Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư: tham lang tinh

   Tham lang tinh

Một, tinh diệu đặc tính

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư: tham lang tinh

1. Hình tính

(1) hình thể

Vóc người trung đẳng, nữ tính góc diễm lệ, nam tính rất khó tính.

(2) tính tình

Không câu nệ tiểu tiết, xung động cảm tình, đánh bạc tốt ích kỷ, ăn ngon uống vật nặng chất, đủ cũng tử tâm, thật là thần tiên thuật.

2. Đặc sắc

(1) dục vọng

Tham lang vi dục vọng chi thần. Dục vọng: phàm vật dục, sắc dục, tư dục, tò mò, cầu sinh dục vân vân giai thuộc tới, nhưng bình thường tốt hiện tượng, khó có thể bị người phát hiện, phá hư tình huống tắc sẽ dung nổi bật, thí dụ như tò mò, vùi đầu gian khổ làm ra, mười năm gian khổ học tập không người hỏi, nhưng dâm dục vừa hiện, người khác sẽ gặp không để ý đến của ngươi tò mò, cũng dễ dàng mạt sát ngươi tò mò phương diện thành tựu, mà đem ngươi về lại tà dâm loại

(2) ham mê

1. Đa tài đa nghệ, năng ngôn thiện đạo, giao tế năng thủ.

2. Cuộc sống đa thải đa tư, ham sống về đêm, thiện ca nghệ, văn nghệ, thật là thần tiên học, như diễn nghệ nhân viên thích thầy tướng số.

(3) cảm tình

Bác ái hiền hoà, đặc biệt quan tâm khác phái, đặc biệt nhập mệnh thủy cung người, đặc biệt rõ ràng.

(4) tinh hóa

1. Sát tinh: vui mừng sẽ sát tinh trái lại có thể tập chính, đi tham lang tới lừa đảo.

Ⅰ. Vui mừng sẽ đốm lửa, linh tinh

Ⅱ. Kị hóa kị: có rảnh nghĩ.

Ⅲ. Kị xương khúc: yêu thổi phồng.

Ⅳ. Kị phá quân: tham lang, phá quân nhập mệnh thân hoặc phân thủ mệnh thân, chủ khúc chiết.

Ⅴ. Kị dương, đà, hóa kị: mặt mày hốc hác, tàn tật.

Dương, đà, hóa kị, thiên hình: nhân khác phái phạm hình. ( sẽ đây sát tinh một trong đều có hình tụng cơ hội. ) tham lang mặc dù vui mừng sát tinh, nhưng như cùng dương, đà nhị tinh đồng cung, lại gặp địa kiếp, địa không, đốm lửa, linh tinh hoặc hóa kị, tắc này ưu điểm mất hết, chủ cả đời vất vả, chỉ có thể lấy tiểu kĩ nghệ mưu sinh, cho nên tham lang tối kỵ dương, đà.

Đốm lửa, linh tinh:

(1) tham lang thêm đốm lửa làm lửa tham cách.

(2) tham lang thêm linh tinh vi linh tham cách.

Cùng chủ đột phá tính tiến lên.

Hóa lộc, đốm lửa, linh tinh:

Có đột phát tới tài, nhưng dễ dàng bạo khởi bạo rơi.

Không vong, hóa kị:

Sứ tham lang tinh tới tửu sắc tài vận lực ảnh hưởng yếu bớt, thiên hướng tài nghệ phát huy.

Địa không, địa kiếp:

Có chuyên môn kỹ thuật có thể mà đến đây mưu sinh có lợi nhất nữ mệnh.

2 cái khác

Ⅰ. Vui mừng hóa lộc: chủ trường thọ, ăn lộc.

Ⅱ. Vui mừng hóa quyền: am hiểu chủ ăn uống xã giao, lại chủ khác phái duyến dày.

