Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thiên lương

   Sao thiên lương

Một, tinh diệu đặc tính

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thiên lương

1. Hình tính

(1) hình thể

Thanh tú mặt còn dài, thiên đình cao, lông mi dài, thủ lĩnh bị trọc.

(2) tính tình

Ôn cùng thiện lương, trang trọng hào phóng, cử chỉ lời nói và việc làm vẻ già nua, có khi có lão Đại tác phong.

2. Đặc sắc

(1) cá tính

1. Tâm thẳng vô khúc, có năng lực phân tích, lịch duyệt phong phú hình, có khi cũng có lãnh đạo tính tình.

2. Có đổ tính cập xuy ngưu ưa thích, phùng sao hóa càng dữ dội hơn.

Ⅰ. Thiên lương hóa lộc: đàm lịch duyệt phấn khích, cây người khác việc, diễn viên đổi chính mình.

Ⅱ. Thiên lương hóa quyền: nói chuyện sai sử nhân có một bộ, gọi người đi làm việc.

Ⅲ. Thiên lương hóa khoa: nói chuyện hợp với tình hình tốt, chỉ có thể sung mãn trường hợp, vật đổi sao dời, tình ý cũng phai nhạt.

(2) nữ mệnh

1. Nữ mệnh thiên lương, có lão đại tỷ tâm tính, có nam tử chí, có thể chiếu cố người khác.

2. Nữ mệnh thiên lương hóa khoa, bị là cao cấp cà phê nữ lang.

(3) thanh cao

1. Hình giáo chức, càng thích hóa khoa, có thể phát huy đặc tính. Nhưng kị kinh thương.

2. Thêm gặp tả hữu, xương khúc, Khôi Việt, khả nhâm chức vị quan trọng, thả học thuật công tác có biểu hiện.

3. Dương Lương xương lộc: khả nhâm chức vị quan trọng.

4. Cơ nguyệt đồng lương: khả nhâm chức vị quan trọng, nếu có phụ tá ý tứ hàm xúc.

(4) chủ thọ

1. Miếu vượng tọa mệnh, hoặc ở cung thiên di lúc, lực lượng lớn nhất.

2. Người già như đại nạn phùng tới, hoặc năm xưa phùng tới, đa năng duyên thọ.

(5) chủ quý

So sánh

1. Thiên lương tư tưởng siêu nhiên, thanh cao gương tốt, gặp nạn an tường, gặp dữ hóa lành.

2. Thiên tướng giúp người nhiều tích cực mà chủ động.

3. Thiên cơ mềm lòng từ thiện.

4. Thái dương có quý cập hòa hợp, hơn nữa khí thế vượng.

5. Thiên khôi nam quý nhân ngôi sao.

6. Thiên việt nữ quý nhân ngôi sao.

(6) cát tường

Có khả năng nhất gặp dữ hóa lành, nhân sinh không khỏi gặp được khó khăn, nhưng cùng có thể hóa giải. Lấy giúp người làm niềm vui, tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, vui mừng tôn giáo triết lý.

(7) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn

Ⅰ. Sẽ xương khúc, hơn nữa văn xương, lộc tồn, chủ học vấn tốt, cuộc thi năng thủ, lợi nhuận công chức, xuất tướng nhập tướng.

Ⅱ. Sẽ hóa lộc, lộc tồn, mặc dù ngôi sao may mắn, nhưng cũng không nên kinh thương.

Nhân thiên lương thanh cao tính, không tiền mừng tài, nếu như có hóa lộc, lộc tồn đồng cung có thể chiếu, mặc dù cũng có ngoài ý muốn tới tài, có kinh thương tài hoa cập hứng thú, nhưng bất luận vốn riêng hoặc kết phường, cũng đều không nên, có thể biết ở sau lưng sinh ra vấn đề khó khăn, sứ sao thiên lương quan tâm hao tâm tốn sức. Cho nên thiên lương gặp lộc tất có sóng chấn động, gặp lại sát tinh, sẽ nhân tiền tài mà có mạo hiểm, khúc chiết.

