Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư: sao vũ khúc

   Sao vũ khúc

Một, tinh diệu đặc tính

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư: sao vũ khúc

1. Hình tính

(1) hình thể

Mặt phương, không cười có điểm lạnh như băng; thể tráng, không mập nhưng tính thân thể cường tráng, bộ lông dị thường to cứng.

(2) tính tình

Tâm tính chính trực uy vũ bất khuất, cương nghị quả quyết, theo khuôn phép cũ, mộc nạp hình như không tình.

2. Đặc sắc

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Ở trên sự nghiệp có thể có biểu hiện, như trời cơ vi thiết kế gia, vũ khúc chính là chấp hành gia.

Ⅱ. Vui mừng sẽ lộc tồn, ở mệnh thân, tiền tài, cung điền trạch giai chủ tài phú.

Ⅲ. Vui mừng sẽ Khôi Việt, nhưng vì chức quan, thiên tài chính tài chính linh tinh.

(2) cá tính

Ⅰ. Cá tính cương trực thiện lương, thanh âm to, quyết định thật nhanh, có khí độ.

Ⅱ. Có quyền không có thế, tình thế như cô lập, tắc vui mừng tranh đấu, dưỡng thành tử không nhận thua tới tính cách.

(3) cô khắc

Ⅰ. Nam mệnh

a. Nên nam không nên nữ nhân, nhân tính cách kiên cường thẳng, sẽ ảnh hưởng hôn nhân.

b. Đại nạn hóa kị, sẽ dương, đà, thiên hình, chủ đả cái hoặc nhân tài cầm đao.

Ⅱ. Nữ mệnh

a. Vũ khúc vi quả tú ngôi sao bất lợi nữ mệnh, lại có thê đoạt phu quyền hiện tượng, cho nên nữ mệnh tốt nhất làm nghề con gái, hơn nữa trượng phu ứng với lớn bảy tuổi, lựa chọn cá tính ôn hòa người.

b. Phối ngẫu nếu không có mệnh cứng rắn ( mạnh ngôi sao tọa mệnh ), sợ hoạn tử biệt, cho dù mệnh cứng rắn, cũng đã biết sanh ly.

c. Vũ khúc đơn thủ thìn, thú, thất sát thì tại cung phu thê, nếu dương, đà ở cung mệnh, tắc hàng đêm bi thương hát vọng xuân phong.

Ⅲ. Hôn nhân

a. Nên hôn nhân muộn, vợ chồng phòng không thuận, vị hôn nhân cảm tình bảo thủ, đã kết hôn nhân đôi phối ngẫu lãnh đạm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sinh ly tử biệt, hành hạn gặp là cũng thế.

b. Kị dương, đà, thiên hình, năm mới mất vợ hay chồng, hoặc phối ngẫu thường xuyên không thể gặp nhau, càng nữ mệnh càng kị.

c. Vũ khúc sẽ đốm lửa ngược lại tốt, đúng hôn nhân cảm tình có lợi, nhân đốm lửa lửa, có thể khắc chế vũ khúc tới kim, sứ vũ khúc sự lạnh lùng, cô độc, hóa thành vô hình.

(4) biến hóa

Ⅰ. Giết, phá, vua phương Bắc biến hóa.

Ⅱ. Vũ khúc cùng thất sát, phá quân, tham lang ba sao một trong, cập tứ hóa đồng cung, có thể chiếu, nhân giết, phá, vua phương Bắc biến hóa, lại có vũ khúc tham dự trong đó, cộng thêm đúng sao tứ hóa tới mẫn cảm, lại có sức mạnh đặc biệt, không thể coi thường, chủ yếu lại ứng nghiệm ở tài vận bên trên biến hóa.

(5) tứ hóa ( sao vũ khúc đúng tứ hóa mẫn cảm )

Ⅰ. Vũ khúc hóa lộc: kinh thương khả phát.

Ⅱ. Vũ khúc hóa quyền: chủ có quyền uy, lợi cho quan võ.

Ⅲ. Vũ khúc hóa khoa: chủ có tu dưỡng, lợi cho văn chức.

Ⅳ. Vũ khúc hóa kị: làm phức tạp thật mạnh, có tài vô khố.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) đúng tứ hóa phá lệ mẫn cảm.