5. Thủy cục

Tham lang sợ vào nước hương ( tử, hợi ), vi “Phiếm thủy đào hoa” vận mệnh. Cũng càng phi hóa kỵ nhập tử, hợi lại phùng dương, đà, nãi đăng đồ tử chi lưu.

6. Biến hóa

(1) thất sát, phá quân, tham lang tại trong mệnh bàn, vĩnh viễn đều nghe theo, là biến hóa đầu mối then chốt.

(2) tham lang biến hóa so với phá quân, thất sát nhỏ lại, lại lực lượng cập tính chất khá lệch hướng tửu sắc tài vận.

7. Nữ mệnh

1. Có ham mê, hơn nữa tại gia sự, nữ công phương diện đặc biệt có lòng, nhưng bất lợi nữ mệnh. Nếu như có sẽ không kiếp, lại tương đối có lợi, nhân không kiếp có thể khiến tham lang tập chính đi tham.

2. Kị sẽ dương, đà, thiên diêu, hồng loan, hàm trì, chủ có cảm tình phong ba.

8. So sánh

Tham lang tọa mệnh

Có nhiều hưởng thụ, cá tính lõi đời khéo đưa đẩy. Từ hoàn cảnh tạo thành. Tự nhiên thành tánh. Có thiên tài vận, nhưng phải phùng đốm lửa, linh tinh hoặc hóa lộc mới có. . Có ham mê hoặc văn nghệ khuynh hướng hoặc tự tiện uống, vui mừng đổ.

Thiên đồng tọa mệnh

Thật tốt hưởng thụ, cá tính nhàn hạ tốt dật. Tự nhiên thành tánh. Đúng tài vận không tốt, tốt nhất vào nghề vi tham mưu nhân tài. Cũng có văn nghệ thưởng thức hơi thở, thả cảm tình phong phú có tư tưởng.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) đa tài đa nghệ, thả nghiện rượu đánh bạc tốt, xã giao khá nhiều, như hướng diễn nghệ giới phát triển có lợi.

(2) dễ dàng đang làm việc ở bên trong gặp được cạnh tranh, thả thân mình cũng thích cạnh tranh.

(3) cả đời dễ có trên phạm vi lớn biến hóa, lấy hoàn cảnh cập cảm tình chiếm đa số.

(4) đúng lục sát, hóa kị có chống lại lực, có thể khiến cho thân mình từ nghiện thanh sắc mà chuyển hướng tài nghệ phát huy.

2. Huynh đệ

(1) huynh đệ nên ở riêng, lâu chỗ tất sinh hiềm khích, thả huynh đệ khác thường ruột thừa người.

(2) trong huynh đệ có cùng cha mẹ ý kiến không hợp người, nhiều nhân không hợp mà rời nhà.

(3) miếu vượng có hai người. Hãm địa cùng cha khác mẹ sinh. Tham lang tử vi có ba người. Tham lang liêm trinh có hai người.

3. Vợ chồng

(1) cổ luận

Ⅰ. Nam mệnh, thê vi trong phong trần nhân, nữ mệnh, phu vi tài tử phong lưu.

Ⅱ. Vợ chồng cũng phòng nhị độ ly dị, cảm tình không ổn định, thêm Tứ Sát có tử biệt, ứng với kết hôn muộn.

(2) gần luận

Ⅰ. Tướng mạo: bên ngoài làm cho người, còn có tài nghệ.

Ⅱ. Ham mê: xã giao nhiều, sung sướng giữa sân nói chuyện làm ăn, cũng đổng giao tế phương pháp.

Ⅲ. Chức nghiệp: cùng văn nghệ, giải trí, ngoại giao có quan hệ, tức đại chúng, văn nghệ, tửu sắc tài văn chương tới kết hợp, như thiết kế, quảng cáo, tác gia, ảnh kịch, trang hoàng, thợ may, món đồ chơi, ăn uống, khách sạn v.v. Thích hợp.

