Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa quyền ở tài phúc tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa quyền cát luận thuần dương mộc, nay luận thuộc hỏa. Vi thượng giới chưởng sinh sát chi thần, chủ quyền thế, kiên cường, muốn quyền lực, bá đạo.

 
Chủ sáng nghiệp, lại chủ hòa hợp quản lý tài sản, đúng tiền tài quản lý có một bộ, thực thích hợp kinh doanh, tự mình gây dựng sự nghiệp.

 
Nói đơn giản: hóa quyền ở tiền tài, nếu can cung tự hóa lộc, như mặt trời hóa quyền ở tiền tài canh tử, tức thái dương lại tự hóa lộc, chủ người này giỏi về quản lý tài sản, dám kiếm dám hao phí, hoặc giỏi về quản lý tài sản, lại nhân từ lộc ra mà thủ không được. Nếu tự hóa quyền, chủ năng kế hoạch tính chi, liền không lộ ra hóa quyền đấy lòng ham chiếm hữu, bình thường luận hóa quyền lại tự hóa lộc tức để tiêu, trên thực tế là loại tình huống này. Nếu tự hóa khoa, chủ dám kiếm, muốn chiếm hữu lại muốn làm thật tốt xem, ở mặt ngoài ngươi nhìn không ra hắn nắm tài cầm như vậy nhanh. Nếu tự hóa kị, muốn chiếm hữu, nhưng không cách nào nắm giữ, chỉ phải bận về việc.. Quay vòng.

 
Phá quân hóa quyền:

Phá quân tới tài, đến tắc tất đi, tới đột nhiên, đi vậy đột nhiên, mặc dù thêm hóa quyền cũng khó chắn, quan trọng nhất là xem có hay không sát tinh đến phá, nếu phá quân hóa quyền, còn chủ muộn đắc tài ổn, đi trước về sau, trước phá sau được người có thể thủ. Nếu can cung vi tị, hoặc đại nạn, năm xưa làm mà thôi, gần phòng quay vòng mất linh.

 
Thiên lương hóa quyền:

Chủ vất vả có thể thủ, còn có chứa thân trường quản thúc ý vị. Thiên lương ấm tinh hóa quyền, nếu nhằm vào mệnh tạo mà nói, chủ bản nhân khống tài không hề rất thật sự tới ngại, tất phát huy quyền tinh chi vất vả kinh doanh, hoặc nhờ bề trên quyền, mới là có thể dùng.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ giỏi về tiền tài tới tìm cách, vận dụng, điều hành. Không gặp hung thần ngôi sao, nên tài, nhưng sẽ không để cho tiễn để đó không dùng kim khố, nhất định nghĩ biện pháp để nó chuyển, nghĩ lại chuyển ra tiền nhiều hơn. Nếu sát kị hướng, chủ cho vay gây dựng sự nghiệp, quay đầu tấc.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ vận tốt, gây dựng sự nghiệp dễ dàng, ngồi mát ăn bát vàng, kiếm so với dự tính nhiều, mà hài lòng tìm cách như thế nào hưởng dụng. Nếu sát kị phá tan, dùng so với dự tính nhiều, có hao phí hiện tượng.

 
Thái Âm hóa quyền:

Nữ mệnh chủ có thể gây dựng sự nghiệp, vất vả thành công. Vượng thủ tài gấm vóc, sẽ vẫn gia tăng tiền tài, giỏi về vận dụng tiền tài, nhiều hơn tiễn mua phòng ốc. Thái Âm thất huy, chủ có tư tàng tiền tài, hoặc đến không rõ tới tiền tài. Gia sát kị, tài nan lưu, lại dễ sinh sự.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ sáng nghiệp, thực có thể tiến lên, hoành phát vượng được, bản nhân hiếu khách. Sát kị hướng, gần nữ sắc mà hao tổn tài, chú ý tự mình kị lúc, dễ bạo phát tham ô tình hình.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Tài tinh đái quyền, tiền tài quyền thế vượng, náo ở bên trong thủ tài, trong tay đùa đều là tiễn, hoặc như tiền trả công cụ – chi phiếu, tiền bạc hóa thân – cổ phiếu vân vân. Sát kị hướng cũng không nên, nếu như hắn tinh diệu sở luận.

