Tử vi

Tử vi đẩu số ứng dụng giáo trình

Bản dịch:

Tử vi đẩu số ứng dụng giáo trình

Văn nước giám biên soạn

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số ứng dụng giáo trình

Trung Hoa Trung Quốc quốc tế kinh dịch khoa học ứng dụng viện

Nhị OO năm năm tháng mười

(nội bộ giáo trình cấm ngoại truyện in lại tất cứu)

Chỉ nhất thiên, cơ sở tri thức

1, Như thế nào ngũ thuật? Là do đường đại lưu truyền xuống, đều từ kinh dịch mà diễn sinh ra lai, bao quát sơn, y, mệnh, tướng, bốc.

Sơn: Ở trong núi tu dưỡng và rèn đúc thể xác và tinh thần thuật, như tiên, nói, phật thiền, yoga chờ. Tu luyện nội dung có huyền điển, dưỡng sinh cập sửa mật.

Y: Chỉ trung y thuật, có cách tễ, châm chích cập linh trị chờ phương pháp.

Mệnh: Chỉ căn cứ sinh ra thời đại nhật thì sinh nhật tư liệu lai suy tính số mạng của người, chia làm đẩu số, tử bình, tinh tông chờ.

Tướng: Chỉ quan sát nhân, sự, địa, vật phương pháp, có tướng mạo, thủ tướng, cốt tướng, phong thuỷ, ấn tượng, danh bằng nhau.

Bốc: Chỉ bói toán hoặc bói toán, nơi phát ra vu kinh dịch nhiều chuyện, có lục hào, lục nhâm, kỳ môn độn giáp, Thái Ất chờ.

2, Thập Thiên can:

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý.

Thiên can ngũ hợp: Giáp kỷ hợp hóa đất, ất canh hợp hóa kim, bính tân hợp hóa thủy, đinh nhâm hợp hóa mộc, mậu quý hợp hóa hỏa.

Thiên can tương trùng: Giáp canh tương trùng, ất tân tương trùng, bính nhâm tương trùng, đinh quý tương trùng.

3, mười hai địa chi: Chỉ tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi.

Địa chi tam hội: Dần mão thìn hội họ Đông Phương âm mộc, tị ngọ vị hội phía nam dương hỏa, thân dậu tuất hội phương tây âm kim, hợi tử xấu hội phương bắc dương thủy, thìn tuất xấu vị tứ khố hội trung ương đất.

Địa chi tam hợp: Thân tử thìn hợp hóa âm thủy, hợi mão vị hợp hóa dương mộc, dần ngọ tuất hợp hóa âm hỏa, tị dậu xấu hợp hóa dương kim.

Địa chi lục hợp: Tử xấu hợp hóa âm đất, dần hợi hội hóa dương mộc, mão tuất hợp hóa âm hỏa, thìn dậu hợp hóa dương kim, tị thân hợp hóa âm thủy, ngọ vị hợp hóa dương hỏa, âm đất.

Địa chi lục xung: Tử ngọ tương trùng, tị hợi tương trùng, mão dậu tương trùng, dần thân tương trùng, thìn tuất tương trùng, xấu vị tương trùng.

4, như thế nào âm dương? Âm dương là nhất tương đối danh từ, hỗ là doanh, hư, tiêu, trường chi đạo. Ở bên trong huyền bí ấm khí là âm, tượng trưng do tráng vượng mà già yếu, chết hết khí, là thịnh cực mà suy khí, tên là thối khí. Tại ngoại phát triễn khí là dương, tượng trưng do dựng dục mà sinh trưởng, tráng vượng khí, là phương sinh khí, tên là tiến khí.

5, ngũ hành sinh khắc vượng suy: Ngũ hành là ngũ loại vận hành lưu thông khí, phân biệt đại diện xuân, hạ, thu, đông tứ quý khí hậu, vừa đối ứng đông, nam, tây, bắc và trung ương phương vị. Kim, thủy, mộc, hỏa, đất hợp xưng ngũ hành, dựa vào tự tướng sinh, khoảng cách tương khắc. Ngũ hành hội theo bốn mùa tự nhiên hoàn cảnh ảnh hưởng mà phát sinh vượng, tướng, nghỉ, tù, tử (phế) chờ vượng suy phập phồng chu kỳ biến hóa, tuần hoàn không ngớt.

6, hai mươi tứ tiết: Lập xuân (2 nguyệt 4 nhật), nước mưa (2 nguyệt 19 nhật), kinh trập (3 nguyệt 6 nhật), xuân phân (3 nguyệt 21 nhật), thanh minh (4 nguyệt 5 nhật), cốc vũ (4 nguyệt 21 nhật), lập hạ (5 nguyệt 6 nhật), tiểu mãn (5 nguyệt 21 nhật), tiết Mang chủng (6 nguyệt 6 nhật), Hạ Chí (6 nguyệt 22 nhật), tiểu thử (7 nguyệt 7 nhật), đại thử (7 nguyệt 23 nhật), lập thu (8 nguyệt 8 nhật), tiết xử thử (8 nguyệt 23 nhật), bạch lộ (9 nguyệt 8 nhật), tiết thu phân (9 nguyệt 23 nhật), hàn lộ (10 nguyệt 8 nhật), tiết sương giáng (10 nguyệt 23 nhật), lập đông (11 nguyệt 8 nhật), tiểu tuyết (11 nguyệt 23 nhật), đại tuyết (12 nguyệt 8 nhật), đông chí (12 nguyệt 21 nhật), tiểu hàn (tháng giêng 6 nhật), đại hàn (tháng giêng 21 nhật).

Hai mươi tứ tiết là căn cứ địa cầu nhiễu thái dương vận chuyển một vòng tức một năm hồi quy đại thể chia đều là hai mươi bốn giai đoạn. Thực tế là dương lịch, căn cứ thái dương đối với địa cầu thượng ánh sáng mặt trời lai định. Hơn nửa năm lai 6, 21, sáu tháng cuối năm lai 8, 23, mỗi tháng lưỡng khí ngày định, tối đa kém nhất, hai ngày.

7, sáu mươi một giáp nạp âm ngũ hành phân loại

Thủy nhị cục: Giản hạ thuỷ, tuyền trung tâm thủy, chảy dài thủy, thiên hà thủy, đại suối nước, biển rộng thủy.

Mộc tam cục: Đại cây rừng, dương liễu mộc, tùng bách mộc, tử kim ngưu, tang thác mộc, cây lựu mộc.

Kim tứ cục: Trong biển kim, kiếm phong kim, sáp ong kim, sa trung kim, lá vàng kim, sai xuyến kim.

Đất ngũ cục: Bên đường đất, đầu tường đất, phòng thượng đất, trên vách đất, đại dịch đất, sa trung thổ.

Hỏa lục cục: Lô trung tâm hỏa, đỉnh núi hỏa, Phích Lịch Hỏa, dưới chân núi hỏa, phật ngọn đèn dầu, bầu trời hỏa.

8, so với chuẩn xác canh giờ phương pháp

(1) căn cứ huynh đệ tỷ muội nhiều ít lai hạch định

Tử ngọ mão dậu huynh đệ nhiều, không cần mời khách một cái bàn, dần thân tị hợi lưỡng ba vị, thìn tuất xấu vị độc nhất một.

Tử ngọ mão dậu, bốn người không ít, nếu như sát vượng, năm tất bảo.

Dần thân tị hợi, tam tứ lai phân, nếu là hai, nghỉ tù đã tới.

Thìn thủ xấu vị, một tiêu chuẩn xác định, hoặc là chết non, hoặc là cho làm con thừa tự.

(2) căn cứ phụ mẫu khỏe mạnh thọ vong trước sau lai hạch định

Sơ khắc trung tâm khắc vị khắc

Giờ tý phụ thọ mẫu tiên tang phụ mẫu thọ phụ tiên vong mẫu thọ

Giờ sửu phụ mẫu song toàn thọ tiên khắc phụ mẫu thọ tiên tang mẫu phụ thọ

Giờ dần phụ tiên vong mẫu thọ phụ mẫu câu toàn tiên khắc mẫu

Giờ mẹo tiên khắc mẫu phụ mẫu giai thọ tiên khắc phụ

Giờ Thìn phụ mẫu toàn bộ tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Giờ Tỵ tiên khắc mẫu phụ mẫu toàn bộ tiên khắc phụ

Buổi trưa phụ mẫu toàn bộ tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Giờ Mùi phụ mẫu song toàn thọ tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Giờ Thân phụ mẫu song toàn tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Giờ Dậu phụ mẫu song toàn tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Thủ thì tiên khắc mẫu tiên khắc phụ phụ mẫu song toàn

Giờ hợi tiên khắc mẫu phụ mẫu song toàn thọ tiên khắc phụ

(3) căn cứ kiểm hình đặc thù trên tóc toàn vị trí tổng số con mắt lai hạch định

Tử ngọ mão dậu viên, dần thân tị hợi phương, thìn thủ xấu vị trường.

Tử ngọ mão dậu toàn ở giữa, dần thân tị hợi toàn thiên tả hoặc chênh chếch, thìn thủ xấu vị toàn thiên hữu hoặc song đính toàn.

(4) căn cứ ngón tay út trường độ và ngón áp út đoan khớp xương hoành văn Cao Bằng thấp lai hạch định

Cao hơn ngón áp út khớp xương hoành văn là tử ngọ mão giờ Dậu sinh

Bình và ngón áp út khớp xương hoành văn là dần thân tị giờ hợi sinh

Thấp hơn ngón áp út khớp xương hoành văn là thìn thủ xấu giờ Mùi sinh

(5) căn cứ tiểu nhi giáng sinh thì thân thái lai hạch định

Tử ngọ mão dậu mặt ngửa mặt lên trời, dần thân tị hợi nghiêng người miên, thìn thủ xấu vị phúc ngọa sinh, thiên kim quân tử không khinh truyền.

9, suy tính đầu sinh đẻ bằng bào thai mà sinh nhà gái pháp

(1) dĩ nam nữ mệnh sinh nhật và sinh thì can chi âm dương khán đầu thai là nam hay nữ

Nam mệnh, âm nhật can, dương thì chi, đầu thai là nam. Dương nhật can, âm thì chi, đầu thai là nữ.

Nữ mệnh, âm nhật can, âm thì chi, đầu thai là nam. Dương nhật can, dương thì chi, đầu thai là nữ.

(2) dĩ nam nữ mệnh sinh nhật và sinh thì Thiên can tương khắc, tướng sinh, tương hợp khán đầu thai là nam hay nữ

Nam mệnh, thì can kỳ kạn can, đầu thai là nam. Nhật can khắc thì can, hoặc nhật can dự thì can tướng sinh, tương hợp, bỉ cướp chờ đầu thai đều là nữ.

Nữ mệnh, nhật can khắc thì can, đầu thai là nam. Nhật can khắc thì can, hoặc nhật can dự thì can tướng sinh, tương hợp, bỉ cướp chờ đầu thai đều là nữ.

(3) dĩ hai vợ chồng nhật trụ và thì trụ khán đầu thai là nam hay nữ

Như phu thê nhật trụ đều là dương, thì trụ đều là âm, tiên sinh nam, hậu sinh nữ.

Như phu thê nhật trụ đều là âm, thì trụ đều là dương, tiên sinh nữ, hậu sinh nam.

(4) dĩ năm can thì can dự nhật làm âm dương quan hệ khán đầu thai là nam hay nữ

Nam mệnh, năm can và thì can là nhật can âm dương đồng tính vật, đầu sinh đẻ bằng bào thai nam.

Năm can và thì can là nhật can âm dương khác giới vật, đầu sinh đẻ bằng bào thai nữ.

Nữ mệnh, năm can và thì can là nhật can âm dương đồng tính vật, đầu sinh đẻ bằng bào thai nữ.

Năm can và thì can là nhật can âm dương khác giới vật, đầu sinh đẻ bằng bào thai nam.

(5) dĩ nhật can và thì làm âm dương đến xem đầu thai là nam hay nữ

Kỳ bí quyết là nhật dương thì dương dương tới trước, nhật âm thì âm Âm tiên sinh, nhật dương thì âm đầu thai nữ, nhật âm thì dương định sinh nam.

10, sinh mà sinh nữ năm tháng đối chiếu (mấy tuổi là giả tuổi, mang thai tháng là nông lịch)

18 tuổi trừ tháng giêng là nữ, còn lại đều vì nam.

19 tuổi trừ nhị tam lục tháng chạp sống chết, còn lại đều vì nữ.

20 tuổi trừ tháng mười sinh nữ, còn lại đều vì tử.

21 tuổi trừ tháng giêng sống chết, còn lại đều vì nữ.

22 tuổi trừ nhị ba năm chín tháng sống chết, còn lại đều vì nữ.

23 tuổi nhị tam tứ ngũ thất bát sống chết, còn lại sinh nữ.

24 tuổi trừ tam lục thất sống chết, còn lại giai sinh nữ.

25 tuổi trừ chính tam tứ tháng sáu sinh nữ, còn lại giai sống chết

26 tuổi trừ chính tam lục bát sống chết, còn lại giai sinh nữ.

27 tuổi trừ chính tam năm sáu chục sinh nữ, còn lại giai sống chết.

28 tuổi trừ chính nhị tứ ngũ lục tháng chạp sinh nữ, còn lại giai tử.

29 tuổi trừ chín mươi tháng 11 sinh nữ, còn lại giai sống chết.

30 tuổi trừ thập tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

31 tuổi trừ mùa đông tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

32 tuổi trừ tam tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

33 tuổi trừ nhị tứ tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

34 tuổi trừ mùa đông tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

35 tuổi trừ chính nhị tứ tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

36 tuổi trừ chính tứ lục thất tám tháng sinh nữ, còn lại giai sống chết.

37 tuổi trừ tam tứ sáu mươi tháng chạp chủ tử, còn lại giai sinh nữ.

38 tuổi trừ chính tứ lục tám mươi tháng chạp sinh nữ, còn lại giai sống chết.

39 tuổi trừ hai sáu tám chín đông tháng chạp sinh nữ, còn lại giai sống chết.

40 tuổi trừ chính ba năm tám mươi tháng chạp sinh nữ, còn lại giai sống chết.

Thiên thứ hai, tử vi đẩu số thuật ngữ giải thích

1, Bản cung (bổn phương): Là chỉ chủ sự cung vị. Mệnh bàn trung tâm mười hai cung các hữu sở chủ. Như luận suốt đời số phận, cung mệnh làm gốc cung, luận sự nghiệp cát hung, cung Quan lộc làm gốc cung, luận đại hạn cung, đại hạn cung làm gốc cung, … Dĩ loại này thôi.

2, đối cung: Bản cung đối diện cung vị xưng đối cung, tức từ Bản cung thuận hoặc nghịch sổ tới đệ thất cung.

3, lân cung: Bản cung tiền, hậu nhị cung, xưng là lân cung. Đối có chút song tinh lai phụ hoặc giáp, lân cung là rất trọng yếu.

4, tứ phương: Chỉ bổn phương, đối phương, hợp phương và lân phương.

5, tam phương tứ chính: Tam phương chỉ và Bản cung địa chi có tam hợp quan hệ cung vị, tức từ Bản cung thuận hoặc nghịch sổ tới đệ ngũ cung. Hơn nữa đối cung, tựu tạo thành tứ chính. Luận các cung cát hung, chủ yếu khán thứ nhất, ngũ, thất, cửu cung tinh tình cát hung và tổ hợp quan hệ.

Tử vi đẩu số tam hợp phái là tối trọng yếu là tam phương tứ chính, đối cung, khẩn yếu nhất là đúng cung.

6, bắc đẩu chủ tinh: Chỉ tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân thất tinh. Bắc đẩu trợ giúp tinh: Chỉ dương đà, tả hữu.

7, sao Nam Đẩu chủ tinh: Chỉ thiên phủ, thiên lương, thiên cơ, thiên đồng, thiên tướng, thất sát sáu sao.

Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh: Chỉ hỏa linh, khôi việt.

8, trung thiên chủ tinh: Chỉ tử vi, thái dương, Thái âm.

9, chính diệu: Chỉ tử vi tinh hơn nữa thái dương, Thái âm, văn xương, sao Nam Đẩu sáu sao, bắc đẩu thất tinh cực kỳ phụ tá tinh tả phụ, hữu bật, tổng cộng mười chín sao.

10, thiên diệu: Chỉ dương, đà, hỏa, linh, khôi, việt cộng sáu sao là thiên diệu.

11, tạp diệu: Trừ chính thiên diệu bên ngoài, cái khác tinh thần đều vì tạp diệu.

12, hóa diệu: Chỉ hóa lộc, hóa quyền, đại khoa, Hóa kị tứ diệu.

13, song tinh: Chỉ Tử Phủ, phủ tướng, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, thiên không cướp, hỏa linh, dương đà, khôi việt chờ cùng sở hữu 35 tổ.

14, tam ngôi sao may mắn: Chỉ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa.

15, sao Tứ hóa: Đồng hóa diệu.

16, Tứ Sát tinh: Chỉ dương, đà, hỏa, linh.

17, lục ngôi sao may mắn: Chỉ thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc.

18, lục sát tinh: Chỉ Tứ Sát tinh gia lên thiên không, Địa kiếp.

19, thất sát tinh: Chỉ lục sát tinh hơn nữa Hóa kị.

20, triền thứ: Chỉ tinh thần sở trải qua đi nơi giai viết triền thứ, tên gọi tắt triền.

21, thiên la, địa võng: Mệnh bàn trung tâm thìn cung là trời la, tuất cung là địa võng. Cũng hợp xưng khôi cương, thìn là trời cương, tuất là sông khôi.

22, Lôi môn: Mệnh bàn trung tâm mão cung.

23, Thiên môn: Mệnh bàn trung tâm hợi cung.

24, địa môn: Mệnh bàn trung tâm tị cung.

25, nhân môn: Mệnh bàn trung tâm dần cung.

26, quỷ môn: Mệnh bàn trung tâm thân cung.

27, trúc la tam hạn: Đại, tiểu hạn hoặc lưu niên tam hợp cung vị, nhược phùng sát, phá, lang tam hung tinh, thì chuyến này vận trung tâm, hoàn cảnh và vận mạng phập phồng sẽ rất lớn, là cải biến vận mạng trọng yếu chuyển biến trước mắt, phải đặc biệt cẩn thận một chút. Cư miếu vượng vừa hội hợp ngôi sao may mắn, thì đối mặt khai sáng kỳ ngộ, lạc hãm gia sát tinh hoặc Hóa kị phá tan, thì gặp hết sức khó khăn vào đầu, bước đi duy gian trúc la tam hạn vận trình.

28, gặp, phùng, sai ai ra trình diện, tọa, hội, gia: Đại thể chỉ tinh và tinh đồng cung mà nói, hội cũng có thể chỉ tinh ở tam phương vị.

29, thủ và cùng: Các cung sai ai ra trình diện chỉ tinh giai viết thủ, sai ai ra trình diện nhiều sao giai viết cùng.

30, giai và tịnh: Ngôi sao may mắn đồng cung giai viết giai, hung tinh đồng cung giai viết tịnh.

31, xung và chiếu: Hung tinh ở đối cung mà nói xung, ngôi sao may mắn ở đối cung mà nói chiếu.

32, miếu vượng: Tinh thần tối lượng, ngôi sao may mắn năng lực hoàn toàn phát huy ưu điểm, hung tinh không được hung.

33, bình thản: Tinh thần độ sáng bình thường, ngôi sao may mắn cát, hung tinh hung.

34, lạc hãm: Tinh thần lờ mờ, ngôi sao may mắn không được cát, hung tinh hung nhất.

35, đại vận: Vừa xưng đại hạn, chủ 10 năm vận thế.

36, tiểu hạn: Chủ một năm vận thế.

37, lưu niên: Vừa xưng thái tuế, chủ đương niên vận thế. Đấu quân: Chủ cùng tháng vận thế.

38, thiên bàn, địa bàn, nhân bàn: Thiên bàn chỉ bản mệnh bàn, địa bàn chỉ đại vận bàn, nhân bàn chỉ lưu niên bàn cập tiểu hạn bàn.

39, lục dương cung: Chỉ mệnh quan, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung Quan lộc, cung phúc đức.

40, lục âm cung: Chỉ huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, cung Nô bộc, cung điền trạch, cung phụ mẫu.

41, lục thân cung: Chỉ cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung Nô bộc, cung phụ mẫu.

42, tứ bại nơi: Chỉ tử ngọ mão dậu, cũng là đào hoa nơi.

43, tứ mã nơi: Chỉ dần thân tị hợi, cũng là tứ sinh nơi.

44, tứ mộ nơi: Chỉ thìn tuất xấu vị, cũng là tứ khố nơi.

45, hiệp và hiếp: Ngôi sao may mắn lâm tam hợp cung gặp gỡ chiếu là hiệp, hung tinh lâm tam hợp cung hội chiếu là hiếp.

46, phụ và giáp: Song ngôi sao may mắn phân lâm song lân cung là phụ, song hung tinh phân lâm song lân cung là giáp.

47, tọa và cứ: Ngôi sao may mắn nhập lâm Bản cung là tọa, hung tinh nhập lâm Bản cung là cứ.

48, triều và xung: Ngôi sao may mắn cư đối cung là triều, hung tinh lâm đối cung là xung.

49, củng: Ngôi sao may mắn vu tam phương tứ chính hội chiếu là củng.

Thiên thứ ba, chư chính diệu tường thuật

Tử vi tinh

Phong Thần bảng trung tâm đại diện Chu Văn Vương con trưởng bá ấp thi. Thuộc kỷ thổ, hệ bắc đẩu đế tọa, là chư tinh đầu mối then chốt, hóa khí vi tôn quý ngôi sao, là cung Quan lộc chủ. Ở sổ chuyên tư tước lộc, có giải trừ ách, diên thọ, chế hóa công năng, tịnh có bao dung, bao dung lực, chư cung đều có thể giáng phúc tiêu tai, có thể tiêu trừ bách ác.

Tướng mạo rất nặng mập mãn cao tráng, mặt tử sắc hoặc bạch thanh, niên thiếu hoàng bạch, trung niên hoàng nhuận, lão niên tử sắc hoặc hồng hoàng, thiên đình cao, pháp lệnh văn rõ ràng, mi thanh mục tú, hai mắt hữu thần. Nam mệnh ưu nhã cao quý, có uy nghi, coi trọng danh lợi quyền thế, độc đoán, bị động, ỷ lại, lòng tự trọng cường, có vào trước là chủ quan niệm, quyết định hậu không đổi thay đổi, khiêm nặng lão thành, háo khách, nhân duyên tốt, cũng thích bang trợ người khác, có giải trừ ách chế hóa diên thọ công, suốt đời đắt quá nhân trợ giúp, xã giao năng lực rất mạnh, gan dạ sáng suốt hơn người, co được dãn được, thích ứng các loại sinh tồn hoàn cảnh, sinh mệnh lực cường, tràn ngập sức sống, năng lực sáng tạo chính hoàn mỹ nhân sinh. Nhất định là chủ quản nhân viên và ông chủ, suốt đời ở đời sống vật chất phương diện tương đương giàu có, nhưng đời sống tinh thần thượng sẽ cảm thấy trống rỗng cô tịch, ưa được người tôn trọng, thính ca ngợi của từ. Niên thiếu bất lợi, biểu hiện ở học tập đọc sách không nhiều xông ra, nghịch ngợm ham chơi, thường thường tồn phản kháng bất mãn ngực, không bị lão sư gia trưởng quản thúc, trong lòng mình có khác một bộ, học nghệ đa mà không tinh. Dễ thụ người khác ngôn từ tả hữu, giỏi thay đổi, thường thường đổi công tác, đa nghi, do dự bất định, sa vào tửu sắc, hảo hưởng thụ, giảng phô trương, hành động theo cảm tình, tình cảm thượng dễ bị nhục chiết, khác giới quan hệ phức tạp, gia đình quan hệ khiếm hài hòa, gặp phải ngăn trở hội bỏ vở nửa chừng. Năm mới hay nhất tiên yêu cầu danh tái yêu cầu lợi lai phải cho dễ, nếu muốn ở lúc còn trẻ liền trở thành đại lão bản không có khả năng. Có thể làm chính trị, nhân sự quản lý, chính phủ hành chính, tài chính giới, cửa hàng bạc, châu bảo đi, cổ phiếu, văn giáo công tác, học thuật nghiên cứu, tiền lương giai tầng chức nghiệp, trung tâm kiểm soát không lưu, tổng quản trưởng máy nhân viên, tâm lý khoa tâm thần, não khoa y sư, thẩm mỹ viện, tinh cấp tửu điếm, sái ba, kiến trúc nghiệp, phòng địa sản, đại hình nông trường. Kỳ đặc thù là cao cấp, tinh vi, trân quý hành nghiệp, tiểu thương người bán hàng rong cũng không phải kỳ thích hợp. Cùng trời phủ, lộc tồn, tả, hữu, xương, khúc, nhật, nguyệt, thiên mã tam hợp cực cát, là quân thần khánh hội, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý của mệnh. Nam mệnh rất có địa vị xã hội. Năng lực kết giao so với chính mình có địa vị và thân phận nhân sĩ, ở xã giao nơi khá làm người khác chú ý, có chỉ huy tổ chức điều hành tài năng, nếu không tham chánh, cũng là tài chính và kinh tế giới chờ hành nghiệp chủ tịch, chủ tịch nhân vật. Hội tả, hữu giáp mệnh, lại thêm hóa quyền, cực phẩm tôn sư, ở trong chính trị rất có biểu hiện, thuộc hạ cực chúng, nhất hô bách nặc. Như vô tả, hữu thì mỹ ngọc sai ai ra trình diện hà, là cô quân, có lòng không đủ lực, sự nghiệp thành tựu không nhiều đại, nhưng suốt đời y lộc sung túc giàu có, ra ngoài hưởng phúc. Hội lục sát tinh chủ cô khắc, lạc hãm, thì quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, dễ thụ người chế trụ, phía sau đa tiểu người mưu hại, làm việc làm theo ý mình, lo lắng phí công, hôn nhân cũng có khúc chiết. Lại thấy thiên cơ, thiên lương phá tan, có thể là tôn giáo giới đứng đầu, rất có nổi tiếng, lúc tuổi già long xương hưởng phúc. Nữ mệnh thanh tú cao quý, vượng phu ích tử, tác phu nhân phán đoán, có nghệ thuật thiên phú, thẩm mỹ năng lực tốt, hoạt bát rộng rãi, là khá cụ mị lực mỹ nữ, truy cầu tận thiện tận mỹ, đối ái tình truy cầu la mạn đế khắc bầu không khí, hội ngôi sao may mắn, hưởng thụ phú quý hạnh phúc. Hội giết người phá tan tác bình thường luận, không vì thấp hèn, mặc dù áo cơm không thiếu, nhưng là hội thu nhận tình dục của phiền não. Sai ai ra trình diện xương, khúc, tả, hữu kỳ vi nữ quý nhân, được sủng ái, tình cảm phong phú, ở luyến ái kết hôn trong quá trình so sánh bất bình thuận, nhu quá trình nhất định thời gian mới có thể giá hiền phu. Như và đào hoa tinh hội hợp, có thể sẽ bay xuống phong trần, thái độ làm người tình phụ, kháo sắc nghệ sống qua, là cao cấp tràng sở giải trí gái hồng lâu. Tử vi tinh rơi vào mệnh bàn cung vị, lợi hiện thân và dương danh, dễ được trường cao đẳng sư phạm thưởng thức và trọng dụng, thái tuế lưu niên gặp tử vi tinh, thứ một năm năng lực sai ai ra trình diện quý nhân, cao nhân, là đạo vận, trợ giúp vận chuyển ngoặt năm.

Thiên cơ tinh

Trong thần thoại đại diện Khương Tử Nha. Thuộc ất mộc, hệ sao Nam Đẩu đệ tam ích đoán ngôi sao, chủ trí tuệ, tư tưởng, tay chân, hệ thần kinh, hóa khí là thiện, Hóa kị làm ác, vì huynh đệ cung chủ. Tá đế lệnh dĩ hành sự, giải trừ chư hung của nghịch tiết, định số vu mạng người trong. Phùng chư cát được địa, vạn sự giai thiện.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, trường hình tròn dài hoặc viên cao gầy hình kiểm, cái trán rộng, mi cốt cao, ngạc hiệp, lông mi tế sơ, hai mắt hữu thần, thanh tú. Niên thiếu thanh bạch, trung niên hoàng nhuận, lão niên thanh lam hoặc thanh hoàng. Nữ mệnh thon thả, phú cổ điển mỹ. Nam mệnh từ nhỏ tựu hiển lộ ra thông minh tài trí, minh để ý, tâm tư linh mẫn, có linh cơ ứng biến tài năng lực, có dự kiến trước, hội hiến kế, thiện mưu lược xí hoa, linh thông giỏi thay đổi, suy một ra ba, liên tưởng lực cường, có cảm giác thần bí, đối bất luận cái gì mạt biết việc hội vội vàng muốn đi nghiên cứu, đối sự vụ khá cụ năng lực phân tích, ưa binh pháp, thiện đàm quốc gia đại sự, giảng chính dã, cụ so sánh mạnh phụ tá năng lực. Hảo phật đạo sự học, tất có cao nghệ trong người, tịnh chưởng quản bí kíp. Năng lực phú quý, không giống bình thường, có phúc có thọ, tao nhã lễ độ, tâm địa thiện lương, thẳng thắn thành khẩn, giỏi đoán ý người, lấy giúp người làm niềm vui, trọng tình nghĩa, đối với bằng hữu tràn ngập nhiệt thành. Khẩu tài hảo, nói chuyện là nhất lưu, tốc độ nhanh . Cá tính bất định, tinh thần nặng nề, hơi tố chất thần kinh, đa sầu đa cảm, tâm tình hóa. Lo liệu gia vụ hội đa tính toán. Hóa lộc, quyền, khoa có tài năng, nổi tiếng cao, vô luận ở bất luận cái gì bộ môn, cơ cấu làm việc đều năng lực trở nên nổi bật, nhân kỳ độc đáo kiến giải và tài hoa mà thụ coi trọng, đảm nhiệm sách lược công tác. Nghĩ bỉ làm đa, phải chú ý ở nhân tế quan hệ thượng thay đổi tao. Tin cậy trí tuệ kiếm tiền, mọi việc giai sẽ có kế hoạch địa tiến hành. Đối tôn giáo, triết học, ngũ thuật có hứng thú, tịnh tin cậy đến đây phát đạt. Suốt đời biến động đa, mọi việc rất chủ động, phải làm ở ổn định trung tâm yêu cầu phát triển. Hội bất trung vu nhất chủ mà đổi cho nhau bến tàu, đại thể là thức thời người. Thích để tâm vào chuyện vụn vặt, là nhà tư tưởng, nhà phát minh. Suốt đời có ý định ngoại, tay chân dễ thụ thương, thần kinh suy nhược. Có tài nhưng không gặp thời, cực đoan, ưa đi cực đoan. Hội lục ngôi sao may mắn vạn sự giai thiện, có đặc thù tài nghệ trong người, có thể có độc quyền phát minh, đa tài đa nghệ, suốt đời quyền quý giàu có. Lạc hãm hoặc gia sát, dễ kích động, tâm tình biến động đại, khuyết thiếu gia đình quan niệm, nhân tế quan hệ khẩn trương, tranh cường háo thắng, tự ngạo, dễ đắc tội với người, suốt đời phát triển trắc trở, trở ngại trọng trọng, nên kinh thương cho thỏa đáng, làm việc do dự, tinh thần diện mạo không tốt, đa ưu lo ngại, thị phi khẩu thiệt đa. Ứng với cẩn thận mình khỏe mạnh, hội dương, biểu thị có tiết tai dấu hiệu, nhưng đồng thời cung thiên di hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến tài biểu thị điều kiện thành lập, tất nhiên sẽ phát sinh sự cố. Nữ mệnh tính cách kiên cường, thông minh, giỏi về xử lý sự vụ, xong trượng phu bang trợ, vượng phu ích tử. Sai ai ra trình diện quyền, lộc có thể là phu nhân nhân. Sai ai ra trình diện Thái âm cùng, dung tư đoan trang ngay thẳng. Lòng tự trọng cường, nặng mặt mũi, tinh thần giỏi giang, là tốt nhất phụ tá nhân tài. Sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, mọi việc thành công năng lực, cú thay thế trượng phu làm việc. Gia sát tinh, thấp hèn, tàn tật, dâm đãng phong tao, hình khắc. Thần kinh quá nhạy cảm, đa huyễn tưởng, đa sầu đa cảm. Nói như vậy, thiên cơ tọa mệnh người, hôn nhân cũng không mỹ mãn, nhất là cung phu thê có cự môn tổ hợp, luôn luôn đa khắc khẩu. Không hỏi nam nữ, giai tại gia đãi không được, lão muốn đi ngoại bào. Hội thiên mã, suốt đời hay thay đổi động, nhiều năm bôn ba tại ngoại, hội lưu mã, xuất ngoại ngắm cảnh hoặc xa địa lữ hành. Làm hành nghiệp, có thể là công chức, văn giáo, tác gia, tôn giáo, triết học, thuật số, học thuật nghiên cứu, khoa học kỹ thuật công tác, ngành điện tử, máy vi tính nghiệp, quảng cáo, bày ra, cố vấn cố vấn, mỹ thuật tạo hình thiết kế, cơ điện nghiệp, tài xế, ô tô, xe máy, máy tiện chờ và trục xoay có liên quan, tài chính thu về mau, bán sỉ, đẩy mạnh tiêu thụ, bán lẻ, thức ăn chay liệu lý. Không thích hợp một mình gây dựng sự nghiệp, tố ông chủ, kết phường tốt hơn. Gặp phải trắc trở có thể vãng thiên cơ tinh chỗ vị tìm kiếm quý nhân tương trợ, có lợi cho quyết sách.

Thái dương tinh

Trong thần thoại đại diện chu trụ vương trung thần Tỷ Can. Thuộc bính hỏa, là nhật của tinh, là trung thiên đấu ngôi sao may mắn, hóa khí vì quyền quý, là tạo hóa của biểu nghi, là cung Quan lộc chính chủ. Ở sổ chủ nhân có quý khí, năng lực văn năng lực vũ. Chư cát tập thì giáng trinh tường, gặp sát tinh thì phí sức cố sức. Nhược tùy thân mệnh trong, ở miếu nhạc nơi, số lượng trung tâm của tới diệu, là quan lộc của chức vụ trọng yếu, hậu hóa lộc hóa quý, tối nên ở cung Quan lộc.

Tướng mạo lưng hùm vai gấu, cường tráng, vạm vỡ, kiểm hình đại mà no đủ, hùng tráng hoặc viên mặt dài, là tuấn nam mỹ nữ, khí sắc hồng hoàng, đỏ đậm bạch. Nam mệnh thông minh có khả năng, có khai sáng tinh thần, thái độ làm người quang minh lỗi lạc, cá tính sang sảng, coi trọng nguyên tắc, công chính minh để ý, không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt tự do, nói chuyện khó giữ được lưu, bất kể so sánh thị phi, thẳng thắn, khoan dung, bác ái, thiện kết giao bằng hữu, có quý nhân trợ giúp, ham các hạng hoạt động, làm việc tích cấp chủ động, so sánh đại nam tử chủ nghĩa, nặng mặt mũi, ái làm náo động, hảo biểu hiện tự mình, tâm tính so sánh không ổn định, thái độ làm người cố chấp, ưa nắm quyền, dễ đắc tội với người, cùng người khắc khẩu, dễ nổi giận tức giận, khuyết thiếu tính nhẫn nại cập bền lòng, chú trọng bề ngoài trang phục, coi trọng vật chất hưởng thụ. Ở vượng địa, chủ phú quý, năng lực thành tựu một phen sự nghiệp, và chính trị hữu quan, đi nhà nước lộ tuyến cho thỏa đáng, có thể vãng chính giới phát triển, có thể kinh doanh quốc tế mậu dịch, văn hóa sự nghiệp, so sánh đại quy mô xí nghiệp hoạt động. Có xuất ngoại vận. Là đàng hoàng người làm ăn, là buôn bán cao thủ. Nhân kỳ thái khảng khái rộng lượng của cho nên, không thích hợp tài vụ công tác, nhất là quản lý tiền mặt bất hảo, dụng tiền chuyên gia, không được tích súc. Hóa lộc, có thể là việc chính quản nhân viên hoặc ông chủ. Đi làm tộc chủ lên chức, có thể chưởng thực quyền. Gặp lục cát, vừa gặp Thái âm, lộc tồn, tai thai, bát tọa. Suốt đời đại cát đại lợi, danh dự rõ ràng, tài nguyên quảng tiến. Làm việc mau lẹ, phản ứng khoái. Cuộc thi vận thật tốt, văn võ toàn bộ tài, nhất định danh lợi song thu vào. Hội xương, khúc, khôi, việt là nhân viên và giáo viên, ở học thuật giới, giáo dục giới nhậm chức khá nhiều. Hội văn xương vu quan lộc, chủ quý, phần nhiều là nguyên thủ của mệnh. Hội thiên hình, quân cảnh của chức. Hãm địa, làm việc đầu voi đuôi chuột, sáng bóng minh, nội tâm cảm thấy trống rỗng xuống dốc. Suốt đời thị phi đa, còn có thể năng lực mắt mù, tung hóa lộc, quyền cũng không thấy hảo, nhược lại thêm sát tinh, chỉ có thất danh dự. Chủ phụ thân bất lợi. Gặp lục rất là hạ cách của mệnh, hình phạt chính tụng, tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn, giáng cấp, tạm rời cương vị công tác, hạ tốp, bản thân tâm bệnh không ngừng, có bỏng lửa, Hóa kị có thị lực cản trở, kỳ khổ sở không ít. Có lúc khả năng nổi giận tài, thế nhưng hội tùy ý tiêu xài, tương dự trữ tiêu hết, không lâu sau tựu suy tàn là tiểu thương nhân hoặc thủ công nghệ người, tuy rằng khổ cực nhưng cũng sẽ không bị người coi trọng. Nữ mệnh bất lợi, hôn nhân ngăn trở khá nhiều, và phụ thân duyên phận so sánh mỏng. Như có hóa lộc xuất hiện có thể hóa giải. Nữ mệnh miếu vượng, gia quyền, lộc, phong tặng, vượng phu ích tử, nhược cung phúc đức có tướng tá, chủ chiêu hiền minh của phu. Thái dương là quý nhân, không được an bình, trượng phu muốn nghe của nàng. Suốt đời sẽ có đào hoa chuyện tình cảm phát sinh. Sự nghiệp phát triển duy ngoại lai trợ lực ít, khá thiện giao tế, đối ngoại nhân tế quan hệ thật tốt, cá tính rộng rãi, có nam tử khí khái, sự nghiệp tâm so sánh cường, bác ái, lấy giúp người làm niềm vui, năng lực chủ động tham dự các xã đoàn hoạt động, ở đoàn đội trong cuộc sống là quyết sách người lãnh đạo. Lạc hãm gia sát, chủ bình thường. Gặp hao tổn, phi lễ thành hôn. Hội thiên hình, có hình tụng sự, hao tổn tài, có hoa không quả, hư danh hư lợi, dễ ly hôn, lục thân duyên mỏng. Làm hành nghiệp, hành chính quản lý, chính trị, mậu dịch, kiểm sát, kiểm nghiệm, giám định, vệ sinh, bảo vệ môi trường, luật sư, ký giả, quan ngoại giao, tiêu thụ đại lý, trong tin tức giới, lo lắng công tác yếu dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu so sánh thích hợp, điện lực, nguồn sinh lực, chiếu sáng khí tài, thông tin, động lực, bánh răng, đồng hồ, môtơ, động cơ, ô tô, quang học nghi khí, kính viễn vọng, kính mắt.

Sao Vũ khúc

Trong thần thoại đại diện chu Vũ vương. Thuộc tân kim, bắc đẩu thứ sáu tinh, hóa khí là tài, là cung tài bạch chủ. Cùng trời phủ ngồi chung thì có thọ. Vừa quả tú ngôi sao, chủ mẹ goá con côi, nhập lục thân cung, dễ và cai lục thân vô duyên. Ở trên trời tư thọ, ở sổ tư tài.

Tướng mạo thể trạng cường tráng, viên cao gầy hình kiểm, mặt mang uy nghiêm, mày rậm, khoan ngạch, giọng đại, có bộ lông chí ban của dị. Nam mệnh tính Công-gô quyết, có thai có nộ, dũng cảm cương nghị, rộng rãi ngay thẳng, gấp gáp, tâm thẳng không độc, ngôn ngữ thành thực, có độ lượng, giảng tín dụng, nặng nghĩa khí, tinh thần sung mãn, có thực tiễn năng lực, làm việc có quyết sách lực, có kiên cường nghị lực, gặp phải bất luận cái gì trắc trở cũng không bỏ vở nửa chừng, đối không vừa mắt chuyện lập tức hội phản ứng, đối với mình đối với hắn nhân yêu cầu rất nghiêm ngặt. Ưa lộc tồn đồng cung, có tiền ưa đầu phòng địa sản, lộc mã cùng bôn ba, thì tha hương phát tài, năng lực di dân nước ngoài, có đại thành tựu, mà lại tài nguyên cuồn cuộn. Hóa lộc, tài nguyên thuận lợi, không thiếu tiền dụng. Nhược hội tham lang, sai ai ra trình diện hỏa gia Hóa kị, dương, đà, thiên hình, niên thiếu bất lợi, dễ cùng người đánh nhau. Hóa quyền, càng sâu. Trung niên thì chủ đại phú quý, là xí nghiệp lớn nhà cách cục. Ở chính giới, nhà nước bộ phận then chốt có thể nhâm chủ quản trở lên chức vị. Và lục ngôi sao may mắn cùng, từ thương có thể đại phú đại quý, văn võ đều có thể, chí khí cao chót vót xuất chúng, năng lực một mình đảm đương một phía, làm việc có quyết đoán, cũng lợi cho văn chức, lên chức vận tốt, có văn nghệ tu dưỡng, ở văn võ phương diện đều có thành tựu, văn nhân thì bác học đa năng lực, gặp dữ hóa lành, là thượng cách của mệnh. Hóa quyền, thì là thương giới trùm. Có thiên tài vận, hội hoành phát, Phúc Thọ song toàn, chí khí ngẩng cao, vượt quá mọi người trên. Hóa quyền, quản lý tài sản năng lực cường, nắm giữ trọng điểm, có thể linh hoạt vận dụng, đa số tài chính giới của quan viên hoặc là quản lý ngân hàng nhân tài. Lạc hãm, thì đa số làm thương giới của xuất nạp, kế toán hoặc trong nhà tài vụ đại thần, chưa nói tới phú quý. Hóa khoa, tài năng ở tài chính, thuế vụ bộ môn công tác, hội trở nên nổi bật, suốt đời thường có thừa tài, nhưng tìm hắn vay tiền không nhất định năng lực tá đáo. Nhập miếu, và xương, khúc đồng hành, ra tương nhập tướng, quan võ điều kiện tốt nhất, nên phục quân cảnh của chức, cơ quan tài chính, tài chính đơn vị hoặc là người làm ăn, và tiền mặt, kế toán hữu quan, nhưng dĩ không thay đổi kị mới được, bằng không, biểu thị và tiền tài vô duyên, là thần tài qua cửa, lo lắng đầu tư lâu dài bất năng có thành tựu, tài chính quay vòng mất linh, dễ bị người đảo trái. Hóa kị nhập mệnh, phùng thiên cơ hoặc nhập đối cung xung mệnh, ứng với làm cho làm nghĩa tử. Khuyết điểm, làm việc dễ xung động, hỉ nộ vô thường, bôn ba lao lực, làm một chuyện gì thay đổi luôn tâm, ưa biến động, sĩ diện, tốn hao chi tiêu đại, chẳng tiết kiệm. Cư hãm, không phải vì xảo nghệ người, hay tăng nói của mệnh, bản thân đa tai ách, xuất hiện linh, xương, đà, vũ tổ hợp biểu thị có tiết tai dấu hiệu, nhưng đồng thời cung thiên di hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến tài biểu thị điều kiện thành lập, tất nhiên có việc cho nên. Vũ khúc và lục sát tinh cùng, cá tính vội vàng xao động, sự nghiệp dũ tố dũ bất hảo, sinh ý thất bại tới cực điểm, lục thân duyên phận so sánh mỏng, hội nhân tài dễ cùng người khác động võ, nội tâm đối tình cảm không như ý, hôn nhân không tốt, bởi vì là mẹ goá con côi ngôi sao, bất lợi lục thân, cũng nhân tài tinh dễ rủi ro. Có thể làm kỹ thuật phương diện công tác. Nữ mệnh, nhập miếu quyền quý, là phu nhân nhân, tinh thần hoạt bát, tính cách kiên cường, cùng người khác bất đồng. Là quả tú, cô độc, giọng đại, ghế ngồi bất an rảnh rang, thẳng lay động, là tính năng thủ, suốt đời phí sức sức lao động, sinh hoạt rất khẩn trương, náo trung tâm thủ tài, khôn khéo có khả năng, làm việc so sánh bảo thủ, có nam tử trượng phu khí khái, là nữ cường nhân. Tính bảo thủ, không đổi truy cầu đả động kỳ tâm, rất trung trinh, tại ngoại không bị nhân tả hữu, tại gia không bị trượng phu quản thúc, đại thể có sanh non khuynh hướng. Làm hành nghiệp, quân cảnh, quốc phòng, tài chính, tài chính và kinh tế, chứng khoán nghiệp, kế toán, bảo hiểm, bác cầm đi săn, võ thuật quán, thể dục, vận động viên, ngoại khoa bác sĩ, bác sỹ thú y, kim chúc ngũ kim, máy móc nghề chế tạo, thông nhau nghiệp, tiệm tạp hóa.

Thiên đồng tinh

Trong thần thoại đại diện Chu Văn Vương. Thuộc nhâm thủy, sao Nam Đẩu đệ tứ tinh, hóa khí là phúc, là cung phúc đức chủ. Có diên thọ, giải trừ ách, chế hóa công. Không sợ kiếp sát tướng xâm, bất úy chư hung cùng độ, mười hai cung trung tâm đều vì Phúc Thọ. Là ích thọ bảo sinh của ở lại, là hưởng phúc tinh. Hóa lộc là thiện.

Tướng mạo cao hoặc lớp giữa, thân thể đầy ắp, hình tròn mặt mang phương, hoàng bạch hoặc thanh hoàng, thanh tú cao nhã, bề ngoài nhã nhặn, vẻ mặt phúc tướng, trên mặt bản thân đa dị chí. Nam mệnh là phúc tinh, thọ tinh, là phúc đức, năng lực gặp dữ hóa lành, thích ứng tính hảo, có tính dai, chống lại đả kích mê hoặc khảo nghiệm, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn bất năng dời, uy vũ không khuất phục, tính tình như con cái, thích chiếu cố nhân gia, còn nhỏ tốt hơn, rất an nhàn, không cần chịu khổ, thiện lương hiếu thuận, cho dù lớn tuổi, vẫn là một lão ngoan đồng, có tính tình thì phát quá là tốt rồi, có hài hước cảm, áo cơm không thiếu, suốt đời quá khoái trá, không gặp khuôn mặt u sầu, an tường, không nhọc lục, làm việc ổn trọng, người ngoài ôn hòa lễ độ, thái độ làm người khiêm tốn, tâm địa nhân từ, đối đãi chính trực, hùng hồn chuyên gia, thích kết giao bằng hữu, người ở bên ngoài duyên tốt, không cùng nhân tính toán, so sánh bảo thủ, không quá hội chạy nước rút, tri túc thường nhạc, cũng không phải rất có làm, thường thường là bị tình thế bức bách, đáo không thể không làm thì mới bằng lòng nhích người. Nhân trọng tình cảm, sở dĩ đang xử lý tình cảm phương diện thường thường không được hài lòng. Và lục ngôi sao may mắn cùng, thái độ làm người tính tình ôn hòa, tinh thông văn nghệ, suy nghĩ linh hoạt, hành văn hảo, là một vạn sự thông. Thiên cơ phân thủ thân, mệnh, rất khả năng làm tôn giáo nghệ thuật công tác, gia không vong, nhất định thêm vào tôn giáo hàng. Hội chư cát, lộc tồn, mong muốn phú quý. Hiểu được bo bo giữ mình, bề ngoài chất phác, rất có tu dưỡng, tư tưởng thuần khiết, dễ tiếp cận phật đạo, đối huyền học, ngũ thuật cảm thấy hứng thú. Và lục sát tinh cùng hoặc Hóa kị, tính tình vội vàng xao động, làm việc bình thường hay thay đổi hóa, có đầu không đuôi, khuyết thiếu kiên trì, thường thường bỏ vở nửa chừng, đối trắc trở việc khuyết thiếu giải quyết khả năng nại, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, dễ trầm mê vu tửu sắc tài vận, tình cảm phương diện dễ xảy ra vấn đề, trời sinh ái trang phục, ái hưởng thụ, cá tính so sánh nhu nhược, ý chí bạc nhược, làm việc hay thay đổi, chẳng phân biệt được ưu khuyết. Bản thân dễ bị bị thương, hội một lần ở trên người dẫn đến mặt mày hốc hác huyết quang sự cố phát sinh, khả năng lái xe tai nạn xe cộ, khai đao hoặc dễ bị phỏng, da lông ngắn bệnh nhất đống lớn, đái tật duyên niên, gia đà mập mãn, con mắt miễu, hãm địa, biến hoá kỳ lạ đa tứ, miệng nói nhân nghĩa, bình thường mệnh. Nam mệnh không thích thiên đồng, khuyết thiếu tiến thủ tâm, mọi việc thiếu tích cực, chích thích hợp tố vai trò thứ yếu, không thích hợp làm chủ quản cấp nhân vật. Nữ mệnh thông minh thông minh, khiêm cung lễ độ, cá tính ôn hòa thiện lương, cầu sinh sống yên ổn, kết thân nhân tình sâu, chú trọng vật chất hưởng thụ. Hội ngôi sao may mắn, tác mệnh phụ, vượng phu ích tử, hôn nhân mỹ mãn, cực già giặn, khéo léo, đa tài đa nghệ, có nghệ thuật thiên phú, có phong độ của người trí thức, dễ say sưa vu la mạn đế khắc bầu không khí, tình cảm phong phú, mỹ lệ, nhưng tính nhu cầu rất cao. Hội xương, khúc, hôn nhân so sánh bất bình thuận, sẽ có một đoạn tình cảm rất phức tạp quá trình, cùng giải quyết thì chu toàn ở mấy người bằng hữu khác phái trong lúc đó, phùng sát phá tan, hình phu khắc tử, sinh ly tử biệt, lương âm phá tan hợp, tác nhà kề cát. Làm hành nghiệp, pháp luật người làm việc, tài chính, bảo hiểm, thuế vụ, công chức, văn giáo, hệ thống cung cấp nước uống có lẽ nhiều chuyện, phong thuỷ, thầy tướng số tiên, đại lý thương, xã giao hoạt động, ngoại vụ viên, điện tín, bưu chính. Nữ mệnh nên chữa bệnh và chăm sóc, văn nghệ, tiêu khiển tính xã hội ngành dịch vụ, cơ quan du lịch, phiên dịch, lễ tân tư, người chủ trì, người điều khiển chương trình, thủ công nghiệp, bán lẻ nghiệp, bách hóa, phục sức, hàng mỹ nghệ, xem xét vật chờ hơi nhẹ tùng như thường công tác. Bởi đến đây tinh so sánh lười nhác, sở dĩ không thích hợp tố ông chủ, ứng với cùng người kết phường gây dựng sự nghiệp, tương hỗ cổ vũ so sánh dễ thành công.

Sao Liêm trinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương đại gian thần phí trọng. Thuộc đinh hỏa, bắc đẩu đệ ngũ tinh, ở đấu tư phẩm chức, ở sổ quản quan quyền. Chủ tà, hóa khí là tù, sát, ở cung Quan lộc làm quan lộc chủ, trong người cung mệnh là thứ đào hoa, kỳ đã họa, cũng là phúc, nhưng họa nhiều phúc, thân phận tương đối phức tạp.

Tướng mạo chiều cao thể tráng, đoan trang, thanh tú, cụ cao nhã khí chất, giáp tự hình kiểm, viên mà cao gầy, hồng hoàng hoặc thanh hoàng, lông mày thô mắt to, nhãn thần lợi hại, miệng rộng rãi, xương gò má cao trương. Nam mệnh ý nghĩ hảo, phản ứng khoái, trí nhớ hảo, làm việc mẫn tiệp cấp tốc, thần khí hiện ra như thật, sĩ diện, lòng háo thắng cường, nhanh mồm nhanh miệng, năng lực nói thiện nói, hảo biện luận, dám yêu dám hận, tính tình bất hảo, vô cùng kiên cường, cá tính cố chấp, hảo ngờ vực vô căn cứ, không nhiều hợp quần, phong lưu, thích độc lai độc vãng, không thích bị ước thúc, không câu nệ tiểu tiết, ngay thẳng, hiếu học cận cổ, có nghệ thuật thiên phú, tinh thông máy vi tính, internet, thao tác nghi khí, dáng vẻ năng lực cường, hảo chuyện mới mẻ vật, chí khí kiên cường, vô luận chuyện gì đều ưa cách tân khai sáng, là việc chính quản nhân viên, năng lực chưởng quyền to, suốt đời tương đương có nhiều, ham văn nghệ, âm nhạc. Làm gia công, sinh sản nghiệp, quân cảnh nhân viên, làm quan năng lực đại quý, có thể dương danh lập vạn, là tăng nói thì là cao tăng đại đức. Chú trọng quần áo trang phục, đời sống tinh thần phong phú, sinh hoạt đa thải đa tư, nhân tế quan hệ hài lòng, lạc quan rộng rãi, khí độ rộng thùng thình, năng lực sát ngôn quan sắc. Hãm cung, Hóa kị, sai ai ra trình diện sát hội bạch hổ, lục thân duyên mỏng, khí gia cô đơn, tánh khí nóng nảy, làm việc so sánh xung động, yêu thích tửu sắc tài vận, hảo đổ, hội nhân cảm nọa không được thuận chuyển khứ đánh bạc, khuyết thiếu lý trí, chắc chắn đại tật ách phát sinh, huyết quang, khai đao, tàn tật, dễ chết vào ngoại đạo. Còn nhỏ da bất hảo, có lao ngục tai ương, suốt đời thị phi khẩu thiệt, chắc chắn tố tụng chuyện xảy ra sinh. Có tiền của phi nghĩa nhưng không cách nào kéo dài. Ở sự nghiệp thuận lợi có tài đồng thời hội nhân đào hoa tranh cãi mà rủi ro, sự nghiệp không được thuận lợi, tài vụ tài chính quay vòng mất linh, trên thân thể có nghi nan tạp chứng chờ. Nữ mệnh chủ phong tặng, mặc dù ác sát xung không vì hạ cục, cương liệt nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu ích tử, cá tính sang sảng, trinh tiết tự thủ, mặc dù không được diễm lệ nhưng khí chất hảo, thanh tú, thông tuệ, ít lời, đoan trang, ghen tuông nùng, nữ được thuần âm trinh tiết của đức, năng lực thủ tài, trong gia đình tràn ngập không khí thanh tân, có người chồng tốt, suốt đời không được so sánh dễ có đào hoa, đối với người khác phái năng lực giữ một khoảng cách. Hãm địa, chủ cô độc, gia sát, mặt rỗ, tàn nhang, năm mới hình khắc phụ mẫu, trung tâm lúc tuổi già bất lợi trượng phu, tử nữ, thật không tốt, hôn nhân không đẹp, dễ ly hôn, ở chung. Làm hành nghiệp, nhân viên công vụ, nhân sự kiểm tra đánh giá, thẩm tra uỷ ban, giám sát, nguồn sinh lực, nghiệp vụ, hóa đá, châu bảo giám định, bệnh lý xét nghiệm, công nghiệp nặng, thiết bị điện dáng vẻ, TV vẽ tranh, máy vi tính, phàm có điện hành nghiệp, hộ sĩ, chợ bán sỉ, có tĩnh cố định cửa hàng bán lẻ bộ, chợ bán thức ăn, kê áp nga cá hoặc rẫy, vườn trái cây, hoa quả buôn bán chờ.

Thiên phủ tinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương thê tử Khương hoàng hậu. Thuộc mậu thổ, sao Nam Đẩu đệ nhất tinh, hóa khí là lệnh, vừa danh lộc kho, là phú quý của cơ, ở đấu tư phúc quyền, ở sổ chưởng tài trạch lộc, có giải trừ ách, diên thọ công năng lực. Cụ có trí khôn cập tài năng.

Tướng mạo lớp giữa, thể hình sảo béo, kiểm phương viên, hình, thiên đình no đủ, mặt đỏ bạch hoặc hoàng, môi hồng răng trắng, khí chất cao nhã, hình dáng tướng mạo thanh tú. Nam mệnh khôn khéo giỏi giang, biểu đạt năng lực tốt, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, bác học thấy nhiều biết rộng, có đặc thù kỹ năng, thủ giỏi tài, quản lý tài sản năng lực tốt, cá tính ôn hòa thiện lương, độ lượng khoan dung độ lượng, chí tiết tháo thủ cao, thiện ngoại giao, thận kết giao bằng hữu, đối với bằng hữu giảng nghĩa khí, cam tâm tình nguyện bang trợ nhân, thích xã hội đoàn thể hoạt động, xã giao rất nhiều, có có lộc ăn, trung niên hậu ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đều có thể đạt được lý tưởng mình hoàn cảnh, suốt đời áo cơm không thiếu, dã tâm không lớn, so sánh bảo thủ, nhược bản thân bắt đầu béo phì tựu biểu thị tài chuyển đến. Phủ, tướng triều viên cách, phú quý, thực lộc thiên chung, ở chính giới, tài chính và kinh tế giới phương diện thành tựu huy hoàng, có thể chưởng quyền to. Lục thân tình thâm, có thể cùng người kết phường, tín dự hảo, người làm ăn tài vượng, hoàn thích mua phòng địa sản, đi làm tộc chủ lên chức, có xí hoa năng lực, năng lực nắm giữ trọng điểm, lĩnh đạo dục khá cường, hảo hưởng thụ, vì đạt được đáo lý tưởng của chính mình không tiếc vung tiền như rác. Khuyết điểm, chủ quan ý thức cường, sĩ diện, cao ngạo tự phụ, thâm trầm, sành sỏi, dễ thẹn quá thành giận, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, nhân duyên không tốt, hảo tranh luận, không chịu thua, chuyện bé xé ra to, không đổi tiếp thu ý kiến của người khác. Nhược hội dương, đà, hỏa, linh, một thân gian trá, lao lực, cá tính quái gở, hơi hình cung độc, nuông chiều từ bé, gặp dương thường thường nhân gia mời khách, kết quả chính dùng tiền, không được kị hỏa, linh, không được dĩ hội sát đặc biệt luận. Nữ mệnh có chí khí, thông minh thông minh, cá tính trên có chủ kiến, có quyết đoán, thích nắm quyền, chú trọng ăn mặc, thanh bạch, khí chất cao nhã, đoan trang hiền thục, bản tính thiện lương, hiếu thuận, không thương tố gia vụ, chỉ có thể là tố mấy thứ sở trường thật là tốt thái, hảo bố trí gia đình, là vì sĩ diện hảo mà bài biện, coi trọng phô trương, thích xa hoa xa hoa. Gặp tử, tả, hữu cùng hằng cực mỹ, tác mệnh phụ, vượng phu ích tử, mặc dù sai ai ra trình diện phá cũng dĩ thiện luận. Nữ mệnh là phu nhân hình thái. Phủ hội xương, khúc nhập mệnh, tiểu học giai đoạn công khóa rất tốt, tất là trưởng lớp, tam rất, sau lại độ chênh lệch, làm theo ý mình. Thiên phủ và lục ngôi sao may mắn cùng phùng lộc tồn, vũ tất là cự phú, chấp chưởng tài bạch, điền trạch, áo cơm không sứt mẻ, danh lợi song thu vào, năng lực hiệu lệnh người khác, có lĩnh đạo thống ngự năng lực, là thương nghiệp giới nhân vật nổi tiếng, xã đoàn của lĩnh đạo, đảng chính của nguyên thủ, gặp quý nhân đề bạt, một bước lên mây, được hưởng đại phú đại quý, cũng tương tướng tài. Thiên phủ và lục sát tinh cùng, hành vi quái gở, đa nghi tâm, không hợp đàn, tiền tài ý tiêu hao, chẳng tiết chế, muốn chiếm làm của riêng cường, thường xem thường mọi chuyện, tinh thần trống rỗng, khả quan thoải mái, dễ có đào hoa, có chút cô độc, không muốn cư nhân vu hạ, ái tác ông chủ, vật nặng chất hưởng thụ. Làm hành nghiệp, tài chính, thuế vụ, giáo dục, truyền đạo, huấn đạo, ngành chánh phủ, công chức, lương cao thủy giai tầng, phòng địa sản, xí hoa, hậu cần, y dược, khoa phụ sản, hộ Lý Công tác, cứu sống, cứu nạn, chăn nuôi nghiệp, nuôi trồng, ăn cỏ động vật, gia phá quân là lợn cẩu bốn chân động vật, hoặc trồng măng, nấm hương, thu mua buôn bán, nam bắc hàng sinh ý. Thiên phủ làm đầu thiên của phủ địa, có thể nhìn ra đời trước thân của căn cơ, ở ngọ, tị, thìn, mão, dần dương vị, nhân từ phía trên mà đến, còn lại âm vị nhân từ phía dưới mà đến.

Thái âm tinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương đại tướng hoàng phi hổ thê tử Cổ phu nhân. Thuộc quý thủy, là thủy của tinh, là trung thiên đấu ngôi sao may mắn, hóa khí là phú, là tài bạch, cung điền trạch chủ.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, đầy ắp, kiểm viên trường vi phương, tròn dẹp hình, thanh bạch, thanh hắc hoặc thanh hoàng, mắt to đẹp, lông mi như hình bán nguyệt. Nam mệnh thông minh nhạy cảm, tài văn chương hơn người, học giả phong phạm, ham văn nghệ, thích cuộc sống yên lặng, cũng yêu thích La Mạn Đế Khắc bầu không khí, văn nhã xấu hổ, suốt đời vui sướng, hảo hưởng thụ, đục lỗ, trọng tình cảm, có chút minh để ý, mọi việc táng ở trong lòng không muốn nói ra, một ngày mở miệng sẽ thao thao bất tuyệt, người ngoài trung thành, độ lượng rộng thùng thình, thường có lòng từ bi, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, sức tưởng tượng phong phú, là một vạn sự thông, nam mệnh nhu hòa, hình thái tượng nữ sinh, không hỏi nam nữ khác giới duyên không sai. Miếu, vượng gia ngôi sao may mắn, suốt đời tài vụ phát triển không sai, tài lộ phương diện rất có biểu hiện, tài phú là chậm rãi tích tồn, nhất tự do tự tại, không quá biến động. Hội lộc tồn, tai thai, bát tọa, tả, hữu suốt đời có tiền, được lai không chút nào phí công phu, có nổi tiếng, rất có được ngoạn, hiểu được hưởng thụ. Gia hóa khoa nhân tài mà được gọi là, hội văn khúc nhập mệnh, tiểu học công khóa tốt, có thể là trưởng lớp, tam rất, tráng niên thời kì xong thê tử hiệp trợ mà thành công, gia khôi, thành có thể được thê tài, thê tử sinh ra không sai, văn học tu dưỡng hảo. Trung thu sinh ra hay nhất. Gia sát, thậm chí thê mất sớm hoặc hôn vợ sau tử bản thân không quá khỏe mạnh, sẽ có huyết quang, giải phẫu sự, gia dương, đà, nhân ly tài tản, gia sát gặp bạch hổ, mẫu chết sớm, gia sát khả năng nhân mượn tiền sự và huynh đệ, bằng hữu khởi tranh cãi, sớm cho kịp rời xa gia hương cho thỏa đáng. Hãm địa gia khoa, lộc, quyền cũng không cát, cư hãm, không được phùng cự môn là tốt, bằng không ly tổ cho làm con thừa tự, sai ai ra trình diện sát xung tất tác bị thương tàn phế của luận, trừ phi tăng nói trái lại lấy được trinh tường, vừa văn khúc ở chung thân, mệnh, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ, kị sai ai ra trình diện liêm trinh, thất sát tương trùng, định làm bị thương tàn phế của luận. Nữ mệnh cùng luận. Lạc hãm gia sát tinh, hình khắc lục thân, vận mạng của mình cũng nhiều khúc chiết, vãn phát, Thái âm trong người cung khả năng mẫu thân tái giá hoặc bản thân từ nhỏ ở nhà thứ hai đình lớn lên, ít nhất là mẫu thân dĩ người bên ngoài đái nuôi lớn lên. Thái âm lạc hãm, nhưng ở đại hạn hảo thì cũng sẽ có tốt biểu hiện. Khuyết điểm, coi trọng bề ngoài, hảo vệ sinh, làm việc lười nhác, cá tính táo bạo, thiếu kiên trì, là thường có tình cảm thượng của làm phức tạp, so sánh có khiết tịch, làm việc khuyết thiếu quyết đoán, thường lực bất tòng tâm, tinh thần thượng gánh vác nặng hơn. Nữ mệnh săn sóc, giỏi đoán ý người, trọng tình cảm, đoan trang hiền thục, thái độ làm người ôn hòa lễ độ, rất nhiều tình, con cái khí, khí chất hảo, độ lượng đại, có tính nhẫn nại, chú trọng trang phục trang sức, ái hưởng thụ, người ở bên ngoài duyên tốt, không có chủ kiến, ngực có việc sẽ nói ra lai, hội thái dương có lẽ chính chiếu, chụp ảnh chung thì nhất định năng lực giá được người chồng tốt, vô giết người phá thì, suốt đời yên vui, phú quý song toàn. Ở hãm địa hoặc ác sát tam phương tới thì, đối trượng phu bất lợi, như thế chính thê nói lại càng không lợi, hơn nữa khí huyết không được điệu, tác nhà kề, điền thất so sánh tốt. Ở hãm địa, tuy rằng ngực khát vọng khác giới, nhất kiến chung tình, duy không dám đến gần khác giới, biểu đạt ra lai, đối chuyện tình cảm khán không ra. Làm hành nghiệp, kiến thiết, phòng địa sản, vật liệu xây dựng, nguyên liệu, thuỷ điện, tịnh thủy, thuế vụ, tài chính và kinh tế, khoa học tự nhiên, nông bãi cỏ, khoa phụ sản, nội khoa, phòng khám bệnh, diễn nghệ giới, văn nghệ công tác, đồ trang điểm, làm đẹp, phạn điếm, khách sạn, tạp hoá, vật dụng hàng ngày, chuyên chở, xe taxi, khách du lịch, hướng dẫn du lịch, thuyền viên, ngư nghiệp.

Tham lang tinh

Trong thần thoại đại diện Ðát kỉ. Mặt ngoài thuộc giáp mộc, thể lý thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ nhất tinh, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, dục vọng. Đa tài đa nghệ, tửu sắc tài văn chương. Là thiên tài tinh, không được phát niên thiếu.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, vượng địa, thân hình cao lớn, đầy ắp, hãm địa, hình tiểu mà thanh cao, bầu dục hoặc tròn dẹp hình kiểm, thanh bạch hoặc thanh hoàng, ngũ cung đoan chính, mắt linh hoạt. Nam mệnh đa tài đa nghệ, ái làm náo động, tính tình hào sảng, năng lực nói thiện biện, lõi đời khéo đưa đẩy, trọng tình cảm, có nhớ tình bạn cũ vẻ đẹp đức, người ngoài khiêm cung lễ độ, nhân tế quan hệ hài lòng, khác giới duyên tốt, không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt đa tư đa thải, yêu thích bên ngoài hoạt động, thích sống về đêm, xã giao đa, có có lộc ăn, diễm phúc. Có năng lực lãnh đạo, làm việc mưu tính sâu xa, mau lẹ cấp tốc, suy nghĩ linh hoạt, năng lực học tập cường, thiện bày ra, đối quyết định sự vụ có thể có kế hoạch, quả thực thực hành cập hoàn thành. Hội ngôi sao may mắn, có thể danh chấn chư bang, chủ hào phú, gia tài bạc triệu. Tham lang hội Hỏa Tinh hoặc tham lang hội sao Vũ khúc khiếu hỏa tham đồng hành cách, chủ nổi danh thanh, nắm quyền, thường thường có liệu không nghĩ tới cơ vận, năng lực bạo phát, có ngoài ý muốn của tài, có thể cùng ngoại thương xí nghiệp vãng lai. Thời niên thiếu hội đi xa nhà hoặc xuất ngoại, khả năng đáo phần đất bên ngoài phát triển. Hội lộc tồn, hoành phát tình trạng tài chánh không sai, hội tả, hữu có tiền tới chậm chút. Khuyết điểm, tham lang là song trọng tính, tính cách tương đối phức tạp, hỉ nộ vô thường, xung động, lòng ghen tỵ cường, khuyết thiếu kiên trì, đa khoa trương, dục niệm rất mạnh, hảo đổ, tham rượu, phong lưu, ăn chơi đàng điếm, thanh sắc khuyển mã, dụng tình không được chuyên, đứng núi này trông núi nọ, phu thê duyên phận mỏng, hôn nhân dễ có chuyện, không thích hợp hội xương, khúc, làm việc bất năng làm đến nơi đến chốn, thích xuy ngưu. Nữ mệnh có nghệ thuật thiên phú, tình cảm phong phú, sâu cụ nữ tính mị lực, hấp dẫn nhân, thích lời nói ngon ngọt, đối với người khác phái vô pháp tự chế, hội nhất kiến chung tình, có đột phát tình cảm, thụ hoàn cảnh ảnh hưởng mà thay đổi trung, định lực thiếu, thường thường hối hận. Hãm địa, đời sống tình cảm rất phức tạp, hội dương, đà càng thiết tưởng không chịu nổi, bất năng thỏa mãn vu vợ, hội Hàm trì, tắm rửa, thiên diêu, hồng loan là hiện lên thủy đào hoa, gia thiên hình, sẽ có tình cảm tranh cãi quan tụng, sai ai ra trình diện dương, đà Hóa kị chắc chắn mặt mày hốc hác, có tàn tật, vệt. Làm hành nghiệp, văn giáo, vỡ lòng giáo dục, còn nhỏ học giáo sư, thanh thiếu niên cung, tài nghệ nhân tài giáo luyện, ngôi sao ca nhạc, diễn viên, tài đánh cờ, nhạc khí, tài chính và kinh tế, quan hệ xã hội, tiêu khiển, làm đẹp, chỉnh hình, tửu điếm, thực phẩm, đánh bạc, sủng vật điếm, các loại nguyên vật liệu nghiệp. Hãm địa hội dương, đà, thiên không, cướp giống nhau kỹ thuật nghề nghiệp. Tham lang tinh lưu niên có lợi, được bạo phát của tài và mãn tua của trí, đặc biệt tố cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng chờ ăn ý tính giao dịch, có thể ở tham lang tinh phương vị yêu cầu thủ, cũng có thể ở tham lang tinh đương vận thì đọc sách, yêu cầu nói, nhưng không đổi bái sư, giao hữu.

Cự môn tinh

Trong thần thoại đại diện Khương Tử Nha thê tử mã thiên kim. Thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ nhị tinh, hóa khí là ám, chủ thị phi, đa nghi, ở trên trời tư phẩm vạn vật, ở sổ thì người chấp chưởng đang lúc thị phi. Mừng nhất hóa quyền, tăng kỳ lý tính cập nói chuyện phân lượng, cụ quyền uy tính. Có thể là quan ngoại giao hoặc giáo thụ.

Tướng mạo vượng địa, chiều cao mập mạp, hãm địa, ngũ ngắn nhỏ gầy, sắc mặt thanh hoàng hoặc thanh hắc, hội chiếu thái dương chủ sắc mặt đỏ trắng cập hồng hoàng, mặt dài hình, mi thanh mục tú, khí chất cao nhã, đôn hậu. Nam mệnh, thông minh, trí tuệ, ý nghĩ tất nhiên ưu tú, trí nhớ hơn người, ngôn từ rất lợi hại, rất có tài hùng biện, nhanh mồm nhanh miệng, đắc tội với người mà chính không biết, thường thường nhất cú vô tâm nói hội đắc tội với người, rất hài lòng kế hoạch của chính mình phương án, không đổi tiếp thu người khác kiến giải, đối với người khác năng lực hội nghị thường kỳ không hài lòng, gia dĩ răn dạy, trung hậu trung tâm đái điểm ngạo khí, cụ lòng hiệp nghĩa, đối với người thành khẩn nhiệt tâm, có chuyên môn của kỹ thuật tài năng, phân chiết năng lực cường, đối bất cứ chuyện gì vật đều rất cẩn thận, cùng lúc tư tâm cũng nặng, ghét ác như thù, đối tiểu nhân một điểm tiện nghi cũng không cấp, làm việc đa trái lại phúc, nhân lo lắng nhiều lắm của cho nên, tính tình phương diện, trong ngoài bất năng nhất trí, đối với bằng hữu rất nhiệt tình, hành hiệp trượng nghĩa, sục sôi hăm hở tiến lên, có dã tâm và xưng bá chi tâm, có hoạt động xã hội năng lực và tổ chức năng lực lãnh đạo. Hóa quyền, lộc, nói chuyện là nhất lưu, rất có sức thuyết phục, có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục, tiến tới nói gì nghe nấy, chỉ là không nên quá trình cường, chuyển biến tốt tức thu vào, để tránh khỏi phong mang thái lộ, bị người kiêng kỵ. Nhập miếu, vừa gặp ngôi sao may mắn thì có thể nhân cùng người ở chung hoặc sự nghiệp quan hệ mà giành được chiếm được danh tiếng, tâm địa thiện lương, hội lộc tồn gia hội tả, hữu, suốt đời rất THUẬN, áo cơm không thiếu, an nhàn giàu có. Hóa lộc, có có lộc ăn. Lạc hãm, thì sự nghiệp không được thuận, lại thêm sát tinh thì có nguyên nhân khẩu thiệt thị phi cùng người xung đột, thậm chí khiến cho tố tụng vấn đề, phải có thận. Nếu không sai ai ra trình diện lộc, quyền, nói chuyện sẽ làm bị thương nhân, chuyện bé xé ra to, suốt đời tiến thoái lưỡng nan, thị phi cả đời không dứt, luôn luôn phiền, tiền tài cũng phá được mạc danh kỳ diệu, ngầm tiểu nhân đặc biệt nhiều, có phía chính phủ, cũng có bằng hữu trung tâm, tình cảm phi thường phong phú, vào nước hương người, suốt đời đào hoa không ngừng, tranh cãi đa, hội dương đà, sẽ có một đoạn tình cảm phức tạp đào hoa duyên, đặc biệt hội đà nhất lợi hại, hội dương da lông ngắn bệnh rất nhiều, nhất định sẽ giải phẫu, và đà cùng quan, chí đa mà rõ ràng, cự môn, hỏa, linh, bạch hổ cùng hoặc đối phương tam hợp phương mà lại sẽ không lộc tồn, quan tụng thị phi rất nhiều, nhược bạch hổ, quán sách hoặc quan phù tụ họp tất có lao ngục tai ương, hội hỏa và đại hao, tất nhiên có hoả hoạn, hội Tang Môn bất lợi song thân. Có hiếu thuận, hóa quyền tửu lượng hảo, rất có được cật. Khuyết điểm, đa học ít tinh, khẩu thiệt thị phi đa, làm việc do dự bất định, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, lục thân duyên mỏng, dễ có tình cảm khúc chiết, tinh thần thượng so sánh buồn khổ, có cảm giác cô độc, dễ bị lao ngục tai ương, suốt đời đa bôn ba lao khổ. Hóa kị, có thị phi không nhận tội từ trước đến nay tính chất đặc biệt, thích truy cầu hoàn mỹ, nhưng hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào nỗ lực, sự nghiệp, cuộc sống phát triển thủy chung bất năng như nguyện được đền bù, nhưng đương sự lại cố chấp vu hoàn mỹ cảnh giới truy cầu, Vì vậy thì sinh thất vọng, kiêm thả vu sự kiện phát triển trong quá trình mỗi đa ưu tiên mệt nhọc, như vậy có thể chuyển đối thuật số, khoa học kỹ thuật, tôn giáo, triết học hoặc ít lưu ý tân triều học thuật nghiên cứu, có khả năng tình trở nên so sánh bên trong, giảm thiểu rất nhiều khẩu thiệt thị phi. Nữ mệnh đầu não linh hoạt, phản ứng năng lực hảo, quan sát tỉ mỉ, mẫn cảm mà thấy nhỏ tâm, đa nghi, khá thiện lý giải nhân ý, tùy hứng, tiết kiệm, kiêu ngạo, làm việc cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ, đối với quyết định sự hội toàn lực hoàn thành mục tiêu, đối đãi người thân thiết ôn hòa, nhân duyên không sai, có thể là ưu tú nhất kế toán nhân viên, thực sự cầu thị, giảng nguyên tắc, đối với người gia không khách khí. Hãm địa, tình cảm đa khúc chiết, rất có thể cùng có chồng nam dư lăn lộn cùng một chỗ. Hóa kị, chủ khẩu thiệt thị phi, không thích nói chuyện, thường tại trong lúc nói chuyện đắc tội với người. Nhập mệnh, chủ suốt đời phần nhiều là phi, nhập tật ách, phụ mẫu, cũng chủ trên thân thể gặp nạn y của chứng, âm trạch phong thuỷ không tốt, nhập điền trạch, có thị phi, phòng tiểu thâu. Làm hành nghiệp, tư pháp, quân cảnh, luật sư, quan ngoại giao, ký giả, thông nhau nghiệp, vận tải nghiệp, hải quan, học thuật nghiên cứu, văn nghệ bình luận, bàn bạc uỷ viên, xuất bản, in ấn, hướng dẫn du lịch, và khẩu tài có liên quan hành nghiệp, ngũ thuật, y dược, người đại lý, không cần đăng ký doanh nghiệp, không có giấy phép, kiêm chức, khá làm ngầm doanh nghiệp người, hoặc đánh bạc, buôn lậu, có thể không giao tiền thuế hành nghiệp.

Thiên tướng tinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương đại trung thần văn thái sư. Thuộc nhâm thủy, sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh, hóa khí là ấn, chủ cung Quan lộc, thiên về văn sự, có thể giải liêm trinh của ác. Là đế tinh bên người chưởng ấn tỉ quan viên.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, cũng có mập mạp người, cốt nhục đều, kiểm viên trung tâm đái phương, kỳ sắc mặt hoàng bạch hoặc thanh hoàng, có rượu ổ, thuộc về tuấn nam mỹ nữ hình, nữ mệnh lớn lên đẹp, cao nhã, nói nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, có một loại khí chất cao quý cập mị lực, là cổ điển mỹ nhân, mặt trái xoan, người gặp người thích, sâu cụ mị lực, nam mệnh nhã nhặn chuyên gia, tính tình ôn hòa, thành thực không uổng, so sánh có trách nhiệm cảm, nhiệt tâm trợ giúp nhân, giỏi về xử lý phức tạp nghiệp vụ, điều giải tranh cãi, có hi sinh kính dâng tinh thần, khắc khổ chịu được vất vả, nhâm lao Nhâm Oán, làm việc cẩn thận ổn trọng, có đầu có đuôi, ham tự do, lòng hiếu kỳ cường, giao tế năng lực cường, nhân tế quan hệ hài lòng, năng lực kết giao có quyền thế địa vị người, bản thân cũng không phải là rất có làm, tương đối bảo thủ, phi khai sáng cách cục, nhưng có thể thắng người khác tin cậy, là lý tưởng của mộ liêu nhân tài, an phận thủ kỷ, mà thụ coi trọng, nói bát, duy hoàn cảnh hay thay đổi, bình thường đi công tác, chuyển đi, nghĩ bỉ làm còn nhiều hơn, hội tả, hữu, xương, khúc, khôi, thành, thì có thể có điều làm, chủ tiến tài, có uy nghi, địa vị không sai, tất là xã đoàn đứng đầu, công ty cao cấp quản lí, chủ quản, làm việc không chịu thua, suốt đời áo cơm sung túc, hạnh phúc vận may. Hội tử, tả, hữu chủ an tường, phúc hậu. Phủ tướng triều viên cách, sẽ không dương cho thỏa đáng cách cục, đục lỗ, có có lộc ăn, thân nhân tình thâm, có thể cùng người kết phường, làm công tác rất nhẹ nhàng, có không làm mà hưởng của tài, tiền tài thường thường là người gia đưa tới cửa, cả đời ăn mặc không lo, cho dù chính không có cách nào, lão bà cũng rất biết kiếm tiền. Hãm địa, hội tứ sát, thiên không, cướp, sinh hoạt lãng phí, tất nhiên có thương tích tàn, tai nạn xe cộ, huyết quang, suốt đời không khỏi đa phập phồng. Thất sát, phá quân thủ thân, mệnh thì dĩ kỹ thuật duy sanh, là đi làm tộc. Hãm địa, không được gia sát, tác an hưởng luận. Khuyết điểm, ỷ lại tính cường, làm việc so sánh hội do dự bất định, gặp chuyện thường từ chỗ hỏng tưởng, gây dựng sự nghiệp quyết đoán bất túc, khó có thể trở nên nổi bật, dễ bị người lợi dụng mà bị lừa, tao rủi ro, cũng hội nhược lai khẩu thiệt thị phi, hình tụng vấn đề, nhân duyên không tốt, tình cảm thường có khúc chiết không được thuận, và lục thân duyên mỏng. Nữ mệnh vượng địa, thông minh, khéo léo, đối với người có tinh thần trọng nghĩa, thích bang trợ người khác, người ngoài thành khẩn, nhân tế quan hệ hài lòng, có thể được đáo trưởng bối ưu ái, vật nặng chất hưởng thụ, sinh hoạt sung túc, là hiền thê lương mẫu hình, tín ngưỡng tôn giáo, khẳng vì cha mẹ phân ưu, cũng là một vị tâm địa thiện lương của nữ hài cập có nữ trung tâm trượng phu của chí khí, cũng có lòng trắc ẩn, ham bênh vực kẻ yếu, năng lực rút dao tương trợ, năng lực làm việc cường, làm việc cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ. Tam phương cát củng, trở nên nổi bật, không được thích xen vào chuyện của người khác, ái trang phục, cật đồ ăn vặt. Phu hiền tử quý, gia đình quan niệm nặng, tài cán vì gia đình hi sinh tất cả. Hãm địa, che khuất từng phần, không cùng nhân tính toán, chung thân thà làm nữ nhân, không thích can thiệp vào, suốt đời bình ổn, không có dã tâm. Gia sát, phùng đào hoa tinh, tình cảm khúc chiết, ly hôn hậu ở chỗ ăn chơi đương ba nương, rượu nữ, vũ nương, hội xương, khúc phá tan, tiên sinh là tị hôn người, là nhà kề so sánh tốt. Làm hành nghiệp, nam mệnh phục công chức, y dược, vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, giáo dục giới, cố vấn, cố vấn, trải qua: Mấy người, ngũ thuật, pháp luật, nhiếp ảnh gia, điện ảnh và truyền hình nghiệp, phương pháp ghi hình, nghệ thuật gia, diễn nghệ giới, quảng cáo nghiệp vụ, trang hoàng nghiệp, tài liệu đi, đồng hồ, kính mắt, cao cấp ăn uống, siêu thị, bách vay công ty, phúc lợi trung tâm. Nữ mệnh phục sức nghiệp, trang phục mốt người mẫu, thiết kế. Thiên tướng tinh là gà mẹ tinh, nhân có thể vãng thiên tướng tinh vị trí vấn sự, cố vấn bái sư, yêu cầu sính.

Thiên lương tinh

Trong thần thoại đại diện chu Vũ vương đại gỡ tương Lý Thiên Vương. Thuộc mậu thổ, sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, hóa khí là ấm, chủ thọ, quý, vì cha mẹ cung chủ, cụ giải trừ ách, diên thọ, trình tường công năng. Tối năng lực gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường. Mừng nhất hóa khoa.

Tướng mạo đại đô cao to, béo hoặc vi bạn, cốt cách rắn chắc, kiểm hoàng bạch hoặc thanh hoàng, phương mặt dài, nhân trung sâu xa, pháp lệnh văn rõ ràng, thiên đình khá cao, mũi đặc biệt cao, xương gò má cao, mi trường, tóc sớm ngốc, ngọ cung thiên lương hơi ngắn béo. Nam mệnh quang minh lỗi lạc, không được làm ác thế lực cúi đầu, làm việc có trình tự, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt rộng lớn, khá cụ tài cán, xử sự quả đoán, năng lực lo lắng tiền căn hậu quả, ái làm náo động, lòng háo thắng cường, ổn trọng vẻ người lớn, một bức lão đại tính tình, ôn hòa khiêm cung, chính trực vô tư, giao hữu không rộng, là có tuyển trạch tính. Thích làm vui người khác, thích chõ mũi vào chuyện người khác ra danh, danh sĩ phong độ, có ái tâm, năng lực chiếu cố nhân gia, lấy giúp người làm niềm vui, thái độ làm người giải quyết nan đề, năng lực gặp dữ hóa lành, đa cơ mưu, phản ứng khoái, khẩu tài quá mức tốt, rất lý trí, có tuệ căn, hảo phật đạo sự học, có tôn giáo tu dưỡng, hứng thú rộng khắp, có đặc thù tài nghệ tài năng, thích nghiên cứu y dược, triết học, tôn giáo chờ văn hóa học thuật. Bản thân cường tráng, thọ mệnh khá lâu. Không có khả năng thuận buồm xuôi gió, suốt đời nhất định sẽ phùng đáo nặng nề cửa ải khó khăn, niên thiếu vận phùng gia dương, hỏa có hình thương, khả năng có huyết quang, khai đao, nóng mạo hiểm chuyện xảy ra sinh, nhưng hữu kinh vô hiểm, nhất nhất hóa giải, có trưởng bối bằng hữu chiếu cố, sinh ra không thấp, bị tốt đẹp chính là giáo dục, cụ lĩnh đạo tài năng, là điều kiện tốt nhất tham mưu, bí thư nhân vật. Vô luận là đi làm hoặc ngồi bộ phận then chốt đều sẽ phải chịu coi trọng mà tăng lương hoặc thăng cấp, tịnh xảy ra danh, bất quá tài vụ phương diện cũng không thể như nguyện, cho nên phải có tiết chế, hội tả, hữu, xương, khúc thì ra tương nhập tướng. Đến đây mệnh chắc chắn kiến thụ, có thể hưởng nổi danh, tất là cao cấp quan trên. Tính cách tương đối cố chấp, không dễ dàng tiếp thu người khác ý kiến, ưa trảo quyền, ở khi còn trẻ tuổi bề bộn nhiều việc ngại, ba mươi lăm tuổi sau đó sảo khởi hòa hoãn, trung niên công việc sau này ổn định, an nhàn, chức vị không sai, công tác hoàn cảnh có chút di nhân, quan võ biến văn chức. Nhập miếu sai ai ra trình diện dương, đà không hề lương tập quán, ngủ trễ, vãn về, thường thường ở lữ quán, đổ tính đại, gia hội thiên không, cướp rủi ro. Khuyết điểm, nặng danh tiếng, sĩ diện hảo, tinh thần thượng so sánh buồn khổ, xử sự thường không quả quyết, ý chí bạc nhược, nói chuyện so sánh thẳng, dễ đắc tội người khác. Nữ mệnh trong ngọc trắng ngà, trang trọng, thông minh, hoạt bát hiếu động, nhiệt thành sáng sủa, hướng ngoại, có khả năng, giao du quảng, khác giới duyên tốt, bình thường dọn nhà, thiên động. Nhập miếu, hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử, phong tặng, có nam tử chí khí, thái độ làm người nhiệt tâm, năng lực chiếu cố người khác, từ nhỏ tựu cho thấy tổ chức tài năng, ở đoàn đội trong cuộc sống sẽ là quyết sách người dẫn đầu vật, là một đại tỷ đầu, hội xương, khúc, khôi, việt, lộc tồn suốt đời tiền tài THUẬN. Thiên lương là thanh cao ngôi sao, sĩ diện hảo, dùng tiền xã giao đa, lên chức vận tốt, tài vận ít, đào hoa đa. Lạc hãm gia sát, suốt đời hay thay đổi động, lao lực, đất khách phát triển, đời sống tình cảm đa khúc chiết, thường vi tình sở khốn, dễ tạo thành hôn nhân vỡ tan, thường làm ra một ít đồi phong bại tục việc hoặc và tị hôn người ở chung, dễ có lao ngục tai ương, là đổ phá sản, suốt đời một bao lớn phát triển, chích nên đi làm tộc hoặc kỹ thuật dựng thân. Hội xương, khúc, công chức, nghề phục vụ. Làm hành nghiệp. Nhân viên công vụ. Cao cấp chủ quản. Lập pháp nhân viên. Tôn giáo. Ngũ thuật, y dược, vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, trung y, dược liệu, trại an dưỡng, viện mồ côi, viện dưỡng lão, bó củi nghiệp, kiến trúc nghiệp, xây dựng nghiệp, nghề làm vườn tạo cảnh, nông nghiệp, sơn lâm nghiệp, diễn nghệ giới, ăn uống, thợ cả, gia thái dương là tuyển dụng nữ lang, trong tin tức giới.

