Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư chi hình tính phú

Nguyên thiên tử vi đế tọa, sinh là rất nặng chi dung. Thiên phủ tôn ngôi sao, cũng chỉ tinh khiết hòa thân thể.

Kim ô viên mãn, thỏ ngọc thanh kỳ.

Thiên cơ vì không dài không ngắn chi tư, ôm ấp tình cảm tốt hòa hợp. Vũ khúc thậm chí phải tới nhanh tới Mịa, tâm tính quả quyết.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư chi hình tính phú

Thiên đồng béo phì, mục tú thanh kỳ. Liêm trinh lông mi khoan, miệng rộng mặt hoành, vi nhân tính bạo, tốt phẫn phải tranh.

Tham lang làm thiện ác ngôi sao, vào miếu tất ứng thẳng dài, ra viên nhất định cố chấp huyên náo.

Cánh cửa cực lớn chính là phi tới diệu, ở miếu đôn hậu ôn lương. Thiên tướng tinh thần tướng mạo cẩn thận, thiên lương ổn trọng, tâm sự trong ngọc trắng ngà.

Thất sát như con đường liều lĩnh, hỏa linh giống như dự nhường nuốt than củi trang câm.

Liều lĩnh hề mắt rất hung ác, nuốt than củi trang câm hề ám sắc âm thanh trầm.

Tuấn nhã văn xương mi thanh mục tú, quang minh văn khúc võ mồm luận nịnh, ở miếu định sinh dị nốt ruồi, bị chiếm đóng tất có tiểu đội ngấn.

Tả phụ hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang ẩn sĩ. Thiên khôi thiên việt vốn có đầy đủ uy nghi, trùng hợp tam thai tắc thập toàn mô phạm.

Kình dương đà la, hình xấu miện thô, có kiểu lừa dối thân thể.

Phá quân bất nhân, bối trọng lông mi khoan, đi tọa eo tà gian trá tốt đi mạo hiểm.

Tính miện như xuân hòa ái, chính là lộc tồn loại tình cảm đức. Ôm ấp tình cảm như lửa phong hướng, đây thành phá hao tổn oai quyền.

Ngôi sao luận miếu vượng sợ nhất không vong, giết lạc không vong nhưng lại không có uy lực.

Quyền lộc nãi cửu khiếu tới kỳ, hao tổn tích tán bình sinh tới phúc.

Lộc phùng lương ấm ôm tư nhân tài ích cùng người khác, hao tổn gặp tham lang sính dâm tình giếng cạn cuối cùng.

Tham ngôi sao nhập vu mã viên bị hòa hợp bị ác, ác diệu phù cùng hòa hợp diệu bản tính không thường.

Tài ở không vong ba ba lãm bốn, văn khúc vượng cung nghe một hiểu mười. Không bàn mà hợp ý nhau liêm trinh vi tham lạm tới tào lại.

Thân mệnh ti sổ thật gian trộm kỹ năng nhẹ, heo sát chi lưu. Hòa hợp lộc nhất định là cực cao tới nghệ, tinh vi, lanh lợi người.

Nam ở sinh vượng muốn…nhất được địa, nữ nhân ở chết hết chuyên xem phúc đức.

Mệnh tối ngại đứng ở bại vị trí, tài nguyên lại sợ phùng không vong.

Cơ hình sát ấm cô tinh luận tự tục tới cung thêm ác tinh kị hao tổn, không vì kỳ lạ.

Đà hao tổn tù ngôi sao thủ cha mẹ tới triền, kiên quyết phá tổ hình tổn thương.

Lại thêm đồng cách nên cùng, căn cơ phải sát.

Tử vi béo phì, thiên phủ tinh thần. Lộc tồn lộc chủ, cũng nên rất nặng.

Nhật nguyệt khúc giống nhau lương cơ xương đều là đẹp tuấn chi tư, chính là thanh kỳ cách, bên trên dài dưới ngắn mục tú lông mi thanh.

Tham lang cùng vũ khúc hình nhỏ giọng cao mà số lượng nhiều, thiên đồng gặp đà kị béo phì mà mắt nhỏ.

Kình dương thân thể hồi tổn thương, nếu gặp hỏa linh cự ám tất sinh dị nốt ruồi. Lại giá trị hao tổn giết định chủ hình xấu miện thô.

Nếu ở chết hết thời hạn, đồng tử sữa mớm phí công kỳ lực, lão giả cũng thế thọ chung.

Đây sổ trung chi cương lĩnh, là ngôi sao vĩ chi cơ quan. Nghiền ngẫm dốc lòng, lấy tham huyền diệu.

Hạn có cao thấp ngôi sao tìm vui giận, nếu vận hạn pha tạp cuối cùng cũng có chìm nổi.

