Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư: thái âm tinh

   Thái âm tinh

Một, tinh diệu đặc tính

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư: thái âm tinh

1. Hình tính (1) hình thể mặt phạm vi, ôn nhã sạch tĩnh, người sinh ban ngày, mặt góc hắc; ban đêm sinh ra, mặt góc bạch. (2) tính tình vui mừng la Mandy khắc, nhát gan trọng cảm tình, nóng vội dấu diếm trên mặt, thêm thiên cơ có thần kinh chất.

2. Đặc sắc (1) tọa mệnh 1. Thông minh, văn nhã, trọng cảm tình, thích sạch sẻ. 2. Nam mệnh: ôn nhu, có cùng khác phái tiếp xúc nhiều cơ hội. 3. Nữ mệnh: đoan trang, cảm tình phong phú, thiện lý gia sự. (2) tiết 1. Canh giờ:

Ⅰ. Tại trong mệnh bàn, tùy thời thìn bất đồng, mà biến hóa hào quang, như con cung Thái Âm tượng trưng giờ tý chi nguyệt lượng, cung dậu Thái Âm tượng trưng giờ Dậu ánh trăng.

Ⅱ. Âm lịch 1 ngày vi mồng một, thất huy. 8 ngày vi thượng huyền nguyệt, đuổi dần viên mãn. 15 ngày vi ngày rằm, trăng tròn quang minh. 22 ngày vi trăng hạ huyền, đuổi dần khiếm khuyết.

Ⅲ. Vui mừng giữa tháng sinh, ban đêm sinh, thượng huyền nguyệt sinh, Trung thu sinh chi nhân.

Ⅳ. Thái Âm lấy 8 giữa tháng thu lành nhất.

2. Thất huy

Ⅰ. Thất huy người, nhát gan, lười nhác, có cảm tình làm phức tạp.

Ⅱ. Nam có nữ biến thái, nữ mệnh nhỏ xinh, khát vọng khác phái, nhưng lại không dám tiếp cận khác phái.

Ⅲ. Thất huy gia sát, chủ cảm tình làm phức tạp, đao giải phẩu nạn, nhân ly tài tán.

(3) âm tính

1. Vô luận nam nữ, cung mệnh Thái Âm đại biểu mẫu thân.

Ⅰ. Nam mệnh: chủ mẫu, thê, nữ nhân.

Ⅱ. Nữ mệnh: chủ mẫu, thân mình, nữ nhân.

2. Mẫu tồn lúc, cung mệnh Thái Âm khả suy đoán mẫu thân cát hung.

3. Mẫu không còn lúc, nam mệnh đại biểu thê, nữ mệnh đại biểu chính mình.

4. Nam mệnh thê không còn, nữ mệnh phu không còn lúc, cung mệnh Thái Âm cùng đại biểu nữ nhân.

5. Còn nhỏ hình khắc mẹ thân, hoặc mẫu thân đối với chính mình góc vô duyên, nãi thân tình không đủ linh tinh, nữ mệnh đối với chính mình góc bất lợi, nam mệnh Thái Âm lạc hãm, bất lợi thê nữ. (4) tài phú phú nhiều quý, cá tính trầm tĩnh, am hiểu tự hỏi.

(5) lục cát

1. Vui mừng gặp lục cát cập lộc tồn, tọa phúc đức, tiền tài, cung điền trạch, chủ đại lợi.

2. Lộc tồn, tam thai, bát tọa đến sẽ, thanh danh tốt.

3. Lộc tồn, tả phụ, hữu bật đến sẽ, cả đời có tiền.

4. Sẽ xương, khúc, có văn nghệ tài hoa.

5. Sẽ khôi, việt, phục công chức, bình an thuận lợi.

(6) lục sát

1. Kị lục sát, càng kị kình dương, đà la, chủ có suy sụp. Như lại gặp sát tinh, ngược lại may mắn.

2. Phùng lục sát mặc dù đúng tài bất lợi, nhưng cũng không phương hại khoa danh.

(7) tứ hóa

1. Vô luận hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị đều có trợ lực, gọi là biến cảnh, chủ có biến hóa, ngược lại may mắn.

