宫兑正西方;丑艮寅东北方;未坤申西南方;辰巽巳东南方;戌乾亥西北方。

..流日化科所落宫位是贵人方,试想该方有那些朋友会是贵人。

..流日的财帛化权入流日没有用,必须用化禄,无禄用科,无科用魁钺(以流日干遁之)。

..禄是情是钱。设交友禄入命,表朋友对我有情,向朋友借钱很乐观。禄入命、财、田皆可用。

..论官讼是非..昌曲是证书星,设官禄干为辛或巳,使文昌文曲化忌,易有文书是非,尤其昌曲在疾厄化忌冲父母更验。

..官禄化忌冲父母较多麻烦,流年的父母化忌冲大限的父母,也表示这一年会有文书问题。他如流年的父母化忌入大限的父母冲大疾,大疾且为流田,这种情况会因官司而坐牢。

..廉贞为囚星,出现在父疾线官司是必然的,若冲田宅,表示人不在家——坐牢。

..任何十二宫之辛干使昌曲化忌皆有麻烦,惟权衡轻重,仅就导致与人缠讼或坐牢者加以研究,其余论命时大可不必细加推论。因为官禄宫所化之禄权科忌,可用来看运途,故官禄宫辛干化忌冲父母,一生不免官讼是非一大堆,这才是最要紧的。其他星曜化忌一样不宜,惟以文昌、文曲、廉贞化忌最具凶性

..文昌在疾厄化忌冲父母,这种官讼是非与人事有关;文昌在兄弟化忌冲交友,交友为官禄的父母(文书宫),这种官讼是非与事业有关;文昌在父母,化忌冲疾厄,疾厄为财帛之父母(文书宫),这种官讼是非与钱财有关。

….论讨债

..父母(交友财)化忌入迁移冲命,讨不到;父母化忌入命——分期讨回,不顺;禄入——顺利;科入——好言商量可讨到;权入——恶脸相向,不一定讨得到。

论疾病



原盘之十二宫,可用来影射全身之各个部位,设命宫在午,以后天八卦代入十二宫,戴九履一、左三右七、二四为肩、六八为足。离卦轻清在上故为头、坎卦重浊在下故为生殖位,左三右七为腰腹,二四为胸、肩、手,六八为腰下之双足。故病情发生在什么地方,可依卦位及星情来断。



四 戴九 二



左三 右七



八 履一 六



兄弟为疾厄之气数位,其干之化曜在审一般之明见之疾病;交友为父母(遗传宫位)之气数位,其干之化曜在审不明之病症,惟二者之病情皆与寿元有关。

生病看疾厄,兄弟定寿元,桥归桥,路归路,两者互不相干。大疾之忌最忌冲流年或流疾,很厉害,要住院;兄弟化禄转忌冲大限的命、夫、疾、田,生命有危险。

关于火灾、烫伤的看法:

○1四柱天干见丙丁,地支寅午戌全为条件;

○2四柱有水者流年行至火旺之地;

○3或临于合去其水之大运、流年。

所谓天干见丙或丁,地支寅午戌全,不一定要日主为丙或丁,只要四柱有五个以上,条件就算究竟。四柱不够五个行限凑齐也算。火灾应包括火烧厝、水烫伤、瓦斯爆炸等因火而引起的意外皆属之。

以紫微斗数来说,迁移宫为子女的子女,是孙子,孙子的子女便是田宅位,再下一代就又回到本命宫,所以‘好不过三代’则不言自明,老运看迁移也是这个道理。

论婚姻



○1先审命宫之化曜有没有入夫妻宫或交友宫;

○2次审夫妻宫之化曜有没有入命宫或疾厄宫;

○3又次男命要忌冲父母(夫妻的田宅),女命要忌冲田宅(夫妻的交友)。

命宫化曜入夫妻或交友(夫妻的疾厄)或夫妻化曜入我命、疾、是为四化有相系,命带的有婚姻缘。若四化不相系的要在大限里去寻,成婚较为困难。

命化禄入夫妻,表配偶情深;权入较有争执;科入随和但关心有限,也较会犯桃花;忌入是非嘀嘀咕咕,我爱你爱得很痛苦。

若命宫化曜不入夫妻,再审有没有入交友(夫妻的疾厄)。命禄入交友表关心配偶的身体,或对配偶的身段很欣赏;权入为管配偶的身体,女命则是对丈夫的健康要求很高,不准抽烟饮酒;科入表我是配偶身体的贵人,配偶有疾病我替他找医生,或亲自为他治疗;忌入则为关心配偶的身体而常生心烦,即爱的很痛苦。命忌入夫妻同论。

命禄入夫妻为欣赏配偶的品格,入交友(夫妻的疾厄)则是爱其身段。

若命之化曜不入夫妻、交友,表觅偶困难。则再次审察夫妻宫之化曜有无入命或疾厄,有入则表他(她)来就我。

夫妻禄入命为配偶对我情深,浓情蜜意;权入会管我,是建设性的;科入随和;忌入会嘀嘀咕咕,被爱的很痛苦,是欢喜冤家。

若夫妻化曜不入命,再审查有无入疾厄。夫妻禄入疾厄是配偶很色,如老婆爱我如牛郎,老公谑我为狐狸精,是喜其身而非爱其人;忌入疾厄冲父母有婚姻缘,但一结婚就有倒霉的事(因文书宫被冲)。

若命宫化曜不入夫妻、交友,夫妻化曜也不入命宫、疾厄,再审疾厄之化曜有无入夫妻、交友,或交友之化曜有无入命宫、疾厄。。总之,我宫与他宫四化要相系,至少有一线才算条件成就,视为有姻缘运。

论夫妻缘分,即论夫妻对待,是以命宫之化曜去交错,这是双方面的问题。而要了解配偶是何许人也,这是单方面的事,需要审察夫妻的气数位福德宫之化曜。凡命成杀破狼局或夫妻为杀破狼局,都表示婚姻不美。另外,生年忌入夫妻,表因关心配偶而影响工作,故而不宜早婚,初恋的朋友难成眷属。

断结婚年限有以下原则:

○1夫妻宫之化曜入二、三、四大限,以最先与之重叠之限为结婚限;

○2夫妻宫之化曜不入二、三、四限者,以入二、三、四大限的疾厄取用,视为结婚限;

○3次以结婚限之夫妻宫化忌所入之宫位成为流命或流疾之年为认识、订婚、或上车之年;

○4大限干化科入流年、流妻或照流年、流妻之年为结婚之年;

○5附带条件为命或夫妻之忌要冲父(男命)、冲田(女命)

以上诸条似乎很复杂,但惟为最究竟的法则。假如套用而不准验者,千万不可轻率否决。如女命可用疾厄宫化忌所入之宫,大限的夫妻宫与之重叠为结婚限,次再以大限的疾厄化忌所入的宫位,或流年的夫妻位为结婚年。总之,我命疾之化曜要入他命疾;他命疾之化曜要入我命疾是为必然的理则。

若以四化来论定,命忌入交友为四化有相系,表姻缘有。但忌入交友即冲兄弟(床位),较易同床异梦,或夫妻聚少离多。夫妻宫自化忌者,每多婚姻不美。同理任何宫位有自化忌,皆表该宫不美,这是铁则。惟有疾厄自化忌例外,‘不易得传染病 ’,这是好的一面。

比较驳杂的命型,补救的方法最好不宜‘正娶’,先同居然后当科星会到时再补办手续。

任何命造,夫妻宫干之化忌,大限及该限所辖之流年,在未越过忌或冲以前,夫妻之间纠缠不免,总是吵吵闹闹地过活。

凡夫妻宫自化忌者,一生必恋爱多次。

凡杀破狼机巨入命或夫妻者,婚姻多不美,加左右昌曲魁钺天姚更验。

命忌入交友冲兄弟,表夫妻同床异梦,或聚少离多,也可能是夫妻某一方健康欠佳,敦伦之周期不吻合等。兄弟宫为卧室(迁移)的交友,为床位,也是夫妻的文书宫,故命忌冲夫妻一般婚姻不美,若我宫与他宫四化相系,情况还好;若不相系,或昌曲巨廉在交友化忌来冲,很凶。

凡命宫化禄转忌冲夫妻、交友,或夫妻化禄转忌冲命宫、疾厄,往往也是离婚之兆。

论桃花



论桃花一如论婚姻,仍需我宫与他宫四化相系,惟星情要优先考虑。原命盘有桃花格局,一生叫会有桃花;原命盘没有桃花格局,而限运逢,通常是夫妻感情更恩爱。

女命夫妻宫有桃花,并非一定发生在本身,很可能老公过去有一段恋情或婚后有外遇。女命最忌命宫、福德桃花星多。

命、福在寅申巳亥,坐机阴、同梁、廉贪,易有桃花,加左右、昌曲、魁钺更验。巳亥这一线叫‘浪荡多淫’,很低级,纯动物性的;寅申这一线叫‘飘蓬之客’,为才子佳人型

太阳太阴在辰戌丑未者为日月交泰,命、福出现在此两线者,一生多恋爱,尤其日月反背在辰戌立命者更‘不死鬼’,性心态怪异,喜欢演异性角色。

廉贪的组合较易为花痴,为娼妓型。

紫破的组合为歌星舞女型。

犯桃花通常以命宫化禄或化忌直入子女或田宅为验。一个原则,不管第几回,永远是命与子田相系为准。除了命宫与子女、田宅相系视为桃花以外,命宫与官禄四化相系也会是桃花。一般说夫妻为内在的配偶,官禄为外蓄的太太。官禄是交友的兄弟(床位),命忌入官,表经常幽会是我去找对方,或由对方租房与我同居;交友忌入兄弟,或交友自化忌者,是我花休息费或对方来找我,或我租房与他同居。

子——命,命忌入子女为主动桃花,子女忌入命为被动桃花;

子——疾,子女与疾厄四化相系为饥不择食,对象为已婚的;

子——友,子女与交友四化相系为恋爱行为,对象为未婚的;

财——子,财帛与子女四化相系为`金钱交易的桃花,或赚娱乐财;

子——夫,子女与夫妻四化相系娶小姨(多已婚);

子——官,子女与官禄四化相系,为桃花在外未娶入家门;

子——迁——冲命,子女忌入迁移冲命,没有桃花缘;

子——疾,子女与疾厄四化相系,禄入为想入非非,权入为霸王硬上,科入为罗曼蒂克,忌入为轻薄;

交友禄入疾厄,疾厄有自化忌,表对方单恋。反之则我单恋;

兄弟化禄忌同入子女宫,表示母再嫁;兄弟禄入疾而忌入官,表示父死母再嫁;

子女与兄弟、夫妻、财帛、疾厄相系皆表有桃花,子女化忌入财帛为娼,入疾厄为离婚,入夫妻为已婚之桃花,入兄弟为未婚之桃花;

夫妻壬武曲化忌入田宅,田宅乙太阴化忌入夫妻,为夫妻多怨言。任何两宫有忌来忌去,或禄来忌去,多有纠缠的意味。

夫官线,视同桃花线。

昌曲左右视同化科,入夫妻、命宫表示贵人介入,再看转禄何宫,可断桃花。

科为风情,生年科入夫官、兄友、子田、父疾,较有桃花。生年科入命迁线为贵人。

夫妻宫为桃花宫,生年忌入夫妻为桃花。夫妻化禄入田宅,若配偶有桃花,通常保不住,要分手。忌入则跑不掉。

命化禄入财帛,可能赚风月钱。



迁——子——官;迁——子——田:

子女禄入官,忌入迁移,表婚前曾与人同居;

禄入迁移,忌入田宅,主同居关系,且不愿生小孩;

禄入迁移,忌入官禄,主在外桃花而导致离婚;

禄入夫妻,忌入疾厄,为不要名分的同居关系;

子女自化禄,忌入福,夫妻多争吵;

禄入田,忌入夫妻,离异;

禄入夫妻,忌入疾厄,女命风尘或偏房,男命风花雪月;

禄入命,忌入福,夫妻多吵架;

禄入疾,忌入命,男二妻,女二婚;

禄入财,忌入兄,夫妻多怨言;

禄入兄,忌入官,女偏房,男娶再嫁女;

禄入官,自化忌,夫妻多吵架,但不会离异;

子女自化禄,忌入兄,主因桃花而吵架;

忌入命,主二婚,或入赘。



夫妻:

夫妻忌入命或田,晚婚可偕老,早婚离异;

夫妻禄入命田,而忌入父(夫妻的田宅),有外遇,不会离婚,男女同论;

夫妻禄入命,忌入田,不和、吵架;

夫妻忌入迁冲命,不容易结婚,纵有桃花也不容易结婚,且婚前有外遇,或做偏房;

夫妻忌入福,禄入财,命硬,克死。禄忌同宫同论;

夫妻禄入迁,早婚;

夫妻忌入官,配偶命不好;

禄入福德,转忌入田宅,为小姨命,来自风尘。



桃花是情的产物,所以命化出之禄代表我的意志,同理交友为朋友的命宫,从交友化出之禄代表朋友的意志,桃花为我意识与他意识之交织,故以命宫与交友宫之化曜双线交流以审其局始为合理。例如:

 2 河洛派紫微斗数(五)



命禄入交友,为我对朋友多情;

入疾厄,为我介入朋友的福德;

入财帛,为我介入交友的田宅(桃花宫);

入兄弟(交友的对宫),为我故示风范让对方产生好感;

入福德(交友的子女——生殖器),为我对朋友那个地方想入非非;

入田宅(交友的夫妻),为我好想与朋友成为夫妻;

入官禄(交友的兄弟——床位),为我想钻入他的‘杜鹃窝’。

相对的:

交友禄入命,他爱我才华洋溢,主动来找我;

入兄弟,他想与我共枕眠;

入夫妻,为‘恨不相逢在当年’;

入子女,表对方很贪婪,需求高;

入财帛(夫妻的夫妻),视同入命;

入疾厄,为对方欣赏我的体态;

入迁移,为对方深情款款;

入田宅,为入我桃花宫;

入福德,为介入我夫妻的事业宫。

以上讲命与交友之化禄,禄是情,只是想,究不究竟还要看忌,禄为因,忌为果。

论合婚、合伙、人我之对待



三合派以男女双方命盘的命宫与夫妻宫的星情来论合婚。例如

火星独坐夫妻宫者与命或夫妻有擎羊者,组织家庭视为‘绝配’。

巨门为暗星,易遭遗弃,若巨门在子午线者,互组为夫妻能同病相遇,也为绝配。或天梁大人星喜照顾他人,与巨门坐命者组为家庭,堪称美眷。太阳光明之星与巨门也不错。

紫微独坐夫妻宫者,不免孤独、严肃,需要懂得生活情趣的伴侣共同生活。与以太阳、天府、贪狼、天相、禄存坐命者配为夫妻为佳。若再会有左辅、右弼、文昌、文曲则更美满。这是因为紫微好统御,用情不专,太阳博爱,能满足其统治欲;另一方面太阳为动星,夜猫子,性需求高,故太阳坐命者与紫微在命或夫妻者合婚颇为适宜。禄存坐命者主孤,紫微为孤高之星,物以类聚,故也适宜合组家庭。左右圆巧,昌曲能言善道,与紫微喜奉承、好听漂亮话正好合拍。

其余星情状况都应细推敲。

司徒阳君用四化法断合婚、合伙、人我之对待更为简便些:

从双方看,凡对方之生年干化吉曜入我三合方,表此人能使我格调高,能给我恩惠;生年干化吉曜入我父疾,表彼为我文书之贵人,对我人格的升华有帮助;生年干化吉曜入我兄友,为帮助我事业成功;入田宅、福德也视为佳构。

倘若忌星入我命迁线、财福线,必为怨偶,万万使不得。忌入夫官线不忌。

再者,对方命宫干所化之禄星,正好为我之命、疾、官之主星者,也表对方对我情深意浓,尤其禄入命宫者为最。这里对方之命宫,可以是原盘之命,也可以是限盘之命。

总之,此法可用对方生年干或命宫干之化曜入我之十二宫以审其宜忌。同理可用以审察人我之间对待之得失。

此外,用八字断合婚、合伙、人我之对待也有一定规律。一般说来,对方八字之偏旺正好是我之八字的喜用者,比较合适。而其八字偏旺正好是我之八字的忌神者,不适宜。

再有,八字金水旺喜木火者,逢金水流年必‘栽’;八字木火旺喜金水者,逢金水流年必旺。依此理则,可以从吃相上去认识其命型,其五行究为何属性者旺,而喜何五行以调候,然后断言其运途好坏。如八字金水旺者比较色情,讲情调。其饮食习惯重质不重量,细嚼慢咽,喜欢雅座、茶馆、酒吧等灯光暗淡的场所,言谈声音缓慢低吟。而木火旺者则爱光线好、热闹,其饮食习惯是狼吞虎咽,喜欢火锅、快餐、大块肉、大碗酒等。这些五行不同的人其喜忌与流年五行喜忌的对应状况,可判断其运气如何。

紫微斗数——论命要诀  

[紫微]

紫微居子午,科权禄照最为奇。

紫微守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。

紫微居午,无羊陀,甲丁己生人,位至公卿。

紫微男亥女寅宫,壬甲生人富贵同。

紫微居卯酉,遇劫空四煞,多为脱俗僧人。

紫微无辅弼同行,则为孤君,美中不足。

紫微遇凶星,虽获吉而无道。

紫微天府,全依辅弼之功。

紫府同宫,终身福厚。

紫府同宫,无煞凑,甲生人享福终身。

紫府朝垣,食禄万钟。

紫府朝垣活禄逢,终身福厚至三公。

紫微与天府、左右、昌曲、禄马三合,极吉,食禄千钟,巨富大贵。

紫府日月居旺地,断定公侯器。

紫府夹命为贵格。

紫微贪狼同宫于卯酉,不忠不义,暱近奸人。

紫微贪狼为至淫,男女邪淫。

女命,紫微与贪狼同宫,男女邪淫。

紫微守命,天相左右来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

紫微七杀化权,反作祯祥。

紫微七杀加空亡,虚名受荫。

紫微七杀同宫会四煞,不贵,孤独、刑伤。

紫破命临于丑未,再加吉曜,富贵堪期。

紫微破军,无左右,无吉曜,凶恶胥吏之徒。

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

紫微辰戌遇破军,君臣不义。

紫微遇破军在辰戌丑未四墓宫,主为臣不忠,为子不孝。

紫微昌曲,富贵堪期。

紫微辅弼同宫,一呼百诺,居上品。

辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫。(身命紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语。得辅弼夹帝,贪狼受制,则不拘此论)

紫微禄存同宫,贵不可言。

紫微与诸煞同宫,诸吉合照,君子在野,小人在位,主人奸诈假善。

紫微权禄遇羊陀,虽获吉而无道,主为人心术不正。

紫微居财帛,更兼化禄富奢翁。或遇禄存亦可。

紫微遇武曲破军羊陀,欺公祸乱,只宜经商。

女命紫微在寅午申宫,吉贵美,旺夫益子。

女命紫微在子午酉及巳亥,加四煞,美玉瑕玷,日后不美。

运衰限衰,喜紫微之解凶恶。

[天机]

天机与天梁、左右、昌曲会合,文为清显,武为忠良。

天机在丑未陷地守命,遇四煞冲破,下局,宜经商习艺。

天机巳亥逢,好饮、离宗、奸狡重。

机月同梁作吏人。(命在寅申方论。此四星必三合曲全,方准刀笔功名可就。加化忌下格,若无四星,三者难成)

天机与太阴同于寅申,难免跋涉他乡。

天机与巨门同于卯酉,必退祖而自兴。

巨机酉上化吉者,纵遇财官也不荣。

机梁会合善谈兵,居戌亦为美论。(孟子迁移戌宫,有机梁。为机梁加会格)

机梁同在辰戌宫守命,加吉曜,富贵慈祥。

机梁同在辰戌宫守命,逢空亡,偏宜僧道。

机梁加恶煞同宫,狗偷鼠窃。

女命,天机入庙,性刚机巧,有机柄,持家,旺夫益子,有福有寿。

女命,天机在寅申卯酉守命,虽有富贵不免淫佚,寅申守照,福不全美。

女命,天机与太阴、巨门、天梁同宫,遇羊陀火铃冲合,淫贱、偏房、娼婢,否则伤夫克子。

[太阳]

太阳守命于卯辰巳午,见诸吉守照,必大贵;见诸凶,亦为公卿门下士。

太阳守命于未申,为人先勤后惰。

太阳守命于酉,贵而不显,秀而不实。

太阳守命于戌亥子,逢巨门,一生劳碌贫忙,更主眼目有伤,与人寡和招非。

太阳守命,日生庙旺,夜生陷。

太阳守命,落陷,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖可吉。

太阳守命,落陷,加凶煞带疾,化忌目疾。

太阳守命于卯地,昼生人富贵荣华。(为日照雷门格)

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。

太阳居午,庚辛丁己生人富贵双全。

太阳会文昌于官禄,皇殿朝班,富贵全美。

太阳化忌,是非日有,目还伤。

女命端正太阳星,早配贤夫信可凭。(太阳守命,居卯辰巳午,无煞加,旺夫益子。陷地平常)

太阳在夫妻宫,男为诸吉聚,可因妻得贵;陷地加煞,伤妻不吉。

太阳在子女宫,入庙加吉,得八座,主生贵子,权柄不小。

太阳在财帛宫,庙旺,会吉相助,不怕巨门,无空劫,一生主富。

太阳在迁移宫,难招祖业,移根换叶,出祖为家。

太阳在田宅宫,庙旺,得祖、父荫泽。

太阳入限,庙旺,左右诸吉星皆至,大小二限俱到,必有骤兴之喜。

太阳入限,陷地,羊陀铃星集限,主目下有忧,或生克父母。

日月夹命、夹财,加吉曜,不权则富。(加羊陀冲守,宜僧道)

日月同未,安命丑,侯伯之材。(唯亦须化吉方佳。丙辛人吉)

日月同丑,安命未,侯伯之材。(同上注解)

日巳月酉,安命丑,佐九重于尧殿。(为日月并明格,辛乙生人合格。丙生人主贵,丁生人主富。加四煞空劫平常)

日卯月亥,安命未,蟾宫折桂之荣。(为明珠出海格,主财官双美)

日辰月戌并争耀,权禄非浅。(日安命辰宫,月戌宫对照。月安命戌宫,日辰宫对照)

日月科禄丑未中,定是方伯公。

日居卯辰巳,月入酉戌亥,在此六宫安身命,早遂青云之志。(亦宜见昌曲魁钺)

日月守命于丑未,昌曲夹之贵且显。

日月会昌曲,出世荣华。

日月最嫌反背,乃为失辉。(太阳在申酉戌亥子,或夜生人,乃为失辉。太阴在卯辰巳午未,或昼生人,乃为失辉)

日月守命,不如照合并明。(日月守命,吉多主吉,凶多主凶。若吉少亦不为美论)

日月命身居丑未,三方无吉反为凶。(子午辰戌命身则佳)

日月左右合为佳。

日月羊陀多克亲。

日月陷宫逢恶煞,劳碌奔波。

日月在疾厄宫或命宫,逢空亡,必主腰驼目瞽。

日月照壁。(日月临田宅宫是也,喜居墓库)

[武曲]

武曲守命,西北生人福厚,东南生人平常。

武曲庙垣,威名赫奕。(为将星得地格。辰戌丑未生人,安命辰戌丑未宫,主富贵。如不在辰戌丑未者次之)

武曲闲宫,多手艺。(武曲在巳亥宫守命。加煞者,手艺安身)

武曲守于财帛,多为财赋之官。

财居财位,遇者富奢。(武曲、紫微、天府居于财帛宫,又兼化禄及禄存,必主富奢。二限者逢之,主大发迹)

武曲天府同宫于子午,主有寿。

武曲贪狼同宫于丑未,主少年不利,先贫后富,悭吝之人。

武曲戌亥上,最怕逢贪狼。(武曲坐命戌亥,三方或对宫见贪狼,化忌加煞。定主少年不利)

武曲贪狼加煞忌,技艺之人。

武曲贪狼财宅位,横发资财。

武曲天相同宫于寅申,逢昌曲,定主聪明巧艺。

武曲加吉坐迁移,巨商高贾。(吉多方论)

武曲七杀会擎羊,因财持刀。

武曲七杀火星同宫,因财被劫。

武曲破军同宫于巳亥,难贵显。

武曲破军,破祖破家劳碌。

武曲破军同于财宫,财到手而成空。

武曲会破军廉贞于卯宫,必见木压雷惊。

武曲与破军贪狼会于子宫,必主投河溺水。

武曲与廉贞会于卯宫,必主破败。

武曲与廉贞贪狼及七杀会合,便作经商。

武曲入庙,与昌曲同宫,出将入相。

武曲魁钺居庙旺,财赋之官。

武曲禄马同宫,发财远乡。

武曲羊陀兼火宿,丧命因财。

武曲火铃同宫,因财被劫。

武曲遇羊陀,主孤克。

武曲守命,四煞冲破,孤贫不一,破相延寿。

武曲之星为寡宿。(夫星柔弱,妇夺夫权,方免刑克。若两刚相敌,必主刑克生离)

武曲破军同宫于巳亥,临大小二限之中,主是非之挠。

[天同]

天同守命,不怕劫煞相侵,不怕诸煞同宫。

天同会吉寿元长。

天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。

天同居巳亥守命,会四煞,残疾孤克。

天同太阴同在午宫守命,加煞重,肢体羸黄。

天同守命,遇巨门火铃,必生异痣。

天同天梁同在寅申守命,甲乙丁己生人福厚。

天同守命,遇左右昌梁,贵显。

天同擎羊居午位,丙戊生人镇御边疆。(为马头带箭格。富且贵)

天同擎羊同宫,身体遭伤。

天同陀罗同宫,肥满而目渺。

女命天同必是贤。(子生人命坐寅,辛生人命坐卯,丁生人命坐戌,入格。丙辛生人命中吉。巳亥逢此化吉,虽美必淫)

女命天同,聪明伶俐。逢煞冲破,刑夫克子。

女命,天同太阴同宫,虽美而淫,偏房侍妾。

女命,天同天梁同宫,宜作偏房。

[廉贞]

廉贞在命身宫为次桃花,若居旺宫,则赌博迷花而致讼。

廉贞在未申宫守命,无四煞,富贵声扬播远名。(为雄宿朝垣格。加煞平常)

廉贞巳亥宫守命,主下贱孤寒,弃祖离家。

廉贞卯酉宫守命,加四煞,公门胥吏。(或巧艺之人)

廉贞贪煞破军逢,文曲迁移作吏戎。

廉贞七杀居庙旺,反为积富之人。(廉贞七杀同宫在未,或七杀居午,廉贞在申。身命遇之是也。若陷地化忌,贫贱残疾)

廉贞会七杀,居巳亥,流荡天涯。

廉贞七杀会擎羊于官禄,枷杻难逃。

廉贞破军会擎羊与迁移,死于外道。

廉贞破军火铃同宫,狼心狗肺。

廉贞破军火星居陷地,自缢投河。

廉贞破军与日月以济行,目疾不免。

廉贞遇文曲,好礼乐。

廉贞遇七杀,显武职。

廉贞遇禄存,主富贵。

廉贞擎羊同宫,是非日有。

廉贞遇羊陀,脓血不免。

廉贞同火星于陷宫之地,主投河自缢。

廉贞逢武曲破军,祖业必破。

廉贞遇武曲于受制之乡,恐木压蛇伤。

廉贞四煞同宫,遭刑戮或终身不能发达。

廉贞白虎,刑杖难逃。(流年太岁并小限坐宫,又值白虎加临,主官非,遭刑杖)

仲由威猛,廉贞入庙遇将军。(申安命,二星同宫是也)

女命,廉贞清白能相守。(甲己庚癸生人,安命申酉亥子宫。丙辛乙戊生人,安命寅卯巳午宫。若辰戌丑未反贱)

[天府]

天府临戌有星扶,腰金衣紫。(甲己生人会吉,无煞凑)

天府戌宫无煞凑,甲己人腰金又且富。(加四煞有疵)

天府居午,戌宫天相来朝,甲生人一品之贵。

府相同来会命宫,千钟食禄。(安命寅申宫,府相在财帛官禄宫辅者上格,为府相朝垣格。别宫次之)

安命寅宫,府午宫,相戌宫来朝,位登一品之荣。(甲生人遇之亦佳)

天府武曲居财宅,更兼权禄富奢翁。(有左右禄存亦美)

天府武曲禄存,必有巨万之富。

天府昌曲左右,高第恩荣。

左府同宫,尊居万乘。

天府守命,羊陀火铃会合,主人奸诈。

天府守命,忌落空亡,主人孤立。

天府天相,乃为衣禄之神,为仕为官,定主亨通之兆。

[太阴]

太阴守命,庙见诸吉,富且贵。

太阴守命,夜生人不宜陷,陷则克母,男且克妻。

太阴在身宫逢之,主随娘继拜或离祖过房。

太阴在命身宫,庙旺,主一生快乐。

太阴守命,落陷,化吉科权禄返凶,出外离祖吉,更遇四煞,酒色邪淫,下贱夭折。

太阴守命,落陷,与羊陀火铃同宫,肢体伤残。

太阴居子,号曰水澄桂萼,得清要之职,忠谏之才。

太阴居子,丙丁生人,富贵忠良。

月朗天门于亥地,进爵封侯。(为月朗天门之格。子年生人,夜生者合局,不贵则大富。丙丁生人主贵,壬癸生人主富,亦要三方吉拱)

太阴与天机昌曲同宫于寅,男为仆从女为妓。

太阴在戌守命,太阳在辰对照,主富贵。

太阴禄存同宫,左右相逢富贵翁。

太阴文曲同宫,定是九流术士。

阴阳会昌曲,出世荣华。(命坐日月,财官二宫昌曲来会。或命坐昌曲,财官二宫日月来会。再遇魁钺吉星,主富贵)

太阴同文曲于妻宫,蟾宫折桂之荣。(文昌亦然。在命身宫则为巧艺之人)

太阴居财帛,多为财赋之官。

太阴居疾厄,遇陀罗,主目疾。遇火铃,为灾。

太阴羊陀,必主人离财散。

日月最嫌反背,乃为失辉。(太阳在申酉戌亥子,乃为失辉。太阴在卯辰巳午未,乃为失辉)

月曜、天梁女淫贫。(太阴寅申宫,天梁巳亥宫,女命值之,多主淫贫,或偏房侍妾)

[贪狼]

贪狼入庙,辰戌丑未宫坐命,或落空亡,反能习正。

贪狼加吉坐长生,寿考永无彭祖。(贪狼守命,加吉,坐长生于寅申巳亥四宫,主寿)

贪狼入庙寿元长。

贪狼子午卯酉宫守命,终身不能有为。(寅午戌生人命坐午宫,申子辰生人命坐子宫,巳酉丑生人命坐酉宫,亥卯未生人命坐卯宫)

贪会旺宫,终身鼠窃。

贪狼紫微同宫,如无制,是无益之人。(得辅弼昌曲夹制,则无此论)

贪狼武曲同宫,为人谄佞奸贪,自私自利,无公德心。

贪狼武曲同宫,先贫而后富。(利己损人。命有紫微日月左右昌曲拱照,限逢禄权科,则贵显论)

贪武墓中居,三十才发福。(为贪武同行格)

贪狼武曲同守身,无吉命反不长。(命无吉曜,身有贪武,孤贫)

贪狼四生四墓宫,破军忌煞百工通。

贪武破军无吉曜,迷恋花酒以亡身。(或作手艺)

贪武同行,威压边夷。(贪武遇大旺地是也)

贪狼廉贞同宫,男浪荡,女多淫,酒色丧身。

贪狼廉贞同宫于巳亥,不纯洁且遭官刑。

贪狼陷地,加羊陀忌星,孤贫破相残疾,有斑痕疤痣。

贪狼巳亥陷地加煞,不为屠人亦遭刑。

贪狼加煞同乡,女偷香而男鼠窃。

贪狼会煞无吉曜,屠宰之人。

贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆。(为马头带箭格,富而且贵)

贪狼火铃于四墓宫,豪富家资侯伯贵。(辰戌宫佳,丑未宫次之,若守照俱可论吉。加羊陀空劫不合此格)

贪狼火星居庙旺,名振诸邦。(辰戌丑未安命,三方吉拱尤美。卯宫安命,无煞次之。加羊陀空劫不合此格)

贪铃并守,将相之名。(辰戌丑未子宫安命,加吉,戊己生人合格)

贪狼羊陀同宫,为屠宰。(在午宫不是)

贪狼亥子遇羊陀,为名泛水桃花。(男女贪花迷酒丧身,有吉曜则吉)

贪狼陀罗在寅宫,号曰风流彩杖。

贪狼昌曲同宫,必多虚而少实。

女命,贪狼在亥子遇羊陀,多嫉妒。(逢禄马不美)

女命,贪狼巳亥陷地守命,加煞,必为娼妓。

[巨门]

巨门庙旺,虽富贵亦不耐久。

巨门守命身宫,一生招口舌是非。

巨门子午科权禄,石中隐玉福兴隆。(为石中隐玉格,富而且贵,辛癸生人上格。丁己生人次之,丙戊生人主困)

巨门辰戌不得地,辛人命遇反为奇。

辰戌应嫌陷巨门。(辛生人命遇反为奇格。余皆不吉)

巨门丑未陷地,为下格。

巨机居卯,公卿之位。(巨机二星在卯同宫吉,在酉同宫则不美。为巨机同临格)

巨机居卯,乙辛丙生人,位至公卿。(不贵即富。但甲生人平常,因甲禄在寅,卯宫有擎羊破格也)

巨机酉上化吉者,纵有财官也不终。(如值,孤贫多有寿,巨富即夭亡,加化忌尤凶)

女命,巨门天机为破荡。(女命巨机同宫于卯酉,虽富贵不免淫佚)

巨日同宫,官封三代。(寅宫安命,无劫空四煞上格。申宫次之)

巨日寅宫守命,食禄驰名。(为巨日同宫格)

巨日申宫守命,亦妙。

巨日寅宫,命立申,食禄驰名。

巨日申宫,命立寅,食禄驰名。

巨在亥宫,日命巳,食禄驰名。

巨日巳宫,日命亥,反为不美。

巨日拱照亦为奇。(假如日午宫,巨在戌宫是也,吉多方论,日忌陷)

子羽才能,巨宿同梁冲且合。(申安命,天同子宫,巨门寅宫,天梁辰宫,又得科权禄左右拱冲)

巨门四煞陷而凶。

巨门羊陀于身命、疾厄,羸黄困弱。

巨门守命,见羊陀,男女邪淫。

巨门陀罗,必生异痣。

巨门陀罗同居身命、疾厄宫,主贫困、体弱、残疾、祖业漂荡、奔波劳碌。

巨火擎羊,终身缢死。(此三星坐守身命,大小二限又逢恶煞,主终身缢死)

巨门火铃,逢恶限,死于外道。(为巨逢四煞格)

巨门火铃,无紫微禄存压制,决配千里,遭凶。

巨门守命,三合煞凑,必遭火厄。

巨门守命,见太阳,吉凶参半。

巨门在兄弟宫,骨肉参商。

巨门在夫妻宫,主生离死别,纵夫妻有对,不免污名失节。

巨门在子女宫,损后方招,虽有而无。

巨门在财帛宫,有竞争。

巨门在疾厄宫,遇羊陀,眼目之疾,煞临,主残疾。

巨门在迁移宫,招是非。

巨门在仆役宫,多怨逆。

巨门在官禄宫,主招刑杖。

巨门在田宅宫,破荡祖业。

巨门在禄德宫,劳心不安。

巨门在父母宫,遭弃掷。

[天相]

天相守命,若临生旺之乡,虽不逢紫微,若得左右,则职掌权威。

天相守命,左右昌曲相会,位至公卿。

天相守命,若居闲陷之地,也作吉利。

天相陷地,贪廉武破羊陀煞凑,巧艺安身。

天相守命,遇火铃冲破,残疾。

天相守命,廉贞擎羊夹,刑杖难逃。[终身不美,遭横祸,只宜僧道(按天相不可能被贞羊所夹,恐是同宫或会合)]

天相之星女命缠,必当子贵与夫贤。(女命己生人子宫,甲生人午宫,庚生人午宫,俱是贵格)

女命,天相右弼福来临。(女命天相左右诸宫吉,癸生人子宫,癸己生人寅宫,甲庚癸生人申宫,俱是贵格。丑未亥宫不贵。子午卯酉皆少福)

[天梁]

命宫或对宫有天梁,主有寿。

梁居午位,官资清显。(为寿星入庙格。丁己癸人合格)

天梁守照,吉相逢,平生福寿。(在午宫极佳)

天梁加吉坐迁移,巨商高贾。(加羊陀平常)

天梁庙旺,与天机同宫,工翰墨,善谈兵。

梁同机月寅申位,一生利业聪明。

天梁太阳昌禄会,胪传第一名。

天梁天同聚于命身宫,不怕凶危。

梁同对居巳亥,男浪荡,女多淫。(加羊陀煞凑,多下贱)

梁酉、月巳,却作飘篷之客。

天梁文昌居庙旺,位至台纲。

天梁庙旺,左右昌曲嘉会,出将入相。

天梁天马陷,飘荡无疑。(巳亥申宫安命,天梁失陷,天马同宫是也)

天梁陷地,见羊陀,伤风败俗之流。

天梁陷地,遇火羊破局,下贱孤寡夭折。

天梁、月曜,女淫贫。(梁巳亥,阴寅申,主淫贫。不陷衣禄遂,如陷下贱)

[七杀]

七杀寅申子午,一生爵禄荣昌。(为七杀朝斗格。吉星凑,合此格,加煞不是)

朝斗仰斗,爵禄荣昌。(七杀守命,旺宫是也。如寅申子午为朝斗,三方为仰斗,入格者富贵)

七杀临身终是夭。(七杀临身命,陷地加凶,依此断)

七杀守命,庙旺,有谋略,见紫微,加见诸吉,必为大将。

七杀守命,庙旺,得左右昌曲拱照,掌生杀之权,富贵出众。

七杀入命身宫,见吉,亦必历受艰辛。不见吉化必夭折。

七杀陷地,巧艺谋生。

七杀廉贞同宫,主残废,又主痨病。

七杀廉贞同位,路上埋尸。(为杀拱廉贞格,会破军于迁移亦然。若陷地加化忌尤凶)

七杀、破军宜出外。(此二星会身命于陷地,主诸般手艺能精,出外可也。杀寅申,破巳亥论)

七杀、破军专依羊铃之虐。

杀临绝地,会羊陀,天年夭似颜回。

七杀羊陀会生乡,屠宰之人。(或主贫且贱)

七杀逢羊陀于疾厄,终身残疾。纵使一生孤独,也应寿年不长。

七杀单居福德,女人切忌,贱无疑。

女命,七杀沉吟福不荣。(男有威权,女无所施)

七杀重逢四煞,腰驼背曲,阵中亡。(杀与火铃,主阵亡。又有疾厄)

七杀临身命,流年羊陀,主灾伤。(逢紫微、天相、禄存,可解)

七杀羊铃,流年白虎,刑戮灾迍。

七杀流羊遇官符,离乡遭配。(岁限俱到)

七杀守照,岁限擎羊,午生人安命卯酉宫,主凶亡。(余宫亦忌。命限三合七杀流羊照命,即七杀重逢)

[破军]

破军子午宫,无煞,甲癸生人,官资清显,位至三公。(为英星入庙格。丁己生人次之,丙戊生人主困)

破军子午宫,丙戊寅申生人,孤单残疾,虽富贵不耐久,夭折。

破军辰戌丑未宫,丙戊生人,富贵。

破军一曜性难明。(男女命论)

破军廉贞于卯酉陷地,遇羊陀火铃,主官非、争斗、疾病。

武曲破军同宫,入财乡,东倾西败。

破军昌曲同宫于寅,主贵。

破军昌曲同宫,一生贫士。

破军昌曲逢,刑克多劳碌。(破军在卯酉辰戌守命,虽得文昌文曲,亦非全吉。应主刑克劳碌)

破军、贪狼逢禄马,男流荡,女多淫。

破军羊陀同宫,主有残疾。

破军羊陀官禄位,到处乞求。

破军火铃,奔波劳碌,官非争斗。

破军在命身宫,陷地,弃祖离宗。

破军在兄弟宫,骨肉参商。

破军在夫妻宫,主不正,婚姻进退。

破军在子女宫,先损后招。

破军在财帛宫,如汤浇雪。

破军在疾厄宫,致尫羸之疾。

破军在迁移宫,奔走无力。

破军在仆役宫,谤怨逃走。

破军在官禄官,主清贫。

破军在田宅宫,祖业破荡。

破军在福德宫,多灾。

破军在父母宫,刑克,破相。

[文昌、文曲]

/ 文昌 /

文昌守命,庙旺见诸吉,文章盖世,功名显赫,尤喜与文曲同宫。

文昌喜金生人,富贵双全,先难后易,中晚有声名。

文昌守命,陷见诸凶,亦主舌辩、巧艺、本事高人。

文昌会太阳、天梁、天同,禄存,主富贵。

文昌武曲于身命,文武兼备。

文昌与廉贞、七杀、羊陀同宫,主诈伪。

文昌贪狼同宫,政事颠倒。

文昌贪狼于巳亥守命,加煞化忌,主粉骨碎尸,夭亡。

文昌巨门同宫,丧志。

文昌破军同宫,主有水灾。

文昌左辅,位至三台。

文科拱照,贾谊年少登科。(论三方)

文昌陷于天伤,颜回夭折。(命有劫空羊陀,限至七杀,羊陀迭并方论)

/ 文曲 /

文曲守命,与文昌同宫,协吉星,为科第之各客,入仕无疑。

文曲单居命身宫,更逢凶曜,亦作无名舌辩之徒。

文曲武曲入庙,逢左右,将相之材。(文曲宜子酉,武曲宜四墓)

文曲武曲旺宫,威名赫奕。(文曲子宫第一,卯酉宫次之。武曲辰宫第一,丑未宫次之)

文曲武曲贪狼于丑限,防溺水之忧。

文曲廉贞同宫,必作公吏。

文曲太阴同宫,九流术士。

文曲贪狼同宫,政事颠倒。

文曲巨门同宫,丧志。

文曲破军同宫,水灾。

文曲廉贞七杀羊陀同到,诈伪。

文曲天梁同宫,位至台纲。(二星同在午安命上格,寅宫次之)

曲子、梁午,拱冲者亦佳。

/ 文昌文曲 /

文昌文曲,为人多学多能。(卯酉辰戌巳宫安命,遇昌曲二星是也)

昌曲夹命最为奇。(假若命在丑宫,文昌在寅,文曲在子是也。不贵即富,吉多方论,此为贵格)

昌曲巳亥临,不贵即当大富。

昌曲临于丑未,时逢卯酉,近天颜。(贾宜卜帝,昌曲未宫,命丑宫。在命兼化吉者方论)

昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆。(凶煞即羊陀空劫)

昌曲己辛壬生人,限逢辰戌虑投河。(如入庙吉。大小限俱到,命坐辰戌者是也)

昌曲陷于天伤,颜回夭折。(命有劫空羊陀,限至七杀羊陀迭并方论)

女人昌曲,聪明富贵只多淫。

杨妃好色,三合文昌文曲。(三合及对宫昌曲照,更会天机太阴,必主淫佚)

昌曲居于福德,必当大权之职。(更得紫微居午宫妙)

日月安命丑未,前后有昌曲左右夹,男命贵而且显。

昌曲廉贞于巳亥,遭刑不善且虚夸。(贪得,作事颠倒。子申二宫贵,吉多美)

文昌文曲会廉贞于巳亥,丧命夭折。(巳亥二宫安命,值之是也。辛生人最忌)

昌曲破军逢,刑克多劳碌。

昌曲破军临寅卯,杀羊冲破定奔波。(谓之从水朝东)

昌曲左右会羊陀,当生异痣。

昌曲禄存,犹为奇特。

禄文拱命,富而且贵。(禄存守命,三合得昌曲拱冲,无不富贵)

[左辅、右弼]

/左辅/

左辅守命,紫府权禄三合拱照,主文武大贵。

左辅守命,紫府相机昌日月贪武会合,更有右弼同宫,富贵不小,火忌冲破则富贵不久。

左辅守命,羊陀火铃凑合,加巨门七杀天机为下格。

左辅廉贞擎羊同宫,作盗贼且主遭伤。

左府同宫,尊居万乘。(二星同宫辰戌安命,三方吉化拱冲,必居极品之贵)

左辅文昌会吉星,尊居八座。(二星坐守于身命,三主吉拱方论。加煞不是)

左辅在夫妻宫,主人定二婚。

/右弼/

右弼守命,会紫微府相昌曲,终身福厚。

右弼紫府同宫,财官双美,文武双全。

右弼天相福来临。(诸宫遇福,丑未亥三宫不贵,纵贵不久远,若卯酉二陷宫,少称心遂意)

右弼廉贞擎羊同宫,作盗贼且主遭伤。

右弼与诸煞同宫,羊陀火忌冲合,福薄。

右弼在夫妻宫,主人定二婚。

/左辅、右弼/

左辅右弼,秉性克宽克厚。

左辅右弼,终身福厚。(在命宫迁移是也,三方次之)

左右同宫,批罗衣紫。(辰戌安命,正月七月身者。丑宫安命,十月生者。未宫安命,四月生者。卯酉宫安命,八月十二月生者。三方勿论)

墓逢左右,尊居八座之贵。

左右夹命为贵格。(如安命在丑宫,左辅在子宫,右弼在寅宫。三、五、九、十一月生者是也,若不贵则大富)

辅弼夹帝为上品。(紫微守命,左右夹之是也)

左右文昌,位至台辅。

左右魁钺为福寿。(三星同宫命宫,福寿全美。若女命逢之,旺夫益子)

左右单守照命宫,离宗庶出。(身命无正曜是也。若三方合紫微天相天府吉)

辅弼遇财官,衣弼着紫。(命宫有吉星,财官宫左右来朝是也)

左右财官兼夹拱,衣禄丰盛。(如左右同在财帛宫,又或财帛宫在丑,左在子,右在寅,乃是夹也。官禄宫亦同)

左右贞羊,遭刑盗。

左右昌曲逢羊陀,当生异痣。

[天魁、天钺]

命宫坐贵向贵,或得左右吉聚,无不富贵。

魁临命,钺守身,更迭相守,再得吉星会合,少年必娶美妻,遇难必得贵人成就扶助。

天魁天钺,盖世文章。(为天乙拱命格)

魁钺同行,位至台辅。(假如魁钺守于身命,更兼吉化拱照,无不富贵。三方次之)

魁星临命,位列三台。(紫微守命在午宫,遇文昌天魁同宫是也)

魁钺命身多折桂。(加吉方论,在命身最妙,三方次之)

魁钺夹命为奇格。(如安命在辰宫,魁在卯,钺在巳宫是也)

贵人贵乡,逢之富贵。(身命有魁钺贵人,又兼吉曜权禄来助是也)

魁钺昌曲禄存扶,刑煞无冲台辅贵。(命身妙,三方次之。见刑煞冲会者平常)

魁钺辅星为福寿。(二星在命身诸宫,福寿双全)

魁钺重逢羊铃空劫凑,痼疾尤多。

[天马]

天马临命身宫,谓之驿马,主好动。喜禄存紫府昌曲守照为吉。

天马禄存同宫,谓之禄马交驰,主大吉利。(忌见煞羊火截路空亡及死绝之乡,多主劳苦)

天马坐妻宫,富贵还当封赠。

天马遇空亡,终身奔走。

天马逢空亡死绝,灾病不利。

女命,天梁遇马,贱而且淫。(天马坐命,三合遇天梁合照是也)

紫微斗数——论命要诀

紫微斗数——行限(下)

紫微斗数——行限(上)  

2012-09-10 10:28:16|  分类: 紫微斗数 |  标签: |字号大中小 订阅

行限推法

紫微斗数的行限,包括大限、小限、流年、流月、流日、流时。

大限推算十年运气及所要发生的事,小限推算一年运气及所要发生的事,流年推算一年运气及所要发生的事,流月看一个月的运气及所要发生的事,流日、流时分别看一天及一个时辰的运气及所要发生的事。所谓运气,无外乎吉凶祸福而已。用斗数推运,是一大难关,本处讲述的是属初级内容。

大限、小限、流年、流月、流日、流时

1、大限

大限起法:大限主十年之荣枯休咎,祸福穷通。阳男阴女由命宫顺行,阴男阳女由命宫逆行,岁数的起法以五行局为准。水二局从虚二岁起大限,木三局从虚三岁起大限,金四局从虚四岁起大限,土五局从虚五岁起大限,火六局从虚六岁起大限。

大限皆从命宫起,阳男阴女顺行,十年行一宫。第一步大限在命宫,第二步大限在父母宫,第三步大限在福德宫,第四步大限在田宅宫,第五步大限在官禄宫,第六步大限在奴仆宫……。如木三局生人,第一步大限在命宫,显示3—12岁这十年运程之吉凶,第二步大限在父母宫,显示13—22岁这十年运程之吉凶,以后每十年顺行一宫,依次类推即可。

阴男阳女逆行,十年行一宫。第一步大限在命宫,第二步大限在兄弟宫,第三步大限在夫妻宫,第四步大限在子女宫,第五步大限在财帛宫,第六步大限在疾厄宫……。如木三局生人,第一步大限在命宫,显示3—12岁这十年运程之吉凶,第二步大限在兄弟宫,显示13—22岁这十年运程之吉凶,以后每十年逆行一宫,依次类推即可。

论大限十年祸福:就大限所行之宫位,以及宫内星曜之庙陷善恶,化吉化凶,乃至大限的对宫,三合宫之喜忌冲照如何,细加审视,吉则吉论,凶则凶断。如果大限所到之宫,其宫内星曜全属吉星,又入庙、旺、得地之方,无擎羊、陀罗、火星、铃星、地劫、天空、化忌等凶星同宫,则表示这十年运程属吉,事业兴旺,没有凶灾,求财顺利,凡事心想事成,少有烦恼挫折。但如果大限宫内同时有擎羊、陀罗、火星、铃星、地劫、天空、化忌等凶星与吉星同宫,则主十年成败不一,吉凶各半,有好有坏。如果大限所到之宫,其宫内之星曜入不得地,落陷之方,同时又有擎羊、陀罗、火星、铃星、地劫、天空、化忌等凶星,则此十年大限为凶,事业困顿,凡事难如意。如果同时有流年恶煞落入此大限之宫,再加上小限所行之宫内有凶煞,则易有官灾、疾病、破财、死亡等各种凶灾。所遇之凶星越多则其灾越重,灾患之性质则当以星情而定。某步大限即将走完,要逢脱限的之时,若该宫内吉星较多,则主其人少有灾祸,凡事尚称顺利,但如果该宫内煞星较多,则主其人凡事不顺,多有损财、是非、病患、灾咎等种种不利,要知,凡脱凶限之际,或入凶限之际,须防意外损失及不测之祸。

大限行至寅、申、巳、亥、午宫,遇紫微、天府、太阴、太阳、文昌、文曲、禄存、化禄诸星,且入庙、旺、得地之方,则主吉利,人财兴旺,事业进步,凡事顺畅和美,甚至有添丁进口之喜。

太限行至辰、戌、丑、未、卯、酉宫,遇七杀、廉贞、天伤、天使、擎羊、陀罗、火星、铃星、天空、地劫、化忌等恶星交会,其人必非顺利,多是非、口舌、贫困、破财、疾病、人口丧亡、事业破败等凶事,甚至酒色昏迷,本人死亡等凶。

大限遇左辅、右弼、文昌、文曲,均主吉兆,有官者迁官加职,事业顺遂,常人亦主财运佳良,事多如意,家庭和美,添人进口。妇人行此限也会逢遇喜庆之事,夫妇恩爱和睦;经商者也会频频获利,财运旺盛。

论大限动盘:

论断大限时,以大限宫作为命宫,称为“大限命宫”,逆一宫为大限的兄弟宫,再逆一宫为大限的夫妻宫,其余类推。比如大限行到辰宫,则辰宫为大限命宫,卯宫为大限兄弟宫,寅宫为大限夫妻宫,丑宫为大限子女宫……,此称为“动盘”。

研究大限吉凶时,须将大限的对宫和大限的三合宫总体进行论断,同时要结合四化飞星,其判断法则与从原命盘看一生大局的方法并无二致。如大限在辰宫,则要看子宫(大限的财帛宫),申宫(大限的官禄宫),戌宫(大限的迁移宫),可知晓其人在这十年的运程吉凶、成就如何(以大限之三方四正总体论断),包括财运如何(看大限的财帛宫)、事业如何(看大限的官禄宫),外出吉凶如何(看大限的迁移宫),当然亦可窥之这十年之中,其人兄弟如何(看大限的兄弟宫),爱情婚姻如何(看大限的夫妻宫),子女情况如何(看大限子女宫),身体状况如何(看大限的疾厄宫),社交关系如何(看大限的奴仆宫),住房及不动产如何(看大限的田宅宫),心理状态及福气如何(看大限的福德宫),父母如何(看大限的父母宫),等等。此时仍应以各甲级星为主,乙级星为辅,丙丁戊级星作为参考。在论断大限吉凶时,务必以原命局作为基准后,合理的得出结论。比如,原命属富贵之格,一生必有大成就,能取得很好的财富、地位与名声(此为“原命有定数”),如某大限命宫及大限的财帛、官禄、迁移宫诸星庙旺会吉,不见凶星,可断此十年运程大吉,其人必然步步成功,飞黄腾达,富贵声扬(此为“行限有应数”)。如原命本属贫贱之格,一生遭穷,并不可能获得事业成就及财富、地位、名声(此亦为“原命有定数”),那么纵使其所行大限的命宫及大限的财帛、迁移、官禄宫诸星庙旺会吉,不见凶星,仍不应该以飞黄腾达,富贵声扬断之,其运只能表示十年平稳或,略有进步,没有凶灾,衣食安定或发而又败而已(此亦为“行限有应数”)。不管是大环境不允许你发达,还是有意无意,还是阴差阳错,或者是有极佳机遇来临,自己无才没把握住等等。不论内因还是外因,正所谓虽有其运而无其命,即使走上大吉之运,亦不过尔尔。就如一个得了晚期癌症的人,吃了大量进口的补药或千年的灵芝、人参,也不可能使他的病情根本好转,又如一个天生弱智的人,就算施予再良好的教育,也不可能使他变得聪明起来。中国的算命术高明之处就在于,不必去考虑后天的社会环境因素,只以出生年月日时为基点,推算一生命运的准确度也有十之七八,就是那些看似偶然的遭遇或意外的伤害事故,也是在紫微命盘或生辰八字中能提前几十年将这些事算出来,古人称为“命中注定”,这是至今科学也解释不通的事情。

论大限与四化星:

在论断大限时,应结合四化星进行论断。这时的四化星包括本生年干的四化星(又称为本命的四化星)、大限所在宫天干的四化星(又称为大限的四化星)两种。那么这两种四化星到底是如何运用在实际的判断上呢?

1、大限命宫

大限的三合宫及大限的对宫逢本命的化禄、化权、化科,应以吉断,何宫有化吉即断何宫为吉,如大限的财帛宫有本命的化禄、化权、化科,则断此大限十年财运颇佳,化禄最佳,化权次之,化科又次之,大限的官禄宫有本命的化禄、化权、化科,则断此十年事业兴旺,如无化吉而逢化忌,则事业不顺。其余大限命宫、大限迁移宫逢本命的化禄、化权、化科,亦同此理而推。同时宜区分星情之不同而事象又有些差异,如廉贞化禄与天机化禄的不同之外,另外,须详各宫内诸星庙陷,吉凶星相混及又逢化忌的情况,分清主次,进行斟酌,综合平衡,从而得出结论。大限的夫妻、子女、田宅、福德、父母诸宫,逢本命的四化星,其看法也依照上述原则。

2、大限命宫

大限的三合宫及大限的对宫逢本大限自身的化禄、化权、化科而不逢化忌(如大限宫的天干为甲,则以甲干来飞四化,廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌),应以吉断,何宫有化吉即断何宫为吉,其影响力比逢本命的化禄、化权、化科为强。如大限的财帛宫有本大限的化禄、化权、化科,则断此大限十年财运颇佳,化禄最佳,化权次之,化科又次之,大限的官禄宫有本大限的化禄、化权、化科,则断此十年事业兴旺,如无化吉而逢化忌,则事业不顺。其余大限命宫、大限迁移宫逢本大限的化禄、化权、化科亦同此理。同时宜区分星情之不同而事象又有些差异,如廉贞化禄与天机化禄的不同之处,另外,须详各宫内诸星庙陷,吉凶星相混及又逢化忌的情况,分清主次,进行斟酌,综合平衡,从而得出结论。

3、逢大限应以大限的四化星为主

本命的四化星为为辅,因为大限的四化星较本命的四化星为强。大限的三方有本命的化禄、化权、化科,又有大限自身的化禄、化权、化科,则锦上添花,吉上加吉,十年好运,必有重大进步。若逢化忌在某宫,看是本命的化忌还是大限的化忌,以大限的化忌星为主进行论断。如果大限的化权与本命的化忌同宫,则大限化权的力量足以抵挡本命的不吉;如大限的化忌与本命的化权同宫,因化权不怕化忌的侵袭,所以化忌只是增添烦扰,不足为害。

2、小限

小限起法:

小限主一年之荣枯休咎,祸福穷通。小限一律男命顺行,女命逆行,而不分阴阳。凡属寅午戌年生人,由辰宫起一岁小限,申子辰年生人,由戌宫起一岁小限,亥卯未年生人,由丑宫起一岁小限,巳酉丑年生人,由未宫起一岁小限。这里的岁是指虚岁。小限每十二年转完命盘一周,又回到原来的宫位。

论小限祸福:若论小限吉凶如何,则应视小限所行之宫位,以及宫内星曜之庙陷善恶、化吉化凶为推论的依据,其看法与断大限全然一致,同时也应视小限之对宫和三合宫吉凶如何,尤须注意小限对宫所具之影响力。

3、流年

流年起法:

流年又称太岁,或流年太岁,表一年之吉凶祸福如何。如今年戊寅,则寅为当年太岁,以在命盘寅宫看今年一年的运气,明年己卯,则以卯宫看明年一年的运气。1990年庚午,则以午宫看该年一年的运气。2000年庚辰,则寻地盘辰宫,以定该年之吉凶。流年同小限一样,每十二年转完命盘一周,又回到原来的宫位。并且,当流年在某宫的时候,小限一定会在相应的一宫。如寅年生男命,一岁时流年在寅宫,小限在辰宫,二岁时流年在卯宫,小限在巳宫。故每逢地支是寅的流年,小限在必在辰宫,每逢地支是卯的流年,小限必在巳宫。由此可知,流年与小限每十二年一个循环,并且落在与十二年前相同的宫位上。但是十二年前的某年和十二年后的某年虽然太岁小限在各自相同的宫位,而其吉凶根本就不可能一样,甚至完全没有相似之处。其原因是所行大限已与原来的大限并不相同,并且流年的地支相同,而流年的天干也已经发生了变化,自然,流年和小限与十二年前所主的吉凶事象就不会雷同。

论流年太岁祸福:

太岁主本年一岁之吉凶,太岁喜与吉曜同度,如太岁宫内为吉星且入庙旺之地,则灾轻祸少,甚至一年大吉,而无任何不顺和凶事。太岁与煞曜不睦,若与凶煞同值或逢遇,则生灾祸。如果太岁所到之宫内多为恶曜,且三方会有众多凶星,或逢流年煞星飞入太岁宫,多主肆恶成凶。

太岁行至奏书、将军、直符,天伤、天使,擎羊、陀罗、火星、铃星,天空、地劫,化忌星之处,若只逢上例一二位凶星,则主人财散离,或疾病哭泣等不吉之兆。

若太岁及大限、小限均见煞重,又逢忌星同宫或加会,则官吏遭降级或撤职等官灾,常人招横事意外,怀孕者会流产、损胎,在病中之人或年事已高者,则主死亡。

若恶煞在不得地之处,风暴之厄,大凶,若岁限俱临恶煞陷地而无吉星,且命中无救,主其年难逃,多至亡危。

若原命宫有擎羊或陀罗,或者原命三方有擎羊陀罗加会,而流年太岁行至羊陀所在之方,而且太岁宫之三方四正逢有流羊或流陀,为“羊陀迭并”,其人定遭大难,灾悔深重。

太岁忌入天罗地网又见凶星。若流年为辰年或戌年,则太岁便落入辰宫天罗,戌宫地网之垣,而三合见七杀,或与七杀同度,多主有灾(如太岁在辰宫天罗,申子辰三合,而辰、申、子任何一宫有七杀坐守即是)。

假若原命盘为七杀坐命或三方有七杀,太岁更忌行七杀之宫或三方有七杀之宫,如果行此流年,即为“七杀重逢”,主大凶,逢大限、小限俱吉方可减其祸殃,反之大小二限助纣为虐,是年必凶多吉少,事业大败,重者官灾牢狱,抑或伤残丧亡。

凡大限、小限、太岁,均怕行天伤天使之地,怕行天空地劫之地,怕行擎羊陀罗之地,及羊陀冲照之地。怕脱凶限,怕逢凶限。又怕伤使、劫空、羊陀并夹岁限(如天使在寅,天伤在子,岁限在丑宫,即为伤使并夹之地。羊陀夹限亦然,因羊陀守命,尚且为凶,何况夹限,同样属凶)。若遇上述之凶兆,要想平安无事或灾祸减轻,须看是否有寿星紫微、天同、天梁、贪狼坐命宫或在岁限宫,若有则可解凶。凡欲细推,更须看月值恶煞,日值恶煞,加凑与否。总之要大限、小限、太岁及月、日、时六者,参详吉凶推断之。论大小限及太岁之吉凶,须详大限独守,吉凶如何;小限独守,吉凶如何;太岁独守,吉凶如何。岁限俱凶则凶。又看大限与小限相逢,吉凶如何,大限逢太岁,吉凶如何,小限逢太岁,吉凶如何,以定祸福。又看太岁冲大限、小限,太岁冲羊、陀、七杀,然后可断吉凶。在论断当年运气时,必须重视丁级星与戊级星(即流年将前诸星与流年岁前诸星,简称为流星)的作用。观察流星飞入本命盘各宫的情况,以飞入原命宫为主,飞入三合宫及对宫为辅,论断一年的杂象(此处之原命宫是指本命命宫,而非指大限命宫或流年命宫),比如有大耗星飞入原命宫或原财帛宫,可能钱财上有损失或较大的支出,指背飞入原命宫防有小人中伤。等等。务必注意,流星只起辅助的作用,仍须以大限、流年宫内诸星之吉凶与庙陷作为正断。

论流年动盘:

论断流年太岁的吉凶时,以流年所在的宫位作为命宫,称为“流年命宫”,逆一宫为流年的兄弟宫,再逆一宫为流年的夫妻宫,其余类推。比如流年行到辰宫,则辰宫为流年命宫,卯宫为流年兄弟宫,寅宫为流年夫妻宫,丑宫为流年子女宫……,此称为“动盘”,与大限动盘的原理完全相同。研究流年吉凶时,须将流年的对宫和流年的三合宫作为整体,并结合四化飞星,从而论断一年的运气,其判断法则与由原命盘看一生大局的方法并无二致。如流年地支为辰,流年便在辰宫,除审辰宫星曜的吉凶外,还要看子宫(流年的财帛宫),申宫(流年的官禄宫),戌宫(流年的迁移宫),可知晓其人在这一年的运程吉凶、成就如何(以流年宫位三方四正总体论断),包括财运如何(看流年的财帛宫)、事业如何(看流年的官禄宫),外出吉凶如何(看流年的迁移宫),当然亦可窥之这一年之中,其人兄弟如何(看流年的兄弟宫),爱情婚姻如何(看流年的夫妻宫),子女情况如何(看流年的子女宫),身体状况如何(看流年的疾厄宫),社交关系如何(看流年的奴仆宫),住房及不动产如何(看流年的田宅宫),心理状态及福气如何(看流年的福德宫),父母如何(看流年的父母宫),等等。此时仍应以各甲级星为主,乙级星为辅,丙丁戊级星要作为参考,尤其不可忽略丁级星与戊级星(即流年将前诸星与流年岁前诸星)的作用。

论流年与四化星:

在论断流年时,应结合四化星进行论断。这时的四化星包括本生年干的四化星(又称为本命的四化星)、大限所在宫天干的四化星(又称为大限的四化星)、流年天干的四化星(又称为流年的四化星)三种。因限年四化星的飞布法则最为玄妙,十分复杂和高深,本处只介绍其中最基本而粗浅的内容。此时须注意,如今年1998年干支为戊寅,则流年天干为戊,推断农历1998年运气时,则要以戊干来飞四化星,而不能以命盘上寅宫本身的天干来飞四化,比如命盘上寅宫的天干是甲,不可用甲干来飞四化。六十甲子一个轮回,今年戊寅,六十年后又逢戊寅年,虽然在原命盘上,宫位同在寅宫,流年天干也相同,均为戊,但大限发生了变化,人的年龄也发生了变化,所以这两个戊寅,所主吉凶却不会是一样的。同时,紫微斗数的流年是以每一年正月初一为一年的开始,腊月三十(或二十九)为一年的结束,而不是以立春为开始。

本命的四化星与大限的四化星在前文已有论述,那么流年天干的四化星到底是如何与前两种四化星结合,运用在实际的判断上呢?

