Tử vi

Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 03 chương tử vi đấu sổ thuật ngữ giải thích

   Đệ 03 chương tử vi đấu sổ thuật ngữ giải thích

Đang tiến hành diễn đoạn phía trước, đầu tiên phải phải biết trong tử vi đẩu số đấy một ít danh từ thuật ngữ.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 03 chương tử vi đấu sổ thuật ngữ giải thích

Tử vi đấu sổ là ở “Cung” cùng “Ngôi sao” giữa hai bên tiến hành ngoạn cờ, thông qua cung cùng ngôi sao, cung cùng cung cập các sao đấy diễn biến, đến biểu hiện thiên, địa, nhân giữa biến hóa quy luật phát triển. Phía dưới giải thích phần lớn là “Cung” cùng “Ngôi sao” đấy vấn đề.

1, tinh tú: trong mệnh bàn các loại tinh tổng thể xưng hô, lại bảo tinh thần, tinh diệu, hoặc tên gọi tắt ngôi sao hoặc thìn.

2, chính tinh, phụ tinh: chủ đạo vận mệnh chủ yếu xu thế phát triển là tinh diệu xưng là chính tinh, thủ tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân các loại, cộng mười bốn khỏa. Mệnh vô chính tinh, tức cung mệnh ở bên trong hay không mười bốn khỏa chính tinh. Phụ trợ chính tinh phát huy tác dụng hòa phát triển biến hóa mà khởi lên đại tác dụng ánh sao xưng vì phụ trợ tinh diệu, thủ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị mười tám khỏa tinh diệu. Trở lên chính tinh hòa phụ tinh đều thuộc về ngoại hạng ngôi sao, cộng ba mươi hai khỏa.

3, phó tinh, tạp diệu: chúng ta cây hạng 2 ngôi sao gọi phó tinh, cây hạng 3 trở xuống đích tinh diệu xưng là tạp diệu.

4, ngôi sao may mắn: thủ có lợi cho số mạng của người, sao của phúc lộc cát lợi. Bình thường xưng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc các loại sáu viên ngôi sao vi lục cát tinh. Thêm lộc tồn thiên mã xưng là tám ngôi sao may mắn. Chính tinh bên trong tử vi, thiên phủ, thái dương, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, vũ khúc các loại vi chánh tông phú quý phúc lộc đứng đầu ngôi sao may mắn, chính ngôi sao may mắn. Ngoài ra, sao tứ hóa bên trong hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng vì ngôi sao may mắn.

5, sát tinh: đúng số mạng của người có phá hư, ức chế, suy vong, thất lạc chi tinh diệu, gọi chung là sát tinh. Bình thường xưng Tứ Sát ngôi sao vi: kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh. Thêm lên thiên không, địa kiếp xưng là lục sát tinh.

6, sao tứ hóa: thủ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị các loại bốn ngôi sao diệu, lại bảo tứ hóa diệu. Là chủ tinh biến tốt biến thành xấu đấy bốn loại kết quả. Sao tứ hóa mặc dù không phải chính tinh, nhưng tác dụng của bọn họ rất lớn, nhất là sao hóa kị, này phá hư tác dụng cũng không thua kém lục sát tinh, thường thường hơn nữa lục sát tinh cùng xưng là thất sát tinh.

7, Lưu Tinh; thủ đại nạn, tiểu hạn, năm xưa, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời các loại tùy năm tháng thời gian biến hóa mà biến hóa tinh diệu, những tinh diệu này là có thời hạn đấy, đương thời hữu dụng, quá thời hạn trở thành phế thãi. Năm xưa đấy Lưu Tinh khá nhiều, có năm xưa tương tiền mười hai sao, năm xưa tuế tiền mười hai sao, lưu dương, lưu đà, bệnh trùng tơ, lưu linh, lưu lộc, lưu mã, lưu loan, lưu vui mừng, lưu khôi, lưu việt, lưu xương, lưu khúc, năm xưa tứ hóa các loại.

8, tinh diệu đấy tên gọi tắt: trong đẩu số là tinh diệu đa số là song tự, như tử vi, thiên cơ các loại, để thuận tiện biên soạn hòa trí nhớ, dùng một chữ đến đại biểu, như tử vi tên gọi tắt tử, thiên cơ tên gọi tắt cơ, tham lang tên gọi tắt tham hoặc sắc, vũ khúc tên gọi tắt võ, văn khúc tên gọi tắt khúc, năm xưa kình dương tên gọi tắt lưu dương, năm xưa đà la tên gọi tắt lưu đà, vân vân. Xin chú ý, trong cổ thư thường thường cây kình dương xưng là hình, đà la xưng là kị đấy, quyển sách giống nhau cây kình dương xưng là dương, cây đà la xưng là đà, cây thiên hình xưng là hình, cây hóa kị xưng là kị.

9, tinh tình: tức tinh diệu có tác dụng, ý nghĩa, cát hung, thiện ác.