2. Sát tinh

Ⅰ. Thiên lương, Kình Đà: đánh bạc tốt, hình tổn thương huyết quang, đao nạn.

Ⅱ. Thiên lương, không kiếp: rủi ro.

Ⅲ. Thiên lương, thiên mã: phiêu bạc, tốt dật du lịch.

Ⅳ. Thiên lương, thất sát hoặc thiên cơ cập gia sát, nên tăng đạo cuộc sống, tư tưởng cao siêu.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) phúc tinh

Thường có dưới đây cơ hội:

Ⅰ. Được tổ tiên di sản.

Ⅱ. Đại lý hàng hiệu sản phẩm.

Ⅲ. Hưởng thụ người khác hiện tại thành sự nghiệp.

Ⅳ. Kế thừa nào đó có sẵn sự vụ.

(2) bất lợi kinh thương.

2. Huynh đệ

(1) huynh đệ già trẻ có thứ tự.

(2) vào miếu huynh đệ có hai người, thiên lương thiên đồng có ba người.

(3) hãm địa vô huynh đệ, thiên lương thiên cơ có hai người.

(4) thiên lương thêm lục sát có hình khắc.

3. Vợ chồng

(1) trước hôn nhân

Bất luận giải trừ hôn ước hoặc lực cản, hoặc đến trễ hôn kỳ các loại khó khăn, đều có thể hóa giải.

(2) sau khi cưới

Ⅰ. Như phối ngẫu sự nghiệp bị nhục, thân thể khỏe mạnh không tốt, hành động theo cảm tình, hoàn cảnh biến hóa, chỉ cần vô sát tinh đồng cung, cũng đều có thể hóa giải

Ⅱ. Gặp lục sát tắc bất lợi, cổ hữu ba độ hoa chúc chi luận, nay hiểu vi hôn nhân biến hóa.

Ⅲ. Nam mệnh thú hiền thê, hòa hợp lý gia ắt, có độc xanh gia đình chi năng lực, nếu chức nghiệp con gái tắc thiên công việc văn phòng.

Ⅳ. Nữ mệnh phối ngẫu là quản gia lang, vui mừng can thiệp gia vụ.

(3) độc tọa cung phu thê, hoặc cùng văn khúc hóa khoa, giai chủ phối ngẫu biểu hiện kiệt xuất, như vi dân ý đại biểu hoặc giáo dục chủ quản, hoặc giám sát tính chất tới thanh cao công tác.

4. Đứa con

(1) hiếu thuận thông minh, đúng văn học có hứng thú.

(2) thiên lương độc tọa có hai người, thiên lương thiên cơ có hai người.

(3) thiên lương thiên đồng thêm cát ngôi sao có ba người, thiên lương thêm lục sát chủ không con.

5. Tiền tài

(1) thu vào

Ⅰ. Trong cuộc đời có thể kế thừa tổ tiên di sản, sự nghiệp, thanh danh các loại mà được tài.

Ⅱ. Thiên lương vào miếu, trong cuộc đời nhiều có chiếm được người khác tặng tiền tài tài vật cơ hội.

(2) hóa lộc

Thiên lương hóa lộc, hoặc cùng lộc tồn đồng cung.

Ⅰ. Tiền tài làm phức tạp, hoặc tranh cãi nhiều phiền phức.

Ⅱ. Thu nhập tiền tài nơi phát ra góc không quang minh.

(3) khinh thương

Kinh thương tất có tiền tài khúc chiết, nếu cùng lục sát một trong, hoặc hóa kị đồng cung, tắc thật khó hóa giải này khúc chiết.

(4) so sánh

Ⅰ. Thiên lương: phần kết sự tới tài, như nhân viên công vụ đánh vệ sinh mạt trượt.

