Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở mệnh thiên tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Cung mệnh

Chủ nhân duyến tốt, vô tư một loại, trí tuệ cao, tài ăn nói tốt, có ăn lộc, đối với người đa tình, vui mừng trả giá.

Liêm trinh hóa lộc:

Chủ quyền uy, càng có năng lực lãnh đạo, có thể làm cho nhân phục tòng cùng duy trì, làm việc thuận lợi. Lại chủ hoa đào, liêm trinh nếu không hóa lộc, hoa đào không rõ ràng, một hóa ghi âm, hoa đào theo đồng loạt đến. Hành hạn phùng tới, các loại nghi nan vấn đề, khả thuận lợi giải quyết, thả chủ có thai khánh, phùng sát chủ cảm tình dây dưa.

Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ thông minh, trí tuệ, tư tưởng nhanh nhẹn, liên tưởng lực phong phú. Nhiệt tình yêu thương tôn giáo, âm dương học, triết học.

Thiên đồng hóa lộc:

Chủ hiểu nạn, phúc khí, nhưng chủ vận khí tốt, cũng không có hành động, cũng có lười nhác tới tệ nạn.

Thái Âm hóa lộc:

Chủ lộc khố, tài khố, an nhàn, nhưng vô có lực giải tai ách.

Tham lang hóa lộc:

Vi hoa đào, thọ tinh, tài ngôi sao, lại chủ thông minh. Sở chủ tới tài vi thiên tài, có đầu cơ tính chất.

Vũ khúc hóa lộc:

Vi chính tài ngôi sao, chủ tài. Hóa lộc nhập mệnh, thái độ làm người cá tính kiên cường, thả giỏi về kiếm tiền.

Thái dương hóa lộc:

Chủ lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Nếu làm thuê với nhân giả, cũng vì chưởng thực quyền đứng đầu quản giai cấp. Nữ mệnh không nên.

Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tài ăn nói tốt, có lộc ăn tốt, lấy miệng vi nghiệp, nói chuyện kiếm tiền. Cánh cửa cực lớn hóa lộc cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, không nên nữ mệnh, tất chủ thủy tính dương hoa.

Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm không chủ tài, có nạn khả giải, lại chủ Phúc Thọ. Nói chuyện hòa hợp tẫn, thiên hạ không có gì không hiểu sự.

Phá quân hóa lộc:

Chủ biến thiên nhiều cơ hội, chủ vợ chồng, đứa con, phương diện giao hữu có chỗ lợi.

 
Cung thiên di

Chủ xuất ngoại được quý, bên ngoài có quý nhân, thân mình nhân duyên tốt. Xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền, bản nhân góc cẩu thả.

Liêm trinh hóa lộc:

Chủ xuất ngoại được khác phái trợ giúp, thả khác phái duyến dày. Hạn vận phùng liêm trinh ở di chuyển, có thai khánh hoặc gặp ở ngoài.

Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ đi xa, chuyển nhà, đến xa xa giành chính quyền loại tình cảm sự.

Thiên đồng hóa lộc:

Chủ bên ngoài có hưởng thụ, thái độ làm người lạc quan, nhưng không quá tiến thủ.

Thái Âm hóa lộc:

Thích du lịch, tiếp cận thiên nhiên, nhân Thái Âm làm ruộng chủ nhà, ngươi thích lấy bên ngoài làm ruộng trạch.

Tham lang hóa lộc:

Chủ thông minh, xuất ngoại được hoan nghênh, thường có rượu thực, hoa đào khó tránh khỏi.

Vũ khúc hóa lộc:

Chủ ngoại trở ra tài lộc.

Thái dương hóa lộc:

Chủ thanh danh, vui mừng xa du; nếu làm thuê đi làm người có làm chủ quản cách, cũng chưởng thực quyền.

Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tài ăn nói, có lộc ăn. Vui mừng ngoại giao, tranh cãi.

Thiên lương hóa lộc:

Chủ xuất ngoại rất hiếm có trưởng bối trợ giúp quan ái.

Phá quân hóa lộc:

Chủ bên ngoài chi tiêu lớn, vừa vui ra ngoài tiêu phí.

Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giỏi giao thiệp, bằng hữu nhiều, xã giao nhiều, bằng hữu giúp đỡ nhiều, bản nhân đối với bằng hữu đa tình. Góc sẽ hưởng thụ, khó tránh khỏi có chút nợ phong lưu, cùng với phong tình bức tranh.