Ⅳ. Biến hóa: không khỏi biến hóa khúc chiết, lại cùng tửu sắc tài vận có quan hệ, nếu cung mệnh, cung phúc đức đều không cát, hoặc tham lang gia sát lúc,

Biến hóa càng sâu.

Ⅴ. Tinh hóa: tham lang, hỏa linh đồng cung, càng có đột phá tính, giai ứng với kết hôn muộn.

4. Đứa con

(1) cá tính mạnh, có lòng háo thắng, dục vọng cao.

(2) tham lang, tử vi có hai người. Tham lang, vũ khúc có ba người. Tham lang, liêm trinh có hai người. Tham lang, thiên cơ có một nhân. Như thêm lục sát chủ tử nữ nhân ít hoặc vô.

5. Tiền tài

(1) tính chất

Ⅰ. Thiện ở quản lý tài sản có tiền tài sử dụng thập phần rộng khắp hiện tượng.

Ⅱ. Không khỏi nhân giao tế xã giao mà tiêu phí, nhưng bản chất vẫn cực kỳ ái tài, dữ thiên đồng bản tính vừa lúc tương phản.

Ⅲ. Thu nhập tiền tài lúc có chứa đầu cơ tính, biến hóa tính, cạnh tranh tính, cũng vì khác phái tài.

(2) tinh hóa

Ⅰ. Đều nghe theo hồng loan, thiên diêu, thiên hỉ, hàm trì, tắm rửa cập lục sát, hóa kị lúc, bị nhân vấn đề tình cảm mà rủi ro.

Ⅱ. Cùng kình dương, đà la, địa không, địa kiếp đồng cung có thể chiếu, không thể làm đầu cơ sinh ý, như cổ phiếu, đánh bạc các loại, tất có tổn thất trọng đại.

Ⅲ. Không sợ hóa kị, ở trên tiền tài đấy tổn thất, sẽ ít.

Ⅳ. Vui mừng tham lang, vũ khúc đồng cung, nhân nhị tinh giai chủ tài, thả vũ khúc khả chế tham lang tới ác, nhưng nhị tinh đều là muộn phát cách.

6. Tật ách

(1) phòng can đảm nhẹ khí, hoa mắt chứng khí hư.

(2) nguyên nhân chính thận tật dẫn phát tới bệnh tim, khí trùng can mà can hỏa vượng.

7. Di chuyển

Yêu kích thích, hướng ra phía ngoài, vui mừng khác phái hoạt động.

8. Nhân tế

Giao du rộng rãi, hành vi phóng đãng là bạn tốt, bình tĩnh tưởng tượng vô tri kỷ.

9. Sự nghiệp

(1) tham lang nhập tài, cung sự nghiệp lúc, ứng với giới tới tham lam.

(2) vào miếu lại thấy hỏa, linh lúc, đi ngược chiều sáng tạo sự nghiệp có độc đáo công lực, nhưng từ sự giải trí, để ý dung, quan võ các loại tính khiêu chiến ngành sản xuất, đều có phát triển, cũng có thể cầm quyền.

(3) tham lang, tử vi có văn có võ.

(4) tham lang lạc hãm theo Quan tất tham, làm không phát.

(5) lạc hãm lại phùng dương, đà, không trung, địa kiếp, tắc hoàn toàn không có phát triển đường sống.

10. Điền trạch

(1) vô tổ nghiệp, năm mới điền sản ít, như lạc hãm càng không.

(2) vào miếu gặp hỏa, linh, nên sản nghiệp tổ tiên. Nhưng năm xưa thỉnh thoảng ứng với phòng cháy tai họa.

(3) tham lang gặp vũ khúc, hóa quyền, hóa khoa lúc tuổi già khả từ đưa sản nghiệp.

11. Phúc đức

Lòng háo thắng mạnh, dục vọng nhiều, có lộc ăn tốt, vào miếu gặp hỏa, linh chủ phúc dày tài chừng.

