Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư: cánh cửa cực lớn ngôi sao

   Cánh cửa cực lớn ngôi sao

Một, tinh diệu đặc tính

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư: cánh cửa cực lớn ngôi sao

1. Hình tính

(1) hình thể vóc người trung đẳng, hóa kị lúc nhai ba lớn, kị nữ mệnh.

(2) tính tình liên tưởng lực, phân tích lực, nghiên cứu tâm, lòng tự tin giai mạnh. Trung hậu ở bên trong mang một ít ngạo khí, lời nói lợi hại có tài hùng biện, tâm nghi bác học không tinh.

2. Đặc sắc

(1) cô khắc cánh cửa cực lớn vi cô khắc số lượng, không tốt chi thần, thái độ làm người trung hậu, nếu có ngạo khí, tuy nhiều học nhưng đa nghi là tinh.

(2) tôn giáo thật là thần phật, mệnh bốc chi học

(3) tài ăn nói

1. Tài ăn nói tốt, ngoại giao nhân tài, quan hệ nhân mạch tốt, nên đồng ý sự dùng tài hùng biện ngành sản xuất.

2. Dùng tài hùng biện ngành sản xuất

Ⅰ. Văn giáo Ⅳ. Đẩy mạnh tiêu thụ Ⅶ. Diễn nghệ

Ⅱ. Pháp luật Ⅴ. Buôn bán Ⅷ. Người đại lý

Ⅲ. Truyền bá Ⅵ. Âm nhạc

Ⅸ. Mậu dịch

(4) thị phi cửa lớn tâm địa thiện lương trung hậu, là phi nãi từ võ mồm dẫn dắt lên, phi từ đa nghi, nhân đa nghi chi tâm làm cho giỏi về tinh nghiên lí lẽ, không sẽ chọc cho thị phi.

(5) nữ mệnh cánh cửa cực lớn đúng nữ mệnh ảnh hưởng sẽ mang đến không thích sống chung cập đa nghi, sứ tình yêu biến chất, cho nên không thích hợp yên ổn vững vàng nhi nữ mệnh.

(6) vất vả bất luận cung vị sẽ hay không chiếu ngôi sao may mắn, cùng chủ còn nhỏ nhấp nhô, tức ở vất vả phấn đấu về sau, tài năng có thu hoạch.

(7) tứ hóa

Ⅰ. Hóa quyền ( hữu lý tính ) cánh cửa cực lớn hóa quyền có thể gia tăng nói chuyện lực lượng, giảm bớt thị phi, phi miếu vượng cũng có thể làm gương sáng cho người khác, như miếu vượng lại thêm lục cát, tức là ngoại giao nhân tài.

Ⅱ. Hóa lộc ( xúc động tính ) cánh cửa cực lớn miếu vượng lại hóa lộc lại thêm lục cát, lại phùng hồng loan, thiên hỉ, văn xương, văn khúc, thiên diêu, hàm trì hóa khoa, sẽ trở thành ngu nhạc giới nổi danh nhân sĩ.

Ⅲ. Hóa kị

a. Cánh cửa cực lớn hóa kị sẽ nhiều thị phi, lại gặp sát tinh, chú ý quan phi.

b. Năm xưa phùng đứng đầu đồ tang, nhược vô đồ tang, tắc sự nghiệp thay đổi, đại phá.

(8) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn

Ⅰ. Lộc tồn: cả đời THUẬN. ( cánh cửa cực lớn hung, nhưng phùng tử vi cập lộc tồn khả giải nạn )

Ⅱ. Tả hữu: cả đời giàu có.

Ⅲ. Xương, khúc, Khôi Việt: chủ phục công chức hoặc làm văn hóa người làm việc.

2. Sát tinh

Ⅰ. Dương nhận: cảm tình khúc chiết, thị phi, đao nạn.

Ⅱ. Đà la: cảm tình ám thương.

Ⅲ. Hỏa, linh, bạch hổ: hình phạt chính tụng, thêm quán sách có lao ngục. Như cánh cửa cực lớn, hỏa, linh ở cung thiên di thấy vậy, chủ tai nạn xe cộ.

Ⅳ. Đốm lửa: hoả hoạn.

Ⅴ. Tang Môn: đồ tang, cùng song thân vô duyên.

Ⅶ. Địa kiếp, địa không: vận mệnh nhấp nhô, cũng có còn nhỏ hồi bỏ trịch mệnh cách.

