Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở tài phúc tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở tài phúc tuyến

 
Cung tài bạch

Hóa lộc mới tiền tài so với ở cung mệnh tốt, chủ tự mình có năng lực kiếm rất nhiều tiễn, kiếm tiền dễ dàng, còn có thiên tài vận. Đây hóa lộc chủ tài, tiên thiên mang tới; chủ quý nhân giúp ngươi kiếm tiền, tiên thiên chú định. Phải không sợ không có tiền dùng mệnh cách.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh là Quan lộc chủ, hóa lộc nhập tiền tài, chủ làm việc, kiếm tiền thuận lợi. Đại khái là nhà nước cơ cấu tới tiền tài, không sợ bị ngã trướng, tài nguyên vững chắc, tự mình có quyền lực chi phối thu chi. Sẽ hoa đào ngôi sao, có thể muốn kiếm chút hoa đào tài, hoặc hao tổn chút hoa đào tài, tài chi tiến ra bao nhiêu cùng hoa đào có điểm quan hệ.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thiên cơ là động tinh, trí tuệ ngôi sao, không phải tài ngôi sao; hóa lộc lúc, tiền tài lưu động tính lớn, gặp cát tắc tiến nhanh đại xuất, gặp hung tức là qua tay xem qua tới tài. Hương vị bên trên, tiền tài lưu động lớn, tiến trí tuệ ngôi sao liền động đầu óc để nó đi ra ngoài, dùng ở mọi phương diện. Thiên cơ tới tài, không có nhàn trí chi tiền mặt.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Có tiền có thể hưởng mà thôi, chủ nhân không có hành động hoặc lười với kiếm tiền. Thiên đồng không mừng hóa lộc.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tài khố, tài từ phương xa tới, tài chính và kinh tế khác phái trợ giúp mà được. Nam mệnh chủ rất hiếm có nữ tính trợ giúp kiếm tiền, nữ mệnh chủ có lão bản cách, có thực quyền. Thái Âm nhập tài khố, vô sát hướng, vượng cung cố thủ, tài phú vô số; nếu sát kị phá tan, tiến nhanh tài, đại phá tài, nhân Thái Âm vô có lực giải tai ách.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ tài, có thể như nguyện kiếm tiền. Lại kiếm tiền trong quá trình, tránh không được mời khách xã giao, chầu mặn, mang hoa đào tính chất. Lại chủ thiên tài vận, hơi đầu cơ tính. Như thương nhân ở giữa đánh cuộc bác tình hình cũng thuộc tới.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc vi chính tài ngôi sao, đang ngồi tiền tài lại hóa lộc, cống bên trên nở hoa thêm một đài, cả đời không nợ tiền tài, kiếm tiền có một bộ.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ lão bản cách, còn có thực quyền. Thái dương hóa lộc, mưu tài quản lý tài sản đều có một bộ, lại rất biết tiêu tiền, thái dương sĩ diện nguyên nhân. Thái dương nếu lạc hãm, tức nhập thất huy cung vị, góc vất vả, nhưng cũng hòa hợp mưu hòa hợp quản lý tài sản, chính là thái độ làm người mưu tài quản lý tài sản, cẩn thận tỉ mỉ, đối với mình như thế đấy tiền tài không thèm để ý.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Cánh cửa cực lớn tới hóa lộc, lấy tranh luận mà được, dùng miệng kiếm. Như bán không khí chính là MC, đúng lý hợp tình luận người phi ta là đấy luật sư, quan toà, cùng người đấu thầu, so giá đấy lái buôn, nhân viên bán hàng, người đại diện, người trung gian. Cánh cửa cực lớn không chủ tài, cho nên cần lấy miệng tranh luận nhập tài.

 
Thiên lương hóa lộc:

Thiên lương chủ ấm không chủ tài, hóa lộc nãi chịu bề trên phúc ấm tới tài. Một khác tài nguyên là đùa giỡn lão Đại, thổi phồng mà chiêu tài, bình thường đều là bộc phát. Nhân trên thế giới này, có một nửa nhân thích kết bạn người như thế, một nửa khác không biết rõ thứ người như vậy thực lực chân chánh.

 
Phá quân hóa lộc:

Phá quân tới tài nãi ngoài ý muốn tới tài, bạo có được tài. Chịu sát kị phá tan, cũng muốn hoành phá, hoặc vật thế chấp tá có được khoản tiền lớn. Cũng chủ hoa đào là dùng tiền mua đấy.

 
Cung phúc đức

Chủ tốt hưởng thụ, phúc trạch dày, già vận tốt lắm.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ tốt hưởng thụ, hoa đào, chủ quan.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thích kế hoạch tính cuộc sống, yêu thích tôn giáo, triết học, huyền Phật học, âm dương học.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ có hưởng thụ. Thiên đồng hóa lộc nhập phúc đức lành nhất, khả gặp dữ hóa lành, có có lực giải tai ách, chủ thọ lại chủ có phúc có thể hưởng.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nếu như mất huy, cũng chủ hoa đào. Thái Âm hóa lộc ở phúc đức chiếu tiền tài, chủ tài phú. Nữ mệnh có lão bản cách, nhưng vô thực quyền.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ hoa đào, tính nhu cầu mãnh liệt. Lại chủ hiểu nạn, chủ thọ.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ hưởng dụng không sứt mẻ.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, khoái hoạt không lo. Nam mệnh chủ có lão bản cách, nhưng vô thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ cả đời có có lộc ăn.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm, chủ thọ, phùng nạn khả giải, thân thể khỏe mạnh.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ tốt hưởng thụ, vi hưởng thụ dùng tiễn vô độ.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc ở tài phúc tuyến