Như gặp giết càng phải thôi tường, thảng gặp không vong phải tế sát. Tinh nghiên ở đây không hoạn không thần.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư chi hình tính phú

Nguyên thiên tử vi đế tọa, sinh là rất nặng chi dung. Thiên phủ tôn ngôi sao, cũng chỉ tinh khiết hòa thân thể.

Kim ô viên mãn, thỏ ngọc thanh kỳ.

Thiên cơ vì không dài không ngắn chi tư, ôm ấp tình cảm tốt hòa hợp. Vũ khúc thậm chí phải tới nhanh tới Mịa, tâm tính quả quyết.

Thiên đồng béo phì, mục tú thanh kỳ. Liêm trinh lông mi khoan, miệng rộng mặt hoành, vi nhân tính bạo, tốt phẫn phải tranh.

Tham lang làm thiện ác ngôi sao, vào miếu tất ứng thẳng dài, ra viên nhất định cố chấp huyên náo.

Cánh cửa cực lớn chính là phi tới diệu, ở miếu đôn hậu ôn lương. Thiên tướng tinh thần tướng mạo cẩn thận, thiên lương ổn trọng, tâm sự trong ngọc trắng ngà.

Thất sát như con đường liều lĩnh, hỏa linh giống như dự nhường nuốt than củi trang câm.

Liều lĩnh hề mắt rất hung ác, nuốt than củi trang câm hề ám sắc âm thanh trầm.

Tuấn nhã văn xương mi thanh mục tú, quang minh văn khúc võ mồm luận nịnh, ở miếu định sinh dị nốt ruồi, bị chiếm đóng tất có tiểu đội ngấn.

Tả phụ hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang ẩn sĩ. Thiên khôi thiên việt vốn có đầy đủ uy nghi, trùng hợp tam thai tắc thập toàn mô phạm.

Kình dương đà la, hình xấu miện thô, có kiểu lừa dối thân thể.

Phá quân bất nhân, bối trọng lông mi khoan, đi tọa eo tà gian trá tốt đi mạo hiểm.

Tính miện như xuân hòa ái, chính là lộc tồn loại tình cảm đức. Ôm ấp tình cảm như lửa phong hướng, đây thành phá hao tổn oai quyền.

Ngôi sao luận miếu vượng sợ nhất không vong, giết lạc không vong nhưng lại không có uy lực.

Quyền lộc nãi cửu khiếu tới kỳ, hao tổn tích tán bình sinh tới phúc.

Lộc phùng lương ấm ôm tư nhân tài ích cùng người khác, hao tổn gặp tham lang sính dâm tình giếng cạn cuối cùng.

Tham ngôi sao nhập vu mã viên bị hòa hợp bị ác, ác diệu phù cùng hòa hợp diệu bản tính không thường.

Tài ở không vong ba ba lãm bốn, văn khúc vượng cung nghe một hiểu mười. Không bàn mà hợp ý nhau liêm trinh vi tham lạm tới tào lại.

Thân mệnh ti sổ thật gian trộm kỹ năng nhẹ, heo sát chi lưu. Hòa hợp lộc nhất định là cực cao tới nghệ, tinh vi, lanh lợi người.

Nam ở sinh vượng muốn…nhất được địa, nữ nhân ở chết hết chuyên xem phúc đức.

Mệnh tối ngại đứng ở bại vị trí, tài nguyên lại sợ phùng không vong.

Cơ hình sát ấm cô tinh luận tự tục tới cung thêm ác tinh kị hao tổn, không vì kỳ lạ.

Đà hao tổn tù ngôi sao thủ cha mẹ tới triền, kiên quyết phá tổ hình tổn thương.

Lại thêm đồng cách nên cùng, căn cơ phải sát.

Tử vi béo phì, thiên phủ tinh thần. Lộc tồn lộc chủ, cũng nên rất nặng.

Nhật nguyệt khúc giống nhau lương cơ xương đều là đẹp tuấn chi tư, chính là thanh kỳ cách, bên trên dài dưới ngắn mục tú lông mi thanh.

Tham lang cùng vũ khúc hình nhỏ giọng cao mà số lượng nhiều, thiên đồng gặp đà kị béo phì mà mắt nhỏ.

Kình dương thân thể hồi tổn thương, nếu gặp hỏa linh cự ám tất sinh dị nốt ruồi. Lại giá trị hao tổn giết định chủ hình xấu miện thô.

Nếu ở chết hết thời hạn, đồng tử sữa mớm phí công kỳ lực, lão giả cũng thế thọ chung.

Đây sổ trung chi cương lĩnh, là ngôi sao vĩ chi cơ quan. Nghiền ngẫm dốc lòng, lấy tham huyền diệu.

Hạn có cao thấp ngôi sao tìm vui giận, nếu vận hạn pha tạp cuối cùng cũng có chìm nổi.

Như gặp giết càng phải thôi tường, thảng gặp không vong phải tế sát. Tinh nghiên ở đây không hoạn không thần.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button