2. Phùng hóa lộc tài vượng hơn, phùng hóa khoa được cả danh và lợi.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) hình khắc: hình khắc âm tính họ hàng gần, chủ yếu là thân tình không đủ hoặc trường kỳ khỏe mạnh không tốt.

(2) chức nghiệp: bị tiếp cận thanh cao công tác, như nghiên cứu, học thuật, cuộc thi, văn nghệ, công chức các loại

(3) tật bệnh: vô luận ở cung mệnh hoặc cung tật ách, cùng chủ dễ phạm cùng bí nước tiểu có quan hệ tật bệnh.

(4) cung vị miếu vượng cung vị có thể thân có thể thủ, có lợi công chức, văn hóa nghệ thuật, lạc hãm cung vị khai vận trễ hoặc lực bất tòng tâm, vào nghề bảo thủ ngược lại có thể duy trì hòa tường, quá mức cạnh tranh tính không thích hợp.

2. Huynh đệ

(1) vào miếu có năm người. Thái Âm thái dương có năm người. Hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc có bốn, năm người.

(2) Thái Âm, thiên cơ có hai người.

(3) Thái Âm thêm lục sát, huynh đệ nhân số giảm bớt, còn có hình khắc.

3. Vợ chồng

(1). Vô luận nam nữ giai chủ phối ngẫu rời xa nơi chôn rau cắt rốn, cùng cha mẹ huynh đệ tỷ muội vô duyên.

(2) nam mệnh

Ⅰ. Có hiền nội trợ, thê nữ miện thướt tha hiền thục, công việc quản gia có cách.

Ⅱ. Nhân cung phu thê may mắn, tiến tới ảnh hưởng cung phu thê đối cung là sự nghiệp cung, sứ gia đình sự nghiệp giai may mắn.

Ⅲ. Thêm lục sát góc có gió ba.

(3) nữ mệnh trượng phu cá tính trong ôn nhu hướng, thông minh phú đồng tình tâm, dễ vậy khác phái tiếp cận.

(4) cung vị thất huy cung vị gia sát, phối ngẫu chết sớm, miếu vượng cung vị, phối ngẫu săn sóc.

4. Đứa con

(1) trước nữ nhân về sau nam cũng có quý tử. Đứa con suông nghệ tài hoa, thông minh ôn nhu, thả thích sạch sẻ.

(2) người sinh ban ngày hoặc cung tử nữ ở thất huy cung vị, lại thêm sát, chủ tử nữ nhân ít.

(3) sinh nữ nhân, vào miếu có tam nữ hai nam. Quá trời đầy mây cùng có ngũ tử.

5. Tiền tài ( cung chủ )

(1) tài phú

Ⅰ. Chủ vật chất cập về tinh thần tới thỏa mãn.

Ⅱ. Không coi trọng tiền tài, tức có thể đổng tiền tài vận dụng chi đạo, mà tự giải trí.

(2) cung vị

Ⅰ. Miếu vượng: tiền tài giọt nước mệt mỏi đến, vừa vui mua điền trạch.

Ⅱ. Thất huy: tài được từ khác phái, cũng vì khác phái ( đây tới khác phái lấy nữ nhân tiểu nhân vi rõ ràng ) tan hết. Tài cung lại phùng hóa kị, chủ tài ám phá, quá âm u, trùm lung ở bên trong rủi ro.

(3) sát tinh

Ⅰ. Thái Âm phùng hóa kị, tài ám phá.

Ⅱ. Cùng kình dương, địa không, địa kiếp đồng cung, có thể chiếu địa không, địa kiếp, ngoại trừ tổn thất tiền tài ngoại, nam mệnh bất lợi cùng nữ tính kết phường, chắc có tiền tài lui tới.

6. Tật ách

(1) thuần âm thủy, chủ thận cập máu.

(2) nam mệnh phòng thận hư, nữ mệnh phòng đỏ bạch đái, tử cung tật bệnh.

(3) thất huy dịch hình thành tật ở mắt, bệnh sa nang, bệnh tiểu đường.