(9) so sánh

1. Quan hệ xã hội cánh cửa cực lớn am hiểu quan hệ nhân mạch. Lấy miệng là việc chính hoặc giảng bài, can thiệp, biểu diễn. Tham lang thiên hướng tửu sắc tài vận chi giao tế xã giao. Đa tài đa nghệ. Thiên cơ thiện bàn bạc, liên lạc, cũng cần vu bôn tẩu. Vi tính kỹ thuật nhân tài, lấy kỹ thuật kết bạn lấy miệng là việc chính hoặc giảng bài, can thiệp, biểu diễn.

2. Tài ăn nói biểu hiện

Cự môn : thiện tài ăn nói, lại có nội dung, nhưng tài vận yếu. Cánh cửa cực lớn hóa quyền, nói chuyện rõ ràng mạch lạc, có nói người quyền uy, cũng có thể thủ tín người khác.

Văn khúc : thiện tài ăn nói, nhưng không đủ thực tế, sở trường sửa chữa, năng ngôn thiện đạo ngoại, lại đựng hoa đào cập tài chi hàm ý, tức lấy miệng lừa tiền.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) hình thể tướng mạo lậu phác, mặt có xương gò má, mũi cao miệng lớn ( hóa kị lúc miệng trọng đại ), nhãn sinh uy sừng, tay chân cường ngạnh, thanh âm vang dội, tính nghi khó hoà hợp

(2) tinh hóa

Ⅰ. Cánh cửa cực lớn, kình dương, đà la đồng cung, cảm tình hơi trễ hôn, khúc chiết. Đối cung có hỏa, linh, bạch hổ phá tan, hình phạt chính lao.

Ⅱ. Hỏa, linh, bạch hổ ở tam hợp gửi thông điệp, hồi hoả hoạn.

(3) vận mệnh thạch trung ẩn ngọc cách. Cánh cửa cực lớn mặc dù hung, riêng chỉ tử vi, lộc tồn có thể giải này nạn. Tí ngọ, cánh cửa cực lớn tọa mệnh cung, đối cung có lộc tồn đến sẽ, tức là ngoại giao nhân tài.

2. Huynh đệ

(1) giữa huynh đệ ý kiến khác nhau nan câu thông, hãm địa chủ tương tàn lại khác thường ruột thừa.

(2) miếu vượng có một nhân.

Cánh cửa cực lớn, thiên cơ có hai người. Cánh cửa cực lớn, thái dương có ba người.

Cánh cửa cực lớn, thiên đồng có hai, ba người.

3. Vợ chồng

(1) ý kiến

Ⅰ. Bất lợi: võ mồm, thị phi nhiều.

Ⅱ. Có lợi: chủ phối ngẫu tài ăn nói tốt, như cùng lộc tồn đồng cung, nên phối ngẫu cùng ấm.

Vợ chồng song phương cung mệnh, cung phu thê, cung phúc đức, như có thể phối hợp, thả nhiều làm lấy miệng vi ngành sản xuất người, hoặc là tại lúc phi khá nhiều cơ cấu công tác, tắc ngược lại có thể giảm bớt giữa vợ chồng tới ma sát cập tranh chấp.

(2) khúc chiết dễ dàng có cảm tình khúc chiết. Nếu như có lục sát đồng cung, lại lục sát ở cung mệnh, cung phúc đức cùng không lành, có ly dị.

(3) so sánh cánh cửa cực lớn cảm tình phức tạp, di tình biệt luyến nghiêm trọng, trước hôn nhân khúc chiết. Nam có cảm tình khúc chiết. Tỷ số ly dị so với tham lang thấp có ngoại hoa đào thiên cơ thị phi thị phi nhiều. Sẽ có phi, nhưng so với cánh cửa cực lớn ít. Có chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cơ hội hoặc đùa giỡn tâm cơ tra tấn lớn tham lang có ngoại hoa đào. So đo tâm, vô cùng nghiêm trọng, lại kiêm hữu nghi kỵ ngày tính. Vi biến hóa đầu mối then chốt, tỷ số ly dị cao.

4. Đứa con

(1) đứa con thích nói chuyện, cùng cha mẹ gặp mặt ít, cũng phòng tư tưởng quay lưng.

(2) chủ có hại, vào miếu vượng trước nan sau có hai người.

Cánh cửa cực lớn, thái dương chủ dài, thứ tử nữ nhân, góc bị nuôi nấng.