12. Cha mẹ

Song thân cảm tình phức tạp, dễ có khúc chiết hoặc ý kiến khác nhau.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Chu toàn: ngôi sao này đúng lung lạc xu nịnh đấy ngộ tính cao, sâu đổng thủ đoạn, thanh danh có đống hỗn độn mà lo lắng, cho nên đánh giá không cao. Ngôi sao này hóa lộc, quyền, kị, nhưng không thay đổi khoa, như hóa lộc lúc, thiên cơ hóa kị tri kỹ có hung tượng ẩn sâu, nhân lung lạc phải đến sắc bén, thường thường thập phần ngắn ngủi, nhưng bởi vậy bồi thường kém đánh giá, lại thời gian lâu mà không tiêu diệt, thiện cưng chìu người nhục là có lý.

2. Câu nệ: đẩu số đấy phong lưu màu trượng cùng tử bình đấy thân vượng nói tương tự, như con sinh năm nhân, đà la ở dần, lộc tồn ở mão, dương nhận ở thìn . Nhập cung phúc đức, tử vi thiên tướng thủ, đối cung phá quân, ở thiên la địa võng, tử vi phải chiếu cố phá quân, lại muốn dồn dương nhận dáng vẻ khí thế độc ác, đương nhiên sóng gió trọng đại, nhưng là vẻn vẹn sóng gió lớn, đều không phải là phúc bạc. Đẩu số như kỳ như thuật, không thể một cái một cung luận, dự thi lo đại cục không chảy cố chấp. Lại tỷ như: thái vi phú đạo: tham ở hợi tí, phiếm thủy đào hoa. Nhâm sinh năm, tham tại tí, dương nhận đồng cung, lộc tồn ở hợi, vũ khúc hóa kị ở dần, tử vi cung mệnh, dần vi cung phúc đức, phúc đức vũ khúc hóa kị, là mối họa to lớn cũng biết, cho nên không được câu nệ mỗ tinh chi thành kiến, sẽ hay không hệ thống.

3. Tư dục: y giới mời người nhìn mình bệnh, thuật gia mời người đại tính người nhà mệnh, kết luận sẽ không khác biệt, điên lỵ đầu nhi tử cũng là của mình tốt, bị mà giáo, sơ bất gian thân lý lẽ, đang cầu xin hoàn toàn không có tư tâm thiên vị, nhưng không dễ dàng. Mỗi bản tính của con người bẩm sinh đều không giống nhau, hậu thiên tu dưỡng, như pháp trị giáo dục, đang đối với không thể tự hành trói buộc tính nết nhân cưỡng chế quy phạm, duy trì trật tự xã hội. Như đạo đức giáo dục, chỉ là tại nguyên trong tính cách thêm một tầng trang sức, làm cho không dễ dàng tùy tiện biểu lộ. Tham lang tại cung nào, mỗi năm sinh ra, sẽ có ăn cắp cuồng khuynh hướng, mặc dù bất tận nhưng yêu cầu dục vọng đến thỏa mãn chính mình, trộm đấy cũng không phải nhu yếu phẩm, đây là tính cách, mấu chốt ở tinh lực, đêm trăng tròn tỉ lệ phạm tội đặc biệt cao, mưa phùn là lúc cảm xúc cơn sóng nhỏ nhất. Không biết thiết câu giả tru, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, hai đều đều là thiết, nhỏ tham tiền tài hữu hạn, bé nhỏ không đáng kể, vĩnh viễn bị người không phải chê, lớn tham số lượng rất lớn, được coi là bản lĩnh cao cường, chỉ trích ít người, tán thưởng người nhiều. Từ tung tận hoan vô phương, nhưng phúc đức không giờ lành, sóng gió thật lớn, hối lận liên tiếp sinh, như thế hệ mới mỗi khi “Ta nói ra suy nghĩ của mình “, là đổng “Ta biết ngươi muốn nói cái gì” đấy thâm ý. Dịch kinh bình thường quẻ từ nói: “Lăng bình thường, trinh hung, ký du lợi nhuận.”