(4) Thái Âm, dương nhận tật ở mắt. Thái Âm, đà la răng nanh không tốt. Thái Âm biết thiên khoảng không, địa kiếp có điên tật. Quá trời đầy mây cùng thêm Tứ Sát, chứng bệnh đa đoan. Thái Âm nhập mệnh thân, lại thấy ác sát giao hướng, chỉ tàn tật chi luận.

7. Di chuyển bên ngoài có nữ tình duyên, rất hiếm có nữ tính trợ giúp. Xuất ngoại thường về muộn, khác vui mừng dạ du.

8. Nhân tế có nữ tình duyên, cấp dưới cập lão bản cùng lấy nữ tính góc có trợ giúp.

9. Sự nghiệp sự nghiệp vững vàng, ít dị động, như nhậm chức tắc văn võ giai chức vị quan trọng, chủ quản mệnh cách. Thích hợp nhất bất động sản mua bán cập giới thiệu, thứ yếu vi vệ sinh cập con gái đồ dùng.

10. Điền trạch ( cung chủ )

(1) điền sản: Thái Âm làm ruộng chủ nhà, bất động sản nhiều.

(2) tập tính: vui mừng ánh sáng xám xuống ( yếu ) tới phòng, trong nhà sửa sang lại rất sạch sẽ, lại yêu ngủ trễ. Phụ cận có chỗ trũng, thủy, giếng, suối, lâm viên, tức bệnh thấp hơi trọng.

(3) tinh hóa

Ⅰ. Thái Âm, thiên đồng: tay không thành gia.

Ⅱ. Thái Âm, thái dương: chủ “Nhật nguyệt hợp bích “, bất động sản rất nhiều.

Ⅲ. Thái Âm, thiên cơ: khả từ đưa, nhưng điền trạch tới mua sẽ ly nơi sinh giác viễn.

11. Phúc đức có khác phái duyến ( càng thủ nữ tính duyến ), tư tưởng lãng mạn, tinh thần trình tự cao, nam mệnh vượng thủ, cả đời hưởng phúc.

12. Cha mẹ

(1) nhật nguyệt tọa cung phụ mẫu, ngoại trừ vào miếu vô hình khắc ngoại, đại đô có hình khắc cha mẫu hiện tượng, lúc này, lại ứng với thị sát tinh tình hình, nếu không người nhất định bỏ tổ cho làm con thừa tự, hoặc rời xa độc lập, mới vô hình khắc.

(2) phi hóa kỵ nhập cô thần hoặc thất huy gia sát hoặc gặp bạch hổ, chủ mẫu mất sớm.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Ánh sáng lạnh: Thái Âm không kịp ánh sáng mặt trời cập nóng, cống hiến cũng tương đối nhỏ, nhưng thi nhân ca ngợi nó, trăng tròn vững chắc đẹp, trăng non lưỡi liềm càng đẹp. Nhân nếu quá độ nhiệt tình, hơi có sơ sẩy, tức bị chiêu oán, bảo trì khoảng cách nhất định, lại có không tưởng tượng nổi ca ngợi, quân tử chi giao nhạt như nước, thâm ý ở đây.

2. Thưởng thức: đương một người hoàn cảnh giàu có lúc, vị tất có thể gắng đạt tới tẫn triển đồn trưởng, nhưng khi một người hoàn cảnh ác liệt, vì mưu sinh, mặc kệ có cái gì bản lĩnh, chỉ cần có thể làm được, đều sẽ tận lực phát huy. Già quảng có phát tài lập phẩm nói đến, thủ một người đang giãy giụa làm kẻ đó sống lại lúc, lại như thế nào có phẩm cố kỵ đâu? Văn nghèo rồi sau đó công, thủ văn nhân cũng có như thế đặc tính.

3. Hình khắc: thân nhân có tai nạn cùng mình mệnh tạo không quan hệ, bàn chính là theo số mệnh của mình xem lục thân quan hệ mà thôi, tinh khiết đeo biểu hiện dấu hiệu. Đối với chính mình đạo là so sánh độc lập tính, vô lục thân trợ lực thôi, nhưng nhân từ xưa đến bị thuật sĩ oai khúc phương hướng, khiến cho có người sinh ra tự trách tự oán.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư: thái âm tinh

   Thái âm tinh

Một, tinh diệu đặc tính

1. Hình tính (1) hình thể mặt phạm vi, ôn nhã sạch tĩnh, người sinh ban ngày, mặt góc hắc; ban đêm sinh ra, mặt góc bạch. (2) tính tình vui mừng la Mandy khắc, nhát gan trọng cảm tình, nóng vội dấu diếm trên mặt, thêm thiên cơ có thần kinh chất.