Cánh cửa cực lớn, thiên cơ gần một cái, được ngôi sao may mắn có hai con trai. Cánh cửa cực lớn, không trung, địa kiếp, sợ không con.

5. Tiền tài

(1) lấy “Miệng” phát tài

Ⅰ. Lấy miệng cập vận dụng trí nhớ công tác mà vào tài, như đại lý người đại lý, trí năng ngưng tụ các loại phương thức, khả tay không thành gia.

Ⅱ. Tài góc nan tồn trữ, dục vọng quá lớn, có hoành phá.

Ⅲ. Kị mủi nhọn lộ ra ngoài, phòng gây chuyện thị phi.

Ⅳ. Như cung tử nữ không lành người, phòng đứa con phá sản.

(2) tinh hóa

Ⅰ. Cánh cửa cực lớn hóa kị, cánh cửa cực lớn kình dương, cánh cửa cực lớn đà la: phòng võ mồm quan phi.

Ⅱ. Cánh cửa cực lớn thiên đồng: lợi nhuận giang hồ hình nhân vật.

6. Tật ách chủ tính khí, thận, phổi các loại cơ năng không tốt. Khác như bệnh thấp chín, khí huyết nhẹ, cập da ngứa cập hoa mắt.

7. Di chuyển cùng người không hợp, vô cớ sinh tai họa, trêu chọc thị phi.

8. Nhân tế bằng hữu tam giáo cửu lưu đều có. Cánh cửa cực lớn, Thiên Cơ Bộ thuộc bất trung. Thêm hóa kị bằng hữu nhiều liên luỵ.

9. Quan lộc lấy tài ăn nói hoặc học thuật, kỹ thuật giao thông vi nghiệp. Như gia sát, tắc hình tụng không ngừng.

10. Điền trạch

(1) vào miếu tọa tử, ngọ cung có đưa sinh cơ hội, nếu không vô.

(2) trong nhà nhiều ầm ỹ, hàng xóm nhiều thị phi.

(3) cánh cửa cực lớn tọa điền trạch, cung nô bộc làm vi đinh người, thường hồi tiểu thâu, nếu hành vận phùng tới, chủ nên niên hạn bị trộm.

11. Phúc đức lao tâm lao lực, như hóa kị tắc càng để tâm vào chuyện vụn vặt, cánh cửa cực lớn thiên đồng nãi duy nhất có thể hưởng phúc cung vị.

12. Cha mẹ cánh cửa cực lớn vào miếu hình khắc nhẹ, có sự khác nhau, hãm địa sợ bị vứt bỏ.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Ám diệu: ở cung Tý Ngọ ngụ thạch trung ẩn ngọc, thân mình không ánh sáng, cần nhờ ánh nắng tài năng ánh sáng phản xạ, cho nên can thiệp vào, tất nhiên có họa. Không ánh sáng: thủ đức vọng không đủ, đức hơi mà vị trí tôn, vô họa người tươi mới vậy. Ẩn ngọc: mặc dù bị phát hiện, cũng thế búa đao xuống vật hi sinh, tuy được quay về một chút xanh tươi, làm người khác ngoạn đồ trang sức, giá trị cao thấp, thị từ mài trình độ cập hay không danh ngọc mà định ra, nhưng ngọc giai dễ vỡ, thế nhân cũng cho rằng ngọc nát có thể chắn sát, thị (có) và phi (không) gặp người gặp trí, nhưng ngọc đã vỡ rồi, nếu từ quang huy ám liễm, lại càng dễ cùng thiên địa lâu dài.

2. Tài ăn nói: cánh cửa cực lớn không thay đổi khoa, chớ luận phạm thượng, hóa lộc dẫn tài phú, nhưng ngôi sao này không phải tài ngôi sao, cho nên tài phú hữu hạn, trừ phi du lịch đi pháp luật bên cạnh, hóa quyền ngôn từ có quyền uy, hóa kị thị phi bay đầy trời. Không thay đổi khoa là ám chỉ không thể chỉ bằng tài ăn nói mà được đến danh khí, phải phối hợp thân mình chuyên nghiệp cập thành tựu, nước miếng hoàng phi con có thể làm người vài phần kính trọng, vì giải thích lời nói tâm tính, cổ đại chu dịch đeo từ tức nói: “Tướng phản người kỳ từ, trung tâm nghi người kỳ từ nhánh, cát nhân từ quả, nóng nhân từ nhiều, vu hòa hợp người từ du lịch, thất thủ người kỳ từ khuất.”

