Tử vi

Tử vi đấu sổ tới tứ hóa pháp phân loại đoán trước: nhìn người sự, địa vị cùng vận số

Nhìn người sự, địa vị cùng vận số

Lấy mệnh Quan làm gốc Quan, cung quan lộc vi cung mệnh đấy khí số vị, phân tích xem thêm bên trên lễ “Khí số vị phán đoán suy luận pháp” .

Xem cái nào một hạn vận hết sạch màu? Thì nhìn một ít đại nạn của phụ mẫu cung tiến vào can năm sinh hóa lộc tới cung. Xem cái nào một năm sáng rọi? Thì nhìn một năm kia cung phụ mẫu tiến vào can năm sinh hóa lộc tới cung. Nếu muốn xem ai ( hoặc chuyện gì ) mang đến cho ta quang minh? Thì nhìn ai hóa lộc nhập cung phụ mẫu. Tỷ như, phúc đức hóa lộc nhập cha mẹ, biểu hiện được đến tổ hình đấy ấm trợ; di chuyển hóa lộc nhập cha mẹ, biểu hiện xã hội hoặc ra ngoài công tác mang đến quang minh.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tới tứ hóa pháp phân loại đoán trước: nhìn người sự, địa vị cùng vận số

Quan lộc hóa cát nhập mệnh thiên tài phúc quan điền lục cường cung, chủ vận mệnh tốt, mệnh cách cao.

Quan lộc hóa lộc nhập cha mẹ, cả đời tương lai tươi sáng, danh dự cao.

Cung quan lộc hóa kị hướng cha mẹ, cả đời không thỏ Quan tụng thị phi nhiều, đặc biệt văn xương, văn khúc, liêm trinh hóa kị là nhất hung.

Cung phụ mẫu văn xương tự hóa kị, tương đương với kị xung tới lực lượng, tỏ vẻ tiên thiên còn có Quan tụng thị phi đấy số mệnh tồn tại.

Văn xương ở cung tật ách hóa kị hướng cha mẹ, loại này Quan tụng thị phi cùng người sự có quan hệ; văn xương ở cung phụ mẫu hóa kị hướng tật ách, tật ách vi tiền tài cha mẹ của, cho nên loại này Quan tụng thị phi cùng tiền tài có quan hệ.

Quan lộc hóa kị nhập tật ách hướng cha mẹ, đương năm xưa đi đến cung phụ mẫu lúc, Quan tụng thị phi liền sắp phát sinh, thậm chí thất nghiệp đóng cửa.

Niên hạn làm hóa kị hướng tật ách, không phải bị bệnh chính là nơi làm việc thay đổi hoặc đơn vị làm việc kinh tế đình trệ, nếu cung quan lộc có biến động ngôi sao ( như Sát Phá Lang cơ các loại ngôi sao ) tắc chủ công tác thay đổi; nếu mệnh tài cung quan tốt mà cung tật ách kém, thuyết minh thân thể hoặc đơn vị làm việc có vấn đề, phải điều trị thân thể hoặc đổi đơn vị, hoặc chuyển hướng nghề thứ hai, theo tìm cầu đường ra.

Đại nạn cung hóa kị nhập lưu niên đấy cung phúc đức hướng cung tài bạch, thuyết minh năm nay phải rủi ro, nguyên nhân xem cung phúc đức, phúc đức vi ham bên trên xảy ra vấn đề, yêu tốt cái gì xem tinh tình, tỷ như tham lang tinh ham tửu sắc đánh bạc đầu cơ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tới tứ hóa pháp phân loại đoán trước: nhìn người sự, địa vị cùng vận số

Nhìn người sự, địa vị cùng vận số

Lấy mệnh Quan làm gốc Quan, cung quan lộc vi cung mệnh đấy khí số vị, phân tích xem thêm bên trên lễ “Khí số vị phán đoán suy luận pháp” .

Xem cái nào một hạn vận hết sạch màu? Thì nhìn một ít đại nạn của phụ mẫu cung tiến vào can năm sinh hóa lộc tới cung. Xem cái nào một năm sáng rọi? Thì nhìn một năm kia cung phụ mẫu tiến vào can năm sinh hóa lộc tới cung. Nếu muốn xem ai ( hoặc chuyện gì ) mang đến cho ta quang minh? Thì nhìn ai hóa lộc nhập cung phụ mẫu. Tỷ như, phúc đức hóa lộc nhập cha mẹ, biểu hiện được đến tổ hình đấy ấm trợ; di chuyển hóa lộc nhập cha mẹ, biểu hiện xã hội hoặc ra ngoài công tác mang đến quang minh.

Quan lộc hóa cát nhập mệnh thiên tài phúc quan điền lục cường cung, chủ vận mệnh tốt, mệnh cách cao.

Quan lộc hóa lộc nhập cha mẹ, cả đời tương lai tươi sáng, danh dự cao.

Cung quan lộc hóa kị hướng cha mẹ, cả đời không thỏ Quan tụng thị phi nhiều, đặc biệt văn xương, văn khúc, liêm trinh hóa kị là nhất hung.

Cung phụ mẫu văn xương tự hóa kị, tương đương với kị xung tới lực lượng, tỏ vẻ tiên thiên còn có Quan tụng thị phi đấy số mệnh tồn tại.

Văn xương ở cung tật ách hóa kị hướng cha mẹ, loại này Quan tụng thị phi cùng người sự có quan hệ; văn xương ở cung phụ mẫu hóa kị hướng tật ách, tật ách vi tiền tài cha mẹ của, cho nên loại này Quan tụng thị phi cùng tiền tài có quan hệ.

Quan lộc hóa kị nhập tật ách hướng cha mẹ, đương năm xưa đi đến cung phụ mẫu lúc, Quan tụng thị phi liền sắp phát sinh, thậm chí thất nghiệp đóng cửa.

Niên hạn làm hóa kị hướng tật ách, không phải bị bệnh chính là nơi làm việc thay đổi hoặc đơn vị làm việc kinh tế đình trệ, nếu cung quan lộc có biến động ngôi sao ( như Sát Phá Lang cơ các loại ngôi sao ) tắc chủ công tác thay đổi; nếu mệnh tài cung quan tốt mà cung tật ách kém, thuyết minh thân thể hoặc đơn vị làm việc có vấn đề, phải điều trị thân thể hoặc đổi đơn vị, hoặc chuyển hướng nghề thứ hai, theo tìm cầu đường ra.

Đại nạn cung hóa kị nhập lưu niên đấy cung phúc đức hướng cung tài bạch, thuyết minh năm nay phải rủi ro, nguyên nhân xem cung phúc đức, phúc đức vi ham bên trên xảy ra vấn đề, yêu tốt cái gì xem tinh tình, tỷ như tham lang tinh ham tửu sắc đánh bạc đầu cơ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button