Liêm trinh hóa lộc:

Chủ cùng bạn xã giao, khó tránh khỏi tửu sắc, đánh bạc, bằng hữu cũng hơn nửa là cuồng vọng người.

Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ cùng bạn bằng cơ duyên nhận thức, mà lẫn nhau ưu ái, phần lớn vi tuổi xấp xỉ tới nam tính.

Thiên đồng hóa lộc:

Chủ cùng bạn giao, vui đùa hưởng phúc mà thôi.

Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng bạn hưởng thụ, chú ý bằng hữu. Nam mệnh lại chủ hoa đào, nữ nhân duyên, phong lưu, cũng có con gái nhân chi trợ.

Tham lang hóa lộc:

Chủ khẳng khái hiếu khách, thường mời khách. Cũng chủ hưởng thụ, phong lưu, hoa đào.

Vũ khúc hóa lộc:

Cùng bạn giao tế, xã giao, hưởng lạc, giai vì tiền tài sự.

Thái dương hóa lộc:

Chủ giao tế xã giao, lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, hoặc chính là hợp tác sự nghiệp.

Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn, ăn lộc tới xã giao, cùng bạn đàm nói khoái trá.

Thiên lương hóa lộc:

Đúng lớn tuổi chính là bằng hữu góc kính trọng, cũng chịu trợ giúp. Nhưng cần phòng thổi phồng tới bằng hữu, sát kị phá tan, dễ bị liên lụy.

Phá quân hóa lộc:

Có nhân duyên, bằng hữu trợ giúp lực lớn.

Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Công tác thoải mái, cũng có thể kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp thuận lợi. Nếu sát tinh phá tan, làm việc góc không thể chuyên tâm, thích công việc nhẹ nhõm, không kiên nhẫn chuyên nhất ngành sản xuất đau khổ làm thật làm.

Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh làm quan lộc chủ, chủ làm việc trôi chảy, lại chủ quyền trách. Hóa lộc chủ hoa đào, nếu cung thân ở Quan lộc, hoa đào càng dữ dội hơn, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

Thiên cơ hóa ghi âm:

Giỏi về kiếm lấy trí tuệ tài, bằng trí tuệ gây dựng sự nghiệp. Cùng hung tinh sát tinh câu, có hoa không quả, thiên kiều kỹ năng.

Thiên đồng hóa lộc:

Không tốt. Chủ bản nhân vô gì hành động, chỉ trông vào phúc vận, rất ít có thể khai sáng đấy, dày nguyên nhân.

Thái Âm hóa lộc:

Nam mệnh chủ thái thái hiền lành, nhưng vì nữ nhân lão bản. Cũng có một loại khả năng, có một khác thái thái Mịa chưởng sự nghiệp, nhân vợ chồng chủ nội thê, Quan lộc chủ ngoại thê. Nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Thái Âm vượng thủ, sự nghiệp trôi chảy; thất huy, chủ vãn thành.

Tham lang hóa lộc:

Chủ thiên tài, hơi đầu cơ tính, giải trí tính. Công tác trường hợp ở bên trong, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc hóa lộc nhập cung quan lộc chủ tài, công tác trôi chảy. Trên sự nghiệp tiền tài ra vào trôi chảy như ý, hoặc làm cùng tài chính có quan hệ chức vụ ắt hoặc sự nghiệp.

Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ có lão bản cách, thả ủng thực quyền, dù cho là dân đi làm, cũng vì có quyền lực đứng đầu quản. Nữ mệnh chủ tiên sinh sở làm, khả gây dựng sự nghiệp vi lão bản, hoặc là công dân doanh cơ cấu chủ quản.

Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ lấy miệng vi nghiệp, tranh luận chức vụ, văn hóa truyền bá người là. Nhân hoàn cảnh làm việc tới quan hệ, thường có có lộc ăn.

Thiên lương hóa lộc:

Chịu thủ trưởng ân sủng, đề bạt, nên địa vị cao. Rất hiếm có người lớn tuổi tới phúc ấm, chiếu cố.

Phá quân hóa lộc:

Có thể được phối ngẫu trợ giúp, sứ công tác, sự nghiệp trôi chảy.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở mệnh thiên tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tài lộc, quý nhân.

