Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa quyền ở phu Quan tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa quyền cát luận thuần dương mộc, nay luận thuộc hỏa. Vi thượng giới chưởng sinh sát chi thần, chủ quyền thế, kiên cường, muốn quyền lực, bá đạo. Hóa quyền năm sinh ở phu Quan tuyến, coi là ta đấy tiên thiên quyền cho phối ngẫu, tận lực không cần cùng phối ngẫu phát sinh tranh chấp hòa ý kiến không hợp, tránh bất quá. Quyền ở cung quan lộc coi là đắc vị, trên sự nghiệp có quyền thế, có khai sáng tinh thần, nếu kế là tử vi, thái dương, liêm trinh những việc này nghiệp loại chủ tinh hóa quyền thì tốt hơn.

 
Phối ngẫu đấy thể trạng so sánh cường tráng, thân thể không tệ, cá tính cũng mạnh. Có thể nói, phối ngẫu vui mừng can thiệp chuyện của ta, bởi vậy góc có tranh chấp, thả hắn hữu hóa quyền, hắn thắng, ngươi mạc khả nại hà. Quyền là lộc dư khí, chiếu Quan lộc cho thỏa đáng, đó là có lợi Quan lộc Quan. Quyền ngôi sao ở vợ chồng, bình thường sẽ kết giao lâu một chút mới kết hôn.

 
Phá quân hóa quyền:

Chủ vi sự nghiệp bôn ba, làm lộc, phối ngẫu rất biết hao phí.

 
Thiên lương hóa quyền:

Chủ phối ngẫu vui mừng cầm quyền, có thể nói thiện đạo, thực sẽ giáo huấn nhân.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ vợ chồng bị lên phân tranh.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ phối ngẫu đổng được hưởng thụ.

 
Thái Âm hóa quyền:

Thái Âm nếu như mất huy, cảm tình có tư nhân. Nam mệnh chủ thái thái có khả năng, tích cực gây dựng sự nghiệp.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ phối ngẫu lấy việc áp dụng chủ động, bao hàm tình yêu cũng thế. Nếu tham lang hóa quyền tọa cung quan lộc, tắc chủ bản nhân.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Nam mệnh quá mức kị, cưới được sư tử hà đông. Lại có một hiện tượng lạ, ở nhà sợ vợ, vốn lại bên ngoài thâu nuôi tiểu lão bà.

 
Thái dương hóa quyền:

Như mặt trời thất huy, nữ mệnh không nên, mới có thể ly hôn. Vui mừng thái dương tọa vượng, chủ phối ngẫu cầm quyền, nam mệnh không nên, cũng chủ thái thái có khả năng, lao lực, cầm quyền, nhưng mệnh cứng rắn, hôn nhân không mỹ mãn.

 
Tử vi hóa quyền:

Nếu như có trái, phải đồng cung tọa vợ chồng chiếu Quan lộc, chủ sự nghiệp hoàn cảnh tương đương tốt bụng, phối ngẫu quyền thế không nhỏ.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Chủ vợ chồng khóe miệng khắc khẩu nhiều, phu không cho thê, thê không cho phu, các tự cho là đúng.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Đúng sự tình nghiệp tới nắm giữ dục vọng cao, khả gây dựng sự nghiệp vi lão bản, nếu làm thuê người khả làm chủ, đều có thực quyền. Năng lực không tệ, phát triển lực cường, có nhiệt tình, quyết đoán, nên thủ trưởng hoặc sự nghiệp chu hồi người thưởng thức cùng ca ngợi. Hóa quyền chủ thay đổi, tranh luận, quyền quý, do đó phải xung thứ, cùng hoàn cảnh khiến 鬦, mới có thể nắm giữ thực quyền, đề cao sự nghiệp hoặc chức vụ địa vị. Gia sát kị, tắc góc vất vả.

 
Phá quân hóa quyền:

Sự nghiệp ở bên trong thay đổi lớn, vô sát kị xung tới lời nói, chủ tốt thay đổi, chủ động có thể khống chế thay đổi. Ứng với chú trọng trao quyền. Phá quân vi giao hữu vương, có thể đầy đủ trao quyền, lại thêm lấy dạy, phụ trợ, tắc bị sứ sự nghiệp càng thêm huy hoàng, thân mình cũng không cần quá độ bôn ba, mà có thể khống chế chỉnh cái tổ chức.

