Tử vi

Tử vi đấu sổ như thế nào lên đẩu quân, như thế nào lên quân lên lưu nguyệt

Đẩu quân: lấy năm xưa địa chi cung làm khởi điểm, nghịch sổ đến tháng sinh nơi cư trú tới cung, bởi vậy cung đồ mở nút chai lúc thuận số tới sinh thời chỗ, nơi cung vị tức là năm xưa đẩu quân đấy cung vị, năm xưa đẩu quân chính là năm xưa tháng giêng. Lên một lần hàng năm đều có thể biết, tỷ như ngươi năm nay năm xưa tháng giêng là từ năm xưa cung tài bạch bắt đầu, như vậy gì một năm tháng giêng đều là năm xưa đấy cung tài bạch.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ như thế nào lên đẩu quân, như thế nào lên quân lên lưu nguyệt

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ như thế nào lên đẩu quân, như thế nào lên quân lên lưu nguyệt

Đẩu quân: lấy năm xưa địa chi cung làm khởi điểm, nghịch sổ đến tháng sinh nơi cư trú tới cung, bởi vậy cung đồ mở nút chai lúc thuận số tới sinh thời chỗ, nơi cung vị tức là năm xưa đẩu quân đấy cung vị, năm xưa đẩu quân chính là năm xưa tháng giêng. Lên một lần hàng năm đều có thể biết, tỷ như ngươi năm nay năm xưa tháng giêng là từ năm xưa cung tài bạch bắt đầu, như vậy gì một năm tháng giêng đều là năm xưa đấy cung tài bạch.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button