(2) cố gắng làm việc liền có thể có tài khố, kỳ chức nghiệp cùng kinh tế, kim chúc có quan hệ.

(3) lợi nhuận quân, cảnh, quan võ.

2. Huynh đệ

(1) trong huynh đệ có cá tính cương liệt, cực đoan hoặc vui mừng độc lai độc vãng người.

(2) chuyển dời không thuận, tranh luận gây, thân thích có ân trả phản bội.

(3) huynh đệ ở hai người phía dưới, ngôi sao may mắn đồng cung chủ ba người, nếu lạc hãm thêm lục sát sợ cô độc.

3. Vợ chồng

(1). Nam mệnh

Ⅰ. Thê có nam tử ý chí, việc phải tự làm, nữ trung hào kiệt, nhưng tính nóng độc đoán.

Ⅱ. Vũ khúc, tham lang, hoặc vũ khúc, thất sát tắc vợ chồng song phương hình khắc quá nặng.

(2) nữ mệnh – phụ đoạt phu quyền tinh hóa

1. Cánh cửa cực lớn hóa quyền

2. Độc tọa thất sát

3. Tử vi, phá quân hóa quyền

4. Vũ khúc

(3) kết hôn muộn

Cung mệnh như không lành, cung phu thê lại phùng vũ khúc gia sát, trong cuộc đời thường thường có mấy lần hôn nhân, cho nên nên kết hôn muộn.

(4) tứ hóa

Ⅰ. Vũ khúc hóa lộc: phối ngẫu vi tài chính và kinh tế nhân viên quan trọng.

Ⅱ. Vũ khúc hóa quyền: phối ngẫu vi võ quý.

Ⅲ. Vũ khúc hóa khoa: phối ngẫu được cả danh và lợi.

Ⅳ. Vũ khúc hóa kị: như độc tọa hóa kị lại thêm đốm lửa, chủ sinh ly tử biệt, nửa đời cô độc.

4. Đứa con

(1) ngôi sao này hình khắc nhất hung, đứa con cá tính quật cường lại cố chấp, nhưng nếu miếu vượng, nhất định phải kỳ tử. Tốt nhất cung cấp kim chúc món đồ chơi, hướng dẫn hướng phương diện kỹ thuật nghiên cứu.

(2) vũ khúc, phá quân: một cái

Vũ khúc, tham lang: tái giá nên nhị tử.

Vũ khúc, thiên tướng: nên trước tuyển nuôi một cái, tái sinh một cái.

Vũ khúc, lục sát: phòng tuyệt tự.

Vũ khúc, thất sát: phòng tổn thương tử cập cô đơn.

5. Tiền tài ( cung chủ )

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Thiện ở quản lý tài sản.

Ⅱ. Trở thành cự phú tới điều kiện cơ bản, như thêm cát ngôi sao hoặc tài ngôi sao tức là cự phú mệnh.

Ⅲ. Trước có sự nghiệp, lại có tài phú.

(2) sự nghiệp

Làm cùng kim chúc có quan hệ ngành sản xuất, thu nhập tiền tài sẽ lại càng dễ.

(3) sát tinh

Ⅰ. Tứ Sát: cùng Tứ Sát đồng cung, dễ dàng trở thành chuyên môn kỹ thuật tới chuyên gia các loại.

Ⅱ. Không kiếp: chi hao phí trọng đại.

Ⅲ. Hóa kị: sẽ nhân sự nghiệp biến hóa, mà tổn thất tiền tài, gián đoạn thu vào, hoặc gia tăng chi.

(4) tinh diệu

Vũ khúc, thất sát: tay không thành gia.

Vũ khúc, phá quân: phòng lạc hãm lúc có biến hóa.

Vũ khúc, tham lang: trung niên lúc mới phát đạt.

6. Tật ách

(1) vũ khúc thuần âm kim, chủ phế kinh ho khan, thanh âm khàn khàn, chán nản, can vượng, bị cảm mạo.

(2) sẽ văn khúc hóa kị mũi giữ mủ, tổn thương phổi.

(3) sẽ dương nhận hóa kị có vết đao. Thả vũ khúc ở cung tật ách, còn nhỏ nhiều tai nạn, tứ chi có hình tổn thương, đồ trang sức phòng mặt mày hốc hác.

7. Di chuyển

(1) vũ khúc hội cát ngôi sao, như lộc mã giao trì tức là cự thương cách.