1、论断流年运气时,应以流年的四化星为主,大限的四化星为辅,本命的四化星作为参考,严格说来,本命的四化星对流年的影响力甚小。

2、流年的四化星对流年的影响:如果流年命宫、流年命宫的对宫(即流年迁移宫)、流年命宫的三合宫(即流年财帛宫与流年官禄宫)会照了该流年的化禄、化权、化科,则该年应以吉断,如果同时又逢流年的化忌,则以吉处藏凶论之,更须详审是何宫化忌,以便作出具体的判断。如果流年的命宫、迁移宫、财帛宫、官禄宫没有会照上流年天干的化禄、化权、化科,则该流年平常。如果流年的命宫、迁移宫、财帛宫、官禄宫中的一宫逢上流年的化忌,则该宫作不吉论之。比如流年命宫有流年的化忌星飞入,则该年运气不佳,会有不顺、疾病、争端、是非等凶。或者流年的迁移宫有流年的化忌星飞入,则该年外出不利,或外出有灾祸、不顺等。或者流年的财帛宫有流年的化忌星飞入,该年财运上便有纷争、破财、消耗之事。或者流年的官禄宫有流年的化忌星飞入,该年事业便不会顺利,防失职、失业、工作上的不利的情况出现。除流年命宫的三方四正之外,对流年的其它宫位也可按同样原则处理,比如流年的夫妻宫遇流年化忌星飞入,应防妻子生病、有灾或夫妻不和、离婚、分居等,同时宜注意夫妻感情。

3、大限的四化星对流年的影响:流年是由大限统辖的,一步大限管十年,这十年运气好坏是由大限统领。并不是说,这十年每一年的运气都走得好,才使这步大限变得好,或者这十年每年的运气都坏,才使这步大限变得坏起来。这步大限好,而其中某些流年走得坏,则为好中有坏,再坏也坏不到哪里去,或是暂时的坏。这步大限坏,而其中某些流年走得好,则为坏中有好,再好也好不到哪里去,或是暂时的好。大限走得好,流年也走得好,自然是好上加好。大限走得坏,流年也走得坏,自然是坏上加坏,倒楣透顶。因此,大限的四化星对流年的影响较大。如果流年命宫的三方四正(即流年命宫、流年迁移宫、流年财帛宫、流年官禄宫)逢遇上大限天干的化禄、化权、化科,而不逢化忌,则该流年吉利,看何宫得到吉化,便知到底是如何个吉利法。比如大限天干化禄入流年的官禄宫,则该年事业工作上便的吉利的意象和突出的表现,而此时,不需要去计较流年的官禄宫是在本命盘属什么宫。如果流年的三方四正逢大限天干的化忌,则此年就不应作吉断,何宫逢化忌便是对何宫不利,如流年命宫逢大限的化忌,则该年运气便不会顺畅,廉贞化忌防生病或血光,天机化忌恐有不利的波动等等,而此时,不要去管流年命宫是在本命盘属什么宫。

4、流年的四化星对大限的影响:大限的四化星对流年有作用力,而流年的四化星对大限也有作用力,如果流年的化忌星飞入大限宫,多主是年有灾,飞入大限的夫妻宫或宫禄宫,宜注意夫妻关系,恋爱者恐遭遇失恋之事,工作上也会出现不利。其它可举一反三,自行领悟。

5、流年的四化星对本命的影响:流年的四化星对本命有影响力,但影响力不是很大。而事实上此时重点应放在本命宫和迁移宫,流年化吉入本命宫和迁移宫,主吉。流年化忌入本命宫和迁移宫,主凶。流年四化入本命宫和本命的迁移宫以外的各宫,几乎对该年运气吉凶没有什么影响。

6、本命的四化星对流年的影响: 本命的四化星(即生年干的四化)只对大限起作用,对流年(含流年以下)基本不具作用力。

4、流月

流月起法:紫微斗数命盘上可以推算每一个月的吉凶如何,推算月运必须先求出流年斗君。方法是在命盘上找到流年地支所在的宫位,在该宫位起正月,逆数至本人生月止,再由所止的那个宫位起子时,顺数至本人的生时止,这时所停留的宫位即是该流年的斗君所在。或者可先按上述方法先求出子年斗君,再由子年斗君所在宫位起子,顺行到要问卜的流年地支止,则为该流年的斗君所在。流年斗君所落宫位为该流年正月,顺行一宫为二月,再顺行一宫为三月……一直到十二月,一月行一宫,巡完命盘一圈。如遇流年中有闰月,则以该闰月的十五日分界,上半个月作前一个月,下半个月作后一个月。

论流月之吉凶:斗君每经一个月顺行一宫,其每月之吉凶观法全然同于大小限,遇吉守照则作吉论,否则凶断,或吉多凶少,或凶多吉少,或吉凶参半。在论断每月运气时,必须重视丁戊级星(流年将前诸星与流年岁前诸星,即流星)的作用。观察24颗流星飞入流月宫位的情况,以飞入流月命宫为主,三合宫及对宫为辅进行论断。流星只起辅助的作用,假如宫内的主星庙旺,更有吉星同宫、加会的话,即使流星中有凶星入主,也没有什么好担心的。但是宫内之主星为落陷,又有几个凶星同宫、加会,更有流星中的凶星入主的话,麻烦事恐会有所增加。

论流月动盘:流月行到的宫位为流月命宫,逆一宫为流月兄弟宫………,其原理与大限、流年太岁动盘原理相同。论流月与四化星:在推月运时,也应结合四化星进行论断。而此时的四化星,应以流年天干的四化为主,流年天干的四化星对流月的影响力最大,其次要考虑大限的四化星,大限的四化星对流月的吉凶也具有较大的影响力。

5、流日以流月所在的宫位起初一,顺时针旋转,一日行一宫,从初一至三十,逐次每宫巡过。如流月宫在寅宫,则该月初一亦在寅宫,初二在卯宫,初三在辰宫……。当然流日所在的宫位会出现重叠的情况,如初一和十三日、二十五日,初二和十四日、二十六日……会重叠在一宫。很显然,初一和十三、二十五日的吉凶肯定不会一样,其人所逢遇之事情亦不会相同,而流日宫位却在同一位置,同时岁限及流月所在之地又没有发生变化,这就出现矛盾,难以自圆其说。至于怎么解决这个问题,古人没有讲。为调和这个矛盾,今人多有发明,但难以言之成理,并且用于实践时有不准。本人认为,应当结合流日的天干进行推算。但这始终是紫微斗数中难以一个调停的困难。人事浩繁,那些细小的事情本来就不可能全部推得出来,流日以下,似过于精求,若孜孜于此,有“溺于数术”之嫌,非君子所为。限于学识,此处不能深入讲述。

6、流时以流日所落的宫位起子时,顺行一宫为丑时,由子至亥,一个时辰行一宫,一天行完十二宫,可以窥知每个时辰运气走在命盘何宫,吉凶如何。

大限:当你看完了固定命盘各宫位之特性后,首先要看大限的走势,即大限之宫位,把命宫以大限的宫位看之(命盘星垣之转移),其他各宫跟着转动固定命盘之星曜全部不动,只有宫位动。再定三方四正,如大限入子位,即借子位为今后十年之命宫,申位为财宫,辰位为宫禄,午为迁移,加上大限宫干之禄存及四化星(魁,钺不用)以看固定盘之要领,去看大限十年内之行运吉凶和各宫之变化而判断之。

小限:分析完了十年大限行运之吉凶后,接着看小限,小限是以出生年支来起算如寅午戌以辰宫起一岁,男顺女逆的不断运行,小限所落宫位,即为该宫位当年的命宫,以看大限同样要领来看,该流年本身之运行,定出三方四正后,在加上该宫之宫干四化(魁,钺不用),看清楚禄存,羊,陀及四化星落在小限的什么宫位,再参看是大限的什么宫位,命宫是大限的什么宫位,宫位之特性须留意,如小限的命宫若落在大限的官禄宫,应特别留意事业或夫妻方面的事,以看固定盘的要领来分析小限的命盘,即可看出该年本身行运之顺逆和吉凶。

太岁:是以上天赐予每一个人,四周环境之变化为外来因素,上天给予每个人相同之份量,但每个人的承受,因受每个人之运限而有所不同的造化,也就是说太岁的宫位和四化都一样,但对人的影响却大不相同,太岁流年的命宫以流年地支所落之宫位为命垣,再以命垣三方四正来看当年太岁流年对自己运程之影响程度。

1。先看太岁落在固定命盘的什么宫位。

2。太岁的四化要以太岁的命盘为主。

3。太岁之禄存,羊,陀,魁,钺则须以小限的命盘为主。

4。太岁之命盘以三方四正星曜之好坏及强弱来分。

流月:流月分太岁流月(主外来因素),小限的流月(本身之运程)两种,分清内外,各有所司,太岁的流月固定以寅宫起正月,以太岁流月之宫干起四化,以寅宫起正月之命垣,依此顺行与分析要诀与太岁流年论法相同。小限流月由斗君所落之宫位起正月由所浇之宫位的固定干支起四化,化该宫位为流月之命垣看该月之运程吉凶。

1。小限的四化星以及羊陀所落的宫位,斗君流月逢之须特别留意。

2。大限或小限所走的宫位,正星如果逢破或落陷时特别注意流年小星之特性,及所主的事。

流日:太岁流日以五虎遁法推算或参照万年历即可,小限流日以流月所落知宫位起初一,顺行推算如流月在午宫,午即初一,未宫即初二… … … …。

流时:以小限流日起子时(太岁流日不算流时),顺时钟方向推算,如初一在午宫,子时即在午宫,丑时即未宫…

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số nhập môn

Bản dịch:

Tử vi đẩu số — nhập môn

(nhất) cần phải hiểu rõ cơ bản khái niệm:

● Thiên can và địa chi

○ thập Thiên can: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý

○ mười hai địa chi: Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi

● ngũ hành sinh khắc chế hóa

○ ngũ hành tướng sinh: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim

○ ngũ hành tương khắc: Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim

● bài bàn (đơn giản nhất, một ngày đêm sẽ): Trên phố đã có vô số tử vi đẩu số bài bàn thư tịch, bất luận cái gì một quyển đều. (mèo mun mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được con chuột hay hảo mèo)

● mười hai cung định nghĩa và thực tế ứng dụng

○ cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung (bằng hữu cung), cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu chờ mười hai một cung vị dĩ nghịch đồng hồ báo thức phương hướng lai sắp hàng, thực tế ứng dụng dung sau này tái kể lại phân tích.

● tính chất sao: Tương dĩ cụ thể tịnh hình tượng hóa chờ so sánh dễ hiểu phương thức lai bang trợ ký ức.

● cung và tinh trong lúc đó tương hỗ quan hệ

● tinh và tinh trong lúc đó tương hỗ quan hệ

● cách cục

● sao Tứ hóa ứng dụng: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị phân tích.

● mệnh bàn và thực tế sinh hoạt xứng đôi hợp (khó khăn nhất, nhưng đây cũng là tử vi phòng học mục tiêu cuối cùng)

Trên cơ bản, ta sở liệt những … này cơ bản khái niệm ở trên phố phần lớn tử vi đẩu số thư tịch lý đều phải có nhắc tới, chỉ là ta tương dĩ bất đồng phương thức biểu đạt, sống dụng những … này cơ bản nhất cũng là tối trọng yếu nguyên tắc.

(nhị) tử vi đẩu số đẩu số học tập nước chảy đồ: Đẩu số lịch sử → Thiên can → địa chi → mười hai cung định vị → bài bàn nguyên lý → đẩu số tính chất sao → đẩu số cách cục → đẩu số tứ hóa → thực tế ứng dụng

Mười hai cung

Tử vi đẩu số kết cấu, ngoại trừ tinh hệ cùng với cát diệu, hung diệu ở ngoài, là tối trọng yếu đốt ở chỗ mười hai cung.

Cái gọi là mười hai cung, là cung mệnh, cung phụ mẫu, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, sự nghiệp cung, cung phúc đức, cung điền trạch. Tiền ngũ cung thuộc về gia đình quan hệ, hậu thất cung chủ yếu thuộc về quan hệ giữa người với người. Trong đó sáu cung vị và tình cảm hữu quan, xưng là lục thân cung, tức cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu; mặt khác sáu cung vị và tình cảm không quan hệ, xưng là phi lục thân cung, tức cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung điền trạch, cung phúc đức.

Nói cách khác, tiên căn cứ người sinh ra thời đại nhật thì, tương mười hai cung vị trí bài định, sau đó y theo công thức, tương các hệ tinh diệu cùng với tạp diệu suy tính ra tại nơi nhất viên, liền biết nào đó cung có chút chuyện gì tinh diệu, sau đó cư của dĩ phán đoán suy luận cát hung, cùng với các loại nhân sự biến hóa.

Cung mệnh sở chủ, làm người dung mạo, tính cách, tài năng, cùng với cả đời thành bại then chốt, cùng với đối phụ mẫu, tử nữ, phu thê, huynh đệ, bằng hữu quan hệ giữa.

Cung phụ mẫu sở chủ, vì cha mẹ đối ảnh hưởng của mình, có vô ích ấm, hay là trái lại có tổn hại, phụ mẫu cùng mình đang lúc tình cảm làm sao, cứ thế phụ mẫu phương diện thân hữu đối ảnh hưởng của mình.

Huynh đệ cung sở chủ, vì huynh đệ và quan hệ của mình, có trợ lực ức bất lực lực, hoặc thậm chí đối với chính tai hại; tình cảm độ dày thân sơ làm sao. Cứ thế huynh đệ phương diện bằng hữu đối ảnh hưởng của mình.

Cung phu thê biểu thị phu thê quan hệ giữa có hay không hài hòa, tính cách có hay không hợp nhau, cùng với có vô sinh ly tử biệt đích tình huống.

Cung tử nữ chủ yếu biểu thị sinh sản lực mạnh yếu, cùng với tử nữ cùng mình duyên phận độ dày.

Cung tài bạch chủ tài phú nhiều ít, dễ được hay là khó có được, giỏi về quản lý tài sản còn chưa phải giỏi về quản lý tài sản, một thân ưa chính đạo cầu tài, hay là chuyên ưa nổi giận tài các loại đối tài phú thái độ.

Cung tật ách chủ nhân khí lực đặc thù dễ dàng mắc loại nào bệnh hoạn.

Cung thiên di chủ nhân năng lực hoạt động mạnh yếu.

Nô bộc cung chủ mình cùng thuộc hạ quan hệ giữa, phục chúng hay là không phục chúng.

Sự nghiệp cung chủ mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp đồng bọn quan hệ giữa, cùng với thích hợp làm loại nghề nghiệp nào.

Cung phúc đức biểu thị sinh hoạt hưởng thụ thưởng thức, cùng với đời sống vật chất ưu khuyết.

Cung điền trạch biểu thị đưa nghiệp năng lực.

Đại hạn lưu niên và cung vị triết học

Đại hạn khởi pháp:

Dĩ cục sổ mà định.

Thủy nhị cục tự cho là cung khởi nhị đáo mười một tuổi.

Mộc tam cục tự cho là cung khởi tam đáo mười hai tuổi.

Kim tứ cục tự cho là cung khởi tứ đáo mười ba tuổi.

Đất ngũ cục tự cho là cung khởi năm đến mười tứ tuổi.

Hỏa lục cục tự cho là cung khởi lục đáo mười lăm tuổi.

Dương nam âm nữ tự cho là cung thuận đi, âm nam dương nữ tự cho là cung đi ngược chiều.

Đại vận tứ hóa tức dĩ đại vận cung mệnh chỗ cung vị của Thiên can lai định.

Lưu niên nhận định:

Tiên tìm ra cai lưu niên địa chi. Dĩ lưu niên địa chi vi lưu niên cung mệnh cung vị chỗ. Năm nay mậu dần năm, lưu niên mệnh bàn giai ở dần cung.

Lưu niên năm can định lưu niên tứ hóa. Dĩ năm sinh và đại vận lưu niên tinh cầu va chạm cùng với cung di động thay đổi vị, hơn nữa tứ hóa phi tinh là được phán đoán suy luận.

Cung mệnh và cung thiên di cung vị triết học:

Cung mệnh biểu thị hiện tại, bản địa, bản thân tính chất đặc biệt. Cung thiên di biểu thị thời gian tới, phần đất bên ngoài, người khác đối ý kiến của mình. Cung mệnh bỉ cung thiên di hảo, thì thích hợp ở bản địa phát triển. Cung thiên di bỉ cung mệnh hảo, thì thích hợp ở ngoại địa phát triển. Cung mệnh, cung thiên di Hóa kị bản thân chưa chắc có nguy hiểm, thế nhưng hội bề bộn nhiều việc, bất năng rảnh rỗi.

Huynh đệ cung và Cung Nô bộc cung vị triết học:

Huynh đệ cung biểu thị huynh đệ tỷ muội và quan hệ của mình. Cung Nô bộc biểu thị mình cùng bằng hữu quan hệ. Huynh đệ cung là lúc đầu nhân tế quan hệ cơ sở, Cung Nô bộc thì là nhân tế quan hệ khai triển kết quả. Huynh đệ cung và Cung Nô bộc hảo, và mẫu thân duyên sâu.

Cung phu thê và cung Quan lộc cung vị triết học:

Cung phu thê biểu thị phối ngẫu tính chất đặc biệt, cùng với mình cùng phối ngẫu quan hệ. Cung Quan lộc biểu thị sự nghiệp của mình, cũng biểu thị người khác đối phối ngẫu nhận định. Tình cảm vợ chồng bất hảo, sự nghiệp chí ít bị hủy phân nửa. Cung phu thê hóa quyền, thì ấm phu sự nghiệp.

Cung tử nữ và cung điền trạch cung vị triết học:

Cung tử nữ biểu thị tử nữ tính chất đặc biệt, cũng có thể khán phu thê “Ân ái” quan hệ. Cung điền trạch biểu thị bất động sản trạng huống. Dĩ ly hôn đến xem, cung tử nữ Hóa kị cơ suất khả năng bỉ cung phu thê Hóa kị cao hơn nữa. Hảo dương trạch ra hảo tử tôn. Âm trạch quyết định tử tôn tính cách. Cung điền trạch có âm sát, lo lắng nặng đưa phần mộ tổ tiên.

Cung tài bạch và cung phúc đức cung vị triết học:

Cung tài bạch có thể khán tài vận, cùng với đời sống vật chất. Cung phúc đức khán kiếp trước tu vi, cùng với đời sống tinh thần. Cung phúc đức có thể biểu thị nội tâm suy nghĩ. Nói ví dụ vũ khúc tọa phúc đức, thường thường biểu thị “Hắc tài” . Kiếp trước của tu hành, kiếp này chỗ được. Cung phúc đức biểu thị người khác một vốn một lời nhân vật chất năng lực nhận định.

Cung tật ách và cung phụ mẫu cung vị triết học: Cung tật ách biểu thị tình trạng thân thể của mình, cùng với cát hung họa phúc. Cung phụ mẫu biểu thị phụ mẫu và quan hệ của mình, nhất là phụ thân. Cung phụ mẫu cũng biểu thị công văn. Phụ thân sinh bệnh, cuộc thi sẽ không hảo. Tật bệnh cùng với thể chất đa số di truyền.

Mười hai cung tương quan hạng mục công việc

Cung mệnh

Khán một người cá tính, tính tình, tính tình, tính chất đặc biệt, trên người đặc thù do cung mệnh đến xem.

Khán cá tính có thể tham khảo hạ thuật cung vị:

Nhất, cung mệnh.

Nhị, cung phúc đức (tiềm thức).

Tam, thân cung.

Tứ, tham khảo cung thiên di.

Khán tướng mạo có thể tham khảo hạ thuật cung vị:

Nhất, cung mệnh.

Nhị, cung phúc đức (tiềm thức).

Tam, thân cung. Cũng hãy nhìn thân thể tật bệnh. Nghiệp chướng bệnh: Khán cung phúc đức.

Huynh đệ cung

Nhất, nhìn ngươi và giữa huynh đệ tình cảm có hay không hòa hợp.

Nhị, nhìn ngươi và giữa huynh đệ đây đó ở chung thái độ.

Tam, nhìn ngươi và giữa huynh đệ duyên phận có hay không nồng hậu.

Tứ, nhìn ngươi và huynh đệ tỷ muội đang lúc thời gian tới thành tựu.

Ngũ, bọn họ cá tính.

Cung phu thê

Nhất, người ta đối tình cảm thái độ.

Nhị, phu thê đang lúc đối ứng quan hệ.

Tam, và phối ngẫu duyên phận.

Tứ, người ta đối phối ngẫu thái độ. (chính yếu) “đối phương” đối thái độ của ngươi muốn xem cung Quan lộc.

*** phu thê có cộng vận khí, yếu phán đoán phu thê có hay không hội ly hôn, yếu nhìn đối phương cung phu thê có hay không có đến đây khí.

Cung tử nữ

Nhất, tử nữ cá tính, đặc tính.

Nhị, và tử nữ duyên phận.

Tam, văn thơ đối ngẫu nữ thái độ. Nhược nhìn nữa người ta tử nữ cha mẹ của cung hội cẩn thận hơn. Cũng có thể bởi vậy khán phu thê đang lúc tính sinh hoạt.

Thiên hỉ chỗ ở cung vị (thiên hỉ cung), khán phu thê đang lúc nết tốt là, sinh con cái, kết hôn chờ sự.

Cung Nô bộc

Nhất, gặp gỡ bằng hữu trình tự. (là đạt quan quý nhân ư? Hoặc là người buôn bán nhỏ?)

Nhị, và bằng hữu đối ứng quan hệ, duyên phận.

Tam, bằng hữu đối với ngươi có hay không có thương tích hại.

Tứ, công nhân, thuộc hạ (nếu như ngươi là ông chủ).

Cung phụ mẫu

Nhất, khán phụ mẫu trong lúc đó đối ứng quan hệ, cá tính, tính chất đặc biệt.

Nhị, ngươi và phụ mẫu trong lúc đó đối ứng quan hệ.

Tam, và phụ mẫu trong lúc đó duyên phận.

=========================

Đã ngoài là lục thân cung, dưới lục cung và tình cảm không quan hệ, sở dĩ thị phi lục thân cung.

Cung tài bạch

Nhất, suốt đời tiến tài thuận không được thuận.

Nhị, kim ngạch khổ.

Tam, tài tiến đến tốc độ (thế nào tiến đến? Có vô khúc chiết? Trên đường có hay không có biến?).

Tật bệnh cung

Nhất, tật bệnh tai nạn nơi phát ra.

Nhị, phối hợp cung mệnh, thân cung, cung phúc đức hãy nhìn suốt đời tối làm phức tạp người ta, khổ nhất não chuyện của ngươi (phiền não nơi phát ra).

Cung thiên di

Nhất, xuất ngoại gặp gỡ.

Nhị, gặp nhân, sự vật (bất luận người ta nhận thức không biết).

Tam, xuất ngoại sẽ gặp phải bất kỳ tình huống gì.

Tứ, tại ngoại thông nhau trạng huống.

Ngũ, nhân tế quan hệ (nhân duyên thật là tốt phôi, có hay không có nhân duyên).

Cung Quan lộc

Nhất, mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp đồng bọn quan hệ giữa

Nhị, cùng với thích hợp làm loại nghề nghiệp nào.

Tam, sự nghiệp vượng suy khả năng đi hướng.

Cung điền trạch

Nhất, ở hoàn cảnh.

Nhị, trong nhà bài biện, trang hoàng.

Tam, ở nhà tình huống.

Tứ, khán lúc nào thích hợp mãi phòng ở? Có thể hay không có? Thế nào tới?

Từ xưa đến nay, từ bát tự đáo tử vi đẩu số,  “cung điền trạch” vẫn luôn có “Tài khố” thuyết pháp.

Ở tử vi đẩu số trung tâm tài khố là chỉ đại hạn trung tâm “Cung điền trạch” mà nói, tại sao muốn chuyên chỉ đại hạn trung tâm cung điền trạch ư? Bởi vì tài phú tích lũy hoặc tiêu hao thông thường phải được qua một đoạn thời gian, sở dĩ mười năm là một rất tốt thời gian.

Trước hết ngày cung điền trạch mà nói có gia đình và bất động sản phương diện giải thích, nếu như cung điền trạch tổ hợp hảo thuộc vượng cát, đương nhiên thì có đưa sinh khả năng, nếu như tổ hợp bất hảo cũng chưa có.

Đương nhiên là tối trọng yếu hay người ta ý nguyện của mình liễu, nếu như của ngươi tài khố tràn đầy, có tiền nhàn rỗi đưa sinh, mà người ta lại có ý nguyện đương nhiên tựu thích hợp mãi phòng ở, chỉ là cũng không phải là từng tài khố vượng người đó đô hội nguyện ý đưa sinh, bởi vì ở tài vật phân phối (chi phối) thượng nguyên bổn chính là một loại tuyển trạch, tựu mệnh lý bắt đầu thuyết đương nhiên bất năng cứng nhắc quy định, bất quá ở mãi phòng ở trước khán cung điền trạch đây là cũng sẽ không sai.

Cung phúc đức

Nhất, xem ngươi tổ đức có hay không bao che.

Nhị, xem ngươi tiềm thức cá tính.

Tam, xem ngươi tài nguyên. Chủ tinh tính chất đặc biệt

Tính chất sao

Tử vi đẩu số bao gồm bắc đẩu cập sao Nam Đẩu lưỡng tổ tinh đàn:

(1) sao Bắc đẩu đàn: Tử vi tinh, thiên cơ tinh, thái dương tinh, sao Vũ khúc, thiên đồng tinh, sao Liêm trinh chờ lục khỏa ngoại hạng chủ tinh.

(2) sao Nam Đẩu tinh đàn: Thiên phủ tinh, thái âm tinh, tham lang tinh, cự môn tinh, thiên tướng tinh, thiên lương tinh, thất sát tinh, phá quân độ sáng tinh thể bát khỏa ngoại hạng chủ tinh.

Cộng lại chủ tinh cùng sở hữu mười bốn khỏa, mà lại các tinh trong lúc đó có bên trong uẩn của ngũ hành đặc tính, trong đó đại bộ phận có nước tính chất đặc biệt.

Trở xuống là sửa sang lại sao thuỷ tư liệu, tịnh dĩ giả tưởng của khắc độ xích lai độ lượng kỳ tương đối nước tốc độ chảy ﹝ cũng không phải là chính xác giá trị ﹞.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Phá quân ———————–

Tham lang ——————

Liêm trinh ————–

Thái âm ———-

Thiên tướng ——–

Cự môn ——

Thiên đồng —-

Phá quân: Lực phá mười phần tinh, chủ động tích cực lực cường, có thể cụ trùng kích tính thác nước dòng nước đại diện của.

Tham lang: Tính tích cực cường, tốc độ phản ứng khoái, nhưng bỉ phá quân sinh ra một điểm thông minh, có thể khe núi dòng nước đại diện của.

Liêm trinh: Mặt ngoài nhìn như bình ổn, kỳ thực nội tâm sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, có thể thác nước lớn trước mặt nước dòng nước đại diện của.

Thái âm: Chậm rãi lưu động, lúc nhanh lúc chậm, nhưng biến hóa biên độ không lớn, có thể Trường Giang và Hoàng Hà nước lưu biểu của.

Thiên tướng: Tốc độ chảy bỉ Trường Giang và Hoàng Hà càng chậm, động tác canh nguội, có thể dòng suối nhỏ dòng nước biểu của.

Thiên đồng: Tốc độ chảy thật chậm, thiên đồng thuộc phúc tinh, cũng gọi là lười biếng tinh, có thể nước tiểu câu dòng nước biểu của.

Cự môn: Cự môn đặc sắc là “Ám”, tốc độ chảy cũng mạn, có thể “Đóng dấu chồng” nước tiểu câu dòng nước biểu của

Thất ngôi sao may mắn và lục sát tinh

Thất ngôi sao may mắn chỉ là văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn.

Lục sát tinh chỉ là dương nhận, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp.

Văn xương văn khúc:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Thanh thuần đào hoa.

Có lợi cho khoa cử, văn xương bỉ văn khúc yếu rõ ràng.

Vô chủ tinh thì năm mới gian khổ, trung tâm lúc tuổi già cát tường.

Phải chú ý buôn bán ngân phiếu định mức vấn đề, Hóa kị vưu quá mức.

Xương khúc đồng cung, doãn văn doãn vũ.

Sách cổ vị xương khúc đồng cung nữ mệnh dâm đãng, bất khả dùng cho hiện nay thời đại bối cảnh.

Phùng liêm trinh dễ trở thành công vụ nhân viên.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Văn xương chữ dị thể thư, văn khúc nặng khẩu tài.

Văn xương dễ trở thành văn học gia, văn khúc dễ trở thành nghệ thuật gia.

Văn xương tình cảm biểu đạt thích dụng thư tình, thư tình bay đầy trời, thấy nhân gia đã nghĩ truy.

Văn khúc tình cảm biểu đạt càng thêm La Mạn Đế Khắc, dỗ ngon dỗ ngọt, phong hoa tuyết nguyệt.

Văn xương Hóa kị dễ có nguy hiểm tánh mạng, bái văn xương đế quân có thể chế hóa.

Văn khúc Hóa kị dễ có vấn đề hôn nhân, bái Quan Thế Âm Bồ Tát có thể chế hóa.

Tả phụ hữu bật:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Đều không tự chủ tính, như tiểu con rối da nặc khưu giống nhau.

Đối diện vãng tình cảm nhưng thường xuyên ghi nhớ trong lòng, bóng hình xinh đẹp thường xuyên hiện lên trong óc, trọng tình tích tình.

Nhiệt tâm, tự giúp mình trợ giúp nhân, thậm chí sẽ có điểm gà mẹ.

Rơi cung phu thê, phối ngẫu dễ có ngoài giá thú tình, phụ bật lớn nhất khuyết điểm.

Cô tinh gặp sát tinh, trợ Trụ vi ngược.

Nhân duyên hảo, thích nhâm quan ngoại giao.

Ngồi một mình cung mệnh vô chủ tinh, nên sùng bái dưỡng phụ mẫu.

Tướng dị tính chất đặc biệt: Tả phụ thuần dương, hữu bật thuần âm, trừ lần đó ra không có gì bất đồng.

Thiên khôi thiên việt:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Quý nhân tinh. Khôi người quỷ cũng, việt người nghiệp cũng, là kiếp trước nghiệp lực cập quả báo.

Đều có lợi cho khoa cử, dĩ thiên khôi so sánh cường.

Gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải trừ ách, vạn sự trôi chảy.

Quý khí nặng, con cái bất hảo đái.

Có hiệp nghĩa làn gió.

Phong lưu, gây đào hoa, dễ nhạ tình kiếp, gặp ở ngoài đối tượng giống nhau so sánh lớn tuổi.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Thiên khôi là nam tính, thiên ất quý nhân, ban ngày sinh ra linh động lực so sánh cường.

Thiên việt là nữ tính, ngọc đường quý nhân, buổi tối sinh ra linh động lực so sánh cường.

Thiên khôi đối dương năm can càng thêm có lợi, thiên việt thì đối ứng âm năm can, nhưng đại thể cũng không tệ.

Lộc tồn tinh:

Siêu việt tứ hóa, là cuối thu hoạch chỗ.

Tứ hóa tố tiền, lộc tồn tố kết.

Ngồi một mình thì vãn phát, bàng có dương đà giáp chế, phát đạt so sánh vãn.

Kình dương đà la:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Làm việc tốt thường gian nan, sự không đổi thành.

Vũ khí, thô bạo tượng trưng.

Thích hợp ở quân cảnh giới, hắc bạch lưỡng đạo, luật sư phương diện phát triển, giang hồ tinh.

Có tinh thần trọng nghĩa.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Kình dương cấp, con quay chậm.

Kình dương dễ có tứ chi hình thương, cũng tương đối dễ dàng lưu vết sẹo.

Đà la dễ có mạn tính tật bệnh, không đổi trị tận gốc.

Kình dương thiếu kiên nhẫn, đà la thiếu lâm môn một cước.

Hỏa Tinh linh tinh:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Diễm lệ, sáng sủa chói mắt, dã tính mỹ.

Thô bạo tượng trưng.

Ngồi một mình cung mệnh, nên sùng bái phụ mẫu.

Thích hợp điện tử hoặc là ngũ kim hành nghiệp.

Đan điền cú lực, sinh mệnh lực cường, thích hợp đại chúng truyền bá.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Hỏa Tinh dễ phạm tiêm sát, bỏng.

Linh tinh dễ có tứ chi hình thương.

Linh tinh bỉ Hỏa Tinh canh cương liệt.

Địa kiếp thiên không:

Tương đồng đặc tính:

Và tôn giáo hữu duyên.

Tất cả hóa thành thiên không, cho nên dễ xuất gia.

Khí số bị nguy, sửa phong thuỷ, luyện khí công, đọc phàm tứ huấn.

Lục thân duyên mỏng.

Suốt đời phập phồng đại.

Tướng dị đặc tính:

Địa kiếp tọa mệnh, như nửa ngày chiết sí; thiên không tọa mệnh, như sóng lý đi thuyền.

Địa kiếp là vật chất thượng không vong, chủ minh tranh.

Thiên không là tinh thần thượng không vong, chủ ám đấu.

Thiên không bỉ Địa kiếp đáng sợ hơn có tôn giáo tính.

Địa kiếp dễ có vật chất thượng kiếp số, thiên không thì thường lúc rảnh rỗi hư phiền não, luẩn quẩn trong lòng.

Cái khác tinh diệu

Lộc tồn tinh

Bắc đẩu tam tinh, ngũ hành thuộc kỷ âm đất. Quản thực lộc quý khí, chưởng lý thọ cơ. Là tai hoạ giải trừ ách chế hóa ngôi sao, là dệt hoa trên gấm ngôi sao. Kị chỉ thủ nhân không có thi lực cũng. Tùy chủ tinh vượng yếu, giải trừ phá quân cự môn của hung, cư cái khác cung có chế hóa giải ách của hiệu nhưng kị phá tan.

Thái độ làm người thiện cơ biến, đa học đa năng lực, nếu như hỏa linh phá tan là xảo nghệ người.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Kỷ thổ  “âm đất”, cô tinh, hóa khí là quý, tài tinh, chủ lộc thực, giải trừ ách cũng là một viên quý nhân tinh.

Lại bảo được vật tinh, nhận việc tình mà nói biểu thị nhất định sẽ phát sinh hoặc là xong.

Là tài tinh, nên nhập mệnh, tài cung vị.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Lộc tồn nhập cung tài bạch được tài.

Lộc tồn nhập cung phu thê được tình cảm.

Lộc tồn tinh ở cung mệnh hiện tượng

Lộc tồn tọa cung mệnh người ta — biểu thị ngươi là thuộc về tiền lương giai cấp người đó, mà không phải là xí nghiệp gia hình người đó.

Người ta khi còn sống áo cơm không thiếu, không lo ăn mặc. (thế nhưng không có nghĩa là người ta có tiền, bởi vì không lo ăn mặc không có nghĩa là có nhiều)

Người ta khi còn sống tương đối dễ dàng sẽ bị người khác khi dễ, dễ cô độc không chỗ nương tựa, cá tính thượng hội tương đối quái gở, người ta rất trọng thị tiền tài, lộc tồn tinh nhược ngồi một mình, ở mạng của ngươi cung biểu thị người ta hội càng trọng thị mỗi một bút tiền tài.

Lộc tồn tinh:

Siêu việt tứ hóa, là cuối thu hoạch chỗ.

Tứ hóa tố tiền, lộc tồn tố kết.

Ngồi một mình thì vãn phát, bàng có dương đà giáp chế, phát đạt so sánh vãn.

Thiên diêu tinh

Thiên diêu thuần âm quý thủy, chủ phong tình, là đào hoa, ái mộ, phong lưu, hảo dâm, si tình, tú tài, khẩu tài hảo. Miếu ở mão dậu thủ hợi cung, nhập vu thân cung xử sự khéo đưa đẩy hội sát ngôn quan sắc, biết thoái thoái có mưu kế, ưa phong nguyệt nơi, thái độ làm người hài hước ưu nhã, nhân duyên hảo ưa nói chuyện phiếm.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy, trung tâm đấu tinh, hóa khí là đào hoa, chủ phong lưu, sắc ly hoàng.

Huyền oa tinh, trưởng thành sớm, phong tao, phong nhã hài hước, thông minh, phản ứng linh mẫn, nhân duyên tốt, hảo nói chuyện phiếm, đối nghệ thuật ca vũ có đặc thù của thiên phú, bất cần đời, hảo uống, trò chơi nhân gian, ưa giao tế.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nó là một viên tin vui tinh cũng một viên đào hoa tinh.

Đào hoa ý, nhưng cần phải phối hợp cái khác hoa tinh.

Thiên diêu tinh ở cung mệnh hiện tượng

Nếu như ngươi là nữ sinh mà thiên diêu tinh ở cung mệnh biểu thị của ngươi ăn nói, dung mạo xinh đẹp động nhân, tao kình mười phần, thích trang phục đồng thời tao thủ lộng tư, chỉ là ở bên ngoài luôn luôn yêu không được truy, đuổi không thương.

Nếu như ngươi là nam sinh mà thiên diêu tinh ở cung mệnh biểu thị người ta là săn tươi đẹp cao thủ, là một hoa tâm đại la bặc, thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, bất cần đời.

Thiên diêu tinh ở cung mệnh người ta luôn luôn biểu hiện trên mặt rất phong phú, mắt có thể nói ốc, người ta giỏi về sát ngôn quan sắc, cũng giỏi về mô phỏng theo, ứng đối cơ trí dục, năng lực khốc năng lực cười.

Thiên diêu tinh:

Hạ âm nước tràn đầy, tinh lực sự dư thừa.

Đào hoa trăm phần trăm, ngoắc thành thân.

Tình cảm phong phú, tình dục nặng.

Thiên hình tinh

Thiên hình ngũ hành thuần dương hỏa, thuộc cẩu, miếu dần mão dậu thủ cung viết thiên hỉ có quyền uy. Chủ y dược, vu nhân đái điểm cao ngạo chủ có tài cán, quân cảnh thuộc của. Hành sự hội chấp hành rốt cuộc, bảo trì nguyên tắc cho nên thị làm phiền lục, nhìn như không đổi tiếp cận thành thực địa tốt và tôn giáo hữu duyên. Vu cung tật ách chủ còn nhỏ nên chú ý tay chân bị thương tàn phế, tiểu nhi lâm tê, viêm não di chứng chờ. Vượng địa chủ nắm quyền.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Dương hỏa (bính), trung tâm đấu tinh, hóa khí là cô, chủ cô khắc, sắc xích.

Nghiệp lực tinh, và tăng đạo hữu quan, thái độ làm người cá tính cương trực, đối pháp luật, mệnh lý, y thuật, phật duyên có đặc thù ham.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nó là một viên thương tổn tinh, thị phi tinh, tai hoạ tinh.

Thương tổn phương diện: Phiếm chỉ tất cả tai nạn thống khổ, thị phi hình thương, hết thảy quan tòa lao ngục tai ương cập quan tụng.

Thiên hình tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hình tọa mệnh người ta kỳ thực phản bội tính rất mạnh, khi còn bé phi thường ái làm trái lại, sau đó mình cũng không tự chủ, quay về với chính nghĩa hay ái làm trái lại da, hội nghị thường kỳ có bị phụ mẫu có rất thảm hiện tượng.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà có sao Liêm trinh + phá quân tinh + thiên hình tinh ở cung mệnh — cẩn thận bị người khác ép buộc tính hư thân, nếu như đi chỡ đi đáo loại này tổ hợp vừa đụng với âm tang tinh, thương tổn tinh, hung bạo tinh biểu thị người ta có thể sẽ có bị cưỡng gian của hiện tượng.

Thiên hình tinh:

Thông tiên phật giới, lục đại thần thông.

Dễ phạm quan phi tố tụng.

Tọa cung tật ách dễ có khai đao hoặc là tứ chi hình thương chuyện món sản sinh.

Rơi na nhất cung, na nhất cung hình khắc nặng.

Âm sát tinh

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao: Nó là một viên ám tinh, cũng chỉ  “ám kế”,  “tiểu nhân”.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:  cụ tai hoạ khí, có  “giấu diếm, đen tối bất minh, ẩn núp, dơ bẩn” ý.

Âm sát tinh ở cung mệnh hiện tượng

Âm sát tinh tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi trình tự không tính là rất cao, tương đối là thuộc về trung tâm hạ cấp tằng người ta tương đối dễ dàng hội bóng bẩy không vui, cá tính là phi thường không chịu thua, hơn nữa mẫn cảm, đa nghi, hảo đố kị.

Người ta tương đối dễ dàng nhận thấy được tâm tư của người khác cập mưu kế.

Người ta tương đối dễ dàng thường thường không giải thích được tâm tình hạ, về phần là nguyên nhân gì mình cũng không rõ ràng lắm, quay về với chính nghĩa hay sẽ không uyên vô cớ đích tình tự bất hảo.

Bản thân ngươi hội không quá ái tắm, tương đối không coi trọng mình vệ sinh.

Âm sát tinh:

Thông quỷ giới, âm dương mắt.

Nghiệp chướng nặng, con cái dễ chấn kinh.

Rơi cung tật ách dễ có nghiệp chướng tật bệnh, như bệnh ung thư, tinh thần dị thường, phụ linh các loại.

Rơi cung điền trạch, dương trạch phạm âm, bài vị, thủy pháp xảy ra vấn đề.

Rơi na nhất cung, na nhất cung dễ gặp chuyện không may.

Thiên mã tinh

Thiên mã ngũ hành thuần dương bính hỏa, vượng dần thân, bình tị hợi, chủ hiếu động, nên phủ khán chủ tinh cập tam phương tứ chính gia hội ngôi sao mà nói phán đoán. Chỉ thủ phùng ác sát chết thảm vu phần đất bên ngoài.

Vu tật bệnh chủ lưu đi bệnh lây qua đường sinh dục, nam dễ quên, nữ tính có chủ dễ kinh nguyệt không được thuận điệu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Bính hỏa, tài tinh, chủ dịch mã, thiên động, tư lộc.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ưa lộc tồn. Kị thiên hình, hỏa, linh, sát, phá, lang gặp của không được cát.

Cường điệu  “mã” tự, cố hữu nô tính, có rất nhanh, gia tốc ý.

Thiên mã nhược gặp ngôi sao may mắn thì việt cát, gặp hung tinh thì càng hung.

Thiên mã tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên mã tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính hiếu động ngồi không yên, không có định tính, tương đối hoạt bát, thích đi ra ngoài bào, thì là ngươi ở nhà mặt cũng là thích đến chỗ đi lại, quay về với chính nghĩa ngươi chính là tịnh không dưới lai, khuyết thiếu tính nhẫn nại.

Người ta cần người khác tới thúc giục người ta, bằng không khó thành đại sự.

Nếu như mạng ngươi trong cung thiên mã tinh gặp lên thiên không tinh thì biểu thị thiên mã hành không, người ta cả đời đã định trước hội phiêu đãng, hơn nữa không có mục tiêu.

Thiên mã tinh

Giải thần tinh

Phùng tai có thể cứu chữa có thể giải trừ hung ách, thích nhất long phượng cùng giáp phủ tướng nhị tinh, có giải quyết âm sát năng lực, thị có hảo phát triển. Ở tử dần mão thìn ngọ tuất là miếu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Là trời sanh y dược tinh, lại bảo  “thiên y quý nhân”, làm thầy thuốc hay nhất cung mệnh có đến đây tinh (sẽ trở thành lương y).

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có cởi ra, giải trừ, giải hòa, hóa giải, tả ý tứ.

Thiên lương + giải thần — thầy thuốc giỏi nhất tổ hợp.

Giải thần tinh ở cung mệnh hiện tượng

Giải thần tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta đến đây suốt đời trong dễ gặp dữ hóa lành.

Người ta rất thích bang trợ người khác, thích đương hòa sự lão.

Tuy rằng có thể gặp dữ hóa lành thế nhưng khi ngươi gặp phải cát sự chuyện hậu cũng sẽ bị nó giải hết một bộ phận.

Nếu như ở mạng của ngươi trong cung có như vậy tổ hợp xuất hiện thiên hỉ cung + giải thần, thiên không, cự môn (nhâm nhất là được)– cẩn thận người ta sẽ có hạ thuật đích tình hình phát sinh, của ngươi nhân duyên dễ xói mòn, đồng thời tình cảm được không dễ, bết bát nhất chính là ngươi tính năng lực yếu nhược.

Thiên hình, âm sát đều vì thông linh tinh, và nghiệp chướng hữu quan.

Năm hệ chi tinh hệ

Cô thần tinh

Dương hỏa, cá tính có điểm cố chấp quái gở tâm lý tìm cách điều không phải rất kiện toàn, sở dĩ không thích hợp nhập vu cung phụ mẫu dễ tạo thành thân nhân duyên mỏng hôn nhân muộn hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều các loại.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Cô thần ở trong ngũ hành là  “dương hỏa”, cường điệu  “cô” tự, chỉ duy nhất độc nhất vô nhị.

Quả tú ở trong ngũ hành là  “âm hỏa”, cường điệu  “quả” tự, chỉ  “số ít trung tâm số ít”.

Nhân vật đại biểu:

Cô thần tinh, quả tú tinh tính chất đặc biệt:

Cô, quả có rất cường thế ý tứ, ở trong đám người là người nổi bật, có  “đỗ trạng nguyên” ý.

Cô thần tinh, quả tú tinh ở cung mệnh hiện tượng

Mẹ goá con côi tọa cung mệnh người ta — của ngươi mình ý thức mạnh phi thường, chủ quan ý thức cũng rất mạnh, người ta tương đối cao ngạo, cho dù người ta không có ý tứ này, yên lặng ngồi ở một bên đô hội biểu hiện ra rất mạnh cao ngạo khí, sở dĩ người ta thường thường nghĩ cô đơn, sẽ có cao xử bất thắng hàn cảm giác, người ta không thích bị ước thúc, đang làm việc trong lĩnh vực sẽ là một vị người nổi bật.

Quả tú tinh

Âm hỏa, cá tính có điểm cô độc bất cận nhân tình dễ tự cho là đúng, cho nên thân duyên bạc nhược, không thích hợp tọa cung mệnh, cung phúc đức hoặc cung phu thê, chủ tự cho mình là cao bề ngoài có ngạo khí kỳ thực nội tâm mãn yếu ớt.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Cô thần ở trong ngũ hành là  “dương hỏa”, cường điệu  “cô” tự, chỉ duy nhất độc nhất vô nhị.

Quả tú ở trong ngũ hành là  “âm hỏa”, cường điệu  “quả” tự, chỉ  “số ít trung tâm số ít”.

Nhân vật đại biểu:

Cô thần tinh, quả tú tinh tính chất đặc biệt:

Cô, quả có rất cường thế ý tứ, ở trong đám người là người nổi bật, có  “đỗ trạng nguyên” ý.

Cô thần tinh, quả tú tinh ở cung mệnh hiện tượng

Mẹ goá con côi tọa cung mệnh người ta — của ngươi mình ý thức mạnh phi thường, chủ quan ý thức cũng rất mạnh, người ta tương đối cao ngạo, cho dù người ta không có ý tứ này, yên lặng ngồi ở một bên đô hội biểu hiện ra rất mạnh cao ngạo khí, sở dĩ người ta thường thường nghĩ cô đơn, sẽ có cao xử bất thắng hàn cảm giác, người ta không thích bị ước thúc, đang làm việc trong lĩnh vực sẽ là một vị người nổi bật.

Phá toái tinh

Mọi việc nhiều lần dễ đứng ngồi không yên, làm việc tương thành lại xảy ra phong ba dồn phá, chủ ít thành đa bại, không thích tọa cung mệnh, cung phúc đức, cung tài bạch đợi lát nữa cắt giảm tài lực, ám tổn hao chủ không được đầy đủ, không bằng trong tưởng tượng giàu có.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Ở trong ngũ hành thuộc  “âm thủy”, cường điệu  “sứt mẻ không được đầy đủ”.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nhập mệnh người hoặc đi chỡ đi đáo, làm việc thường thường sắp thành lại bại, thường thường chỉ kém lâm môn một cước, sự tình vô pháp vừa lòng đẹp ý.

Phá toái tinh ở cung mệnh hiện tượng

Phá toái tọa cung mệnh người ta — người ta có lúc sẽ có tiêu cực hoặc hủy diệt tư tưởng, tức giận tình hình đặc biệt lúc ấy suất đông tây, tạp đông tây, hư hao vật phẩm.

Người ta khi còn bé đọc sách sẽ có xé rách sách vở hoặc thích tê chỉ hiện tượng, ăn cái gì tình hình đặc biệt lúc ấy bả khối lớn gì đó cắt thành nhất miếng nhỏ lai cật.

Người ta sẽ có  “thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành” quan niệm.

Thiên tài tinh thiên tài tinh

Âm thủy, phụ thiên cơ công chủ có tài nghệ thông minh cơ trí, có tinh thần trọng nghĩa tâm địa nhân từ, nhưng thần kinh chỉ so sánh suy nhược. Nhập mệnh tất có nào đó thiên phú tài năng, gia sát là anh hùng không đất dụng võ, phùng phục binh hữu lý nói không rõ mưu sự khó thành.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành thuộc  “âm thủy”, là một viên  “trí năng tinh”.

Ở đây chỉ  “thông minh tài trí”,  “chỉ số thông minh”, có thể phụ tá thiên cơ tinh, thích thiên cơ tinh đồng cung.

Thiên tài tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên tài tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta rất có tài nghệ, hơn nữa thông minh, cơ cảnh, mẫn cảm, có tinh thần trọng nghĩa hơn nữa nhân từ.

Ngươi ở đây tật bệnh phương diện dễ não thần kinh suy nhược hoặc thận hư.

Thiên thọ tinh

Dương đất, phụ thiên đồng công chủ thái độ làm người chăm chỉ ôn hòa trung hậu, cho nên chủ có thọ, phùng bệnh tình nguy kịch năng lực tái kéo dài thị có thể cứu chữa, mọi việc may mắn, phùng tọa mệnh có hóa sát giải nạn lực lượng.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Trong ngũ hành thuộc  “dương đất”, là một viên  “trường thọ tinh”.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có thể phụ tá thiên lương tinh cập thiên đồng tinh, ngồi một mình cung mệnh so sánh vô lực lượng.

Thiên thọ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên thọ tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính trung hậu, ôn hòa, có thọ (trường thọ) hiện tượng.

Nếu như thiên thọ tinh cùng trời lương tinh hoặc thiên đồng tinh ở mạng của ngươi cung đồng cung thì có thể đem giá hai viên tinh lực lượng phát huy đến tận cùng.

Thiên khốc tinh

Dương hỏa, trợ giúp cự môn của hung, vu nhân cá tính có điểm quái gở, thị hội so sánh lao lực, nếu như chủ tinh cát trái lại dễ nổi danh, gia sát tinh lâu thì chỉ có rách nát, có thể đáo thiên hư thì có thương tích tâm hoặc tang sự chờ.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Thiên khốc, thuần dương hỏa, cường điệu khốc, ưu thương, thương tâm, khóc tang.

Thiên khốc tinh ở mệnh (thân) cung hiện tượng

Cá tính so sánh quái gở, ái khốc, thích lo sợ không đâu của, nếu như sao là ngôi sao may mắn, thì biểu tình so sánh nghiêm túc, nếu như chủ tinh bất hảo (như cự môn, Thái âm) hay tiêu chuẩn khổ qua kiểm, khóc tang kiểm

Nhược và cự môn đồng cung, thì trợ giúp cự môn của hung ở xấu, mão, thân tam địa tọa mệnh, nếu không có cái khác sát tinh, hình thương tinh xuất hiện, người như thế chỉ là tương đối không có nụ cười, nhược và cự môn đồng cung, thì nhất định sẽ gặp phải lệnh kỳ thương tâm rơi lệ việc lao lực mệnh, nhược đi chỡ đi đáo lại thêm âm thương tinh, thì biểu thị trong nhà sẽ gặp phải tang sự, nhược chỉ có thiên khốc mà không có âm tang tinh, biểu thị người ta có thất bại hoặc chuyện thương tâm nhập lục thân cung, biểu thị và lục thân sẽ có ưu thương việc.

Thiên hư tinh thiên hư tinh

Âm hỏa, trợ giúp phá quân của hung, vu nhân cá tính so sánh hảo đại hỉ công không thật tế, xưng của có hoa không quả cũng, thân nhân ít trợ lực, nếu như và phá quân cự môn sát tinh chờ chung vào một chỗ, thì nơi bất lợi.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu  “hư” tự, nhưng cũng không phải trống không.

Vừa đại biểu  “tâm bệnh”,  “lệch lạc”,  “thất bại”,  “suy yếu”,  “sinh bệnh”.

Thiên hư tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hư tọa mệnh người ta — biểu thị người ta trời sinh người yếu đa bệnh, nếu như hơn nữa và thái âm tinh ở cung mệnh đồng cung, cái hiện tượng này hội rõ ràng hơn, người ta cũng dễ phạm sai lầm mà thu nhận thất bại.

Tính cách của ngươi tương đối di động có hoa không quả ở, có đôi khi hội bằng mặt không bằng lòng, người ta và lục thân duyên phận so sánh mỏng, nếu như sẽ cùng phá quân tinh đồng cung, thì hội tăng mạnh phá quân tinh khí thế hung ác, tăng kỳ phá hư tính và hung ác bạo ngược tính, đối với mình nơi chốn bất lợi, nếu như ngươi là nữ sinh tọa đến đây mệnh cách lại càng không lợi.

Long trì tinh dương thủy, thông minh có làm, văn nhã có tiếng dự, trợ giúp thiên tướng Thiên phủ công, có thể tăng ẩm thực có lộc ăn của hưởng thụ. Nhập thân mệnh có nhĩ tật. Phùng sát phá tan như ất can tọa mệnh phùng canh khắc, hàm răng sớm phôi cốt chất bất lương.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

 “long” trì đại diện động vật — xà.

Long  “trì” đại diện vật phẩm — hồ cá, cái ao, bồn tắm.

Long trì tinh ở cung mệnh hiện tượng

Long trì tọa mệnh người ta – biểu thị của ngươi – cá tính thông minh mà văn nhã.

Long trì bản thân lực lượng không mạnh, nhưng có phụ tá Thiên phủ tinh công năng, nếu như của ngươi Thiên phủ tinh và long trì tinh đồng cung, thì có thể tăng của ngươi ẩm thực hưởng thụ cập bề ngoài khí chất.

Phượng các tinh

Dương đất hoặc dương kim, chủ mẫn tiệp, hảo phục sức chú ý, văn chương cũng mỹ, mà phong lưu có tiếng dự văn nhã. Long phượng giáp mệnh, kiêm sự nghiệp cung có phủ tướng, nhất định có thể đầy đủ biểu hiện văn nghệ tài hoa.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

 “phượng” các đại diện động vật — nhốt tại lồng chim để ý điểu — chim hoàng yến.

Phượng  “các” đại diện vật phẩm — lồng chim.

Phượng các tinh ở cung mệnh hiện tượng

Phượng các tọa cung mệnh người ta — biểu thị tính cách của ngươi mẫn tiệp, yêu thích trang phục, chú trọng phục sức, chú ý dáng vẻ

Phượng các tinh có phụ tá thiên tướng tinh công năng, có thể tăng kỳ quang huy và hưởng thụ.

Hồng loan tinh

Âm thủy, chủ hôn tụ vui mừng, lưu động, hư vinh, ngay thẳng, hay thay đổi động, dễ cùng người tiếp cận. Năm mới phùng của hôn ưa, trung niên phùng của sinh con trai đào hoa khánh đoàn tụ, lão niên phùng của tang thê ngã đau khổ, hội đào hoa tinh đa dâm dục, hội đại hao rủi ro không khỏi, hội sát dương chẳng phải đao đái máu.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy  “âm thủy”, chủ hôn nhân vui mừng, thích, ở mệnh là lòng hư vinh nặng.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành thuộc  “âm thủy”. Đại biểu cho  “màu đỏ”,  “tiền lì xì”,  “mỹ lệ”,  “ưa yến”,  “hôn nhân”,  “yêu”.

Hồng loan tinh ở cung mệnh hiện tượng

Hồng loan tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính ngay thẳng, có lực tương tác, hơn nữa người ta phi thường có tình duyên, tảo hôn cơ suất cao, không thích hợp gặp lại những thứ khác đào hoa tinh, bằng không của ngươi đời sống tình cảm sẽ tương đối phức tạp.

Của ngươi tướng mạo không sai, nhân duyên tốt.

Thiên hỉ tinh

Dương thủy, chủ hôn tụ vui mừng, náo nhiệt, xung động, cùng người có lộc cũng đái cô, thích ứng trong mọi tình cảnh, ưa dạo chơi ngoại thành đa ra ngoài. Năm mới được trưởng bối niềm vui ái, trung niên đa giao hữu, lão phùng đa cô dễ tiếp cận người thiếu niên. Nhập mệnh đính hôn sớm vị tất sớm kết hôn, sát sát hội mệnh khai đao.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Nhâm thủy, chủ hôn nhân vui mừng, khác giới duyên tốt, ở tật là não thần kinh suy nhược.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu  “ưa” tự, tiêu chuẩn tin vui tinh, đại biểu nhân sinh tất cả tin vui, hoặc là người ta ưa.

Đại diện  “hôn nhân”,  “tính”.

Thiên hỉ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hỉ tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta khi còn sống dễ gặp dữ hóa lành, hơn nữa cười miệng thường khai, thích náo nhiệt, ái biểu hiện, hoạt động lực cường, người ta hội giảng hoàng sắc chê cười, hơn nữa cũng sẽ khứ thính.

Cách cục

Tử vi nói cũng như dã, tùy thời thiên không mà hóa không được ở một vật, ứng với vu tất cả sự vật mà hiển tướng, có thể thái độ làm người, sự, địa, vật, thời gian, không gian. Kỳ căn nguyên vu dễ sổ huyền không phi tinh, dựa vào đây là bổn phương bất trí có sai lầm cũng, đây là không giống với can chi luận mệnh to lớn yếu. Cho nên muốn yếu lợi dụng tốt như vậy dụng gì đó, đương nhiên cũng muốn bắt chước tập một chút nó cơ bản cách cập quy tắc. Rất nhiều người thuyết tử vi phê bình chú giải xem không hiểu, xem không hiểu đi học tập nó là được.

Tử vi có mười hai một cung vị, dựa vào mười hai địa chi trình tự sắp hàng, dĩ biểu hiện tự chúng ta quan tâm nhất mười hai món nhân sự vật, vu sự vật hữu quan chúng ta xưng là lục sự cung chỉ cung tài bạch, cung thiên di, cung tật ách, sự nghiệp cung, cung điền trạch, cung phúc đức.

Vu nhân tế có liên quan chúng ta xưng là lục thân cung chỉ cung phụ mẫu, cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, bằng hữu cung chờ, kỳ các cung đại diện ý nghĩa đã phía trước thiên tính danh học thiên thứ tư: Tính danh và sinh ra thì quan hệ giữa nói rõ quá, tư không hề luy thuật.

Ở sinh hoạt hàng ngày ở giữa, chúng ta hội nghị thường kỳ nói tới “Cách cục”, đại để chỉ có ở bình luận vật kiến trúc cách đang lúc, bố trí, trang hoàng chờ mới có thể nhắc tới.

Chẳng hạn như:

Cấu phòng thì, nhược phòng ốc cách đang lúc ngay ngắn, trù phòng, dục xí, phơi nắng y đang lúc chờ ô vật ra vào chỗ, trùng hợp ở vào thông gió hài lòng chỗ; phòng khách, ngọa thất lấy ánh sáng sáng sủa, thì chúng ta thuyết đó là một “Cách cục” tốt đẹp chính là chỗ ở. Chắc hẳn phải vậy ngươi, ở tại cách cục tốt đẹp chính là ốc xá trung tâm, nhân so sánh dễ nghĩ thần thanh khí sảng, hành sự tự nhiên thuận buồm xuôi gió.

Tái như phạn điếm, nhà hàng chờ nơi, phàm là nội bộ trang hoàng, thiết bị trưng bày thoả đáng, không khí tươi mát, bầu không khí tường hòa, chúng ta xưng kỳ vi có hài lòng “Cách cục” không gian, thì ra vào ở giữa, tự nhiên có thể cảm thụ được kỳ tự nhiên lưu lộ khí thế của, trái lại thì phủ.