Thất sát tinh

Trong thần thoại đại diện hoàng phi hổ. Thuộc đinh hỏa, lại chỉ như tân kim, sao Nam Đẩu thứ sáu tinh, hóa khí là tinh, gặp tử vi đế tọa thì hóa thành quyền, ở sổ thì chủ xơ xác tiêu điều, vì trở thành bại của cô thần.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, ở ngọ cung khá cao, sắc mặt thanh hoàng sắc hoặc hồng hoàng sắc. Nam mệnh bề ngoài ổn trọng, không giận mà uy, thông minh có khả năng, chính trực vô tư, có tinh thần trọng nghĩa, nhanh mồm nhanh miệng, cụ độc lập khí khái, dám mạo hiểm hiểm, có nghị lực, năng lực đối mặt hiện thực mà khắc phục tất cả trắc trở, cụ bất khuất của tinh thần, gấp gáp, hỉ nộ ái ố tùy thời biểu lộ không bỏ sót, tính tình phát quá là tốt rồi, tuyệt không để ở trong lòng, đối bộ hạ có thiên vị bảo vệ đích tình hình, biểu đạt năng lực hảo, không thích nhiều lời, cá tính quật cường, cố chấp, lòng háo thắng cường, lý tưởng cao. Miếu vượng, hội ngôi sao may mắn, có lĩnh đạo thống ngự năng lực, thích độc lập ác có quyền lực, xí hoa cập năng lực quản lý tốt, có mưu lược. Hội tử huy, lộc tồn có bạo phát của tài, chưởng sinh sát của quyền, là hùng tâm vạn trượng xí nghiệp gia, là công thương giới đứng đầu, chức vụ khá cao. Lạc hãm, hội sát tinh, sự nghiệp cạnh tranh tính đại, một bao lớn phát triển, đi tới vừa sau đó lai, tất nhiên rất phiền, bất năng an vu vợ, tinh thần thượng đa buồn khổ, tình cảm phương diện cũng đa khúc chiết, nhân đào hoa gây, suốt đời rung chuyển, nhấp nhô, gian khổ, gian khổ không được thuận, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, ra ngoài mưu sinh phát triển, như ăn ý mạo hiểm có táng gia bại sản của ưu, hội dương, hỏa là kháo kỹ thuật nghề nghiệp, từ thương bất lợi, thụ cố vu nhân tương đối an toàn, hội dương, đà, suốt đời tất nhiên có quan tụng thị phi, gia bạch hổ rất có huyết quang tai ương, thực sự là họa vô đơn chí, hội sát tinh hai đã ngoài người, sẽ có bị thương nặng, bị thương lợi hại. Thất sát vận không thích già trẻ vận phùng, chủ có hình thương chuyện xảy ra sinh, vưu ở thìn thủ thiên la địa võng cung vị, nhược lại thêm hội không vong chỉ sẽ có nguy hiểm tánh mạng hoặc khai đao nằm viện, niên thiếu vận bất hảo, không bị nhân quản thúc, bất kính sư trưởng, thường tồn phản kháng tâm lý, xử sự so sánh bá đạo, dễ cùng người xung đột, hội dương, linh, bạch hổ, là xã hội đen trên đường cuồn cuộn, khả năng ngày sau là xã hội đen Đại lão thiên, lão vận chết oan chết uổng, có sống năm quan phù hoặc gia lưu dương, hình phạt chính tụng thị phi, lao ngục, huyết quang tai ương. Hội ngôi sao may mắn, mình kích phát lực cường, làm việc có quyết đoán, xử sự có nhiều quyết đoán lực, tất nhiên có đặc thù kỹ thuật trong người, trong cuộc đời có hoành phát cơ hội, thành và bại thường thường tới rất đột nhiên, có nhiều quý nhân tương trợ, năng lực tay không gây dựng sự nghiệp, làm một chuyện gì giai thuộc sáng tạo độc đáo. Nữ mệnh, vượng địa, thiếu nữ thời đại cũng rất có biểu hiện, hướng ngoại, hào phóng, cao ngạo, tính cách độc lập, thích chiếu cố người khác, hôn hậu đại thể còn đang ngoại công tác, năng lực nắm giữ thực tế quyền bính, quyền sở hữu tài sản phục chúng, chí quá trượng phu, gia quyền, lộc vượng phu ích tử. Lạc hãm, gia sát tinh năm mới đa bôn ba bận rộn, bản thân dễ bị thương tổn, chủ bất lợi lục thân, tình cảm vợ chồng mỏng, hôn yên không tốt, có nhiều sinh sản không được thuận lợi, sanh mổ (c-section), giữ thai, khó sinh, sanh non vân vân hình phát sinh. Làm hành nghiệp, quân cảnh giới, tư pháp, quản chế công tác, vận động viên, tài xế, kiến trúc nghiệp, công nghiệp nặng, công trình xây dựng nghiệp, ngoại khoa bác sĩ, đồ tể nghiệp, mai táng nghiệp, nông trường, đánh chữ, thủ công nghệ, điêu khắc, may, cắt tóc, địa lý, thầy phong thủy.

Phá quân tinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương. Thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ thất tinh, hóa khí là hao tổn, chủ họa phúc, tư phu thê, tử nữ, nô bộc lục thân của ở lại, là tử vi đế tọa trước điện đại tướng, là bất lợi lục thân của ở lại, cũng dĩ cô luận.

Tướng mạo chiều cao không đồng nhất, lược béo, đi tọa thắt lưng tà, viên mặt dài hình, sắc mặt thanh hắc hoặc thanh hoàng, có cà lăm hiện tượng. Hãm địa, gia sát thân thể có tai thương, ma mặt, mặt mày hốc hác, mặt lưu dấu vết. Nam mệnh, chính trực dũng cảm, trung hậu thiện lương, so sánh không được chú trọng bề ngoài, hỉ nộ ái ố hiện ra ngoại, ổn định lực thiếu, là tâm tình hóa người đó, phản bội tâm ngận cường, có khai sáng năng lực, có nghệ thuật khí chất, mọi việc gắng đạt tới hoàn mỹ, có sáng ý, có lúc sẽ vì truy cầu tân sự vật mà phá cũ, xây mới, lánh mưu tân cơ, ở đoàn thể trung tâm có lĩnh đạo địa vị, đối lý tưởng của chính mình mục tiêu có thể bằng mình bền lòng cập nghị lực hoàn thành, sự nghiệp có thể đạt tới đáo điên phong, nếu vì quân cảnh, thì có điều làm, đấu tranh anh dũng, năng lực nắm quyền. Nhập miếu, sự nghiệp trên có tốt biến động, thậm chí một đêm thành danh, nhất là làm đặc thù hành nghiệp người, có đặc thù tài nghệ, như độc quyền phát minh nhân, người khác không nghĩ tới, có thể muốn nổi bật, đối bất cứ chuyện gì giai bão thái độ hoài nghi, có ngạo khí, thích mới mẻ, kỳ lạ sự vật, ít tiếng đồng hồ thích thưởng thức cụ mở ra lai nghiên cứu, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng mà thay đổi ước nguyện ban đầu, có tôn giáo tín ngưỡng, đối triết học, ngũ thuật thập phần có hứng thú, mà lại hội chuyên tâm nghiên cứu. Thiên phủ thủ mệnh, tử, phá trong người cung, hội xương, khúc gia khôi, việt, chủ danh dự rõ ràng, chức vị sùng hiển, lĩnh đạo trào lưu mới, sự nghiệp rất có thành tựu, ưa hội lộc tồn hoặc hóa lộc, suốt đời có thể bình ổn phát triển, biết sai tựu sửa, trở thành đại lão bản, và văn khúc cùng tương thường tẫn nhân gian chua xót, và văn xương đồng nhất sinh bần sĩ. Hãm địa, gia sát, bất lợi tổ tiên, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đất khách phát triển cát, suốt đời lao lực bôn ba, có ăn ý mạo hiểm tinh thần, có nhiều tâm cơ, gấp gáp, khuyết thiếu kiên trì, mỗi vì mình dự định, nói đa không thực tế, tính cách không hợp đàn, tài vụ phập phồng, thường có phá hao tổn việc, hội thiên không, cướp, tất nhiên đại phá không thể nghi ngờ, như không phá tài cũng chủ hư thân, nhất là mão, dậu, hợi hội chặn, thiên không rất nghiêm trọng, phá hư tính trả thù tính đại, vì tư lợi, hảo đổ thành tính, hoành phá. Nữ mệnh, thông minh trí tuệ, lòng tự trọng so sánh cường, tâm địa thiện lương, năng lực cường, thích làm ra phấn đấu, có nữ trung tâm trượng phu khí phách. Hãm địa, gia sát, nữ tốt số hư vinh, chú trọng bề ngoài, lãng phí, không được tụ tài, dám nói cảm là, đời sống tình cảm rất không bình ổn, hôn nhân dĩ kết hôn muộn là tốt, trước khi cưới ở chung, vị hôn tiên dựng, có thể sanh non. Làm hành nghiệp, quân cảnh giới, công nghiệp quân sự nghiệp, thạch tài, ngói nghiệp, ngọc thạch điêu khắc, hương nến điếm, kiến trúc, lộ kiều, lắp đặt thiết bị, tiên phá hư hậu kiến thiết công tác, thông nhau sự nghiệp, viễn dương vận tải, ngư nghiệp, bác cầm, đi săn, bán sỉ chợ, đôi nơi để hàng, tiệm tạp hóa, xe container, trị an công tác, lùng bắt công tác, đạo diễn, người chủ trì.

Văn xương

Trong thần thoại là chu Vũ vương nữ tương thiền ngọc. Thuộc canh kim, là trung thiên đấu trợ giúp tinh, hóa khí là văn khôi, chủ khoa bảng.

Chủ nhân dáng vẻ đoan chính, ưu rảnh rang nho nhã, thanh tú, khôi ngô, bác văn cường nhớ, cơ biến dị thường, nhất cử thành danh, có văn nghệ tế bào, mồm miệng thông minh. Niên thiếu lao lực, trung niên hậu rơi vào cảnh đẹp. Hội dương lương lộc tồn chủ có tài hoa, vô luận ở chính giới, tài chính và kinh tế giới đô hội thuận buồm xuôi gió, Phúc Thọ song toàn, như tam hợp phương sai ai ra trình diện dương lương lộc tồn cũng nhưng có làm, chỉ là lực lượng hội giáng thấp một chút mà thôi. Khổ hạn lưu niên phùng đáo nhập miếu văn xương tinh, hội tăng ngôi sao may mắn cát tường độ, như thế hung tinh, nhập miếu văn xương cũng có thể rơi chậm lại hoặc hóa giải kỳ khả năng tạo thành tai nạn. Văn xương nếu như lạc hãm, thì có tài hoa cũng thi triển không được, bằng không có tài hoa, hoặc là bề ngoài hào hoa phong nhã, trong bụng rỗng tuếch. Sợ nhất phùng Hóa kị tinh, sẽ có công văn giấy chứng nhận tố tụng chuyện xảy ra sinh. Năm sinh can văn xương Hóa kị tọa mệnh, thân cung, mãi cổ phiếu người bồi thì đa, kiếm thì ít. Học sinh phùng văn xương Hóa kị, khổ hạn lưu niên, ứng với chú ý bài vở và bài tập hoặc thất học. Văn xương không thích hợp và liêm trinh dương hỏa đồng cung, nhất là nữ mệnh, xương khúc gia hội, nữ mệnh quý nhân, háo sắc, được sủng ái, sai ai ra trình diện dương hỏa linh kị lạc hãm, nếu không là kỹ nữ thì chết non. Văn xương tọa thân mệnh người đó, lòng dạ so sánh sâu, cùng người ở chung tương đối không dễ dàng nói thật lòng, am hiểu ngôn ngữ kỹ xảo, hội nghị thường kỳ lừa gạt mọi người, thuộc diễn kỹ phái, thích hợp diễn nghệ nhân viên, đối hội họa thư pháp nhạc khí chờ nghệ thuật nhất là ham. Văn xương hóa khoa, chủ ở văn nghệ phương diện có phát triển, đọc sách thời kì, bài vở và bài tập thành tích tốt, ở so sánh là mô phạm sinh, có nghệ thuật tế bào.

Làm hành nghiệp, công văn, bút lông, quà tặng, có thể đi qua chủy can thiệp công tác, học thuật, quảng cáo, xí hoa, ký giả, sách báo, luật sư, đại diện. Văn xương ở ngọ thủ dần cung, suốt đời cô độc, sinh hoạt nghèo khó, dương đà cùng tồn tại, là đoản mệnh của tướng. Lộc tồn khôi việt tả hữu đồng tiến, là số phận bình thường nhân. Văn xương ở tử xấu mão thìn kỷ vị thân dậu hợi cung đại diện miếu, rất tuổi còn trẻ là có thể trở nên nổi bật, dương đà cùng tồn tại, chỉ là được hưởng vinh dự, cũng không có thực lợi, lộc tồn khôi việt tả hữu đồng tiến, có thể leo đến rất cao địa vị, văn xương tọa mệnh, cung Quan lộc, can cung như là tân, khiến cho văn xương Hóa kị nhập mệnh, quan, thì người này tuy rằng thông minh, nhưng bất thông tình lý, cố chấp người đó thường thường không được biết mình cố chấp, bởi vậy dễ có khẩu thiệt thị phi, đắc tội với người.

Văn xương khổ hạn lưu niên gặp, cá nhân tài nghệ đương hội được mọi người khẳng định, tham gia cuộc thi có thể tên đề bảng vàng, học tập kỹ thuật hoặc vật gì khác sẽ có tốt hiệu quả. Nhược lạc hãm, thì ứng với chú ý công văn thượng vấn đề, như chứng khoán, khế ước, chi phiếu chờ, để tránh khỏi khiến cho pháp luật tranh cãi.

Văn khúc

Trong thần thoại là Khương Tử Nha nữ tương long cát. Thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ tứ tinh, hóa khí là lưỡi biện, chủ khoa bảng.

Chủ nhân có văn nghệ phương diện tài hoa, có lẽ ham văn học cập nghệ thuật, có chứa đào hoa, nhược nữ mệnh phùng của, lại thêm cự môn đồng cung, đắm mình, dễ dàng thay đổi. Dung mạo đường đường, chí thao kiên định, phúc lực hậu, có thể nói là phát đạt dâng trào của mệnh. Như văn khúc ở tị dậu xấu của cung, giáp năm sinh nhân, là đại quý của mệnh, và tham lang Hỏa Tinh đồng cung, có lẽ tam phương chụp ảnh chung thì, có thể kiêu ngạo quan. Phùng đáo vũ khúc liêm trinh dương phá quân thất sát tham lang cư hãm địa thì, hội đoản mệnh. Cùng trời cùng thiên lương vũ khúc ở vượng cung tụ tập thì, biểu thị rất thông minh, đối sự vật quả đoán, phùng dương đà hỏa linh phá tan thì, thích hợp làm tôn giáo công tác. Cư vượng thì, từ một nơi bí mật gần đó có chí, ở hãm cung thì, có vệt phát sinh. Sao Văn Khúc thủ mệnh viên, phùng đáo Hỏa Tinh, Hóa kị có lẽ có tam phương ác diệu tụ tập thì, mặc dù là giỏi thay đổi, nhưng số phận không tốt, giả như làm tôn giáo công tác có thể hóa thành quý mệnh. Văn khúc và văn xương đồng cung, hoặc đối chiếu, có thể đầy đủ phát triển kỳ tài nghệ, nhược tái phùng vũ khúc đồng cung, chủ bác học đa năng lực. Bất quá yếu chú ý đáo cung phụ mẫu thật là tốt phôi, phối hợp phán đoán, để tránh khỏi sai lầm. Văn khúc và Thái âm chụp ảnh chung hoặc đồng cung, có thể làm thầy tướng số tiên. Văn xương, văn khúc thích hợp nhất ở xấu hoặc vị hai cung vị, nếu không có hung tinh phá tan, là nổi danh có thế đại quan, hoặc thường phụng dưỡng tổng thống tả hữu. Nhược mệnh tọa tị cung, xương khúc cùng lâm của cung phúc đức, hoặc mệnh tọa hợi cung, xương khúc cùng lâm xấu của phúc đức, như mạng cung chủ tinh nhập miếu, mà vô hung tinh phá tan, phú quý song toàn, đồng thời suốt đời đa kỳ ngộ. Nếu như cung mệnh chủ tinh lạc hãm, hoặc bị hung tinh phá tan, tuy là đặc biệt, nhưng nhưng so sánh hưởng thụ. Xương khúc lạc hãm, vừa phùng hung tinh lai xung, phát cũng là hư phát, lãng đắc hư danh mà thôi, không chỉ đối văn nghệ phương diện không có hứng thú, cũng khó mà phát huy văn xương, sao Văn Khúc đặc tính, tình cảm sinh hoạt đa khúc chiết, làm phức tạp nhiều hơn, thường thường bỏ lở một ít đại cơ hội tốt. Sao Văn Khúc hóa khoa, chủ ở văn nghệ phương diện có phát triển, đọc sách thì cầm cờ đi trước. Bất quá ứng với chú ý là hơi đào hoa, cẩn thận tình cảm khúc chiết. Hóa kị, ngoại trừ ứng với chú ý công văn thượng tranh cãi ngoại, cũng không có thể đánh bạc, tránh cho cùng người tranh chấp, không để cho người khác người bảo đảm, lái xe yếu thủ quy củ, để tránh khỏi bị khai hóa đơn phạt.

Làm hành nghiệp, viết thay, văn phòng phẩm, và khẩu tài có liên quan công tác, luật sư, đại diện, thầy tướng số, quảng cáo, ký giả, chụp ảnh, sách báo, ngành ăn uống. Phàm tân năm sinh ra, hoặc mệnh, tài cung có tân hoặc kỷ, khiến cho xương khúc Hóa kị người, tất chủ học ở trường quá trình không được thuận, bất năng một đường không được gián đoạn địa hoàn thành bài vở và bài tập, tung là đại văn hào, cũng không có thể thành danh. Văn khúc vượng cung, nghe một hiểu mười. Nữ mệnh không thích hợp, dễ dàng thay đổi, hóa kỵ nhập đất cung, ưa lộc tồn lai hóa, năng lực miếu vượng, chủ thanh tú thông minh mà quý. Lưu niên xương khúc, là khoa danh, khoa bảng, khổ hạn phùng của, tam hợp củng chiếu, thái dương vừa chiếu lưu niên lộc, tiểu hạn thái tuế phùng khôi việt tả hữu thai tọa nhật nguyệt khoa quyền lộc mã tam phương củng chiếu, kiên quyết cao trung không thể nghi ngờ, nhiên phi đến đây sổ tinh câu toàn, mới là đại cát, nhưng dĩ lưu niên khoa bảng là việc chính, như mạng hạn giá trị của, còn lại cát diệu, nhược được nhị tam củng chiếu, cũng tất cao trung, nhưng hai sao ở tị dậu được địa, không giàu tức quý, chích là không thể bền, khoa tinh cư hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù, xương khúc ở hung hương, lâm tuyền lãnh đạm, lộc văn củng mệnh, quý mà lại hiền.

Văn khúc khổ hạn lưu niên gặp của, cá nhân tài nghệ đương hội được mọi người khẳng định, tham gia cuộc thi, có thể tên đề bảng vàng, học tập kỹ thuật hoặc vật gì khác, sẽ có tốt hiệu quả. Nhược lạc hãm, thì ứng với chú ý công văn thượng vấn đề, như chứng khoán, khế ước, chi phiếu chờ, để tránh khỏi khiến cho pháp luật tranh cãi.

Tả phụ

Thuộc mậu thổ, bắc đẩu đệ nhất trợ giúp tinh, hóa khí là trợ lực, chủ làm việc thiện lệnh. Không thích nhập cung phu thê cập cung tử nữ.

Chủ nhân hình dáng tướng mạo đôn hậu, hùng hồn phong lưu, và Tử Phủ lộc quyền vũ tham tam hợp xung chiếu, phần kết vũ đại quý. Phùng phủ cameras xương tham vũ hội canh hữu bật cùng hằng, phú quý không nhỏ, tài quan song mỹ. Nhược sai ai ra trình diện dương đà hỏa kị, là trung tâm cách của mệnh. Vượng cung có ám chí, vệt. Như hãm địa, gia cự sát khí, hạ cục. Vô luận tam hợp hoặc đối cung có hay không có hung tinh, chủ một thân cá tính ôn hòa, chuyên gia lễ độ, có tiến thủ tâm, không sợ bất luận cái gì trắc trở ngăn trở, đều có thể dũng cảm khứ đối mặt hiện thực. Tả phụ ngồi một mình, vô phụ vị của đối tượng, tuy có tài hoa, nhưng không người chọn dùng, lại không chủ tinh hơi bị định đoạt, sở dĩ có vẻ so sánh vô chủ sai ai ra trình diện, lực lượng cũng so sánh và ngôi sao may mắn cùng chỗ thì là yếu. Tả phụ tinh phùng phá quân liêm trinh cự môn chờ hung tinh, canh cổ vũ kỳ hung ách, lúc nhỏ đa tai, suốt đời khẩu thiệt thị phi, tố tụng chờ sự không ngừng, bởi vì nó là trợ giúp tinh, phùng hung tinh tựu trợ giúp kỳ hung. Tả phụ trừ ưa Tử Phủ ngoại, hoàn ưa dương âm đồng cung, không thích nhất rơi cung phu thê, nhất là cung phu thê ở tứ mã nơi, tái phùng tả phụ, tình cảm định đa khúc chiết, thậm chí có ly hôn của ưu, phải có thận. Tả phụ hóa khoa, chủ công danh, có tiến tới, có quý nhân hỗ trợ, danh lợi song thu vào, vừa chủ phong tình, sở dĩ chú ý tình cảm khúc chiết, chỉ tinh thủ thân mệnh cũng chủ cô.

Tả phụ nhập đại hạn lưu niên, có thể do nghề phụ tăng thu nhập, nhân tả phụ tinh và tình cảm hữu quan, sở dĩ cũng có và khác giới gặp gỡ cơ hội, sự nghiệp hoặc công tác đều phải nhận được bằng hữu bang trợ mà thuận lợi thôi triển.

Hữu bật

Thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ nhị trợ giúp tinh, hóa khí là trợ lực, chủ tư chế lệnh.

Phần kết mực tinh thông, Tử Phủ cùng viên, tài quan song mỹ, văn võ song toàn. Dương đà phá tan, hạ cục phán đoán của. Nữ mệnh hiền lương có chí, tung sát phá tan không vì tiện, tăng nói thanh nhàn. Hữu bật là thủy, hơi đào hoa, như rơi vào cung phu thê, hội dẫn đến hôn nhân không hài hòa, thậm chí ly dị. Tả phụ, hữu bật hai sao cũng không thích hợp ở cung tử nữ, sẽ đối với tình cảm phát sinh ảnh hưởng xấu. Tả phụ, hữu bật đều năng lực phụ tá nhập miếu ngôi sao may mắn, nhưng nếu ngồi một mình mà phùng hỏa dương hoặc liêm trinh cự môn phá quân chờ lạc hãm thì, thì trái lại trợ giúp kỳ hung, là tối hao tổn tâm trí tổ hợp, hữu bật tinh cát tường độ không bằng tả phụ tinh, cách điệu so sánh tả phụ tinh là thấp. Nữ mệnh tao nhã nho nhã, có bang phu vận, cần kiệm công việc quản gia. Ở xấu vị cung sẽ cùng tả phụ đồng cung, nhược xảo phùng tử vi đồng cung, đương có thể phát huy kỳ cường mà hữu lực phụ tá lực lượng, tử vi được kỳ phụ tá, nhâm kỳ hô phong hoán vũ, hiệu lệnh chúng sinh, tùy tâm sở dục, hết sức đế vương oai phong. Cùng trời phủ hoặc cái khác nhập miếu ngôi sao may mắn đồng cung, cũng có thể hết sức phụ tá khả năng sự, tương tất cả tốt đẹp chính là, đề thăng tới hạng đoan. Như không gặp chủ tinh, mà chỉ có tả phụ, hữu bật đồng cung, bàng hoảng sợ không chỗ nương tựa, phát và hư hoa. Như hai sao phía trước hậu giáp mệnh cũng cát, đối cung mệnh tinh diệu bang trợ, không gì sánh kịp, có thể làm cho vốn có không tốt cách cục chuyển biến tốt, mà có điều biểu hiện, có thể làm cho vốn có nhập miếu ngôi sao may mắn, như hổ thêm cánh, thăng chức rất nhanh, hữu bật hóa khoa, chủ công danh, có lòng cầu tiến, chủ thiện tự hỏi, thiện bày ra, có nói bát mà độc gọi là dự địa vị. Như cung đứng đầu tinh lạc hãm, thì không có thực chất bang trợ. Bởi vậy hai sao là trợ giúp tinh. Có ám chí, vệt, bị thương tàn phế đái tật .

Hữu bật nhập khổ hạn lưu niên, có thể do nghề phụ tăng thu nhập, cũng có và khác giới gặp gỡ cơ hội, sự nghiệp hoặc công tác đều phải nhận được bằng hữu hỗ trợ mà thuận lợi thôi triển.

Lộc tồn

Vừa danh thiên lộc tinh, thuộc kỷ thổ, bắc đẩu đệ tam tinh, tư tước quý, thọ tinh. Hóa khí là phú quý, có giải trừ ách, chế hóa công, mười hai cung giai cát, là một viên cát càng thêm cát, phùng hung giải trừ hung phúc tinh.

Lộc tồn là bắc đẩu quý tinh, lòng tự trọng cường, chính trực hơn nữa từ bi, có gặp thời ứng biến năng lực, hiếu học, văn nhân năng lực dương danh, ở các trong cung đều có thể giáng phúc tiêu tai, tuy rằng và tổ phụ chia lìa, nhưng phụ mẫu song toàn, . Lộc tồn và Tử Phủ tương đồng lương dương âm vũ khúc đồng cung thì ưa, tính cách ý chí đều rất kiên cường, làm việc thành công, y lộc sung túc, đối với gia tộc cũng có quang huy. Lộc tồn là tài bạch chi thần, thủ thân cung mệnh viên thì, tài duyên hậu, bất năng phùng đáo Hỏa Tinh linh tinh Địa kiếp thiên không hình xung thì, hay hạ cách của mệnh, không có phúc khí. Thiên cơ Địa kiếp thiên không Hóa kị gặp gỡ thì, nếu vì tăng nói có thanh nhàn. Lộc tồn sinh mệnh hoặc nhập tam hợp đều chủ suốt đời không thiếu tiền dụng, cần lúc tổng hội hợp thời thu được tiền tài, có thể giải khốn, văn nhân gặp đến đây tinh, có thể trợ giúp kỳ tăng thanh danh, trở nên nổi bật, quân nhân gặp đến đây tinh, hội nghị thường kỳ có tiền của phi nghĩa, chức vị người đó gặp đến đây tinh, số làm quan, tài nguyên cuồn cuộn, nếu như lộc tồn tái phùng hóa lộc tinh, thực sự là như hổ thêm cánh, tài sản vô số, siêu cấp phú ông, tất là công thương giới to lớn hanh, chừng nghe tiếng, tịnh được mọi người kính ngưỡng. Như vô chủ tinh, trước sau giáp dương đà không được cát.

Thiên thứ tư, chư thiên diệu tường thuật

Thiên khôi

Thuộc bính hỏa, tư khoa ngôi sao, thiên khôi là sao Nam Đẩu đệ nhất trợ giúp tinh, vừa xưng thiên ất quý nhân, chủ khoa bảng ngôi sao, ban ngày sinh ra quý, mệnh, thân có đến đây tinh, cả đời đều có quý nhân bang trợ, tức là gặp phải trắc trở cũng nhất định sẽ có quý nhân bang trợ giải quyết, mà những … này quý nhân địa vị, thường thường là xã hội thượng bị tôn trọng nhân, có thể nói là chính không tưởng được chuyện, mặc kệ gặp phải bao nhiêu khó khăn, hầu như cũng có thể giải quyết dễ dàng, nhược gặp lại tử vi Thiên phủ thái dương Thái âm văn xương văn khúc tả phụ hữu bật chờ ngôi sao may mắn tương chiếu hội, thì niên thiếu đắc chí, cũng có thể kết hôn với một hiền thục hào phóng mỹ giảo nương, tham gia cơ quan chánh phủ cuộc thi, hoặc giống nhau cuộc thi, tất có thể tên đề bảng vàng, tức là liền phùng đáo hung tinh, cũng có thể vi nhân sư biểu. Nữ mệnh phùng đến đây tinh, gia ngôi sao may mắn đa số quý phu nhân, tức là gặp hung tinh, phú quý cũng khó tránh khỏi, nữ mệnh đa số tể tướng phu nhân.

Thiên việt

Thuộc đinh hỏa, thiên thành tinh là sao Nam Đẩu đệ nhị trợ giúp tinh, vừa xưng ngọc đường quý nhân, chủ khoa bảng ngôi sao, dạ sinh ra quý, do thiên khôi tinh là dương quý, thiên việt là âm quý, cho nên thiên khôi ban ngày sinh ra chủ quý, thiên việt dạ sinh ra chủ quý, thiên việt đái điểm đào hoa, sở dĩ gặp phải nhân cân dị sinh hữu quan, cũng so sánh dễ sản sinh vấn đề tình cảm, đến đây tinh cùng trời khôi bất đồng là quý nhân thường từ một nơi bí mật gần đó tương trợ, tức gián tiếp hoặc hữu ý vô ý tương trợ, đến đây tinh và ngôi sao may mắn đồng cung có thể chiếu, suốt đời thuận lợi, có thể gặp dữ hóa lành, cuộc thi thuận lợi, trong công tác đoạt huy chương quản thưởng thức, đề bạt, đơn giản là không nhìn được buồn tư vị. Thế nhưng đến đây tinh ở lúc tuổi già lực lượng yếu kém, nhân thiên việt đái đào hoa, nhược gặp lại hồng loan thiên diêu cùng cấp cung, đa dễ bị tình cảm làm phức tạp, nhược được ngôi sao may mắn đồng cung, thượng khả giải vây,

Khổ hạn gặp của, tất chủ nữ tử thiêm ưa sinh nam, tuấn nhã nhập học, công danh thành công, sinh nữ thì dung mạo đoan trang, ra từ siêu quần, nhược bốn mươi sau đó phùng mộ kho, không được dĩ đến đây phán đoán, có hung không được cho rằng tai, bỉ tinh thiện vu sáng tác, là tri thức phong phú người.

Dương

Trong thần thoại đại diện chu triều đại tướng dương tiễn, tư chưởng thô bạo, tàn nhẫn, hình thương, thuộc bính hỏa, lại chỉ như canh kim, bắc đẩu đệ nhất sát tinh, hóa khí là hình, hình phạt chính thương, ở đấu tư tấu, ở sổ hung nguy. Nhập giới hậu là quyền quý của mệnh, dương thủ cung mệnh, tính cách kiên cường, gặp chuyện quả đoán, hảo tranh đấu, có kỳ mưu, cũng có gian trá, có thể xong công danh, nhưng lại hội đoạt thượng vị của quyền, như phùng tứ mộ của cung, Phúc Thọ song toàn, Tử Phủ lai hội, tài sản đủ. Kình dương một vị cư rảnh rang cung, đà la Hỏa Tinh lai xung thì là hung mệnh, lại có thiên không Địa kiếp thất sát lai tập thì, trung niên chết. Thái dương Thái âm đồng cung, vô luận nam nữ phu thê đang lúc đều có khắc khẩu, như xương khúc tả phụ hữu bật lai hội thì, có âm chí, vệt phát sinh. Ở mão dậu hãm cung, có tai hoạ, bị thương tàn phế cập mắt tật chờ. Cư dần thân của cung, giáp mậu năm sinh nhân là cô độc của mệnh, bất năng thủ tổ nghiệp, như do hắn họ hoặc hai nhà cùng quản lý sản nghiệp, có thể miễn trừ tai nạn, xảo sinh nghệ thuật có thể đến đây mưu sinh. Như và liêm trinh Hỏa Tinh cự môn Hóa kị đồng cung, hãm địa thì, mũ nồi bộ, tay chân chờ có thương tích tàn, mà lại bất thiện chung, nhân duyên nghèo nàn, nơi lưu lạc, thiếu khí nhẫn nại, mọi việc đầu voi đuôi chuột, suốt đời trong thường phạm hình, không được lại chính là tăng nói của mệnh. Nữ mệnh nhập miếu, quyền quý của mệnh, chỗ hãm địa, thì thương phu khắc tử, là cô hình, mặt mày hốc hác, dâm tiện, đa tình người, cam chịu, không chịu tiến tới, thậm chí chết non, tính sinh hoạt không bình thường, tình cảm khúc chiết đa, nhân tế quan hệ bất hảo. Đến đây tinh sợ nhất gặp thiên không Địa kiếp, suốt đời gian khổ, bằng không tráng niên mất sớm, Hỏa Tinh thiên cơ cự môn Hóa kị lai tập, là dung đãi của mệnh, tam phương giết người lai tập, điều không phải đoản mệnh, hay phiêu lưu người, hoặc tao tình dục khó khăn, dương hóa khí là hình, thủ thân, mệnh, tính to đi bạo, cô đơn, thị thân là sơ, trở mình dạ là oán, vừa chủ huyết quang, hình thương. Nhập mệnh, trong cuộc đời định có một lần đại thương hại, khó có thể quên. Thìn thủ xấu không miếu, cũng nên thìn tuất xấu vị sinh ra, tài quan cách. Tử ngọ mão dậu hãm địa, dần cung được địa.

Đà

Trong thần thoại đại trường Cổ phu nhân người ấy hoàng thiên hóa, tư chưởng tàn nhẫn, dũng cảm, thị phi. Thuộc tân kim, là bắc đẩu đệ nhị sát tinh, hóa khí là kị, chủ thị phi, nhập miếu bản thân mạnh mẽ, tính cương uy mãnh, tâm địa cao ngạo, mình tự ái ý niệm trong đầu cường liệt, không tuân thủ tổ nghiệp, là phiêu lưu của mệnh, có lúc có thể nổi giận tài, nhưng lập tức tựu rách nát, có đầu không có đuôi, tọa tứ mộ tức thìn tuất xấu vị của cung thì tựu thật có phúc. Ngôi sao may mắn lai tập, phúc khí hậu, dương âm Hóa kị lai hội thì, nam nữ giai khắc, như không có chính tinh mà độc thủ cung mệnh thì, cô độc khí tổ, có lẽ ở rể, từ hắn họ, tài năng kéo dài sinh mệnh, mà bằng nghệ nói có thể mưu sinh. Tiến nhập hãm cung, phùng đáo cự môn thất sát tình hình đặc biệt lúc ấy thương thê tử, bối lục thân, xưa nay đái tật, như vào tôn giáo chi đạo, là tốt số. Ở đà la tứ mộ trong, sẽ cùng tử văn xương phủ chụp ảnh chung thì, tài lộc phong, thanh danh truyền xa. Kị hãm cung, không phải sẽ có khẩu thiệt, quan tai, tản tài, và lục thân vô duyên, là cô độc của mệnh. Gặp tham lang hội nhân tửu sắc quá độ mà thương thân, nghiêm trọng người thậm chí bị chết. Như lửa linh, nam mệnh thương thê, nữ mệnh thương phu, mà lại chủ bị thương tàn phế tật. Nữ mệnh thủ mệnh, phùng đáo ngôi sao may mắn  tuy rằng dâm đãng, thế nhưng dung tư tốt. Đà la tinh nội tâm hung ác, vẻ ngoài hư vinh, có giết người lai tam phương tương chiếu thì, lăng phu khắc tử, khiến cho lục thân bất hòa hợp, phu thê cốt nhục chia lìa, bình sinh cũng không liêm sỉ chi tâm. Đà nhập mệnh, đối bất cứ chuyện gì tất truy nguyên, rất nhiều giáo thụ mệnh bàn xuất hiện đà la tọa mệnh người. Nữ mệnh gia đà sát xung hình, tử nữ thì không. Dương đà tiến nhập cung mệnh, ở vị cung thủ xấu thìn , người như vậy, quyết đoán lực cường, năng lực thành công, khôi việt tả hữu cùng tồn tại, tài vận hưởng thông, năng lực hưởng phúc đức, hơn nữa phi thường trường thọ. Thiên không cướp đồng cung, điều không phải bị nguy vu tham đau khổ, hay tráng niên mất sớm. Ở tị hợi thân dần tử ngọ mão dậu cung, nhiều tai nạn, bản thân so sánh dễ thụ thương, tả hữu đồng tiến, khả năng thụ người khác hoặc đạo tặc của hại, hơn nữa tổn thất rất nghiêm trọng, thiên không cướp đồng cung, thụ tham đau khổ làm phức tạp, cũng có chết sớm khả năng, dương đà gặp ác tinh, làm nô làm người ở.

Hỏa

Trong thần thoại đại diện trụ vương người ấy ân giao, tư chưởng táo bạo, tính liệt, phá hư. Thuộc bính hỏa, sao Nam Đẩu đệ nhất sát tinh, hóa khí là sát, tính kiên cường xuất chúng, gắn bó tứ chi có thương tích, bộ lông sinh dị, hình dung đều khác biệt, chư cung không đẹp, duy tham lang miếu vượng, sắp tới lập biên công, là tài cung cách, lợi đông nam sinh ra, bất lợi tây bắc cập ưa dần mão tị ngọ sinh ra, họa khinh, canh và dương cùng, tã lót tai ách, cô khắc hạ cục, chích nên cho làm con thừa tự, nhà ông bà ngoại gởi nuôi, sùng bái phụ mẫu lại vừa. Nữ mệnh tâm địa độc ác, nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi, dâm dục thấp hèn. Dần ngọ thủ nhân nên, thân tử thìn nhân hãm, tai lận khốn, tị dậu sửu nhân được địa cát, hợi mão mạt nhân lợi ích cát, tỷ lệ phát sinh cao phúc, ở cung thủ dần tương đương sinh vượng, năng lực nắm giữ quyền to, tịnh năng lực hưởng thụ phúc đức, khúc xương cùng tồn tại kháo nghệ năng lực kỹ thuật duy sanh. Dương đà cùng tồn tại, dần ngọ dễ biến thành tàn phế, và lộc tồn đồng tiến, tài vận hanh thông, khôi việt tả hữu đồng cung, chính mình quyền lực và tài lực, cũng vì người trên người. Thiên không cướp cùng tồn tại, là tốt mã dẻ cùi, sinh hoạt gian khổ, thủ cung sai ai ra trình diện dương đà, năng lực tích lũy rất lớn tài sản, ở tử mão dậu tị hợi thân xấu vị thìn cung, suốt đời phập phồng hay thay đổi, hơn nữa có chết non khuynh hướng, khúc xương cùng tồn tại, kháo kỹ thuật duy sanh, dương đà cùng tồn tại, hội đà bối hoặc lưng thụ thương, lộc tồn khôi việt tả hữu thiên không cướp đồng cung, suốt đời đều thụ bệnh mãn tính dằn vặt, hỏa linh khổ hạn hoặc lưu niên gặp phải, sự nghiệp sẽ có khúc chiết hoặc phiền phức, nhưng gặp tham lang ứng với giải thích là thuận lợi.

Linh

Trong thần thoại đại diện trụ vương người ấy Ân Hồng, tư chưởng táo bạo, kiên cường, cảnh hách. Thuộc đinh hỏa, sao Nam Đẩu đệ nhị tinh sát, hóa khí là sát, chủ tính liệt, tính độc, hình thần mặt mày hốc hác, gan lớn xuất chúng, nên dần ngọ tuất sinh ra, quyền quý, cũng lợi đông nam sinh ra cập hạn đi, phúc hậu. Tây bắc nhân hạn đi thành bại, mặc dù phú quý không lâu sau, nhập miếu gặp tham lang vũ khúc trấn biên di, canh hội Tử Phủ tả hữu không mắc tức phú. Như hãm, chủ còn nhỏ đa tai bệnh, chết non, mặt mày hốc hác diên thọ, ly tổ sùng bái phụ mẫu. Nữ mệnh tính cương, bối lục thân, thương phu tử. Gặp cát sung túc.

Thiên thứ năm, chư tạp diệu bản tóm tắt

Hóa lộc

Hóa lộc thuộc kỷ thổ, hóa khí là tài lộc, chưởng phúc đức, chủ tài lộc, thọ, vừa chủ duyên phận. Có thể nghĩa rộng là lưu thông lực, hiển chương vì tiền tài, có thể làm cho tài phú cụ thể hoá. Thủ thân mệnh, quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất làm vợ cả thần của chức, tiểu hạn phùng của, chủ tiến tài nhập sĩ niềm vui, đại hạn mười năm, may mắn không thể nghi ngờ. Ác diệu đã tới tịnh dương đà hỏa kị xung chiếu, cũng không làm hại. Nữ nhân cát thấu, tác mệnh phụ. Nhị hạn phùng của, nội ngoại uy nghiêm. Sát thấu bình thường. Có thể được đáo lương cao. Khổ hạn hoặc lưu niên phùng, mọi việc thuận lợi, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn, là song lộc tịnh trì, đại cát đại lợi, thủ vu thân mệnh, khoa quyền tương phùng, tất là vạn nhân trên. Khổ hạn lưu niên phùng của, giai chủ vui mừng, cho dù có lục sát tinh xung chiếu, làm hại cũng không quan trọng gì. Nữ mệnh phùng ngôi sao may mắn gặp nhau, làm việc thuận lợi, có bang phu vận, tất là quý nhân phụ, như hung tinh chụp ảnh chung, thì số phận bình thường.

Hóa quyền

Thuộc giáp mộc, hóa khí vì quyền thế, quyền tinh chưởng xử sinh sát chi thần, thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tướng, khoa quyền tương phùng, nhất định văn chương quán thế, nhân giai khâm phục và ngưỡng mộ, tiểu hạn tương phùng, không có không được cát, đại hạn mười năm, tất nhiên đắc chí, như phùng dương đà hao tổn khiến cho kiếp không, thính gièm pha di luy, quan viên biếm trích. Nữ nhân có nội ngoại xưng ý, tái sinh mệnh phụ, tăng nói chưởng sơn lâm, có sư hào, năng lực nắm quyền lợi, khổ hạn hoặc lưu niên phùng của, có thể chính mình quyền lực.

Hóa khoa

Hóa khoa thuộc nhâm thủy, hóa khí là thanh danh, thượng giới dự thi, chủ chưởng viết văn ngôi sao, thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, tể thần của quý, như phùng ác diệu, cũng văn chương tú sĩ, tài hoa dào dạt, thái độ làm người hiền hoà, tái sinh quần anh trường sư phạm. Nữ mệnh cát củng, chủ quý, phong tặng, mặc dù tứ sát phá tan, cũng phú quý, , mặc dù tứ sát phá tan cũng chủ phú quý, tất có thể hưởng danh dự. Khổ hạn hoặc lưu niên phùng của hội thu được danh tiếng.

Hóa kị

Thuộc nhâm thủy, hóa khí là thị phi, sao Hóa kỵ là đa quản, đa cữu, đố kị chi thần, vừa danh kế đô tinh, thủ thân mệnh, suốt đời không được thuận, cái gì đều phải quản, dễ chiêu thị phi khẩu thiệt làm phức tạp, rung chuyển bất an. Tiểu hạn phùng của, một năm bất túc, đại hạn mười năm hối lận, nhị hạn thái tuế giao lâm, thành thật không được thuận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân dù có quan tai khẩu thiệt không ngại, mặc dù thương nhân tài nghệ nhân, giai không được thuận lợi, như hội Tử Phủ xương khúc tả hữu khoa quyền lộc và kị đồng cung, vừa kiêm tứ sát cùng tồn tại, tức phát cũng không tụ tài, công danh phải không tựu, như chỉ phùng tứ sát hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba, đái tật, tăng nói lưu dời hoàn tục. Nữ một đời người bần yểu. Khổ hạn cập lưu niên phùng của, ứng với dự phòng ngoài ý muốn tai hoạ. .

Thiên không

Thuộc bính hỏa. Là không vong, đa tai chi thần, là một viên trong suốt trong sáng tinh diệu, có đặc thù linh cảm, thường do tịnh suy lý và liên tưởng lực, kích thích ra động thực tiễn năng lực. Tính nặng, làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan. Không được tụ tài, thối tổ quang vinh xương. Thiên không đa không được cát, danh viết phán đoán kiều, có cát họa khinh, gặp hung thì hung. Thái tuế nhị hạn gặp có chính diệu gia cát người, bình an. Trải qua vân, Hạng Võ anh hùng, hạn đáo thiên không mà tang nước. Nữ mệnh chỉ thủ chích có thể nhà kề, kỹ tì. Thiên không nhập mệnh, chủ có lý tưởng hoài bão, thiện tự hỏi. Và hồng loan đồng cung, vô luận nam nữ, chủ được hoan nghênh. Và thuộc hãm thiên cơ tinh đồng cung, không có một bụng lý tưởng, không thực tế. Đến đây tinh mặc dù cũng thiên không tinh, duy đối tiền tài so sánh không được cấu thành uy hiếp, dĩ ngôi sao may mắn luận. Mệnh thân phùng thiên không, mỏng danh lợi, chủ cô, kết hôn muộn, gia mui xe, cô thần, quả tú, càng kết hôn muộn, hoặc chung thân không kết hôn. Thiên không tinh đặc điểm, phùng cát không được cát, phùng hung không được hung. Thiên không cướp tọa mệnh, vô luận nam nữ giai chủ còn nhỏ nhấp nhô, như thất học, thất hỗ, người yếu đa bệnh, tai ách liên tục, cá tính phương diện tương đối đặc biệt, rất có ý kiến của mình và nhân sinh quan, không được thiện ngôn từ, giỏi thay đổi, có ý nghĩ, khẳng tư tưởng, suốt đời thành bại đa đoan, phiêu bạt, lao lực, không hợp đàn, và lục thân vô duyên, và thần phật hữu duyên. Nhưng bởi thông minh trí tuệ, tự hỏi lực cường, vì vậy nghiên cứu huyền học có thể có độc đáo kiến giải, có điểm tố chất thần kinh, không có mục tiêu, tự do tự tại, trời cao biển rộng, thiên mã hành không, chí ở bốn phương. Thiên không cướp nhập tài phúc tuyến, cả đời cân tiền tài vô duyên, kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng là thần tài qua cửa, nhưng người như thế sinh hoạt phẩm chất cao, bình thường xuất nhập khách sạn lớn, giao du tẫn đa trung tâm thượng tầng nhân sĩ, sinh hoạt tiêu chuẩn cao không thua gì rất nhiều phú hào. Ưa và thái dương tinh đồng cung, lòng dạ rộng thùng thình, vạn lý không mây, năng lực tự do sáng tạo. Cũng ưa và thái âm tinh đồng cung, vui hơn và nhật, nguyệt đồng cung. Thiên không tinh và bất luận cái gì tinh diệu đồng cung, cũng có thể bang trợ kỳ mở rộng lòng dạ.

Địa kiếp

Thuộc bính hỏa. Là kiếp sát chi thần, tính nặng, làm việc sơ cuồng, động tĩnh tăng ác, không được chính đạo, là tà tịch việc, . Nữ mệnh chích có thể nhà kề, nô tỳ, kỹ thiếp mà thôi. Cướp là giựt tiền ý tứ, khá thiện tranh chấp, duy mỗi bởi vì nhỏ mất lớn, như hướng người khác nài nỉ mượn tiền, chung tất gia phó lợi tức trả, hoặc cho nên khiến cho quan phi tố tụng, trừ bất lợi tiền tài ở ngoài, cũng không lợi tình cảm. Tọa mệnh người suốt đời đa tổn hao, được mà phục thất, trời sinh tính bất hảo, hỉ nộ vô thường, dám đảm đương. Khổ hạn phùng của nhất định rủi ro.

Thiên mã

Thuộc bính hỏa, trung thiên đấu ngôi sao may mắn, hóa khí là dịch mã, là tư lộc ngôi sao, chủ thiên di, ưa hội lộc tồn, là lộc mã cùng bôn ba, phạ gặp không vong tinh, cực kị chặn lộ, không vong, như mạng ở thìn tuất xấu vị, gặp dần thân tị hợi có thiên mã ở cung phu thê, gia cát hội người, phú quý. Gia sát không đẹp, gia quyền lộc chiếu đến, tất chủ nam làm quan, nữ phong tặng, thiên mã chư cung có chế hóa, như thân mệnh lâm của vị của dịch mã, ưa lộc tồn, tử, phủ, xương, khúc thủ chiếu, là cát. Như khổ nhị hạn lâm của, canh gặp lộc tồn, tử, phủ, lưu xương tất lợi, như và lộc tồn đồng cung, là lộc mã cùng bôn ba, vừa viết:. Tử, phủ đồng cung là . Hình sát đồng cung là . Hỏa Tinh đồng cung là . Nhật nguyệt đồng cung là . Và tử sát cùng lâm là . Và đà la đồng cung khiếu . Phùng không vong cư tuyệt địa là . Đã ngoài phạm đến đây sổ người, câu chủ tai bệnh. Lưu niên giá trị của dĩ đến đây phán đoán.

(đã ngoài đều là ngoại hạng tinh)

Thiên hình

Thuộc bính hỏa, hóa khí là cô khắc, hình phạt chính thương, quan phi, cô độc. Gặp thái dương chủ vũ quý. Hội xương khúc ngôi sao may mắn lai được thông qua, thì chủ chưởng trấn biên cương, có thể sáng tạo đại nghiệp. Thiên hình thủ thân mệnh, không vì tăng nói, định chủ cô hình, không được yểu thì bần. Phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ, nhị hạn phùng của, chủ xuất gia, việc quan, lao ngục, thất bại. Nhập miếu, thì cát, là trời ưa thần, bề ngoài anh tuấn, uy vũ bất khuất, độc lập tự chủ, cụ có tài cán, quyền uy, chủ chưởng binh hình. Cá tính cô độc, và thường nhân dị, và lục thân vô duyên, thích thầy tướng số hoặc tự hành nghiên cứu mệnh lý, và thần phật hữu duyên. Thiên hình gia tới người mệnh, tổ nghiệp khuynh. Thiên hình tinh một mình thủ mệnh, không có cái khác chính chiếu, tam phương hung tinh chiếu thủ thì, hay thiên nhai cô độc phiêu lưu của mệnh, hoặc là vô năng tăng nói. Giả như là thường nhân nói, thì có đái tật nổi khổ cá tính cô độc, cao ngạo, không nhiều hợp quần, cũng không phải là không thích kết giao bằng hữu, mà là đối với bằng hữu có chút hoạt động cự tuyệt tham gia. Có tài cán, suốt đời làm phiền lục, tính cách cương trực, tính tình bất hảo. Nhập mệnh sẽ có tứ chi tai thương thế sự. Hội liêm trinh, cự môn, sẽ có quan tụng thị phi. Miếu địa, chưởng hình sát quyền to, thiên khốc hai sao giai cùng, đáo cuối cùng khó thoát có tật nhân. Khổ nhị hạn lưu niên gặp của, ứng với chú ý pháp luật phương diện sự, nhược trong cung chủ tinh cát, thì có thể hóa nước mắt là tường hòa, chủ tinh hung sẽ có tố tụng phương diện sự.

Thiên diêu

Thuộc quý thủy, hóa khí là phá hao tổn, chủ đào hoa, phong lưu, thủ vu thân, mệnh, chủ nhân tính thích phong lưu, đa nghi, mạo mỹ, không chịu cô đơn, tư tưởng trưởng thành sớm, tình cảm phong phú, đa tài đa nghệ, chú trọng phục sức bề ngoài ăn diện, có đặc biệt phong cách. Cư hợi, có học thức. Khổ hạn phùng của, không cần môi ước, ngoắc thành hôn. Hội ác tinh, phá gia bại sinh, nhân sắc dồn hình. Lục hợp gặp lại, niên thiếu chết non. Tử vi ngôi sao may mắn gia, kết hợp cương nhu, chủ phong tao. Gia hồng loan, dũ dâm. Gia hình nhận, chủ yểu. Thích khác giới, mà lại là rượu. Thiên diêu chiếu mệnh, đa dâm dục. Văn, diêu cư mệnh, nửa đêm ra dâm bôn. Tuy là bại tinh, nhập miếu hậu biến thành điềm lành, có thể xong hiền thê, có thiên trường địa cửu của duyên, cư sinh vượng nơi, phong lưu ái hoa, cái gọi là ái hoa, hay sắc dục khác giới việc, nói cách khác sẽ danh lợi thuận đạt. Nữ mệnh phùng thiên diêu, có tình dục khó khăn, có lẽ có thể tự do luyến ái kết hôn. Thiên diêu nhập mệnh, chủ nhân mặt mày phân minh, có hài hước cảm, nhân duyên hảo, ưa giao tế xã giao, dễ thụ khác giới ưu ái, có nghệ thuật trời cho, động tác lỗ mảng. Nhập miếu tư thái ưu mỹ, phong nhã, gợi cảm, có diễm phúc, đa rượu và đồ nhắm, có kị tình duyên. Có mưu lược, học thuật phương diện rất có thiên phú, ăn nói ưu nhã, hướng ngoại, thích trang sức, hư vinh. Hãm địa, trời sinh tính đa nghi, thâm trầm, không tín nhiệm người khác, bàng môn tả đạo, kẻ khác mạc không rõ ràng lắm. Khổ hạn lưu niên gặp của, và khác giới tình cảm có thâm nhập phát triển tình hình, như chủ tinh lạc hãm, thì hội nhân chuyện tình cảm mà phát sinh tranh cãi, nhân sắc mà phạm hình, chủ yếu đối tượng là khác giới, tức và khác giới có tranh cãi. Nên không thấm nước ách, trùng hôn. Thích hợp đa thải đa tư hành nghiệp. Duy khiếm ổn định tính, đa bất năng kéo dài.

Hồng loan, thiên hỉ

Hồng loan thuộc quý thủy, kiều mị đòi ưa, hàm súc e lệ, thân thiết động lòng người, thiên về vu hôn nhân niềm vui, thông minh tú lệ, khổ hạn hoặc lưu niên gặp phải hồng loan tinh, sẽ có vui mừng sự, như kết hôn, sống chết chờ, có lẽ tên đề bảng vàng, chức vị cao thăng, tịnh có tình duyên, ứng với chú ý không nên cho nên liên lụy tới tình cảm tranh cãi.

Thiên hỉ thuộc nhâm thủy, tự cho mình là rất cao, thiên về vu sinh con trai niềm vui, gặp thiên hỉ, dung mạo tuấn mỹ, gan lớn chủ động, hoạt bát hướng ngoại, hôn nhân sớm phát, nhân tế quan hệ hội vãng phương diện tốt chuyển biến, cũng sẽ có may mắn sự, và hồng loan tinh bất đồng là, không có tình cảm tranh cãi. Hai sao tọa thân mệnh thích ở sung sướng, mỹ cảm bầu không khí tan tầm tác, so sánh dễ làm trang sức, thiết kế, vui mừng, hôn sanh phương diện công tác, tịnh có tương quan tài hoa. Lúc tuổi già phùng đa bất lợi, chỉ có mất vợ hay chồng, huyết quang tai ương, nhập cung tật ách, phùng dương, phá quân, sát diệu, có huyết quang tai ương, là vết đao hoặc giải phẫu của ách.

Thiên thương, thiên sứ

Thiên thương thuộc nhâm thủy, là hư hao tổn chi thần, chủ phá hao tổn, vĩnh ở nô bộc cung, thủ lâm nhị hạn thái tuế, không hỏi được địa, chỉ cần cát chúng, lại vừa lấy được thiện, nếu không có chính tinh, vừa dương hỏa cự cơ, tất chủ quan tai. Là hung nhất ngôi sao, có quan tai, có thể khiến cho thân vong hoặc tao tai hoạ mà phá gia, thái độ làm người thường làm phiền đau khổ, ít cát sự, tức sanh ở phú hào nhân gia, cũng là bần mệnh, nói cách khác, ngay cả có tật bệnh hoặc tàn phế.

Thiên sứ thuộc quý thủy, là truyện khiến cho ngôi sao, chủ tai hoạ, đa xem xét nhân gian họa phúc của do, vĩnh ở cung tật ách, nhược nhị hạn thái tuế lâm, có ngôi sao may mắn chúng người họa khinh, nếu không có chính tinh, vừa giá trị cự kị dương hỏa thì quan tai, tử vong tai hoạ phá gia.

Thương khiến cho hai sao bất luận ở ở đâu cung, đều là hung tinh, và ngôi sao may mắn đồng cung, có thể giảm thấp một chút khí thế hung ác, ở tinh thần trên có chứng, đạo tích chờ, bình thường di động, cùng hắn nhân giao tế cũng không dài cửu, có ẩm thực khuyết thiếu của quan tai, rủi ro tướng phạm nổi khổ, và sinh mệnh quan hệ gấp vô cùng mật. Tử ngọ vị cung thiên thương họa chặt, xấu dậu tuất cung thiên sứ họa chặt, dư cung giai họa chặt. Uông kỳ dần cung giáp năm, tị cung bính năm, thân cung canh năm, hợi cung nhâm năm họa chặt.

Thiên sứ thiên thương nhập hạn cát hung

Thiên hao tổn thủ hạn hào thiên thương, phu tử ở trần cũng tuyệt lương, thiên sứ hạn lâm nhân cộng kị, thạch sùng hào phú phá gia vong.

Thiên khốc, thiên hư

Thiên khốc, thuộc canh kim, hóa khí hình phạt chính khắc, ưu thương, và cự môn cùng độ, chủ thị phi, thủ vu cung mệnh, suốt đời khóc sướt mướt chuyện đặc biệt nhiều, còn nhỏ đặc biệt ái khốc, bình thường vẻ mặt phiền muộn ưu buồn hình dạng, cá tính quái gở, không hợp đàn, tư tưởng hôi sắc, bi quan tiêu cực, thụ đả kích thì dễ bi quan chán đời. Nữ mệnh, huyễn tưởng đa, tình cảm xung động, tự tìm phiền não, đặc biệt liêm phá ở mão dậu hợp Địa kiếp, tình cảm không được thuận thì, hội muốn tự sát.

Thiên hư, thuộc kỷ thổ, hóa khí chủ không vong, là giả hao tổn ngôi sao, và phá quân cùng hội, tăng lớn kỳ lực lượng, thiên hư nhập mệnh, dung mạo cô hàn, hảo nói khoác, hảo lừa gạt, bằng mặt không bằng lòng, có hoa không quả, suốt đời đa trở ngại, thường oán trời trách đất, lục thân vô kháo, suốt đời tại ngoại phiêu bạt, thiên hư ở cung phúc đức cùng luận. Gia lộc tồn, hóa lộc, cơm no áo ấm, gia thiên hình, dương nhận, hình thương bất lợi.

Khốc hư giáp đại hạn, hoặc phân thủ đại hạn lưu niên tiểu hạn, định chủ rách nát, đồ tang chờ sự. Khốc hư nhập phu thê, chủ phu thê đang lúc bình thường hội bất hòa thuận, nhập tử nữ, trẻ nhỏ xin đừng nhân đái, ở tài bạch, chủ phá hao tổn, ở tật ách, bản thân không được khỏe mạnh, có phùng đại hạn nhập tật ách, tất nhiên phá hao tổn bất an ninh, ở thiên di, ít tiểu rời nhà, ở quan lộc, có hoa không quả, thiên hư vưu nghiệm, ở phúc đức, lao lực, ở phụ mẫu gia sát, chủ phụ mẫu sớm tang, hoặc bản thân mặt mày hốc hác.

Khốc hư hợp luận

Khốc hư làm ác diệu, lâm mệnh tối phi thường, gia lâm phụ mẫu nội, phá đãng mại điền trang, nhược giáo thân mệnh hãm, nghèo độc đái hình thương, lục thân đa bất túc, phiền não quá hạn quang, đông mưu tây không phải, tâm sự hốt mang mang, xấu mão thân cung cát, gặp lộc tồn hóa lộc tinh trái lại thanh danh biểu dương, nhị hạn nhược phùng của, có nhiều khóc tang đoạn trường việc trước mắt.

Thai phụ, phong cáo

Thai phụ, thuộc mậu thổ, tư thai các, đến đây tinh là một viên dệt hoa trên gấm tinh, có thể phối hợp chủ tinh thành tựu, tăng danh vọng và vinh dự, có phụ trợ tính chất, chủ tinh hữu lực lượng thì, gặp thai phụ tinh sống lại huy, đi làm tộc khá thuận lợi vu lên chức người buôn bán cũng coi là may mắn, thai phụ nhập mệnh, một thân mặt mày thanh tú, ý chí tinh cường, phú quyết đoán lực, thái độ làm người chính trực, có hành văn tài năng, có địa vị xã hội. Thoạt nhìn có trí khôn, trên thực tế kỳ trí tuệ năng lực xuất chúng.

Phong cáo, thuộc kỷ thổ, tư phong chương, dĩ nay của dùng từ, hay ghi công, ngợi khen, cảo phần thưởng chờ, nhập mệnh có địa vị xã hội, ưa phùng hữu bật tinh, thái độ làm người ổn trọng, kiên định, trí tuệ, khôn khéo, đạt luyện, lõi đời, ham nghệ thuật, yêu cầu hảo tâm thiết, có trách nhiệm tâm, vinh dự cảm, dễ được quý nhân bao che, xong nhận đồng, có tốt đẹp chính là danh dự, thu được xã hội cực cao đánh giá.

Tai thai, bát tọa

Tai thai bát tọa, hai sao là tử thần khí, là phụ tá tử vi đế tinh song tinh, chủ bắc đẩu của quyền. Tai thai thuộc mậu thổ, là thái dương bộ từ, chủ quý, nghiêm túc ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, quang minh lỗi lạc, hảo giao tế, ghét ác như thù, có nhân duyên, giảm bớt vất vả cần cù khúc chiết, có thể trung hoà sát tinh trùng kích, sản sinh cân đối tác dụng. Bát tọa thuộc kỷ thổ, là Thái âm bộ từ, chủ khoa bảng, ôn lương cung kiệm, ưa trợ giúp nhân, vững vàng, ưa nộ không được hiện ra sắc, nhiệt tình yêu thương tôn giáo tín ngưỡng, trong sáng làm sạch, tâm tư tinh mịn, có thể điều tiết nhân sinh và chư sung sướng, nỗ lực hướng về phía trước. Hai sao chư cung đều không lạc hãm. Đều vì động tinh, vu thân mệnh, năm mới rời nhà, hạn vận phùng, nhiều hơn nước cơ hội. Song tinh hội Tam Hợp bản mệnh, thảng vừa gặp nhật nguyệt, có thể tăng nhật nguyệt ánh sáng, nhật thiên hướng chủ danh, nguyệt thiên hướng chủ tài. Ngồi chung cung mệnh hoặc hội Tam Hợp sai ai ra trình diện cung mệnh, có địa vị xã hội, niên thiếu phùng gặp, cuộc thi công danh trôi chảy, bị người khẳng định, lợi cho lên chức, công chức. Phân thủ hoặc chỉ thủ cung mệnh thì không lực, chủ cô độc, nhưng vô hình khắc.

Long trì, phượng các

Long trì phong các, long trì thuộc nhâm thủy, phong các thuộc mậu thổ, đều chủ phúc quý. Hai sao là bầu trời đức quản văn minh của ở lại, sao Kim hơn, phần kết chương khoa bảng. Được địa, phàm ở nhân thân trúng mục tiêu, thái độ làm người thanh tú thông minh, nhã ôn lại lương. Nam mệnh phùng của, chủ phàn long phụ phong, công danh hiển đạt, tài lộc dày, thông minh thông minh, lạc quan sang sảng, tự cho mình là cao, khí phục trầm ổn, có ẩm thực của nhạc. Nữ mệnh phùng của, tướng mạo xuất chúng, đa trí đa tuệ, đoan trang cao quý, tâm chí kiên định, thanh bạch tự thủ, dâm dục không đủ để động kỳ tâm. Long trì phượng các song tinh dĩ đồng cung, giáp cung, hội Tam Hợp chiếu là mỹ, có thể dệt hoa trên gấm, chuyển nguy thành an, bị người khẳng định, đơn độc phân thủ tục dĩ bình thường luận, duy cũng chủ phúc. Nhược hội chiếu phủ tướng tinh thì canh cát, kế tiếp thăng chức, an nhàn hưởng phúc, nhược hội chiếu xương khúc hóa khoa thì chủ tài sáng tạo mẫn tiệp, ý nghĩ thông tuệ, thành tích ưu dị, thi vận tốt, thường lấy được tưởng thưởng. Năm mới hạn phùng ở Bản cung hoặc tam hợp cung, lợi cho đọc sách cuộc thi, trung niên thì lợi cho lên chức, giao tế. Ở yếu cung, phúc khinh, ở vượng cung, phúc nặng.

Đại hao

Chủ hao tổn tài, cũng sẽ hao tổn bề trên, kỳ tính cách phù hoa, khinh tài, huyễn tưởng đa, lục thân duyên mỏng, đại hạn phùng đại hao, rơi vào phụ mẫu, chủ phụ mẫu không được cát, đại hao hợp cát đa, chủ tiến tài nhiều chi, háo khách, hùng hồn, độ lượng đại, chẳng phân biệt được thật xấu, không được biện thị phi, giai đại vui mừng, đại hao hội ác sát, hoặc đồng cung, mà lại chính tinh lạc hãm, chủ người này keo kiệt không tốt, tham dục để cho lưu hạng người.

Âm sát ở tôn giáo là quỷ, ở sổ thủ phạm chính tiểu nhân, là ẩn núp tiểu nhân, chích cư tử dần thìn ngọ thân tuất lục dương cung. Âm sát tinh nhập mệnh thân cung chủ đa ngờ vực vô căn cứ, đố kị, tai hại người âm mưu, ưa bạt lộng thị phi, suốt đời dễ chiêu kị, gia gặp dương đà tinh, tâm tính âm ngoan độc ác, ưa ngầm làm chuyện xấu. Ưa gặp địa không, Địa kiếp, chặn thiên không, tuần thiên không chờ không vong tinh tương nó tách ra. Đương mọi người đắc ý, sung sướng, tự đại thì, sẽ kiêu ngạo, thư giãn, có thỏa mãn chi tâm, khiến người sinh dừng lại. Nếu có âm sát tinh trùng kích, hội khiến người cẩn thận cảnh giác, cảnh giác sợ hãi, có thể trái lại có thể khích lệ chính, giảm thiểu tai hoạ.

Giải thần chủ gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải trừ ách, gặp nạn thành tường. Nhưng đối với thất sát, phá quân, tham lang, dương đà hỏa linh Hóa kị chờ hung tinh, chỉ có thể giảm bớt kỳ hung, không lắm hữu lực. Phúc chí tâm linh, có đặc thù tâm tính tự cảm ứng lực, thường tại hung hiểm vị phát sinh tiền, tựu lòng có cảm ứng, tránh được hung hiểm, mà chạy quá một kiếp. Đang làm việc trung tâm có phiền não thì, giải thần tinh cũng có thể tự mình giải quyết, mà tương ngăn trở chuyển hóa thành ngay mặt lực lượng.

Ân quang thuộc bính hỏa, chủ quý nhân trợ giúp, chưởng thù dạ, là trời sao Khôi phụ tá tinh, ưa tọa mệnh cung Quan lộc, lợi cho cuộc thi, thanh danh, xử sự cẩn thận, lạc quan rộng rãi, hiếu học, hảo bố thí, sĩ diện, trọng tình cảm. Quang vinh cưng chìu gia thân, tràn ngập mong muốn, sức sống, cũng có thể cảm ơn, dương dương tự đắc, năng lực rõ ràng tài hoa, bị người khâm phục và ngưỡng mộ.

Thiên quý thuộc mậu thổ, chủ quý nhân trợ giúp, quan tước quý hiển, là trời việt tinh phụ tá tinh, có nhiều ân sủng, đề bạt, coi trọng, một đường một bước lên mây. Thành thực ổn trọng, nặng nặc thủ tín, lòng tự tin cường, lược ngại tự phụ.

Thiên tài thuần âm mộc, chủ tài năng, trong người mệnh tài quan phúc chờ cung đều vì hữu lực, có thể triển trường tài. Thiên tài tinh trong người mệnh, thông minh cơ trí, đa tài đa nghệ, có tinh thần trọng nghĩa, đa tình, nhiệt tâm công ích. Nên làm có dẫn dắt, biến hóa cập cần tìm cách công tác. Như gia hội lục ngôi sao may mắn, có tài danh, nhược hội miếu vượng thiên cơ tinh, canh chủ chỉ số thông minh cao, phản ứng khoái, khéo phân tích, suy lý, năng lực động chúc cơ tiên, có trực giác và linh động bản năng, tài nghệ tự thông, như hội cơ lương chủ trường thọ, mà lại trí tuệ cao, gia gặp thiên thọ tinh càng linh nghiệm, gặp hung tinh phá tan, dễ có có tài nhưng không gặp thời của thán.

Thiên thọ thuộc mậu thổ, chủ trường thọ, ưa nhập mệnh thân cung phúc đức, hoặc và thọ tinh thiên lương tinh đồng cung, canh chủ trường thọ. Thiên thọ tinh ở dậu tuất hợi cung là nhập miếu, càng cát tường. Thiên thọ tinh nhập thân mệnh người đó, trung thực ôn hoà hiền hậu, cần cù vững vàng, khiêm cung lễ độ, nhâm lao Nhâm Oán, hành sự cẩn thận. Khổ hạn, lưu niên phùng của, mọi việc may mắn. Và thế vô tranh, không muốn xen vào việc của người khác, có thể duy trì liên tục bền, năng lực ổn định kiên trì, có thể giảm bớt cuộc sống khốn khó hoặc khúc chiết.

Thiên phúc thuộc mậu thổ, chủ tước lộc phúc hậu, thủ vu thân mệnh, thọ cao mà lại quý, lạc quan gấp gáp, lấy giúp người làm niềm vui, thích chõ mũi vào chuyện người khác, tri túc thường nhạc, được sự thuận lợi. Nam tử tảo hôn, sớm có con, nữ nhân mạo mỹ đoan trang. Ác tinh không được lâm, đa tài đa bảo. Dần thân tị mão cung hay nhất, phụ mẫu huynh đệ song toàn, phu thê đến già đầu bạc, canh chủ thiên tài thảng giấu, phú quý tung tin, mười hai cung trung tâm đều bị cát mỹ. Cùng trời thọ tinh đồng cung, Phúc Thọ song toàn. Cùng trời cùng tinh ngồi chung cung phúc đức, Phúc Thọ lâu dài. Khổ nhị hạn phùng của, quý nhân thấy mặt vua, sĩ người thăng quan, thứ nhân tiến nghiệp. Thường hi sinh cái tôi, buông tha hưởng lạc, cùng người đồng cam cộng khổ, là mục tiêu mà hi sinh, không oán không hối hận, hợp tác yêu cầu không nhiều lắm, năng lực dễ dàng đối mặt công tác.

Thiên quan thuộc mậu thổ, chủ hiển đạt quan quý, thủ vu thân mệnh quan chờ cung, chủ quý hiển, khổ nhị hạn phùng của, quan lại chủ có lên chức niềm vui, thường nhân cũng chủ mập ra. Thiên quan tinh nhập thân mệnh người đó, thông minh sáng sủa, thanh tâm quả dục, dễ dàng tha thứ khiêm nhượng, không màng danh lợi, ổn trọng, mọi việc đều làm từng bước, có năng lực quản lý, có nguyên tắc, có mục tiêu, giúp mọi người làm điều tốt, tự cho là thanh cao. Thuận theo tự nhiên, sống thanh bần đạo hạnh, không thích cưỡng cầu, bằng lòng với số mệnh, có chuyên nghiệp tinh thần, trung tâm lúc tuổi già hậu, thường thoái ẩn vu sơn lâm, tự đắc kỳ nhạc, giống như nhàn vân dã hạc vậy thích ý.

Thiên vu chủ lên chức, cùng trời mã tinh như nhau chích đi dần thân tị hợi tứ mã nơi, có thừa cường thiên mã tinh động lực công năng, là ngôi sao may mắn, phùng cát thì canh cát, sẽ không ngôi sao may mắn thì không lực, hội sát tinh thì không dụng, bản thân cũng không chống lại hung thần năng lực. Khẳng làm ơn xí hoa, công tác cẩn thận tỉ mỉ chăm chú, thường năng lực đề thăng chính, cực kỳ vượt lên trước khứ, thu được lên chức, chích phải cố gắng, thì có thu hoạch.

Thiên nguyệt chủ tật bệnh, là hung tinh, và hung thần tinh đồng cung, canh chủ tật bệnh trường kỳ triền thân. Tiêu cực sầu lo, nước chảy bèo trôi, có thể biết phúc tích phúc, thường có linh cảm, đối y dược, bản thân bảo vệ sức khoẻ, vận động đa có hứng thú.

Mui xe thuộc giáp mộc, . Chủ cao ngạo có uy nghi, cùng người ở chung Thường Hòa mà không thân, thân mà không nị, lòng tự trọng cường, nói thẳng vừa ái làm náo động, hơi có tự luyến khuynh hướng, biểu hiện ra lạnh lùng mà bất cẩu ngôn tiếu, cho dù đang ở trong hồng trần, cũng có thể chỗ nước bùn mà không nhuộm. Nhất là cơ nguyệt cùng lương cách người đó, nhược và mui xe tinh đồng cung, càng làm cho nhân tưởng lầm là cao không thể leo tới. Cũng xưng tiểu Văn xương tinh, và văn, khoa ngôi sao gặp gỡ, hành văn hảo, có đặc thù tài nghệ, gặp nhật, nguyệt, tài danh giai trứ, gặp sát tinh, thì dĩ xảo nghệ an thân. Tọa mệnh thân, chủ trung tâm lúc tuổi già cô độc, đối hiện thực khuyết thiếu nhiệt thành, và thần phật hữu duyên, ưa tôn giáo, nghệ thuật và huyền học. Mui xe tinh nhập tài bạch, cung Quan lộc, làm công nơi nên cung phụng thần phật, có phù hộ, nhược nhập cung điền trạch, trong nhà nên cung phụng thần minh, hạn đi phùng gặp, cũng tác đến đây luận.

Cô thần thuần dương hỏa, chủ cô độc, là dương cô, hóa kỵ nhập mệnh thân phúc phụ chờ cung, ưa chư cát hóa giải, kị chư hung, gia gặp cơ lương vũ tướng tinh, thì canh quái gở, nam mệnh kị cô thần tinh. Cá tính tiêu cực cố chấp, bất cận nhân tình, cô độc tự chủ, kiến giải trác việt, tư tưởng siêu thoát, suốt đời đa phiêu bạt, lục thân không chỗ nương tựa, thích đơn độc công tác, một mình sáng tác, hội họa, sáng tác, nghiên cứu học vấn, kỹ thuật. Không nghe theo lại người khác, có thoát tục xuất trần nhân sinh quan, năng lực tự lực cánh sinh, thường mèo khen mèo dài đuôi, có tôn giáo duyên, thích một chỗ, thường không màng danh lợi.

Quả tú thuần âm hỏa, chủ mẹ goá con côi, là âm cô, hóa kỵ nhập mệnh thân thê phúc chờ cung, ưa chư cát hóa giải, kị chư hung, gia gặp cơ lương vũ dương không vong tinh, thì càng thêm cô độc, nữ mệnh kị quả tú tinh. Thanh tâm quả dục, xử thế tiêu cực bi quan, nhân tế quan hệ so sánh phong bế, mọi việc dễ khả nghi lự, không muốn thương tổn người khác, cũng sợ bị đả kích, tình cảm so sánh yếu đuối, dễ có tôn giáo duyên. Tự cho là đúng, nội tâm do dự bàng hoàng, tố chất thần kinh, cô độc không hợp đàn, đa không hợp tình hợp lý, năng lực nhẫn nhục chịu đựng, lục thân không chỗ nương tựa, đa phiêu bạt.

Hàm trì thuộc quý thủy, vừa danh bại thần, chủ đào hoa, tà dâm. Phong lưu háo sắc, hảo hư vinh, ưa du đãng, dễ và khác giới tiếp cận, đứng núi này trông núi nọ, chú trọng tình dục, ăn uống phiêu đổ giai có hứng thú, cũng không phán đoán cập tự chủ năng lực, thường thường hội thân bất do kỷ, ở tình cảm phương diện mềm yếu bất lực, sau hối tiếc, mà có cuộc đời phù du cảm giác. Nhưng đa năng lực dĩ vui sướng lòng của tình công tác, chính thường ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ mỹ quan, và đồng nghiệp gặp gỡ thân thiện, công tác hiệu suất cũng cho nên đề thăng. Cung tài bạch tọa Hàm trì tinh, phạ sát kị phá tan, dễ nhân tửu sắc đổ mà rủi ro, tham lang tinh hội Hàm trì tinh, suốt đời tất có màu hồng phấn, gặp ở ngoài, cung thiên di tọa Hàm trì tinh, kị chơi thuyền đò, cung tật ách gặp Hàm trì tinh, dễ mắc tiêu ra máu, tửu sắc, tạp lao chờ tật bệnh. Ưa và thái dương, lộc tồn, Thiên phủ chờ rất nặng ngôi sao đồng cung, có thể trừ kỳ ác, nam mệnh Hàm trì, lộc tồn tinh ngồi chung mệnh, khả đồng nữ tính giúp mà thành tựu, nữ mệnh Hàm trì gia hội lục ngôi sao may mắn, đa dĩ mỹ sắc dựa vào nam nhân mà sinh hoạt.

Phỉ liêm thuộc bính hỏa, chủ cô khắc, hóa kỵ nhập mệnh thân, phụ mẫu, cung thiên di. Nhập mệnh thân, cố chấp quật cường, dễ tâm thần không yên hoặc mơ hồ quên sự, dễ bị lời ra tiếng vào mà hoang mang. Có lúc nhiệt tâm, có lúc bảo thủ, ở nhân tế quan hệ thượng thường thường cô độc tự thủ, và xã hội tách rời, thích hợp khô khan cố định công tác. Lưu niên gặp, chú ý có khẩu thiệt cập đào hoa tiểu nhân.

Phá toái thuộc đinh hỏa, chủ tổn hao không được đầy đủ, hóa kỵ nhập mệnh thân, tài bạch, quan lộc, thiên di, phúc đức chờ cung, thái độ làm người cô độc không hợp đàn, khiếm ổn trọng kiên định, lý tưởng quá cao, hảo đại hỉ công, khinh thường đại ý, dễ phạm tiểu nhân, thường không đạt được hiệu quả dự trù. Nhân sinh khúc chiết không được thuận, thường thường đính thỏa kế hoạch, lại đến lúc buông tha, đun sôi vị chết lại đột nhiên bay, hoặc là lý tưởng hoàn mỹ, lại không như mong muốn, giữa đường tuôn ra Trình Giảo Kim, mà không vui một hồi. Nhưng nếu ở trong đời gặp phải khốn cảnh, vừa khiếm khuyết biến cách quyết tâm thì, gặp phải phá toái tinh, vừa lúc thích tâm phát huy chuyển ngoặt tác dụng, chuyển hoán một người khác sinh chiến trường, như vậy khó điều không phải hồng xa khai triển cơ hội.

(đã ngoài là ất cấp tinh)

Chặn thiên không tên đầy đủ là chặn lộ không vong tinh, thuộc hỏa, chủ không vong, chư thiên không. Dương năm thiên không dương, âm năm thiên không âm, là chính chặn thiên không. Hóa kỵ nhập thân mệnh tài điền thiên, ưa nhập tật ách. Mệnh hạn phùng đến đây tinh, ý chí sa sút tinh thần, vạn sự nên bảo thủ, lấy lui làm tiến, dĩ tịnh là bảo, nên thờ phụng tôn giáo, nghiên tập mệnh lý. Duy kim không thì minh, hỏa thiên không thì phát, nhị hạn phùng của, trái lại là phúc luận, nhược thủy không thì hiện lên, mộc không thì chiết, đất thiên không thì hãm, nhị hạn phùng của, thì là tai hoạ. Lộc tồn tinh thất bại vong, phát cũng hư hoa, thiên mã tinh thất bại vong, chung thân bôn tẩu, đồ lao vô công. Nhập thân mệnh, tiền đồ nhiều gian khó, mỗi đa nhiều lần, dù có rầm rộ, nên phòng đột nhiên đau quặn bụng dưới, nhập tài bạch, tiền tài dễ đột nhiên bị cướp hoặc đại phá hao tổn, nhập thiên di, kị đi xa, thiên động, nhập điền trạch, ở nhà chơi rông phụ cận có hà đạo, cắt đứt đường, bờ ruộng dọc ngang, nóc lò, tàn viên. Nhập tật ách, có thể đem tai bệnh thiên không rơi, nhưng là chủ bôn ba lao lực, hoặc phiền muộn, mà dẫn đến can vượng, phế tật, tạp lao chờ chứng. Hạn đi gặp chặn thiên không, nhiều lần không ngớt, không có gì lớn tiến triển, dù có cảnh đẹp, đa số phù dung sớm nở tối tàn, trên đường đa số chỗ chặn mà thiên không.

Tuần thiên không tên đầy đủ là tuần ánh sáng vong tinh, ở dương cung là thiên không, ở âm cung là vong, chủ chư thiên không. Hóa kỵ nhập thân mệnh tài điền, ưa nhập tật ách. Nhập mệnh thân chủ nhân không màng danh lợi, trong cuộc đời thành bại nhiều lần, phiêu đãng khó an, coi trọng đời sống tinh thần, thích tôn giáo tín ngưỡng, triết học, mệnh lý học. Nhập tật ách, có thể đem tai bệnh thiên không rơi, nhưng là chủ do dự, bôn ba, tâm uất khí kết.

Năm sinh bác sĩ mười hai tinh (bính cấp tinh)

Bác sĩ thuộc thủy chủ thông minh, tài năng, quyền quý, thọ, chư cung đều vì phúc, vưu ưa nhập mệnh thân.

Lực sĩ thuộc hỏa chủ quyền thế, mừng nhất nhập mệnh thân, lo liệu quyền bính, nhưng kị dương, đà sát tinh phá tan. Vừa vui nhập tài thiên quan chờ cung.

Thanh long thuộc thủy chủ không khí vui mừng, tiến tài, cơ biến, ưa nhập mệnh thân tài quan chờ cung, hăng hái, tạm thích ứng cơ biến, nên quan võ, thương giới.

Tiểu hao tổn thuộc hỏa, bán hung, chủ hao tổn, không được tụ tài, hóa kỵ nhập mệnh thân tài quan chờ cung, tuy không phải rủi ro, nhưng thường tản hao tổn, vô pháp súc tích.

Chiếu tướng thuộc mộc, bán cát, chủ uy mãnh, tính cương bạo, ưa nhập mệnh, thân, quan chờ cung, nên quan võ, bất lợi văn chức.

Tấu thư thuộc kim, chủ phúc lộc, công văn niềm vui, ưa nhập mệnh thân quan chờ cung. Đi vận phùng của, thường tên đề bảng vàng, lên chức rất nhanh.

Phi liêm thuần dương hỏa, chủ cô khắc, ưa nhập tật ách, có thể giải tật ách, hóa hung là cát, hóa kỵ nhập mệnh thân tài thiên quan phúc chờ cung, chủ tai ách.

Ưa thần thuộc hỏa, chủ diên tự, may mắn chờ, ưa nhập mệnh thân thê tử tài thiên quan chờ cung, chủ biết dùng người giúp đỡ. Hóa kỵ nhập cung tật ách.

Bệnh phù thuộc thủy, chủ tai bệnh, tẫn nhập mệnh thân tật phúc chờ cung, chủ nặng hơn bệnh triền thân.

Đại hao thuộc hỏa, chủ hao tổn bại, thối tổ rủi ro, tối kỵ nhập mệnh thân tài điền chờ cung, còn lại cung vị cũng chủ hao tổn, không được cát.

Phục binh thuộc hỏa, chủ khẩu thiệt thị phi, tối kỵ nhập mệnh thân tài thiên quan điền chờ cung.

Quan phù thuộc hỏa, chủ quan phi, tố tụng, khẩu thiệt, tối kỵ nhập mệnh thân tài thiên quan chờ cung.

Ngũ hành trường sinh mười hai tinh (bính cấp tinh)

Trường sinh chủ sinh sôi, chư cung giai cát, kị thất bại vong.

Tắm rửa chủ đào hoa, chư cung không được cát, ưa nhập phu thê, ưa không vong.

Quán đái chủ vui mừng, giai cát.

Lâm quan chủ vui mừng, đều cát.

Đế vượng chủ tràn đầy, đều cát.