Ⅱ. Liêm trinh: phong nguyệt tới tài, như giang hồ huynh đệ phong nguyệt đánh bạc lớn tiêu xài.

6. Tật ách

Vô đặc biệt rõ ràng. Có khi hữu dụng não quá độ, hoặc dạ dày khí mà thôi.

7. Di chuyển

Có quý nhân, đều là người lớn tuổi.

8. Nhân tế

Quan hệ nhân mạch tốt, vui mừng giao lớn tuổi tới bằng hữu.

9. Sự nghiệp

(1) hành chính dài mới, có văn có võ, thả sự nghiệp ổn định.

(2) thiên lương thiên đồng có thể một mình đảm đương một phía.

Thiên lương thiên cơ quyền cao chức trọng.

10. Điền trạch

(1) có tổ nghiệp, cũ kỹ nhà cổ, căn phòng lớn hoặc nhà cấp bốn.

(2) thiên lương thiên đồng cấu phòng trước khó sau dễ.

11. Phúc đức

Trọng thanh nhàn, nhân sinh du dương, cũng có thể được tổ tiên phúc ấm, trưởng bối tới quan tâm.

12. Cha mẹ

Song thân thiện lương lại trường thọ, cũng cùng song thân cùng ở chịu này phúc ấm.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Hòa hợp ấm: thiên lương vi thanh liêm Quan, danh sĩ phong vị, yêu thanh thản lười thú, cho nên không thay đổi lộc, mặt ngoài giống như có vẻ không được hoàn mỹ tới thất vọng, kỳ thật thanh liêm Quan như một tối giàu có, ắt gặp miệng tiếng, hiền mà nhiều tài dễ tổn ý chí, hóa lộc hoặc nhập tiền tài Quan sẽ hình thành mưu tài nhiều diệu kế bị tuyển nhục. Gián người nghị người là phi, nhu lời đầu tiên không tốt, khả ít hối lận.

2. Văn nhân: văn nhân vui mừng lười thú không kềm chế được, một mặt xấu là kéo dài hỏng việc, nhưng là thông minh ngôi sao, thông minh mà lười nhân đặc biệt nhiều. Cũng thế hóa ngôi sao may mắn, nhưng ngôi sao này phi đến tối hậu quan đầu, không biết một đường tường, văn nhân viết cảo cũng mỗi lần nhiều nhất phi đến tối hậu quan đầu, không biết nâng bút sáng tác.

3. Có hại: đương thời người thanh niên đều cho rằng ăn thua thiệt ngầm thảm quá hiện tượng thất bại, ngại chính mình không đủ sắc bén, khôn khéo, khó có thể tán đồng có hại là phúc. Trên logic sắc bén thêm khôn khéo người nhất định sẽ không có hại, ứng với chiếm hết tiện nghi, nhưng thiên đạo chỉ yêu dày cùn người, thiên lương mặc dù xảo, chung vi dày cùn người ngự, nhân có hại tới chuyết, phúc trạch sẽ như bóng với hình.

4. Động đến: tinh xảo tẫn thuật số, nhưng mỗi môn thuật số đều không thể lấy gì quái lý, suy đoán ra gieo thưởng con số, quái lý đấy huyền cơ là giấu giếm. Tài kẻ yếu, tài vận như chưa tới lúc, trước đó tổng không thể suy đoán tri kỳ ý, sau lại mỗi khi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng như tài vận hanh thông

Người, liền có thể tẫn ngộ ảo diệu của nó, đây là phúc chí tâm linh, lại bảo động đến.

5. Cô độc: hỉ nộ ái ố hoặc cô độc ý, sung sướng cuồng, đều chiếm chia đều, xem tinh hóa phân phối, như phân phối không vân, sẽ ứng dụng không thích đáng, sứ phúc khí cập cuộc sống bước (đi) mất cân đối, do đó cảm xúc tinh lực ứng với thị thời gian, tiết định trình độ, không từng chiếm được số lượng cập mất cơ hội.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thiên lương

   Sao thiên lương

Một, tinh diệu đặc tính

1. Hình tính

(1) hình thể

Thanh tú mặt còn dài, thiên đình cao, lông mi dài, thủ lĩnh bị trọc.