 
Thái dương hóa quyền:

Nam mệnh chủ sáng nghiệp, vượng thạch sùng vị trí, phát triển nhanh chóng, được tâm ứng với thủ, quản lý tài sản lại có một bộ. Thất huy còn chủ hòa hợp quản lý tài sản, nhưng không giỏi thủ tài.

 
Tử vi hóa quyền:

Tử vi hóa quyền mới phải Quan lộc chủ, chủ sáng nghiệp, không chủ hiểu nạn, Quan lộc chủ nhân cung tài bạch, chưởng tài có cách, quản lý tài sản có phúc. Chủ được công môn tới tài, vui mừng tả hữu đều nghe theo, tiền tài quyền thế phương vượng.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Vô sát kị hướng, lấy miệng vi nghiệp, tranh luận đắc tài. Sát kị phá tan, nhân tài lên thị phi, vi tài dùng tài hùng biện lưỡi.

 
Cung phúc đức

Thích cầm quyền, cá tính bá đạo, chú ý hải phái, chú trọng bên ngoài, thích hưởng thụ. Con phải bỏ tiền, còn có khoái cảm; con muốn nhân gia nể tình, liền đạt được được tôn trọng cảm giác. Thẳng cần đãi tới lão niên, vừa rồi kiên định, thu hoạch quyền lực cũng thế.

 
Phá quân hóa quyền:

Vi hưởng dụng, mỗi có danh tác cử chỉ.

 
Thiên lương hóa quyền:

Khả quan khen tặng, cũng hảo văn nghệ.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ tâm nghĩ thường biến, ý tưởng đề cập rất rộng, như với hưởng thụ, phương thức cũng thường biến, vui mừng đọc lướt qua tôn giáo, triết học, âm dương học.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ phúc lớn trường thọ.

 
Thái Âm hóa quyền:

Chủ có hoa đào, nếu có lễ. Thái Âm thất huy càng nhưng.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ tửu sắc tới hưởng thụ, cũng đánh bạc tốt.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Chủ thích chưởng tài, ngoạn tiền giấy khoái cảm.

 
Thái dương hóa quyền:

Vượng bảo vệ tốt giao tế, thất huy không thỏa mãn.

 
Tử vi hóa quyền:

Vui mừng thanh cao tới phúc.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Trong lòng thường mâu thuẫn, tự tương cải cọ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa quyền ở tài phúc tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa quyền cát luận thuần dương mộc, nay luận thuộc hỏa. Vi thượng giới chưởng sinh sát chi thần, chủ quyền thế, kiên cường, muốn quyền lực, bá đạo.

 
Cung tài bạch

Chủ sáng nghiệp, lại chủ hòa hợp quản lý tài sản, đúng tiền tài quản lý có một bộ, thực thích hợp kinh doanh, tự mình gây dựng sự nghiệp.

 
Nói đơn giản: hóa quyền ở tiền tài, nếu can cung tự hóa lộc, như mặt trời hóa quyền ở tiền tài canh tử, tức thái dương lại tự hóa lộc, chủ người này giỏi về quản lý tài sản, dám kiếm dám hao phí, hoặc giỏi về quản lý tài sản, lại nhân từ lộc ra mà thủ không được. Nếu tự hóa quyền, chủ năng kế hoạch tính chi, liền không lộ ra hóa quyền đấy lòng ham chiếm hữu, bình thường luận hóa quyền lại tự hóa lộc tức để tiêu, trên thực tế là loại tình huống này. Nếu tự hóa khoa, chủ dám kiếm, muốn chiếm hữu lại muốn làm thật tốt xem, ở mặt ngoài ngươi nhìn không ra hắn nắm tài cầm như vậy nhanh. Nếu tự hóa kị, muốn chiếm hữu, nhưng không cách nào nắm giữ, chỉ phải bận về việc.. Quay vòng.

 
Phá quân hóa quyền:

Phá quân tới tài, đến tắc tất đi, tới đột nhiên, đi vậy đột nhiên, mặc dù thêm hóa quyền cũng khó chắn, quan trọng nhất là xem có hay không sát tinh đến phá, nếu phá quân hóa quyền, còn chủ muộn đắc tài ổn, đi trước về sau, trước phá sau được người có thể thủ. Nếu can cung vi tị, hoặc đại nạn, năm xưa làm mà thôi, gần phòng quay vòng mất linh.