Suy chủ thất bại

Bệnh chủ tật ách hóa kỵ nhập tật ách

Tử chủ tử vong ưa ngôi sao may mắn giải trừ

Mộ chủ liễm giấu ưa nhập tài quan hóa kỵ nhập thân mệnh

Tuyệt chủ tuyệt diệt hóa kỵ nhập mệnh thân thể nữ ưa nhập tật ách

Thai chủ vui mừng ưa lâm phu thê tử nữ, hóa kỵ nhập vãn vận, hóa kỵ nhập tật ách

Nuôi chủ phúc khí đều cát

Lưu niên tương tiền tinh

Đeo sao là đinh cấp tinh, năng lực hóa hung là cát, không được kị chư hung. Ưa lâm mệnh thân cung, chủ vũ quý, vận thế tràn đầy, mọi việc có tiến.

Phàn yên là đinh cấp tinh, chủ công danh, ưa lâm mệnh thân cung, chủ vũ hiển, nên văn nên vũ, không được kị chư hung, văn nhân, học sinh phùng cát.

Tuổi dịch là đinh cấp tinh, vừa nhân vật nổi tiếng năm thiên mã tinh, chủ thiên động. Ưa lâm mệnh thân cung, chủ vũ hiển, nên vũ không thích hợp văn, không được kị chư hung.

Hơi thở thần là mậu cấp tinh, chủ sa sút tinh thần, kị chư hung, ưa chư cát hóa giải. Chủ ý chí sa sút tinh thần, vô tình, khiếm khuyết khai sáng lực.

Mui xe là đinh cấp tinh, chủ cao ngạo, có xuất thế tư tưởng, đối cuộc sống thực tế khuyết thiếu nhiệt thành, nhập mệnh thân nên tăng nói không thích hợp phàm tục.

Kiếp sát là mậu cấp tinh, chủ đạo tặc, ưa chư ngôi sao may mắn hóa giải, kị chư hung tinh. Giống như tiểu nhân hãm hại, dễ chiêu thị phi, làm nhiều ít đối.

Tai sát là mậu cấp tinh, chủ tai hoạ, ưa chư ngôi sao may mắn hóa giải, kị chư hung tinh. Dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tiền tài bị lừa dối.

Thiên sát là mậu cấp tinh, chủ khắc phụ, khắc phu, ưa phùng ngôi sao may mắn, có thể giải trừ kỳ triệu chứng xấu, hóa kỵ nhập mệnh thân phụ mẫu, phu thê chờ.

Chỉ bối là mậu cấp tinh, chủ phỉ báng, hóa kỵ nhập mệnh thân cung. Phùng bản tinh người, nếu không có ngôi sao may mắn hóa giải, dễ bị nhân phía sau không phải chê, hãm hại.

Hàm trì là mậu cấp tinh, chủ đào hoa, nhập mệnh thân tài phúc chờ cung, thật tốt sắc. So sánh chú trọng tình dục, ái mộ hư vinh, đứng núi này trông núi nọ.

Nguyệt sát là mậu cấp tinh, chủ khắc mẫu, khắc thê, hóa kỵ nhập mệnh thân phụ mẫu phu thê chờ cung, ưa phùng ngôi sao may mắn, có thể giải trừ kỳ triệu chứng xấu.

Vong thần là mậu cấp tinh, chủ hao tổn bại. Đa tai, mọi việc không được thuận, dễ mất tiền, phá sản, tố tụng.

Lưu niên tuổi tiền tinh

Tuổi xây thuộc hỏa, là đinh cấp tinh, chủ đương niên hưu cữu, kị và cung mệnh ở đối cung tương trùng. Phiền não, dây dưa bận rộn.

Xui là mậu cấp tinh, chủ hung tai, mọi việc không được thuận, tinh thần sa sút tinh thần, dễ sinh ý ngoại, cư xấu vị cung tai hoạ hơi nhẹ.

Tang Môn thuộc mộc, là mậu cấp tinh, chủ tử vong, đồ tang, phương thê, sợ bóng sợ gió, ưa chư cát hóa giải. Cư tử ngọ cung tai khinh.

Quán sách là mậu cấp tinh, chủ ngục tai, dễ cùng người xung đột, hoặc sinh tố tụng việc. Cư dần thân cung tai khinh.

Quan phù thuộc hỏa, là mậu cấp tinh, hình phạt chính tụng, quan phi, vưu kị và cự, dương, thiên hình, liêm, Hóa kị đồng cung, xấu vị cung tai khinh.

Tiểu hao tổn thuộc hỏa, là mậu cấp tinh, chủ tiểu thất, chi tăng hoặc lãng phí. Cư dần ngọ tuất thân tử thìn tai khinh.

Đại hao thuộc hỏa, là mậu cấp tinh, chủ đại bại, rủi ro đại. Cư dần ngọ tuất thân tử thìn tai khinh.

Long đức là đinh cấp tinh, chủ quý nhân, gặp dữ hóa lành, đổi vận, tràn đầy, phát triển.

Người đi viếng thuộc hỏa, là mậu cấp tinh, chủ đồ tang, phương thê, sợ bóng sợ gió. Cư thìn tuất cung tai khinh.

Bệnh phù là mậu cấp tinh, chủ tật bệnh, hóa kỵ nhập phúc đức, cung tật ách.

Bạch hổ thuộc kim, là mậu cấp tinh, hình phạt chính thương, hung, dễ bị ngoài ý muốn tai ách, thương tổn, rách nát, tổn hại tài. Cư mão dậu cung tai khinh.

Thiên đức là đinh cấp tinh, chủ gặp dữ hóa lành, không được kị chư hung, năng lực bích sát, là cường hữu lực thủ hộ thần, tung gặp khốn khó, cũng có cứu.

Đại hạn chủ mười năm hưu cữu dĩ Bản cung tinh diệu là việc chính

Tiểu hạn, lưu niên chủ đương niên hưu cữu

Đấu quân chủ dĩ kỳ phán đoán cùng tháng cát hung

Ngũ thần thiên thương, thiên sứ, tấu thư, quan phù, chiếu tướng, đến đây ngũ thần và mệnh thân đại vận tiểu vận lưu niên chờ hợp dồn tập hợp hơn nữa giết người tụ tập thì, tai hoạ tối đa.

40, lưu niên tam sát tinh tấu thư, chiếu tướng, thẳng phù.

Thiên thứ sáu, Tử vi đẩu số mệnh bàn bài pháp

1, Chuẩn bị công tác:

Lịch vạn niên, mệnh bàn chỉ, nông lịch sinh ra thời đại nhật thì sinh nhật, phân rõ nam nữ tính. Lịch vạn niên dĩ đài thiên văn giám chế, chính quy nhà xuất bản xuất bản cho thỏa đáng.

Mệnh bàn chỉ cách thức như sau:

Chú ý: Tử vi đẩu số năm sinh dĩ tết âm lịch làm cơ chuẩn. Sinh nguyệt dĩ thực tế nông lịch là chuẩn, không nên khán tiết, nhuận nguyệt dĩ tháng sau tính toán. Sinh nhật là nông lịch sổ. Sinh thì 23 tới 1 thì là giờ tý, chẳng phân biệt được sớm muộn gì giờ tý. Đều dĩ giờ Bắc kinh là chuẩn.

2, An cung mệnh và thân cung:

Dụng ca quyết, dần cung khởi tháng giêng, thuận số sinh nguyệt cung, nghịch sinh thì là mệnh, thuận sinh thì là thân.

3, Bố mười hai cung danh:

(dụng bắc phái tử vi đẩu số pháp)

(1) cung mệnh (2) huynh đệ cung (3) cung phu thê (4) cung tử nữ (5) cung tài bạch (6) cung tật ách (7) cung thiên di (8) cung Nô bộc (9) sự nghiệp cung (10) cung điền trạch (11) cung phúc đức (12) cung phụ mẫu

4, Định ngũ hành cục:

Dụng ca quyết, thân mệnh trước yếu bố cục, tam hợp đối trùng mới có phân, thứ tương chui giáp nạp âm sổ, sổ tới bản mệnh ngũ cục minh.

Định ngũ hành cục biểu như sau:

5, định mười hai cung Thiên can: Dụng ngũ hổ độn nguyệt pháp. Giáp kỷ của năm khởi bính dần, ất canh của năm khởi mậu dần, bính tân của năm khởi canh dần, đinh nhâm của năm khởi nhâm dần, mậu quý của năm khởi giáp dần.

6, an tử vi tinh: Sai ai ra trình diện hạ biểu

Cung mệnh chi

Cung mệnh can

Tử xấu ngọ vị

Dần mão thân dậu

Thìn tị tuất hợi

Giáp ất

Kim tứ cục

Thủy nhị cục

Hỏa lục cục

Bính đinh

Thủy nhị cục

Hỏa lục cục

Đất ngũ cục

Mậu kỷ

Hỏa hỏa cục

Đất ngũ cục

Mộc tam cục

Canh tân

Đất ngũ cục

Mộc tam cục

Kim tứ cục

Nhâm quý

Mộc tam cục

Kim tứ cục

Thủy nhị cục

Ngũ hành cục

Sinh nhật

Thủy nhị cục

Mộc tam cục

Kim tứ cục

Đất ngũ cục

Hỏa lục cục

Mùng một xấu thìn hợi ngọ dậu

Mùng hai dần xấu thìn hợi ngọ

Đầu tháng ba dần dần xấu thìn hợi

Mùng bốn mão tị dần xấu thìn

Sơ ngũ mão dần tử dần xấu

Mùng sáu thìn mão tị vị dần

Sơ thất thìn ngọ dần tử tuất

Mùng tám tị mão mão tị vị

Mùng chín tị thìn xấu dần tử

Mùng mười ngọ vị ngọ mão tị

Mười một ngọ thìn mão thân dần

Mười hai vị tị thìn xấu mão

Mười ba vị thân dần ngọ hợi

Mười bốn thân tị vị mão thân

Mười lăm thân ngọ thìn thìn xấu

Mười sáu dậu dậu tị dậu ngọ

Mười bảy dậu ngọ mão dần mão

Mười tám tuất vị thân vị thìn

Mười chín tuất tuất tị thìn tử

Hai mươi hợi vị ngọ tị dậu

Nhập nhất hợi thân thìn tuất dần

Nhập nhị tử hợi dậu mão vị

Nhập tam tử thân ngọ thân thìn

Nhập tứ xấu dậu vị tị tị

Nhập ngũ xấu tử tị ngọ xấu

Ngày hai mươi sáu dần dậu tuất hợi tuất

Nhập thất dần tuất vị thìn mão

Nhập bát mão xấu thân dậu thân

Nhập cửu mão tuất ngọ ngọ tị

Ba mươi thìn hợi hợi vị ngọ

7, an tử vi tinh hệ chư tinh:

Dụng ca quyết, tử vi thiên cơ tinh đi ngược chiều, cách nhất dương vũ thiên đồng tình, vừa cách nhị cung liêm trinh vị, thiên không tam phục sai ai ra trình diện tử vi đình.

8, an Thiên phủ tinh:

Dụng ca quyết, cục định sinh nhật nghịch bố tử, đối cung Thiên phủ thuận đi lưu, chỉ có dần thân đồng nhất vị, còn lại xấu mão hỗ an tinh.

9, an Thiên phủ tinh hệ chư tinh:

Dụng ca quyết, Thiên phủ Thái âm thuận tham lang, cự môn thiên tướng cùng trời lương, thất sát thiên không tam phá quân vị, cách cung

Trông thấy Thiên phủ hương.

10, an thì hệ chư tinh:

An văn xương, sao Văn Khúc ca quyết, tuất thượng đồ mở nút chai an văn xương, nghịch đáo sinh thì là quý hương, sao Văn Khúc từ thìn thượng khởi, thuận đáo sinh thì là quê hương.

An thiên không, Địa kiếp tinh ca quyết, hợi thượng đồ mở nút chai thuận an cướp, nghịch khứ dù cho thiên không hương.

An Hỏa Tinh, linh tinh ca quyết, dần ngọ tuất nhân, hỏa xấu linh mão, thân tử thìn nhân, hỏa dần linh tuất, tị dậu sửu nhân, hỏa mão linh tuất, hợi mão vị nhân, hỏa dậu linh tuất, hỏa linh thuận đi, sinh thì phương đình.

11, an nguyệt hệ chư tinh:

An tả phụ, hữu bật tinh ca quyết, tả phụ tháng giêng khởi vu thìn, thuận phùng sinh nguyệt là quý phương, hữu bật tháng giêng tuất cung tầm, nghịch tới sinh nguyệt là quý hương.

An thiên hình, thiên diêu tinh ca quyết, thiên hình từ dậu khởi tháng giêng, thuận tới sinh nguyệt liền an của, thiên diêu xấu cung khởi tháng giêng, thuận đáo sinh nguyệt liền dừng lại.

An thiên mã tinh ca quyết,, dần ngọ tuất nguyệt mã ở thân, thân tử thìn nguyệt mã ở dần, tị dậu xấu nguyệt mã ở hợi, hợi mão vị nguyệt mã ở tị.

12, an năm can hệ chư tinh:

An Lộc tồn tinh ca quyết, giáp dần ất mão bính mậu tị, đinh kỷ ngọ hề lộc sở chí, canh lộc cư thân tân lộc dậu, nhâm lộc ở hợi quý lộc tử.

An kình dương, đà la tinh ca quyết, dàn xếp dương đà chỗ, đầu tiên khán lộc tồn, lộc tiền kình dương địa, lộc hậu đà la thôn.

An thiên khôi, thiên việt tinh ca quyết, giáp mậu canh dê bò, ất kỷ thử hầu hương, bính đinh heo kê vị, nhâm quý thỏ xà giấu, lục tân phùng qua loa, đến đây là quý nhân hương.

An sao Tứ hóa ca quyết,

Giáp, liêm phá vũ dương, ất, cơ lương tử âm, bính, cùng cơ xương liêm, đinh, âm cùng cơ cự,

Mậu, tham âm hữu cơ, kỷ, vũ tham lương khúc, canh, dương vũ âm cùng, tân, cự dương khúc xương,

Nhâm, lương tử tả vũ, quý, phá cự âm tham.

Sao Tứ hóa chỉ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị tứ khỏa chủ quản tài lộc, quyền thế, khoa danh, thị phi hơn biến hóa tinh diệu.

Sống yên ổn năm bác sĩ mười hai tinh, này đây lộc tồn tinh khởi bác sĩ, còn lại các tinh thì dĩ dương nam âm nữ thuận bố, âm nam dương nữ nghịch bố.

Bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao tổn, chiếu tướng, tấu thư, phi liêm, ưa thần, bệnh phù, đại hao, phục binh, quan phủ.

13, an ngũ hành cục trưởng sinh mười hai tinh, này đây ngũ hành cục mà định, thủy nhị cục trưởng sinh tinh ở thân, mộc tam cục trưởng sinh tinh ở hợi, kim tứ cục trưởng sinh tinh ở tị, đất ngũ cục trưởng sinh tinh ở thân, hỏa lục cục trưởng sinh tinh ở dần. Định ra trường sinh tinh cung vị hậu, tái án dương nam âm nữ thuận bài, âm nam dương nữ nghịch bài. Thứ tự là: Trường sinh, tắm rửa, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi.

14, an mệnh chủ tinh ca quyết, tử thuộc tham lang xấu hợi môn, dần tuất sinh ra thuộc lộc tồn, mão dậu thuộc văn tị vị vũ, thìn thân liêm ở lại ngọ phá quân. Căn cứ cung mệnh chỗ chi mà định. Tham cự lộc văn liêm vũ phá.

15, an thân chủ tinh ca quyết, tử ngọ sinh ra Hỏa Tinh ở lại, xấu vị thiên tướng dần thân lương, mão dậu thiên đồng thân chủ là, tị hợi thiên cơ thìn tuất xương. Căn cứ năm sinh chi mà định.

16, khởi đại hạn ca quyết, đại hạn sơ đi khởi cung mệnh, mười năm một lần thay đổi hành cung, dương nam âm nữ thuận phương chuyển, âm nam dương nữ đi ngược chiều thông, nhược vấn đi hạn ở đâu tuổi lên, ngũ hành cục sổ là kỳ tông.

17, khởi tiểu hạn ca quyết, tiểu hạn mỗi năm một lần phùng, nam thuận nữ nghịch không giống nhau, dần ngọ tuất nhân thìn thượng khởi, thân tử thìn nhân tự tuất cung, tị dậu sửu nhân vị cung thủy, hợi mão vị nhân khởi xấu cung.

18, an lưu niên đấu quân, tự chảy năm chi khởi tháng giêng, nghịch kim đồng hồ sổ tới sinh nguyệt sở rơi cung vị, lại do đến đây cung vị đồ mở nút chai thì, thuận kim đồng hồ sổ tới sinh thì chi cung vị, tức là lưu niên đấu quân chỗ ở cung vị.

19, mười hai cung điểm chính

Nhất, Cung mệnh:

Có thể nhìn ra một người cá tính, tướng mạo, suốt đời sở làm hành nghiệp trạng huống. Cùng với hắn mười một cung quan hệ cực kỳ mật thiết.

Nhị, Huynh đệ cung:

Khán huynh đệ tỷ muội quan hệ và phía đối tác trạng huống, khán bằng hữu lý cùng chúng ta tối tri kỷ bạn tri kỉ trạng huống, khán mẫu thân tính cách, tái phối hợp tứ hóa là được phán đoán mẫu thân cá tính cập tướng mạo và chỗ đời làm người.

Tam, Cung phu thê:

Khán phối ngẫu tướng mạo cập hình thể và làm công tác hoặc tình cảm làm sao, kỳ có hay không lãng mạn hữu tình điệu, cuộc sống hôn nhân có hay không mỹ mãn hoặc ly dị, tái phối hợp huynh đệ cung đến xem hôn nhân hảo phủ, nhân huynh đệ là tình cảm cầu.

Tứ, Cung tử nữ:

Khán tử nữ bổng nuôi tình hình cập tính sinh hoạt năng lực (nữ mệnh thì do cung điền trạch khán tính sinh hoạt), khán tài hoa và trí tuệ tài năng (như bản thân làm nghệ thuật, gia công các loại công tác, càng phải khán cung tử nữ), ở hoạt bàn thì, hãy nhìn hợp hỏa sinh ý.

Ngũ, Cung tài bạch:

Khán tài của vận dụng, có hay không có nhiều, còn phải xem điền trạch và phúc đức, như cung phúc đức bất hảo mà cung tài bạch hảo, kiếm tiền rất khổ cực. Như cung tài bạch hóa lộc mà cung phúc đức Hóa kị thì tài vô nơi phát ra, kiếm tiền tất dị thường khổ cực. Như cung phúc đức hảo mà cung tài bạch phá, kiếm tiền rất dễ, nhưng tiền kiếm được không giữ được. Mặt khác, một người y phục có hay không chú ý, cũng khán cung tài bạch. Như cung tài bạch hóa khoa ăn mặc rất chú ý, rất chú trọng bề ngoài, nhưng chú trọng bề ngoài, không nhất định rất có tiền, cần phải tái tra cung điền trạch, yếu cung điền trạch và cung phúc đức hảo mới có tiền.

Lục, Cung tật ách:

Khán người một thân yếu nhất khí quan, khả năng phát sinh bệnh gì đau nhức. Đồng thời còn muốn xem cung phúc đức. Tật chỉ nội thương, ách chỉ ngoại lai thương tổn hoặc phá hư. Như cung tật ách phá, cung điền trạch cũng phá, có lẽ cung tật ách phá tới sự nghiệp cung, thì làm việc nghiệp bị người đổ sạch, có thể do tứ hóa truy tung nhìn ra. Cung tật ách hóa tới nô bộc cung có thể nhìn ra thụ bằng hữu liên lụy mà rủi ro, hoặc hóa tới cung tử nữ, còn lại là bị không cười tử sở chi tiêu, hoặc hóa tới cung phu thê thì phối ngẫu chi tiêu.

Thất, Cung thiên di:

Nhìn ra ngoại vị trí hoàn cảnh. Nhược ra ngoài nhất định phải tiên khán cung thiên di, nhìn nữa tài bạch và sự nghiệp cung. Hay nhất cung thiên di có quý nhân tinh, xuất ngoại có quý nhân bang trợ. Ngoài ra còn phải xem nô bộc cung, nhược nô bộc cung bất hảo, thì xuất ngoại sở giao bằng hữu bất lực ích.

Bát, Nô bộc cung:

Khán thuộc hạ có hay không đắc lực, cũng có thể khán nhân tai. Có lúc từng cung đều tốt, chích nô bộc cung không tốt, mỗi đi tới nô bộc cung của hạn, liền bị nhân phiến tiền, hoặc bị thuộc hạ thiếu hụt. Như thiên cơ Hóa kị ở nô bộc cung của niên hạn gặp phải bị bằng hữu bán đứng chuyện tình.

Cửu, Cung Quan lộc:

Khán địa vị xã hội và sở làm hành nghiệp. Học sinh khán bài vở và bài tập, học ở trường giai đoạn nhược sự nghiệp cung có xương khúc khôi việt không được phùng phá, thì tương đối có thể phát huy. Người trưởng thành quan lộc nhược Hóa kị, thì hội nhiều lần địa thay đổi công tác. Tham chánh người cung Quan lộc hóa lộc, hóa quyền, đều là nắm quyền hiện ra.

Thập, Cung điền trạch:

Khi còn nhỏ hãy nhìn kỳ gia đình trạng huống, người nhà có hay không an bình, phụ mẫu có hay không có khắc khẩu của khuynh hướng, cuộc sống giàu có hay không, đều do cung điền trạch nhìn ra. Cũng có thể khán ở nhà hoàn cảnh biến hóa cập trong bố trí tình hình, cũng có thể khán hàng xóm cập di chuyển, nhược bản mệnh cung động, cung điền trạch cũng động, thì có thiên di dọn nhà khả năng, hoặc khán có phủ mua phòng địa sản. Nhược cung điền trạch hóa khoa dễ có cấu phòng địa sản chuyện. Cung điền trạch vừa là giấu tài của kho, có hay không có tài cần phải khán điền trạch có hay không có thể chứa nạp, bằng không cung tài bạch, cung phúc đức cho dù tốt, sở tiền kiếm được cũng khó lưu lại. Nữ nhân khán đào hoa cũng khán cung điền trạch, nhược điền trạch tinh thuộc động tinh hoặc đào hoa tinh, mà lại cung phúc đức cũng không tiện, người này tình cảm tất nhiên tương đối loạn. Tức cung phúc đức có đào hoa tinh Hóa kị phá tan người, người này tình cảm lãng mạn, giao hữu tùy tiện. Cung điền trạch ứng dụng rất rộng, cần phải tỉ mỉ lĩnh ngộ.

Mười một, Cung phúc đức:

Khán một đời người hưởng thụ, có lộc ăn, sinh hoạt có hay không khoái trá. Cung phúc đức có Hóa kị, thì suốt đời tinh thần không vui, nhất là tái phùng nhật nguyệt Hóa kị, thì suốt đời tính tình không ổn định. Cung phúc đức gặp thiên đồng, thiên lương người đó tương đối lại, nhược bản mệnh là Thiên phủ, thiên tướng tương đối ổn tinh, người này rất lại, thầm nghĩ hưởng thụ. Cung phúc đức là động tinh như nhật, nguyệt, kị, cướp, thiên hình… Chờ thì thuộc tinh thần dằn vặt, hoặc có nằm viện tình hình, thiên hình cũng chủ ở y viện bị chém. Cung phúc đức cũng có thể khán tuổi thọ của con người dài ngắn, tuổi già thì nhược cung tật ách phôi hoặc cung phúc đức có phá, thì có thể sẽ tử. Nhược phúc đức tọa cơ, lương, tham… Chờ khá lâu thọ tinh diệu, bản thân thọ mệnh cũng khá lâu. Cung phúc đức cũng có thể khán người cá tính là bi thương quan ức là lạc quan, hoặc tinh thần khoái trá phủ.

Mười hai, cung phụ mẫu:

Khán phụ mẫu cùng ta duyên phận hoặc tình cảm cập cha mẹ xã hội bối cảnh. Vào nghề thì, phụ mẫu cũng có thể coi trọng tư hoặc ông chủ. Cũng đại diện trưởng bối, tứ hóa truy tung thì, nhược hóa đáo cung phụ mẫu, khả năng hay ứng nghiệm đáo trưởng bối, thủ trưởng, phụ mẫu. Hóa đáo huynh đệ cung, người này cùng ta cùng thế hệ. Hóa đáo cung phu thê, người này là khác giới hoặc phối ngẫu. Hóa đáo cung tử nữ, người này niên kỷ so với chúng ta tiểu hoặc chính tử nữ. Cho nên cung phụ mẫu không chỉ … mà còn đại diện phụ mẫu mà thôi, cũng có thể khán sư phụ. Khi còn nhỏ hãy nhìn phụ mẫu sự nghiệp thuận lợi, kiếm tiền có hay không, cái khác hạn lý khán phụ mẫu cũng giống vậy, do phụ mẫu cập tứ hóa và tam phương tứ chính lai quan sát cha mẹ trạng huống.

Mười ba, thân cung:

Phối hợp cung mệnh có thể nhìn ra một người hình thể và biểu hiện bên ngoài. Mà thân cung hãy nhìn một người khí chất, như có phủ, cùng, lương miếu nhập mệnh, mà thân cung có hảo tinh nói, hắn không chỉ vóc người đẹp, hơn nữa nhìn đứng lên tương đương có khí chất. Tái phối hợp cung phụ mẫu cũng có phủ tương đồng lương hoặc thiên diêu, long trì, phượng các các loại, có thể phán định đến đây vóc người tương đối khá. Cho nên xem tướng mạo cần phải mệnh thân phụ mẫu tam cung hợp tố.

Thân cung biểu một đời người sống ở nơi, nếu có sát, phá, dương đà, hỏa linh chờ sát tinh phá tan, thường thường sẽ có tàn tật, mặt mày hốc hác chờ. Thân cung phối hợp điền trạch, cũng có thể nhìn ra người ta sinh ra thì, hoặc ở hoàn cảnh. Thân cung rơi nhân cung phu thê: Đối với tình cảm cát hung họa phúc cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Nhập cung tài bạch: Suốt đời rất nặng thị tiền tài và tài bạch thu nhập trạng huống. Nhập cung thiên di: Suốt đời tương đối rung chuyển không yên, ưa xuất ngoại du đãng. Nhập sự nghiệp cung: Tương đối coi trọng danh lợi cập sự nghiệp phát triển. Nhập cung phúc đức: Tốt hơn hưởng thụ, có tiền hoa trên người mình, thỏa mãn vu tiêu khiển.

20, mười hai cung trùng điệp chú ý sự hạng trọng điểm (chỉ khổ hạn thì)

1, cung tài bạch đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ tài nguyên thuận lợi, bằng không chủ tài vụ túng quẫn.

2, huynh đệ cung đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ huynh đệ có trợ giúp, phát tài, bằng không mất tiền.

3, cung điền trạch đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ hội đưa sinh, cấu phòng, bằng không táng gia bại sản.

4, cung tử nữ đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ tử tôn hiếu thuận, bản thân cũng cát, bằng không ngỗ nghịch không được thuận.

5, nô bộc cung đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ bằng hữu, thủ hạ hội hỗ trợ, bằng không thụ bằng hữu liên lụy.

6, cung phu thê đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ thê trợ giúp phát tài, bằng không phu thê bất hoà, náo gia vụ tranh cãi.

7, cung tật ách đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ khỏe mạnh trường thọ, bằng không chú ý bản thân tai bệnh.

8, cung thiên di đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ xuất môn may mắn, bằng không xuất môn ngoài ý muốn, sự cố, bị phiến thưởng.

9, cung Quan lộc đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ sự nghiệp thuận lợi, bằng không mất chức, bãi chức, thị phi không ngừng.

10, cung phúc đức đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ hưởng phúc an nhàn, bằng không chủ làm lụng vất vả, tâm tình không tốt.

11, cung phụ mẫu đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ phụ mẫu cập bản thân đều hảo, bằng không không được thuận, phí sức sức lao động.

Đã ngoài là đáo nguyên cung mệnh đến lớn hạn cùng luận (nhưng chỉ có mười người cung vị có thể phùng đáo)

21, đẩu số trung tâm tá bàn

Như khán phối ngẫu tướng mạo, tựu khán nguyên hôn nhân cung, nguyên huynh đệ cung thì là phối ngung cha mẹ của cung, mẫu thân cung khán huynh đệ, bởi vì cha hôn nhân cung hay mẫu thân

Như đi làm ông chủ là như thế nào nhân, tựu khán sự nghiệp cung, kỳ gia đình thê tử dĩ sự nghiệp cung là cung mệnh khán.

22, cung Quan lộc và mười hai cung ở lưu niên quan hệ đại hạn cùng luận

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung Quan lộc khán đương niên hoặc đại hạn sự nghiệp trạng huống

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung điền trạch luận đồng hành đồng sự sự nghiệp của đồng bọn

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung phúc đức có thể luận quan hệ xí nghiệp

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung phụ mẫu có thể luận xin công ty đăng ký công văn phân xử nhân lực mạnh yếu

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung mệnh có thể phán đoán tài chính và tiền mặt nhiều quả

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn huynh đệ cung có thể luận sự nghiệp kiện toàn hoặc có tâm bệnh phủ

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn thê thiếp cung có thể luận sự nghiệp của mặt tiền của cửa hàng và sự nghiệp khí thế như ở đâu

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung tử nữ luận sự nghiệp chi giao giao hữu sự sở dụng bộ hạ cập lệ thuộc trực tiếp nhân viên cập cổ đông

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung tài bạch có thể phán đoán suy luận sự nghiệp trạng huống và tăng giảm trạng huống

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung tật ách có thể phán đoán suy luận mặt tiền cửa hàng của tuyển trạch cửa hàng công ty nhà xưởng

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung thiên di có thể phán đoán suy luận doanh nghiệp ngạch nhiều quả

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn nô bộc cung có thể phán đoán suy luận nguồn cung cấp công ty sự nghiệp trên tư cập quan trên

23, và tứ trụ dự đoán học đối chiếu

Cung mệnh, cung thiên di là nhật chủ

Huynh đệ, nô bộc cung là bỉ cướp

Phụ mẫu, cung tật ách là ấn tinh

Tử nữ, cung điền trạch là thực thương

Tài bạch, cung phúc đức là tài tinh

Hôn nhân, sự nghiệp là quan sát

24, đại hạn tiểu hạn lưu niên

Đại hạn chỉ mười năm cát hung, tiểu hạn chỉ một năm của căn cơ, thái tuế luận một năm của biến hóa.

(1) tiểu hạn tam hợp cát, thái tuế không được cát thượng khả, tiểu hạn tam hợp hung, thái tuế cát tuy có cơ hội tốt, không phải là không có thể đem ác, hay kết cục không đầy đủ.

(2) đại hạn hung, tiểu hạn, thái tuế đều cát, chủ đương niên đắc ý.

(4) đại hạn cát, tiểu hạn, thái tuế đều hung, chủ đương niên hung.

(5) đại hạn, tiểu hạn cát, thái tuế hung thượng khả.

(6) đại hạn cát, tiểu hạn hung, thái tuế cát, chủ đương niên hung.

(7) đại hạn hung, tiểu hạn, thái tuế cát, chủ đương niên cát.

(8) đại hạn, tiểu hạn đều hung, thái tuế cát thượng khả.

(9) đại hạn, thái tuế hung, tiểu hạn cát thượng khả quá quan.

(10) đại hạn, tiểu hạn, thái tuế đều hung, đương niên có tai, ngoài ý muốn đóng cửa.

(11) đại hạn, tiểu hạn, thái tuế đều cát, nguyệt xây không tốt thượng khả.

(12) đại hạn, tiểu hạn, thái tuế đều hung, lưu nguyệt cát khó tránh khỏi hung.

(13) tiểu hạn cung mệnh ở đại hạn sự nghiệp cung, đến đây năm phải chú ý sự nghiệp thượng biến động, vận hảo, hạn hảo, công thành danh toại, vận hung, hạn suy, sự nghiệp đóng cửa.

(14) thái tuế cung mệnh ở bản mệnh cung tài bạch, có tài tinh hoặc sát tinh tọa thủ, chú ý tài vụ biến động, nhìn nữa tiểu hạn cung tài bạch, như có lộc tồn hoặc hóa lộc, tất là tài nguyên cuồn cuộn một năm, bằng không sai ai ra trình diện Hóa kị, sát tinh, thì là tài vụ quay vòng mất linh hoặc lỗ lã buồn thiu.

(15) khán lưu nguyệt, nhu đặc biệt lưu ý lưu niên ngôi sao sát. Lưu nguyệt tối kỵ phùng lưu niên chi lưu sát cập lưu niên của bạch hổ chờ. Lưu nguyệt mừng nhất hội chiếu ngôi sao may mắn, hoặc lưu lộc đồng cung, hoặc lưu niên của hóa lộc hội hợp, vô sát phá tan. Lưu nguyệt sợ nhất dương, đà, hỏa, linh, hoặc lưu niên của song kị, chủ tao ám toán hoặc rủi ro.

(16) tam hợp phái dụng tiểu hạn, hà lạc, kỳ môn phái không cần tiểu hạn. Tam hợp phái nặng tinh tình, để mà phán đoán cát hung, tam phương khán cách cục. Có chỉ dùng tiểu hạn, không cần lưu niên, có tiểu hạn, lưu niên cùng sử dụng. Tiểu hạn khán dấu hiệu, lưu niên phán đoán thực tế.

(17) như khán huyết quang tai ương, tiên khán tiểu hạn có kỳ tượng, mà lại lưu niên thành cục, tài đoán điều kiện đến tột cùng, xác định sẽ phát sinh. Lại nhỏ hạn chủ tinh thần, so sánh trừu tượng, cho nên nữ mệnh nặng tiểu hạn. Lưu niên là thực chất, cho nên nam mệnh nặng lưu niên.

Thiên cơ hội dương, hoặc thiên tướng hội dương, hoặc xuất hiện linh, xương, đà, vũ tổ hợp, biểu thị có tiết tai dấu hiệu, nhưng đồng thời thiên di hóa kỵ nhập tử điền tuyến, hoặc phụ tật tuyến, tài biểu thị điều kiện thành lập, tất nhiên sẽ phát sinh sự cố.

25, lưu niên cát hung cụ thể phán đoán:

Tử vi tử

(1) Bính, mậu nhâm sinh ra hối lận, rủi ro, tai ương.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Có quý nhân tương trợ.

(3) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Nhân tài tiêu tan, quan tai, đồ tang, tai hối không yên. Niên thiếu không thích đi.

Thiên đồng cự môn xấu

(1) Thiên đồng, đinh canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) Nhân tản hao tổn tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của. Đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm sức lao động, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết bởi ngoại đạo, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Phá quân dần

(1) Bính, mậu sinh ra tai hối, quan phi, tử sinh ra kị hạn thái tuế.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong.

Thiên lương thái dương mão

(1) Thái dương ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

Thiên phủ liêm trinh thìn

(1) Liêm trinh, nhâm, quý sinh ra chủ tai hối tới nặng.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Thái âm đã

(1) Đinh, nhâm, bính sinh ra phát tài

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Tai hối đa đoan, nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh, giảm phân nửa luận của.

Tham lang ngọ

(1) Bính, nhâm, quý sinh ra rủi ro, quan tai, khẩu thiệt.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Nhân tài rách nát, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tai ách có thể miễn. Không nhiều đại tác phẩm là.

Thiên đồng cự môn vị

(1) Thiên đồng, đinh, canh sinh ra đa tai.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách khó tránh khỏi. Đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm sức lao động, sóng gió đại, khúc chiết đa

Vũ khúc thiên tướng thân

(1) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

(2) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh.

Thái dương thiên lương dậu

(1) Bính, mậu, kỷ, tân sinh ra tiến tài may mắn, giáp, ất sinh ra không thích hợp.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Hội thiên hình, nhưng thái dương hóa quyền hoặc Hóa kị, suốt đời chắc chắn hình tụng, đi hạn vận cùng. Gia dương hỏa, suốt đời chắc chắn hình thương (huyết quang, khai đao, nóng, mạo hiểm sự).

Thất sát tuất

(1) Đinh, kỷ, giáp sinh ra phát tài

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Không thích ít lão vận, gia hội không vong, chỉ có sinh mạng nguy hiểm hoặc khai đao nằm viện, lao ngục tai ương, huyết quang tai ương, quan tụng thị phi.

Thiên cơ hợi

(1) Nhâm sinh ra cát mỹ.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi xấu

Thiên cơ tử

(1) Ất, quý sinh ra mập ra.

(2) Cát nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý. Biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi phá quân xấu

(1) Cát mọi chuyện như ý cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Khứ cũ canh tân. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di. Có quý nhân tương trợ.

(2) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Thiên đồng thiên lương dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát nhân tài bổ ích, làm việc như ý. Hội thiên mã, xuất ngoại, đi xa.

Thiên phủ mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng, được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thái dương thìn

(1) Giáp, ất, mậu, kỷ sinh ra tai hối.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt. Như Hóa kị ở cung phu thê, hội thất tình, tình cảm đa khúc chiết.

Liêm âm tham lang đã

(1) Quý, bính sinh ra khẩu thiệt, tai hối.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của. Hội xương khúc, cẩn thận tai nạn xe cộ, có luyến ái chuyện xảy ra sinh, hội thiên mã, năm mới đi xa nhà.

Cự môn ngọ

(1) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại. Là cày cấy của năm, sẽ có đột phá tính phát triển, chú ý thị phi. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(2) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương.

Thiên tướng vị

(1) Nhâm, ất sinh ra mập ra

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài tăng, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong.

Thiên đồng thiên lương thân

(1) Thiên đồng, giáp canh sinh ra tai hoạ.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Hội thiên mã, xuất ngoại đi xa.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai hoạ.

Vũ khúc thất sát dậu

(1) Vũ khúc, canh, nhâm sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Thái dương tuất

(1) Giáp sinh ra không thích hợp.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Nhân tài thối thất, đồ tang, quan tai, bản thân sai ai ra trình diện bệnh, giảm phân nửa luận của. Bận rộn ra ngoài công tác.

Liêm trinh tham lang hợi

(1) Bính, nhâm, quý sinh ra không thích hợp.

(2) Hung nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối. Hội xương khúc, cẩn thận tai nạn xe cộ, có luyến ái chuyện xảy ra sinh, hội thiên mã, năm mới đi xa nhà.

Tử vi dần

Phá quân tử

(1) Quý, canh, kỷ nhân mập ra.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di. Nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong.

Thiên cơ xấu

(1) Bính, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, mọi chuyện như ý, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý. Có quý nhân tương trợ.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Thái dương mão

(1) Giáp, ất sinh ra tài phá, tai hoạ, canh sinh ra không thích hợp, chủ tai hoạ.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Rủi ro, quan tai, khẩu thiệt, bản thân sai ai ra trình diện hối, giảm phân nửa luận của. Như Hóa kị ở phu thê hợp, thất tình, tình cảm đa khúc chiết.

Tham lang thìn

(1) Quý, giáp sinh ra tài quan lộc vượng. Nhâm, quý sinh ra tai hối.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân vui mừng trọng trọng.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Cự môn đã

(1) Bính, mậu, tân sinh ra mập ra

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Khẩu thiệt, tai hối. Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của.

Liêm trinh thiên tướng ngọ

(1) Liêm trinh, đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, gia dương \ “Hình tù giáp ấn \” có tố tụng sự.

Thiên lương vị

(1) Nhâm, ất sinh ra mập ra.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thất sát thân

(1) cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

(2) hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh.

Thiên đồng dậu

(1) Giáp, ất sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Vũ khúc tuất

(1) Đinh, kỷ, giáp, canh sinh ra may mắn. Nhâm sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thái dương hợi

(1) Giáp sinh ra không thích hợp.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Tốn nhiều tiền.

Tử vi mão

Thái dương tử

(1) cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết.

(2) hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Kị, dương, nhân tài tiêu tan, quan tai đồ tang. Bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của.

Thiên phủ xấu

(1) Mậu sinh ra phát vượng.

(2) Cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thái âm thiên cơ dần

(1) cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

(2) hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Tử vi tham lang mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng. Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng.

Cự môn thìn

(1) Bính, tân sinh ra toại nguyện. Đinh, canh sinh ra tai hối.

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Thiên tướng đã

(1) Bính, mậu, tân sinh ra mập ra.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của.

Thiên lương ngọ

(1) Đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thất sát liêm trinh vị

(1) Cát sự nghiệp phát triển, nhân tài tăng, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui. Địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(2) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Thiên cơ thân

(1) Ất, mậu sinh ra tai hối, nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Dậu

(1) bính, mậu, ất, tân sinh ra tiến tài may mắn.

Thiên đồng tuất

(1) Đinh, kỷ, giáp sinh ra phát tài. Canh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Phá quân vũ khúc hợi

(1) Vũ khúc nhâm, bính sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối.

Tử vi thìn

Vũ khúc Thiên phủ tử

(1) Thiên phủ, đinh, kỷ, canh sinh ra tài vượng như ý.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lưỡng mỹ, sự nghiệp như ý.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thái âm thái dương xấu

(1) Bính, mậu sinh ra phát vượng. Giáp, ất sinh ra hối lận.

(2) Cát mọi chuyện như ý, sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, thiêm tài tiến phúc, kết hôn thiêm miệng, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Kị, dương, nhân tài tiêu tan. Quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của.

Tham lang dần

(1) Bính, mậu sinh ra chiêu quan phi. Tử sinh ra không thích dần, thân tuổi hạn.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Đà, kị, nhân tài phá tản, quan phi, đồ tang, bản thân sai ai ra trình diện tai, giảm phân nửa luận của.

Mão

(1) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào. Biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(2) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi thiên tướng thìn

(1) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(2) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Thiên lương đã

(1) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên.

(2) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thất sát ngọ

(1) Đinh, đã, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh.

Vị

(1) Giáp, ất sinh ra đa tai hối.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai. Phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách tao miễn.

Liêm trinh thân

(1) Giáp, canh, quý sinh ra mập ra. Bính, nhâm sinh ra có tai.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ.

(3) Hung chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Dậu

(1) dương, đà, kị, nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Phá quân tuất

(1) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(2) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Nhân tài thối thất, đồ tang, quan tai. Bản thân sai ai ra trình diện bệnh, giảm phân nửa luận của.

Thiên đồng hợi

(1) Nhâm, quý, mậu sinh ra may mắn.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, nhân tài bổ ích, việc vui trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Tử vi tị

Thiên đồng Thái âm tử

(1) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Nhân tài lưỡng mỹ.

(2) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Vũ khúc tham lang xấu

(1) Bính, mậu sinh ra phát vượng.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức. Đại hạn phùng có xuất ngoại của khả năng (thương nghiệp tính).

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân tài tiêu tan, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của.

Thái dương cự môn dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát phú quý danh dương, nhân tài bổ ích, làm việc như ý, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào. Suốt đời đều ở đây đi lên ba.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Thiên tướng mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Rủi ro, quan tai, khẩu thiệt, bản thân sai ai ra trình diện hối, giảm phân nửa luận của.

Thiên cơ thiên lương thìn

(1) Đinh, canh, quý nhân tài lộc phát vượng. Giáp, ất, mậu, kỷ sinh ra tai hối.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân vui mừng trọng trọng. Có mưu lược, hội cát có làm, sát thấu nhiều lần thành bại.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi thất sát đã

(1) Bính, mậu, tân sinh ra mập ra.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Có quý nhân tương trợ, nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Thiên đồng Thái âm ngọ

(1) Đinh, tị, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Nhân tài rách nát, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tai ách có thể miễn. Thường có gặp ở ngoài, hoặc tạm rời cương vị công tác, đổi nghề hoặc đáo khác tràng công việc, hoặc xuất ngoại (hạn năm phùng) nên khách du lịch, nghề giải trí, ngoại vụ viên.

Vũ khúc tham lang vị

(1) Nhâm, quý sinh ra sinh tai chiêu quan phi tai họa bất ngờ.

(2) Nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách khó tránh khỏi.

(3) Đại hạn phùng có xuất ngoại của khả năng (thương nghiệp tính).

Thái dương cự môn thân

(1) Đinh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

(3) Hư danh hư lợi, không cần thiết hảo.

Liêm trinh phá quân dậu

(1) Giáp, canh, bính, tân sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai, nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Thiên cơ thiên lương tuất

(1) Giáp, ất, đinh, tị sinh ra mập ra.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa, nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng. Có mưu lược, hội cát có làm, sát thấu nhiều lần thành bại.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Thiên phủ hợi

(1) cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài, bổ ích, việc vui trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(2) hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Tử vi ngọ

Tham lang tử

(1) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(2) Hung nhân tài tiêu tan, quan tai, đồ tang, bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của, sẽ có một đoạn đào hoa tranh cãi, nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Thiên đồng cự môn xấu

(1) Thiên đồng đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của, đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Vũ khúc thiên đồng dần

(1) Giáp, canh, đinh, đã sinh ra, tài quan song mỹ

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thiên lương thái dương mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Thất sát thìn

(1) Quý sinh ra tài quan lộc vượng

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân việc vui trọng trọng.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Không thích già trẻ vận, cho hơi vào không vong, chỉ có nguy hiểm tánh mạng, hoặc khai đao nằm viện, lao ngục tai ương, huyết quang tai ương, quan tụng thị phi.

Thiên cơ tị

(1) Đinh, nhâm, bính sinh ra phát tài.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi ngọ

(1) Đinh, đã, giáp, quý sinh ra, tiến tài như ý

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại, có quý nhân tương trợ.

(3) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích tử vi.

Thiên đồng cự môn vị

(1) thiên đồng đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của, đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Phá quân thân

(1) Giáp, canh, quý sinh ra mập ra;

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh;

Thiên lương thái dương dậu

(1) Thái dương ất, tân sinh ra phát vượng

(2) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng

Thiên phủ liêm trinh tuất

(1) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lợi ích làm việc như ý gia đạo thịnh vượng, nhân tài bổ ích không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(2) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Thái âm hợi

(1) Tuất tị sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Tử vi vị

Cự môn tử

(1) Ất, quý sinh ra mập ra.

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào. Nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý. Là cày cấy của năm, có đột phá tính phát triển, chú ý thị phi.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Hội sát (dương đà hỏa linh), lưu niên hội bạch hổ, có tố tụng chuyện xảy ra sinh.

Thiên tướng xấu

(1) Mậu sinh ra phát vượng.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài lợi ích làm việc như ý gia đạo thịnh vượng, nhân tài bổ ích không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ. Mọi chuyện như ý.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong.

Thiên đồng thiên lương dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra, tài quan song mỹ

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài bổ ích, hội thiên mã, xuất ngoại đi xa.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Vũ khúc thất sát mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thái dương thìn

(1) Đinh, canh, quý nhân tài lộc phát vượng.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng nặng, sinh con trai vào bến, hôn nhân vui mừng trọng trọng.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Bận rộn ra ngoài công tác.

Liêm trinh tham lang tị

(1) Quý, bính sinh ra khẩu thiệt, tai hối.

(2) Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của. Hội xương khúc, cẩn thận tai nạn xe cộ, có luyến ái chuyện xảy ra sinh hội thiên mã, năm mới đi xa nhà.

Thiên cơ ngọ

(1) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại. Biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(2) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi phá quân vị

(1) Nhâm, kỷ sinh ra mập ra.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Khứ cũ canh tân. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di. Nhân tài tăng, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui. Có quý nhân tương trợ.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Thiên đồng thiên lương thân

(1) thiên đồng, giáp, canh sinh ra tai hoạ.

(2) nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai hoạ.

(1) Hội thiên mã, xuất ngoại đi xa.

Thiên phủ dậu

(1) Giáp, canh, nhâm sinh ra không thích hợp.

(2) Cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thái âm tuất

(1) Đinh, kỷ sinh ra may mắn.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Liêm trinh tham lang hợi

(1) Bính, nhâm, quý sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối. Hội xương khúc, cẩn thận tai nạn xe cộ, có luyến ái chuyện xảy ra sinh, hội thiên mã, năm mới đi xa nhà.

Tử vi thân

Liêm trinh thiên tướng tử

(1) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý.

(2) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Gia dương \ “Hình tù giáp ấn \” có tố tụng sự.

Thiên lương xấu

(1) Bính, mậu, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Mọi chuyện như ý.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thất sát dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Nhân tài bổ ích, mọi chuyện như ý.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh.

Thiên đồng mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Vũ khúc thìn

(1) Nhâm, quý sinh ra tai hối.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may.

(3) Hung trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Chú ý sinh bệnh.

Thái dương tị

(1) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

(2) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Phá quân ngọ

(1) Đinh, kỷ, giáp quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong.

Thiên cơ vị

(1) Nhâm, kỷ sinh ra mập ra.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi Thiên phủ thân

(1) Giáp, canh, quý sinh ra mập ra.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Có quý nhân bang trợ, có lợi cho cá nhân danh lợi. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lợi ích, việc vui gặp lại. Có quý nhân tương trợ.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích môn tử vi.

Thái âm dậu

(1) Bính, mậu, ất, tân sinh ra tiến tài may mắn.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Tham lang tuất

(1) Quý sinh ra không thích hợp.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Không nhiều đại tác phẩm là.

Cự môn hợi

(1) Nhâm, quý, mậu sinh ra may mắn.

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Chủ cày cấy của niên hạn.

Tử vi dậu

Thiên lương tử

(1) Đinh, kỷ, canh sinh ra tài vượng như ý.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Kị dương, nhân tài tiêu tan, quan tai đồ tang, bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của.

Thất sát liêm trinh xấu

(1) Mậu sinh ra phát vượng. Đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Mọi chuyện như ý.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Dần

(1) nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

Mão

(1) ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

Thiên đồng thìn

(1) Đinh, canh sinh ra tai hối.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Phá quân vũ khúc tị

(1) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(2) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của.

Thái dương ngọ

(1) Đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát nhân tài xưng ý, hôn nhân việc vui trọng trọng. Phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Thiên phủ vị

(1) Cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài tăng, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

(2) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thái âm thiên cơ thân

(1) Ất, mậu sinh ra tai hối.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh.

Tử vi tham lang dậu

(1) Bính, mậu, ất, tân sinh ra tiến tài may mắn.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng.

Cự môn tuất

(1) Đinh, kỷ, tân, quý sinh ra mập ra. Đinh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Nhân tài thối thất, đồ tang, quan tai, bản thân sai ai ra trình diện bệnh, giảm phân nửa luận của.

Thiên tướng hợi

(1) Đinh, kỷ sinh ra cập bính, mậu sinh ra mập ra.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong.

Tử vi tuất

Thất sát tử

(1) Quý, canh, kỷ sinh ra mập ra.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh.

Xấu

(1) Bính, mậu sinh ra phát vượng. Giáp, ất sinh ra hối lận.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Mọi chuyện như ý.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Kị dương, nhân tài tiêu tan, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của.

Liêm trinh dần

(1) Bính, mậu sinh ra gây tai hoạ phi. Tử sinh ra, không thích dần, thân tuổi hạn.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ.

(3) Hung chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Mão

(1) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa,

Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(2) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi,

Không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn. Dương, đà, kị, nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Phá quân thìn

(1) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(2) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Thiên đồng tị

(1) Cát sự nghiệp thịnh vượng, nhân tài toại nguyện, việc vui trọng trọng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết.

(2) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Thiên phủ vũ khúc ngọ

(1) Đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thái dương Thái âm vị

(1) Thái dương, giáp, ất sinh ra đa tai hối.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn sinh con trai, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách tao miễn.

Tham lang thân

(1) Quý, bính sinh ra có tai hoạ.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Thiên cơ cự môn dậu

(1) cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa,

Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(2) hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi,

Không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn. Dương, đà, kị, nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Tử vi thiên tướng tuất

(1) Nhâm, giáp, đinh, kỷ sinh ra tiến tài.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Nhân tài thối thất, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt, bản thân sai ai ra trình diện bệnh, giảm phân nửa luận của.

Thiên lương hợi

(1) Nhâm, quý, mậu sinh ra may mắn.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Tử vi hợi

Thiên đồng Thái âm tử

(1) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Tài quan song mỹ. Nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý.

(2) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Vũ khúc tham lang xấu

(1) Vũ khúc, bính, mậu sinh ra phát vượng.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Vũ tham, nhân tài tiêu tan, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của.

(4) Đại hạn phùng có xuất ngoại của khả năng (thương nghiệp tính)

Thái dương cự môn dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý. Sớm phát, suốt đời đều ở đây ba, hạn vận phùng lên chức.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Liêm trinh phá quân mão

(1) Liêm trinh giáp, bính sinh ra hoành phá.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ.

(3) Hung chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Rủi ro, quan tai, khẩu thiệt, bản thân sai ai ra trình diện hối, giảm phân nửa luận của.

Thiên cơ thiên lương thìn

(1) Thiên cơ, đinh, canh, quý nhân tài lộc phát vượng. Giáp, ất, mậu sinh ra tai hối.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, có mưu lược, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân vui mừng trọng trọng. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn. Dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thiên phủ tị

(1) Bính, mậu, tân sinh ra mập ra.

(2) Cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thiên đồng Thái âm ngọ

(1) Thiên đồng, đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Hoặc xuất ngoại (hạn năm phùng) nên khách du lịch, nghề giải trí, ngoại vụ viên.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, đổi nghề hoặc đáo khác tràng công việc, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tài rách nát, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tai ách có thể miễn.

Vũ khúc tham lang vị

(1) Vũ khúc, nhâm, quý sinh ra sinh tai chiêu quan phi tai họa bất ngờ.

(2) Cát thái dương phùng có xuất ngoại của khả năng (thương nghiệp tính). Sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách khó tránh khỏi. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Thái dương cự môn thân

(1) Cự môn, đinh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng. Phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Hư danh hư lợi, không cần thiết hảo.

Thiên tướng dậu

(1) Giáp, canh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong.

Thiên cơ thiên lương tuất

(1) Giáp, ất, đinh, kỷ sinh ra mập ra.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, có mưu lược, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi thất sát hợi

(1) Nhâm, quý, mậu sinh ra may mắn.

(2) Cát nhân tài bổ ích, việc vui trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ. Có quý nhân trợ giúp. Tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức.

(3) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Đệ thất thiên, trọng yếu quan niệm

1, Đẩu số và bát tự nguyên bản đồng căn đồng nguyên, bát tự là ứng dụng sinh ra năm, nguyệt, nhật, thì xếp thành Thiên can địa chi cộng tám chữ, tái căn cứ ngũ hành sinh khắc chế hóa, lấy ra ưa kị dụng thần dĩ thôi mạng người. Mà đẩu số là ứng dụng tinh thần thuộc tính cập mệnh, thân cung tam hợp, tam hội, Thiên can địa chi mạnh yếu lấy hay bỏ ưa kị dụng thần. Dựa vào người viết luận mệnh kinh nghiệm, bát tự và đẩu số lấy ra ưa kị dụng thần hầu như nhất trí.

2, Bát tự bài mệnh phổ thì, nhu tra lịch vạn niên, rất là phiền phức, mà đẩu số lại có thể ở trong vòng mười giây tố bàn tay bài bàn, vì sao? Nhân đẩu số này đây nông lịch là chuẩn, bát tự muốn xem tiết.

3, Chức nghiệp đẩu số đại sư đối cách cục cực kỳ coi trọng, cách cục thực sự trọng yếu như vậy sao? Đáp án cũng không phải là như vậy, trên thực tế cách cục phải phối hợp ưa kị thần cung khí lý luận pháp tài năng thành lập, nếu không sẽ đi công tác thác.

4, Thiên ngược chiều kim đồng hồ, địa hữu toàn, nghịch an mệnh, thuận an thân, mệnh bất khả biết, biết người tới nghịch, thân cũng biết sổ, vãng người thuận, nhị bát đổi chỗ, dần là tam dương, phối cấn sanh môn, nhân sinh vu dần, cho nên từ dần khởi.

5, Thiên thương, thiên sứ: Là hắc bạch thay đổi luôn kỳ sở giáp của cung, tức cung mệnh đối trùng cung thiên di, đó là 62 tới 75 tuổi đại hạn cung, mà thương khiến cho chỗ cung là 52 tới 62 cập 72 tới 85 tuổi đại hạn cung, nói cách khác 52 tới 85 tuổi là tử vong tỷ số cao nhất tuổi tác, cho nên sách cổ xưng là người gian ác, vị đến đây hai sao hạn nội phùng của, tất chủ hung tai, như vô cát thần tướng giải trừ, hẳn phải chết, thái tuế đại hạn tiểu hạn phùng thiên thương thiên khiến cho, hoặc thương khiến cho tướng giáp của cung, nhược gặp dương đà hỏa linh Hóa kị, cự môn thiên cơ, kỳ năm tất chủ tai bệnh, thương vong, rủi ro, thiên thương gia ác diệu (tham lang liêm trinh phá quân) trọng ni tuyệt lương đặng thông vong. Thiên thương xấu dậu tuất cung, họa khinh, tử mão thìn ngọ vị, họa chặt. Thiên sứ tử ngọ vị cung, họa khinh, xấu mão thìn dậu tuất, họa chặt. Giáp sinh ra kị ở dần cung, canh sinh ra kị ở thân cung, bính sinh ra kị ở tị cung, nhâm sinh ra kị ở hợi cung.

6, Mệnh chủ thân chủ cách dùng: Ở đẩu số là thất truyền bí quyết. Y theo nông lịch sinh ra thời đại nhật thì, tống ra mệnh thân mười hai cung an tinh hậu mệnh bàn, là vì thiên bàn, ngoài ra còn có địa bàn cùng người bàn khởi pháp luôn luôn bị coi là bí mật bất truyền, quá khứ lịch đại tổ sư giai trở thành tuyệt đại bí mật, cận truyện cho mình người thừa kế, đối ngoại nhân tuyệt không tiết lộ, địa bàn dùng cho mỗi một canh giờ tiền thập năm phút đồng hồ sinh ra người, nhân bàn dùng cho mỗi một canh giờ hậu thập năm phút đồng hồ sinh ra người, thời gian còn lại sinh ra người dụng thiên bàn, nhớ kỹ, đồng hồ thời gian phải trải qua tiết sai giờ và nơi sinh kinh độ sai giờ tu chỉnh, mới thật sự là sinh ra thái dương thì.

Nhất bát lục tứ năm lập xuân hậu tới nhất cửu nhị tứ năm lập xuân tiền sinh ra người, là thượng nguyên sinh ra, dĩ địa bàn làm căn cơ.

Nhất cửu nhị tứ năm lập xuân hậu tới nhất cửu bát tứ năm lập xuân tiền sinh ra người, là trung tâm nguyên sinh ra, dĩ thiên bàn làm căn cơ.

Nhất cửu bát tứ năm lập xuân hậu tới nhịo tứ tứ năm lập xuân tiền sinh ra người, là hạ nguyên sinh ra, dĩ nhân bàn làm căn cơ.

Nếu là trung tâm nguyên sinh ra, thiên bàn tính chất cực mạnh, nếu là thượng nguyên sinh ra, cho dù dụng thiên bàn suy tính, cũng muốn tham khảo nhân bàn các cung tinh diệu, như vậy tương đối tài năng phán đoán thiên bàn tinh diệu có hay không có cây, địa bàn, nhân bàn sanh thiên bàn, hoặc cùng trời bàn bỉ và, là vì có cây, nhưng nếu địa bàn, nhân bàn tinh diệu hội sát kị trọng trọng thì, mặc dù có cây, cũng tốt cây, ngoài ra còn có tổ đức vấn đề, tổ đức người tốt, tuy rằng sanh ở không tốt thiên bàn múi giờ nội, nhưng là của hắn nhân bàn khả năng tốt, xong hảo phong thuỷ bao che, mà thành nhân kỳ địa bàn mệnh bỉ thiên bàn mệnh là tốt.

Địa bàn, tương thiên bàn thân cung coi như cung mệnh, tịnh dĩ thân cung can chi nạp âm lấy ra ngũ hành cục an tinh.

Nhân bàn, tương thiên bàn cung phúc đức coi như cung mệnh, tịnh dĩ cung phúc đức can chi nạp âm lấy ra ngũ hành cục an tinh.

Địa bàn, quan sát một người thiên tính và tiên thiên căn nguyên, xã hội thượng có rất nhiều cao quý chính là thân sĩ, có thể là bọn hắn có rất nhiều hạ lưu mờ ám, đây cũng là thiên bàn cung mệnh tinh diệu tuy rằng tốt, thế nhưng hắn tiên thiên trên địa bàn tinh diệu cũng không nhiều cao thượng, mà có rất nhiều bần cùng, có lẽ không có bị hài lòng giáo dục, có thể là bọn hắn lại có rất nhiều thanh cao tư tưởng, và hào phóng động tác, đây cũng là thiên bàn cung mệnh tinh diệu mặc dù nhiều bại hao tổn tinh diệu, thế nhưng ở trên địa bàn bọn họ đã có rất cao siêu tinh diệu gửi thông điệp cùng một chỗ, ở trên địa bàn tinh diệu, chúng ta như nhau phải chú ý nó nhập miếu và lạc hãm sinh vượng, hoặc tử mộ, lai khác nhau bọn họ cao thấp.

7, Bản cung và đối cung: Là bởi vì và quả quan hệ, Bản cung và tam hợp cung là duyên sẽ quan hệ, tinh tông triết quan có phật giáo quan niệm về số mệnh tư tưởng, cái gì mệnh có nhiều phu thê, tử nữ, dạng gì gặp gỡ là thiên định, đẩu số triết quan có lý học người đó bản tư tưởng, và vân vân tài năng có nhiều phát triển, kiếm tiền gì, làm chuyện gì, cho rằng nhân lực có thể lo liệu, động tĩnh tranh thủ hợp với mình năng lực có thể đạt được tài phú địa vị, đưa ra người tồn tại giá trị, đẩu số cho rằng, có một số sự vật là người có thể nắm giữ hoặc thay đổi, như:

(1) Cung tử nữ và cung điền trạch hỗ là nhân quả, nhược cung tử nữ bất hảo, có thể lợi dụng nơi ở phần mộ tổ tiên phong thuỷ lai bổ cứu, cung điền trạch và huynh đệ cung tật ách tam hợp, sở dĩ phong thuỷ cũng ảnh hưởng huynh đệ và khỏe mạnh họa phúc.

(2) Cung phu thê và cung Quan lộc hỗ là nhân quả, nhược cung phu thê bất hảo, giải pháp là hôn nhân muộn, cổ đại xã hội dĩ nam nhân là việc chính, kết hôn muộn nam nhân, bình thường là sự nghiệp phương diện tương đối có thành tựu, cung Quan lộc tốt tất có rất tốt thành tựu địa vị xã hội, hoặc cơ sở kinh tế, tư tưởng cũng tương đối thành thục, đang chọn lựa chọn một nửa kia thì, tất nhiên tương đối thận trọng chuyện lạ, hôn hậu để duy trì thân phận địa vị, cũng không dồn xem thường ly hôn, nữ mệnh phu cung không tốt, nhưng làm ký thác tinh thần ở sự nghiệp thượng, làm cái độc thân quý tộc, hoặc nữ cường nhân, không nên đem mình làm tác tự phược ở hôn nhân lưới trung tâm một con thư dũng.

(3) cung tật ách và cung phụ mẫu hỗ là nhân quả, khỏe mạnh là phụ mẫu thể chất di truyền, tai ách là phụ mẫu thiện hạnh làm ác báo ứng, cung phụ mẫu và cung tử nữ tam hợp sở dĩ vừa sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp, cung tật ách và cung điền trạch huynh đệ cung tam hợp, nếu như bản thân bất hảo, có thể từ điền trạch (hoàn cảnh vệ sinh y viện), huynh đệ (bằng hữu năng lực chia sẻ công tác, dành cho thiên Phương thầy thuốc chữa bệnh) các phương diện lai tiến hành cải thiện.

8, Về Hóa kị: Là đa quản chi thần, thủ thân mệnh suốt đời không được thuận, chiêu thị phi, tiểu hạn phùng của, một năm bất túc, đại hạn gặp nhau, mười năm hối lận, nhị hạn tịnh thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân dù có quan tai khẩu thiệt không ngại, mặc dù thương nhân tài nghệ nhân, giai bất lợi. Như hội Tử Phủ xương khúc tả hữu khoa quyền lộc và kị đồng cung, vừa kiêm tứ sát cùng tồn tại, tức phát tài cũng không tốt, công danh cũng không thành tựu, như chỉ phùng tứ sát hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba, đái tật, tăng nói lưu dời hoàn tục, nữ một đời người bần yểu (cổ bản thuyết pháp). Hóa kị thuộc thủy, tức kế đô tinh, ở thất chính tứ dư tinh pháp trung tâm là tứ dư một trong, Thiên can phối nhâm, vừa danh thiên đuôi, là nguyệt quỹ của giáng giao điểm, tức âm lịch miệng, nguyệt phùng của mà thực, kỳ tính ác độc, chủ phong lao huyết khí tai cữu, hành tinh hoa lịch, nam nữ giá trị năm tinh thần, nam 16 25 34 43 52 61 70 79 88 97 tuổi, nữ 19 28 37 46 55 64 73 82 91 tuổi, là kế đô tinh giá trị năm, đại nhân bất lợi, lục súc bất lợi, phụ nữ chủ khẩu thiệt thị phi, nên xuất nhập đi xa có tài, tại gia có ám muội bất minh việc, trở lên ách năm nhược phùng Hóa kị, mới là thật Hóa kị năm. Hóa kị ở cung thiên di, biểu thị khiếm xuất ngoại của trái, nhất định là làm ra ngoại nhân mệnh, Hóa kị ở cung tài bạch, biểu thị khiếm tiền trái, nhất định là vì tiền đổ sinh mạng mệnh, nhược ở cung phu thê, canh ứng phu thê là kiếp trước thù oán, tướng thiếu nợ thuyết pháp, phú tôn giáo nhân quả báo ứng triết lý, là một loại nghiệp chướng. Hóa kị cũng không phải hoàn toàn hung, thậm chí còn có không tưởng được diệu dụng, như nam mệnh tham lang Hóa kị ở dần cung thủ mệnh, như không thay đổi kị nói, nhất định là một ham mê rất nhiều người đó, có sát tinh cùng triền, thì phiêu đổ uống xuy có thể nói không chỗ nào bất hảo, thông thường tham lang tinh Hóa kị thủ mệnh người đó, cũng sẽ có ham mê, chỉ là loại này ham mê hội thiên hướng vận động phương diện, vậy và không thay đổi kị đại dị kỳ thú vị, nếu như nữ mệnh Thái âm Hóa kị ở hợi cung thủ mệnh, Thái âm ở hợi cung, trăng sáng Thiên môn, là vượng nhất vị trí, Hóa kị đối với nó ảnh hưởng không lớn, cũng vẫn có thể xem là một ngôi sao may mắn củng chiếu cách cục.

Hóa kị chư lệ:

Hóa kị ở mệnh thân cung, chủ suốt đời không được thuận, như thái dương ngọ cung, Thái âm vị cung, sợ nhất Hóa kị, nhật nguyệt phùng kế thì thực cũng. Chư tinh ở miếu vượng địa, Hóa kị không được kị. Thủy sai người phùng Hóa kị, không được kị, năm sinh nạp âm là thủy người, không được kị. Thiên đồng ở thủ Hóa kị, đinh nhân gặp cát, khổ hạn cập lưu niên thiên đồng Hóa kị thì, năm đinh sinh ra là có quý nhân tương trợ. Cự môn ở thìn Hóa kị, tân nhân trái lại tốt. Nhật nguyệt miếu vượng Hóa kị là phúc, nhật nguyệt hãm địa Hóa kị, đại hung. Chư tinh ở hãm địa Hóa kị, quá mức kị, liêm trinh ở hãm địa Hóa kị canh kị, sao Liêm trinh ở hợi Hóa kị, là vì hỏa vào nước hương, thủy sai người mặc dù kị, không vì hại, liêm trinh ở tị hợi cung lạc hãm hội tham lang, không được thuần khiết, mà lại tao quan hình, thế nhưng bính năm lộc tồn đáo tị, thiên việt đáo hợi Hóa kị, trái lại lợi, liêm trinh thất sát ở xấu vị đồng cung, hội dương đà hỏa linh Hóa kị, chủ máu tai hình lục họa.

9, cung điền trạch (là giấu tài chỗ) cung điền trạch có dương nhận, bất khả đầu tư bất động sản.

Phòng ở hướng phương nào hướng mới tốt? Hoặc hướng phương nào hướng khứ phát triển?

Căn cứ cung điền trạch tinh tú lai quyết định. Dĩ nơi sinh làm cơ chuẩn, lại dùng phương hướng phương lai tác tuyển trạch.

Có người mặc dù ở cao cấp nơi ở, ngân hàng gởi ngân hàng cũng trống trơn, cổ xưng phú phòng bần nhân. Nguyên nhân là cung điền trạch tuy đẹp, nhưng cung mệnh tinh tú nghèo nàn. Như điền trạch quan thái dương gia sát, thiết bất khả tiền trả phân kỳ, hoặc ngân hàng cho vay mãi phòng ở, hội khiến cho người ta mỗi kỳ tiền trả mà đau đầu không ngớt. Như cung điền trạch Thiên phủ tọa thủ gia sát, thì có tiền không cần nóng lòng mãi phòng ở, có thể mãi ta hoàng kim hoặc tồn nhập ngân hàng tốt hơn. Như cung điền trạch có Thái âm, vừa gia xương khúc, thì chẳng những có nơi ở phòng làm việc, mà lại có cấp bậc cao thự. Cung điền trạch thiên đồng Thái âm ở tử địa tọa thủ người đó, đều ở tại rất cao cấp phòng ở, mà lại thê hiền tử quý, một nhà hòa hợp, vui sướng không gì sánh được. Nhược thân cung ở cung điền trạch, hoặc có thái dương Thái âm củng chiếu cung điền trạch, hoặc thái dương Thái âm tọa cung điền trạch, hoặc Thái âm tọa cung điền trạch, thì tất là có nhiều, hoặc nổi danh ngắm người. Cung điền trạch tốt, cũng đại diện kỳ thê tử khổ đều tốt. Một người nhược cung phúc đức, cung điền trạch và cung tài bạch tinh tú không tốt, thì phúc khí hoặc phúc trạch nghèo nàn, suốt đời không có hưởng thụ, lao lực số khổ người. Cung điền trạch có sát người đó, nhất định sẽ sản nghiệp tổ tiên mại tẫn.

Cung điền trạch tinh tú phương hướng

Tử vi nam bắc

Thiên cơ đông

Thái dương nam

Vũ khúc tây

Thiên đồng bắc

Liêm trinh nam

Thiên phủ nam

Thái âm bắc

Tham lang đông

Cự môn nam

Thiên tướng nam bắc

Thiên lương bắc

Thất sát tây

Phá quân bắc

Văn xương tây

Văn khúc bắc

Khôi việt tứ phương

Tả hữu tứ phương

Lộc tồn tứ phương

Dương đà tứ phương không được cát

10, cung thiên di (có hay không thích hợp đáo nước ngoài khứ)

Thiên mã lộc tồn đồng cung (bất luận ở ở đâu cung đất)

Có thái dương hoặc Thái âm, đều là miếu vượng nơi, chủ tại ngoại may mắn

Thái dương Thái âm trái lại bối, so sánh lao lực.

Có tử vi thiên tướng.

Có thiên cơ, hoặc thiên cơ cự môn đồng cung.

Có thiên lương (gia thất cát Vưu Giai, sẽ thành là đại sự nghiệp gia).

Có liêm trinh thất sát, ở ngoại địa phát tài, gia lục sát đồng cung, sẽ chết vu tai nạn xe cộ.

Thiên đồng Thái âm ở tử địa tọa thiên di, gia thất cát, danh lợi song thu vào, tại ngoại có quý nhân, gia lục sát, thất bại.

Phá quân ở tử ngọ thìn tuất tài cát, cái khác chư địa khiếm an.

Phàm dưới đây tinh tú ở cung thiên di, chủ tại ngoại lao khổ:

Thái dương, thái dương trái lại bối,

Thiên đồng Thái âm ở ngọ địa, đều là lạc hãm, lao khổ, nếu có dương đồng cung là đầu ngựa đái tiến, năng lực lập công biên cương.

Thất sát gia sát, lúc tuổi già cô độc,

Thiên tướng gia sát, chú ý phạm tiểu nhân, dễ bị lừa, hoặc mất tiền, hoặc tình cảm tranh cãi, hoặc tiền tài tranh cãi.

Tham lang gia sát, ở ngoại địa có ý định ngoại mất tiền của ngu.

Lúc rảnh rỗi cướp người, chủ lưu lãng tha hương, bất khả đơn giản đáo cuộc sống không quen địa phương, sẽ có phiền phức.

11, có thể coi là mệnh, sẽ đoán toàn gia mệnh, khán thứ sáu thân trạng huống, nhân tế quan hệ thật xấu, còn muốn tham khảo tổ tiên phong thuỷ các loại.

12, hạn đáo thiên cơ xác minh, hạn đáo thiên cơ tâm đa phiền, hạn đáo thiên cơ tình hải sinh ba, hạn đáo thiên cơ đi đào hoa, gia sự ngoại sự hỗn loạn không yên. Sẽ có như là đồ tang, thất tán, ly biệt chờ, có lẽ dọn nhà, thay đổi công ty, thay đổi chức nghiệp, điệu soa, biến động, như thiên cơ gia đà, nhân án ngồi tù. Vô luận lưu niên hoặc tiểu hạn gặp của, chú ý sự hạng như sau, không làm trái pháp luật sự, không được tham ô, không cần chi phiếu, mọi việc nhường nhịn, bất đắc chí cường, không được tranh lợi.

13, Thiên tướng Hóa kị xác minh, Hóa kị dấu tay vô hiệu, công văn hợp đồng chờ vô hiệu, chi phiếu lui về, con dấu vô hiệu.

Thiên thứ tám, ví dụ thực tế chọn

Lệ nhất

Cự môn vượng tị

Tật ách Thiên tướng miếu ngọ

Liêm trinh bình

Tài bạch Thiên lương vượng vị

Tử nữ Thất sát miếu thân

Hôn nhân

Tham lang miếu thìn

Thiên di Càn tạo nào đó giáp (thì năm 34 tuổi)

1916 năm 5 nguyệt 4 nhật giờ Mùi sinh

Nông lịch đầu tháng tư ba ngày

Dương nam mộc tam cục

Bính thìn

Nhâm thìn

Tân xấu

Ất vị Thiên đồng bình dậu

Huynh đệ

Thái âm hãm mão

Giao hữu Vũ khúc miếu tuất

Cung mệnh

Tử vi miếu dần

Thiên phủ miếu

Sự nghiệp Thiên cơ hãm xấu

Điền trạch Phá quân miếu tử

Phúc đức Thái dương hãm hợi

Phụ mẫu

Đến đây tạo nguyên do bắc phái đẩu số tông sư mở quyển nhóm mệnh kiểu mẫu.

Tiền lược.

3- 12 tuổi, đại hạn đi cung mệnh, còn nhỏ đa tai. 13- 22 tuổi, đại hạn đi cung phụ mẫu, học thành, hôn thành, gặp quý dẫn, là ít vận của thời đại hoàng kim. 23- 32 tuổi, sa vào tửu sắc, là ít vận hoang đường là lúc. 33- 42 tuổi là hiện hành đại vận, tam hợp sai ai ra trình diện quyền lộc quý, chủ có quý đến đỡ, có quyền làm việc, là trung tâm vận ngẩng đầu là lúc. 43- 52 tuổi, Tử Phủ giai lâm, đi vào vận làm quan chính cách, là trung tâm vận thu hoạch là lúc. 53- 62 tuổi, đà la hung tinh nhập miếu, mà sai ai ra trình diện thiên không suy, lão vận không bao lâu không thích hợp, là lão vận gìn giữ cái đã có là lúc, duy 61 tuổi làm một thọ quan, như được vượt qua, có thể là thất tuần đã ngoài nhân.

Năm nay tiểu hạn ở vị, bản tinh mặc dù cát, mà lưu niên tinh toàn bộ hung, mà lại tang treo hơi thở vong chi thần thấy ở hợp phương, chủ có người thân ở xa hoặc họ hàng gần đồ tang. Lưu niên thái tuế ở xấu tịnh đại hạn, bổn phương lưu niên tinh mặc dù cát, mà hợp phương lưu niên tinh toàn bộ hung, mà lại đấu quân quá cung tật ách gặp lưu đà, chủ tự tháng giêng khởi mà có bệnh ma tập kích, hai tháng thời tiết và thời vụ tiểu hao tổn nhập tài cung, chủ tiểu thương tài. Ba tháng thời tiết và thời vụ đại hao nhập tiểu hạn cung, chủ là là năm đồ tang mà đại thương tài. Tổng nói thời tiết và thời vụ cát hung: Nhất, tam, ngũ, thất, mười một chư nguyệt bất lợi, dư nguyệt thường thường.

Lệ nhị

Tham lang hãm ất tị

Liêm trinh hãm

Hữu bật

Thiên việt

Phúc đức Cự môn miếu bính ngọ

Văn xương

Thiên diêu hỏa

Điền trạch 94- 103 Thiên tướng bình Đinh Mùi

Thiên không

Sự nghiệp 84- 93 Thiên lương hãm mậu thân

Thiên đồng miếu

Văn khúc hóa lộc

Thiên thương

Giao hữu 74- 83

Thái âm hãm giáp thìn

Phụ mẫu Khôn tạo 1972 năm 7 nguyệt 19 nhật giờ Thìn

Tháng sáu mùng chín nhật giờ Thìn

Nhâm tử dương nữ kim tứ cục

Đinh vị

Tân hợi

Nhâm thìn

Thất sát miếu kỷ dậu

Vũ khúc bình

Tả phụ hóa khoa

Thiên hỉ Hóa kị

Thiên di 64- 73

Thiên phủ bình quý mão

Thiên khôi

Hồng loan

Địa kiếp

Cung mệnh 4- 13 Thái dương hãm canh tuất

Thiên sứ

Đà

Tật ách 54- 63

Nhâm dần

Thiên mã

Thiên hình

Linh

Huynh đệ 14- 23 Tử vi miếu quý xấu

Phá quân miếu

Hóa quyền

Hôn nhân 24- 33 Thiên cơ miếu nhâm tử

Dương

Tử nữ 34- 43 tân hợi

Lộc tồn

Tài bạch 44- 53

Nhất, tổng hợp lại đánh giá

Cung mệnh tọa Thiên phủ, đối cung vũ khúc, thất sát, tam hợp phương thiên tướng, lộc tồn, ngôi sao may mắn sai ai ra trình diện tả phụ, hóa khoa, thiên khôi, tích lại thấy thiên không cướp và Hóa kị chư hung tinh.

1 Thiên phủ tinh đặc thù

Tướng mạo trung tâm cao, thể hình sảo béo, kiểm phương viên, hình, thiên đình no đủ, mặt đỏ bạch hoặc hoàng, môi hồng răng trắng, khí chất cao nhã, hình dáng tướng mạo thanh tú. Khôn khéo giỏi giang, có đặc thù kỹ năng, thủ giỏi tài, quản lý tài sản năng lực tốt, cá tính ôn hòa thiện lương, độ lượng khoan dung độ lượng, chí tiết tháo thủ cao, thiện ngoại giao, thận kết giao bằng hữu, đối với bằng hữu giảng nghĩa khí, cam tâm tình nguyện bang trợ nhân, thích xã hội đoàn thể hoạt động, xã giao rất nhiều, có có lộc ăn, trung niên hậu ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đều có thể đạt được lý tưởng mình hoàn cảnh, suốt đời áo cơm không thiếu, dã tâm không lớn, so sánh bảo thủ, nhược bản thân bắt đầu béo phì tựu biểu thị tài chuyển đến. Bản mệnh cục là phủ tướng triều viên cách, phú quý, thực lộc thiên chung, ở chính giới, tài chính và kinh tế giới phương diện thành tựu huy hoàng, có thể chưởng quyền to. Lục thân tình thâm, có thể cùng người kết phường, tín dự hảo, người làm ăn tài vượng, hoàn thích mua phòng địa sản, đi làm tộc chủ lên chức, có xí hoa năng lực, năng lực nắm giữ trọng điểm, lĩnh đạo dục khá cường, hảo hưởng thụ, vì đạt được đáo lý tưởng của chính mình không tiếc vung tiền như rác. Khuyết điểm, chủ quan ý thức cường, sĩ diện, cao ngạo tự phụ, thâm trầm, sành sỏi, dễ thẹn quá thành giận, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, nhân duyên không tốt, hảo tranh luận, không chịu thua, chuyện bé xé ra to, không đổi tiếp thu ý kiến của người khác. Lao lực, cá tính quái gở, hơi hình cung độc, nuông chiều từ bé. Nữ mệnh có chí khí, thông minh thông minh, cá tính trên có chủ kiến, có quyết đoán, thích nắm quyền, chú trọng ăn mặc, thanh bạch, khí chất cao nhã, đoan trang hiền thục, bản tính thiện lương, hiếu thuận, không thương tố gia vụ, chỉ có thể là tố mấy thứ sở trường thật là tốt thái, hảo bố trí gia đình, là vì sĩ diện hảo mà bài biện, coi trọng phô trương, thích xa hoa xa hoa. Vượng phu ích tử, mặc dù sai ai ra trình diện phá cũng dĩ thiện luận. Nữ mệnh là phu nhân hình thái.

Có thể là cự phú, chấp chưởng tài bạch, điền trạch, áo cơm không sứt mẻ, danh lợi song thu vào, năng lực hiệu lệnh người khác, có lĩnh đạo thống ngự năng lực, là thương nghiệp giới nhân vật nổi tiếng, xã đoàn của lĩnh đạo, đảng chính của nguyên thủ, gặp quý nhân đề bạt, một bước lên mây, được hưởng đại phú đại quý, cũng tương tướng tài. Hành vi quái gở, đa nghi tâm, không hợp đàn, tiền tài ý tiêu hao, chẳng tiết chế, muốn chiếm làm của riêng cường, thường xem thường mọi chuyện, tinh thần trống rỗng, khả quan thoải mái, dễ có đào hoa, có chút cô độc, không muốn cư nhân vu hạ, ái tác ông chủ, vật nặng chất hưởng thụ.

Làm hành nghiệp, tài chính, thuế vụ, giáo dục, truyền đạo, huấn đạo, ngành chánh phủ, công chức, lương cao thủy giai tầng, phòng địa sản, vật liệu xây dựng, công trình xây dựng nghiệp, kỹ thuật phương diện công tác, xí hoa, hậu cần, y dược, khoa phụ sản, hộ Lý Công tác, cứu sống, cứu nạn, chăn nuôi nghiệp, nuôi trồng, ăn cỏ động vật, gia phá quân là lợn cẩu bốn chân động vật, hoặc trồng măng, nấm hương, thu mua buôn bán, nam bắc hàng sinh ý. Bản tạo có thể làm hai người hoặc hai người trở lên hành nghiệp.

2 thất sát tinh đặc thù

Nữ mệnh, thiếu nữ thời đại cũng rất có biểu hiện, hướng ngoại, hào phóng, cao ngạo, tính cách độc lập, thích chiếu cố người khác, hôn hậu đại thể còn đang ngoại công tác, năng lực nắm giữ thực tế quyền bính, quyền sở hữu tài sản phục chúng, chí quá trượng phu, gia quyền, lộc vượng phu ích tử. Gia sát tinh năm mới đa bôn ba bận rộn, bản thân dễ bị thương tổn, chủ bất lợi lục thân, tình cảm vợ chồng mỏng, hôn yên không tốt, có nhiều sinh sản không được thuận lợi, sanh mổ (c-section), giữ thai, khó sinh, sanh non vân vân hình phát sinh.

3 sao Vũ khúc đặc thù

Tướng mạo thể trạng cường tráng, viên cao gầy hình kiểm, mặt mang uy nghiêm, mày rậm, khoan ngạch, giọng đại, có bộ lông chí ban của dị. Tâm thẳng không độc, ngôn ngữ thành thực, có độ lượng, giảng tín dụng, nặng nghĩa khí, tinh thần sung mãn, có thực tiễn năng lực, làm việc có quyết sách lực, có kiên cường nghị lực, gặp phải bất luận cái gì trắc trở cũng không bỏ vở nửa chừng, đối không vừa mắt chuyện lập tức hội phản ứng, đối với mình đối với hắn nhân yêu cầu rất nghiêm ngặt. Có tiền ưa đầu phòng địa sản, lộc mã cùng bôn ba, thì tha hương phát tài, năng lực di dân nước ngoài, có đại thành tựu, mà lại tài nguyên cuồn cuộn. Ở chính giới, nhà nước bộ phận then chốt có thể nhâm chủ quản trở lên chức vị. Từ thương có thể đại phú đại quý, văn võ đều có thể, chí khí cao chót vót xuất chúng, năng lực một mình đảm đương một phía, làm việc có quyết đoán, cũng lợi cho văn chức, lên chức vận tốt, có văn nghệ tu dưỡng, ở văn võ phương diện đều có thành tựu, văn nhân thì bác học đa năng lực, gặp dữ hóa lành, là thượng cách của mệnh. Có thiên tài vận, hội hoành phát, Phúc Thọ song toàn, chí khí ngẩng cao, vượt quá mọi người trên. Hóa khoa, tài năng ở tài chính, thuế vụ bộ môn công tác, hội trở nên nổi bật, suốt đời thường có thừa tài. Nên phục quân cảnh của chức, cơ quan tài chính, tài chính đơn vị hoặc là người làm ăn, và tiền mặt, kế toán hữu quan, nhưng lo lắng đầu tư lâu dài bất năng có thành tựu, tài chính quay vòng mất linh, dễ bị người đảo trái. Khuyết điểm, làm việc dễ xung động, hỉ nộ vô thường, bôn ba lao lực, làm một chuyện gì thay đổi luôn tâm, ưa biến động, sĩ diện, tốn hao chi tiêu đại, chẳng tiết kiệm. Chú ý có việc cho nên. Hội nhân tài dễ cùng người khác động võ, nội tâm đối tình cảm không như ý, bởi vì là mẹ goá con côi ngôi sao, bất lợi lục thân, cũng dễ rủi ro. Nữ mệnh, năng lực nắm quyền, là phu nhân nhân, tinh thần hoạt bát, tính cách kiên cường, cùng người khác bất đồng. Là quả tú, cô độc, giọng đại, ghế ngồi bất an rảnh rang, suốt đời phí sức sức lao động, sinh hoạt rất khẩn trương, náo trung tâm thủ tài, khôn khéo có khả năng, làm việc so sánh bảo thủ, có nam tử trượng phu khí khái, là nữ cường nhân. Tính bảo thủ, không đổi truy cầu đả động kỳ tâm, rất trung trinh, tại ngoại không bị nhân tả hữu, tại gia không bị trượng phu quản thúc, đại thể có sanh non khuynh hướng.