(2) vũ khúc chủ động, chủ thay đổi, bên ngoài phí sức, không thể tĩnh thủ.

(3) sẽ tham lang có thể thành công, sẽ thất sát thể xác và tinh thần không bình tĩnh.

8. Giao hữu

Vi quả tú, thay đổi ngôi sao, bạn cũ bạn bè quay lại giai nhanh. Vũ khúc phá quân bạn bè hay thay đổi, vũ khúc cùng thất sát, tham lang đồng cung giao hữu không tốt.

9. Sự nghiệp

(1) chủng loại

Không thích hợp công văn cập nghành hành chính công việc. Chúc kim tan ra, tài chính, kế toán, quan võ, ngũ kim, kỹ thuật đều có thể.

(2) tinh hóa

Có tràn đầy lực chấp hành.

Ⅰ. Vũ khúc, tham lang: đúng hành chánh xử để ý dễ dàng thiên vị.

Ⅱ. Vũ khúc, thiên hỉ, đối cung hướng hồng loan: sự nghiệp đối tượng hay thay đổi, như nghề phục vụ.

10. Điền trạch

Vũ khúc miếu vượng độc tọa nên sản nghiệp tổ tiên, lạc hãm chủ phá tổ nghiệp, gặp cát thời hạn nặng hơn nữa đi đưa sinh. Vũ khúc phá quân hoặc cùng đại hao đồng cung, có phá xáo gia sản tới có thể.

11. Phúc đức

Phí sức, lao lực, cố chấp vội vàng xao động, như vũ khúc cùng thất sát, phá quân đồng cung, cả đời lao lực, như vũ khúc tham lang đồng cung, cảnh đêm vinh hoa, lại không kị hỏa, linh.

12. Cha mẹ

Song thân cá tính ngoan cố, làm việc cẩn thận, nói chuyện như quan toà thẩm vấn.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Quá cùng không kịp: vũ khúc hóa lộc tài thôi không xong, hóa kị tắc phá sản, cho nên lộc cùng kị lợi hại rất lớn. Làm việc kiên cường quả quyết không do dự, độc xà nơi tay tráng sĩ chặt tay, đối quá khứ không muốn xa rời ít, đúng tương lai triển vọng nhiều, phóng nhãn thiên hạ, có thể sớm tiên cơ, cho nên phán đoán chính xác đương nhiên so với người bình thường có lợi, như sai lầm, tắc toàn quân bị diệt, mấu chốt ở người nhiều mưu trí đoàn cập người bạn tốt. Quân nhân thích hợp kiên cường, nhưng không nhất định toàn bộ vi quân nhân tổ hợp, vi đại tướng giả, ngăn địch vu ngoại, chim bay hết lương cung giấu, thỏ xảo quyệt chó săn nấu, tuy là lương cung, nhưng không chim lúc, cung muốn thu, ngôi sao này diệu không khoẻ nữ mệnh, sợ phụ đoạt phu quyền.

2. Tiểu nhân: ngôi sao này nhập cung nô bộc, thường phạm tiểu nhân, nên cẩn thận xây dựng, nhân sinh được một tri kỷ, chết cũng không tiếc, xuân băng gầy, nhân tình mỏng hơn, lên trời nan, cầu người càng khó.

3. Tiền tài: kiếm tiền phần năng lực cập nhiều ít, tiền tài chủng loại có chính tài, thiên tài, tiền của phi nghĩa, tiền tài đối cung thành phúc đức, đều nghe theo mệnh cập sự nghiệp, ảnh hưởng lớn nhất là phúc trạch, thứ để ý chí cập sự nghiệp. Phá đại tài sẽ ảnh hưởng sau này quyết sách cập tư tưởng, vô tài vậy có phúc trạch, nhân nghèo quá thì không chí, có người ở ngõ hẹp cơm trong ống, nước trong bầu vẫn không có tổn hại ý chí, từ vật phi phàm, cũng có người thị phú quý như rồng, bơi ra ngũ hồ tứ hải, thị bần cùng giống như hổ, ngăn chặn cửu tộc lục thân, các hữu thiên chí. Gây dựng sự nghiệp hoặc vào nghề cùng trước thị tiền tài mà định ra, lại phối hợp cá nhân hứng thú, ý chí, chuyên gia bối cảnh.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư: sao vũ khúc

   Sao vũ khúc

Một, tinh diệu đặc tính

1. Hình tính

(1) hình thể

Mặt phương, không cười có điểm lạnh như băng; thể tráng, không mập nhưng tính thân thể cường tráng, bộ lông dị thường to cứng.