2. Đặc sắc (1) tọa mệnh 1. Thông minh, văn nhã, trọng cảm tình, thích sạch sẻ. 2. Nam mệnh: ôn nhu, có cùng khác phái tiếp xúc nhiều cơ hội. 3. Nữ mệnh: đoan trang, cảm tình phong phú, thiện lý gia sự. (2) tiết 1. Canh giờ:

Ⅰ. Tại trong mệnh bàn, tùy thời thìn bất đồng, mà biến hóa hào quang, như con cung Thái Âm tượng trưng giờ tý chi nguyệt lượng, cung dậu Thái Âm tượng trưng giờ Dậu ánh trăng.

Ⅱ. Âm lịch 1 ngày vi mồng một, thất huy. 8 ngày vi thượng huyền nguyệt, đuổi dần viên mãn. 15 ngày vi ngày rằm, trăng tròn quang minh. 22 ngày vi trăng hạ huyền, đuổi dần khiếm khuyết.

Ⅲ. Vui mừng giữa tháng sinh, ban đêm sinh, thượng huyền nguyệt sinh, Trung thu sinh chi nhân.

Ⅳ. Thái Âm lấy 8 giữa tháng thu lành nhất.

2. Thất huy

Ⅰ. Thất huy người, nhát gan, lười nhác, có cảm tình làm phức tạp.

Ⅱ. Nam có nữ biến thái, nữ mệnh nhỏ xinh, khát vọng khác phái, nhưng lại không dám tiếp cận khác phái.

Ⅲ. Thất huy gia sát, chủ cảm tình làm phức tạp, đao giải phẩu nạn, nhân ly tài tán.

(3) âm tính

1. Vô luận nam nữ, cung mệnh Thái Âm đại biểu mẫu thân.

Ⅰ. Nam mệnh: chủ mẫu, thê, nữ nhân.

Ⅱ. Nữ mệnh: chủ mẫu, thân mình, nữ nhân.

2. Mẫu tồn lúc, cung mệnh Thái Âm khả suy đoán mẫu thân cát hung.

3. Mẫu không còn lúc, nam mệnh đại biểu thê, nữ mệnh đại biểu chính mình.

4. Nam mệnh thê không còn, nữ mệnh phu không còn lúc, cung mệnh Thái Âm cùng đại biểu nữ nhân.

5. Còn nhỏ hình khắc mẹ thân, hoặc mẫu thân đối với chính mình góc vô duyên, nãi thân tình không đủ linh tinh, nữ mệnh đối với chính mình góc bất lợi, nam mệnh Thái Âm lạc hãm, bất lợi thê nữ. (4) tài phú phú nhiều quý, cá tính trầm tĩnh, am hiểu tự hỏi.

(5) lục cát

1. Vui mừng gặp lục cát cập lộc tồn, tọa phúc đức, tiền tài, cung điền trạch, chủ đại lợi.

2. Lộc tồn, tam thai, bát tọa đến sẽ, thanh danh tốt.

3. Lộc tồn, tả phụ, hữu bật đến sẽ, cả đời có tiền.

4. Sẽ xương, khúc, có văn nghệ tài hoa.

5. Sẽ khôi, việt, phục công chức, bình an thuận lợi.

(6) lục sát

1. Kị lục sát, càng kị kình dương, đà la, chủ có suy sụp. Như lại gặp sát tinh, ngược lại may mắn.

2. Phùng lục sát mặc dù đúng tài bất lợi, nhưng cũng không phương hại khoa danh.

(7) tứ hóa

1. Vô luận hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị đều có trợ lực, gọi là biến cảnh, chủ có biến hóa, ngược lại may mắn.