Nữ mệnh, thông minh, khéo léo, đối với người có tinh thần trọng nghĩa, thích bang trợ người khác, người ngoài thành khẩn, nhân tế quan hệ hài lòng, có thể được đáo trưởng bối ưu ái, vật nặng chất hưởng thụ, sinh hoạt sung túc, là hiền thê lương mẫu hình, tín ngưỡng tôn giáo, khẳng vì cha mẹ phân ưu, cũng là một vị tâm địa thiện lương của nữ hài cập có nữ trung tâm trượng phu của chí khí, cũng có lòng trắc ẩn, ham bênh vực kẻ yếu, năng lực rút dao tương trợ, năng lực làm việc cường, làm việc cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ. Tam phương cát củng, trở nên nổi bật, không được thích xen vào chuyện của người khác, ái trang phục, cật đồ ăn vặt. Phu hiền tử quý, gia đình quan niệm nặng, tài cán vì gia đình hi sinh tất cả. Hãm địa, che khuất từng phần, không cùng nhân tính toán, chung thân thà làm nữ nhân, không thích can thiệp vào, suốt đời bình ổn, không có dã tâm. Đến đây mệnh bàn người xuất hiện vật giống như tống đại Hoàng Đình Kiên, cận đại tổng thống nước Mỹ Ni Khắc tùng.

Nhị, huynh đệ:

2- 3 nhân.

Tam, hôn nhân:

Hôn nhân mỹ mãn, vượng phu ích tử, phối ngẫu sự nghiệp quảng đại, nhưng phu phụ đa ly ít tụ.

Tứ, tử nữ:

2- 3 nhân, gia sát, chú ý sanh non, sẩy thai hoặc tử nữ chất lượng không cao. Tử nữ linh hoạt, thông minh, tất nhiên thành công tựu, xuất ngoại đi xa vận tốt.

Ngũ, tài bạch:

(1) đại phú.

(2) đa thành đa bại, tụ tản thay đổi luôn. Dễ bị lừa hoặc bị đạo.

Lục, tật ách:

Đầu điên ngất xỉu, tâm phiền ý loạn, thần kinh ai yếu, thần kinh ma túy, mất ngủ. Trái tim hệ thống, trí nhớ thoái hóa, huyết quản cứng đờ, cao huyết áp, đau nửa đầu, trong đầu phong, đa bệnh nhức đầu. Thị lực cận thị, tản quang hoặc bệnh đục tinh thể, sai ai ra trình diện sát mắt bộ mổ hoặc mù. Ngoại thương, huyết quang tai ương, mủ máu, sang giới. Đầu lưỡi khổ sáp, viêm cổ họng, miệng đau nhức nuốt ách, cấp tính hoặc mạn tính bệnh kinh phong, ngôn ngữ triều nhiệt phát cuồng, thanh âm mất tiếng. Ruột non, bệnh sa nang, tiểu tiện lâm trọc. Trĩ sang, tiêu ra máu, đại tràng táo kết, hạ bộ hàn lãnh. Huyết khí kinh mạch không được điệu.

Thất, thiên di:

Động trung tâm thì cát, thể xác và tinh thần bất an ninh.

Bát, giao hữu:

Có Vệ gia của nô.

Cửu, sự nghiệp:

(1) vô luận chỗ ở đâu vị, đều nên phó chức, bằng không tức tao thị phi công kích, cũng có thể tố thương phẩm đại lý.

(2) có thể là xã hội danh lưu, thương giới cự tử, năng lực văn năng lực vũ, phú quý song toàn.

(3) chuyên nghiệp, thành tín, nên các loại hành nghiệp, mà lại thành công tựu, sinh hoạt có nhiều.

(4) sự nghiệp đa tranh cãi, hay thay đổi hóa, đa chi tiết, thuận trung tâm đa nghịch, có quan tai thị phi.

(5) nên kỹ năng, nghệ thuật lập nghiệp, hoặc khởi đầu nhà xưởng thực nghiệp, bằng không thất bại, phá hao tổn, ăn ý thì khuynh gia.

Thập, điền trạch:

Hoành phát đưa mãi, nhân điền trạch chiêu phi, nhà ở đường sắt, kiều biên phụ cận có cống ngầm, chú ý hàng xóm có bà ba hoa.

Mười một, phúc đức:

Suốt đời không rõ rảnh rang, có phúc liền thọ ngắn.

Mười hai, phụ mẫu:

[ 1] phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Chích và phụ thân duyên phận cạn. Còn nhỏ so sánh cô độc, hoặc rời xa phụ mẫu.

[ 2] xương khúc cùng, thụ mẫu thân ơn trạch sâu, song thân có cao thâm giáo dưỡng, mà lại kinh tế giàu có.

1, trong cuộc đời đặc biệt cẩn thận năm là

Số phận long năm 1988 2000 2012 2024 2036

Gia đình long năm 1988 2000 2012 2024 2036

Tài vận xà năm 1989 2001 2013 2025 2047

Sự nghiệp xà năm 1989 2001 2013 2025 2047

Mỗi phùng kể trên năm là bước ngoặt, cần phải cẩn thận làm, thận trọng, càng không thể có lớn đầu tư, bằng không, hội mất tiền, quan điếm, đóng cửa, xuống chức, phu thê khắc khẩu, quan tụng, các loại. Ở trên thuật mấy năm nay phân trung tâm, cũng không phải vận sẽ không hảo, nếu như chú ý cẩn thận làm, thì có lớn thu hoạch, ngồi mát ăn bát vàng.

Bản thân phương diện chú ý năm là, 8, 9, 15, 20, 21, 27, 32, 33, 39, 44, 45, 51, 56, 57, 63, tức dương năm, năm con cọp và hầu năm. Có thông nhau hết ý năm khả năng ở, kê năm, thử năm, năm con cọp, mã năm.

2, trong cuộc đời tốt đại vận là 24- 33 34- 43 44- 53

Gần nhất đại vận là 24- 33, năm nay tuổi mụ 31, vận hành tới ngọ cung. Năm sau là cởi vận năm, 34 tuổi lên tiến nhập kế tiếp đại vận là, 33 tuổi nhất là phải cẩn thận, có nói, nam phạ gặp may, nữ phạ cởi vận. Phải có thận.

Phân tích 24– 33 tuổi mười năm trung tâm đặc biệt cát tường năm là

Số phận là ở 24 tuổi chuyển hảo, gia đình là 26 ở tuổi chuyển hảo, tài vận là ở 27 tuổi chuyển hảo, sự nghiệp là ở 24 tuổi chuyển hảo, bất động sản ô tô chờ bất động sản đầu tư chuyển hảo năm ở 28, 1999 năm liên tục đáo 31 tuổi, bất động sản chờ đạt được đến đây mười năm ngọn núi cao nhất.

Phân tích một đại vận 34- 43 tuổi mười năm trung tâm đặc biệt cát tường năm đầu là

Số phận tương ở 43 tuổi tương chuyển hảo, gia đạo canh thịnh vượng, quan hệ vợ chồng canh hòa hợp là ở 41 tuổi, tài vận chuyển biến tốt đẹp hoặc đạt được cao phong là ở 39 tuổi, sự nghiệp thịnh vượng, đầu tư quy mô càng thêm mở rộng năm là ở 43 tuổi, phòng địa sản hoặc cái khác bất động sản gia tăng năm ở 36 tuổi, tử nữ các phương diện thuận lợi năm ở 42 tuổi.

3, trở xuống là lưu niên cát hung nêu lên, mấy tuổi đều chỉ tuổi mụ, 31 tuổi tức là 2002 năm.

31 tuổi tuy có phù vân yểm ánh trăng, gió mát một trận thiên địa sướng.

Đến đây năm tuy có bất lợi, tần lập nghiệp đình phong ba, nhưng chỉ phải nhẫn nại, tài vật có tiến.

32 tuổi trời ban trinh tường vui mừng đa, hoa tiền dưới ánh trăng thính tán ca.

Đến đây năm phàm mưu thành công, tài nguyên cuồn cuộn, kiên quyết tiến thủ, tất có sở hoạch.

33 tuổi phía nam đi khắp chuyển phương bắc, cầu tài mưu lợi bất tương đương.

Đến đây năm bất lợi, phòng ngừa buôn bán đóng cửa, bị phiến rủi ro, thân nhân ly tán.

34 tuổi những mưa gió giai điềm lành, muôn tía nghìn hồng luôn luôn xuân.

Đến đây năm tài lợi song thu vào, nhưng yếu dựa vào thế mà đi, bất khả khinh xuất.

35 tuổi hồi xuân phương thảo như trước Lộc, thì đáo hoa mai tự nhiên hương.

Đến đây năm thuận lợi phát đạt, sự nghiệp thịnh vượng, luyến ái thành công.

36 tuổi vận kiển thì quai sờ cường mưu, hôm nay mê lao uổng phí tư.

Đến đây năm dữ nhiều lành ít, bịa đặt, mâu thuẫn phản bội, sự cố nhiều hơn.

37 tuổi lầu các trọng trọng minh quang mãn, lan can khúc khúc hảo hoa tươi đẹp.

Đến đây năm thuận buồm xuôi gió, quý nhân tiến cử, có tài có thai, phàm mưu có thể là.

38 tuổi vân tràn đầy ánh trăng khó gặp, hải rộng rãi không gió lãng tự trào.

Đến đây năm như đi cầu độc mộc, chứa nhiều không được cát, gia sự bất hòa, rủi ro ly tán.

39 tuổi chim én song phi nhiễu bức tranh đường, xuân phong kỷ độ phán đoán gan ruột.

Đến đây năm mưa gió giao tập, vui quá hóa buồn, sức lao động phí sức, vật tham nên thủ.

40 tuổi không cần khổ tâm yêu cầu cảnh đẹp, tự có kỳ ba phùng đầu xuân.

Đến đây năm thuận lợi, như đại lộ xe cẩu, được quý nhân nói bát, nhân khí cơ thịnh, việc vui trọng trọng.

41 tuổi sóc phong lẫm lẫm thấu gian khổ học tập, suy cách điêu linh lá canh hoàng.

Đến đây năm dữ nhiều lành ít, bất khả tự cho là thông minh, muốn hòa khí người ngoài.

42 tuổi phù vân quyển tẫn bầu trời xanh tịnh, xuân phong dung hòa thụy khí đa.

Đến đây năm hợp tác có thể mưu, tài phẩm giỏi nhiều mặt, lợi nhuận khả quan, nghĩ lại làm sau, sự nghiệp đầy hứa hẹn.

43 tuổi đẩy ra bầu trời vân thiên lý, nhảy ra nam sơn nguyệt một vòng.

Đến đây năm tự thanh đình ra võng, từ cũ đón người mới đến, bảo trì tín nghĩa, tất có quả được.

Tiến nhập kế tiếp đại vận, tức tuổi là chân chánh vận may. Dưới tạm lược.

Lệ tam

Thiên cơ bình kỷ tị

Việt

Thiên diêu

Huynh đệ 12- 21 Tử vi miếu canh ngọ

Hữu hóa quyền

Cung mệnh 2- 11 tân vị

Thiên hỉ

Phụ mẫu Phá quân miếu nhâm thân

Tả thiên mã hóa khoa

Phúc đức

Thất sát miếu mậu thìn

Khúc

Hôn nhân 22- 31 Khôn tạo 1962 năm 6 nguyệt 11 ngày thì sinh

Nông lịch tháng năm mùng mười nhật

Dương nữ thủy nhị cục

Nhâm dần

Bính ngọ

Canh thìn

Bính tử quý dậu

Điền trạch

Thiên lương miếu Đinh Mão

Thái dương miếu

Khôi hóa lộc

Linh

Tử nữ 32- 41 Thiên phủ miếu giáp tuất

Liêm trinh bình

Xương

Đà

Sự nghiệp 82- 91

Thiên tướng miếu bính dần

Vũ khúc bình

Hóa kị

Tài bạch 42- 51 Cự môn hãm Đinh Sửu

Thiên đồng hãm

Khiến cho hồng loan

Thiên hình hỏa

Tật ách 52- 61 Tham lang miếu bính tử

Dương

Thiên di 62- 71 Thái âm miếu ất hợi

Lộc tồn

Thương

Cướp thiên không

Giao hữu 72- 81

Nhất, tổng hợp lại bình thuật:

1 ưu nhã cao quý, có uy nghi, háo khách, nhân duyên tốt, cũng thích bang trợ người khác, có giải trừ ách chế hóa diên thọ công, suốt đời đắt quá nhân trợ giúp, xã giao năng lực rất mạnh, gan dạ sáng suốt hơn người, co được dãn được, thích ứng các loại sinh tồn hoàn cảnh, sinh mệnh lực cường, tràn ngập sức sống, năng lực sáng tạo chính hoàn mỹ nhân sinh. Năm mới hay nhất tiên yêu cầu danh tái yêu cầu lợi lai phải cho dễ. Năng lực kết giao so với chính mình có địa vị và thân phận nhân sĩ, ở xã giao nơi khá làm người khác chú ý, có chỉ huy tổ chức điều hành tài năng, nếu không tham chánh, cũng là tài chính và kinh tế giới chờ hành nghiệp chủ tịch, chủ tịch nhân vật. Hội tả, hữu giáp mệnh, lại thêm hóa quyền, cực phẩm tôn sư, ở trong chính trị rất có biểu hiện, thuộc hạ cực chúng, nhất hô bách nặc. Như vô tả, hữu thì mỹ ngọc sai ai ra trình diện hà, là cô quân, có lòng không đủ lực, sự nghiệp thành tựu không nhiều đại, nhưng suốt đời y lộc sung túc giàu có, ra ngoài hưởng phúc. Hội lục sát tinh chủ cô khắc, thì quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, dễ thụ người chế trụ, phía sau đa tiểu người mưu hại, làm việc làm theo ý mình, lo lắng phí công, hôn nhân cũng có khúc chiết. Rất có nổi tiếng, lúc tuổi già long xương hưởng phúc.

Nữ mệnh thanh tú cao quý, vượng phu ích tử, tác phu nhân phán đoán, có nghệ thuật thiên phú, thẩm mỹ năng lực tốt, hoạt bát rộng rãi, là khá cụ mị lực mỹ nữ, truy cầu tận thiện tận mỹ, đối ái tình truy cầu la mạn đế khắc bầu không khí. Khác giới duyên tốt, không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt đa tư đa thải, yêu thích bên ngoài hoạt động, thích sống về đêm, xã giao đa, có có lộc ăn, diễm phúc. Có năng lực lãnh đạo, làm việc mưu tính sâu xa, mau lẹ cấp tốc, suy nghĩ linh hoạt, năng lực học tập cường, thiện bày ra, đối quyết định sự vụ có thể có kế hoạch, quả thực thực hành cập hoàn thành. Thường thường có liệu không nghĩ tới cơ vận, năng lực bạo phát, có ngoài ý muốn của tài, có thể cùng ngoại thương xí nghiệp vãng lai. Hội đi xa nhà hoặc xuất ngoại, khả năng đáo phần đất bên ngoài phát triển. Đối với người có tinh thần trọng nghĩa, thích bang trợ người khác, người ngoài thành khẩn, nhân tế quan hệ hài lòng, có thể được đáo trưởng bối ưu ái, vật nặng chất hưởng thụ, sinh hoạt sung túc, là hiền thê lương mẫu hình, tín ngưỡng tôn giáo, khẳng vì cha mẹ phân ưu, cũng là một vị tâm địa thiện lương của nữ hài cập có nữ trung tâm trượng phu của chí khí, cũng có lòng trắc ẩn, ham bênh vực kẻ yếu, năng lực rút dao tương trợ, năng lực làm việc cường, làm việc cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ. Tam phương cát củng, trở nên nổi bật, không được thích xen vào chuyện của người khác, ái trang phục, cật đồ ăn vặt. Phu hiền tử quý, gia đình quan niệm nặng, tài cán vì gia đình hi sinh tất cả. Không cùng nhân tính toán, chung thân thà làm nữ nhân, không thích can thiệp vào, suốt đời bình ổn, không có dã tâm. Có chí khí, thông minh thông minh, cá tính trên có chủ kiến, có quyết đoán, thích nắm quyền, chú trọng ăn mặc, thanh bạch, đoan trang hiền thục, bản tính thiện lương, hiếu thuận, có thể làm mấy thứ sở trường thật là tốt thái, hảo bố trí gia đình, là vì sĩ diện hảo mà bài biện, coi trọng phô trương, thích xa hoa xa hoa. Gặp tả, hữu cùng hằng cực mỹ, tác mệnh phụ, vượng phu ích tử, mặc dù sai ai ra trình diện phá cũng dĩ thiện luận. Nữ mệnh là phu nhân hình thái. Tiểu học giai đoạn công khóa rất tốt, tất là trưởng lớp, tam rất, sau lại độ chênh lệch, làm theo ý mình.

2 làm hành nghiệp, tài chính, thuế vụ, giáo dục, truyền đạo, huấn đạo, ngành chánh phủ, công chức, lương cao thủy giai tầng, phòng địa sản, xí hoa, hậu cần, y dược, khoa phụ sản, hộ Lý Công tác, cứu sống, cứu nạn, chăn nuôi nghiệp, nuôi trồng, ăn cỏ động vật, gia phá quân là lợn cẩu bốn chân động vật, hoặc trồng măng, nấm hương, thu mua buôn bán, nam bắc hàng sinh ý.

Nhị, huynh đệ:

1- 2 nhân, huynh đệ có tổn hại.

Tam, hôn nhân:

Phối ngẫu khôn khéo đầy hứa hẹn, nhưng trước khi cưới đa trở; nhiều lần luyến ái, mối tình đầu không được có thể kết hợp, phu thê tuổi tác chênh lệch rất là nên. Tảo hôn hình khắc, tình cảm mỏng, phụ đoạt phu quyền, hoặc sanh ly ở riêng.

Tứ, tử nữ:

Nam 3 nữ 2, vãn tử quý, nên tiên kiến nữ, tử nữ tất nhiên thành công tựu, năng lực học tập cường, thông minh có khả năng, dĩ tài nghệ dựng thân, chú ý sanh non.

Ngũ, tài bạch:

(1) tài phú thượng đẳng, gặp quý nhân, có thể phát tài thành gia.

(2) bằng chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật cầu tài, sung túc, nhưng cái khó thành đại phú.

Lục, tật ách:

1 tai ít. Mập mạp chứng. Nhĩ tật. Hệ thần kinh. Nhiếp hộ tuyến sưng to lên. Bệnh phù, thắt lưng đầu gối đau đớn. Nôn mửa, chứng khí hư. Úy hàn sợ lạnh. Con cái trong tai sinh sang, ruột non đau đớn, dạ vấn tâm phiền tranh cãi ầm ĩ không yên.

2 niên thiếu nùng máu của ách. Hệ tiêu hoá, dạ dày, hệ hô hấp. Loét miệng, lưỡi thần phá thương, kem chà răng. Kiểm màng đau nhức, thần kinh toạ đau nhức, cốt chất tăng sinh, hoặc thoái hóa tùng sơ.

Thất, thiên di:

Tại ngoại lao lực, náo trung tâm tiến tài, người khác đa mời khách.

Bát, giao hữu:

Không được cát. Đắc lực, thành hàng.

Cửu, sự nghiệp:

(1) y cẩm phú quý, văn võ song toàn, có thể làm tài chính, chứng khoán, tài vụ sự nghiệp.

(2) có nhiệt tình và nghị lực, có gây dựng sự nghiệp quyết đoán và chuyên nghiệp tinh thần.

Thập, điền trạch:

Được tổ nghiệp, sơ vượng vị bình, nơi ở phụ cận rất náo nhiệt, có nhà nước cơ cấu,

Dễ phạm hỏa, điện tai ương, ở bãi đất, hội thiên mã, bình thường dọn nhà, thiên động.

Mười một, phúc đức:

Phí sức cố sức, thể xác và tinh thần bất an ninh, nội tâm đa hối tiếc nhiều lần, khó hoà hợp. Có thọ.

Mười hai, phụ mẫu:

Còn nhỏ nhấp nhô gian khổ, không được bao che, và phụ mẫu chia lìa. Bất lợi phụ mẫu, hoặc sản nghiệp tổ tiên tiệm thối, hoặc bị người khác đoạt.

1 trong cuộc đời đặc biệt cẩn thận năm là

Số phận thử năm

Gia đình long năm

Tài vận kê năm

Sự nghiệp năm con cọp

Mỗi phùng kể trên năm là bước ngoặt, cần phải cẩn thận làm, thận trọng, càng không thể có lớn đầu tư.

Bản thân phương diện chú ý năm là, thử năm, bò năm và dương năm. Có thông nhau hết ý năm khả năng ở, năm con cọp, xà năm, cẩu năm và bò năm.

2 trong cuộc đời tốt đại vận là 22- 31 tuổi, 32- 41 tuổi, 42- 51 tuổi.

Phân tích gần nhất đại vận 42- 51 tuổi mười năm trung tâm đặc biệt cát tường năm đầu là

Số phận ở 42 tuổi chuyển hảo, gia đạo canh thịnh vượng, quan hệ vợ chồng canh hòa hợp là ở 44 tuổi, tài vận chuyển biến tốt đẹp hoặc đạt được cao phong là ở 47 tuổi, sự nghiệp thịnh vượng, đầu tư quy mô càng thêm mở rộng năm là ở 49 tuổi, phòng địa sản hoặc cái khác bất động sản gia tăng năm ở 48 tuổi, tử nữ các phương diện thuận lợi năm ở 48 tuổi.

Trở xuống là lưu niên cát hung nêu lên, mấy tuổi đều chỉ tuổi mụ, năm nay 41 tuổi tức là 2002 năm.

Mã năm tiến tài như ý (2002 năm, dưới thuận thôi)

(4) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại, có quý nhân tương trợ.

(5) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng.

Dương năm chiêu quan phi. Nhân tài tiêu tan, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của. Phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, có phát điện nhiệt điện tai ương.

Hầu năm mập ra

(4) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(5) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh;

Kê năm phát vượng

Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng

Cẩu năm

(3) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lợi ích làm việc như ý gia đạo thịnh vượng, nhân tài bổ ích không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(4) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Heo năm tài quan song mỹ.

(4) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(5) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Thử năm

(3) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(4) Hung nhân tài tiêu tan, quan tai, đồ tang, bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của, sẽ có một đoạn đào hoa tranh cãi, nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Bò năm

(4) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(5) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của. Phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Năm con cọp tài quan song mỹ

(4) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

(5) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thỏ năm phát vượng

(4) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

(5) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Long năm tài quan lộc vượng

(4) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân việc vui trọng trọng.

(5) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Không thích già trẻ vận, cho hơi vào không vong, chỉ có nguy hiểm tánh mạng, hoặc khai đao nằm viện, lao ngục tai ương, huyết quang tai ương, quan tụng thị phi.

Xà năm phát tài.

(4) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(5) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Lệ tứ

Thiên cơ bình tị

Tử nữ Tử vi miếu ngọ

Hôn nhân vị

Huynh đệ Phá quân miếu thân

Cung mệnh

Thất sát miếu thìn

Tài bạch Càn tạo 1959 năm 12 nguyệt 19 nguyệt giờ Thìn sinh

Nông lịch tháng mười một hai mươi nhật

Âm nam kim tứ cục

Kỷ hợi

Bính tử

Ất hợi

Canh thìn dậu

Phụ mẫu

Thiên lương miếu mão

Thái dương miếu

Tật ách Thiên phủ miếu tuất

Liêm trinh bình

Phúc đức

Thiên tướng miếu dần

Vũ khúc bình

Thiên di Cự môn hãm xấu

Thiên đồng hãm

Giao hữu Tham lang miếu tử

Sự nghiệp Thái âm miếu hợi

Điền trạch

Nhất, tổng hợp lại bình thuật

1 viên mặt dài hình, sắc mặt thanh hắc hoặc thanh hoàng, có cà lăm hiện tượng. Mặt lưu dấu vết. Nam mệnh, chính trực dũng cảm, trung hậu thiện lương, so sánh không được chú trọng bề ngoài, hỉ nộ ái ố hiện ra ngoại, ổn định lực thiếu, là tâm tình hóa người đó, phản bội tâm ngận cường, có khai sáng năng lực, có nghệ thuật khí chất, mọi việc gắng đạt tới hoàn mỹ, có sáng ý, có lúc sẽ vì truy cầu tân sự vật mà phá cũ, xây mới, lánh mưu tân cơ, ở đoàn thể trung tâm có lĩnh đạo địa vị, đối lý tưởng của chính mình mục tiêu có thể bằng mình bền lòng cập nghị lực hoàn thành, sự nghiệp có thể đạt tới đáo điên phong, nếu vì quân cảnh, thì có điều làm, đấu tranh anh dũng, năng lực nắm quyền. Nhất là làm đặc thù hành nghiệp người, có đặc thù tài nghệ, như độc quyền phát minh nhân, người khác không nghĩ tới, có thể muốn nổi bật, đối bất cứ chuyện gì giai bão thái độ hoài nghi, có ngạo khí, thích mới mẻ, kỳ lạ sự vật, ít tiếng đồng hồ thích thưởng thức cụ mở ra lai nghiên cứu, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng mà thay đổi ước nguyện ban đầu, có tôn giáo tín ngưỡng,

2 tướng mạo vóc người trung đẳng, cũng có mập mạp người, cốt nhục đều, nam mệnh nhã nhặn chuyên gia, tính tình ôn hòa, thành thực không uổng, so sánh có trách nhiệm cảm, nhiệt tâm trợ giúp nhân, giỏi về xử lý phức tạp nghiệp vụ, điều giải tranh cãi, có hi sinh kính dâng tinh thần, khắc khổ chịu được vất vả, nhâm lao Nhâm Oán, làm việc cẩn thận ổn trọng, có đầu có đuôi, ham tự do, lòng hiếu kỳ cường, giao tế năng lực cường, nhân tế quan hệ hài lòng, năng lực kết giao có quyền thế địa vị người, bản thân cũng không phải là rất có làm, tương đối bảo thủ, phi khai sáng cách cục, nhưng có thể thắng người khác tin cậy, là lý tưởng của mộ liêu nhân tài, an phận thủ kỷ, mà thụ coi trọng, nói bát, duy hoàn cảnh hay thay đổi, có có lộc ăn, thân nhân tình thâm, có thể cùng người kết phường, làm công tác rất nhẹ nhàng, có không làm mà hưởng của tài, tiền tài thường thường là người gia đưa tới cửa, cả đời ăn mặc không lo, cho dù chính không có cách nào, lão bà cũng rất biết kiếm tiền. Dĩ kỹ thuật duy sanh, là đi làm tộc.

3, làm hành nghiệp, nam mệnh phục công chức, y dược, vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, giáo dục giới, cố vấn, cố vấn, trải qua: Mấy người, ngũ thuật, pháp luật, nhiếp ảnh gia, điện ảnh và truyền hình nghiệp, phương pháp ghi hình, nghệ thuật gia, diễn nghệ giới, quảng cáo nghiệp vụ, trang hoàng nghiệp, tài liệu đi, đồng hồ, kính mắt, cao cấp ăn uống, siêu thị, bách vay công ty, phúc lợi trung tâm.

Tham lang hội Hỏa Tinh hoặc tham lang hội sao Vũ khúc khiếu hỏa tham đồng hành cách, chủ nổi danh thanh, nắm quyền, thường thường có liệu không nghĩ tới cơ vận, năng lực bạo phát, có ngoài ý muốn của tài, có thể cùng ngoại thương xí nghiệp vãng lai. Thời niên thiếu hội đi xa nhà hoặc xuất ngoại, khả năng đáo phần đất bên ngoài phát triển. Hội lộc tồn, hoành phát tình trạng tài chánh không sai.

Nhị, huynh đệ:

2- 3 nhân.

Tam, hôn nhân:

(1) Nữ tính cần phải trượng phu lớn tuổi, cùng năm nhà gái sinh nhật lớn hơn.

(2) Kết hôn muộn hài hòa lão, mỹ phu phụ. Có thê tài, có phối ngẫu cổ vũ.

Tứ, tử nữ

1- 2 nhân, hoặc chiêu nuôi con. Thông minh, tất nhiên thành công tựu, kháo khoa học kỹ thuật dựng thân.

Ngũ, tài bạch:

Kiếm tiền năng lực rất mạnh, tay không phát tài thành gia. Tài phong, mà lại có thể được ngoài ý muốn của tài, nhưng suốt đời sẽ gặp phải nhất, lần thứ hai khủng hoảng kinh tế, ngắn hạn nội có thể có chuyển cơ.

Lục, tật ách:

Suốt đời khỏe mạnh, tai ít. Trái tim, cao huyết áp. Phong thấp, đi đứng bệnh phù, ma túy. Tỳ sưng, dạ dày tràng trướng khí, vị toan quá nhiều, loét dạ dày, viêm ruột, táo bón. Mũi bệnh. Đầu điên ngất xỉu, tâm phiền ý loạn, thần kinh ai yếu,

Thất, thiên di:

Tại ngoại phát tài

Bát, giao hữu:

Vị năm chiêu được

Cửu, sự nghiệp:

(1) nên ngoại vụ, ngoại giao, là quan hệ xã hội nhân tài, cũng có thể làm doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ và tiêu khiển hưởng thụ tính sự nghiệp, tối nên dĩ dị tộc là đối tượng.

(2) tràn ngập sự nghiệp dục, nhưng vất vả cần cù lao khổ, đa ở diễn nghệ giới, học thuật giới hoặc nghề tự do, khá cụ độc lập tính, tính đặc thù chức nghiệp trên có thành tựu. Sự nghiệp đa khúc chiết, nên đa nguyên hóa kinh doanh.

Thập, điền trạch:

Vô tổ nghiệp, ở nhà cận lâm viên, tia sáng bất túc, mẫu thân mất sớm.

Mười một, phúc đức:

Yên vui không lo, thân an Tâm Di. Thọ 84 tuổi.

Mười hai, phụ mẫu: Khắc trì, khắc song thân một trong.

Cổ bí quyết

Giáp đinh kỷ canh sinh ra, tài quan song mỹ.

Yêu cầu tân yêu cầu thay đổi, tài hoa lưu sướng, lý luận, tư tin.

Cổ kim mệnh phổ Khang Hi hoàng hậu, Từ Hi thái hậu, vu hữu nhâm, tô man thù thơ tăng,

Tổng hợp lại bình thuật

Tâm địa thiện lương, thẳng thắn thành khẩn người ngoài, hiệp nghĩa tâm nặng, có khai sáng tinh thần, mặc dù không khỏi vất vả cực nhọc, tối hậu đô hội có hoàn mỹ kết cục. Phùng lộc mã, suốt đời tình cảm phát triển không được thuận, hội cát có thể phát triển, chưởng quyền to, duy phát không kiên nhẫn cửu. Sống ở loạn thế năng lực trở nên nổi bật. Cũng có thể trở thành xã hội đen lão đại. Chủ nhân văn võ song toàn. Nam mệnh thích hợp rời xa gia hương, đáo đất khách hoặc nước ngoài phát triển, hoặc làm pháp luật công tác, quân cảnh hành nghiệp có tương đương phát triển. Cũng có thể là ngoại khoa bác sĩ, kỹ thuật người làm việc, nên công chức, đại lý, kiến trúc công trình, phần đất bên ngoài tác nghiệp. 30 tuổi hậu làm giàu đại tài.

1 trong cuộc đời đặc biệt cẩn thận năm là

Số phận bò năm 1997, 2009,

Gia đình thử năm 1996, 2008,

Tài vận long năm 2000, 2012,

Sự nghiệp kê năm 2005, 2017,

Mỗi phùng kể trên năm là bước ngoặt, cần phải cẩn thận làm, thận trọng, càng không thể có lớn đầu tư, bằng không, hội mất tiền, quan điếm, đóng cửa, xuống chức, phu thê khắc khẩu, quan tụng, các loại. Ở trên thuật mấy năm nay phân trung tâm, cũng không phải vận sẽ không hảo, nếu như chú ý cẩn thận làm, thì có lớn thu hoạch, ngồi mát ăn bát vàng.

Bản thân phương diện chú ý năm là, thử năm, dương năm và bò năm.

2 phân tích 44- 53 tuổi mười năm trung tâm đặc biệt cát tường năm là

Số phận là ở 46 tuổi chuyển hảo, gia đình là ở 47 tuổi chuyển hảo, tài vận là ở 49 tuổi chuyển hảo, sự nghiệp là ở 53 tuổi chuyển hảo, bất động sản, ô tô chờ bất động sản đầu tư chuyển hảo năm ở 45 tuổi, liên tục đáo 49 tuổi, bất động sản chờ đạt được đến đây mười năm ngọn núi cao nhất. Tử nữ các phương diện thuận lợi năm ở 46 tuổi.

3 trở xuống là lưu niên cát hung nêu lên (mấy tuổi đều chỉ tuổi mụ)

Tham lang tử (thử năm) 2008 năm

(5) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(6) Hung nhân tài tiêu tan, quan tai, đồ tang, bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của, sẽ có một đoạn đào hoa tranh cãi, nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Thiên đồng cự môn xấu (bò năm) 2009 năm

(6) Thiên đồng đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(7) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(8) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của, đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Vũ khúc thiên đồng dần (năm con cọp) 2010 năm

(6) Giáp, canh, đinh, đã sinh ra, tài quan song mỹ

(7) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

(8) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thiên lương thái dương mão (thỏ năm) 2011 năm

(6) Ất, tân sinh ra phát vượng

(7) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

(8) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Thất sát thìn (long năm) 2012 năm

(6) Quý sinh ra tài quan lộc vượng

(7) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân việc vui trọng trọng.

(8) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Không thích già trẻ vận, cho hơi vào không vong, chỉ có nguy hiểm tánh mạng, hoặc khai đao nằm viện, lao ngục tai ương, huyết quang tai ương, quan tụng thị phi.

Thiên cơ tị (xà năm) 2013 năm

(6) Đinh, nhâm, bính sinh ra phát tài.

(7) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(8) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi ngọ (mã năm) 2014 năm

(6) Đinh, đã, giáp, quý sinh ra, tiến tài như ý

(7) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại, có quý nhân tương trợ.

(8) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích tử vi.

Thiên đồng cự môn vị (dương năm) 2003 năm

(1) thiên đồng đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của, đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Phá quân thân (hầu năm) 2004 năm

(6) Giáp, canh, quý sinh ra mập ra;

(7) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(8) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh;

Thiên lương thái dương dậu (kê năm) 2005 năm

(3) Thái dương ất, tân sinh ra phát vượng

(4) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng

Thiên phủ liêm trinh tuất (cẩu năm) 2006 năm

(5) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lợi ích làm việc như ý gia đạo thịnh vượng, nhân tài bổ ích không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(6) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Thái âm hợi (heo năm) 2007 năm

(6) Tuất tị sinh ra tài quan song mỹ.

(7) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(8) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Dưới cùng loại tha cho.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数应用讲义

文国鉴 编著

中国国际易经应用科学院

二OO五年十月

(内部讲义 禁止外传 翻印必究)

笫一篇、基础知识

1、 何为五术?是由唐代流传下来的,都从易经而衍生出来,包括山、医、命、相、卜。

山:在山中修养和锻炼身心之术,如仙、道、佛禅、瑜珈等。修炼内容有玄典、养生及修密。

医:指中医术,有方剂、针炙及灵治等方法。

命:指根据出生年月日时生辰资料来推算人的命运,分为斗数、子平、星宗等。

相:指观察人、事、地、物的方法,有面相、手相、骨相,风水,印相、名相等。

卜:指卜卦或占卜,来源于易经八卦,有六爻、六壬、奇门遁甲、太乙等。

2、 十天干:

指甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

天干五合:甲己合化土,乙庚合化金,丙辛合化水,丁壬合化木,戊癸合化火。

天干相冲:甲庚相冲,乙辛相冲,丙壬相冲、丁癸相冲。

3、十二地支:指子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

地支三会:寅卯辰会东方阴木,巳午未会南方阳火,申酉戌会西方阴金,亥子丑会北方阳水,辰戌丑未四库会中央土。

地支三合:申子辰合化阴水,亥卯未合化阳木,寅午戌合化阴火,巳酉丑合化阳金。

地支六合:子丑合化阴土,寅亥会化阳木,卯戌合化阴火,辰酉合化阳金,巳申合化阴水,午未合化阳火、阴土。

地支六冲:子午相冲,巳亥相冲,卯酉相冲,寅申相冲,辰戌相冲,丑未相冲。

4、何为阴阳?阴阳是一相对名词,互为盈、虚、消、长之道。在内奥荫之气为阴,象征由壮旺而衰老、死绝之气,为盛极而衰之气,名为退气。在外发扬之气为阳,象征由孕育而生长、壮旺之气,为方生之气,名为进气。

5、五行生克旺衰:五行为五种运行流通之气,分别代表春、夏、秋、冬四季的气候,又对应着东、南、西、北和中央方位。金、水、木、火、土合称五行,依序相生,间隔相克。五行会随着四时的自然环境影响而发生旺、相、休、囚、死(废)等旺衰起伏的周期变化,循环不已。

6、二十四节气: 立春(2月4日)、雨水(2月19日)、惊蛰(3月6日)、春分(3月21日)、清明(4月5日)、谷雨(4月21日)、立夏(5月6日)、小满(5月21日)、芒种(6月6日)、夏至(6月22日)、小暑(7月7日)、大暑(7月23日)、立秋(8月8日)、处暑(8月23日)、白露(9月8日)、秋分(9月23日)、寒露(10月8日)、霜降(10月23日)、立冬(11月8日)、小雪(11月23日)、大雪(12月8日)、冬至(12月21日)、小寒(元月6日)、大寒(元月21日)。

二十四节气是根据地球绕太阳运转一周即一个回归年大致等分为二十四个阶段。实际是阳历,根据太阳对地球上的日照来定。上半年来6、21,下半年来8、23,每月两气日期定,最多相差一、二天。

7、六十甲子纳音五行分类

水二局:涧下水、泉中水、长流水、天河水、大溪水、大海水。

木三局:大林木、杨柳木、松柏木、平地木、桑拓木、石榴木。

金四局:海中金、剑锋金、白蜡金、砂中金、金箔金、钗钏金。

土五局:路旁土、城头土、屋上土、壁上土、大驿土、砂中土。

火六局:炉中火、山头火、霹雳火、山下火、佛灯火、天上火。

8、校对准确时辰的方法

(1)根据兄弟姐妹多寡来核定

子午卯酉兄弟多,不用请客一张桌,寅申巳亥两三位,辰戌丑未独一个。

子午卯酉,四个不少,如若煞旺,五个必保。

寅申巳亥,三四来分,若是二个,休囚来临。

辰戍丑未,一个定准,或是夭折,或是过继。

(2)根据父母健康寿亡先后来核定

初刻 中刻 未刻

子时 父寿母先丧 父母高寿 父先亡母寿

丑时 父母双全高寿 先克父母寿 先丧母父寿

寅时 父先亡母寿 父母俱全 先克母

卯时 先克母 父母皆寿 先克父

辰时 父母全 先克父 先克母

巳时 先克母 父母全 先克父

午时 父母全 先克父 先克母

未时 父母双全高寿 先克父 先克母

申时 父母双全 先克父 先克母

酉时 父母双全 先克父 先克母

戍时 先克母 先克父 父母双全

亥时 先克母 父母双全高寿 先克父

(3)根据脸型特征头发上旋的位置和数目来核定

子午卯酉圆,寅申巳亥方,辰戍丑未长。

子午卯酉旋当中,寅申巳亥旋偏左或偏斜,辰戍丑未旋偏右或双顶旋。

(4)根据小手指长度与无名指端骨节横纹的高平低来核定

高于无名指骨节横纹的为子午卯酉时生

平与无名指骨节横纹的为寅申巳亥时生

低于无名指骨节横纹的为辰戍丑未时生

(5)根据小儿降生时的身态来核定

子午卯酉面仰天,寅申巳亥侧身眠,辰戍丑未腹卧生,千金君子不轻传。

9、推算头胎生儿生女方法

(1)以男女命生日和生时的干支阴阳看头胎是男是女

男命,阴日干,阳时支,头胎为男。阳日干,阴时支,头胎为女。

女命,阴日干,阴时支,头胎为男。阳日干,阳时支,头胎为女。

(2)以男女命生日和生时的天干相克、相生、相合看头胎是男是女

男命,时干克日干,头胎为男。日干克时干,或日干与时干相生、相合、比劫等头胎均为女。

女命,日干克时干,头胎为男。日干克时干,或日干与时干相生、相合、比劫等头胎均为女。

(3)以夫妻二人日柱和时柱看头胎是男是女

如夫妻日柱均为阳,时柱均为阴,先生男,后生女。

如夫妻日柱均为阴,时柱均为阳,先生女,后生男。

(4)以年干时干与日干的阴阳关系看头胎是男是女

男命,年干和时干为日干阴阳同性之物,头胎生男。

年干和时干为日干阴阳异性之物,头胎生女。

女命,年干和时干为日干阴阳同性之物,头胎生女。

年干和时干为日干阴阳异性之物,头胎生男。

(5)以日干和时干的阴阳来看头胎是男是女

其诀为 日阳时阳阳先到,日阴时阴阴先生,日阳时阴头胎女,日阴时阳定生男。

10、生儿生女岁月对照(岁数为虚岁,怀孕月份为农历)

18岁 除正月为女,其余皆为男。

19岁 除二三六腊月生子,其余皆为女。

20岁 除十月生女,其余皆为子。

21岁 除正月生子,其余皆为女。

22岁 除二三五九月生子,其余皆为女。

23岁 二三四五七八生子,其余生女。

24岁 除三六七生子,其余皆生女。

25岁 除正三四六月生女,其余皆生子

26岁 除正三六八生子,其余皆生女。

27岁 除正三五六十生女,其余皆生子。

28岁 除正二四五六腊月生女,其余皆子。

29岁 除九十冬月生女,其余皆生子。

30岁 除十腊月生子,其余皆生女。

31岁 除三冬腊月生子,其余皆生女。

32岁 除三腊月生子,其余皆生女。

33岁 除二四腊月生子,其余皆生女。

34岁 除三冬腊月生子,其余皆生女。

35岁 除正二四腊月生子,其余皆生女。

36岁 除正四六七八月生女,其余皆生子。

37岁 除三四六十腊月主子,其余皆生女。

38岁 除正四六八十腊月生女,其余皆生子。

39岁 除二六八九冬腊月生女,其余皆生子。

40岁 除正三五八十腊月生女,其余皆生子。

第二篇、紫微斗数术语解释

1、本宫(本方):是指主事的宫位。命盘中的十二宫各有所主。如论一生命运,命宫为本宫,论事业吉凶,官禄宫为本宫,论大限宫,大限宫为本宫,……以此类推。

2、对宫:本宫的对面宫位称对宫,即从本宫顺或逆数至第七宫。

3、邻宫:本宫的前、后二宫,称为邻宫。对某些双星来辅或夹,邻宫是很重要的。

4、四方:指本方、对方、合方和邻方。

5、三方四正:三方指与本宫地支有三合关系的宫位,即从本宫顺或逆数至第五宫。加上对宫,就构成了四正。论各宫的吉凶,主要看其一、五、七、九宫星情的吉凶与组合关系。

紫微斗数三合派最重要的是三方四正、对宫,最要紧的是对宫。

6、北斗主星:指贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军七星。北斗助星:指羊陀、左右。

7、南斗主星:指天府、天梁、天机、天同、天相、七杀六星。

南斗助星:指火铃、魁钺。

8、中天主星:指紫微、太阳、太阴。

9、正曜:指紫微星加上太阳、太阴、文昌、南斗六星、北斗七星及其辅佐星左辅、右弼,共计十九颗星。

10、偏曜:指羊、陀、火、铃、魁、钺共六星为偏曜。

11、杂曜:除正偏曜以外,其它星辰皆为杂曜。

12、化曜:指化禄、化权、代科、化忌四曜。

13、双星:指紫府、府相、日月、左右、昌曲、空劫、火铃、羊陀、魁钺等共有35组。

14、三吉星:指化禄、化权、化科。

15、四化星:同化曜。

16、四煞星:指羊、陀、火、铃。

17、六吉星:指天魁、天钺、左辅、右弼、文昌、文曲。

18、六煞星:指四煞星加上天空、地劫。

19、七煞星:指六煞星加上化忌。

20、躔次:指星辰所经行之地皆曰躔次,简称躔。

21、天罗、地网:命盘中的辰宫为天罗,戌宫为地网。亦合称魁罡,辰为天罡,戌为河魁。

22、雷门:命盘中的卯宫。

23、天门:命盘中的亥宫。

24、地门:命盘中的巳宫。

25、人门:命盘中的寅宫。

26、鬼门:命盘中的申宫。

27、竹罗三限:大、小限或流年的三合宫位,若逢杀、破、狼三凶星,则此行运中,环境和命运的起伏会很大,为改变命运的重要转变关头,必须格外小心谨慎。居庙旺又会合吉星,则面临开创机遇,落陷加煞星或化忌冲破,则遭逢万难当头、举步维艰的竹罗三限运程。

28、遇、逢、见、坐、会、加:大多指星与星同宫而言,会也可指星在三方位。

29、守与同:各宫见单星皆曰守,见多星皆曰同。

30、偕与并:吉星同宫皆曰偕,凶星同宫皆曰并。

31、冲与照:凶星在对宫而言冲,吉星在对宫而言照。

32、庙旺:星辰最亮,吉星能完全发挥优点、凶星不凶。

33、平和:星辰亮度正常、吉星吉、凶星凶。

34、落陷:星辰暗淡、吉星不吉、凶星最凶。

35、大运:又称大限,主10年运势。

36、小限:主一年运势。

37、流年:又称太岁,主当年运势。斗君:主当月运势。

38、天盘、地盘、人盘:天盘指本命盘,地盘指大运盘,人盘指流年盘及小限盘。

39、六阳宫:指命官、夫妻宫、财帛宫、迁移宫、官禄宫、福德宫。

40、六阴宫:指兄弟宫、子女宫、疾厄宫、交友宫、田宅宫、父母宫。

41、六亲宫:指命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、交友宫、父母宫。

42、四败之地:指子午卯酉,也是桃花之地。

43、四马之地:指寅申巳亥,也是四生之地。

44、四墓之地:指辰戌丑未,也是四库之地。

45、协与胁:吉星临三合宫相会照为协,凶星临三合宫会照为胁。

46、辅与夹:双吉星分临双邻宫为辅,双凶星分临双邻宫为夹。

47、坐与踞:吉星入临本宫为坐,凶星入临本宫为踞。

48、朝与冲:吉星居对宫为朝,凶星临对宫为冲。

49、拱:吉星于三方四正会照为拱。

第三篇、诸正曜详述

紫微星

封神榜中代表周文王的长子伯邑考。属己土,系北斗帝座,为诸星的枢纽,化气为尊贵之星,为官禄宫主。在数专司爵禄,有解厄、延寿、制化的功能,并有包容、涵盖之力,诸宫皆能降福消灾,可消除百恶。

长相厚重肥满高壮,面紫色或白清,少年黄白,中年黄润,老年紫色或红黄,天庭高,法令纹明显,眉清目秀,双目有神。男命优雅高贵,有威仪,重视名利权势,独断,被动,依赖,自尊心强,有先入为主的观念,决定后不易更改,谦重老成,好客,人缘佳,亦喜欢帮助别人,有解厄制化延寿之功,一生多贵人助,社交能力极强,胆识过人,能屈能伸,适应各种生存环境,生命力强,充满活力,能创造自己完美的人生。必定是主管人员和老板,一生在物质生活方面相当富裕,但精神生活上会觉得空虚孤寂,喜受人尊重,听赞美之词。少年不利,表现在学习读书不很突出,调皮贪玩,常常存反抗不满心里,不受老师家长的管束,自己心里另有一套,学艺多而不精。容易受他人言词左右,善变,常常改换工作,多疑,犹豫不定,沉溺酒色,好享受,讲排场,意气用事,感情上易受挫折,异性关系复杂,家庭关系欠和谐,遇到挫折会半途而废。早年最好先求名再求利来得容易,如想在年轻时就成为大老板不可能。可从事政治,人事管理,政府行政,金融界,银楼,珠宝行,股票,文教工作,学术研究,薪水阶层的职业,控制中心,总管主机人员,心理精神科、脑科医师,美容院,星级酒店,洒吧,建筑业,房地产,大型农场。其特征为高级的,精密的,珍贵的行业,小商小贩绝不是其适合的。与天府、禄存、左、右、昌、曲、日、月、天马三合极吉,为君臣庆会,食禄千钟,巨富大贵之命。男命颇有社会地位。能结交比自己有地位和身份的人士,在社交场所颇引人注目,有指挥组织调度才能,若不从政,也是财经界等行业的董事长、主席人物。会左、右夹命,再加化权,极品之尊,在政治上颇有表现,部属极众,一呼百诺。如无左、右则美玉见瑕,为孤君,心有余而力不足,事业成就不很大,但一生衣禄丰足富裕,外出享福。会六煞星主孤克,落陷,则君子在野,小人在位,容易受制于人,背后多小人算计,做事我行我素,忧心劳神,婚姻也有波折。又见天机、天梁冲破,可为宗教界领袖,颇有知名度,晚年隆昌享福。女命清秀高贵,旺夫益子,作贵妇断,具有艺术天份,审美能力佳,活泼开朗,是颇具魅力的美女,追求尽善尽美,对爱情追求罗蔓蒂克的气氛,会吉星,享受富贵幸福。会凶杀冲破作平常论,不为下贱,虽衣食不缺,但也会招致色情之烦恼。见昌、曲、左、右其为女贵人,受宠,情感丰富,在恋爱婚嫁过程中较不平顺,需经过一定的时日才会嫁贤夫。如与桃花星会合,可能会飘落风尘,为人情妇,靠色艺过活,为高级娱乐场所的交际花。紫微星落在命盘的宫位,利显身与扬名,易得高师的赏识和重用,太岁流年遇紫微星,次一年能见贵人、高人,是导运、助运的转折年。

天机星

神话中代表姜子牙。属乙木,系南斗第三益算之星,主智慧、思想、手足、神经系统,化气为善,化忌为恶,为兄弟宫主。佐帝令以行事,解诸凶之逆节,定数于人命之中。逢诸吉得地,万事皆善。

长相中等身材,长椭圆型或圆瘦长形脸,额头宽阔,眉骨高,颚狭,眉毛细疏,双目有神,清秀。少年青白,中年黄润,老年青蓝或青黄。女命苗条,富古典美。男命从小就显露出聪明才智,明理,心思灵敏,有灵机应变之才能,有先见之明,会出点子,善谋略企划,灵通善变,举一反三,联想力强,有神秘感,对任何末知之事会急切地想去钻研,对事务颇具分析能力,喜兵法,善谈国家大事,讲政冶,具较强的辅佐能力。好佛道之学,必有高艺在身,并掌管秘笈。能富贵,不同凡响,有福有寿,温文有礼,心地善良,坦诚,善解人意,乐于助人,重情义,对朋友充满热诚。口才好,讲话是一流的,速度快<普通人每分钟一百八十字而其为二百一十字>。个性不定,精神沉闷,略带神经质,多愁善感,情绪化。操持家务会多计较。化禄、权、科有才能,知名度高,无论在任何部门、机构做事均能出人头地,因其独到的见解与才华而受器重,担任策略工作。想的比做的多,要注意在人际关系上变糟。可靠智慧赚钱,凡事皆会有计划地进行。对宗教、哲学、五术有兴趣,并可靠此发达。一生变动多,凡事很主动,应当在稳定中求发展。会不忠于一主而掉换码头,大多为识时务者。喜欢钻牛角尖,是思想家、发明家。一生有意外,手足易受伤,神经衰弱。怀才不遇,偏激,喜走极端。会六吉星万事皆善,有特殊技艺在身,能够有专利发明,多才多艺,一生权贵富裕。落陷或加杀,容易激动,情绪变动大,缺乏家庭观念,人际关系紧张,争强好胜,自傲,容易得罪人,一生发展困难,阻碍重重,宜经商为好,做事犹豫不决,精神面貌不佳,多忧多虑,是非口舌多。应小心自己的健康,会羊,表示有节灾的迹象,但同时迁移宫忌入子田线或父疾线才表示条件成立,必然会发生事故。女命性格刚强,聪明,善于处理事务,得到丈夫帮助,旺夫益子。见权、禄可为贵妇人。见太阴同,容姿端整。自尊心强,重面子,精神干练,为最佳幕僚人才。见吉星,凡事有成能,够替代丈夫做事。加杀星,下贱、残疾,淫荡风骚,刑克。神经过敏,多幻想,多愁善感。一般来说,天机坐命之人,婚姻都不美满,尤其夫妻宫有巨门的组合,总是多争吵。不问男女,皆在家待不住,老想往外跑。会天马,一生多变动,长年奔波在外,会流马,出国观光或远地旅行。从事行业,可为公职,文教,作家,宗教,哲学,术数,学术研究,科技工作,电子业,电脑业,广告,策划,咨询顾问,美术设计,机电业,司机,汽车,摩托车,车床等与转轴有关的,资金回收快的,批发、推销、零售,素食料理。不宜独自创业、做老板,合伙较好。遇到困难可往天机星所在位寻求贵人相助,有利于决策。

太阳星

神话中代表周纣王的忠臣比干。属丙火,为日之精,乃中天斗吉星,化气为权贵,为造化之表仪,为官禄宫正主。在数主人有贵气,能文能武。诸吉集则降祯祥,遇煞星则劳心费力。若随身命之中,居于庙乐之地,为数中之至曜,乃官禄之枢机,后化禄化贵,最宜在官禄宫。

长相虎背熊腰,健壮,肌肉发达,脸型大而饱满,雄壮或圆长脸,为俊男美女,气色红黄,赤红白。男命聪明能干,有开创精神,为人光明磊落,个性爽朗,讲求原则,公正明理,不拘小节,生活自由,讲话不保留,不计较是非,坦率,宽容,博爱,善交朋友,有贵人助,爱好各项活动,做事积级主动,较大男子主义,重面子,爱出风头,好表现自已,心性较不稳定,为人固执,喜掌权,易得罪人,与人争吵,容易动怒生气,缺乏耐性及恒心,注重外表打扮,重视物质享受。在旺地,主富贵,能成就一番事业,与政治有关,走公家路线为好,可往政界发展,可经营国际贸易,文化事业,较大规模的企业活动。有出国运。是老实的生意人,是经商的高手。因其太慷概大度之故,不适合财务工作,尤其是管理现金不好,用钱大方,不积蓄。化禄,可为主管人员或老板。上班族主升迁,可掌实权。遇六吉,又遇太阴、禄存、三台、八座.一生大吉大利,名誉昭彰,财源广进。做事快捷,反应快。考试运极佳,文武全材,定可名利双收。会昌、曲、魁、钺为公教人员,在学术界,教育界任职较多。会文昌于官禄,主贵,多是元首之命。会天刑,军警之职。陷地,做事虎头蛇尾,表面光明,内心感到空虚没落。一生是非多,还可能眼睛失明,纵化禄、权也不见得好,若再加杀星,恐有失声誉。主父亲不利。遇六煞是下格之命,主刑讼、车祸、意外、降级、离职、下岗,身体毛病不断,有火伤,化忌有视力障碍,其苦楚不少。有时可能发横材,但是会随意挥霍,将储蓄花光,不久就败落为小商人或手工艺者,虽然辛苦但也不会被人看重。女命不利,婚姻挫折较多,与父亲缘份较薄。如有化禄出现就可以化解。女命庙旺,加权、禄,封赠,旺夫益子,若福德宫有相佐,主招贤明之夫。太阳为贵人,不得安宁,丈夫要听她的。一生会有桃花感情事发生。事业发展惟外来的助力少,颇善交际,对外人际关系极佳,个性开朗,有男子气慨,事业心较强,博爱,乐于助人,能主动参与各社团活动,在团队生活中是决策领导者。落陷加杀,主平常。遇耗,非礼成婚。会天刑,有刑讼事、耗财,华而不实,虚名虚利,易离婚,六亲缘薄。从事行业,行政管理,政治,贸易,检察,检验,鉴定,卫生,环保,律师,记者,外交官,销售代理,信息中介,考虑工作要以短期性、见好就收较适宜,电力,能源,照明器材,通讯,动力,齿轮,钟表,马达,发动机,汽车,光学仪器,望远镜,眼镜。

武曲星

神话中代表周武王。属辛金,北斗第六星,化气为财,为财帛宫主。与天府同坐则有寿。又是寡宿之星,主孤寡,入六亲宫,易与该六亲无缘。在天司寿,在数司财。

长相体格壮硕,圆瘦长形脸,面带威严,粗眉,宽额,嗓门大,有毛发痣斑之异。男命性刚果决,有喜有怒,勇敢刚毅,开朗直爽,性急,心直无毒,言语诚实,有度量,讲信用,重义气,精神饱满,有实践能力,做事有决策力,有坚韧不拔的毅力,遇到任何困难也不半途而废,对不顺眼的事马上会反应,对自己对他人要求很严格。喜禄存同宫,有钱喜投房地产,禄马交驰,则他乡发财,能移民国外,有大成就,且财源滚滚。化禄,财源顺利,不缺钱用。若会贪狼,见火加化忌、羊、陀、天刑,少年不利,容易与人打架。化权,更甚。中年则主大富贵,为大企业家的格局。在政界,公家机关可任主管以上的职位。与六吉星同,从商可大富大贵,文武皆能,志气峥嵘出众,能独当一面,做事有魄力,也利于文职,升迁运佳,有文艺修养,在文武方面皆有所成就,文人则博学多能,逢凶化吉,是上格之命。化权,则为商界大亨。有偏财运,会横发,福寿双全,志气高昂,超乎众人之上。化权,理财能力强,掌握重点,可灵活运用,多为金融界之官员或为银行经理人才。落陷,则多数作为商界之出纳、会计或家中的财务大臣,谈不上富贵。化科,能在金融,税务部门工作,会出人头地,一生常有余财,但找他借钱不一定能借到。入庙,与昌、曲同行,出将入相,武职最佳,宜服军警之职,金融机构,财政单位或为生意人,与钞票、会计有关,但以不化忌才行,否则,表示与钱财无缘,为过路财神,考虑长期投资不能有所成就,资金周转不灵,易被人倒债。化忌入命,逢天机或入对宫冲命,应给人做义子。缺点,做事容易冲动,喜怒无常,奔波劳碌,做任何事无常心,喜变动,爱面子,花费开销大,不知节俭。居陷,不是为巧艺之人,就是僧道之命,身体多灾厄,出现铃、昌、陀、武的组合表示有节灾的迹象,但同时迁移宫忌入子田线或父疾线才表示条件成立,必然有事故。武曲与六煞星同,个性急躁,事业愈做愈不好,生意失败到极点,六亲缘份较薄,会因财容易与别人动武,内心对感情不如意,婚姻不佳,因为是孤寡之星,不利六亲,也因财星容易破财。可从事技术方面的工作。女命,入庙权贵,为贵妇人,精神活泼,性格刚强,与别人不同。为寡宿,孤独,嗓门大,坐椅不安闲,直摇动,是性的能手,一生劳心劳力,生活很紧张,闹中取财,精明能干,做事较保守,具有男子丈夫气概,为女强人。性保守,不易追求打动其心,很忠贞,在外不受人左右,在家不受丈夫管束,大多有流产的倾向。从事行业,军警,国防,金融,财经,证券业,会计,保险,博禽捕猎,武术馆,体育,运动员,外科医生,兽医,金属五金,机械制造业,交通业,杂货店。

天同星

神话中代表周文王。属壬水,南斗第四星,化气为福,为福德宫主。有延寿、解厄、制化之功。不怕劫杀相侵,不畏诸凶同度,十二宫中皆为福寿。乃益寿保生之宿,为享福星。化禄为善。

长相高或中等,体态丰满,圆型脸带方,黄白或青黄,清秀高雅,外表斯文,一脸福相,脸上身体多异痣。男命为福星、寿星,为福德,能逢凶化吉,适应性好,有韧性,经得起打击诱惑的考验,富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,德性像小孩,喜欢照顾人家,幼年较好,很安逸,不必吃苦,善良孝顺,纵使年纪大了,依旧是个老顽童,有脾气时发过就好,有幽默感,衣食不缺,一生过得愉快,不见愁容,安祥,不劳碌,做事稳重,待人温和有礼,为人谦逊,心地仁慈,做人正直,慷慨大方,喜欢交朋友,在外人缘佳,不与人计较,较保守,不太会冲刺,知足常乐,并不是很有作为,往往是被情势所迫,到非做不可时才肯动身。因重感情,所以在处理感情方面常常不顺心。与六吉星同,为人性情温和,精通文艺,脑筋灵活,文笔好,是个万事通。与天机分守身、命,很可能从事宗教艺术工作,加空亡,一定加入宗教行列。会诸吉,禄存,可望富贵。懂得明哲保身,外表木讷,很有修养,思想纯正,易接近佛道,对玄学、五术感兴趣。与六煞星同或化忌,性情急躁,作事经常多变化,有头无尾,缺乏耐心,常常半途而废,对困难之事缺乏解决之能耐,易受环境影响,容易沉迷于酒色财气,感情方面容易出问题,天生爱打扮,爱享受,个性较柔弱,意志薄弱,做事多变,不分优劣。身体易遭创伤,会一度在身上导致破相的血光事故发生,可能开车车祸、开刀或易烫伤,小毛病一大堆,带疾延年,加陀肥满、目眇,陷地,诡谲多恣,口谈仁义,平常命。男命不喜天同,缺乏进取心,凡事不够积极,只适合做次要角色,不适合做主管级人物。女命聪明伶俐,谦恭有礼,个性温和善良,求生活安定,对亲人情深,注重物质享受。会吉星,作命妇,旺夫益子,婚姻美满,极贤能,八面玲珑,多才多艺,有艺术天份,具有书卷气,容易陶醉于罗蔓蒂克的气氛,感情丰富,美丽,但性需求颇高。会昌、曲,婚姻较不平顺,会有一段感情很复杂的过程,会同时周旋在几个异性朋友之间,逢杀冲破,刑夫克子,生离死别,梁阴冲破合,作偏房吉。从事行业,法律工作者,金融,保险,税务,公职,文教,自来水或者八卦、风水、算命仙,代理商,社交活动,外务员,电信、邮政。女命宜医护,文艺,娱乐性社会服务行业,旅行社,翻译,礼宾司,主持人,司仪,手工业,零售业,百货,服饰,工艺品,观赏物等较轻松自如的工作。由于此星较懒散,所以不宜做老板,应与人合伙创业,相互鼓励较易成功。

廉贞星

神话中代表纣王的大奸臣费仲。属丁火,北斗第五星,在斗司品职,在数管官权。主邪,化气为囚、杀,在官禄宫为官禄主、在身命宫为次桃花,其既是祸、也是福,但祸多于福,身份相当的复杂。

长相身长体壮,端庄,清秀,具高雅气质,甲字型脸,圆而瘦长,红黄或青黄,眉粗眼大,眼神锐利,口阔,颧骨高张。男命头脑好,反应快,记性好,做事敏捷迅速,神气活现,爱面子,好胜心强,心直口快,能言善道,好辩论,敢爱敢恨,脾气不好,过于刚强,个性固执,好猜疑,不很合群,风流,喜欢独来独往,不喜被约束,不拘小节,耿直,好学近古,有艺术天份,精通电脑、网络,操作仪器、仪表能力强,好新鲜事物,志气刚强,无论何事都喜革新开创,为主管人员,能掌大权,一生相当富有,爱好文艺、音乐。从事加工、生产业、军警人员,为官能大贵,可以扬名立万,为僧道则为高僧大德。注重衣着打扮,精神生活丰富,生活多彩多姿,人际关系良好,乐观开朗,气度宽大,能察言观色。陷宫、化忌,见杀会白虎,六亲缘薄,弃家孤单,脾气暴躁,做事较冲动,喜好酒色财气,好赌,会因感惰不顺转去赌博,缺乏理智,定有大疾厄发生,血光,开刀,残疾,容易死于外道。幼年皮肤不好,有牢狱之灾,一生是非口舌,定有诉讼事发生。有横财但无法持久。在事业顺利有财的同时会因桃花纠纷而破财,事业不顺利,财务资金周转不灵,身体上有疑难杂症等。女命主封赠,虽恶杀冲不为下局,刚烈机巧,旺夫益子,个性爽朗,贞节自守,虽不艳丽但气质好,清秀,聪慧,寡言,端庄,醋意浓,女得纯阴贞洁之德,能守财,家庭中充满清新的空气,有好丈夫,一生不较容易有桃花,对异性能保持距离。陷地,主孤独,加杀,麻脸、雀斑,早年刑克父母,中晚年不利丈夫、子女,很不好,婚姻不美,易离婚,同居。从事行业,公务员,人事考评,审查委员会,监察,能源,业务,石化,珠宝鉴定,病理化验,重工业,电器仪表,电视影像,电脑,凡带电的行业,护士,市场批发,有静止固定的门市部,菜市场,鸡鸭鹅鱼或山坡地,果园,水果买卖等。

天府星

神话中代表纣王的妻子姜皇后。属戊土,南斗第一星,化气为令,又名禄库,乃富贵之基,在斗司福权,在数掌财宅禄,有解厄、延寿之功能。具有智慧及才能。

长相中等,体形稍胖,脸方圆、椭圆,天庭饱满,面红白或黄,唇红齿白,气质高雅,形貌清秀。男命精明干练,表达能力佳,思虑周祥,博学多闻,具有特殊技能,擅守财,理财能力佳,个性温和善良,度量宽宏,志节操守高,善外交,慎交朋友,对朋友讲义气,乐意帮助人,喜欢社会团体活动,应酬很多,有口福,中年后衣食住行各方面皆可达到自己理想的境地,一生衣食不缺,野心不大,较保守,若身体开始发胖就表示财运到了。府、相朝垣格,富贵,食禄千钟,在政界、财经界方面成就辉煌,可掌大权。六亲情深,可以与人合伙,信誉好,生意人财旺,还喜欢购置房地产,上班族主升迁,有企划的能力,能掌握重点,领导欲颇强,好享受,为达到自己的理想不惜一掷千金。缺点,主观意识强,爱面子,高傲自负,深沉,老于世故,易恼羞成怒,猜疑心重,人缘不佳,好争议,不服输,小题大作,不易采纳别人的意见。若会羊、陀、火、铃,其人奸诈,劳碌,个性孤僻,略带弧独,娇生惯养,遇羊往往人家请客,结果自己花钱,不忌火、铃,不以会杀破格论。女命有志气,聪明伶俐,个性上有主见,有魄力,喜欢掌权,注重穿着打扮,清白,气质高雅,端庄贤淑,秉性善良,孝顺,不爱做家务,只能是做几样拿手的好菜,好布置家庭,是为了好面子而摆设的,重视排场,喜欢豪华阔气。遇紫、左、右同恒极美,作命妇,旺夫益子,虽见破亦以善论。女命是贵妇的型态。府会昌、曲入命,小学阶段功课很不错,必为班长、三好生,后来较差,我行我素。天府与六吉星同逢禄存、武必为巨富,执掌财帛、田宅,衣食无缺,名利双收,能号令他人,具有领导统御能力,为商业界名流,社团之领导,党政之元首,遇贵人提拔,平步青云,享有大富大贵,亦是将相之才。天府与六煞星同,行为孤僻,多疑心,不合群,钱财任意耗费,不知节制,占有欲强,常大题小作,精神空虚,喜人安慰,易有桃花,颇为孤独,不愿居人于下,爱作老板,重物质享受。从事行业,金融,税务,教育,传道,训导,政府部门,公职,高薪水阶层,房地产,企划,后勤,医药,妇产科,护理工作,救生、救难,畜牧业,养殖,吃草的动物,加破军为猪狗四脚动物,或种植竹笋、香菇,收购买卖,南北货生意。天府为先天之府地,可看出上世身之根基,在午、巳、辰、卯、寅阳位,人从上方而来,其余阴位人从下方而来。

太阴星

神话中代表纣王大将黄飞虎的妻子贾夫人。属癸水,为水之精,为中天斗吉星,化气为富,为财帛、田宅宫主。

长相中等身材,丰满,脸圆长微方,扁圆形,青白、青黑或青黄,眼大漂亮,眉毛如半月型。男命聪明敏锐,才气横溢,学者风范,爱好文艺,喜欢宁静生活,也喜好罗曼蒂克的气氛,文雅害羞,一生快乐,好享受,穿着讲究,重感情,颇为明理,凡事葬在心中不愿说出,一旦开口将会滔滔不绝,待人忠诚,度量宽大,常有慈悲之心,思虑周祥,想像力丰富,是个万事通,男命柔和,形态象女生,不问男女异性缘不错。庙、旺加吉星,一生财务发展不错,财路方面颇有表现,财富是慢慢地积存起来,一自由自在,不太变动。会禄存、三台、八座、左、右一生有钱,得来毫不费功夫,有知名度,很有得玩,有得享受。加化科因财而得名,会文曲入命,小学功课很好,可为班长、三好生,壮年时期得到妻子的协助而成功,加魁、铖能得妻财、妻子的出生不错、文学修养好。中秋生人最好。加杀,甚或妻早逝或婚后妻子身体不太健康,会有血光、手术事,加羊、陀,人离财散,加杀遇白虎,母早亡,加杀可能因借贷事与兄弟、朋友起纠纷,及早远离家乡为好。陷地加科、禄、权也不吉,居陷,不逢巨门为佳,否则离祖过房,见杀冲必作伤残之论,除非僧道反获祯祥,又文曲同居身、命,定是九流术士,忌见廉贞、七杀相冲,定作伤残之论。女命同论。落陷加杀星,刑克六亲,自己的命运也多波折,晚发,太阴在身宫可能母亲再嫁或本人从小在第二家庭长大,至少是母亲以外的人带养长大。太阴落陷,但在大限好时也会有好的表现。缺点,重视外表,好清洁,做事懒散,个性暴躁,不够耐心,乃常有感情上之困扰,较有洁僻,做事缺乏魄力,常力不从心,精神上的负担较重。女命体贴,善解人意,重感情,端庄贤淑,为人温和有礼,颇多情,小孩气,气质好,度量大,有耐性,注重打扮装饰,爱享受,在外人缘佳,没有主见,心里有事会说出来,会太阳或者正照、合照时必定能嫁得好丈夫,无凶杀破时,一生安乐,富贵双全。在陷地或恶杀三方来侵时,对丈夫不利,如是正妻的话更不利,而且气血不调,作偏房、填室较佳。在陷地,虽然心里渴望异性,一见钟情,惟不敢接近异性,表达出来,对感情事看不开。从事行业,建设,房地产,建材,原料,水电,净水,税务,财经,自然科学,农牧场,妇产科,内科,诊所,演艺界,文艺工作,化妆品,美容,饭店,宾馆,小百货,日用品,交通运输,出租车,旅游业,导游,船员,渔业。

贪狼星

神话中代表妲己。表面属甲木,体里属癸水,北斗第一星,化气为桃花,主祸福、欲望。多才多艺、酒色才气。为偏财星,不发少年。

长相中等身材,旺地,身材高大,丰满,陷地,形小而声高,长圆或扁圆形脸,青白或青黄,五宫端正,眼睛灵活。男命多才多艺,爱出风头,性情豪爽,能言善辩,世故圆滑,重感情,具有念旧之美德,待人谦恭有礼,人际关系良好,异性缘佳,不拘小节,生活多姿多彩,喜爱户外活动,喜欢夜生活,应酬多,有口福、艳福。具有领导能力,做事深谋远虑,快捷迅速,脑筋灵活,学习能力强,善策划,对决定的事务能有所计划,确实实行及完成。会吉星,可名振诸邦,主豪富,家财万贯。贪狼会火星或贪狼会武曲星叫火贪同行格,主有名声,掌权,往往有料想不到的机运,能暴发,可得意外之财,能与外商企业往来。少年时会出远门或出国,可能到外地发展。会禄存,横发财务状况不错,会左、右有钱来得晚些。缺点,贪狼是双重性的,性格比较复杂,喜怒无常,冲动,嫉妒心强,缺乏耐心,多夸张,欲念很强,好赌,贪酒,风流,花天酒地,声色犬马,用情不专,见异思迁,夫妻缘份薄,婚姻易有问题,不宜会昌、曲,作事不能脚踏实地,喜欢吹牛。女命有艺术天份,感情丰富,深具女性魅力,吸引人,喜欢甜言密语,对异性无法自制,会一见钟情,有突发的感情,受环境影响而改变衷,定力不够,常常后悔。陷地,感情生活很复杂,会羊、陀更是不堪设想,不能满足于家室,会咸池、沐浴、天姚、红鸾为泛水桃花,加天刑,会有感情纠纷的官讼,见羊、陀化忌定会破相,有残疾,斑痕。从事行业,文教,启蒙教育,幼小学教师,青少年宫,技艺人才教练,歌星,演员,棋艺,乐器,财经,公共关系,娱乐,美容,整形,酒店,食品,赌博,宠物店,各类原材料业。陷地会羊、陀、空、劫一般技术营生。贪狼星流年有利,得暴发之财和满轮之智,特别是做股票、期货等投机性的交易,可在贪狼星的方位求取,也可在贪狼星当运时读书、求道,但不易拜师、交友。

巨门星

神话中代表姜子牙的妻子马千金。属癸水,北斗第二星,化气为暗,主是非、多疑,在天司品万物,在数则执掌人间是非。最喜化权,增添其理性及说话的分量,具权威性。可为外交官或教授。

长相旺地,身长肥胖,陷地,五短瘦小,面色青黄或青黑,会照太阳主面色红白及红黄,长脸形,眉清目秀,气质高雅,敦厚。男命,聪明、智慧、头脑必然优秀,脑力过人,言词很锐利,很有辩才,心直口快,得罪人而自己不知道,往往一句无心的话会得罪人,很满意自己的计划方案,不易采纳别人的见解,对别人的能力常会不满意,加以训斥,忠厚中带点傲气,具侠义心肠,对人诚恳热心,有专门之技术才能,分折能力强,对任何事物都很细心,一方面私心也重,嫉恶如仇,对小人一点便宜也不给,作事多反覆,因考虑太多之故,性情方面,表里不能一致,对朋友很热情,行侠仗义,激昂奋进,有野心和称霸之心,具有社会活动能力和组织领导能力。化权、禄,讲话是一流的,很有说服力,能让众人心服口服,进而言听计从,只是不要太呈强,见好即收,以免锋芒太露,遭人忌讳。入庙,又遇吉星则可因与人相处或事业的关系而博得名声,心地善良,会禄存加会左、右,一生很平顺,衣食不缺,安逸富足。化禄,有口福。落陷,则事业不顺,再加煞星则有因口舌是非与人冲突,甚至引起诉讼问题,不可不慎。若不见禄、权,讲话会伤人,小题大作,一生进退维谷,是非一辈子没完没了,总是烦的,钱财也破得莫名其妙,暗地里小人特别多,有官方的、也有朋友中的,感情非常丰富,入水乡者,一生桃花不断,纠纷多,会羊陀,会有一段感情复杂的桃花缘,尤以会陀最是利害,会羊小毛病很多,一定会手术,与陀同官,痣多而明显,巨门、火、铃、白虎同或对方三合方且不会禄存,官讼是非很多,若白虎、贯索或官符会齐必有牢狱之灾,会火与大耗,定然有火灾,会丧门不利双亲。有孝顺,化权酒量好,很有得吃。缺点,多学少精,口舌是非多,做事犹豫不定,猜疑心重,六亲缘薄,容易有感情波折,精神上较苦闷,有孤独感,易遭牢狱之灾,一生多奔波劳苦。化忌,有是非不招自来的特质,喜欢追求完美,但偏偏无论如何努力,事业、人生的发展始终不能如愿得偿,但当事人却执著于完美境界的追求,于是时生失望,兼且于事件发展过程中每多忧煎劳累,如此可转对术数、科技、宗教、哲学或冷门新潮学术的研究,可能性情变得较内敛,减少许多口舌是非。女命头恼灵活,反应能力好,观察入微,敏感而小心,多疑,颇善理解人意,任性,节俭,骄傲,做事谨慎细心,对于决定的事会全力完成目标,待人亲切温和,人缘不错,可以是最优秀的会计人员,实事求是,讲原则,对人家不客气。陷地,感情多波折,很可能与已婚男予混在一起。化忌,主口舌是非,不喜讲话,常在言谈间得罪人。入命,主一生多是非,入疾厄、父母,也主身体上有难医之症,阴宅风水不佳,入田宅,有是非,防小偷。从事行业,司法,军警,律师,外交官,记者,交通业,运输业,海关,学术研究,文艺评论,评议委员,出版,印刷,导游,与口才有关的行业,五术,医药,中介,不用登记营业,没有执照,兼职的,颇从事地下营业者,或赌博、走私,可以不交税金的行业。

天相星

神话中代表纣王的大忠臣闻太师。属壬水,南斗第五星,化气为印,主官禄宫,偏于文事,能解廉贞之恶。为帝星身边掌印玺的官员。

长相中等身材,亦有肥胖者,骨肉停匀,脸圆中带方,其面色黄白或青黄,有酒窝,属于俊男美女型,女命长得漂亮,高雅,说话轻声细语,拥有一种高贵气质及魅力,为古典美人,瓜子脸,人见人爱,深具魅力,男命斯文大方,性情温和,诚实不虚,较有责任感,热心助人,善于处理繁杂业务,调解纠纷,有牺牲奉献精神,刻苦耐劳,任劳任怨,做事谨慎稳重,有头有尾,爱好自由,好奇心强,交际能力强,人际关系良好,能结交有权势地位之人,本身并非很有作为,较为保守,非开创的格局,但能够赢得别人的信赖,是理想之慕僚人才,安份守己,而受器重、提拨,惟环境多变,经常出差、外调,想的比做的还多,会左、右、昌、曲、魁、铖,则可以有所作为,主进财,有威仪,地位不错,必为社团领袖,公司高级经理,主管,做事不服输,一生衣食丰足,幸福好运。会紫、左、右主安祥,福厚。府相朝垣格,不会羊为好格局,穿着讲究,有口福,亲人情深,可以与人合伙,从事的工作很轻松,可得不劳而获之财,钱财往往是人家送上门来的,一辈子吃穿不愁,即使自己没有办法,老婆也很会赚钱。陷地,会四杀、空、劫,生活浪费,必然有伤残、车祸,血光,一生不免多起伏。七杀、破军守身、命则以技术维生,为上班族。陷地,不加杀,作安享论。缺点,依赖性强,做事较会犹豫不定,遇事常从坏处想,创业魄力不足,难以出人头地,容易被人利用而受骗,遭破财,亦会若来口舌是非、刑讼问题,姻缘不佳,感情常有波折不顺,与六亲缘薄。女命旺地,聪明,灵巧,对人有正义感,喜欢帮助别人,待人诚恳,人际关系良好,能得到长辈厚爱,重物质享受,生活丰裕,为贤妻良母型,信仰宗教,肯为父母分忧,也是一位心地善良之女孩及有女中丈夫之志气,亦有恻隐之心,爱好打抱不平,能拔刀相助,办事能力强,做事谨慎细心。三方吉拱,出人头地,不爱管闲事,爱打扮,吃零食。夫贤子贵,家庭观念重,能为家庭牺牲一切。陷地,偏食,不与人计较,终身宁为女人,不喜强出头,一生平稳,没有野心。加杀,逢桃花星,感情波折,离婚后在娱乐场所当吧娘、酒女、舞娘,会昌、曲冲破,先生是巳婚之人,为偏房较佳。从事行业,男命服公职,医药,卫生,保健,教育界,咨询,顾问,经:纪人,五术,法律,摄影师,影视业,录像,艺术家,演艺界,广告业务,装潢业,材料行,钟表,眼镜,高级餐饮,超市,百贷公司,福利中心。女命服饰业,时装模特,设计。天相星为鸡婆星,人可往天相星的位置问事、咨询拜师、求聘。

天梁星

神话中代表周武王的大捋将李天王。属戊土,南斗第二星,化气为荫,主寿、贵,为父母宫主,具解厄、延寿、呈祥的功能。最能逢凶化吉、遇难呈祥。最喜化科。

长相大都高大,胖或微畔,骨骼结实,脸黄白或青黄,方长脸,人中深长,法令纹明显,天庭较高,鼻子特别高,颧骨高,眉长,头发早秃,午宫天梁较短胖。男命光明磊落,不向恶势力低头,做事有层次,经验丰富,眼光远大,颇具才干,处事果断,能考虑前因后果,爱出风头,好胜心强,稳重老气,一幅老大的德性,温和谦恭,正直无私,交友不广,是有选择性的。乐善好施,好管闲事而出名,名仕风度,有爱心,能照顾人家,乐于助人,为人解决难题,能逢凶化吉,多机谋,反应快,口才甚佳,很理智,有慧根,好佛道之学,有宗教修养,兴趣广泛,具有特殊技艺才能,喜欢研究医药、哲学、宗教等文化学术。身体健壮,寿命较长。不可能一帆风顺,一生必定会逢到重重的难关,少年运逢加羊、火有刑伤,可能有血光、开刀、火烫惊险事发生,但有惊无险,一一化解,可得长辈朋友的关照,出生不低,受过良好的教育,具领导才能,是最佳参谋、秘书人物。无论是上班或坐机关都会受到器重而加薪或升级,并会出名,不过财务方面并不能如愿,故应有节制,会左、右、昌、曲则出将入相。此命定有建树,可享盛名,必为高级长官。性格比较固执,不轻易接受他人的意见,喜抓权,在年青时很忙碍,三十五岁以后稍起缓和,中年以后工作稳定、安逸,职位不错,工作环境颇为怡人,武职变文职。入庙见羊、陀有不良习惯,晚睡、晚归,常常住旅馆,赌性大,加会空、劫破财。缺点,重名声,好面子,精神上较苦闷,处事常优柔寡断,意志薄弱,讲话较直,容易得罪他人。女命玉洁冰清,庄重,聪明,活泼好动,热诚爽直,外向,能干,交游广,异性缘佳,经常搬家、迁动。入庙,会吉星,旺夫益子,封赠,有男子的志气,为人热心,能照顾他人,从小就显示出组织才能,在团队生活中会是决策带头人物,是个大姐头,会昌、曲、魁、钺、禄存一生钱财平顺。天梁为清高之星,好面子,花钱应酬多,升迁运佳,财运少,桃花运多。落陷加杀,一生多变动,劳碌,异地发展,感情生活多波折,常为情所困,容易造成婚姻破裂,常做出一些伤风败俗之事或与巳婚者同居,易有牢狱之灾,嗜赌败家,一生没有多大发展,只宜上班族或技术立身。会昌、曲,公职,服务业。从事行业。公务员。高级主管。立法人员。宗教。五术,医药,卫生,保健,中医,药材,疗养院,福利院,养老院,木材业,建筑业,营造业,园艺造景,农业,山林业,演艺界,餐饮,领班,加太阳为应招女郎,信息中介。

七杀星

神话中代表黄飞虎。属丁火,又属辛金,南斗第六星,化气为将星,遇紫微帝座则化为权,在数则主肃杀,为成败之孤辰。

长相中等身材,在午宫较高,脸色青黄色或红黄色。男命外表稳重,不怒而威,聪明能干,正直无私,有正义感,心直口快,具独立之气概,敢冒险,有毅力,能面对现实而克服一切困难,具不屈不挠之精神,性急,喜怒哀乐随时表露无遗,脾气发过就好,绝不放在心上,对部下有偏袒爱护的情形,表达能力好,不喜欢多言,个性倔强,固执,好胜心强,理想高。庙旺,会吉星,有领导统驭能力,喜欢独立握有权力,企划及管理能力佳,有谋略。会紫徽、禄存可得暴发之财,掌生杀之权,为雄心万丈的企业家,为工商界领袖,职务较高。落陷,会杀星,事业竞争性大,没有多大发展,上去又会下来,必然很烦,不能安于家室,精神上多苦闷,感情方面亦多波折,因桃花惹祸,一生动荡,坎坷,艰辛,困苦不顺,离乡背井,外出谋生发展,如投机冒险有倾家荡产之忧,会羊、火为靠技术营生,从商不利,受雇于人比较安全,会羊、陀,一生定然有官讼是非,加白虎更有血光之灾,真是祸不单行,会杀星二个以上者,会有重创,伤得厉害。七杀运不喜老少运逢,主有刑伤事发生,尤在辰戍天罗地网的宫位,若再加会空亡恐会有生命危险或开刀住院,少年运不好,不受人管束,不敬师长,常存反抗心理,处事较霸道,容易与人冲突,会羊、铃、白虎,为黑社会道上混混,可能日后为黑社会大老千,老运死于非命,有生年官符或加流羊,主刑讼是非,牢狱,血光之灾。会吉星,自我激发力强,办事有魄力,处事富有决断力,必然有特殊技术在身,一生中有横发机会,成与败往往来得很突然,多得贵人相助,能白手创业,做任何事皆属独创。女命,旺地,少女时代就很有表现,外向,豪放,高傲,性格独立,喜欢照顾别人,婚后大多仍在外工作,能掌握实际的权柄,财权服众,志过丈夫,加权、禄旺夫益子。落陷,加杀星早年多奔波忙碌,身体易受伤害,主不利六亲,夫妻感情淡薄,婚烟不佳,多有生产不顺利,剖腹产,保胎,难产,流产等情形发生。从事行业,军警界,司法,管制工作,运动员,司机,建筑业,重工业,工程营造业,外科医生,屠宰业,丧葬业,农场,打字,手工艺,雕刻,裁缝,理发,地理,风水师。

破军星

神话中代表纣王。属癸水,北斗第七星,化气为耗,主祸福,司夫妻、子女、奴仆六亲之宿,为紫微帝座的殿前大将,乃不利六亲之宿,亦以孤论。

长相高矮不一,略胖,行坐腰斜,圆长脸形,面色青黑或青黄,有口吃现象。陷地,加杀身体有灾伤,麻面、破相,脸面留疤痕。男命,正直勇敢,忠厚善良,较不注重外表,喜怒哀乐形于外,稳定力不够,是情绪化的人,叛逆心很强,有开创能力,具有艺术气质,凡事力求完美,有创意,有时会为了追求新事物而除旧布新,另谋新机,在团体中有领导地位,对自己的理想目标可凭自己的恒心及毅力完成,事业可达到颠峰,若为军警,则有所作为,冲锋陷阵,能掌权。入庙,事业上有好的变动,甚至一夜成名,尤其从事特殊行业者,有特殊技艺,如专利发明人,别人想不到的,可以别出心裁,对任何事皆抱怀疑的态度,有傲气,喜欢新鲜、奇特事物,少小时喜欢把玩具拆开来研究,容易受环境影响而改变初衷,具有宗教信仰,对哲学、五术十分有兴趣,且会专心研究。天府守命,紫、破在身宫,会昌、曲加魁、钺,主声誉昭彰,职位崇显,领导新潮流,事业很有成就,喜会禄存或化禄,一生可以平稳发展,知错就改,成为大老板,与文曲同将尝尽人间辛酸,与文昌同一生贫士。陷地,加杀,不利祖上,离乡背井,异地发展吉,一生劳碌奔波,有投机冒险的精神,富有心机,性急,缺乏耐心,每为自己打算,说话多不实在,性格不合群,财务起伏,常有破耗之事,会空、劫,必然大破无疑,如不破财亦主破身,尤其卯、酉、亥会截、空很严重,破坏性报复性大,自私自利,好赌成性,横破。女命,聪明智慧,自尊心较强,心地善良,能力强,喜欢作出奋斗,有女中丈夫气魄。陷地,加杀,女命好虚荣,注重外表,浪费,不聚财,敢说敢为,感情生活很不平稳,婚姻以晚婚为佳,婚前同居,未婚先孕,或会流产。从事行业,军警界,军工业,石材,砖瓦业,玉石雕刻,香烛店,建筑,路桥,装修,先破坏后建设的工作,交通事业,远洋运输,渔业,博禽,捕猎,批发市场,堆货场,杂货店,货柜车,治安工作,侦缉工作,导演,主持人。