Kể trên hai người thực tế ví dụ, chúng ta thử dĩ thực thể để giải thích “Cách cục” khái niệm, tịnh tương nghĩa rộng ý này niệm lai giải thích mệnh bàn thượng “Cách cục” . Ở tử vi đẩu số thượng, cách cục tức là mệnh bàn trung tâm tinh đàn sắp hàng sở bày biện ra tính chất đặc biệt, bởi vậy cách cục thật là tốt phôi đối một người ảnh hưởng rất là cự đại.

(nhất) cách cục:

Mệnh cư vị nhân hoàn cảnh mà hiển, nhân thời không hỗ động mà hóa. Dựa vào kỳ tượng hội có thật nhiều hệ thống có thể kiểm tra. Toàn bộ lệ thị như hậu cẩn cung tham khảo. Can chi luận cách, Thiên can là thiên thuần dương là mệnh bản chất thị tư duy không gian. Dồn vu nhân thân này đây chi giấu diếm can là cư. Đây là can chi luận cách cục to lớn yếu cũng.

1. Can chi cục:

(1). Thập Thiên can:

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, số lẻ là dương, số chẵn là âm, tức giáp là dương, ất là âm các loại. Ở cai Thiên can vị xưng của, tùy can có tứ hóa các trong cung ngôi sao tính tùy theo mà thay đổi.

Bất luận là bản mệnh cung hoặc lưu niên phùng đáo đều có tượng sinh vì vậy nói của, cái khác hữu quan làm phê bình chú giải đã ở tính danh học tường liệt không hề luy thuật.

(2). Mười hai địa chi:

Mệnh cư chi đại diện địa thuần âm là vận nước chảy thị thời gian hành vi.

Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, tân, dậu, tuất, hợi, số lẻ là dương số chẵn là âm, tử là dương, xấu là âm các loại.

Ở cai địa chi vị xưng của. Dĩ sinh nhật của chi luận cá tính, hoặc dĩ sinh nguyệt luận thời không hoàn cảnh. Địa chi sở hàm Thiên can đối ứng đáo bản mệnh nhật can luận nghỉ tù là vì chính xác, đương khảo tra kỳ sinh dụng thần hơi bị chuẩn xác, dụng thần thiên tương ở bát tự luận mệnh lý tường thuật.

2. Ngũ hành cục:

Thủy nhị cục, mộc tam cục, kim tứ cục, đất ngũ cục, hỏa lục cục, mỗi người chia âm dương. Xưng ngũ hành cục là căn cứ hà đồ 16 hóa thành tiên thiên thủy,  27 hóa thành tiên thiên hỏa,  38 hóa thành tiên thiên mộc,  49 hóa thành tiên thiên kim,  5 và 10 hóa thành tiên thiên đất, đến đây luận như nhau có thể ứng dụng vu tính danh học.

Còn đây là không giống với bát tự tinh khiết dĩ can chi lai luận mệnh dị xử bạn trên mạng đương tư xem xét.

Đã ngoài những … này thị tượng đều là bởi vì hà đồ tượng mà đến, mặc dù sẽ có tương đối bất hảo hoặc tương đối khá chi vị, thực tế đều là thời không khí của quan hệ, có thể sử dụng thì là động lực không thể dùng thì là lực sát thương, cho nên thỉnh bạn trên mạng đương thẩm tra của.

3. Tứ chính cục:

Vừa xưng tứ bại, thiên vị của cục. Ở tử, ngọ, mão, dậu bốn người cung vị xưng của.

Nhân cư thiên vị thuộc cao khí to chiêm nhiều người cho nên so sánh tâm duyệt cũng không phải là cá tính lạc quan cũng. Suốt đời bao gần tửu sắc chỉ vì đào hoa nơi dễ phong lưu cũng.

4. Tứ ngẫu cục:

Vừa xưng tứ sinh, nhân vị tứ mã của cục. Ở dần, thân, tị, hợi bốn người cung vị xưng của. Nhân cư nhân vị mong muốn đông tây đa yếu tự lo thân, là dịch mã vị cao ngạo hay thay đổi động, thị lao lực mệnh chỉ hội tự tìm phiền não.

Cung phu thê cư đến đây dễ có lưỡng độ hôn, sự nghiệp cư đến đây có nghề phụ, tài bạch cư đến đây lưỡng lộ tài, cung mệnh cư đến đây tâm nan định.

5. Tứ khố cục:

Vừa xưng tứ mộ, địa vị lưới của cục. Ở thìn, tuất, xấu, vị bốn người cung vị xưng của.

Nhân cư địa vị so sánh khổ cực nặng hơn danh lộc, chỉ vì cá tính cô độc nên sớm một chút rời quê hương đáo phần đất bên ngoài khứ đả tịnh, sẽ có một phen làm.

6. Mười hai trường sinh cục:

Ở trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi vị xưng của. Trường sinh khí là bản mệnh nguyên thần mười hai tuần hoàn giai đoạn. Đây là nói cho chúng ta biết tuần hoàn đạo lý, là chúng ta vị trí thời không hoàn cảnh biến hóa,

Ví dụ như đế vượng thời không:

Là minh di quẻ, thị sắp sửa đen tối mặt trời lặn, cho nên nên giấu tài bo bo giữ mình, dụng bí quyết giết cũng, thu liễm quang mang tránh được khỏi bị thương, đi tới có hung thương vong. Là ở đỉnh núi kỳ, giai đoạn trước quá mạnh mẽ hậu kỳ sẽ có suy yếu của tượng, có thể hấp thu hạ tầng lai bài xích hoàn cảnh đưa cho và không được thuận, như hạ ngọ thái dương, dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thuộc không ổn định động thái kỳ.

Sao biết được này ắt là nhân phải có nói bất trí nhân sinh không được thuận. Cái khác ở tính danh học thiên thứ tám của 12: Tính danh học phán đoán suy luận cát hung cơ sở của mười hai trường sinh luận pháp đã nói rõ cho nên không hề luy thuật.

7. Nạp âm cách cục.

Đây là nói cho chúng ta ngũ hành vừa có thể tế chia làm hệ thống bất đồng, năng lực ngộ hào thay đổi cập âm dương hỗ động của để ý thì chân tướng rõ ràng, sáu mươi nạp âm đã ở tính danh học đề cập không hề luy thuật. Bài pháp lệ thị như sau

Kim cục mộc cục thủy cục hỏa cục đất cục

Trong biển kim, đại cây rừng, giản hạ thuỷ, lô trung tâm hỏa, lộ bàng đất,

Sai phong kim, dương liễu mộc, tuyền trung tâm thủy, đỉnh núi hỏa, đầu tường đất,

Sáp ong kim, tùng bách mộc, chảy dài thủy, dưới chân núi hỏa, phòng thượng đất,

Sa trung kim, bình nguyên mộc, thiên hà thủy, Phích Lịch Hỏa, trên vách đất,

Kim bạc kim, tang chá mộc, đại suối nước, phúc ngọn đèn dầu, đại dịch đất,

Sai xuyến kim, chá lưu mộc, biển rộng thủy, bầu trời hỏa, sa trung thổ,

8. Phú quý thọ thi tinh tụ thành cục:

Phú quý nghèo hèn lời tổng luận: Cẩn đối với lần này tác giả dồn mười hai vạn phần kính ý.

Bản mệnh cung cát do nội tự mình cố gắng, bản mệnh phương hung từ cây tự phạt. Đối phương cung cát trước mặt xuân phong, đối phương cung hung vào đầu ca tụng hách. Hội phương giai cát mọi việc đều thuận lợi, hội phương giai hung tả hữu thụ địch. Lân phương giai cát lưỡng lân giúp đỡ, lân phương giai hung lưỡng lân tướng hối. Phương cung giai cát vạn lý không mây, phương cung giai hung bốn bề thọ địch. Trước sau hạn hung than thở không lúc nào, trước sau hạn cát đương tư cứu tế.

Sao biết được đến đây mười hai luận tử vi tư quá bán vậy.

9. Cách cục tên gọi đại lược:

Dưới chấp nhận một ít so sánh thường gặp cách cục liệt ra, tịnh tương kì ứng dụng ở sau này bạn trên mạng luận mệnh trong.

Cực hướng ly minh cách: Tử vi (cực) tọa ngọ cung (ly)(cung mệnh) vô sát

Cực cư mão dậu cách: Tử vi (cực) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh

Tử Phủ triêu viên cách: Mệnh viên tam phương sai ai ra trình diện tử, phủ củng chiếu (mệnh có vũ, tướng ở thân, dần).

Tử Phủ đồng cung cách: Tử vi, Thiên phủ cùng canh giữ ở dần, thân cung

Tử Phủ triêu đấu cách

Tử Phủ lâm tài cách

Tử Phủ được vị cách

Phủ tướng triêu viên cách: Cung mệnh tam phương sai ai ra trình diện phủ, tướng.

Quân thần khánh hội cách: Tử vi tả, hữu cùng thủ mệnh, (hội thiên tướng, Thiên phủ canh cát).

Ngọc tay áo thiêm hương cách

Thiên cơ ác sát cách

Cơ nguyệt cùng lương cách: Tam phương (mệnh, tài, quan tam cung vị) nội tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao

Thiện ấm triều cương cách: Thiên cơ (thiện) cùng trời lương (ấm) ở thìn, mậu cung thủ mệnh

Lương cùng tị hợi cách (lương mã phiêu đãng cách): Thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh (thiên đồng tất ở đối cung chiếu nhập) thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ.

Dương cự thực lộc cách

Dương lương xương lộc cách: Tam phương tứ chính (mệnh, tài, thiên, quan) tụ họp liễu thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn bốn sao

Kim xán quang huy cách (nhật lệ trung thiên cách): Thái dương ở ngọ cung thủ mệnh

Mặt trời mọc phù tang cách (ánh sáng mặt trời Lôi môn cách): Thái dương ở mão cung thủ mệnh

Nhật nguyệt giáp tài cách : Vũ khúc ở xấu, vị thủ mệnh hoặc tài, điền, nhật, nguyệt lai giáp.

Nhật nguyệt giáp mệnh cách : An mệnh ở vị cung (vũ, tham), thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân, không được tọa không vong, Bản cung có ngôi sao may mắn.

Nhật nguyệt giáp quan cách

Nhật nguyệt về kho cách

Nhật nguyệt cùng chiếu cách

Nhật nguyệt tịnh minh cách (thềm son quế trì cách): Cung mệnh ở xấu thiên lương tọa, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu

Nhật nguyệt cùng lâm cách: An mệnh ở xấu, thái dương, Thái âm ở vị hoặc an mệnh ở vị, thái dương, Thái âm đối chiếu.

Nhật nguyệt đồng cung cách: Thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung ở xấu, vị cung

Mặt trời mọc phù tang cách: Thái dương ở mão cung thủ mệnh hoặc quan lộc.

Nhật nguyệt bức tường cách: Phá quân ở tuất thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch vu xấu, hoặc phá quân ở thìn thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch vu vị

Nhật nguyệt trái lại bối cách: Thái dương (nhật) ở tuất cung, Thái âm (nguyệt) ở thìn cung, cung mệnh ở thìn hoặc tuất cung

Nhật nguyệt giấu huy: Nhật, nguyệt trái lại bối, vừa phùng cự môn.

Minh châu rời bến cách: An mệnh ở vị, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi, củng chiếu mệnh viên. Hoặc cung mệnh ở vị, thiên đồng cự môn tinh đồng cung ở xấu tọa thiên di, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi

Kim xán quang huy cách: Thái dương thủ mệnh ở ngọ cung.

Trăng sáng Thiên môn cách: Thái âm (nguyệt) ở hợi cung (Thiên môn) thủ mệnh thân. Dần thái độ làm người môn, tị là địa môn, thân là quỷ môn, hợi là trời môn.

Nguyệt ra biển cả cách: Thái âm ở tử cung, thủ điền trạch.

Tài tinh thủ mệnh cách

Vũ khúc thủ viên cách: Ở mão cung thủ mệnh (vũ, sát).

Vũ tham đồng hành cách (nhật, nguyệt giáp mệnh cách): Vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị cung cùng thủ mệnh

Tài ấn giáp lộc cách: Lộc tồn thủ mệnh, vũ khúc, thiên tướng lai giáp (cung tài bạch cũng thế).

Tài lộc giáp mã cách: Thiên mã thủ mệnh, vũ khúc, lộc tồn lai giáp.

Tài ấn giáp ấm cách: Tài là vũ khúc, ấn là thiên tướng, ấm là thiên lương. Thiên lương ở dần, thân, vũ khúc thiên tướng lai giáp, dần, thân là cung mệnh (thiên lương ở mệnh hoặc điền).

Tài tao tù thù cách: Vũ khúc, liêm trinh cùng thủ thân, mệnh.

Ấm ấn hộ tài cách

Cự cơ cư mão cách: Cự, cơ mão cung thủ mệnh (cự môn ở miếu có thể giải thích ngoại, cự, cơ bất năng hợp)

Cự cơ cùng lâm cách: Cự môn, thiên cơ cùng canh giữ ở mão, dậu cung

Cự nhật đồng cung cách: Thái dương (nhật), cự môn (cự) ở dần, thân đồng cung thủ mệnh

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách: Cự môn (thạch) tọa mệnh tái tử, ngọ, có hóa lộc, quyền, khoa tái cung mệnh của tam phương tứ chính.

Đào hoa cổn lãng cách: Cự môn, thái dương hai sao đồng cung, ở dần thạch sùng lộc, cung mệnh ở tuất, ngồi một mình văn khúc

Ấm ấn củng thân cách: Thân cung trước mặt của có thiên lương, thiên tướng lai xung (nhưng thân vật tọa không vong).

Liêm cư miếu vượng cách

Sinh không được phùng thì cách: Mệnh tọa không vong, phùng liêm trinh.

Tù sát cư hãm cách:

Hình tù giáp ấn cách: Mệnh có liêm, tướng, dương nhận lai gia hội. Liêm trinh (tù) cùng trời tướng (ấn) ở tử hoặc ngọ cùng thủ mệnh, có nữa dương nhận (hình) lai gia hội

Thất sát triêu đấu cách an mệnh (dần, thân), (tử, ngọ) thất sát giá trị của, gia sát điều không phải (hướng lên trời phủ, tử vi).

Thất sát hỏa dương cách

Sát Phá Lang cách: Thất sát, phá quân, tham lang tái mệnh, tài cung tam hợp phương tụ họp

Suốt đời cô bần cách: Phá quân thủ mệnh, hãm địa.

Phá hao tổn linh dương cách

Hiện lên thủy đào hoa cách: Tham lang ở tử

Tham lang và dương nhận đồng cung:

Tích kim đôi ngọc cách

Phụ bật giáp đế cách

Phụ bật củng chủ cách: Tử vi thủ mệnh, tả phụ cập hữu bật ở tam phương tứ chính hoặc cung mệnh lưỡng lân giáp mệnh

Tọa quý hướng quý cách: Mệnh an xấu giá trị thiên khôi, thiên di có thiên châm, vị tọa quý hướng quý.

Văn tinh củng mệnh cách

Văn tinh ám củng cách: Mệnh có ngôi sao may mắn, thiên, tài, quan tam mới có xương, khúc, khoa tinh triêu củng.

Kim dư phù giá cách

Đầu ngựa đái tiến cách: Kình dương ở tử ngọ cung thủ mệnh. Ngọ cung an mệnh giá trị kình dương, phía phải có thiên mã, tam phương vô sát thấu.

Mã thất bại vong cách: Thiên mã thất bại, (mặc dù lộc tồn xung sẽ không dụng, chủ bôn ba).

Quan ấn tượng nghênh cách

Ngửa mặt triêu đấu cách

Tả hữu giáp mệnh cách

Bảng vàng đề tên cách

Quân tử không cầm quyền cách: Tứ sát (dương, đà, hỏa, linh) thủ thân, mệnh, hãm địa.

Kình dương nhập miếu cách: Kình dương gặp cát, ở thìn, tuất, xấu, vị cung thủ mệnh, (năm sinh Thiên can yếu âm, tài năng kình dương thủ mệnh).

Dương đà giáp kị cách: Lộc tồn tọa thủ cung mệnh

Hỏa tham tọa mệnh cách

Hỏa tham cách, linh tham cách: Tham lang tọa mệnh, Hỏa Tinh đồng cung, khiếu hỏa tham cách, tham lang tọa mệnh, linh tinh đồng cung, khiếu linh tham cách

Tham hỏa tương phùng: Hai sao thủ mệnh, cư miếu, vượng nơi.

Phong lưu màu trượng: Tham lang và dương nhận đồng cung

Cô bần nửa cuộc đời cách

Tài phúc thiên không cướp cách

Kiếp không giáp mệnh cách

Tứ chính nhập mệnh cách

Linh xương đà vũ cách

Áp bá thành tính cách

Phệ da dê báo cách

Thoát tục tăng nói cách

Tuyệt xử phùng sanh cách

Nhân tài thao đao cách

Trời sinh dị chí cách

Mệnh vô chính diệu cách: Cung mệnh vô chủ tinh

Lộc quyền khoa phùng cách

Lộc mã bội ấn cách: Trước ngựa có lộc tồn, thiên tướng đồng cung.

Minh lộc ám lộc: Minh lục: Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính vừa phùng hóa lộc. Ám lộc: Giáp năm sinh ra an mệnh ở hợi (giáp lộc ở dần, dần và hợi lục hợp, hợi là ám lộc).

Lộc phùng lưỡng sát: Lộc tọa không vong, vừa phùng thiên không, cướp.

Lượng nặng mui xe: Lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh, gặp thiên không, cướp.

Tam kỳ gia hội cách: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở mệnh, tài, quan tam hợp phương tụ họp

Khoa minh ám lộc: Ví dụ như giáp năm sinh ra, an mệnh ở hợi, giá trị hóa khoa tinh (giáp lộc ở dần, ám lộc ở hợi).

Khoa quyền lộc củng cách: Tam ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính, bị mệnh, thân sở hợp.

Quyền lộc sinh phùng: Hóa quyền, hóa lộc hai sao thủ mệnh.

Phong lưu khó giải cách

Mỹ nhân kế tứ cách

Dễ ly hôn kế bát cách, hình khắc phùng sát kế mười hai cách.

Đã ngoài là cổ thời điểm thuyết pháp, hôm nay có dễ ngồi tù cách, mê hoa yêu rượu cách, phi quân tử cách, tính không bình thường cách, nên nhà kề cách, cùng giải quyết cư cách, rơi phong trần cách, tốt số phối lương phu cách các loại.

8.

﹝ nhất ﹞ tốt cách cục (khoảng chừng có bốn mươi mấy loại, cận liệt ra thường gặp hai mươi mốt loại): Cách cục tên gọi chòm sao cung vị phân bố tình huống

(1) cực hướng ly minh cách tử vi (cực) tọa ngọ cung (ly)(cung mệnh) vô sát

(2) Tử Phủ đồng cung cách tử vi, Thiên phủ cùng canh giữ ở dần, thân cung

(3) cự cơ cùng lâm cách cự môn, thiên cơ cùng canh giữ ở mão, dậu cung

(4) phụ bật củng chủ cách tử vi thủ mệnh, tả phụ cập hữu bật ở tam phương tứ chính hoặc cung mệnh lưỡng lân giáp mệnh

(5) thiện ấm triều cương cách thiên cơ (thiện) cùng trời lương (ấm) ở thìn, mậu cung thủ mệnh

(6) cơ nguyệt cùng lương cách tam phương (mệnh, tài, quan tam cung vị) nội tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao

(7) kim xán quang huy cách (nhật lệ trung thiên) thái dương ở ngọ cung thủ mệnh

(8) mặt trời mọc phù tang cách (ánh sáng mặt trời Lôi môn) thái dương ở mão cung thủ mệnh

(9) nhật nguyệt đồng cung cách thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung ở xấu, vị cung

(10) nhật nguyệt tịnh minh cách (thềm son quế trì cách) cung mệnh ở xấu thiên lương tọa, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu

(11) minh châu rời bến cách cung mệnh ở vị, thiên đồng cự môn tinh đồng cung ở xấu tọa thiên di, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi

(12) nhật nguyệt bức tường cách phá quân ở tuất thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch vu xấu, hoặc phá quân ở thìn thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch vu vị

(13) cự nhật đồng cung cách thái dương (nhật), cự môn (cự) ở dần, thân đồng cung thủ mệnh

(14) dương lương xương lộc cách tam phương tứ chính (mệnh, tài, thiên, quan) tụ họp liễu thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn bốn sao

(15) vũ tham đồng hành cách (nhật, nguyệt giáp mệnh cách) vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị cung cùng thủ mệnh

(16) trăng sáng Thiên môn cách Thái âm (nguyệt) ở hợi cung (Thiên môn) thủ mệnh thân

(17) hỏa tham cách, linh tham cách tham lang tọa mệnh, Hỏa Tinh đồng cung, khiếu hỏa tham cách, tham lang tọa mệnh, linh tinh đồng cung, khiếu linh tham cách

(18) thạch trung tâm ẩn ngọc cách cự môn (thạch) tọa mệnh tái tử, ngọ, có hóa lộc, quyền, khoa tái cung mệnh của tam phương tứ chính

(19) tam kỳ gia hội cách hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở mệnh, tài, quan tam hợp phương tụ họp

(20) Sát Phá Lang cách thất sát, phá quân, tham lang tái mệnh, tài cung tam hợp phương tụ họp

(21) kình dương nhập miếu cách kình dương (vừa danh dương nhận) nhập thìn hoặc tuất hoặc xấu hoặc vị thủ mệnh

﹝ nhị ﹞ phôi cách cục (rất có hai mươi loại, cận liệt ra thường gặp thập loại): Cách cục tên gọi chòm sao cung vị phân bố tình huống

(1) cực cư mão dậu cách tử vi (cực) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh

(2) nhật nguyệt trái lại bối cách thái dương (nhật) ở tuất cung, Thái âm (nguyệt) ở thìn cung, cung mệnh ở thìn hoặc tuất cung

(3) lương cùng tị hợi cách (lương mã phiêu đãng cách) thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh (thiên đồng tất ở đối cung chiếu nhập) thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ.

(4) hình tù giáp ấn cách liêm trinh (tù) cùng trời tướng (ấn) ở tử hoặc ngọ cùng thủ mệnh, tái nhập dương nhận (hình)

(5) mệnh vô chính diệu cách cung mệnh vô chủ tinh

(6) đào hoa cổn lãng cách cự môn, thái dương hai sao đồng cung, ở dần thạch sùng lộc, cung mệnh ở tuất, ngồi một mình văn khúc

(7) đầu ngựa đái kiếm cách kình dương ở tử ngọ cung thủ mệnh

(8) dương, đà giáp kị cách lộc tồn tọa thủ cung mệnh

(9) hiện lên thủy đào hoa tham lang ở tử

(10) phong lưu màu trượng tham lang và dương nhận đồng cung

Tứ hóa

Tử vi đẩu số tứ hóa

Luận tứ hóa:

Hóa là một loại động hiện tượng, kinh dịch viết: Khẽ động có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận. Ký vấn thì thiên thùy thị tượng tiên hữu không chính xác. Hóa tinh ở cung mệnh biểu chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu ngoại tại nguyên nhân dẫn đến. Hóa lộc là dục vọng nhân nguyên, Hóa kị là mê câu nệ là quả.

Hóa tinh luận pháp:

Năm sinh can hóa thị tiên thiên mệnh cách cục và bẩm sinh lai, khán nghiệp lực dắt, khán thể chất khí mạnh yếu, có thể luận tiên thiên cách cục cao thấp thuộc trạng thái tĩnh.

Cung mệnh can hóa thị hậu thiên chính hành vi sở trí, là hậu thiên dựa vào chính mình nỗ lực mà phải là thấy được vận. Đại hạn cung mệnh can hóa chủ mười năm cát hung nhập chiếu xung đều xem trọng, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu. Vô khoa, lộc, quyền là tiên yếu dựa vào chính mình hậu thiên nỗ lực cập người khác trợ lực.

Tuổi hạn hóa thị đương niên biến hóa yếu nhập yếu cung mới có lực, ứng với vu lưu niên muốn xem ở đâu vị mới biết hữu lực vô lực. Rất có lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời hóa các loại.

Hóa nhập yếu vị xưng là hóa nhập, lộc chủ kiếm tiền, quyền chủ thực quyền, khoa chủ quý nhân hiện, kị chủ thủ tài. Kỳ cung hóa nhập cung luận nội ngoại việc hôn nhân là phán đoán suy luận cát hung của căn cứ, kỳ hiển tượng tương ở tử vi luận học công khai của.

Hóa tinh nhận định: Hóa nhập phụ cung thì ứng nghiệm vu phụ mẫu trưởng bối, hóa nhập huynh là cùng thế hệ hoặc huynh, hóa nhập phu thê có thể là phối ngẫu hoặc khác giới, hóa nhập tử nữ thì so với chúng ta tuổi còn nhỏ.

Đại hạn hóa thành chủ, bản mệnh hóa thành phụ. Như quyền to phùng bản kị thì quyền có thể đáng kị, tối kỵ phùng bản quyền thì quyền không sợ Hóa kị chích tăng phiền não bất túc làm hại.

Khán lưu niên dĩ năm là việc chính, đại hạn hóa thành phụ, bản mệnh hóa thành tham khảo.

Đặc biệt chú:

Giống nhau ở canh năm khoa kị luận pháp chỉ có Thiên phủ hóa khoa thiên tướng Hóa kị. Mà ở thực tế hiển tượng thì thiên đồng và Thái âm cũng hóa khoa, Thái âm cùng trời cùng cũng Hóa kị. Rất nhiều người vì thế tranh luận không ngớt nói đây là mâu thuẫn, thực tế một điểm cũng không. Chỉ cần tương dương, vũ, phủ, tướng, âm, đồng nhất khởi tịnh luận, nâm tương sẽ phát hiện chúng nó là có tác dụng, mà lại kỳ cát hung then chốt ở cùng, âm nhị khỏa tinh thượng. Chư quân vô phương thử xem.

Tứ hóa nhận định

1. Luận hóa lộc:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ tứ cửu, ngũ hành thuộc kim, vị ở tây, thu, âm đất, phúc đức chủ cát, thị bận rộn, thu hoạch, được lợi, tài lộc, thực lộc, thông minh tài nghệ, không được học biết tài nghệ, đầu nguồn hảo. Là nguyên nhân, đại diện tài, lộc giấu tài trung tâm, lộc tùy kỵ tẩu. Đều nói hóa Lộc hảo kỳ thực vị tất, kỳ hỉ kị đã kiện nhập mọi người mệnh bàn động bàn phê bình chú giải trung tâm, hoan nghênh tùy thời thủ dụng.

2. Luận hóa quyền:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ nhị thất, ngũ hành thuộc hỏa, vị ở nam, hạ, viêm thượng, thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, ngoại lai thương tổn như điệt, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát, hóa quyền dĩ miếu hãm sản sinh rất lớn sai biệt, kỳ cát hung có thể dựa vào đến đây phán đoán.

3. Luận hóa khoa:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ tam bát, ngũ hành thuộc mộc, vị ở đông, xuân, dương mộc, là hậu thiên học biết của học vấn, chủ bác học vừa học liền biết, vu tài thị không nhiều lắm, nên xí hoa làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức. Nhất khoa hóa nhị kị nhân thủy sinh mộc, ba mươi lăm tuổi trước nhân ấm ta, sau đó yếu ấm người khác bằng không giảm phúc đức, chủ thái độ làm người hảo ở chung.

4. Luận Hóa kị:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ nhất lục, ngũ hành thuộc thủy, vị ở bắc, đông, dương thủy, hóa kỵ năm sinh là nghiệp lực, cung mệnh can kị là tự tìm, tuổi hạn can kị là vận thế. Kị là cảnh báo báo cho tác dụng, thị biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không được thuận, thua thiệt, vô lộc, tử vong. Quyết định rời đi thì có hoàn toàn lương. Chủ lộc mỏng giá trị quan chênh lệch đại. Hóa kị không nhất định bất hảo, muốn xem nhập vu ở đâu cung ở đâu tinh đất ở đâu ngũ hành hoặc miếu hãm tài năng định kỳ cũng không phải.

Mười ba loại kị phê bình chú giải:

Bắn ra kị: Chảy ra kị. Xung ở đâu hà sở thất.

Thủy mệnh kị: Nên tiền lương giai cấp. Ăn ý không thích hợp.

Xuôi dòng kị: Hóa kỵ nhập đối cung ở ngoài gọi chung nước chảy kị.

Hỗ xung kị: Dễ khởi xung đột.

Lộc lai kị: Quan tâm chỉ là so sánh hội khóe miệng.

Kị lai kị: Nha hoàn nha, ác lai ác hoàn.

Trái lại cung kị: Ngoài ý muốn tai nạn rủi ro hoặc sự nghiệp thất bại.

Sách mã kị: Kị rơi tứ mã địa chủ dễ bôn ba lao lực.

Tứ khố kị: Kho kị chủ so sánh khổ cực lao lực bôn ba.

Tuyệt mệnh kị: Đại hạn hoặc lưu niên đi tới cai cung vị thì yếu đặc biệt chú ý.

Tiến mã kị: Chủ tai hoạ.

Thối mã kị: Chủ tai hoạ.

Nghịch thủy kị: Chủ hoành phát.

(nhất) chủ tinh tứ hóa:

Thiên can dồn hóa có hóa thì có biến hóa, là tiền căn hậu quả là Lộc khởi Lộc diệt thủy chung. Tùy thời thiên không mà hóa, nhân sinh có thể giải trừ ý này chuyện gì bất năng giải trừ ư. Thiên can tứ hóa biểu.

Tứ hóa biểu:

Can hóa, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị,

Giáp can, liêm trinh, phá quân, vũ khúc, thái dương,

Ất can, thiên cơ, thiên lương, tử vi, Thái âm,

Bính can, thiên đồng, thiên cơ, văn xương, liêm trinh,

Đinh can, Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn,

Mậu can, tham lang, Thái âm, hữu bật, thiên cơ,

Kỷ, vũ khúc, tham lang, thiên lương, văn khúc,

Canh can, thái dương, vũ khúc, Thiên phủ, thiên tướng,

Tân can, cự môn, thái dương, văn khúc, văn xương,

Nhâm can, thiên lương, tử vi, tả phụ, vũ khúc,

Quý can, phá quân, cự môn, Thái âm, tham lang,

Tứ hóa va chạm:

1. Lộc quyền: Chủ phong phú, hoành phát tài đa, cát tường, danh lợi song thu vào, luận nhân duyên đào hoa hai người đã ngoài.

2. Lộc khoa: Danh dương nhân tài cán thu lợi, danh lợi song thu vào, nhân danh được lợi. Văn người qua đường tiêu chuẩn cao, là sư hạng người nhân vật.

3. Lộc kị: Biến hóa đại, thì hảo thì phôi, dĩ song kị luận.

4. Quyền khoa: Có chuyên nghiệp kỹ năng, chủ sẽ không bảo thủ, cách cục cao là kỹ sư loại.

5. Quyền kị: Chuyện phát sinh khá, hảo tranh, cãi chày cãi cối, không nói để ý, giải trừ kị dùng võ lực, cho nên rất nhanh thật xấu không nhất định. Lai đi vội vàng thiên ý cũng.

6. Khoa kị: Chuyện phát sinh so sánh mạn, kéo dài bất định, dụng văn giải trừ kị, hóa kỵ nhập tất có bất hảo chỗ, vô pháp toàn bộ giải hết, Bản cung lợi hại xung cung hơi nhẹ.

7. Lộc quyền khoa: Ưa chiếu đối cung nhập cũng hảo.

8. Lộc quyền kị: Kị đại.

9. Quyền khoa kị: Quyền đại.

10. Lộc khoa kị: Kị đại.

11. Song lộc, song quyền, song khoa, song kị, thị nặng thêm cũng.

12. Hóa kỵ nhập xung đối cung, lộc kị đối cung song kị luận.

Thái cực vị lập cực luận pháp:

Cung di động thay đổi vị:

Dựa vào đại hạn hoặc lưu niên, nguyệt, nhật, thì tương cung mệnh sai vị lúc, cái khác cung vị thuận thôi của. Có thể nhìn ra nơi phát ra cập thuộc sở hữu. Xưng là động bàn, bổn trạm thực đã là nâm giải thích được rồi, chỉ cần là quanh năm hội viên nâm đều có thể kêu lên lưu niên, nguyệt, nhật phê bình chú giải. Muốn vào tài, muốn tham gia cuộc thi, tưởng hưởng ứng lệnh triệu tập các loại, vô phương tham khảo một chút.

Sao Tứ hóa tốc tra biểu:

Năm can tứ hóa giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Hóa lộc      liêm cơ cùng âm tham vũ dương cự lương phá

Hóa quyền      phá lương cơ cùng âm tham vũ dương tử cự

Hóa khoa      vũ tử xương cơ bật lương âm khúc tả âm

Hóa kị      dương âm liêm cự cơ khúc cùng xương vũ tham

Trở lên bảng là thập Thiên can đưa tới sao Tứ hóa, mỗi một Thiên can các hữu tư hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc Hóa kị tinh thần.

Ví dụ như: Dân quốc 53 năm sinh nhân “Giáp thìn năm”, kỳ năm sinh Thiên can tất dẫn động liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị. Còn đây là bản năm sinh dẫn động tứ hóa.

Về phần lưu niên tứ hóa, ví dụ như năm nay 86 năm “Đinh Sửu năm”, tất dẫn động lưu niên Thiên can, có thể dùng Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị.

Sao Tứ hóa giới thiệu vắn tắt:

Sao Tứ hóa có thể bay nhập đối cung, trực tiếp tạo thành ảnh hưởng, ảnh hưởng bỉ chủ tinh còn lớn hơn.

Hóa lộc biểu thị thực lộc, chủ phúc.

Hóa quyền biểu thị quyền thế, địa vị, danh vọng, chủ lộc.

Hóa khoa biểu thị khoa cử, biểu dương, xinh đẹp, chủ thọ.

Hóa kị biểu thị không được thuận lợi, bận rộn, hư công.

Sao Tứ hóa là tử vi đẩu số của “Mệnh lý chung kết người” .

Giáp năm can:

Liêm trinh hóa lộc: Ngũ quỷ vận chuyển, câu nệ nỗ lực có thu hoạch.

Phá quân hóa quyền: Đe dọa danh vọng, vòi nước lão đại, cai năm dễ có địa chấn.

Vũ khúc hóa khoa: Quản lý tài sản năng lực cường.

Thái dương Hóa kị: Thị lực soa, và phụ vô duyên, phạm Hỏa Tinh, sự nghiệp không được thuận, nữ dễ đồng tính luyến ái.

Ất năm can:

Thiên cơ hóa lộc: Bày mưu nghĩ kế, đầu tư sẽ thành, khai triển huyền học so sánh thuận lợi.

Thiên lương hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, hảo chủ quản ngẩng đầu.

Tử vi hóa khoa: Cường hóa tử vi tính chất đặc biệt.

Thái âm Hóa kị: Và mẫu vô duyên, dễ phùng tiểu nhân, âm trạch dễ có chuyện, nam dễ đồng tính luyến ái.

Bính năm can:

Thiên đồng hóa lộc: Hơi mập, lạc quan, dĩ thân hợp lực bang trợ thu lợi.

Thiên cơ hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, trí mưu song toàn.

Văn xương hóa khoa: Thi vận điều kiện tốt nhất, văn học rèn luyện hàng ngày cao.

Liêm trinh Hóa kị: Dễ phạm tiểu nhân, đào hoa sát.

Năm đinh can:

Thái âm hóa lộc: Có nữ nhân duyên, và mẹ con duyên tốt.

Thiên đồng hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, nhân khí tràn đầy.

Thiên cơ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường.

Cự môn Hóa kị: Dễ có khẩu thiệt quan phi, lưu ý miệng nghiệp, gìn giữ cái đã có là thượng, không thích hợp tảo hôn.

Mậu năm can:

Tham lang hóa lộc: Thiên tài vận cường, khác giới duyên cũng không thác.

Thái âm hóa quyền: Tích tài làm giàu, nữ nhân nắm quyền.

Hữu bật hóa khoa: Đi dị lộ công danh, phụ tá danh vọng.

Thiên cơ Hóa kị: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không thích hợp ăn ý, không thích hợp tảo hôn.

Kỷ năm can:

Vũ khúc hóa lộc: Tài tinh hóa lộc hay nhất, nên kinh thương, vũ thị.

Tham lang hóa quyền: Thiên tài nắm giữ ấn soái, chủ nghĩa công lợi nặng hơn.

Thiên lương hóa khoa: Ngũ thuật huyền học danh vọng.

Văn khúc Hóa kị: Khuê trung tâm bất hoà, dễ có quan phi, công văn vấn đề, lưu ý khẩu thiệt.

Canh năm can:

Thái dương hóa lộc: Có nam nhân duyên, và phụ tử duyên sâu, sự nghiệp khai triển thuận lợi.

Vũ khúc hóa quyền: Kinh thương thành công, quản lý tài sản năng lực cường.

Thái âm hóa khoa: Dễ có nữ tính quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Thiên đồng Hóa kị: Nhân tế bất hoà, tính trẻ con đánh mất.

Tân năm can:

Cự môn hóa lộc: Mở miệng sai ai ra trình diện tài, thuyền lớn hợp nhau.

Thái dương hóa quyền: Nam nhân nắm quyền, sự nghiệp khai triển đại.

Văn khúc hóa khoa: Diễn nghệ sự nghiệp thịnh vượng.

Văn xương Hóa kị: Thi vận soa, công văn dễ xảy ra vấn đề, bản thân yếu.

Nhâm năm can:

Thiên lương hóa lộc: Phòng địa sản vận thế thuận lợi, nghề phục vụ khai triển THUẬN.

Tử vi hóa quyền: Tử vi tinh tính chất đặc biệt lại thêm cường.

Tả phụ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường.

Vũ khúc Hóa kị: Tài tinh Hóa kị tổn hại tài, độc thủ thiên không khuê.

Quý năm can:

Phá quân hóa lộc: Có cường đại khai triển lực.

Cự môn hóa quyền: Sự nghiệp đại thành.

Thái âm hóa khoa: Dễ có nữ quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Tham lang Hóa kị: Ham nhiều tất bại, tránh cho sắc nan.

Tử vi mệnh đồ — thái tuế cung, tuổi mụ cung biết trước cát hung

Từ lưu niên vào cung và tinh phối hợp phán đoán đi năm tai hoạ, vị luận cập tinh, là thường thường, không được cát không được hung. Bản cung hóa cát chủ ứng với phúc, nên tam phương cát chúng củng phù, nhược tam mới có sát thì bán cát bán hung, cát chỗ giấu hung. Bản cung phùng hung tinh ứng với tai, nhưng tam phương cát chúng thì có thể giảm tai, tam phương tái phùng sát người tai cữu tất ứng với mà lại nặng

Thử năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành: (ý tứ là lưu niên là tử năm nhập tử cung sở chủ cát hung, hoặc tuổi mụ nhập tử cung thì sở chủ cát hung, như trên)

Chủ tinh là sát phá, quý canh kỷ năm sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự cơ, ất quý năm sinh ra mập ra. Chủ tinh là phủ tướng lương, đinh kỷ canh năm sinh ra tài vượng như ý. Chủ tinh là trời cùng, bính năm đinh sinh ra tài quan song mỹ. (cũng nên tam phương vô sát gia cát tài như vậy phán đoán, gia sát thì phủ. Dưới các luận đều cùng).

Tử năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tử cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì: Chủ tinh là tử vi, bính mậu nhâm năm sinh ra chủ hối cữu, rủi ro tai ương.

Thử năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Giá trị cơ cùng âm xương khúc tả hữu mặt mày hốc hác liêm Vũ phủ cự sát lộc chờ tinh, có thể phán đoán kỳ niên nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý. (tam phương cát chúng vô sát tài như thế luận, phùng sát phá tan thì phủ, dưới các luận đều cùng) nhược giá trị tham tử lương dương dương kị chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, quan tai đồ tang. Bản thân tai cữu có thể giảm phân nửa luận. (cát đa tai khinh, sát đa tai cữu tất ứng với, như trên).

Bò năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là trời cơ, bính tân sinh ra phát vượng. Chủ tinh là trời tướng, mậu năm sinh ra phát vượng. Chủ tinh là âm vũ, bính mậu sinh ra phát vượng. Chủ tinh là phủ liêm, mậu năm sinh ra phát vượng. Chủ tinh là trời lương, bính mậu tân sinh ra phát vượng. (cũng nên tam phương cát củng, phùng sát phá tan thì phủ)

Xấu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo xấu cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Thái tuế ở xấu cung thủ mệnh, mệnh vô chính diệu, tam phương sát thấu, mậu năm sinh ra hối cữu. Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra hối cữu. Chủ tinh là trời cơ, bính tân quý sinh ra hối cữu. Chủ tinh là liêm cùng, đinh canh sinh ra chiêu quan phi tai cữu.

Xấu năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Giá trị tử tướng lương âm phủ liêm phá xương khúc cơ tả hữu lộc tồn chờ tinh, tam phương cát củng vô sát, có thể phán đoán kỳ tuổi tác sự như ý.

Nhược giá trị cùng cự vũ tham dương dương kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, quan tai khẩu thiệt, đồ tang. Phùng bản thân tai cữu, có thể giảm phân nửa luận. (cát đa có thể giảm bớt, sát đa tai cữu tất ứng với) dần thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử dương vũ lương sát, tam phương cát củng vô sát, giáp canh đinh kỷ sinh ra, tài quan song mỹ.

Dần năm thái tuế đáo dần cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm tham phá, tam mới có sát, bính mậu sinh ra chiêu quan phi; tử ngọ sinh ra không thích dần thân tuổi hạn.

Dần năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Giá trị Tử Phủ cơ âm vũ sát cùng tướng dương cự lương chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

Giá trị tham đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài phá hao tổn, quan phi, đồ tang. Nếu là bản thân sai ai ra trình diện tai, tai có thể giảm phân nửa luận.

Mão thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cơ dương tướng phủ cùng vũ, ất năm sinh ra phát vượng.

Mão năm thái tuế cập tiểu hạn đáo mão cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm trinh, giáp bính sinh ra hoành phá. Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra rủi ro tai hoạ; canh năm sinh ra cũng không nên.

Mão năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Giá trị dương lương tử cơ cùng phủ tham cự sát chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc như ý.

Nhược giá trị liêm phá âm tướng dương kị, liền phán đoán kỳ năm rủi ro, quan phi khẩu thiệt. Nếu là bản thân tai cữu, có thể giảm phân nửa luận.

Thìn năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử tham sát, quý giáp sinh ra, tài quan lộc vượng. Chủ tinh là cơ dương, đinh canh quý sinh ra, tài lộc phát vượng. Chủ tinh là trời cùng, mậu canh quý sinh ra, trôi chảy. Chủ tinh là cự môn, bính tân sinh ra, toại nguyện.

Thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thìn cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham vũ, nhâm quý sinh ra tai hối. Chủ tinh là cùng cự, đinh canh sinh ra tai hối. Chủ tinh là liêm trinh, nhâm quý sinh ra tai hối tới nặng. Chủ tinh là âm dương cơ, giáp ất mậu kỷ sinh ra tai hối.

Thìn năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp dương cơ lương sát tham xương tả hữu chờ tinh, liền phán đoán kỳ năm tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo thịnh vượng, sinh con trai tiến nhân, hôn nhân vui mừng đa.

Nhược gặp tử cùng liêm phủ âm cự tướng phá kị, liền phán đoán kỳ năm rủi ro, đồ tang, quan tai khẩu thiệt.

Tị năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là Tử Phủ cùng cự tướng lương phá chờ tinh, bính mậu tân sinh ra mập ra. Chủ tinh là âm cơ, đinh nhâm bính sinh ra phát tài. Chủ tinh là tham lang, giáp mậu sinh ra bình thường.

Tị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tị cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là cự tham, bính quý sinh ra khẩu thiệt, tai hối. Chủ tinh là âm phá, tai hối đa đoan.

Tị năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp tử dương cùng phủ lương lộc tồn chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

Nhược gặp vũ liêm âm tham cự tướng phá kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tổn thất, quan tai khẩu thiệt. Nếu là bản thân sai ai ra trình diện bệnh tai, tai cữu có thể giảm phân nửa luận.

Ngọ thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử dương vũ cùng lương liêm sát phá, đinh kỷ giáp quý sinh ra, tiến tài như ý.

Ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo ngọ cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham lang, bính nhâm quý sinh ra, rủi ro, quan tai, khẩu thiệt.

Ngọ năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp Tử Phủ cơ dương vũ liêm tướng cự lương phá lộc tồn chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng.

Nhược gặp âm tham cùng dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài rách nát, quan tai khẩu thiệt, đồ tang. Bản thân tai ách có thể giảm miễn.

Vị năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung chủ tinh vượng mà lại hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cơ phủ tướng lương chờ tinh, nhâm ất sinh ra, mập ra. Chủ tinh là Thái âm, canh nhâm sinh ra, mập ra phát tài.

Vị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo vị cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra đa tai hối. Chủ tinh là trời cùng, đinh canh sinh ra đa tai. Chủ tinh là vũ khúc, nhâm quý sinh ra tai cữu, quan phi tai họa bất ngờ.

Vị năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp Tử Phủ liêm cơ mặt mày hốc hác, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

Giá trị âm dương vũ cùng tham cự dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên. Bản thân tai cữu khó tránh khỏi.

Thân năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung ở nhất

Chủ tinh là liêm phá tử, giáp canh quý sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự môn, giáp quý canh tân sinh ra mập ra. Chủ tinh là trời cơ, đinh giáp quý sinh ra mập ra, canh sinh ra cũng phát tài phúc.

Thân năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thân cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là trời cơ, ất mậu sinh ra tai hối. Chủ tinh là cự môn, đinh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, bính nhâm sinh ra có tai. Chủ tinh là trời cùng, giáp canh sinh ra tai hoạ. Chủ tinh là tham lang, bính quý sinh ra có tai hoạ.

Thân năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp tử dương liêm phủ cự sát xương vũ lộc, liền phán đoán kỳ niên nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

Nhược gặp cơ cùng lương tướng âm phá kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang. Bản thân cũng có tai bệnh.

Dậu năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung ở dậu cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử lương âm, bính mậu ất tân sinh ra, tiến tài may mắn.

Dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo dậu cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là dương cùng, giáp ất sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là vũ khúc, canh nhâm sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời tướng, giáp canh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, giáp canh bính tân sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời phủ, giáp canh nhâm sinh ra không thích hợp.

Dậu năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp tử âm phủ xương khúc tả hữu lộc, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý.

Nhược gặp cơ cự vũ liêm dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Thủ năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung ở thủ cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử vi, nhâm giáp đinh kỷ sinh ra tiến tài. Chủ tinh là thái dương, đinh kỷ sinh ra may mắn. Chủ tinh là vũ khúc, đinh kỷ giáp canh sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, giáp ất đinh kỷ sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự môn, đinh kỷ quý sinh ra mập ra. Chủ tinh là cùng liêm phá sát, đinh kỷ giáp sinh ra phát tài.

Thủ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thủ cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham lang, quý năm sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời cùng, canh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời cơ, mậu sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là cự môn, đinh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là thái dương, giáp sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, bính sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là vũ khúc, nhâm sinh ra không thích hợp.

Thủ năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp âm Lương phủ vũ sát tham cùng tả hữu chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

Nhược gặp cự dương phá tử tướng kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thất lạc, đồ tang, quan tai. Bản thân sai ai ra trình diện bệnh, tai hoạ giảm phân nửa luận.

Hợi năm thái tuế cung hoặc tuổi mụ cung ở hợi cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cùng cự lương, nhâm quý mậu sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, nhâm sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời tướng, đinh kỷ bính mậu sinh ra mập ra. Chủ tinh là Thái âm, mậu kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

Hợi năm thái tuế cập tiểu hạn đáo hợi cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì: Chủ tinh là liêm trinh, bính nhâm quý sinh ra không thích hợp. Chủ tinh vũ khúc, nhâm bính sinh ra không thích hợp. Chủ tinh thái dương, giáp sinh ra không thích hợp.

Hợi năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh: Gặp cùng âm lương Tử Phủ xương khúc lộc chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự xưng ý.

Nhược gặp liêm phá sát, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối.

Tử vi đẩu số — hà lạc phái đồng bộ đoạn quyết luận mệnh pháp (thượng)

Cùng bộ phán đoán bí quyết luận mệnh pháp

..tổng   luận

..dĩ cung mệnh dẫn đầu, nghịch bố mười hai cung, cung mệnh làm một, nghịch sổ tật ách là lục, xưng là nhất lục cộng tông. Tái nghịch sổ quan lộc là cửu, là vị khí số vị. Lấy khí mấy vị của can cung biến thành lộc quyền khoa kị ứng với Bản cung cát hung hối lận. Đây là hà lạc tử vi đẩu số hòn đá tảng.

..thiên địa nhân tam bàn tứ hóa quỹ đạo

..họ Tư Đồ dương quân phát minh đồng bộ đoạn quyết, này đây nguyên bàn can cung hóa xuất một viên lộc hoặc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, tổng hợp lại lo lắng viên này lộc hoặc kị ở vào đại hạn, lưu niên cái gì cung vị, hội sản sinh cái gì dấu hiệu.

..nguyên bàn cho thấy chỉ là tiên thiên rót vào định số, chỉ có ở đại hạn xuất hiện ứng với sổ của tượng, hơn nữa lưu niên điều kiện tụ họp thì, tài đoán đến tột cùng.

..khí số vị của hóa diệu ứng với Bản cung của cát hung hối lận, giá nhất vô cùng trọng yếu quan niệm không chỉ có áp dụng vu nguyên bàn, cũng áp dụng vu các cấp hoạt bàn, hơn nữa muốn lên hạ bàn song tuyến giao lưu dĩ tầm dấu hiệu, phán đoán kỳ cát hung.

..giống nhau nói đến mệnh khán số mệnh, hạn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm. Từ nguyên bàn thượng khán, mệnh của hóa diệu quyết định tài của được mất, tài của hóa diệu quyết định sự nghiệp thành bại, quan của hóa diệu quyết định nhân của vinh nhục. Đến đây cận tựu lớn nhất lực ảnh hưởng người mà nói. Trên thực tế mệnh và tài, tài và quan, quan và mệnh, kỳ Bản cung khí số vị của hóa diệu giai nhu kiêm tố, dĩ tầm kỳ gút mắt điểm. Nhất, ngũ, cửu tam phương, đệ ngũ cung và Bản cung trong lúc đó cũng sẽ sản sinh ngoại lực ảnh hưởng. Thông thường đại khách luận mệnh thì thường thường chỉ là dĩ mệnh đối tài, như đại hạn hóa cấp bản tài dĩ xem xét đại hạn tài vận được mất; tài đối quan, như đại tài hóa cấp bản quan dĩ quyết định sự nghiệp thành bại; quan đối mệnh, như đại quan hóa cấp bản mệnh dĩ định đại hạn của vinh nhục. Kỳ pháp đồng dạng là nhập phụ tật chủ quang minh, nhập huynh giao hữu chủ thành tựu, nhập tam hợp phương chủ cách điệu cao.

..đi hạn và bản mệnh trong lúc đó tăng giảm ảnh hưởng là to lớn. Đối với lần này cần phải chú ý. Như bản quan hóa lộc nhập bản phụ, chủ quang minh, nhưng ở đi hạn trung tâm như đại quan Hóa kị như bản phụ thì biểu thị quang minh thất, vì vậy tốt số không bằng vận hảo, tốt số vận bất hảo cũng không nên việc. Tốt số cũng muốn vận trợ giúp, vận thế nào trợ giúp?

..(1), quan lộc là cung mệnh khí số vị, đồng lý mỗi một đại hạn quan lộc cũng thị đồng mệnh khí mấy vị. Kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung mệnh dụng. Đại quan của hóa diệu nhập nguyên bàn mệnh của tam hợp mới là khán cách cục, nhập phụ tật và công văn hữu quan, nhập huynh giao hữu và thành tựu hữu quan.

..(2), tài bạch làm quan lộc khí mấy vị, đồng lý đại hạn tài bạch cũng coi là quan lộc khí số vị, kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung Quan lộc dụng, đại tài của hóa diệu nhập tam hợp mới là khán cách cục, nhập quan lộc phụ tật và sự nghiệp của công văn hữu quan, nhập quan lộc huynh giao hữu và sự nghiệp thành tựu hữu quan.

..(3), cung mệnh là tài bạch khí số vị, đồng lý đại hạn mệnh cũng coi là tài bạch khí số vị, kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung tài bạch dụng, nhập tam hợp phương khán cách cục, nhập tài bạch phụ tật và tiền tài của công văn hữu quan, nhập huynh giao hữu và tài vụ thành tựu hữu quan.

..nguyên bàn hằng bất động, là vì tịnh, thuần âm. Đại hạn bàn mỗi mười năm dời một cung, là vì động, thuần dương, kỳ âm dương của để ý tức ở chỗ đến đây.

Nguyên bàn mười hai cung của thẩm tra

..ngoại trừ mệnh, tài, quan có thể ở nguyên bàn thượng khán ra ưu khuyết ở ngoài, mười hai cung cái khác các cung cũng có thể đồng dạng để ý thì thẩm tra kỳ ưu khuyết. Ví dụ như

..khán mẫu thân tình huống, huynh đệ là mẫu thân cung, cho nên dĩ huynh đệ cung làm gốc cung, điền trạch là kỳ khí số vị. Điền trạch Hóa kị nhập cung mệnh, biểu mẫu thân cả đời thị phi phiền phức nhất đống lớn. Hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh cùng luận, biểu mẫu thân thụ giáo dục trình độ không cao, không có địa vị xã hội. Trái lại, nhược điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên tuyến, biểu mẫu thân thụ giáo dục hài lòng, rất có vinh dự. Nhược điền trạch Hóa kị nhập phu thê xung quan lộc, biểu mẫu thân ở sự nghiệp thượng không có thành tựu, là giống nhau gia đình bà chủ. Điền trạch hóa lộc nhập phu quan tuyến, biểu mẫu thân sự nghiệp trên có thành tựu.

..khán phối ngẫu thật xấu dĩ phu thê đương Bản cung, phúc đức là khí số vị. Phúc nhân trị cát diệu nhập huynh giao hữu tuyến (phu thê cha tật tuyến), biểu phối ngẫu có vinh dự, trí năng tốt; hóa cát diệu nhập tử điền tuyến (phu thê huynh giao hữu tuyến), biểu sự nghiệp thành công. Trái lại, nhược phúc nhân trị hóa kỵ nhập huynh giao hữu, tử điền, giai biểu bất lợi phối ngẫu.

..khán tử nữ dĩ tử nữ làm gốc cung, cung phụ mẫu là khí số vị. Phụ mẫu hóa lộc nhập phu thê (tử nữ cha mẹ của), biểu tử nữ thông minh trí tuệ, đệ tử tốt, năng lực ánh sáng cạnh cửa; quyền nhập phu thê biểu chăm chú thành tích không sai; khoa nhập phu thê biểu không có trở ngại, có quý nhân bang trợ. Phụ mẫu hóa cát diệu nhập tài phúc tuyến (tử nữ huynh giao hữu tuyến), biểu tử nữ ở tài chính và kinh tế phương diện rất có biểu hiện. Đồng lý phụ mẫu Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu tử nữ ngây thơ; nhập tài phúc tuyến chủ tử nữ sự nghiệp không làm nổi.

..khán tật ách trạng huống, huynh đệ là tật ách khí số vị, kỳ can của hóa diệu phản ánh tật ách của cát hung. Huynh đệ cung cũng là mẫu thân cung, vì vậy kỳ can hóa diệu và di truyền, khỏe mạnh, thọ nguyên hữu quan. Nơi này không nhiều lắm trình bày và phân tích.

..khán thiên di, thiên di là hoạt động không gian, mỗi một thì mệnh tạo của cung thiên di tinh tình, nạp âm, thậm chí khí số vị (cung phu thê) của hóa diệu sở rơi cung vị bất đồng, cho nên mỗi người và ngoại giới tiếp xúc hằng không có nhất định hình thức. Thiên di khí số vị (cung phu thê) hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến (cũng là thiên di phụ tật tuyến), biểu người này cũng không phải là hời hợt hạng người, cho dù không lo quan cũng có nhất định địa vị xã hội. Phu thê hóa lộc nhập huynh giao hữu (bản mệnh huynh giao hữu cũng là thiên di huynh giao hữu), biểu tại ngoại sự nghiệp thành công, có thể làm mậu dịch kiếm ngoại hối. Trợ từ, dùng ở đầu câu thê Hóa kị nhập phụ tật, huynh giao hữu, chủ tại ngoại phát triển bất lợi, bất khả cảo tiêu thụ bên ngoài.

..khán giao hữu, tử nữ là giao hữu khí số vị (cung tử nữ cũng xưng kết phường cung), kỳ can cung hóa cát diệu nhập mệnh thiên tuyến, biểu sở giao bằng hữu theo khuôn phép cũ, có thân phận địa vị, có thể cùng của kết phường. Tử nữ hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến, bất khả cùng người kết phường. Nhược tử nữ Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu sở giao bằng hữu đơn giản đều là tầng dưới xã hội người. Mặt khác, tử nữ Hóa kị không vào mệnh thiên, phu quan giá lưỡng tuyến, mà hóa cát diệu nhập phu quan tuyến biểu sở giao bằng hữu ở tài chính và kinh tế phương diện rất có thành tựu, đối với mình sự nghiệp phát triển sẽ có bang trợ.

..khán phúc đức, phúc đức là ‘Công’ vị, là tới tài địa phương, là ham mê cung, thiên di là kỳ khí số vị. Thiên di hóa cát diệu lộc quyền khoa nhập tử điền tuyến, biểu tổ đức lưu danh. Thiên di hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, biểu tổ nghiệp tươi tốt. Phụ tật tuyến là phúc đức huynh giao hữu tuyến, phụ mẫu lại bảo tướng mạo cung, là khán cha cung vị, khán di truyền gien cung vị. Giao hữu là kỳ khí số vị, khán bất minh chứng bệnh có thể lợi dụng cung Nô bộc can của hóa diệu theo đuổi tung. Nhược dùng để khán mệnh tạo của phụ thân là người ra sao, cũng có thể đối chiếu kể trên cách loại suy vận dụng.

..nguyên bàn và đi hạn chi giao chức

..nguyên bàn của tứ hóa đối đại hạn là một loại thùy tượng. Khán số mệnh, giống nhau thuyết pháp là khán cách cục. Giả như cung mệnh hóa diệu lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ tật, huynh giao hữu, là cách điệu cao, mà giá nhất đại hạn quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh cha tật, huynh giao hữu, là dệt hoa trên gấm, toàn bộ đại hạn mười năm rất phong cảnh. Giống nhau nói đến, nguyên bàn cho ta cả đời này, hạn bàn cho ta mười năm này, năm bàn cho ta một năm này. Bởi vậy, khán đại hạn thì ngoại trừ khán mệnh bàn thùy tượng ở ngoài, hạn bàn hóa diệu nhập hạn bàn mười hai cung đích tình huống yếu ưu tiên lo lắng, đại hạn hóa lộc nhập cái gì cung vị biểu thị ta mười năm này giao trái tim tư phóng ở địa phương nào. Thế nhưng muốn xem giá bộ hạn tương xảy ra chuyện gì, phải khán sở nhập giá nhất cung vị ở nguyên bàn thượng là cái gì cung vị. Như hạn bàn nhập phu thê biểu thị mười năm này rất đau lão bà, nhưng phu thê ở nguyên bàn thượng là phúc đức, biểu thị đến đây hạn ta quan tâm là kiếm tiền sự.

..đại hạn hóa diệu nhập nguyên bàn là thượng ứng với bản mệnh, cũng gọi là âm dương hợp và mà sổ sinh, cái gọi là sổ sinh tức là ứng với sổ, cũng chính là giá bộ hạn tương chuyện đã xảy ra, tức hạn nhìn lên thiên không. Đại hạn muốn lên ứng với bản mệnh cũng muốn hạ ứng với lưu niên, đồng lý, khán năm cũng muốn thượng ứng với đại hạn hạ ứng với lưu nguyệt, khán nguyệt thì dĩ nguyệt bàn khứ thượng ứng với lưu niên hạ ứng với lưu nhật. Nói chung, một rất trọng yếu để ý thì hay, hạn hóa trở lại cấp mệnh bàn, năm hóa trở lại cấp hạn bàn, nguyệt hóa trở lại cấp năm bàn, nhật hóa trở lại cấp nguyệt bàn, thì hóa trở lại cấp nhật bàn, giá đều thuộc về âm dương hợp và mà sổ sinh, phán đoán thời không sáng tắt, biểu thời giờ gì địa phương nào xảy ra chuyện gì, là cát là hung. Khán lưu năm trở xuống bàn (hàm thời đại nhật thì), khán Bản cung đối cung có thể, không cần khán tam phương. Về phương diện khác tứ hóa năm sinh chỉ dùng đến xem nguyên bàn cách cục cập đại hạn cách cục, nó mặc kệ đáo lưu niên, tiểu hạn.

..về vận đồ biến động:

..(1) tốt biến động: Đại quan hóa lộc chuyển kị xung lưu quan của năm, sự nghiệp thượng tất nhiên có biến động, như chức vụ điệu thăng hoặc chuyển hoán công tác; nhược mặt tiền cửa hàng sinh ý có thể là sửa chữa, hoặc tăng doanh nghiệp hạng mục chờ. Đại tài hóa lộc chuyển kị xung lưu tài của năm, biểu một năm này dụng nhiều tiền (tính kiến thiết chi tiêu), như bạn nhà xưởng, mãi thiết bị, thiêm gia cụ, cảo lắp đặt thiết bị chờ. Đại hạn tài, quan của lộc chuyển kị xung lưu niên của đồng loại cung vị là đương niên có biến động. Duy ‘Quan’ có miệng, mà một hạn quản mười năm, do đó sẽ có mười người không vong vị. Dĩ tứ trụ quan niệm mà nói, phùng không vong gặp cát không được cát, phùng hung không được hung, cũng có thể coi như tự thủy không có. Như đại quan lộc chuyển kị xung hợi, mà hợi cung ở bản hạn sở hạt mười năm trung tâm, lưu quan không vào hợi, thì biểu mười năm này sự nghiệp không có đổi động. Thế nhưng đây chỉ là luật một trong. Thiết đại hạn có kể trên tình huống, biểu bất biến, nhưng mà đại quan có tự Hóa kị, vừa vì thế hạn sự nghiệp hay thay đổi động.

..(2) bất lợi biến động: Đại hạn tài, quan Hóa kị chuyển kị xung lưu niên của đồng loại cung vị (lưu tài, lưu quan), là bất lợi của biến động.