2. Phùng hóa lộc tài vượng hơn, phùng hóa khoa được cả danh và lợi.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) hình khắc: hình khắc âm tính họ hàng gần, chủ yếu là thân tình không đủ hoặc trường kỳ khỏe mạnh không tốt.

(2) chức nghiệp: bị tiếp cận thanh cao công tác, như nghiên cứu, học thuật, cuộc thi, văn nghệ, công chức các loại

(3) tật bệnh: vô luận ở cung mệnh hoặc cung tật ách, cùng chủ dễ phạm cùng bí nước tiểu có quan hệ tật bệnh.

(4) cung vị miếu vượng cung vị có thể thân có thể thủ, có lợi công chức, văn hóa nghệ thuật, lạc hãm cung vị khai vận trễ hoặc lực bất tòng tâm, vào nghề bảo thủ ngược lại có thể duy trì hòa tường, quá mức cạnh tranh tính không thích hợp.

2. Huynh đệ

(1) vào miếu có năm người. Thái Âm thái dương có năm người. Hóa khoa, hóa quyền, hóa lộc có bốn, năm người.

(2) Thái Âm, thiên cơ có hai người.

(3) Thái Âm thêm lục sát, huynh đệ nhân số giảm bớt, còn có hình khắc.

3. Vợ chồng

(1). Vô luận nam nữ giai chủ phối ngẫu rời xa nơi chôn rau cắt rốn, cùng cha mẹ huynh đệ tỷ muội vô duyên.

(2) nam mệnh

Ⅰ. Có hiền nội trợ, thê nữ miện thướt tha hiền thục, công việc quản gia có cách.

Ⅱ. Nhân cung phu thê may mắn, tiến tới ảnh hưởng cung phu thê đối cung là sự nghiệp cung, sứ gia đình sự nghiệp giai may mắn.

Ⅲ. Thêm lục sát góc có gió ba.

(3) nữ mệnh trượng phu cá tính trong ôn nhu hướng, thông minh phú đồng tình tâm, dễ vậy khác phái tiếp cận.

(4) cung vị thất huy cung vị gia sát, phối ngẫu chết sớm, miếu vượng cung vị, phối ngẫu săn sóc.

4. Đứa con

(1) trước nữ nhân về sau nam cũng có quý tử. Đứa con suông nghệ tài hoa, thông minh ôn nhu, thả thích sạch sẻ.

(2) người sinh ban ngày hoặc cung tử nữ ở thất huy cung vị, lại thêm sát, chủ tử nữ nhân ít.

(3) sinh nữ nhân, vào miếu có tam nữ hai nam. Quá trời đầy mây cùng có ngũ tử.

5. Tiền tài ( cung chủ )

(1) tài phú

Ⅰ. Chủ vật chất cập về tinh thần tới thỏa mãn.

Ⅱ. Không coi trọng tiền tài, tức có thể đổng tiền tài vận dụng chi đạo, mà tự giải trí.

(2) cung vị

Ⅰ. Miếu vượng: tiền tài giọt nước mệt mỏi đến, vừa vui mua điền trạch.

Ⅱ. Thất huy: tài được từ khác phái, cũng vì khác phái ( đây tới khác phái lấy nữ nhân tiểu nhân vi rõ ràng ) tan hết. Tài cung lại phùng hóa kị, chủ tài ám phá, quá âm u, trùm lung ở bên trong rủi ro.

(3) sát tinh

Ⅰ. Thái Âm phùng hóa kị, tài ám phá.

Ⅱ. Cùng kình dương, địa không, địa kiếp đồng cung, có thể chiếu địa không, địa kiếp, ngoại trừ tổn thất tiền tài ngoại, nam mệnh bất lợi cùng nữ tính kết phường, chắc có tiền tài lui tới.

6. Tật ách

(1) thuần âm thủy, chủ thận cập máu.

(2) nam mệnh phòng thận hư, nữ mệnh phòng đỏ bạch đái, tử cung tật bệnh.

(3) thất huy dịch hình thành tật ở mắt, bệnh sa nang, bệnh tiểu đường.