 
Thiên lương hóa quyền:

Chủ vất vả có thể thủ, còn có chứa thân trường quản thúc ý vị. Thiên lương ấm tinh hóa quyền, nếu nhằm vào mệnh tạo mà nói, chủ bản nhân khống tài không hề rất thật sự tới ngại, tất phát huy quyền tinh chi vất vả kinh doanh, hoặc nhờ bề trên quyền, mới là có thể dùng.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ giỏi về tiền tài tới tìm cách, vận dụng, điều hành. Không gặp hung thần ngôi sao, nên tài, nhưng sẽ không để cho tiễn để đó không dùng kim khố, nhất định nghĩ biện pháp để nó chuyển, nghĩ lại chuyển ra tiền nhiều hơn. Nếu sát kị hướng, chủ cho vay gây dựng sự nghiệp, quay đầu tấc.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ vận tốt, gây dựng sự nghiệp dễ dàng, ngồi mát ăn bát vàng, kiếm so với dự tính nhiều, mà hài lòng tìm cách như thế nào hưởng dụng. Nếu sát kị phá tan, dùng so với dự tính nhiều, có hao phí hiện tượng.

 
Thái Âm hóa quyền:

Nữ mệnh chủ có thể gây dựng sự nghiệp, vất vả thành công. Vượng thủ tài gấm vóc, sẽ vẫn gia tăng tiền tài, giỏi về vận dụng tiền tài, nhiều hơn tiễn mua phòng ốc. Thái Âm thất huy, chủ có tư tàng tiền tài, hoặc đến không rõ tới tiền tài. Gia sát kị, tài nan lưu, lại dễ sinh sự.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ sáng nghiệp, thực có thể tiến lên, hoành phát vượng được, bản nhân hiếu khách. Sát kị hướng, gần nữ sắc mà hao tổn tài, chú ý tự mình kị lúc, dễ bạo phát tham ô tình hình.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Tài tinh đái quyền, tiền tài quyền thế vượng, náo ở bên trong thủ tài, trong tay đùa đều là tiễn, hoặc như tiền trả công cụ – chi phiếu, tiền bạc hóa thân – cổ phiếu vân vân. Sát kị hướng cũng không nên, nếu như hắn tinh diệu sở luận.

 
Thái dương hóa quyền:

Nam mệnh chủ sáng nghiệp, vượng thạch sùng vị trí, phát triển nhanh chóng, được tâm ứng với thủ, quản lý tài sản lại có một bộ. Thất huy còn chủ hòa hợp quản lý tài sản, nhưng không giỏi thủ tài.

 
Tử vi hóa quyền:

Tử vi hóa quyền mới phải Quan lộc chủ, chủ sáng nghiệp, không chủ hiểu nạn, Quan lộc chủ nhân cung tài bạch, chưởng tài có cách, quản lý tài sản có phúc. Chủ được công môn tới tài, vui mừng tả hữu đều nghe theo, tiền tài quyền thế phương vượng.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Vô sát kị hướng, lấy miệng vi nghiệp, tranh luận đắc tài. Sát kị phá tan, nhân tài lên thị phi, vi tài dùng tài hùng biện lưỡi.

 
Cung phúc đức

Thích cầm quyền, cá tính bá đạo, chú ý hải phái, chú trọng bên ngoài, thích hưởng thụ. Con phải bỏ tiền, còn có khoái cảm; con muốn nhân gia nể tình, liền đạt được được tôn trọng cảm giác. Thẳng cần đãi tới lão niên, vừa rồi kiên định, thu hoạch quyền lực cũng thế.

 
Phá quân hóa quyền:

Vi hưởng dụng, mỗi có danh tác cử chỉ.

 
Thiên lương hóa quyền:

Khả quan khen tặng, cũng hảo văn nghệ.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ tâm nghĩ thường biến, ý tưởng đề cập rất rộng, như với hưởng thụ, phương thức cũng thường biến, vui mừng đọc lướt qua tôn giáo, triết học, âm dương học.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ phúc lớn trường thọ.

 
Thái Âm hóa quyền:

Chủ có hoa đào, nếu có lễ. Thái Âm thất huy càng nhưng.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ tửu sắc tới hưởng thụ, cũng đánh bạc tốt.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Chủ thích chưởng tài, ngoạn tiền giấy khoái cảm.

 
Thái dương hóa quyền:

Vượng bảo vệ tốt giao tế, thất huy không thỏa mãn.

 
Tử vi hóa quyền:

Vui mừng thanh cao tới phúc.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Trong lòng thường mâu thuẫn, tự tương cải cọ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button