Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc tại tí điền trạch

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc tại tí điền trạch

 
Cung tử nữ

Chủ yêu thương đứa con, đứa con hữu cầu tất ứng. Chủ được quý tử, thông minh, hoạt bát. Chủ bản con của người nhiều, hoa đào nhiều, tính nhu cầu nhiều.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân hoạt bát, có khác phái duyến. Chủ bản nhân ám hoa đào, đối tượng vi người trẻ tuổi.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ nam đứa bé hiếu động hoạt bát, có trí tuệ.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ được quý tử, thuộc béo búp bê, phúc tinh hình người. Bổn nhân ở ngoại nhiều hưởng phúc.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân thông minh, nam hài ngày sau khác phái duyến tốt. Thái Âm vượng thủ, chủ bản nhân bất động sản nhiều.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ bản nhân tham sắc dục mạnh, đặc biệt thủy cung vi quá mức, bên ngoài hoa đào nhiều. Đứa con thông minh, ham học hỏi dục cao.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Đứa con thông minh quật cường, ngày sau rất biết kiếm tiền. Chủ bổn nhân ở ngoại tiền tài điều hành linh hoạt.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ bản nhân kết hôn có con sau này, mới có thể khi lão bản hoặc cùng người hợp tác, nhưng đều không thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân tài ăn nói tốt, vui mừng 鬦 miệng.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân thụ nhiều bề trên yêu thương.

 
Phá quân hóa lộc:

Đứa con cuộc sống lãng phí. Bản nhân hoa đào, đối tượng là ấu xỉ đấy.

 
Cung điền trạch

Chủ có tổ nghiệp, hoàn cảnh gia đình đầy đủ, gia đình bố đưa không tệ. Chủ bản nhân lo cho gia đình, nhưng cũng bản nhân có hoa đào, đối tượng góc người lớn tuổi.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ gia bên trong bình an, tài phú không tệ, thả mang hoa đào, đối tượng so với ta tuổi lớn. Chủ gia đình giàu có, phải có điện nhà thiết bị đều có, chú ý bên trong bài trí, trang hoàng.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Càng biến động điền trạch càng tốt, một lần so với một lần tốt. Chủ có kế hoạch tính biến thiên.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ có hoa lệ tới nơi ở, thả vui mừng đem bố đưa được mỹ quan, thoải mái, hơn nữa thích lại trong nhà, hưởng thụ thoải mái nhà ở cuộc sống.

 
Thái Âm hóa lộc:

Thái Âm là điền trạch chủ, sẽ có hứa có bất động sản, càng lấy Thái Âm vượng thạch sùng vị trí hoặc thái dương đồng cung, càng chủ gia sinh khó có thể đếm hết. Trong nhà biến thành sạch sành sinh đấy. Có thể kinh doanh bất động sản, sẽ kiếm rất nhiều tiễn.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ tài, chủ hoa đào, nhưng không chủ thọ.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc chủ tài, vui mừng hóa lộc nhập điền trạch, tài thủ được, lại rất biết kiếm tiền, cả đời giàu có.

 
Thái dương hóa lộc:

Mà khi lão bản, nhưng vô thực quyền, trở thành hợp tác sinh ý. Nam mệnh chủ trước thành gia sau lập nghiệp, kiếm tiền mua phòng trước tử. Nếu cùng Thái Âm đồng cung, gia sản vô số.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Trong nhà phòng rượu và đồ nhắm cùng bạn tổng hợp, cao đàm khoát luận, nói chuyện trời đất.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm không chủ tài, cũng chủ hiểu nạn, thân thể khỏe mạnh, gia bên trong bình an. Ở cung điền trạch gọi là có “Phòng ấm “, có phòng khả an cư cũng.

 
Phá quân hóa lộc:

Chiếu cung tử nữ là nhà, nhân phá quân vi cung tử nữ chủ, do đó phá quân hóa lộc chiếu đứa con, đứa con ở chung tốt lắm, thả đối gia đình có trợ lực lực. Chủ bản nhân hoa đào, đối tượng vi người lớn tuổi.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa lộc tại tí điền trạch

Sao hóa lộc

Giới thiệu vắn tắt

 
Hóa ghi âm ngôi sao cát luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tình duyên, lạc quan, tài lộc, quý nhân. Nếu như không phải là tài tinh hóa lộc hoặc là ở cung tài bạch, trước không lấy tài đến giải thích.

