Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư luận gian mưu liên tiếp thiết lập tử vi quý gặp phá quân. Dâm bôn đại sự hồng loan kém phùng tham ở lại.

Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù. Xương khúc ở chỗ hung hương, lâm tuyền lãnh đạm.

Chú thích: trong tử vi đẩu số tỏ vẻ khoa bảng là tinh diệu chủ yếu văn xương, văn khúc cập sao hóa khoa. Nếu hóa khoa đích nhân vật ngôi sao thân mình lạc hãm, hoặc đồng cung sát tinh khá nhiều, tắc học tập tương đối vất vả, thả không dễ dàng ra thành tích. Đồng lý, văn xương, văn khúc đồng cung không lành, cũng tỏ vẻ bài vở và bài tập khó thành.

 
Chú thích: “Gian mưu liên tiếp thiết lập” đặt ở cổ đại xã hội, là giỏi về tâm kế, có thể là người đại gian, mà xã hội hiện đại, nếu tinh diệu tổ tốt, còn lại là có ý nghĩ, dám đánh dám liều, góc lợi nhuận theo buôn bán. Tham lang, hồng loan đồng cung ( ở thủy cung càng sâu ) ngồi trên mệnh, thân, cảm tình tương quan cung vị lúc, hoa đào góc vượng.

 
Mệnh thân tương khắc, tắc tâm loạn là rỗi rãnh. Huyền ảo ba cung, tắc tà dâm mà kéo dài rượu. ( tức thiên diêu ngôi sao )

Chú thích: cung mệnh cùng cung thân bên trong chủ tinh đấy ngũ hành giấu làm nếu là tương khắc, nội tâm dễ dàng hổn độn, thể xác và tinh thần không chịu ngồi yên. Huyền ảo là chỉ thiên diêu ngôi sao, thiên diêu ngồi trên cung phu thê thả không có bị chủ tinh khắc chế, hoa đào góc vượng, hảo tửu mầu tài vận.

 
 
Giết lâm ba vị, tất nhiên thê tử bất hòa. Cự đến hai cung, phải là huynh đệ vô nghĩa.

Chú thích: sát chỉ sao thất sát, ba vị thủ cung phu thê, thất sát ngồi ở cung phu thê lúc chủ hôn hôn nhân cảm tình không hòa thuận. Cánh cửa cực lớn ngồi ở cung huynh đệ, dễ dàng cùng huynh đệ tỷ muội duyến gầy, thân tình mỏng, nếu không dễ dàng lắm lời lưỡi.

 
Hình sát thủ tử, cung tử nan phụng già. Chư hung chiếu tiền tài, tụ tán vô thường.

Chú thích: thiên hình, thất sát, kình dương các loại tinh diệu ngồi trên cung tử nữ lúc, chủ tử nữ nhân ít, bản nhân lúc tuổi già nan hưởng thụ con cháu nhiễu đầu gối tới phúc. Cung tài bạch tam phương tứ chính hội tụ sát tinh, hóa kị quá nhiều lúc, tài vận phập phồng không chừng, góc nan tiết kiệm tiền.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư luận gian mưu liên tiếp thiết lập tử vi quý gặp phá quân. Dâm bôn đại sự hồng loan kém phùng tham ở lại.

Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù. Xương khúc ở chỗ hung hương, lâm tuyền lãnh đạm.

Chú thích: trong tử vi đẩu số tỏ vẻ khoa bảng là tinh diệu chủ yếu văn xương, văn khúc cập sao hóa khoa. Nếu hóa khoa đích nhân vật ngôi sao thân mình lạc hãm, hoặc đồng cung sát tinh khá nhiều, tắc học tập tương đối vất vả, thả không dễ dàng ra thành tích. Đồng lý, văn xương, văn khúc đồng cung không lành, cũng tỏ vẻ bài vở và bài tập khó thành.

 
Gian mưu liên tiếp thiết lập, tử vi quý gặp phá quân. Dâm bôn đại sự, hồng loan kém phùng tham ở lại.

Chú thích: “Gian mưu liên tiếp thiết lập” đặt ở cổ đại xã hội, là giỏi về tâm kế, có thể là người đại gian, mà xã hội hiện đại, nếu tinh diệu tổ tốt, còn lại là có ý nghĩ, dám đánh dám liều, góc lợi nhuận theo buôn bán. Tham lang, hồng loan đồng cung ( ở thủy cung càng sâu ) ngồi trên mệnh, thân, cảm tình tương quan cung vị lúc, hoa đào góc vượng.

 
Mệnh thân tương khắc, tắc tâm loạn là rỗi rãnh. Huyền ảo ba cung, tắc tà dâm mà kéo dài rượu. ( tức thiên diêu ngôi sao )

Chú thích: cung mệnh cùng cung thân bên trong chủ tinh đấy ngũ hành giấu làm nếu là tương khắc, nội tâm dễ dàng hổn độn, thể xác và tinh thần không chịu ngồi yên. Huyền ảo là chỉ thiên diêu ngôi sao, thiên diêu ngồi trên cung phu thê thả không có bị chủ tinh khắc chế, hoa đào góc vượng, hảo tửu mầu tài vận.

 
 
Giết lâm ba vị, tất nhiên thê tử bất hòa. Cự đến hai cung, phải là huynh đệ vô nghĩa.

Chú thích: sát chỉ sao thất sát, ba vị thủ cung phu thê, thất sát ngồi ở cung phu thê lúc chủ hôn hôn nhân cảm tình không hòa thuận. Cánh cửa cực lớn ngồi ở cung huynh đệ, dễ dàng cùng huynh đệ tỷ muội duyến gầy, thân tình mỏng, nếu không dễ dàng lắm lời lưỡi.

 
Hình sát thủ tử, cung tử nan phụng già. Chư hung chiếu tiền tài, tụ tán vô thường.

Chú thích: thiên hình, thất sát, kình dương các loại tinh diệu ngồi trên cung tử nữ lúc, chủ tử nữ nhân ít, bản nhân lúc tuổi già nan hưởng thụ con cháu nhiễu đầu gối tới phúc. Cung tài bạch tam phương tứ chính hội tụ sát tinh, hóa kị quá nhiều lúc, tài vận phập phồng không chừng, góc nan tiết kiệm tiền.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button