 
Thiên lương hóa quyền:

Chủ bản nhân cá tính thẳng, bá đạo nhưng phân rõ phải trái. Chủ đi làm công ty, thượng cấp hoặc lão bản góc nghiêm khắc. Chú ý trong công việc thổi phồng không thật nhân hoặc sự.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ đúng gây dựng sự nghiệp khẳng dụng tâm, khẳng dùng trí tuệ với sự nghiệp ở bên trong. Có thay đổi công tác năng lực, mọi chuyện cầu biến, nơi chốn cầu tân. Gia sát kị, còn lại là hao tổn tâm trí.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ sáng nghiệp dựa vào xã giao, lấy giao tế cổ tay đạt được. Có tiến có thối, có thể công có thể thủ.

 
Thái Âm hóa quyền:

Nữ mệnh chủ sáng nghiệp, bôn ba, lao lực, nhân có tài hoa, có thể cầm quyền nguyên nhân. Cũng có thể có thể chưởng thực quyền, nhưng vô danh vị trí; Thái Âm thất huy, vui mừng can thiệp, lạm dụng chức quyền. Nam mệnh nghề chính rất hiếm có nữ nhân trợ giúp.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ sáng nghiệp, chưởng ám quyền, thực hợp lại, có bốc đồng. Có kì ngộ, khác phái duyến. Giải trí sự nghiệp nên tới.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Chủ được quyền sở hữu tài sản, nhưng vì quan võ hoặc tài chính nhân viên, chức vị không thấp.

 
Thái dương hóa quyền:

Nam mệnh chủ có lão bản cách, chưởng thực quyền, hoặc làm chủ. Nữ mệnh cũng chủ có nam tử chí, vui mừng làm náo động. Nhưng vì chính trị, ngoại giao chi yếu viên, hoặc dân ý đại biểu chi lưu.

 
Tử vi hóa quyền:

Tử vi vui mừng hóa quyền nhập cung quan lộc, là chân chính đấy Quan lộc chủ, khả chưởng thực quyền, thả bị người đề bạt, lên chức nhanh, Quan việt chỉ càng lớn. Như vi tư nhân cơ cấu, cũng rất hiếm có trợ. Hoan hỷ nhất tả hữu gặp gỡ, phương đắc đại cục diện. Riêng chỉ tử vi hóa quyền, cũng không có lực giải tai ách dùng.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Chủ lấy miệng vi nghiệp, nói chuyện có phân lượng, duy nhất tật xấu là quá cường ngạnh, có ít người chịu không nổi. Nên vi quan toà, luật sư, giáo sư các chức nghiệp. Không nên tạm biệt sát kị, thiên hình, bị lên quan phi, hình tụng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa quyền ở phu Quan tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa quyền cát luận thuần dương mộc, nay luận thuộc hỏa. Vi thượng giới chưởng sinh sát chi thần, chủ quyền thế, kiên cường, muốn quyền lực, bá đạo. Hóa quyền năm sinh ở phu Quan tuyến, coi là ta đấy tiên thiên quyền cho phối ngẫu, tận lực không cần cùng phối ngẫu phát sinh tranh chấp hòa ý kiến không hợp, tránh bất quá. Quyền ở cung quan lộc coi là đắc vị, trên sự nghiệp có quyền thế, có khai sáng tinh thần, nếu kế là tử vi, thái dương, liêm trinh những việc này nghiệp loại chủ tinh hóa quyền thì tốt hơn.

 
Cung phu thê

Phối ngẫu đấy thể trạng so sánh cường tráng, thân thể không tệ, cá tính cũng mạnh. Có thể nói, phối ngẫu vui mừng can thiệp chuyện của ta, bởi vậy góc có tranh chấp, thả hắn hữu hóa quyền, hắn thắng, ngươi mạc khả nại hà. Quyền là lộc dư khí, chiếu Quan lộc cho thỏa đáng, đó là có lợi Quan lộc Quan. Quyền ngôi sao ở vợ chồng, bình thường sẽ kết giao lâu một chút mới kết hôn.

 
Phá quân hóa quyền:

Chủ vi sự nghiệp bôn ba, làm lộc, phối ngẫu rất biết hao phí.

 
Thiên lương hóa quyền:

Chủ phối ngẫu vui mừng cầm quyền, có thể nói thiện đạo, thực sẽ giáo huấn nhân.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ vợ chồng bị lên phân tranh.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ phối ngẫu đổng được hưởng thụ.

 
Thái Âm hóa quyền:

Thái Âm nếu như mất huy, cảm tình có tư nhân. Nam mệnh chủ thái thái có khả năng, tích cực gây dựng sự nghiệp.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ phối ngẫu lấy việc áp dụng chủ động, bao hàm tình yêu cũng thế. Nếu tham lang hóa quyền tọa cung quan lộc, tắc chủ bản nhân.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Nam mệnh quá mức kị, cưới được sư tử hà đông. Lại có một hiện tượng lạ, ở nhà sợ vợ, vốn lại bên ngoài thâu nuôi tiểu lão bà.