..biến động nguyên nhân thì án ‘Vận đồ’ khán quan lộc để ý thì, khán đại quan khiến cho cái gì cung vị ngôi sao gì tọa Hóa kị, xông vậy là cái gì cung vị, ngôi sao gì tọa.

..về Hóa kị giới thuyết

..họ Tư Đồ dương quân đồng bộ đoạn quyết lợi dụng bản mệnh bàn cung mệnh kị lai phán đoán tài vận, dụng cung Quan lộc kị lai phán đoán vận đồ, dụng cung tài bạch kị lai phán đoán sự nghiệp.

..cung mệnh là tài bạch khí số vị, cung mệnh hóa xuất của kị dẫn đến sự nghiệp thất bại tất và tiền tài hữu quan, giống nhau là chính tài chính thiếu nhập bất phu xuất.

..cung Quan lộc là cung mệnh khí số vị, cho nên do quan lộc hóa xuất của kị thông thường coi như là một loại bởi vì nhân tố. Bởi vì cung mệnh là ta, ta là nhân, quan lộc là của ta khí số vị, cho nên quan lộc Hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại tất là người là nhân tố, giống nhau là bởi vì chính phỏng chừng lệch lạc hoặc cá tính vấn đề mà dẫn đến thất bại. Như quan hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, xui xẻo sự tất và điền trạch hữu quan. Hóa kỵ nhập mệnh xung thiên di, chuyện xui xẻo tất và thiên di hữu quan. Hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu, chuyện xui xẻo tất và giao hữu hữu quan.

..tài bạch là quan lộc khí số vị, cho nên tài bạch Hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại là bởi vì sự nghiệp xảy ra chuyện không may, như xuất hiện mạnh đối thủ cạnh tranh, đơn đặt hàng vấn đề, doanh nghiệp bộ chủ nhiệm tạm rời cương vị công tác mang đi hộ khách chờ.

..một viên sao Hóa kỵ sở kích khởi rung động hội lan đến mười hai cung, hội sản sinh nhiều ít cát hung hối lận, có thể từng bước một xem xét tra được, lúc nào kiếm tiền, lúc nào thường tiền, họa phúc quang vinh khô đều ở đây mệnh bàn lý. Như hóa kỵ nhập quan xung phu thê, nhập quan biểu thị sự nghiệp bất hảo tố, thị phi đa; xung phu thê, biểu thị phu thê duyên mỏng. Phu thê là huynh đệ của huynh đệ, vừa biểu thị huynh đệ có người và phối ngẫu tình cảm bất hòa. Phu thê còn là cha mẹ tử nữ, cha mẹ tử nữ chính là ta huynh đệ, vì vậy cũng biểu thị không chiếm được huynh đệ ân huệ. Phu thê còn là phúc đức tài bạch, vừa biểu thị là ham mê tổn hại tài. Phu thê còn là điền trạch tật ách, biểu thị không có phòng ốc của mình, hoặc điền trạch là tài của kho, vừa biểu thị bất năng dự trữ các loại.

..một viên kị chí ít hội lan đến ba xui xẻo cung vị, nhất là tọa kị, hai là xung cung, tam là xung cung giao hữu. Tọa kị bất hảo, xung cung càng hung, xung cung giao hữu hung nhất. Đối giá ba xui xẻo cung vị yếu lo lắng ở vào đại hạn cái gì cung vị, lưu niên cái gì cung vị, hội sản sinh cái gì dấu hiệu, đây là nắm chặt đồng bộ đoạn quyết lớn nhất bí quyết. Phàm hạn năm tiến nhập bản mệnh bàn mệnh, tài, quan kị xông giao hữu, hay thất nghiệp, đảo cửa hàng cách cục, đây tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ có ở cai hạn đại quan hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến biểu thị có ánh sáng minh thì, lại vừa hóa giải.

..bản bàn và hạn bàn mệnh, tài, quan của kị đều có thể sản sinh ba xui xẻo cung vị, bất quá có một đại tiền đề cần phải ghi nhớ, tức bất kỳ triệu chứng nào đều nhu bản mệnh tiên có định số, nữa tìm kiếm ứng với từ lúc nào, nhược bản mệnh vô đến đây dấu hiệu mà đại hạn bàn kị xung lưu niên bàn, cận như một mảnh lá vàng bay xuống, kích khởi một nho nhỏ rung động, cho nên không được xếp vào lo lắng.

..đồng nhất cung can biến thành lộc kị gặp nhau vu đối cung hoặc đồng cung, hoặc nhất chín vị của lộc kị tương phùng là lộc phùng phá tan. Lộc phùng phá tan biểu thị chẳng những không có thu hoạch hơn nữa phải thường thượng vốn gốc, bị song trọng tổn thất. Ở tứ hóa giao thác trung tâm nhược lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị đồng cung, biểu thị thật xấu đều có, cũng chính là ba càng cao điệt việt thảm. Đương nhiên yếu lo lắng chúng nó tập trung ở mười hai địa chi cái gì cung vị, nhược ở dần mão vị Hóa kị không được kị lúc này lấy cát luận.

..tứ hóa trung tâm phùng tự hóa tức hóa thành vô, nhưng cũng không phải tự thủy hóa rơi mà là được mà phục thất. Tự hóa lộc ra là mất đi rất cam tâm, quyền ra là tranh rốt cuộc còn là mất đi, khoa ra là có thể khán phá, kị xuất là mất đi còn có phiền phức.

..phi hóa lộc nhập huynh giao hữu và hóa kỵ nhập phụ tật là hai chuyện khác nhau, không được dĩ song kị luận. Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu biểu thị đi tài chính và kinh tế lộ tuyến sự nghiệp rất có thành tựu, hóa kỵ nhập phụ tật là công văn thị phi nhất đống lớn. Nếu là loại này cách cục thì biểu thị sự nghiệp tuy có thành tựu lại thường Thường Hòa nhân gia lên tòa án.

..lộc là tình, chỉ là muốn mà thôi, không được là tuyệt đối. Kị có dính tính tài là tuyệt đối. Đặc biệt tòng mệnh cung hóa tới kị giống nhau xưng là si tình kị, kỳ sở rơi cung vị, biểu thị mệnh tạo bản thân bả tình hoàn toàn đầu nhập giá nhất cung vị, chung thứ nhất sinh mà cuồng dại không thay đổi.

..lánh có một loại Hóa kị không được kị nói đến, kị ở trong ngũ hành thuộc thủy, hóa kỵ nhập dần mão vị là thủy sinh mộc, kị thủy nhụt chí mà biến thành không được kị; hóa kỵ nhập tị ngọ là thủy hỏa tương khắc, có ngăn được tác dụng; hóa kỵ nhập thân dậu là kim nước lã, vì vậy không thích hợp; hóa kỵ nhập hợi tử vùng sông nước là bỉ vượng, cho nên dĩ song kị luận; hóa kỵ nhập vị tuất táo đất có thể chế thủy, nhập thìn xấu thấp đất hội lụt nguyên, vì vậy không thích hợp. Nếu như mệnh hóa kỵ nhập quan, biểu thị đối sự nghiệp cố chấp, chăm chú, về phương diện khác hóa kỵ nhập quan, quan là ngoại súc phối ngẫu; quan là giao hữu huynh đệ, huynh đệ là giường ngủ, biểu thị ta chạy đến bằng hữu sàng lên rồi, đây là đối phương phòng cho thuê cùng ta ở chung, cũng gọi là mệnh phạm đào hoa.

..Bản cung của kị và khí số vị của kị có lẽ xung Bản cung và xung khí số vị ở đâu người hung nhất, phải làm thuyết khí số vị hung nhất, mà trong đó Bản cung của kị tương đối không được kị. Tái hay hóa kỵ nhập đồng loại cung vị không được kị. Như tài là nuôi mệnh của nguyên, mệnh là tài bạch hóa tức giận địa phương, cho nên tài hóa kỵ nhập mệnh hoặc mệnh hóa kỵ nhập tài là đồng loại không được kị. Quan lộc là ta hóa tức giận địa phương, sự nghiệp muốn ta đi làm, cho nên mệnh hóa kỵ nhập quan hoặc quan hóa kỵ nhập mệnh là đồng loại không được kị. Hắn như đại quan hóa kỵ nhập bản quan hoặc bản quan hóa kỵ nhập đại quan cũng vì đồng loại không được kị; đại tật hóa kỵ nhập bản tật hoặc bản tật hóa kỵ nhập đại tật đều vì đồng loại, thuộc về Hóa kị không được kị, còn lại mười hai cung có thể dựa vào loại này thôi.

Ngã cung cùng tha cung đối đãi vấn đề

..mười hai cung đều có thể làm gốc cung, các cung của vị thứ chín (quan lộc) biến thành lộc quyền khoa kị, ở ứng với Bản cung của cát hung hối lận, nhập tam hợp phương khán cách cục cao thấp; nhập Bản cung cha tật tuyến và danh hữu quan; nhập huynh giao hữu tuyến và lợi hữu quan. Tha cung của hóa diệu nhập bên ta là đối đãi vấn đề, tức hắn lai thành tựu ta cái gì, tổn hại ta cái gì; đồng lý, ngã cung của hóa diệu nhập tha cung, biểu thị tổn hại hắn cái gì, ích hắn cái gì. Bản mệnh và đi hạn giai dựa vào loại này thôi.

..ngã cung cùng tha cung phân giới, thê tài tử lộc đều tự khác biệt. Luận phu thê đối đãi, mệnh tài tật cho ta cung, phu thê giao hữu vì hắn cung. Mệnh hóa lộc nhập phu thê, là thưởng thức phối ngẫu phẩm cách, phi hóa lộc nhập giao hữu (phu thê tật ách) là trìu mến kỳ thân thể. Luận tử nữ cùng ta của đối đãi, nguyên bàn mười hai cung cho ta cung, dĩ tử nữ làm gốc cung nặng khởi mười hai cung vì hắn cung. Phu thê, giao hữu, phụ mẫu cùng ta của đối đãi quan hệ, cũng dựa vào đến đây phân chia ngã cung cùng tha cung. Giảng tài lộc, mệnh, tài, quan hợp thành tam mới là ngã cung, tài, điền cộng làm một lục, mệnh, tật cộng làm một lục, quan, huynh cộng làm một lục, cho nên tập hợp mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền mà thành ngã cung, còn lại vì hắn cung, dĩ tường ta cùng với ngoại giới của đối đãi.

..ví dụ như, giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu rất quan tâm ta; phi hóa lộc nhập huynh đệ, biểu thị đối với ta sinh hoạt rất chiếu cố; phi hóa lộc nhập tài bạch, là quan tâm ta thu nhập; phi hóa lộc nhập quan, là chiếu cố sự nghiệp của ta; phi hóa lộc nhập điền, biểu thị nhà của ta bình thường khách quý chật nhà. Nhược phụ mẫu (giao hữu tài) hóa lộc nhập ngã cung tức mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, biểu thị quảng chiêu tứ phương tài; tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu là thiết tràng phòng dĩ mưu cầu lợi nhuận, đoạt được thu nhập tồn nhập ngân hàng hoặc do phối ngẫu trù tính xuất nạp; tật ách phi hóa lộc nhập huynh, là đoạt được chiếu cố sinh hoạt; phi hóa lộc nhập điền, biểu thị có thể có dự trữ hoặc mua phòng địa sản.

..giảng tài quan, giảng lục thân đối đãi thì, tài trí ngã cung cùng tha cung, còn lại không cần phải …. Mười hai cung mười hai cung nhất tứ tứ bí quyết hay tối gọn gàng dứt khoát phân chia phương pháp. Ví dụ như luận đào hoa, dĩ giao hữu làm gốc cung, nặng khởi mười hai cung, đến đây mười hai cung tức là tha cung, nguyên bàn mười hai cung tức là ngã cung, kỳ tác dụng ở chỗ minh bạch ta làm cho dụng cụ sao, nhân gia cho ta cái gì.

..tam vị nhất thể triết lý

..tinh tình phán đoán cát hung, tứ hóa phán đoán cơ hội, quẻ vị phán đoán nhân sự, đây là tử vi đẩu số tam vị nhất thể toi mạng triết lý, quyết không có thể bỏ rơi.

..tam hợp phái tương đối chú trọng tinh tình, đồng thời kiên trì dĩ tinh tình phán đoán cát hung, tam phương tứ chính khán cách cục, tiểu hạn khán dấu hiệu, lưu niên phán đoán thực tế. Như máu quang tai ương, tiên nhỏ hơn hạn có kỳ tượng, lưu niên thành cục tài rốt cuộc điều kiện cụ bị. Nói đến tinh tình, cùng sở hữu 108 sao, tam hợp phái tập quán dụng ba mươi mấy sao, trừ mười bốn khỏa chủ tinh bên ngoài, lại thêm lục cát lục hung, lộc tồn, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, thiên hình, thiên diêu, âm sát, phá toái chờ. Luận tinh tình chủ yếu là minh xác tinh diệu trong lúc đó cùng với tinh diệu và sở rơi cung vị trong lúc đó sinh khắc chế hóa của trạng huống, dĩ đến đây phán đoán cát hung.

..hà lạc phái chú trọng tứ hóa, nhưng là coi trọng tinh tình, đặc biệt coi trọng khán Bản cung và đối cung giá một đường tinh tình. Nếu như giá một đường thiên cơ hội kình dương hoặc thiên tướng hội kình dương, hoặc xuất hiện linh xương đà vũ tổ hợp, biểu thị có tiết tai chuyện cho nên phát sinh. Bất quá chánh tông hà lạc phái chỉ dùng mười tám sao (mười bốn khỏa chủ tinh cộng thêm tả hữu xương khúc). Sự cố tóc sanh dã là nguyên bàn khán dấu hiệu, hạn bàn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm.

..kỳ môn phái thì dĩ quẻ vị phán đoán nhân sự, mệnh bàn mười hai cung chia làm nhiều chuyện, quẻ đại diện phương vị, nhân, sự, vật. Tử ngọ mão dậu là tứ chính vị, tử vị khảm quẻ (nhâm tử quý) phía chánh bắc, là trung tâm nam; ngọ vị ly quẻ (bính ngọ đinh) chính nam phương, là trung tâm nữ; mão vị chấn quẻ (giáp mão ất) chánh đông phương, là trường nam; dậu vị đổi quẻ (canh dậu tân) chánh tây phương, là thiếu nữ; tứ ngung theo thứ tự là cấn quẻ (xấu cấn dần) phía đông bắc, là thiếu nam; khôn quẻ (vị khôn thân) tây nam phương, là mẫu; tốn quẻ (thìn tốn tị) phía đông nam, là trưởng nữ; càn quẻ (tuất càn hợi) hướng tây bắc, vi phụ. Ví dụ như, sinh bệnh tìm quý nhân phương, thì dĩ đại hạn cung phúc đức hóa khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương. Thiết như đại hạn phúc đức can là kỷ, khiến cho dậu cung của thiên lương hóa khoa, dậu là phương tây, thiên lương là có giấy phép trung y phòng khám bệnh, như vậy khán bác sĩ tựu dĩ bản thân nơi ở làm trung tâm, hướng tây phương đi tìm trung y tức là quý nhân. Nếu như lên tòa án mời luật sư, thiên tướng là gà mẹ tinh, dĩ thiên tướng sở tọa cung vị lập cực, tái tầm kỳ khí số vị hóa khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương, luật sư là đức hạnh gì khán tinh tình, tính trường ấu khán quẻ vị, Càn Khôn chấn tốn so sánh lớn tuổi, khảm ly cấn đổi so sánh tuổi còn trẻ.

Phán đoán chức nghiệp

..tam hợp pháp phán đoán chức nghiệp, thông thường dĩ cung Quan lộc tinh tình lai tác quyết định, tịnh kiêm tố cung mệnh.

..hà lạc pháp phán đoán chức nghiệp, dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, dựa theo kị lộc quyền khoa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền trình tự, thị kỳ sở trước ngôi sao vì sao tinh, tựu dĩ cai tinh lai phán đoán kỳ chức nghiệp. Lộc là tình, là sự nghiệp; kị là cố chấp, là chức nghiệp. Sự nghiệp và chức nghiệp khác biệt, người trước là ham mê, hứng thú, người sau là mà sống sống mà doanh đi.

..mười tám sao đại biểu hành nghiệp như sau

..tử vi tinh tử, tướng, cùng, lương là thọ tinh, không được phát niên thiếu, cho nên nên phục công chức, đi làm tốt hơn. Giống nhau đều nói tử vi là quan lộc chủ, nhưng chỉ có ở tử vi nhập cung Quan lộc, hơn nữa yếu hóa quyền có thể tả hữu, xương khúc, mới có thể hiển quý. Nhược không có kể trên điều kiện phối hợp, chích nên đi làm, muốn làm đại lão bản hoặc chủ quan rất khó.

..thiên cơ tinh và trục có liên quan hành nghiệp, như ô tô, cơ gia công. Thiên cơ là động tinh, sao dịch mã, bởi vậy, lúc nào cũng biến hóa hoặc tài chính thu về mau hành nghiệp có chút thích hợp, như nước sinh, quả thái, bán sỉ sinh ý chờ.

..thái dương tinh thái dương bính hỏa, là trời can vị thứ ba, kỳ ngụ ý có tam dương khai thái ý. Cho nên thái dương thích can thiệp vào, hảo biểu hiện, không khỏi hội lao lực bôn ba. Thái dương cũng giống chinh quang minh, bác ái, bởi vậy thay nhân bào chân đại diện, luật sư, quan ngoại giao so sánh nên. Thái dương chuyên gia, rộng lượng, không thích hợp làm tài vụ công tác, đơn giản là thái hùng hồn, không coi trọng tiền tài. Thái dương và Thái âm đều là sao dịch mã, nhược hội vu đồng cung hoặc đối cung, tâm tính đều không ổn định, cho nên công tác dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu người thích hợp. Thái dương cũng đại diện nguồn sinh lực, động lực và điện có liên quan hành nghiệp.

..sao Vũ khúc ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán, nhược năm sinh can hoặc mệnh can là nhâm, khiến cho vũ khúc Hóa kị, biểu thị và tiền tài vô duyên, tưởng mưu cầu lâu dài đầu tư không có thành tựu. Sao Vũ khúc nặng thủ thì, có thể làm và tiền mặt, kế toán có liên quan công tác; nhược hội thiên tướng, đại thể làm lạp bảo hiểm công tác; hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y; hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, cho nên vũ sát tổ hợp là đại ngoại khoa bác sĩ hoặc quân cảnh.

..thiên đồng tinh thiên đồng là lưu động nước, có thể thức uống, là phúc tinh, con cái, thích người khác chiếu cố. Cho nên nên làm quán ăn nhỏ, cửa nhỏ thị chờ phục vụ tính công tác, hoặc phục công chức như giáo sư chờ. Thiên đồng tọa mệnh người đó tương đối không thương động, cho nên danh tác, đại thợ cả các loại công tác hắn không biết làm.

..sao Liêm trinh đinh hỏa, thuần âm, chủ tịnh. Cho nên doanh nghiệp là cửa hàng bán lẻ mà không phải là chạy ngoài. Liêm trinh cũng là dụng cụ tinh vi, như điện não, TV chờ hành nghiệp; bính năm sinh ra thao tác dụng cụ điện tử trục trặc tỷ số hơi cao, đặc biệt lưu nhật phùng bính thì hay nhất ít lái xe, cái bính khiến cho liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng; liêm trinh là máu, vết đao máu chảy, hội thất sát (xơ xác tiêu điều ngôi sao), cách điệu cao có thể là hộ sĩ, cách điệu thấp là sát kê ép; liêm trinh là cấn đất, là rẫy, hoa quả vườn, cho nên liêm trinh là sự nghiệp cũng có thể là tố hoa quả buôn bán.

..Thiên phủ tinh mậu thổ, lộc kho ngôi sao, lộc là lương bổng, cú sinh hoạt nhưng điều không phải rất có tiền mặt, cho nên là tiền lương giai cấp. Thiên phủ là dương đất, cá tính tự phụ, thích chõ mũi vào chuyện người khác, sĩ diện, thụ cố vu nhân khá dễ triển kỳ trường, là cao bổng lộc đi làm người. Thiên phủ dương đất là đất của mặt ngoài, cho nên và chăn nuôi nghiệp hữu quan.

..thái âm tinh phạn điếm, khách du lịch; và làm đẹp có liên quan đồ trang điểm nghiệp; xa thuyền cho thuê nghiệp chờ.

..tham lang tinh giáp mộc, là tạo hóa của thủy, cho nên kỳ hành nghiệp như tiểu học giáo sư. Giáp mộc là thủy, nghĩa rộng là nguyên liệu, và công nghiệp hữu quan người như nguyên vật liệu đi, bó củi đi, chỉ nghiệp chờ. Tham lang vừa quý thủy đào hoa tinh, chủ đa tài nghệ, có thể làm diễn nghệ công tác hoặc làm rượu nữ công tác. Tham lang liêm trinh ở hợi gia đà la là buôn lậu.

..cự môn tinh ám tinh, không có giấy phép cho phép ngầm doanh nghiệp người; cũng là khoa đa mà tạp tổng hợp lại y viện; cự môn là đánh bạc tinh, cho dù sẽ không đổ mạt trượt, tính tình phương diện cũng sẽ đổ mệnh, đổ sự nghiệp, buôn lậu.

..thiên tướng tinh lại nhân của mệnh, áo cơm ngôi sao, nam mệnh phục công chức, nữ mệnh tố may; cũng có thể là tự chủ xan, cao cấp ăn uống nghiệp hoặc chụp ảnh phục sức nghiệp.

..thiên lương tinh mậu thổ, phàm ngũ hành thuộc đất ngôi sao, giai và cơ quan chánh phủ lương bổng hữu quan. Thiên lương là đại nhân tinh, có thể làm chiếu cố người công tác, như cao cấp đơn vị, viện dưỡng lão, phòng khám bệnh, trung y dược liệu; cái khác như ca vũ thính thợ cả, ăn uống quản lí, cán bộ cao cấp chờ.

..thất sát tinh thất sát là xơ xác tiêu điều ngôi sao, nên làm quân cảnh; thất sát vừa là loài bò sát loại, kinh khủng trạng thái người, như đoàn tàu, thai xa, một chuỗi dài liên cùng một chỗ có lực sát thương kim chúc khí, như thành hàng đội thuyền chờ.

..phá quân tinh là quý thủy, biển rộng thủy; là phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng là tạp nhạp địa phương, như chợ, xe container, tiệm tạp hóa, hoặc tiên phá hư hậu kiến thiết công tác, như nước điện, sách xa thuyền, máy ủi đất công chờ. Phá quân và thiên đồng, Thái âm, thiên tướng ngũ hành đều thuộc thủy, duy phá quân là mặn thủy, Thái âm là nước ngọt, thiên đồng là hệ thống cung cấp nước uống, thiên tướng là nước ao. Kiên quyết thi hành nghiệp thì ứng với chỉ những thứ này tinh ngũ hành thuộc tính gia dĩ phân chia.

..tả phụ tinh  và tay lái có liên quan công tác, như tài xế hoặc chuyển đi vòng công tác.

..hữu bật tinh    là truyền lệnh ngôi sao, nhiệt tâm, không câu nệ, thuộc về thừa thượng khải hạ người trung gian.

..văn xương tinh  công văn, bút lông, quà tặng, có thể làm kháo chủy can thiệp công tác.

..sao Văn Khúc  viết thay, văn phòng phẩm, và khẩu tài có liên quan công tác, như thầy bói.

..xương khúc hợp luận  tác giả, chụp ảnh, công giáo, sách báo, ngành ăn uống.

..luận tiến tài

..luận tiến tài, tiên yếu phân rõ ngã cung cùng tha cung. Ngã cung bao quát mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, còn lại vì hắn cung. Hắn phi hóa lộc nhập ngã cung biểu thị cho ta, ta phi hóa lộc nhập tha cung biểu thị ta làm cho.

..giảng tài, lộc quyền khoa kị đều có dụng. Lộc tối dùng được, biểu cuồn cuộn không ngừng một khoản nhận một khoản; quyền là lộc dư khí, biểu nhất chỉnh phiếu, như trên ban tộc một tháng tiền lương nhất túi; khoa chỉ là quý nhân, ở ta thiếu tiền thì có người sẽ ra tay viện trợ, khoa cũng có thể là một loại thấp thu nhập, không có trở ngại đích tình huống.

..tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu làm một thì tiến tài công thức. Tật ách là quan lộc điền trạch, là ta phát tài địa phương, như công ty, nhà xưởng, phòng làm việc, doanh nghiệp sở chờ, ta thiết tràng phòng nhượng khách nhân tới cửa tác sinh ý; phụ mẫu là tài bạch giao hữu, cung Nô bộc có giao dịch, tiếp xúc, tiếp nhận ý tứ.

..giao hữu phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng là thứ nhất tiến tài công thức. Giao hữu là tử nữ tài bạch, là vãn bối tiền tài, huynh đệ là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, coi là kho vị, phi hóa lộc nhập huynh đệ khiếu nhập kho.

..phụ mẫu là tài bạch giao hữu, cũng là giao hữu tài bạch. Cung phụ mẫu điền trạch hóa lộc nhập mệnh biểu ta thu được bằng hữu tiền tài; hóa lộc nhập huynh đệ (huynh đệ là điền trạch tài bạch), biểu bằng hữu đem tiền đưa đến nhà của ta lai, đây là đang gia mở tiệm thứ nhất tiến tài công thức; hóa lộc nhập tật ách, biểu bằng hữu đem tiền hoa ở trên người ta, hoặc ta bả kiếm được tiền phóng ở trên người; hóa lộc nhập điền trạch (điền trạch tài của kho), biểu thu nhập tiền có thể dự trữ đứng lên. Điền trạch là tài bạch tật ách, là tài thân thể, bị coi là tài của kho có cất dấu ý, dụng kế toán quan điểm mà nói là nói tồn không cần công quỹ; huynh đệ còn lại là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, chúng ta bả điền trạch coi như gia đình, phi hóa lộc nhập huynh đệ là thu nhập tiền phóng ở nhà tác linh tinh chi dụng, là thần tài qua cửa.

..luận tài dĩ tài bạch làm gốc cung, cung mệnh trở thành tài bạch quan lộc (khí số vị), cung Quan lộc biến thành ra lộc quyền khoa kị ở ứng với Bản cung cát hung hối lận. Thiết cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập tử điền tuyến, tử điền tuyến là tài bạch phụ tật tuyến, phụ tật tuyến vừa xưng là công văn tuyến, chủ quang minh, vận may, thăng hoa, tấn chức. Tài của quan hóa tam cát nhập tài cha tật, biểu tiền tài phương diện quý nhân hiện, có thể rất thông thuận. Có lẽ cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến vừa là tài bạch của huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến vừa vì trở thành tựu tuyến, biểu tiền tài phương diện sẽ rất thành công tựu. Tương phản, hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến, đều biểu thị đến đây một đời người và tiền tài vô duyên, cầu tài không bằng yêu cầu danh

..mặt khác, đấu quân chỗ ở can cung, hóa lộc nhập lưu niên mệnh, huynh, tài, điền chờ, cũng biểu thị có tiến tài hiện ra, nhưng có nhất đại tiền đề phải chú ý, tức lộc bất khả xung khắc quá kị, lộc bị kị xung là cát chỗ giấu hung, nhìn mỹ cảnh đang nhìn vừa thành thiên không.

..khán ở đâu cung hóa lộc nhập tài bạch, thì có thể minh bạch dụng phương thức gì kiếm tiền, hoặc biết mưu sinh phương pháp.

..luận tài cũng là dụng đồng bộ đoạn quyết, tức từ nguyên mệnh bàn cung mệnh hóa xuất một viên lộc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, khán viên này lộc kị ở vào hạn, năm, nguyệt vị trí nào.

..luận lên chức

..lên chức là tối trọng yếu có hai người cung vị, nhất là phụ mẫu, hai là quan lộc.

..bản quan hóa lộc nhập phụ mẫu, bản một đời người tiền đồ quang minh, học sinh thời đại công khóa hảo; quyền nhập còn lại là khắc khổ nỗ lực công khóa hảo; khoa nhập còn lại là cuộc đời không có chí lớn, chỉ cầu sáu mươi phân; hóa kỵ nhập thì không bàn nữa, Hóa kị như nhập Bản cung hoặc đối cung phá tan đều không được.

..đi vận, khán đại quan hóa tam cát nhập ‘Bản phụ’, thì đến đây đại hạn mười năm ‘Có ánh sáng minh, vận đồ hảo’ ; nhược lưu quan tái nhập ‘Tổ phụ’, thì mười năm này thăng định rồi. Quan hóa lộc nhập phụ chủ lên chức, nhược phụ vô chủ tinh hoặc chủ tinh không được tứ hóa, thì khán tật ách, phi hóa lộc nhập tật ách thị cùng nhập phụ mẫu, chỉ là phi hóa lộc nhập tật ách chiếu phụ mẫu so sánh hư, thẳng vào phụ mẫu so sánh thực, mà ở hành chính bộ phận then chốt công tác dĩ thẳng vào phụ mẫu tối dùng được. Như ở quốc doanh sự nghiệp bộ phận then chốt công tác, thì dĩ phi hóa lộc nhập huynh đệ hoặc giao hữu so sánh có lợi. Phụ tật là công văn tuyến chủ lên chức, huynh giao hữu vì trở thành tựu biểu đề bạt. Tấn thăng làm từng bước thăng chức, đi bậc thang; đề bạt còn lại là đặc biệt, một đêm thành danh.

..thiên mệnh hóa quyền nhập bản mệnh hoặc bản quan, lưu niên hoặc lưu quan đi tới chiếu địa chủ lên chức, gia hóa lộc canh nghiệm, biểu thăng quan vừa tăng lương. Nhu chú ý là muốn xem xét thanh đại hạn sở quản mười năm trung tâm, kỳ lưu niên hoặc lưu quan ở đâu người tiên tiến nhập chiếu địa (đối cung), tựu dĩ đi đầu tiến nhập của năm ưu tiên xem ra.

..luận kết phường

..tiên xem xét cung Nô bộc, thị kỳ tinh tình có hay không may mắn. Tái dĩ giao hữu quan lộc (tử nữ) khứ hóa tam cát, nhược lộc quyền khoa nhập phụ tật hoặc huynh giao hữu, biểu có thể kết phường. Hóa kị thì trăm triệu bất khả, hóa kỵ nhập phụ tật thì có công văn thượng phiền phức, nhập huynh giao hữu thì bất năng thành sự. Cung tử nữ hóa tam cát nhập mệnh tài quan tam hợp phương, kị xung quan lộc có thể kết phường; hoặc hóa kỵ nhập tam hợp phương, mà tam cát phu, thiên, phúc chiếu tam hợp phương, cũng có thể kết phường.

..phụ mẫu là công văn cung, năm sinh can hóa kỵ nhập hoặc cung Quan lộc hóa kỵ nhập, suốt đời công văn thị phi đa, không thích hợp cùng người kết phường, cân hội giúp nhau, cùng người người bảo đảm đều không thể, hảo tâm tuyệt đối không có hảo báo.

….

..phụ mẫu hóa quyền nhập cung mệnh biểu thị bản thân ra kỹ thuật cổ.

..đại hạn, lưu niên yếu kiêm tố.

..phía đối tác sổ khán cung Nô bộc ngũ hành cục, thủy cục hai người, mộc cục ba người, kim cục bốn người, đất cục năm người, hỏa cục sáu người. Công ty cổ phần là đại chúng sự nghiệp, không được dĩ kết phường luận.

..tài chính ngạch khán cung phụ mẫu (giao hữu tài).

..doanh nghiệp hạng mục dĩ tài bạch kị lộc quyền khoa nhập ta ra lệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, thị kỳ sở trước ngôi sao tính kiên quyết thi hành nghiệp.

..luận tiêu thụ bên ngoài

..tiêu thụ bên ngoài khán cung thiên di và cung phu thê, thiên di tác Bản cung, phu thê là thiên di của quan lộc, tiên xem xét cai lưỡng cung tinh tình cát hung làm sao.

..lưu niên cung phu thê hóa tam cát nhập đại hạn phụ tật tuyến biểu năm nay cùng người ký hợp đồng thuận lợi. Hóa kỵ nhập thì có công văn thượng phiền phức. Tiêu thụ bên ngoài kiếm không được kiếm tiền, khán lưu niên phụ mẫu hóa lộc có vô nhập đại hạn mệnh, huynh, tài, điền, có thì cát; kị xung những … này cung vị thì hung.

..xung thiên di năm nay tiêu thụ bên ngoài bất hảo.

..xung nữ năm nay không có đơn đặt hàng.

..luận tuyển cử

..đại quan hóa tam cát nhập bản mệnh, phụ tật nhị cung, biểu thị giá nhất đại hạn ‘Công danh có hi vọng’, là đảng đề danh có thể được tuyển. Phi hóa lộc nhập cao phiếu được tuyển; quyền nhập phải cố gắng tranh thủ; khoa nhập là ta van ngươi phụ lão huynh đệ ban cho ‘Đồng tình’ nhất phiếu; hóa kỵ nhập thì một có hi vọng. Lưu quan cũng muốn lo lắng, tranh cử một năm này, lưu quan hóa tam cát nhập đại hạn phụ tật, có thể được tuyển, nhưng quyết không thể phạm huý xung.

..đảng ngoại nhân sĩ dĩ quan lộc hóa tam cát nhập huynh giao hữu là việc chính, hóa kỵ nhập thì không bàn nữa.

..luận xuất ngoại

..thiên di (phiếm chỉ mệnh hạn) hóa lộc nhập dần, thân, tị, hợi tứ mã nơi, biểu xuất nước đào tạo sâu, hóa kỵ nhập là xuất ngoại công tác.

..thiên di hóa lộc nhập tử, ngọ, mão, dậu tứ đào hoa địa, là xuất ngoại ngắm cảnh.

..thiên di hóa lộc nhập thìn, tuất, xấu, vị, là nã thẻ xanh di dân nước ngoài.

..một năm kia đi ra ngoài, khán đại thiên Hóa kị của xung cung, đương lưu niên đi tới một năm này thì là được xuất ngoại. Nói thẳng thuyết chính là lớn thiên xung lưu niên biểu thị là xuất ngoại năm.

..tam hợp phái nhận định là lợi dụng tinh tình, đương lưu niên nhập dần, thân, tị, hợi, động tinh (cơ nguyệt cùng lương Sát Phá Lang thái dương) hội thiên mã chủ xuất ngoại, tiểu hạn cùng luận.

..luận chỉ số thông minh

..xương khúc nhập mệnh hoặc giáp mệnh, di truyền gien không sai, thông minh, nhưng học tập thái độ không được tích cực, căn cơ nông cạn. Chân chính có nội hàm là xương khúc khôi việt nhập phụ mẫu tật ách, đương nhiên cái khác tinh tình cũng muốn lo lắng

..xương khúc nhập điền trạch là trong thư rất nhiều cũng không thích đọc.

..nói chung, chỉ số thông minh cao thấp, công khóa thật xấu, yếu lo lắng xương khúc khôi việt và quan lộc của lộc quyền khoa có hay không nhập phụ tật tuyến và huynh giao hữu tuyến, cũng chính là muốn xem mệnh, phụ, huynh, tật, giao hữu giá năm cung vị.

..luận vay tiền

..mười hai cung chia làm bát phương (quẻ), tử cung khảm phía chánh bắc; ngọ cung ly chính nam phương; mão cung chấn chánh đông phương; dậu cung đổi chánh tây phương; xấu cấn dần phía đông bắc; vị khôn thân tây nam phương; thìn tốn tị phía đông nam; tuất càn hợi hướng tây bắc.

..lưu nhật hóa khoa sở rơi cung vị là quý nhân phương, thử nghĩ cai mới có những bằng hữu kia sẽ là quý nhân.

..lưu nhật tài bạch hóa quyền nhập lưu nhật vô ích, phải dụng hóa lộc, vô lộc dụng khoa, vô khoa dụng khôi việt (dĩ lưu nhật can chui của).

..lộc là tình là tiền. Thiết giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu vay tiền rất thích quan. Phi hóa lộc nhập mệnh, tài, điền đều có thể dụng.

..luận quan tụng thị phi

..xương khúc là giấy chứng nhận tinh, thiết quan lộc can là tân hoặc tị, khiến cho văn xương văn khúc Hóa kị, dễ có công văn thị phi, nhất là xương khúc ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu canh nghiệm.

..quan lộc Hóa kị xung phụ mẫu khá nhiều phiền phức, lưu niên cha mẹ của Hóa kị xung đại hạn cha mẹ của, cũng biểu thị một năm này sẽ có công văn vấn đề. Hắn như lưu niên cha mẹ của Hóa kị nhập đại hạn cha mẹ của xung đại tật, đại tật mà lại là lưu điền, loại tình huống này hội nhân quan tòa mà ngồi tù.

..liêm trinh là tù tinh, xuất hiện ở phụ tật tuyến quan tòa là tất nhiên, nhược xung điền trạch, biểu thị nhân không ở nhà — ngồi tù.

..bất luận cái gì mười hai cung của tân can khiến cho xương khúc Hóa kị đều có phiền phức, duy cân nhắc nặng nhẹ, cận tựu dẫn đến cùng người triền tụng hoặc ngồi tù người gia dĩ nghiên cứu, còn lại luận mệnh thì đại khả không cần tế gia suy luận. Bởi vì cung Quan lộc biến thành của lộc quyền khoa kị, có thể dùng để khán vận đồ, cho nên cung Quan lộc tân can Hóa kị xung phụ mẫu, suốt đời không khỏi quan tụng thị phi nhất đống lớn, đây mới là khẩn yếu nhất. Cái khác tinh diệu Hóa kị như nhau không thích hợp, duy dĩ văn xương, văn khúc, liêm trinh Hóa kị lớn nhất hung tính

..văn xương ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu, loại này quan tụng thị phi cùng người sự hữu quan; văn xương ở huynh đệ Hóa kị xung giao hữu, giao hữu làm quan lộc cha mẹ của (công văn cung), loại này quan tụng thị phi và sự nghiệp hữu quan; văn xương ở phụ mẫu, Hóa kị xung tật ách, tật ách là tài bạch cha mẫu (công văn cung), loại này quan tụng thị phi và tiền tài hữu quan.

….luận đòi nợ

..phụ mẫu (giao hữu tài) Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, không chiếm được; phụ mẫu Hóa kị nhập mệnh — theo giai đoạn đòi lại, không được thuận; phi hóa lộc nhập — thuận lợi; khoa nhập — hảo nói thương lượng có thể chiếm được; quyền nhập — ác kiểm tương hướng, không nhất định đòi xong.

Luận tật bệnh



 nguyên bàn của mười hai cung, có thể dùng để ánh xạ toàn thân của các bộ vị, thiết cung mệnh ở ngọ, sau đó thiên nhiều chuyện đại nhập mười hai cung, mang cửu lữ nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ là kiên, lục bát là đủ. Ly quẻ khinh thanh ở trên cho nên là đầu, khảm quẻ nặng trọc tại hạ cho nên mà sống thực vị, tả tam hữu thất là thắt lưng phúc, nhị tứ là hung, kiên, thủ, lục bát là thắt lưng hạ của hai chân. Cho nên bệnh tình phát sinh ở địa phương nào, có thể dựa vào quẻ vị cập tinh tình lai phán đoán.



 tứ  mang cửu  nhị



 tả tam    hữu thất



 bát  lữ nhất  lục



 huynh đệ là tật ách khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở xem xét giống nhau của minh sai ai ra trình diện của tật bệnh; giao hữu vì cha mẹ (di truyền cung vị) khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở xem xét bất minh của chứng bệnh, duy hai người của bệnh tình giai và thọ nguyên hữu quan.

 sinh bệnh khán tật ách, huynh đệ định thọ nguyên, kiều về kiều, lộ đường về, hai người hỗ không thể làm chung. Đại tật của kị tối kỵ xung lưu niên hoặc lưu tật, rất lợi hại, yếu nằm viện; huynh đệ hóa lộc chuyển kị xung đại hạn mệnh, phu, tật, điền, sinh mệnh gặp nguy hiểm.

 về hoả hoạn, bị phỏng nhận định:

○ 1 tứ trụ Thiên can sai ai ra trình diện bính đinh, địa chi dần ngọ tuất toàn bộ làm điều kiện;

○ 2 tứ trụ có thủy người lưu niên đi tới hỏa vượng nơi;

○ 3 hoặc lâm vu hợp khứ kỳ thủy to lớn vận, lưu niên.

 cái gọi là Thiên can sai ai ra trình diện bính hoặc đinh, địa chi dần ngọ tuất toàn bộ, không nhất định phải nhật chủ là bính hoặc đinh, chỉ cần tứ trụ có năm đã ngoài, điều kiện thì là đến tột cùng. Tứ trụ thiếu năm đi hạn hồi môn cũng coi như. Hoả hoạn ứng với bao quát hỏa thiêu thổ, phỏng thương, gas bạo tạc chờ nhân hỏa mà đưa tới ngoài ý muốn giai thuộc của.

 dĩ tử vi đẩu số mà nói, cung thiên di là tử nữ tử nữ, là tôn tử, cháu trai tử nữ dù cho điền trạch vị, tái đời kế tiếp tựu lại nhớ tới bản mệnh cung, sở dĩ ‘Rất quá tam đại’ thì không nói cũng hiểu, lão vận khán thiên di cũng là đạo lý này.

 luận hôn nhân



○ 1 tiên xem xét cung mệnh của hóa diệu có hay không nhập cung phu thê hoặc cung Nô bộc;

○ 2 thứ xem xét cung phu thê của hóa diệu có hay không nhập cung mệnh hoặc cung tật ách;

○ 3 vừa thứ nam mệnh yếu kị xung phụ mẫu (phu thê điền trạch), nữ mệnh yếu kị xung điền trạch (phu thê giao hữu).

 cung mệnh hóa diệu nhập phu thê hoặc giao hữu (phu thê tật ách) hoặc phu thê hóa diệu nhập ta ra lệnh, tật, là vì tứ hóa có tướng hệ, mệnh đái có hôn nhân duyên. Nhược tứ hóa bất tương hệ yếu ở đại hạn lý đi tìm, thành hôn tương đối trắc trở.

 mệnh hóa lộc nhập phu thê, biểu phối ngẫu tình thâm; quyền nhập so sánh có tranh chấp; khoa nhập hiền hoà nhưng quan tâm hữu hạn, cũng so sánh sẽ phạm đào hoa; hóa kỵ nhập thị phi nói nhỏ, ta yêu ngươi yêu rất thống khổ.

Nhược cung mệnh hóa diệu không vào phu thê, tái thẩm có hay không nhập giao hữu (phu thê tật ách). Mệnh phi hóa lộc nhập giao hữu biểu quan tâm phối ngẫu bản thân, hoặc đối phối ngẫu tư thái rất thưởng thức; quyền nhập là quản phối ngẫu bản thân, nữ mệnh còn lại là đối trượng phu khỏe mạnh yêu cầu rất cao, không chính xác hút thuốc uống rượu; khoa nhập biểu ta là phối ngẫu thân thể quý nhân, phối ngẫu có tật bệnh ta thay hắn tìm thầy thuốc, hoặc tự mình làm hắn trị liệu; hóa kỵ nhập thì là quan tâm phối ngẫu bản thân mà thường sinh tâm phiền, tức yêu rất thống khổ. Mệnh hóa kỵ nhập phu thê cùng luận.

 mệnh phi hóa lộc nhập phu thê là thưởng thức phối ngẫu phẩm cách, nhập giao hữu (phu thê tật ách) còn lại là ái kỳ tư thái.

 nhược mệnh của hóa diệu không vào phu thê, giao hữu, biểu mịch ngẫu trắc trở. Thì lần thứ hai thẩm tra cung phu thê của hóa diệu có vô nhập mệnh hoặc tật ách, có nhập thì biểu hắn (người) lai theo ta.

 phu thê phi hóa lộc nhập mệnh là phối ngẫu đối với ta tình thâm, nùng tình mật ý; quyền nhập sẽ quản ta, là tính kiến thiết; khoa nhập hiền hoà; hóa kỵ nhập hội nói nhỏ, bị yêu rất thống khổ, là vui mừng oan gia.

 trợ từ, dùng ở đầu câu thê hóa diệu không vào mệnh, tái thẩm tra có vô nhập tật ách. Phu thê phi hóa lộc nhập tật ách là phối ngẫu rất sắc, như lão bà yêu ta như trâu lang, lão công hước ta là hồ ly tinh, là vui kỳ thân mà không phải là ái một thân; hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu có hôn nhân duyên, nhưng nhất kết hôn thì có xui xẻo sự (nhân công văn cung bị xung).

 nhược cung mệnh hóa diệu không vào phu thê, giao hữu, phu thê hóa diệu cũng không nhập cung mệnh, tật ách, tái thẩm tật ách của hóa diệu có vô nhập phu thê, giao hữu, hoặc giao hữu của hóa diệu có vô nhập cung mệnh, tật ách. . Nói chung, ngã cung cùng tha cung tứ hóa yếu tướng hệ, có ít nhất một đường tài đoán điều kiện thành tựu, coi là có nhân duyên vận.

 luận phu thê duyên phận, tức luận phu thê đối đãi, này đây cung mệnh của hóa diệu khứ giao thác, đây là song phương diện vấn đề. Mà phải hiểu phối ngẫu là người ra sao cũng, đây là đơn phương chuyện, cần thẩm tra phu thê khí số vị cung phúc đức của hóa diệu. Phàm mệnh thành Sát Phá Lang cục hoặc phu thê là Sát Phá Lang cục, đều biểu thị hôn nhân không đẹp. Mặt khác, hóa kỵ năm sinh nhập phu thê, biểu nhân quan tâm phối ngẫu mà ảnh hưởng công tác, vì vậy không thích hợp tảo hôn, mối tình đầu bằng hữu khó thành thân thuộc.

 phán đoán kết hôn niên hạn có dưới nguyên tắc:

○ 1 cung phu thê của hóa diệu nhập nhị, tam, tứ đại hạn, bằng tiên và nặng điệp của hạn là kết hôn hạn;

○ 2 cung phu thê của hóa diệu không vào nhị, tam, tứ hạn người, dĩ nhập nhị, tam, tứ đại hạn tật ách thủ dụng, coi là kết hôn hạn;

○ 3 thứ dĩ kết hôn hạn của cung phu thê Hóa kị sở nhập của cung vị trở thành lưu mệnh hoặc lưu tật của năm là nhận thức, đính hôn, hoặc lên xe của năm;

○ 4 đại hạn can hóa khoa nhập lưu niên, lưu thê hoặc chiếu lưu niên, lưu thê của năm là kết hôn của năm;

○ 5 mang vào điều kiện là mệnh hoặc phu thê của kị chỗ xung yếu phụ (nam mệnh), xung điền (nữ mệnh)

 đã ngoài chư điều tựa hồ rất phức tạp, nhưng duy là tối đến tột cùng cách. Giả như sử dụng mà không chuẩn nghiệm người, ngàn vạn lần bất khả khinh suất phủ quyết. Như nữ mệnh có thể dùng cung tật ách Hóa kị sở nhập của cung, đại hạn cung phu thê và nặng điệp là kết hôn hạn, thứ tái dĩ đại hạn tật ách Hóa kị sở nhập cung vị, hoặc lưu niên phu thê vị là kết hôn năm. Nói chung, ta ra lệnh tật của hóa diệu yếu nhập mạng hắn tật; mạng hắn tật của hóa diệu yếu nhập ta ra lệnh tật là vì tất nhiên để ý thì.

 nhược dĩ tứ hóa lai luận định, mệnh hóa kỵ nhập giao hữu là tứ hóa có tướng hệ, biểu nhân duyên có. Nhưng hóa kỵ nhập giao hữu tức xung huynh đệ (giường ngủ), so sánh dễ đồng sàng dị mộng, hoặc phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cung phu thê tự Hóa kị người, mỗi đa hôn nhân không đẹp. Đồng lý bất luận cái gì cung vị có tự Hóa kị, giai biểu cai cung không đẹp, đây là thiết thì. Chỉ có tật ách tự Hóa kị ngoại lệ, ‘Không đổi được bệnh truyền nhiễm ‘, đây là tốt một mặt.

 tương đối pha tạp mệnh hình, bổ cứu phương pháp hay nhất không thích hợp ‘Chính lấy vợ’, tiên ở chung sau đó đương khoa tinh sẽ tới thì tái bổ bạn thủ tục.

 bất luận cái gì mệnh tạo, cung phu thê can của Hóa kị, đại hạn cập cai hạn sở hạt chi lưu năm, ở vị lướt qua kị hoặc xung trước đây, phu thê trong lúc đó dây dưa không khỏi, luôn luôn cãi nhau địa sống qua.

 phàm cung phu thê tự Hóa kị người, suốt đời tất luyến ái nhiều lần.

 phàm Sát Phá Lang cơ cự nhập mệnh hoặc phu thê người, hôn nhân đa không đẹp, gia tả hữu xương khúc khôi việt thiên diêu canh nghiệm.

 mệnh hóa kỵ nhập giao hữu xung huynh đệ, biểu phu thê đồng sàng dị mộng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng có thể là phu thê một phương khỏe mạnh nghèo nàn, đôn luân của chu kỳ không được ăn khớp chờ. Huynh đệ cung là ngọa thất (thiên di) giao hữu, là giường ngủ, cũng là vợ chồng công văn cung, cho nên mệnh kị xung phu thê giống nhau hôn nhân không đẹp, nếu ta cung cùng tha cung tứ hóa tướng hệ, tình huống hoàn hảo; nếu không tướng hệ, hoặc xương khúc cự liêm ở giao hữu Hóa kị lai xung, rất hung.

 phàm cung mệnh hóa lộc chuyển kị xung phu thê, giao hữu, hoặc phu thê hóa lộc chuyển kị xung cung mệnh, tật ách, thường thường cũng là ly hôn hiện ra.

Luận đào hoa



 luận đào hoa như nhau luận hôn nhân, nhưng nhu ngã cung cùng tha cung tứ hóa tướng hệ, duy tinh tình yếu ưu tiên lo lắng. Nguyên mệnh bàn có đào hoa cách cục, suốt đời khiếu sẽ có đào hoa; nguyên mệnh bàn không có đào hoa cách cục, mà hạn vận phùng, bình thường là tình cảm vợ chồng canh ân ái.

 nữ mệnh cung phu thê có đào hoa, cũng không phải là nhất định phát sinh ở bản thân, rất khả năng lão công quá khứ có một đoạn tình cảm lưu luyến hoặc hôn hậu có gặp ở ngoài. Nữ mệnh tối kỵ cung mệnh, phúc đức đào hoa tinh đa.

 mệnh, phúc ở dần thân tị hợi, tọa cơ âm, cùng lương, liêm tham, dễ có đào hoa, gia tả hữu, xương khúc, khôi việt canh nghiệm. Tị hợi giá một đường khiếu ‘Lang thang đa dâm’, rất thấp cấp, tinh khiết động vật tính; dần thân giá một đường khiếu ‘Phiêu oành của khách’, là tài tử giai nhân hình

 thái dương Thái âm ở thìn tuất xấu vị người là nhật nguyệt giao thái, mệnh, phúc xuất hiện ở đến đây lưỡng tuyến người, suốt đời đa luyến ái, nhất là nhật nguyệt trái lại bối ở thìn tuất lập mệnh người canh ‘Không chết quỷ’, tính tâm tính quái dị, thích diễn khác giới vai.

 liêm tham tổ hợp so sánh dễ là mê gái, là kỹ nữ hình.

 tử phá tổ hợp là ngôi sao ca nhạc vũ nữ hình.

 phạm đào hoa thông thường dĩ cung mệnh hóa lộc hoặc Hóa kị thẳng vào tử nữ hoặc điền trạch là nghiệm. Một nguyên tắc, mặc kệ đệ mấy quay về, vĩnh viễn là mệnh và tử điền tướng hệ là chuẩn. Ngoại trừ cung mệnh và tử nữ, điền trạch tướng hệ coi là đào hoa bên ngoài, cung mệnh và quan lộc tứ hóa tướng hệ cũng sẽ là đào hoa. Giống nhau thuyết phu thê là ở bên trong phối ngẫu, quan lộc là ngoại súc thái thái. Quan lộc là giao hữu huynh đệ (giường ngủ), mệnh hóa kỵ nhập quan, biểu bình thường hẹn hò là ta đi tìm đối phương, hoặc do đối phương phòng cho thuê cùng ta ở chung; giao hữu hóa kỵ nhập huynh đệ, hoặc giao hữu tự Hóa kị người, là ta hoa nghỉ ngơi phí hoặc đối phương tới tìm ta, hoặc ta phòng cho thuê cùng hắn ở chung.

 tử — mệnh, mệnh hóa kỵ nhập tử nữ là việc chính động đào hoa, tử nữ hóa kỵ nhập mệnh là bị động đào hoa;

 tử — tật, tử nữ và tật ách tứ hóa tướng hệ là bụng đói ăn quàng, đối tượng là có chồng;

 tử — giao hữu, tử nữ và giao hữu tứ hóa tướng hệ là luyến ái hành vi, đối tượng là vị hôn;

 tài — tử, tài bạch và tử nữ tứ hóa tướng hệ là  tiền tài giao dịch đào hoa, hoặc kiếm tiêu khiển tài;

 tử — phu, tử nữ và phu thê tứ hóa tướng hệ lấy vợ tiểu di (đa có chồng);

 tử — quan, tử nữ và quan lộc tứ hóa tướng hệ, là đào hoa tại ngoại chưa lập gia đình nhập gia môn;

 tử — thiên — xung mệnh, tử nữ hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, không có đào hoa duyên;

 tử — tật, tử nữ và tật ách tứ hóa tướng hệ, phi hóa lộc nhập là ý nghĩ kỳ quái, quyền nhập là bá vương cứng rắn, khoa nhập là La Mạn Đế Khắc, hóa kỵ nhập là khinh bạc;

 giao hữu phi hóa lộc nhập tật ách, tật ách có tự Hóa kị, biểu đối phương đơn phương yêu mến. Trái lại thì ta đơn phương yêu mến;

 huynh đệ hóa lộc kị cùng nhập cung tử nữ, biểu thị mẫu tái giá; huynh đệ phi hóa lộc nhập tật mà hóa kỵ nhập quan, biểu thị phụ tử mẫu tái giá;

 tử nữ và huynh đệ, phu thê, tài bạch, tật ách tướng hệ giai biểu có đào hoa, tử nữ Hóa kị nhập tài bạch là xướng, nhập tật ách là ly hôn, nhập phu thê là có chồng của đào hoa, nhập huynh đệ là vị hôn của đào hoa;

 phu thê nhâm vũ khúc Hóa kị nhập điền trạch, điền trạch ất Thái âm Hóa kị nhập phu thê, vi phu thê đa câu oán hận. Bất luận cái gì lưỡng cung có kị lai kị khứ, hoặc lộc lai kị khứ, có nhiều dây dưa ý tứ hàm xúc.

 phu quan tuyến, thị cùng đào hoa tuyến.

 xương khúc tả hữu thị đồng hóa khoa, nhập phu thê, cung mệnh biểu thị quý nhân tham gia, nhìn nữa chuyển lộc ở đâu cung, có thể phán đoán đào hoa.

 khoa là gió tình, hóa khoa năm sinh nhập phu quan, huynh giao hữu, tử điền, phụ tật, so sánh có đào hoa. Hóa khoa năm sinh nhập mệnh thiên tuyến là quý nhân.

 cung phu thê là đào hoa cung, hóa kỵ năm sinh nhập phu thê là đào hoa. Phu thê hóa lộc nhập điền trạch, nhược phối ngẫu có đào hoa, thông thường có lẽ nhất, yếu biệt ly. Hóa kỵ nhập thì chạy không thoát.

 mệnh hóa lộc nhập tài bạch, khả năng kiếm phong nguyệt tiền.



 thiên — tử — quan; thiên — tử — điền:

 tử nữ phi hóa lộc nhập quan, hóa kỵ nhập thiên di, biểu trước khi cưới tằng cùng người ở chung;

 phi hóa lộc nhập thiên di, hóa kỵ nhập điền trạch, chủ ở chung quan hệ, mà lại không muốn sinh con cái;

 phi hóa lộc nhập thiên di, hóa kỵ nhập quan lộc, chủ tại ngoại đào hoa mà dẫn đến ly hôn;

 phi hóa lộc nhập phu thê, hóa kỵ nhập tật ách, là không nên danh phận ở chung quan hệ;

 tử nữ tự hóa lộc, hóa kỵ nhập phúc, phu thê đa khắc khẩu;

 phi hóa lộc nhập điền, hóa kỵ nhập phu thê, ly dị;

 phi hóa lộc nhập phu thê, hóa kỵ nhập tật ách, nữ mệnh phong trần hoặc nhà kề, nam mệnh phong hoa tuyết nguyệt;

 phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập phúc, phu thê đa cãi nhau;

 phi hóa lộc nhập tật, hóa kỵ nhập mệnh, nam nhị thê, nữ nhị hôn;

 phi hóa lộc nhập tài, hóa kỵ nhập huynh, phu thê đa câu oán hận;

 phi hóa lộc nhập huynh, hóa kỵ nhập quan, nữ nhà kề, nam lấy vợ tái giá nữ;

 phi hóa lộc nhập quan, tự Hóa kị, phu thê đa cãi nhau, nhưng sẽ không ly dị;

 tử nữ tự hóa lộc, hóa kỵ nhập huynh, nguyên nhân chính đào hoa mà cãi nhau;

 hóa kỵ nhập mệnh, chủ nhị hôn, hoặc ở rể.



 phu thê:

 phu thê hóa kỵ nhập mệnh hoặc điền, kết hôn muộn có thể giai lão, tảo hôn ly dị;

 phu thê phi hóa lộc nhập mệnh điền, mà hóa kỵ nhập phụ (phu thê điền trạch), có gặp ở ngoài, sẽ không ly hôn, nam nữ cùng luận;

 phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập điền, bất hòa, cãi nhau;

 phu thê hóa kỵ nhập thiên xung mệnh, không dễ dàng kết hôn, dù có đào hoa cũng không dễ dàng kết hôn, mà lại trước khi cưới có gặp ở ngoài, hoặc tố nhà kề;

 phu thê hóa kỵ nhập phúc, phi hóa lộc nhập tài, mệnh cứng rắn, khắc tử. Lộc kị đồng cung cùng luận;

 phu thê phi hóa lộc nhập thiên, tảo hôn;

 phu thê hóa kỵ nhập quan, phối ngẫu mệnh bất hảo;

 phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển hóa kỵ nhập điền trạch, là tiểu di mệnh, đến từ phong trần.



 đào hoa là tình kết quả, cho nên ra lệnh cho hóa xuất của lộc đại diện ý chí của ta, đồng lý giao hữu là bằng hữu cung mệnh, từ giao hữu hóa xuất của lộc đại diện bằng hữu ý chí, đào hoa cho ta ý thức cùng hắn ý thức chi giao chức, cho nên dĩ cung mệnh và cung Nô bộc của hóa diệu song tuyến giao lưu dĩ xem xét kỳ cục thủy là hợp lý. Ví dụ như:

  2 hà lạc phái tử vi đẩu số (ngũ)



 mệnh phi hóa lộc nhập giao hữu, cho ta đối với bằng hữu đa tình;

 nhập tật ách, cho ta tham gia bằng hữu phúc đức;

 nhập tài bạch, cho ta tham gia giao hữu điền trạch (đào hoa cung);

 nhập huynh đệ (giao hữu đối cung), cho ta cho nên thị phong phạm làm cho đối phương sản sinh hảo cảm;

 nhập phúc đức (giao hữu tử nữ — sinh thực khí), cho ta đối với bằng hữu chỗ đó ý nghĩ kỳ quái;

 nhập điền trạch (giao hữu phu thê), tốt với ta muốn cùng bằng hữu trở thành phu thê;

 nhập quan lộc (giao hữu huynh đệ — giường ngủ), cho ta tưởng chui vào hắn ‘Chim quyên ổ’ .

 tương đối:

 giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, hắn yêu ta tài hoa dào dạt, chủ động tới tìm ta;

 nhập huynh đệ, hắn muốn cùng ta cộng chẩm miên;

 nhập phu thê, là ‘Hận bất tương phùng ở đương niên’ ;

 nhập tử nữ, biểu đối phương rất tham lam, nhu cầu cao;

 nhập tài bạch (phu thê phu thê), thị cùng nhập mệnh;

 nhập tật ách, là đối phương thưởng thức ta thân thể;

 nhập thiên di, là đối phương thâm tình chân thành;

 nhập điền trạch, là nhập ta đào hoa cung;

 nhập phúc đức, là tham gia ta phu thê là sự nghiệp cung.