文昌

神话中为周武王的女将婵玉。属庚金,为中天斗助星,化气为文魁,主科甲。

主人仪表端正,优闲儒雅,清秀,魁梧,博闻强记,机变异常,一举成名,有文艺细胞,口齿伶俐。少年劳碌,中年后渐入佳境。会阳梁禄存<阳梁昌禄格>主有才华,无论在政界、财经界都会一帆风顺,福寿双全,如三合方见阳梁禄存亦可有的作为,只是力量会降低一点而已。大小限流年逢到入庙的文昌星,会增加吉星的吉祥度,如是凶星,入庙的文昌亦可降低或化解其可能造成的灾难。文昌如果落陷,则有才华也施展不出来,等于没有才华,或者是外表文质彬彬,肚子里空空如也。最怕逢化忌星,会有文书证件诉讼事发生。生年干文昌化忌坐命、身宫,买股票者赔时多,赚时少。学生逢文昌化忌,大小限流年,应注意学业或失学。文昌不宜与廉贞羊火同宫,尤其女命,昌曲加会,女命贵人,好色,受宠,见羊火铃忌落陷,若不为娼妓则夭折。文昌坐身命的人,城府较深,与人相处比较不容易说真心话,擅长语言技巧,常会欺瞒众人,属演技派的,适合演艺人员,对绘画书法乐器等艺术尤其爱好。文昌化科,主在文艺方面有发展,读书时期,学业成绩好,在较是模范生,有艺术细胞。

从事行业,文书,毛笔,礼品,可以通过嘴交涉的工作,学术,广告,企划,记者,图书,律师,代表。文昌在午戍寅宫,一生孤独,生活贫苦,羊陀同在,是短命之相。禄存魁钺左右同进,是命运平凡的人。文昌在子丑卯辰己未申酉亥宫<申宫最强>代表庙,很年轻就能出人头地,羊陀同在,只是享有荣誉,都没有实利,禄存魁钺左右同进,可以爬到很高的地位,文昌坐命、官禄宫,宫干如为辛,使文昌化忌入命、官,则此人虽然聪明,但不通情理,固执的人往往不知道自己固执,因此易有口舌是非,得罪人。

文昌大小限流年遇,个人的才艺当会受到大家的肯定,参加考试可金榜题名,学习技术或其它事物会有好的效果。若落陷,则应注意文书上的问题,如证券、契约、支票等,以免引起法律纠纷。

文曲

神话中为姜子牙的女将龙吉。属癸水,北斗第四星,化气为舌辩,主科甲。

主人有文艺方面的才华,或者爱好文学及艺术,带有桃花,若女命逢之,再加巨门同宫,自甘堕落,水性杨花。容貌堂堂,志操坚定,福力厚,可说是发达昂扬之命。如文曲在巳酉丑之宫,甲年生的人,是大贵之命,与贪狼火星同宫,或者三方合照时,可以做大官。逢到武曲廉贞羊破军七杀贪狼居陷地时,会短命。与天同天梁武曲在旺宫会集时,表示很聪明,对事物果断,逢羊陀火铃冲破时,适宜从事宗教工作。居旺时,在暗处有痣,在陷宫时,有斑痕发生。文曲星守命垣,逢到火星、化忌或者有三方恶曜会集时,虽然是善变,但命运不佳,假如从事宗教工作可化为贵命。文曲与文昌同宫,或对照,可充分发展其才艺,若再逢武曲同宫,主博学多能。不过要兼顾到父母宫<文书宫>的好坏,配合判断,以免差误。文曲与太阴合照或同宫,可做算命仙。文昌、文曲最适合在丑或未二个宫位,若无凶星冲破,为有名有势的大官,或常侍奉总统左右。若命坐巳宫,昌曲同临之福德宫,或命坐亥宫,昌曲同临丑之福德,如命宫的主星入庙,而无凶星冲破,富贵双全,并且一生多机遇。如果命宫的主星落陷,或被凶星冲破,虽为破格,但仍较享受。昌曲落陷,又逢凶星来冲,发也是虚发,浪得虚名而已,不但对文艺方面没有兴趣,也难以发挥文昌、文曲星的特性,情感生活多波折,困扰多多,常常失掉一些大好的机会。文曲星化科,主在文艺方面有发展,读书时名列前茅。不过应注意的是略带桃花,小心感情波折。化忌,除了应注意文书上的纠纷外,也不可赌博,避免与人争执,不给他人作保,驾车要守规矩,以免被开罚单。

从事行业,代书,文具,与口才有关的工作,律师,代表,算命,广告,记者,摄影,图书,饮食业。凡辛年生人,或命、财宫有辛或己,使昌曲化忌之人,必主求学过程不顺,不能一路不间断地完成学业,纵为大文豪,也不能成名。文曲旺宫,闻一知十。女命不宜,水性杨花,忌入土宫,喜禄存来化,能庙旺,主清秀聪明而贵。流年昌曲,为科名,科甲,大小限逢之,三合拱照,太阳又照流年禄,小限太岁逢魁钺左右台座日月科权禄马三方拱照,决然高中无疑,然非此数星俱全,方为大吉,但以流年科甲为主,如命限值之,其余吉曜,若得二三拱照,亦必高中,但二星在巳酉得地,不富即贵,只是不能耐久,科星居陷地,灯火辛勤,昌曲在凶乡,林泉冷淡,禄文拱命,贵且贤。

文曲大小限流年遇之,个人的才艺当会受到大家的肯定,参加考试,可金榜题名,学习技术或其它事物,会有好的效果。若落陷,则应注意文书上的问题,如证券、契约、支票等,以免引起法律纠纷。

左辅

属戊土,北斗第一助星,化气为助力,主行善令。不喜入夫妻宫及子女宫。

主人形貌敦厚,慷慨风流,与紫府禄权武贪三合冲照,主文武大贵。逢府相机昌贪武会更右弼同恒,富贵不小,财官双美。若见羊陀火忌,是中格之命。旺宫有暗痣、斑痕。如陷地,加巨杀机,下局。无论三合或对宫是否有凶星,主其人个性温和,大方有礼,有进取心,不怕任何困难挫折,都能勇敢地去面对现实。左辅独坐,无辅位之对象,虽有才华,但无人采用,又没主星为之定夺,所以显得较无主见,力量也较与吉星同处时为弱。左辅星逢破军廉贞巨门等凶星,更助长其凶厄,童年多灾,一生口舌是非,诉讼等事不断,因为它是助星,逢凶星就助其凶。左辅除喜紫府外,还喜阳阴同宫,最不喜落夫妻宫,尤其夫妻宫在四马之地,再逢左辅,感情定多波折,甚至有离婚之忧,不可不慎。左辅化科,主功名,有上进,有贵人帮忙,名利双收,又主风情,所以注意感情波折,单星守身命也主孤。

左辅入大限流年,可由副业增加收入,因左辅星与感情有关,所以也有与异性交往的机会,事业或工作都会得到朋友的帮助而顺利推展。

右弼

属癸水,北斗第二助星,化气为助力,主司制令。

主文墨精通,紫府同垣,财官双美,文武双全。羊陀冲破,下局断之。女命贤良有志,纵杀冲破不为贱,僧道清闲。右弼为水,略带桃花,如落在夫妻宫,会导致婚姻不和谐,甚至离异。左辅、右弼二星亦不适合在子女宫,会对感情发生不良影响。左辅、右弼均能辅佐入庙的吉星,但若独坐而逢火羊或廉贞巨门破军等落陷时,则反助其凶,是最伤脑筋的组合,右弼星的吉祥度不如左辅星,格调较左辅星为低。女命温文儒雅,有帮夫运,勤俭持家。在丑未宫会与左辅同宫,若巧逢紫微同宫,当可发挥其强而有力的辅佐力量,紫微得其辅佐,任其呼风唤雨,号令众生,随心所欲,极尽帝王之威风。与天府或其它入庙的吉星同宫,亦可极尽辅佐之能事,将一切美好的,提升至项端。如不遇主星,而只有左辅、右弼同宫,傍惶无依,发与虚花。如二星在前后夹命亦吉,对命宫星曜的帮助,无与伦比,可使本来不好的格局转佳,而有所表现,可使本来入庙的吉星,如虎添翼,飞黄腾达,右弼化科,主功名,有上进心,主善思考,善策划,可得提拨而独取名誉地位。若同宫之主星落陷,则没有实质帮助。因此二星是助星。有暗痣、斑痕,伤残带疾<羊陀忌火冲合者>。

右弼入大小限流年,可由副业增加收入,也有与异性交往的机会,事业或工作都会得到朋友的帮忙而顺利推展。

禄存

又名天禄星,属己土,北斗第三星,司爵贵,寿星。化气为富贵,有解厄、制化之功,十二宫皆吉,是一颗吉上加吉、逢凶解凶的福星。

禄存是北斗的贵星,自尊心强,正直而且慈悲,有临机应变的能力,好学,文人能扬名,在各宫中都能降福消灾,虽然与祖父分离,但父母双全,.禄存与紫府相同梁阳阴武曲同宫则喜,性格意志都很坚强,做事有成,衣禄丰足,对家族也有光辉。禄存是财帛之神,守身宫命垣时,财缘厚,不能逢到火星铃星地劫天空刑冲时,就是下格之命,没有福气。与天机地劫天空化忌相会时,若为僧道可得清闲。禄存生命或入三合均主一生不缺钱用,需要的时侯总会适时获得钱财,得以解困,文人遇此星,可助其增加声名,出人头地,武人遇此星,常会有横财,做官的人遇此星,官运亨通,财源滚滚,如果禄存再逢化禄星,真是如虎添翼,堆金积玉,超级富翁,必为工商界之大亨,远近闻名,并受到大家的敬仰。如无主星,前后夹羊陀不吉。

第四篇、诸偏曜详述

天魁

属丙火,司科之星,天魁是南斗第一助星,又称天乙贵人,主科甲之星,白天生人贵,命、身有此星,一辈子都有贵人帮助,即是遇到困难也一定会有贵人帮助解决,而这些贵人的地位,往往是社会上被尊重的人,可以说是自己意想不到的事,不管遇到多大困难,几乎都可迎刃而解,若再遇紫微天府太阳太阴文昌文曲左辅右弼等吉星相照会,则少年得志,也可娶一位贤淑大方的美姣娘,参加政府机关考试,或一般考试,必可金榜题名,即是便逢到凶星,亦可为人师表。女命逢此星,加吉星多为贵夫人,即是遇凶星,富贵亦难免,女命多为宰相夫人。

天钺

属丁火,天铖星为南斗第二助星,又称玉堂贵人,主科甲之星,夜生人贵,由天魁星是阳贵,天钺是阴贵,故天魁白天生人主贵,天钺夜生人主贵,天钺带点桃花,所以遇到的人跟异牲有关,也较易产生感情问题,此星与天魁不同的是贵人常在暗处相助,即间接或有意无意的相助,此星与吉星同宫或会照,一生顺利,可逢凶化吉,考试顺利,工作上得主管赏识,提拔,简直是不识愁滋味。但是此星在晚年力量较弱,因天钺带桃花,若再遇红鸾天姚等同宫,多易遭感情困扰,若得吉星同宫,尚可解围,

大小限遇之,必主女子添喜生男,俊雅入学,功名有成,生女则容貌端庄,出从超群,若四十以后逢墓库,不以此断,有凶不以为灾,比星擅于写作,是知识丰富之人。

神话中代表周朝大将杨戬,司掌粗暴、残忍、刑伤,属丙火,又属庚金,北斗第一煞星,化气为刑,主刑伤,在斗司奏,在数凶危。入届后是权贵之命,羊守命宫,性格刚强,遇事果断,好争斗,有奇谋,也有奸诈,可以得到功名,而且还会夺上位之权,如逢四墓之宫,福寿双全,紫府来会,财产足。擎羊一位居闲宫,陀罗火星来冲时是凶命,又有天空地劫七杀来集时,中年丧命。太阳太阴同宫,无论男女夫妻间都有争吵,如昌曲左辅右弼来会时,有喑痣,斑痕发生。在卯酉陷宫,有灾祸,伤残及眼疾等。居寅申之宫,甲戊年生的人是孤独之命,不能守祖业,如由他姓或两家共管产业,可以免除灾难,巧於艺术可以此谋生。如与廉贞火星巨门化忌同宫,陷地时,在头部、手足等有伤残,且不善终,人缘欠佳,到处流浪,缺气忍耐,凡事虎头蛇尾,一生之中常犯刑,不然就是僧道之命。女命入庙,权贵之命,处陷地,则伤夫克子,是孤刑、破相、淫贱、多情之人,自暴自弃,不肯上进,甚或夭折,性生活不正常,感情波折多,人际关系不好。此星最怕遇天空地劫,一生困苦,否则英年早逝,火星天机巨门化忌来集,是庸怠之命,三方凶杀来集,不是短命,就是漂流之人,或遭色情之难,羊化气为刑,守身、命,性粗行暴,孤单,视亲为疏,翻恩为怨,又主血光、刑伤。入命,一生中定有一次大伤害,难以忘怀。辰戍丑未入庙,亦宜辰戌丑未生人,财官格。子午卯酉陷地,寅宫得地。

神话中代长贾夫人之子黄天化,司掌残忍、勇敢、是非。属辛金,为北斗第二煞星,化气为忌,主是非,入庙身体雄大,性刚威猛,心地高傲,自我自尊的念头强烈,不守祖业,是漂流之命,有时可发横财,但马上就破败,有始无终,座四墓即辰戌丑未之宫时就有福了。吉星来集,福气厚,阳阴化忌来会时,男女皆克,如没有正星而独守命宫时,孤独弃祖,或者入赘,从他姓,才能延续生命,而凭艺道可以谋生。进入陷宫,逢到巨门七杀时会伤妻子,背六亲,平素带疾,如入宗教之道,是好命。居于陀罗四墓之中,再与紫文昌府合照时,财禄丰,声名远扬。忌陷宫,不然会有口舌,官灾,散财,与六亲无缘,是孤独之命。遇贪狼会因酒色过度而伤身,严重者甚至丧生。如火铃,男命伤妻,女命伤夫,且主伤残疾。女命守命,逢到吉星虽然淫荡,可是容姿很好。陀罗星内心狠毒,外观虚荣,有凶杀来三方相照时,凌夫克子,使六亲不和合,夫妻骨肉分离,平生也无廉耻之心。陀入命,对任何事必追根究底,很多教授的命盘出现陀罗坐命者。女命加陀杀冲刑,子女则无。羊陀进入命宫,在未宫戍丑辰<末宫最强>,这样的人,决断力强,能成功,魁钺左右同在,财运享通,能享福德,而且非常长寿。空劫同宫,不是受困于贪苦,就是英年早逝。在巳亥申寅子午卯酉宫,多灾多难,身体较易受伤,左右同进,可能受他人或盗贼之害,而且损失很严重,空劫同宫,受贪苦的困扰,也有短寿的可能,羊陀遇恶星,为奴为仆。

神话中代表纣王之子殷郊,司掌暴躁、性烈、破坏。属丙火,南斗第一煞星,化气为杀,性刚强出众,唇齿四肢有伤,毛发生异,形容各别,诸宫不美,惟贪狼庙旺,指日立边功,为财宫格,利东南生人,不利西北及喜寅卯巳午生人,祸轻,更与羊同,襁褓灾厄,孤克下局,只宜过房,外家寄养,重拜父母方可。女命心毒,内狠外虚,凌夫克子,不守妇道,多是非,淫欲下贱。寅午戍人宜,申子辰人陷,灾吝困,巳酉丑人得地吉,亥卯末人利益吉,多发福,在宫戍寅相当於旺,能掌握大权,并能享受福德,曲昌同在靠艺能技术维生。羊陀同在,寅午容易变成残废,与禄存同进,财运亨通,魁钺左右同宫,拥有权力和财力,并为人上人。空劫同在,是虚有其表,生活艰苦,戍宫见羊陀,能积累很大财产,在子卯酉巳亥申丑未辰宫,一生起伏多变,而且有夭折的倾向,曲昌同在,靠技术维生,羊陀同在,会陀背或背脊受伤,禄存魁钺左右空劫同宫,一生都受慢性病的折磨,火铃大小限或流年遇到,事业会有波折或麻烦,但遇贪狼应解释为顺利。

神话中代表纣王之子殷洪,司掌暴躁、刚强、警吓。属丁火,南斗第二星煞,化气为杀,主性烈、性毒,形神破相,胆大出众,宜寅午戌生人,权贵,亦利东南生人及限行,福厚。西北人限行成败,虽富贵不久,入庙遇贪狼武曲镇边夷,更会紫府左右不贵即富。如陷,主幼年多灾病,夭折,破相延寿,离祖重拜父母。女命性刚,背六亲,伤夫子。遇吉丰足。

第五篇、诸杂曜简述

化禄

化禄属己土,化气为财禄,掌福德,主财禄、寿,又主缘分。可引申为流通力,显彰为钱财,可使财富具体化。守身命、官禄之位,科权相逢,必作大臣之职,小限逢之,主进财入仕之喜,大限十年,吉庆无疑。恶曜来临并羊陀火忌冲照,亦不为害。女人吉凑,作命妇。二限逢之,内外威严。杀凑平常。能得到高薪。大小限或流年逢,凡事顺利,最喜见禄存,为双禄并驰,大吉大利,守于身命,科权相逢,必为万人之上。大小限流年逢之,皆主喜庆,即使有六煞星冲照,为害亦无足轻重。女命逢吉星相聚,作事顺利,有帮夫运,必为贵人妇,如凶星合照,则命运平常。

化权

属甲木,化气为权势,权星掌判生杀之神,守身命,科禄相逢,出将入相,科权相逢,必定文章冠世,人皆钦仰,小限相逢,无有不吉,大限十年,必然得志,如逢羊陀耗使劫空,听谗贻累,官员贬谪。女人得之内外称意,可作命妇,僧道掌山林,有师号,能掌握权利,大小限或流年逢之,可拥有权力。

化科

化科属壬水,化气为声名,上界应试,主掌文墨之星,守身命,权禄相逢,宰臣之贵,如逢恶曜,亦为文章秀士,才华洋溢,为人随和,可作群英师范。女命吉拱,主贵,封赠,虽四杀冲破,亦为富贵,<与科星拱照冲同论>,虽四杀冲破也主富贵,必可享受声誉。大小限或流年逢之会获得名声。

化忌

属壬水,化气为是非,忌星为多管、多咎、嫉妒之神,又名计都星,守身命,一生不顺,什么都要管,易招是非口舌困扰,动荡不安。小限逢之,一年不足,大限十年悔吝,二限太岁交临,断断不顺,文人不耐久,武人纵有官灾口舌不妨,虽商贾技艺人,皆不顺利,如会紫府昌曲左右科权禄与忌同宫,又兼四杀共处,即发亦不聚财,功名不成就,如单逢四杀耗使劫空,主奔波,带疾,僧道流移还俗。女人一生贫夭。大小限及流年逢之,应预防意外灾害。.

天空

属丙火。乃空亡、多灾之神,是一颗晶莹剔透的星曜,具有特殊的灵感,常由静的推理与联想力,激发出动的实践能力。性重,作事虚空,不行正道,成败多端。不聚财,退祖荣昌。空多不吉,名曰断桥,有吉祸轻,遇凶则凶。太岁二限遇有正曜加吉者,平安。经云,项羽英雄,限到天空而丧国。女命单守只可以偏房,妓婢。天空入命,主有理想抱负,善思考。与红鸾同宫,无论男女,主受欢迎。与属陷的天机星同宫,空有一肚子理想,不切实际。此星虽亦为空星,惟对钱财较不构成威胁,以吉星论。命身逢天空,淡薄名利,主孤,晚婚,加华盖、孤辰、寡宿,更是晚婚,或终身不结婚。天空星特点,逢吉不吉,逢凶不凶。空劫坐命,无论男女皆主幼年坎坷,如失学、失怙,体弱多病,灾厄连连,个性方面较为独特,颇有自己的看法与人生观,不擅言词,善变,有头脑,肯思想,一生成败多端,飘泊,劳碌,不合群,与六亲无缘,与神佛有缘。但由于聪明智慧,思考力强,故而研究玄学能有独到的见解,有点神经质,没有目标,自由自在,海阔天空,天马行空,志在四方。空劫入财福线,一辈子跟钱财无缘,赚钱再多也是过路财神,但这种人生活的品质高,经常出入大饭店,交游尽多中上层人士,生活水准之高不亚于巨万富豪。喜与太阳星同宫,心胸宽大,万里无云,能自由创造。也喜与太阴星同宫,更喜与日、月同宫。天空星与任何星曜同宫,都可帮助其扩展心胸。

地劫

属丙火。乃劫杀之神,性重,作事疏狂,动静增恶,不行正道,为邪僻之事,<有吉福轻,三方四正加杀少者,末等论>。女命只可偏房、奴婢、妓妾而已。劫是劫财的意思,颇善争执,惟每因小失大,如向他人告贷,终必加付利息归还,或因而引起官非诉讼,除不利钱财之外,也不利感情。坐命者一生多损耗,得而复失,生性顽劣,喜怒无常,敢做敢为。大小限逢之必定破财。

天马

属丙火,中天斗吉星,化气为驿马,为司禄之星,主迁移,喜会禄存,为禄马交驰,怕遇空亡星,极忌截路、空亡,如命在辰戌丑未,遇寅申巳亥有天马在夫妻宫,加吉会者,富贵。加杀不美,加权禄照临,必主男为官,女封赠,天马诸宫有制化,如身命临之谓之驿马,喜禄存、紫、府、昌、曲守照、为吉。如大小二限临之,更遇禄存、紫、府、流昌必利,如与禄存同宫,为禄马交驰,又曰:<折鞭马>。紫、府同宫为<扶舆马>。刑杀同宫为<贞尸马>。火星同宫为<战马>。日月同宫为<雌雄马>。与紫杀同临为<权马>。与陀罗同宫叫<折足马>。逢空亡居绝地为<死马>。以上犯此数者,俱主灾病。流年值之以此断。

(以上均为甲级星)

天刑

属丙火,化气为孤克,主刑伤、官非、孤独。遇太阳主武贵。会昌曲吉星来凑合,则主掌镇边疆,可创建大业。天刑守身命,不为僧道,定主孤刑,不夭则贫。父母兄弟不得全,二限逢之,主出家,官事,牢狱,失败。入庙,则吉,为天喜神,外表英挺,威武不屈,独立自主,具有才干、权威,主掌兵刑。个性孤独,与常人异,与六亲无缘,喜欢算命或自行研究命理,与神佛有缘。天刑加临身命,祖业倾。天刑星独自守命,没有其他正照,三方凶星照守时,就是天涯孤独漂流之命,或是无能的僧道。假如是常人的话,则有带疾之苦<入庙在寅卯酉戌为庙地,主权威。申子辰巳午亥为平和,丑末为陷地。>个性孤独,高傲,不很合群,并非不喜交朋友,而是对朋友某些活动拒绝参加。有才干,一生多劳碌,性格刚直,脾气不好。入命会有肢体灾伤情事。会廉贞、巨门,会有官讼是非。庙地,掌刑杀大权,天哭二星皆同,到终是难逃有疾人。大小二限流年遇之,应注意法律方面的事,若宫内主星吉,则可化泪气为祥和,主星凶将会有诉讼方面的事。

天姚

属癸水,化气为破耗,主桃花、风流,守于身、命,主人性喜风流,多疑、貌美,不甘寂寞,思想早熟,感情丰富,多才多艺,注重服饰外表的妆扮,有独特的风格。居亥,有学识。大小限逢之,不用媒约,招手成婚。会恶星,破家败产,因色致刑。六合重逢,少年夭折。紫微吉星加,刚柔相济,主风骚。加红鸾,愈淫。加刑刃,主夭。喜欢异性,且嗜酒。天姚照命,多淫欲。文、姚居命,夜半出淫奔。虽是败星,入庙后变为祥瑞,可以得到贤妻,有天长地久之缘,居生旺之地,风流爱花,所谓爱花,就是色欲异性之事,不然的话就会名利顺达。女命逢天姚,有色情之难,或者能够自由恋爱结婚。天姚入命,主人眉目分明,有幽默感,人缘好,喜交际应酬,易受异性青睐,有艺术的天分,动作轻浮。入庙姿态优美,风雅,性感,有艳福,多酒食,有忌性缘。有谋略,学术方面颇有天份,谈吐优雅,外向,喜欢装饰,虚荣。陷地,生性多疑,深沉,不信任别人,旁门左道,令人摸不清楚。大小限流年遇之,与异性的感情有深入发展的情形,如主星落陷,则会因感情事而发生纠纷,因色而犯刑,主要的对象是异性,即与异性有纠纷。宜防水厄、重婚。适合多彩多姿的行业。唯欠稳定性,多不能持久。

红鸾、天喜

红鸾属癸水,娇媚讨喜,含畜羞怯,亲切可人,偏重于婚姻之喜,聪明秀丽,大小限或流年遇到红鸾星,会有喜庆事,如结婚、生子等,或者金榜题名,职位高升,并有异性缘,应注意不要因而牵涉到感情纠纷。

天喜属壬水,自视甚高,偏重于添丁之喜,遇天喜,容貌俊美,胆大主动,活泼外向,婚姻早发,人际关系会往好的方面转变,亦会有吉庆事,与红鸾星不同的是,不会有感情纠纷。二星坐身命喜欢在欢乐、美感的气氛下工作,较易从事装饰、设计、喜庆、婚甥方面的工作,并具有相关的才华。晚年逢多不利,恐有丧偶、血光之灾,入疾厄宫,逢羊、破军、杀曜,有血光之灾,为刀伤或手术之厄。

天伤、天使

天伤属壬水,乃虚耗之神,主破耗,永在奴仆宫,守临二限太岁,不问得地,只要吉众,方可获善,若无正星,又羊火巨机,必主官灾。是最凶之星,有官灾,可以使之身亡或遭横事而破家,为人常多劳苦,少吉事,即生在富豪人家,也是贫命,不然的话,就是有疾病或残废。

天使属癸水,乃传使之星,主灾祸,多审人间祸福之由,永在疾厄宫,若二限太岁临,有吉星众者祸轻,若无正星,又值巨忌羊火则官灾,丧亡横事破家。

伤使两星不论在何宫,都为凶星,与吉星同宫,能够减低一点凶气,在精神上有恶癖,盗癖等,经常移动,与他人交际也不长久,有饮食缺乏之官灾,破财相犯之苦,与生命关系非常紧密。子午未宫天伤祸紧,丑酉戌宫天使祸紧,余宫皆祸紧。尢其寅宫甲年,巳宫丙年,申宫庚年,亥宫壬年祸紧。

天使天伤入限吉凶

天耗守限号天伤,夫子在陈也绝粮,天使限临人共忌,石崇豪富破家亡。

天哭、天虚

天哭,属庚金,化气主刑克,忧伤,与巨门同度,主是非,守于命宫,一生哭哭啼啼的事特别多,幼年特别爱哭,经常一脸烦闷忧郁的样子,个性孤僻,不合群,思想灰色,悲观消极,受打击时容易厌世。女命,幻想多,感情冲动,自寻烦恼,尤以廉破在卯酉合地劫,感情不顺时,会想自杀。

天虚,属己土,化气主空亡,为虚耗之星,与破军同会,增大其力量,天虚入命,容貌孤寒,好吹嘘,好欺瞒,阳奉阴违,华而不实,一生多阻碍,常怨天尤人,六亲无靠,一生在外漂泊,天虚在福德宫同论。加禄存、化禄,丰衣足食,加天刑、羊刃,刑伤不利。

哭虚夹大限,或分守大限流年小限,定主破败,孝服等事。哭虚入夫妻,主夫妻间经常会不和顺,入子女,幼儿请别人带,在财帛,主破耗,在疾厄,身体不健康,有逢大限入疾厄,定然破耗不安宁,在迁移,少小离家,在官禄,华而不实,天虚尤验,在福德,劳碌,在父母加煞,主父母早丧,或本身破相。

哭虚合论

哭虚为恶曜,临命最非常,加临父母内,破荡卖田庄,若教身命陷,穷独带刑伤,六亲多不足,烦恼过时光,东谋西不就,心事惚忙忙,丑卯申宫吉,遇禄存化禄星反而声名显扬,二限若逢之,多有哭丧断肠之事临头。

台辅、封诰

台辅,属戊土,司台阁,此星是一颗锦上添花的星,能配合主星的成就,增加声望与荣誉,有辅助的性质,主星有力量时,遇台辅星更生辉,上班族颇顺利于升迁从商者亦视为吉利,台辅入命,其人眉目清秀,意志星强,富决断力,为人正直,有文笔才能,有社会地位。看起来有智慧,事实上其智慧能力出众。

封诰,属己土,司封章,以今之用语,就是记功、嘉奖、稿赏等,入命有社会地位,喜逢右弼星,为人稳重,踏实,智慧,精明,达练,世故,爱好艺术,求好心切,有责任心、荣誉感,易得贵人庇荫,得到认同,有良好的声誉,获得社会极高评价。

三台、八座

三台八座,二星乃紫神之气,为辅佐紫微帝星的双星,主北斗之权。三台属戊土,为太阳的部从,主贵,严肃耿直,心直口快,光明磊落,好交际,嫉恶如仇,有人缘,减轻辛勤波折,可中和煞星的冲击,产生平衡的作用。八座属己土,为太阴的部从,主科甲,温良恭俭,喜助人,稳健,喜怒不形于色,热爱宗教信仰,明朗洁净,心思细密,可调节人生和诸欢乐,努力向上。二星诸宫皆无落陷。皆为动星,于身命,早年离家,限运逢,多出国机会。双星三合会本命,倘又遇日月,可增日月之光,日偏向主名,月偏向主财。同坐命宫或三合会见命宫,有社会地位,少年逢遇,考试功名顺遂,受人肯定,利于升迁、公职。分守或单守命宫则无力,主孤独,但无刑克。

龙池、凤阁

龙池风阁,龙池属壬水,风阁属戊土,均主福贵。二星乃天上德管文明之宿,金星之余,主文章科甲。得地,凡在人身命中,为人清秀伶俐,雅重温良。男命逢之,主攀龙附风,功名显达,财禄丰厚,聪明伶俐,乐观爽朗,自视高,气复沉稳,有饮食之乐。女命逢之,相貌出众,多智多慧,端庄高贵,心志坚定,清白自守,淫欲不足以动其心。龙池凤阁双星以同宫、夹宫、三合会照为美,可锦上添花,转危为安,受人肯定,单独分守则以平常论,惟亦主福。若会照府相星则更吉,节节高升,安逸享福,若会照昌曲化科则主才思敏捷,头脑聪慧,成绩优异,考运佳,常获奖赏。早年限逢在本宫或三合宫,利于读书考试,中年则利于升迁、交际。在弱宫,福轻,在旺宫,福重。

大耗

主耗财,也会耗长上,其性格浮华,轻财,幻想多,六亲缘薄,大限逢大耗,落入父母,主父母不吉,大耗合吉多,主进财多于支出,好客,慷慨,度量大,不分好坏,不辨是非,皆大欢喜,大耗会恶煞,或同宫,且正星落陷,主此人寒酸刻薄,贪欲等下流之辈。

阴煞 在宗教为鬼,在数主犯小人,为潜伏的小人,只居子寅辰午申戌六阳宫。阴煞星入命身宫主多猜疑、嫉妒,有害人的阴谋,喜拔弄是非,一生容易招忌,加遇羊陀星,心性阴狠毒辣,喜暗地里做坏事。喜遇地空、地劫、截空、旬空等空亡星将它冲散。当人们得意、欢乐、自大时,就会骄狂、松懈,有了满足之心,使人生停顿。若有阴煞星冲击,会使人警惕小心,戒慎恐惧,或许反而可激励自己,减少灾祸。

解神 主逢凶化吉,消灾解厄,遇难成祥。但对七杀、破军、贪狼、羊陀火铃化忌等凶星,仅能减轻其凶,不甚有力。福至心灵,具有特殊的心电感应力,常在凶险未发生前,就心有感应,避开了凶险,而逃过一劫。在工作中有烦恼时,解神星也能自己解决,而将挫折转化为正面的力量。

恩光 属丙火,主贵人助、掌殊恩,为天魁星的辅佐星,喜坐命官禄宫,利于考试、声名,处事谨慎,乐观豁达,好学,好施舍,爱面子,重感情。荣宠加身,充满希望、活力,也能感恩,怡然自得,能彰显才华,受人钦仰。

天贵 属戊土,主贵人助、官爵贵显,为天钺星的辅佐星,多得恩宠、提拔、重视,一路平步青云。诚实稳重,重诺守信,自信心强,略嫌自负。

天才 属阴木,主才能,在身命财官福等宫皆为有力,可展长才。天才星在身命,聪明机智,多才多艺,有正义感,多情,热心公益。宜从事具有启发、变化及需要筹划的工作。如加会六吉星,有才名,若会庙旺天机星,更主智商高,反应快,长于分析、推理,能洞烛机先,具有直觉和灵动的本能,才艺自通,如会机梁主长寿,且智慧高,加遇天寿星更为灵验,遇凶星冲破,易有怀才不遇之叹。

天寿 属戊土,主长寿,喜入命身福德宫,或与寿星天粱星同宫,更主长寿。天寿星在酉戌亥宫为入庙,更为吉祥。天寿星入身命的人,忠实温厚,勤勉稳健,谦恭有礼,任劳任怨,行事谨慎。大小限、流年逢之,凡事吉利。与世无争,不愿多管闲事,可持续耐久,能稳定坚持,可减轻人生的困厄或波折。

天福 属戊土,主爵禄福厚,守于身命,寿高且贵,乐观性急,乐于助人,好管闲事,知足常乐,得事顺利。男子早婚,早得子,女人貌美端庄。恶星不临,多财多宝。寅申巳卯宫最好,父母兄弟双全,夫妻白头到老,更主天财帑藏,富贵声扬,十二宫中无不吉美。与天寿星同宫,福寿双全。与天同星同坐福德宫,福寿绵长。大小二限逢之,贵人面君,仕者升官,庶人进业。常牺牲小我,放弃享乐,与人同甘共苦,为目标而牺牲,无怨无悔,对工作要求不多,能轻松面对工作。

天官 属戊土,主显达官贵,守于身命官等宫,主贵显,大小二限逢之,官吏主有升迁之喜,常人也主发福。天官星入身命的人,聪明爽直,清心寡欲,容忍谦让,淡泊名利,稳重,凡事均按部就班,有管理能力,有原则,有目标,与人为善,自命清高。顺其自然,安贫乐道,不喜强求,乐天知命,有敬业精神,中晚年后,常退隐于山林,自得其乐,有如闲云野鹤般惬意。

天巫 主升迁,与天马星一样只行寅申巳亥四马之地,有加强天马星动力的功能,为吉星,逢吉则更吉,不会吉星则无力,会煞星则无用,本身并无抵抗凶煞的能力。肯费心企划,工作细心认真,常能提升自己,超超过去,获得升迁,只要努力,就有收获。

天月 主疾病,为凶星,与凶煞星同宫,更主疾病长期缠身。消极忧虑,随波逐流,能够知福惜福,常有灵感,对医药、身体保健、运动多有兴趣。

华盖 属甲木,。主孤高有威仪,与人相处常和而不亲、亲而不腻,自尊心强,直言又爱出风头,略有自恋的倾向,表面上冷漠而不苟言笑,即使身在红尘中,也能处污泥而不染。尤其是机月同梁格的人,若与华盖星同宫,更让人误以为是高不可攀。也称小文昌星,与文、科之星相会,文笔好,有特殊才艺,遇日、月,才名皆著,遇煞星,则以巧艺安身。坐命身,主中晚年孤独,对现实缺乏热诚,与神佛有缘,喜宗教、艺术与玄学。华盖星入财帛、官禄宫,办公场所宜供奉神佛,可得庇佑,若入田宅宫,家中宜供奉神明,限行逢遇,亦作此论。

孤辰 属阳火,主孤独,为阳孤,忌入命身福父等宫,喜诸吉化解,忌诸凶,加遇机梁武相星,则更孤僻,男命忌孤辰星。个性消极固执,不近人情,孤独自主,见解卓越,思想超脱,一生多漂泊,六亲无依,喜欢单独工作,独自写作、绘画、创作,研究学问、技术。不依赖他人,有脱俗出尘的人生观,能自力更生,常孤芳自赏,有宗教缘,喜欢独处,常淡泊名利。

寡宿 属阴火,主孤寡,为阴孤,忌入命身妻福等宫,喜诸吉化解,忌诸凶,加遇机粱武羊空亡星,则更加孤独,女命忌寡宿星。清心寡欲,处世消极悲观,人际关系较封闭,凡事易起疑虑,不愿伤害他人,也畏惧受到打击,感情较脆弱,易有宗教缘。自以为是,内心犹豫彷徨,神经质,孤独不合群,多不近情理,能逆来顺受,六亲无依,多漂泊。

咸池 属癸水,又名败神,主桃花、邪淫。风流好色,好虚荣,喜游荡,易与异性接近,见异思迁,注重情欲,吃喝嫖赌皆有兴趣,却无判断及自主能力,往往会身不由己,在感情方面软弱无助,事后追悔,而有浮生若梦之感。但多能以快乐的心情工作,自己常打扮的整洁美观,与同仁交往亲善,工作效率也因而提升。财帛宫坐咸池星,怕煞忌冲破,易因酒色赌而破财,贪狼星会咸池星,一生必有桃色、外遇,迁移宫坐咸池星,忌泛舟渡船,疾厄宫遇咸池星,易患便血、酒色、杂痨等疾病。喜与太阳、禄存、天府等厚重之星同宫,可除其恶,男命咸池、禄存星同坐命,可同女性支助而成就,女命咸池加会六吉星,多以美色依附男人而生活。

蜚廉 属丙火,主孤克,忌入命身、父母、迁移宫。入命身,固执倔强,易心神不宁或迷糊忘事,易遭闲言闲语而困惑。有时热心,有时保守,在人际关系上往往孤独自守,与社会脱节,适宜呆板固定的工作。流年遇,注意有口舌及桃花的小人。

破碎 属丁火,主损耗不全,忌入命身、财帛、官禄、迁移、福德等宫,为人孤独不合群,欠稳重踏实,理想过高,好大喜功,轻忽大意,易犯小人,常达不到预期的效果。人生波折不顺,常常订妥计划,却临时放弃,煮熟的鸭子却突然飞了,或是理想完美,却事与愿违,半途杀出程咬金,而空欢喜一场。但若在人生中遇到困境,又欠缺变革的决心时,遇到破碎星,正好适心发挥转折的作用,转换另一个人生的战场,如此未尝不是鸿远开展的契机。

(以上为乙级星)

截空 全名为截路空亡星,属火,主空亡、诸空。阳年空阳,阴年空阴,为正截空。忌入身命财田迁,喜入疾厄。命限逢此星,意志消沉,万事宜保守,以退为进,以静为宝,宜信奉宗教,研习命理。惟金空则鸣,火空则发,二限逢之,反为福论,若水空则泛,木空则折,土空则陷,二限逢之,则为灾祸。禄存星落空亡,发也虚花,天马星落空亡,终身奔走,徒劳无功。入身命,前途多艰,每多反复,纵有盛况,宜防遽然下坠,入财帛,钱财易突遭劫或大破耗,入迁移,忌远行、迁动,入田宅,家居附近有河道、中断的道路、阡陌、炉台、残垣。入疾厄,可将灾病空掉,但也主奔波劳碌,或郁闷,而导致肝旺、肺疾、杂痨等症。限行遇截空,反复不已,没什么大进展,纵有佳境,多为昙花一现,中途多为之所截而空。

旬空 全名为旬中空亡星,在阳宫为空,在阴宫为亡,主诸空。忌入身命财田,喜入疾厄。入命身主人淡泊名利,一生中成败反复,飘荡难安,重视精神生活,喜欢宗教信仰、哲学、命理学。入疾厄,可将灾病空掉,但也主犹豫、奔波、心郁气结。

生年博士十二星(丙级星)

博士 属水主聪明、才能、权贵、高寿,诸宫皆为福,尤喜入命身。

力士 属火主权势,最喜入命身,操持权柄,但忌羊、陀煞星冲破。又喜入财迁官等宫。

青龙 属水主喜气、进财、机变,喜入命身财官等宫,意气风发,权宜机变,宜武职、商界。

小耗 属火,半凶,主耗损、不聚财,忌入命身财官等宫,虽非破财,但常散耗,无法蓄积。

将军 属木,半吉,主威猛,性刚暴,喜入命、身、官等宫,宜武职,不利文职。

奏书 属金,主福禄、文书之喜,喜入命身官等宫。行运逢之,常金榜题名,升迁快速。

飞廉 属阳火,主孤克,喜入疾厄,能解疾厄,化凶为吉,忌入命身财迁官福等宫,主灾厄。

喜神 属火,主延嗣、吉庆等,喜入命身妻子财迁官等宫,主得人扶助。忌入疾厄宫。

病符 属水,主灾病,尽入命身疾福等宫,主多重病缠身。

大耗 属火,主耗败、退祖破财,最忌入命身财田等宫,其余宫位也主耗,不吉。

伏兵 属火,主口舌是非,最忌入命身财迁官田等宫。

官符 属火,主官非、诉讼、口舌,最忌入命身财迁官等宫。

五行长生十二星(丙级星)

长生 主生发,诸宫皆吉,忌落空亡。

沐浴 主桃花,诸宫不吉,喜入夫妻、喜空亡。

冠带 主喜庆,皆吉。

临官 主喜庆,均吉。

帝旺 主旺盛,均吉。

衰 主失败

病 主疾厄忌入疾厄

死 主死亡喜吉星解

墓 主敛藏喜入财官忌入身命

绝 主绝灭忌入命身子女喜入疾厄

胎 主喜庆喜临夫妻子女,忌入晚运,忌入疾厄

养 主福气均吉

流年将前星

将星 为丁级星,能化凶为吉,不忌诸凶。喜临命身宫,主武贵,运势旺盛,诸事有进。

攀鞍 为丁级星,主功名,喜临命身宫,主武显,宜文宜武,不忌诸凶,文人、学生逢吉。

岁驿 为丁级星,又名流年天马星,主迁动。喜临命身宫,主武显,宜武不宜文,不忌诸凶。

息神 为戊级星,主消沉、忌诸凶,喜诸吉化解。主意志消沉,无精打采,欠缺开创力。

华盖 为丁级星,主孤高,有出世的思想,对现实生活缺乏热诚,入命身宜僧道不宜凡俗。

劫煞 为戊级星,主盗贼,喜诸吉星化解,忌诸凶星。有如小人陷害,易招是非,多做少对。

灾煞 为戊级星,主灾患,喜诸吉星化解,忌诸凶星。易发生意外事故,钱财被诈骗。

天煞 为戊级星,主克父、克夫,喜逢吉星,可解其凶兆,忌入命身父母、夫妻等。

指背 为戊级星,主诽谤,忌入命身宫。逢本星者,若无吉星化解,易遭人背后非议、中伤。

咸池 为戊级星,主桃花,入命身财福等宫,多好色。较注重情欲,爱慕虚荣,见异思迁。

月煞 为戊级星,主克母、克妻,忌入命身父母夫妻等宫,喜逢吉星,可解其凶兆。

亡神 为戊级星,主耗败。多灾,诸事不顺,易失财、破产、诉讼。

流年岁前星

岁建 属火,为丁级星,主当年休咎,忌与命宫在对宫相冲。烦恼,纠缠事多。

晦气 为戊级星,主凶灾,诸事不顺,精神消沉,易生意外,居丑未宫灾害较轻。

丧门 属木,为戊级星,主丧亡、孝服、妨妻、虚惊,喜诸吉化解。居子午宫灾轻。

贯索 为戊级星,主狱灾,易与人冲突,或生诉讼之事。居寅申宫灾轻。

官符 属火,为戊级星,主刑讼、官非,尤忌与巨、羊、天刑、廉、化忌同宫,丑未宫灾轻。

小耗 属火,为戊级星,主小失,支出增加或浪费。居寅午戌申子辰灾轻。

大耗 属火,为戊级星,主大败,破财大。居寅午戌申子辰灾轻。

龙德 为丁级星,主贵人,逢凶化吉,转运,旺盛,发展。

吊客 属火,为戊级星,主孝服、妨妻、虚惊。居辰戌宫灾轻。

病符 为戊级星,主疾病,忌入福德、疾厄宫。

白虎 属金,为戊级星,主刑伤、凶,易遭意外灾厄,伤害,破败,损财。居卯酉宫灾轻。

天德 为丁级星,主逢凶化吉,不忌诸凶,能辟煞,为强有力的守护神,纵遇困厄,也有救。

大限 主十年休咎以本宫星曜为主

小限、流年主当年休咎

斗君 主以其断当月吉凶

五神 天伤、天使、奏书、官符、将军,此五神与命身大运小运流年等合致集合而且凶杀聚集时,灾祸最多。

40、流年三杀星 奏书、将军、直符。

第六篇、 紫微斗数命盘排法

1、 准备工作:

万年历、命盘纸、农历出生年月日时生辰、分清男女性别。万年历以天文台监制、正规出版社出版的为好。

命盘纸格式如下:

注意:紫微斗数生年以春节为基准。生月以实际农历为准,不需看节气,润月以下个月计算。生日为农历数。生时23至1时为子时,不分早晚子时。均以北京时间为准。

2、 安命宫与身宫:

用歌诀,寅宫起正月、顺数生月宫,逆生时为命,顺生时是身。

3、 布十二宫名:

(用北派紫微斗数法)

(1)命宫 (2)兄弟宫 (3)夫妻宫 (4)子女宫 (5)财帛宫 (6)疾厄宫 (7)迁移宫 (8)交友宫 (9)事业宫 (10)田宅宫 (11)福德宫 (12)父母宫

4、 定五行局:

用歌诀,身命既定要布局,三合对冲始有分,次将遁甲纳音数,数至本命五局明。

定五行局表如下:

5、定十二宫天干:用五虎遁月法。甲己之年起丙寅,乙庚之年起戊寅,丙辛之年起庚寅,丁壬之年起壬寅,戊癸之年起甲寅。

6、安紫微星:见下表

命宫支

命宫干

子丑午未

寅卯申酉

辰巳戌亥

甲 乙

金四局

水二局

火六局

丙 丁

水二局

火六局

土五局

戊 己

火火局

土五局

木三局

庚 辛

土五局

木三局

金四局

壬 癸

木三局

金四局

水二局

五行局

生日

水二局

木三局

金四局

土五局

火六局

初一 丑 辰 亥 午 酉

初二 寅 丑 辰 亥 午

初三 寅 寅 丑 辰 亥

初四 卯 巳 寅 丑 辰

初五 卯 寅 子 寅 丑

初六 辰 卯 巳 未 寅

初七 辰 午 寅 子 戌

初八 巳 卯 卯 巳 未

初九 巳 辰 丑 寅 子

初十 午 未 午 卯 巳

十一 午 辰 卯 申 寅

十二 未 巳 辰 丑 卯

十三 未 申 寅 午 亥

十四 申 巳 未 卯 申

十五 申 午 辰 辰 丑

十六 酉 酉 巳 酉 午

十七 酉 午 卯 寅 卯

十八 戌 未 申 未 辰

十九 戌 戌 巳 辰 子

二十 亥 未 午 巳 酉

廿一 亥 申 辰 戌 寅

廿二 子 亥 酉 卯 未

廿三 子 申 午 申 辰

廿四 丑 酉 未 巳 巳

廿五 丑 子 巳 午 丑

廿六 寅 酉 戌 亥 戌

廿七 寅 戌 未 辰 卯

廿八 卯 丑 申 酉 申

廿九 卯 戌 午 午 巳

三十 辰 亥 亥 未 午

7、安紫微星系诸星:

用歌诀,紫微天机星逆行,隔一阳武天同情,又隔二宫廉贞位,空三复见紫微亭。

8、安天府星:

用歌诀,局定生日逆布紫,对宫天府顺行流,唯有寅申同一位,其余丑卯互安星。

9、安天府星系诸星:

用歌诀,天府太阴顺贪狼,巨门天相与天梁,七杀空三破军位,隔宫

望见天府乡。

10、安时系诸星:

安文昌、文曲星歌诀,戌上起子安文昌,逆到生时是贵乡,文曲星从辰上起,顺到生时是本乡。

安天空、地劫星歌诀,亥上起子顺安劫,逆去便是天空乡。

安火星、铃星歌诀,寅午戌人,火丑铃卯,申子辰人,火寅铃戌,巳酉丑人,火卯铃戌,亥卯未人,火酉铃戌,火铃顺行,生时方停。

11、安月系诸星:

安左辅、右弼星歌诀,左辅正月起于辰,顺逢生月是贵方,右弼正月戌宫寻,逆至生月是贵乡。

安天刑、天姚星歌诀,天刑从酉起正月,顺至生月便安之,天姚丑宫起正月,顺到生月便停留。

安天马星歌诀,、寅午戌月马在申,申子辰月马在寅,巳酉丑月马在亥,亥卯未月马在巳。

12、安年干系诸星:

安禄存星歌诀,甲寅乙卯丙戊巳,丁己午兮禄所至,庚禄居申辛禄酉,壬禄在亥癸禄子。

安擎羊、陀罗星歌诀,安顿羊陀处,首先看禄存,禄前擎羊地,禄后陀罗村。

安天魁、天钺星歌诀,甲戊庚牛羊,乙己鼠猴乡,丙丁猪鸡位,壬癸兔蛇藏,六辛逢马虎,此是贵人乡。

安四化星歌诀,

甲、廉破武阳,乙、机梁紫阴,丙、同机昌廉,丁、阴同机巨,

戊、贪阴右机,己、武贪粱曲,庚、阳武阴同,辛、巨阳曲昌,

壬、梁紫左武,癸、破巨阴贪。

四化星指化禄、化权、化科、化忌四颗主管财禄、权势、科名、是非的多变化星曜。

安生年博士十二星,是以禄存星起博士,其余各星则以阳男阴女顺布,阴男阳女逆布。

博士、力士、青龙、小耗、将军、奏书、飞廉、喜神、病符、大耗、伏兵、官府。

13、安五行局长生十二星,是以五行局而定,水二局长生星在申,木三局长生星在亥,金四局长生星在巳,土五局长生星在申,火六局长生星在寅。定下长生星的宫位后,再按阳男阴女顺排,阴男阳女逆排。次序为:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。

14、安命主星歌诀,子属贪狼丑亥门,寅戌生人属禄存,卯酉属文巳未武,辰申廉宿午破军。根据命宫所在支而定。贪巨禄文廉武破。

15、安身主星歌诀,子午生人火星宿,丑未天相寅申梁,卯酉天同身主是,巳亥天机辰戌昌。根据生年支而定。

16、起大限歌诀,大限初行起命宫,十年一度换行宫,阳男阴女顺方转,阴男阳女逆行通,若问行限何岁起,五行局数为其宗。

17、起小限歌诀,小限一年一度逢,男顺女逆不相同,寅午戌人辰上起,申子辰人自戌宫,巳酉丑人未宫始,亥卯未人起丑宫。

18、安流年斗君,自流年支起正月,逆时针数至生月所落的宫位,再由此宫位起子时,顺时针数至生时支的宫位,即是流年斗君所在的宫位。

19、十二宫概要

一、 命宫:

可看出一个人的个性、长相,一生所从事行业的状况。与其他十一宫关系极为密切。

二、 兄弟宫:

看兄弟姊妹关系和合伙人的状况,看朋友里与我们最知己的至交状况,看母亲的性格,再配合四化便可断母亲的个性及长相与处世为人。

三、 夫妻宫:

看配偶的相貌及体型与从事的工作或感情如何,其是否浪漫有情调,婚姻生活是否美满或离异,再配合兄弟宫来看婚姻好否,因兄弟是感情的桥梁。

四、 子女宫:

看子女俸养的情形及性生活的能力(女命则由田宅宫看性生活),看才华与智慧才能(如本人从事艺术、加工之类的工作,更要看子女宫),在活盘时,可看合伙的生意。

五、 财帛宫:

看财之运用,是否富有,还要看田宅与福德,如福德宫不好而财帛宫好,赚钱很辛苦。如财帛宫化禄而福德宫化忌则财无来源,赚钱必异常辛苦。如福德宫好而财帛宫破,赚钱很容易,但赚的钱留不住。另外,一个人的衣服是否讲究,也看财帛宫。如财帛宫化科穿着很讲究,很注重外表,但注重外表,不一定很有钱,必要再查田宅宫,要田宅宫与福德宫好才有钱。

六、 疾厄宫:

看人的一身最弱的器官,可能发生什么病痛。同时还要看福德宫。疾指内伤,厄指外来的伤害或破坏。如疾厄宫破,田宅宫也破,或者疾厄宫破至事业宫,则做事业被人倒掉,可由四化追踪看出。疾厄宫化至奴仆宫可看出受朋友连累而破财,或化至子女宫,则是被不肖子所花用,或化至夫妻宫则配偶花用。

七、 迁移宫:

看出外所处的环境。若外出定要先看迁移宫,再看财帛与事业宫。最好迁移宫有贵人星,出外有贵人帮助。此外还要看奴仆宫,若奴仆宫不好,则出外所交的朋友无助益。

八、 奴仆宫:

看属下是否得力,也可看人灾。有时每个宫都好,只奴仆宫不佳,每走到奴仆宫之限,便被人骗钱,或被属下亏空。如天机化忌在奴仆宫之年限会出现被朋友出卖的事情。

九、 官禄宫:

看社会地位和所从事的行业。学生看学业,求学阶段若事业宫有昌曲魁钺不逢破,则比较能够发挥。成年人官禄若化忌,则会频繁地更换工作。从政者官禄宫化禄、化权,均是大权在握之兆。

十、 田宅宫:

幼年时可看其家庭状况,家人是否安宁,父母是否有争吵之倾向,生活富裕与否,皆由田宅宫看出。也可看居家的环境变化及家里布置的情形,也可看邻居及迁徙,若本命宫动,田宅宫也动,则有迁移搬家的可能,或看有否购置房地产。若田宅宫化科易有购房地产的事。田宅宫又为藏财之库,是否有财须看田宅是否能容纳,否则财帛宫、福德宫再好,所赚的钱也难留下来。女人看桃花也看田宅宫,若田宅的星属动星或桃花星,且福德宫也不好,此人感情必然比较乱。即福德宫有桃花星化忌冲破者,此人感情浪漫,交友随便。田宅宫的应用很广,须仔细领悟。

十一、 福德宫:

看人一生的享受、口福,生活是否愉快。福德宫有化忌,则一生精神不愉,尤其再逢日月化忌,则一生性情不稳定。福德宫遇天同、天梁的人比较懒,若本命是天府、天相比较稳的星,此人很懒,只想享受。福德宫为动的星如日、月、忌、劫、天刑……等则属精神的折磨,或有住院的情形,天刑也主住医院挨刀。福德宫也可看人的寿命长短,年老时若疾厄宫坏或福德宫有破,则可能会死。若福德坐机、梁、贪……等较长寿的星曜,本人寿命也较长。福德宫也可看人的个性是悲观抑是乐观,或精神愉快否。

十二、父母宫:

看父母与我的缘份或情感及父母的社会背景。就业时,父母也可看上司或老板。也代表长辈,四化追踪时,若化到父母宫,可能就是应验到长辈、上司、父母。化到兄弟宫,此人与我同辈。化到夫妻宫,此人是异性或配偶。化到子女宫,此人年纪比我们小或自己子女。故父母宫不单代表父母而已,也可以看师父。幼年时可看父母事业顺利、赚钱是否,其他限里看父母也一样,由父母及四化与三方四正来观察父母的状况。

十三、身宫:

配合命宫可看出一个人的形体和外在表现。而身宫可看一个人的气质,如有府、同、梁庙入命,而身宫有好星的话,他不但身材好,而且看起来相当有气质。再配合父母宫也有府相同梁或天姚、龙池、凤阁之类,可判定此人长得相当不错。故看相貌须命身父母三宫合参。

身宫表人一生栖息之地,若有杀、破、羊陀、火铃等煞星冲破,往往会有残疾、破相等。身宫配合田宅,也可看出你出生时,或所居住的环境。身宫落人夫妻宫:对于感情的吉凶祸福感受特别深刻。入财帛宫:一生极重视金钱与财帛收入的状况。入迁移宫:一生比较动荡不宁,喜出外游荡。入事业宫:比较重视名利及事业的发展。入福德宫:较好享受,有钱花的自己身上,满足于娱乐。

20、十二宫重叠注意事项重点(指大小限时)

1、财帛宫到原命宫时,四化好,主财源顺利,否则主财务拮据。

2、兄弟宫到原命宫时,四化好,主兄弟有助,发财,否则失财。

3、田宅宫到原命宫时,四化好,主会置产、购屋,否则倾家荡产。

4、子女宫到原命宫时,四化好,主子孙孝顺,本身亦吉,否则忤逆不顺。

5、奴仆宫到原命宫时,四化好,主朋友、手下会帮忙,否则受朋友连累。

6、夫妻宫到原命宫时,四化好,主妻助发财,否则夫妻失和,闹家务纠纷。

7、疾厄宫到原命宫时,四化好,主健康长寿,否则注意本身灾病。

8、迁移宫到原命宫时,四化好,主出门吉利,否则出门意外、事故,被骗抢。

9、官禄宫到原命宫时,四化好,主事业顺利,否则丢官、罢职,是非不断。

10、福德宫到原命宫时,四化好,主享福安逸,否则主操劳,心情不佳。

11、父母宫到原命宫时,四化好,主父母及本身均好,否则不顺,劳心劳力。

以上为到原命宫到大限同论(但只有十个宫位可逢到)

21、斗数中的借盘

如看配偶长相,就看原婚姻宫,原兄弟宫则为配隅的父母宫,母亲宫看兄弟,因为父亲的婚姻宫就是母亲

如上班的老板是怎样的人,就看事业宫,其家庭妻子以事业宫为命宫看。

22、官禄宫与十二宫在流年的关系大限同论

以流年或大限官禄宫看当年或大限事业状况

以流年或大限田宅宫论同行同事事业之伙伴

以流年或大限福德宫可论关系企业

以流年或大限父母宫可论申请公司登记文书分判人力强弱

以流年或大限命宫可断资金和现金之多寡

以流年或大限兄弟宫可论事业健全或有毛病否

以流年或大限妻妾宫可论事业之门面和事业之气势如何

以流年或大限子女宫论事业之交友事所用的部下及直属人员及股东

以流年或大限财帛宫可论断事业状况和损益状况

以流年或大限疾厄宫可论断店面之选择店铺公司工厂

以流年或大限迁移宫可论断营业额之多寡

以流年或大限奴仆宫可论断货源公司事业之上司及长官

23、与四柱预测学对照

命宫、迁移宫为日主

兄弟、奴仆宫为比劫

父母、疾厄宫是印星

子女、田宅宫是食伤

财帛、福德宫是财星

婚姻、事业是官杀

24、大限小限流年

大限指十年吉凶,小限指一年之根基,太岁论一年之变化。

(1)小限三合吉,太岁不吉尚可,小限三合凶,太岁吉虽有好机会,不是不能把握,就是结局不完善。

(2)大限凶,小限、太岁均吉,主当年得意。

(4)大限吉,小限、太岁均凶,主当年凶。

(5)大限、小限吉,太岁凶尚可。

(6)大限吉、小限凶,太岁吉,主当年凶。

(7)大限凶,小限、太岁吉,主当年吉。

(8)大限、小限均凶,太岁吉尚可。

(9)大限、太岁凶,小限吉尚可过关。

(10)大限、小限、太岁均凶,当年有灾,意外倒闭。

(11)大限、小限、太岁均吉,月建不佳尚可。

(12)大限、小限、太岁均凶,流月吉难免凶。

(13)小限命宫在大限事业宫,此年要注意事业上变动,运好、限好,功成名就,运凶、限衰,事业倒闭。

(14)太岁命宫在本命财帛宫,有财星或煞星坐守,注意财务的变动,再看小限的财帛宫,如有禄存或化禄,必是财源滚滚的一年,否则见化忌、煞星,则为财务周转不灵或亏损累累。

(15)看流月,需特别留意流年之星煞。流月最忌逢流年之流煞及流年之白虎等。流月最喜会照吉星,或流禄同宫,或流年之化禄会合,无煞冲破。流月最怕羊、陀、火、铃,或流年之双忌,主遭暗算或破财。

(16)三合派用小限,河洛、奇门派不用小限。三合派重星情,用以断吉凶,三方看格局。有只用小限,不用流年,有小限、流年并用的。小限看迹象,流年断实际。

(17)如看血光之灾,先看小限有其象,且流年成局,才算条件究竟,确定会发生。又小限主精神,较抽象,故女命重小限。流年为实质的,故男命重流年。

天机会羊,或天相会羊,或出现铃、昌、陀、武的组合,表示有节灾的迹象,但同时迁移忌入子田线,或父疾线,才表示条件成立,必然会发生事故。

25、流年吉凶具体判断:

紫微 子

(1) 丙、戊壬生人悔吝、破财、灾殃。

(2) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。有贵人相助。

(3) 凶 破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。人财耗散,官灾、孝服,灾悔不宁。少年不喜行。

天同 巨门 丑

(1) 天同、丁庚生人招官非。

(2) 人散耗财、官灾、口舌、孝服,本身遭悔,减半论之。走丁运,化忌,糟透了,烦恼多,怀才不遇,操心劳力,风浪大,波折多,见火铃同宫,大限又不吉,死於外道,三合方杀星多,有火灾。

破军 寅

(1) 丙、戊生人灾悔、官非,子生人忌限太岁。

(2) 吉 去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(3) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。

天梁 太阳 卯

(1) 太阳乙、辛生人发旺。

(2) 人财兴旺、婚姻喜事重重,诸事称心。

天府 廉贞 辰

(1) 廉贞、壬、癸生人主灾悔至重。

(2) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。破财、孝服、官灾、口舌。

太阴 已

(1) 丁、壬、丙生人发财

(2) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。灾悔多端,人财损失、官灾、口舌、本身疾患、减半论之。

贪狼 午

(1) 丙、壬、癸生人破财、官灾、口舌。

(2) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。人财破败、官灾、口舌、孝服、本身灾厄可免。无多大作为。

天同 巨门 未

(1) 天同、丁 、庚生人多灾。

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。谋事可成,能创大业,名利双收。

(3) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。人财耗散、孝服、官灾、阴人小口不宁,本身灾厄难免。走丁运,化忌,糟透了、烦恼多、怀才不遇、操心劳力、风浪大、波折多

武曲 天相 申

(1) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。人财利益,喜事重重。

(2) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。人财散失、官非、孝服、本身灾病。

太阳 天梁 酉

(1) 丙、戊、己、辛生人进财吉利,甲、乙生人不宜。

(2) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。会天刑,但太阳化权或化忌,一生定有刑讼、行限运同。加羊火,一生定有刑伤(血光、开刀、火烫、惊险事)。

七杀 戌

(1) 丁、己、甲生人发财

(2) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。人财利益,作事遂心,家道兴隆。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。不喜少老运,加会空亡,恐有生命的危险或开刀住院,牢狱之灾,血光之灾,官讼是非。

天机 亥

(1) 壬生人吉美。

(2) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微丑

天机 子

(1) 乙、癸生人发福。

(2) 吉 人财两美,事事遂心。变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 破军 丑

(1) 吉 事事遂心吉财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。去旧更新。去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。有贵人相助。

(2) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。少年不喜行紫微。

天同 天梁 寅

(1) 甲、庚、丁、己生人财官双美。

(2) 吉 人财进益,作事遂心。会天马、出国、远行。

天府 卯

(1) 乙、辛生人发旺。

(2) 吉 人财兴旺,婚姻喜事重重,诸事称心,得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。

太阳 辰

(1) 甲、乙、戊、己生人灾悔。

(2) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。破财、孝服、官灾、口舌。如化忌在夫妻宫、会失恋、感情多波折。

廉负 贪狼 已

(1) 癸、丙生人口舌、灾悔。

(2) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。人财损失、官灾、口舌、本身病患,减半论之。会昌曲、小心车祸,有恋爱事发生,会天马,早年出远门。

巨门 午

(1) 吉 人财兴旺、婚姻喜事重见。为耕耘之年,会有突破性发展,注意是非。谋事可成,能创大业,名利双收。

(2) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。

天相 未

(1) 壬、乙生人发福

(2) 吉 财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。人财增益,作事如意,婚姻产育之喜。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。

天同 天梁 申

(1) 天同、甲庚生人灾祸。

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。会天马,出国远行。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。人财散失、官非、孝服、本身灾祸。

武曲 七杀 酉

(1) 武曲、庚、壬生人不宜。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。人离财散、口舌、官灾。

太阳 戌

(1) 甲生人不宜。

(2) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。

(3) 凶 做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。人财退失、孝服、官灾、本身见病,减半论之。忙碌外出工作。

廉贞 贪狼 亥

(1) 丙、壬、癸生人不宜。

(2) 凶 人财耗散、小口死亡,本身灾悔。会昌曲,小心车祸,有恋爱事发生,会天马,早年出远门。

紫微寅

破军 子

(1) 癸、庚、己人发福。

(2) 吉 去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。人财两美,事事遂心。

(3) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。

天机 丑

(1) 丙、辛生人发旺。

(2) 吉 变动良好,有转机,升迁,事事遂心,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 寅

(1) 甲、庚、丁、己生人财官双美。

(2) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财进益,作事遂心。有贵人相助。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。少年不喜行紫微。

太阳 卯

(1) 甲、乙生人财破、灾害、庚生人不宜,主灾害。

(2) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。破财、官灾、口舌,本身见悔,减半论之。如化忌在夫妻合、失恋、感情多波折。

贪狼 辰

(1) 癸、甲生人财官禄旺。壬、癸生人灾悔。

(2) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。财禄大进益,家道更兴隆,添丁进口,婚姻喜庆重重。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。

巨门 已

(1) 丙、戊、辛生人发福

(2) 吉 谋事可成,能创大业,名利双收。

(3) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。口舌、灾悔。人财损失、官灾、口舌、本身病患、减半论之。

廉贞 天相 午

(1) 廉贞,丁、己、甲、癸生人进财遂心。

(2) 吉 财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。人财兴旺,婚姻喜事重见。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,加羊“刑囚夹印”有诉讼事。

天梁 未

(1) 壬、乙生人发福。

(2) 吉 福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。

七杀 申

(1)吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。人财利益,喜事重重。

(2)凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。

天同 酉

(1) 甲、乙生人不宜。

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。

(3) 凶 作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。

武曲 戌

(1) 丁、己、甲、庚生人吉庆。壬生人不宜。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。人财利益,作事遂心,家道兴隆。

(3) 凶 困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。

太阳 亥

(1) 甲生人不宜。

(2) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。

(3) 凶 做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。花钱多。

紫微卯

太阳 子

(1)吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。

(2)凶 做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。忌、羊,人财耗散,官灾孝服。本身灾悔不宁,减半论之。

天府 丑

(1) 戊生人发旺。

(2) 吉 得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。

太阴 天机 寅

(1)吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。人财进益,作事遂心。

(2)凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。

紫微 贪狼 卯

(1) 乙、辛生人发旺。

(2) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。人财兴旺、婚姻喜事重重,诸事称心。吉财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。

巨门 辰

(1) 丙、辛生人遂意。丁、庚生人灾悔。

(2) 吉 谋事可成,能创大业,名利双收。

(3) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。破财、孝服、官灾、口舌。

天相 已

(1) 丙、戊、辛生人发福。

(2) 吉 财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。人财损失、官灾、口舌,本身病患,减半论之。

天梁 午

(1) 丁、己、甲、癸生人进财遂心。

(2) 吉 福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。人财兴旺,婚姻喜事重见。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。

七杀 廉贞 未

(1) 吉事业发展,人财增益,作事如意,婚姻产育之喜。地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。

(2) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。

天机 申

(1) 乙、戊生人灾悔,人财散失、官非、孝服、本身灾病。

(2) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

(1)丙、戊、乙、辛生人进财吉利。

天同 戌

(1) 丁、己、甲生人发财。庚生人不宜。

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。人财利益,作事遂心,家道兴隆。

(3) 凶 作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。

破军 武曲 亥

(1) 武曲 壬、丙生人不宜。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(3) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。人财耗散、小口死亡,本身灾悔。

紫微辰

武曲 天府 子

(1) 天府,丁、己、庚生人财旺遂心。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财两美,事业遂心。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。

太阴 太阳 丑

(1) 丙、戊生人发旺。甲、乙生人悔吝。

(2) 吉 事事遂心,事业发展,可得意外之财,添财进福,婚嫁添口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。忌、羊,人财耗散。官灾、口舌、孝服、本身遭悔、减半论之。

贪狼 寅

(1) 丙、戊生人招官非。子生人不喜寅、申岁限。

(2) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。陀、忌、人财破散,官非、孝服、本身见灾、减半论之。

(1) 吉 谋事可成,能创大业,名利双收。变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(2) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。人离财散、口舌、官灾。口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 天相 辰

(1) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。

(2) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。破财、孝服、官灾、口舌。

天梁 已

(1) 吉 福厚禄重,升迁,人财称意,喜事重重,事业发展,延寿,有宗教缘。

(2) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。

七杀 午

(1) 丁、已、甲、癸生人进财遂心。

(2) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。人财利益,喜事重重。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。

(1) 甲、乙生人多灾悔。

(2) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。人财耗散、孝服、官灾。阴人小口不宁,本身灾厄遭免。

廉贞 申

(1) 甲、庚、癸生人发福。丙、壬生人有灾。

(2) 吉 事业发展,人财利益,喜事重重,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。

(3) 凶 转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。

(1)羊、陀、忌,人离财散、口舌、官灾。

破军 戌

(1) 吉 去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(2) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。人财退失、孝服、官灾。本身见病,减半论之。

天同 亥

(1) 壬、癸、戊生人吉庆。

(2) 吉 事业兴旺,人财进益,喜事重重,谋事俱称心怀,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。

(3) 凶 作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。

紫微巳

天同 太阴 子

(1) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。人财两美。

(2) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。

武曲 贪狼 丑

(1) 丙、戊生人发旺。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。大限逢有出国之可能(商业性的)。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。人财耗散、官灾、口舌、孝服、本身遭悔、减半论之。

太阳 巨门 寅

(1) 甲、庚、丁、己生人财官双美。

(2) 吉 富贵名扬,人财进益,作事遂心,添财进福,结婚生子。谋事可成,能创大业,名利双收。一生都在往上爬。

(3) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。

天相 卯

(1) 乙、辛生人发旺。

(2) 吉 财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。破财、官灾、口舌、本身见悔,减半论之。

天机 天梁 辰

(1) 丁、庚、癸人财禄发旺。甲、乙、戊、己生人灾悔。

(2) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。财禄大进益,家道更兴隆,添丁进口、婚姻喜庆重重。有谋略,会吉有作为,杀凑反复成败。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 七杀 已

(1) 丙、戊、辛生人发福。

(2) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。有贵人相助,人财称意,喜事重重。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。少年不喜行紫微。

天同 太阴 午

(1) 丁、巳、甲、癸生人进财遂心。

(2) 人财破败、官灾、口舌、孝服,本身灾厄可免。常有外遇,或离职、改行或到别的场所工作,或出国(限年逢)宜旅游业、娱乐业、外务员。

武曲 贪狼 未

(1) 壬、癸生人生灾招官非横祸。

(2) 人财耗散、孝服、官灾、阴人小口不宁,本身灾厄难免。

(3) 大限逢有出国之可能(商业性)。

太阳 巨门 申

(1) 丁生人不宜。

(2) 吉 人财利益,喜事重重。

(3) 虚名虚利,不见得好。

廉贞 破军 酉

(1) 甲、庚、丙、辛生人不宜。

(2) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(3) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾,人离财散、口舌、官灾。

天机 天梁 戌

(1) 甲、乙、丁、巳生人发福。

(2) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行,人财利益,作事遂心,家道兴隆。有谋略,会吉有作为,杀凑反复成败。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

天府 亥

(1)吉 得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财,进益,喜事重重,谋事俱称心怀。

(2)凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。

紫微午

贪狼 子

(1) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(2) 凶 人财耗散、官灾,孝服、本身灾悔不宁,减半论之,会有一段桃花纠纷,因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。

天同 巨门 丑

(1) 天同丁、庚生人招官非。

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。谋事可成,能创大业,名利双收。

(3) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。人散财、官灾、口舌、孝服,本身遭悔、减半论之,走丁运、化忌、糟透了,烦恼多、怀才不遇、操心努力、风浪大,波折多、见火铃同宫、大限又不吉、死于外头,三合方杀星多、有火灾。

武曲 天同 寅

(1) 甲、庚、丁、已生人、财官双美

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。人财进益,作事遂心。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。

天梁 太阳 卯

(1) 乙、辛生人发旺

(2) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。人财兴旺、婚姻喜事重重、诸事称心。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。

七杀 辰

(1) 癸生人财官禄旺

(2) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。财禄大进益、家道更兴隆、添丁进口、婚姻喜事重重。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。不喜老少运、加气空亡,恐有生命危险,或开刀住院,牢狱之灾,血光之灾,官讼是非。

天机 巳

(1) 丁、壬、丙生人发财。

(2) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 午

(1) 丁、已、甲、癸生人,进财遂心

(2) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。人财兴旺,婚姻喜事重见,有贵人相助。

(3) 凶 破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。少年不喜紫微。

天同 巨门 未

(1)天同丁、庚生人招官非。

(2)人散财、官灾、口舌、孝服,本身遭悔、减半论之,走丁运、化忌、糟透了,烦恼多、怀才不遇、操心努力、风浪大,波折多、见火铃同宫、大限又不吉、死于外头,三合方杀星多、有火灾。

破军 申

(1) 甲、庚、癸生人发福;

(2) 吉 去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(3) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。人财散失、官非、孝服、本身灾病;

天梁 太阳 酉

(1) 太阳乙、辛生人发旺

(2) 吉 人财兴旺、婚姻喜事重重、诸事称心

天府 廉贞 戌

(1) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财利益作事遂心家道兴隆,人财进益喜气重重、谋事俱称心怀。

(2) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。

太阴 亥

(1) 戌巳生人财官双美。

(2) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。人财进益,喜气重重、谋事俱称心怀。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。

紫微未

巨门 子

(1) 乙、癸生人发福。

(2) 吉 谋事可成,能创大业,名利双收。人财两美,事事遂心。为耕耘之年,有突破性发展,注意是非。

(3) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。会杀(羊陀火铃),流年会白虎,有诉讼事发生。

天相 丑

(1) 戊生人发旺。

(2) 吉 财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。人财利益作事遂心家道兴隆,人财进益喜气重重、谋事俱称心怀。事事遂心。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。

天同 天梁 寅

(1) 甲、庚、丁、己生人、财官双美

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。人财进益,会天马,出国远行。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。凶作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。

武曲 七杀 卯

(1) 乙、辛生人发旺。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。

太阳 辰

(1) 丁、庚、癸人财禄发旺。

(2) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。财禄大进益,家道更兴隆重,添丁进口,婚姻喜庆重重。

(3) 凶 做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。忙碌外出工作。

廉贞 贪狼 巳

(1) 癸、丙生人口舌、灾悔。

(2) 人财损失、官灾、口舌、本身病患,减半论之。会昌曲、小心车祸、有恋爱事发生会天马,早年出远门。

天机 午

(1) 吉 人财兴旺,婚姻喜事重见。变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(2) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 破军 未

(1) 壬、己生人发福。

(2) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。去旧更新。去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。人财增益,作事如意,婚姻产育之喜。有贵人相助。

(3) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。少年不喜行紫微。

天同 天粱 申

(1)天同,甲、庚生人灾祸。

(2)人财散失、官非、孝服、本身灾祸。

(1) 会天马,出国远行。

天府 酉

(1) 甲、庚、壬生人不宜。

(2) 吉 得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财兴旺,作事遂心。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。

太阴 戌

(1) 丁、己生人吉庆。

(2) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。人财利益,作事遂心,家道兴隆。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。

廉贞 贪狼 亥

(1) 丙、壬、癸生人不宜。

(2) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。人财耗散,小口死亡,本身灾悔。会昌曲,小心车祸,有恋爱事发生,会天马,早年出远门。

紫微申

廉贞 天相 子

(1) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。人财两美,事事遂心。

(2) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。加羊“刑囚夹印”有诉讼事。

天梁 丑

(1) 丙、戊、辛生人发旺。

(2) 吉 福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。事事遂心。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。

七杀 寅

(1) 甲、庚、丁、己生人财官双美。

(2) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。人财进益,事事遂心。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。

天同 卯

(1) 乙、辛生人发旺。

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。人财兴旺,婚姻喜事重重,诸事称心。

(3) 凶 作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。

武曲 辰

(1) 壬、癸生人灾悔。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。

(3) 凶 困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。注意生病。

太阳 巳

(1) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。人财称意,喜事重重。

(2) 凶 做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。

破军 午

(1) 丁、己、甲癸生人进财遂心。

(2) 吉 去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。人财兴旺,婚姻喜事重见。

(3) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。

天机 未

(1) 壬、己生人发福。

(2) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 天府 申

(1) 甲、庚、癸生人发福。

(2) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。可得贵人帮助,有利于个人名利。得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财利益,喜事重见。有贵人相助。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。少年不喜门紫微。

太阴 酉

(1) 丙、戊、乙、辛生人进财吉利。

(2) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。人财兴旺,作事遂心。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。

贪狼 戌

(1) 癸生人不宜。

(2) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。人财利益,作事遂心,家道兴隆。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。无多大作为。

巨门 亥

(1) 壬、癸、戊生人吉庆。

(2) 吉 谋事可成,能创大业,名利双收。

(3) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。主耕耘之年限。

紫微 酉

天梁 子

(1) 丁、己、庚生人财旺遂心。

(2) 吉 福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。忌羊,人财耗散,官灾孝服,本身灾悔不宁,减半论之。

七杀 廉贞 丑

(1) 戊生人发旺。丁、庚生人招官非。

(2) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。事事遂心。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。

(1)人财进益,作事遂心。

(1)乙、辛生人发旺。

(2)吉 人财兴旺,婚姻喜事重重,诸事称心。

天同 辰

(1) 丁、庚生人灾悔。

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。

(3) 凶 作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。破财、孝服、官灾、口舌。

破军 武曲 巳

(1) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(2) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。人财损失,官灾、口舌、本身病患,减半论之。

太阳 午

(1) 丁、己、甲、癸生人进财遂心。

(2) 吉 人财称意,婚姻喜事重重。富贵名扬,添财进福,结婚生子。

(3) 凶 做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。

天府 未

(1) 吉 得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财增益,作事如意,婚姻产育之喜。

(2) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。

太阴 天机 申

(1) 乙、戊生人灾悔。

(2) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。人财散失、官非、孝服,本身灾病。

紫微 贪狼 酉

(1) 丙、戊、乙、辛生人进财吉利。

(2) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。

巨门 戌

(1) 丁、己、辛、癸生人发福。丁生人不宜。

(2) 吉 谋事可成,能创大业,名利双收。

(3) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。人财退失,孝服、官灾,本身见病,减半论之。

天相 亥

(1) 丁、己生人及丙、戊生人发福。

(2) 吉 财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。

紫微戌

七杀 子

(1) 癸、庚、己生人发福。

(2) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。

(1) 丙、戊生人发旺。甲、乙生人悔吝。

(2) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。事事遂心。

(3) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。忌羊,人财耗散,官灾、口舌、孝服,本身遭悔,减半论之。

廉贞 寅

(1) 丙、戊生人招灾非。子生人,不喜寅,申岁限。

(2) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。

(3) 凶 转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。

(1) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行,

谋事可成,能创大业,名利双收。

(2) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。口舌连连,交通意外,诸事多变,

不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。羊、陀、忌,人离财散,口舌,官灾。

破军 辰

(1) 吉 去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(2) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。破财、孝服、官灾、口舌。

天同 巳

(1) 吉 事业兴旺,人财遂意,喜事重重,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。

(2) 凶 作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。

天府 武曲 午

(1) 丁、己、甲、癸生人进财遂心。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财兴旺,婚姻喜事重见。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。

太阳 太阴 未

(1) 太阳,甲、乙生人多灾悔。

(2) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添丁,可遇很有魅力的异性,且往来密切。

(3) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。人财耗散,孝服、官灾、阴人小口不宁,本身灾厄遭免。

贪狼 申

(1) 癸、丙生人有灾祸。

(2) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(3) 凶 因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。

天机 巨门 酉

(1)吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行,

谋事可成,能创大业,名利双收。

(2)凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。口舌连连,交通意外,诸事多变,

不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。羊、陀、忌,人离财散,口舌,官灾。

紫微 天相 戌

(1) 壬、甲、丁、己生人进财。

(2) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。人财退失,孝服、官灾、口舌,本身见病,减半论之。

天梁 亥

(1) 壬、癸、戊生人吉庆。

(2) 吉 福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。人财进益,喜气重重,谋事俱称心怀。

(3) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。

紫微亥

天同 太阴 子

(1) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。财官双美。人财两美,事事遂心。

(2) 凶 作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。

武曲 贪狼 丑

(1) 武曲,丙、戊生人发旺。

(2) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(3) 凶 困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。武贪,人财耗散、官灾、口舌、孝服,本身遭悔,减半论之。

(4) 大限逢有出国之可能(商业性)

太阳 巨门 寅

(1) 甲、庚、丁、己生人财官双美。

(2) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。人财进益,作事遂心。早发,一生都在爬,限运逢升迁。

(3) 凶 做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。

廉贞 破军 卯

(1) 廉贞甲、丙生人横破。

(2) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。

(3) 凶 转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。破财、官灾、口舌、本身见悔,减半论之。

天机 天梁 辰

(1) 天机,丁、庚、癸人财禄发旺。甲、乙、戊生人灾悔。

(2) 吉 变动良好,有转机,有谋略,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。财禄大进益,家道更兴隆,添丁进口,婚姻喜庆重重。福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。

天府 巳

(1) 丙、戊、辛生人发福。

(2) 吉 得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财称意,喜事重重。

(3) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。

天同 太阴 午

(1) 天同,丁、己、甲、癸生人进财遂心。

(2) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。或出国(限年逢)宜旅游业、娱乐业、外务员。

(3) 凶 作事多变,改行或到别的场所工作,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。人财破败、官灾、口舌、孝服、本身灾厄可免。

武曲 贪狼 未

(1) 武曲,壬、癸生人生灾招官非横祸。

(2) 吉 太阳逢有出国之可能(商业性)。事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(3) 凶 人财耗散,孝服、官灾、阴人小口不宁,本身灾厄难免。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。

太阳 巨门 申

(1) 巨门,丁生人不宜。

(2) 吉 人财利益,喜事重重。富贵名扬,添财进福,结婚生子。谋事可成,能创大业,名利双收。

(3) 凶 做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。虚名虚利,不见得好。

天相 酉

(1) 甲、庚生人不宜。

(2) 吉 财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。

(3) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。

天机 天梁 戌

(1) 甲、乙、丁、己生人发福。

(2) 吉 变动良好,有转机,有谋略,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。人财利益,作事遂心,家道兴隆。

(3) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 七杀 亥

(1) 壬、癸、戊生人吉庆。

(2) 吉 人财进益,喜事重重,谋事俱称心怀。有贵人助。财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。

(3) 凶 破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。人财耗散,小口死亡,本身灾悔。少年不喜行紫微。

第七篇、重要观念

1、 斗数与八字原本同根同源,八字是应用出生年、月、日、时排成天干地支共八个字,再根据五行生克制化,抓出喜忌用神以推人命。而斗数是应用星辰属性及命、身宫三合、三会,天干地支强弱取舍喜忌用神。依笔者论命经验,八字与斗数取出的喜忌用神几乎一致。

2、 八字排命谱时,需查万年历,很是麻烦,而斗数却能在十秒内做掌中排盘,为何?因斗数是以农历为准,八字要看节气。

3、 职业斗数大师对格局极为重视,格局真的那么重要吗?答案并非如此,事实上格局要配合喜忌神的宫气理论法才能成立,否则会出差错。

4、 天左旋,地右旋,逆安命,顺安身,命不可知,知来者逆,身可知数,往者顺,二八易位,寅为三阳,配艮生门,人生于寅,故从寅起。

5、 天伤、天使:是黑白无常其所夹之宫,即命宫对冲的迁移宫,亦即62至75岁的大限宫,而伤使所在宫是52至62及72至85岁的大限宫,换言之52至85岁是死亡率最高的年龄,故古书称为活阎王,谓此二星限内逢之,必主凶灾,如无吉神相解,必死,太岁大限小限逢天伤天使,或伤使相夹之宫,若遇羊陀火铃化忌,巨门天机,其年必主灾病,伤亡,破财,天伤加恶曜(贪狼廉贞破军) 仲尼绝粮邓通亡。天伤丑酉戌宫,祸轻,子卯辰午未,祸紧。天使子午未宫,祸轻,丑卯辰酉戌,祸紧。甲生人忌在寅宫, 庚生人忌在申宫, 丙生人忌在巳宫, 壬生人忌在亥宫。

6、 命主身主的用法:在斗数是失传的秘诀。依照农历出生年月日时,排出命身十二宫安星后的命盘,是为天盘,另外还有地盘与人盘的起法一向被视为不传之秘,过去历代祖师皆当成绝大的秘密,仅传给自己的继承人,对外人绝不透露,地盘用于每一个时辰的前十五分钟出生者,人盘用于每一个时辰的后十五分钟出生者,其余的时间出生者用天盘,记住,钟表时间要经过节气时差和出生地经度时差的修正,才是真正的出生太阳时。

一八六四年立春后至一九二四年立春前出生者,为上元生人,以地盘为根基。

一九二四年立春后至一九八四年立春前出生者,为中元生人,以天盘为根基。

一九八四年立春后至二o四四年立春前出生者,为下元生人,以人盘为根基。

若是中元生人,天盘的性质最强,若是上元生人,即使用天盘推算,也要参考人盘各宫的星曜,如此比较才能判断天盘的星曜是否有根,地盘、人盘生天盘,或与天盘比和,是为有根,但若地盘、人盘的星曜会煞忌重重时,虽然有根,却不是好的根,另外还有祖德问题,祖德好的人,虽然生在不好的天盘时区内,但是他的人盘可能很好,得到好风水庇荫,而生的人其地盘命比天盘命为佳。

地盘,将天盘的身宫当作命宫,并以身宫的干支纳音取出五行局安星。

人盘,将天盘的福德宫当作命宫,并以福德宫的干支纳音取出五行局安星。

地盘,观察一个人的天性和先天的根源,社会上有很多高贵的绅士,可是他们有很多下流的小动作,这便是天盘命宫的星曜虽然很好,可是他先天地盘上的星曜却是不很高尚,而有很多贫穷,或者没有受过良好教育的,可是他们却有很多清高的思想,和大方的动作,这便是天盘命宫的星曜虽然多败耗的星曜,可是在地盘上他们却有很高超的星曜照会在一起,在地盘上的星曜,我们一样要注意它的入庙和落陷生旺,或死墓,来区别它们的高低。

7、 本宫与对宫:是因与果的关系,本宫与三合宫是缘会的关系,星宗哲观具有佛教的宿命论思想,什么命有什么样的夫妻、子女,什么样的际遇是天定的,斗数哲观具有理学的人本思想,什么的才能有什么样的发展,赚什么钱,做什么事,认为人力可以操持,动静争取合于自己能力所及的财富地位,提出人的存在价值,斗数认为,有些事物是人可以掌握或改变的,如:

(1) 子女宫与田宅宫互为因果,若子女宫不好,可以利用住宅祖坟的风水来补救,田宅宫与兄弟疾厄宫三合,所以风水也影响兄弟和健康祸福。

(2) 夫妻宫与官禄宫互为因果,若夫妻宫不好,解法是迟婚,古代社会以男人为主,晚婚的男人,通常是事业方面比较有成就的,官禄宫好的必具有很好的成就社会地位,或经济基础,思想也比较成熟,在选择另一半时,必然比较慎重其事,婚后为了维持身份地位,也不致轻言离婚,女命夫宫不好的,可把精神寄托在事业上,当个单身贵族,或女强人,不要把自己当作自缚在婚姻之网中的一只蛆蛹。

(3)疾厄宫与父母宫互为因果,健康是父母体质的遗传,灾厄是父母善行恶行的报应,父母宫与子女宫三合所以又会影响下一代,疾厄宫与田宅宫兄弟宫三合,如果身体不好,可以从田宅(环境卫生医院), 兄弟(朋友能分担工作,提供偏方医生治病) 等方面来进行改善。

8、 关于化忌:为多管之神,守身命一生不顺,招是非,小限逢之,一年不足,大限相遇,十年悔吝,二限并太岁交临,断然蹭蹬,文人不耐久,武人纵有官灾口舌不妨,虽商贾技艺人,皆不利。如会紫府昌曲左右科权禄与忌同宫,又兼四杀共处,即发财亦不佳,功名亦不成就,如单逢四杀耗使劫空,主奔波,带疾,僧道流移还俗,女人一生贫夭(古本说法)。化忌属水,即计都星,在七政四余星法中是四余之一,天干配壬,又名天尾,乃月轨之降交点,即阴历口,月逢之而蚀,其性恶毒,主风痨血气灾咎,行星花历,男女值年星辰, 男16 25 34 43 52 61 70 79 88 97岁,女19 28 37 46 55 64 73 82 91 岁,为计都星值年,大人不利,六畜不利,阴人主口舌是非,宜出入远行有财,在家有暗昧不明之事,以上的厄年若逢化忌,才是真的化忌年。化忌在迁移宫,表示欠出外之债,注定是做出外人的命,化忌在财帛宫,表示欠钱债,注定是为钱赌生命的命,若在夫妻宫,更应了夫妻是前世冤仇,相欠债的说法,富宗教因果报应的哲理,是一种业障。化忌并不是全然凶的,甚至还有意想不到的妙处,如男命贪狼化忌在寅宫守命,如不化忌的话,一定是个嗜好极多的人,有煞星同躔,则嫖赌饮吹可说无所不好,通常贪狼星化忌守命的人,也会有嗜好,只是这种嗜好会偏向运动方面,那就与不化忌大异其趣了,又如女命太阴化忌在亥宫守命,太阴在亥宫,月朗天门,是最旺的位置,化忌对它的影响不大,也不失为一个吉星拱照的格局。

化忌诸例:

化忌在命身宫,主一生不顺,如太阳午宫,太阴未宫,最怕化忌,日月逢计则蚀也。诸星在庙旺地,化忌不忌。水命人逢化忌,不忌,生年纳音是水者,不忌。天同在戍化忌,丁人遇吉,大小限及流年天同化忌时,丁年生人乃有贵人相助。巨门在辰化忌,辛人反佳。日月庙旺化忌为福,日月陷地化忌,大凶。诸星在陷地化忌,甚忌,廉贞在陷地化忌更忌,廉贞星在亥化忌,是为火入水乡,水命人虽忌,不为害,廉贞在巳亥宫落陷会贪狼,不纯洁,且遭官刑,但是丙年禄存到巳,天钺到亥化忌,反而利,廉贞七杀在丑未同宫,会羊陀火铃化忌,主血灾刑戮之祸。

9、田宅宫(为藏财之所) 田宅宫有羊刃,不可投资不动产。

房子向何方向才好?或向何方向去发展?