(2) tính tình

Tâm tính chính trực uy vũ bất khuất, cương nghị quả quyết, theo khuôn phép cũ, mộc nạp hình như không tình.

2. Đặc sắc

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Ở trên sự nghiệp có thể có biểu hiện, như trời cơ vi thiết kế gia, vũ khúc chính là chấp hành gia.

Ⅱ. Vui mừng sẽ lộc tồn, ở mệnh thân, tiền tài, cung điền trạch giai chủ tài phú.

Ⅲ. Vui mừng sẽ Khôi Việt, nhưng vì chức quan, thiên tài chính tài chính linh tinh.

(2) cá tính

Ⅰ. Cá tính cương trực thiện lương, thanh âm to, quyết định thật nhanh, có khí độ.

Ⅱ. Có quyền không có thế, tình thế như cô lập, tắc vui mừng tranh đấu, dưỡng thành tử không nhận thua tới tính cách.

(3) cô khắc

Ⅰ. Nam mệnh

a. Nên nam không nên nữ nhân, nhân tính cách kiên cường thẳng, sẽ ảnh hưởng hôn nhân.

b. Đại nạn hóa kị, sẽ dương, đà, thiên hình, chủ đả cái hoặc nhân tài cầm đao.

Ⅱ. Nữ mệnh

a. Vũ khúc vi quả tú ngôi sao bất lợi nữ mệnh, lại có thê đoạt phu quyền hiện tượng, cho nên nữ mệnh tốt nhất làm nghề con gái, hơn nữa trượng phu ứng với lớn bảy tuổi, lựa chọn cá tính ôn hòa người.

b. Phối ngẫu nếu không có mệnh cứng rắn ( mạnh ngôi sao tọa mệnh ), sợ hoạn tử biệt, cho dù mệnh cứng rắn, cũng đã biết sanh ly.

c. Vũ khúc đơn thủ thìn, thú, thất sát thì tại cung phu thê, nếu dương, đà ở cung mệnh, tắc hàng đêm bi thương hát vọng xuân phong.

Ⅲ. Hôn nhân

a. Nên hôn nhân muộn, vợ chồng phòng không thuận, vị hôn nhân cảm tình bảo thủ, đã kết hôn nhân đôi phối ngẫu lãnh đạm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sinh ly tử biệt, hành hạn gặp là cũng thế.

b. Kị dương, đà, thiên hình, năm mới mất vợ hay chồng, hoặc phối ngẫu thường xuyên không thể gặp nhau, càng nữ mệnh càng kị.

c. Vũ khúc sẽ đốm lửa ngược lại tốt, đúng hôn nhân cảm tình có lợi, nhân đốm lửa lửa, có thể khắc chế vũ khúc tới kim, sứ vũ khúc sự lạnh lùng, cô độc, hóa thành vô hình.

(4) biến hóa

Ⅰ. Giết, phá, vua phương Bắc biến hóa.

Ⅱ. Vũ khúc cùng thất sát, phá quân, tham lang ba sao một trong, cập tứ hóa đồng cung, có thể chiếu, nhân giết, phá, vua phương Bắc biến hóa, lại có vũ khúc tham dự trong đó, cộng thêm đúng sao tứ hóa tới mẫn cảm, lại có sức mạnh đặc biệt, không thể coi thường, chủ yếu lại ứng nghiệm ở tài vận bên trên biến hóa.

(5) tứ hóa ( sao vũ khúc đúng tứ hóa mẫn cảm )

Ⅰ. Vũ khúc hóa lộc: kinh thương khả phát.

Ⅱ. Vũ khúc hóa quyền: chủ có quyền uy, lợi cho quan võ.

Ⅲ. Vũ khúc hóa khoa: chủ có tu dưỡng, lợi cho văn chức.

Ⅳ. Vũ khúc hóa kị: làm phức tạp thật mạnh, có tài vô khố.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) đúng tứ hóa phá lệ mẫn cảm.

(2) cố gắng làm việc liền có thể có tài khố, kỳ chức nghiệp cùng kinh tế, kim chúc có quan hệ.