 
Thái dương hóa quyền:

Như mặt trời thất huy, nữ mệnh không nên, mới có thể ly hôn. Vui mừng thái dương tọa vượng, chủ phối ngẫu cầm quyền, nam mệnh không nên, cũng chủ thái thái có khả năng, lao lực, cầm quyền, nhưng mệnh cứng rắn, hôn nhân không mỹ mãn.

 
Tử vi hóa quyền:

Nếu như có trái, phải đồng cung tọa vợ chồng chiếu Quan lộc, chủ sự nghiệp hoàn cảnh tương đương tốt bụng, phối ngẫu quyền thế không nhỏ.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Chủ vợ chồng khóe miệng khắc khẩu nhiều, phu không cho thê, thê không cho phu, các tự cho là đúng.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Đúng sự tình nghiệp tới nắm giữ dục vọng cao, khả gây dựng sự nghiệp vi lão bản, nếu làm thuê người khả làm chủ, đều có thực quyền. Năng lực không tệ, phát triển lực cường, có nhiệt tình, quyết đoán, nên thủ trưởng hoặc sự nghiệp chu hồi người thưởng thức cùng ca ngợi. Hóa quyền chủ thay đổi, tranh luận, quyền quý, do đó phải xung thứ, cùng hoàn cảnh khiến 鬦, mới có thể nắm giữ thực quyền, đề cao sự nghiệp hoặc chức vụ địa vị. Gia sát kị, tắc góc vất vả.

 
Phá quân hóa quyền:

Sự nghiệp ở bên trong thay đổi lớn, vô sát kị xung tới lời nói, chủ tốt thay đổi, chủ động có thể khống chế thay đổi. Ứng với chú trọng trao quyền. Phá quân vi giao hữu vương, có thể đầy đủ trao quyền, lại thêm lấy dạy, phụ trợ, tắc bị sứ sự nghiệp càng thêm huy hoàng, thân mình cũng không cần quá độ bôn ba, mà có thể khống chế chỉnh cái tổ chức.

 
Thiên lương hóa quyền:

Chủ bản nhân cá tính thẳng, bá đạo nhưng phân rõ phải trái. Chủ đi làm công ty, thượng cấp hoặc lão bản góc nghiêm khắc. Chú ý trong công việc thổi phồng không thật nhân hoặc sự.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ đúng gây dựng sự nghiệp khẳng dụng tâm, khẳng dùng trí tuệ với sự nghiệp ở bên trong. Có thay đổi công tác năng lực, mọi chuyện cầu biến, nơi chốn cầu tân. Gia sát kị, còn lại là hao tổn tâm trí.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ sáng nghiệp dựa vào xã giao, lấy giao tế cổ tay đạt được. Có tiến có thối, có thể công có thể thủ.

 
Thái Âm hóa quyền:

Nữ mệnh chủ sáng nghiệp, bôn ba, lao lực, nhân có tài hoa, có thể cầm quyền nguyên nhân. Cũng có thể có thể chưởng thực quyền, nhưng vô danh vị trí; Thái Âm thất huy, vui mừng can thiệp, lạm dụng chức quyền. Nam mệnh nghề chính rất hiếm có nữ nhân trợ giúp.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ sáng nghiệp, chưởng ám quyền, thực hợp lại, có bốc đồng. Có kì ngộ, khác phái duyến. Giải trí sự nghiệp nên tới.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Chủ được quyền sở hữu tài sản, nhưng vì quan võ hoặc tài chính nhân viên, chức vị không thấp.

 
Thái dương hóa quyền:

Nam mệnh chủ có lão bản cách, chưởng thực quyền, hoặc làm chủ. Nữ mệnh cũng chủ có nam tử chí, vui mừng làm náo động. Nhưng vì chính trị, ngoại giao chi yếu viên, hoặc dân ý đại biểu chi lưu.

 
Tử vi hóa quyền:

Tử vi vui mừng hóa quyền nhập cung quan lộc, là chân chính đấy Quan lộc chủ, khả chưởng thực quyền, thả bị người đề bạt, lên chức nhanh, Quan việt chỉ càng lớn. Như vi tư nhân cơ cấu, cũng rất hiếm có trợ. Hoan hỷ nhất tả hữu gặp gỡ, phương đắc đại cục diện. Riêng chỉ tử vi hóa quyền, cũng không có lực giải tai ách dùng.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Chủ lấy miệng vi nghiệp, nói chuyện có phân lượng, duy nhất tật xấu là quá cường ngạnh, có ít người chịu không nổi. Nên vi quan toà, luật sư, giáo sư các chức nghiệp. Không nên tạm biệt sát kị, thiên hình, bị lên quan phi, hình tụng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button