 
Cung mệnh

Chủ nhân duyến tốt, vô tư một loại, trí tuệ cao, tài ăn nói tốt, có ăn lộc, đối với người đa tình, vui mừng trả giá.

Liêm trinh hóa lộc:

Chủ quyền uy, càng có năng lực lãnh đạo, có thể làm cho nhân phục tòng cùng duy trì, làm việc thuận lợi. Lại chủ hoa đào, liêm trinh nếu không hóa lộc, hoa đào không rõ ràng, một hóa ghi âm, hoa đào theo đồng loạt đến. Hành hạn phùng tới, các loại nghi nan vấn đề, khả thuận lợi giải quyết, thả chủ có thai khánh, phùng sát chủ cảm tình dây dưa.

Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ thông minh, trí tuệ, tư tưởng nhanh nhẹn, liên tưởng lực phong phú. Nhiệt tình yêu thương tôn giáo, âm dương học, triết học.

Thiên đồng hóa lộc:

Chủ hiểu nạn, phúc khí, nhưng chủ vận khí tốt, cũng không có hành động, cũng có lười nhác tới tệ nạn.

Thái Âm hóa lộc:

Chủ lộc khố, tài khố, an nhàn, nhưng vô có lực giải tai ách.

Tham lang hóa lộc:

Vi hoa đào, thọ tinh, tài ngôi sao, lại chủ thông minh. Sở chủ tới tài vi thiên tài, có đầu cơ tính chất.

Vũ khúc hóa lộc:

Vi chính tài ngôi sao, chủ tài. Hóa lộc nhập mệnh, thái độ làm người cá tính kiên cường, thả giỏi về kiếm tiền.

Thái dương hóa lộc:

Chủ lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Nếu làm thuê với nhân giả, cũng vì chưởng thực quyền đứng đầu quản giai cấp. Nữ mệnh không nên.

Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tài ăn nói tốt, có lộc ăn tốt, lấy miệng vi nghiệp, nói chuyện kiếm tiền. Cánh cửa cực lớn hóa lộc cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, không nên nữ mệnh, tất chủ thủy tính dương hoa.

Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm không chủ tài, có nạn khả giải, lại chủ Phúc Thọ. Nói chuyện hòa hợp tẫn, thiên hạ không có gì không hiểu sự.

Phá quân hóa lộc:

Chủ biến thiên nhiều cơ hội, chủ vợ chồng, đứa con, phương diện giao hữu có chỗ lợi.

 
Cung thiên di

Chủ xuất ngoại được quý, bên ngoài có quý nhân, thân mình nhân duyên tốt. Xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền, bản nhân góc cẩu thả.

Liêm trinh hóa lộc:

Chủ xuất ngoại được khác phái trợ giúp, thả khác phái duyến dày. Hạn vận phùng liêm trinh ở di chuyển, có thai khánh hoặc gặp ở ngoài.

Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ đi xa, chuyển nhà, đến xa xa giành chính quyền loại tình cảm sự.

Thiên đồng hóa lộc:

Chủ bên ngoài có hưởng thụ, thái độ làm người lạc quan, nhưng không quá tiến thủ.

Thái Âm hóa lộc:

Thích du lịch, tiếp cận thiên nhiên, nhân Thái Âm làm ruộng chủ nhà, ngươi thích lấy bên ngoài làm ruộng trạch.

Tham lang hóa lộc:

Chủ thông minh, xuất ngoại được hoan nghênh, thường có rượu thực, hoa đào khó tránh khỏi.

Vũ khúc hóa lộc:

Chủ ngoại trở ra tài lộc.

Thái dương hóa lộc:

Chủ thanh danh, vui mừng xa du; nếu làm thuê đi làm người có làm chủ quản cách, cũng chưởng thực quyền.

Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tài ăn nói, có lộc ăn. Vui mừng ngoại giao, tranh cãi.

Thiên lương hóa lộc:

Chủ xuất ngoại rất hiếm có trưởng bối trợ giúp quan ái.

Phá quân hóa lộc:

Chủ bên ngoài chi tiêu lớn, vừa vui ra ngoài tiêu phí.

Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giỏi giao thiệp, bằng hữu nhiều, xã giao nhiều, bằng hữu giúp đỡ nhiều, bản nhân đối với bằng hữu đa tình. Góc sẽ hưởng thụ, khó tránh khỏi có chút nợ phong lưu, cùng với phong tình bức tranh.

Liêm trinh hóa lộc:

Chủ cùng bạn xã giao, khó tránh khỏi tửu sắc, đánh bạc, bằng hữu cũng hơn nửa là cuồng vọng người.

Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ cùng bạn bằng cơ duyên nhận thức, mà lẫn nhau ưu ái, phần lớn vi tuổi xấp xỉ tới nam tính.

Thiên đồng hóa lộc:

Chủ cùng bạn giao, vui đùa hưởng phúc mà thôi.

Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng bạn hưởng thụ, chú ý bằng hữu. Nam mệnh lại chủ hoa đào, nữ nhân duyên, phong lưu, cũng có con gái nhân chi trợ.

Tham lang hóa lộc:

Chủ khẳng khái hiếu khách, thường mời khách. Cũng chủ hưởng thụ, phong lưu, hoa đào.

Vũ khúc hóa lộc:

Cùng bạn giao tế, xã giao, hưởng lạc, giai vì tiền tài sự.

Thái dương hóa lộc:

Chủ giao tế xã giao, lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, hoặc chính là hợp tác sự nghiệp.

Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn, ăn lộc tới xã giao, cùng bạn đàm nói khoái trá.

Thiên lương hóa lộc:

Đúng lớn tuổi chính là bằng hữu góc kính trọng, cũng chịu trợ giúp. Nhưng cần phòng thổi phồng tới bằng hữu, sát kị phá tan, dễ bị liên lụy.

Phá quân hóa lộc:

Có nhân duyên, bằng hữu trợ giúp lực lớn.

Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Công tác thoải mái, cũng có thể kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp thuận lợi. Nếu sát tinh phá tan, làm việc góc không thể chuyên tâm, thích công việc nhẹ nhõm, không kiên nhẫn chuyên nhất ngành sản xuất đau khổ làm thật làm.

Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh làm quan lộc chủ, chủ làm việc trôi chảy, lại chủ quyền trách. Hóa lộc chủ hoa đào, nếu cung thân ở Quan lộc, hoa đào càng dữ dội hơn, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

Thiên cơ hóa ghi âm:

Giỏi về kiếm lấy trí tuệ tài, bằng trí tuệ gây dựng sự nghiệp. Cùng hung tinh sát tinh câu, có hoa không quả, thiên kiều kỹ năng.

Thiên đồng hóa lộc:

Không tốt. Chủ bản nhân vô gì hành động, chỉ trông vào phúc vận, rất ít có thể khai sáng đấy, dày nguyên nhân.

Thái Âm hóa lộc:

Nam mệnh chủ thái thái hiền lành, nhưng vì nữ nhân lão bản. Cũng có một loại khả năng, có một khác thái thái Mịa chưởng sự nghiệp, nhân vợ chồng chủ nội thê, Quan lộc chủ ngoại thê. Nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Thái Âm vượng thủ, sự nghiệp trôi chảy; thất huy, chủ vãn thành.

Tham lang hóa lộc:

Chủ thiên tài, hơi đầu cơ tính, giải trí tính. Công tác trường hợp ở bên trong, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc hóa lộc nhập cung quan lộc chủ tài, công tác trôi chảy. Trên sự nghiệp tiền tài ra vào trôi chảy như ý, hoặc làm cùng tài chính có quan hệ chức vụ ắt hoặc sự nghiệp.

Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ có lão bản cách, thả ủng thực quyền, dù cho là dân đi làm, cũng vì có quyền lực đứng đầu quản. Nữ mệnh chủ tiên sinh sở làm, khả gây dựng sự nghiệp vi lão bản, hoặc là công dân doanh cơ cấu chủ quản.

Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ lấy miệng vi nghiệp, tranh luận chức vụ, văn hóa truyền bá người là. Nhân hoàn cảnh làm việc tới quan hệ, thường có có lộc ăn.

Thiên lương hóa lộc:

Chịu thủ trưởng ân sủng, đề bạt, nên địa vị cao. Rất hiếm có người lớn tuổi tới phúc ấm, chiếu cố.

Phá quân hóa lộc:

Có thể được phối ngẫu trợ giúp, sứ công tác, sự nghiệp trôi chảy.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button