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư: cánh cửa cực lớn ngôi sao

   Cánh cửa cực lớn ngôi sao

Một, tinh diệu đặc tính

1. Hình tính

(1) hình thể vóc người trung đẳng, hóa kị lúc nhai ba lớn, kị nữ mệnh.

(2) tính tình liên tưởng lực, phân tích lực, nghiên cứu tâm, lòng tự tin giai mạnh. Trung hậu ở bên trong mang một ít ngạo khí, lời nói lợi hại có tài hùng biện, tâm nghi bác học không tinh.

2. Đặc sắc

(1) cô khắc cánh cửa cực lớn vi cô khắc số lượng, không tốt chi thần, thái độ làm người trung hậu, nếu có ngạo khí, tuy nhiều học nhưng đa nghi là tinh.

(2) tôn giáo thật là thần phật, mệnh bốc chi học

(3) tài ăn nói

1. Tài ăn nói tốt, ngoại giao nhân tài, quan hệ nhân mạch tốt, nên đồng ý sự dùng tài hùng biện ngành sản xuất.

2. Dùng tài hùng biện ngành sản xuất

Ⅰ. Văn giáo Ⅳ. Đẩy mạnh tiêu thụ Ⅶ. Diễn nghệ

Ⅱ. Pháp luật Ⅴ. Buôn bán Ⅷ. Người đại lý

Ⅲ. Truyền bá Ⅵ. Âm nhạc

Ⅸ. Mậu dịch

(4) thị phi cửa lớn tâm địa thiện lương trung hậu, là phi nãi từ võ mồm dẫn dắt lên, phi từ đa nghi, nhân đa nghi chi tâm làm cho giỏi về tinh nghiên lí lẽ, không sẽ chọc cho thị phi.

(5) nữ mệnh cánh cửa cực lớn đúng nữ mệnh ảnh hưởng sẽ mang đến không thích sống chung cập đa nghi, sứ tình yêu biến chất, cho nên không thích hợp yên ổn vững vàng nhi nữ mệnh.

(6) vất vả bất luận cung vị sẽ hay không chiếu ngôi sao may mắn, cùng chủ còn nhỏ nhấp nhô, tức ở vất vả phấn đấu về sau, tài năng có thu hoạch.

(7) tứ hóa

Ⅰ. Hóa quyền ( hữu lý tính ) cánh cửa cực lớn hóa quyền có thể gia tăng nói chuyện lực lượng, giảm bớt thị phi, phi miếu vượng cũng có thể làm gương sáng cho người khác, như miếu vượng lại thêm lục cát, tức là ngoại giao nhân tài.

Ⅱ. Hóa lộc ( xúc động tính ) cánh cửa cực lớn miếu vượng lại hóa lộc lại thêm lục cát, lại phùng hồng loan, thiên hỉ, văn xương, văn khúc, thiên diêu, hàm trì hóa khoa, sẽ trở thành ngu nhạc giới nổi danh nhân sĩ.

Ⅲ. Hóa kị

a. Cánh cửa cực lớn hóa kị sẽ nhiều thị phi, lại gặp sát tinh, chú ý quan phi.

b. Năm xưa phùng đứng đầu đồ tang, nhược vô đồ tang, tắc sự nghiệp thay đổi, đại phá.

(8) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn

Ⅰ. Lộc tồn: cả đời THUẬN. ( cánh cửa cực lớn hung, nhưng phùng tử vi cập lộc tồn khả giải nạn )

Ⅱ. Tả hữu: cả đời giàu có.

Ⅲ. Xương, khúc, Khôi Việt: chủ phục công chức hoặc làm văn hóa người làm việc.

2. Sát tinh

Ⅰ. Dương nhận: cảm tình khúc chiết, thị phi, đao nạn.

Ⅱ. Đà la: cảm tình ám thương.

Ⅲ. Hỏa, linh, bạch hổ: hình phạt chính tụng, thêm quán sách có lao ngục. Như cánh cửa cực lớn, hỏa, linh ở cung thiên di thấy vậy, chủ tai nạn xe cộ.

Ⅳ. Đốm lửa: hoả hoạn.

Ⅴ. Tang Môn: đồ tang, cùng song thân vô duyên.

Ⅶ. Địa kiếp, địa không: vận mệnh nhấp nhô, cũng có còn nhỏ hồi bỏ trịch mệnh cách.