10, cung viên: trên mệnh bàn cùng sở hữu mười hai ô vuông, mỗi một cái phương cách gọi là một cung ( còn được gọi là cung viên ), cả mệnh bàn cùng sở hữu mười hai cung, trong đó phân là nhân sự thập nhị cung hòa địa chi thập nhị cung. Nhân sự thập nhị cung là chỉ: cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc, cung quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu; mệnh bàn thập nhị cung tùy cung mệnh ( tức quá cực điểm ) trên mặt đất chi thập nhị cung đấy vị trí biến hóa mà biến hóa. Địa chi thập nhị cung là chỉ: tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, thú, hợi; mười hai địa chi cung vị vô luận thiên bàn cùng người bàn cùng cố định không thay đổi.

11, bản cung: chỉ cung chủ sự. Như xem huynh đệ sự tình, thì thôi cung huynh đệ là việc chính đến xem, do đó cung huynh đệ chính là ngươi nếu bàn về sự tình của cung. Nếu hỏi cha mẹ tình huống, thì thôi cung phụ mẫu vì bản cung, vân vân. Thập nhị cung đều có thể vì bản cung.

12, đối cung: thủ bản cung cung đối diện, chính là địa chi lục xung, tức cung đối xung, như con cung của đối cung vi ngọ, sửu cung của đối cung vi chưa. Đối cung đấy cát hung đối với bản cung ảnh hưởng rất lớn.

13, tam hợp cung: tức địa chi tam hợp cung. Như thân tử thìn, tị dậu xấu, hợi mão chưa, dần ngọ thú. Cùng bản cung cách ba vị, thành tam giác đều đấy ba cung tức là tam hợp cung, còn được gọi là tam phương.

14, tam phương tứ chính: thủ bản cung đấy tam hợp cung vi tam phương, bản cung rất đúng hướng cung vi tứ chính. Tam hợp cung hòa đối trùng cung hợp lại gọi chung là tam phương tứ chính. Phân tích tam phương tứ chính để xác định bản cung đấy mạnh yếu cát hung vi một khâu trọng yếu trong đẩu số luận mệnh, là đầu mối chính nhân sự mệnh vận phân tích, quan sát tỉ mỉ nơi bắt đầu nhân sự cát hung.

15, tọa, cưa, thủ: đều là tinh diệu rơi vào cung nào đó ý tứ của. Ngôi sao may mắn nhập bản cung kêu tọa, hung tinh nhập bản cung kêu cưa, nhưng bình thường đều xưng là tọa hoặc thủ.

16, triều và xung: ngôi sao may mắn ở đối cung kêu triều, hung tinh ở đối cung kêu hướng. Bản cung cập đối cung phùng thất sát tinh cũng gọi là hướng. Bình thường hay gọi sao hóa kị đang đối với cung vi hướng.

17: hội và chiếu: tinh diệu ở bản cung đấy tam phương gọi là hội, đang đối với cung đối lập xưng chiếu.

18, gặp, thêm, phùng, cùng hoặc đồng độ: cùng thủ một tinh diệu nào đó cùng một tinh diệu khác đồng cung ý tứ của.

19, phụ cùng giáp: ngôi sao may mắn ở riêng hai lân cung kêu phụ, hung tinh ở riêng hai lân cung kêu giáp. Ở sử dụng trong thực tế, bản cung đấy tả hữu hai lân cung kêu giáp cung, cát hung ngôi sao nhập hai lân cung đều gọi giáp, như nhật nguyệt giáp mệnh, không kiếp giáp mệnh các loại.

20, phù củng: là trợ giúp ý, ngôi sao may mắn bất luận thủ có thể chiếu, cùng có thể gọi là phù củng. Như ý hướng, trước giúp sau thành phù, như dần giúp mão, mão giúp chưa, chưa giúp hợi; nghịch hướng, về sau giúp trước vi củng, như mão giúp dần, hợi giúp chưa, chưa giúp mão.

21, đại nạn: một đời người khả phân chắc chắn giai đoạn, mỗi mười năm làm một đơn vị, xưng là đại nạn. Đại nạn là một đời người trải qua mấy cái trọng yếu giai đoạn chìm nổi đường cong, là mười năm cát hung tình huống tổng quát.

22, năm xưa: tức sinh ra về sau mỗi một năm đấy vận khí tình huống. Năm xưa hàng năm đều đang biến hóa.

23, thiên la địa võng: thủ trên mệnh bàn đấy thìn thú hai cung, là buộc chặt lại ý tứ của. Thìn là thiên la, hóa thành địa võng.

24, bốn ác diệu: thủ giết, phá, liêm, tham. Chủ muốn bởi vì chúng nó dễ dàng hướng phá hư phương diện phát triển, một khi bị chiếm đóng, gặp hung thần tắc bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng vào miếu hội cát cũng có tác dụng tốt đẹp, lớn nhất sáng tạo mạnh mẽ hòa hoành phát kỳ ngộ.

25, Sát Phá Lang: thủ thất sát, phá quân, tham lang ba sao, tại trong mệnh bàn, chúng nó vĩnh viễn thành hội Tam Hợp chiếu. Niên hạn phùng Sát Phá Lang, chủ nhiều biến cách khai sáng, thay đổi xong vẫn là đồi bại tắc xem chủ tinh là miếu vượng vẫn là bị chiếm đóng, cùng với cát đa trả cát it.