(2) tính tình

Ôn cùng thiện lương, trang trọng hào phóng, cử chỉ lời nói và việc làm vẻ già nua, có khi có lão Đại tác phong.

2. Đặc sắc

(1) cá tính

1. Tâm thẳng vô khúc, có năng lực phân tích, lịch duyệt phong phú hình, có khi cũng có lãnh đạo tính tình.

2. Có đổ tính cập xuy ngưu ưa thích, phùng sao hóa càng dữ dội hơn.

Ⅰ. Thiên lương hóa lộc: đàm lịch duyệt phấn khích, cây người khác việc, diễn viên đổi chính mình.

Ⅱ. Thiên lương hóa quyền: nói chuyện sai sử nhân có một bộ, gọi người đi làm việc.

Ⅲ. Thiên lương hóa khoa: nói chuyện hợp với tình hình tốt, chỉ có thể sung mãn trường hợp, vật đổi sao dời, tình ý cũng phai nhạt.

(2) nữ mệnh

1. Nữ mệnh thiên lương, có lão đại tỷ tâm tính, có nam tử chí, có thể chiếu cố người khác.

2. Nữ mệnh thiên lương hóa khoa, bị là cao cấp cà phê nữ lang.

(3) thanh cao

1. Hình giáo chức, càng thích hóa khoa, có thể phát huy đặc tính. Nhưng kị kinh thương.

2. Thêm gặp tả hữu, xương khúc, Khôi Việt, khả nhâm chức vị quan trọng, thả học thuật công tác có biểu hiện.

3. Dương Lương xương lộc: khả nhâm chức vị quan trọng.

4. Cơ nguyệt đồng lương: khả nhâm chức vị quan trọng, nếu có phụ tá ý tứ hàm xúc.

(4) chủ thọ

1. Miếu vượng tọa mệnh, hoặc ở cung thiên di lúc, lực lượng lớn nhất.

2. Người già như đại nạn phùng tới, hoặc năm xưa phùng tới, đa năng duyên thọ.

(5) chủ quý

So sánh

1. Thiên lương tư tưởng siêu nhiên, thanh cao gương tốt, gặp nạn an tường, gặp dữ hóa lành.

2. Thiên tướng giúp người nhiều tích cực mà chủ động.

3. Thiên cơ mềm lòng từ thiện.

4. Thái dương có quý cập hòa hợp, hơn nữa khí thế vượng.

5. Thiên khôi nam quý nhân ngôi sao.

6. Thiên việt nữ quý nhân ngôi sao.

(6) cát tường

Có khả năng nhất gặp dữ hóa lành, nhân sinh không khỏi gặp được khó khăn, nhưng cùng có thể hóa giải. Lấy giúp người làm niềm vui, tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, vui mừng tôn giáo triết lý.

(7) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn

Ⅰ. Sẽ xương khúc, hơn nữa văn xương, lộc tồn, chủ học vấn tốt, cuộc thi năng thủ, lợi nhuận công chức, xuất tướng nhập tướng.

Ⅱ. Sẽ hóa lộc, lộc tồn, mặc dù ngôi sao may mắn, nhưng cũng không nên kinh thương.

Nhân thiên lương thanh cao tính, không tiền mừng tài, nếu như có hóa lộc, lộc tồn đồng cung có thể chiếu, mặc dù cũng có ngoài ý muốn tới tài, có kinh thương tài hoa cập hứng thú, nhưng bất luận vốn riêng hoặc kết phường, cũng đều không nên, có thể biết ở sau lưng sinh ra vấn đề khó khăn, sứ sao thiên lương quan tâm hao tâm tốn sức. Cho nên thiên lương gặp lộc tất có sóng chấn động, gặp lại sát tinh, sẽ nhân tiền tài mà có mạo hiểm, khúc chiết.