 
Cung tử nữ

Chủ yêu thương đứa con, đứa con hữu cầu tất ứng. Chủ được quý tử, thông minh, hoạt bát. Chủ bản con của người nhiều, hoa đào nhiều, tính nhu cầu nhiều.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân hoạt bát, có khác phái duyến. Chủ bản nhân ám hoa đào, đối tượng vi người trẻ tuổi.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ nam đứa bé hiếu động hoạt bát, có trí tuệ.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ được quý tử, thuộc béo búp bê, phúc tinh hình người. Bổn nhân ở ngoại nhiều hưởng phúc.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân thông minh, nam hài ngày sau khác phái duyến tốt. Thái Âm vượng thủ, chủ bản nhân bất động sản nhiều.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ bản nhân tham sắc dục mạnh, đặc biệt thủy cung vi quá mức, bên ngoài hoa đào nhiều. Đứa con thông minh, ham học hỏi dục cao.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Đứa con thông minh quật cường, ngày sau rất biết kiếm tiền. Chủ bổn nhân ở ngoại tiền tài điều hành linh hoạt.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ bản nhân kết hôn có con sau này, mới có thể khi lão bản hoặc cùng người hợp tác, nhưng đều không thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân tài ăn nói tốt, vui mừng 鬦 miệng.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân thụ nhiều bề trên yêu thương.

 
Phá quân hóa lộc:

Đứa con cuộc sống lãng phí. Bản nhân hoa đào, đối tượng là ấu xỉ đấy.

 
Cung điền trạch

Chủ có tổ nghiệp, hoàn cảnh gia đình đầy đủ, gia đình bố đưa không tệ. Chủ bản nhân lo cho gia đình, nhưng cũng bản nhân có hoa đào, đối tượng góc người lớn tuổi.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ gia bên trong bình an, tài phú không tệ, thả mang hoa đào, đối tượng so với ta tuổi lớn. Chủ gia đình giàu có, phải có điện nhà thiết bị đều có, chú ý bên trong bài trí, trang hoàng.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Càng biến động điền trạch càng tốt, một lần so với một lần tốt. Chủ có kế hoạch tính biến thiên.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ có hoa lệ tới nơi ở, thả vui mừng đem bố đưa được mỹ quan, thoải mái, hơn nữa thích lại trong nhà, hưởng thụ thoải mái nhà ở cuộc sống.

 
Thái Âm hóa lộc:

Thái Âm là điền trạch chủ, sẽ có hứa có bất động sản, càng lấy Thái Âm vượng thạch sùng vị trí hoặc thái dương đồng cung, càng chủ gia sinh khó có thể đếm hết. Trong nhà biến thành sạch sành sinh đấy. Có thể kinh doanh bất động sản, sẽ kiếm rất nhiều tiễn.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ tài, chủ hoa đào, nhưng không chủ thọ.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc chủ tài, vui mừng hóa lộc nhập điền trạch, tài thủ được, lại rất biết kiếm tiền, cả đời giàu có.

 
Thái dương hóa lộc:

Mà khi lão bản, nhưng vô thực quyền, trở thành hợp tác sinh ý. Nam mệnh chủ trước thành gia sau lập nghiệp, kiếm tiền mua phòng trước tử. Nếu cùng Thái Âm đồng cung, gia sản vô số.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Trong nhà phòng rượu và đồ nhắm cùng bạn tổng hợp, cao đàm khoát luận, nói chuyện trời đất.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm không chủ tài, cũng chủ hiểu nạn, thân thể khỏe mạnh, gia bên trong bình an. Ở cung điền trạch gọi là có “Phòng ấm “, có phòng khả an cư cũng.

 
Phá quân hóa lộc:

Chiếu cung tử nữ là nhà, nhân phá quân vi cung tử nữ chủ, do đó phá quân hóa lộc chiếu đứa con, đứa con ở chung tốt lắm, thả đối gia đình có trợ lực lực. Chủ bản nhân hoa đào, đối tượng vi người lớn tuổi.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button