根据田宅宫星宿来决定。以出生地为基准,再用东南西北方来作选择。

有人虽住高级住宅,银行存款却是空空,古称富屋贫人。原因是田宅宫虽美,但命宫 星宿欠佳。如田宅官太阳加煞,切不可分期付款,或银行贷款买房子,会使你每期付款而头痛不已。如田宅宫天府坐守加煞,则有钱不必急于买房子,可买些黄金或存入银行较好。如田宅宫有太阴,又加昌曲,则不但有住宅办公室,且有高级别墅。田宅宫天同太阴在子地坐守的人,都住在很高级的房子,且妻贤子贵,一家融洽,快乐无比。若身宫在田宅宫,或有太阳太阴拱照田宅宫,或太阳太阴坐田宅宫,或太阴坐田宅宫,则必是富有,或有名望之人。田宅宫佳,亦代表其妻子大小均佳。一个人若福德宫、田宅宫和财帛宫星宿不佳,则福气或福泽欠佳,一生没有享受,劳碌苦命之人。田宅宫有煞的人,一定会祖产卖尽。

田宅宫星宿 方向

紫微 南北

天机 东

太阳 南

武曲 西

天同 北

廉贞 南

天府 南

太阴 北

贪狼 东

巨门 南

天相 南北

天粱 北

七杀 西

破军 北

文昌 西

文曲 北

魁钺 四方

左右 四方

禄存 四方

羊陀 四方不吉

10、迁移宫(是否适合到国外去)

天马禄存同宫(不论在何宫何地)

有太阳或太阴,均为庙旺之地,主在外吉利

太阳太阴反背,较劳碌。

有紫微天相。

有天机、或天机巨门同宫。

有天梁(加七吉尤佳,可成为大事业家)。

有廉贞七杀,在外地发财,加六煞同宫,会死于车祸。

天同太阴在子地坐迁移,加七吉,名利双收,在外有贵人,加六煞,不得志。

破军在子午辰戌才吉,其他诸地欠安。

凡下列星宿在迁移宫,主在外劳苦:

太阳、太阳反背,

天同太阴在午地,均为落陷,劳苦,若有羊同宫为马头带箭,能立功边疆。

七杀加煞,晚年孤独,

天相加煞,注意犯小人,易受骗,或失财,或感情纠纷,或金钱纠纷。

贪狼加煞,在外地有意外失财之虞。

有空劫者,主流浪他乡,不可轻易到人生地不熟的地方,会有麻烦。

11、要算命,就要算全家的命,看其六亲状况,人际关系好坏,还要参考祖上风水等等。

12、限到天机印证,限到天机心多烦,限到天机情海生波,限到天机走桃花,家事外事纷扰不宁。会有诸如孝服、失散、离别等,或者搬家、换公司、换职业、调差、变动,如天机加陀,因案坐牢。无论流年或小限遇之,注意事项如下,不做违法事,不贪污,不用支票,凡事忍让,不逞强、不争利。

13、 天相化忌印证,化忌指印无效,文书合同等无效,支票退回,盖章无效。

第八篇、实例选

例一

巨门旺 巳

疾厄 天相庙 午

廉贞平

财帛 天梁旺 未

子女 七杀庙 申

婚姻

贪狼庙 辰

迁移 乾造 某甲(时年34岁)

1916年5月4日未时生

农历四月初三日

阳男 木三局

丙辰

壬辰

辛丑

乙未 天同平 酉

兄弟

太阴陷 卯

交友 武曲庙 戌

命宫

紫微庙 寅

天府庙

事业 天机陷 丑

田宅 破军庙 子

福德 太阳陷 亥

父母

此造原为北派斗数宗师张开卷批命范例。

前略。

3—12岁,大限行命宫,幼小多灾。13—22岁,大限行父母宫,学成、婚成,遇贵提携,为少运之黄金时代。23—32岁,沉溺酒色,为少运荒唐之时。33—42岁为现行大运,三合见权禄贵,主有贵扶持,有权作事,为中运抬头之时。43—52岁,紫府偕临,步入官运正格,为中运收成之时。53—62岁,陀罗凶星入庙,而见空衰,老运无何不宜,为老运守成之时,惟61岁为一寿关,如得渡过,可为古稀以上人。

今年小限在未,本星虽吉,而流年星全凶,且丧吊息亡之神见于合方,主有远亲或近亲孝服。流年太岁在丑并大限,本方流年星虽吉,而合方流年星全凶,且斗君过疾厄宫遇流陀,主自正月起而有病魔侵袭,二月月令小耗入财宫,主小伤财。三月月令大耗入小限宫,主为是年孝服而大伤财。总言月令吉凶:一、三、五、七、十一诸月不利,余月平平。

例二

贪狼陷 乙巳

廉贞陷

右弼

天钺

福德 巨门庙 丙午

文昌

天姚 火

田宅94—103 天相平 丁未

天空

事业84—93 天梁陷 戊申

天同庙

文曲 化禄

天伤

交友74—83

太阴陷 甲辰

父母 坤造 1972年7月19日辰时

六月初九日辰时

壬 子 阳女 金四局

丁 未

辛 亥

壬 辰

七杀庙 己酉

武曲平

左辅 化科

天喜 化忌

迁移64—73

天府平 癸卯

天魁

红鸾

地劫

命宫4—13 太阳陷 庚戌

天使

疾厄54—63

壬寅

天马

天刑

兄弟14—23 紫微庙 癸丑

破军庙

化权

婚姻24—33 天机庙 壬子

子女34—43 辛亥

禄存

财帛44—53

一、综合评价

命宫坐天府,对宫武曲、七杀,三合方天相、禄存,吉星见左辅、化科、天魁,惜又见空劫和化忌诸凶星。

1天府星特征

长相中高,体形稍胖,脸方圆、椭圆,天庭饱满,面红白或黄,唇红齿白,气质高雅,形貌清秀。精明干练,具有特殊技能,擅守财,理财能力佳,个性温和善良,度量宽宏,志节操守高,善外交,慎交朋友,对朋友讲义气,乐意帮助人,喜欢社会团体活动,应酬很多,有口福,中年后衣食住行各方面皆可达到自己理想的境地,一生衣食不缺,野心不大,较保守,若身体开始发胖就表示财运到了。本命局为府相朝垣格,富贵,食禄千钟,在政界、财经界方面成就辉煌,可掌大权。六亲情深,可以与人合伙,信誉好,生意人财旺,还喜欢购置房地产,上班族主升迁,有企划的能力,能掌握重点,领导欲颇强,好享受,为达到自己的理想不惜一掷千金。缺点,主观意识强,爱面子,高傲自负,深沉,老于世故,易恼羞成怒,猜疑心重,人缘不佳,好争议,不服输,小题大作,不易采纳别人的意见。劳碌,个性孤僻,略带弧独,娇生惯养。女命有志气,聪明伶俐,个性上有主见,有魄力,喜欢掌权,注重穿着打扮,清白,气质高雅,端庄贤淑,秉性善良,孝顺,不爱做家务,只能是做几样拿手的好菜,好布置家庭,是为了好面子而摆设的,重视排场,喜欢豪华阔气。旺夫益子,虽见破亦以善论。女命是贵妇的型态。

可为巨富,执掌财帛、田宅,衣食无缺,名利双收,能号令他人,具有领导统御能力,为商业界名流,社团之领导,党政之元首,遇贵人提拔,平步青云,享有大富大贵,亦是将相之才。行为孤僻,多疑心,不合群,钱财任意耗费,不知节制,占有欲强,常大题小作,精神空虚,喜人安慰,易有桃花,颇为孤独,不愿居人于下,爱作老板,重物质享受。

从事行业,金融,税务,教育,传道,训导,政府部门,公职,高薪水阶层,房地产,建材,工程营造业,技术方面的工作,企划,后勤,医药,妇产科,护理工作,救生、救难,畜牧业,养殖,吃草的动物,加破军为猪狗四脚动物,或种植竹笋、香菇,收购买卖,南北货生意。本造可从事两个或两个以上的行业。

2七杀星特征

女命,少女时代就很有表现,外向,豪放,高傲,性格独立,喜欢照顾别人,婚后大多仍在外工作,能掌握实际的权柄,财权服众,志过丈夫,加权、禄旺夫益子。加杀星早年多奔波忙碌,身体易受伤害,主不利六亲,夫妻感情淡薄,婚烟不佳,多有生产不顺利,剖腹产,保胎,难产,流产等情形发生。

3武曲星特征

长相体格壮硕,圆瘦长形脸,面带威严,粗眉,宽额,嗓门大,有毛发痣斑之异。心直无毒,言语诚实,有度量,讲信用,重义气,精神饱满,有实践能力,做事有决策力,有坚韧不拔的毅力,遇到任何困难也不半途而废,对不顺眼的事马上会反应,对自己对他人要求很严格。有钱喜投房地产,禄马交驰,则他乡发财,能移民国外,有大成就,且财源滚滚。在政界,公家机关可任主管以上的职位。从商可大富大贵,文武皆能,志气峥嵘出众,能独当一面,做事有魄力,也利于文职,升迁运佳,有文艺修养,在文武方面皆有所成就,文人则博学多能,逢凶化吉,是上格之命。有偏财运,会横发,福寿双全,志气高昂,超乎众人之上。化科,能在金融,税务部门工作,会出人头地,一生常有余财。宜服军警之职,金融机构,财政单位或为生意人,与钞票、会计有关,但考虑长期投资不能有所成就,资金周转不灵,易被人倒债。缺点,做事容易冲动,喜怒无常,奔波劳碌,做任何事无常心,喜变动,爱面子,花费开销大,不知节俭。注意有事故。会因财容易与别人动武,内心对感情不如意,因为是孤寡之星,不利六亲,也容易破财。女命,能掌权,为贵妇人,精神活泼,性格刚强,与别人不同。为寡宿,孤独,嗓门大,坐椅不安闲,一生劳心劳力,生活很紧张,闹中取财,精明能干,做事较保守,具有男子丈夫气概,为女强人。性保守,不易追求打动其心,很忠贞,在外不受人左右,在家不受丈夫管束,大多有流产的倾向。

女命,聪明,灵巧,对人有正义感,喜欢帮助别人,待人诚恳,人际关系良好,能得到长辈厚爱,重物质享受,生活丰裕,为贤妻良母型,信仰宗教,肯为父母分忧,也是一位心地善良之女孩及有女中丈夫之志气,亦有恻隐之心,爱好打抱不平,能拔刀相助,办事能力强,做事谨慎细心。三方吉拱,出人头地,不爱管闲事,爱打扮,吃零食。夫贤子贵,家庭观念重,能为家庭牺牲一切。陷地,偏食,不与人计较,终身宁为女人,不喜强出头,一生平稳,没有野心。此命盘出现的人物有如宋代的黄庭坚、近代美国总统尼克松。

二、兄弟:

2-3人。

三、婚姻:

婚姻美满,旺夫益子,配偶事业广大,但夫妇多离少聚。

四、子女:

2—3 人,加杀,注意流产,堕胎或子女质量不高。子女灵活,聪明,必然有成就,出国远行运佳。

五、财帛:

(1)大富。

(2)多成多败,聚散无常。易受骗或被盗。

六、疾厄:

头疯晕眩,心烦意乱,神经哀弱,神经麻痹,失眠。心脏系统,记忆力退化,血管硬化,高血压,偏头痛,脑中风,多头疼的毛病。视力近视、散光或白内障,见煞眼部动手术或失明。外伤、血光之灾,脓血、疮疥。舌头苦涩,咽喉炎,口痛咽哑,急性或慢性惊风,语言潮热发狂,声音喑哑。小肠,疝气,小便淋浊。痔疮,便血,大肠燥结,下部寒冷。血气经脉不调。

七、迁移:

动中则吉,身心不安宁。

八、交友:

有卫家之奴。

九、事业:

(1)无论处何位,都宜副职,否则即遭是非攻击,也可做商品代理。

(2)可为社会名流、商界巨子,能文能武,富贵双全。

(3)敬业,诚信,宜各种行业,且有成就,生活富有。

(4)事业多纠纷、多变化、多枝节,顺中多逆,具有官灾是非。

(5)宜技能、艺术起家,或创办工厂实业,否则失败,破耗,投机则倾家。

十、田宅:

横发置买,因田宅招非,家住铁道、桥边附近有暗沟,注意邻居有长舌妇。

十一、福德:

一生不清闲,有福便寿短。

十二、父母:

[1] 父母双全,无刑克。只与父亲缘份浅。幼年较孤独,或远离父母。

[2] 昌曲同,受母亲恩泽深,双亲有高深教养,且经济富裕。

1、 一生中特别谨慎的年份为

命运 龙年 1988 2000 2012 2024 2036

家庭 龙年 1988 2000 2012 2024 2036

财运 蛇年 1989 2001 2013 2025 2047

事业 蛇年 1989 2001 2013 2025 2047

每逢上述年份为转折点,须谨慎从事,步步为营,更不能有大的投资,否则,会失财,关店,倒闭,降职,夫妻争吵,官讼,等等。在上述这些年份中,并不是运就不好,如果注意谨慎从事,则有大的收获,坐享其成。

身体方面注意的年份为,8、9、15、20、21、27、32、33、39、44、45、51、56、57、63,即羊年、虎年和猴年。有交通意外的年份可能在,鸡年,鼠年,虎年,马年。

2、 一生中好的大运是24—33 34—43 44—53

最近大运是24—33,今年虚岁31,运行至午宫。后年为脱运年,34岁起进入下一个大运是,33岁尤其要谨慎,有言,男怕交运,女怕脱运。不可不慎。

分析24–33岁十年中特别吉祥的年份为

命运是在24岁转好,家庭是26在岁转好,财运是在27岁转好,事业是在24岁转好,房产汽车等不动产投资转好年在28,1999年连续到31岁,房产等达到此十年的最高峰。

分析下一个大运34—43岁十年中特别吉祥的年头为

命运将在43岁将转好,家道更兴隆,夫妻关系更融洽是在41岁,财运好转或达到高峰是在39岁,事业兴旺,投资规模更加扩大的年份是在43岁,房地产或其它不动产增加的年份在36岁,子女各方面顺利的年份在42岁。

3、 以下为流年吉凶提示,岁数均指虚岁,31岁即是2002年。

31岁 虽有浮云掩月光,清风一阵天地畅。

此年虽有不利,频起家庭风波,但只要忍耐,财物有进。

32岁 天赐祯祥喜庆多,花前月下听赞歌。

此年凡谋有成,财源滚滚,锐意进取,必有所获。

33岁 南方走遍转北方,求财谋利不相当。

此年不利,防止买卖倒闭,被骗破财,亲人离散。

34岁 风风雨雨皆祥瑞,万紫千红总是春。

此年财利双收,但要依势而行,不可蛮干。

35岁 春回芳草依旧绿,时到梅花自然香。

此年顺利发达,事业兴旺,恋爱成功。

36岁 运蹇时乖莫强谋,今日迷劳枉费思。

此年凶多吉少,无中生有,矛盾反目,事端多多。

37岁 楼阁重重明光满,栏杆曲曲好花艳。

此年一帆风顺,贵人引进,有财有喜,凡谋可为。

38岁 云深有月光难见,海阔无风浪自涌。

此年如行独木桥,诸多不吉,家事不和,破财离散。

39岁 燕子双飞绕画堂,春风几度断肝肠。

此年风雨交袭,乐极生悲,劳力劳心,勿贪宜守。

40岁 何须苦心求佳境,自有奇葩逢早春。

此年顺利,如大路行车,得贵人提拨,人气机盛,喜事重重。

41岁 朔风凛凛透寒窗,衰革凋零叶更黄。

此年凶多吉少,不可自作聪明,要和气待人。

42岁 浮云卷尽碧空静,春风融和瑞气多。

此年合作可谋,财品兼优,利润可观,三思后行,事业有为。

43岁 拨开天上云千里,跃出南山月一轮。

此年似青蜓出网,辞旧迎新,保持信义,必有果得。

进入下一个大运,即岁是真正的好运。以下暂略。

例三

天机平 己巳

天姚

兄弟12—21 紫微庙 庚午

右 化权

命宫2—11 辛未

天喜

父母 破军庙 壬申

左 天马 化科

福德

七杀庙 戊辰

婚姻22—31 坤造1962年6月11日子时生

农历五月初十日

阳女 水二局

壬寅

丙午

庚辰

丙子 癸酉

田宅

天梁庙 丁卯

太阳庙

魁 化禄

子女32—41 天府庙 甲戌

廉贞平

事业82—91

天相庙 丙寅

武曲平

化忌

财帛42—51 巨门陷 丁丑

天同陷

使 红鸾

天刑 火

疾厄52—61 贪狼庙 丙子

迁移62—71 太阴庙 乙亥

禄存

劫 空

交友72—81

一、综合评述:

1优雅高贵,有威仪,好客,人缘佳,亦喜欢帮助别人,有解厄制化延寿之功,一生多贵人助,社交能力极强,胆识过人,能屈能伸,适应各种生存环境,生命力强,充满活力,能创造自己完美的人生。早年最好先求名再求利来得容易。能结交比自己有地位和身份的人士,在社交场所颇引人注目,有指挥组织调度才能,若不从政,也是财经界等行业的董事长、主席人物。会左、右夹命,再加化权,极品之尊,在政治上颇有表现,部属极众,一呼百诺。如无左、右则美玉见瑕,为孤君,心有余而力不足,事业成就不很大,但一生衣禄丰足富裕,外出享福。会六煞星主孤克,则君子在野,小人在位,容易受制于人,背后多小人算计,做事我行我素,忧心劳神,婚姻也有波折。颇有知名度,晚年隆昌享福。

女命清秀高贵,旺夫益子,作贵妇断,具有艺术天份,审美能力佳,活泼开朗,是颇具魅力的美女,追求尽善尽美,对爱情追求罗蔓蒂克的气氛。异性缘佳,不拘小节,生活多姿多彩,喜爱户外活动,喜欢夜生活,应酬多,有口福、艳福。具有领导能力,做事深谋远虑,快捷迅速,脑筋灵活,学习能力强,善策划,对决定的事务能有所计划,确实实行及完成。往往有料想不到的机运,能暴发,可得意外之财,能与外商企业往来。会出远门或出国,可能到外地发展。对人有正义感,喜欢帮助别人,待人诚恳,人际关系良好,能得到长辈厚爱,重物质享受,生活丰裕,为贤妻良母型,信仰宗教,肯为父母分忧,也是一位心地善良之女孩及有女中丈夫之志气,亦有恻隐之心,爱好打抱不平,能拔刀相助,办事能力强,做事谨慎细心。三方吉拱,出人头地,不爱管闲事,爱打扮,吃零食。夫贤子贵,家庭观念重,能为家庭牺牲一切。不与人计较,终身宁为女人,不喜强出头,一生平稳,没有野心。有志气,聪明伶俐,个性上有主见,有魄力,喜欢掌权,注重穿着打扮,清白,端庄贤淑,秉性善良,孝顺,能做几样拿手的好菜,好布置家庭,是为了好面子而摆设的,重视排场,喜欢豪华阔气。遇左、右同恒极美,作命妇,旺夫益子,虽见破亦以善论。女命是贵妇的型态。小学阶段功课很不错,必为班长、三好生,后来较差,我行我素。

2从事行业,金融,税务,教育,传道,训导,政府部门,公职,高薪水阶层,房地产,企划,后勤,医药,妇产科,护理工作,救生、救难,畜牧业,养殖,吃草的动物,加破军为猪狗四脚动物,或种植竹笋、香菇,收购买卖,南北货生意。

二、兄弟:

1-2人,兄弟有损。

三、婚姻:

配偶精明有为,但婚前多阻;多次恋爱,初恋不能结合,夫妻年龄差距大为宜。早婚刑克,感情淡薄,妇夺夫权,或生离分居。

四、子女:

男3女2,晚子贵,宜先见女,子女必然有成就,学习能力强,聪明能干,以技艺立身,注意流产。

五、财帛:

(1)财富上等,遇贵人,可生财成家。

(2)凭专门技能或艺术求财,丰足,但难成大富。

六、疾厄:

1灾少。肥胖症。耳疾。神经系统。摄护线肿大。水肿,腰膝疼痛。呕吐,气虚。畏寒怕冷。小孩耳中生疮,小肠疼痛,夜问心烦吵闹不宁。

2少年浓血之厄。消化系统,肠胃,呼吸系统。口疮,舌唇破伤,牙痛。脸膜痛,坐骨神经痛,骨质增生,或退化松疏。

七、迁移:

在外劳碌,闹中进财,别人多请客。

八、交友:

不吉。得力,成行。

九、事业:

(1)衣锦富贵,文武双全,可从事金融、证券、财务事业。

(2)有干劲和毅力,有创业魄力和敬业精神。

十、田宅:

得祖业,初旺未平,住宅附近很热闹,有公家机构,

容易犯火、电之灾,住高地,会天马,经常搬家,迁动。

十一、福德:

劳心费力,身心不安宁,内心多追悔反复,寡合。有寿。

十二、父母:

幼年坎坷艰苦,不得庇荫,与父母分离。不利父母,或祖产渐退,或被他人夺。

1 一生中特别谨慎的年份为

命运 鼠年

家庭 龙年

财运 鸡年

事业 虎年

每逢上述年份为转折点,须谨慎从事,步步为营,更不能有大的投资。

身体方面注意的年份为,鼠年、牛年和羊年。有交通意外的年份可能在,虎年、蛇年、狗年和牛年。

2 一生中好的大运是22—31岁、32—41岁、42—51岁。

分析最近大运42—51岁十年中特别吉祥的年头为

命运在42岁转好,家道更兴隆,夫妻关系更融洽是在44岁,财运好转或达到高峰是在47岁,事业兴旺,投资规模更加扩大的年份是在49岁,房地产或其它不动产增加的年份在48岁,子女各方面顺利的年份在48岁。

以下为流年吉凶提示,岁数均指虚岁,今年41岁即是2002年。

马年 进财遂心 (2002年,以下顺推)

(4) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。人财兴旺,婚姻喜事重见,有贵人相助。

(5) 凶 破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。

羊年 招官非。人财耗散、官灾、口舌、孝服,本身遭悔、减半论之。烦恼多、怀才不遇、操心努力、风浪大,波折多、有火电之灾。

猴年 发福

(4) 吉 去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(5) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾。人财散失、官非、孝服、本身灾病;

鸡年 发旺

人财兴旺、婚姻喜事重重、诸事称心

狗年

(3) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财利益作事遂心家道兴隆,人财进益喜气重重、谋事俱称心怀。

(4) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。

猪年 财官双美。

(4) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。人财进益,喜气重重、谋事俱称心怀。

(5) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。

鼠年

(3) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(4) 凶 人财耗散、官灾,孝服、本身灾悔不宁,减半论之,会有一段桃花纠纷,因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。

牛年

(4) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。谋事可成,能创大业,名利双收。

(5) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。人散财、官灾、口舌、孝服,本身遭悔、减半论之。烦恼多、怀才不遇、操心努力、风浪大,波折多、见火铃同宫、大限又不吉、死于外头,三合方杀星多、有火灾。

虎年 财官双美

(4) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。人财进益,作事遂心。

(5) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。

兔年 发旺

(4) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。人财兴旺、婚姻喜事重重、诸事称心。

(5) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。

龙年 财官禄旺

(4) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。财禄大进益、家道更兴隆、添丁进口、婚姻喜事重重。

(5) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。不喜老少运、加气空亡,恐有生命危险,或开刀住院,牢狱之灾,血光之灾,官讼是非。

蛇年 发财。

(4) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(5) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

例四

天机平 巳

子女 紫微庙 午

婚姻 未

兄弟 破军庙 申

命宫

七杀庙 辰

财帛 乾造 1959年12月19月辰时生

农历十一月二十日

阴男 金四局

己亥

丙子

乙亥

庚辰 酉

父母

天梁庙 卯

太阳庙

疾厄 天府庙 戌

廉贞平

福德

天相庙 寅

武曲平

迁移 巨门陷 丑

天同陷

交友 贪狼庙 子

事业 太阴庙 亥

田宅

一、综合评述

1圆长脸形,面色青黑或青黄,有口吃现象。脸面留疤痕。男命,正直勇敢,忠厚善良,较不注重外表,喜怒哀乐形于外,稳定力不够,是情绪化的人,叛逆心很强,有开创能力,具有艺术气质,凡事力求完美,有创意,有时会为了追求新事物而除旧布新,另谋新机,在团体中有领导地位,对自己的理想目标可凭自己的恒心及毅力完成,事业可达到颠峰,若为军警,则有所作为,冲锋陷阵,能掌权。尤其从事特殊行业者,有特殊技艺,如专利发明人,别人想不到的,可以别出心裁,对任何事皆抱怀疑的态度,有傲气,喜欢新鲜、奇特事物,少小时喜欢把玩具拆开来研究,容易受环境影响而改变初衷,具有宗教信仰,

2长相中等身材,亦有肥胖者,骨肉停匀,男命斯文大方,性情温和,诚实不虚,较有责任感,热心助人,善于处理繁杂业务,调解纠纷,有牺牲奉献精神,刻苦耐劳,任劳任怨,做事谨慎稳重,有头有尾,爱好自由,好奇心强,交际能力强,人际关系良好,能结交有权势地位之人,本身并非很有作为,较为保守,非开创的格局,但能够赢得别人的信赖,是理想之慕僚人才,安份守己,而受器重、提拨,惟环境多变,有口福,亲人情深,可以与人合伙,从事的工作很轻松,可得不劳而获之财,钱财往往是人家送上门来的,一辈子吃穿不愁,即使自己没有办法,老婆也很会赚钱。以技术维生,为上班族。

3、从事行业,男命服公职,医药,卫生,保健,教育界,咨询,顾问,经:纪人,五术,法律,摄影师,影视业,录像,艺术家,演艺界,广告业务,装潢业,材料行,钟表,眼镜,高级餐饮,超市,百贷公司,福利中心。

贪狼会火星或贪狼会武曲星叫火贪同行格,主有名声,掌权,往往有料想不到的机运,能暴发,可得意外之财,能与外商企业往来。少年时会出远门或出国,可能到外地发展。会禄存,横发财务状况不错。

二、兄弟:

2—3 人。

三、婚姻:

(1) 女性须丈夫年长,同年女方生日要大。

(2) 晚婚谐老,美夫妇。可得妻财,可得配偶鼓励。

四、子女

1-2人,或招养子。聪明,必然有成就,靠科技立身。

五、财帛:

赚钱能力很强,白手生财成家。财丰,且能得意外之财,但一生会遇到一、二次经济危机,短期内可有转机。

六、疾厄:

一生健康,灾少。心脏,高血压。风湿,腿脚水肿,麻痹。脾肿,胃肠胀气,胃酸过多,胃溃疡,肠炎,便秘。鼻病。头疯晕眩,心烦意乱,神经哀弱,

七、迁移:

在外发财

八、交友:

未年招得

九、事业:

(1)宜外务、外交,为公共关系人才,也可以从事营业推销和娱乐享受性事业,最宜以异族为对象。

(2)充满事业欲,但辛勤劳苦,多在演艺界、学术界或自由职业,颇具独立性、特殊性职业上有成就。事业多波折,宜多元化经营。

十、田宅:

无祖业,居家近园林,光线不足,母亲早逝。

十一、福德:

安乐无忧,身安心怡。寿84岁。

十二、父母: 克迟,克双亲之一。

古诀

甲丁己庚生人,财官双美。

求新求变,才华流畅,理论,资讯。

古今命谱 康熙皇后、慈禧太后、于右任、苏曼殊诗僧、

综合评述

心地善良,坦诚待人,侠义心重,有开创精神,虽不免辛劳,最后都会有完美的结局。逢禄马,一生感情发展不顺,会吉可发展,掌大权,惟发不耐久。生于乱世能出人头地。也可成为黑社会老大。主人文武双全。男命适合远离家乡,到异地或国外发展,或从事法律工作,军警行业有相当发展。亦可为外科医生,技术工作者,宜公职,代理,建筑工程,外地作业。30岁后致富大才。

1 一生中特别谨慎的年份为

命运 牛年1997、2009、

家庭 鼠年1996、2008、

财运 龙年2000、2012、

事业 鸡年 2005、2017、

每逢上述年份为转折点,须谨慎从事,步步为营,更不能有大的投资,否则,会失财,关店,倒闭,降职,夫妻争吵,官讼,等等。在上述这些年份中,并不是运就不好,如果注意谨慎从事,则有大的收获,坐享其成。

身体方面注意的年份为,鼠年、羊年和牛年。

2 分析44—53岁十年中特别吉祥的年份为

命运是在46岁转好,家庭是在47岁转好,财运是在49岁转好,事业是在53岁转好,房产、汽车等不动产投资转好年在45岁,连续到49岁,房产等达到此十年的最高峰。子女各方面顺利的年份在46岁。

3 以下为流年吉凶提示(岁数均指虚岁)

贪狼子(鼠年)2008年

(5) 吉 去旧更新,创业进财,意外好运,添人口,与异性出游,升迁。

(6) 凶 人财耗散、官灾,孝服、本身灾悔不宁,减半论之,会有一段桃花纠纷,因应酬惹祸,或赌博、酒色、桃花之灾,有损健康,女性易夭亡。

天同 巨门 丑(牛年)2009年

(6) 天同丁、庚生人招官非。

(7) 吉 事业兴旺,添财进福,迁居新屋,或外出旅游,添人口,与异性往来密切。谋事可成,能创大业,名利双收。

(8) 凶 与人冲突,官场是非,刑克,火灾,牢狱之灾。作事多变,虚惊,疾病,刑克,破产倾家,官场失意,见吉星,先破后进,转凶为吉。人散财、官灾、口舌、孝服,本身遭悔、减半论之,走丁运、化忌、糟透了,烦恼多、怀才不遇、操心努力、风浪大,波折多、见火铃同宫、大限又不吉、死于外头,三合方杀星多、有火灾。

武曲 天同 寅(虎年)2010年

(6) 甲、庚、丁、已生人、财官双美

(7) 吉 事业兴旺,财利茂盛,职务升迁,有意外好运。财丰禄厚,位高,结婚生子,有社交机会,能结识贵人。人财进益,作事遂心。

(8) 凶 口舌,官灾,破产,生自杀念头,死亡。困难重重,事业失败,因钱生讼,或有牢狱之灾,意外虚惊,火灾,如是铃昌陀武格,灾厄挫折。

天梁 太阳 卯(兔年)2011年

(6) 乙、辛生人发旺

(7) 吉 富贵名扬,添财进福,结婚生子。福厚禄重,升迁,事业发展,延寿,有宗教缘。人财兴旺、婚姻喜事重重、诸事称心。

(8) 凶 易生烦恼,防小人陷害,甚至死亡,伤病,意外,牢灾。做事多败,破财,小人侵害,克父母,头昏。

七杀 辰(龙年)2012年

(6) 癸生人财官禄旺

(7) 吉 去旧换新,创立基业,升迁,扬名,旅行外出。财禄大进益、家道更兴隆、添丁进口、婚姻喜事重重。

(8) 凶 到处奔波,烦恼,有后遗症,刑克,家破,妻儿病灾,吉星化解,先苦后宁。不喜老少运、加气空亡,恐有生命危险,或开刀住院,牢狱之灾,血光之灾,官讼是非。

天机 巳(蛇年)2013年

(6) 丁、壬、丙生人发财。

(7) 吉 变动良好,有转机,升迁,事业发展,添财添福,或住宅、办公室迁移,出门远行。

(8) 凶 口舌连连,交通意外,诸事多变,不得安宁,家事、外事纷纷扰扰。

紫微 午(马年)2014年

(6) 丁、已、甲、癸生人,进财遂心

(7) 吉 财旺福厚,多机遇,经商发展,从政升迁。人财兴旺,婚姻喜事重见,有贵人相助。

(8) 凶 破财,经济困难停滞,虚惊,纠纷,职务变化,不利官场,见吉星救,不必担心。少年不喜紫微。

天同 巨门 未(羊年)2003年

(1)天同丁、庚生人招官非。

(2)人散财、官灾、口舌、孝服,本身遭悔、减半论之,走丁运、化忌、糟透了,烦恼多、怀才不遇、操心努力、风浪大,波折多、见火铃同宫、大限又不吉、死于外头,三合方杀星多、有火灾。

破军 申(猴年)2004年

(6) 甲、庚、癸生人发福;

(7) 吉 去旧换新,旧业生新机,短时间可成巨富,工作变动,特殊职业或技术行业可成功,出门旅行,住宅、办公室修建或迁移。

(8) 凶 失去良机,破财,遭盗贼,血光之灾,妻难产、或亡。人财散失、官非、孝服、本身灾病;

天梁 太阳 酉(鸡年)2005年

(3) 太阳乙、辛生人发旺

(4) 吉 人财兴旺、婚姻喜事重重、诸事称心

天府 廉贞 戌(狗年)2006年

(5) 吉 事业发展,地位高升,能聚财,有意外好运,也可结识理想的异性知己。得贵人提携,职务升迁,事业发展,结婚生子,到首都或省会城市出差旅游。人财利益作事遂心家道兴隆,人财进益喜气重重、谋事俱称心怀。

(6) 凶 多想少成,坐失良机,岗位变闲,闲荡无事,苦闷,有口舌是非,或生病。转换工作,小心投资,脓血之灾,感情纠纷,交通事故伤亡,或法律问题以至牢灾。

太阴 亥(猪年)2007年

(6) 戌巳生人财官双美。

(7) 吉 事业发展,可得意外之财,婚嫁添女,进人口,可遇很有魅力的异性,且往来密切。人财进益,喜气重重、谋事俱称心怀。

(8) 凶 有是非,破财,刑克,官灾,不利婚恋家庭和谐及健康。

以下类似重复。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số ứng dụng giáo trình

Bản dịch:

Tử vi đẩu số ứng dụng giáo trình

Văn nước giám biên soạn

Trung Hoa Trung Quốc quốc tế kinh dịch khoa học ứng dụng viện

Nhị OO năm năm tháng mười

(nội bộ giáo trình cấm ngoại truyện in lại tất cứu)

Chỉ nhất thiên, cơ sở tri thức

1, Như thế nào ngũ thuật? Là do đường đại lưu truyền xuống, đều từ kinh dịch mà diễn sinh ra lai, bao quát sơn, y, mệnh, tướng, bốc.

Sơn: Ở trong núi tu dưỡng và rèn đúc thể xác và tinh thần thuật, như tiên, nói, phật thiền, yoga chờ. Tu luyện nội dung có huyền điển, dưỡng sinh cập sửa mật.

Y: Chỉ trung y thuật, có cách tễ, châm chích cập linh trị chờ phương pháp.

Mệnh: Chỉ căn cứ sinh ra thời đại nhật thì sinh nhật tư liệu lai suy tính số mạng của người, chia làm đẩu số, tử bình, tinh tông chờ.

Tướng: Chỉ quan sát nhân, sự, địa, vật phương pháp, có tướng mạo, thủ tướng, cốt tướng, phong thuỷ, ấn tượng, danh bằng nhau.

Bốc: Chỉ bói toán hoặc bói toán, nơi phát ra vu kinh dịch nhiều chuyện, có lục hào, lục nhâm, kỳ môn độn giáp, Thái Ất chờ.

2, Thập Thiên can:

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý.

Thiên can ngũ hợp: Giáp kỷ hợp hóa đất, ất canh hợp hóa kim, bính tân hợp hóa thủy, đinh nhâm hợp hóa mộc, mậu quý hợp hóa hỏa.

Thiên can tương trùng: Giáp canh tương trùng, ất tân tương trùng, bính nhâm tương trùng, đinh quý tương trùng.

3, mười hai địa chi: Chỉ tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi.

Địa chi tam hội: Dần mão thìn hội họ Đông Phương âm mộc, tị ngọ vị hội phía nam dương hỏa, thân dậu tuất hội phương tây âm kim, hợi tử xấu hội phương bắc dương thủy, thìn tuất xấu vị tứ khố hội trung ương đất.

Địa chi tam hợp: Thân tử thìn hợp hóa âm thủy, hợi mão vị hợp hóa dương mộc, dần ngọ tuất hợp hóa âm hỏa, tị dậu xấu hợp hóa dương kim.

Địa chi lục hợp: Tử xấu hợp hóa âm đất, dần hợi hội hóa dương mộc, mão tuất hợp hóa âm hỏa, thìn dậu hợp hóa dương kim, tị thân hợp hóa âm thủy, ngọ vị hợp hóa dương hỏa, âm đất.

Địa chi lục xung: Tử ngọ tương trùng, tị hợi tương trùng, mão dậu tương trùng, dần thân tương trùng, thìn tuất tương trùng, xấu vị tương trùng.

4, như thế nào âm dương? Âm dương là nhất tương đối danh từ, hỗ là doanh, hư, tiêu, trường chi đạo. Ở bên trong huyền bí ấm khí là âm, tượng trưng do tráng vượng mà già yếu, chết hết khí, là thịnh cực mà suy khí, tên là thối khí. Tại ngoại phát triễn khí là dương, tượng trưng do dựng dục mà sinh trưởng, tráng vượng khí, là phương sinh khí, tên là tiến khí.

5, ngũ hành sinh khắc vượng suy: Ngũ hành là ngũ loại vận hành lưu thông khí, phân biệt đại diện xuân, hạ, thu, đông tứ quý khí hậu, vừa đối ứng đông, nam, tây, bắc và trung ương phương vị. Kim, thủy, mộc, hỏa, đất hợp xưng ngũ hành, dựa vào tự tướng sinh, khoảng cách tương khắc. Ngũ hành hội theo bốn mùa tự nhiên hoàn cảnh ảnh hưởng mà phát sinh vượng, tướng, nghỉ, tù, tử (phế) chờ vượng suy phập phồng chu kỳ biến hóa, tuần hoàn không ngớt.

6, hai mươi tứ tiết: Lập xuân (2 nguyệt 4 nhật), nước mưa (2 nguyệt 19 nhật), kinh trập (3 nguyệt 6 nhật), xuân phân (3 nguyệt 21 nhật), thanh minh (4 nguyệt 5 nhật), cốc vũ (4 nguyệt 21 nhật), lập hạ (5 nguyệt 6 nhật), tiểu mãn (5 nguyệt 21 nhật), tiết Mang chủng (6 nguyệt 6 nhật), Hạ Chí (6 nguyệt 22 nhật), tiểu thử (7 nguyệt 7 nhật), đại thử (7 nguyệt 23 nhật), lập thu (8 nguyệt 8 nhật), tiết xử thử (8 nguyệt 23 nhật), bạch lộ (9 nguyệt 8 nhật), tiết thu phân (9 nguyệt 23 nhật), hàn lộ (10 nguyệt 8 nhật), tiết sương giáng (10 nguyệt 23 nhật), lập đông (11 nguyệt 8 nhật), tiểu tuyết (11 nguyệt 23 nhật), đại tuyết (12 nguyệt 8 nhật), đông chí (12 nguyệt 21 nhật), tiểu hàn (tháng giêng 6 nhật), đại hàn (tháng giêng 21 nhật).

Hai mươi tứ tiết là căn cứ địa cầu nhiễu thái dương vận chuyển một vòng tức một năm hồi quy đại thể chia đều là hai mươi bốn giai đoạn. Thực tế là dương lịch, căn cứ thái dương đối với địa cầu thượng ánh sáng mặt trời lai định. Hơn nửa năm lai 6, 21, sáu tháng cuối năm lai 8, 23, mỗi tháng lưỡng khí ngày định, tối đa kém nhất, hai ngày.

7, sáu mươi một giáp nạp âm ngũ hành phân loại

Thủy nhị cục: Giản hạ thuỷ, tuyền trung tâm thủy, chảy dài thủy, thiên hà thủy, đại suối nước, biển rộng thủy.

Mộc tam cục: Đại cây rừng, dương liễu mộc, tùng bách mộc, tử kim ngưu, tang thác mộc, cây lựu mộc.

Kim tứ cục: Trong biển kim, kiếm phong kim, sáp ong kim, sa trung kim, lá vàng kim, sai xuyến kim.

Đất ngũ cục: Bên đường đất, đầu tường đất, phòng thượng đất, trên vách đất, đại dịch đất, sa trung thổ.

Hỏa lục cục: Lô trung tâm hỏa, đỉnh núi hỏa, Phích Lịch Hỏa, dưới chân núi hỏa, phật ngọn đèn dầu, bầu trời hỏa.

8, so với chuẩn xác canh giờ phương pháp

(1) căn cứ huynh đệ tỷ muội nhiều ít lai hạch định

Tử ngọ mão dậu huynh đệ nhiều, không cần mời khách một cái bàn, dần thân tị hợi lưỡng ba vị, thìn tuất xấu vị độc nhất một.

Tử ngọ mão dậu, bốn người không ít, nếu như sát vượng, năm tất bảo.

Dần thân tị hợi, tam tứ lai phân, nếu là hai, nghỉ tù đã tới.

Thìn thủ xấu vị, một tiêu chuẩn xác định, hoặc là chết non, hoặc là cho làm con thừa tự.

(2) căn cứ phụ mẫu khỏe mạnh thọ vong trước sau lai hạch định

Sơ khắc trung tâm khắc vị khắc

Giờ tý phụ thọ mẫu tiên tang phụ mẫu thọ phụ tiên vong mẫu thọ

Giờ sửu phụ mẫu song toàn thọ tiên khắc phụ mẫu thọ tiên tang mẫu phụ thọ

Giờ dần phụ tiên vong mẫu thọ phụ mẫu câu toàn tiên khắc mẫu

Giờ mẹo tiên khắc mẫu phụ mẫu giai thọ tiên khắc phụ

Giờ Thìn phụ mẫu toàn bộ tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Giờ Tỵ tiên khắc mẫu phụ mẫu toàn bộ tiên khắc phụ

Buổi trưa phụ mẫu toàn bộ tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Giờ Mùi phụ mẫu song toàn thọ tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Giờ Thân phụ mẫu song toàn tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Giờ Dậu phụ mẫu song toàn tiên khắc phụ tiên khắc mẫu

Thủ thì tiên khắc mẫu tiên khắc phụ phụ mẫu song toàn

Giờ hợi tiên khắc mẫu phụ mẫu song toàn thọ tiên khắc phụ

(3) căn cứ kiểm hình đặc thù trên tóc toàn vị trí tổng số con mắt lai hạch định

Tử ngọ mão dậu viên, dần thân tị hợi phương, thìn thủ xấu vị trường.

Tử ngọ mão dậu toàn ở giữa, dần thân tị hợi toàn thiên tả hoặc chênh chếch, thìn thủ xấu vị toàn thiên hữu hoặc song đính toàn.

(4) căn cứ ngón tay út trường độ và ngón áp út đoan khớp xương hoành văn Cao Bằng thấp lai hạch định

Cao hơn ngón áp út khớp xương hoành văn là tử ngọ mão giờ Dậu sinh

Bình và ngón áp út khớp xương hoành văn là dần thân tị giờ hợi sinh

Thấp hơn ngón áp út khớp xương hoành văn là thìn thủ xấu giờ Mùi sinh

(5) căn cứ tiểu nhi giáng sinh thì thân thái lai hạch định

Tử ngọ mão dậu mặt ngửa mặt lên trời, dần thân tị hợi nghiêng người miên, thìn thủ xấu vị phúc ngọa sinh, thiên kim quân tử không khinh truyền.

9, suy tính đầu sinh đẻ bằng bào thai mà sinh nhà gái pháp

(1) dĩ nam nữ mệnh sinh nhật và sinh thì can chi âm dương khán đầu thai là nam hay nữ

Nam mệnh, âm nhật can, dương thì chi, đầu thai là nam. Dương nhật can, âm thì chi, đầu thai là nữ.

Nữ mệnh, âm nhật can, âm thì chi, đầu thai là nam. Dương nhật can, dương thì chi, đầu thai là nữ.

(2) dĩ nam nữ mệnh sinh nhật và sinh thì Thiên can tương khắc, tướng sinh, tương hợp khán đầu thai là nam hay nữ

Nam mệnh, thì can kỳ kạn can, đầu thai là nam. Nhật can khắc thì can, hoặc nhật can dự thì can tướng sinh, tương hợp, bỉ cướp chờ đầu thai đều là nữ.

Nữ mệnh, nhật can khắc thì can, đầu thai là nam. Nhật can khắc thì can, hoặc nhật can dự thì can tướng sinh, tương hợp, bỉ cướp chờ đầu thai đều là nữ.

(3) dĩ hai vợ chồng nhật trụ và thì trụ khán đầu thai là nam hay nữ

Như phu thê nhật trụ đều là dương, thì trụ đều là âm, tiên sinh nam, hậu sinh nữ.

Như phu thê nhật trụ đều là âm, thì trụ đều là dương, tiên sinh nữ, hậu sinh nam.

(4) dĩ năm can thì can dự nhật làm âm dương quan hệ khán đầu thai là nam hay nữ

Nam mệnh, năm can và thì can là nhật can âm dương đồng tính vật, đầu sinh đẻ bằng bào thai nam.

Năm can và thì can là nhật can âm dương khác giới vật, đầu sinh đẻ bằng bào thai nữ.

Nữ mệnh, năm can và thì can là nhật can âm dương đồng tính vật, đầu sinh đẻ bằng bào thai nữ.

Năm can và thì can là nhật can âm dương khác giới vật, đầu sinh đẻ bằng bào thai nam.

(5) dĩ nhật can và thì làm âm dương đến xem đầu thai là nam hay nữ

Kỳ bí quyết là nhật dương thì dương dương tới trước, nhật âm thì âm Âm tiên sinh, nhật dương thì âm đầu thai nữ, nhật âm thì dương định sinh nam.

10, sinh mà sinh nữ năm tháng đối chiếu (mấy tuổi là giả tuổi, mang thai tháng là nông lịch)

18 tuổi trừ tháng giêng là nữ, còn lại đều vì nam.

19 tuổi trừ nhị tam lục tháng chạp sống chết, còn lại đều vì nữ.

20 tuổi trừ tháng mười sinh nữ, còn lại đều vì tử.

21 tuổi trừ tháng giêng sống chết, còn lại đều vì nữ.

22 tuổi trừ nhị ba năm chín tháng sống chết, còn lại đều vì nữ.

23 tuổi nhị tam tứ ngũ thất bát sống chết, còn lại sinh nữ.

24 tuổi trừ tam lục thất sống chết, còn lại giai sinh nữ.

25 tuổi trừ chính tam tứ tháng sáu sinh nữ, còn lại giai sống chết

26 tuổi trừ chính tam lục bát sống chết, còn lại giai sinh nữ.

27 tuổi trừ chính tam năm sáu chục sinh nữ, còn lại giai sống chết.

28 tuổi trừ chính nhị tứ ngũ lục tháng chạp sinh nữ, còn lại giai tử.

29 tuổi trừ chín mươi tháng 11 sinh nữ, còn lại giai sống chết.

30 tuổi trừ thập tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

31 tuổi trừ mùa đông tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

32 tuổi trừ tam tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

33 tuổi trừ nhị tứ tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

34 tuổi trừ mùa đông tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

35 tuổi trừ chính nhị tứ tháng chạp sống chết, còn lại giai sinh nữ.

36 tuổi trừ chính tứ lục thất tám tháng sinh nữ, còn lại giai sống chết.

37 tuổi trừ tam tứ sáu mươi tháng chạp chủ tử, còn lại giai sinh nữ.

38 tuổi trừ chính tứ lục tám mươi tháng chạp sinh nữ, còn lại giai sống chết.

39 tuổi trừ hai sáu tám chín đông tháng chạp sinh nữ, còn lại giai sống chết.

40 tuổi trừ chính ba năm tám mươi tháng chạp sinh nữ, còn lại giai sống chết.

Thiên thứ hai, tử vi đẩu số thuật ngữ giải thích

1, Bản cung (bổn phương): Là chỉ chủ sự cung vị. Mệnh bàn trung tâm mười hai cung các hữu sở chủ. Như luận suốt đời số phận, cung mệnh làm gốc cung, luận sự nghiệp cát hung, cung Quan lộc làm gốc cung, luận đại hạn cung, đại hạn cung làm gốc cung, … Dĩ loại này thôi.

2, đối cung: Bản cung đối diện cung vị xưng đối cung, tức từ Bản cung thuận hoặc nghịch sổ tới đệ thất cung.

3, lân cung: Bản cung tiền, hậu nhị cung, xưng là lân cung. Đối có chút song tinh lai phụ hoặc giáp, lân cung là rất trọng yếu.

4, tứ phương: Chỉ bổn phương, đối phương, hợp phương và lân phương.

5, tam phương tứ chính: Tam phương chỉ và Bản cung địa chi có tam hợp quan hệ cung vị, tức từ Bản cung thuận hoặc nghịch sổ tới đệ ngũ cung. Hơn nữa đối cung, tựu tạo thành tứ chính. Luận các cung cát hung, chủ yếu khán thứ nhất, ngũ, thất, cửu cung tinh tình cát hung và tổ hợp quan hệ.

Tử vi đẩu số tam hợp phái là tối trọng yếu là tam phương tứ chính, đối cung, khẩn yếu nhất là đúng cung.

6, bắc đẩu chủ tinh: Chỉ tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân thất tinh. Bắc đẩu trợ giúp tinh: Chỉ dương đà, tả hữu.

7, sao Nam Đẩu chủ tinh: Chỉ thiên phủ, thiên lương, thiên cơ, thiên đồng, thiên tướng, thất sát sáu sao.

Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh: Chỉ hỏa linh, khôi việt.

8, trung thiên chủ tinh: Chỉ tử vi, thái dương, Thái âm.

9, chính diệu: Chỉ tử vi tinh hơn nữa thái dương, Thái âm, văn xương, sao Nam Đẩu sáu sao, bắc đẩu thất tinh cực kỳ phụ tá tinh tả phụ, hữu bật, tổng cộng mười chín sao.

10, thiên diệu: Chỉ dương, đà, hỏa, linh, khôi, việt cộng sáu sao là thiên diệu.

11, tạp diệu: Trừ chính thiên diệu bên ngoài, cái khác tinh thần đều vì tạp diệu.

12, hóa diệu: Chỉ hóa lộc, hóa quyền, đại khoa, Hóa kị tứ diệu.

13, song tinh: Chỉ Tử Phủ, phủ tướng, nhật nguyệt, tả hữu, xương khúc, thiên không cướp, hỏa linh, dương đà, khôi việt chờ cùng sở hữu 35 tổ.

14, tam ngôi sao may mắn: Chỉ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa.

15, sao Tứ hóa: Đồng hóa diệu.

16, Tứ Sát tinh: Chỉ dương, đà, hỏa, linh.

17, lục ngôi sao may mắn: Chỉ thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc.

18, lục sát tinh: Chỉ Tứ Sát tinh gia lên thiên không, Địa kiếp.

19, thất sát tinh: Chỉ lục sát tinh hơn nữa Hóa kị.

20, triền thứ: Chỉ tinh thần sở trải qua đi nơi giai viết triền thứ, tên gọi tắt triền.

21, thiên la, địa võng: Mệnh bàn trung tâm thìn cung là trời la, tuất cung là địa võng. Cũng hợp xưng khôi cương, thìn là trời cương, tuất là sông khôi.

22, Lôi môn: Mệnh bàn trung tâm mão cung.

23, Thiên môn: Mệnh bàn trung tâm hợi cung.

24, địa môn: Mệnh bàn trung tâm tị cung.

25, nhân môn: Mệnh bàn trung tâm dần cung.

26, quỷ môn: Mệnh bàn trung tâm thân cung.

27, trúc la tam hạn: Đại, tiểu hạn hoặc lưu niên tam hợp cung vị, nhược phùng sát, phá, lang tam hung tinh, thì chuyến này vận trung tâm, hoàn cảnh và vận mạng phập phồng sẽ rất lớn, là cải biến vận mạng trọng yếu chuyển biến trước mắt, phải đặc biệt cẩn thận một chút. Cư miếu vượng vừa hội hợp ngôi sao may mắn, thì đối mặt khai sáng kỳ ngộ, lạc hãm gia sát tinh hoặc Hóa kị phá tan, thì gặp hết sức khó khăn vào đầu, bước đi duy gian trúc la tam hạn vận trình.

28, gặp, phùng, sai ai ra trình diện, tọa, hội, gia: Đại thể chỉ tinh và tinh đồng cung mà nói, hội cũng có thể chỉ tinh ở tam phương vị.

29, thủ và cùng: Các cung sai ai ra trình diện chỉ tinh giai viết thủ, sai ai ra trình diện nhiều sao giai viết cùng.

30, giai và tịnh: Ngôi sao may mắn đồng cung giai viết giai, hung tinh đồng cung giai viết tịnh.

31, xung và chiếu: Hung tinh ở đối cung mà nói xung, ngôi sao may mắn ở đối cung mà nói chiếu.

32, miếu vượng: Tinh thần tối lượng, ngôi sao may mắn năng lực hoàn toàn phát huy ưu điểm, hung tinh không được hung.

33, bình thản: Tinh thần độ sáng bình thường, ngôi sao may mắn cát, hung tinh hung.

34, lạc hãm: Tinh thần lờ mờ, ngôi sao may mắn không được cát, hung tinh hung nhất.

35, đại vận: Vừa xưng đại hạn, chủ 10 năm vận thế.

36, tiểu hạn: Chủ một năm vận thế.

37, lưu niên: Vừa xưng thái tuế, chủ đương niên vận thế. Đấu quân: Chủ cùng tháng vận thế.

38, thiên bàn, địa bàn, nhân bàn: Thiên bàn chỉ bản mệnh bàn, địa bàn chỉ đại vận bàn, nhân bàn chỉ lưu niên bàn cập tiểu hạn bàn.

39, lục dương cung: Chỉ mệnh quan, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung Quan lộc, cung phúc đức.

40, lục âm cung: Chỉ huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, cung Nô bộc, cung điền trạch, cung phụ mẫu.

41, lục thân cung: Chỉ cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung Nô bộc, cung phụ mẫu.

42, tứ bại nơi: Chỉ tử ngọ mão dậu, cũng là đào hoa nơi.

43, tứ mã nơi: Chỉ dần thân tị hợi, cũng là tứ sinh nơi.

44, tứ mộ nơi: Chỉ thìn tuất xấu vị, cũng là tứ khố nơi.

45, hiệp và hiếp: Ngôi sao may mắn lâm tam hợp cung gặp gỡ chiếu là hiệp, hung tinh lâm tam hợp cung hội chiếu là hiếp.

46, phụ và giáp: Song ngôi sao may mắn phân lâm song lân cung là phụ, song hung tinh phân lâm song lân cung là giáp.

47, tọa và cứ: Ngôi sao may mắn nhập lâm Bản cung là tọa, hung tinh nhập lâm Bản cung là cứ.

48, triều và xung: Ngôi sao may mắn cư đối cung là triều, hung tinh lâm đối cung là xung.

49, củng: Ngôi sao may mắn vu tam phương tứ chính hội chiếu là củng.

Thiên thứ ba, chư chính diệu tường thuật

Tử vi tinh

Phong Thần bảng trung tâm đại diện Chu Văn Vương con trưởng bá ấp thi. Thuộc kỷ thổ, hệ bắc đẩu đế tọa, là chư tinh đầu mối then chốt, hóa khí vi tôn quý ngôi sao, là cung Quan lộc chủ. Ở sổ chuyên tư tước lộc, có giải trừ ách, diên thọ, chế hóa công năng, tịnh có bao dung, bao dung lực, chư cung đều có thể giáng phúc tiêu tai, có thể tiêu trừ bách ác.

Tướng mạo rất nặng mập mãn cao tráng, mặt tử sắc hoặc bạch thanh, niên thiếu hoàng bạch, trung niên hoàng nhuận, lão niên tử sắc hoặc hồng hoàng, thiên đình cao, pháp lệnh văn rõ ràng, mi thanh mục tú, hai mắt hữu thần. Nam mệnh ưu nhã cao quý, có uy nghi, coi trọng danh lợi quyền thế, độc đoán, bị động, ỷ lại, lòng tự trọng cường, có vào trước là chủ quan niệm, quyết định hậu không đổi thay đổi, khiêm nặng lão thành, háo khách, nhân duyên tốt, cũng thích bang trợ người khác, có giải trừ ách chế hóa diên thọ công, suốt đời đắt quá nhân trợ giúp, xã giao năng lực rất mạnh, gan dạ sáng suốt hơn người, co được dãn được, thích ứng các loại sinh tồn hoàn cảnh, sinh mệnh lực cường, tràn ngập sức sống, năng lực sáng tạo chính hoàn mỹ nhân sinh. Nhất định là chủ quản nhân viên và ông chủ, suốt đời ở đời sống vật chất phương diện tương đương giàu có, nhưng đời sống tinh thần thượng sẽ cảm thấy trống rỗng cô tịch, ưa được người tôn trọng, thính ca ngợi của từ. Niên thiếu bất lợi, biểu hiện ở học tập đọc sách không nhiều xông ra, nghịch ngợm ham chơi, thường thường tồn phản kháng bất mãn ngực, không bị lão sư gia trưởng quản thúc, trong lòng mình có khác một bộ, học nghệ đa mà không tinh. Dễ thụ người khác ngôn từ tả hữu, giỏi thay đổi, thường thường đổi công tác, đa nghi, do dự bất định, sa vào tửu sắc, hảo hưởng thụ, giảng phô trương, hành động theo cảm tình, tình cảm thượng dễ bị nhục chiết, khác giới quan hệ phức tạp, gia đình quan hệ khiếm hài hòa, gặp phải ngăn trở hội bỏ vở nửa chừng. Năm mới hay nhất tiên yêu cầu danh tái yêu cầu lợi lai phải cho dễ, nếu muốn ở lúc còn trẻ liền trở thành đại lão bản không có khả năng. Có thể làm chính trị, nhân sự quản lý, chính phủ hành chính, tài chính giới, cửa hàng bạc, châu bảo đi, cổ phiếu, văn giáo công tác, học thuật nghiên cứu, tiền lương giai tầng chức nghiệp, trung tâm kiểm soát không lưu, tổng quản trưởng máy nhân viên, tâm lý khoa tâm thần, não khoa y sư, thẩm mỹ viện, tinh cấp tửu điếm, sái ba, kiến trúc nghiệp, phòng địa sản, đại hình nông trường. Kỳ đặc thù là cao cấp, tinh vi, trân quý hành nghiệp, tiểu thương người bán hàng rong cũng không phải kỳ thích hợp. Cùng trời phủ, lộc tồn, tả, hữu, xương, khúc, nhật, nguyệt, thiên mã tam hợp cực cát, là quân thần khánh hội, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý của mệnh. Nam mệnh rất có địa vị xã hội. Năng lực kết giao so với chính mình có địa vị và thân phận nhân sĩ, ở xã giao nơi khá làm người khác chú ý, có chỉ huy tổ chức điều hành tài năng, nếu không tham chánh, cũng là tài chính và kinh tế giới chờ hành nghiệp chủ tịch, chủ tịch nhân vật. Hội tả, hữu giáp mệnh, lại thêm hóa quyền, cực phẩm tôn sư, ở trong chính trị rất có biểu hiện, thuộc hạ cực chúng, nhất hô bách nặc. Như vô tả, hữu thì mỹ ngọc sai ai ra trình diện hà, là cô quân, có lòng không đủ lực, sự nghiệp thành tựu không nhiều đại, nhưng suốt đời y lộc sung túc giàu có, ra ngoài hưởng phúc. Hội lục sát tinh chủ cô khắc, lạc hãm, thì quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, dễ thụ người chế trụ, phía sau đa tiểu người mưu hại, làm việc làm theo ý mình, lo lắng phí công, hôn nhân cũng có khúc chiết. Lại thấy thiên cơ, thiên lương phá tan, có thể là tôn giáo giới đứng đầu, rất có nổi tiếng, lúc tuổi già long xương hưởng phúc. Nữ mệnh thanh tú cao quý, vượng phu ích tử, tác phu nhân phán đoán, có nghệ thuật thiên phú, thẩm mỹ năng lực tốt, hoạt bát rộng rãi, là khá cụ mị lực mỹ nữ, truy cầu tận thiện tận mỹ, đối ái tình truy cầu la mạn đế khắc bầu không khí, hội ngôi sao may mắn, hưởng thụ phú quý hạnh phúc. Hội giết người phá tan tác bình thường luận, không vì thấp hèn, mặc dù áo cơm không thiếu, nhưng là hội thu nhận tình dục của phiền não. Sai ai ra trình diện xương, khúc, tả, hữu kỳ vi nữ quý nhân, được sủng ái, tình cảm phong phú, ở luyến ái kết hôn trong quá trình so sánh bất bình thuận, nhu quá trình nhất định thời gian mới có thể giá hiền phu. Như và đào hoa tinh hội hợp, có thể sẽ bay xuống phong trần, thái độ làm người tình phụ, kháo sắc nghệ sống qua, là cao cấp tràng sở giải trí gái hồng lâu. Tử vi tinh rơi vào mệnh bàn cung vị, lợi hiện thân và dương danh, dễ được trường cao đẳng sư phạm thưởng thức và trọng dụng, thái tuế lưu niên gặp tử vi tinh, thứ một năm năng lực sai ai ra trình diện quý nhân, cao nhân, là đạo vận, trợ giúp vận chuyển ngoặt năm.

Thiên cơ tinh

Trong thần thoại đại diện Khương Tử Nha. Thuộc ất mộc, hệ sao Nam Đẩu đệ tam ích đoán ngôi sao, chủ trí tuệ, tư tưởng, tay chân, hệ thần kinh, hóa khí là thiện, Hóa kị làm ác, vì huynh đệ cung chủ. Tá đế lệnh dĩ hành sự, giải trừ chư hung của nghịch tiết, định số vu mạng người trong. Phùng chư cát được địa, vạn sự giai thiện.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, trường hình tròn dài hoặc viên cao gầy hình kiểm, cái trán rộng, mi cốt cao, ngạc hiệp, lông mi tế sơ, hai mắt hữu thần, thanh tú. Niên thiếu thanh bạch, trung niên hoàng nhuận, lão niên thanh lam hoặc thanh hoàng. Nữ mệnh thon thả, phú cổ điển mỹ. Nam mệnh từ nhỏ tựu hiển lộ ra thông minh tài trí, minh để ý, tâm tư linh mẫn, có linh cơ ứng biến tài năng lực, có dự kiến trước, hội hiến kế, thiện mưu lược xí hoa, linh thông giỏi thay đổi, suy một ra ba, liên tưởng lực cường, có cảm giác thần bí, đối bất luận cái gì mạt biết việc hội vội vàng muốn đi nghiên cứu, đối sự vụ khá cụ năng lực phân tích, ưa binh pháp, thiện đàm quốc gia đại sự, giảng chính dã, cụ so sánh mạnh phụ tá năng lực. Hảo phật đạo sự học, tất có cao nghệ trong người, tịnh chưởng quản bí kíp. Năng lực phú quý, không giống bình thường, có phúc có thọ, tao nhã lễ độ, tâm địa thiện lương, thẳng thắn thành khẩn, giỏi đoán ý người, lấy giúp người làm niềm vui, trọng tình nghĩa, đối với bằng hữu tràn ngập nhiệt thành. Khẩu tài hảo, nói chuyện là nhất lưu, tốc độ nhanh . Cá tính bất định, tinh thần nặng nề, hơi tố chất thần kinh, đa sầu đa cảm, tâm tình hóa. Lo liệu gia vụ hội đa tính toán. Hóa lộc, quyền, khoa có tài năng, nổi tiếng cao, vô luận ở bất luận cái gì bộ môn, cơ cấu làm việc đều năng lực trở nên nổi bật, nhân kỳ độc đáo kiến giải và tài hoa mà thụ coi trọng, đảm nhiệm sách lược công tác. Nghĩ bỉ làm đa, phải chú ý ở nhân tế quan hệ thượng thay đổi tao. Tin cậy trí tuệ kiếm tiền, mọi việc giai sẽ có kế hoạch địa tiến hành. Đối tôn giáo, triết học, ngũ thuật có hứng thú, tịnh tin cậy đến đây phát đạt. Suốt đời biến động đa, mọi việc rất chủ động, phải làm ở ổn định trung tâm yêu cầu phát triển. Hội bất trung vu nhất chủ mà đổi cho nhau bến tàu, đại thể là thức thời người. Thích để tâm vào chuyện vụn vặt, là nhà tư tưởng, nhà phát minh. Suốt đời có ý định ngoại, tay chân dễ thụ thương, thần kinh suy nhược. Có tài nhưng không gặp thời, cực đoan, ưa đi cực đoan. Hội lục ngôi sao may mắn vạn sự giai thiện, có đặc thù tài nghệ trong người, có thể có độc quyền phát minh, đa tài đa nghệ, suốt đời quyền quý giàu có. Lạc hãm hoặc gia sát, dễ kích động, tâm tình biến động đại, khuyết thiếu gia đình quan niệm, nhân tế quan hệ khẩn trương, tranh cường háo thắng, tự ngạo, dễ đắc tội với người, suốt đời phát triển trắc trở, trở ngại trọng trọng, nên kinh thương cho thỏa đáng, làm việc do dự, tinh thần diện mạo không tốt, đa ưu lo ngại, thị phi khẩu thiệt đa. Ứng với cẩn thận mình khỏe mạnh, hội dương, biểu thị có tiết tai dấu hiệu, nhưng đồng thời cung thiên di hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến tài biểu thị điều kiện thành lập, tất nhiên sẽ phát sinh sự cố. Nữ mệnh tính cách kiên cường, thông minh, giỏi về xử lý sự vụ, xong trượng phu bang trợ, vượng phu ích tử. Sai ai ra trình diện quyền, lộc có thể là phu nhân nhân. Sai ai ra trình diện Thái âm cùng, dung tư đoan trang ngay thẳng. Lòng tự trọng cường, nặng mặt mũi, tinh thần giỏi giang, là tốt nhất phụ tá nhân tài. Sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, mọi việc thành công năng lực, cú thay thế trượng phu làm việc. Gia sát tinh, thấp hèn, tàn tật, dâm đãng phong tao, hình khắc. Thần kinh quá nhạy cảm, đa huyễn tưởng, đa sầu đa cảm. Nói như vậy, thiên cơ tọa mệnh người, hôn nhân cũng không mỹ mãn, nhất là cung phu thê có cự môn tổ hợp, luôn luôn đa khắc khẩu. Không hỏi nam nữ, giai tại gia đãi không được, lão muốn đi ngoại bào. Hội thiên mã, suốt đời hay thay đổi động, nhiều năm bôn ba tại ngoại, hội lưu mã, xuất ngoại ngắm cảnh hoặc xa địa lữ hành. Làm hành nghiệp, có thể là công chức, văn giáo, tác gia, tôn giáo, triết học, thuật số, học thuật nghiên cứu, khoa học kỹ thuật công tác, ngành điện tử, máy vi tính nghiệp, quảng cáo, bày ra, cố vấn cố vấn, mỹ thuật tạo hình thiết kế, cơ điện nghiệp, tài xế, ô tô, xe máy, máy tiện chờ và trục xoay có liên quan, tài chính thu về mau, bán sỉ, đẩy mạnh tiêu thụ, bán lẻ, thức ăn chay liệu lý. Không thích hợp một mình gây dựng sự nghiệp, tố ông chủ, kết phường tốt hơn. Gặp phải trắc trở có thể vãng thiên cơ tinh chỗ vị tìm kiếm quý nhân tương trợ, có lợi cho quyết sách.

Thái dương tinh

Trong thần thoại đại diện chu trụ vương trung thần Tỷ Can. Thuộc bính hỏa, là nhật của tinh, là trung thiên đấu ngôi sao may mắn, hóa khí vì quyền quý, là tạo hóa của biểu nghi, là cung Quan lộc chính chủ. Ở sổ chủ nhân có quý khí, năng lực văn năng lực vũ. Chư cát tập thì giáng trinh tường, gặp sát tinh thì phí sức cố sức. Nhược tùy thân mệnh trong, ở miếu nhạc nơi, số lượng trung tâm của tới diệu, là quan lộc của chức vụ trọng yếu, hậu hóa lộc hóa quý, tối nên ở cung Quan lộc.

Tướng mạo lưng hùm vai gấu, cường tráng, vạm vỡ, kiểm hình đại mà no đủ, hùng tráng hoặc viên mặt dài, là tuấn nam mỹ nữ, khí sắc hồng hoàng, đỏ đậm bạch. Nam mệnh thông minh có khả năng, có khai sáng tinh thần, thái độ làm người quang minh lỗi lạc, cá tính sang sảng, coi trọng nguyên tắc, công chính minh để ý, không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt tự do, nói chuyện khó giữ được lưu, bất kể so sánh thị phi, thẳng thắn, khoan dung, bác ái, thiện kết giao bằng hữu, có quý nhân trợ giúp, ham các hạng hoạt động, làm việc tích cấp chủ động, so sánh đại nam tử chủ nghĩa, nặng mặt mũi, ái làm náo động, hảo biểu hiện tự mình, tâm tính so sánh không ổn định, thái độ làm người cố chấp, ưa nắm quyền, dễ đắc tội với người, cùng người khắc khẩu, dễ nổi giận tức giận, khuyết thiếu tính nhẫn nại cập bền lòng, chú trọng bề ngoài trang phục, coi trọng vật chất hưởng thụ. Ở vượng địa, chủ phú quý, năng lực thành tựu một phen sự nghiệp, và chính trị hữu quan, đi nhà nước lộ tuyến cho thỏa đáng, có thể vãng chính giới phát triển, có thể kinh doanh quốc tế mậu dịch, văn hóa sự nghiệp, so sánh đại quy mô xí nghiệp hoạt động. Có xuất ngoại vận. Là đàng hoàng người làm ăn, là buôn bán cao thủ. Nhân kỳ thái khảng khái rộng lượng của cho nên, không thích hợp tài vụ công tác, nhất là quản lý tiền mặt bất hảo, dụng tiền chuyên gia, không được tích súc. Hóa lộc, có thể là việc chính quản nhân viên hoặc ông chủ. Đi làm tộc chủ lên chức, có thể chưởng thực quyền. Gặp lục cát, vừa gặp Thái âm, lộc tồn, tai thai, bát tọa. Suốt đời đại cát đại lợi, danh dự rõ ràng, tài nguyên quảng tiến. Làm việc mau lẹ, phản ứng khoái. Cuộc thi vận thật tốt, văn võ toàn bộ tài, nhất định danh lợi song thu vào. Hội xương, khúc, khôi, việt là nhân viên và giáo viên, ở học thuật giới, giáo dục giới nhậm chức khá nhiều. Hội văn xương vu quan lộc, chủ quý, phần nhiều là nguyên thủ của mệnh. Hội thiên hình, quân cảnh của chức. Hãm địa, làm việc đầu voi đuôi chuột, sáng bóng minh, nội tâm cảm thấy trống rỗng xuống dốc. Suốt đời thị phi đa, còn có thể năng lực mắt mù, tung hóa lộc, quyền cũng không thấy hảo, nhược lại thêm sát tinh, chỉ có thất danh dự. Chủ phụ thân bất lợi. Gặp lục rất là hạ cách của mệnh, hình phạt chính tụng, tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn, giáng cấp, tạm rời cương vị công tác, hạ tốp, bản thân tâm bệnh không ngừng, có bỏng lửa, Hóa kị có thị lực cản trở, kỳ khổ sở không ít. Có lúc khả năng nổi giận tài, thế nhưng hội tùy ý tiêu xài, tương dự trữ tiêu hết, không lâu sau tựu suy tàn là tiểu thương nhân hoặc thủ công nghệ người, tuy rằng khổ cực nhưng cũng sẽ không bị người coi trọng. Nữ mệnh bất lợi, hôn nhân ngăn trở khá nhiều, và phụ thân duyên phận so sánh mỏng. Như có hóa lộc xuất hiện có thể hóa giải. Nữ mệnh miếu vượng, gia quyền, lộc, phong tặng, vượng phu ích tử, nhược cung phúc đức có tướng tá, chủ chiêu hiền minh của phu. Thái dương là quý nhân, không được an bình, trượng phu muốn nghe của nàng. Suốt đời sẽ có đào hoa chuyện tình cảm phát sinh. Sự nghiệp phát triển duy ngoại lai trợ lực ít, khá thiện giao tế, đối ngoại nhân tế quan hệ thật tốt, cá tính rộng rãi, có nam tử khí khái, sự nghiệp tâm so sánh cường, bác ái, lấy giúp người làm niềm vui, năng lực chủ động tham dự các xã đoàn hoạt động, ở đoàn đội trong cuộc sống là quyết sách người lãnh đạo. Lạc hãm gia sát, chủ bình thường. Gặp hao tổn, phi lễ thành hôn. Hội thiên hình, có hình tụng sự, hao tổn tài, có hoa không quả, hư danh hư lợi, dễ ly hôn, lục thân duyên mỏng. Làm hành nghiệp, hành chính quản lý, chính trị, mậu dịch, kiểm sát, kiểm nghiệm, giám định, vệ sinh, bảo vệ môi trường, luật sư, ký giả, quan ngoại giao, tiêu thụ đại lý, trong tin tức giới, lo lắng công tác yếu dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu so sánh thích hợp, điện lực, nguồn sinh lực, chiếu sáng khí tài, thông tin, động lực, bánh răng, đồng hồ, môtơ, động cơ, ô tô, quang học nghi khí, kính viễn vọng, kính mắt.

Sao Vũ khúc

Trong thần thoại đại diện chu Vũ vương. Thuộc tân kim, bắc đẩu thứ sáu tinh, hóa khí là tài, là cung tài bạch chủ. Cùng trời phủ ngồi chung thì có thọ. Vừa quả tú ngôi sao, chủ mẹ goá con côi, nhập lục thân cung, dễ và cai lục thân vô duyên. Ở trên trời tư thọ, ở sổ tư tài.

Tướng mạo thể trạng cường tráng, viên cao gầy hình kiểm, mặt mang uy nghiêm, mày rậm, khoan ngạch, giọng đại, có bộ lông chí ban của dị. Nam mệnh tính Công-gô quyết, có thai có nộ, dũng cảm cương nghị, rộng rãi ngay thẳng, gấp gáp, tâm thẳng không độc, ngôn ngữ thành thực, có độ lượng, giảng tín dụng, nặng nghĩa khí, tinh thần sung mãn, có thực tiễn năng lực, làm việc có quyết sách lực, có kiên cường nghị lực, gặp phải bất luận cái gì trắc trở cũng không bỏ vở nửa chừng, đối không vừa mắt chuyện lập tức hội phản ứng, đối với mình đối với hắn nhân yêu cầu rất nghiêm ngặt. Ưa lộc tồn đồng cung, có tiền ưa đầu phòng địa sản, lộc mã cùng bôn ba, thì tha hương phát tài, năng lực di dân nước ngoài, có đại thành tựu, mà lại tài nguyên cuồn cuộn. Hóa lộc, tài nguyên thuận lợi, không thiếu tiền dụng. Nhược hội tham lang, sai ai ra trình diện hỏa gia Hóa kị, dương, đà, thiên hình, niên thiếu bất lợi, dễ cùng người đánh nhau. Hóa quyền, càng sâu. Trung niên thì chủ đại phú quý, là xí nghiệp lớn nhà cách cục. Ở chính giới, nhà nước bộ phận then chốt có thể nhâm chủ quản trở lên chức vị. Và lục ngôi sao may mắn cùng, từ thương có thể đại phú đại quý, văn võ đều có thể, chí khí cao chót vót xuất chúng, năng lực một mình đảm đương một phía, làm việc có quyết đoán, cũng lợi cho văn chức, lên chức vận tốt, có văn nghệ tu dưỡng, ở văn võ phương diện đều có thành tựu, văn nhân thì bác học đa năng lực, gặp dữ hóa lành, là thượng cách của mệnh. Hóa quyền, thì là thương giới trùm. Có thiên tài vận, hội hoành phát, Phúc Thọ song toàn, chí khí ngẩng cao, vượt quá mọi người trên. Hóa quyền, quản lý tài sản năng lực cường, nắm giữ trọng điểm, có thể linh hoạt vận dụng, đa số tài chính giới của quan viên hoặc là quản lý ngân hàng nhân tài. Lạc hãm, thì đa số làm thương giới của xuất nạp, kế toán hoặc trong nhà tài vụ đại thần, chưa nói tới phú quý. Hóa khoa, tài năng ở tài chính, thuế vụ bộ môn công tác, hội trở nên nổi bật, suốt đời thường có thừa tài, nhưng tìm hắn vay tiền không nhất định năng lực tá đáo. Nhập miếu, và xương, khúc đồng hành, ra tương nhập tướng, quan võ điều kiện tốt nhất, nên phục quân cảnh của chức, cơ quan tài chính, tài chính đơn vị hoặc là người làm ăn, và tiền mặt, kế toán hữu quan, nhưng dĩ không thay đổi kị mới được, bằng không, biểu thị và tiền tài vô duyên, là thần tài qua cửa, lo lắng đầu tư lâu dài bất năng có thành tựu, tài chính quay vòng mất linh, dễ bị người đảo trái. Hóa kị nhập mệnh, phùng thiên cơ hoặc nhập đối cung xung mệnh, ứng với làm cho làm nghĩa tử. Khuyết điểm, làm việc dễ xung động, hỉ nộ vô thường, bôn ba lao lực, làm một chuyện gì thay đổi luôn tâm, ưa biến động, sĩ diện, tốn hao chi tiêu đại, chẳng tiết kiệm. Cư hãm, không phải vì xảo nghệ người, hay tăng nói của mệnh, bản thân đa tai ách, xuất hiện linh, xương, đà, vũ tổ hợp biểu thị có tiết tai dấu hiệu, nhưng đồng thời cung thiên di hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến tài biểu thị điều kiện thành lập, tất nhiên có việc cho nên. Vũ khúc và lục sát tinh cùng, cá tính vội vàng xao động, sự nghiệp dũ tố dũ bất hảo, sinh ý thất bại tới cực điểm, lục thân duyên phận so sánh mỏng, hội nhân tài dễ cùng người khác động võ, nội tâm đối tình cảm không như ý, hôn nhân không tốt, bởi vì là mẹ goá con côi ngôi sao, bất lợi lục thân, cũng nhân tài tinh dễ rủi ro. Có thể làm kỹ thuật phương diện công tác. Nữ mệnh, nhập miếu quyền quý, là phu nhân nhân, tinh thần hoạt bát, tính cách kiên cường, cùng người khác bất đồng. Là quả tú, cô độc, giọng đại, ghế ngồi bất an rảnh rang, thẳng lay động, là tính năng thủ, suốt đời phí sức sức lao động, sinh hoạt rất khẩn trương, náo trung tâm thủ tài, khôn khéo có khả năng, làm việc so sánh bảo thủ, có nam tử trượng phu khí khái, là nữ cường nhân. Tính bảo thủ, không đổi truy cầu đả động kỳ tâm, rất trung trinh, tại ngoại không bị nhân tả hữu, tại gia không bị trượng phu quản thúc, đại thể có sanh non khuynh hướng. Làm hành nghiệp, quân cảnh, quốc phòng, tài chính, tài chính và kinh tế, chứng khoán nghiệp, kế toán, bảo hiểm, bác cầm đi săn, võ thuật quán, thể dục, vận động viên, ngoại khoa bác sĩ, bác sỹ thú y, kim chúc ngũ kim, máy móc nghề chế tạo, thông nhau nghiệp, tiệm tạp hóa.

Thiên đồng tinh

Trong thần thoại đại diện Chu Văn Vương. Thuộc nhâm thủy, sao Nam Đẩu đệ tứ tinh, hóa khí là phúc, là cung phúc đức chủ. Có diên thọ, giải trừ ách, chế hóa công. Không sợ kiếp sát tướng xâm, bất úy chư hung cùng độ, mười hai cung trung tâm đều vì Phúc Thọ. Là ích thọ bảo sinh của ở lại, là hưởng phúc tinh. Hóa lộc là thiện.

Tướng mạo cao hoặc lớp giữa, thân thể đầy ắp, hình tròn mặt mang phương, hoàng bạch hoặc thanh hoàng, thanh tú cao nhã, bề ngoài nhã nhặn, vẻ mặt phúc tướng, trên mặt bản thân đa dị chí. Nam mệnh là phúc tinh, thọ tinh, là phúc đức, năng lực gặp dữ hóa lành, thích ứng tính hảo, có tính dai, chống lại đả kích mê hoặc khảo nghiệm, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn bất năng dời, uy vũ không khuất phục, tính tình như con cái, thích chiếu cố nhân gia, còn nhỏ tốt hơn, rất an nhàn, không cần chịu khổ, thiện lương hiếu thuận, cho dù lớn tuổi, vẫn là một lão ngoan đồng, có tính tình thì phát quá là tốt rồi, có hài hước cảm, áo cơm không thiếu, suốt đời quá khoái trá, không gặp khuôn mặt u sầu, an tường, không nhọc lục, làm việc ổn trọng, người ngoài ôn hòa lễ độ, thái độ làm người khiêm tốn, tâm địa nhân từ, đối đãi chính trực, hùng hồn chuyên gia, thích kết giao bằng hữu, người ở bên ngoài duyên tốt, không cùng nhân tính toán, so sánh bảo thủ, không quá hội chạy nước rút, tri túc thường nhạc, cũng không phải rất có làm, thường thường là bị tình thế bức bách, đáo không thể không làm thì mới bằng lòng nhích người. Nhân trọng tình cảm, sở dĩ đang xử lý tình cảm phương diện thường thường không được hài lòng. Và lục ngôi sao may mắn cùng, thái độ làm người tính tình ôn hòa, tinh thông văn nghệ, suy nghĩ linh hoạt, hành văn hảo, là một vạn sự thông. Thiên cơ phân thủ thân, mệnh, rất khả năng làm tôn giáo nghệ thuật công tác, gia không vong, nhất định thêm vào tôn giáo hàng. Hội chư cát, lộc tồn, mong muốn phú quý. Hiểu được bo bo giữ mình, bề ngoài chất phác, rất có tu dưỡng, tư tưởng thuần khiết, dễ tiếp cận phật đạo, đối huyền học, ngũ thuật cảm thấy hứng thú. Và lục sát tinh cùng hoặc Hóa kị, tính tình vội vàng xao động, làm việc bình thường hay thay đổi hóa, có đầu không đuôi, khuyết thiếu kiên trì, thường thường bỏ vở nửa chừng, đối trắc trở việc khuyết thiếu giải quyết khả năng nại, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, dễ trầm mê vu tửu sắc tài vận, tình cảm phương diện dễ xảy ra vấn đề, trời sinh ái trang phục, ái hưởng thụ, cá tính so sánh nhu nhược, ý chí bạc nhược, làm việc hay thay đổi, chẳng phân biệt được ưu khuyết. Bản thân dễ bị bị thương, hội một lần ở trên người dẫn đến mặt mày hốc hác huyết quang sự cố phát sinh, khả năng lái xe tai nạn xe cộ, khai đao hoặc dễ bị phỏng, da lông ngắn bệnh nhất đống lớn, đái tật duyên niên, gia đà mập mãn, con mắt miễu, hãm địa, biến hoá kỳ lạ đa tứ, miệng nói nhân nghĩa, bình thường mệnh. Nam mệnh không thích thiên đồng, khuyết thiếu tiến thủ tâm, mọi việc thiếu tích cực, chích thích hợp tố vai trò thứ yếu, không thích hợp làm chủ quản cấp nhân vật. Nữ mệnh thông minh thông minh, khiêm cung lễ độ, cá tính ôn hòa thiện lương, cầu sinh sống yên ổn, kết thân nhân tình sâu, chú trọng vật chất hưởng thụ. Hội ngôi sao may mắn, tác mệnh phụ, vượng phu ích tử, hôn nhân mỹ mãn, cực già giặn, khéo léo, đa tài đa nghệ, có nghệ thuật thiên phú, có phong độ của người trí thức, dễ say sưa vu la mạn đế khắc bầu không khí, tình cảm phong phú, mỹ lệ, nhưng tính nhu cầu rất cao. Hội xương, khúc, hôn nhân so sánh bất bình thuận, sẽ có một đoạn tình cảm rất phức tạp quá trình, cùng giải quyết thì chu toàn ở mấy người bằng hữu khác phái trong lúc đó, phùng sát phá tan, hình phu khắc tử, sinh ly tử biệt, lương âm phá tan hợp, tác nhà kề cát. Làm hành nghiệp, pháp luật người làm việc, tài chính, bảo hiểm, thuế vụ, công chức, văn giáo, hệ thống cung cấp nước uống có lẽ nhiều chuyện, phong thuỷ, thầy tướng số tiên, đại lý thương, xã giao hoạt động, ngoại vụ viên, điện tín, bưu chính. Nữ mệnh nên chữa bệnh và chăm sóc, văn nghệ, tiêu khiển tính xã hội ngành dịch vụ, cơ quan du lịch, phiên dịch, lễ tân tư, người chủ trì, người điều khiển chương trình, thủ công nghiệp, bán lẻ nghiệp, bách hóa, phục sức, hàng mỹ nghệ, xem xét vật chờ hơi nhẹ tùng như thường công tác. Bởi đến đây tinh so sánh lười nhác, sở dĩ không thích hợp tố ông chủ, ứng với cùng người kết phường gây dựng sự nghiệp, tương hỗ cổ vũ so sánh dễ thành công.