2. Sát tinh

Ⅰ. Thiên lương, Kình Đà: đánh bạc tốt, hình tổn thương huyết quang, đao nạn.

Ⅱ. Thiên lương, không kiếp: rủi ro.

Ⅲ. Thiên lương, thiên mã: phiêu bạc, tốt dật du lịch.

Ⅳ. Thiên lương, thất sát hoặc thiên cơ cập gia sát, nên tăng đạo cuộc sống, tư tưởng cao siêu.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) phúc tinh

Thường có dưới đây cơ hội:

Ⅰ. Được tổ tiên di sản.

Ⅱ. Đại lý hàng hiệu sản phẩm.

Ⅲ. Hưởng thụ người khác hiện tại thành sự nghiệp.

Ⅳ. Kế thừa nào đó có sẵn sự vụ.

(2) bất lợi kinh thương.

2. Huynh đệ

(1) huynh đệ già trẻ có thứ tự.

(2) vào miếu huynh đệ có hai người, thiên lương thiên đồng có ba người.

(3) hãm địa vô huynh đệ, thiên lương thiên cơ có hai người.

(4) thiên lương thêm lục sát có hình khắc.

3. Vợ chồng

(1) trước hôn nhân

Bất luận giải trừ hôn ước hoặc lực cản, hoặc đến trễ hôn kỳ các loại khó khăn, đều có thể hóa giải.

(2) sau khi cưới

Ⅰ. Như phối ngẫu sự nghiệp bị nhục, thân thể khỏe mạnh không tốt, hành động theo cảm tình, hoàn cảnh biến hóa, chỉ cần vô sát tinh đồng cung, cũng đều có thể hóa giải

Ⅱ. Gặp lục sát tắc bất lợi, cổ hữu ba độ hoa chúc chi luận, nay hiểu vi hôn nhân biến hóa.

Ⅲ. Nam mệnh thú hiền thê, hòa hợp lý gia ắt, có độc xanh gia đình chi năng lực, nếu chức nghiệp con gái tắc thiên công việc văn phòng.

Ⅳ. Nữ mệnh phối ngẫu là quản gia lang, vui mừng can thiệp gia vụ.

(3) độc tọa cung phu thê, hoặc cùng văn khúc hóa khoa, giai chủ phối ngẫu biểu hiện kiệt xuất, như vi dân ý đại biểu hoặc giáo dục chủ quản, hoặc giám sát tính chất tới thanh cao công tác.

4. Đứa con

(1) hiếu thuận thông minh, đúng văn học có hứng thú.

(2) thiên lương độc tọa có hai người, thiên lương thiên cơ có hai người.

(3) thiên lương thiên đồng thêm cát ngôi sao có ba người, thiên lương thêm lục sát chủ không con.

5. Tiền tài

(1) thu vào

Ⅰ. Trong cuộc đời có thể kế thừa tổ tiên di sản, sự nghiệp, thanh danh các loại mà được tài.

Ⅱ. Thiên lương vào miếu, trong cuộc đời nhiều có chiếm được người khác tặng tiền tài tài vật cơ hội.

(2) hóa lộc

Thiên lương hóa lộc, hoặc cùng lộc tồn đồng cung.

Ⅰ. Tiền tài làm phức tạp, hoặc tranh cãi nhiều phiền phức.

Ⅱ. Thu nhập tiền tài nơi phát ra góc không quang minh.

(3) khinh thương

Kinh thương tất có tiền tài khúc chiết, nếu cùng lục sát một trong, hoặc hóa kị đồng cung, tắc thật khó hóa giải này khúc chiết.

(4) so sánh

Ⅰ. Thiên lương: phần kết sự tới tài, như nhân viên công vụ đánh vệ sinh mạt trượt.