26, miếu: tinh diệu bị vây lúc sáng nhất. Bất kỳ tinh diệu nào nhập miều, đều có thể phát huy đầy đủ này tác dụng tốt đẹp, gặp cát tinh càng thêm cát, gặp hung tinh thì không hung, gia sát ảnh hưởng cũng không lớn.

27, vượng: tinh độ sáng gần với miếu, sức mạnh thuộc trung trở lên, nhiều tính tốt, gia sát ảnh hưởng cũng không quá lớn.

28, được địa: độ sáng hơi yếu hơn vượng, thuộc trung cát, lực lượng tương đối ổn định không dễ đổi biến. Gia sát sẽ có ảnh hưởng, ở sử dụng trong thực tế, tái sinh vượng đến đối đãi.

29, ích lợi: độ sáng so với đắc địa là yếu, vẫn thuộc tiểu cát, vẫn có lợi nhuận chủ tinh đấy phát huy, hung tinh nên tĩnh không nên động. Gặp cát gia tăng độ sáng, nhưng không có khả năng đạt tới miếu vượng trình độ, gặp sát ảnh hưởng trọng đại.

30, bình thản: tinh diệu đã cơ hồ vô lực, lành dữ đều bất lợi phát huy, nhiều một đường hung tác dụng, dễ bị tinh diệu khác đấy ảnh hưởng, gặp cát còn có thể không có trở ngại, gặp sát tắc hung. Ở sử dụng trong thực tế, tái sinh bị chiếm đóng đối đãi.

31, đình trệ: tinh độ sáng hoàn toàn không có, lực lượng hoàn toàn không có, bị vây cục diện bị động, khuyết điểm hoàn toàn bại lộ. Nhân sự vận thế bị vây hạ u ám thời kì, ngôi sao may mắn không lành, hung tinh càng hung. Gặp cát cũng nan nâng dậy, gặp sát càng hung.

32, nhàn cung: là nhàn rỗi, ý nghĩa tác dụng không lớn. Lực lượng bị vây trung tính, tác dụng không hiển hiện ra.

33, tứ mã nơi: lại bảo tứ sinh nơi, tức dần thân tị hợi bốn cung. Mệnh nhập chủ vất vả, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, bị bị người quản chế, tự tìm phiền não.

34, tứ khố nơi: lại bảo tứ mộ, tức thìn thú xấu chưa bốn cung. Mệnh nhập chủ hình, cô độc, hình khắc lục thân, vất tổ ly tông, bề ngoài bình tĩnh, nội bộ nhiều dao động.

35, tứ bại nơi: tức tí ngọ mão dậu bốn cung, vi hoa đào nơi. Mệnh nhập, góc phong lưu háo sắc, nhân duyên tốt, cảm tình phức tạp, nhân cung phúc đức tất ở tứ mã cung, cho nên nhiều phiêu đãng.

36, nam nữ âm dương: năm sinh dương đấy nam nhân xưng dương nam, năm sinh dương đấy nữ nhân xưng dương nữ nhân, năm sinh âm đấy nam nhân xưng âm nam, năm sinh âm đấy nữ nhân xưng âm nữ.

37, vận mệnh: chính là quần tinh tổ hợp lại với nhau hình thành một đoàn thể kết cấu, bố cục ý tứ. Tử vi đấu sổ đấy vận mệnh ngoài bản cung hoặc cùng tam phương tứ chính cung hoặc tả hữu giáp cung là tinh diệu trong lúc đó phối hợp mà thành một ít quy định, hợp cách tổ hợp thể, bố cục, chia làm cát cách hòa hung cách, là tiền nhân kinh nghiệm thực tiễn đấy kết tinh, đúng cát hung phán đoán có ý nghĩa chỉ bảo rất quan trọng.

38, cục tượng: chính là tinh diệu quần thể bày thành công đấy cục thể kết cấu sở hiện ra hình tượng, tượng ý, tình thế. Trong đẩu số đấy cục tượng, là biểu hiện cát hung họa phúc đấy hình tượng, tượng ý, xu thế.

39, sao âm dương: tinh diệu đều có âm dương thuộc tính, mặt trời góc hoạt bát, mặt ngoài tính mạnh, mạnh mẽ đa động; âm ngôi sao không quá hoạt bát, so sánh âm nhu ít động.

40, địa chi lục hợp: tức trong mệnh bàn mười hai địa chi đấy lục hợp cung, có chứa ám hợp tác dụng (tác dụng ngầm), biểu hiện quan hệ giữa hai cái tương quan mật thiết ( hai người ứng phân ra chủ khách, bản cung là việc chính, đến hợp bản cung là khách; hai cái quan hệ tốt xấu liền khán khách cung tốt xấu, khách cung tốt tỏ vẻ đối phương rất tốt với ta, tắc hai người quan hệ tốt, khách cung phá hư tắc hai người quan hệ không tốt ). Lệ như mệnh cung cùng cha mẹ cung lục hợp, tỏ vẻ ta cùng quan hệ của cha cùng một nhịp thở, cung mệnh cho ta là việc chính, cung phụ mẫu là khách, cung phụ mẫu tốt tắc quan hệ tốt, cung phụ mẫu phá hư tắc quan hệ không tốt; lại như cung phúc đức cùng cung huynh đệ lục hợp, ta đấy tập tính ham cùng mẫu thân, huynh đệ cùng một nhịp thở, cung phúc đức cho ta là việc chính, cung huynh đệ là khách, cung huynh đệ tốt tắc đối với hưởng thụ của ta có trợ giúp, cung huynh đệ không tốt tắc đối với ta hưởng thụ bất lực.

