Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa khoa ở huynh nô tài phúc tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa khoa cổ luận thuần dương thủy, nay luận chúc mộc. Vi dự thi phần kết ngôi sao, chủ nhã nhặn, quý nhân, khoa danh.

 
Chủ huynh đệ mới học không tệ, lẫn nhau tương hỗ là quý nhân.

 
Các tinh hóa khoa, xin làm theo ở cung mệnh tới giải thích lấy luận huynh đệ.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Chủ được bằng hữu trợ giúp, đại để giai thuộc người có văn hóa, người bạn tốt, thả bản nhân cũng không tổn hại bằng hữu.

 
Cung tài bạch

Khoa tinh nhập tiền tài, vững vàng ít dao động, nói nhiều không nhiều, nói không có cũng không đến nỗi, muốn dùng đều có, mặt ngoài rất tốt xem, giống như một giàu có người.

 
Vô mặt khác hung tinh sát tinh, hóa khoa tới tài vi trong sạch tới tài.

 
Vũ khúc hóa khoa:

Vũ khúc vi tài ngôi sao, hóa khoa tài danh hai lợi nhuận, an ổn có thể thủ. Nên tráng niên sau phát, nhất định thủ được.

 
Tử vi hóa khoa:

Chủ quý nhân, công môn tới tài an ổn còn có quý nhân tương trợ. Ở tiền tài chiếu phúc đức, đúng cung phúc đức có có lực giải tai ách.

 
Văn xương hóa khoa:

Thường có trả góp tình hình, gia sát kị dễ phát sinh trả vé.

 
Thiên cơ hóa khoa:

Vừa với sổ tiền mặt, tính toán trương mục đấy công tác, như kế toán viên cao cấp, kế toán, xuất nạp. Ở trong tay lưu động tiền tài thật nhiều, vừa với xử lý vốn lưu động.

 
Hữu bật hóa khoa:

Chủ được quý nhân tương trợ, với thu lợi, mượn tiền bên trên, có thể đạt thành mục đích.

 
Thiên lương hóa khoa:

Nhiều tặng cho cho, vô luận ngươi tặng người, hoặc nhân tiễn ngươi, thuộc không làm mà hưởng hoặc cứu tế người khác. Thái Âm hóa khoa ( can canh, can quý cùng luận ). Nhân nữ nhân đắc tài, Thái Âm vượng thủ vi giàu có, thất huy tắc đủ dùng mà thôi. Thường có nhỏ bút ám tài tiến vào, không liệt kê trướng.

 
Văn khúc hóa khoa:

Tham chiếu văn xương hóa khoa.

 
Tả phụ hóa khoa:

Tham chiếu hữu bật hóa khoa, riêng chỉ hữu bật vi ám trợ, gián tiếp, tả phụ vi rõ ràng trợ, trực tiếp.

 
Cung phúc đức

Nỗi lòng yên ổn, kinh doanh cũng không dễ mệt tiễn.

 
Hưởng thụ không tệ, nếu có tiết chế, liệu cơm gắp mắm.

 
Đối với hứng thú việc, sẽ xâm nhập nghiên cứu, có tương đương trình độ ý kiến hiểu.

 
Tử vi hóa khoa, có có lực giải tai ách.

 
Thiên cơ hóa khoa, tư tưởng linh hoạt, thích biến báo, ham thích triết học, âm dương học.

 
Thái Âm hóa khoa lạc hãm ( tức thất huy ), có hoa đào.

 
Thiên lương hóa khoa, nhiều trưởng bối tương chiếu phất, có người lớn tuổi duyên phân.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa khoa ở huynh nô tài phúc tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa khoa cổ luận thuần dương thủy, nay luận chúc mộc. Vi dự thi phần kết ngôi sao, chủ nhã nhặn, quý nhân, khoa danh.

 
Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ mới học không tệ, lẫn nhau tương hỗ là quý nhân.

 
Các tinh hóa khoa, xin làm theo ở cung mệnh tới giải thích lấy luận huynh đệ.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Chủ được bằng hữu trợ giúp, đại để giai thuộc người có văn hóa, người bạn tốt, thả bản nhân cũng không tổn hại bằng hữu.

 
Cung tài bạch

Khoa tinh nhập tiền tài, vững vàng ít dao động, nói nhiều không nhiều, nói không có cũng không đến nỗi, muốn dùng đều có, mặt ngoài rất tốt xem, giống như một giàu có người.

 
Vô mặt khác hung tinh sát tinh, hóa khoa tới tài vi trong sạch tới tài.

 
Vũ khúc hóa khoa:

Vũ khúc vi tài ngôi sao, hóa khoa tài danh hai lợi nhuận, an ổn có thể thủ. Nên tráng niên sau phát, nhất định thủ được.

 
Tử vi hóa khoa:

Chủ quý nhân, công môn tới tài an ổn còn có quý nhân tương trợ. Ở tiền tài chiếu phúc đức, đúng cung phúc đức có có lực giải tai ách.

 
Văn xương hóa khoa:

Thường có trả góp tình hình, gia sát kị dễ phát sinh trả vé.

 
Thiên cơ hóa khoa:

Vừa với sổ tiền mặt, tính toán trương mục đấy công tác, như kế toán viên cao cấp, kế toán, xuất nạp. Ở trong tay lưu động tiền tài thật nhiều, vừa với xử lý vốn lưu động.

 
Hữu bật hóa khoa:

Chủ được quý nhân tương trợ, với thu lợi, mượn tiền bên trên, có thể đạt thành mục đích.

 
Thiên lương hóa khoa:

Nhiều tặng cho cho, vô luận ngươi tặng người, hoặc nhân tiễn ngươi, thuộc không làm mà hưởng hoặc cứu tế người khác. Thái Âm hóa khoa ( can canh, can quý cùng luận ). Nhân nữ nhân đắc tài, Thái Âm vượng thủ vi giàu có, thất huy tắc đủ dùng mà thôi. Thường có nhỏ bút ám tài tiến vào, không liệt kê trướng.

 
Văn khúc hóa khoa:

Tham chiếu văn xương hóa khoa.

 
Tả phụ hóa khoa:

Tham chiếu hữu bật hóa khoa, riêng chỉ hữu bật vi ám trợ, gián tiếp, tả phụ vi rõ ràng trợ, trực tiếp.

 
Cung phúc đức

Nỗi lòng yên ổn, kinh doanh cũng không dễ mệt tiễn.

 
Hưởng thụ không tệ, nếu có tiết chế, liệu cơm gắp mắm.

 
Đối với hứng thú việc, sẽ xâm nhập nghiên cứu, có tương đương trình độ ý kiến hiểu.

 
Tử vi hóa khoa, có có lực giải tai ách.

 
Thiên cơ hóa khoa, tư tưởng linh hoạt, thích biến báo, ham thích triết học, âm dương học.

 
Thái Âm hóa khoa lạc hãm ( tức thất huy ), có hoa đào.

 
Thiên lương hóa khoa, nhiều trưởng bối tương chiếu phất, có người lớn tuổi duyên phân.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button