Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở phụ tật tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở phụ tật tuyến

 
Cung tật ách

Tâm tính lạc quan, lòng thoải mái thân thể béo mập, là mập dáng người, số ít phân người đã trung niên mới béo phì. Chủ nhân sâu duyến, làm cho người ta càng xem càng thích. Chủ nhân tham sắc dục mạnh, tính nhu cầu nhiều.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Thiên chủ hoa đào, tính nhu cầu.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thiên chủ trí tuệ, làm việc lo lắng chu đáo chặt chẽ hòa hợp.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Mập mạp phúc tướng, chủ thọ lại chủ hiểu nạn; thiên đồng hóa lộc vui mừng nhập tật ách, có nguy nan khả giải.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, Thái Âm thất huy tắc lòng có buồn khổ, lại thường tự mình tìm giải thích, giải khai tâm kết.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ hiểu nạn, lại chủ thọ, lại chủ hoa đào, bản nhân muốn hoa đào, nhân tham sắc dục mạnh nguyên nhân.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ ngoài mềm trong cứng người.

 
Thái dương hóa lộc:

Tuyệt không lão bản mệnh cách. Tâm địa quang minh, được chăng hay chớ, không quá so đo.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn không tệ. Duy nữ mệnh không nên cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, dương nước hoa tính.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ thọ, chủ ấm, chủ hiểu nạn. Cho nên thân thể khỏe mạnh, rất hiếm có trưởng bối trợ giúp, gặp hung nạn khả giải.

 
Phá quân hóa lộc:

Thích tiêu phí.

 
Cung phụ mẫu

Cùng cha mẹ duyến sâu, phàm trưởng bối đều rất quan ái. Chủ bản nhân thông minh, cũng hiếu kính cha mẹ, trưởng bối.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ trưởng bối duyến, thả khác phái người càng sâu.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ trưởng bối duyến, lại chủ trí tuệ cao, cân não linh hoạt. Trưởng bối thiên chủ nam tính.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu chiếu cố.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cha mẹ duyến khá sâu dày.

 
Tham lang hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu có thọ, bản nhân thông minh.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu duyến, cha mẹ cá tính góc cương, rất biết kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Họ Chủ Phụ duyến khá sâu. Lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, treo danh mà thôi, hoặc bang nhân làm công văn, hiệp bàn công việc.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Cùng cha mẹ thực có lời nói, đặc biệt mẫu thân là nhất. Lại chủ bản nhân tài ăn nói không tệ, có lộc ăn cũng tốt.

 
Thiên lương hóa lộc:

Ấm ngôi sao hóa lộc nhập cha mẹ, chịu cha mẹ tới ấm càng sâu.

 
Phá quân hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu hao phí.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở phụ tật tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

 
Cung tật ách

Tâm tính lạc quan, lòng thoải mái thân thể béo mập, là mập dáng người, số ít phân người đã trung niên mới béo phì. Chủ nhân sâu duyến, làm cho người ta càng xem càng thích. Chủ nhân tham sắc dục mạnh, tính nhu cầu nhiều.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Thiên chủ hoa đào, tính nhu cầu.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thiên chủ trí tuệ, làm việc lo lắng chu đáo chặt chẽ hòa hợp.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Mập mạp phúc tướng, chủ thọ lại chủ hiểu nạn; thiên đồng hóa lộc vui mừng nhập tật ách, có nguy nan khả giải.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, Thái Âm thất huy tắc lòng có buồn khổ, lại thường tự mình tìm giải thích, giải khai tâm kết.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ hiểu nạn, lại chủ thọ, lại chủ hoa đào, bản nhân muốn hoa đào, nhân tham sắc dục mạnh nguyên nhân.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ ngoài mềm trong cứng người.

 
Thái dương hóa lộc:

Tuyệt không lão bản mệnh cách. Tâm địa quang minh, được chăng hay chớ, không quá so đo.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn không tệ. Duy nữ mệnh không nên cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, dương nước hoa tính.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ thọ, chủ ấm, chủ hiểu nạn. Cho nên thân thể khỏe mạnh, rất hiếm có trưởng bối trợ giúp, gặp hung nạn khả giải.

 
Phá quân hóa lộc:

Thích tiêu phí.

 
Cung phụ mẫu

Cùng cha mẹ duyến sâu, phàm trưởng bối đều rất quan ái. Chủ bản nhân thông minh, cũng hiếu kính cha mẹ, trưởng bối.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ trưởng bối duyến, thả khác phái người càng sâu.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ trưởng bối duyến, lại chủ trí tuệ cao, cân não linh hoạt. Trưởng bối thiên chủ nam tính.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu chiếu cố.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cha mẹ duyến khá sâu dày.

 
Tham lang hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu có thọ, bản nhân thông minh.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu duyến, cha mẹ cá tính góc cương, rất biết kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Họ Chủ Phụ duyến khá sâu. Lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, treo danh mà thôi, hoặc bang nhân làm công văn, hiệp bàn công việc.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Cùng cha mẹ thực có lời nói, đặc biệt mẫu thân là nhất. Lại chủ bản nhân tài ăn nói không tệ, có lộc ăn cũng tốt.

 
Thiên lương hóa lộc:

Ấm ngôi sao hóa lộc nhập cha mẹ, chịu cha mẹ tới ấm càng sâu.

 
Phá quân hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu hao phí.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button