41, đối tinh: đối tinh chính là ghép thành đôi, thành song thành đôi ý tứ. Trong tử vi đẩu số cây tác dụng xấp xỉ hoặc âm dương hỗ trợ lẫn nhau hai tinh diệu tạo thành cặp đôi sao, trong tử vi đẩu số đại đa số tinh diệu đều là ghép thành đôi xuất hiện. Tỷ như phủ tướng, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt, Lộc Mã, Kình Đà, hỏa linh, không kiếp, thương sử, hình diêu, tam thai bát tọa, Khốc Hư, long phượng, đài phụ phong cáo, đỏ vui mừng các loại đều là đối tinh. Đối tinh đồng cung hoặc đồng thời xuất hiện vu bản cung đấy tam phương tứ chính cung lúc, lực lượng trọng đại; phản chi ít thấy đơn tinh thì sức mạnh nhỏ lại, có khi thậm chí còn đưa đến tác dụng không tốt, tỷ như lục cát tinh tới đơn tinh thủ vu cung lục thân trái lại có tác dụng không tốt.

42, thể hòa dùng: thể, chính là thân thể, bản thể, thân thể, chủ thể, căn cơ ý tứ. Dùng, đó là sống động, phát triển, phụ thuộc, cành lá ý tứ. Không có thân thể, tựu không khả năng có hoạt động, do đó thể dụng đấy quan hệ là: trước có thể, sau đó mới có dụng; thể chỉ huy dùng, dùng phụ thuộc vu thể; thể vi tĩnh tượng, dùng vi động tượng. Thân thể khỏe mạnh, năng lực hoạt động mới mạnh; thân thể kém, năng lực hoạt động yếu. Ở trong tử vi đẩu số, bản mạng bàn làm thể, vi tĩnh, hơi lớn cục, hơi lớn tượng, hơi lớn thế, vi chỉnh thể; hạn vận vi dùng, vi động, vi nhỏ cục, vi tiểu tượng, vi tiểu thế, là cụ thể; cung mệnh làm thể vi bên trong, còn lại mười một cung vi dùng vi ngoại; chủ tinh làm thể, trợ tinh, phó tinh, tứ hóa vi dùng. Voi cát, như trụ cột vững vàng, chống lại sóng gió, voi hung như cỏ non trong gió, gió lớn thổi một cái tắc nhổ tận gốc. Xem mệnh lấy thể là việc chính, nhìn xuống sổ, thân thể to lớn, xu thế, chỉ ra điềm báo, dùng làm phụ, xem biến hóa, ứng sổ, cụ thể, kể lại. Ở cung viên ở bên trong, lấy chính tinh chủ tinh làm thể, là nhân sự đích nhân vật thể, thân thể to lớn, thân cây, bối cảnh; lấy phó tinh sao nhỏ làm phụ, là nhân sự đấy cụ thể, cành lá, tiền cảnh. Ở cung cùng tinh trung, cung làm thể, làm căn cứ địa; tinh diệu vi dùng, vi hồn phách.

43, thuận hành cùng đi ngược chiều: cùng kim đồng hồ phương hướng vận hành nhất trí, xưng như ý phương hướng kim đồng hồ. Tại bên trong mười hai cung, ấn như ý phương hướng kim đồng hồ mỗi cung địa đếm tiếp đi xưng là thuận hành. Cùng kim đồng hồ phương hướng vận hành tương phản, xưng nghịch phương hướng kim đồng hồ. Tại bên trong mười hai cung, ấn nghịch phương hướng kim đồng hồ mỗi cung địa đếm tiếp đi xưng là đi ngược chiều.

44, khoảng không ngôi sao: chính là không trung, tiệt không, tuần khoảng không ba sao.

45, niên hạn: trong sách thường xuất hiện có “Niên hạn” hai chữ, hơi lớn hạn hòa năm xưa đấy tên gọi tắt. Trong đó hạn thủ đại nạn, gọi tắt là “Hạn” ; năm thủ năm xưa, gọi tắt là “Năm” .

46, cường cung, nhược cung: cường cung là đối với bản nhân vận mệnh ảnh hưởng giác đại cung độ; nhược cung là đối với bản nhân vận mệnh ảnh hưởng nhỏ hơn cung độ. Nam mệnh lấy mệnh, thân, tài, Quan, phúc, điền, thiên các loại cung vi cường cung, còn lại Huynh, thê, nhẹ, tật, nô, phụ các loại cung là nhược cung. Nữ mệnh lấy mệnh, thân, phu, nhẹ, tài, điền, phúc các loại cung vi cường cung, còn lại Huynh, tật, thiên, nô, Quan, phụ các loại cung là nhược cung. Nơi này cường cung nhược cung chính là so ra mà nói, Trên thực tế có đôi khi nhược cung đúng vận mệnh ảnh hưởng cũng thế tương đối lớn.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tinh thành: đệ 03 chương tử vi đấu sổ thuật ngữ giải thích

   Đệ 03 chương tử vi đấu sổ thuật ngữ giải thích

Đang tiến hành diễn đoạn phía trước, đầu tiên phải phải biết trong tử vi đẩu số đấy một ít danh từ thuật ngữ.