 đã ngoài giảng mệnh và giao hữu của hóa lộc, lộc là tình, chỉ là muốn, cứu không truy xét cánh còn phải xem kị, lộc là nhân, kị là quả.

 luận hợp hôn, kết phường, nhân ta của đối đãi



 tam hợp phái dĩ nam nữ song phương mệnh bàn cung mệnh và cung phu thê tinh tình lai luận hợp hôn. Ví dụ như

 Hỏa Tinh ngồi một mình cung phu thê người và mệnh hoặc phu thê có kình dương người, tổ chức gia đình coi là ‘Tuyệt phối’ .

 cự môn là ám tinh, dễ bị vứt bỏ, nhược cự môn ở kinh tuyến người, hỗ tổ vi phu thê năng lực cùng bệnh gặp nhau, cũng vì tuyệt phối. Hoặc thiên Lương đại nhân tinh ưa chiếu cố người khác, và cự môn tọa mệnh người tổ là gia đình, có thể nói mỹ quyến. Ánh nắng minh ngôi sao và cự môn cũng không thác.

 tử vi ngồi một mình cung phu thê người, không khỏi cô độc, nghiêm túc, nhu phải hiểu được sinh hoạt tình thú bầu bạn cộng đồng sinh hoạt. Và dĩ thái dương, Thiên phủ, tham lang, thiên tướng, lộc tồn tọa mệnh người phối vi phu thê là tốt. Nhược tạm biệt có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc thì đẹp hơn mãn. Đây là bởi vì tử vi hảo thống ngự, dụng tình không được chuyên, thái dương bác ái, năng lực thỏa mãn kỳ thống trị dục; về phương diện khác thái dương là động tinh, con cú, tính nhu cầu cao, cho nên thái dương tọa mệnh người và tử vi ở mệnh hoặc phu thê người hợp hôn có chút thích hợp. Lộc tồn tọa mệnh người chủ cô, tử vi là cao ngạo ngôi sao, vật họp theo loài, cho nên cũng thích hợp hợp tổ gia đình. Tả hữu viên xảo, xương khúc năng lực nói thiện nói, và tử vi ưa nịnh hót, êm tai lời hay vừa lúc hợp phách.

 còn lại tinh tình trạng huống đều ứng với tế cân nhắc.

 họ Tư Đồ dương quân dụng tứ hóa pháp phán đoán hợp hôn, kết phường, nhân ta của đối đãi càng giản tiện ta:

 từ song phương khán, phàm đối phương của năm sinh can hóa cát diệu nhập ta tam hợp phương, biểu người này năng lực khiến cho ta cách điệu cao, có thể cho ta ân huệ; năm sinh can hóa cát diệu nhập cha ta tật, biểu bỉ cho ta công văn của quý nhân, đối với ta nhân cách thăng hoa có bang trợ; năm sinh can hóa cát diệu nhập ta huynh giao hữu, là bang trợ chuyện ta nghiệp thành công; nhập điền trạch, phúc đức cũng coi là tốt cấu.

 nếu sao Hóa kỵ nhập ta ra lệnh thiên tuyến, tài phúc tuyến, tất là vợ chồng bất hoà, trăm triệu không được. Hóa kỵ nhập phu quan tuyến không được kị.

 còn nữa, đối phương cung mệnh can biến thành của lộc tinh, vừa lúc cho ta của mệnh, tật, quan đứng đầu tinh người, cũng biểu đối phương đối với ta tình thâm ý nùng, nhất là phi hóa lộc nhập cung mệnh người là tối. Ở đây đối phương của cung mệnh, có thể là nguyên bàn của mệnh, cũng có thể là hạn bàn của mệnh.

 nói chung, phương pháp này có thể dùng đối phương năm sinh can hoặc cung mệnh can của hóa diệu nhập ta của mười hai cung dĩ xem xét kỳ nên kị. Đồng lý có thể dùng dĩ thẩm tra nhân ta trong lúc đó đối đãi của được mất.

 ngoài ra, dụng bát tự phán đoán hợp hôn, kết phường, nhân ta của đối đãi cũng có nhất định quy luật. Giống nhau nói đến, đối phương bát tự của thiên vượng đúng lúc là ta của bát tự thích dùng người, tương đối hợp. Mà thứ tám tự thiên vượng đúng lúc là ta của bát tự kị thần người, không thích hợp.

 có nữa, bát tự kim thủy vượng ưa mộc hỏa người, phùng kim thủy lưu niên tất ‘Tài’ ; bát tự mộc hỏa vượng ưa kim thủy người, phùng kim thủy lưu niên tất vượng. Dựa vào đến đây để ý thì, có thể từ cật tướng đi tới nhận thức kỳ mệnh hình, thứ năm đi cứu vì sao thuộc tính người vượng, mà ưa ở đâu ngũ hành dĩ điệu hậu, sau đó chắc chắn kỳ vận đồ thật xấu. Như bát tự kim thủy vượng người tương đối tình dục, van xin hộ điệu. Kỳ ẩm thực tập quán nặng chất không nặng lượng, tế nhai nuốt chậm, thích trong một phòng trang nhã, quán trà, quán bar chờ ngọn đèn lờ mờ nơi, lời nói thanh âm thong thả than nhẹ. Mà mộc hỏa vượng người thì ái tia sáng hảo, náo nhiệt, kỳ ẩm thực tập quán là lang thôn hổ yết, thích cái lẩu, thức ăn nhanh, khối lớn thịt, chén rượu lớn chờ. Những … này ngũ hành người bất đồng kỳ hỉ kị và lưu niên ngũ hành hỉ kị đối ứng trạng huống, có thể phán đoán kỳ vận khí làm sao.

Tử vi đẩu số — luận mệnh yếu quyết

[ tử vi ]

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ.

Tử vi thủ mệnh xấu cung, tiền có cát diệu lai kêu khóc, sẽ làm quyền to của chức.

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra, vị chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh ra phú quý cùng.

Tử vi cư mão dậu, gặp tai kiếp thiên không Tứ Sát, đa số thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô phụ bật đồng hành, thì là cô quân, không được hoàn mỹ.

Tử vi gặp hung tinh, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.

Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Tử Phủ đồng cung, vô sát thấu, giáp sinh ra hưởng phúc chung thân.

Tử Phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Tử Phủ triêu viên sống lộc phùng, chung thân phúc hậu tới tam công.

Tử vi cùng trời phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí.

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách.

Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi tham lang là chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi và tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tướng tả hữu lai giáp củng, là quân thần khánh hội, có trị quốc trải qua bang tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, trái lại tác trinh tường.

Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử vi thất sát đồng cung hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương.

Tử phá mệnh lâm vu xấu vị, lại thêm cát diệu, phú quý kham kỳ.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Tử vi thìn tuất gặp phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi gặp phá quân ở thìn tuất xấu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kỳ.

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm. (thân mệnh tử vi và tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Được phụ bật giáp đế, tham lang bị quản chế, thì không câu nệ đến đây luận)

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói.

Tử vi và chư sát đồng cung, chư cát chụp ảnh chung, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử vi quyền lộc gặp dương đà, mặc dù lấy được cát mà vô nói, chủ thái độ làm người tâm thuật bất chính.

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc gặp lộc tồn cũng có thể.

Tử vi gặp vũ khúc phá quân dương đà, lấn công tai nạn và rắc rối, chích nên kinh thương.

Nữ mệnh tử vi ở dần ngọ thân cung, cát quý mỹ, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi ở tử ngọ dậu cập tị hợi, gia Tứ Sát, mỹ ngọc khuyết điểm, ngày sau không đẹp.

Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác.

[ thiên cơ ]

Thiên cơ cùng trời lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Thiên cơ ở xấu vị hãm địa thủ mệnh, gặp Tứ Sát phá tan, hạ cục, nên kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo uống, ly tông, gian giảo nặng.

Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân. (mệnh ở dần thân phương luận. Đến đây bốn sao tất tam hợp khúc toàn bộ, phương chuẩn đao bút công danh đã có thể. Gia Hóa kị hạ cách, nếu không có bốn sao, ba người khó thành)

Thiên cơ và Thái âm đồng ý với dần thân, khó tránh khỏi bôn ba tha hương.

Thiên cơ và cự môn đồng ý với mão dậu, tất thối tổ mà tự hưng.

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất cũng mỹ luận. (Mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Là cơ lương gia hội cách)

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý hiền lành.

Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, phùng không vong, thiên nên tăng nói.

Cơ lương gia ác sát đồng cung, cẩu thâu ăn trộm.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, hữu cơ chuôi, công việc quản gia, vượng phu ích tử, có phúc có thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ ở dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy có phú quý không khỏi dâm ẩn, dần thân thủ chiếu, phúc không được đầy đủ mỹ.

Nữ mệnh, thiên cơ và Thái âm, cự môn, thiên lương đồng cung, gặp dương đà hỏa linh xung hợp, dâm tiện, nhà kề, xướng tì, bằng không thương phu khắc tử.

[ thái dương ]

Thái dương thủ mệnh vu mão thìn tị ngọ, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý; sai ai ra trình diện chư hung, cũng công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý mà không hiển, tú mà không thực.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, suốt đời lao lực bần mang, canh chủ mắt có thương tích, cùng người quả và chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng hung, quan lộc không hiện, tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly tổ có thể cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung thần đái tật, Hóa kị con mắt tật.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, ban ngày sinh ra vinh hoa phú quý. (là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách)

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh ra phú quý song toàn.

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn bộ mỹ.

Thái dương Hóa kị, thị phi nhật có, con mắt hoàn thương.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu tín có thể bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thìn tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm bình địa thường)

Thái dương ở cung phu thê, nam là chư cát tụ, có thể nhân thê được quý; hãm địa gia sát, thương thê không được cát.

Thái dương ở cung tử nữ, nhập miếu gia cát, được bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

Thái dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tương trợ, không sợ cự môn, vô không cướp, suốt đời chủ phú.

Thái dương ở cung thiên di, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia.

Thái dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư ngôi sao may mắn giai tới, khổ nhị hạn câu đáo, tất có đột nhiên hưng niềm vui.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, dương đà linh tinh tập hạn, chủ hiện nay có ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú. (gia dương đà xung thủ, nên tăng nói)

Nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá của tài. (duy cũng cần phải hóa cát phương tốt. Bính tân nhân cát)

Nhật nguyệt cùng xấu, an mệnh vị, Hầu bá của tài. (giống như trên chú giải)

Nhật tị nguyệt dậu, an mệnh xấu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. (là nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh ra hợp cách. Bính sinh ra chủ quý, đinh sinh ra chủ phú. Gia Tứ Sát thiên không cướp bình thường)

Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh. (là minh châu rời bến cách, chủ tài quan song mỹ)

Nhật thìn nguyệt tuất tịnh tranh diệu, quyền lộc không cạn. (nhật an mệnh thìn cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thìn cung đối chiếu)

Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Nhật cư mão thìn tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, ở đây lục cung an thân mệnh, sớm toại mây xanh của chí. (cũng nên sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt)

Nhật nguyệt thủ mệnh vu xấu vị, xương khúc giáp của quý mà lại hiển.

Nhật nguyệt hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, hoặc dạ sinh ra, là là thất huy. Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, hoặc ban ngày sinh ra, là là thất huy)

Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng chiếu xác nhập minh. (nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung đa chủ hung. Nhược cát ít cũng không là mỹ luận)

Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung. (tử ngọ thìn tuất mệnh thân thì tốt)

Nhật nguyệt tả hữu kết hợp tốt.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lực bôn ba.

Nhật nguyệt ở cung tật ách hoặc cung mệnh, phùng không vong, tất chủ thắt lưng đà con mắt cổ.

Nhật nguyệt bức tường. (nhật nguyệt lâm cung điền trạch là cũng, ưa cư mộ kho)

[ vũ khúc ]

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh ra phúc hậu, đông nam sinh ra bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (là tinh được địa cách. Thìn tuất xấu vị sinh ra, an mệnh thìn tuất xấu vị cung, chủ phú quý. Như không ở thìn tuất xấu vị người thứ hai)

Vũ khúc rảnh rang cung, đa tay nghề. (vũ khúc ở tị hợi cung thủ mệnh. Gia sát người, tay nghề an thân)

Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa số tài phú của quan.

Tài cư tài vị, gặp người phú xa. (vũ khúc, tử vi, Thiên phủ ở cung tài bạch, vừa kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa. Nhị hạn người phùng của, chủ quá tích)

Vũ khúc Thiên phủ đồng cung vu tử ngọ, chủ có thọ.

Vũ khúc tham lang đồng cung vu xấu vị, chủ niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú, bủn xỉn người.

Vũ khúc tuất hợi thượng, sợ nhất phùng tham lang. (vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung sai ai ra trình diện tham lang, Hóa kị gia sát. Định chủ niên thiếu bất lợi)

Vũ khúc tham lang gia sát kị, tài nghệ người.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải.

Vũ khúc thiên tướng đồng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả. (cát nhiều mặt luận)

Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài cầm đao.

Vũ khúc thất sát Hỏa Tinh đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, nan quý hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lực.

Vũ khúc phá quân đồng ý với tài cung, tài tới tay mà thành thiên không.

Vũ khúc hội phá quân liêm trinh vu mão cung, tất sai ai ra trình diện mộc áp lôi kinh.

Vũ khúc và phá quân tham lang hội vu tử cung, tất chủ đầu sông chết chìm.

Vũ khúc và liêm trinh hội vu mão cung, tất chủ rách nát.

Vũ khúc và liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, liền tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc đồng cung, ra tương nhập tướng.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú của quan.

Vũ khúc lộc mã đồng cung, phát tài xa hương.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ khúc gặp dương đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác kéo dài tuổi thọ.

Vũ khúc ngôi sao là quả tú. (phu tinh nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình phạt khắc. Nhược lưỡng cương tướng địch, tất hình phạt chính khắc sanh ly)

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, lâm khổ nhị hạn trong, chủ thị phi của cong.

[ thiên đồng ]

Thiên đồng thủ mệnh, không sợ kiếp sát tướng xâm, không sợ chư sát đồng cung.

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường.

Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng cư tị hợi thủ mệnh, hội Tứ Sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng Thái âm cùng tồn tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát nặng, tứ chi luy hoàng.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí.

Thiên đồng thiên lương cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh ra phúc hậu.

Thiên đồng thủ mệnh, gặp tả hữu xương lương, quý hiển.

Thiên đồng kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn ngự biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách. Phú mà lại quý)

Thiên đồng kình dương đồng cung, bản thân tao thương.

Thiên đồng đà la đồng cung, mập mãn mà con mắt miểu.

Nữ mệnh thiên đồng tất là hiền. (tử sinh ra mệnh tọa dần, tân sinh ra mệnh tọa mão, đinh sinh ra mệnh tọa tuất, nhập cách. Bính tân sinh ra trúng mục tiêu cát. Tị hợi phùng đến đây hóa cát, tuy đẹp tất dâm)

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh thông minh. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng Thái âm đồng cung, tuy đẹp mà dâm, nhà kề thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương đồng cung, nên tác nhà kề.

[ liêm trinh ]

Liêm trinh ở mệnh thân cung là thứ đào hoa, nhược cư vượng cung, thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng.

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin bá xa danh. (là hùng ở lại triêu viên cách. Gia sát bình thường)

Liêm trinh tị hợi cung thủ mệnh, chủ thấp hèn cô hàn, khí tổ rời nhà.

Liêm trinh mão dậu cung thủ mệnh, gia Tứ Sát, công môn quan lại nhỏ. (hoặc xảo nghệ người)

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác lại nhung.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, trái lại là tích phú người. (liêm trinh thất sát đồng cung ở vị, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh ở thân. Thân mệnh gặp của là cũng. Nhược hãm địa Hóa kị, nghèo hèn tàn tật)

Liêm trinh hội thất sát, cư tị hợi, lưu động thiên nhai.

Liêm trinh thất sát hội kình dương vu quan lộc, gia nữu khó thoát.

Liêm trinh phá quân hội kình dương và thiên di, chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh đồng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân Hỏa Tinh cư hãm địa, tự ải đầu sông.

Liêm trinh phá quân và nhật nguyệt dĩ tế đi, con mắt tật không khỏi.

Liêm trinh gặp văn khúc, hảo lễ nhạc.

Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ.

Liêm trinh gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh kình dương đồng cung, thị phi nhật có.

Liêm trinh gặp dương đà, mủ máu không khỏi.

Liêm trinh cùng Hỏa Tinh vu hãm cung nơi, chủ đầu sông tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh gặp vũ khúc vu bị quản chế của hương, chỉ mộc áp xà thương.

Liêm trinh Tứ Sát đồng cung, tao hình lục hoặc chung thân bất năng phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng khó thoát. (lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung, vừa giá trị bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng. (thân an mệnh, hai sao đồng cung là cũng)

Nữ mệnh, liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. (giáp kỷ canh quý sinh ra, an mệnh thân dậu hợi tử cung. Bính tân ất mậu sinh ra, an mệnh dần mão tị ngọ cung. Nhược thìn tuất xấu vị trái lại tiện)

[ Thiên phủ ]

Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử. (giáp kỷ sinh ra hội cát, vô sát thấu)

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân thắt lưng kim vừa mà lại phú. (gia Tứ Sát có tỳ)

Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tướng lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của quý.

Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, thiên chung thực lộc. (an mệnh dần thân cung, phủ tướng ở tài bạch cung Quan lộc phụ người thượng cách, là phủ tướng triêu viên cách. Biệt cung thứ hai)

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, tướng tuất cung lai triêu, vị lên nhất phẩm của quang vinh. (giáp sinh ra gặp của cũng tốt)

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (có tả hữu lộc tồn cũng mỹ)

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất có rất nhiều của phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao thứ dạ quang vinh.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi.

Thiên phủ thủ mệnh, dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kị thất bại vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

[ Thái âm ]

Thái âm thủ mệnh, miếu sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại quý.

Thái âm thủ mệnh, dạ sinh ra không thích hợp hãm, hãm thì khắc mẫu, nam mà lại khắc thê.

Thái âm trong người cung phùng của, chủ tùy nương kế bái hoặc ly tổ cho làm con thừa tự.

Thái âm ở mệnh thân cung, miếu vượng, chủ suốt đời vui sướng.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc phản hung, xuất ngoại ly tổ cát, canh gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián tài.

Thái âm cư tử, bính đinh sinh ra, phú quý trung lương.

Trăng sáng Thiên môn vu hợi địa, tiến tước phong hầu. (là trăng sáng Thiên môn của cách. Tử năm sinh ra, dạ người sống hợp cục, không mắc thì đại phú. Bính đinh sinh ra chủ quý, nhâm quý sinh ra chủ phú, cũng yếu tam phương cát củng)

Thái âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam làm người ở từ nữ là kỹ.

Thái âm ở tuất thủ mệnh, thái dương ở thìn đối chiếu, chủ phú quý.

Thái âm lộc tồn đồng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

Thái âm văn khúc đồng cung, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. (mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật nguyệt lai hội. Gặp lại khôi việt ngôi sao may mắn, chủ phú quý)

Thái âm Đồng Văn khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh. (văn xương cũng thế. Ở mệnh thân cung thì là xảo nghệ người)

Thái âm cư tài bạch, đa số tài phú của quan.

Thái âm cư tật ách, gặp đà la, chủ con mắt tật. Gặp hỏa linh, là tai.

Thái âm dương đà, tất chủ nhân ly tài tản.

Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy. (thái dương ở thân dậu tuất hợi tử, là là thất huy. Thái âm ở mão thìn tị ngọ vị, là là thất huy)

Nguyệt diệu, thiên lương nữ dâm bần. (Thái âm dần thân cung, thiên lương tị hợi cung, nữ mệnh giá trị của, đa chủ dâm bần, hoặc nhà kề thị thiếp)

[ tham lang ]

Tham lang nhập miếu, thìn tuất xấu vị cung tọa mệnh, hoặc thất bại vong, trái lại năng lực tập chính.

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ thi vĩnh viễn không bành tổ. (tham lang thủ mệnh, gia cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi tứ cung, chủ thọ)

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

Tham lang tử ngọ mão dậu cung thủ mệnh, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. (dần ngọ tuất sinh ra mệnh tọa ngọ cung, thân tử thìn sinh ra mệnh tọa tử cung, tị dậu xấu sinh ra mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh ra mệnh tọa mão cung)

Tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Tham lang tử vi đồng cung, như vô chế, là vô ích người. (được phụ bật xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận)

Tham lang vũ khúc đồng cung, thái độ làm người siểm nịnh gian tham, vì tư lợi, vô đạo đức công cộng tâm.

Tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần sau đó phú. (lợi kỷ tổn hại nhân. Mệnh có tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, thì quý hiển luận)

Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra. (là tham vũ đồng hành cách)

Tham lang vũ khúc cùng thủ thân, vô cát mệnh trái lại không dài. (mệnh vô cát diệu, thân có tham vũ, cô bần)

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân. (hoặc nhà văn nghệ)

Tham vũ đồng hành, uy áp biên di. (tham vũ gặp đại vượng hơn là cũng)

Tham lang liêm trinh đồng cung, nam lang thang, nữ đa dâm, tửu sắc táng thân.

Tham lang liêm trinh đồng cung vu tị hợi, không được thuần khiết mà lại tao quan hình.

Tham lang hãm địa, gia dương đà sao Hóa kỵ, cô bần mặt mày hốc hác tàn tật, có vệt ba chí.

Tham lang tị hợi hãm địa gia sát, không vì tàn sát nhân cũng tao hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương mà nam ăn trộm.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể người.

Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương. (là đầu ngựa đái tiến cách, phú hơn nữa quý)

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư Hầu bá quý. (thìn tuất cung tốt, xấu vị cung thứ hai, nhược thủ chiếu câu có thể luận cát. Gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách)

Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang. (thìn tuất xấu vị an mệnh, tam phương cát củng vưu mỹ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai. Gia dương đà thiên không cướp không hợp đến đây cách)

Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên. (thìn tuất xấu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ sinh ra hợp cách)

Tham lang dương đà đồng cung, là đồ tể. (ở ngọ cung điều không phải)

Tham lang hợi tử gặp dương đà, vì danh hiện lên thủy đào hoa. (nam nữ tham hoa mê rượu táng thân, có cát diệu thì cát)

Tham lang đà la ở dần cung, hào viết phong lưu màu trượng.

Tham lang xương khúc đồng cung, tất đa hư mà ít thực.

Nữ mệnh, tham lang ở hợi tử gặp dương đà, đa đố kị. (phùng lộc mã không đẹp)

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm địa thủ mệnh, gia sát, tất là kỹ nữ.

[ cự môn ]

Cự môn miếu vượng, mặc dù phú quý cũng không bền.

Cự môn thủ mệnh thân cung, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi.

Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng. (là thạch trung tâm ẩn ngọc cách, phú hơn nữa quý, tân quý sinh ra thượng cách. Đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra chủ khốn)

Cự môn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.

Thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn. (tân sinh ra mệnh gặp trái lại là kỳ cách. Dư giai không được cát)

Cự môn xấu vị hãm địa, là hạ cách.

Cự cơ cư mão, công khanh vị. (cự cơ hai sao ở mão đồng cung cát, ở dậu đồng cung thì không đẹp. Là cự cơ cùng lâm cách)

Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh ra, vị chí công khanh. (không mắc tức phú. Nhưng giáp sinh ra bình thường, nhân giáp lộc ở dần, mão cung có kình dương đặc biệt cũng)

Cự cơ dậu thượng hóa cát người, dù có tài quan cũng không chung. (như giá trị, cô bần có nhiều thọ, cự phú tức yểu vong, gia Hóa kị vưu hung)

Nữ mệnh, cự môn thiên cơ là phá đãng. (nữ mệnh cự cơ đồng cung vu mão dậu, mặc dù phú quý không khỏi dâm ẩn)

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại. (dần cung an mệnh, vô kiếp thiên không Tứ Sát thượng cách. Thân cung thứ hai)

Cự nhật dần cung thủ mệnh, thực lộc lừng danh. (là cự nhật đồng cung cách)

Cự nhật thân cung thủ mệnh, cũng hay.

Cự nhật dần cung, mệnh lập thân, thực lộc lừng danh.

Cự nhật thân cung, mệnh lập dần, thực lộc lừng danh.

Cự ở hợi cung, nhật mệnh tị, thực lộc lừng danh.

Cự nhật tị cung, nhật mệnh hợi, trái lại là không đẹp.

Cự nhật củng chiếu cũng kỳ. (giả như nhật ngọ cung, cự ở tuất cung là cũng, cát nhiều mặt luận, nhật kị hãm)

Tử vũ tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp. (thân an mệnh, thiên đồng tử cung, cự môn dần cung, thiên lương thìn cung, lại được khoa quyền lộc tả hữu củng xung)

Cự môn Tứ Sát hãm mà hung.

Cự môn dương đà vu thân mệnh, tật ách, luy hoàng khốn yếu.

Cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm.

Cự môn đà la, tất sinh dị chí.

Cự môn đà la ở chung thân mệnh, cung tật ách, chủ nghèo khó, người yếu, tàn tật, tổ nghiệp giặt rũ giúp đãng, bôn ba lao lực.

Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử. (đến đây tam tinh tọa thủ thân mệnh, khổ nhị hạn vừa phùng ác sát, chủ chung thân ải tử)

Cự môn hỏa linh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo. (là cự phùng Tứ Sát cách)

Cự môn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết phối thiên lý, tao hung.

Cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện thái dương, cát hung nửa nọ nửa kia.

Cự môn ở huynh đệ cung, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Cự môn ở cung phu thê, chủ sinh ly tử biệt, tung phu thê có đối, không khỏi ô danh thất tiết.

Cự môn ở cung tử nữ, tổn hại hậu phương chiêu, tuy có mà vô.

Cự môn ở cung tài bạch, có cạnh tranh.

Cự môn ở cung tật ách, gặp dương đà, mắt của tật, sát lâm, chủ tàn tật.

Cự môn ở cung thiên di, chiêu thị phi.

Cự môn ở Cung Nô bộc, đa oán nghịch.

Cự môn ở cung Quan lộc, chủ chiêu hình trượng.

Cự môn ở cung điền trạch, phá đãng tổ nghiệp.

Cự môn ở lộc đức cung, phí sức bất an.

Cự môn ở cung phụ mẫu, tao khí trịch.

[ thiên tướng ]

Thiên tướng thủ mệnh, nhược lâm sinh vượng của hương, mặc dù không được phùng tử vi, nhược được tả hữu, thì phụ trách quyền uy.

Thiên tướng thủ mệnh, tả hữu xương khúc gặp gỡ, vị chí công khanh.

Thiên tướng thủ mệnh, nhược cư rảnh rang hãm nơi, cũng tác may mắn.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân.

Thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật.

Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình trượng khó thoát. [ chung thân không đẹp, tao tai họa bất ngờ, chích nên tăng nói (án thiên tướng không có khả năng bị trinh dương sở giáp, chỉ là cùng cung có thể hợp)]

Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền. (nữ mệnh kỷ sinh ra tử cung, giáp sinh ra ngọ cung, canh sinh ra ngọ cung, đều là quý cách)

Nữ mệnh, thiên tướng hữu bật phúc đã tới. (nữ mệnh thiên tướng tả hữu chư cung cát, quý sinh ra tử cung, quý kỷ sinh ra dần cung, giáp canh quý sinh ra thân cung, đều là quý cách. Xấu vị hợi cung không mắc. Tử ngọ mão dậu giai ít phúc)

[ thiên lương ]

Cung mệnh hoặc đối cung có thiên lương, chủ có thọ.

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. (là thọ tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ quý nhân hợp cách)

Thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ. (ở ngọ cung thật tốt)

Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả. (gia dương đà bình thường)

Thiên lương miếu vượng, thiên cơ đồng cung, công Hàn Mặc, thiện đàm binh.

Lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh.

Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh.

Thiên lương thiên đồng tụ vu mệnh thân cung, không sợ hung nguy.

Lương cùng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm. (gia dương đà sát thấu, đa thấp hèn)

Lương dậu, nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách.

Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ. (tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã đồng cung là cũng)

Thiên lương hãm địa, sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục chi lưu.

Thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn mẹ goá con côi chết non.

Thiên lương, nguyệt diệu, nữ dâm bần. (lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm bần. Không được hãm y lộc toại, như hãm thấp hèn)

[ thất sát ]

Thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương. (là thất sát triêu đấu cách. Ngôi sao may mắn thấu, hợp đến đây cách, gia sát điều không phải)

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương. (thất sát thủ mệnh, vượng cung là cũng. Như dần thân tử ngọ là triêu đấu, tam mới là ngưỡng đấu, nhập cách người phú quý)

Thất sát tới người cuối cùng yểu. (thất sát tới người mệnh, hãm địa gia hung, dựa vào đến đây phán đoán)

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, sai ai ra trình diện tử vi, gia sai ai ra trình diện chư cát, tất là đại tướng.

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng.

Thất sát nhập mệnh thân cung, sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ. Không gặp cát hóa tất chết non.

Thất sát hãm địa, xảo nghệ mưu sinh.

Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, vừa chủ bệnh lao.

Thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi. (là sát củng liêm trinh cách, hội phá quân vu thiên di cũng thế. Nhược hãm địa gia Hóa kị vưu hung)

Thất sát, phá quân nên xuất ngoại. (đến đây hai sao hội thân mệnh vu hãm địa, chủ các loại tay nghề năng lực tinh, xuất ngoại khả dã. Sát dần thân, phá tị hợi luận)

Thất sát, phá quân chuyên dựa vào dương linh của ngược.

Sát lâm tuyệt địa, hội dương đà, tuổi thọ yểu tự nhan quay về.

Thất sát dương đà sẽ xảy ra hương, đồ tể người. (hoặc chủ bần mà lại tiện)

Thất sát phùng dương đà vu tật ách, chung thân tàn tật. Cho dù suốt đời cô độc, cũng ứng với thọ năm không dài.

Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh, tiện không thể nghi ngờ.

Nữ mệnh, thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh. (nam có uy quyền, nữ không có chỗ)

Thất sát gặp lại Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc, trong trận vong. (sát và hỏa linh, chủ trận vong. Lại có tật ách)

Thất sát tới người mệnh, lưu niên dương đà, chủ tai thương. (phùng tử vi, thiên tướng, lộc tồn, có thể giải trừ)

Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục tai truân.

Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối. (tuổi hạn câu đáo)

Thất sát thủ chiếu, tuổi hạn kình dương, ngọ sinh ra an mệnh mão dậu cung, chủ hung vong. (dư cung cũng kị. Mệnh hạn tam hợp thất sát lưu dương chiếu mệnh, tức thất sát gặp lại)

[ phá quân ]

Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh ra, quan tư thanh hiển, vị tới tam công. (là anh tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ sinh ra thứ hai, bính mậu sinh ra chủ khốn)

Phá quân tử ngọ cung, bính mậu dần thân sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý không kiên nhẫn cửu, chết non.

Phá quân thìn tuất xấu vị cung, bính mậu sinh ra, phú quý.

Phá quân nhất diệu tính khó hiểu. (nam nữ mệnh luận)

Phá quân liêm trinh vu mão dậu hãm địa, gặp dương đà hỏa linh, chủ quan phi, tranh đấu, tật bệnh.

Vũ khúc phá quân đồng cung, nhập tài hương, đông khuynh tây bại.

Phá quân xương khúc đồng cung vu dần, chủ quý.

Phá quân xương khúc đồng cung, suốt đời bần sĩ.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền lục. (phá quân ở mão dậu thìn tuất thủ mệnh, mặc dù được văn xương văn khúc, cũng không phải toàn bộ cát. Ứng với hình phạt chính khắc lao lực)

Phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam lưu động, nữ đa dâm.

Phá quân dương đà đồng cung, chủ có tàn tật.

Phá quân dương đà quan bổng lộc và chức quyền, nơi cầu xin.

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

Phá quân ở mệnh thân cung, hãm địa, khí tổ ly tông.

Phá quân ở huynh đệ cung, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Phá quân ở cung phu thê, chủ bất chính, hôn nhân thoái thoái.

Phá quân ở cung tử nữ, tiên tổn hại hậu chiêu.

Phá quân ở cung tài bạch, như thang tưới tuyết.

Phá quân ở cung tật ách, dồn uông luy của tật.

Phá quân ở cung thiên di, bôn tẩu vô lực.

Phá quân ở Cung Nô bộc, báng oán đào tẩu.

Phá quân ở quan lộc quan, chủ nghèo khó.

Phá quân ở cung điền trạch, tổ nghiệp phá đãng.

Phá quân ở cung phúc đức, đa tai.

Phá quân ở cung phụ mẫu, hình khắc, mặt mày hốc hác.

[ văn xương, văn khúc ]

/ văn xương /

Văn xương thủ mệnh, miếu vượng sai ai ra trình diện chư cát, văn chương cái thế, công danh hiển hách, vưu ưa và văn khúc đồng cung.

Văn xương ưa kim sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, trung tâm vãn có tiếng danh.

Văn xương thủ mệnh, hãm sai ai ra trình diện chư hung, cũng chủ lưỡi biện, xảo nghệ, bản lĩnh cao nhân.

Văn xương hội thái dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, chủ phú quý.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn võ kiêm toàn.

Văn xương và liêm trinh, thất sát, dương đà đồng cung, chủ gạt ngụy.

Văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn xương tham lang vu tị hợi thủ mệnh, gia sát Hóa kị, chủ phấn xương bể nát thi, yểu vong.

Văn xương cự môn đồng cung, tang chí.

Văn xương phá quân đồng cung, chủ có thủy tai.

Văn xương tả phụ, vị tới tai thai.

Văn khoa củng chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. (luận tam phương)

Văn xương rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có kiếp không dương đà, hạn tới thất sát, dương đà điệt tịnh phương luận)

/ văn khúc /

Văn khúc thủ mệnh, và văn xương đồng cung, hiệp ngôi sao may mắn, là danh sách đậu của các khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

Văn khúc sống cu ky một mình mệnh thân cung, canh phùng hung diệu, cũng tác vô danh lưỡi biện đồ.

Văn khúc vũ khúc nhập miếu, phùng tả hữu, tương tướng của tài. (văn khúc nên tử dậu, vũ khúc nên tứ mộ)

Văn khúc vũ khúc vượng cung, uy danh hách dịch. (văn từ khúc cung đệ nhất, mão dậu cung thứ hai. Vũ khúc thìn cung đệ nhất, xấu vị cung thứ hai)

Văn khúc vũ khúc tham lang vu xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

Văn khúc liêm trinh đồng cung, tất tác công lại.

Văn khúc Thái âm đồng cung, 1.cửu lưu thuật sĩ.

Văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn khúc cự môn đồng cung, tang chí.

Văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai.

Văn khúc liêm trinh thất sát dương đà cùng đáo, gạt ngụy.

Văn khúc thiên lương đồng cung, vị tới thai cương. (hai sao cùng tồn tại ngọ an mệnh thượng cách, dần cung thứ hai)

Từ khúc, lương ngọ, củng xung người cũng tốt.

/ văn xương văn khúc /

Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. (mão dậu thìn tuất tị cung an mệnh, gặp xương khúc hai sao là cũng)

Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. (giả như mệnh ở xấu cung, văn xương ở dần, văn khúc ở tử là cũng. Không mắc tức phú, cát nhiều mặt luận, đây là quý cách)

Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đương đại phú.

Xương khúc lâm vu xấu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan. (giả nên bốc đế, xương khúc vị cung, mệnh xấu cung. Ở mệnh kiêm hóa cát người phương luận)

Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long. (hung thần tức dương đà thiên không cướp)

Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông. (như vào miếu cát. Khổ hạn câu đáo, mệnh tọa thìn tuất người là cũng)

Xương khúc rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có kiếp không dương đà, hạn tới thất sát dương đà điệt tịnh phương luận)

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm.

Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. (tam hợp cập đối cung xương khúc chiếu, canh hội thiên cơ Thái âm, tất chủ dâm ẩn)

Xương khúc ở phúc đức, sẽ làm quyền to của chức. (canh được tử vi cư ngọ cung hay)

Nhật nguyệt an mệnh xấu vị, trước sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện mà lại khoe khoang khoác lác. (tham, làm việc điên đảo. Tử thân nhị cung quý, cát thật đẹp)

Văn xương văn khúc hội liêm trinh vu tị hợi, chết chết non. (tị hợi nhị cung an mệnh, giá trị của là cũng. Tân sinh ra tối kỵ)

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục.

Xương khúc phá quân lâm dần mão, sát dương phá tan định bôn ba. (vị của từ thủy nhắm hướng đông)

Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

Xương khúc lộc tồn, do là kỳ lạ.

Lộc văn củng mệnh, phú hơn nữa quý. (lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được xương khúc củng xung, đều bị phú quý)

[ tả phụ, hữu bật ]

/ tả phụ /

Tả phụ thủ mệnh, Tử Phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

Tả phụ thủ mệnh, Tử Phủ cameras xương nhật nguyệt tham vũ hội hợp, rất có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan thì phú quý không lâu sau.

Tả phụ thủ mệnh, dương đà hỏa linh được thông qua, gia cự môn thất sát thiên cơ là hạ cách.

Tả phụ liêm trinh kình dương đồng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn ngồi. (hai sao đồng cung thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng xung, tất cư cực phẩm của quý)

Tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa. (hai sao tọa thủ vu thân mệnh, tam chủ cát củng phương luận. Gia sát điều không phải)

Tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn.

/ hữu bật /

Hữu bật thủ mệnh, hội tử vi phủ tướng xương khúc, chung thân phúc hậu.

Hữu bật Tử Phủ đồng cung, tài quan song mỹ, văn võ song toàn.

Hữu bật thiên tướng phúc đã tới. (chư cung gặp phúc, xấu vị hợi tam cung không mắc, tung quý không lâu sau xa, nhược mão dậu nhị hãm cung, ít vừa lòng toại nguyện)

Hữu bật liêm trinh kình dương đồng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

Hữu bật và chư sát đồng cung, dương đà hỏa kị xung hợp, phúc mỏng.

Hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn.

/ tả phụ, hữu bật /

Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu. (ở cung mệnh thiên di là cũng, tam phương thứ hai)

Tả hữu đồng cung, nhóm la y tử. (thìn tuất an mệnh, tháng giêng bảy tháng thân người. Xấu cung an mệnh, tháng mười người sống. Vị cung an mệnh, tháng tư người sống. Mão dậu cung an mệnh, tám tháng mười hai tháng người sống. Tam phương vật luận)

Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý.

Tả hữu giáp mệnh là quý cách. (như an mệnh ở xấu cung, tả phụ ở tử cung, hữu bật ở dần cung. Tam, ngũ, cửu, tháng mười một người sống là cũng, nếu không quý thì đại phú)

Phụ bật giáp đế là thượng phẩm. (tử vi thủ mệnh, tả hữu giáp của là cũng)

Tả hữu văn xương, vị tới thai phụ.

Tả hữu khôi việt là Phúc Thọ. (tam tinh đồng cung cung mệnh, Phúc Thọ toàn bộ mỹ. Nhược nữ mệnh phùng của, vượng phu ích tử)

Tả hữu chỉ thủ chiếu cung mệnh, ly tông thứ ra. (thân mệnh vô chính diệu là cũng. Nhược tam phương hợp tử vi thiên tướng Thiên phủ cát)

Phụ bật gặp tài quan, y bật trước tử. (cung mệnh có ngôi sao may mắn, tài quan cung tả hữu lai triêu là cũng)

Tả hữu tài quan kiêm giáp củng, y lộc phong phú. (như tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch, hoặc giả cung tài bạch ở xấu, tả ở tử, hữu ở dần, chính là giáp cũng. Cung Quan lộc cũng cùng)

Tả hữu trinh dương, tao hình đạo.

Tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

[ thiên khôi, thiên việt ]

Cung mệnh tọa quý hướng quý, hoặc được tả hữu cát tụ, đều bị phú quý.

Khôi lâm mệnh, việt thủ thân, thay đổi gần nhau, tái được ngôi sao may mắn hội hợp, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu giúp đỡ.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương. (là trời ất củng mệnh cách)

Khôi việt đồng hành, vị tới thai phụ. (giả như khôi việt thủ vu thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, đều bị phú quý. Tam phương thứ hai)

Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai. (tử vi thủ mệnh ở ngọ cung, gặp văn xương thiên khôi đồng cung là cũng)

Khôi việt mệnh thân đa chiết quế. (gia cát phương luận, ở mệnh thân tối hay, tam phương thứ hai)

Khôi việt giáp mệnh là kỳ cách. (như an mệnh ở thìn cung, khôi ở mão, việt ở tị cung là cũng)

Quý nhân quý hương, phùng của phú quý. (thân mệnh có khôi việt quý nhân, vừa kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ giúp là cũng)

Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý. (mệnh thân hay, tam phương thứ hai. Sai ai ra trình diện hình sát xung hội người bình thường)

Khôi việt phụ tinh là Phúc Thọ. (hai sao ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn)

Khôi việt gặp lại dương linh thiên không cướp thấu, cố tật vưu đa.

[ thiên mã ]

Thiên mã lâm mệnh thân cung, vị của dịch mã, chủ hiếu động. Ưa lộc tồn Tử Phủ xương khúc thủ chiếu là cát.

Thiên mã lộc tồn đồng cung, vị của lộc mã cùng bôn ba, chủ đại cát lợi. (kị sai ai ra trình diện sát dương hỏa chặn lộ không vong cập chết hết của hương, đa chủ lao khổ)

Thiên mã tọa thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng.

Thiên mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu.

Thiên mã phùng không vong chết hết, tai bệnh bất lợi.

Nữ mệnh, thiên lương gặp mã, tiện hơn nữa dâm. (thiên mã tọa mệnh, tam hợp gặp thiên lương chụp ảnh chung là cũng)

Tử vi đẩu số — luận mệnh yếu quyết

Tử vi đẩu số — đi hạn (hạ)

Tử vi đẩu số — đi hạn (thượng)

2012- 09- 10  10: 28: 16 phân loại: Tử vi đẩu số  nhãn:  tên cửa hiệu đại trung tiểu đặt

Đi hạn thôi pháp

Tử vi đẩu số đi hạn, bao quát đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời.

Đại hạn suy tính mười năm vận khí cập muốn phát sinh sự, tiểu hạn suy tính một năm vận khí cập muốn phát sinh sự, lưu niên suy tính một năm vận khí cập muốn phát sinh sự, lưu nguyệt khán một tháng vận khí cập muốn phát sinh sự, lưu nhật, lưu thời phân biệt khán một ngày đêm cập một canh giờ vận khí cập muốn phát sinh sự. Cái gọi là vận khí, vô ngoại ư cát hung họa phúc mà thôi. Dụng đẩu số thôi vận, là nhất cửa ải đại nạn, bản chỗ giảng thuật là thuộc sơ cấp nội dung.

Đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời

1, đại hạn

Đại hạn khởi pháp: Đại hạn chủ mười năm của quang vinh khô hưu cữu, họa phúc nghèo thông. Dương nam âm nữ do cung mệnh thuận đi, âm nam dương nữ do cung mệnh đi ngược chiều, mấy tuổi khởi pháp dĩ ngũ hành cục là chuẩn. Thủy nhị cục từ hư nhị tuổi lên đại hạn, mộc tam cục từ hư ba tuổi khởi đại hạn, kim tứ cục từ hư tứ tuổi lên đại hạn, đất ngũ cục từ hư ngũ tuổi lên đại hạn, hỏa lục cục từ hư sáu tuổi khởi đại hạn.

Đại hạn giai tòng mệnh cung khởi, dương nam âm nữ thuận đi, mười năm đi nhất cung. Bước đầu tiên đại hạn ở cung mệnh, bước thứ hai đại hạn ở cung phụ mẫu, bước thứ ba đại hạn ở cung phúc đức, bước thứ tư đại hạn ở cung điền trạch, đệ ngũ bộ đại hạn ở cung Quan lộc, thứ sáu bộ đại hạn ở nô bộc cung… . Như mộc tam cục sinh ra, bước đầu tiên đại hạn ở cung mệnh, biểu hiện 3- 12 tuổi mười năm này vận trình của cát hung, bước thứ hai đại hạn ở cung phụ mẫu, biểu hiện 13- 22 tuổi mười năm này vận trình của cát hung, sau đó mỗi mười năm thuận đi nhất cung, lần lượt loại suy là được.

Âm nam dương nữ đi ngược chiều, mười năm đi nhất cung. Bước đầu tiên đại hạn ở cung mệnh, bước thứ hai đại hạn ở huynh đệ cung, bước thứ ba đại hạn ở cung phu thê, bước thứ tư đại hạn ở cung tử nữ, đệ ngũ bộ đại hạn ở cung tài bạch, thứ sáu bộ đại hạn ở cung tật ách… . Như mộc tam cục sinh ra, bước đầu tiên đại hạn ở cung mệnh, biểu hiện 3- 12 tuổi mười năm này vận trình của cát hung, bước thứ hai đại hạn ở huynh đệ cung, biểu hiện 13- 22 tuổi mười năm này vận trình của cát hung, sau đó mỗi mười năm đi ngược chiều nhất cung, lần lượt loại suy là được.

Luận đại hạn mười năm họa phúc: Tựu đại hạn sở hành của cung vị, cùng với trong cung tinh diệu của miếu hãm thiện ác, hóa cát hóa hung, thậm chí đại hạn đối cung, tam hợp cung niềm vui kị xung chiếu làm sao, tế gia xem kỹ, cát thì cát luận, hung thì hung phán đoán. Nếu như đại hạn sở đáo của cung, kỳ trong cung tinh diệu toàn bộ thuộc ngôi sao may mắn, vừa nhập miếu, vượng, được địa của phương, vô kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, Hóa kị chờ hung tinh đồng cung, thì biểu thị mười năm này vận trình thuộc cát, sự nghiệp thịnh vượng, không có hung tai, cầu tài thuận lợi, mọi việc tâm tưởng sự thành, ít có phiền não ngăn trở. Nhưng nếu như đại hạn trong cung đồng thời có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, Hóa kị chờ hung tinh và ngôi sao may mắn đồng cung, thì chủ mười năm thành bại không đồng nhất, cát hung nửa này nửa nọ, có tốt có xấu. Nếu như đại hạn sở đáo của cung, kỳ trong cung ngôi sao diệu nhập không được địa, lạc hãm của phương, đồng thời lại có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, Hóa kị chờ hung tinh, thì đến đây mười năm đại hạn là hung, sự nghiệp khốn đốn, mọi việc nan như ý. Nếu như đồng thời có lưu niên ác sát rơi vào đến đây đại hạn của cung, hơn nữa tiểu hạn sở hành của trong cung có hung thần, thì dễ có quan tai, tật bệnh, rủi ro, tử vong các loại hung tai. Gặp mấy của hung tinh càng nhiều thì kỳ tai càng nặng, tai hoạ của tính chất thì lúc này lấy tinh tình mà định. Nào đó bộ đại hạn gần đi hết, yếu phùng cởi hạn là lúc, nhược cai trong cung ngôi sao may mắn khá nhiều, thì chủ một thân ít có tai hoạ, mọi việc thượng xưng thuận lợi, nhưng nếu như cai trong cung sát tinh khá nhiều, thì chủ một thân mọi việc không được thuận, có nhiều tổn hại tài, thị phi, bệnh hoạn, tai cữu các loại bất lợi, phải, phàm cởi hung hạn chi tế, hoặc nhập hung hạn chi tế, cần phải phòng ngoài ý muốn tổn thất cập bất trắc họa.

Đại hạn đi tới dần, thân, tị, hợi, ngọ cung, gặp tử vi, Thiên phủ, Thái âm, thái dương, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc chư tinh, mà lại nhập miếu, vượng, được địa của phương, thì chủ may mắn, nhân tài thịnh vượng, sự nghiệp tiến bộ, mọi việc thông thuận tốt đẹp, thậm chí có sinh con trai vào bến niềm vui.

Thái hạn đi tới thìn, tuất, xấu, vị, mão, dậu cung, gặp thất sát, liêm trinh, thiên thương, thiên sứ, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp, Hóa kị chờ ác tinh giao nhau, một thân tất phi thuận lợi, phần nhiều là phi, khẩu thiệt, nghèo khó, rủi ro, tật bệnh, nhân khẩu tử vong, sự nghiệp rách nát chờ hung sự, thậm chí tửu sắc hôn mê, bản thân tử vong chờ hung.

Đại hạn gặp tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, đều chủ điềm lành, có quan người thiên quan gia chức, sự nghiệp trôi chảy, thường nhân cũng chủ tài vận tốt lương, bận rộn như ý, gia đình tốt đẹp, thiêm nhân vào bến. Phụ nhân đi đến đây hạn cũng sẽ phùng gặp vui mừng việc, phu phụ ân ái sự hòa thuận; kinh thương người cũng sẽ liên tiếp thu lợi, tài vận tràn đầy.

Luận đại hạn động bàn:

Phán đoán suy luận đại hạn thì, dĩ đại hạn cung làm cung mệnh, xưng là “Đại hạn cung mệnh”, nghịch nhất cung là đại hạn huynh đệ cung, tái nghịch nhất cung là đại hạn cung phu thê, còn lại loại suy. Tỷ như đại hạn đi được thìn cung, thì thìn cung là đại hạn cung mệnh, mão cung là đại hạn huynh đệ cung, dần cung là đại hạn cung phu thê, xấu cung là đại hạn cung tử nữ… , đến đây xưng là “Động bàn” .

Nghiên cứu đại hạn cát hung thì, cần phải tương đại hạn đối cung và đại hạn tam hợp cung tổng thể tiến hành phán đoán suy luận, đồng thời yếu kết hợp tứ hóa phi tinh, kỳ phán đoán cách và từ nguyên mệnh bàn khán suốt đời đại cục phương pháp không khác nhiều. Như đại hạn ở thìn cung, thì muốn xem tử cung (đại hạn cung tài bạch), thân cung (đại hạn cung Quan lộc), tuất cung (đại hạn cung thiên di), cũng biết hiểu một thân ở mười năm này vận trình cát hung, thành tựu làm sao (dĩ đại hạn của tam phương tứ chính tổng thể phán đoán suy luận), bao quát tài vận làm sao (khán đại hạn cung tài bạch), sự nghiệp làm sao (khán đại hạn cung Quan lộc), ra ngoài cát hung làm sao (khán đại hạn cung thiên di), đương nhiên cũng có thể khuy của mười năm này trong, một thân huynh đệ làm sao (khán đại hạn huynh đệ cung), ái tình hôn nhân làm sao (khán đại hạn cung phu thê), tử nữ tình huống làm sao (khán đại hạn cung tử nữ), bản thân trạng huống làm sao (khán đại hạn cung tật ách), xã giao quan hệ làm sao (khán đại hạn nô bộc cung), nhà ở cập bất động sản làm sao (khán đại hạn cung điền trạch), tâm lý trạng thái cập phúc khí làm sao (khán đại hạn cung phúc đức), phụ mẫu làm sao (khán đại hạn cha mẹ của cung), các loại. Lúc này nhưng ứng với dĩ các ngoại hạng tinh là việc chính, ất cấp tinh là phụ, bính đinh mậu cấp tinh làm tham khảo. Ở phán đoán suy luận đại hạn cát hung thì, cần phải dĩ nguyên mệnh cục tác làm cơ chuẩn hậu, hợp lý cho ra kết luận. Tỷ như, nguyên mệnh thuộc phú quý của cách, suốt đời tất có đại thành tựu, năng lực thủ rất khá tài phú, địa vị cùng danh tiếng (đây là “Nguyên mệnh có định số”), như nào đó đại hạn cung mệnh cập đại hạn tài bạch, quan lộc, cung thiên di chư tinh miếu vượng hội cát, không gặp hung tinh, có thể phán đoán đến đây mười năm vận trình đại cát, một thân tất nhiên từng bước thành công, thăng chức rất nhanh, phú quý tung tin (đây là “Đi hạn có ứng với sổ”). Như nguyên mệnh bản thuộc nghèo hèn của cách, suốt đời tao nghèo, tịnh không có khả năng thu được sự nghiệp thành tựu cập tài phú, địa vị, danh tiếng (đến đây cũng “Nguyên mệnh có định số”), như vậy cho dù kỳ sở hành đại hạn cung mệnh cập đại hạn tài bạch, thiên di, cung Quan lộc chư tinh miếu vượng hội cát, không gặp hung tinh, nhưng không nên dĩ thăng chức rất nhanh, phú quý tung tin phán đoán của, kỳ vận chỉ có thể biểu thị mười năm bình ổn hoặc, hơi có tiến bộ, không có hung tai, áo cơm yên ổn hoặc phát mà vừa bại mà thôi (đến đây cũng “Đi hạn có ứng với sổ”). Bất kể là hoàn cảnh lớn không cho phép người ta phát đạt, còn là vô tình hay cố ý, còn là trời xui đất khiến, hoặc là có thật tốt kỳ ngộ đã tới, chính vô tài một nắm chặc các loại. Bất luận nguyên nhân bên trong còn là nhân tố bên ngoài, chánh sở vị tuy có kỳ vận mà vô kỳ mệnh, cho dù đi lên đại cát của vận, cũng chỉ thường thôi. Giống như một được màn cuối bệnh ung thư người đó, ăn đại lượng vào bến thuốc bổ hoặc thiên niên cỏ linh chi, nhân sâm, cũng không có khả năng khiến cho bệnh của hắn tình căn bản chuyển biến tốt đẹp, nếu như một trời sinh nhược trí người đó, thì là cho tái tốt đẹp chính là giáo dục, cũng không có khả năng khiến cho hắn trở nên thông minh đứng lên. Trung quốc thầy tướng số thuật chỗ cao minh ngay vu, không cần phải đi lo lắng hậu thiên hoàn cảnh xã hội nhân tố, chích dĩ sinh ra thời đại nhật thì làm cơ sở điểm, suy tính suốt đời vận mạng độ chuẩn xác cũng có bảy tám phần mười, hay này nhìn như tình cờ tao ngộ hoặc hết ý thương tổn sự cố, cũng là ở tử vi mệnh bàn hoặc ngày sinh tháng đẻ trung tâm năng lực sớm vài thập niên đem chuyện này tính ra lai, cổ người coi là “Trúng mục tiêu đã định trước”, đây là đến nay khoa học cũng giải thích không thông sự tình.

Luận đại hạn và sao Tứ hóa:

Ở phán đoán suy luận đại hạn thì, ứng với kết hợp sao Tứ hóa tiến hành phán đoán suy luận. Lúc này sao Tứ hóa bao quát bản năm sinh làm sao Tứ hóa (còn gọi là bản mệnh sao Tứ hóa), đại hạn chỗ cung Thiên can sao Tứ hóa (còn gọi là đại hạn sao Tứ hóa) lưỡng chủng. Như vậy giá lưỡng chủng sao Tứ hóa rốt cuộc là làm sao vận dụng ở thực tế phán đoán thượng ư?

1, đại hạn cung mệnh

Đại hạn tam hợp cung cập đại hạn đối cung phùng bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, ứng với dĩ cát phán đoán, ở đâu cung có hóa cát tức phán đoán ở đâu cung là cát, như đại hạn cung tài bạch có bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì phán đoán đến đây đại hạn mười năm tài vận hơi tệ, hóa lộc điều kiện tốt nhất, hóa quyền thứ hai, hóa khoa vừa thứ hai, đại hạn cung Quan lộc có bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì phán đoán đến đây mười năm sự nghiệp thịnh vượng, như vô hóa cát mà phùng Hóa kị, thì sự nghiệp không được thuận. Còn lại đại hạn cung mệnh, đại hạn cung thiên di phùng bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, cũng cùng đến đây để ý mà thôi. Đồng thời nên phân chia tinh tình của bất đồng mà sự tượng lại có ta sai biệt, như liêm trinh hóa lộc thiên cơ hóa lộc bất đồng ở ngoài, mặt khác, cần phải tường các trong cung chư tinh miếu hãm, cát hung số tử vi lăn lộn cập vừa phùng Hóa kị đích tình huống, phân rõ chủ yếu và thứ yếu, tiến hành châm chước, tổng hợp lại cân đối, do đó cho ra kết luận. Đại hạn phu thê, tử nữ, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu chư cung, phùng bản mệnh sao Tứ hóa, kỳ nhận định cũng y theo kể trên nguyên tắc.

2, đại hạn cung mệnh

Đại hạn tam hợp cung cập đại hạn đối cung phùng bản đại hạn tự thân hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa mà không phùng Hóa kị (như đại hạn cung Thiên can là giáp, thì dĩ giáp can lai phi tứ hóa, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị), ứng với dĩ cát phán đoán, ở đâu cung có hóa cát tức phán đoán ở đâu cung là cát, kỳ lực ảnh hưởng bỉ phùng bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa là cường. Như đại hạn cung tài bạch có bản đại hạn hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì phán đoán đến đây đại hạn mười năm tài vận hơi tệ, hóa lộc điều kiện tốt nhất, hóa quyền thứ hai, hóa khoa vừa thứ hai, đại hạn cung Quan lộc có bản đại hạn hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì phán đoán đến đây mười năm sự nghiệp thịnh vượng, như vô hóa cát mà phùng Hóa kị, thì sự nghiệp không được thuận. Còn lại đại hạn cung mệnh, đại hạn cung thiên di phùng bản đại hạn hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cũng cùng đến đây để ý. Đồng thời nên phân chia tinh tình của bất đồng mà sự tượng lại có ta sai biệt, như liêm trinh hóa lộc thiên cơ hóa lộc chỗ bất đồng, mặt khác, cần phải tường các trong cung chư tinh miếu hãm, cát hung số tử vi lăn lộn cập vừa phùng Hóa kị đích tình huống, phân rõ chủ yếu và thứ yếu, tiến hành châm chước, tổng hợp lại cân đối, do đó cho ra kết luận.

3, phùng đại hạn ứng với dĩ đại hạn sao Tứ hóa là việc chính

Bản mệnh sao Tứ hóa là là phụ, bởi vì đại hạn sao Tứ hóa so sánh bản mệnh sao Tứ hóa là cường. Đại hạn tam mới có bản mệnh hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lại có đại hạn tự thân hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì dệt hoa trên gấm, cát càng thêm cát, mười năm vận may, tất có nặng tiến bộ lớn. Nhược phùng Hóa kị ở nào đó cung, khán là bản mệnh Hóa kị còn là đại hạn Hóa kị, dĩ đại hạn Hóa kị tinh là việc chính tiến hành phán đoán suy luận. Nếu như đại hạn hóa quyền và bản mệnh Hóa kị đồng cung, thì đại hạn hóa quyền lực lượng đủ để chống đối bản mệnh không được cát; như đại hạn Hóa kị và bản mệnh hóa quyền đồng cung, nhân hóa quyền không sợ Hóa kị tập kích, sở dĩ Hóa kị chỉ là tăng phiền nhiễu, bất túc làm hại.

2, tiểu hạn

Tiểu hạn khởi pháp:

Tiểu hạn chủ một năm của quang vinh khô hưu cữu, họa phúc nghèo thông. Tiểu hạn giống nhau nam mệnh thuận đi, nữ mệnh đi ngược chiều, mà không phân âm dương. Phàm thuộc dần ngọ tuất năm sinh ra, do thìn cung khởi nhất tuổi tiểu hạn, thân tử thìn năm sinh ra, do tuất cung khởi nhất tuổi tiểu hạn, hợi mão vị năm sinh ra, do xấu cung khởi nhất tuổi tiểu hạn, tị dậu xấu năm sinh ra, do vị cung khởi nhất tuổi tiểu hạn. Nơi này tuổi là chỉ tuổi mụ. Tiểu hạn mỗi mười hai năm chuyển hoàn mệnh bàn một vòng, lại nhớ tới thì ra là cung vị.

Luận tiểu hạn họa phúc: Nếu bàn về tiểu hạn cát hung làm sao, thì ứng với thị tiểu hạn sở hành của cung vị, cùng với trong cung tinh diệu của miếu hãm thiện ác, hóa cát hóa hung là suy luận căn cứ, kỳ nhận định và phán đoán đại hạn hoàn toàn nhất trí, đồng thời cũng ứng với thị tiểu hạn của đối cung và tam hợp cung cát hung làm sao, vưu cần phải chú ý tiểu hạn đối cung sở cụ của lực ảnh hưởng.

3, lưu niên

Lưu niên khởi pháp:

Lưu niên vừa xưng thái tuế, hoặc lưu niên thái tuế, biểu một năm của cát hung họa phúc làm sao. Hôm nay năm mậu dần, thì dần là đương niên thái tuế, dĩ ở mệnh bàn dần cung khán năm nay một năm vận khí, sang năm kỷ mão, thì dĩ mão cung khán sang năm một năm vận khí.  1990 niên canh ngọ, thì dĩ ngọ cung khán cai năm một năm vận khí.  2000 niên canh thìn, thì tầm địa bàn thìn cung, dĩ định cai năm của cát hung. Lưu niên cùng tiểu hạn như nhau, mỗi mười hai năm chuyển hoàn mệnh bàn một vòng, lại nhớ tới thì ra là cung vị. Đồng thời, đương lưu niên ở nào đó cung thời gian, tiểu hạn nhất định sẽ ở tương ứng nhất cung. Như dần năm sinh nam mệnh, nhất tuổi thì lưu niên ở dần cung, tiểu hạn ở thìn cung, nhị tuổi thì lưu niên ở mão cung, tiểu hạn ở tị cung. Cho nên mỗi phùng địa chi là dần lưu niên, tiểu hạn ở tất ở thìn cung, mỗi phùng địa chi là mão lưu niên, tiểu hạn tất ở tị cung. Từ đó có thể biết, lưu niên và tiểu hạn mỗi mười hai năm một tuần hoàn, đồng thời rơi vào và mười hai năm tiền giống nhau cung vị thượng. Thế nhưng mười hai năm tiền mỗi năm và mười hai năm hậu mỗi năm tuy rằng thái tuế tiểu hạn ở đều tự giống nhau cung vị, mà kỳ cát hung căn bản cũng không khả năng như nhau, thậm chí hoàn toàn không có chỗ tương tự. Kỳ nguyên nhân là sở hành đại hạn đã và thì ra là đại hạn tịnh không giống nhau, đồng thời lưu niên địa chi tương đồng, mà lưu niên Thiên can cũng đã phát sanh biến hóa, tự nhiên, lưu niên và tiểu hạn và mười hai năm tiền sở chủ cát hung sự tượng cũng sẽ không nói hùa.

Luận lưu niên thái tuế họa phúc:

Thái tuế chủ năm này nhất tuổi của cát hung, thái tuế ưa và cát diệu cùng độ, như thái tuế trong cung là ngôi sao may mắn mà lại nhập miếu vượng nơi, thì tai khinh họa ít, thậm chí một năm đại cát, mà vô cùng sao không thuận hoà hung sự. Thái tuế và sát diệu không được mục, nhược và hung thần cùng giá trị hoặc phùng gặp, thì sống tai hoạ. Nếu như thái tuế sở đáo của trong cung đa số ác diệu, mà lại tam phương sẽ có đông đảo hung tinh, hoặc phùng lưu niên sát tinh bay vào thái tuế cung, đa chủ tứ ác thành hung.

Thái tuế đi tới tấu thư, chiếu tướng, thẳng phù, thiên thương, thiên sứ, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp, Hóa kị tinh chỗ, nhược chích phùng thượng lệ một … hai … Vị hung tinh, thì chủ nhân tài tản ly, hoặc tật bệnh khóc chờ không được cát hiện ra.

Nhược thái tuế cập đại hạn, tiểu hạn đều sai ai ra trình diện sát nặng, vừa phùng sao Hóa kỵ đồng cung hoặc gia hội, thì quan lại tao giáng cấp hoặc mất chức chờ quan tai, thường nhân chiêu tai hoạ ngoài ý muốn, mang thai người hội sanh non, tổn hại thai, ở bệnh trung tâm người hoặc tuổi tác đã cao người, thì chủ tử vong.

Nhược ác sát có ở đây không được địa chỗ, một cơn lốc của ách, đại hung, nhược tuổi hạn câu lâm ác sát hãm địa mà vô ngôi sao may mắn, mà lại trúng mục tiêu vô cứu, chủ kỳ năm khó thoát, đa tới vong nguy.

Nhược nguyên cung mệnh có kình dương hoặc đà la, có lẽ nguyên mệnh tam mới có kình dương đà la gia hội, mà lưu niên thái tuế đi tới dương đà chỗ của phương, hơn nữa thái tuế cung của tam phương tứ chính phùng có lưu dương hoặc lưu đà, là “Dương đà điệt tịnh”, một thân định tao đại nạn, tai hối sâu nặng.

Thái tuế hóa kỵ nhập thiên la địa võng lại thấy hung tinh. Nhược lưu niên là thìn năm hoặc tuất năm, thì thái tuế liền rơi vào thìn cung thiên la, tuất cung địa võng của viên, mà tam hợp sai ai ra trình diện thất sát, hoặc và thất sát cùng độ, đa chủ có tai (như thái tuế ở thìn cung thiên la, thân tử thìn tam hợp, mà thìn, thân, tử bất luận cái gì nhất cung có thất sát tọa thủ tức là).