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư: tham lang tinh

   Tham lang tinh

Một, tinh diệu đặc tính

1. Hình tính

(1) hình thể

Vóc người trung đẳng, nữ tính góc diễm lệ, nam tính rất khó tính.

(2) tính tình

Không câu nệ tiểu tiết, xung động cảm tình, đánh bạc tốt ích kỷ, ăn ngon uống vật nặng chất, đủ cũng tử tâm, thật là thần tiên thuật.

2. Đặc sắc

(1) dục vọng

Tham lang vi dục vọng chi thần. Dục vọng: phàm vật dục, sắc dục, tư dục, tò mò, cầu sinh dục vân vân giai thuộc tới, nhưng bình thường tốt hiện tượng, khó có thể bị người phát hiện, phá hư tình huống tắc sẽ dung nổi bật, thí dụ như tò mò, vùi đầu gian khổ làm ra, mười năm gian khổ học tập không người hỏi, nhưng dâm dục vừa hiện, người khác sẽ gặp không để ý đến của ngươi tò mò, cũng dễ dàng mạt sát ngươi tò mò phương diện thành tựu, mà đem ngươi về lại tà dâm loại

(2) ham mê

1. Đa tài đa nghệ, năng ngôn thiện đạo, giao tế năng thủ.

2. Cuộc sống đa thải đa tư, ham sống về đêm, thiện ca nghệ, văn nghệ, thật là thần tiên học, như diễn nghệ nhân viên thích thầy tướng số.

(3) cảm tình

Bác ái hiền hoà, đặc biệt quan tâm khác phái, đặc biệt nhập mệnh thủy cung người, đặc biệt rõ ràng.

(4) tinh hóa

1. Sát tinh: vui mừng sẽ sát tinh trái lại có thể tập chính, đi tham lang tới lừa đảo.

Ⅰ. Vui mừng sẽ đốm lửa, linh tinh

Ⅱ. Kị hóa kị: có rảnh nghĩ.

Ⅲ. Kị xương khúc: yêu thổi phồng.

Ⅳ. Kị phá quân: tham lang, phá quân nhập mệnh thân hoặc phân thủ mệnh thân, chủ khúc chiết.

Ⅴ. Kị dương, đà, hóa kị: mặt mày hốc hác, tàn tật.

Dương, đà, hóa kị, thiên hình: nhân khác phái phạm hình. ( sẽ đây sát tinh một trong đều có hình tụng cơ hội. ) tham lang mặc dù vui mừng sát tinh, nhưng như cùng dương, đà nhị tinh đồng cung, lại gặp địa kiếp, địa không, đốm lửa, linh tinh hoặc hóa kị, tắc này ưu điểm mất hết, chủ cả đời vất vả, chỉ có thể lấy tiểu kĩ nghệ mưu sinh, cho nên tham lang tối kỵ dương, đà.

Đốm lửa, linh tinh:

(1) tham lang thêm đốm lửa làm lửa tham cách.

(2) tham lang thêm linh tinh vi linh tham cách.

Cùng chủ đột phá tính tiến lên.

Hóa lộc, đốm lửa, linh tinh:

Có đột phát tới tài, nhưng dễ dàng bạo khởi bạo rơi.

Không vong, hóa kị:

Sứ tham lang tinh tới tửu sắc tài vận lực ảnh hưởng yếu bớt, thiên hướng tài nghệ phát huy.

Địa không, địa kiếp:

Có chuyên môn kỹ thuật có thể mà đến đây mưu sinh có lợi nhất nữ mệnh.

2 cái khác

Ⅰ. Vui mừng hóa lộc: chủ trường thọ, ăn lộc.

Ⅱ. Vui mừng hóa quyền: am hiểu chủ ăn uống xã giao, lại chủ khác phái duyến dày.