Tử vi đấu sổ là ở “Cung” cùng “Ngôi sao” giữa hai bên tiến hành ngoạn cờ, thông qua cung cùng ngôi sao, cung cùng cung cập các sao đấy diễn biến, đến biểu hiện thiên, địa, nhân giữa biến hóa quy luật phát triển. Phía dưới giải thích phần lớn là “Cung” cùng “Ngôi sao” đấy vấn đề.

1, tinh tú: trong mệnh bàn các loại tinh tổng thể xưng hô, lại bảo tinh thần, tinh diệu, hoặc tên gọi tắt ngôi sao hoặc thìn.

2, chính tinh, phụ tinh: chủ đạo vận mệnh chủ yếu xu thế phát triển là tinh diệu xưng là chính tinh, thủ tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, Thái Âm, tham lang, cánh cửa cực lớn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân các loại, cộng mười bốn khỏa. Mệnh vô chính tinh, tức cung mệnh ở bên trong hay không mười bốn khỏa chính tinh. Phụ trợ chính tinh phát huy tác dụng hòa phát triển biến hóa mà khởi lên đại tác dụng ánh sao xưng vì phụ trợ tinh diệu, thủ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị mười tám khỏa tinh diệu. Trở lên chính tinh hòa phụ tinh đều thuộc về ngoại hạng ngôi sao, cộng ba mươi hai khỏa.

3, phó tinh, tạp diệu: chúng ta cây hạng 2 ngôi sao gọi phó tinh, cây hạng 3 trở xuống đích tinh diệu xưng là tạp diệu.

4, ngôi sao may mắn: thủ có lợi cho số mạng của người, sao của phúc lộc cát lợi. Bình thường xưng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc các loại sáu viên ngôi sao vi lục cát tinh. Thêm lộc tồn thiên mã xưng là tám ngôi sao may mắn. Chính tinh bên trong tử vi, thiên phủ, thái dương, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, vũ khúc các loại vi chánh tông phú quý phúc lộc đứng đầu ngôi sao may mắn, chính ngôi sao may mắn. Ngoài ra, sao tứ hóa bên trong hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng vì ngôi sao may mắn.

5, sát tinh: đúng số mạng của người có phá hư, ức chế, suy vong, thất lạc chi tinh diệu, gọi chung là sát tinh. Bình thường xưng Tứ Sát ngôi sao vi: kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh. Thêm lên thiên không, địa kiếp xưng là lục sát tinh.

6, sao tứ hóa: thủ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị các loại bốn ngôi sao diệu, lại bảo tứ hóa diệu. Là chủ tinh biến tốt biến thành xấu đấy bốn loại kết quả. Sao tứ hóa mặc dù không phải chính tinh, nhưng tác dụng của bọn họ rất lớn, nhất là sao hóa kị, này phá hư tác dụng cũng không thua kém lục sát tinh, thường thường hơn nữa lục sát tinh cùng xưng là thất sát tinh.

7, Lưu Tinh; thủ đại nạn, tiểu hạn, năm xưa, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời các loại tùy năm tháng thời gian biến hóa mà biến hóa tinh diệu, những tinh diệu này là có thời hạn đấy, đương thời hữu dụng, quá thời hạn trở thành phế thãi. Năm xưa đấy Lưu Tinh khá nhiều, có năm xưa tương tiền mười hai sao, năm xưa tuế tiền mười hai sao, lưu dương, lưu đà, bệnh trùng tơ, lưu linh, lưu lộc, lưu mã, lưu loan, lưu vui mừng, lưu khôi, lưu việt, lưu xương, lưu khúc, năm xưa tứ hóa các loại.

8, tinh diệu đấy tên gọi tắt: trong đẩu số là tinh diệu đa số là song tự, như tử vi, thiên cơ các loại, để thuận tiện biên soạn hòa trí nhớ, dùng một chữ đến đại biểu, như tử vi tên gọi tắt tử, thiên cơ tên gọi tắt cơ, tham lang tên gọi tắt tham hoặc sắc, vũ khúc tên gọi tắt võ, văn khúc tên gọi tắt khúc, năm xưa kình dương tên gọi tắt lưu dương, năm xưa đà la tên gọi tắt lưu đà, vân vân. Xin chú ý, trong cổ thư thường thường cây kình dương xưng là hình, đà la xưng là kị đấy, quyển sách giống nhau cây kình dương xưng là dương, cây đà la xưng là đà, cây thiên hình xưng là hình, cây hóa kị xưng là kị.

9, tinh tình: tức tinh diệu có tác dụng, ý nghĩa, cát hung, thiện ác.