(3) lợi nhuận quân, cảnh, quan võ.

2. Huynh đệ

(1) trong huynh đệ có cá tính cương liệt, cực đoan hoặc vui mừng độc lai độc vãng người.

(2) chuyển dời không thuận, tranh luận gây, thân thích có ân trả phản bội.

(3) huynh đệ ở hai người phía dưới, ngôi sao may mắn đồng cung chủ ba người, nếu lạc hãm thêm lục sát sợ cô độc.

3. Vợ chồng

(1). Nam mệnh

Ⅰ. Thê có nam tử ý chí, việc phải tự làm, nữ trung hào kiệt, nhưng tính nóng độc đoán.

Ⅱ. Vũ khúc, tham lang, hoặc vũ khúc, thất sát tắc vợ chồng song phương hình khắc quá nặng.

(2) nữ mệnh – phụ đoạt phu quyền tinh hóa

1. Cánh cửa cực lớn hóa quyền

2. Độc tọa thất sát

3. Tử vi, phá quân hóa quyền

4. Vũ khúc

(3) kết hôn muộn

Cung mệnh như không lành, cung phu thê lại phùng vũ khúc gia sát, trong cuộc đời thường thường có mấy lần hôn nhân, cho nên nên kết hôn muộn.

(4) tứ hóa

Ⅰ. Vũ khúc hóa lộc: phối ngẫu vi tài chính và kinh tế nhân viên quan trọng.

Ⅱ. Vũ khúc hóa quyền: phối ngẫu vi võ quý.

Ⅲ. Vũ khúc hóa khoa: phối ngẫu được cả danh và lợi.

Ⅳ. Vũ khúc hóa kị: như độc tọa hóa kị lại thêm đốm lửa, chủ sinh ly tử biệt, nửa đời cô độc.

4. Đứa con

(1) ngôi sao này hình khắc nhất hung, đứa con cá tính quật cường lại cố chấp, nhưng nếu miếu vượng, nhất định phải kỳ tử. Tốt nhất cung cấp kim chúc món đồ chơi, hướng dẫn hướng phương diện kỹ thuật nghiên cứu.

(2) vũ khúc, phá quân: một cái

Vũ khúc, tham lang: tái giá nên nhị tử.

Vũ khúc, thiên tướng: nên trước tuyển nuôi một cái, tái sinh một cái.

Vũ khúc, lục sát: phòng tuyệt tự.

Vũ khúc, thất sát: phòng tổn thương tử cập cô đơn.

5. Tiền tài ( cung chủ )

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Thiện ở quản lý tài sản.

Ⅱ. Trở thành cự phú tới điều kiện cơ bản, như thêm cát ngôi sao hoặc tài ngôi sao tức là cự phú mệnh.

Ⅲ. Trước có sự nghiệp, lại có tài phú.

(2) sự nghiệp

Làm cùng kim chúc có quan hệ ngành sản xuất, thu nhập tiền tài sẽ lại càng dễ.

(3) sát tinh

Ⅰ. Tứ Sát: cùng Tứ Sát đồng cung, dễ dàng trở thành chuyên môn kỹ thuật tới chuyên gia các loại.

Ⅱ. Không kiếp: chi hao phí trọng đại.

Ⅲ. Hóa kị: sẽ nhân sự nghiệp biến hóa, mà tổn thất tiền tài, gián đoạn thu vào, hoặc gia tăng chi.

(4) tinh diệu

Vũ khúc, thất sát: tay không thành gia.

Vũ khúc, phá quân: phòng lạc hãm lúc có biến hóa.

Vũ khúc, tham lang: trung niên lúc mới phát đạt.

6. Tật ách

(1) vũ khúc thuần âm kim, chủ phế kinh ho khan, thanh âm khàn khàn, chán nản, can vượng, bị cảm mạo.

(2) sẽ văn khúc hóa kị mũi giữ mủ, tổn thương phổi.

(3) sẽ dương nhận hóa kị có vết đao. Thả vũ khúc ở cung tật ách, còn nhỏ nhiều tai nạn, tứ chi có hình tổn thương, đồ trang sức phòng mặt mày hốc hác.

7. Di chuyển

(1) vũ khúc hội cát ngôi sao, như lộc mã giao trì tức là cự thương cách.

