Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa khoa ở phụ tật phu Quan tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
 
Cung phu thê

Chủ thân gia trong sạch, phối ngẫu gia thế cũng trong sạch.

 
Vợ chồng tương hỗ là quý nhân, phối ngẫu xinh đẹp phong nhã, nữ mệnh không nên.

 
Phối ngẫu góc thích sĩ diện, không cố ý mua thức ăn, không dám ở trong nhà mời người ăn cơm rau dưa, không có mặc tự mình công nhận ăn mặc, không dám ra ngoài.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Sự nghiệp vững vàng, buôn bán nhỏ mà thôi, là thích hợp đi làm mệnh cách.

 
Vũ khúc hóa khoa:

Nên quan võ, giới tài chính, được cả danh và lợi .

 
Tử vi hóa khoa:

Nên nhân viên chính phủ. Nếu tự hành gây dựng sự nghiệp, nên chỉ cùng nhà nước có quan hệ tới sinh ý, nhược vô trái, phải đều nghe theo, buôn bán nhỏ mà thôi.

 
Văn xương hoặc văn khúc hóa khoa:

Nên đi học thuật lộ tuyến, có sáng kiến, có danh tiếng.

 
Thiên cơ hóa khoa:

Giỏi về tìm cách sự nghiệp, nhiều ý tưởng, tái sinh bán cân não đấy công tác. Vụ lợi cuộc thi, lên chức.

 
Tả phụ hoặc hữu bật hóa khoa:

Ở trên sự nghiệp, lấy được trợ đặc biệt nhiều .

 
Thiên lương hóa khoa:

Chủ thanh danh, không chủ thực quyền, nên văn chức lộ tuyến.

 
Thái Âm hóa khoa ( can canh, can quý cùng luận ):

Hòa hợp quản lý tài sản, nếu như mất huy, hòa hợp quản lý tài sản nhưng không có hứng thú. Phối ngẫu vui mừng giấu tiền để dành.

 
Cung phụ mẫu

Thái độ làm người thông minh, hiếu học.

 
Được cha mẹ tới yêu thương cùng giáo hóa.

 
Cung tật ách

Chủ quý nhân, ít bệnh tật, có quý nhân hiểu nạn.

 
Chủ thân phẩm thon thả, phong độ tốt, tâm địa thiện lương.

 
Tử vi hóa khoa nhập tật ách, đại quý nhân, nhị tinh đều có thể hiểu nạn, thân thể khỏe mạnh, dù có tai nạn bệnh tật, chắc chắn quý nhân cứu hiểu.

 
Thiên cơ hóa khoa lại chủ vui mừng tôn giáo, âm dương học, triết học.

 
Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hóa khoa giai chủ hiểu nạn.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa khoa ở phụ tật phu Quan tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa khoa cổ luận thuần dương thủy, nay luận chúc mộc. Vi dự thi phần kết ngôi sao, chủ nhã nhặn, quý nhân, khoa danh.

 
Cung phu thê

Chủ thân gia trong sạch, phối ngẫu gia thế cũng trong sạch.

 
Vợ chồng tương hỗ là quý nhân, phối ngẫu xinh đẹp phong nhã, nữ mệnh không nên.

 
Phối ngẫu góc thích sĩ diện, không cố ý mua thức ăn, không dám ở trong nhà mời người ăn cơm rau dưa, không có mặc tự mình công nhận ăn mặc, không dám ra ngoài.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Sự nghiệp vững vàng, buôn bán nhỏ mà thôi, là thích hợp đi làm mệnh cách.

 
Vũ khúc hóa khoa:

Nên quan võ, giới tài chính, được cả danh và lợi .

 
Tử vi hóa khoa:

Nên nhân viên chính phủ. Nếu tự hành gây dựng sự nghiệp, nên chỉ cùng nhà nước có quan hệ tới sinh ý, nhược vô trái, phải đều nghe theo, buôn bán nhỏ mà thôi.

 
Văn xương hoặc văn khúc hóa khoa:

Nên đi học thuật lộ tuyến, có sáng kiến, có danh tiếng.

 
Thiên cơ hóa khoa:

Giỏi về tìm cách sự nghiệp, nhiều ý tưởng, tái sinh bán cân não đấy công tác. Vụ lợi cuộc thi, lên chức.

 
Tả phụ hoặc hữu bật hóa khoa:

Ở trên sự nghiệp, lấy được trợ đặc biệt nhiều .

 
Thiên lương hóa khoa:

Chủ thanh danh, không chủ thực quyền, nên văn chức lộ tuyến.

 
Thái Âm hóa khoa ( can canh, can quý cùng luận ):

Hòa hợp quản lý tài sản, nếu như mất huy, hòa hợp quản lý tài sản nhưng không có hứng thú. Phối ngẫu vui mừng giấu tiền để dành.

 
Cung phụ mẫu

Thái độ làm người thông minh, hiếu học.

 
Được cha mẹ tới yêu thương cùng giáo hóa.

 
Cung tật ách

Chủ quý nhân, ít bệnh tật, có quý nhân hiểu nạn.

 
Chủ thân phẩm thon thả, phong độ tốt, tâm địa thiện lương.

 
Tử vi hóa khoa nhập tật ách, đại quý nhân, nhị tinh đều có thể hiểu nạn, thân thể khỏe mạnh, dù có tai nạn bệnh tật, chắc chắn quý nhân cứu hiểu.

 
Thiên cơ hóa khoa lại chủ vui mừng tôn giáo, âm dương học, triết học.

 
Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hóa khoa giai chủ hiểu nạn.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button