Ⅱ. Liêm trinh: phong nguyệt tới tài, như giang hồ huynh đệ phong nguyệt đánh bạc lớn tiêu xài.

6. Tật ách

Vô đặc biệt rõ ràng. Có khi hữu dụng não quá độ, hoặc dạ dày khí mà thôi.

7. Di chuyển

Có quý nhân, đều là người lớn tuổi.

8. Nhân tế

Quan hệ nhân mạch tốt, vui mừng giao lớn tuổi tới bằng hữu.

9. Sự nghiệp

(1) hành chính dài mới, có văn có võ, thả sự nghiệp ổn định.

(2) thiên lương thiên đồng có thể một mình đảm đương một phía.

Thiên lương thiên cơ quyền cao chức trọng.

10. Điền trạch

(1) có tổ nghiệp, cũ kỹ nhà cổ, căn phòng lớn hoặc nhà cấp bốn.

(2) thiên lương thiên đồng cấu phòng trước khó sau dễ.

11. Phúc đức

Trọng thanh nhàn, nhân sinh du dương, cũng có thể được tổ tiên phúc ấm, trưởng bối tới quan tâm.

12. Cha mẹ

Song thân thiện lương lại trường thọ, cũng cùng song thân cùng ở chịu này phúc ấm.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Hòa hợp ấm: thiên lương vi thanh liêm Quan, danh sĩ phong vị, yêu thanh thản lười thú, cho nên không thay đổi lộc, mặt ngoài giống như có vẻ không được hoàn mỹ tới thất vọng, kỳ thật thanh liêm Quan như một tối giàu có, ắt gặp miệng tiếng, hiền mà nhiều tài dễ tổn ý chí, hóa lộc hoặc nhập tiền tài Quan sẽ hình thành mưu tài nhiều diệu kế bị tuyển nhục. Gián người nghị người là phi, nhu lời đầu tiên không tốt, khả ít hối lận.

2. Văn nhân: văn nhân vui mừng lười thú không kềm chế được, một mặt xấu là kéo dài hỏng việc, nhưng là thông minh ngôi sao, thông minh mà lười nhân đặc biệt nhiều. Cũng thế hóa ngôi sao may mắn, nhưng ngôi sao này phi đến tối hậu quan đầu, không biết một đường tường, văn nhân viết cảo cũng mỗi lần nhiều nhất phi đến tối hậu quan đầu, không biết nâng bút sáng tác.

3. Có hại: đương thời người thanh niên đều cho rằng ăn thua thiệt ngầm thảm quá hiện tượng thất bại, ngại chính mình không đủ sắc bén, khôn khéo, khó có thể tán đồng có hại là phúc. Trên logic sắc bén thêm khôn khéo người nhất định sẽ không có hại, ứng với chiếm hết tiện nghi, nhưng thiên đạo chỉ yêu dày cùn người, thiên lương mặc dù xảo, chung vi dày cùn người ngự, nhân có hại tới chuyết, phúc trạch sẽ như bóng với hình.

4. Động đến: tinh xảo tẫn thuật số, nhưng mỗi môn thuật số đều không thể lấy gì quái lý, suy đoán ra gieo thưởng con số, quái lý đấy huyền cơ là giấu giếm. Tài kẻ yếu, tài vận như chưa tới lúc, trước đó tổng không thể suy đoán tri kỳ ý, sau lại mỗi khi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng như tài vận hanh thông

Người, liền có thể tẫn ngộ ảo diệu của nó, đây là phúc chí tâm linh, lại bảo động đến.

5. Cô độc: hỉ nộ ái ố hoặc cô độc ý, sung sướng cuồng, đều chiếm chia đều, xem tinh hóa phân phối, như phân phối không vân, sẽ ứng dụng không thích đáng, sứ phúc khí cập cuộc sống bước (đi) mất cân đối, do đó cảm xúc tinh lực ứng với thị thời gian, tiết định trình độ, không từng chiếm được số lượng cập mất cơ hội.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button