(4) Thái Âm, dương nhận tật ở mắt. Thái Âm, đà la răng nanh không tốt. Thái Âm biết thiên khoảng không, địa kiếp có điên tật. Quá trời đầy mây cùng thêm Tứ Sát, chứng bệnh đa đoan. Thái Âm nhập mệnh thân, lại thấy ác sát giao hướng, chỉ tàn tật chi luận.

7. Di chuyển bên ngoài có nữ tình duyên, rất hiếm có nữ tính trợ giúp. Xuất ngoại thường về muộn, khác vui mừng dạ du.

8. Nhân tế có nữ tình duyên, cấp dưới cập lão bản cùng lấy nữ tính góc có trợ giúp.

9. Sự nghiệp sự nghiệp vững vàng, ít dị động, như nhậm chức tắc văn võ giai chức vị quan trọng, chủ quản mệnh cách. Thích hợp nhất bất động sản mua bán cập giới thiệu, thứ yếu vi vệ sinh cập con gái đồ dùng.

10. Điền trạch ( cung chủ )

(1) điền sản: Thái Âm làm ruộng chủ nhà, bất động sản nhiều.

(2) tập tính: vui mừng ánh sáng xám xuống ( yếu ) tới phòng, trong nhà sửa sang lại rất sạch sẽ, lại yêu ngủ trễ. Phụ cận có chỗ trũng, thủy, giếng, suối, lâm viên, tức bệnh thấp hơi trọng.

(3) tinh hóa

Ⅰ. Thái Âm, thiên đồng: tay không thành gia.

Ⅱ. Thái Âm, thái dương: chủ “Nhật nguyệt hợp bích “, bất động sản rất nhiều.

Ⅲ. Thái Âm, thiên cơ: khả từ đưa, nhưng điền trạch tới mua sẽ ly nơi sinh giác viễn.

11. Phúc đức có khác phái duyến ( càng thủ nữ tính duyến ), tư tưởng lãng mạn, tinh thần trình tự cao, nam mệnh vượng thủ, cả đời hưởng phúc.

12. Cha mẹ

(1) nhật nguyệt tọa cung phụ mẫu, ngoại trừ vào miếu vô hình khắc ngoại, đại đô có hình khắc cha mẫu hiện tượng, lúc này, lại ứng với thị sát tinh tình hình, nếu không người nhất định bỏ tổ cho làm con thừa tự, hoặc rời xa độc lập, mới vô hình khắc.

(2) phi hóa kỵ nhập cô thần hoặc thất huy gia sát hoặc gặp bạch hổ, chủ mẫu mất sớm.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Ánh sáng lạnh: Thái Âm không kịp ánh sáng mặt trời cập nóng, cống hiến cũng tương đối nhỏ, nhưng thi nhân ca ngợi nó, trăng tròn vững chắc đẹp, trăng non lưỡi liềm càng đẹp. Nhân nếu quá độ nhiệt tình, hơi có sơ sẩy, tức bị chiêu oán, bảo trì khoảng cách nhất định, lại có không tưởng tượng nổi ca ngợi, quân tử chi giao nhạt như nước, thâm ý ở đây.

2. Thưởng thức: đương một người hoàn cảnh giàu có lúc, vị tất có thể gắng đạt tới tẫn triển đồn trưởng, nhưng khi một người hoàn cảnh ác liệt, vì mưu sinh, mặc kệ có cái gì bản lĩnh, chỉ cần có thể làm được, đều sẽ tận lực phát huy. Già quảng có phát tài lập phẩm nói đến, thủ một người đang giãy giụa làm kẻ đó sống lại lúc, lại như thế nào có phẩm cố kỵ đâu? Văn nghèo rồi sau đó công, thủ văn nhân cũng có như thế đặc tính.

3. Hình khắc: thân nhân có tai nạn cùng mình mệnh tạo không quan hệ, bàn chính là theo số mệnh của mình xem lục thân quan hệ mà thôi, tinh khiết đeo biểu hiện dấu hiệu. Đối với chính mình đạo là so sánh độc lập tính, vô lục thân trợ lực thôi, nhưng nhân từ xưa đến bị thuật sĩ oai khúc phương hướng, khiến cho có người sinh ra tự trách tự oán.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button