5. Thủy cục

Tham lang sợ vào nước hương ( tử, hợi ), vi “Phiếm thủy đào hoa” vận mệnh. Cũng càng phi hóa kỵ nhập tử, hợi lại phùng dương, đà, nãi đăng đồ tử chi lưu.

6. Biến hóa

(1) thất sát, phá quân, tham lang tại trong mệnh bàn, vĩnh viễn đều nghe theo, là biến hóa đầu mối then chốt.

(2) tham lang biến hóa so với phá quân, thất sát nhỏ lại, lại lực lượng cập tính chất khá lệch hướng tửu sắc tài vận.

7. Nữ mệnh

1. Có ham mê, hơn nữa tại gia sự, nữ công phương diện đặc biệt có lòng, nhưng bất lợi nữ mệnh. Nếu như có sẽ không kiếp, lại tương đối có lợi, nhân không kiếp có thể khiến tham lang tập chính đi tham.

2. Kị sẽ dương, đà, thiên diêu, hồng loan, hàm trì, chủ có cảm tình phong ba.

8. So sánh

Tham lang tọa mệnh

Có nhiều hưởng thụ, cá tính lõi đời khéo đưa đẩy. Từ hoàn cảnh tạo thành. Tự nhiên thành tánh. Có thiên tài vận, nhưng phải phùng đốm lửa, linh tinh hoặc hóa lộc mới có. . Có ham mê hoặc văn nghệ khuynh hướng hoặc tự tiện uống, vui mừng đổ.

Thiên đồng tọa mệnh

Thật tốt hưởng thụ, cá tính nhàn hạ tốt dật. Tự nhiên thành tánh. Đúng tài vận không tốt, tốt nhất vào nghề vi tham mưu nhân tài. Cũng có văn nghệ thưởng thức hơi thở, thả cảm tình phong phú có tư tưởng.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) đa tài đa nghệ, thả nghiện rượu đánh bạc tốt, xã giao khá nhiều, như hướng diễn nghệ giới phát triển có lợi.

(2) dễ dàng đang làm việc ở bên trong gặp được cạnh tranh, thả thân mình cũng thích cạnh tranh.

(3) cả đời dễ có trên phạm vi lớn biến hóa, lấy hoàn cảnh cập cảm tình chiếm đa số.

(4) đúng lục sát, hóa kị có chống lại lực, có thể khiến cho thân mình từ nghiện thanh sắc mà chuyển hướng tài nghệ phát huy.

2. Huynh đệ

(1) huynh đệ nên ở riêng, lâu chỗ tất sinh hiềm khích, thả huynh đệ khác thường ruột thừa người.

(2) trong huynh đệ có cùng cha mẹ ý kiến không hợp người, nhiều nhân không hợp mà rời nhà.

(3) miếu vượng có hai người. Hãm địa cùng cha khác mẹ sinh. Tham lang tử vi có ba người. Tham lang liêm trinh có hai người.

3. Vợ chồng

(1) cổ luận

Ⅰ. Nam mệnh, thê vi trong phong trần nhân, nữ mệnh, phu vi tài tử phong lưu.

Ⅱ. Vợ chồng cũng phòng nhị độ ly dị, cảm tình không ổn định, thêm Tứ Sát có tử biệt, ứng với kết hôn muộn.

(2) gần luận

Ⅰ. Tướng mạo: bên ngoài làm cho người, còn có tài nghệ.

Ⅱ. Ham mê: xã giao nhiều, sung sướng giữa sân nói chuyện làm ăn, cũng đổng giao tế phương pháp.

Ⅲ. Chức nghiệp: cùng văn nghệ, giải trí, ngoại giao có quan hệ, tức đại chúng, văn nghệ, tửu sắc tài văn chương tới kết hợp, như thiết kế, quảng cáo, tác gia, ảnh kịch, trang hoàng, thợ may, món đồ chơi, ăn uống, khách sạn v.v. Thích hợp.