10, cung viên: trên mệnh bàn cùng sở hữu mười hai ô vuông, mỗi một cái phương cách gọi là một cung ( còn được gọi là cung viên ), cả mệnh bàn cùng sở hữu mười hai cung, trong đó phân là nhân sự thập nhị cung hòa địa chi thập nhị cung. Nhân sự thập nhị cung là chỉ: cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc, cung quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu; mệnh bàn thập nhị cung tùy cung mệnh ( tức quá cực điểm ) trên mặt đất chi thập nhị cung đấy vị trí biến hóa mà biến hóa. Địa chi thập nhị cung là chỉ: tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, thú, hợi; mười hai địa chi cung vị vô luận thiên bàn cùng người bàn cùng cố định không thay đổi.

11, bản cung: chỉ cung chủ sự. Như xem huynh đệ sự tình, thì thôi cung huynh đệ là việc chính đến xem, do đó cung huynh đệ chính là ngươi nếu bàn về sự tình của cung. Nếu hỏi cha mẹ tình huống, thì thôi cung phụ mẫu vì bản cung, vân vân. Thập nhị cung đều có thể vì bản cung.

12, đối cung: thủ bản cung cung đối diện, chính là địa chi lục xung, tức cung đối xung, như con cung của đối cung vi ngọ, sửu cung của đối cung vi chưa. Đối cung đấy cát hung đối với bản cung ảnh hưởng rất lớn.

13, tam hợp cung: tức địa chi tam hợp cung. Như thân tử thìn, tị dậu xấu, hợi mão chưa, dần ngọ thú. Cùng bản cung cách ba vị, thành tam giác đều đấy ba cung tức là tam hợp cung, còn được gọi là tam phương.

14, tam phương tứ chính: thủ bản cung đấy tam hợp cung vi tam phương, bản cung rất đúng hướng cung vi tứ chính. Tam hợp cung hòa đối trùng cung hợp lại gọi chung là tam phương tứ chính. Phân tích tam phương tứ chính để xác định bản cung đấy mạnh yếu cát hung vi một khâu trọng yếu trong đẩu số luận mệnh, là đầu mối chính nhân sự mệnh vận phân tích, quan sát tỉ mỉ nơi bắt đầu nhân sự cát hung.

15, tọa, cưa, thủ: đều là tinh diệu rơi vào cung nào đó ý tứ của. Ngôi sao may mắn nhập bản cung kêu tọa, hung tinh nhập bản cung kêu cưa, nhưng bình thường đều xưng là tọa hoặc thủ.

16, triều và xung: ngôi sao may mắn ở đối cung kêu triều, hung tinh ở đối cung kêu hướng. Bản cung cập đối cung phùng thất sát tinh cũng gọi là hướng. Bình thường hay gọi sao hóa kị đang đối với cung vi hướng.

17: hội và chiếu: tinh diệu ở bản cung đấy tam phương gọi là hội, đang đối với cung đối lập xưng chiếu.

18, gặp, thêm, phùng, cùng hoặc đồng độ: cùng thủ một tinh diệu nào đó cùng một tinh diệu khác đồng cung ý tứ của.

19, phụ cùng giáp: ngôi sao may mắn ở riêng hai lân cung kêu phụ, hung tinh ở riêng hai lân cung kêu giáp. Ở sử dụng trong thực tế, bản cung đấy tả hữu hai lân cung kêu giáp cung, cát hung ngôi sao nhập hai lân cung đều gọi giáp, như nhật nguyệt giáp mệnh, không kiếp giáp mệnh các loại.

20, phù củng: là trợ giúp ý, ngôi sao may mắn bất luận thủ có thể chiếu, cùng có thể gọi là phù củng. Như ý hướng, trước giúp sau thành phù, như dần giúp mão, mão giúp chưa, chưa giúp hợi; nghịch hướng, về sau giúp trước vi củng, như mão giúp dần, hợi giúp chưa, chưa giúp mão.

21, đại nạn: một đời người khả phân chắc chắn giai đoạn, mỗi mười năm làm một đơn vị, xưng là đại nạn. Đại nạn là một đời người trải qua mấy cái trọng yếu giai đoạn chìm nổi đường cong, là mười năm cát hung tình huống tổng quát.

22, năm xưa: tức sinh ra về sau mỗi một năm đấy vận khí tình huống. Năm xưa hàng năm đều đang biến hóa.

23, thiên la địa võng: thủ trên mệnh bàn đấy thìn thú hai cung, là buộc chặt lại ý tứ của. Thìn là thiên la, hóa thành địa võng.

24, bốn ác diệu: thủ giết, phá, liêm, tham. Chủ muốn bởi vì chúng nó dễ dàng hướng phá hư phương diện phát triển, một khi bị chiếm đóng, gặp hung thần tắc bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng vào miếu hội cát cũng có tác dụng tốt đẹp, lớn nhất sáng tạo mạnh mẽ hòa hoành phát kỳ ngộ.

25, Sát Phá Lang: thủ thất sát, phá quân, tham lang ba sao, tại trong mệnh bàn, chúng nó vĩnh viễn thành hội Tam Hợp chiếu. Niên hạn phùng Sát Phá Lang, chủ nhiều biến cách khai sáng, thay đổi xong vẫn là đồi bại tắc xem chủ tinh là miếu vượng vẫn là bị chiếm đóng, cùng với cát đa trả cát it.