Giả như nguyên mệnh bàn là thất sát tọa mệnh hoặc tam mới có thất sát, thái tuế canh kị đi thất sát của cung hoặc tam mới có thất sát của cung, nếu như đi đến đây lưu niên, tức là “Thất sát gặp lại”, chủ đại hung, phùng đại hạn, tiểu hạn câu cát lại vừa giảm kỳ tai hoạ, trái lại khổ nhị hạn trợ Trụ vi ngược, là năm tất dữ nhiều lành ít, sự nghiệp đại bại, nặng người quan tai lao ngục, hay là bị thương tàn phế tử vong.

Phàm đại hạn, tiểu hạn, thái tuế, đều phạ đi thiên thương thiên khiến cho nơi, phạ đi thiên không Địa kiếp nơi, phạ đi kình dương đà la nơi, cập dương đà xung chiếu nơi. Phạ cởi hung hạn, phạ phùng hung hạn. Lại sợ thương khiến cho, kiếp không, dương đà tịnh giáp tuổi hạn (như thiên sứ ở dần, thiên thương ở tử, tuổi hạn ở xấu cung, tức là thương khiến cho tịnh giáp nơi. Dương đà giáp hạn cũng thế, nhân dương đà thủ mệnh, còn là hung, huống giáp hạn, đồng dạng thuộc hung). Nhược gặp gỡ thuật của triệu chứng xấu, nếu muốn bình an vô sự hoặc tai hoạ giảm bớt, cần phải khán có hay không có thọ tinh tử vi, thiên đồng, thiên lương, tham lang tọa cung mệnh hoặc ở tuổi hạn cung, nếu có thì có thể giải trừ hung. Phàm dục tế thôi, canh cần phải khán nguyệt giá trị ác sát, nhật giá trị ác sát, gia thấu hay không. Nói chung lớn hơn hạn, tiểu hạn, thái tuế cập nguyệt, nhật, thì lục người, tham tường cát hung suy đoán của. Luận khổ hạn cập thái tuế của cát hung, cần phải tường đại hạn độc thủ, cát hung làm sao; tiểu hạn độc thủ, cát hung làm sao; thái tuế độc thủ, cát hung làm sao. Tuổi hạn câu hung thì hung. Vừa khán đại hạn và tiểu hạn tương phùng, cát hung làm sao, đại hạn phùng thái tuế, cát hung làm sao, tiểu hạn phùng thái tuế, cát hung làm sao, dĩ định họa phúc. Vừa khán thái tuế xung đại hạn, tiểu hạn, thái tuế xung dương, đà, thất sát, sau đó có thể phán đoán cát hung. Ở phán đoán suy luận đương niên vận khí thì, phải coi trọng đinh cấp tinh và mậu cấp tinh (tức lưu niên tương tiền chư tinh và lưu niên tuổi tiền chư tinh, tên gọi tắt là lưu tinh) tác dụng. Quan sát lưu tinh bay vào bản mệnh bàn các cung đích tình huống, dĩ bay vào nguyên cung mệnh là việc chính, bay vào tam hợp cung cập đối cung là phụ, phán đoán suy luận một năm tạp tượng (nơi này của nguyên cung mệnh là chỉ bản mệnh cung mệnh, mà không phải là chỉ đại hạn cung mệnh hoặc lưu niên cung mệnh), tỷ như có đại hao tinh bay vào nguyên cung mệnh hoặc nguyên cung tài bạch, khả năng tiền tài trên có tổn thất hoặc giác đại chi, chỉ bối bay vào nguyên cung mệnh phòng có tiểu nhân hãm hại. Các loại. Cần phải chú ý, lưu tinh chích khởi tác dụng phụ trợ, nhưng cần phải dĩ đại hạn, lưu niên trong cung chư tinh của cát hung và miếu hãm làm chính phán đoán.

Luận lưu niên động bàn:

Phán đoán suy luận lưu niên thái tuế cát hung thì, dĩ lưu niên chỗ ở cung vị làm cung mệnh, xưng là “Lưu niên cung mệnh”, nghịch nhất cung là lưu niên huynh đệ cung, tái nghịch nhất cung là lưu niên cung phu thê, còn lại loại suy. Tỷ như lưu niên đi được thìn cung, thì thìn cung là lưu niên cung mệnh, mão cung là lưu niên huynh đệ cung, dần cung là lưu niên cung phu thê, xấu cung là lưu niên cung tử nữ… , đến đây xưng là “Động bàn”, và đại hạn động bàn nguyên lý hoàn toàn tương đồng. Nghiên cứu lưu niên cát hung thì, cần phải tương lưu niên đối cung và lưu niên tam hợp cung làm chỉnh thể, tịnh kết hợp tứ hóa phi tinh, do đó phán đoán suy luận một năm vận khí, kỳ phán đoán cách và do nguyên mệnh bàn khán suốt đời đại cục phương pháp không khác nhiều. Như lưu niên địa chi là thìn, lưu niên liền ở thìn cung, trừ xem xét thìn cung tinh diệu cát hung ngoại, còn phải xem tử cung (lưu niên cung tài bạch), thân cung (lưu niên cung Quan lộc), tuất cung (lưu niên cung thiên di), cũng biết hiểu một thân ở một năm này vận trình cát hung, thành tựu làm sao (dĩ lưu niên cung vị tam phương tứ chính tổng thể phán đoán suy luận), bao quát tài vận làm sao (khán lưu niên cung tài bạch), sự nghiệp làm sao (khán lưu niên cung Quan lộc), ra ngoài cát hung làm sao (khán lưu niên cung thiên di), đương nhiên cũng có thể khuy của giá trong một năm, một thân huynh đệ làm sao (khán lưu niên huynh đệ cung), ái tình hôn nhân làm sao (khán lưu niên cung phu thê), tử nữ tình huống làm sao (khán lưu niên cung tử nữ), bản thân trạng huống làm sao (khán lưu niên cung tật ách), xã giao quan hệ làm sao (khán lưu niên nô bộc cung), nhà ở cập bất động sản làm sao (khán lưu niên cung điền trạch), tâm lý trạng thái cập phúc khí làm sao (khán lưu niên cung phúc đức), phụ mẫu làm sao (khán lưu niên cha mẹ của cung), các loại. Lúc này nhưng ứng với dĩ các ngoại hạng tinh là việc chính, ất cấp tinh là phụ, bính đinh mậu cấp tinh muốn làm là tham khảo, nhất là bất khả quên đinh cấp tinh và mậu cấp tinh (tức lưu niên tương tiền chư tinh và lưu niên tuổi tiền chư tinh) tác dụng.

Luận lưu niên và sao Tứ hóa:

Ở phán đoán suy luận lưu niên thì, ứng với kết hợp sao Tứ hóa tiến hành phán đoán suy luận. Lúc này sao Tứ hóa bao quát bản năm sinh làm sao Tứ hóa (còn gọi là bản mệnh sao Tứ hóa), đại hạn chỗ cung Thiên can sao Tứ hóa (còn gọi là đại hạn sao Tứ hóa), lưu niên Thiên can sao Tứ hóa (còn gọi là lưu niên sao Tứ hóa) ba loại. Nhân hạn năm sao Tứ hóa phi bố cách huyền diệu nhất, hết sức phức tạp và cao thâm, bản chỗ chích giới thiệu trong đó cơ bản nhất mà thô thiển nội dung. Lúc này cần phải chú ý, hôm nay năm 1998 năm can chi là mậu dần, thì lưu niên Thiên can là mậu, suy đoán nông lịch 1998 năm vận khí thì, thì yếu dĩ mậu can lai phi sao Tứ hóa, mà không năng lực dĩ mệnh bàn thượng dần cung bản thân Thiên can lai phi tứ hóa, tỷ như mệnh bàn thượng dần cung Thiên can là giáp, bất khả dụng giáp can lai phi tứ hóa. Sáu mươi một giáp một luân hồi, năm nay mậu dần, sáu mươi năm sau vừa phùng mậu dần năm, mặc dù đang nguyên mệnh bàn thượng, cung vị cùng tồn tại dần cung, lưu niên Thiên can cũng tương đồng, đều là mậu, nhưng đại hạn phát sanh biến hóa, người tuổi tác cũng phát sanh biến hóa, sở dĩ hai cái này mậu dần, sở chủ cát hung lại sẽ không là giống nhau. Đồng thời, tử vi đẩu số lưu niên này đây mỗi một năm tháng giêng mùng một làm một năm bắt đầu, tháng chạp ba mươi (hoặc hai mươi chín) làm một năm kết thúc, mà không phải dĩ lập xuân là bắt đầu.

Bản mệnh sao Tứ hóa và đại hạn sao Tứ hóa phía trước văn đã có trình bày và phân tích, như vậy lưu niên Thiên can sao Tứ hóa rốt cuộc là làm sao và tiền lưỡng chủng sao Tứ hóa kết hợp, vận dụng ở thực tế phán đoán thượng ư?

1, phán đoán suy luận lưu niên vận khí thì, ứng với dĩ lưu niên sao Tứ hóa là việc chính, đại hạn sao Tứ hóa là phụ, bản mệnh sao Tứ hóa làm tham khảo, nghiêm chỉnh mà nói, bản mệnh sao Tứ hóa đối lưu năm lực ảnh hưởng quá nhỏ.

2, lưu niên sao Tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: Nếu như lưu niên cung mệnh, lưu niên cung mệnh đối cung (tức lưu niên cung thiên di), lưu niên cung mệnh tam hợp cung (tức lưu niên cung tài bạch và lưu niên cung Quan lộc) hội chiếu liễu cai lưu niên hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì cai năm ứng với dĩ cát phán đoán, nếu như đồng thời vừa phùng lưu niên Hóa kị, thì dĩ cát chỗ giấu hung luận của, canh cần phải tường xem xét ra sao cung Hóa kị, để làm ra cụ thể phán đoán. Nếu như lưu niên cung mệnh, cung thiên di, cung tài bạch, cung Quan lộc không có hội chiếu thượng lưu năm Thiên can hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì cai lưu niên bình thường. Nếu như lưu niên cung mệnh, cung thiên di, cung tài bạch, cung Quan lộc trung tâm nhất cung phùng thượng lưu năm Hóa kị, thì cai cung tác không được cát luận của. Tỷ như lưu niên cung mệnh có lưu niên Hóa kị tinh bay vào, thì cai năm vận khí không tốt, sẽ có không được thuận, tật bệnh, tranh chấp, thị phi chờ hung. Có lẽ lưu niên cung thiên di có lưu niên Hóa kị tinh bay vào, thì cai năm ra ngoài bất lợi, hoặc ra ngoài có tai hoạ, không được thuận chờ. Có lẽ lưu niên cung tài bạch có lưu niên Hóa kị tinh bay vào, cai năm tài vận thượng liền có phân tranh, rủi ro, tiêu hao việc. Có lẽ lưu niên cung Quan lộc có lưu niên Hóa kị tinh bay vào, cai tuổi tác nghiệp liền sẽ không thuận lợi, phòng thất trách, thất nghiệp, trong công tác bất lợi tình huống xuất hiện. Trừ lưu niên cung mệnh tam phương tứ chính ở ngoài, đối lưu năm cái khác cung vị cũng có thể án đồng dạng nguyên tắc xử lý, tỷ như lưu niên cung phu thê gặp lưu niên Hóa kị tinh bay vào, ứng với phòng thê tử sinh bệnh, có tai hoặc phu thê bất hòa, ly hôn, ở riêng chờ, đồng thời nên chú ý tình cảm vợ chồng.

3, đại hạn sao Tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: Lưu niên là do đại hạn quản hạt, một đại hạn quản mười năm, mười năm này vận khí tốt phôi là do đại hạn thống lĩnh. Cũng không phải thuyết, mười năm này mỗi một năm vận khí đều đi được hảo, tài khiến cho giá bộ đại hạn trở nên hảo, có lẽ mười năm này hàng năm vận khí đều phôi, tài khiến cho giá bộ đại hạn trở nên phôi đứng lên. Giá bộ đại hạn hảo, mà trong đó có chút lưu niên đi được phôi, thì cho thỏa đáng trung tâm có phôi, tái phôi cũng phôi không được đi nơi nào, hoặc là tạm thời phôi. Giá bộ đại hạn phôi, mà trong đó có chút lưu niên đi được hảo, thì là phôi trung tâm có hảo, cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào, hoặc là tạm thời hảo. Đại hạn đi được hảo, lưu niên cũng đi được hảo, tự nhiên là tốt hơn gia hảo. Đại hạn đi được phôi, lưu niên cũng đi được phôi, tự nhiên là phôi càng thêm phôi, đảo mi cực độ. Bởi vậy, đại hạn sao Tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng trọng đại. Nếu như lưu niên cung mệnh tam phương tứ chính (tức lưu niên cung mệnh, lưu niên cung thiên di, lưu niên cung tài bạch, lưu niên cung Quan lộc) phùng gặp gỡ đại hạn Thiên can hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, mà không phùng Hóa kị, thì cai lưu niên may mắn, khán ở đâu cung xong cát hóa, liền biết rốt cuộc là làm sao một may mắn pháp. Tỷ như đại hạn Thiên can hóa lộc nhập lưu niên cung Quan lộc, thì cai tuổi tác nghiệp trong công tác liền cát lợi ý tưởng và xông ra biểu hiện, mà lúc này, không cần khứ tính toán lưu niên cung Quan lộc là ở bản mệnh bàn thuộc cái gì cung. Nếu như lưu niên tam phương tứ chính phùng đại hạn Thiên can Hóa kị, thì đến đây năm sẽ không ứng với tác cát phán đoán, ở đâu cung phùng Hóa kị dù cho đối ở đâu cung bất lợi, như lưu niên cung mệnh phùng đại hạn Hóa kị, thì cai năm vận khí liền sẽ không thông thuận, liêm trinh Hóa kị phòng sinh bệnh hoặc huyết quang, thiên cơ Hóa kị chỉ có bất lợi ba động các loại, mà lúc này, không nên đi quản lưu niên cung mệnh là ở bản mệnh bàn thuộc cái gì cung.

4, lưu niên sao Tứ hóa đối đại hạn ảnh hưởng: Đại hạn sao Tứ hóa đối lưu năm có tác dụng lực, mà lưu niên sao Tứ hóa đối đại hạn cũng có tác dụng lực, nếu như lưu niên Hóa kị tinh bay vào đại hạn cung, đa chủ là năm có tai, bay vào đại hạn cung phu thê hoặc cung lộc cung, nên chú ý quan hệ vợ chồng, luyến ái người chỉ tao ngộ thất tình việc, trong công tác cũng gặp phải bất lợi. Cái khác có thể suy một ra ba, tự hành lĩnh ngộ.

5, lưu niên sao Tứ hóa một vốn một lời mệnh ảnh hưởng: Lưu niên sao Tứ hóa một vốn một lời mệnh có ảnh hưởng lực, nhưng lực ảnh hưởng điều không phải rất lớn. Mà trên thực tế lúc này trọng điểm ứng với đặt ở bản mệnh cung và cung thiên di, lưu niên hóa cát nhập bản mệnh cung và cung thiên di, chủ cát. Lưu niên Hóa kị nhập bản mệnh cung và cung thiên di, chủ hung. Lưu niên tứ hóa nhập bản mệnh cung và bản mệnh cung thiên di bên ngoài các cung, hầu như đối cai năm vận khí cát hung một có ảnh hưởng gì.

6, bản mệnh sao Tứ hóa đối lưu năm ảnh hưởng: Bản mệnh sao Tứ hóa (tức năm sinh làm tứ hóa) chích đối đại hạn có tác dụng, đối lưu năm (hàm lưu năm trở xuống) cơ bản không thấu đáo tác dụng lực.

4, lưu nguyệt

Lưu nguyệt khởi pháp: Tử vi đẩu số mệnh bàn thượng có thể suy tính mỗi một tháng cát hung làm sao, suy tính nguyệt vận trước hết yêu cầu ra lưu niên đấu quân. Phương pháp là ở mệnh bàn thượng tìm được lưu niên địa chi chỗ ở cung vị, ở cai cung vị khởi tháng giêng, nghịch sổ tới bản thân sinh nguyệt chỉ, lại do sở chỉ cái kia cung vị đồ mở nút chai thì, thuận số tới bản thân sinh thì chỉ, lúc này sở dừng lại cung vị tức là cai lưu niên đấu quân chỗ. Có lẽ có thể tiên án kể trên phương pháp tiên yêu cầu ra tử năm đấu quân, lại do tử năm đấu quân chỗ cung vị đồ mở nút chai, thuận đi được muốn hỏi bốc lưu niên địa chi chỉ, thì là cai lưu niên đấu quân chỗ. Lưu niên đấu quân sở rơi cung vị là cai lưu niên tháng giêng, thuận đi nhất cung là hai tháng, tái thuận đi nhất cung là ba tháng… Mãi cho đến mười hai tháng, một tháng đi nhất cung, tuần hoàn mệnh bàn một vòng. Như gặp lưu niên trung tâm có tháng nhuận, thì dĩ cai tháng nhuận mười lăm nhật phân giới, hơn nửa tháng tác tiền một tháng, hạ nửa tháng tác hậu một tháng.

Luận lưu nguyệt của cát hung: Đấu quân mỗi trải qua một tháng thuận đi nhất cung, kỳ mỗi tháng của cát hung quan pháp hoàn toàn đồng ý với khổ hạn, gặp cát thủ chiếu thì tác cát luận, bằng không hung phán đoán, hoặc cát đa hung ít, hoặc dữ nhiều lành ít, hoặc cát hung nửa nọ nửa kia. Ở phán đoán suy luận mỗi tháng vận khí thì, phải coi trọng đinh mậu cấp tinh (lưu niên tương tiền chư tinh và lưu niên tuổi tiền chư tinh, tức lưu tinh) tác dụng. Quan sát 24 khỏa lưu tinh bay vào lưu nguyệt cung vị đích tình huống, dĩ bay vào lưu nguyệt cung mệnh là việc chính, tam hợp cung cập đối cung là phụ tiến hành phán đoán suy luận. Lưu tinh chích khởi tác dụng phụ trợ, giả như trong cung chủ tinh miếu vượng, rất có ngôi sao may mắn đồng cung, gia sẽ nói, cho dù lưu tinh trung tâm có hung tinh nhập chủ, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Thế nhưng trong cung đứng đầu tinh là lạc hãm, vừa có mấy người hung tinh đồng cung, gia hội, rất có lưu tinh trung tâm hung tinh nhập chủ nói, chuyện phiền toái chỉ sẽ có gia tăng.

Luận lưu nguyệt động bàn: Lưu nguyệt đi được cung vị là lưu nguyệt cung mệnh, nghịch nhất cung là lưu nguyệt huynh đệ cung… . . . , kỳ nguyên lý và đại hạn, lưu niên thái tuế động bàn nguyên lý tương đồng. Luận lưu nguyệt và sao Tứ hóa: Ở thôi nguyệt vận thì, cũng ứng với kết hợp sao Tứ hóa tiến hành phán đoán suy luận. Mà lúc này sao Tứ hóa, ứng với dĩ lưu niên Thiên can tứ hóa thành chủ, lưu niên Thiên can sao Tứ hóa đối lưu nguyệt lực ảnh hưởng lớn nhất, thứ nhì yếu lo lắng đại hạn sao Tứ hóa, đại hạn sao Tứ hóa đối lưu nguyệt cát hung cũng có giác đại lực ảnh hưởng.

5, lưu ban ngày lưu nguyệt chỗ ở cung vị lúc đầu nhất, thuận kim đồng hồ xoay tròn, một ngày đi nhất cung, từ mùng một tới ba mươi, trục thứ mỗi cung tuần quá. Như lưu nguyệt cung ở dần cung, thì cai đầu tháng nhất cũng ở dần cung, mùng hai ở mão cung, đầu tháng ba ở thìn cung… . Đương nhiên lưu nhật chỗ ở cung vị gặp phải trùng điệp đích tình huống, như lúc ban đầu vừa cùng mười ba nhật, ngày hai mươi lăm, mùng hai và mười bốn nhật, hai mươi sáu nhật… Hội trùng điệp ở nhất cung. Rất hiển nhiên, mùng một và mười ba, ngày hai mươi lăm cát hung chắc chắn sẽ không như nhau, một thân sở phùng gặp việc tình cũng không hội tương đồng, mà lưu nhật cung vị nhưng ở đồng nhất vị trí, đồng thời tuổi hạn cập lưu nguyệt chỗ nơi vừa không có phát sinh biến hóa, cái này xuất hiện mâu thuẫn, khó có thể tự bào chữa. Về phần giải quyết như thế nào vấn đề này, cổ nhân không có nói. Là điều hòa cái này mâu thuẫn, người thời nay có nhiều phát minh, nhưng cái khó dĩ nói cũng có lý, đồng thời dùng cho thực tiễn thì không hề chuẩn. Bản thân cho rằng, phải làm kết hợp lưu nhật Thiên can tiến hành suy tính. Nhưng giá thủy chung là tử vi đẩu số trung tâm khó có thể một điều đình trắc trở. Nhân sự to và nhiều, này thật nhỏ sự tình vốn là không có khả năng toàn bộ thôi cho ra lai, lưu ban ngày hạ, tự vô cùng tinh yêu cầu, nhược cần cù hơn thế, có “Nịch vu sổ thuật” của ngại, phi quân tử gây nên. Giới hạn trong học thức, nơi này bất năng thâm nhập giảng thuật.

6, lưu thời dĩ lưu nhật sở rơi cung vị đồ mở nút chai thì, thuận đi nhất cung là giờ sửu, do tử tới hợi, một canh giờ đi nhất cung, một ngày đêm đi hoàn mười hai cung, có thể khuy biết mỗi canh giờ vận khí đi ở mệnh bàn ở đâu cung, cát hung làm sao.

Đại hạn: Khi ngươi xem xong rồi cố định mệnh bàn các cung vị của đặc tính hậu, đầu tiên muốn xem đại hạn tiêu sái thế, tức đại hạn của cung vị, bả cung mệnh dĩ đại hạn cung vị khán của (mệnh bàn tinh viên của dời đi), cái khác các cung theo chuyển động cố định mệnh bàn ngôi sao diệu toàn bộ bất động, chỉ có cung vị động. Tái định tam phương tứ chính, như đại hạn nhập tử vị, tức tá tử vị là sau này mười năm của cung mệnh, thân vị là tài cung, thìn vị là cung lộc, ngọ là thiên di, hơn nữa đại hạn can cung của lộc tồn cập sao Tứ hóa (khôi, việt không cần) dĩ khán cố định bàn của yếu lĩnh, nhìn đại hạn trong vòng mười năm hành trình vận cát hung và các cung của biến hóa mà phán đoán của.

Tiểu hạn: Phân tích xong mười năm đại hạn đi vận của cát hung hậu, đón khán tiểu hạn, tiểu hạn này đây sinh ra năm chi lai khởi đoán như dần ngọ tuất dĩ thìn cung khởi nhất tuổi, nam thuận nữ nghịch không ngừng vận hành, tiểu hạn sở rơi cung vị, tức là cai cung vị năm đó cung mệnh, dĩ khán đại hạn đồng dạng yếu lĩnh đến xem, cai lưu niên bản thân của vận hành, định ra tam phương tứ chính hậu, ở hơn nữa cai cung của can cung tứ hóa (khôi, việt không cần), thấy rõ ràng lộc tồn, dương, đà cập sao Tứ hóa rơi vào tiểu hạn cái gì cung vị, tái xem thêm là đại hạn cái gì cung vị, cung mệnh là đại hạn cái gì cung vị, cung vị của đặc tính cần phải lưu ý, như tiểu hạn cung mệnh nhược rơi vào đại hạn cung Quan lộc, ứng với đặc biệt lưu ý sự nghiệp hoặc phu thê phương diện sự, dĩ khán cố định bàn yếu lĩnh lai phân tích tiểu hạn mệnh bàn, tức có thể nhìn ra cai năm bản thân đi vận của thuận nghịch và cát hung.

Thái tuế: Này đây lên trời ban tặng mỗi người, hoàn cảnh chung quanh của biến hóa là ngoại lai nhân tố, lên trời dành cho mỗi người tương đồng của phân lượng, nhưng mỗi người thừa thụ, nhân thụ mỗi người của vận hạn mà có chỗ bất đồng tạo hóa, nói cách khác thái tuế cung vị và tứ hóa đều giống nhau, nhưng đối với người ảnh hưởng lại lớn không giống nhau, thái tuế lưu niên cung mệnh dĩ lưu niên địa chi sở rơi của cung vị là mệnh viên, tái dĩ mệnh viên tam phương tứ chính đến xem đương niên thái tuế lưu niên đối với mình vận trình của ảnh hưởng trình độ.

1. Tiên khán thái tuế rơi vào cố định mệnh bàn cái gì cung vị.

2. Thái tuế tứ hóa yếu dĩ thái tuế mệnh bàn là việc chính.

3. Thái tuế của lộc tồn, dương, đà, khôi, việt thì cần phải dĩ tiểu hạn mệnh bàn là việc chính.

4. Thái tuế của mệnh bàn dĩ tam phương tứ chính tinh diệu tốt phôi cập mạnh yếu lai phân.

Lưu nguyệt: Lưu nguyệt phân thái tuế lưu nguyệt (chủ ngoại lai nhân tố), tiểu hạn lưu nguyệt (bản thân của vận trình) lưỡng chủng, phân rõ nội ngoại, các hữu sở tư, thái tuế lưu nguyệt cố định dĩ dần cung khởi tháng giêng, dĩ thái tuế lưu nguyệt của can cung khởi tứ hóa, dĩ dần cung khởi tháng giêng của mệnh viên, dựa vào đến đây thuận đi và phân tích yếu quyết và thái tuế lưu niên luận pháp tướng cùng. Tiểu hạn lưu nguyệt do đấu quân sở rơi của cung vị khởi tháng giêng do sở tưới của cung vị cố định can chi khởi tứ hóa, hóa cai cung vị là lưu nguyệt của mệnh viên khán cai nguyệt của vận trình cát hung.

1. Tiểu hạn sao Tứ hóa cùng với dương đà sở rơi cung vị, đấu quân lưu nguyệt phùng của cần phải đặc biệt lưu ý.

2. Đại hạn hoặc tiểu hạn sở đi cung vị, chính tinh nếu như phùng phá hoặc lạc hãm thì đặc biệt chú ý lưu niên sao nhỏ của đặc tính, cập sở chủ chuyện.

Lưu nhật: Thái tuế lưu ban ngày ngũ hổ độn pháp suy tính hoặc tham chiếu lịch vạn niên là được, tiểu hạn lưu ban ngày lưu nguyệt sở rơi biết cung vị lúc đầu nhất, thuận đi suy tính như lưu nguyệt ở ngọ cung, ngọ tức mùng một, vị cung tức mùng hai… … .

Lưu thời: Dĩ tiểu hạn lưu nhật đồ mở nút chai thì (thái tuế lưu nhật không tính là lưu thời), thuận đồng hồ báo thức phương hướng suy tính, như lúc ban đầu nhất ở ngọ cung, giờ tý tức ở ngọ cung, giờ sửu tức vị cung. . .

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数——入门

(一)须了解的基本概念:

●天干与地支

○十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

○十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

●五行生克制化

○五行相生:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金

○五行相克:金克木、木克土、土克水、水克火、火克金

●排盘(最简单,一天就会):坊间已有无数的紫微斗数排盘书籍,任何一本都行。(黑猫白猫,只要能抓到老鼠就是好猫)

●十二宫的定义与实际应用

○命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫(朋友宫)、官禄宫(事业宫)、田宅宫、福德宫、父母宫等十二个宫位以逆时钟方向来排列,实际应用容往后再详细分析。

●星性:将以具体并形象化等较容易理解的方式来帮助记忆。

●宫与星之间的相互关系

●星与星之间的相互观系

●格局

●四化星的应用:化禄、化权、化科、化忌的解析。

●命盘与实际生活相配合(最困难,但这也是紫微教室的终极目标)

基本上,我所列的这些基本概念在坊间的大部份紫微斗数书籍里都应该有提到,只是我将以不同的表达方式,活用这些最基本也最重要的原则。

(二)紫微斗数斗数学习的流程图: 斗数历史  →  天干  →  地支  →  十二宫定位  →  排盘原理  →  斗数星性  →  斗数格局  →  斗数四化  →  实际应用

十二宫  

紫微斗数的结构,除了星系以及吉曜、凶曜之外,最重要的环节在于十二宫。

所谓十二宫,是命宫、父母宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫、事业宫、福德宫、田宅宫。前五宫属于家庭关系,后七宫主要属于社会关系。其中六个宫位与感情有关,称为六亲宫,即命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、仆役宫、父母宫;另外六个宫位与感情无关,称为非六亲宫,即财帛宫、疾厄宫、迁移宫、事业宫、田宅宫、福德宫。

也就是说,先根据人的出生年月日时,将十二宫的位置排定,然后依照公式,将各系星曜以及杂曜推算出在那一垣,便知某宫有些甚么星曜,然后据之以论断吉凶,以及各种人事变化。

命宫所主,为人的容貌、性格、才能,以及一生的成败关键,以及对父母、子女、夫妻、兄弟、朋友间的关系。

父母宫所主,为父母对自己的影响,有无益荫,抑或反而有损,父母与自己间的感情如何,以至父母方面的亲友对自己的影响。

兄弟宫所主,为兄弟与自己的关系,有助力抑无助力,或甚至对自己有害;感情厚薄亲疏如何。以至兄弟方面的朋友对自己的影响。

夫妻宫表示夫妻间的关系是否和谐,性格是否相投,以及有无生离死别的情况。

子女宫主要表示生殖力的强弱,以及子女与自己的缘份厚薄。

财帛宫主财富多寡,易得抑或难得,善于理财还是不善于理财,其人喜正道求财,抑或专喜发横财等等对财富的态度。

疾厄宫主人的体魄特征易于患何种病患。

迁移宫主人的活动能力强弱。

奴仆宫主自己与部属之间的关系,服众抑或不服众。

事业宫主自己与上司及事业伙伴间的关系,以及适宜从事何种职业。

福德宫表示生活享受的品味,以及物质生活的优劣。

田宅宫表示置业的能力。

大限流年与宫位哲学

大限起法:

以局数而定。

水二局自命宫起二到十一岁。

木三局自命宫起三到十二岁。

金四局自命宫起四到十三岁。

土五局自命宫起五到十四岁。

火六局自命宫起六到十五岁。

阳男阴女自命宫顺行,阴男阳女自命宫逆行。

大运四化即以大运命宫所在宫位之天干来定。

流年看法:

先找出该流年地支。以流年地支微流年命宫宫位所在。今年戊寅年,流年命盘皆在寅宫。

流年年干定流年四化。 以生年与大运流年的星球碰撞以及移宫换位,加上四化飞星即可论断。

命宫与迁移宫的宫位哲学:

命宫表示现在、本地、本身的特质。迁移宫表示未来、外地,他人对自己的看法。命宫比迁移宫好,则适合在本地发展。迁移宫比命宫好,则适合在外地发展。命宫、迁移宫化忌本身未必有危险,但是会很忙碌,不能闲下来。

兄弟宫与仆役宫的宫位哲学:

兄弟宫表示兄弟姊妹与自己的关系。仆役宫表示自己与朋友的关系。兄弟宫是早期人际关系的基础,仆役宫则为人际关系的开展结果。兄弟宫与仆役宫好,与母亲缘深。

夫妻宫与官禄宫的宫位哲学:

夫妻宫表示配偶特质,以及自己与配偶的关系。官禄宫表示自己的事业,也表示别人对配偶的看法。夫妻感情不好,事业至少毁了一半。夫妻宫化权,则荫夫事业。

子女宫与田宅宫的宫位哲学:

子女宫表示子女特质,也可以看夫妻「恩爱」关系。田宅宫表示不动产状况。以离婚来看,子女宫化忌的机率可能比夫妻宫化忌还高。好阳宅出好子孙。阴宅决定子孙性格。田宅宫有阴煞,考虑重置祖坟。

财帛宫与福德宫的宫位哲学:

财帛宫可以看财运,以及物质生活。福德宫看前世修为,以及精神生活。福德宫可以表示内心所想。比方说武曲坐福德,往往表示「哈财」。前世之修行,今生之所得。福德宫表示别人对本人物质能力的看法。

疾厄宫与父母宫的宫位哲学:疾厄宫表示自己的身体状况,以及吉凶祸福。父母宫表示父母与自己的关系,尤其是父亲。父母宫也表示文书。父亲生病,考试不会好。疾病以及体质多为遗传。

十二宫相关事项

命宫

看一个人的个性,脾气 、性情、特质、身上的特征由命宫来看。

看个性可参考下述宫位:

一、命宫。

二、福德宫(潜意识)。

三、身宫。

四、参考迁移宫。

看长相可参考下述宫位:

一、命宫。

二、福德宫(潜意识)。

三、身宫。亦可看身体的疾病。业障病:看福德宫。

兄弟宫

一、看你与兄弟间的感情是否融洽。

二、看你与兄弟间彼此相处态度。

三、看你与兄弟间缘分是否浓厚。

四、看你与兄弟姊妹间的未来成就。

五、他们的个性。

夫妻宫

一、你对感情的态度。

二、夫妻间的对应关系。

三、与配偶的缘分。

四、你对配偶的态度。(最主要)〝对方〞对你的态度要看官禄宫。

***夫妻有共运之气,要判断夫妻是否会离婚,要看对方的夫妻宫是否有此气。

子女宫

一、子女的个性、特性。

二、与子女的缘分。

三、对子女的态度。若再看你子女的父母宫会更仔细。亦可由此看夫妻间的性生活。

天喜所在的宫位(天喜宫),看夫妻间的性行为、生小孩、结婚等事。

仆役宫

一、交往朋友的层次。(是达官贵人呢?或是贩夫走卒?)

二、与朋友的对应关系、缘分。

三、朋友对你是否有伤害。

四、员工、部属(如果你是老板)。

父母宫

一、看父母之间的对应关系、个性、特质。

二、你和父母之间的对应关系。

三、和父母之间的缘分。

=========================

以上为六亲宫,以下六宫与感情无关,所以是非六亲宫。

财帛宫

一、一生进财顺不顺。

二、金额大小。

三、财进来快慢(怎么进来?有无曲折?中途是否有变?)。

疾病宫

一、疾病灾难的来源。

二、配合命宫、身宫、福德宫可看一生最困扰你、最苦恼你的事情(烦恼的来源)。

迁移宫

一、出外的际遇。

二、遭遇的人、事物(不论你认识不认识)。

三、出外会遇到的任何情况。

四、在外的交通状况。

五、人际关系(人缘的好坏、是否有人缘)。

官禄宫

一、自己与上司及事业伙伴间的关系

二、以及适宜从事何种职业。

三、事业旺衰的可能走向。

田宅宫

一、住家的环境。

二、家中的摆设、装潢。

三、在家的情况。

四、看什么时候适合买房子?会不会有?怎么来的?

从古至今,从八字到紫微斗数,〝田宅宫〞一直都有「财库」的说法。

在紫微斗数中的财库是指大限中的「田宅宫」而言,为什么要专指大限中的田宅宫呢?因为财富的累积或消耗通常要经过一段时间,所以十年是一个很好的时间。

就先天的田宅宫来说有家宅与不动产方面的解释,如果田宅宫组合好属旺吉,当然就有置产的可能,如果组合不好那就没有了。

当然最重要的就是你自己的意愿了,如果你的财库旺盛,有闲钱置产,而你又有意愿当然就适合买房子,只是并非每个财库旺的人都会愿意置产,因为在财物分配(支配)上原本就是一种选择,就命理上来说当然不能硬性规定,不过在买房子之前看田宅宫这是应该不会错的。

福德宫

一、看你的祖德是否庇荫。

二、看你的潜意识个性。

三、看你的财源。主星特质

星性

紫微斗数包括了北斗及南斗两组星群:

(1)北斗星群:紫微星、天机星、太阳星、武曲星、天同星、廉贞星等六颗甲级主星。

(2)南斗星群:天府星、太阴星、贪狼星、巨门星、天相星、天梁星、七杀星、破军星等八颗甲级主星。

合计主星共有十四颗,且各星之间有其内蕴之五行特性, 其中大部分具有水的特质。

以下为整理的水星资料,并以假想之刻度尺来度量其相对之水流速﹝并非正确值﹞。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

破军———————–          

贪狼——————   

廉贞————–

太阴———-

天相——–

巨门——

天同—-     

破军: 爆破力十足的星,主动积极力强,可以具冲击性的瀑布水流代表之。

贪狼: 积极性强,反应速度快,但比破军多了一点慧黠,可以山涧水流代表之。

廉贞: 表面看似平稳,其实内心暗潮汹涌,可以大瀑布之前的水面水流代表之。

太阴: 缓缓流动,时快时慢,但变化幅度不大,可以江河之水流表之。

天相: 流速比江河更慢,动作更温吞,可以小溪的水流表之。

天同: 流速极慢,天同属福星,也叫懒惰星,可以小水沟的水流表之。

巨门: 巨门的特色是「暗」,流速亦慢,可以「加盖」的小水沟水流表之

七吉星与六煞星

七吉星指的是文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺、禄存。

六煞星指的是羊刃、陀罗、火星、铃星、天空、地劫。

文昌文曲:

相同特质:

清纯桃花。

有利于科举,文昌比文曲要明显。

无主星则早年艰苦,中晚年吉祥。

要注意经商的票据问题,化忌尤甚。

昌曲同宫,允文允武。

古书谓昌曲同宫女命淫荡,不可用于目前的时代背景。

逢廉贞容易成为公务人员。

相异特质:

文昌重文书,文曲重口才。

文昌容易成为文学家,文曲容易成为艺术家。

文昌的感情表达喜欢用情书,情书满天飞,看到人家就想追。

文曲的感情表达更加罗曼蒂克,甜言蜜语,风花雪月。

文昌化忌容易有生命危险,拜文昌帝君可制化。

文曲化忌容易有婚姻问题,拜观世音菩萨可制化。

左辅右弼:

相同特质:

均无自主性,像小木偶皮诺丘一般。

对过往感情仍时常铭记在心,倩影时常浮现脑海,重情惜情。

热心,自助助人,甚至会有点鸡婆。

落夫妻宫,配偶容易有婚外情,辅弼最大缺点。

孤星遇煞星,助纣为虐。

人缘好,适任外交官。

独坐命宫无主星,宜重拜养父母。

相异特质:左辅属阳,右弼属阴,除此之外没有什么不同。

天魁天钺:

相同特质:

贵人星。魁者鬼也,钺者业也,为前世业力及果报。

均有利于科举,以天魁较强。

逢凶化吉,消灾解厄,万事顺遂。

贵气重,小孩不好带。

具有侠义之风。

风流,惹祸桃花,易惹情劫,外遇对象一般较年长。

相异特质:

天魁为男性,天乙贵人,白天出生灵动力较强。

天钺为女性,玉堂贵人,夜晚出生灵动力较强。

天魁对阳年干更加有利,天钺则对应阴年干,但大致都不错。

禄存星:

超越四化,为最终的收获所在。

四化做前,禄存做结。

独坐则晚发,旁有羊陀夹制,发达较晚。

擎羊陀罗:

相同特质:

好事多磨,事不易成。

武器、暴戾的象征。

适合在军警界、黑白两道、律师方面发展,江湖星。

有正义感。

相异特质:

擎羊急,陀螺缓。

擎羊容易有肢体刑伤,也比较容易留伤疤。

陀罗容易有慢性疾病,不易根治。

擎羊沉不住气,陀罗缺临门一脚。

火星铃星:

相同特质:

艳丽,明亮耀眼,野性美。

暴戾的象征。

独坐命宫,宜重拜父母。

适合电子或是五金行业。

丹田够力,生命力强,适合大众传播。

相异特质:

火星易犯尖煞、烧伤。

铃星容易有肢体刑伤。

铃星比火星更刚烈。

地劫天空:

相同特性:

与宗教有缘。

一切化成空,故容易遁入空门。

气数受困,改风水,练气功,读了凡四训。

六亲缘薄。

一生起伏大。

相异特性:

地劫坐命,如半天折翅;天空坐命,如浪里行船。

地劫是物质上的空亡,主明争。

天空是精神上的空亡,主暗斗。

天空比地劫更具有宗教性。

地劫容易有物质上的劫数,天空则常有空虚烦恼,想不开。

其它星曜

禄存星

北斗三星,五行属己阴土。管食禄贵气、掌理寿基。是灾害解厄制化之星、是锦上添花之星。忌单守因没的施力也。随主星旺弱,解破军巨门之凶,居其它宫有制化解厄之效但忌冲破。

为人善机变、多学多能,如果火铃冲破乃巧艺之人。

五行:土

星性:

己土〝阴土〞,孤星,化气为贵,财星,主禄食,解厄也是一颗贵人星。

又叫得物星,就事情来说表示一定会发生或是得到。

是财星,宜入命、财宫位。

代表人物:

特质:

禄存入财帛宫得财。

禄存入夫妻宫得感情。

禄存星在命宫的现象

禄存坐命宫的你–表示你是属于薪水阶级的人,而非企业家型的人。

你的一生衣食不缺,不愁吃穿。(但是不代表你有钱,因为不愁吃穿不代表富有)

你的一生比较容易会被别人欺负,容易孤独无依,个性上会较为孤僻,你很重视金钱,禄存星若独坐,在你的命宫表示你会更重视每一笔钱财。

禄存星:

超越四化,为最终的收获所在。

四化做前,禄存做结。

独坐则晚发,旁有羊陀夹制,发达较晚。

天姚星

天姚属阴癸水,主风情、为桃花、爱慕、风流、好淫、痴情、秀才、口才好。庙在卯酉戍亥宫,入于身宫处事圆滑会察言观色,知进退有计谋,喜风月场所,为人幽默优雅,人缘好喜聊天。

五行:水

星性:

癸水,中斗星,化气为桃花,主风流,色骊黄。

玄娲星,早熟、风骚、风雅幽默、聪明、反应灵敏、人缘佳、好聊天、对艺术歌舞有特殊之天份、玩世不恭、好饮、游戏人间、喜交际。

代表人物:

特质:

它是一颗喜讯星亦是一颗桃花星。

桃花之意,但须配合其它花星。

天姚星在命宫的现象

如果你是女生而天姚星在命宫表示你的谈吐、容貌花俏动人,骚劲十足,喜欢打扮并且搔首弄姿,只是在外面总是爱的不追,追的不爱。

如果你是男生而天姚星在命宫表示你为猎艳高手,是个花心大萝卜,喜欢到处拈花惹草,玩世不恭。

天姚星在命宫的你总是脸上表情很丰富,眼睛会说话喔,你善于察言观色,也善于模仿,应对机智欲,能哭能笑。

天姚星:

下阴之水旺盛,精力充沛。

桃花百分百,招手成亲。

情感丰富,情欲重。

天刑星

天刑五行属阳火,属狗,庙寅卯酉戍宫曰天喜有权威。主医药,于人带点孤傲主有才干,军警属之。行事会执行到底,保持原则故示多劳碌,看似不易接近实心地很好与宗教有缘。于疾厄宫主幼年宜注意手足伤残、小儿淋痹、脑炎后遗症等。旺地主大权在握。

五行:火

星性:

阳火(丙),中斗星,化气为孤,主孤克,色赤。

业力星,与僧道有关,为人个性刚直,对法律、命理、医术、佛缘有特殊爱好。

代表人物:

特质:

它是一颗伤害星、是非星、灾祸星。

伤害方面:泛指一切灾难痛苦,是非刑伤,一切的官司牢狱之灾及官讼。

天刑星在命宫的现象

天刑坐命的你其实叛逆性很强,小时候非常爱唱反调,然后自己也不自觉,反正就是爱唱反调皮,常会有被父母打的很惨的现象。

如果你是女生而有廉贞星+破军星+天刑星在命宫–小心被别人强迫性破身,如果行运走到这种组合又碰上阴丧星、伤害星、凶暴星表示你可能会有被强奸之现象。

天刑星:

通仙佛界,六大神通。

易犯官非诉讼。

坐疾厄宫容易有开刀或是肢体刑伤的事件产生。

落哪一宫,哪一宫刑克重。

阴煞星

五行:火

星性:它是一颗暗星、亦指〝暗计〞、〝小人〞。

代表人物:

特质:  具邪祟之气,有〝暗藏、晦暗不明、潜伏、骯脏〞之意。

阴煞星在命宫的现象

阴煞星坐命的你–表示你的层次不算太高、比较是属于中下阶层的你比较容易会郁郁寡欢,个性是非常的不服输,而且敏感、多疑、好忌妒。

你比较容易察觉到别人的心思及计谋。

你比较容易常常莫名其妙的情绪低落,至于是什么原因自己也不清楚,反正就是会无渊无故的情绪不好。

你本身会不太爱洗澡、比较不重视自己的清洁。

阴煞星:

通鬼界,阴阳眼。

业障重,小孩容易受惊。

落疾厄宫容易有业障疾病,如癌症、精神异常、附灵等等。

落田宅宫,阳宅犯阴,神位、水法出问题。

落哪一宫,哪一宫容易出事。

天马星

天马五行属阳丙火,旺寅申,平巳亥,主好动,宜否看主星及三方四正加会之星而论断。单守逢恶煞凶死于外地。

于疾病主流行性病,男易遗漏,女性得之主容易月事不顺调。

五行:火

星性:

丙火,财星,主驿马,迁动,司禄。

代表人物:

特质:

喜禄存。忌天刑、火、铃、杀、破、狼遇之不吉。

强调〝马〞字,故有奴性,有快速、加速之意。

天马若遇吉星则越吉,遇凶星则更凶。

天马星在命宫的现象

天马星坐命宫的你–表示你的个性好动坐不住,没有定性、比较活泼、喜欢往外面跑,就算你在家里面也是喜欢到处走动,反正你就是静不下来,缺乏耐性。

你需要别人来鞭策你,否则难成大事。

如果你命宫中天马星遇上天空星则表示天马行空,你一辈子注定会飘荡,而且没有目标。

天马星

解神星

逢灾有救可解凶厄,最喜欢龙凤同夹府相贰星,有排解阴煞的能力,示有好发展。在子寅卯辰午戌为庙。

五行:火

星性:

为天生的医药星,又叫〝天医贵人〞,当医生最好命宫有此星(会成为良医)。

代表人物:

特质:

有解开、解除、和解、化解、泻的意思。

天梁+解神—最好的医生组合。

解神星在命宫的现象

解神星坐命宫的你—表示你此一生之中容易逢凶化吉。

你很喜欢帮助别人,喜欢当和事佬。

虽然可以逢凶化吉但是当你遇到吉事的事后也会被它解掉一部份。

如果在你的命宫中有这样的组合出现天喜宫+解神、天空、巨门(任一即可)–小心你会有下述的情形发生,你的姻缘容易流失、并且感情得来不易、最糟糕的是你的性能力比较弱。

天刑、阴煞皆为通灵星,与业障有关。

年系支星系

孤辰星

阳火,个性有点固执孤僻心理想法不是很健全,所以不宜入于父母宫容易造成亲人缘薄迟婚或聚少离多等等。

五行:火

星性:

孤辰在五行之中为〝阳火〞、强调〝孤〞字、指唯一独一无二。

寡宿在五行之中为〝阴火〞、强调〝寡〞字、指〝少数中的少数〞。

代表人物:

孤辰星、寡宿星的特质:

孤、寡有很强势的意思,在人群之中为佼佼者,有〝独占鳌头〞之意。

孤辰星、寡宿星在命宫的现象

孤寡坐命宫的你–你的自我意识非常强,主观意识也很强,你比较孤傲,即使你没有这个意思,默默的坐在一旁都会表现出很强的孤傲气,所以你常常觉得孤单,会有高处不胜寒的感觉,你不喜欢被约束,在工作领域中会是一位佼佼者。  

寡宿星

阴火,个性有点孤独不近人情容易自以为是,故亲缘薄弱,不宜坐命宫、福德宫或夫妻宫,主自视高外表有傲气其实内心满脆弱的。

五行:火

星性:

孤辰在五行之中为〝阳火〞、强调〝孤〞字、指唯一独一无二。

寡宿在五行之中为〝阴火〞、强调〝寡〞字、指〝少数中的少数〞。

代表人物:

孤辰星、寡宿星的特质:

孤、寡有很强势的意思,在人群之中为佼佼者,有〝独占鳌头〞之意。

孤辰星、寡宿星在命宫的现象

孤寡坐命宫的你–你的自我意识非常强,主观意识也很强,你比较孤傲,即使你没有这个意思,默默的坐在一旁都会表现出很强的孤傲气,所以你常常觉得孤单,会有高处不胜寒的感觉,你不喜欢被约束,在工作领域中会是一位佼佼者。  

破碎星

凡事反复容易坐立不安,做事将成又生风波致破,主少成多败,不喜欢坐命宫、福德宫、财帛宫等会削减财力,暗损耗主不全,不如想象中的富足。

五行:水

星性:

在五行之中属〝阴水〞、强调〝残破不全〞。

代表人物:

特质:

入命者或行运走到,做事常常功败垂成,常常只差临门一脚,事情无法称心如意。

破碎星在命宫的现象

破碎坐命宫的你–你有时会有消极或毁灭的思想,生气时会摔东西,砸东西,损坏物品。

你小时候读书会有撕破书本或喜欢撕纸的现象,吃东西时会把大块的东西切成一小块来吃。

你会有〝宁为玉碎、不为瓦全〞的观念。

天才星  天才星

阴水,辅天机之功主有才艺聪明机智,有正义感心地仁慈,但神经恐较衰弱。入命必有某种天份才能,加煞乃英雄无用武之地,逢伏兵有理说不清谋事难成。

五行:

星性:

代表人物:

特质:

在五行之中属〝阴水〞、是一颗〝智能星〞。

在此指〝聪明才智〞、〝智商〞、可辅佐天机星,喜欢与天机星同宫。

天才星在命宫的现象

天才坐命宫的你–表示你很有才艺,而且聪敏、机警、敏感、具有正义感而且仁慈。

你在疾病方面容易脑神经衰弱或肾亏。

天寿星

阳土,辅天同之功主为人勤奋温和忠厚,故主有高寿,逢病危能再延示有救,凡事吉利,逢坐命有化煞解难之力量。

五行:土

星性:

五行之中属〝阳土〞,是一颗〝长寿星〞。

代表人物:

特质:

可辅佐天梁星及天同星,独坐命宫较无力量。

天寿星在命宫的现象

天寿坐命的你–表示你的个性忠厚,温和,有高寿(长寿)的现象。

如果天寿星与天梁星或天同星在你的命宫同宫则可将这二颗星的力量发挥到极至。

天哭星

阳火,助巨门之凶,于人个性有点孤僻,示会较劳碌,如果主星吉反而容易出名,加煞星多则恐有破败,或会到天虚则有伤心或丧事等。

五行:火

星性:

代表人物:

特质:

天哭、属阳火,强调哭、忧伤、伤心、哭丧。

天哭星在命(身)宫的现象

个性较孤僻,爱哭,喜欢庸人自扰之,如果星星是吉星,则表情较严肃,如果主星不好(如巨门、太阴)就是标准的苦瓜脸,哭丧脸

若与巨门同宫,则助巨门之凶在丑、卯、申三地坐命,若无其它煞星、刑伤星出现,这种人只是比较没有笑容,若与巨门同宫,则一定会遇到令其伤心落泪之事劳碌命、若行运走到再加阴伤星,则表示家中会遇到丧事,若只有天哭而没有阴丧星,表示你有挫败或伤心的事入六亲宫,表示与六亲会有忧伤之事。

天虚星  天虚星

阴火,助破军之凶,于人个性较好大喜功不实际,称之华而不实也,亲人少助力,如果与破军巨门煞星等加在一起,则到处不利。

五行:火

星性:

代表人物:

特质:

强调〝虚〞字,但并不是空的。

又代表了〝毛病〞、〝错误〞、〝失败〞、〝虚弱〞、〝生病〞。

天虚星在命宫的现象

天虚坐命的你–表示你天生体弱多病,如果再加上与太阴星在命宫同宫,这个现象会更明显,你也容易犯错而招致失败。

你的性格比较浮华而不实在,有时候会阳奉阴违,你与六亲缘分较薄,如果再与破军星同宫,则会加强破军星的凶气,增加其破坏性与凶虐性,对自己处处不利,如果你是女生坐此命格更不利。

龙池星阳水,聪明有作为,文雅有声誉,助天相天府之功,可增饮食口福之享受。入身命有耳疾。逢煞冲破如乙干坐命逢庚克,牙齿早坏骨质不良。

五行:

星性:

代表人物:

特质:

〝龙〞池代表动物—蛇。

龙〝池〞代表物品—鱼缸、水池、澡盆。

龙池星在命宫的现象

龙池坐命的你-表示你的-个性聪明而文雅。

龙池本身力量不强,但有辅佐天府星的功能,如果你的天府星与龙池星同宫,则可增加你的饮食的享受及外表的气质。

凤阁星

阳土或阳金,主敏捷,好服饰讲究,文章亦美,而风流有声誉文雅。龙凤夹命、兼事业宫有府相,必能充分表现文艺才华。

五行:

星性:

代表人物:

特质:

〝凤〞阁代表动物—关在鸟笼理的鸟–金丝雀。

凤〝阁〞代表物品—鸟笼。

凤阁星在命宫的现象

凤阁坐命宫的你–表示你的性格敏捷、喜好打扮、注重服饰、讲究仪态

凤阁星有辅佐天相星的功能、可增加其光辉与享受。

红鸾星

阴水,主婚聚喜庆、流荡、虚荣、直爽、多变动、易与人接近。早年逢之婚喜、中年逢之添丁桃花庆团聚、老年逢之丧妻跌交苦、会桃花星多淫欲,会大耗破财不免,会杀羊岂不刀带血。

五行:水

星性:

癸水〝阴水〞,主婚姻喜庆,喜欢,在命为虚荣心重。

代表人物:

特质:

在五行之中属〝阴水〞。代表着〝红色〞、〝红包〞、〝美丽〞、〝喜宴〞、〝婚姻〞、〝恋〞。

红鸾星在命宫的现象

红鸾坐命的你–表示你的个性直爽、具有亲和力、而且你非常有异性缘、早婚的机率高,不适宜再遇上其它的桃花星,否则你的感情生活将会比较复杂。

你的长相不错,人缘很好。

天喜星

阳水,主婚聚喜庆、热闹、冲动、与人有禒亦带孤、随遇而安、喜郊游多外出。早年得长辈之喜爱,中年多交友,老逢多孤易接近少年人。入命订婚早未必早结婚,杀煞会命开刀。

五行:水

星性:

壬水,主婚姻喜庆,异性缘佳,在疾为脑神经衰弱。

代表人物:

特质:

强调〝喜〞字,标准的喜讯星,代表了人生所有的喜讯,或是你比较喜欢。

代表〝婚姻〞、〝性〞。

天喜星在命宫的现象

天喜星坐命宫的你–表示你的一生容易逢凶化吉,而且笑口常开,喜欢热闹,爱表现,活动力强,你会讲黄色笑话,而且也会去听。

格局

紫微道也如也,随时空而化不居于一物,应于一切事物而显相,可为人、事、地、物、时间、空间。其根源于易数玄空飞星,依此为本方不致有误也,此为不同于干支论命之大要。所以想要利用这么好用的东西,当然也要学习一下它的基本法则及规则。很多人说紫微批注看不懂,看不懂就学习它即可。

紫微有十二个宫位,依十二地支顺序排列,以显示我们自己最关心的十二件人事物,于事物有关我们称之为六事宫指财帛宫、迁移宫、疾厄宫、事业宫、田宅宫、福德宫。

于人际有关的我们称之为六亲宫指父母宫、命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、朋友宫等,其各宫的代表意义已在前篇姓名学第四篇:姓名与出生时间的关系说明过,兹不再累述。

在日常生活当中,我们常会谈到的「格局」,大抵只有在评论建筑物的隔间、布置、装潢等才会提到。

举例来说:

购屋时,若房屋的隔间方正,厨房、浴厕、晒衣间等污物进出之所,恰巧位于通风良好之处;客厅、卧室的采光明亮,则我们说这是个「格局」良好的居处。想当然尔,居住在格局良好的屋舍中,人较易觉得神清气爽,行事自然得心应手。

再如饭店、餐厅等场所,举凡内部装璜、设备摆放得宜,空气清新、气氛祥和,我们称其为具有良好「格局」的空间,则进出其间,自然可感受到其自然流露的气势,反之则否。

上述两个实际的例子,我们尝试着以实体来解释「格局」的概念,并将引申此意念来阐释命盘上的「格局」。在紫微斗数上,格局即是命盘中星群的排列所呈现出的特质,因此格局的好坏对一个人的影响甚为钜大。

(一)格局:

命居之位因环境而显,因时空互动而化。依其象会有许多的系统可以检查。全例示如后谨供参考。干支论格,天干是天属阳为命的本质示思维空间。致于人身是以支暗藏干为据。此为干支论格局之大要也。

1。干支局:

(1)。十天干:

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,单数为阳,偶数为阴,即甲为阳,乙为阴等等。居于该天干位称之,随干有四化各宫内之星性随之而变。

不论是本命宫或流年逢到都有象生故而言之,其它有关干的批注已在姓名学详列不再累述。

(2)。十二地支:

命居的支代表地属阴是运的流程示时间行为。

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、辛、酉、戌、亥,单数为阳偶数为阴,子为阳,丑为阴等等。

居于该地支位称之。以生日之支论个性,或以生月论时空环境。地支所含天干对应到本命日干论休囚是为真,当考查其生用神为之准确,用神篇将在八字论命里详述。

2。五行局:

水二局,木三局,金四局,土五局,火六局,各分阴阳。称五行局是依据河图16化为先天水,27化为先天火,38化为先天木,49化为先天金,5与10化为先天土,此论一样可应用于姓名学。

此乃不同于八字纯以干支来论命的异处网友当思审。

以上这些示象都是因为河图的象而来的,虽会有比较不好或比较好的支位,实际都是时空的气之关系,能用则为动力不能用则为杀伤力,故请网友当细审之。

3。四正局:

又称四败、天位之局。居于子、午、卯、酉四个宫位称之。

因居天位属高气粗占人多故较心悦并非个性乐观也。一生多近酒色只因桃花之地易风流也。

4。四偶局:

又称四生、人位四马之局。居于寅、申、巳、亥四个宫位称之。因居人位想要的东西多要自为之,乃驿马位孤高多变动,示劳碌命恐会自寻烦恼。

夫妻宫居此易有两度婚,事业居此有副业,财帛居此两路财,命宫居此心难定。

5。四库局:

又称四墓、地位网罗之局。居于辰、戌、丑、未四个宫位称之。

因居地位较辛苦较重名禄,只因个性孤独宜早点离开家乡到外地去打并,会有一番作为的。

6。十二长生局:

居于长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养之位称之。长生气是本命元神的十二循环阶段。这是告诉我们循环的道理,是我们所处的时空环境变化,

例如帝旺的时空:

乃明夷卦,示将要晦暗落日,故宜韬光养晦明哲保身,用诀诛也,收敛光芒可避免受伤,前进有凶伤亡。是在顶峰期,前期太强后期会有衰退之象,可吸收下层来排斥环境所给与的不顺,如夏午的太阳,易被环境影响,属不稳定动态期。

能知此则因应有道不致人生不顺。其它在姓名学的第八篇之12:姓名学论断吉凶基础之十二长生论法已说明故不再累述。

7。纳音格局。

这是告诉咱们五行又可细分为不同的系统,能悟爻变及阴阳互动之理则真象大白,六十纳音已在姓名学提及不再累述。排法例示如下

金局 木局 水局 火局 土局

海中金,大林木,涧下水,炉中火,路傍土,

钗锋金,杨柳木,泉中水,山头火,城头土,

白蜡金,松柏木,长流水,山下火,屋上土,

沙中金,平原木,天河水,霹雳火,壁上土,

金铂金,桑柘木,大溪水,覆灯火,大驿土,

钗钏金,柘榴木,大海水,天上火,沙中土,

8。富贵寿考星聚成局:

富贵贫贱总论:谨对此作者致十二万分敬意。

本命宫吉由内自强,本命方凶从根自伐。对方宫吉迎面春风,对方宫凶当头棒吓。会方皆吉左右逢源,会方皆凶左右受敌。邻方皆吉两邻扶助,邻方皆凶两邻相悔。方宫皆吉万里无云,方宫皆凶四面楚歌。前后限凶慨叹无时,前后限吉当思济助。

能知此十二论紫微思过半矣。

9。格局名称大略:

以下将就一些较常见的格局列出,并将其应用在往后的网友论命之中。

极向离明格:紫微(极)坐午宫(离)(命宫)无煞

极居卯酉格:紫微(极)坐卯或酉守命宫

紫府朝垣格:命垣三方见紫、府拱照(命有武、相在申、寅)。

紫府同宫格:紫微、天府同守在寅、申宫

紫府朝斗格

紫府临财格

紫府得位格

府相朝垣格:命宫三方见府、相。

君臣庆会格:紫微左、右同守命,(会天相、天府更吉)。

玉袖添香格

天机恶煞格

机月同梁格:三方(命,财、官三宫位)内会齐天机、太阴、天同、天梁四颗星

善荫朝纲格:天机(善)与天梁(荫)在辰、戊宫守命

梁同巳亥格 (梁马飘荡格):天梁在巳或亥守命(天同必在对宫照入)天梁在寅、申、巳、亥守命,命马同宫相会。

阳巨食禄格

阳梁昌禄格:三方四正(命、财、迁、官)会齐了太阳、天梁、文昌、禄存四星

金灿光辉格(日丽中天格):太阳在午宫守命

日出扶桑格(日照雷门格):太阳在卯宫守命

日月夹财格 :武曲在丑、未守命或财、田,日、月来夹。

日月夹命格 :安命在未宫(武、贪),太阳在午,太阴在申,不坐空亡,本宫有吉星。

日月夹官格

日月归库格

日月同照格

日月并明格(丹墀桂墀格):命宫在丑天梁座,太阳在巳,太阴在酉

日月同临格:安命在丑,太阳、太阴在未或安命在未,太阳、太阴对照。

日月同宫格:太阳(日)、太阴(月)同宫在丑、未宫

日出扶桑格:太阳在卯宫守命或官禄。

日月照壁格:破军在戌守命,太阳太阴同守田宅于丑,或破军在辰守命,太阳太阴同守田宅于未

日月反背格:太阳(日)在戌宫,太阴(月)在辰宫,命宫在辰或戌宫

日月藏辉:日、月反背,又逢巨门。

明珠出海格:安命在未,太阳在卯,太阴在亥,拱照命垣。或命宫在未,天同巨门星同宫在丑座迁移,太阳在卯,太阴在亥

金灿光辉格:太阳守命在午宫。

月朗天门格:太阴(月)在亥宫(天门)守命身。寅为人门,巳为地门,申为鬼门,亥为天门。

月出沧海格:太阴在子宫,守田宅。

财星守命格

武曲守垣格:在卯宫守命(武、杀)。

武贪同行格(日、月夹命格):武曲、贪狼在丑或未宫同守命

财印夹禄格:禄存守命,武曲、天相来夹(财帛宫亦然)。

财禄夹马格:天马守命,武曲、禄存来夹。

财印夹荫格:财是武曲,印是天相,荫是天梁。天梁在寅、申,武曲天相来夹,寅、申是命宫(天梁在命或田)。

财遭囚仇格:武曲、廉贞同守身、命。

荫印护财格

巨机居卯格:巨、机卯宫守命(巨门在庙可解释外,巨,机不能合)

巨机同临格:巨门、天机同守在卯、酉宫

巨日同宫格:太阳(日)、巨门(巨)在寅、申同宫守命

石中隐玉格:巨门(石)坐命再子、午,有化禄、权、科再命宫之三方四正。

桃花滚浪格:巨门、太阳二星同宫,在寅守宫禄,命宫在戌,独坐文曲

荫印拱身格:身宫的前面有天梁、天相来冲(但身勿坐空亡)。

廉居庙旺格

生不逢时格:命坐空亡,逢廉贞。

囚杀居陷格:

刑囚夹印格:命有廉、相,羊刃来加会。廉贞(囚)与天相(印)在子或午同守命,再有羊刃(刑)来加会

七杀朝斗格安命(寅、申),(子、午)七杀值之,加杀不是(朝天府、紫微)。

七杀火羊格

杀破狼格:七杀、破军、贪狼再命、财宫三合方会齐

一生孤贫格:破军守命,陷地。

破耗铃羊格

泛水桃花格:贪狼在子

贪狼与羊刃同宫:

积金堆玉格

辅弼夹帝格

辅弼拱主格:紫微守命,左辅及右弼在三方四正或命宫两邻夹命

坐贵向贵格:命安丑值天魁,迁移有天针,谓坐贵向贵。

文星拱命格

文星暗拱格:命有吉星,迁、财、官三方有昌、曲、科星朝拱。

金舆扶驾格

马头带箭格:擎羊在子午宫守命。午宫安命值擎羊,后面要有天马,三方无杀凑。

马落空亡格:天马落空,(虽禄存冲会无用,主奔波)。

官印相迎格

仰面朝斗格

左右夹命格

蟾宫折桂格

君子在野格:四杀(羊、陀、火、铃)守身、命,陷地。

擎羊入庙格:擎羊遇吉,在辰、戌、丑、未宫守命,(生年天干要阴,才能擎羊守命)。

羊陀夹忌格:禄存坐守命宫

火贪座命格

火贪格、铃贪格:贪狼坐命、火星同宫、叫火贪格,贪狼坐命、铃星同宫、叫铃贪格

贪火相逢:二星守命,居庙、旺之地。

风流彩杖:贪狼与羊刃同宫

孤贫半生格

财福空劫格

劫空夹命格

四正入命格

铃昌陀武格

鸭霸成性格

披羊皮豹格

脱俗僧道格

绝处逢生格

因财操刀格

天生异痣格

命无正曜格:命宫无主星

禄权科逢格

禄马佩印格:马前有禄存、天相同宫。

明禄暗禄:明录:禄存守命,三方四正又逢化禄。暗禄:甲年生人安命在亥(甲禄在寅,寅与亥六合,亥为暗禄)。

禄逢两杀:禄坐空亡,又逢空、劫。

两重华盖:禄存、化禄坐命,遇空、劫。

三奇嘉会格:化禄、化权、化科在命、财、官三合方会齐

科明暗禄:例如甲年生人,安命在亥,值化科星(甲禄在寅,暗禄在亥)。

科权禄拱格:三吉星在三方四正,被命、身所合。

权禄生逢:化权、化禄二星守命。

风流无解格

美女计四格

容易离婚计八格,刑克逢煞计十二格。

以上乃古时候的说法,如今有容易坐牢格,迷花恋酒格,非君子格,性不正常格,宜偏房格,会同居格,落风尘格,好命配良夫格等等。

8.