(9) so sánh

1. Quan hệ xã hội cánh cửa cực lớn am hiểu quan hệ nhân mạch. Lấy miệng là việc chính hoặc giảng bài, can thiệp, biểu diễn. Tham lang thiên hướng tửu sắc tài vận chi giao tế xã giao. Đa tài đa nghệ. Thiên cơ thiện bàn bạc, liên lạc, cũng cần vu bôn tẩu. Vi tính kỹ thuật nhân tài, lấy kỹ thuật kết bạn lấy miệng là việc chính hoặc giảng bài, can thiệp, biểu diễn.

2. Tài ăn nói biểu hiện

Cự môn : thiện tài ăn nói, lại có nội dung, nhưng tài vận yếu. Cánh cửa cực lớn hóa quyền, nói chuyện rõ ràng mạch lạc, có nói người quyền uy, cũng có thể thủ tín người khác.

Văn khúc : thiện tài ăn nói, nhưng không đủ thực tế, sở trường sửa chữa, năng ngôn thiện đạo ngoại, lại đựng hoa đào cập tài chi hàm ý, tức lấy miệng lừa tiền.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) hình thể tướng mạo lậu phác, mặt có xương gò má, mũi cao miệng lớn ( hóa kị lúc miệng trọng đại ), nhãn sinh uy sừng, tay chân cường ngạnh, thanh âm vang dội, tính nghi khó hoà hợp

(2) tinh hóa

Ⅰ. Cánh cửa cực lớn, kình dương, đà la đồng cung, cảm tình hơi trễ hôn, khúc chiết. Đối cung có hỏa, linh, bạch hổ phá tan, hình phạt chính lao.

Ⅱ. Hỏa, linh, bạch hổ ở tam hợp gửi thông điệp, hồi hoả hoạn.

(3) vận mệnh thạch trung ẩn ngọc cách. Cánh cửa cực lớn mặc dù hung, riêng chỉ tử vi, lộc tồn có thể giải này nạn. Tí ngọ, cánh cửa cực lớn tọa mệnh cung, đối cung có lộc tồn đến sẽ, tức là ngoại giao nhân tài.

2. Huynh đệ

(1) giữa huynh đệ ý kiến khác nhau nan câu thông, hãm địa chủ tương tàn lại khác thường ruột thừa.

(2) miếu vượng có một nhân.

Cánh cửa cực lớn, thiên cơ có hai người. Cánh cửa cực lớn, thái dương có ba người.

Cánh cửa cực lớn, thiên đồng có hai, ba người.

3. Vợ chồng

(1) ý kiến

Ⅰ. Bất lợi: võ mồm, thị phi nhiều.

Ⅱ. Có lợi: chủ phối ngẫu tài ăn nói tốt, như cùng lộc tồn đồng cung, nên phối ngẫu cùng ấm.

Vợ chồng song phương cung mệnh, cung phu thê, cung phúc đức, như có thể phối hợp, thả nhiều làm lấy miệng vi ngành sản xuất người, hoặc là tại lúc phi khá nhiều cơ cấu công tác, tắc ngược lại có thể giảm bớt giữa vợ chồng tới ma sát cập tranh chấp.

(2) khúc chiết dễ dàng có cảm tình khúc chiết. Nếu như có lục sát đồng cung, lại lục sát ở cung mệnh, cung phúc đức cùng không lành, có ly dị.

(3) so sánh cánh cửa cực lớn cảm tình phức tạp, di tình biệt luyến nghiêm trọng, trước hôn nhân khúc chiết. Nam có cảm tình khúc chiết. Tỷ số ly dị so với tham lang thấp có ngoại hoa đào thiên cơ thị phi thị phi nhiều. Sẽ có phi, nhưng so với cánh cửa cực lớn ít. Có chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cơ hội hoặc đùa giỡn tâm cơ tra tấn lớn tham lang có ngoại hoa đào. So đo tâm, vô cùng nghiêm trọng, lại kiêm hữu nghi kỵ ngày tính. Vi biến hóa đầu mối then chốt, tỷ số ly dị cao.

4. Đứa con

(1) đứa con thích nói chuyện, cùng cha mẹ gặp mặt ít, cũng phòng tư tưởng quay lưng.

(2) chủ có hại, vào miếu vượng trước nan sau có hai người.

Cánh cửa cực lớn, thái dương chủ dài, thứ tử nữ nhân, góc bị nuôi nấng.