Ⅳ. Biến hóa: không khỏi biến hóa khúc chiết, lại cùng tửu sắc tài vận có quan hệ, nếu cung mệnh, cung phúc đức đều không cát, hoặc tham lang gia sát lúc,

Biến hóa càng sâu.

Ⅴ. Tinh hóa: tham lang, hỏa linh đồng cung, càng có đột phá tính, giai ứng với kết hôn muộn.

4. Đứa con

(1) cá tính mạnh, có lòng háo thắng, dục vọng cao.

(2) tham lang, tử vi có hai người. Tham lang, vũ khúc có ba người. Tham lang, liêm trinh có hai người. Tham lang, thiên cơ có một nhân. Như thêm lục sát chủ tử nữ nhân ít hoặc vô.

5. Tiền tài

(1) tính chất

Ⅰ. Thiện ở quản lý tài sản có tiền tài sử dụng thập phần rộng khắp hiện tượng.

Ⅱ. Không khỏi nhân giao tế xã giao mà tiêu phí, nhưng bản chất vẫn cực kỳ ái tài, dữ thiên đồng bản tính vừa lúc tương phản.

Ⅲ. Thu nhập tiền tài lúc có chứa đầu cơ tính, biến hóa tính, cạnh tranh tính, cũng vì khác phái tài.

(2) tinh hóa

Ⅰ. Đều nghe theo hồng loan, thiên diêu, thiên hỉ, hàm trì, tắm rửa cập lục sát, hóa kị lúc, bị nhân vấn đề tình cảm mà rủi ro.

Ⅱ. Cùng kình dương, đà la, địa không, địa kiếp đồng cung có thể chiếu, không thể làm đầu cơ sinh ý, như cổ phiếu, đánh bạc các loại, tất có tổn thất trọng đại.

Ⅲ. Không sợ hóa kị, ở trên tiền tài đấy tổn thất, sẽ ít.

Ⅳ. Vui mừng tham lang, vũ khúc đồng cung, nhân nhị tinh giai chủ tài, thả vũ khúc khả chế tham lang tới ác, nhưng nhị tinh đều là muộn phát cách.

6. Tật ách

(1) phòng can đảm nhẹ khí, hoa mắt chứng khí hư.

(2) nguyên nhân chính thận tật dẫn phát tới bệnh tim, khí trùng can mà can hỏa vượng.

7. Di chuyển

Yêu kích thích, hướng ra phía ngoài, vui mừng khác phái hoạt động.

8. Nhân tế

Giao du rộng rãi, hành vi phóng đãng là bạn tốt, bình tĩnh tưởng tượng vô tri kỷ.

9. Sự nghiệp

(1) tham lang nhập tài, cung sự nghiệp lúc, ứng với giới tới tham lam.

(2) vào miếu lại thấy hỏa, linh lúc, đi ngược chiều sáng tạo sự nghiệp có độc đáo công lực, nhưng từ sự giải trí, để ý dung, quan võ các loại tính khiêu chiến ngành sản xuất, đều có phát triển, cũng có thể cầm quyền.

(3) tham lang, tử vi có văn có võ.

(4) tham lang lạc hãm theo Quan tất tham, làm không phát.

(5) lạc hãm lại phùng dương, đà, không trung, địa kiếp, tắc hoàn toàn không có phát triển đường sống.

10. Điền trạch

(1) vô tổ nghiệp, năm mới điền sản ít, như lạc hãm càng không.

(2) vào miếu gặp hỏa, linh, nên sản nghiệp tổ tiên. Nhưng năm xưa thỉnh thoảng ứng với phòng cháy tai họa.

(3) tham lang gặp vũ khúc, hóa quyền, hóa khoa lúc tuổi già khả từ đưa sản nghiệp.

11. Phúc đức

Lòng háo thắng mạnh, dục vọng nhiều, có lộc ăn tốt, vào miếu gặp hỏa, linh chủ phúc dày tài chừng.