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

 
Cung tài bạch

Hóa lộc mới tiền tài so với ở cung mệnh tốt, chủ tự mình có năng lực kiếm rất nhiều tiễn, kiếm tiền dễ dàng, còn có thiên tài vận. Đây hóa lộc chủ tài, tiên thiên mang tới; chủ quý nhân giúp ngươi kiếm tiền, tiên thiên chú định. Phải không sợ không có tiền dùng mệnh cách.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh là Quan lộc chủ, hóa lộc nhập tiền tài, chủ làm việc, kiếm tiền thuận lợi. Đại khái là nhà nước cơ cấu tới tiền tài, không sợ bị ngã trướng, tài nguyên vững chắc, tự mình có quyền lực chi phối thu chi. Sẽ hoa đào ngôi sao, có thể muốn kiếm chút hoa đào tài, hoặc hao tổn chút hoa đào tài, tài chi tiến ra bao nhiêu cùng hoa đào có điểm quan hệ.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thiên cơ là động tinh, trí tuệ ngôi sao, không phải tài ngôi sao; hóa lộc lúc, tiền tài lưu động tính lớn, gặp cát tắc tiến nhanh đại xuất, gặp hung tức là qua tay xem qua tới tài. Hương vị bên trên, tiền tài lưu động lớn, tiến trí tuệ ngôi sao liền động đầu óc để nó đi ra ngoài, dùng ở mọi phương diện. Thiên cơ tới tài, không có nhàn trí chi tiền mặt.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Có tiền có thể hưởng mà thôi, chủ nhân không có hành động hoặc lười với kiếm tiền. Thiên đồng không mừng hóa lộc.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tài khố, tài từ phương xa tới, tài chính và kinh tế khác phái trợ giúp mà được. Nam mệnh chủ rất hiếm có nữ tính trợ giúp kiếm tiền, nữ mệnh chủ có lão bản cách, có thực quyền. Thái Âm nhập tài khố, vô sát hướng, vượng cung cố thủ, tài phú vô số; nếu sát kị phá tan, tiến nhanh tài, đại phá tài, nhân Thái Âm vô có lực giải tai ách.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ tài, có thể như nguyện kiếm tiền. Lại kiếm tiền trong quá trình, tránh không được mời khách xã giao, chầu mặn, mang hoa đào tính chất. Lại chủ thiên tài vận, hơi đầu cơ tính. Như thương nhân ở giữa đánh cuộc bác tình hình cũng thuộc tới.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc vi chính tài ngôi sao, đang ngồi tiền tài lại hóa lộc, cống bên trên nở hoa thêm một đài, cả đời không nợ tiền tài, kiếm tiền có một bộ.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ lão bản cách, còn có thực quyền. Thái dương hóa lộc, mưu tài quản lý tài sản đều có một bộ, lại rất biết tiêu tiền, thái dương sĩ diện nguyên nhân. Thái dương nếu lạc hãm, tức nhập thất huy cung vị, góc vất vả, nhưng cũng hòa hợp mưu hòa hợp quản lý tài sản, chính là thái độ làm người mưu tài quản lý tài sản, cẩn thận tỉ mỉ, đối với mình như thế đấy tiền tài không thèm để ý.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Cánh cửa cực lớn tới hóa lộc, lấy tranh luận mà được, dùng miệng kiếm. Như bán không khí chính là MC, đúng lý hợp tình luận người phi ta là đấy luật sư, quan toà, cùng người đấu thầu, so giá đấy lái buôn, nhân viên bán hàng, người đại diện, người trung gian. Cánh cửa cực lớn không chủ tài, cho nên cần lấy miệng tranh luận nhập tài.

 
Thiên lương hóa lộc:

Thiên lương chủ ấm không chủ tài, hóa lộc nãi chịu bề trên phúc ấm tới tài. Một khác tài nguyên là đùa giỡn lão Đại, thổi phồng mà chiêu tài, bình thường đều là bộc phát. Nhân trên thế giới này, có một nửa nhân thích kết bạn người như thế, một nửa khác không biết rõ thứ người như vậy thực lực chân chánh.

 
Phá quân hóa lộc:

Phá quân tới tài nãi ngoài ý muốn tới tài, bạo có được tài. Chịu sát kị phá tan, cũng muốn hoành phá, hoặc vật thế chấp tá có được khoản tiền lớn. Cũng chủ hoa đào là dùng tiền mua đấy.

 
Cung phúc đức

Chủ tốt hưởng thụ, phúc trạch dày, già vận tốt lắm.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ tốt hưởng thụ, hoa đào, chủ quan.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thích kế hoạch tính cuộc sống, yêu thích tôn giáo, triết học, huyền Phật học, âm dương học.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ có hưởng thụ. Thiên đồng hóa lộc nhập phúc đức lành nhất, khả gặp dữ hóa lành, có có lực giải tai ách, chủ thọ lại chủ có phúc có thể hưởng.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nếu như mất huy, cũng chủ hoa đào. Thái Âm hóa lộc ở phúc đức chiếu tiền tài, chủ tài phú. Nữ mệnh có lão bản cách, nhưng vô thực quyền.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ hoa đào, tính nhu cầu mãnh liệt. Lại chủ hiểu nạn, chủ thọ.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ hưởng dụng không sứt mẻ.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, khoái hoạt không lo. Nam mệnh chủ có lão bản cách, nhưng vô thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ cả đời có có lộc ăn.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm, chủ thọ, phùng nạn khả giải, thân thể khỏe mạnh.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ tốt hưởng thụ, vi hưởng thụ dùng tiễn vô độ.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button