Cánh cửa cực lớn, thiên cơ gần một cái, được ngôi sao may mắn có hai con trai. Cánh cửa cực lớn, không trung, địa kiếp, sợ không con.

5. Tiền tài

(1) lấy “Miệng” phát tài

Ⅰ. Lấy miệng cập vận dụng trí nhớ công tác mà vào tài, như đại lý người đại lý, trí năng ngưng tụ các loại phương thức, khả tay không thành gia.

Ⅱ. Tài góc nan tồn trữ, dục vọng quá lớn, có hoành phá.

Ⅲ. Kị mủi nhọn lộ ra ngoài, phòng gây chuyện thị phi.

Ⅳ. Như cung tử nữ không lành người, phòng đứa con phá sản.

(2) tinh hóa

Ⅰ. Cánh cửa cực lớn hóa kị, cánh cửa cực lớn kình dương, cánh cửa cực lớn đà la: phòng võ mồm quan phi.

Ⅱ. Cánh cửa cực lớn thiên đồng: lợi nhuận giang hồ hình nhân vật.

6. Tật ách chủ tính khí, thận, phổi các loại cơ năng không tốt. Khác như bệnh thấp chín, khí huyết nhẹ, cập da ngứa cập hoa mắt.

7. Di chuyển cùng người không hợp, vô cớ sinh tai họa, trêu chọc thị phi.

8. Nhân tế bằng hữu tam giáo cửu lưu đều có. Cánh cửa cực lớn, Thiên Cơ Bộ thuộc bất trung. Thêm hóa kị bằng hữu nhiều liên luỵ.

9. Quan lộc lấy tài ăn nói hoặc học thuật, kỹ thuật giao thông vi nghiệp. Như gia sát, tắc hình tụng không ngừng.

10. Điền trạch

(1) vào miếu tọa tử, ngọ cung có đưa sinh cơ hội, nếu không vô.

(2) trong nhà nhiều ầm ỹ, hàng xóm nhiều thị phi.

(3) cánh cửa cực lớn tọa điền trạch, cung nô bộc làm vi đinh người, thường hồi tiểu thâu, nếu hành vận phùng tới, chủ nên niên hạn bị trộm.

11. Phúc đức lao tâm lao lực, như hóa kị tắc càng để tâm vào chuyện vụn vặt, cánh cửa cực lớn thiên đồng nãi duy nhất có thể hưởng phúc cung vị.

12. Cha mẹ cánh cửa cực lớn vào miếu hình khắc nhẹ, có sự khác nhau, hãm địa sợ bị vứt bỏ.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Ám diệu: ở cung Tý Ngọ ngụ thạch trung ẩn ngọc, thân mình không ánh sáng, cần nhờ ánh nắng tài năng ánh sáng phản xạ, cho nên can thiệp vào, tất nhiên có họa. Không ánh sáng: thủ đức vọng không đủ, đức hơi mà vị trí tôn, vô họa người tươi mới vậy. Ẩn ngọc: mặc dù bị phát hiện, cũng thế búa đao xuống vật hi sinh, tuy được quay về một chút xanh tươi, làm người khác ngoạn đồ trang sức, giá trị cao thấp, thị từ mài trình độ cập hay không danh ngọc mà định ra, nhưng ngọc giai dễ vỡ, thế nhân cũng cho rằng ngọc nát có thể chắn sát, thị (có) và phi (không) gặp người gặp trí, nhưng ngọc đã vỡ rồi, nếu từ quang huy ám liễm, lại càng dễ cùng thiên địa lâu dài.

2. Tài ăn nói: cánh cửa cực lớn không thay đổi khoa, chớ luận phạm thượng, hóa lộc dẫn tài phú, nhưng ngôi sao này không phải tài ngôi sao, cho nên tài phú hữu hạn, trừ phi du lịch đi pháp luật bên cạnh, hóa quyền ngôn từ có quyền uy, hóa kị thị phi bay đầy trời. Không thay đổi khoa là ám chỉ không thể chỉ bằng tài ăn nói mà được đến danh khí, phải phối hợp thân mình chuyên nghiệp cập thành tựu, nước miếng hoàng phi con có thể làm người vài phần kính trọng, vì giải thích lời nói tâm tính, cổ đại chu dịch đeo từ tức nói: “Tướng phản người kỳ từ, trung tâm nghi người kỳ từ nhánh, cát nhân từ quả, nóng nhân từ nhiều, vu hòa hợp người từ du lịch, thất thủ người kỳ từ khuất.”

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button