26, miếu: tinh diệu bị vây lúc sáng nhất. Bất kỳ tinh diệu nào nhập miều, đều có thể phát huy đầy đủ này tác dụng tốt đẹp, gặp cát tinh càng thêm cát, gặp hung tinh thì không hung, gia sát ảnh hưởng cũng không lớn.

27, vượng: tinh độ sáng gần với miếu, sức mạnh thuộc trung trở lên, nhiều tính tốt, gia sát ảnh hưởng cũng không quá lớn.

28, được địa: độ sáng hơi yếu hơn vượng, thuộc trung cát, lực lượng tương đối ổn định không dễ đổi biến. Gia sát sẽ có ảnh hưởng, ở sử dụng trong thực tế, tái sinh vượng đến đối đãi.

29, ích lợi: độ sáng so với đắc địa là yếu, vẫn thuộc tiểu cát, vẫn có lợi nhuận chủ tinh đấy phát huy, hung tinh nên tĩnh không nên động. Gặp cát gia tăng độ sáng, nhưng không có khả năng đạt tới miếu vượng trình độ, gặp sát ảnh hưởng trọng đại.

30, bình thản: tinh diệu đã cơ hồ vô lực, lành dữ đều bất lợi phát huy, nhiều một đường hung tác dụng, dễ bị tinh diệu khác đấy ảnh hưởng, gặp cát còn có thể không có trở ngại, gặp sát tắc hung. Ở sử dụng trong thực tế, tái sinh bị chiếm đóng đối đãi.

31, đình trệ: tinh độ sáng hoàn toàn không có, lực lượng hoàn toàn không có, bị vây cục diện bị động, khuyết điểm hoàn toàn bại lộ. Nhân sự vận thế bị vây hạ u ám thời kì, ngôi sao may mắn không lành, hung tinh càng hung. Gặp cát cũng nan nâng dậy, gặp sát càng hung.

32, nhàn cung: là nhàn rỗi, ý nghĩa tác dụng không lớn. Lực lượng bị vây trung tính, tác dụng không hiển hiện ra.

33, tứ mã nơi: lại bảo tứ sinh nơi, tức dần thân tị hợi bốn cung. Mệnh nhập chủ vất vả, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, bị bị người quản chế, tự tìm phiền não.

34, tứ khố nơi: lại bảo tứ mộ, tức thìn thú xấu chưa bốn cung. Mệnh nhập chủ hình, cô độc, hình khắc lục thân, vất tổ ly tông, bề ngoài bình tĩnh, nội bộ nhiều dao động.

35, tứ bại nơi: tức tí ngọ mão dậu bốn cung, vi hoa đào nơi. Mệnh nhập, góc phong lưu háo sắc, nhân duyên tốt, cảm tình phức tạp, nhân cung phúc đức tất ở tứ mã cung, cho nên nhiều phiêu đãng.

36, nam nữ âm dương: năm sinh dương đấy nam nhân xưng dương nam, năm sinh dương đấy nữ nhân xưng dương nữ nhân, năm sinh âm đấy nam nhân xưng âm nam, năm sinh âm đấy nữ nhân xưng âm nữ.

37, vận mệnh: chính là quần tinh tổ hợp lại với nhau hình thành một đoàn thể kết cấu, bố cục ý tứ. Tử vi đấu sổ đấy vận mệnh ngoài bản cung hoặc cùng tam phương tứ chính cung hoặc tả hữu giáp cung là tinh diệu trong lúc đó phối hợp mà thành một ít quy định, hợp cách tổ hợp thể, bố cục, chia làm cát cách hòa hung cách, là tiền nhân kinh nghiệm thực tiễn đấy kết tinh, đúng cát hung phán đoán có ý nghĩa chỉ bảo rất quan trọng.

38, cục tượng: chính là tinh diệu quần thể bày thành công đấy cục thể kết cấu sở hiện ra hình tượng, tượng ý, tình thế. Trong đẩu số đấy cục tượng, là biểu hiện cát hung họa phúc đấy hình tượng, tượng ý, xu thế.

39, sao âm dương: tinh diệu đều có âm dương thuộc tính, mặt trời góc hoạt bát, mặt ngoài tính mạnh, mạnh mẽ đa động; âm ngôi sao không quá hoạt bát, so sánh âm nhu ít động.

40, địa chi lục hợp: tức trong mệnh bàn mười hai địa chi đấy lục hợp cung, có chứa ám hợp tác dụng (tác dụng ngầm), biểu hiện quan hệ giữa hai cái tương quan mật thiết ( hai người ứng phân ra chủ khách, bản cung là việc chính, đến hợp bản cung là khách; hai cái quan hệ tốt xấu liền khán khách cung tốt xấu, khách cung tốt tỏ vẻ đối phương rất tốt với ta, tắc hai người quan hệ tốt, khách cung phá hư tắc hai người quan hệ không tốt ). Lệ như mệnh cung cùng cha mẹ cung lục hợp, tỏ vẻ ta cùng quan hệ của cha cùng một nhịp thở, cung mệnh cho ta là việc chính, cung phụ mẫu là khách, cung phụ mẫu tốt tắc quan hệ tốt, cung phụ mẫu phá hư tắc quan hệ không tốt; lại như cung phúc đức cùng cung huynh đệ lục hợp, ta đấy tập tính ham cùng mẫu thân, huynh đệ cùng một nhịp thở, cung phúc đức cho ta là việc chính, cung huynh đệ là khách, cung huynh đệ tốt tắc đối với hưởng thụ của ta có trợ giúp, cung huynh đệ không tốt tắc đối với ta hưởng thụ bất lực.