﹝一﹞好的格局(大约有四十几种,仅列出常见的二十一种): 格局名称 星座宫位的分布情况

(1)极向离明格 紫微(极)坐午宫(离)(命宫)无煞

(2)紫府同宫格 紫微、天府同守在寅、申宫

(3)巨机同临格 巨门、天机同守在卯、酉宫

(4)辅弼拱主格 紫微守命,左辅及右弼在三方四正或命宫两邻夹命

(5)善荫朝纲格 天机(善)与天梁(荫)在辰、戊宫守命

(6)机月同梁格 三方(命,财、官三宫位)内会齐天机、太阴、天同、天梁四颗星

(7)金灿光辉格(日丽中天) 太阳在午宫守命

(8)日出扶桑格(日照雷门) 太阳在卯宫守命

(9)日月同宫格 太阳(日)、太阴(月)同宫在丑、未宫

(10)日月并明格(丹墀桂墀格) 命宫在丑天梁座,太阳在巳,太阴在酉

(11)明珠出海格 命宫在未,天同巨门星同宫在丑座迁移,太阳在卯,太阴在亥

(12)日月照壁格 破军在戌守命,太阳太阴同守田宅于丑,或破军在辰守命,太阳太阴同守田宅于未

(13)巨日同宫格 太阳(日)、巨门(巨)在寅、申同宫守命

(14)阳梁昌禄格 三方四正(命、财、迁、官)会齐了太阳、天梁、文昌、禄存四星

(15)武贪同行格(日、月夹命格) 武曲、贪狼在丑或未宫同守命

(16)月朗天门格 太阴(月)在亥宫(天门)守命身

(17)火贪格、铃贪格 贪狼坐命、火星同宫、叫火贪格,贪狼坐命、铃星同宫、叫铃贪格

(18)石中隐玉格 巨门(石)坐命再子、午,有化禄、权、科再命宫之三方四正

(19)三奇嘉会格 化禄、化权、化科在命、财、官三合方会齐

(20)杀破狼格 七杀、破军、贪狼再命、财宫三合方会齐

(21)擎羊入庙格 擎羊(又名羊刃)入辰或戌或丑或未守命

﹝二﹞坏的格局(大有二十种,仅列出常见的十种): 格局名称 星座宫位的分布情况

(1)极居卯酉格 紫微(极)坐卯或酉守命宫

(2)日月反背格 太阳(日)在戌宫,太阴(月)在辰宫,命宫在辰或戌宫

(3)梁同巳亥格(梁马飘荡格) 天梁在巳或亥守命(天同必在对宫照入)天梁在寅、申、巳、亥守命,命马同宫相会。

(4)刑囚夹印格 廉贞(囚)与天相(印)在子或午同守命,再入羊刃(刑)

(5)命无正曜格 命宫无主星

(6)桃花滚浪格 巨门、太阳二星同宫,在寅守宫禄,命宫在戌,独坐文曲

(7)马头带剑格 擎羊在子午宫守命

(8)羊、陀夹忌格 禄存坐守命宫

(9)泛水桃花 贪狼在子

(10)风流彩杖 贪狼与羊刃同宫

四化

紫微斗数四化

论四化:

化是一种动的现象,易经曰:一动有四种结果,它是能量的转换,所以无动不论,不问不论。既问则天垂示象鲜有不准的。化星在命宫表自己心志变化的倾向,在它宫表外在诱因。化禄是欲望因源,化忌为迷执着为果。

化星论法:

生年干化示先天命格局与生俱来,看业力牵引,看体质气强弱,可论先天格局高低属静态。

命宫干化示后天自己行为所致,是后天靠自己努力而得是看行运。大限命宫干化主十年吉凶入照冲并重,小限岁运重视冲照。无科、禄、权是先要靠自己后天努力及他人助力。

岁限化示当年变化要入要宫才有力,应于流年要看何位才知有力无力。更有流月、流日、流时化等等。

化入要位称为化入,禄主赚钱,权主实权,科主贵人现,忌主守财。其宫化入宫论内外亲事为论断吉凶之依据,其显象将在紫微论学明示之。

化星看法:化入父宫则应验于父母长辈,化入兄为同辈或兄,化入夫妻可能是配偶或异性,化入子女则比我们年纪小。

大限化为主,本命化为辅。如大权逢本忌则权可以挡忌,大忌逢本权则权不怕化忌只增烦恼不足为害。

看流年以年为主,大限化为辅,本命化为参考。

特注:

一般在庚年的科忌论法只有天府化科天相化忌。然而在实际显象时天同与太阴亦化科,太阴与天同亦化忌。很多人为此争论不休言此为矛盾,实际一点都不。只要将阳、武、府、相、阴、同一起并论,您将会发现它们是有作用的,且其吉凶的关键在同、阴二棵星上。诸君无妨试试。

四化看法

1.论化禄:

易数先天卦数四九,五行属金,位在西,秋,阴土,福德主吉,示忙碌、收获、得利、财禄、食禄、聪明才艺、不学而知的才艺、源头好。为缘起、代表财,禄藏财中,禄随忌走。都说化绿好其实未必,其喜忌已键入各人命盘的动盘批注中,欢迎随时取用。

2.论化权:

易数先天卦数二七,五行属火,位在南,夏,炎上,势力,不服输,掌权争执,有才华有成就,能干,力争上游是火的特性,好高爱面子,固执、挥霍、增值,外来伤害如跌、烫伤,急病,生杀大权,化权以庙陷产生很大的差异,其吉凶可依此判断。

3.论化科:

易数先天卦数三八,五行属木,位在东,春,阳木,是后天学而知之的学问,主博学一学就会,于财示不多,宜企划作事有计划,主文墨、名声、好文书、消息信息。一科化二忌因水生木,三十五岁之前人荫我,以后要荫他人否则减福德,主为人好相处。

4.论化忌:

易数先天卦数一六,五行属水,位在北,冬,阳水,生年忌是业力,命宫干忌是自找的,岁限干忌是运势。忌是示警告诫作用,示变动不安、转机、得失、自卑、六亲刑克、官非、不顺、亏欠、无禒、死亡。决定走人时有无余粮。主禒薄价值观差距大。化忌不一定不好,要看入于何宫何星何地何五行或庙陷才能定其非也。

十三种忌批注:

射出忌:流出忌。冲何何所失。

水命忌:宜薪水阶级。投机不宜。

顺水忌:忌入对宫之外统称流水忌。

互冲忌:易起冲突。

禄来忌:关心只是较会口角。

忌来忌:牙还牙,恶来恶还。

反弓忌:意外灾难破财或事业失败。

拆马忌:忌落四马地主易奔波劳碌。

四库忌:库忌主较辛苦劳碌奔波。

绝命忌:大限或流年走到该宫位时要特别注意。

进马忌:主灾祸。

退马忌:主灾祸。

逆水忌:主横发。

(一)主星四化:

天干致化有化就有变化,乃前因后果是绿起绿灭的始终。随时空而化,人生能了解此意何事不能解乎。天干四化表。

四化表:

干化、化禄、化权、化科、化忌、

甲干、廉贞、破军、武曲、太阳、

乙干、天机、天梁、紫微、太阴、

丙干、天同、天机、文昌、廉贞、

丁干、太阴、天同、天机、巨门、

戊干、贪狼、太阴、右弼、天机、

已干、武曲、贪狼、天梁、文曲、

庚干、太阳、武曲、天府、天相、

辛干、巨门、太阳、文曲、文昌、

壬干、天梁、紫微、左辅、武曲、

癸干、破军、巨门、太阴、贪狼、

四化碰撞:

1.禄权:主丰盛、横发财多、吉祥、名利双收,论人缘桃花二人以上。

2.禄科:名扬因才干获利、名利双收、因名得利。文路人水准高,乃师之辈人物。

3.禄忌:变化大,时好时坏,以双忌论。

4.权科:有专业技能,主不会刚愎自用,格局高是技师类。

5。权忌:发生事情较快,好争、强辩、不讲理、解忌用武力,故快速好坏不一定。来去匆匆天意也。

6.科忌:发生事情较慢、拖拉不定、用文解忌,忌入必有不好之处,无法全部解掉,本宫利害冲宫较轻。

7.禄权科:喜照对宫入亦好。

8.禄权忌:忌大。

9.权科忌:权大。

10.禄科忌:忌大。

11.双禄、双权、双科、双忌,示加重也。

12.忌入冲对宫、禄忌的对宫双忌论。

太极位立极论法:

移宫换位:

依大限或流年、月、日、时将命宫错位之后,其它宫位顺推之。可看出来源及归属。称之为动盘,本站己经为您解释好了,只要是常年会员您都可以叫出流年、月、日的批注。想进财、想参加考试、想应征等等的,无妨参考一下。

四化星速查表:

年干四化 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

化禄           廉 机 同 阴 贪 武 阳 巨 梁 破

化权           破 梁 机 同 阴 贪 武 阳 紫 巨

化科           武 紫 昌 机 弼 梁 阴 曲 左 阴

化忌           阳 阴 廉 巨 机 曲 同 昌 武 贪

以上的表格是十天干所引发的四化星,每一天干各有司化禄、化权、化科或化忌的星辰。

例如:民国53年生的人「甲辰年」,其生年天干必引动廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌。此乃本生年所引动的四化。

至于流年四化,例如今年86年「丁丑年」,必引动流年天干,使得太阴化禄、天同化权、天机化科、巨门化忌。

四化星简介:

四化星可以飞入对宫,直接造成影响,影响比主星还大。

化禄表示食禄,主福。

化权表示权势、地位、名望,主禄。

化科表示科举、显扬、亮丽,主寿。

化忌表示不顺利、忙碌、虚功。

四化星为紫微斗数之「命理终结者」。

甲年干:

廉贞化禄:五鬼搬运,执着努力有收获。

破军化权:威吓显耀,龙头老大,该年易有地震。

武曲化科:理财能力强。

太阳化忌:视力差,与父无缘,犯火星,事业不顺,女易同性恋。

乙年干:

天机化禄:运筹帷幄,投资可成,开展玄学较顺利。

天梁化权:五术当道,好主管抬头。

紫微化科:强化紫微特质。

太阴化忌:与母无缘,易逢小人,阴宅易有问题,男易同性恋。

丙年干:

天同化禄:微胖,乐观,以亲合力帮助获利。

天机化权:五术当道,智谋双全。

文昌化科:考运最佳,文学素养高。

廉贞化忌:易犯小人、桃花煞。

丁年干:

太阴化禄:有女人缘,与母女缘佳。

天同化权:五术当道,人气旺盛。

天机化科:突显才能,幕僚当道。

巨门化忌:易有口舌官非,留意口业,守成为上,不宜早婚。

戊年干:

贪狼化禄:偏财运强,异性缘也不错。

太阴化权:积财致富,女人掌权。

右弼化科:走异路功名,幕僚显耀。

天机化忌:聪明反被聪明误,不宜投机,不宜早婚。

己年干:

武曲化禄:财星化禄最好,宜经商、武市。

贪狼化权:偏财挂帅,功利主义较重。

天梁化科:五术玄学显耀。

文曲化忌:闺中失和,易有官非、文书问题,留意口舌。

庚年干:

太阳化禄:有男人缘,与父子缘深,事业开展顺利。

武曲化权:经商有成,理财能力强。

太阴化科:易有女性贵人,母、妻、女美。

天同化忌:人际失和,童心丧失。

辛年干:

巨门化禄:开口见财,大船入港。

太阳化权:男人掌权,事业开展大。

文曲化科:演艺事业兴旺。

文昌化忌:考运差,文书易出问题,身体弱。

壬年干:

天梁化禄:房地产运势顺利,服务业开展平顺。

紫微化权:紫微星的特质再加强。

左辅化科:突显才能,幕僚当道。

武曲化忌:财星化忌损财,独守空闺。

癸年干:

破军化禄:有强大开展力。

巨门化权:事业大成。

太阴化科:易有女贵人,母、妻、女美。

贪狼化忌:贪多必败,避免色难。

紫微命图——太岁宫、虚岁宫预知吉凶  

从流年入宫与星的配合判断行年灾患,未论及星,为平平,不吉不凶。本宫化吉主应福,宜三方吉众拱扶,若三方有煞则半吉半凶,吉处藏凶。本宫逢凶星应灾,但三方吉众则可减灾,三方再逢煞者灾咎必应且重

鼠年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:(意思是流年为子年入子宫所主的吉凶,或虚岁入子宫时所主的吉凶,下同)

主星为杀破,癸庚己年生人发福。主星为巨机,乙癸年生人发福。主星为府相梁,丁己庚年生人财旺遂心。主星为天同,丙丁年生人财官双美。(亦宜三方无煞加吉才如此断,加煞则否。以下各论均同)。

子年太岁及小限到子宫,主星不庙旺而化凶时:主星为紫微,丙戊壬年生人主悔咎,破财灾殃。

鼠年太岁所值吉凶星:值机同阴昌曲左右破相廉武府巨杀禄等星,可断其年人财两美,事事遂心。(三方吉众无煞才如是论,逢煞冲破则否,以下各论均同)若值贪紫梁阳羊忌等星,便断其年人财耗散、官灾孝服。本身灾咎可减半论。(吉多灾轻,煞多灾咎必应,下同)。

牛年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为天机,丙辛生人发旺。主星为天相,戊年生人发旺。主星为阴武,丙戊生人发旺。主星为府廉,戊年生人发旺。主星为天梁,丙戊辛生人发旺。(亦宜三方吉拱,逢煞冲破则否)

丑年太岁及小限到丑宫,主星不庙旺而化凶时:

太岁在丑宫守命,命无主星,三方煞凑,戊年生人悔咎。主星为太阳,甲乙生人悔咎。主星为天机,丙辛癸生人悔咎。主星为廉同,丁庚生人招官非灾咎。

丑年太岁所值吉凶星:值紫相梁阴府廉破昌曲机左右禄存等星,三方吉拱无煞,可断其年事事遂心。

若值同巨武贪阳羊忌,便断其年人财耗散、官灾口舌、孝服。逢本人灾咎,可减半论。(吉多可减轻,煞多灾咎必应)寅太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫阳武梁杀,三方吉拱无煞,甲庚丁己生人,财官双美。

寅年太岁到寅宫,主星失陷而化凶时:

主星为廉贪破,三方有煞,丙戊生人招官非;子午生人不喜寅申岁限。

寅年太岁所值吉凶星:值紫府机阴武杀同相阳巨梁等星,便断其年人财进益,作事遂心。

值贪陀忌,便断其年人财破耗、官非、孝服。若是本人见灾,灾可减半论。

卯太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫机阳相府同武,乙年生人发旺。

卯年太岁及小限到卯宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为廉贞,甲丙生人横破。主星为太阳,甲乙生人破财灾害;庚年生人亦不宜。

卯年太岁所值吉凶星:值阳梁紫机同府贪巨杀等星,便断其年人财兴旺,婚姻喜事重重,诸事遂心。

                    若值廉破阴相羊忌,便断其年破财、官非口舌。若是本人灾咎,可减半论。

辰年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫贪杀,癸甲生人,财官禄旺。主星为机阳,丁庚癸生人,财禄发旺。主星为天同,戊庚癸生人,顺遂。主星为巨门,丙辛生人,遂意。

辰年太岁及小限到辰宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为贪武,壬癸生人灾悔。主星为同巨,丁庚生人灾悔。主星为廉贞,壬癸生人灾悔至重。主星为阴阳机,甲乙戊己生人灾悔。

辰年太岁所值吉凶星:遇阳机梁杀贪昌左右等星,便断其年财禄大进益,家道兴隆,添丁进人,婚姻喜庆多。

                    若遇紫同廉府阴巨相破忌,便断其年破财、孝服、官灾口舌。

巳年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫府同巨相梁破等星,丙戊辛生人发福。主星为阴机,丁壬丙生人发财。主星为贪狼, 甲戊生人平常。

巳年太岁及小限到巳宫,主星失陷而化凶时:

主星为巨贪,丙癸生人口舌、灾悔。主星为阴破,灾悔多端。

巳年太岁所值吉凶星:遇紫阳同府梁禄存等星,便断其年人财称意,喜事重重。

                    若遇武廉阴贪巨相破忌,便断其年人财损失、官灾口舌。若是本人见病灾,灾咎可减半论。

午太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫阳武同梁廉杀破,丁己甲癸生人,进财遂心。

午年太岁及小限到午宫,主星失陷而化凶时:

主星为贪狼,丙壬癸生人,破财、官灾、口舌。

午年太岁所值吉凶星:遇紫府机阳武廉相巨梁破禄存等星,便断其年人财兴旺,婚姻喜事重重。

                    若遇阴贪同羊陀忌,便断其年人财破败,官灾口舌,孝服。本身灾厄可减免。

未年太岁宫或虚岁宫主星旺且化吉时:

主星为紫机府相梁等星,壬乙生人,发福。主星为太阴,庚壬生人,发福生财。

未年太岁及小限到未宫,主星失陷而化凶时:

主星为太阳,甲乙生人多灾悔。主星为天同,丁庚生人多灾。主星为武曲,壬癸生人灾咎,官非横祸。

未年太岁所值吉凶星:遇紫府廉机破相,便断其年人财进益,作事如意,婚姻产育之喜。

                    值阴阳武同贪巨羊陀忌,便断其年人财耗散、孝服、官灾、阴人小口不宁。本身灾咎难免。

申年太岁宫或虚岁宫在一

主星为廉破紫,甲庚癸生人发福。主星为巨门,甲癸庚辛生人发福。主星为天机,丁甲癸生人发福,庚生人亦发财福。

申年太岁及小限到申宫,主星失陷而化凶时:

主星为天机,乙戊生人灾悔。主星为巨门,丁生人不宜。主星为廉贞,丙壬生人有灾。主星为天同,甲庚生人灾祸。主星为贪狼,丙癸生人有灾祸。

申年太岁所值吉凶星:遇紫阳廉府巨杀昌武禄,便断其年人财利益,喜事重重。

若遇机同梁相阴破忌,便断其年人财散失、官非、孝服。本身亦有灾病。

酉年太岁宫或虚岁宫在酉宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫梁阴,丙戊乙辛生人,进财吉利。

酉年太岁及小限到酉宫,主星失陷而化凶时:

主星为阳同,甲乙生人不宜。主星为武曲,庚壬生人不宜。主星为天相,甲庚生人不宜。主星为廉贞,甲庚丙辛生人不宜。主星为天府,甲庚壬生人不宜。

酉年太岁所值吉凶星:遇紫阴府昌曲左右禄,便断其年人财兴旺,作事遂心。

若遇机巨武廉羊陀忌,便断其年人离财散、口舌、官灾。

戍年太岁宫或虚岁宫在戍宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫微,壬甲丁己生人进财。主星为太阳,丁己生人吉庆。主星为武曲,丁己甲庚生人吉庆。主星为天机,甲乙丁己生人发福。主星为巨门,丁己癸生人发福。主星为同廉破杀,丁己甲生人发财。

戍年太岁及小限到戍宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为贪狼,癸年生人不宜。主星为天同,庚生人不宜。主星为天机,戊生人不宜。主星为巨门,丁生人不宜。主星为太阳,甲生人不宜。主星为廉贞,丙生人不宜。主星为武曲,壬生人不宜。

戍年太岁所值吉凶星:遇阴梁府武杀贪同左右等星,便断其年人财利益,作事遂心,家道兴隆。

若遇巨阳破紫相忌,便断其年人财散失、孝服、官灾。本身见病,灾害减半论。

亥年太岁宫或虚岁宫在亥宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫同巨梁,壬癸戊生人吉庆。主星为天机,壬生人吉庆。主星为天相,丁己丙戊生人发福。主星为太阴,戊己生人财官双美。

亥年太岁及小限到亥宫,主星不庙旺而化凶时:主星为廉贞,丙壬癸生人不宜。主星武曲,壬丙生人不宜。主星太阳,甲生人不宜。

亥年太岁所值吉凶星:遇同阴梁紫府昌曲禄等星,便断其年人财进益,喜气重重,谋事称意。

若遇廉破杀,便断其年人财耗散,小口死亡,本身灾晦。

紫微斗数——河洛派同步断诀论命法(上)

同 步 断 诀 论 命 法

..总 论

..以命宫为首,逆布十二宫,命宫为一,逆数疾厄为六,称为一六共宗。再逆数官禄为九,是谓气数位。以气数位之宫干所化禄权科忌应本宫吉凶悔吝。这是河洛紫微斗数的基石。..天地人三盘四化的轨道..司徒阳君发明的同步断诀,是以原盘的宫干化出一颗禄或忌,一路跟踪限、年、月,综合考虑这颗禄或忌处在大限、流年的什么宫位,会产生什么迹象。

..原盘表明的只是先天注入的定数,只有在大限出现应数之象,而且流年条件会齐时,才算究竟。

..气数位之化曜应本宫之吉凶悔吝,这一极为重要的观念不仅适用于原盘,也适用于各级活盘,而且要上下盘双线交流以寻迹象,断其吉凶。

..一般说来命看气运,限看时空,年看破败点。从原盘上看,命之化曜决定财之得失,财之化曜决定事业成败,官之化曜决定人之荣辱。此仅就最具影响力者而言。事实上命与财、财与官、官与命,其本宫气数位之化曜皆需兼参,以寻其纠葛点。一、五、九三方,第五宫与本宫之间也会产生外力影响。通常代客论命时往往只是以命对财,如大限化给本财以审大限财运得失;财对官,如大财化给本官以决定事业成败;官对命,如大官化给本命以定大限之荣辱。其法同样是入父疾主光明,入兄友主成就,入三合方主格调高。

..行限与本命之间的损益影响是巨大的。对此务必注意。如本官化禄入本父,主光明,但在行限中如大官化忌如本父则表示光明失,故而命好不如运好,命好运不好也不济事。命好也要运助,运怎么助?

..(1)、官禄为命宫的气数位,同理每一大限的官禄也视同命之气数位。其干之化曜要回归给原盘的命宫用。大官之化曜入原盘命之三合方为看格局,入父疾与文书有关,入兄友与成就有关。

..(2)、财帛为官禄之气数位,同理大限的财帛也视为官禄的气数位,其干之化曜要回归给原盘的官禄宫用,大财之化曜入三合方为看格局,入官禄的父疾与事业之文书有关,入官禄的兄友与事业的成就有关。

..(3)、命宫为财帛的气数位,同理大限命也视为财帛的气数位,其干之化曜要回归给原盘的财帛宫用,入三合方看格局,入财帛的父疾与钱财之文书有关,入兄友与财务成就有关。

..原盘恒不动,是为静,属阴。大限盘每十年移一宫,是为动,属阳,其阴阳之理即在于此。

原盘十二宫之审察..除了命、财、官可在原盘上看出优劣之外,十二宫的其他各宫也可以同样的理则审察其优劣。例如

..看母亲情况,兄弟为母亲宫,故以兄弟宫为本宫,田宅为其气数位。田宅化忌入命宫,表母亲一辈子是非麻烦一大堆。忌入迁移冲命同论,表母亲受教育程度不高,没有社会地位。反之,若田宅化禄入命迁线,表母亲受教育良好,颇有荣誉。若田宅化忌入夫妻冲官禄,表母亲在事业上没有成就,是一般家庭主妇。田宅化禄入夫官线,表母亲事业上有成就。

..看配偶好坏以夫妻当本宫,福德为气数位。福德化吉曜入兄友线(夫妻之父疾线),表配偶有荣誉、智能佳;化吉曜入子田线(夫妻的兄友线),表事业有成。反之,若福德化忌入兄友、子田,皆表不利配偶。

..看子女以子女为本宫,父母宫为气数位。父母化禄入夫妻(子女的父母),表子女聪明智慧、好学生,能光耀门楣;权入夫妻表认真成绩不错;科入夫妻表过得去,有贵人帮助。父母化吉曜入财福线(子女的兄友线),表子女在财经方面颇有表现。同理父母化忌入夫官线,表子女懵懂;入财福线主子女事业无成。

..看疾厄状况,兄弟为疾厄的气数位,其干之化曜反映疾厄之吉凶。兄弟宫也是母亲宫,故而其干化曜与遗传、健康、寿元有关。此处不多论述。

..看迁移,迁移是活动空间,每一则命造之迁移宫的星情、纳音,乃至气数位(夫妻宫)之化曜所落宫位不同,故每一个人与外界接触恒没有一定模式。迁移的气数位(夫妻宫)化吉曜入本命的父疾线(也是迁移的父疾线),表此人并非泛泛之辈,即使不当官也有一定社会地位。夫妻化禄入兄友(本命的兄友也是迁移的兄友),表在外事业有成,可做贸易赚外汇。若夫妻化忌入父疾、兄友,主在外发展不利,不可搞外销。

..看交友,子女为交友的气数位(子女宫也称合伙宫),其宫干化吉曜入命迁线,表所交的朋友循规蹈矩,有身份地位,可与之合伙。子女忌入命迁线,不可与人合伙。若子女化忌入夫官线,表所交的朋友无非都是低层社会之人。反过来说,子女化忌不入命迁、夫官这两线,而化吉曜入夫官线表所交的朋友在财经方面很有成就,对自己事业发展会有帮助。

..看福德,福德是‘公’位、是来财的地方、是嗜好宫,迁移是其气数位。迁移化吉曜禄权科入子田线,表祖德流芳。迁移化吉曜入父疾线,表祖业茂盛。父疾线是福德的兄友线,父母又叫相貌宫,是看老爹的宫位,看遗传基因的宫位。交友为其气数位,看不明病症可利用交友宫干之化曜来追踪。若用来看命造之父亲是何许人,也可比照上述法则类推运用。

..原盘与行限之交织..原盘之四化对大限是一种垂象。看气运,一般说法是看格局。设若命宫化曜禄权科入本命的父疾、兄友,为格调高,而这一大限的官禄化禄权科入本命之父疾、兄友,为锦上添花,整个大限十年很风光。一般说来,原盘为我这一生,限盘为我这十年,年盘为我这一年。因此,看大限时除了看命盘的垂象之外,限盘化曜入限盘十二宫的情况要优先考虑,大限化禄入什么宫位表示我这十年把心思放在什么地方。但是要看这步限将发生什么事情,必须看所入的这一宫位在原盘上是什么宫位。如限盘入夫妻表示这十年很疼老婆,但夫妻在原盘上是福德,表示此限我关心的是赚钱的事。

..大限化曜入原盘为上应本命,也叫做阴阳合和而数生,所谓数生即是应数,也就是这步限将发生的事情,即限看时空。大限要上应本命也要下应流年,同理,看年也要上应大限下应流月,看月则以月盘去上应流年下应流日。总之,一个很重要的理则就是,限化回去给命盘,年化回去给限盘,月化回去给年盘,日化回去给月盘,时化回去给日盘,这都属于阴阳合和而数生,断时空明灭,表什么时间什么地方发生什么事情,是吉是凶。看流年以下的盘(含年月日时),看本宫对宫就可以,不必看三方。另一方面生年四化只用来看原盘的格局及大限的格局,它不管到流年、小限。

..关于运途的变动:

..(1)好的变动:大官化禄转忌冲流官之年,事业上必然有变动,如职务调升或转换工作;若店面生意可能是重新装修,或增加营业项目等。大财化禄转忌冲流财之年,表这一年用钱多(建设性花用),如办工厂、买设备、添家具、搞装修等。大限财、官之禄转忌冲流年之同类宫位为当年有变动。惟‘官’有口,而一限管十年,从而会有十个空亡位。以四柱的观念来说,逢空亡遇吉不吉,逢凶不凶,也可以看作自始没有。如大官禄转忌冲亥,而亥宫在本限所辖十年中,流官不入亥,则表这十年事业没有变动。但是这只是定则之一。设大限有上述情况,表不变,然而大官有自化忌,又为此限事业多变动。

..(2)不利的变动:大限财、官化忌转忌冲流年之同类宫位(流财、流官),为不利之变动。

..变动的原因则按‘运途’看官禄的理则,看大官使什么宫位的什么星座化忌,冲的又是什么宫位、什么星座。

..关于化忌的界说..司徒阳君的同步断诀利用本命盘的命宫忌来断财运,用官禄宫的忌来断运途,用财帛宫的忌来断事业。

..命宫是财帛的气数位,命宫化出之忌导致事业失败必与钱财有关,一般是自己资金短缺入不敷出。

..官禄宫是命宫的气数位,故由官禄化出之忌通常看作是一种人为因素。因为命宫是我,我是人,官禄是我的气数位,故官禄化忌导致事业失败必是人为因素,一般是由于自己估计错误或个性问题而导致失败。如官忌入子女冲田宅,倒霉的事必与田宅有关。忌入命冲迁移,倒霉事必与迁移有关。忌入兄弟冲交友,倒霉事必与交友有关。

..财帛是官禄的气数位,故财帛化忌导致事业失败是因为事业出了差错,如出现强劲竞争对手,定单问题,营业部主任离职带走客户等。

..一颗忌星所激起的涟漪会波及十二宫,会产生多少吉凶悔吝,可以一步一步审查下去,什么时候赚钱,什么时候赔钱,祸福荣枯都在命盘里。如忌入官冲夫妻,入官表示事业不好做,是非多;冲夫妻,表示夫妻缘薄。夫妻是兄弟的兄弟,又表示兄弟有人与配偶感情不和。夫妻还是父母的子女,父母的子女就是我的兄弟,故而也表示得不到兄弟的恩惠。夫妻还是福德的财帛,又表示为嗜好损财。夫妻还是田宅的疾厄,表示没有自己的房子,或田宅是财之库,又表示不能储蓄等等。

..一颗忌至少会波及三个倒霉的宫位,一是坐忌、二是冲宫、三是冲宫的交友。坐忌不好,冲宫更凶,冲宫的交友最凶。对这三个倒霉的宫位要考虑处在大限的什么宫位、流年的什么宫位,会产生什么迹象,这是把握同步断诀的最大窍门。凡限年进入本命盘的命、财、官的忌冲的交友,就是失业、倒店的格局,这绝对准确。只有在该限大官化吉曜入本命父疾线表示有光明时,方可化解。

..本盘和限盘命、财、官之忌皆能产生三个倒霉的宫位,不过有一个大前提务必谨记,即任何征兆都需本命先有定数,再去寻求应在什么时候,若本命无此征兆而大限盘忌冲流年盘,那仅如一片黄叶飘落,激起一个小小的涟漪,故不列入考虑。

..同一宫的干所化的禄忌相遇于对宫或同宫、或一九位之禄忌相逢叫做禄逢冲破。禄逢冲破表示不但没有收获而且要赔上血本,蒙受双重损失。在四化交错中若禄科忌或禄权忌同宫,表示好坏都有,也就是爬的越高跌的越惨。当然要考虑它们集中在十二地支的什么宫位,若在寅卯位化忌不忌当以吉论。

..四化中逢自化即化为无,但并不是自始化掉而是得而复失。自化禄出是失去很甘心,权出是争到底还是失去,科出是能够看破,忌出是失去了还有麻烦。

..禄入兄友与忌入父疾是两码事,不以双忌论。禄入兄友表示走财经路线事业很有成就,忌入父疾为文书是非一大堆。若是这种格局则表示事业虽有成就却常常和人家打官司。

..禄是情,只是想而已,不是绝对的。忌具有粘性才是绝对的。特别是从命宫化来的忌一般称之为痴情忌,其所落宫位,表示命造本身把情完全投入这一宫位,终其一生而痴心不改。

..另有一种化忌不忌之说,忌在五行上属水,忌入寅卯位为水生木,忌水泄气而变为不忌;忌入巳午为水火相克,有制衡作用;忌入申酉为金生水,故而不宜;忌入亥子水乡为比旺,故以双忌论;忌入未戌燥土可以制水,入辰丑湿土会发水源,故而不宜。又如命忌入官,表示对事业执著、认真,另一方面忌入官,官为外蓄的配偶;官为交友的兄弟,兄弟为床位,表示我跑到朋友的床上去了,这就是对方租房与我同居,也叫命犯桃花。

..本宫之忌与气数位之忌或者冲本宫与冲气数位何者最凶,应当说气数位最凶,而其中本宫之忌较为不忌。再就是忌入同类宫位不忌。如财为养命之源,命为财帛化气的地方,故财忌入命或命忌入财为同类不忌。官禄是我化气的地方,事业要我去做,故命忌入官或官忌入命为同类不忌。他如大官忌入本官或本官忌入大官也为同类不忌;大疾忌入本疾或本疾忌入大疾皆为同类,属于化忌不忌,其余十二宫可依此类推。

我宫与他宫的对待问题..十二宫皆可为本宫,各宫之第九位(官禄)所化禄权科忌,在应本宫之吉凶悔吝,入三合方看格局高低;入本宫之父疾线与名有关;入兄友线与利有关。他宫之化曜入我方乃对待问题,即他来成就我什么,损我什么;同理,我宫之化曜入他宫,表示损他什么,益他什么。本命与行限皆依此类推。

..我宫与他宫的分界,妻财子禄各自有别。论夫妻对待,命财疾为我宫,夫妻交友为他宫。命化禄入夫妻,为欣赏配偶的品格,禄入交友(夫妻的疾厄)为怜爱其体态。论子女与我之对待,原盘十二宫为我宫,以子女为本宫重起十二宫为他宫。夫妻、交友、父母与我之对待关系,也依此区分我宫与他宫。讲财禄,命、财、官合成三方为我宫,财、田共为一六,命、疾共为一六,官、兄共为一六,故集合命、兄、财、疾、官、田而成我宫,其余为他宫,以详我与外界之对待。

..例如,交友禄入命,表朋友很关心我;禄入兄弟,表示对我生活很照顾;禄入财帛,为关心我的收入;禄入官,为照顾我的事业;禄入田,表示我家经常高朋满座。若父母(交友财)化禄入我宫即命、兄、财、疾、官、田,表示广招四方财;疾厄禄入父母为设场屋以营利,所得收入存入银行或由配偶经纪出纳;疾厄禄入兄,为所得照顾生活;禄入田,表示能有储蓄或购置房地产。

..讲财官、讲六亲对待时,才分我宫与他宫,其余没有必要。十二宫的十二宫一四四诀就是最直截了当的区分方法。例如论桃花,以交友为本宫,重起十二宫,此十二宫即为他宫,原盘十二宫即为我宫,其作用在于明白我给人家什么,人家给我什么。

..三位一体的哲理..星情断吉凶,四化断契机,卦位断人事,这是紫微斗数三位一体的断命哲理,决不可偏废。

..三合派比较注重星情,并且坚持以星情断吉凶,三方四正看格局,小限看迹象,流年断实际。如血光之灾,先要小限有其象,流年成局才算是条件具备。说到星情,共有108颗星,三合派习惯用三十几颗星,除十四颗主星以外,再加六吉六凶,禄存、红鸾、天喜、孤辰、寡宿、天刑、天姚、阴煞、破碎等。论星情主要是明确星曜之间以及星曜与所落宫位之间的生克制化之状况,以此断吉凶。

..河洛派注重四化,但也重视星情,特别是重视看本宫和对宫这一线的星情。如果这一线天机会擎羊或天相会擎羊,或出现铃昌陀武的组合,表示有节灾的事故发生。不过正宗的河洛派只用十八颗星(十四颗主星外加左右昌曲)。事故之发生也是原盘看迹象,限盘看时空,年看破败点。

..奇门派则以卦位断人事,命盘十二宫分为八卦,卦代表方位、人、事、物。子午卯酉为四正位,子位坎卦(壬子癸)正北方,为中男;午位离卦(丙午丁)正南方,为中女;卯位震卦(甲卯乙)正东方,为长男;酉位兑卦(庚酉辛)正西方,为少女;四隅分别是艮卦(丑艮寅)东北方,为少男;坤卦(未坤申)西南方,为母;巽卦(辰巽巳)东南方,为长女;乾卦(戌乾亥)西北方,为父。例如,生病找贵人方,则以大限的福德宫化科所入的宫位为贵人方。设如大限福德干为己,使酉宫之天梁化科,酉为西方,天梁是有执照的中医诊所,那么看医生就以本人住处为中心,向西方去找中医即是贵人。如若打官司请律师,天相为鸡婆星,以天相所坐宫位立极,再寻其气数位化科所入的宫位为贵人方,律师是什么德行看星情,性别长幼看卦位,乾坤震巽较年长,坎离艮兑较年轻。

断职业..三合法断职业,通常以官禄宫的星情来作决定,并兼参命宫。

..河洛法断职业,以财帛宫的天干去四化,按照忌禄权科入命、兄、财、疾、官、田的顺序,视其所着之星为何星,就以该星来断其职业。禄是情,为事业;忌是执著,为职业。事业与职业有别,前者为嗜好、兴趣,后者乃为生活而营走。

..十八颗星所代表的行业如下

..紫微星紫、相、同、梁为寿星,不发少年,故宜服公职,上班较好。一般都说紫微是官禄主,但只有在紫微入官禄宫,而且要化权或会左右、昌曲,才会显贵。若没有上述条件配合,只宜上班,想当大老板或主官很难。

..天机星与轴有关的行业,如汽车、机加工。天机是动星、驿马星,因此,时时变化或资金回收快的行业颇为适宜,如水产、果菜、批发生意等。

..太阳星太阳丙火,为天干第三位,其寓意有三阳开泰之意。故太阳喜欢强出头、好表现,不免会劳碌奔波。太阳也象征光明、博爱,因此替人跑腿的代表、律师、外交官较宜。太阳大方、大度,不适合从事财务工作,只因为太慷慨,不重视金钱。太阳与太阴都是驿马星,若会于同宫或对宫,心性都不稳定,故工作以短期性、见好就收者适宜。太阳也代表能源、动力与电有关的行业。

..武曲星五行属辛金,为正财星。宜金融、财政单位,或为生意人,但以不化忌才算,若生年干或命干为壬,使武曲化忌,表示与钱财无缘,想谋求长远投资不会有成就。武曲星重守时,可做与钞票、会计有关的工作;若会天相,大多从事拉保险的工作;会破军,好博擒捕猎,可当兽医;会七杀,武杀皆为肃杀之星,故武杀组合是大外科医生或军警。

..天同星天同为流动之水、可饮用水,是福星、小孩,喜欢别人照顾。故宜从事小吃店、小门市等服务性的工作,或服公职如教师等。天同坐命的人比较不爱动,故大手笔、大领班之类的工作他不会做。

..廉贞星丁火、属阴、主静。故营业为门市而非跑外。廉贞也是精密仪器,如电脑、电视等行业;丙年生人操作电子仪器故障率偏高,特别是流日逢丙时最好少开车,盖丙使廉贞化忌之故也;廉贞是血,刀伤的流血,会七杀(肃杀之星),格调高的可为护士,格调低的是杀鸡鸭的;廉贞为艮土,为山坡地、水果园,故廉贞的事业也可为做水果生意的。

..天府星戊土,禄库之星,禄是薪俸,够生活但不是很有钞票,故是薪水阶级。天府为阳土,个性自负,好管闲事,爱面子,受雇于人颇易展其长,是高俸禄的上班者。天府阳土为土之表面,故与畜牧业有关。

..太阴星 饭店、旅游业;与美容有关的化妆品业;车船出租业等。

..贪狼星甲木,为造化之始,故其行业如小学教师。甲木为始,引申为原料,与工业有关者如原材料行、木材行、纸业等。贪狼又是癸水桃花星,主多才艺,可从事演艺工作或从事酒女工作。贪狼廉贞在亥加陀罗为走私。

..巨门星暗星,没有执照许可的地下营业者;也是科目多而杂的综合医院;巨门是赌博星,即使不会赌麻将,性情方面也会赌命、赌事业、走私。

..天相星 吏人之命、衣食之星,男命服公职,女命做裁缝;也可为自主餐、高级餐饮业或摄影服饰业。

..天梁星戊土,凡五行属土之星,皆与政府机关的薪俸有关。天梁是大人星,可从事照顾人的工作,如高级单位、养老院、诊所、中医药材;其他如歌舞厅领班、餐饮经理、高级干部等。

..七杀星七杀为肃杀之星,宜从事军警;七杀又为爬虫类、恐怖状态者,如列车、台车、一长串连在一起具有杀伤力的金属器,如成排的船只等。

..破军星为癸水、大海水;为破耗之星,引申为杂乱的地方,如市场、货柜车、杂货店,或先破坏后建设的工作,如水电、拆车船、推土机工等。破军和天同、太阴、天相五行都属水,唯破军是咸水,太阴是淡水,天同是自来水,天相是池水。断行业时应就这些星的五行属性加以区分。

..左辅星 与方向盘有关的工作,如司机或转环行的工作。

..右弼星        为传令之星,热心、圆融,属于承上启下的中间人。

..文昌星 文书、毛笔、礼品,可从事靠嘴交涉的工作。

..文曲星 代书、文具,与口才有关的工作,如算命先生。

..昌曲合论 作者、摄影、公教、图书、饮食业。

..论进财..论进财,先要划清我宫与他宫。我宫包括命、兄、财、疾、官、田,其余为他宫。他禄入我宫表示给我,我禄入他宫表示我给人。

..讲财,禄权科忌都有用。禄最管用,表源源不断一笔接一笔;权是禄的余气,表一整票,如上班族一个月薪水一袋;科只是贵人,在我缺钱时有人会出手援助,科也可能是一种低收入,过得去的情况。

..疾厄禄入父母为一则进财公式。疾厄是官禄的田宅,是我生财的地方,如公司、工厂、办公室、营业所等,我设场屋让客人上门作生意;父母是财帛的交友,交友宫有交易、接触、接受的意思。

..交友禄入兄弟也是一则进财的公式。交友为子女的财帛,为晚辈的钱财,兄弟为财帛的田宅,也是田宅的财帛,视为库位,禄入兄弟叫入库。

..父母是财帛的交友,也是交友的财帛。父母宫的田宅化禄入命表我获得朋友的钱财;化禄入兄弟(兄弟为田宅的财帛),表朋友把钱送到我家来,这是在家开店的一则进财公式;化禄入疾厄,表朋友把钱花在我身上,或我把赚来的钱放在身上;化禄入田宅(田宅财之库),表收入的钱可以储蓄起来。田宅为财帛的疾厄,乃财之体,被视为财之库有收藏之意,用会计观点来说是提存不用的公积金;兄弟则是财帛的田宅,也是田宅的财帛,我们把田宅当作家庭,禄入兄弟是收入的钱放在家里作零星开支用,是过路财神。

..论财以财帛为本宫,命宫成为财帛的官禄(气数位),官禄宫所化出的禄权科忌在应本宫的吉凶悔吝。设命宫化禄权科三吉入子田线,子田线为财帛的父疾线,父疾线又称之为文书线,主光明、好运、升华、晋升。财之官化三吉入财之父疾,表钱财方面贵人现,可以很顺畅。或者命宫化禄权科三吉入父疾线,父疾线又为财帛之兄友线,兄友线又为成就线,表钱财方面会很有成就。相反,忌入子田线或父疾线,都表示此人一生与钱财无缘,求财不如求名

..另外,斗君所在的宫干,化禄入流年的命、兄、财、田等,也表示有进财之兆,但有一大前提要注意,即禄不可犯冲忌,禄被忌冲为吉处藏凶,看看美景在望又成空。

..看何宫化禄入财帛,则可以明白用什么方式赚钱,或知道谋生的方法。

..论财也是用同步断诀,即从原命盘的命宫化出一颗禄忌,一路跟踪限、年、月,看这颗禄忌处在限、年、月的什么位置。

..论升迁..升迁最重要的有两个宫位,一是父母,二是官禄。

..本官化禄入父母,本人一生前途光明,学生时代功课好;权入则是刻苦努力功课好;科入则是生平无大志,只求六十分;忌入则免谈,化忌若同入本宫或对宫冲破都不行。

..行运,看大官化三吉入‘本父’,则此大限十年‘有光明、运途好’;若流官再入‘大父’,则这十年升定了。官化禄入父主升迁,若父无主星或主星不四化,则看疾厄,禄入疾厄视同入父母,只是禄入疾厄照父母较虚,直入父母较实,而在行政机关工作的以直入父母最管用。如在公营事业机关工作,则以禄入兄弟或交友较有利。父疾为文书线主升迁,兄友为成就表提拔。晋升为步步高升,走台阶;提拔则是破格,一夜成名。

..大命化权入本命或本官,流年或流官行至照地主升迁,加化禄更验,表升官又加薪。需注意的是要审清大限所管的十年中,其流年或流官何者先进入照地(对宫),就以先行进入之年优先看来。

..论合伙..先审交友宫,视其星情是否吉利。再以交友的官禄(子女)去化三吉,若禄权科入父疾或兄友,表可以合伙。化忌则万万不可,忌入父疾则有文书上的麻烦,入兄友则不能成事。子女宫化三吉入命财官三合方,忌冲官禄可以合伙;或忌入三合方,而三吉夫、迁、福照三合方,也可以合伙。

..父母是文书宫,生年干忌入或官禄宫忌入,一生文书是非多,不宜与人合伙,跟互助会、与人作保都不可以,好心绝对没有好报。

….

..父母化权入命宫表示本人出技术股。

..大限、流年要兼参。

..合伙人数看交友宫的五行局,水局二人,木局三人,金局四人,土局五人,火局六人。股份公司乃大众事业,不以合伙论。

..资金额看父母宫(交友财)。

..营业项目以财帛的忌禄权科入我命、兄、财、疾、官、田,视其所着之星性断行业。

..论外销..外销看迁移宫与夫妻宫,迁移作本宫,夫妻为迁移之官禄,先审该两宫的星情吉凶如何。

..流年的夫妻宫化三吉入大限的父疾线表今年与人签约顺利。忌入则有文书上的麻烦。外销赚不赚钱,看流年父母化禄有无入大限的命、兄、财、田,有则吉;忌冲这些宫位则凶。

..冲迁移今年外销不好。

..冲子女今年没有定单。

..论选举..大官化三吉入本命、父疾二宫,表示这一大限‘功名有望’,是党提名的可以当选。禄入高票当选;权入要努力争取;科入是拜托父老兄弟赐给‘同情’的一票;忌入则没有希望。流官也要考虑,竞选的这一年,流官化三吉入大限的父疾,可以当选,但决不能犯忌冲。

..党外人士以官禄化三吉入兄友为主,忌入则免谈。

..论出国..迁移(泛指命限)化禄入寅、申、巳、亥四马之地,表出国深造,忌入是出国工作。

..迁移化禄入子、午、卯、酉四桃花地,为出国观光。

..迁移化禄入辰、戌、丑、未,是拿绿卡移民国外。

..那一年出去,看大迁化忌之冲宫,当流年走到这一年时便可出国。简捷说就是大迁冲流年表示为出国年。

..三合派的看法是利用星情,当流年入寅、申、巳、亥,动星(机月同梁杀破狼太阳)会天马主出国,小限同论。

..论智商..昌曲入命或夹命,遗传基因不错,聪明,但学习态度不积极,根基肤浅。真正有内涵的是昌曲魁钺入父母疾厄,当然其他星情也要考虑

..昌曲入田宅是家里书很多却不爱读。

..总之,智商高低、功课好坏,要考虑昌曲魁钺与官禄之禄权科是否入父疾线与兄友线,也就是要看命、父、兄、疾、友这五个宫位。

..论借钱..十二宫分为八方(卦),子宫坎正北方;午宫离正南方;卯宫震正东方;酉宫兑正西方;丑艮寅东北方;未坤申西南方;辰巽巳东南方;戌乾亥西北方。

..流日化科所落宫位是贵人方,试想该方有那些朋友会是贵人。

..流日的财帛化权入流日没有用,必须用化禄,无禄用科,无科用魁钺(以流日干遁之)。

..禄是情是钱。设交友禄入命,表朋友对我有情,向朋友借钱很乐观。禄入命、财、田皆可用。

..论官讼是非..昌曲是证书星,设官禄干为辛或巳,使文昌文曲化忌,易有文书是非,尤其昌曲在疾厄化忌冲父母更验。

..官禄化忌冲父母较多麻烦,流年的父母化忌冲大限的父母,也表示这一年会有文书问题。他如流年的父母化忌入大限的父母冲大疾,大疾且为流田,这种情况会因官司而坐牢。

..廉贞为囚星,出现在父疾线官司是必然的,若冲田宅,表示人不在家——坐牢。

..任何十二宫之辛干使昌曲化忌皆有麻烦,惟权衡轻重,仅就导致与人缠讼或坐牢者加以研究,其余论命时大可不必细加推论。因为官禄宫所化之禄权科忌,可用来看运途,故官禄宫辛干化忌冲父母,一生不免官讼是非一大堆,这才是最要紧的。其他星曜化忌一样不宜,惟以文昌、文曲、廉贞化忌最具凶性

..文昌在疾厄化忌冲父母,这种官讼是非与人事有关;文昌在兄弟化忌冲交友,交友为官禄的父母(文书宫),这种官讼是非与事业有关;文昌在父母,化忌冲疾厄,疾厄为财帛之父母(文书宫),这种官讼是非与钱财有关。

….论讨债

..父母(交友财)化忌入迁移冲命,讨不到;父母化忌入命——分期讨回,不顺;禄入——顺利;科入——好言商量可讨到;权入——恶脸相向,不一定讨得到。

论疾病



原盘之十二宫,可用来影射全身之各个部位,设命宫在午,以后天八卦代入十二宫,戴九履一、左三右七、二四为肩、六八为足。离卦轻清在上故为头、坎卦重浊在下故为生殖位,左三右七为腰腹,二四为胸、肩、手,六八为腰下之双足。故病情发生在什么地方,可依卦位及星情来断。



四 戴九 二



左三 右七



八 履一 六



兄弟为疾厄之气数位,其干之化曜在审一般之明见之疾病;交友为父母(遗传宫位)之气数位,其干之化曜在审不明之病症,惟二者之病情皆与寿元有关。

生病看疾厄,兄弟定寿元,桥归桥,路归路,两者互不相干。大疾之忌最忌冲流年或流疾,很厉害,要住院;兄弟化禄转忌冲大限的命、夫、疾、田,生命有危险。

关于火灾、烫伤的看法:

○1四柱天干见丙丁,地支寅午戌全为条件;

○2四柱有水者流年行至火旺之地;

○3或临于合去其水之大运、流年。

所谓天干见丙或丁,地支寅午戌全,不一定要日主为丙或丁,只要四柱有五个以上,条件就算究竟。四柱不够五个行限凑齐也算。火灾应包括火烧厝、水烫伤、瓦斯爆炸等因火而引起的意外皆属之。

以紫微斗数来说,迁移宫为子女的子女,是孙子,孙子的子女便是田宅位,再下一代就又回到本命宫,所以‘好不过三代’则不言自明,老运看迁移也是这个道理。

论婚姻



○1先审命宫之化曜有没有入夫妻宫或交友宫;

○2次审夫妻宫之化曜有没有入命宫或疾厄宫;

○3又次男命要忌冲父母(夫妻的田宅),女命要忌冲田宅(夫妻的交友)。

命宫化曜入夫妻或交友(夫妻的疾厄)或夫妻化曜入我命、疾、是为四化有相系,命带的有婚姻缘。若四化不相系的要在大限里去寻,成婚较为困难。

命化禄入夫妻,表配偶情深;权入较有争执;科入随和但关心有限,也较会犯桃花;忌入是非嘀嘀咕咕,我爱你爱得很痛苦。

若命宫化曜不入夫妻,再审有没有入交友(夫妻的疾厄)。命禄入交友表关心配偶的身体,或对配偶的身段很欣赏;权入为管配偶的身体,女命则是对丈夫的健康要求很高,不准抽烟饮酒;科入表我是配偶身体的贵人,配偶有疾病我替他找医生,或亲自为他治疗;忌入则为关心配偶的身体而常生心烦,即爱的很痛苦。命忌入夫妻同论。

命禄入夫妻为欣赏配偶的品格,入交友(夫妻的疾厄)则是爱其身段。

若命之化曜不入夫妻、交友,表觅偶困难。则再次审察夫妻宫之化曜有无入命或疾厄,有入则表他(她)来就我。

夫妻禄入命为配偶对我情深,浓情蜜意;权入会管我,是建设性的;科入随和;忌入会嘀嘀咕咕,被爱的很痛苦,是欢喜冤家。

若夫妻化曜不入命,再审查有无入疾厄。夫妻禄入疾厄是配偶很色,如老婆爱我如牛郎,老公谑我为狐狸精,是喜其身而非爱其人;忌入疾厄冲父母有婚姻缘,但一结婚就有倒霉的事(因文书宫被冲)。

若命宫化曜不入夫妻、交友,夫妻化曜也不入命宫、疾厄,再审疾厄之化曜有无入夫妻、交友,或交友之化曜有无入命宫、疾厄。。总之,我宫与他宫四化要相系,至少有一线才算条件成就,视为有姻缘运。

论夫妻缘分,即论夫妻对待,是以命宫之化曜去交错,这是双方面的问题。而要了解配偶是何许人也,这是单方面的事,需要审察夫妻的气数位福德宫之化曜。凡命成杀破狼局或夫妻为杀破狼局,都表示婚姻不美。另外,生年忌入夫妻,表因关心配偶而影响工作,故而不宜早婚,初恋的朋友难成眷属。

断结婚年限有以下原则:

○1夫妻宫之化曜入二、三、四大限,以最先与之重叠之限为结婚限;

○2夫妻宫之化曜不入二、三、四限者,以入二、三、四大限的疾厄取用,视为结婚限;

○3次以结婚限之夫妻宫化忌所入之宫位成为流命或流疾之年为认识、订婚、或上车之年;

○4大限干化科入流年、流妻或照流年、流妻之年为结婚之年;

○5附带条件为命或夫妻之忌要冲父(男命)、冲田(女命)

以上诸条似乎很复杂,但惟为最究竟的法则。假如套用而不准验者,千万不可轻率否决。如女命可用疾厄宫化忌所入之宫,大限的夫妻宫与之重叠为结婚限,次再以大限的疾厄化忌所入的宫位,或流年的夫妻位为结婚年。总之,我命疾之化曜要入他命疾;他命疾之化曜要入我命疾是为必然的理则。

若以四化来论定,命忌入交友为四化有相系,表姻缘有。但忌入交友即冲兄弟(床位),较易同床异梦,或夫妻聚少离多。夫妻宫自化忌者,每多婚姻不美。同理任何宫位有自化忌,皆表该宫不美,这是铁则。惟有疾厄自化忌例外,‘不易得传染病 ’,这是好的一面。

比较驳杂的命型,补救的方法最好不宜‘正娶’,先同居然后当科星会到时再补办手续。

任何命造,夫妻宫干之化忌,大限及该限所辖之流年,在未越过忌或冲以前,夫妻之间纠缠不免,总是吵吵闹闹地过活。

凡夫妻宫自化忌者,一生必恋爱多次。

凡杀破狼机巨入命或夫妻者,婚姻多不美,加左右昌曲魁钺天姚更验。

命忌入交友冲兄弟,表夫妻同床异梦,或聚少离多,也可能是夫妻某一方健康欠佳,敦伦之周期不吻合等。兄弟宫为卧室(迁移)的交友,为床位,也是夫妻的文书宫,故命忌冲夫妻一般婚姻不美,若我宫与他宫四化相系,情况还好;若不相系,或昌曲巨廉在交友化忌来冲,很凶。

凡命宫化禄转忌冲夫妻、交友,或夫妻化禄转忌冲命宫、疾厄,往往也是离婚之兆。

论桃花



论桃花一如论婚姻,仍需我宫与他宫四化相系,惟星情要优先考虑。原命盘有桃花格局,一生叫会有桃花;原命盘没有桃花格局,而限运逢,通常是夫妻感情更恩爱。

女命夫妻宫有桃花,并非一定发生在本身,很可能老公过去有一段恋情或婚后有外遇。女命最忌命宫、福德桃花星多。

命、福在寅申巳亥,坐机阴、同梁、廉贪,易有桃花,加左右、昌曲、魁钺更验。巳亥这一线叫‘浪荡多淫’,很低级,纯动物性的;寅申这一线叫‘飘蓬之客’,为才子佳人型

太阳太阴在辰戌丑未者为日月交泰,命、福出现在此两线者,一生多恋爱,尤其日月反背在辰戌立命者更‘不死鬼’,性心态怪异,喜欢演异性角色。

廉贪的组合较易为花痴,为娼妓型。

紫破的组合为歌星舞女型。

犯桃花通常以命宫化禄或化忌直入子女或田宅为验。一个原则,不管第几回,永远是命与子田相系为准。除了命宫与子女、田宅相系视为桃花以外,命宫与官禄四化相系也会是桃花。一般说夫妻为内在的配偶,官禄为外蓄的太太。官禄是交友的兄弟(床位),命忌入官,表经常幽会是我去找对方,或由对方租房与我同居;交友忌入兄弟,或交友自化忌者,是我花休息费或对方来找我,或我租房与他同居。

子——命,命忌入子女为主动桃花,子女忌入命为被动桃花;

子——疾,子女与疾厄四化相系为饥不择食,对象为已婚的;

子——友,子女与交友四化相系为恋爱行为,对象为未婚的;

财——子,财帛与子女四化相系为`金钱交易的桃花,或赚娱乐财;

子——夫,子女与夫妻四化相系娶小姨(多已婚);

子——官,子女与官禄四化相系,为桃花在外未娶入家门;

子——迁——冲命,子女忌入迁移冲命,没有桃花缘;

子——疾,子女与疾厄四化相系,禄入为想入非非,权入为霸王硬上,科入为罗曼蒂克,忌入为轻薄;

交友禄入疾厄,疾厄有自化忌,表对方单恋。反之则我单恋;

兄弟化禄忌同入子女宫,表示母再嫁;兄弟禄入疾而忌入官,表示父死母再嫁;

子女与兄弟、夫妻、财帛、疾厄相系皆表有桃花,子女化忌入财帛为娼,入疾厄为离婚,入夫妻为已婚之桃花,入兄弟为未婚之桃花;

夫妻壬武曲化忌入田宅,田宅乙太阴化忌入夫妻,为夫妻多怨言。任何两宫有忌来忌去,或禄来忌去,多有纠缠的意味。

夫官线,视同桃花线。

昌曲左右视同化科,入夫妻、命宫表示贵人介入,再看转禄何宫,可断桃花。

科为风情,生年科入夫官、兄友、子田、父疾,较有桃花。生年科入命迁线为贵人。

夫妻宫为桃花宫,生年忌入夫妻为桃花。夫妻化禄入田宅,若配偶有桃花,通常保不住,要分手。忌入则跑不掉。

命化禄入财帛,可能赚风月钱。



迁——子——官;迁——子——田:

子女禄入官,忌入迁移,表婚前曾与人同居;

禄入迁移,忌入田宅,主同居关系,且不愿生小孩;

禄入迁移,忌入官禄,主在外桃花而导致离婚;

禄入夫妻,忌入疾厄,为不要名分的同居关系;

子女自化禄,忌入福,夫妻多争吵;

禄入田,忌入夫妻,离异;

禄入夫妻,忌入疾厄,女命风尘或偏房,男命风花雪月;

禄入命,忌入福,夫妻多吵架;

禄入疾,忌入命,男二妻,女二婚;

禄入财,忌入兄,夫妻多怨言;