12. Cha mẹ

Song thân cảm tình phức tạp, dễ có khúc chiết hoặc ý kiến khác nhau.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Chu toàn: ngôi sao này đúng lung lạc xu nịnh đấy ngộ tính cao, sâu đổng thủ đoạn, thanh danh có đống hỗn độn mà lo lắng, cho nên đánh giá không cao. Ngôi sao này hóa lộc, quyền, kị, nhưng không thay đổi khoa, như hóa lộc lúc, thiên cơ hóa kị tri kỹ có hung tượng ẩn sâu, nhân lung lạc phải đến sắc bén, thường thường thập phần ngắn ngủi, nhưng bởi vậy bồi thường kém đánh giá, lại thời gian lâu mà không tiêu diệt, thiện cưng chìu người nhục là có lý.

2. Câu nệ: đẩu số đấy phong lưu màu trượng cùng tử bình đấy thân vượng nói tương tự, như con sinh năm nhân, đà la ở dần, lộc tồn ở mão, dương nhận ở thìn . Nhập cung phúc đức, tử vi thiên tướng thủ, đối cung phá quân, ở thiên la địa võng, tử vi phải chiếu cố phá quân, lại muốn dồn dương nhận dáng vẻ khí thế độc ác, đương nhiên sóng gió trọng đại, nhưng là vẻn vẹn sóng gió lớn, đều không phải là phúc bạc. Đẩu số như kỳ như thuật, không thể một cái một cung luận, dự thi lo đại cục không chảy cố chấp. Lại tỷ như: thái vi phú đạo: tham ở hợi tí, phiếm thủy đào hoa. Nhâm sinh năm, tham tại tí, dương nhận đồng cung, lộc tồn ở hợi, vũ khúc hóa kị ở dần, tử vi cung mệnh, dần vi cung phúc đức, phúc đức vũ khúc hóa kị, là mối họa to lớn cũng biết, cho nên không được câu nệ mỗ tinh chi thành kiến, sẽ hay không hệ thống.

3. Tư dục: y giới mời người nhìn mình bệnh, thuật gia mời người đại tính người nhà mệnh, kết luận sẽ không khác biệt, điên lỵ đầu nhi tử cũng là của mình tốt, bị mà giáo, sơ bất gian thân lý lẽ, đang cầu xin hoàn toàn không có tư tâm thiên vị, nhưng không dễ dàng. Mỗi bản tính của con người bẩm sinh đều không giống nhau, hậu thiên tu dưỡng, như pháp trị giáo dục, đang đối với không thể tự hành trói buộc tính nết nhân cưỡng chế quy phạm, duy trì trật tự xã hội. Như đạo đức giáo dục, chỉ là tại nguyên trong tính cách thêm một tầng trang sức, làm cho không dễ dàng tùy tiện biểu lộ. Tham lang tại cung nào, mỗi năm sinh ra, sẽ có ăn cắp cuồng khuynh hướng, mặc dù bất tận nhưng yêu cầu dục vọng đến thỏa mãn chính mình, trộm đấy cũng không phải nhu yếu phẩm, đây là tính cách, mấu chốt ở tinh lực, đêm trăng tròn tỉ lệ phạm tội đặc biệt cao, mưa phùn là lúc cảm xúc cơn sóng nhỏ nhất. Không biết thiết câu giả tru, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, hai đều đều là thiết, nhỏ tham tiền tài hữu hạn, bé nhỏ không đáng kể, vĩnh viễn bị người không phải chê, lớn tham số lượng rất lớn, được coi là bản lĩnh cao cường, chỉ trích ít người, tán thưởng người nhiều. Từ tung tận hoan vô phương, nhưng phúc đức không giờ lành, sóng gió thật lớn, hối lận liên tiếp sinh, như thế hệ mới mỗi khi “Ta nói ra suy nghĩ của mình “, là đổng “Ta biết ngươi muốn nói cái gì” đấy thâm ý. Dịch kinh bình thường quẻ từ nói: “Lăng bình thường, trinh hung, ký du lợi nhuận.”

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button