(2) vũ khúc chủ động, chủ thay đổi, bên ngoài phí sức, không thể tĩnh thủ.

(3) sẽ tham lang có thể thành công, sẽ thất sát thể xác và tinh thần không bình tĩnh.

8. Giao hữu

Vi quả tú, thay đổi ngôi sao, bạn cũ bạn bè quay lại giai nhanh. Vũ khúc phá quân bạn bè hay thay đổi, vũ khúc cùng thất sát, tham lang đồng cung giao hữu không tốt.

9. Sự nghiệp

(1) chủng loại

Không thích hợp công văn cập nghành hành chính công việc. Chúc kim tan ra, tài chính, kế toán, quan võ, ngũ kim, kỹ thuật đều có thể.

(2) tinh hóa

Có tràn đầy lực chấp hành.

Ⅰ. Vũ khúc, tham lang: đúng hành chánh xử để ý dễ dàng thiên vị.

Ⅱ. Vũ khúc, thiên hỉ, đối cung hướng hồng loan: sự nghiệp đối tượng hay thay đổi, như nghề phục vụ.

10. Điền trạch

Vũ khúc miếu vượng độc tọa nên sản nghiệp tổ tiên, lạc hãm chủ phá tổ nghiệp, gặp cát thời hạn nặng hơn nữa đi đưa sinh. Vũ khúc phá quân hoặc cùng đại hao đồng cung, có phá xáo gia sản tới có thể.

11. Phúc đức

Phí sức, lao lực, cố chấp vội vàng xao động, như vũ khúc cùng thất sát, phá quân đồng cung, cả đời lao lực, như vũ khúc tham lang đồng cung, cảnh đêm vinh hoa, lại không kị hỏa, linh.

12. Cha mẹ

Song thân cá tính ngoan cố, làm việc cẩn thận, nói chuyện như quan toà thẩm vấn.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Quá cùng không kịp: vũ khúc hóa lộc tài thôi không xong, hóa kị tắc phá sản, cho nên lộc cùng kị lợi hại rất lớn. Làm việc kiên cường quả quyết không do dự, độc xà nơi tay tráng sĩ chặt tay, đối quá khứ không muốn xa rời ít, đúng tương lai triển vọng nhiều, phóng nhãn thiên hạ, có thể sớm tiên cơ, cho nên phán đoán chính xác đương nhiên so với người bình thường có lợi, như sai lầm, tắc toàn quân bị diệt, mấu chốt ở người nhiều mưu trí đoàn cập người bạn tốt. Quân nhân thích hợp kiên cường, nhưng không nhất định toàn bộ vi quân nhân tổ hợp, vi đại tướng giả, ngăn địch vu ngoại, chim bay hết lương cung giấu, thỏ xảo quyệt chó săn nấu, tuy là lương cung, nhưng không chim lúc, cung muốn thu, ngôi sao này diệu không khoẻ nữ mệnh, sợ phụ đoạt phu quyền.

2. Tiểu nhân: ngôi sao này nhập cung nô bộc, thường phạm tiểu nhân, nên cẩn thận xây dựng, nhân sinh được một tri kỷ, chết cũng không tiếc, xuân băng gầy, nhân tình mỏng hơn, lên trời nan, cầu người càng khó.

3. Tiền tài: kiếm tiền phần năng lực cập nhiều ít, tiền tài chủng loại có chính tài, thiên tài, tiền của phi nghĩa, tiền tài đối cung thành phúc đức, đều nghe theo mệnh cập sự nghiệp, ảnh hưởng lớn nhất là phúc trạch, thứ để ý chí cập sự nghiệp. Phá đại tài sẽ ảnh hưởng sau này quyết sách cập tư tưởng, vô tài vậy có phúc trạch, nhân nghèo quá thì không chí, có người ở ngõ hẹp cơm trong ống, nước trong bầu vẫn không có tổn hại ý chí, từ vật phi phàm, cũng có người thị phú quý như rồng, bơi ra ngũ hồ tứ hải, thị bần cùng giống như hổ, ngăn chặn cửu tộc lục thân, các hữu thiên chí. Gây dựng sự nghiệp hoặc vào nghề cùng trước thị tiền tài mà định ra, lại phối hợp cá nhân hứng thú, ý chí, chuyên gia bối cảnh.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button