禄入兄,忌入官,女偏房,男娶再嫁女;

禄入官,自化忌,夫妻多吵架,但不会离异;

子女自化禄,忌入兄,主因桃花而吵架;

忌入命,主二婚,或入赘。



夫妻:

夫妻忌入命或田,晚婚可偕老,早婚离异;

夫妻禄入命田,而忌入父(夫妻的田宅),有外遇,不会离婚,男女同论;

夫妻禄入命,忌入田,不和、吵架;

夫妻忌入迁冲命,不容易结婚,纵有桃花也不容易结婚,且婚前有外遇,或做偏房;

夫妻忌入福,禄入财,命硬,克死。禄忌同宫同论;

夫妻禄入迁,早婚;

夫妻忌入官,配偶命不好;

禄入福德,转忌入田宅,为小姨命,来自风尘。



桃花是情的产物,所以命化出之禄代表我的意志,同理交友为朋友的命宫,从交友化出之禄代表朋友的意志,桃花为我意识与他意识之交织,故以命宫与交友宫之化曜双线交流以审其局始为合理。例如:

 2 河洛派紫微斗数(五)



命禄入交友,为我对朋友多情;

入疾厄,为我介入朋友的福德;

入财帛,为我介入交友的田宅(桃花宫);

入兄弟(交友的对宫),为我故示风范让对方产生好感;

入福德(交友的子女——生殖器),为我对朋友那个地方想入非非;

入田宅(交友的夫妻),为我好想与朋友成为夫妻;

入官禄(交友的兄弟——床位),为我想钻入他的‘杜鹃窝’。

相对的:

交友禄入命,他爱我才华洋溢,主动来找我;

入兄弟,他想与我共枕眠;

入夫妻,为‘恨不相逢在当年’;

入子女,表对方很贪婪,需求高;

入财帛(夫妻的夫妻),视同入命;

入疾厄,为对方欣赏我的体态;

入迁移,为对方深情款款;

入田宅,为入我桃花宫;

入福德,为介入我夫妻的事业宫。

以上讲命与交友之化禄,禄是情,只是想,究不究竟还要看忌,禄为因,忌为果。

论合婚、合伙、人我之对待



三合派以男女双方命盘的命宫与夫妻宫的星情来论合婚。例如

火星独坐夫妻宫者与命或夫妻有擎羊者,组织家庭视为‘绝配’。

巨门为暗星,易遭遗弃,若巨门在子午线者,互组为夫妻能同病相遇,也为绝配。或天梁大人星喜照顾他人,与巨门坐命者组为家庭,堪称美眷。太阳光明之星与巨门也不错。

紫微独坐夫妻宫者,不免孤独、严肃,需要懂得生活情趣的伴侣共同生活。与以太阳、天府、贪狼、天相、禄存坐命者配为夫妻为佳。若再会有左辅、右弼、文昌、文曲则更美满。这是因为紫微好统御,用情不专,太阳博爱,能满足其统治欲;另一方面太阳为动星,夜猫子,性需求高,故太阳坐命者与紫微在命或夫妻者合婚颇为适宜。禄存坐命者主孤,紫微为孤高之星,物以类聚,故也适宜合组家庭。左右圆巧,昌曲能言善道,与紫微喜奉承、好听漂亮话正好合拍。

其余星情状况都应细推敲。

司徒阳君用四化法断合婚、合伙、人我之对待更为简便些:

从双方看,凡对方之生年干化吉曜入我三合方,表此人能使我格调高,能给我恩惠;生年干化吉曜入我父疾,表彼为我文书之贵人,对我人格的升华有帮助;生年干化吉曜入我兄友,为帮助我事业成功;入田宅、福德也视为佳构。

倘若忌星入我命迁线、财福线,必为怨偶,万万使不得。忌入夫官线不忌。

再者,对方命宫干所化之禄星,正好为我之命、疾、官之主星者,也表对方对我情深意浓,尤其禄入命宫者为最。这里对方之命宫,可以是原盘之命,也可以是限盘之命。

总之,此法可用对方生年干或命宫干之化曜入我之十二宫以审其宜忌。同理可用以审察人我之间对待之得失。

此外,用八字断合婚、合伙、人我之对待也有一定规律。一般说来,对方八字之偏旺正好是我之八字的喜用者,比较合适。而其八字偏旺正好是我之八字的忌神者,不适宜。

再有,八字金水旺喜木火者,逢金水流年必‘栽’;八字木火旺喜金水者,逢金水流年必旺。依此理则,可以从吃相上去认识其命型,其五行究为何属性者旺,而喜何五行以调候,然后断言其运途好坏。如八字金水旺者比较色情,讲情调。其饮食习惯重质不重量,细嚼慢咽,喜欢雅座、茶馆、酒吧等灯光暗淡的场所,言谈声音缓慢低吟。而木火旺者则爱光线好、热闹,其饮食习惯是狼吞虎咽,喜欢火锅、快餐、大块肉、大碗酒等。这些五行不同的人其喜忌与流年五行喜忌的对应状况,可判断其运气如何。

紫微斗数——论命要诀  

[紫微]

紫微居子午,科权禄照最为奇。

紫微守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。

紫微居午,无羊陀,甲丁己生人,位至公卿。

紫微男亥女寅宫,壬甲生人富贵同。

紫微居卯酉,遇劫空四煞,多为脱俗僧人。

紫微无辅弼同行,则为孤君,美中不足。

紫微遇凶星,虽获吉而无道。

紫微天府,全依辅弼之功。

紫府同宫,终身福厚。

紫府同宫,无煞凑,甲生人享福终身。

紫府朝垣,食禄万钟。

紫府朝垣活禄逢,终身福厚至三公。

紫微与天府、左右、昌曲、禄马三合,极吉,食禄千钟,巨富大贵。

紫府日月居旺地,断定公侯器。

紫府夹命为贵格。

紫微贪狼同宫于卯酉,不忠不义,暱近奸人。

紫微贪狼为至淫,男女邪淫。

女命,紫微与贪狼同宫,男女邪淫。

紫微守命,天相左右来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

紫微七杀化权,反作祯祥。

紫微七杀加空亡,虚名受荫。

紫微七杀同宫会四煞,不贵,孤独、刑伤。

紫破命临于丑未,再加吉曜,富贵堪期。

紫微破军,无左右,无吉曜,凶恶胥吏之徒。

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

紫微辰戌遇破军,君臣不义。

紫微遇破军在辰戌丑未四墓宫,主为臣不忠,为子不孝。

紫微昌曲,富贵堪期。

紫微辅弼同宫,一呼百诺,居上品。

辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫。(身命紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语。得辅弼夹帝,贪狼受制,则不拘此论)

紫微禄存同宫,贵不可言。

紫微与诸煞同宫,诸吉合照,君子在野,小人在位,主人奸诈假善。

紫微权禄遇羊陀,虽获吉而无道,主为人心术不正。

紫微居财帛,更兼化禄富奢翁。或遇禄存亦可。

紫微遇武曲破军羊陀,欺公祸乱,只宜经商。

女命紫微在寅午申宫,吉贵美,旺夫益子。

女命紫微在子午酉及巳亥,加四煞,美玉瑕玷,日后不美。

运衰限衰,喜紫微之解凶恶。

[天机]

天机与天梁、左右、昌曲会合,文为清显,武为忠良。

天机在丑未陷地守命,遇四煞冲破,下局,宜经商习艺。

天机巳亥逢,好饮、离宗、奸狡重。

机月同梁作吏人。(命在寅申方论。此四星必三合曲全,方准刀笔功名可就。加化忌下格,若无四星,三者难成)

天机与太阴同于寅申,难免跋涉他乡。

天机与巨门同于卯酉,必退祖而自兴。

巨机酉上化吉者,纵遇财官也不荣。

机梁会合善谈兵,居戌亦为美论。(孟子迁移戌宫,有机梁。为机梁加会格)

机梁同在辰戌宫守命,加吉曜,富贵慈祥。

机梁同在辰戌宫守命,逢空亡,偏宜僧道。

机梁加恶煞同宫,狗偷鼠窃。

女命,天机入庙,性刚机巧,有机柄,持家,旺夫益子,有福有寿。

女命,天机在寅申卯酉守命,虽有富贵不免淫佚,寅申守照,福不全美。

女命,天机与太阴、巨门、天梁同宫,遇羊陀火铃冲合,淫贱、偏房、娼婢,否则伤夫克子。

[太阳]

太阳守命于卯辰巳午,见诸吉守照,必大贵;见诸凶,亦为公卿门下士。

太阳守命于未申,为人先勤后惰。

太阳守命于酉,贵而不显,秀而不实。

太阳守命于戌亥子,逢巨门,一生劳碌贫忙,更主眼目有伤,与人寡和招非。

太阳守命,日生庙旺,夜生陷。

太阳守命,落陷,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖可吉。

太阳守命,落陷,加凶煞带疾,化忌目疾。

太阳守命于卯地,昼生人富贵荣华。(为日照雷门格)

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。

太阳居午,庚辛丁己生人富贵双全。

太阳会文昌于官禄,皇殿朝班,富贵全美。

太阳化忌,是非日有,目还伤。

女命端正太阳星,早配贤夫信可凭。(太阳守命,居卯辰巳午,无煞加,旺夫益子。陷地平常)

太阳在夫妻宫,男为诸吉聚,可因妻得贵;陷地加煞,伤妻不吉。

太阳在子女宫,入庙加吉,得八座,主生贵子,权柄不小。

太阳在财帛宫,庙旺,会吉相助,不怕巨门,无空劫,一生主富。

太阳在迁移宫,难招祖业,移根换叶,出祖为家。

太阳在田宅宫,庙旺,得祖、父荫泽。

太阳入限,庙旺,左右诸吉星皆至,大小二限俱到,必有骤兴之喜。

太阳入限,陷地,羊陀铃星集限,主目下有忧,或生克父母。

日月夹命、夹财,加吉曜,不权则富。(加羊陀冲守,宜僧道)

日月同未,安命丑,侯伯之材。(唯亦须化吉方佳。丙辛人吉)

日月同丑,安命未,侯伯之材。(同上注解)

日巳月酉,安命丑,佐九重于尧殿。(为日月并明格,辛乙生人合格。丙生人主贵,丁生人主富。加四煞空劫平常)

日卯月亥,安命未,蟾宫折桂之荣。(为明珠出海格,主财官双美)

日辰月戌并争耀,权禄非浅。(日安命辰宫,月戌宫对照。月安命戌宫,日辰宫对照)

日月科禄丑未中,定是方伯公。

日居卯辰巳,月入酉戌亥,在此六宫安身命,早遂青云之志。(亦宜见昌曲魁钺)

日月守命于丑未,昌曲夹之贵且显。

日月会昌曲,出世荣华。

日月最嫌反背,乃为失辉。(太阳在申酉戌亥子,或夜生人,乃为失辉。太阴在卯辰巳午未,或昼生人,乃为失辉)

日月守命,不如照合并明。(日月守命,吉多主吉,凶多主凶。若吉少亦不为美论)

日月命身居丑未,三方无吉反为凶。(子午辰戌命身则佳)

日月左右合为佳。

日月羊陀多克亲。

日月陷宫逢恶煞,劳碌奔波。

日月在疾厄宫或命宫,逢空亡,必主腰驼目瞽。

日月照壁。(日月临田宅宫是也,喜居墓库)

[武曲]

武曲守命,西北生人福厚,东南生人平常。

武曲庙垣,威名赫奕。(为将星得地格。辰戌丑未生人,安命辰戌丑未宫,主富贵。如不在辰戌丑未者次之)

武曲闲宫,多手艺。(武曲在巳亥宫守命。加煞者,手艺安身)

武曲守于财帛,多为财赋之官。

财居财位,遇者富奢。(武曲、紫微、天府居于财帛宫,又兼化禄及禄存,必主富奢。二限者逢之,主大发迹)

武曲天府同宫于子午,主有寿。

武曲贪狼同宫于丑未,主少年不利,先贫后富,悭吝之人。

武曲戌亥上,最怕逢贪狼。(武曲坐命戌亥,三方或对宫见贪狼,化忌加煞。定主少年不利)

武曲贪狼加煞忌,技艺之人。

武曲贪狼财宅位,横发资财。

武曲天相同宫于寅申,逢昌曲,定主聪明巧艺。

武曲加吉坐迁移,巨商高贾。(吉多方论)

武曲七杀会擎羊,因财持刀。

武曲七杀火星同宫,因财被劫。

武曲破军同宫于巳亥,难贵显。

武曲破军,破祖破家劳碌。

武曲破军同于财宫,财到手而成空。

武曲会破军廉贞于卯宫,必见木压雷惊。

武曲与破军贪狼会于子宫,必主投河溺水。

武曲与廉贞会于卯宫,必主破败。

武曲与廉贞贪狼及七杀会合,便作经商。

武曲入庙,与昌曲同宫,出将入相。

武曲魁钺居庙旺,财赋之官。

武曲禄马同宫,发财远乡。

武曲羊陀兼火宿,丧命因财。

武曲火铃同宫,因财被劫。

武曲遇羊陀,主孤克。

武曲守命,四煞冲破,孤贫不一,破相延寿。

武曲之星为寡宿。(夫星柔弱,妇夺夫权,方免刑克。若两刚相敌,必主刑克生离)

武曲破军同宫于巳亥,临大小二限之中,主是非之挠。

[天同]

天同守命,不怕劫煞相侵,不怕诸煞同宫。

天同会吉寿元长。

天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵。

天同居巳亥守命,会四煞,残疾孤克。

天同太阴同在午宫守命,加煞重,肢体羸黄。

天同守命,遇巨门火铃,必生异痣。

天同天梁同在寅申守命,甲乙丁己生人福厚。

天同守命,遇左右昌梁,贵显。

天同擎羊居午位,丙戊生人镇御边疆。(为马头带箭格。富且贵)

天同擎羊同宫,身体遭伤。

天同陀罗同宫,肥满而目渺。

女命天同必是贤。(子生人命坐寅,辛生人命坐卯,丁生人命坐戌,入格。丙辛生人命中吉。巳亥逢此化吉,虽美必淫)

女命天同,聪明伶俐。逢煞冲破,刑夫克子。

女命,天同太阴同宫,虽美而淫,偏房侍妾。

女命,天同天梁同宫,宜作偏房。

[廉贞]

廉贞在命身宫为次桃花,若居旺宫,则赌博迷花而致讼。

廉贞在未申宫守命,无四煞,富贵声扬播远名。(为雄宿朝垣格。加煞平常)

廉贞巳亥宫守命,主下贱孤寒,弃祖离家。

廉贞卯酉宫守命,加四煞,公门胥吏。(或巧艺之人)

廉贞贪煞破军逢,文曲迁移作吏戎。

廉贞七杀居庙旺,反为积富之人。(廉贞七杀同宫在未,或七杀居午,廉贞在申。身命遇之是也。若陷地化忌,贫贱残疾)

廉贞会七杀,居巳亥,流荡天涯。

廉贞七杀会擎羊于官禄,枷杻难逃。

廉贞破军会擎羊与迁移,死于外道。

廉贞破军火铃同宫,狼心狗肺。

廉贞破军火星居陷地,自缢投河。

廉贞破军与日月以济行,目疾不免。

廉贞遇文曲,好礼乐。

廉贞遇七杀,显武职。

廉贞遇禄存,主富贵。

廉贞擎羊同宫,是非日有。

廉贞遇羊陀,脓血不免。

廉贞同火星于陷宫之地,主投河自缢。

廉贞逢武曲破军,祖业必破。

廉贞遇武曲于受制之乡,恐木压蛇伤。

廉贞四煞同宫,遭刑戮或终身不能发达。

廉贞白虎,刑杖难逃。(流年太岁并小限坐宫,又值白虎加临,主官非,遭刑杖)

仲由威猛,廉贞入庙遇将军。(申安命,二星同宫是也)

女命,廉贞清白能相守。(甲己庚癸生人,安命申酉亥子宫。丙辛乙戊生人,安命寅卯巳午宫。若辰戌丑未反贱)

[天府]

天府临戌有星扶,腰金衣紫。(甲己生人会吉,无煞凑)

天府戌宫无煞凑,甲己人腰金又且富。(加四煞有疵)

天府居午,戌宫天相来朝,甲生人一品之贵。

府相同来会命宫,千钟食禄。(安命寅申宫,府相在财帛官禄宫辅者上格,为府相朝垣格。别宫次之)

安命寅宫,府午宫,相戌宫来朝,位登一品之荣。(甲生人遇之亦佳)

天府武曲居财宅,更兼权禄富奢翁。(有左右禄存亦美)

天府武曲禄存,必有巨万之富。

天府昌曲左右,高第恩荣。

左府同宫,尊居万乘。

天府守命,羊陀火铃会合,主人奸诈。

天府守命,忌落空亡,主人孤立。

天府天相,乃为衣禄之神,为仕为官,定主亨通之兆。

[太阴]

太阴守命,庙见诸吉,富且贵。

太阴守命,夜生人不宜陷,陷则克母,男且克妻。

太阴在身宫逢之,主随娘继拜或离祖过房。

太阴在命身宫,庙旺,主一生快乐。

太阴守命,落陷,化吉科权禄返凶,出外离祖吉,更遇四煞,酒色邪淫,下贱夭折。

太阴守命,落陷,与羊陀火铃同宫,肢体伤残。

太阴居子,号曰水澄桂萼,得清要之职,忠谏之才。

太阴居子,丙丁生人,富贵忠良。

月朗天门于亥地,进爵封侯。(为月朗天门之格。子年生人,夜生者合局,不贵则大富。丙丁生人主贵,壬癸生人主富,亦要三方吉拱)

太阴与天机昌曲同宫于寅,男为仆从女为妓。

太阴在戌守命,太阳在辰对照,主富贵。

太阴禄存同宫,左右相逢富贵翁。

太阴文曲同宫,定是九流术士。

阴阳会昌曲,出世荣华。(命坐日月,财官二宫昌曲来会。或命坐昌曲,财官二宫日月来会。再遇魁钺吉星,主富贵)

太阴同文曲于妻宫,蟾宫折桂之荣。(文昌亦然。在命身宫则为巧艺之人)

太阴居财帛,多为财赋之官。

太阴居疾厄,遇陀罗,主目疾。遇火铃,为灾。

太阴羊陀,必主人离财散。

日月最嫌反背,乃为失辉。(太阳在申酉戌亥子,乃为失辉。太阴在卯辰巳午未,乃为失辉)

月曜、天梁女淫贫。(太阴寅申宫,天梁巳亥宫,女命值之,多主淫贫,或偏房侍妾)

[贪狼]

贪狼入庙,辰戌丑未宫坐命,或落空亡,反能习正。

贪狼加吉坐长生,寿考永无彭祖。(贪狼守命,加吉,坐长生于寅申巳亥四宫,主寿)

贪狼入庙寿元长。

贪狼子午卯酉宫守命,终身不能有为。(寅午戌生人命坐午宫,申子辰生人命坐子宫,巳酉丑生人命坐酉宫,亥卯未生人命坐卯宫)

贪会旺宫,终身鼠窃。

贪狼紫微同宫,如无制,是无益之人。(得辅弼昌曲夹制,则无此论)

贪狼武曲同宫,为人谄佞奸贪,自私自利,无公德心。

贪狼武曲同宫,先贫而后富。(利己损人。命有紫微日月左右昌曲拱照,限逢禄权科,则贵显论)

贪武墓中居,三十才发福。(为贪武同行格)

贪狼武曲同守身,无吉命反不长。(命无吉曜,身有贪武,孤贫)

贪狼四生四墓宫,破军忌煞百工通。

贪武破军无吉曜,迷恋花酒以亡身。(或作手艺)

贪武同行,威压边夷。(贪武遇大旺地是也)

贪狼廉贞同宫,男浪荡,女多淫,酒色丧身。

贪狼廉贞同宫于巳亥,不纯洁且遭官刑。

贪狼陷地,加羊陀忌星,孤贫破相残疾,有斑痕疤痣。

贪狼巳亥陷地加煞,不为屠人亦遭刑。

贪狼加煞同乡,女偷香而男鼠窃。

贪狼会煞无吉曜,屠宰之人。

贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆。(为马头带箭格,富而且贵)

贪狼火铃于四墓宫,豪富家资侯伯贵。(辰戌宫佳,丑未宫次之,若守照俱可论吉。加羊陀空劫不合此格)

贪狼火星居庙旺,名振诸邦。(辰戌丑未安命,三方吉拱尤美。卯宫安命,无煞次之。加羊陀空劫不合此格)

贪铃并守,将相之名。(辰戌丑未子宫安命,加吉,戊己生人合格)

贪狼羊陀同宫,为屠宰。(在午宫不是)

贪狼亥子遇羊陀,为名泛水桃花。(男女贪花迷酒丧身,有吉曜则吉)

贪狼陀罗在寅宫,号曰风流彩杖。

贪狼昌曲同宫,必多虚而少实。

女命,贪狼在亥子遇羊陀,多嫉妒。(逢禄马不美)

女命,贪狼巳亥陷地守命,加煞,必为娼妓。

[巨门]

巨门庙旺,虽富贵亦不耐久。

巨门守命身宫,一生招口舌是非。

巨门子午科权禄,石中隐玉福兴隆。(为石中隐玉格,富而且贵,辛癸生人上格。丁己生人次之,丙戊生人主困)

巨门辰戌不得地,辛人命遇反为奇。

辰戌应嫌陷巨门。(辛生人命遇反为奇格。余皆不吉)

巨门丑未陷地,为下格。

巨机居卯,公卿之位。(巨机二星在卯同宫吉,在酉同宫则不美。为巨机同临格)

巨机居卯,乙辛丙生人,位至公卿。(不贵即富。但甲生人平常,因甲禄在寅,卯宫有擎羊破格也)

巨机酉上化吉者,纵有财官也不终。(如值,孤贫多有寿,巨富即夭亡,加化忌尤凶)

女命,巨门天机为破荡。(女命巨机同宫于卯酉,虽富贵不免淫佚)

巨日同宫,官封三代。(寅宫安命,无劫空四煞上格。申宫次之)

巨日寅宫守命,食禄驰名。(为巨日同宫格)

巨日申宫守命,亦妙。

巨日寅宫,命立申,食禄驰名。

巨日申宫,命立寅,食禄驰名。

巨在亥宫,日命巳,食禄驰名。

巨日巳宫,日命亥,反为不美。

巨日拱照亦为奇。(假如日午宫,巨在戌宫是也,吉多方论,日忌陷)

子羽才能,巨宿同梁冲且合。(申安命,天同子宫,巨门寅宫,天梁辰宫,又得科权禄左右拱冲)

巨门四煞陷而凶。

巨门羊陀于身命、疾厄,羸黄困弱。

巨门守命,见羊陀,男女邪淫。

巨门陀罗,必生异痣。

巨门陀罗同居身命、疾厄宫,主贫困、体弱、残疾、祖业漂荡、奔波劳碌。

巨火擎羊,终身缢死。(此三星坐守身命,大小二限又逢恶煞,主终身缢死)

巨门火铃,逢恶限,死于外道。(为巨逢四煞格)

巨门火铃,无紫微禄存压制,决配千里,遭凶。

巨门守命,三合煞凑,必遭火厄。

巨门守命,见太阳,吉凶参半。

巨门在兄弟宫,骨肉参商。

巨门在夫妻宫,主生离死别,纵夫妻有对,不免污名失节。

巨门在子女宫,损后方招,虽有而无。

巨门在财帛宫,有竞争。

巨门在疾厄宫,遇羊陀,眼目之疾,煞临,主残疾。

巨门在迁移宫,招是非。

巨门在仆役宫,多怨逆。

巨门在官禄宫,主招刑杖。

巨门在田宅宫,破荡祖业。

巨门在禄德宫,劳心不安。

巨门在父母宫,遭弃掷。

[天相]

天相守命,若临生旺之乡,虽不逢紫微,若得左右,则职掌权威。

天相守命,左右昌曲相会,位至公卿。

天相守命,若居闲陷之地,也作吉利。

天相陷地,贪廉武破羊陀煞凑,巧艺安身。

天相守命,遇火铃冲破,残疾。

天相守命,廉贞擎羊夹,刑杖难逃。[终身不美,遭横祸,只宜僧道(按天相不可能被贞羊所夹,恐是同宫或会合)]

天相之星女命缠,必当子贵与夫贤。(女命己生人子宫,甲生人午宫,庚生人午宫,俱是贵格)

女命,天相右弼福来临。(女命天相左右诸宫吉,癸生人子宫,癸己生人寅宫,甲庚癸生人申宫,俱是贵格。丑未亥宫不贵。子午卯酉皆少福)

[天梁]

命宫或对宫有天梁,主有寿。

梁居午位,官资清显。(为寿星入庙格。丁己癸人合格)

天梁守照,吉相逢,平生福寿。(在午宫极佳)

天梁加吉坐迁移,巨商高贾。(加羊陀平常)

天梁庙旺,与天机同宫,工翰墨,善谈兵。

梁同机月寅申位,一生利业聪明。

天梁太阳昌禄会,胪传第一名。

天梁天同聚于命身宫,不怕凶危。

梁同对居巳亥,男浪荡,女多淫。(加羊陀煞凑,多下贱)

梁酉、月巳,却作飘篷之客。

天梁文昌居庙旺,位至台纲。

天梁庙旺,左右昌曲嘉会,出将入相。

天梁天马陷,飘荡无疑。(巳亥申宫安命,天梁失陷,天马同宫是也)

天梁陷地,见羊陀,伤风败俗之流。

天梁陷地,遇火羊破局,下贱孤寡夭折。

天梁、月曜,女淫贫。(梁巳亥,阴寅申,主淫贫。不陷衣禄遂,如陷下贱)

[七杀]

七杀寅申子午,一生爵禄荣昌。(为七杀朝斗格。吉星凑,合此格,加煞不是)

朝斗仰斗,爵禄荣昌。(七杀守命,旺宫是也。如寅申子午为朝斗,三方为仰斗,入格者富贵)

七杀临身终是夭。(七杀临身命,陷地加凶,依此断)

七杀守命,庙旺,有谋略,见紫微,加见诸吉,必为大将。

七杀守命,庙旺,得左右昌曲拱照,掌生杀之权,富贵出众。

七杀入命身宫,见吉,亦必历受艰辛。不见吉化必夭折。

七杀陷地,巧艺谋生。

七杀廉贞同宫,主残废,又主痨病。

七杀廉贞同位,路上埋尸。(为杀拱廉贞格,会破军于迁移亦然。若陷地加化忌尤凶)

七杀、破军宜出外。(此二星会身命于陷地,主诸般手艺能精,出外可也。杀寅申,破巳亥论)

七杀、破军专依羊铃之虐。

杀临绝地,会羊陀,天年夭似颜回。

七杀羊陀会生乡,屠宰之人。(或主贫且贱)

七杀逢羊陀于疾厄,终身残疾。纵使一生孤独,也应寿年不长。

七杀单居福德,女人切忌,贱无疑。

女命,七杀沉吟福不荣。(男有威权,女无所施)

七杀重逢四煞,腰驼背曲,阵中亡。(杀与火铃,主阵亡。又有疾厄)

七杀临身命,流年羊陀,主灾伤。(逢紫微、天相、禄存,可解)

七杀羊铃,流年白虎,刑戮灾迍。

七杀流羊遇官符,离乡遭配。(岁限俱到)

七杀守照,岁限擎羊,午生人安命卯酉宫,主凶亡。(余宫亦忌。命限三合七杀流羊照命,即七杀重逢)

[破军]

破军子午宫,无煞,甲癸生人,官资清显,位至三公。(为英星入庙格。丁己生人次之,丙戊生人主困)

破军子午宫,丙戊寅申生人,孤单残疾,虽富贵不耐久,夭折。

破军辰戌丑未宫,丙戊生人,富贵。

破军一曜性难明。(男女命论)

破军廉贞于卯酉陷地,遇羊陀火铃,主官非、争斗、疾病。

武曲破军同宫,入财乡,东倾西败。

破军昌曲同宫于寅,主贵。

破军昌曲同宫,一生贫士。

破军昌曲逢,刑克多劳碌。(破军在卯酉辰戌守命,虽得文昌文曲,亦非全吉。应主刑克劳碌)

破军、贪狼逢禄马,男流荡,女多淫。

破军羊陀同宫,主有残疾。

破军羊陀官禄位,到处乞求。

破军火铃,奔波劳碌,官非争斗。

破军在命身宫,陷地,弃祖离宗。

破军在兄弟宫,骨肉参商。

破军在夫妻宫,主不正,婚姻进退。

破军在子女宫,先损后招。

破军在财帛宫,如汤浇雪。

破军在疾厄宫,致尫羸之疾。

破军在迁移宫,奔走无力。

破军在仆役宫,谤怨逃走。

破军在官禄官,主清贫。

破军在田宅宫,祖业破荡。

破军在福德宫,多灾。

破军在父母宫,刑克,破相。

[文昌、文曲]

/ 文昌 /

文昌守命,庙旺见诸吉,文章盖世,功名显赫,尤喜与文曲同宫。

文昌喜金生人,富贵双全,先难后易,中晚有声名。

文昌守命,陷见诸凶,亦主舌辩、巧艺、本事高人。

文昌会太阳、天梁、天同,禄存,主富贵。

文昌武曲于身命,文武兼备。

文昌与廉贞、七杀、羊陀同宫,主诈伪。

文昌贪狼同宫,政事颠倒。

文昌贪狼于巳亥守命,加煞化忌,主粉骨碎尸,夭亡。

文昌巨门同宫,丧志。

文昌破军同宫,主有水灾。

文昌左辅,位至三台。

文科拱照,贾谊年少登科。(论三方)

文昌陷于天伤,颜回夭折。(命有劫空羊陀,限至七杀,羊陀迭并方论)

/ 文曲 /

文曲守命,与文昌同宫,协吉星,为科第之各客,入仕无疑。

文曲单居命身宫,更逢凶曜,亦作无名舌辩之徒。

文曲武曲入庙,逢左右,将相之材。(文曲宜子酉,武曲宜四墓)

文曲武曲旺宫,威名赫奕。(文曲子宫第一,卯酉宫次之。武曲辰宫第一,丑未宫次之)

文曲武曲贪狼于丑限,防溺水之忧。

文曲廉贞同宫,必作公吏。

文曲太阴同宫,九流术士。

文曲贪狼同宫,政事颠倒。

文曲巨门同宫,丧志。

文曲破军同宫,水灾。

文曲廉贞七杀羊陀同到,诈伪。

文曲天梁同宫,位至台纲。(二星同在午安命上格,寅宫次之)

曲子、梁午,拱冲者亦佳。

/ 文昌文曲 /

文昌文曲,为人多学多能。(卯酉辰戌巳宫安命,遇昌曲二星是也)

昌曲夹命最为奇。(假若命在丑宫,文昌在寅,文曲在子是也。不贵即富,吉多方论,此为贵格)

昌曲巳亥临,不贵即当大富。

昌曲临于丑未,时逢卯酉,近天颜。(贾宜卜帝,昌曲未宫,命丑宫。在命兼化吉者方论)

昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆。(凶煞即羊陀空劫)

昌曲己辛壬生人,限逢辰戌虑投河。(如入庙吉。大小限俱到,命坐辰戌者是也)

昌曲陷于天伤,颜回夭折。(命有劫空羊陀,限至七杀羊陀迭并方论)

女人昌曲,聪明富贵只多淫。

杨妃好色,三合文昌文曲。(三合及对宫昌曲照,更会天机太阴,必主淫佚)

昌曲居于福德,必当大权之职。(更得紫微居午宫妙)

日月安命丑未,前后有昌曲左右夹,男命贵而且显。

昌曲廉贞于巳亥,遭刑不善且虚夸。(贪得,作事颠倒。子申二宫贵,吉多美)

文昌文曲会廉贞于巳亥,丧命夭折。(巳亥二宫安命,值之是也。辛生人最忌)

昌曲破军逢,刑克多劳碌。

昌曲破军临寅卯,杀羊冲破定奔波。(谓之从水朝东)

昌曲左右会羊陀,当生异痣。

昌曲禄存,犹为奇特。

禄文拱命,富而且贵。(禄存守命,三合得昌曲拱冲,无不富贵)

[左辅、右弼]

/左辅/

左辅守命,紫府权禄三合拱照,主文武大贵。

左辅守命,紫府相机昌日月贪武会合,更有右弼同宫,富贵不小,火忌冲破则富贵不久。

左辅守命,羊陀火铃凑合,加巨门七杀天机为下格。

左辅廉贞擎羊同宫,作盗贼且主遭伤。

左府同宫,尊居万乘。(二星同宫辰戌安命,三方吉化拱冲,必居极品之贵)

左辅文昌会吉星,尊居八座。(二星坐守于身命,三主吉拱方论。加煞不是)

左辅在夫妻宫,主人定二婚。

/右弼/

右弼守命,会紫微府相昌曲,终身福厚。

右弼紫府同宫,财官双美,文武双全。

右弼天相福来临。(诸宫遇福,丑未亥三宫不贵,纵贵不久远,若卯酉二陷宫,少称心遂意)

右弼廉贞擎羊同宫,作盗贼且主遭伤。

右弼与诸煞同宫,羊陀火忌冲合,福薄。

右弼在夫妻宫,主人定二婚。

/左辅、右弼/

左辅右弼,秉性克宽克厚。

左辅右弼,终身福厚。(在命宫迁移是也,三方次之)

左右同宫,批罗衣紫。(辰戌安命,正月七月身者。丑宫安命,十月生者。未宫安命,四月生者。卯酉宫安命,八月十二月生者。三方勿论)

墓逢左右,尊居八座之贵。

左右夹命为贵格。(如安命在丑宫,左辅在子宫,右弼在寅宫。三、五、九、十一月生者是也,若不贵则大富)

辅弼夹帝为上品。(紫微守命,左右夹之是也)

左右文昌,位至台辅。

左右魁钺为福寿。(三星同宫命宫,福寿全美。若女命逢之,旺夫益子)

左右单守照命宫,离宗庶出。(身命无正曜是也。若三方合紫微天相天府吉)

辅弼遇财官,衣弼着紫。(命宫有吉星,财官宫左右来朝是也)

左右财官兼夹拱,衣禄丰盛。(如左右同在财帛宫,又或财帛宫在丑,左在子,右在寅,乃是夹也。官禄宫亦同)

左右贞羊,遭刑盗。

左右昌曲逢羊陀,当生异痣。

[天魁、天钺]

命宫坐贵向贵,或得左右吉聚,无不富贵。

魁临命,钺守身,更迭相守,再得吉星会合,少年必娶美妻,遇难必得贵人成就扶助。

天魁天钺,盖世文章。(为天乙拱命格)

魁钺同行,位至台辅。(假如魁钺守于身命,更兼吉化拱照,无不富贵。三方次之)

魁星临命,位列三台。(紫微守命在午宫,遇文昌天魁同宫是也)

魁钺命身多折桂。(加吉方论,在命身最妙,三方次之)

魁钺夹命为奇格。(如安命在辰宫,魁在卯,钺在巳宫是也)

贵人贵乡,逢之富贵。(身命有魁钺贵人,又兼吉曜权禄来助是也)

魁钺昌曲禄存扶,刑煞无冲台辅贵。(命身妙,三方次之。见刑煞冲会者平常)

魁钺辅星为福寿。(二星在命身诸宫,福寿双全)

魁钺重逢羊铃空劫凑,痼疾尤多。

[天马]

天马临命身宫,谓之驿马,主好动。喜禄存紫府昌曲守照为吉。

天马禄存同宫,谓之禄马交驰,主大吉利。(忌见煞羊火截路空亡及死绝之乡,多主劳苦)

天马坐妻宫,富贵还当封赠。

天马遇空亡,终身奔走。

天马逢空亡死绝,灾病不利。

女命,天梁遇马,贱而且淫。(天马坐命,三合遇天梁合照是也)

紫微斗数——论命要诀

紫微斗数——行限(下)

紫微斗数——行限(上)  

2012-09-10 10:28:16|  分类: 紫微斗数 |  标签: |字号大中小 订阅

行限推法

紫微斗数的行限,包括大限、小限、流年、流月、流日、流时。

大限推算十年运气及所要发生的事,小限推算一年运气及所要发生的事,流年推算一年运气及所要发生的事,流月看一个月的运气及所要发生的事,流日、流时分别看一天及一个时辰的运气及所要发生的事。所谓运气,无外乎吉凶祸福而已。用斗数推运,是一大难关,本处讲述的是属初级内容。

大限、小限、流年、流月、流日、流时

1、大限

大限起法:大限主十年之荣枯休咎,祸福穷通。阳男阴女由命宫顺行,阴男阳女由命宫逆行,岁数的起法以五行局为准。水二局从虚二岁起大限,木三局从虚三岁起大限,金四局从虚四岁起大限,土五局从虚五岁起大限,火六局从虚六岁起大限。

大限皆从命宫起,阳男阴女顺行,十年行一宫。第一步大限在命宫,第二步大限在父母宫,第三步大限在福德宫,第四步大限在田宅宫,第五步大限在官禄宫,第六步大限在奴仆宫……。如木三局生人,第一步大限在命宫,显示3—12岁这十年运程之吉凶,第二步大限在父母宫,显示13—22岁这十年运程之吉凶,以后每十年顺行一宫,依次类推即可。

阴男阳女逆行,十年行一宫。第一步大限在命宫,第二步大限在兄弟宫,第三步大限在夫妻宫,第四步大限在子女宫,第五步大限在财帛宫,第六步大限在疾厄宫……。如木三局生人,第一步大限在命宫,显示3—12岁这十年运程之吉凶,第二步大限在兄弟宫,显示13—22岁这十年运程之吉凶,以后每十年逆行一宫,依次类推即可。

论大限十年祸福:就大限所行之宫位,以及宫内星曜之庙陷善恶,化吉化凶,乃至大限的对宫,三合宫之喜忌冲照如何,细加审视,吉则吉论,凶则凶断。如果大限所到之宫,其宫内星曜全属吉星,又入庙、旺、得地之方,无擎羊、陀罗、火星、铃星、地劫、天空、化忌等凶星同宫,则表示这十年运程属吉,事业兴旺,没有凶灾,求财顺利,凡事心想事成,少有烦恼挫折。但如果大限宫内同时有擎羊、陀罗、火星、铃星、地劫、天空、化忌等凶星与吉星同宫,则主十年成败不一,吉凶各半,有好有坏。如果大限所到之宫,其宫内之星曜入不得地,落陷之方,同时又有擎羊、陀罗、火星、铃星、地劫、天空、化忌等凶星,则此十年大限为凶,事业困顿,凡事难如意。如果同时有流年恶煞落入此大限之宫,再加上小限所行之宫内有凶煞,则易有官灾、疾病、破财、死亡等各种凶灾。所遇之凶星越多则其灾越重,灾患之性质则当以星情而定。某步大限即将走完,要逢脱限的之时,若该宫内吉星较多,则主其人少有灾祸,凡事尚称顺利,但如果该宫内煞星较多,则主其人凡事不顺,多有损财、是非、病患、灾咎等种种不利,要知,凡脱凶限之际,或入凶限之际,须防意外损失及不测之祸。

大限行至寅、申、巳、亥、午宫,遇紫微、天府、太阴、太阳、文昌、文曲、禄存、化禄诸星,且入庙、旺、得地之方,则主吉利,人财兴旺,事业进步,凡事顺畅和美,甚至有添丁进口之喜。

太限行至辰、戌、丑、未、卯、酉宫,遇七杀、廉贞、天伤、天使、擎羊、陀罗、火星、铃星、天空、地劫、化忌等恶星交会,其人必非顺利,多是非、口舌、贫困、破财、疾病、人口丧亡、事业破败等凶事,甚至酒色昏迷,本人死亡等凶。

大限遇左辅、右弼、文昌、文曲,均主吉兆,有官者迁官加职,事业顺遂,常人亦主财运佳良,事多如意,家庭和美,添人进口。妇人行此限也会逢遇喜庆之事,夫妇恩爱和睦;经商者也会频频获利,财运旺盛。

论大限动盘:

论断大限时,以大限宫作为命宫,称为“大限命宫”,逆一宫为大限的兄弟宫,再逆一宫为大限的夫妻宫,其余类推。比如大限行到辰宫,则辰宫为大限命宫,卯宫为大限兄弟宫,寅宫为大限夫妻宫,丑宫为大限子女宫……,此称为“动盘”。

研究大限吉凶时,须将大限的对宫和大限的三合宫总体进行论断,同时要结合四化飞星,其判断法则与从原命盘看一生大局的方法并无二致。如大限在辰宫,则要看子宫(大限的财帛宫),申宫(大限的官禄宫),戌宫(大限的迁移宫),可知晓其人在这十年的运程吉凶、成就如何(以大限之三方四正总体论断),包括财运如何(看大限的财帛宫)、事业如何(看大限的官禄宫),外出吉凶如何(看大限的迁移宫),当然亦可窥之这十年之中,其人兄弟如何(看大限的兄弟宫),爱情婚姻如何(看大限的夫妻宫),子女情况如何(看大限子女宫),身体状况如何(看大限的疾厄宫),社交关系如何(看大限的奴仆宫),住房及不动产如何(看大限的田宅宫),心理状态及福气如何(看大限的福德宫),父母如何(看大限的父母宫),等等。此时仍应以各甲级星为主,乙级星为辅,丙丁戊级星作为参考。在论断大限吉凶时,务必以原命局作为基准后,合理的得出结论。比如,原命属富贵之格,一生必有大成就,能取得很好的财富、地位与名声(此为“原命有定数”),如某大限命宫及大限的财帛、官禄、迁移宫诸星庙旺会吉,不见凶星,可断此十年运程大吉,其人必然步步成功,飞黄腾达,富贵声扬(此为“行限有应数”)。如原命本属贫贱之格,一生遭穷,并不可能获得事业成就及财富、地位、名声(此亦为“原命有定数”),那么纵使其所行大限的命宫及大限的财帛、迁移、官禄宫诸星庙旺会吉,不见凶星,仍不应该以飞黄腾达,富贵声扬断之,其运只能表示十年平稳或,略有进步,没有凶灾,衣食安定或发而又败而已(此亦为“行限有应数”)。不管是大环境不允许你发达,还是有意无意,还是阴差阳错,或者是有极佳机遇来临,自己无才没把握住等等。不论内因还是外因,正所谓虽有其运而无其命,即使走上大吉之运,亦不过尔尔。就如一个得了晚期癌症的人,吃了大量进口的补药或千年的灵芝、人参,也不可能使他的病情根本好转,又如一个天生弱智的人,就算施予再良好的教育,也不可能使他变得聪明起来。中国的算命术高明之处就在于,不必去考虑后天的社会环境因素,只以出生年月日时为基点,推算一生命运的准确度也有十之七八,就是那些看似偶然的遭遇或意外的伤害事故,也是在紫微命盘或生辰八字中能提前几十年将这些事算出来,古人称为“命中注定”,这是至今科学也解释不通的事情。

论大限与四化星:

在论断大限时,应结合四化星进行论断。这时的四化星包括本生年干的四化星(又称为本命的四化星)、大限所在宫天干的四化星(又称为大限的四化星)两种。那么这两种四化星到底是如何运用在实际的判断上呢?

1、大限命宫

大限的三合宫及大限的对宫逢本命的化禄、化权、化科,应以吉断,何宫有化吉即断何宫为吉,如大限的财帛宫有本命的化禄、化权、化科,则断此大限十年财运颇佳,化禄最佳,化权次之,化科又次之,大限的官禄宫有本命的化禄、化权、化科,则断此十年事业兴旺,如无化吉而逢化忌,则事业不顺。其余大限命宫、大限迁移宫逢本命的化禄、化权、化科,亦同此理而推。同时宜区分星情之不同而事象又有些差异,如廉贞化禄与天机化禄的不同之外,另外,须详各宫内诸星庙陷,吉凶星相混及又逢化忌的情况,分清主次,进行斟酌,综合平衡,从而得出结论。大限的夫妻、子女、田宅、福德、父母诸宫,逢本命的四化星,其看法也依照上述原则。

2、大限命宫

大限的三合宫及大限的对宫逢本大限自身的化禄、化权、化科而不逢化忌(如大限宫的天干为甲,则以甲干来飞四化,廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌),应以吉断,何宫有化吉即断何宫为吉,其影响力比逢本命的化禄、化权、化科为强。如大限的财帛宫有本大限的化禄、化权、化科,则断此大限十年财运颇佳,化禄最佳,化权次之,化科又次之,大限的官禄宫有本大限的化禄、化权、化科,则断此十年事业兴旺,如无化吉而逢化忌,则事业不顺。其余大限命宫、大限迁移宫逢本大限的化禄、化权、化科亦同此理。同时宜区分星情之不同而事象又有些差异,如廉贞化禄与天机化禄的不同之处,另外,须详各宫内诸星庙陷,吉凶星相混及又逢化忌的情况,分清主次,进行斟酌,综合平衡,从而得出结论。

3、逢大限应以大限的四化星为主

本命的四化星为为辅,因为大限的四化星较本命的四化星为强。大限的三方有本命的化禄、化权、化科,又有大限自身的化禄、化权、化科,则锦上添花,吉上加吉,十年好运,必有重大进步。若逢化忌在某宫,看是本命的化忌还是大限的化忌,以大限的化忌星为主进行论断。如果大限的化权与本命的化忌同宫,则大限化权的力量足以抵挡本命的不吉;如大限的化忌与本命的化权同宫,因化权不怕化忌的侵袭,所以化忌只是增添烦扰,不足为害。

2、小限

小限起法:

小限主一年之荣枯休咎,祸福穷通。小限一律男命顺行,女命逆行,而不分阴阳。凡属寅午戌年生人,由辰宫起一岁小限,申子辰年生人,由戌宫起一岁小限,亥卯未年生人,由丑宫起一岁小限,巳酉丑年生人,由未宫起一岁小限。这里的岁是指虚岁。小限每十二年转完命盘一周,又回到原来的宫位。

论小限祸福:若论小限吉凶如何,则应视小限所行之宫位,以及宫内星曜之庙陷善恶、化吉化凶为推论的依据,其看法与断大限全然一致,同时也应视小限之对宫和三合宫吉凶如何,尤须注意小限对宫所具之影响力。

3、流年

流年起法:

流年又称太岁,或流年太岁,表一年之吉凶祸福如何。如今年戊寅,则寅为当年太岁,以在命盘寅宫看今年一年的运气,明年己卯,则以卯宫看明年一年的运气。1990年庚午,则以午宫看该年一年的运气。2000年庚辰,则寻地盘辰宫,以定该年之吉凶。流年同小限一样,每十二年转完命盘一周,又回到原来的宫位。并且,当流年在某宫的时候,小限一定会在相应的一宫。如寅年生男命,一岁时流年在寅宫,小限在辰宫,二岁时流年在卯宫,小限在巳宫。故每逢地支是寅的流年,小限在必在辰宫,每逢地支是卯的流年,小限必在巳宫。由此可知,流年与小限每十二年一个循环,并且落在与十二年前相同的宫位上。但是十二年前的某年和十二年后的某年虽然太岁小限在各自相同的宫位,而其吉凶根本就不可能一样,甚至完全没有相似之处。其原因是所行大限已与原来的大限并不相同,并且流年的地支相同,而流年的天干也已经发生了变化,自然,流年和小限与十二年前所主的吉凶事象就不会雷同。

论流年太岁祸福:

太岁主本年一岁之吉凶,太岁喜与吉曜同度,如太岁宫内为吉星且入庙旺之地,则灾轻祸少,甚至一年大吉,而无任何不顺和凶事。太岁与煞曜不睦,若与凶煞同值或逢遇,则生灾祸。如果太岁所到之宫内多为恶曜,且三方会有众多凶星,或逢流年煞星飞入太岁宫,多主肆恶成凶。

太岁行至奏书、将军、直符,天伤、天使,擎羊、陀罗、火星、铃星,天空、地劫,化忌星之处,若只逢上例一二位凶星,则主人财散离,或疾病哭泣等不吉之兆。

若太岁及大限、小限均见煞重,又逢忌星同宫或加会,则官吏遭降级或撤职等官灾,常人招横事意外,怀孕者会流产、损胎,在病中之人或年事已高者,则主死亡。

若恶煞在不得地之处,风暴之厄,大凶,若岁限俱临恶煞陷地而无吉星,且命中无救,主其年难逃,多至亡危。

若原命宫有擎羊或陀罗,或者原命三方有擎羊陀罗加会,而流年太岁行至羊陀所在之方,而且太岁宫之三方四正逢有流羊或流陀,为“羊陀迭并”,其人定遭大难,灾悔深重。

太岁忌入天罗地网又见凶星。若流年为辰年或戌年,则太岁便落入辰宫天罗,戌宫地网之垣,而三合见七杀,或与七杀同度,多主有灾(如太岁在辰宫天罗,申子辰三合,而辰、申、子任何一宫有七杀坐守即是)。

假若原命盘为七杀坐命或三方有七杀,太岁更忌行七杀之宫或三方有七杀之宫,如果行此流年,即为“七杀重逢”,主大凶,逢大限、小限俱吉方可减其祸殃,反之大小二限助纣为虐,是年必凶多吉少,事业大败,重者官灾牢狱,抑或伤残丧亡。

凡大限、小限、太岁,均怕行天伤天使之地,怕行天空地劫之地,怕行擎羊陀罗之地,及羊陀冲照之地。怕脱凶限,怕逢凶限。又怕伤使、劫空、羊陀并夹岁限(如天使在寅,天伤在子,岁限在丑宫,即为伤使并夹之地。羊陀夹限亦然,因羊陀守命,尚且为凶,何况夹限,同样属凶)。若遇上述之凶兆,要想平安无事或灾祸减轻,须看是否有寿星紫微、天同、天梁、贪狼坐命宫或在岁限宫,若有则可解凶。凡欲细推,更须看月值恶煞,日值恶煞,加凑与否。总之要大限、小限、太岁及月、日、时六者,参详吉凶推断之。论大小限及太岁之吉凶,须详大限独守,吉凶如何;小限独守,吉凶如何;太岁独守,吉凶如何。岁限俱凶则凶。又看大限与小限相逢,吉凶如何,大限逢太岁,吉凶如何,小限逢太岁,吉凶如何,以定祸福。又看太岁冲大限、小限,太岁冲羊、陀、七杀,然后可断吉凶。在论断当年运气时,必须重视丁级星与戊级星(即流年将前诸星与流年岁前诸星,简称为流星)的作用。观察流星飞入本命盘各宫的情况,以飞入原命宫为主,飞入三合宫及对宫为辅,论断一年的杂象(此处之原命宫是指本命命宫,而非指大限命宫或流年命宫),比如有大耗星飞入原命宫或原财帛宫,可能钱财上有损失或较大的支出,指背飞入原命宫防有小人中伤。等等。务必注意,流星只起辅助的作用,仍须以大限、流年宫内诸星之吉凶与庙陷作为正断。

论流年动盘:

论断流年太岁的吉凶时,以流年所在的宫位作为命宫,称为“流年命宫”,逆一宫为流年的兄弟宫,再逆一宫为流年的夫妻宫,其余类推。比如流年行到辰宫,则辰宫为流年命宫,卯宫为流年兄弟宫,寅宫为流年夫妻宫,丑宫为流年子女宫……,此称为“动盘”,与大限动盘的原理完全相同。研究流年吉凶时,须将流年的对宫和流年的三合宫作为整体,并结合四化飞星,从而论断一年的运气,其判断法则与由原命盘看一生大局的方法并无二致。如流年地支为辰,流年便在辰宫,除审辰宫星曜的吉凶外,还要看子宫(流年的财帛宫),申宫(流年的官禄宫),戌宫(流年的迁移宫),可知晓其人在这一年的运程吉凶、成就如何(以流年宫位三方四正总体论断),包括财运如何(看流年的财帛宫)、事业如何(看流年的官禄宫),外出吉凶如何(看流年的迁移宫),当然亦可窥之这一年之中,其人兄弟如何(看流年的兄弟宫),爱情婚姻如何(看流年的夫妻宫),子女情况如何(看流年的子女宫),身体状况如何(看流年的疾厄宫),社交关系如何(看流年的奴仆宫),住房及不动产如何(看流年的田宅宫),心理状态及福气如何(看流年的福德宫),父母如何(看流年的父母宫),等等。此时仍应以各甲级星为主,乙级星为辅,丙丁戊级星要作为参考,尤其不可忽略丁级星与戊级星(即流年将前诸星与流年岁前诸星)的作用。

论流年与四化星:

在论断流年时,应结合四化星进行论断。这时的四化星包括本生年干的四化星(又称为本命的四化星)、大限所在宫天干的四化星(又称为大限的四化星)、流年天干的四化星(又称为流年的四化星)三种。因限年四化星的飞布法则最为玄妙,十分复杂和高深,本处只介绍其中最基本而粗浅的内容。此时须注意,如今年1998年干支为戊寅,则流年天干为戊,推断农历1998年运气时,则要以戊干来飞四化星,而不能以命盘上寅宫本身的天干来飞四化,比如命盘上寅宫的天干是甲,不可用甲干来飞四化。六十甲子一个轮回,今年戊寅,六十年后又逢戊寅年,虽然在原命盘上,宫位同在寅宫,流年天干也相同,均为戊,但大限发生了变化,人的年龄也发生了变化,所以这两个戊寅,所主吉凶却不会是一样的。同时,紫微斗数的流年是以每一年正月初一为一年的开始,腊月三十(或二十九)为一年的结束,而不是以立春为开始。

本命的四化星与大限的四化星在前文已有论述,那么流年天干的四化星到底是如何与前两种四化星结合,运用在实际的判断上呢?

1、论断流年运气时,应以流年的四化星为主,大限的四化星为辅,本命的四化星作为参考,严格说来,本命的四化星对流年的影响力甚小。

2、流年的四化星对流年的影响:如果流年命宫、流年命宫的对宫(即流年迁移宫)、流年命宫的三合宫(即流年财帛宫与流年官禄宫)会照了该流年的化禄、化权、化科,则该年应以吉断,如果同时又逢流年的化忌,则以吉处藏凶论之,更须详审是何宫化忌,以便作出具体的判断。如果流年的命宫、迁移宫、财帛宫、官禄宫没有会照上流年天干的化禄、化权、化科,则该流年平常。如果流年的命宫、迁移宫、财帛宫、官禄宫中的一宫逢上流年的化忌,则该宫作不吉论之。比如流年命宫有流年的化忌星飞入,则该年运气不佳,会有不顺、疾病、争端、是非等凶。或者流年的迁移宫有流年的化忌星飞入,则该年外出不利,或外出有灾祸、不顺等。或者流年的财帛宫有流年的化忌星飞入,该年财运上便有纷争、破财、消耗之事。或者流年的官禄宫有流年的化忌星飞入,该年事业便不会顺利,防失职、失业、工作上的不利的情况出现。除流年命宫的三方四正之外,对流年的其它宫位也可按同样原则处理,比如流年的夫妻宫遇流年化忌星飞入,应防妻子生病、有灾或夫妻不和、离婚、分居等,同时宜注意夫妻感情。

3、大限的四化星对流年的影响:流年是由大限统辖的,一步大限管十年,这十年运气好坏是由大限统领。并不是说,这十年每一年的运气都走得好,才使这步大限变得好,或者这十年每年的运气都坏,才使这步大限变得坏起来。这步大限好,而其中某些流年走得坏,则为好中有坏,再坏也坏不到哪里去,或是暂时的坏。这步大限坏,而其中某些流年走得好,则为坏中有好,再好也好不到哪里去,或是暂时的好。大限走得好,流年也走得好,自然是好上加好。大限走得坏,流年也走得坏,自然是坏上加坏,倒楣透顶。因此,大限的四化星对流年的影响较大。如果流年命宫的三方四正(即流年命宫、流年迁移宫、流年财帛宫、流年官禄宫)逢遇上大限天干的化禄、化权、化科,而不逢化忌,则该流年吉利,看何宫得到吉化,便知到底是如何个吉利法。比如大限天干化禄入流年的官禄宫,则该年事业工作上便的吉利的意象和突出的表现,而此时,不需要去计较流年的官禄宫是在本命盘属什么宫。如果流年的三方四正逢大限天干的化忌,则此年就不应作吉断,何宫逢化忌便是对何宫不利,如流年命宫逢大限的化忌,则该年运气便不会顺畅,廉贞化忌防生病或血光,天机化忌恐有不利的波动等等,而此时,不要去管流年命宫是在本命盘属什么宫。

4、流年的四化星对大限的影响:大限的四化星对流年有作用力,而流年的四化星对大限也有作用力,如果流年的化忌星飞入大限宫,多主是年有灾,飞入大限的夫妻宫或宫禄宫,宜注意夫妻关系,恋爱者恐遭遇失恋之事,工作上也会出现不利。其它可举一反三,自行领悟。

5、流年的四化星对本命的影响:流年的四化星对本命有影响力,但影响力不是很大。而事实上此时重点应放在本命宫和迁移宫,流年化吉入本命宫和迁移宫,主吉。流年化忌入本命宫和迁移宫,主凶。流年四化入本命宫和本命的迁移宫以外的各宫,几乎对该年运气吉凶没有什么影响。

6、本命的四化星对流年的影响: 本命的四化星(即生年干的四化)只对大限起作用,对流年(含流年以下)基本不具作用力。

4、流月

流月起法:紫微斗数命盘上可以推算每一个月的吉凶如何,推算月运必须先求出流年斗君。方法是在命盘上找到流年地支所在的宫位,在该宫位起正月,逆数至本人生月止,再由所止的那个宫位起子时,顺数至本人的生时止,这时所停留的宫位即是该流年的斗君所在。或者可先按上述方法先求出子年斗君,再由子年斗君所在宫位起子,顺行到要问卜的流年地支止,则为该流年的斗君所在。流年斗君所落宫位为该流年正月,顺行一宫为二月,再顺行一宫为三月……一直到十二月,一月行一宫,巡完命盘一圈。如遇流年中有闰月,则以该闰月的十五日分界,上半个月作前一个月,下半个月作后一个月。

论流月之吉凶:斗君每经一个月顺行一宫,其每月之吉凶观法全然同于大小限,遇吉守照则作吉论,否则凶断,或吉多凶少,或凶多吉少,或吉凶参半。在论断每月运气时,必须重视丁戊级星(流年将前诸星与流年岁前诸星,即流星)的作用。观察24颗流星飞入流月宫位的情况,以飞入流月命宫为主,三合宫及对宫为辅进行论断。流星只起辅助的作用,假如宫内的主星庙旺,更有吉星同宫、加会的话,即使流星中有凶星入主,也没有什么好担心的。但是宫内之主星为落陷,又有几个凶星同宫、加会,更有流星中的凶星入主的话,麻烦事恐会有所增加。

论流月动盘:流月行到的宫位为流月命宫,逆一宫为流月兄弟宫………,其原理与大限、流年太岁动盘原理相同。论流月与四化星:在推月运时,也应结合四化星进行论断。而此时的四化星,应以流年天干的四化为主,流年天干的四化星对流月的影响力最大,其次要考虑大限的四化星,大限的四化星对流月的吉凶也具有较大的影响力。

5、流日以流月所在的宫位起初一,顺时针旋转,一日行一宫,从初一至三十,逐次每宫巡过。如流月宫在寅宫,则该月初一亦在寅宫,初二在卯宫,初三在辰宫……。当然流日所在的宫位会出现重叠的情况,如初一和十三日、二十五日,初二和十四日、二十六日……会重叠在一宫。很显然,初一和十三、二十五日的吉凶肯定不会一样,其人所逢遇之事情亦不会相同,而流日宫位却在同一位置,同时岁限及流月所在之地又没有发生变化,这就出现矛盾,难以自圆其说。至于怎么解决这个问题,古人没有讲。为调和这个矛盾,今人多有发明,但难以言之成理,并且用于实践时有不准。本人认为,应当结合流日的天干进行推算。但这始终是紫微斗数中难以一个调停的困难。人事浩繁,那些细小的事情本来就不可能全部推得出来,流日以下,似过于精求,若孜孜于此,有“溺于数术”之嫌,非君子所为。限于学识,此处不能深入讲述。

6、流时以流日所落的宫位起子时,顺行一宫为丑时,由子至亥,一个时辰行一宫,一天行完十二宫,可以窥知每个时辰运气走在命盘何宫,吉凶如何。

大限:当你看完了固定命盘各宫位之特性后,首先要看大限的走势,即大限之宫位,把命宫以大限的宫位看之(命盘星垣之转移),其他各宫跟着转动固定命盘之星曜全部不动,只有宫位动。再定三方四正,如大限入子位,即借子位为今后十年之命宫,申位为财宫,辰位为宫禄,午为迁移,加上大限宫干之禄存及四化星(魁,钺不用)以看固定盘之要领,去看大限十年内之行运吉凶和各宫之变化而判断之。

小限:分析完了十年大限行运之吉凶后,接着看小限,小限是以出生年支来起算如寅午戌以辰宫起一岁,男顺女逆的不断运行,小限所落宫位,即为该宫位当年的命宫,以看大限同样要领来看,该流年本身之运行,定出三方四正后,在加上该宫之宫干四化(魁,钺不用),看清楚禄存,羊,陀及四化星落在小限的什么宫位,再参看是大限的什么宫位,命宫是大限的什么宫位,宫位之特性须留意,如小限的命宫若落在大限的官禄宫,应特别留意事业或夫妻方面的事,以看固定盘的要领来分析小限的命盘,即可看出该年本身行运之顺逆和吉凶。

太岁:是以上天赐予每一个人,四周环境之变化为外来因素,上天给予每个人相同之份量,但每个人的承受,因受每个人之运限而有所不同的造化,也就是说太岁的宫位和四化都一样,但对人的影响却大不相同,太岁流年的命宫以流年地支所落之宫位为命垣,再以命垣三方四正来看当年太岁流年对自己运程之影响程度。

1。先看太岁落在固定命盘的什么宫位。

2。太岁的四化要以太岁的命盘为主。

3。太岁之禄存,羊,陀,魁,钺则须以小限的命盘为主。

4。太岁之命盘以三方四正星曜之好坏及强弱来分。

流月:流月分太岁流月(主外来因素),小限的流月(本身之运程)两种,分清内外,各有所司,太岁的流月固定以寅宫起正月,以太岁流月之宫干起四化,以寅宫起正月之命垣,依此顺行与分析要诀与太岁流年论法相同。小限流月由斗君所落之宫位起正月由所浇之宫位的固定干支起四化,化该宫位为流月之命垣看该月之运程吉凶。

1。小限的四化星以及羊陀所落的宫位,斗君流月逢之须特别留意。

2。大限或小限所走的宫位,正星如果逢破或落陷时特别注意流年小星之特性,及所主的事。

流日:太岁流日以五虎遁法推算或参照万年历即可,小限流日以流月所落知宫位起初一,顺行推算如流月在午宫,午即初一,未宫即初二… … … …。

流时:以小限流日起子时(太岁流日不算流时),顺时钟方向推算,如初一在午宫,子时即在午宫,丑时即未宫…