41, đối tinh: đối tinh chính là ghép thành đôi, thành song thành đôi ý tứ. Trong tử vi đẩu số cây tác dụng xấp xỉ hoặc âm dương hỗ trợ lẫn nhau hai tinh diệu tạo thành cặp đôi sao, trong tử vi đẩu số đại đa số tinh diệu đều là ghép thành đôi xuất hiện. Tỷ như phủ tướng, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt, Lộc Mã, Kình Đà, hỏa linh, không kiếp, thương sử, hình diêu, tam thai bát tọa, Khốc Hư, long phượng, đài phụ phong cáo, đỏ vui mừng các loại đều là đối tinh. Đối tinh đồng cung hoặc đồng thời xuất hiện vu bản cung đấy tam phương tứ chính cung lúc, lực lượng trọng đại; phản chi ít thấy đơn tinh thì sức mạnh nhỏ lại, có khi thậm chí còn đưa đến tác dụng không tốt, tỷ như lục cát tinh tới đơn tinh thủ vu cung lục thân trái lại có tác dụng không tốt.

42, thể hòa dùng: thể, chính là thân thể, bản thể, thân thể, chủ thể, căn cơ ý tứ. Dùng, đó là sống động, phát triển, phụ thuộc, cành lá ý tứ. Không có thân thể, tựu không khả năng có hoạt động, do đó thể dụng đấy quan hệ là: trước có thể, sau đó mới có dụng; thể chỉ huy dùng, dùng phụ thuộc vu thể; thể vi tĩnh tượng, dùng vi động tượng. Thân thể khỏe mạnh, năng lực hoạt động mới mạnh; thân thể kém, năng lực hoạt động yếu. Ở trong tử vi đẩu số, bản mạng bàn làm thể, vi tĩnh, hơi lớn cục, hơi lớn tượng, hơi lớn thế, vi chỉnh thể; hạn vận vi dùng, vi động, vi nhỏ cục, vi tiểu tượng, vi tiểu thế, là cụ thể; cung mệnh làm thể vi bên trong, còn lại mười một cung vi dùng vi ngoại; chủ tinh làm thể, trợ tinh, phó tinh, tứ hóa vi dùng. Voi cát, như trụ cột vững vàng, chống lại sóng gió, voi hung như cỏ non trong gió, gió lớn thổi một cái tắc nhổ tận gốc. Xem mệnh lấy thể là việc chính, nhìn xuống sổ, thân thể to lớn, xu thế, chỉ ra điềm báo, dùng làm phụ, xem biến hóa, ứng sổ, cụ thể, kể lại. Ở cung viên ở bên trong, lấy chính tinh chủ tinh làm thể, là nhân sự đích nhân vật thể, thân thể to lớn, thân cây, bối cảnh; lấy phó tinh sao nhỏ làm phụ, là nhân sự đấy cụ thể, cành lá, tiền cảnh. Ở cung cùng tinh trung, cung làm thể, làm căn cứ địa; tinh diệu vi dùng, vi hồn phách.

43, thuận hành cùng đi ngược chiều: cùng kim đồng hồ phương hướng vận hành nhất trí, xưng như ý phương hướng kim đồng hồ. Tại bên trong mười hai cung, ấn như ý phương hướng kim đồng hồ mỗi cung địa đếm tiếp đi xưng là thuận hành. Cùng kim đồng hồ phương hướng vận hành tương phản, xưng nghịch phương hướng kim đồng hồ. Tại bên trong mười hai cung, ấn nghịch phương hướng kim đồng hồ mỗi cung địa đếm tiếp đi xưng là đi ngược chiều.

44, khoảng không ngôi sao: chính là không trung, tiệt không, tuần khoảng không ba sao.

45, niên hạn: trong sách thường xuất hiện có “Niên hạn” hai chữ, hơi lớn hạn hòa năm xưa đấy tên gọi tắt. Trong đó hạn thủ đại nạn, gọi tắt là “Hạn” ; năm thủ năm xưa, gọi tắt là “Năm” .

46, cường cung, nhược cung: cường cung là đối với bản nhân vận mệnh ảnh hưởng giác đại cung độ; nhược cung là đối với bản nhân vận mệnh ảnh hưởng nhỏ hơn cung độ. Nam mệnh lấy mệnh, thân, tài, Quan, phúc, điền, thiên các loại cung vi cường cung, còn lại Huynh, thê, nhẹ, tật, nô, phụ các loại cung là nhược cung. Nữ mệnh lấy mệnh, thân, phu, nhẹ, tài, điền, phúc các loại cung vi cường cung, còn lại Huynh, tật, thiên, nô, Quan, phụ các loại cung là nhược cung. Nơi này cường cung nhược cung chính là so ra mà nói, Trên thực tế có đôi khi nhược cung đúng vận mệnh ảnh hưởng cũng thế tương đối lớn.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button