Sao Liêm trinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương đại gian thần phí trọng. Thuộc đinh hỏa, bắc đẩu đệ ngũ tinh, ở đấu tư phẩm chức, ở sổ quản quan quyền. Chủ tà, hóa khí là tù, sát, ở cung Quan lộc làm quan lộc chủ, trong người cung mệnh là thứ đào hoa, kỳ đã họa, cũng là phúc, nhưng họa nhiều phúc, thân phận tương đối phức tạp.

Tướng mạo chiều cao thể tráng, đoan trang, thanh tú, cụ cao nhã khí chất, giáp tự hình kiểm, viên mà cao gầy, hồng hoàng hoặc thanh hoàng, lông mày thô mắt to, nhãn thần lợi hại, miệng rộng rãi, xương gò má cao trương. Nam mệnh ý nghĩ hảo, phản ứng khoái, trí nhớ hảo, làm việc mẫn tiệp cấp tốc, thần khí hiện ra như thật, sĩ diện, lòng háo thắng cường, nhanh mồm nhanh miệng, năng lực nói thiện nói, hảo biện luận, dám yêu dám hận, tính tình bất hảo, vô cùng kiên cường, cá tính cố chấp, hảo ngờ vực vô căn cứ, không nhiều hợp quần, phong lưu, thích độc lai độc vãng, không thích bị ước thúc, không câu nệ tiểu tiết, ngay thẳng, hiếu học cận cổ, có nghệ thuật thiên phú, tinh thông máy vi tính, internet, thao tác nghi khí, dáng vẻ năng lực cường, hảo chuyện mới mẻ vật, chí khí kiên cường, vô luận chuyện gì đều ưa cách tân khai sáng, là việc chính quản nhân viên, năng lực chưởng quyền to, suốt đời tương đương có nhiều, ham văn nghệ, âm nhạc. Làm gia công, sinh sản nghiệp, quân cảnh nhân viên, làm quan năng lực đại quý, có thể dương danh lập vạn, là tăng nói thì là cao tăng đại đức. Chú trọng quần áo trang phục, đời sống tinh thần phong phú, sinh hoạt đa thải đa tư, nhân tế quan hệ hài lòng, lạc quan rộng rãi, khí độ rộng thùng thình, năng lực sát ngôn quan sắc. Hãm cung, Hóa kị, sai ai ra trình diện sát hội bạch hổ, lục thân duyên mỏng, khí gia cô đơn, tánh khí nóng nảy, làm việc so sánh xung động, yêu thích tửu sắc tài vận, hảo đổ, hội nhân cảm nọa không được thuận chuyển khứ đánh bạc, khuyết thiếu lý trí, chắc chắn đại tật ách phát sinh, huyết quang, khai đao, tàn tật, dễ chết vào ngoại đạo. Còn nhỏ da bất hảo, có lao ngục tai ương, suốt đời thị phi khẩu thiệt, chắc chắn tố tụng chuyện xảy ra sinh. Có tiền của phi nghĩa nhưng không cách nào kéo dài. Ở sự nghiệp thuận lợi có tài đồng thời hội nhân đào hoa tranh cãi mà rủi ro, sự nghiệp không được thuận lợi, tài vụ tài chính quay vòng mất linh, trên thân thể có nghi nan tạp chứng chờ. Nữ mệnh chủ phong tặng, mặc dù ác sát xung không vì hạ cục, cương liệt nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu ích tử, cá tính sang sảng, trinh tiết tự thủ, mặc dù không được diễm lệ nhưng khí chất hảo, thanh tú, thông tuệ, ít lời, đoan trang, ghen tuông nùng, nữ được thuần âm trinh tiết của đức, năng lực thủ tài, trong gia đình tràn ngập không khí thanh tân, có người chồng tốt, suốt đời không được so sánh dễ có đào hoa, đối với người khác phái năng lực giữ một khoảng cách. Hãm địa, chủ cô độc, gia sát, mặt rỗ, tàn nhang, năm mới hình khắc phụ mẫu, trung tâm lúc tuổi già bất lợi trượng phu, tử nữ, thật không tốt, hôn nhân không đẹp, dễ ly hôn, ở chung. Làm hành nghiệp, nhân viên công vụ, nhân sự kiểm tra đánh giá, thẩm tra uỷ ban, giám sát, nguồn sinh lực, nghiệp vụ, hóa đá, châu bảo giám định, bệnh lý xét nghiệm, công nghiệp nặng, thiết bị điện dáng vẻ, TV vẽ tranh, máy vi tính, phàm có điện hành nghiệp, hộ sĩ, chợ bán sỉ, có tĩnh cố định cửa hàng bán lẻ bộ, chợ bán thức ăn, kê áp nga cá hoặc rẫy, vườn trái cây, hoa quả buôn bán chờ.

Thiên phủ tinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương thê tử Khương hoàng hậu. Thuộc mậu thổ, sao Nam Đẩu đệ nhất tinh, hóa khí là lệnh, vừa danh lộc kho, là phú quý của cơ, ở đấu tư phúc quyền, ở sổ chưởng tài trạch lộc, có giải trừ ách, diên thọ công năng lực. Cụ có trí khôn cập tài năng.

Tướng mạo lớp giữa, thể hình sảo béo, kiểm phương viên, hình, thiên đình no đủ, mặt đỏ bạch hoặc hoàng, môi hồng răng trắng, khí chất cao nhã, hình dáng tướng mạo thanh tú. Nam mệnh khôn khéo giỏi giang, biểu đạt năng lực tốt, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, bác học thấy nhiều biết rộng, có đặc thù kỹ năng, thủ giỏi tài, quản lý tài sản năng lực tốt, cá tính ôn hòa thiện lương, độ lượng khoan dung độ lượng, chí tiết tháo thủ cao, thiện ngoại giao, thận kết giao bằng hữu, đối với bằng hữu giảng nghĩa khí, cam tâm tình nguyện bang trợ nhân, thích xã hội đoàn thể hoạt động, xã giao rất nhiều, có có lộc ăn, trung niên hậu ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đều có thể đạt được lý tưởng mình hoàn cảnh, suốt đời áo cơm không thiếu, dã tâm không lớn, so sánh bảo thủ, nhược bản thân bắt đầu béo phì tựu biểu thị tài chuyển đến. Phủ, tướng triều viên cách, phú quý, thực lộc thiên chung, ở chính giới, tài chính và kinh tế giới phương diện thành tựu huy hoàng, có thể chưởng quyền to. Lục thân tình thâm, có thể cùng người kết phường, tín dự hảo, người làm ăn tài vượng, hoàn thích mua phòng địa sản, đi làm tộc chủ lên chức, có xí hoa năng lực, năng lực nắm giữ trọng điểm, lĩnh đạo dục khá cường, hảo hưởng thụ, vì đạt được đáo lý tưởng của chính mình không tiếc vung tiền như rác. Khuyết điểm, chủ quan ý thức cường, sĩ diện, cao ngạo tự phụ, thâm trầm, sành sỏi, dễ thẹn quá thành giận, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, nhân duyên không tốt, hảo tranh luận, không chịu thua, chuyện bé xé ra to, không đổi tiếp thu ý kiến của người khác. Nhược hội dương, đà, hỏa, linh, một thân gian trá, lao lực, cá tính quái gở, hơi hình cung độc, nuông chiều từ bé, gặp dương thường thường nhân gia mời khách, kết quả chính dùng tiền, không được kị hỏa, linh, không được dĩ hội sát đặc biệt luận. Nữ mệnh có chí khí, thông minh thông minh, cá tính trên có chủ kiến, có quyết đoán, thích nắm quyền, chú trọng ăn mặc, thanh bạch, khí chất cao nhã, đoan trang hiền thục, bản tính thiện lương, hiếu thuận, không thương tố gia vụ, chỉ có thể là tố mấy thứ sở trường thật là tốt thái, hảo bố trí gia đình, là vì sĩ diện hảo mà bài biện, coi trọng phô trương, thích xa hoa xa hoa. Gặp tử, tả, hữu cùng hằng cực mỹ, tác mệnh phụ, vượng phu ích tử, mặc dù sai ai ra trình diện phá cũng dĩ thiện luận. Nữ mệnh là phu nhân hình thái. Phủ hội xương, khúc nhập mệnh, tiểu học giai đoạn công khóa rất tốt, tất là trưởng lớp, tam rất, sau lại độ chênh lệch, làm theo ý mình. Thiên phủ và lục ngôi sao may mắn cùng phùng lộc tồn, vũ tất là cự phú, chấp chưởng tài bạch, điền trạch, áo cơm không sứt mẻ, danh lợi song thu vào, năng lực hiệu lệnh người khác, có lĩnh đạo thống ngự năng lực, là thương nghiệp giới nhân vật nổi tiếng, xã đoàn của lĩnh đạo, đảng chính của nguyên thủ, gặp quý nhân đề bạt, một bước lên mây, được hưởng đại phú đại quý, cũng tương tướng tài. Thiên phủ và lục sát tinh cùng, hành vi quái gở, đa nghi tâm, không hợp đàn, tiền tài ý tiêu hao, chẳng tiết chế, muốn chiếm làm của riêng cường, thường xem thường mọi chuyện, tinh thần trống rỗng, khả quan thoải mái, dễ có đào hoa, có chút cô độc, không muốn cư nhân vu hạ, ái tác ông chủ, vật nặng chất hưởng thụ. Làm hành nghiệp, tài chính, thuế vụ, giáo dục, truyền đạo, huấn đạo, ngành chánh phủ, công chức, lương cao thủy giai tầng, phòng địa sản, xí hoa, hậu cần, y dược, khoa phụ sản, hộ Lý Công tác, cứu sống, cứu nạn, chăn nuôi nghiệp, nuôi trồng, ăn cỏ động vật, gia phá quân là lợn cẩu bốn chân động vật, hoặc trồng măng, nấm hương, thu mua buôn bán, nam bắc hàng sinh ý. Thiên phủ làm đầu thiên của phủ địa, có thể nhìn ra đời trước thân của căn cơ, ở ngọ, tị, thìn, mão, dần dương vị, nhân từ phía trên mà đến, còn lại âm vị nhân từ phía dưới mà đến.

Thái âm tinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương đại tướng hoàng phi hổ thê tử Cổ phu nhân. Thuộc quý thủy, là thủy của tinh, là trung thiên đấu ngôi sao may mắn, hóa khí là phú, là tài bạch, cung điền trạch chủ.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, đầy ắp, kiểm viên trường vi phương, tròn dẹp hình, thanh bạch, thanh hắc hoặc thanh hoàng, mắt to đẹp, lông mi như hình bán nguyệt. Nam mệnh thông minh nhạy cảm, tài văn chương hơn người, học giả phong phạm, ham văn nghệ, thích cuộc sống yên lặng, cũng yêu thích La Mạn Đế Khắc bầu không khí, văn nhã xấu hổ, suốt đời vui sướng, hảo hưởng thụ, đục lỗ, trọng tình cảm, có chút minh để ý, mọi việc táng ở trong lòng không muốn nói ra, một ngày mở miệng sẽ thao thao bất tuyệt, người ngoài trung thành, độ lượng rộng thùng thình, thường có lòng từ bi, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, sức tưởng tượng phong phú, là một vạn sự thông, nam mệnh nhu hòa, hình thái tượng nữ sinh, không hỏi nam nữ khác giới duyên không sai. Miếu, vượng gia ngôi sao may mắn, suốt đời tài vụ phát triển không sai, tài lộ phương diện rất có biểu hiện, tài phú là chậm rãi tích tồn, nhất tự do tự tại, không quá biến động. Hội lộc tồn, tai thai, bát tọa, tả, hữu suốt đời có tiền, được lai không chút nào phí công phu, có nổi tiếng, rất có được ngoạn, hiểu được hưởng thụ. Gia hóa khoa nhân tài mà được gọi là, hội văn khúc nhập mệnh, tiểu học công khóa tốt, có thể là trưởng lớp, tam rất, tráng niên thời kì xong thê tử hiệp trợ mà thành công, gia khôi, thành có thể được thê tài, thê tử sinh ra không sai, văn học tu dưỡng hảo. Trung thu sinh ra hay nhất. Gia sát, thậm chí thê mất sớm hoặc hôn vợ sau tử bản thân không quá khỏe mạnh, sẽ có huyết quang, giải phẫu sự, gia dương, đà, nhân ly tài tản, gia sát gặp bạch hổ, mẫu chết sớm, gia sát khả năng nhân mượn tiền sự và huynh đệ, bằng hữu khởi tranh cãi, sớm cho kịp rời xa gia hương cho thỏa đáng. Hãm địa gia khoa, lộc, quyền cũng không cát, cư hãm, không được phùng cự môn là tốt, bằng không ly tổ cho làm con thừa tự, sai ai ra trình diện sát xung tất tác bị thương tàn phế của luận, trừ phi tăng nói trái lại lấy được trinh tường, vừa văn khúc ở chung thân, mệnh, nhất định là 1.cửu lưu thuật sĩ, kị sai ai ra trình diện liêm trinh, thất sát tương trùng, định làm bị thương tàn phế của luận. Nữ mệnh cùng luận. Lạc hãm gia sát tinh, hình khắc lục thân, vận mạng của mình cũng nhiều khúc chiết, vãn phát, Thái âm trong người cung khả năng mẫu thân tái giá hoặc bản thân từ nhỏ ở nhà thứ hai đình lớn lên, ít nhất là mẫu thân dĩ người bên ngoài đái nuôi lớn lên. Thái âm lạc hãm, nhưng ở đại hạn hảo thì cũng sẽ có tốt biểu hiện. Khuyết điểm, coi trọng bề ngoài, hảo vệ sinh, làm việc lười nhác, cá tính táo bạo, thiếu kiên trì, là thường có tình cảm thượng của làm phức tạp, so sánh có khiết tịch, làm việc khuyết thiếu quyết đoán, thường lực bất tòng tâm, tinh thần thượng gánh vác nặng hơn. Nữ mệnh săn sóc, giỏi đoán ý người, trọng tình cảm, đoan trang hiền thục, thái độ làm người ôn hòa lễ độ, rất nhiều tình, con cái khí, khí chất hảo, độ lượng đại, có tính nhẫn nại, chú trọng trang phục trang sức, ái hưởng thụ, người ở bên ngoài duyên tốt, không có chủ kiến, ngực có việc sẽ nói ra lai, hội thái dương có lẽ chính chiếu, chụp ảnh chung thì nhất định năng lực giá được người chồng tốt, vô giết người phá thì, suốt đời yên vui, phú quý song toàn. Ở hãm địa hoặc ác sát tam phương tới thì, đối trượng phu bất lợi, như thế chính thê nói lại càng không lợi, hơn nữa khí huyết không được điệu, tác nhà kề, điền thất so sánh tốt. Ở hãm địa, tuy rằng ngực khát vọng khác giới, nhất kiến chung tình, duy không dám đến gần khác giới, biểu đạt ra lai, đối chuyện tình cảm khán không ra. Làm hành nghiệp, kiến thiết, phòng địa sản, vật liệu xây dựng, nguyên liệu, thuỷ điện, tịnh thủy, thuế vụ, tài chính và kinh tế, khoa học tự nhiên, nông bãi cỏ, khoa phụ sản, nội khoa, phòng khám bệnh, diễn nghệ giới, văn nghệ công tác, đồ trang điểm, làm đẹp, phạn điếm, khách sạn, tạp hoá, vật dụng hàng ngày, chuyên chở, xe taxi, khách du lịch, hướng dẫn du lịch, thuyền viên, ngư nghiệp.

Tham lang tinh

Trong thần thoại đại diện Ðát kỉ. Mặt ngoài thuộc giáp mộc, thể lý thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ nhất tinh, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, dục vọng. Đa tài đa nghệ, tửu sắc tài văn chương. Là thiên tài tinh, không được phát niên thiếu.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, vượng địa, thân hình cao lớn, đầy ắp, hãm địa, hình tiểu mà thanh cao, bầu dục hoặc tròn dẹp hình kiểm, thanh bạch hoặc thanh hoàng, ngũ cung đoan chính, mắt linh hoạt. Nam mệnh đa tài đa nghệ, ái làm náo động, tính tình hào sảng, năng lực nói thiện biện, lõi đời khéo đưa đẩy, trọng tình cảm, có nhớ tình bạn cũ vẻ đẹp đức, người ngoài khiêm cung lễ độ, nhân tế quan hệ hài lòng, khác giới duyên tốt, không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt đa tư đa thải, yêu thích bên ngoài hoạt động, thích sống về đêm, xã giao đa, có có lộc ăn, diễm phúc. Có năng lực lãnh đạo, làm việc mưu tính sâu xa, mau lẹ cấp tốc, suy nghĩ linh hoạt, năng lực học tập cường, thiện bày ra, đối quyết định sự vụ có thể có kế hoạch, quả thực thực hành cập hoàn thành. Hội ngôi sao may mắn, có thể danh chấn chư bang, chủ hào phú, gia tài bạc triệu. Tham lang hội Hỏa Tinh hoặc tham lang hội sao Vũ khúc khiếu hỏa tham đồng hành cách, chủ nổi danh thanh, nắm quyền, thường thường có liệu không nghĩ tới cơ vận, năng lực bạo phát, có ngoài ý muốn của tài, có thể cùng ngoại thương xí nghiệp vãng lai. Thời niên thiếu hội đi xa nhà hoặc xuất ngoại, khả năng đáo phần đất bên ngoài phát triển. Hội lộc tồn, hoành phát tình trạng tài chánh không sai, hội tả, hữu có tiền tới chậm chút. Khuyết điểm, tham lang là song trọng tính, tính cách tương đối phức tạp, hỉ nộ vô thường, xung động, lòng ghen tỵ cường, khuyết thiếu kiên trì, đa khoa trương, dục niệm rất mạnh, hảo đổ, tham rượu, phong lưu, ăn chơi đàng điếm, thanh sắc khuyển mã, dụng tình không được chuyên, đứng núi này trông núi nọ, phu thê duyên phận mỏng, hôn nhân dễ có chuyện, không thích hợp hội xương, khúc, làm việc bất năng làm đến nơi đến chốn, thích xuy ngưu. Nữ mệnh có nghệ thuật thiên phú, tình cảm phong phú, sâu cụ nữ tính mị lực, hấp dẫn nhân, thích lời nói ngon ngọt, đối với người khác phái vô pháp tự chế, hội nhất kiến chung tình, có đột phát tình cảm, thụ hoàn cảnh ảnh hưởng mà thay đổi trung, định lực thiếu, thường thường hối hận. Hãm địa, đời sống tình cảm rất phức tạp, hội dương, đà càng thiết tưởng không chịu nổi, bất năng thỏa mãn vu vợ, hội Hàm trì, tắm rửa, thiên diêu, hồng loan là hiện lên thủy đào hoa, gia thiên hình, sẽ có tình cảm tranh cãi quan tụng, sai ai ra trình diện dương, đà Hóa kị chắc chắn mặt mày hốc hác, có tàn tật, vệt. Làm hành nghiệp, văn giáo, vỡ lòng giáo dục, còn nhỏ học giáo sư, thanh thiếu niên cung, tài nghệ nhân tài giáo luyện, ngôi sao ca nhạc, diễn viên, tài đánh cờ, nhạc khí, tài chính và kinh tế, quan hệ xã hội, tiêu khiển, làm đẹp, chỉnh hình, tửu điếm, thực phẩm, đánh bạc, sủng vật điếm, các loại nguyên vật liệu nghiệp. Hãm địa hội dương, đà, thiên không, cướp giống nhau kỹ thuật nghề nghiệp. Tham lang tinh lưu niên có lợi, được bạo phát của tài và mãn tua của trí, đặc biệt tố cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng chờ ăn ý tính giao dịch, có thể ở tham lang tinh phương vị yêu cầu thủ, cũng có thể ở tham lang tinh đương vận thì đọc sách, yêu cầu nói, nhưng không đổi bái sư, giao hữu.

Cự môn tinh

Trong thần thoại đại diện Khương Tử Nha thê tử mã thiên kim. Thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ nhị tinh, hóa khí là ám, chủ thị phi, đa nghi, ở trên trời tư phẩm vạn vật, ở sổ thì người chấp chưởng đang lúc thị phi. Mừng nhất hóa quyền, tăng kỳ lý tính cập nói chuyện phân lượng, cụ quyền uy tính. Có thể là quan ngoại giao hoặc giáo thụ.

Tướng mạo vượng địa, chiều cao mập mạp, hãm địa, ngũ ngắn nhỏ gầy, sắc mặt thanh hoàng hoặc thanh hắc, hội chiếu thái dương chủ sắc mặt đỏ trắng cập hồng hoàng, mặt dài hình, mi thanh mục tú, khí chất cao nhã, đôn hậu. Nam mệnh, thông minh, trí tuệ, ý nghĩ tất nhiên ưu tú, trí nhớ hơn người, ngôn từ rất lợi hại, rất có tài hùng biện, nhanh mồm nhanh miệng, đắc tội với người mà chính không biết, thường thường nhất cú vô tâm nói hội đắc tội với người, rất hài lòng kế hoạch của chính mình phương án, không đổi tiếp thu người khác kiến giải, đối với người khác năng lực hội nghị thường kỳ không hài lòng, gia dĩ răn dạy, trung hậu trung tâm đái điểm ngạo khí, cụ lòng hiệp nghĩa, đối với người thành khẩn nhiệt tâm, có chuyên môn của kỹ thuật tài năng, phân chiết năng lực cường, đối bất cứ chuyện gì vật đều rất cẩn thận, cùng lúc tư tâm cũng nặng, ghét ác như thù, đối tiểu nhân một điểm tiện nghi cũng không cấp, làm việc đa trái lại phúc, nhân lo lắng nhiều lắm của cho nên, tính tình phương diện, trong ngoài bất năng nhất trí, đối với bằng hữu rất nhiệt tình, hành hiệp trượng nghĩa, sục sôi hăm hở tiến lên, có dã tâm và xưng bá chi tâm, có hoạt động xã hội năng lực và tổ chức năng lực lãnh đạo. Hóa quyền, lộc, nói chuyện là nhất lưu, rất có sức thuyết phục, có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục, tiến tới nói gì nghe nấy, chỉ là không nên quá trình cường, chuyển biến tốt tức thu vào, để tránh khỏi phong mang thái lộ, bị người kiêng kỵ. Nhập miếu, vừa gặp ngôi sao may mắn thì có thể nhân cùng người ở chung hoặc sự nghiệp quan hệ mà giành được chiếm được danh tiếng, tâm địa thiện lương, hội lộc tồn gia hội tả, hữu, suốt đời rất THUẬN, áo cơm không thiếu, an nhàn giàu có. Hóa lộc, có có lộc ăn. Lạc hãm, thì sự nghiệp không được thuận, lại thêm sát tinh thì có nguyên nhân khẩu thiệt thị phi cùng người xung đột, thậm chí khiến cho tố tụng vấn đề, phải có thận. Nếu không sai ai ra trình diện lộc, quyền, nói chuyện sẽ làm bị thương nhân, chuyện bé xé ra to, suốt đời tiến thoái lưỡng nan, thị phi cả đời không dứt, luôn luôn phiền, tiền tài cũng phá được mạc danh kỳ diệu, ngầm tiểu nhân đặc biệt nhiều, có phía chính phủ, cũng có bằng hữu trung tâm, tình cảm phi thường phong phú, vào nước hương người, suốt đời đào hoa không ngừng, tranh cãi đa, hội dương đà, sẽ có một đoạn tình cảm phức tạp đào hoa duyên, đặc biệt hội đà nhất lợi hại, hội dương da lông ngắn bệnh rất nhiều, nhất định sẽ giải phẫu, và đà cùng quan, chí đa mà rõ ràng, cự môn, hỏa, linh, bạch hổ cùng hoặc đối phương tam hợp phương mà lại sẽ không lộc tồn, quan tụng thị phi rất nhiều, nhược bạch hổ, quán sách hoặc quan phù tụ họp tất có lao ngục tai ương, hội hỏa và đại hao, tất nhiên có hoả hoạn, hội Tang Môn bất lợi song thân. Có hiếu thuận, hóa quyền tửu lượng hảo, rất có được cật. Khuyết điểm, đa học ít tinh, khẩu thiệt thị phi đa, làm việc do dự bất định, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, lục thân duyên mỏng, dễ có tình cảm khúc chiết, tinh thần thượng so sánh buồn khổ, có cảm giác cô độc, dễ bị lao ngục tai ương, suốt đời đa bôn ba lao khổ. Hóa kị, có thị phi không nhận tội từ trước đến nay tính chất đặc biệt, thích truy cầu hoàn mỹ, nhưng hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào nỗ lực, sự nghiệp, cuộc sống phát triển thủy chung bất năng như nguyện được đền bù, nhưng đương sự lại cố chấp vu hoàn mỹ cảnh giới truy cầu, Vì vậy thì sinh thất vọng, kiêm thả vu sự kiện phát triển trong quá trình mỗi đa ưu tiên mệt nhọc, như vậy có thể chuyển đối thuật số, khoa học kỹ thuật, tôn giáo, triết học hoặc ít lưu ý tân triều học thuật nghiên cứu, có khả năng tình trở nên so sánh bên trong, giảm thiểu rất nhiều khẩu thiệt thị phi. Nữ mệnh đầu não linh hoạt, phản ứng năng lực hảo, quan sát tỉ mỉ, mẫn cảm mà thấy nhỏ tâm, đa nghi, khá thiện lý giải nhân ý, tùy hứng, tiết kiệm, kiêu ngạo, làm việc cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ, đối với quyết định sự hội toàn lực hoàn thành mục tiêu, đối đãi người thân thiết ôn hòa, nhân duyên không sai, có thể là ưu tú nhất kế toán nhân viên, thực sự cầu thị, giảng nguyên tắc, đối với người gia không khách khí. Hãm địa, tình cảm đa khúc chiết, rất có thể cùng có chồng nam dư lăn lộn cùng một chỗ. Hóa kị, chủ khẩu thiệt thị phi, không thích nói chuyện, thường tại trong lúc nói chuyện đắc tội với người. Nhập mệnh, chủ suốt đời phần nhiều là phi, nhập tật ách, phụ mẫu, cũng chủ trên thân thể gặp nạn y của chứng, âm trạch phong thuỷ không tốt, nhập điền trạch, có thị phi, phòng tiểu thâu. Làm hành nghiệp, tư pháp, quân cảnh, luật sư, quan ngoại giao, ký giả, thông nhau nghiệp, vận tải nghiệp, hải quan, học thuật nghiên cứu, văn nghệ bình luận, bàn bạc uỷ viên, xuất bản, in ấn, hướng dẫn du lịch, và khẩu tài có liên quan hành nghiệp, ngũ thuật, y dược, người đại lý, không cần đăng ký doanh nghiệp, không có giấy phép, kiêm chức, khá làm ngầm doanh nghiệp người, hoặc đánh bạc, buôn lậu, có thể không giao tiền thuế hành nghiệp.

Thiên tướng tinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương đại trung thần văn thái sư. Thuộc nhâm thủy, sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh, hóa khí là ấn, chủ cung Quan lộc, thiên về văn sự, có thể giải liêm trinh của ác. Là đế tinh bên người chưởng ấn tỉ quan viên.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, cũng có mập mạp người, cốt nhục đều, kiểm viên trung tâm đái phương, kỳ sắc mặt hoàng bạch hoặc thanh hoàng, có rượu ổ, thuộc về tuấn nam mỹ nữ hình, nữ mệnh lớn lên đẹp, cao nhã, nói nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, có một loại khí chất cao quý cập mị lực, là cổ điển mỹ nhân, mặt trái xoan, người gặp người thích, sâu cụ mị lực, nam mệnh nhã nhặn chuyên gia, tính tình ôn hòa, thành thực không uổng, so sánh có trách nhiệm cảm, nhiệt tâm trợ giúp nhân, giỏi về xử lý phức tạp nghiệp vụ, điều giải tranh cãi, có hi sinh kính dâng tinh thần, khắc khổ chịu được vất vả, nhâm lao Nhâm Oán, làm việc cẩn thận ổn trọng, có đầu có đuôi, ham tự do, lòng hiếu kỳ cường, giao tế năng lực cường, nhân tế quan hệ hài lòng, năng lực kết giao có quyền thế địa vị người, bản thân cũng không phải là rất có làm, tương đối bảo thủ, phi khai sáng cách cục, nhưng có thể thắng người khác tin cậy, là lý tưởng của mộ liêu nhân tài, an phận thủ kỷ, mà thụ coi trọng, nói bát, duy hoàn cảnh hay thay đổi, bình thường đi công tác, chuyển đi, nghĩ bỉ làm còn nhiều hơn, hội tả, hữu, xương, khúc, khôi, thành, thì có thể có điều làm, chủ tiến tài, có uy nghi, địa vị không sai, tất là xã đoàn đứng đầu, công ty cao cấp quản lí, chủ quản, làm việc không chịu thua, suốt đời áo cơm sung túc, hạnh phúc vận may. Hội tử, tả, hữu chủ an tường, phúc hậu. Phủ tướng triều viên cách, sẽ không dương cho thỏa đáng cách cục, đục lỗ, có có lộc ăn, thân nhân tình thâm, có thể cùng người kết phường, làm công tác rất nhẹ nhàng, có không làm mà hưởng của tài, tiền tài thường thường là người gia đưa tới cửa, cả đời ăn mặc không lo, cho dù chính không có cách nào, lão bà cũng rất biết kiếm tiền. Hãm địa, hội tứ sát, thiên không, cướp, sinh hoạt lãng phí, tất nhiên có thương tích tàn, tai nạn xe cộ, huyết quang, suốt đời không khỏi đa phập phồng. Thất sát, phá quân thủ thân, mệnh thì dĩ kỹ thuật duy sanh, là đi làm tộc. Hãm địa, không được gia sát, tác an hưởng luận. Khuyết điểm, ỷ lại tính cường, làm việc so sánh hội do dự bất định, gặp chuyện thường từ chỗ hỏng tưởng, gây dựng sự nghiệp quyết đoán bất túc, khó có thể trở nên nổi bật, dễ bị người lợi dụng mà bị lừa, tao rủi ro, cũng hội nhược lai khẩu thiệt thị phi, hình tụng vấn đề, nhân duyên không tốt, tình cảm thường có khúc chiết không được thuận, và lục thân duyên mỏng. Nữ mệnh vượng địa, thông minh, khéo léo, đối với người có tinh thần trọng nghĩa, thích bang trợ người khác, người ngoài thành khẩn, nhân tế quan hệ hài lòng, có thể được đáo trưởng bối ưu ái, vật nặng chất hưởng thụ, sinh hoạt sung túc, là hiền thê lương mẫu hình, tín ngưỡng tôn giáo, khẳng vì cha mẹ phân ưu, cũng là một vị tâm địa thiện lương của nữ hài cập có nữ trung tâm trượng phu của chí khí, cũng có lòng trắc ẩn, ham bênh vực kẻ yếu, năng lực rút dao tương trợ, năng lực làm việc cường, làm việc cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ. Tam phương cát củng, trở nên nổi bật, không được thích xen vào chuyện của người khác, ái trang phục, cật đồ ăn vặt. Phu hiền tử quý, gia đình quan niệm nặng, tài cán vì gia đình hi sinh tất cả. Hãm địa, che khuất từng phần, không cùng nhân tính toán, chung thân thà làm nữ nhân, không thích can thiệp vào, suốt đời bình ổn, không có dã tâm. Gia sát, phùng đào hoa tinh, tình cảm khúc chiết, ly hôn hậu ở chỗ ăn chơi đương ba nương, rượu nữ, vũ nương, hội xương, khúc phá tan, tiên sinh là tị hôn người, là nhà kề so sánh tốt. Làm hành nghiệp, nam mệnh phục công chức, y dược, vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, giáo dục giới, cố vấn, cố vấn, trải qua: Mấy người, ngũ thuật, pháp luật, nhiếp ảnh gia, điện ảnh và truyền hình nghiệp, phương pháp ghi hình, nghệ thuật gia, diễn nghệ giới, quảng cáo nghiệp vụ, trang hoàng nghiệp, tài liệu đi, đồng hồ, kính mắt, cao cấp ăn uống, siêu thị, bách vay công ty, phúc lợi trung tâm. Nữ mệnh phục sức nghiệp, trang phục mốt người mẫu, thiết kế. Thiên tướng tinh là gà mẹ tinh, nhân có thể vãng thiên tướng tinh vị trí vấn sự, cố vấn bái sư, yêu cầu sính.

Thiên lương tinh

Trong thần thoại đại diện chu Vũ vương đại gỡ tương Lý Thiên Vương. Thuộc mậu thổ, sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, hóa khí là ấm, chủ thọ, quý, vì cha mẹ cung chủ, cụ giải trừ ách, diên thọ, trình tường công năng. Tối năng lực gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường. Mừng nhất hóa khoa.

Tướng mạo đại đô cao to, béo hoặc vi bạn, cốt cách rắn chắc, kiểm hoàng bạch hoặc thanh hoàng, phương mặt dài, nhân trung sâu xa, pháp lệnh văn rõ ràng, thiên đình khá cao, mũi đặc biệt cao, xương gò má cao, mi trường, tóc sớm ngốc, ngọ cung thiên lương hơi ngắn béo. Nam mệnh quang minh lỗi lạc, không được làm ác thế lực cúi đầu, làm việc có trình tự, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt rộng lớn, khá cụ tài cán, xử sự quả đoán, năng lực lo lắng tiền căn hậu quả, ái làm náo động, lòng háo thắng cường, ổn trọng vẻ người lớn, một bức lão đại tính tình, ôn hòa khiêm cung, chính trực vô tư, giao hữu không rộng, là có tuyển trạch tính. Thích làm vui người khác, thích chõ mũi vào chuyện người khác ra danh, danh sĩ phong độ, có ái tâm, năng lực chiếu cố nhân gia, lấy giúp người làm niềm vui, thái độ làm người giải quyết nan đề, năng lực gặp dữ hóa lành, đa cơ mưu, phản ứng khoái, khẩu tài quá mức tốt, rất lý trí, có tuệ căn, hảo phật đạo sự học, có tôn giáo tu dưỡng, hứng thú rộng khắp, có đặc thù tài nghệ tài năng, thích nghiên cứu y dược, triết học, tôn giáo chờ văn hóa học thuật. Bản thân cường tráng, thọ mệnh khá lâu. Không có khả năng thuận buồm xuôi gió, suốt đời nhất định sẽ phùng đáo nặng nề cửa ải khó khăn, niên thiếu vận phùng gia dương, hỏa có hình thương, khả năng có huyết quang, khai đao, nóng mạo hiểm chuyện xảy ra sinh, nhưng hữu kinh vô hiểm, nhất nhất hóa giải, có trưởng bối bằng hữu chiếu cố, sinh ra không thấp, bị tốt đẹp chính là giáo dục, cụ lĩnh đạo tài năng, là điều kiện tốt nhất tham mưu, bí thư nhân vật. Vô luận là đi làm hoặc ngồi bộ phận then chốt đều sẽ phải chịu coi trọng mà tăng lương hoặc thăng cấp, tịnh xảy ra danh, bất quá tài vụ phương diện cũng không thể như nguyện, cho nên phải có tiết chế, hội tả, hữu, xương, khúc thì ra tương nhập tướng. Đến đây mệnh chắc chắn kiến thụ, có thể hưởng nổi danh, tất là cao cấp quan trên. Tính cách tương đối cố chấp, không dễ dàng tiếp thu người khác ý kiến, ưa trảo quyền, ở khi còn trẻ tuổi bề bộn nhiều việc ngại, ba mươi lăm tuổi sau đó sảo khởi hòa hoãn, trung niên công việc sau này ổn định, an nhàn, chức vị không sai, công tác hoàn cảnh có chút di nhân, quan võ biến văn chức. Nhập miếu sai ai ra trình diện dương, đà không hề lương tập quán, ngủ trễ, vãn về, thường thường ở lữ quán, đổ tính đại, gia hội thiên không, cướp rủi ro. Khuyết điểm, nặng danh tiếng, sĩ diện hảo, tinh thần thượng so sánh buồn khổ, xử sự thường không quả quyết, ý chí bạc nhược, nói chuyện so sánh thẳng, dễ đắc tội người khác. Nữ mệnh trong ngọc trắng ngà, trang trọng, thông minh, hoạt bát hiếu động, nhiệt thành sáng sủa, hướng ngoại, có khả năng, giao du quảng, khác giới duyên tốt, bình thường dọn nhà, thiên động. Nhập miếu, hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử, phong tặng, có nam tử chí khí, thái độ làm người nhiệt tâm, năng lực chiếu cố người khác, từ nhỏ tựu cho thấy tổ chức tài năng, ở đoàn đội trong cuộc sống sẽ là quyết sách người dẫn đầu vật, là một đại tỷ đầu, hội xương, khúc, khôi, việt, lộc tồn suốt đời tiền tài THUẬN. Thiên lương là thanh cao ngôi sao, sĩ diện hảo, dùng tiền xã giao đa, lên chức vận tốt, tài vận ít, đào hoa đa. Lạc hãm gia sát, suốt đời hay thay đổi động, lao lực, đất khách phát triển, đời sống tình cảm đa khúc chiết, thường vi tình sở khốn, dễ tạo thành hôn nhân vỡ tan, thường làm ra một ít đồi phong bại tục việc hoặc và tị hôn người ở chung, dễ có lao ngục tai ương, là đổ phá sản, suốt đời một bao lớn phát triển, chích nên đi làm tộc hoặc kỹ thuật dựng thân. Hội xương, khúc, công chức, nghề phục vụ. Làm hành nghiệp. Nhân viên công vụ. Cao cấp chủ quản. Lập pháp nhân viên. Tôn giáo. Ngũ thuật, y dược, vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, trung y, dược liệu, trại an dưỡng, viện mồ côi, viện dưỡng lão, bó củi nghiệp, kiến trúc nghiệp, xây dựng nghiệp, nghề làm vườn tạo cảnh, nông nghiệp, sơn lâm nghiệp, diễn nghệ giới, ăn uống, thợ cả, gia thái dương là tuyển dụng nữ lang, trong tin tức giới.

Thất sát tinh

Trong thần thoại đại diện hoàng phi hổ. Thuộc đinh hỏa, lại chỉ như tân kim, sao Nam Đẩu thứ sáu tinh, hóa khí là tinh, gặp tử vi đế tọa thì hóa thành quyền, ở sổ thì chủ xơ xác tiêu điều, vì trở thành bại của cô thần.

Tướng mạo vóc người trung đẳng, ở ngọ cung khá cao, sắc mặt thanh hoàng sắc hoặc hồng hoàng sắc. Nam mệnh bề ngoài ổn trọng, không giận mà uy, thông minh có khả năng, chính trực vô tư, có tinh thần trọng nghĩa, nhanh mồm nhanh miệng, cụ độc lập khí khái, dám mạo hiểm hiểm, có nghị lực, năng lực đối mặt hiện thực mà khắc phục tất cả trắc trở, cụ bất khuất của tinh thần, gấp gáp, hỉ nộ ái ố tùy thời biểu lộ không bỏ sót, tính tình phát quá là tốt rồi, tuyệt không để ở trong lòng, đối bộ hạ có thiên vị bảo vệ đích tình hình, biểu đạt năng lực hảo, không thích nhiều lời, cá tính quật cường, cố chấp, lòng háo thắng cường, lý tưởng cao. Miếu vượng, hội ngôi sao may mắn, có lĩnh đạo thống ngự năng lực, thích độc lập ác có quyền lực, xí hoa cập năng lực quản lý tốt, có mưu lược. Hội tử huy, lộc tồn có bạo phát của tài, chưởng sinh sát của quyền, là hùng tâm vạn trượng xí nghiệp gia, là công thương giới đứng đầu, chức vụ khá cao. Lạc hãm, hội sát tinh, sự nghiệp cạnh tranh tính đại, một bao lớn phát triển, đi tới vừa sau đó lai, tất nhiên rất phiền, bất năng an vu vợ, tinh thần thượng đa buồn khổ, tình cảm phương diện cũng đa khúc chiết, nhân đào hoa gây, suốt đời rung chuyển, nhấp nhô, gian khổ, gian khổ không được thuận, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, ra ngoài mưu sinh phát triển, như ăn ý mạo hiểm có táng gia bại sản của ưu, hội dương, hỏa là kháo kỹ thuật nghề nghiệp, từ thương bất lợi, thụ cố vu nhân tương đối an toàn, hội dương, đà, suốt đời tất nhiên có quan tụng thị phi, gia bạch hổ rất có huyết quang tai ương, thực sự là họa vô đơn chí, hội sát tinh hai đã ngoài người, sẽ có bị thương nặng, bị thương lợi hại. Thất sát vận không thích già trẻ vận phùng, chủ có hình thương chuyện xảy ra sinh, vưu ở thìn thủ thiên la địa võng cung vị, nhược lại thêm hội không vong chỉ sẽ có nguy hiểm tánh mạng hoặc khai đao nằm viện, niên thiếu vận bất hảo, không bị nhân quản thúc, bất kính sư trưởng, thường tồn phản kháng tâm lý, xử sự so sánh bá đạo, dễ cùng người xung đột, hội dương, linh, bạch hổ, là xã hội đen trên đường cuồn cuộn, khả năng ngày sau là xã hội đen Đại lão thiên, lão vận chết oan chết uổng, có sống năm quan phù hoặc gia lưu dương, hình phạt chính tụng thị phi, lao ngục, huyết quang tai ương. Hội ngôi sao may mắn, mình kích phát lực cường, làm việc có quyết đoán, xử sự có nhiều quyết đoán lực, tất nhiên có đặc thù kỹ thuật trong người, trong cuộc đời có hoành phát cơ hội, thành và bại thường thường tới rất đột nhiên, có nhiều quý nhân tương trợ, năng lực tay không gây dựng sự nghiệp, làm một chuyện gì giai thuộc sáng tạo độc đáo. Nữ mệnh, vượng địa, thiếu nữ thời đại cũng rất có biểu hiện, hướng ngoại, hào phóng, cao ngạo, tính cách độc lập, thích chiếu cố người khác, hôn hậu đại thể còn đang ngoại công tác, năng lực nắm giữ thực tế quyền bính, quyền sở hữu tài sản phục chúng, chí quá trượng phu, gia quyền, lộc vượng phu ích tử. Lạc hãm, gia sát tinh năm mới đa bôn ba bận rộn, bản thân dễ bị thương tổn, chủ bất lợi lục thân, tình cảm vợ chồng mỏng, hôn yên không tốt, có nhiều sinh sản không được thuận lợi, sanh mổ (c-section), giữ thai, khó sinh, sanh non vân vân hình phát sinh. Làm hành nghiệp, quân cảnh giới, tư pháp, quản chế công tác, vận động viên, tài xế, kiến trúc nghiệp, công nghiệp nặng, công trình xây dựng nghiệp, ngoại khoa bác sĩ, đồ tể nghiệp, mai táng nghiệp, nông trường, đánh chữ, thủ công nghệ, điêu khắc, may, cắt tóc, địa lý, thầy phong thủy.

Phá quân tinh

Trong thần thoại đại diện trụ vương. Thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ thất tinh, hóa khí là hao tổn, chủ họa phúc, tư phu thê, tử nữ, nô bộc lục thân của ở lại, là tử vi đế tọa trước điện đại tướng, là bất lợi lục thân của ở lại, cũng dĩ cô luận.

Tướng mạo chiều cao không đồng nhất, lược béo, đi tọa thắt lưng tà, viên mặt dài hình, sắc mặt thanh hắc hoặc thanh hoàng, có cà lăm hiện tượng. Hãm địa, gia sát thân thể có tai thương, ma mặt, mặt mày hốc hác, mặt lưu dấu vết. Nam mệnh, chính trực dũng cảm, trung hậu thiện lương, so sánh không được chú trọng bề ngoài, hỉ nộ ái ố hiện ra ngoại, ổn định lực thiếu, là tâm tình hóa người đó, phản bội tâm ngận cường, có khai sáng năng lực, có nghệ thuật khí chất, mọi việc gắng đạt tới hoàn mỹ, có sáng ý, có lúc sẽ vì truy cầu tân sự vật mà phá cũ, xây mới, lánh mưu tân cơ, ở đoàn thể trung tâm có lĩnh đạo địa vị, đối lý tưởng của chính mình mục tiêu có thể bằng mình bền lòng cập nghị lực hoàn thành, sự nghiệp có thể đạt tới đáo điên phong, nếu vì quân cảnh, thì có điều làm, đấu tranh anh dũng, năng lực nắm quyền. Nhập miếu, sự nghiệp trên có tốt biến động, thậm chí một đêm thành danh, nhất là làm đặc thù hành nghiệp người, có đặc thù tài nghệ, như độc quyền phát minh nhân, người khác không nghĩ tới, có thể muốn nổi bật, đối bất cứ chuyện gì giai bão thái độ hoài nghi, có ngạo khí, thích mới mẻ, kỳ lạ sự vật, ít tiếng đồng hồ thích thưởng thức cụ mở ra lai nghiên cứu, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng mà thay đổi ước nguyện ban đầu, có tôn giáo tín ngưỡng, đối triết học, ngũ thuật thập phần có hứng thú, mà lại hội chuyên tâm nghiên cứu. Thiên phủ thủ mệnh, tử, phá trong người cung, hội xương, khúc gia khôi, việt, chủ danh dự rõ ràng, chức vị sùng hiển, lĩnh đạo trào lưu mới, sự nghiệp rất có thành tựu, ưa hội lộc tồn hoặc hóa lộc, suốt đời có thể bình ổn phát triển, biết sai tựu sửa, trở thành đại lão bản, và văn khúc cùng tương thường tẫn nhân gian chua xót, và văn xương đồng nhất sinh bần sĩ. Hãm địa, gia sát, bất lợi tổ tiên, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đất khách phát triển cát, suốt đời lao lực bôn ba, có ăn ý mạo hiểm tinh thần, có nhiều tâm cơ, gấp gáp, khuyết thiếu kiên trì, mỗi vì mình dự định, nói đa không thực tế, tính cách không hợp đàn, tài vụ phập phồng, thường có phá hao tổn việc, hội thiên không, cướp, tất nhiên đại phá không thể nghi ngờ, như không phá tài cũng chủ hư thân, nhất là mão, dậu, hợi hội chặn, thiên không rất nghiêm trọng, phá hư tính trả thù tính đại, vì tư lợi, hảo đổ thành tính, hoành phá. Nữ mệnh, thông minh trí tuệ, lòng tự trọng so sánh cường, tâm địa thiện lương, năng lực cường, thích làm ra phấn đấu, có nữ trung tâm trượng phu khí phách. Hãm địa, gia sát, nữ tốt số hư vinh, chú trọng bề ngoài, lãng phí, không được tụ tài, dám nói cảm là, đời sống tình cảm rất không bình ổn, hôn nhân dĩ kết hôn muộn là tốt, trước khi cưới ở chung, vị hôn tiên dựng, có thể sanh non. Làm hành nghiệp, quân cảnh giới, công nghiệp quân sự nghiệp, thạch tài, ngói nghiệp, ngọc thạch điêu khắc, hương nến điếm, kiến trúc, lộ kiều, lắp đặt thiết bị, tiên phá hư hậu kiến thiết công tác, thông nhau sự nghiệp, viễn dương vận tải, ngư nghiệp, bác cầm, đi săn, bán sỉ chợ, đôi nơi để hàng, tiệm tạp hóa, xe container, trị an công tác, lùng bắt công tác, đạo diễn, người chủ trì.

Văn xương

Trong thần thoại là chu Vũ vương nữ tương thiền ngọc. Thuộc canh kim, là trung thiên đấu trợ giúp tinh, hóa khí là văn khôi, chủ khoa bảng.

Chủ nhân dáng vẻ đoan chính, ưu rảnh rang nho nhã, thanh tú, khôi ngô, bác văn cường nhớ, cơ biến dị thường, nhất cử thành danh, có văn nghệ tế bào, mồm miệng thông minh. Niên thiếu lao lực, trung niên hậu rơi vào cảnh đẹp. Hội dương lương lộc tồn chủ có tài hoa, vô luận ở chính giới, tài chính và kinh tế giới đô hội thuận buồm xuôi gió, Phúc Thọ song toàn, như tam hợp phương sai ai ra trình diện dương lương lộc tồn cũng nhưng có làm, chỉ là lực lượng hội giáng thấp một chút mà thôi. Khổ hạn lưu niên phùng đáo nhập miếu văn xương tinh, hội tăng ngôi sao may mắn cát tường độ, như thế hung tinh, nhập miếu văn xương cũng có thể rơi chậm lại hoặc hóa giải kỳ khả năng tạo thành tai nạn. Văn xương nếu như lạc hãm, thì có tài hoa cũng thi triển không được, bằng không có tài hoa, hoặc là bề ngoài hào hoa phong nhã, trong bụng rỗng tuếch. Sợ nhất phùng Hóa kị tinh, sẽ có công văn giấy chứng nhận tố tụng chuyện xảy ra sinh. Năm sinh can văn xương Hóa kị tọa mệnh, thân cung, mãi cổ phiếu người bồi thì đa, kiếm thì ít. Học sinh phùng văn xương Hóa kị, khổ hạn lưu niên, ứng với chú ý bài vở và bài tập hoặc thất học. Văn xương không thích hợp và liêm trinh dương hỏa đồng cung, nhất là nữ mệnh, xương khúc gia hội, nữ mệnh quý nhân, háo sắc, được sủng ái, sai ai ra trình diện dương hỏa linh kị lạc hãm, nếu không là kỹ nữ thì chết non. Văn xương tọa thân mệnh người đó, lòng dạ so sánh sâu, cùng người ở chung tương đối không dễ dàng nói thật lòng, am hiểu ngôn ngữ kỹ xảo, hội nghị thường kỳ lừa gạt mọi người, thuộc diễn kỹ phái, thích hợp diễn nghệ nhân viên, đối hội họa thư pháp nhạc khí chờ nghệ thuật nhất là ham. Văn xương hóa khoa, chủ ở văn nghệ phương diện có phát triển, đọc sách thời kì, bài vở và bài tập thành tích tốt, ở so sánh là mô phạm sinh, có nghệ thuật tế bào.

Làm hành nghiệp, công văn, bút lông, quà tặng, có thể đi qua chủy can thiệp công tác, học thuật, quảng cáo, xí hoa, ký giả, sách báo, luật sư, đại diện. Văn xương ở ngọ thủ dần cung, suốt đời cô độc, sinh hoạt nghèo khó, dương đà cùng tồn tại, là đoản mệnh của tướng. Lộc tồn khôi việt tả hữu đồng tiến, là số phận bình thường nhân. Văn xương ở tử xấu mão thìn kỷ vị thân dậu hợi cung đại diện miếu, rất tuổi còn trẻ là có thể trở nên nổi bật, dương đà cùng tồn tại, chỉ là được hưởng vinh dự, cũng không có thực lợi, lộc tồn khôi việt tả hữu đồng tiến, có thể leo đến rất cao địa vị, văn xương tọa mệnh, cung Quan lộc, can cung như là tân, khiến cho văn xương Hóa kị nhập mệnh, quan, thì người này tuy rằng thông minh, nhưng bất thông tình lý, cố chấp người đó thường thường không được biết mình cố chấp, bởi vậy dễ có khẩu thiệt thị phi, đắc tội với người.

Văn xương khổ hạn lưu niên gặp, cá nhân tài nghệ đương hội được mọi người khẳng định, tham gia cuộc thi có thể tên đề bảng vàng, học tập kỹ thuật hoặc vật gì khác sẽ có tốt hiệu quả. Nhược lạc hãm, thì ứng với chú ý công văn thượng vấn đề, như chứng khoán, khế ước, chi phiếu chờ, để tránh khỏi khiến cho pháp luật tranh cãi.

Văn khúc

Trong thần thoại là Khương Tử Nha nữ tương long cát. Thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ tứ tinh, hóa khí là lưỡi biện, chủ khoa bảng.

Chủ nhân có văn nghệ phương diện tài hoa, có lẽ ham văn học cập nghệ thuật, có chứa đào hoa, nhược nữ mệnh phùng của, lại thêm cự môn đồng cung, đắm mình, dễ dàng thay đổi. Dung mạo đường đường, chí thao kiên định, phúc lực hậu, có thể nói là phát đạt dâng trào của mệnh. Như văn khúc ở tị dậu xấu của cung, giáp năm sinh nhân, là đại quý của mệnh, và tham lang Hỏa Tinh đồng cung, có lẽ tam phương chụp ảnh chung thì, có thể kiêu ngạo quan. Phùng đáo vũ khúc liêm trinh dương phá quân thất sát tham lang cư hãm địa thì, hội đoản mệnh. Cùng trời cùng thiên lương vũ khúc ở vượng cung tụ tập thì, biểu thị rất thông minh, đối sự vật quả đoán, phùng dương đà hỏa linh phá tan thì, thích hợp làm tôn giáo công tác. Cư vượng thì, từ một nơi bí mật gần đó có chí, ở hãm cung thì, có vệt phát sinh. Sao Văn Khúc thủ mệnh viên, phùng đáo Hỏa Tinh, Hóa kị có lẽ có tam phương ác diệu tụ tập thì, mặc dù là giỏi thay đổi, nhưng số phận không tốt, giả như làm tôn giáo công tác có thể hóa thành quý mệnh. Văn khúc và văn xương đồng cung, hoặc đối chiếu, có thể đầy đủ phát triển kỳ tài nghệ, nhược tái phùng vũ khúc đồng cung, chủ bác học đa năng lực. Bất quá yếu chú ý đáo cung phụ mẫu thật là tốt phôi, phối hợp phán đoán, để tránh khỏi sai lầm. Văn khúc và Thái âm chụp ảnh chung hoặc đồng cung, có thể làm thầy tướng số tiên. Văn xương, văn khúc thích hợp nhất ở xấu hoặc vị hai cung vị, nếu không có hung tinh phá tan, là nổi danh có thế đại quan, hoặc thường phụng dưỡng tổng thống tả hữu. Nhược mệnh tọa tị cung, xương khúc cùng lâm của cung phúc đức, hoặc mệnh tọa hợi cung, xương khúc cùng lâm xấu của phúc đức, như mạng cung chủ tinh nhập miếu, mà vô hung tinh phá tan, phú quý song toàn, đồng thời suốt đời đa kỳ ngộ. Nếu như cung mệnh chủ tinh lạc hãm, hoặc bị hung tinh phá tan, tuy là đặc biệt, nhưng nhưng so sánh hưởng thụ. Xương khúc lạc hãm, vừa phùng hung tinh lai xung, phát cũng là hư phát, lãng đắc hư danh mà thôi, không chỉ đối văn nghệ phương diện không có hứng thú, cũng khó mà phát huy văn xương, sao Văn Khúc đặc tính, tình cảm sinh hoạt đa khúc chiết, làm phức tạp nhiều hơn, thường thường bỏ lở một ít đại cơ hội tốt. Sao Văn Khúc hóa khoa, chủ ở văn nghệ phương diện có phát triển, đọc sách thì cầm cờ đi trước. Bất quá ứng với chú ý là hơi đào hoa, cẩn thận tình cảm khúc chiết. Hóa kị, ngoại trừ ứng với chú ý công văn thượng tranh cãi ngoại, cũng không có thể đánh bạc, tránh cho cùng người tranh chấp, không để cho người khác người bảo đảm, lái xe yếu thủ quy củ, để tránh khỏi bị khai hóa đơn phạt.

Làm hành nghiệp, viết thay, văn phòng phẩm, và khẩu tài có liên quan công tác, luật sư, đại diện, thầy tướng số, quảng cáo, ký giả, chụp ảnh, sách báo, ngành ăn uống. Phàm tân năm sinh ra, hoặc mệnh, tài cung có tân hoặc kỷ, khiến cho xương khúc Hóa kị người, tất chủ học ở trường quá trình không được thuận, bất năng một đường không được gián đoạn địa hoàn thành bài vở và bài tập, tung là đại văn hào, cũng không có thể thành danh. Văn khúc vượng cung, nghe một hiểu mười. Nữ mệnh không thích hợp, dễ dàng thay đổi, hóa kỵ nhập đất cung, ưa lộc tồn lai hóa, năng lực miếu vượng, chủ thanh tú thông minh mà quý. Lưu niên xương khúc, là khoa danh, khoa bảng, khổ hạn phùng của, tam hợp củng chiếu, thái dương vừa chiếu lưu niên lộc, tiểu hạn thái tuế phùng khôi việt tả hữu thai tọa nhật nguyệt khoa quyền lộc mã tam phương củng chiếu, kiên quyết cao trung không thể nghi ngờ, nhiên phi đến đây sổ tinh câu toàn, mới là đại cát, nhưng dĩ lưu niên khoa bảng là việc chính, như mạng hạn giá trị của, còn lại cát diệu, nhược được nhị tam củng chiếu, cũng tất cao trung, nhưng hai sao ở tị dậu được địa, không giàu tức quý, chích là không thể bền, khoa tinh cư hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù, xương khúc ở hung hương, lâm tuyền lãnh đạm, lộc văn củng mệnh, quý mà lại hiền.

Văn khúc khổ hạn lưu niên gặp của, cá nhân tài nghệ đương hội được mọi người khẳng định, tham gia cuộc thi, có thể tên đề bảng vàng, học tập kỹ thuật hoặc vật gì khác, sẽ có tốt hiệu quả. Nhược lạc hãm, thì ứng với chú ý công văn thượng vấn đề, như chứng khoán, khế ước, chi phiếu chờ, để tránh khỏi khiến cho pháp luật tranh cãi.

Tả phụ

Thuộc mậu thổ, bắc đẩu đệ nhất trợ giúp tinh, hóa khí là trợ lực, chủ làm việc thiện lệnh. Không thích nhập cung phu thê cập cung tử nữ.

Chủ nhân hình dáng tướng mạo đôn hậu, hùng hồn phong lưu, và Tử Phủ lộc quyền vũ tham tam hợp xung chiếu, phần kết vũ đại quý. Phùng phủ cameras xương tham vũ hội canh hữu bật cùng hằng, phú quý không nhỏ, tài quan song mỹ. Nhược sai ai ra trình diện dương đà hỏa kị, là trung tâm cách của mệnh. Vượng cung có ám chí, vệt. Như hãm địa, gia cự sát khí, hạ cục. Vô luận tam hợp hoặc đối cung có hay không có hung tinh, chủ một thân cá tính ôn hòa, chuyên gia lễ độ, có tiến thủ tâm, không sợ bất luận cái gì trắc trở ngăn trở, đều có thể dũng cảm khứ đối mặt hiện thực. Tả phụ ngồi một mình, vô phụ vị của đối tượng, tuy có tài hoa, nhưng không người chọn dùng, lại không chủ tinh hơi bị định đoạt, sở dĩ có vẻ so sánh vô chủ sai ai ra trình diện, lực lượng cũng so sánh và ngôi sao may mắn cùng chỗ thì là yếu. Tả phụ tinh phùng phá quân liêm trinh cự môn chờ hung tinh, canh cổ vũ kỳ hung ách, lúc nhỏ đa tai, suốt đời khẩu thiệt thị phi, tố tụng chờ sự không ngừng, bởi vì nó là trợ giúp tinh, phùng hung tinh tựu trợ giúp kỳ hung. Tả phụ trừ ưa Tử Phủ ngoại, hoàn ưa dương âm đồng cung, không thích nhất rơi cung phu thê, nhất là cung phu thê ở tứ mã nơi, tái phùng tả phụ, tình cảm định đa khúc chiết, thậm chí có ly hôn của ưu, phải có thận. Tả phụ hóa khoa, chủ công danh, có tiến tới, có quý nhân hỗ trợ, danh lợi song thu vào, vừa chủ phong tình, sở dĩ chú ý tình cảm khúc chiết, chỉ tinh thủ thân mệnh cũng chủ cô.

Tả phụ nhập đại hạn lưu niên, có thể do nghề phụ tăng thu nhập, nhân tả phụ tinh và tình cảm hữu quan, sở dĩ cũng có và khác giới gặp gỡ cơ hội, sự nghiệp hoặc công tác đều phải nhận được bằng hữu bang trợ mà thuận lợi thôi triển.

Hữu bật

Thuộc quý thủy, bắc đẩu đệ nhị trợ giúp tinh, hóa khí là trợ lực, chủ tư chế lệnh.

Phần kết mực tinh thông, Tử Phủ cùng viên, tài quan song mỹ, văn võ song toàn. Dương đà phá tan, hạ cục phán đoán của. Nữ mệnh hiền lương có chí, tung sát phá tan không vì tiện, tăng nói thanh nhàn. Hữu bật là thủy, hơi đào hoa, như rơi vào cung phu thê, hội dẫn đến hôn nhân không hài hòa, thậm chí ly dị. Tả phụ, hữu bật hai sao cũng không thích hợp ở cung tử nữ, sẽ đối với tình cảm phát sinh ảnh hưởng xấu. Tả phụ, hữu bật đều năng lực phụ tá nhập miếu ngôi sao may mắn, nhưng nếu ngồi một mình mà phùng hỏa dương hoặc liêm trinh cự môn phá quân chờ lạc hãm thì, thì trái lại trợ giúp kỳ hung, là tối hao tổn tâm trí tổ hợp, hữu bật tinh cát tường độ không bằng tả phụ tinh, cách điệu so sánh tả phụ tinh là thấp. Nữ mệnh tao nhã nho nhã, có bang phu vận, cần kiệm công việc quản gia. Ở xấu vị cung sẽ cùng tả phụ đồng cung, nhược xảo phùng tử vi đồng cung, đương có thể phát huy kỳ cường mà hữu lực phụ tá lực lượng, tử vi được kỳ phụ tá, nhâm kỳ hô phong hoán vũ, hiệu lệnh chúng sinh, tùy tâm sở dục, hết sức đế vương oai phong. Cùng trời phủ hoặc cái khác nhập miếu ngôi sao may mắn đồng cung, cũng có thể hết sức phụ tá khả năng sự, tương tất cả tốt đẹp chính là, đề thăng tới hạng đoan. Như không gặp chủ tinh, mà chỉ có tả phụ, hữu bật đồng cung, bàng hoảng sợ không chỗ nương tựa, phát và hư hoa. Như hai sao phía trước hậu giáp mệnh cũng cát, đối cung mệnh tinh diệu bang trợ, không gì sánh kịp, có thể làm cho vốn có không tốt cách cục chuyển biến tốt, mà có điều biểu hiện, có thể làm cho vốn có nhập miếu ngôi sao may mắn, như hổ thêm cánh, thăng chức rất nhanh, hữu bật hóa khoa, chủ công danh, có lòng cầu tiến, chủ thiện tự hỏi, thiện bày ra, có nói bát mà độc gọi là dự địa vị. Như cung đứng đầu tinh lạc hãm, thì không có thực chất bang trợ. Bởi vậy hai sao là trợ giúp tinh. Có ám chí, vệt, bị thương tàn phế đái tật .

Hữu bật nhập khổ hạn lưu niên, có thể do nghề phụ tăng thu nhập, cũng có và khác giới gặp gỡ cơ hội, sự nghiệp hoặc công tác đều phải nhận được bằng hữu hỗ trợ mà thuận lợi thôi triển.

Lộc tồn

Vừa danh thiên lộc tinh, thuộc kỷ thổ, bắc đẩu đệ tam tinh, tư tước quý, thọ tinh. Hóa khí là phú quý, có giải trừ ách, chế hóa công, mười hai cung giai cát, là một viên cát càng thêm cát, phùng hung giải trừ hung phúc tinh.

Lộc tồn là bắc đẩu quý tinh, lòng tự trọng cường, chính trực hơn nữa từ bi, có gặp thời ứng biến năng lực, hiếu học, văn nhân năng lực dương danh, ở các trong cung đều có thể giáng phúc tiêu tai, tuy rằng và tổ phụ chia lìa, nhưng phụ mẫu song toàn, . Lộc tồn và Tử Phủ tương đồng lương dương âm vũ khúc đồng cung thì ưa, tính cách ý chí đều rất kiên cường, làm việc thành công, y lộc sung túc, đối với gia tộc cũng có quang huy. Lộc tồn là tài bạch chi thần, thủ thân cung mệnh viên thì, tài duyên hậu, bất năng phùng đáo Hỏa Tinh linh tinh Địa kiếp thiên không hình xung thì, hay hạ cách của mệnh, không có phúc khí. Thiên cơ Địa kiếp thiên không Hóa kị gặp gỡ thì, nếu vì tăng nói có thanh nhàn. Lộc tồn sinh mệnh hoặc nhập tam hợp đều chủ suốt đời không thiếu tiền dụng, cần lúc tổng hội hợp thời thu được tiền tài, có thể giải khốn, văn nhân gặp đến đây tinh, có thể trợ giúp kỳ tăng thanh danh, trở nên nổi bật, quân nhân gặp đến đây tinh, hội nghị thường kỳ có tiền của phi nghĩa, chức vị người đó gặp đến đây tinh, số làm quan, tài nguyên cuồn cuộn, nếu như lộc tồn tái phùng hóa lộc tinh, thực sự là như hổ thêm cánh, tài sản vô số, siêu cấp phú ông, tất là công thương giới to lớn hanh, chừng nghe tiếng, tịnh được mọi người kính ngưỡng. Như vô chủ tinh, trước sau giáp dương đà không được cát.

Thiên thứ tư, chư thiên diệu tường thuật

Thiên khôi

Thuộc bính hỏa, tư khoa ngôi sao, thiên khôi là sao Nam Đẩu đệ nhất trợ giúp tinh, vừa xưng thiên ất quý nhân, chủ khoa bảng ngôi sao, ban ngày sinh ra quý, mệnh, thân có đến đây tinh, cả đời đều có quý nhân bang trợ, tức là gặp phải trắc trở cũng nhất định sẽ có quý nhân bang trợ giải quyết, mà những … này quý nhân địa vị, thường thường là xã hội thượng bị tôn trọng nhân, có thể nói là chính không tưởng được chuyện, mặc kệ gặp phải bao nhiêu khó khăn, hầu như cũng có thể giải quyết dễ dàng, nhược gặp lại tử vi Thiên phủ thái dương Thái âm văn xương văn khúc tả phụ hữu bật chờ ngôi sao may mắn tương chiếu hội, thì niên thiếu đắc chí, cũng có thể kết hôn với một hiền thục hào phóng mỹ giảo nương, tham gia cơ quan chánh phủ cuộc thi, hoặc giống nhau cuộc thi, tất có thể tên đề bảng vàng, tức là liền phùng đáo hung tinh, cũng có thể vi nhân sư biểu. Nữ mệnh phùng đến đây tinh, gia ngôi sao may mắn đa số quý phu nhân, tức là gặp hung tinh, phú quý cũng khó tránh khỏi, nữ mệnh đa số tể tướng phu nhân.

Thiên việt

Thuộc đinh hỏa, thiên thành tinh là sao Nam Đẩu đệ nhị trợ giúp tinh, vừa xưng ngọc đường quý nhân, chủ khoa bảng ngôi sao, dạ sinh ra quý, do thiên khôi tinh là dương quý, thiên việt là âm quý, cho nên thiên khôi ban ngày sinh ra chủ quý, thiên việt dạ sinh ra chủ quý, thiên việt đái điểm đào hoa, sở dĩ gặp phải nhân cân dị sinh hữu quan, cũng so sánh dễ sản sinh vấn đề tình cảm, đến đây tinh cùng trời khôi bất đồng là quý nhân thường từ một nơi bí mật gần đó tương trợ, tức gián tiếp hoặc hữu ý vô ý tương trợ, đến đây tinh và ngôi sao may mắn đồng cung có thể chiếu, suốt đời thuận lợi, có thể gặp dữ hóa lành, cuộc thi thuận lợi, trong công tác đoạt huy chương quản thưởng thức, đề bạt, đơn giản là không nhìn được buồn tư vị. Thế nhưng đến đây tinh ở lúc tuổi già lực lượng yếu kém, nhân thiên việt đái đào hoa, nhược gặp lại hồng loan thiên diêu cùng cấp cung, đa dễ bị tình cảm làm phức tạp, nhược được ngôi sao may mắn đồng cung, thượng khả giải vây,

Khổ hạn gặp của, tất chủ nữ tử thiêm ưa sinh nam, tuấn nhã nhập học, công danh thành công, sinh nữ thì dung mạo đoan trang, ra từ siêu quần, nhược bốn mươi sau đó phùng mộ kho, không được dĩ đến đây phán đoán, có hung không được cho rằng tai, bỉ tinh thiện vu sáng tác, là tri thức phong phú người.

Dương

Trong thần thoại đại diện chu triều đại tướng dương tiễn, tư chưởng thô bạo, tàn nhẫn, hình thương, thuộc bính hỏa, lại chỉ như canh kim, bắc đẩu đệ nhất sát tinh, hóa khí là hình, hình phạt chính thương, ở đấu tư tấu, ở sổ hung nguy. Nhập giới hậu là quyền quý của mệnh, dương thủ cung mệnh, tính cách kiên cường, gặp chuyện quả đoán, hảo tranh đấu, có kỳ mưu, cũng có gian trá, có thể xong công danh, nhưng lại hội đoạt thượng vị của quyền, như phùng tứ mộ của cung, Phúc Thọ song toàn, Tử Phủ lai hội, tài sản đủ. Kình dương một vị cư rảnh rang cung, đà la Hỏa Tinh lai xung thì là hung mệnh, lại có thiên không Địa kiếp thất sát lai tập thì, trung niên chết. Thái dương Thái âm đồng cung, vô luận nam nữ phu thê đang lúc đều có khắc khẩu, như xương khúc tả phụ hữu bật lai hội thì, có âm chí, vệt phát sinh. Ở mão dậu hãm cung, có tai hoạ, bị thương tàn phế cập mắt tật chờ. Cư dần thân của cung, giáp mậu năm sinh nhân là cô độc của mệnh, bất năng thủ tổ nghiệp, như do hắn họ hoặc hai nhà cùng quản lý sản nghiệp, có thể miễn trừ tai nạn, xảo sinh nghệ thuật có thể đến đây mưu sinh. Như và liêm trinh Hỏa Tinh cự môn Hóa kị đồng cung, hãm địa thì, mũ nồi bộ, tay chân chờ có thương tích tàn, mà lại bất thiện chung, nhân duyên nghèo nàn, nơi lưu lạc, thiếu khí nhẫn nại, mọi việc đầu voi đuôi chuột, suốt đời trong thường phạm hình, không được lại chính là tăng nói của mệnh. Nữ mệnh nhập miếu, quyền quý của mệnh, chỗ hãm địa, thì thương phu khắc tử, là cô hình, mặt mày hốc hác, dâm tiện, đa tình người, cam chịu, không chịu tiến tới, thậm chí chết non, tính sinh hoạt không bình thường, tình cảm khúc chiết đa, nhân tế quan hệ bất hảo. Đến đây tinh sợ nhất gặp thiên không Địa kiếp, suốt đời gian khổ, bằng không tráng niên mất sớm, Hỏa Tinh thiên cơ cự môn Hóa kị lai tập, là dung đãi của mệnh, tam phương giết người lai tập, điều không phải đoản mệnh, hay phiêu lưu người, hoặc tao tình dục khó khăn, dương hóa khí là hình, thủ thân, mệnh, tính to đi bạo, cô đơn, thị thân là sơ, trở mình dạ là oán, vừa chủ huyết quang, hình thương. Nhập mệnh, trong cuộc đời định có một lần đại thương hại, khó có thể quên. Thìn thủ xấu không miếu, cũng nên thìn tuất xấu vị sinh ra, tài quan cách. Tử ngọ mão dậu hãm địa, dần cung được địa.

Đà

Trong thần thoại đại trường Cổ phu nhân người ấy hoàng thiên hóa, tư chưởng tàn nhẫn, dũng cảm, thị phi. Thuộc tân kim, là bắc đẩu đệ nhị sát tinh, hóa khí là kị, chủ thị phi, nhập miếu bản thân mạnh mẽ, tính cương uy mãnh, tâm địa cao ngạo, mình tự ái ý niệm trong đầu cường liệt, không tuân thủ tổ nghiệp, là phiêu lưu của mệnh, có lúc có thể nổi giận tài, nhưng lập tức tựu rách nát, có đầu không có đuôi, tọa tứ mộ tức thìn tuất xấu vị của cung thì tựu thật có phúc. Ngôi sao may mắn lai tập, phúc khí hậu, dương âm Hóa kị lai hội thì, nam nữ giai khắc, như không có chính tinh mà độc thủ cung mệnh thì, cô độc khí tổ, có lẽ ở rể, từ hắn họ, tài năng kéo dài sinh mệnh, mà bằng nghệ nói có thể mưu sinh. Tiến nhập hãm cung, phùng đáo cự môn thất sát tình hình đặc biệt lúc ấy thương thê tử, bối lục thân, xưa nay đái tật, như vào tôn giáo chi đạo, là tốt số. Ở đà la tứ mộ trong, sẽ cùng tử văn xương phủ chụp ảnh chung thì, tài lộc phong, thanh danh truyền xa. Kị hãm cung, không phải sẽ có khẩu thiệt, quan tai, tản tài, và lục thân vô duyên, là cô độc của mệnh. Gặp tham lang hội nhân tửu sắc quá độ mà thương thân, nghiêm trọng người thậm chí bị chết. Như lửa linh, nam mệnh thương thê, nữ mệnh thương phu, mà lại chủ bị thương tàn phế tật. Nữ mệnh thủ mệnh, phùng đáo ngôi sao may mắn  tuy rằng dâm đãng, thế nhưng dung tư tốt. Đà la tinh nội tâm hung ác, vẻ ngoài hư vinh, có giết người lai tam phương tương chiếu thì, lăng phu khắc tử, khiến cho lục thân bất hòa hợp, phu thê cốt nhục chia lìa, bình sinh cũng không liêm sỉ chi tâm. Đà nhập mệnh, đối bất cứ chuyện gì tất truy nguyên, rất nhiều giáo thụ mệnh bàn xuất hiện đà la tọa mệnh người. Nữ mệnh gia đà sát xung hình, tử nữ thì không. Dương đà tiến nhập cung mệnh, ở vị cung thủ xấu thìn , người như vậy, quyết đoán lực cường, năng lực thành công, khôi việt tả hữu cùng tồn tại, tài vận hưởng thông, năng lực hưởng phúc đức, hơn nữa phi thường trường thọ. Thiên không cướp đồng cung, điều không phải bị nguy vu tham đau khổ, hay tráng niên mất sớm. Ở tị hợi thân dần tử ngọ mão dậu cung, nhiều tai nạn, bản thân so sánh dễ thụ thương, tả hữu đồng tiến, khả năng thụ người khác hoặc đạo tặc của hại, hơn nữa tổn thất rất nghiêm trọng, thiên không cướp đồng cung, thụ tham đau khổ làm phức tạp, cũng có chết sớm khả năng, dương đà gặp ác tinh, làm nô làm người ở.

Hỏa

Trong thần thoại đại diện trụ vương người ấy ân giao, tư chưởng táo bạo, tính liệt, phá hư. Thuộc bính hỏa, sao Nam Đẩu đệ nhất sát tinh, hóa khí là sát, tính kiên cường xuất chúng, gắn bó tứ chi có thương tích, bộ lông sinh dị, hình dung đều khác biệt, chư cung không đẹp, duy tham lang miếu vượng, sắp tới lập biên công, là tài cung cách, lợi đông nam sinh ra, bất lợi tây bắc cập ưa dần mão tị ngọ sinh ra, họa khinh, canh và dương cùng, tã lót tai ách, cô khắc hạ cục, chích nên cho làm con thừa tự, nhà ông bà ngoại gởi nuôi, sùng bái phụ mẫu lại vừa. Nữ mệnh tâm địa độc ác, nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi, dâm dục thấp hèn. Dần ngọ thủ nhân nên, thân tử thìn nhân hãm, tai lận khốn, tị dậu sửu nhân được địa cát, hợi mão mạt nhân lợi ích cát, tỷ lệ phát sinh cao phúc, ở cung thủ dần tương đương sinh vượng, năng lực nắm giữ quyền to, tịnh năng lực hưởng thụ phúc đức, khúc xương cùng tồn tại kháo nghệ năng lực kỹ thuật duy sanh. Dương đà cùng tồn tại, dần ngọ dễ biến thành tàn phế, và lộc tồn đồng tiến, tài vận hanh thông, khôi việt tả hữu đồng cung, chính mình quyền lực và tài lực, cũng vì người trên người. Thiên không cướp cùng tồn tại, là tốt mã dẻ cùi, sinh hoạt gian khổ, thủ cung sai ai ra trình diện dương đà, năng lực tích lũy rất lớn tài sản, ở tử mão dậu tị hợi thân xấu vị thìn cung, suốt đời phập phồng hay thay đổi, hơn nữa có chết non khuynh hướng, khúc xương cùng tồn tại, kháo kỹ thuật duy sanh, dương đà cùng tồn tại, hội đà bối hoặc lưng thụ thương, lộc tồn khôi việt tả hữu thiên không cướp đồng cung, suốt đời đều thụ bệnh mãn tính dằn vặt, hỏa linh khổ hạn hoặc lưu niên gặp phải, sự nghiệp sẽ có khúc chiết hoặc phiền phức, nhưng gặp tham lang ứng với giải thích là thuận lợi.

Linh

Trong thần thoại đại diện trụ vương người ấy Ân Hồng, tư chưởng táo bạo, kiên cường, cảnh hách. Thuộc đinh hỏa, sao Nam Đẩu đệ nhị tinh sát, hóa khí là sát, chủ tính liệt, tính độc, hình thần mặt mày hốc hác, gan lớn xuất chúng, nên dần ngọ tuất sinh ra, quyền quý, cũng lợi đông nam sinh ra cập hạn đi, phúc hậu. Tây bắc nhân hạn đi thành bại, mặc dù phú quý không lâu sau, nhập miếu gặp tham lang vũ khúc trấn biên di, canh hội Tử Phủ tả hữu không mắc tức phú. Như hãm, chủ còn nhỏ đa tai bệnh, chết non, mặt mày hốc hác diên thọ, ly tổ sùng bái phụ mẫu. Nữ mệnh tính cương, bối lục thân, thương phu tử. Gặp cát sung túc.

Thiên thứ năm, chư tạp diệu bản tóm tắt

Hóa lộc

Hóa lộc thuộc kỷ thổ, hóa khí là tài lộc, chưởng phúc đức, chủ tài lộc, thọ, vừa chủ duyên phận. Có thể nghĩa rộng là lưu thông lực, hiển chương vì tiền tài, có thể làm cho tài phú cụ thể hoá. Thủ thân mệnh, quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất làm vợ cả thần của chức, tiểu hạn phùng của, chủ tiến tài nhập sĩ niềm vui, đại hạn mười năm, may mắn không thể nghi ngờ. Ác diệu đã tới tịnh dương đà hỏa kị xung chiếu, cũng không làm hại. Nữ nhân cát thấu, tác mệnh phụ. Nhị hạn phùng của, nội ngoại uy nghiêm. Sát thấu bình thường. Có thể được đáo lương cao. Khổ hạn hoặc lưu niên phùng, mọi việc thuận lợi, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn, là song lộc tịnh trì, đại cát đại lợi, thủ vu thân mệnh, khoa quyền tương phùng, tất là vạn nhân trên. Khổ hạn lưu niên phùng của, giai chủ vui mừng, cho dù có lục sát tinh xung chiếu, làm hại cũng không quan trọng gì. Nữ mệnh phùng ngôi sao may mắn gặp nhau, làm việc thuận lợi, có bang phu vận, tất là quý nhân phụ, như hung tinh chụp ảnh chung, thì số phận bình thường.

Hóa quyền

Thuộc giáp mộc, hóa khí vì quyền thế, quyền tinh chưởng xử sinh sát chi thần, thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tướng, khoa quyền tương phùng, nhất định văn chương quán thế, nhân giai khâm phục và ngưỡng mộ, tiểu hạn tương phùng, không có không được cát, đại hạn mười năm, tất nhiên đắc chí, như phùng dương đà hao tổn khiến cho kiếp không, thính gièm pha di luy, quan viên biếm trích. Nữ nhân có nội ngoại xưng ý, tái sinh mệnh phụ, tăng nói chưởng sơn lâm, có sư hào, năng lực nắm quyền lợi, khổ hạn hoặc lưu niên phùng của, có thể chính mình quyền lực.

Hóa khoa

Hóa khoa thuộc nhâm thủy, hóa khí là thanh danh, thượng giới dự thi, chủ chưởng viết văn ngôi sao, thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, tể thần của quý, như phùng ác diệu, cũng văn chương tú sĩ, tài hoa dào dạt, thái độ làm người hiền hoà, tái sinh quần anh trường sư phạm. Nữ mệnh cát củng, chủ quý, phong tặng, mặc dù tứ sát phá tan, cũng phú quý, , mặc dù tứ sát phá tan cũng chủ phú quý, tất có thể hưởng danh dự. Khổ hạn hoặc lưu niên phùng của hội thu được danh tiếng.

Hóa kị

Thuộc nhâm thủy, hóa khí là thị phi, sao Hóa kỵ là đa quản, đa cữu, đố kị chi thần, vừa danh kế đô tinh, thủ thân mệnh, suốt đời không được thuận, cái gì đều phải quản, dễ chiêu thị phi khẩu thiệt làm phức tạp, rung chuyển bất an. Tiểu hạn phùng của, một năm bất túc, đại hạn mười năm hối lận, nhị hạn thái tuế giao lâm, thành thật không được thuận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân dù có quan tai khẩu thiệt không ngại, mặc dù thương nhân tài nghệ nhân, giai không được thuận lợi, như hội Tử Phủ xương khúc tả hữu khoa quyền lộc và kị đồng cung, vừa kiêm tứ sát cùng tồn tại, tức phát cũng không tụ tài, công danh phải không tựu, như chỉ phùng tứ sát hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba, đái tật, tăng nói lưu dời hoàn tục. Nữ một đời người bần yểu. Khổ hạn cập lưu niên phùng của, ứng với dự phòng ngoài ý muốn tai hoạ. .

Thiên không

Thuộc bính hỏa. Là không vong, đa tai chi thần, là một viên trong suốt trong sáng tinh diệu, có đặc thù linh cảm, thường do tịnh suy lý và liên tưởng lực, kích thích ra động thực tiễn năng lực. Tính nặng, làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan. Không được tụ tài, thối tổ quang vinh xương. Thiên không đa không được cát, danh viết phán đoán kiều, có cát họa khinh, gặp hung thì hung. Thái tuế nhị hạn gặp có chính diệu gia cát người, bình an. Trải qua vân, Hạng Võ anh hùng, hạn đáo thiên không mà tang nước. Nữ mệnh chỉ thủ chích có thể nhà kề, kỹ tì. Thiên không nhập mệnh, chủ có lý tưởng hoài bão, thiện tự hỏi. Và hồng loan đồng cung, vô luận nam nữ, chủ được hoan nghênh. Và thuộc hãm thiên cơ tinh đồng cung, không có một bụng lý tưởng, không thực tế. Đến đây tinh mặc dù cũng thiên không tinh, duy đối tiền tài so sánh không được cấu thành uy hiếp, dĩ ngôi sao may mắn luận. Mệnh thân phùng thiên không, mỏng danh lợi, chủ cô, kết hôn muộn, gia mui xe, cô thần, quả tú, càng kết hôn muộn, hoặc chung thân không kết hôn. Thiên không tinh đặc điểm, phùng cát không được cát, phùng hung không được hung. Thiên không cướp tọa mệnh, vô luận nam nữ giai chủ còn nhỏ nhấp nhô, như thất học, thất hỗ, người yếu đa bệnh, tai ách liên tục, cá tính phương diện tương đối đặc biệt, rất có ý kiến của mình và nhân sinh quan, không được thiện ngôn từ, giỏi thay đổi, có ý nghĩ, khẳng tư tưởng, suốt đời thành bại đa đoan, phiêu bạt, lao lực, không hợp đàn, và lục thân vô duyên, và thần phật hữu duyên. Nhưng bởi thông minh trí tuệ, tự hỏi lực cường, vì vậy nghiên cứu huyền học có thể có độc đáo kiến giải, có điểm tố chất thần kinh, không có mục tiêu, tự do tự tại, trời cao biển rộng, thiên mã hành không, chí ở bốn phương. Thiên không cướp nhập tài phúc tuyến, cả đời cân tiền tài vô duyên, kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng là thần tài qua cửa, nhưng người như thế sinh hoạt phẩm chất cao, bình thường xuất nhập khách sạn lớn, giao du tẫn đa trung tâm thượng tầng nhân sĩ, sinh hoạt tiêu chuẩn cao không thua gì rất nhiều phú hào. Ưa và thái dương tinh đồng cung, lòng dạ rộng thùng thình, vạn lý không mây, năng lực tự do sáng tạo. Cũng ưa và thái âm tinh đồng cung, vui hơn và nhật, nguyệt đồng cung. Thiên không tinh và bất luận cái gì tinh diệu đồng cung, cũng có thể bang trợ kỳ mở rộng lòng dạ.

Địa kiếp

Thuộc bính hỏa. Là kiếp sát chi thần, tính nặng, làm việc sơ cuồng, động tĩnh tăng ác, không được chính đạo, là tà tịch việc, . Nữ mệnh chích có thể nhà kề, nô tỳ, kỹ thiếp mà thôi. Cướp là giựt tiền ý tứ, khá thiện tranh chấp, duy mỗi bởi vì nhỏ mất lớn, như hướng người khác nài nỉ mượn tiền, chung tất gia phó lợi tức trả, hoặc cho nên khiến cho quan phi tố tụng, trừ bất lợi tiền tài ở ngoài, cũng không lợi tình cảm. Tọa mệnh người suốt đời đa tổn hao, được mà phục thất, trời sinh tính bất hảo, hỉ nộ vô thường, dám đảm đương. Khổ hạn phùng của nhất định rủi ro.

Thiên mã

Thuộc bính hỏa, trung thiên đấu ngôi sao may mắn, hóa khí là dịch mã, là tư lộc ngôi sao, chủ thiên di, ưa hội lộc tồn, là lộc mã cùng bôn ba, phạ gặp không vong tinh, cực kị chặn lộ, không vong, như mạng ở thìn tuất xấu vị, gặp dần thân tị hợi có thiên mã ở cung phu thê, gia cát hội người, phú quý. Gia sát không đẹp, gia quyền lộc chiếu đến, tất chủ nam làm quan, nữ phong tặng, thiên mã chư cung có chế hóa, như thân mệnh lâm của vị của dịch mã, ưa lộc tồn, tử, phủ, xương, khúc thủ chiếu, là cát. Như khổ nhị hạn lâm của, canh gặp lộc tồn, tử, phủ, lưu xương tất lợi, như và lộc tồn đồng cung, là lộc mã cùng bôn ba, vừa viết:. Tử, phủ đồng cung là . Hình sát đồng cung là . Hỏa Tinh đồng cung là . Nhật nguyệt đồng cung là . Và tử sát cùng lâm là . Và đà la đồng cung khiếu . Phùng không vong cư tuyệt địa là . Đã ngoài phạm đến đây sổ người, câu chủ tai bệnh. Lưu niên giá trị của dĩ đến đây phán đoán.

(đã ngoài đều là ngoại hạng tinh)

Thiên hình

Thuộc bính hỏa, hóa khí là cô khắc, hình phạt chính thương, quan phi, cô độc. Gặp thái dương chủ vũ quý. Hội xương khúc ngôi sao may mắn lai được thông qua, thì chủ chưởng trấn biên cương, có thể sáng tạo đại nghiệp. Thiên hình thủ thân mệnh, không vì tăng nói, định chủ cô hình, không được yểu thì bần. Phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ, nhị hạn phùng của, chủ xuất gia, việc quan, lao ngục, thất bại. Nhập miếu, thì cát, là trời ưa thần, bề ngoài anh tuấn, uy vũ bất khuất, độc lập tự chủ, cụ có tài cán, quyền uy, chủ chưởng binh hình. Cá tính cô độc, và thường nhân dị, và lục thân vô duyên, thích thầy tướng số hoặc tự hành nghiên cứu mệnh lý, và thần phật hữu duyên. Thiên hình gia tới người mệnh, tổ nghiệp khuynh. Thiên hình tinh một mình thủ mệnh, không có cái khác chính chiếu, tam phương hung tinh chiếu thủ thì, hay thiên nhai cô độc phiêu lưu của mệnh, hoặc là vô năng tăng nói. Giả như là thường nhân nói, thì có đái tật nổi khổ cá tính cô độc, cao ngạo, không nhiều hợp quần, cũng không phải là không thích kết giao bằng hữu, mà là đối với bằng hữu có chút hoạt động cự tuyệt tham gia. Có tài cán, suốt đời làm phiền lục, tính cách cương trực, tính tình bất hảo. Nhập mệnh sẽ có tứ chi tai thương thế sự. Hội liêm trinh, cự môn, sẽ có quan tụng thị phi. Miếu địa, chưởng hình sát quyền to, thiên khốc hai sao giai cùng, đáo cuối cùng khó thoát có tật nhân. Khổ nhị hạn lưu niên gặp của, ứng với chú ý pháp luật phương diện sự, nhược trong cung chủ tinh cát, thì có thể hóa nước mắt là tường hòa, chủ tinh hung sẽ có tố tụng phương diện sự.

Thiên diêu

Thuộc quý thủy, hóa khí là phá hao tổn, chủ đào hoa, phong lưu, thủ vu thân, mệnh, chủ nhân tính thích phong lưu, đa nghi, mạo mỹ, không chịu cô đơn, tư tưởng trưởng thành sớm, tình cảm phong phú, đa tài đa nghệ, chú trọng phục sức bề ngoài ăn diện, có đặc biệt phong cách. Cư hợi, có học thức. Khổ hạn phùng của, không cần môi ước, ngoắc thành hôn. Hội ác tinh, phá gia bại sinh, nhân sắc dồn hình. Lục hợp gặp lại, niên thiếu chết non. Tử vi ngôi sao may mắn gia, kết hợp cương nhu, chủ phong tao. Gia hồng loan, dũ dâm. Gia hình nhận, chủ yểu. Thích khác giới, mà lại là rượu. Thiên diêu chiếu mệnh, đa dâm dục. Văn, diêu cư mệnh, nửa đêm ra dâm bôn. Tuy là bại tinh, nhập miếu hậu biến thành điềm lành, có thể xong hiền thê, có thiên trường địa cửu của duyên, cư sinh vượng nơi, phong lưu ái hoa, cái gọi là ái hoa, hay sắc dục khác giới việc, nói cách khác sẽ danh lợi thuận đạt. Nữ mệnh phùng thiên diêu, có tình dục khó khăn, có lẽ có thể tự do luyến ái kết hôn. Thiên diêu nhập mệnh, chủ nhân mặt mày phân minh, có hài hước cảm, nhân duyên hảo, ưa giao tế xã giao, dễ thụ khác giới ưu ái, có nghệ thuật trời cho, động tác lỗ mảng. Nhập miếu tư thái ưu mỹ, phong nhã, gợi cảm, có diễm phúc, đa rượu và đồ nhắm, có kị tình duyên. Có mưu lược, học thuật phương diện rất có thiên phú, ăn nói ưu nhã, hướng ngoại, thích trang sức, hư vinh. Hãm địa, trời sinh tính đa nghi, thâm trầm, không tín nhiệm người khác, bàng môn tả đạo, kẻ khác mạc không rõ ràng lắm. Khổ hạn lưu niên gặp của, và khác giới tình cảm có thâm nhập phát triển tình hình, như chủ tinh lạc hãm, thì hội nhân chuyện tình cảm mà phát sinh tranh cãi, nhân sắc mà phạm hình, chủ yếu đối tượng là khác giới, tức và khác giới có tranh cãi. Nên không thấm nước ách, trùng hôn. Thích hợp đa thải đa tư hành nghiệp. Duy khiếm ổn định tính, đa bất năng kéo dài.

Hồng loan, thiên hỉ

Hồng loan thuộc quý thủy, kiều mị đòi ưa, hàm súc e lệ, thân thiết động lòng người, thiên về vu hôn nhân niềm vui, thông minh tú lệ, khổ hạn hoặc lưu niên gặp phải hồng loan tinh, sẽ có vui mừng sự, như kết hôn, sống chết chờ, có lẽ tên đề bảng vàng, chức vị cao thăng, tịnh có tình duyên, ứng với chú ý không nên cho nên liên lụy tới tình cảm tranh cãi.

Thiên hỉ thuộc nhâm thủy, tự cho mình là rất cao, thiên về vu sinh con trai niềm vui, gặp thiên hỉ, dung mạo tuấn mỹ, gan lớn chủ động, hoạt bát hướng ngoại, hôn nhân sớm phát, nhân tế quan hệ hội vãng phương diện tốt chuyển biến, cũng sẽ có may mắn sự, và hồng loan tinh bất đồng là, không có tình cảm tranh cãi. Hai sao tọa thân mệnh thích ở sung sướng, mỹ cảm bầu không khí tan tầm tác, so sánh dễ làm trang sức, thiết kế, vui mừng, hôn sanh phương diện công tác, tịnh có tương quan tài hoa. Lúc tuổi già phùng đa bất lợi, chỉ có mất vợ hay chồng, huyết quang tai ương, nhập cung tật ách, phùng dương, phá quân, sát diệu, có huyết quang tai ương, là vết đao hoặc giải phẫu của ách.

Thiên thương, thiên sứ

Thiên thương thuộc nhâm thủy, là hư hao tổn chi thần, chủ phá hao tổn, vĩnh ở nô bộc cung, thủ lâm nhị hạn thái tuế, không hỏi được địa, chỉ cần cát chúng, lại vừa lấy được thiện, nếu không có chính tinh, vừa dương hỏa cự cơ, tất chủ quan tai. Là hung nhất ngôi sao, có quan tai, có thể khiến cho thân vong hoặc tao tai hoạ mà phá gia, thái độ làm người thường làm phiền đau khổ, ít cát sự, tức sanh ở phú hào nhân gia, cũng là bần mệnh, nói cách khác, ngay cả có tật bệnh hoặc tàn phế.

Thiên sứ thuộc quý thủy, là truyện khiến cho ngôi sao, chủ tai hoạ, đa xem xét nhân gian họa phúc của do, vĩnh ở cung tật ách, nhược nhị hạn thái tuế lâm, có ngôi sao may mắn chúng người họa khinh, nếu không có chính tinh, vừa giá trị cự kị dương hỏa thì quan tai, tử vong tai hoạ phá gia.

Thương khiến cho hai sao bất luận ở ở đâu cung, đều là hung tinh, và ngôi sao may mắn đồng cung, có thể giảm thấp một chút khí thế hung ác, ở tinh thần trên có chứng, đạo tích chờ, bình thường di động, cùng hắn nhân giao tế cũng không dài cửu, có ẩm thực khuyết thiếu của quan tai, rủi ro tướng phạm nổi khổ, và sinh mệnh quan hệ gấp vô cùng mật. Tử ngọ vị cung thiên thương họa chặt, xấu dậu tuất cung thiên sứ họa chặt, dư cung giai họa chặt. Uông kỳ dần cung giáp năm, tị cung bính năm, thân cung canh năm, hợi cung nhâm năm họa chặt.

Thiên sứ thiên thương nhập hạn cát hung

Thiên hao tổn thủ hạn hào thiên thương, phu tử ở trần cũng tuyệt lương, thiên sứ hạn lâm nhân cộng kị, thạch sùng hào phú phá gia vong.

Thiên khốc, thiên hư

Thiên khốc, thuộc canh kim, hóa khí hình phạt chính khắc, ưu thương, và cự môn cùng độ, chủ thị phi, thủ vu cung mệnh, suốt đời khóc sướt mướt chuyện đặc biệt nhiều, còn nhỏ đặc biệt ái khốc, bình thường vẻ mặt phiền muộn ưu buồn hình dạng, cá tính quái gở, không hợp đàn, tư tưởng hôi sắc, bi quan tiêu cực, thụ đả kích thì dễ bi quan chán đời. Nữ mệnh, huyễn tưởng đa, tình cảm xung động, tự tìm phiền não, đặc biệt liêm phá ở mão dậu hợp Địa kiếp, tình cảm không được thuận thì, hội muốn tự sát.

Thiên hư, thuộc kỷ thổ, hóa khí chủ không vong, là giả hao tổn ngôi sao, và phá quân cùng hội, tăng lớn kỳ lực lượng, thiên hư nhập mệnh, dung mạo cô hàn, hảo nói khoác, hảo lừa gạt, bằng mặt không bằng lòng, có hoa không quả, suốt đời đa trở ngại, thường oán trời trách đất, lục thân vô kháo, suốt đời tại ngoại phiêu bạt, thiên hư ở cung phúc đức cùng luận. Gia lộc tồn, hóa lộc, cơm no áo ấm, gia thiên hình, dương nhận, hình thương bất lợi.

Khốc hư giáp đại hạn, hoặc phân thủ đại hạn lưu niên tiểu hạn, định chủ rách nát, đồ tang chờ sự. Khốc hư nhập phu thê, chủ phu thê đang lúc bình thường hội bất hòa thuận, nhập tử nữ, trẻ nhỏ xin đừng nhân đái, ở tài bạch, chủ phá hao tổn, ở tật ách, bản thân không được khỏe mạnh, có phùng đại hạn nhập tật ách, tất nhiên phá hao tổn bất an ninh, ở thiên di, ít tiểu rời nhà, ở quan lộc, có hoa không quả, thiên hư vưu nghiệm, ở phúc đức, lao lực, ở phụ mẫu gia sát, chủ phụ mẫu sớm tang, hoặc bản thân mặt mày hốc hác.

Khốc hư hợp luận

Khốc hư làm ác diệu, lâm mệnh tối phi thường, gia lâm phụ mẫu nội, phá đãng mại điền trang, nhược giáo thân mệnh hãm, nghèo độc đái hình thương, lục thân đa bất túc, phiền não quá hạn quang, đông mưu tây không phải, tâm sự hốt mang mang, xấu mão thân cung cát, gặp lộc tồn hóa lộc tinh trái lại thanh danh biểu dương, nhị hạn nhược phùng của, có nhiều khóc tang đoạn trường việc trước mắt.

Thai phụ, phong cáo

Thai phụ, thuộc mậu thổ, tư thai các, đến đây tinh là một viên dệt hoa trên gấm tinh, có thể phối hợp chủ tinh thành tựu, tăng danh vọng và vinh dự, có phụ trợ tính chất, chủ tinh hữu lực lượng thì, gặp thai phụ tinh sống lại huy, đi làm tộc khá thuận lợi vu lên chức người buôn bán cũng coi là may mắn, thai phụ nhập mệnh, một thân mặt mày thanh tú, ý chí tinh cường, phú quyết đoán lực, thái độ làm người chính trực, có hành văn tài năng, có địa vị xã hội. Thoạt nhìn có trí khôn, trên thực tế kỳ trí tuệ năng lực xuất chúng.

Phong cáo, thuộc kỷ thổ, tư phong chương, dĩ nay của dùng từ, hay ghi công, ngợi khen, cảo phần thưởng chờ, nhập mệnh có địa vị xã hội, ưa phùng hữu bật tinh, thái độ làm người ổn trọng, kiên định, trí tuệ, khôn khéo, đạt luyện, lõi đời, ham nghệ thuật, yêu cầu hảo tâm thiết, có trách nhiệm tâm, vinh dự cảm, dễ được quý nhân bao che, xong nhận đồng, có tốt đẹp chính là danh dự, thu được xã hội cực cao đánh giá.

Tai thai, bát tọa

Tai thai bát tọa, hai sao là tử thần khí, là phụ tá tử vi đế tinh song tinh, chủ bắc đẩu của quyền. Tai thai thuộc mậu thổ, là thái dương bộ từ, chủ quý, nghiêm túc ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, quang minh lỗi lạc, hảo giao tế, ghét ác như thù, có nhân duyên, giảm bớt vất vả cần cù khúc chiết, có thể trung hoà sát tinh trùng kích, sản sinh cân đối tác dụng. Bát tọa thuộc kỷ thổ, là Thái âm bộ từ, chủ khoa bảng, ôn lương cung kiệm, ưa trợ giúp nhân, vững vàng, ưa nộ không được hiện ra sắc, nhiệt tình yêu thương tôn giáo tín ngưỡng, trong sáng làm sạch, tâm tư tinh mịn, có thể điều tiết nhân sinh và chư sung sướng, nỗ lực hướng về phía trước. Hai sao chư cung đều không lạc hãm. Đều vì động tinh, vu thân mệnh, năm mới rời nhà, hạn vận phùng, nhiều hơn nước cơ hội. Song tinh hội Tam Hợp bản mệnh, thảng vừa gặp nhật nguyệt, có thể tăng nhật nguyệt ánh sáng, nhật thiên hướng chủ danh, nguyệt thiên hướng chủ tài. Ngồi chung cung mệnh hoặc hội Tam Hợp sai ai ra trình diện cung mệnh, có địa vị xã hội, niên thiếu phùng gặp, cuộc thi công danh trôi chảy, bị người khẳng định, lợi cho lên chức, công chức. Phân thủ hoặc chỉ thủ cung mệnh thì không lực, chủ cô độc, nhưng vô hình khắc.

Long trì, phượng các

Long trì phong các, long trì thuộc nhâm thủy, phong các thuộc mậu thổ, đều chủ phúc quý. Hai sao là bầu trời đức quản văn minh của ở lại, sao Kim hơn, phần kết chương khoa bảng. Được địa, phàm ở nhân thân trúng mục tiêu, thái độ làm người thanh tú thông minh, nhã ôn lại lương. Nam mệnh phùng của, chủ phàn long phụ phong, công danh hiển đạt, tài lộc dày, thông minh thông minh, lạc quan sang sảng, tự cho mình là cao, khí phục trầm ổn, có ẩm thực của nhạc. Nữ mệnh phùng của, tướng mạo xuất chúng, đa trí đa tuệ, đoan trang cao quý, tâm chí kiên định, thanh bạch tự thủ, dâm dục không đủ để động kỳ tâm. Long trì phượng các song tinh dĩ đồng cung, giáp cung, hội Tam Hợp chiếu là mỹ, có thể dệt hoa trên gấm, chuyển nguy thành an, bị người khẳng định, đơn độc phân thủ tục dĩ bình thường luận, duy cũng chủ phúc. Nhược hội chiếu phủ tướng tinh thì canh cát, kế tiếp thăng chức, an nhàn hưởng phúc, nhược hội chiếu xương khúc hóa khoa thì chủ tài sáng tạo mẫn tiệp, ý nghĩ thông tuệ, thành tích ưu dị, thi vận tốt, thường lấy được tưởng thưởng. Năm mới hạn phùng ở Bản cung hoặc tam hợp cung, lợi cho đọc sách cuộc thi, trung niên thì lợi cho lên chức, giao tế. Ở yếu cung, phúc khinh, ở vượng cung, phúc nặng.

Đại hao

Chủ hao tổn tài, cũng sẽ hao tổn bề trên, kỳ tính cách phù hoa, khinh tài, huyễn tưởng đa, lục thân duyên mỏng, đại hạn phùng đại hao, rơi vào phụ mẫu, chủ phụ mẫu không được cát, đại hao hợp cát đa, chủ tiến tài nhiều chi, háo khách, hùng hồn, độ lượng đại, chẳng phân biệt được thật xấu, không được biện thị phi, giai đại vui mừng, đại hao hội ác sát, hoặc đồng cung, mà lại chính tinh lạc hãm, chủ người này keo kiệt không tốt, tham dục để cho lưu hạng người.

Âm sát ở tôn giáo là quỷ, ở sổ thủ phạm chính tiểu nhân, là ẩn núp tiểu nhân, chích cư tử dần thìn ngọ thân tuất lục dương cung. Âm sát tinh nhập mệnh thân cung chủ đa ngờ vực vô căn cứ, đố kị, tai hại người âm mưu, ưa bạt lộng thị phi, suốt đời dễ chiêu kị, gia gặp dương đà tinh, tâm tính âm ngoan độc ác, ưa ngầm làm chuyện xấu. Ưa gặp địa không, Địa kiếp, chặn thiên không, tuần thiên không chờ không vong tinh tương nó tách ra. Đương mọi người đắc ý, sung sướng, tự đại thì, sẽ kiêu ngạo, thư giãn, có thỏa mãn chi tâm, khiến người sinh dừng lại. Nếu có âm sát tinh trùng kích, hội khiến người cẩn thận cảnh giác, cảnh giác sợ hãi, có thể trái lại có thể khích lệ chính, giảm thiểu tai hoạ.

Giải thần chủ gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải trừ ách, gặp nạn thành tường. Nhưng đối với thất sát, phá quân, tham lang, dương đà hỏa linh Hóa kị chờ hung tinh, chỉ có thể giảm bớt kỳ hung, không lắm hữu lực. Phúc chí tâm linh, có đặc thù tâm tính tự cảm ứng lực, thường tại hung hiểm vị phát sinh tiền, tựu lòng có cảm ứng, tránh được hung hiểm, mà chạy quá một kiếp. Đang làm việc trung tâm có phiền não thì, giải thần tinh cũng có thể tự mình giải quyết, mà tương ngăn trở chuyển hóa thành ngay mặt lực lượng.

Ân quang thuộc bính hỏa, chủ quý nhân trợ giúp, chưởng thù dạ, là trời sao Khôi phụ tá tinh, ưa tọa mệnh cung Quan lộc, lợi cho cuộc thi, thanh danh, xử sự cẩn thận, lạc quan rộng rãi, hiếu học, hảo bố thí, sĩ diện, trọng tình cảm. Quang vinh cưng chìu gia thân, tràn ngập mong muốn, sức sống, cũng có thể cảm ơn, dương dương tự đắc, năng lực rõ ràng tài hoa, bị người khâm phục và ngưỡng mộ.

Thiên quý thuộc mậu thổ, chủ quý nhân trợ giúp, quan tước quý hiển, là trời việt tinh phụ tá tinh, có nhiều ân sủng, đề bạt, coi trọng, một đường một bước lên mây. Thành thực ổn trọng, nặng nặc thủ tín, lòng tự tin cường, lược ngại tự phụ.

Thiên tài thuần âm mộc, chủ tài năng, trong người mệnh tài quan phúc chờ cung đều vì hữu lực, có thể triển trường tài. Thiên tài tinh trong người mệnh, thông minh cơ trí, đa tài đa nghệ, có tinh thần trọng nghĩa, đa tình, nhiệt tâm công ích. Nên làm có dẫn dắt, biến hóa cập cần tìm cách công tác. Như gia hội lục ngôi sao may mắn, có tài danh, nhược hội miếu vượng thiên cơ tinh, canh chủ chỉ số thông minh cao, phản ứng khoái, khéo phân tích, suy lý, năng lực động chúc cơ tiên, có trực giác và linh động bản năng, tài nghệ tự thông, như hội cơ lương chủ trường thọ, mà lại trí tuệ cao, gia gặp thiên thọ tinh càng linh nghiệm, gặp hung tinh phá tan, dễ có có tài nhưng không gặp thời của thán.

Thiên thọ thuộc mậu thổ, chủ trường thọ, ưa nhập mệnh thân cung phúc đức, hoặc và thọ tinh thiên lương tinh đồng cung, canh chủ trường thọ. Thiên thọ tinh ở dậu tuất hợi cung là nhập miếu, càng cát tường. Thiên thọ tinh nhập thân mệnh người đó, trung thực ôn hoà hiền hậu, cần cù vững vàng, khiêm cung lễ độ, nhâm lao Nhâm Oán, hành sự cẩn thận. Khổ hạn, lưu niên phùng của, mọi việc may mắn. Và thế vô tranh, không muốn xen vào việc của người khác, có thể duy trì liên tục bền, năng lực ổn định kiên trì, có thể giảm bớt cuộc sống khốn khó hoặc khúc chiết.

Thiên phúc thuộc mậu thổ, chủ tước lộc phúc hậu, thủ vu thân mệnh, thọ cao mà lại quý, lạc quan gấp gáp, lấy giúp người làm niềm vui, thích chõ mũi vào chuyện người khác, tri túc thường nhạc, được sự thuận lợi. Nam tử tảo hôn, sớm có con, nữ nhân mạo mỹ đoan trang. Ác tinh không được lâm, đa tài đa bảo. Dần thân tị mão cung hay nhất, phụ mẫu huynh đệ song toàn, phu thê đến già đầu bạc, canh chủ thiên tài thảng giấu, phú quý tung tin, mười hai cung trung tâm đều bị cát mỹ. Cùng trời thọ tinh đồng cung, Phúc Thọ song toàn. Cùng trời cùng tinh ngồi chung cung phúc đức, Phúc Thọ lâu dài. Khổ nhị hạn phùng của, quý nhân thấy mặt vua, sĩ người thăng quan, thứ nhân tiến nghiệp. Thường hi sinh cái tôi, buông tha hưởng lạc, cùng người đồng cam cộng khổ, là mục tiêu mà hi sinh, không oán không hối hận, hợp tác yêu cầu không nhiều lắm, năng lực dễ dàng đối mặt công tác.

Thiên quan thuộc mậu thổ, chủ hiển đạt quan quý, thủ vu thân mệnh quan chờ cung, chủ quý hiển, khổ nhị hạn phùng của, quan lại chủ có lên chức niềm vui, thường nhân cũng chủ mập ra. Thiên quan tinh nhập thân mệnh người đó, thông minh sáng sủa, thanh tâm quả dục, dễ dàng tha thứ khiêm nhượng, không màng danh lợi, ổn trọng, mọi việc đều làm từng bước, có năng lực quản lý, có nguyên tắc, có mục tiêu, giúp mọi người làm điều tốt, tự cho là thanh cao. Thuận theo tự nhiên, sống thanh bần đạo hạnh, không thích cưỡng cầu, bằng lòng với số mệnh, có chuyên nghiệp tinh thần, trung tâm lúc tuổi già hậu, thường thoái ẩn vu sơn lâm, tự đắc kỳ nhạc, giống như nhàn vân dã hạc vậy thích ý.

Thiên vu chủ lên chức, cùng trời mã tinh như nhau chích đi dần thân tị hợi tứ mã nơi, có thừa cường thiên mã tinh động lực công năng, là ngôi sao may mắn, phùng cát thì canh cát, sẽ không ngôi sao may mắn thì không lực, hội sát tinh thì không dụng, bản thân cũng không chống lại hung thần năng lực. Khẳng làm ơn xí hoa, công tác cẩn thận tỉ mỉ chăm chú, thường năng lực đề thăng chính, cực kỳ vượt lên trước khứ, thu được lên chức, chích phải cố gắng, thì có thu hoạch.

Thiên nguyệt chủ tật bệnh, là hung tinh, và hung thần tinh đồng cung, canh chủ tật bệnh trường kỳ triền thân. Tiêu cực sầu lo, nước chảy bèo trôi, có thể biết phúc tích phúc, thường có linh cảm, đối y dược, bản thân bảo vệ sức khoẻ, vận động đa có hứng thú.

Mui xe thuộc giáp mộc, . Chủ cao ngạo có uy nghi, cùng người ở chung Thường Hòa mà không thân, thân mà không nị, lòng tự trọng cường, nói thẳng vừa ái làm náo động, hơi có tự luyến khuynh hướng, biểu hiện ra lạnh lùng mà bất cẩu ngôn tiếu, cho dù đang ở trong hồng trần, cũng có thể chỗ nước bùn mà không nhuộm. Nhất là cơ nguyệt cùng lương cách người đó, nhược và mui xe tinh đồng cung, càng làm cho nhân tưởng lầm là cao không thể leo tới. Cũng xưng tiểu Văn xương tinh, và văn, khoa ngôi sao gặp gỡ, hành văn hảo, có đặc thù tài nghệ, gặp nhật, nguyệt, tài danh giai trứ, gặp sát tinh, thì dĩ xảo nghệ an thân. Tọa mệnh thân, chủ trung tâm lúc tuổi già cô độc, đối hiện thực khuyết thiếu nhiệt thành, và thần phật hữu duyên, ưa tôn giáo, nghệ thuật và huyền học. Mui xe tinh nhập tài bạch, cung Quan lộc, làm công nơi nên cung phụng thần phật, có phù hộ, nhược nhập cung điền trạch, trong nhà nên cung phụng thần minh, hạn đi phùng gặp, cũng tác đến đây luận.

Cô thần thuần dương hỏa, chủ cô độc, là dương cô, hóa kỵ nhập mệnh thân phúc phụ chờ cung, ưa chư cát hóa giải, kị chư hung, gia gặp cơ lương vũ tướng tinh, thì canh quái gở, nam mệnh kị cô thần tinh. Cá tính tiêu cực cố chấp, bất cận nhân tình, cô độc tự chủ, kiến giải trác việt, tư tưởng siêu thoát, suốt đời đa phiêu bạt, lục thân không chỗ nương tựa, thích đơn độc công tác, một mình sáng tác, hội họa, sáng tác, nghiên cứu học vấn, kỹ thuật. Không nghe theo lại người khác, có thoát tục xuất trần nhân sinh quan, năng lực tự lực cánh sinh, thường mèo khen mèo dài đuôi, có tôn giáo duyên, thích một chỗ, thường không màng danh lợi.

Quả tú thuần âm hỏa, chủ mẹ goá con côi, là âm cô, hóa kỵ nhập mệnh thân thê phúc chờ cung, ưa chư cát hóa giải, kị chư hung, gia gặp cơ lương vũ dương không vong tinh, thì càng thêm cô độc, nữ mệnh kị quả tú tinh. Thanh tâm quả dục, xử thế tiêu cực bi quan, nhân tế quan hệ so sánh phong bế, mọi việc dễ khả nghi lự, không muốn thương tổn người khác, cũng sợ bị đả kích, tình cảm so sánh yếu đuối, dễ có tôn giáo duyên. Tự cho là đúng, nội tâm do dự bàng hoàng, tố chất thần kinh, cô độc không hợp đàn, đa không hợp tình hợp lý, năng lực nhẫn nhục chịu đựng, lục thân không chỗ nương tựa, đa phiêu bạt.

Hàm trì thuộc quý thủy, vừa danh bại thần, chủ đào hoa, tà dâm. Phong lưu háo sắc, hảo hư vinh, ưa du đãng, dễ và khác giới tiếp cận, đứng núi này trông núi nọ, chú trọng tình dục, ăn uống phiêu đổ giai có hứng thú, cũng không phán đoán cập tự chủ năng lực, thường thường hội thân bất do kỷ, ở tình cảm phương diện mềm yếu bất lực, sau hối tiếc, mà có cuộc đời phù du cảm giác. Nhưng đa năng lực dĩ vui sướng lòng của tình công tác, chính thường ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ mỹ quan, và đồng nghiệp gặp gỡ thân thiện, công tác hiệu suất cũng cho nên đề thăng. Cung tài bạch tọa Hàm trì tinh, phạ sát kị phá tan, dễ nhân tửu sắc đổ mà rủi ro, tham lang tinh hội Hàm trì tinh, suốt đời tất có màu hồng phấn, gặp ở ngoài, cung thiên di tọa Hàm trì tinh, kị chơi thuyền đò, cung tật ách gặp Hàm trì tinh, dễ mắc tiêu ra máu, tửu sắc, tạp lao chờ tật bệnh. Ưa và thái dương, lộc tồn, Thiên phủ chờ rất nặng ngôi sao đồng cung, có thể trừ kỳ ác, nam mệnh Hàm trì, lộc tồn tinh ngồi chung mệnh, khả đồng nữ tính giúp mà thành tựu, nữ mệnh Hàm trì gia hội lục ngôi sao may mắn, đa dĩ mỹ sắc dựa vào nam nhân mà sinh hoạt.

Phỉ liêm thuộc bính hỏa, chủ cô khắc, hóa kỵ nhập mệnh thân, phụ mẫu, cung thiên di. Nhập mệnh thân, cố chấp quật cường, dễ tâm thần không yên hoặc mơ hồ quên sự, dễ bị lời ra tiếng vào mà hoang mang. Có lúc nhiệt tâm, có lúc bảo thủ, ở nhân tế quan hệ thượng thường thường cô độc tự thủ, và xã hội tách rời, thích hợp khô khan cố định công tác. Lưu niên gặp, chú ý có khẩu thiệt cập đào hoa tiểu nhân.

Phá toái thuộc đinh hỏa, chủ tổn hao không được đầy đủ, hóa kỵ nhập mệnh thân, tài bạch, quan lộc, thiên di, phúc đức chờ cung, thái độ làm người cô độc không hợp đàn, khiếm ổn trọng kiên định, lý tưởng quá cao, hảo đại hỉ công, khinh thường đại ý, dễ phạm tiểu nhân, thường không đạt được hiệu quả dự trù. Nhân sinh khúc chiết không được thuận, thường thường đính thỏa kế hoạch, lại đến lúc buông tha, đun sôi vị chết lại đột nhiên bay, hoặc là lý tưởng hoàn mỹ, lại không như mong muốn, giữa đường tuôn ra Trình Giảo Kim, mà không vui một hồi. Nhưng nếu ở trong đời gặp phải khốn cảnh, vừa khiếm khuyết biến cách quyết tâm thì, gặp phải phá toái tinh, vừa lúc thích tâm phát huy chuyển ngoặt tác dụng, chuyển hoán một người khác sinh chiến trường, như vậy khó điều không phải hồng xa khai triển cơ hội.

(đã ngoài là ất cấp tinh)

Chặn thiên không tên đầy đủ là chặn lộ không vong tinh, thuộc hỏa, chủ không vong, chư thiên không. Dương năm thiên không dương, âm năm thiên không âm, là chính chặn thiên không. Hóa kỵ nhập thân mệnh tài điền thiên, ưa nhập tật ách. Mệnh hạn phùng đến đây tinh, ý chí sa sút tinh thần, vạn sự nên bảo thủ, lấy lui làm tiến, dĩ tịnh là bảo, nên thờ phụng tôn giáo, nghiên tập mệnh lý. Duy kim không thì minh, hỏa thiên không thì phát, nhị hạn phùng của, trái lại là phúc luận, nhược thủy không thì hiện lên, mộc không thì chiết, đất thiên không thì hãm, nhị hạn phùng của, thì là tai hoạ. Lộc tồn tinh thất bại vong, phát cũng hư hoa, thiên mã tinh thất bại vong, chung thân bôn tẩu, đồ lao vô công. Nhập thân mệnh, tiền đồ nhiều gian khó, mỗi đa nhiều lần, dù có rầm rộ, nên phòng đột nhiên đau quặn bụng dưới, nhập tài bạch, tiền tài dễ đột nhiên bị cướp hoặc đại phá hao tổn, nhập thiên di, kị đi xa, thiên động, nhập điền trạch, ở nhà chơi rông phụ cận có hà đạo, cắt đứt đường, bờ ruộng dọc ngang, nóc lò, tàn viên. Nhập tật ách, có thể đem tai bệnh thiên không rơi, nhưng là chủ bôn ba lao lực, hoặc phiền muộn, mà dẫn đến can vượng, phế tật, tạp lao chờ chứng. Hạn đi gặp chặn thiên không, nhiều lần không ngớt, không có gì lớn tiến triển, dù có cảnh đẹp, đa số phù dung sớm nở tối tàn, trên đường đa số chỗ chặn mà thiên không.

Tuần thiên không tên đầy đủ là tuần ánh sáng vong tinh, ở dương cung là thiên không, ở âm cung là vong, chủ chư thiên không. Hóa kỵ nhập thân mệnh tài điền, ưa nhập tật ách. Nhập mệnh thân chủ nhân không màng danh lợi, trong cuộc đời thành bại nhiều lần, phiêu đãng khó an, coi trọng đời sống tinh thần, thích tôn giáo tín ngưỡng, triết học, mệnh lý học. Nhập tật ách, có thể đem tai bệnh thiên không rơi, nhưng là chủ do dự, bôn ba, tâm uất khí kết.

Năm sinh bác sĩ mười hai tinh (bính cấp tinh)

Bác sĩ thuộc thủy chủ thông minh, tài năng, quyền quý, thọ, chư cung đều vì phúc, vưu ưa nhập mệnh thân.

Lực sĩ thuộc hỏa chủ quyền thế, mừng nhất nhập mệnh thân, lo liệu quyền bính, nhưng kị dương, đà sát tinh phá tan. Vừa vui nhập tài thiên quan chờ cung.

Thanh long thuộc thủy chủ không khí vui mừng, tiến tài, cơ biến, ưa nhập mệnh thân tài quan chờ cung, hăng hái, tạm thích ứng cơ biến, nên quan võ, thương giới.

Tiểu hao tổn thuộc hỏa, bán hung, chủ hao tổn, không được tụ tài, hóa kỵ nhập mệnh thân tài quan chờ cung, tuy không phải rủi ro, nhưng thường tản hao tổn, vô pháp súc tích.

Chiếu tướng thuộc mộc, bán cát, chủ uy mãnh, tính cương bạo, ưa nhập mệnh, thân, quan chờ cung, nên quan võ, bất lợi văn chức.

Tấu thư thuộc kim, chủ phúc lộc, công văn niềm vui, ưa nhập mệnh thân quan chờ cung. Đi vận phùng của, thường tên đề bảng vàng, lên chức rất nhanh.

Phi liêm thuần dương hỏa, chủ cô khắc, ưa nhập tật ách, có thể giải tật ách, hóa hung là cát, hóa kỵ nhập mệnh thân tài thiên quan phúc chờ cung, chủ tai ách.

Ưa thần thuộc hỏa, chủ diên tự, may mắn chờ, ưa nhập mệnh thân thê tử tài thiên quan chờ cung, chủ biết dùng người giúp đỡ. Hóa kỵ nhập cung tật ách.

Bệnh phù thuộc thủy, chủ tai bệnh, tẫn nhập mệnh thân tật phúc chờ cung, chủ nặng hơn bệnh triền thân.

Đại hao thuộc hỏa, chủ hao tổn bại, thối tổ rủi ro, tối kỵ nhập mệnh thân tài điền chờ cung, còn lại cung vị cũng chủ hao tổn, không được cát.

Phục binh thuộc hỏa, chủ khẩu thiệt thị phi, tối kỵ nhập mệnh thân tài thiên quan điền chờ cung.

Quan phù thuộc hỏa, chủ quan phi, tố tụng, khẩu thiệt, tối kỵ nhập mệnh thân tài thiên quan chờ cung.

Ngũ hành trường sinh mười hai tinh (bính cấp tinh)

Trường sinh chủ sinh sôi, chư cung giai cát, kị thất bại vong.

Tắm rửa chủ đào hoa, chư cung không được cát, ưa nhập phu thê, ưa không vong.

Quán đái chủ vui mừng, giai cát.

Lâm quan chủ vui mừng, đều cát.

Đế vượng chủ tràn đầy, đều cát.

Suy chủ thất bại

Bệnh chủ tật ách hóa kỵ nhập tật ách

Tử chủ tử vong ưa ngôi sao may mắn giải trừ

Mộ chủ liễm giấu ưa nhập tài quan hóa kỵ nhập thân mệnh

Tuyệt chủ tuyệt diệt hóa kỵ nhập mệnh thân thể nữ ưa nhập tật ách

Thai chủ vui mừng ưa lâm phu thê tử nữ, hóa kỵ nhập vãn vận, hóa kỵ nhập tật ách

Nuôi chủ phúc khí đều cát

Lưu niên tương tiền tinh

Đeo sao là đinh cấp tinh, năng lực hóa hung là cát, không được kị chư hung. Ưa lâm mệnh thân cung, chủ vũ quý, vận thế tràn đầy, mọi việc có tiến.

Phàn yên là đinh cấp tinh, chủ công danh, ưa lâm mệnh thân cung, chủ vũ hiển, nên văn nên vũ, không được kị chư hung, văn nhân, học sinh phùng cát.

Tuổi dịch là đinh cấp tinh, vừa nhân vật nổi tiếng năm thiên mã tinh, chủ thiên động. Ưa lâm mệnh thân cung, chủ vũ hiển, nên vũ không thích hợp văn, không được kị chư hung.

Hơi thở thần là mậu cấp tinh, chủ sa sút tinh thần, kị chư hung, ưa chư cát hóa giải. Chủ ý chí sa sút tinh thần, vô tình, khiếm khuyết khai sáng lực.

Mui xe là đinh cấp tinh, chủ cao ngạo, có xuất thế tư tưởng, đối cuộc sống thực tế khuyết thiếu nhiệt thành, nhập mệnh thân nên tăng nói không thích hợp phàm tục.

Kiếp sát là mậu cấp tinh, chủ đạo tặc, ưa chư ngôi sao may mắn hóa giải, kị chư hung tinh. Giống như tiểu nhân hãm hại, dễ chiêu thị phi, làm nhiều ít đối.

Tai sát là mậu cấp tinh, chủ tai hoạ, ưa chư ngôi sao may mắn hóa giải, kị chư hung tinh. Dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tiền tài bị lừa dối.

Thiên sát là mậu cấp tinh, chủ khắc phụ, khắc phu, ưa phùng ngôi sao may mắn, có thể giải trừ kỳ triệu chứng xấu, hóa kỵ nhập mệnh thân phụ mẫu, phu thê chờ.

Chỉ bối là mậu cấp tinh, chủ phỉ báng, hóa kỵ nhập mệnh thân cung. Phùng bản tinh người, nếu không có ngôi sao may mắn hóa giải, dễ bị nhân phía sau không phải chê, hãm hại.

Hàm trì là mậu cấp tinh, chủ đào hoa, nhập mệnh thân tài phúc chờ cung, thật tốt sắc. So sánh chú trọng tình dục, ái mộ hư vinh, đứng núi này trông núi nọ.

Nguyệt sát là mậu cấp tinh, chủ khắc mẫu, khắc thê, hóa kỵ nhập mệnh thân phụ mẫu phu thê chờ cung, ưa phùng ngôi sao may mắn, có thể giải trừ kỳ triệu chứng xấu.

Vong thần là mậu cấp tinh, chủ hao tổn bại. Đa tai, mọi việc không được thuận, dễ mất tiền, phá sản, tố tụng.

Lưu niên tuổi tiền tinh

Tuổi xây thuộc hỏa, là đinh cấp tinh, chủ đương niên hưu cữu, kị và cung mệnh ở đối cung tương trùng. Phiền não, dây dưa bận rộn.

Xui là mậu cấp tinh, chủ hung tai, mọi việc không được thuận, tinh thần sa sút tinh thần, dễ sinh ý ngoại, cư xấu vị cung tai hoạ hơi nhẹ.

Tang Môn thuộc mộc, là mậu cấp tinh, chủ tử vong, đồ tang, phương thê, sợ bóng sợ gió, ưa chư cát hóa giải. Cư tử ngọ cung tai khinh.

Quán sách là mậu cấp tinh, chủ ngục tai, dễ cùng người xung đột, hoặc sinh tố tụng việc. Cư dần thân cung tai khinh.

Quan phù thuộc hỏa, là mậu cấp tinh, hình phạt chính tụng, quan phi, vưu kị và cự, dương, thiên hình, liêm, Hóa kị đồng cung, xấu vị cung tai khinh.

Tiểu hao tổn thuộc hỏa, là mậu cấp tinh, chủ tiểu thất, chi tăng hoặc lãng phí. Cư dần ngọ tuất thân tử thìn tai khinh.

Đại hao thuộc hỏa, là mậu cấp tinh, chủ đại bại, rủi ro đại. Cư dần ngọ tuất thân tử thìn tai khinh.

Long đức là đinh cấp tinh, chủ quý nhân, gặp dữ hóa lành, đổi vận, tràn đầy, phát triển.

Người đi viếng thuộc hỏa, là mậu cấp tinh, chủ đồ tang, phương thê, sợ bóng sợ gió. Cư thìn tuất cung tai khinh.

Bệnh phù là mậu cấp tinh, chủ tật bệnh, hóa kỵ nhập phúc đức, cung tật ách.

Bạch hổ thuộc kim, là mậu cấp tinh, hình phạt chính thương, hung, dễ bị ngoài ý muốn tai ách, thương tổn, rách nát, tổn hại tài. Cư mão dậu cung tai khinh.

Thiên đức là đinh cấp tinh, chủ gặp dữ hóa lành, không được kị chư hung, năng lực bích sát, là cường hữu lực thủ hộ thần, tung gặp khốn khó, cũng có cứu.

Đại hạn chủ mười năm hưu cữu dĩ Bản cung tinh diệu là việc chính

Tiểu hạn, lưu niên chủ đương niên hưu cữu

Đấu quân chủ dĩ kỳ phán đoán cùng tháng cát hung

Ngũ thần thiên thương, thiên sứ, tấu thư, quan phù, chiếu tướng, đến đây ngũ thần và mệnh thân đại vận tiểu vận lưu niên chờ hợp dồn tập hợp hơn nữa giết người tụ tập thì, tai hoạ tối đa.

40, lưu niên tam sát tinh tấu thư, chiếu tướng, thẳng phù.

Thiên thứ sáu, Tử vi đẩu số mệnh bàn bài pháp

1, Chuẩn bị công tác:

Lịch vạn niên, mệnh bàn chỉ, nông lịch sinh ra thời đại nhật thì sinh nhật, phân rõ nam nữ tính. Lịch vạn niên dĩ đài thiên văn giám chế, chính quy nhà xuất bản xuất bản cho thỏa đáng.

Mệnh bàn chỉ cách thức như sau:

Chú ý: Tử vi đẩu số năm sinh dĩ tết âm lịch làm cơ chuẩn. Sinh nguyệt dĩ thực tế nông lịch là chuẩn, không nên khán tiết, nhuận nguyệt dĩ tháng sau tính toán. Sinh nhật là nông lịch sổ. Sinh thì 23 tới 1 thì là giờ tý, chẳng phân biệt được sớm muộn gì giờ tý. Đều dĩ giờ Bắc kinh là chuẩn.

2, An cung mệnh và thân cung:

Dụng ca quyết, dần cung khởi tháng giêng, thuận số sinh nguyệt cung, nghịch sinh thì là mệnh, thuận sinh thì là thân.

3, Bố mười hai cung danh:

(dụng bắc phái tử vi đẩu số pháp)

(1) cung mệnh (2) huynh đệ cung (3) cung phu thê (4) cung tử nữ (5) cung tài bạch (6) cung tật ách (7) cung thiên di (8) cung Nô bộc (9) sự nghiệp cung (10) cung điền trạch (11) cung phúc đức (12) cung phụ mẫu

4, Định ngũ hành cục:

Dụng ca quyết, thân mệnh trước yếu bố cục, tam hợp đối trùng mới có phân, thứ tương chui giáp nạp âm sổ, sổ tới bản mệnh ngũ cục minh.

Định ngũ hành cục biểu như sau:

5, định mười hai cung Thiên can: Dụng ngũ hổ độn nguyệt pháp. Giáp kỷ của năm khởi bính dần, ất canh của năm khởi mậu dần, bính tân của năm khởi canh dần, đinh nhâm của năm khởi nhâm dần, mậu quý của năm khởi giáp dần.

6, an tử vi tinh: Sai ai ra trình diện hạ biểu

Cung mệnh chi

Cung mệnh can

Tử xấu ngọ vị

Dần mão thân dậu

Thìn tị tuất hợi

Giáp ất

Kim tứ cục

Thủy nhị cục

Hỏa lục cục

Bính đinh

Thủy nhị cục

Hỏa lục cục

Đất ngũ cục

Mậu kỷ

Hỏa hỏa cục

Đất ngũ cục

Mộc tam cục

Canh tân

Đất ngũ cục

Mộc tam cục

Kim tứ cục

Nhâm quý

Mộc tam cục

Kim tứ cục

Thủy nhị cục

Ngũ hành cục

Sinh nhật

Thủy nhị cục

Mộc tam cục

Kim tứ cục

Đất ngũ cục

Hỏa lục cục

Mùng một xấu thìn hợi ngọ dậu

Mùng hai dần xấu thìn hợi ngọ

Đầu tháng ba dần dần xấu thìn hợi

Mùng bốn mão tị dần xấu thìn

Sơ ngũ mão dần tử dần xấu

Mùng sáu thìn mão tị vị dần

Sơ thất thìn ngọ dần tử tuất

Mùng tám tị mão mão tị vị

Mùng chín tị thìn xấu dần tử

Mùng mười ngọ vị ngọ mão tị

Mười một ngọ thìn mão thân dần

Mười hai vị tị thìn xấu mão

Mười ba vị thân dần ngọ hợi

Mười bốn thân tị vị mão thân

Mười lăm thân ngọ thìn thìn xấu

Mười sáu dậu dậu tị dậu ngọ

Mười bảy dậu ngọ mão dần mão

Mười tám tuất vị thân vị thìn

Mười chín tuất tuất tị thìn tử

Hai mươi hợi vị ngọ tị dậu

Nhập nhất hợi thân thìn tuất dần

Nhập nhị tử hợi dậu mão vị

Nhập tam tử thân ngọ thân thìn

Nhập tứ xấu dậu vị tị tị

Nhập ngũ xấu tử tị ngọ xấu

Ngày hai mươi sáu dần dậu tuất hợi tuất

Nhập thất dần tuất vị thìn mão

Nhập bát mão xấu thân dậu thân

Nhập cửu mão tuất ngọ ngọ tị

Ba mươi thìn hợi hợi vị ngọ

7, an tử vi tinh hệ chư tinh:

Dụng ca quyết, tử vi thiên cơ tinh đi ngược chiều, cách nhất dương vũ thiên đồng tình, vừa cách nhị cung liêm trinh vị, thiên không tam phục sai ai ra trình diện tử vi đình.

8, an Thiên phủ tinh:

Dụng ca quyết, cục định sinh nhật nghịch bố tử, đối cung Thiên phủ thuận đi lưu, chỉ có dần thân đồng nhất vị, còn lại xấu mão hỗ an tinh.

9, an Thiên phủ tinh hệ chư tinh:

Dụng ca quyết, Thiên phủ Thái âm thuận tham lang, cự môn thiên tướng cùng trời lương, thất sát thiên không tam phá quân vị, cách cung

Trông thấy Thiên phủ hương.

10, an thì hệ chư tinh:

An văn xương, sao Văn Khúc ca quyết, tuất thượng đồ mở nút chai an văn xương, nghịch đáo sinh thì là quý hương, sao Văn Khúc từ thìn thượng khởi, thuận đáo sinh thì là quê hương.

An thiên không, Địa kiếp tinh ca quyết, hợi thượng đồ mở nút chai thuận an cướp, nghịch khứ dù cho thiên không hương.

An Hỏa Tinh, linh tinh ca quyết, dần ngọ tuất nhân, hỏa xấu linh mão, thân tử thìn nhân, hỏa dần linh tuất, tị dậu sửu nhân, hỏa mão linh tuất, hợi mão vị nhân, hỏa dậu linh tuất, hỏa linh thuận đi, sinh thì phương đình.

11, an nguyệt hệ chư tinh:

An tả phụ, hữu bật tinh ca quyết, tả phụ tháng giêng khởi vu thìn, thuận phùng sinh nguyệt là quý phương, hữu bật tháng giêng tuất cung tầm, nghịch tới sinh nguyệt là quý hương.

An thiên hình, thiên diêu tinh ca quyết, thiên hình từ dậu khởi tháng giêng, thuận tới sinh nguyệt liền an của, thiên diêu xấu cung khởi tháng giêng, thuận đáo sinh nguyệt liền dừng lại.

An thiên mã tinh ca quyết,, dần ngọ tuất nguyệt mã ở thân, thân tử thìn nguyệt mã ở dần, tị dậu xấu nguyệt mã ở hợi, hợi mão vị nguyệt mã ở tị.

12, an năm can hệ chư tinh:

An Lộc tồn tinh ca quyết, giáp dần ất mão bính mậu tị, đinh kỷ ngọ hề lộc sở chí, canh lộc cư thân tân lộc dậu, nhâm lộc ở hợi quý lộc tử.

An kình dương, đà la tinh ca quyết, dàn xếp dương đà chỗ, đầu tiên khán lộc tồn, lộc tiền kình dương địa, lộc hậu đà la thôn.

An thiên khôi, thiên việt tinh ca quyết, giáp mậu canh dê bò, ất kỷ thử hầu hương, bính đinh heo kê vị, nhâm quý thỏ xà giấu, lục tân phùng qua loa, đến đây là quý nhân hương.

An sao Tứ hóa ca quyết,

Giáp, liêm phá vũ dương, ất, cơ lương tử âm, bính, cùng cơ xương liêm, đinh, âm cùng cơ cự,

Mậu, tham âm hữu cơ, kỷ, vũ tham lương khúc, canh, dương vũ âm cùng, tân, cự dương khúc xương,

Nhâm, lương tử tả vũ, quý, phá cự âm tham.

Sao Tứ hóa chỉ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị tứ khỏa chủ quản tài lộc, quyền thế, khoa danh, thị phi hơn biến hóa tinh diệu.

Sống yên ổn năm bác sĩ mười hai tinh, này đây lộc tồn tinh khởi bác sĩ, còn lại các tinh thì dĩ dương nam âm nữ thuận bố, âm nam dương nữ nghịch bố.

Bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao tổn, chiếu tướng, tấu thư, phi liêm, ưa thần, bệnh phù, đại hao, phục binh, quan phủ.

13, an ngũ hành cục trưởng sinh mười hai tinh, này đây ngũ hành cục mà định, thủy nhị cục trưởng sinh tinh ở thân, mộc tam cục trưởng sinh tinh ở hợi, kim tứ cục trưởng sinh tinh ở tị, đất ngũ cục trưởng sinh tinh ở thân, hỏa lục cục trưởng sinh tinh ở dần. Định ra trường sinh tinh cung vị hậu, tái án dương nam âm nữ thuận bài, âm nam dương nữ nghịch bài. Thứ tự là: Trường sinh, tắm rửa, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi.

14, an mệnh chủ tinh ca quyết, tử thuộc tham lang xấu hợi môn, dần tuất sinh ra thuộc lộc tồn, mão dậu thuộc văn tị vị vũ, thìn thân liêm ở lại ngọ phá quân. Căn cứ cung mệnh chỗ chi mà định. Tham cự lộc văn liêm vũ phá.

15, an thân chủ tinh ca quyết, tử ngọ sinh ra Hỏa Tinh ở lại, xấu vị thiên tướng dần thân lương, mão dậu thiên đồng thân chủ là, tị hợi thiên cơ thìn tuất xương. Căn cứ năm sinh chi mà định.

16, khởi đại hạn ca quyết, đại hạn sơ đi khởi cung mệnh, mười năm một lần thay đổi hành cung, dương nam âm nữ thuận phương chuyển, âm nam dương nữ đi ngược chiều thông, nhược vấn đi hạn ở đâu tuổi lên, ngũ hành cục sổ là kỳ tông.

17, khởi tiểu hạn ca quyết, tiểu hạn mỗi năm một lần phùng, nam thuận nữ nghịch không giống nhau, dần ngọ tuất nhân thìn thượng khởi, thân tử thìn nhân tự tuất cung, tị dậu sửu nhân vị cung thủy, hợi mão vị nhân khởi xấu cung.

18, an lưu niên đấu quân, tự chảy năm chi khởi tháng giêng, nghịch kim đồng hồ sổ tới sinh nguyệt sở rơi cung vị, lại do đến đây cung vị đồ mở nút chai thì, thuận kim đồng hồ sổ tới sinh thì chi cung vị, tức là lưu niên đấu quân chỗ ở cung vị.

19, mười hai cung điểm chính

Nhất, Cung mệnh:

Có thể nhìn ra một người cá tính, tướng mạo, suốt đời sở làm hành nghiệp trạng huống. Cùng với hắn mười một cung quan hệ cực kỳ mật thiết.

Nhị, Huynh đệ cung:

Khán huynh đệ tỷ muội quan hệ và phía đối tác trạng huống, khán bằng hữu lý cùng chúng ta tối tri kỷ bạn tri kỉ trạng huống, khán mẫu thân tính cách, tái phối hợp tứ hóa là được phán đoán mẫu thân cá tính cập tướng mạo và chỗ đời làm người.

Tam, Cung phu thê:

Khán phối ngẫu tướng mạo cập hình thể và làm công tác hoặc tình cảm làm sao, kỳ có hay không lãng mạn hữu tình điệu, cuộc sống hôn nhân có hay không mỹ mãn hoặc ly dị, tái phối hợp huynh đệ cung đến xem hôn nhân hảo phủ, nhân huynh đệ là tình cảm cầu.

Tứ, Cung tử nữ:

Khán tử nữ bổng nuôi tình hình cập tính sinh hoạt năng lực (nữ mệnh thì do cung điền trạch khán tính sinh hoạt), khán tài hoa và trí tuệ tài năng (như bản thân làm nghệ thuật, gia công các loại công tác, càng phải khán cung tử nữ), ở hoạt bàn thì, hãy nhìn hợp hỏa sinh ý.

Ngũ, Cung tài bạch:

Khán tài của vận dụng, có hay không có nhiều, còn phải xem điền trạch và phúc đức, như cung phúc đức bất hảo mà cung tài bạch hảo, kiếm tiền rất khổ cực. Như cung tài bạch hóa lộc mà cung phúc đức Hóa kị thì tài vô nơi phát ra, kiếm tiền tất dị thường khổ cực. Như cung phúc đức hảo mà cung tài bạch phá, kiếm tiền rất dễ, nhưng tiền kiếm được không giữ được. Mặt khác, một người y phục có hay không chú ý, cũng khán cung tài bạch. Như cung tài bạch hóa khoa ăn mặc rất chú ý, rất chú trọng bề ngoài, nhưng chú trọng bề ngoài, không nhất định rất có tiền, cần phải tái tra cung điền trạch, yếu cung điền trạch và cung phúc đức hảo mới có tiền.

Lục, Cung tật ách:

Khán người một thân yếu nhất khí quan, khả năng phát sinh bệnh gì đau nhức. Đồng thời còn muốn xem cung phúc đức. Tật chỉ nội thương, ách chỉ ngoại lai thương tổn hoặc phá hư. Như cung tật ách phá, cung điền trạch cũng phá, có lẽ cung tật ách phá tới sự nghiệp cung, thì làm việc nghiệp bị người đổ sạch, có thể do tứ hóa truy tung nhìn ra. Cung tật ách hóa tới nô bộc cung có thể nhìn ra thụ bằng hữu liên lụy mà rủi ro, hoặc hóa tới cung tử nữ, còn lại là bị không cười tử sở chi tiêu, hoặc hóa tới cung phu thê thì phối ngẫu chi tiêu.

Thất, Cung thiên di:

Nhìn ra ngoại vị trí hoàn cảnh. Nhược ra ngoài nhất định phải tiên khán cung thiên di, nhìn nữa tài bạch và sự nghiệp cung. Hay nhất cung thiên di có quý nhân tinh, xuất ngoại có quý nhân bang trợ. Ngoài ra còn phải xem nô bộc cung, nhược nô bộc cung bất hảo, thì xuất ngoại sở giao bằng hữu bất lực ích.

Bát, Nô bộc cung:

Khán thuộc hạ có hay không đắc lực, cũng có thể khán nhân tai. Có lúc từng cung đều tốt, chích nô bộc cung không tốt, mỗi đi tới nô bộc cung của hạn, liền bị nhân phiến tiền, hoặc bị thuộc hạ thiếu hụt. Như thiên cơ Hóa kị ở nô bộc cung của niên hạn gặp phải bị bằng hữu bán đứng chuyện tình.

Cửu, Cung Quan lộc:

Khán địa vị xã hội và sở làm hành nghiệp. Học sinh khán bài vở và bài tập, học ở trường giai đoạn nhược sự nghiệp cung có xương khúc khôi việt không được phùng phá, thì tương đối có thể phát huy. Người trưởng thành quan lộc nhược Hóa kị, thì hội nhiều lần địa thay đổi công tác. Tham chánh người cung Quan lộc hóa lộc, hóa quyền, đều là nắm quyền hiện ra.

Thập, Cung điền trạch:

Khi còn nhỏ hãy nhìn kỳ gia đình trạng huống, người nhà có hay không an bình, phụ mẫu có hay không có khắc khẩu của khuynh hướng, cuộc sống giàu có hay không, đều do cung điền trạch nhìn ra. Cũng có thể khán ở nhà hoàn cảnh biến hóa cập trong bố trí tình hình, cũng có thể khán hàng xóm cập di chuyển, nhược bản mệnh cung động, cung điền trạch cũng động, thì có thiên di dọn nhà khả năng, hoặc khán có phủ mua phòng địa sản. Nhược cung điền trạch hóa khoa dễ có cấu phòng địa sản chuyện. Cung điền trạch vừa là giấu tài của kho, có hay không có tài cần phải khán điền trạch có hay không có thể chứa nạp, bằng không cung tài bạch, cung phúc đức cho dù tốt, sở tiền kiếm được cũng khó lưu lại. Nữ nhân khán đào hoa cũng khán cung điền trạch, nhược điền trạch tinh thuộc động tinh hoặc đào hoa tinh, mà lại cung phúc đức cũng không tiện, người này tình cảm tất nhiên tương đối loạn. Tức cung phúc đức có đào hoa tinh Hóa kị phá tan người, người này tình cảm lãng mạn, giao hữu tùy tiện. Cung điền trạch ứng dụng rất rộng, cần phải tỉ mỉ lĩnh ngộ.

Mười một, Cung phúc đức:

Khán một đời người hưởng thụ, có lộc ăn, sinh hoạt có hay không khoái trá. Cung phúc đức có Hóa kị, thì suốt đời tinh thần không vui, nhất là tái phùng nhật nguyệt Hóa kị, thì suốt đời tính tình không ổn định. Cung phúc đức gặp thiên đồng, thiên lương người đó tương đối lại, nhược bản mệnh là Thiên phủ, thiên tướng tương đối ổn tinh, người này rất lại, thầm nghĩ hưởng thụ. Cung phúc đức là động tinh như nhật, nguyệt, kị, cướp, thiên hình… Chờ thì thuộc tinh thần dằn vặt, hoặc có nằm viện tình hình, thiên hình cũng chủ ở y viện bị chém. Cung phúc đức cũng có thể khán tuổi thọ của con người dài ngắn, tuổi già thì nhược cung tật ách phôi hoặc cung phúc đức có phá, thì có thể sẽ tử. Nhược phúc đức tọa cơ, lương, tham… Chờ khá lâu thọ tinh diệu, bản thân thọ mệnh cũng khá lâu. Cung phúc đức cũng có thể khán người cá tính là bi thương quan ức là lạc quan, hoặc tinh thần khoái trá phủ.

Mười hai, cung phụ mẫu:

Khán phụ mẫu cùng ta duyên phận hoặc tình cảm cập cha mẹ xã hội bối cảnh. Vào nghề thì, phụ mẫu cũng có thể coi trọng tư hoặc ông chủ. Cũng đại diện trưởng bối, tứ hóa truy tung thì, nhược hóa đáo cung phụ mẫu, khả năng hay ứng nghiệm đáo trưởng bối, thủ trưởng, phụ mẫu. Hóa đáo huynh đệ cung, người này cùng ta cùng thế hệ. Hóa đáo cung phu thê, người này là khác giới hoặc phối ngẫu. Hóa đáo cung tử nữ, người này niên kỷ so với chúng ta tiểu hoặc chính tử nữ. Cho nên cung phụ mẫu không chỉ … mà còn đại diện phụ mẫu mà thôi, cũng có thể khán sư phụ. Khi còn nhỏ hãy nhìn phụ mẫu sự nghiệp thuận lợi, kiếm tiền có hay không, cái khác hạn lý khán phụ mẫu cũng giống vậy, do phụ mẫu cập tứ hóa và tam phương tứ chính lai quan sát cha mẹ trạng huống.

Mười ba, thân cung:

Phối hợp cung mệnh có thể nhìn ra một người hình thể và biểu hiện bên ngoài. Mà thân cung hãy nhìn một người khí chất, như có phủ, cùng, lương miếu nhập mệnh, mà thân cung có hảo tinh nói, hắn không chỉ vóc người đẹp, hơn nữa nhìn đứng lên tương đương có khí chất. Tái phối hợp cung phụ mẫu cũng có phủ tương đồng lương hoặc thiên diêu, long trì, phượng các các loại, có thể phán định đến đây vóc người tương đối khá. Cho nên xem tướng mạo cần phải mệnh thân phụ mẫu tam cung hợp tố.

Thân cung biểu một đời người sống ở nơi, nếu có sát, phá, dương đà, hỏa linh chờ sát tinh phá tan, thường thường sẽ có tàn tật, mặt mày hốc hác chờ. Thân cung phối hợp điền trạch, cũng có thể nhìn ra người ta sinh ra thì, hoặc ở hoàn cảnh. Thân cung rơi nhân cung phu thê: Đối với tình cảm cát hung họa phúc cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Nhập cung tài bạch: Suốt đời rất nặng thị tiền tài và tài bạch thu nhập trạng huống. Nhập cung thiên di: Suốt đời tương đối rung chuyển không yên, ưa xuất ngoại du đãng. Nhập sự nghiệp cung: Tương đối coi trọng danh lợi cập sự nghiệp phát triển. Nhập cung phúc đức: Tốt hơn hưởng thụ, có tiền hoa trên người mình, thỏa mãn vu tiêu khiển.

20, mười hai cung trùng điệp chú ý sự hạng trọng điểm (chỉ khổ hạn thì)

1, cung tài bạch đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ tài nguyên thuận lợi, bằng không chủ tài vụ túng quẫn.

2, huynh đệ cung đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ huynh đệ có trợ giúp, phát tài, bằng không mất tiền.

3, cung điền trạch đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ hội đưa sinh, cấu phòng, bằng không táng gia bại sản.

4, cung tử nữ đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ tử tôn hiếu thuận, bản thân cũng cát, bằng không ngỗ nghịch không được thuận.

5, nô bộc cung đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ bằng hữu, thủ hạ hội hỗ trợ, bằng không thụ bằng hữu liên lụy.

6, cung phu thê đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ thê trợ giúp phát tài, bằng không phu thê bất hoà, náo gia vụ tranh cãi.

7, cung tật ách đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ khỏe mạnh trường thọ, bằng không chú ý bản thân tai bệnh.

8, cung thiên di đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ xuất môn may mắn, bằng không xuất môn ngoài ý muốn, sự cố, bị phiến thưởng.

9, cung Quan lộc đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ sự nghiệp thuận lợi, bằng không mất chức, bãi chức, thị phi không ngừng.

10, cung phúc đức đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ hưởng phúc an nhàn, bằng không chủ làm lụng vất vả, tâm tình không tốt.

11, cung phụ mẫu đáo nguyên cung mệnh thì, tứ hóa hảo, chủ phụ mẫu cập bản thân đều hảo, bằng không không được thuận, phí sức sức lao động.

Đã ngoài là đáo nguyên cung mệnh đến lớn hạn cùng luận (nhưng chỉ có mười người cung vị có thể phùng đáo)

21, đẩu số trung tâm tá bàn

Như khán phối ngẫu tướng mạo, tựu khán nguyên hôn nhân cung, nguyên huynh đệ cung thì là phối ngung cha mẹ của cung, mẫu thân cung khán huynh đệ, bởi vì cha hôn nhân cung hay mẫu thân

Như đi làm ông chủ là như thế nào nhân, tựu khán sự nghiệp cung, kỳ gia đình thê tử dĩ sự nghiệp cung là cung mệnh khán.

22, cung Quan lộc và mười hai cung ở lưu niên quan hệ đại hạn cùng luận

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung Quan lộc khán đương niên hoặc đại hạn sự nghiệp trạng huống

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung điền trạch luận đồng hành đồng sự sự nghiệp của đồng bọn

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung phúc đức có thể luận quan hệ xí nghiệp

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung phụ mẫu có thể luận xin công ty đăng ký công văn phân xử nhân lực mạnh yếu

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung mệnh có thể phán đoán tài chính và tiền mặt nhiều quả

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn huynh đệ cung có thể luận sự nghiệp kiện toàn hoặc có tâm bệnh phủ

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn thê thiếp cung có thể luận sự nghiệp của mặt tiền của cửa hàng và sự nghiệp khí thế như ở đâu

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung tử nữ luận sự nghiệp chi giao giao hữu sự sở dụng bộ hạ cập lệ thuộc trực tiếp nhân viên cập cổ đông

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung tài bạch có thể phán đoán suy luận sự nghiệp trạng huống và tăng giảm trạng huống

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung tật ách có thể phán đoán suy luận mặt tiền cửa hàng của tuyển trạch cửa hàng công ty nhà xưởng

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn cung thiên di có thể phán đoán suy luận doanh nghiệp ngạch nhiều quả

Dĩ lưu niên hoặc đại hạn nô bộc cung có thể phán đoán suy luận nguồn cung cấp công ty sự nghiệp trên tư cập quan trên

23, và tứ trụ dự đoán học đối chiếu

Cung mệnh, cung thiên di là nhật chủ

Huynh đệ, nô bộc cung là bỉ cướp

Phụ mẫu, cung tật ách là ấn tinh

Tử nữ, cung điền trạch là thực thương

Tài bạch, cung phúc đức là tài tinh

Hôn nhân, sự nghiệp là quan sát

24, đại hạn tiểu hạn lưu niên

Đại hạn chỉ mười năm cát hung, tiểu hạn chỉ một năm của căn cơ, thái tuế luận một năm của biến hóa.

(1) tiểu hạn tam hợp cát, thái tuế không được cát thượng khả, tiểu hạn tam hợp hung, thái tuế cát tuy có cơ hội tốt, không phải là không có thể đem ác, hay kết cục không đầy đủ.

(2) đại hạn hung, tiểu hạn, thái tuế đều cát, chủ đương niên đắc ý.

(4) đại hạn cát, tiểu hạn, thái tuế đều hung, chủ đương niên hung.

(5) đại hạn, tiểu hạn cát, thái tuế hung thượng khả.

(6) đại hạn cát, tiểu hạn hung, thái tuế cát, chủ đương niên hung.

(7) đại hạn hung, tiểu hạn, thái tuế cát, chủ đương niên cát.

(8) đại hạn, tiểu hạn đều hung, thái tuế cát thượng khả.

(9) đại hạn, thái tuế hung, tiểu hạn cát thượng khả quá quan.

(10) đại hạn, tiểu hạn, thái tuế đều hung, đương niên có tai, ngoài ý muốn đóng cửa.

(11) đại hạn, tiểu hạn, thái tuế đều cát, nguyệt xây không tốt thượng khả.

(12) đại hạn, tiểu hạn, thái tuế đều hung, lưu nguyệt cát khó tránh khỏi hung.

(13) tiểu hạn cung mệnh ở đại hạn sự nghiệp cung, đến đây năm phải chú ý sự nghiệp thượng biến động, vận hảo, hạn hảo, công thành danh toại, vận hung, hạn suy, sự nghiệp đóng cửa.

(14) thái tuế cung mệnh ở bản mệnh cung tài bạch, có tài tinh hoặc sát tinh tọa thủ, chú ý tài vụ biến động, nhìn nữa tiểu hạn cung tài bạch, như có lộc tồn hoặc hóa lộc, tất là tài nguyên cuồn cuộn một năm, bằng không sai ai ra trình diện Hóa kị, sát tinh, thì là tài vụ quay vòng mất linh hoặc lỗ lã buồn thiu.

(15) khán lưu nguyệt, nhu đặc biệt lưu ý lưu niên ngôi sao sát. Lưu nguyệt tối kỵ phùng lưu niên chi lưu sát cập lưu niên của bạch hổ chờ. Lưu nguyệt mừng nhất hội chiếu ngôi sao may mắn, hoặc lưu lộc đồng cung, hoặc lưu niên của hóa lộc hội hợp, vô sát phá tan. Lưu nguyệt sợ nhất dương, đà, hỏa, linh, hoặc lưu niên của song kị, chủ tao ám toán hoặc rủi ro.

(16) tam hợp phái dụng tiểu hạn, hà lạc, kỳ môn phái không cần tiểu hạn. Tam hợp phái nặng tinh tình, để mà phán đoán cát hung, tam phương khán cách cục. Có chỉ dùng tiểu hạn, không cần lưu niên, có tiểu hạn, lưu niên cùng sử dụng. Tiểu hạn khán dấu hiệu, lưu niên phán đoán thực tế.

(17) như khán huyết quang tai ương, tiên khán tiểu hạn có kỳ tượng, mà lại lưu niên thành cục, tài đoán điều kiện đến tột cùng, xác định sẽ phát sinh. Lại nhỏ hạn chủ tinh thần, so sánh trừu tượng, cho nên nữ mệnh nặng tiểu hạn. Lưu niên là thực chất, cho nên nam mệnh nặng lưu niên.

Thiên cơ hội dương, hoặc thiên tướng hội dương, hoặc xuất hiện linh, xương, đà, vũ tổ hợp, biểu thị có tiết tai dấu hiệu, nhưng đồng thời thiên di hóa kỵ nhập tử điền tuyến, hoặc phụ tật tuyến, tài biểu thị điều kiện thành lập, tất nhiên sẽ phát sinh sự cố.

25, lưu niên cát hung cụ thể phán đoán:

Tử vi tử

(1) Bính, mậu nhâm sinh ra hối lận, rủi ro, tai ương.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Có quý nhân tương trợ.

(3) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Nhân tài tiêu tan, quan tai, đồ tang, tai hối không yên. Niên thiếu không thích đi.

Thiên đồng cự môn xấu

(1) Thiên đồng, đinh canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) Nhân tản hao tổn tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của. Đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm sức lao động, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết bởi ngoại đạo, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Phá quân dần

(1) Bính, mậu sinh ra tai hối, quan phi, tử sinh ra kị hạn thái tuế.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong.

Thiên lương thái dương mão

(1) Thái dương ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

Thiên phủ liêm trinh thìn

(1) Liêm trinh, nhâm, quý sinh ra chủ tai hối tới nặng.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Thái âm đã

(1) Đinh, nhâm, bính sinh ra phát tài

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Tai hối đa đoan, nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh, giảm phân nửa luận của.

Tham lang ngọ

(1) Bính, nhâm, quý sinh ra rủi ro, quan tai, khẩu thiệt.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Nhân tài rách nát, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tai ách có thể miễn. Không nhiều đại tác phẩm là.

Thiên đồng cự môn vị

(1) Thiên đồng, đinh, canh sinh ra đa tai.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách khó tránh khỏi. Đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm sức lao động, sóng gió đại, khúc chiết đa

Vũ khúc thiên tướng thân

(1) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

(2) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh.

Thái dương thiên lương dậu

(1) Bính, mậu, kỷ, tân sinh ra tiến tài may mắn, giáp, ất sinh ra không thích hợp.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Hội thiên hình, nhưng thái dương hóa quyền hoặc Hóa kị, suốt đời chắc chắn hình tụng, đi hạn vận cùng. Gia dương hỏa, suốt đời chắc chắn hình thương (huyết quang, khai đao, nóng, mạo hiểm sự).

Thất sát tuất

(1) Đinh, kỷ, giáp sinh ra phát tài

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Không thích ít lão vận, gia hội không vong, chỉ có sinh mạng nguy hiểm hoặc khai đao nằm viện, lao ngục tai ương, huyết quang tai ương, quan tụng thị phi.

Thiên cơ hợi

(1) Nhâm sinh ra cát mỹ.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi xấu

Thiên cơ tử

(1) Ất, quý sinh ra mập ra.

(2) Cát nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý. Biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi phá quân xấu

(1) Cát mọi chuyện như ý cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Khứ cũ canh tân. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di. Có quý nhân tương trợ.

(2) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Thiên đồng thiên lương dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát nhân tài bổ ích, làm việc như ý. Hội thiên mã, xuất ngoại, đi xa.

Thiên phủ mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng, được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thái dương thìn

(1) Giáp, ất, mậu, kỷ sinh ra tai hối.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt. Như Hóa kị ở cung phu thê, hội thất tình, tình cảm đa khúc chiết.

Liêm âm tham lang đã

(1) Quý, bính sinh ra khẩu thiệt, tai hối.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của. Hội xương khúc, cẩn thận tai nạn xe cộ, có luyến ái chuyện xảy ra sinh, hội thiên mã, năm mới đi xa nhà.

Cự môn ngọ

(1) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại. Là cày cấy của năm, sẽ có đột phá tính phát triển, chú ý thị phi. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(2) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương.

Thiên tướng vị

(1) Nhâm, ất sinh ra mập ra

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài tăng, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong.

Thiên đồng thiên lương thân

(1) Thiên đồng, giáp canh sinh ra tai hoạ.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Hội thiên mã, xuất ngoại đi xa.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai hoạ.

Vũ khúc thất sát dậu

(1) Vũ khúc, canh, nhâm sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Thái dương tuất

(1) Giáp sinh ra không thích hợp.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Nhân tài thối thất, đồ tang, quan tai, bản thân sai ai ra trình diện bệnh, giảm phân nửa luận của. Bận rộn ra ngoài công tác.

Liêm trinh tham lang hợi

(1) Bính, nhâm, quý sinh ra không thích hợp.

(2) Hung nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối. Hội xương khúc, cẩn thận tai nạn xe cộ, có luyến ái chuyện xảy ra sinh, hội thiên mã, năm mới đi xa nhà.

Tử vi dần

Phá quân tử

(1) Quý, canh, kỷ nhân mập ra.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di. Nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong.

Thiên cơ xấu

(1) Bính, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, mọi chuyện như ý, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý. Có quý nhân tương trợ.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Thái dương mão

(1) Giáp, ất sinh ra tài phá, tai hoạ, canh sinh ra không thích hợp, chủ tai hoạ.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Rủi ro, quan tai, khẩu thiệt, bản thân sai ai ra trình diện hối, giảm phân nửa luận của. Như Hóa kị ở phu thê hợp, thất tình, tình cảm đa khúc chiết.

Tham lang thìn

(1) Quý, giáp sinh ra tài quan lộc vượng. Nhâm, quý sinh ra tai hối.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân vui mừng trọng trọng.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Cự môn đã

(1) Bính, mậu, tân sinh ra mập ra

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Khẩu thiệt, tai hối. Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của.

Liêm trinh thiên tướng ngọ

(1) Liêm trinh, đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, gia dương \ “Hình tù giáp ấn \” có tố tụng sự.

Thiên lương vị

(1) Nhâm, ất sinh ra mập ra.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thất sát thân

(1) cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

(2) hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh.

Thiên đồng dậu

(1) Giáp, ất sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Vũ khúc tuất

(1) Đinh, kỷ, giáp, canh sinh ra may mắn. Nhâm sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thái dương hợi

(1) Giáp sinh ra không thích hợp.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Tốn nhiều tiền.

Tử vi mão

Thái dương tử

(1) cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết.

(2) hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Kị, dương, nhân tài tiêu tan, quan tai đồ tang. Bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của.

Thiên phủ xấu

(1) Mậu sinh ra phát vượng.

(2) Cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thái âm thiên cơ dần

(1) cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

(2) hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Tử vi tham lang mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng. Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng.

Cự môn thìn

(1) Bính, tân sinh ra toại nguyện. Đinh, canh sinh ra tai hối.

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Thiên tướng đã

(1) Bính, mậu, tân sinh ra mập ra.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của.

Thiên lương ngọ

(1) Đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thất sát liêm trinh vị

(1) Cát sự nghiệp phát triển, nhân tài tăng, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui. Địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(2) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Thiên cơ thân

(1) Ất, mậu sinh ra tai hối, nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Dậu

(1) bính, mậu, ất, tân sinh ra tiến tài may mắn.

Thiên đồng tuất

(1) Đinh, kỷ, giáp sinh ra phát tài. Canh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Phá quân vũ khúc hợi

(1) Vũ khúc nhâm, bính sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối.

Tử vi thìn

Vũ khúc Thiên phủ tử

(1) Thiên phủ, đinh, kỷ, canh sinh ra tài vượng như ý.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lưỡng mỹ, sự nghiệp như ý.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thái âm thái dương xấu

(1) Bính, mậu sinh ra phát vượng. Giáp, ất sinh ra hối lận.

(2) Cát mọi chuyện như ý, sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, thiêm tài tiến phúc, kết hôn thiêm miệng, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Kị, dương, nhân tài tiêu tan. Quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của.

Tham lang dần

(1) Bính, mậu sinh ra chiêu quan phi. Tử sinh ra không thích dần, thân tuổi hạn.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Đà, kị, nhân tài phá tản, quan phi, đồ tang, bản thân sai ai ra trình diện tai, giảm phân nửa luận của.

Mão

(1) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào. Biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(2) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi thiên tướng thìn

(1) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(2) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Thiên lương đã

(1) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên.

(2) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thất sát ngọ

(1) Đinh, đã, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh.

Vị

(1) Giáp, ất sinh ra đa tai hối.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai. Phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách tao miễn.

Liêm trinh thân

(1) Giáp, canh, quý sinh ra mập ra. Bính, nhâm sinh ra có tai.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ.

(3) Hung chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Dậu

(1) dương, đà, kị, nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Phá quân tuất

(1) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(2) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Nhân tài thối thất, đồ tang, quan tai. Bản thân sai ai ra trình diện bệnh, giảm phân nửa luận của.

Thiên đồng hợi

(1) Nhâm, quý, mậu sinh ra may mắn.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, nhân tài bổ ích, việc vui trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Tử vi tị

Thiên đồng Thái âm tử

(1) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Nhân tài lưỡng mỹ.

(2) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Vũ khúc tham lang xấu

(1) Bính, mậu sinh ra phát vượng.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức. Đại hạn phùng có xuất ngoại của khả năng (thương nghiệp tính).

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân tài tiêu tan, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của.

Thái dương cự môn dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát phú quý danh dương, nhân tài bổ ích, làm việc như ý, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào. Suốt đời đều ở đây đi lên ba.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Thiên tướng mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Rủi ro, quan tai, khẩu thiệt, bản thân sai ai ra trình diện hối, giảm phân nửa luận của.

Thiên cơ thiên lương thìn

(1) Đinh, canh, quý nhân tài lộc phát vượng. Giáp, ất, mậu, kỷ sinh ra tai hối.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân vui mừng trọng trọng. Có mưu lược, hội cát có làm, sát thấu nhiều lần thành bại.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi thất sát đã

(1) Bính, mậu, tân sinh ra mập ra.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Có quý nhân tương trợ, nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Thiên đồng Thái âm ngọ

(1) Đinh, tị, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Nhân tài rách nát, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tai ách có thể miễn. Thường có gặp ở ngoài, hoặc tạm rời cương vị công tác, đổi nghề hoặc đáo khác tràng công việc, hoặc xuất ngoại (hạn năm phùng) nên khách du lịch, nghề giải trí, ngoại vụ viên.

Vũ khúc tham lang vị

(1) Nhâm, quý sinh ra sinh tai chiêu quan phi tai họa bất ngờ.

(2) Nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách khó tránh khỏi.

(3) Đại hạn phùng có xuất ngoại của khả năng (thương nghiệp tính).

Thái dương cự môn thân

(1) Đinh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

(3) Hư danh hư lợi, không cần thiết hảo.

Liêm trinh phá quân dậu

(1) Giáp, canh, bính, tân sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai, nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Thiên cơ thiên lương tuất

(1) Giáp, ất, đinh, tị sinh ra mập ra.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa, nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng. Có mưu lược, hội cát có làm, sát thấu nhiều lần thành bại.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Thiên phủ hợi

(1) cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài, bổ ích, việc vui trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(2) hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Tử vi ngọ

Tham lang tử

(1) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(2) Hung nhân tài tiêu tan, quan tai, đồ tang, bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của, sẽ có một đoạn đào hoa tranh cãi, nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Thiên đồng cự môn xấu

(1) Thiên đồng đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của, đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Vũ khúc thiên đồng dần

(1) Giáp, canh, đinh, đã sinh ra, tài quan song mỹ

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thiên lương thái dương mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Thất sát thìn

(1) Quý sinh ra tài quan lộc vượng

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân việc vui trọng trọng.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Không thích già trẻ vận, cho hơi vào không vong, chỉ có nguy hiểm tánh mạng, hoặc khai đao nằm viện, lao ngục tai ương, huyết quang tai ương, quan tụng thị phi.

Thiên cơ tị

(1) Đinh, nhâm, bính sinh ra phát tài.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi ngọ

(1) Đinh, đã, giáp, quý sinh ra, tiến tài như ý

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại, có quý nhân tương trợ.

(3) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích tử vi.

Thiên đồng cự môn vị

(1) thiên đồng đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của, đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Phá quân thân

(1) Giáp, canh, quý sinh ra mập ra;

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh;

Thiên lương thái dương dậu

(1) Thái dương ất, tân sinh ra phát vượng

(2) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng

Thiên phủ liêm trinh tuất

(1) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lợi ích làm việc như ý gia đạo thịnh vượng, nhân tài bổ ích không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(2) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Thái âm hợi

(1) Tuất tị sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Tử vi vị

Cự môn tử

(1) Ất, quý sinh ra mập ra.

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào. Nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý. Là cày cấy của năm, có đột phá tính phát triển, chú ý thị phi.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Hội sát (dương đà hỏa linh), lưu niên hội bạch hổ, có tố tụng chuyện xảy ra sinh.

Thiên tướng xấu

(1) Mậu sinh ra phát vượng.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài lợi ích làm việc như ý gia đạo thịnh vượng, nhân tài bổ ích không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ. Mọi chuyện như ý.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong.

Thiên đồng thiên lương dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra, tài quan song mỹ

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài bổ ích, hội thiên mã, xuất ngoại đi xa.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Vũ khúc thất sát mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thái dương thìn

(1) Đinh, canh, quý nhân tài lộc phát vượng.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng nặng, sinh con trai vào bến, hôn nhân vui mừng trọng trọng.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Bận rộn ra ngoài công tác.

Liêm trinh tham lang tị

(1) Quý, bính sinh ra khẩu thiệt, tai hối.

(2) Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của. Hội xương khúc, cẩn thận tai nạn xe cộ, có luyến ái chuyện xảy ra sinh hội thiên mã, năm mới đi xa nhà.

Thiên cơ ngọ

(1) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại. Biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(2) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi phá quân vị

(1) Nhâm, kỷ sinh ra mập ra.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Khứ cũ canh tân. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di. Nhân tài tăng, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui. Có quý nhân tương trợ.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Thiên đồng thiên lương thân

(1) thiên đồng, giáp, canh sinh ra tai hoạ.

(2) nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai hoạ.

(1) Hội thiên mã, xuất ngoại đi xa.

Thiên phủ dậu

(1) Giáp, canh, nhâm sinh ra không thích hợp.

(2) Cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thái âm tuất

(1) Đinh, kỷ sinh ra may mắn.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Liêm trinh tham lang hợi

(1) Bính, nhâm, quý sinh ra không thích hợp.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối. Hội xương khúc, cẩn thận tai nạn xe cộ, có luyến ái chuyện xảy ra sinh, hội thiên mã, năm mới đi xa nhà.

Tử vi thân

Liêm trinh thiên tướng tử

(1) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý.

(2) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Gia dương \ “Hình tù giáp ấn \” có tố tụng sự.

Thiên lương xấu

(1) Bính, mậu, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Mọi chuyện như ý.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thất sát dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Nhân tài bổ ích, mọi chuyện như ý.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh.

Thiên đồng mão

(1) Ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Vũ khúc thìn

(1) Nhâm, quý sinh ra tai hối.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may.

(3) Hung trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Chú ý sinh bệnh.

Thái dương tị

(1) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

(2) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Phá quân ngọ

(1) Đinh, kỷ, giáp quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại.

(3) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong.

Thiên cơ vị

(1) Nhâm, kỷ sinh ra mập ra.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi Thiên phủ thân

(1) Giáp, canh, quý sinh ra mập ra.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Có quý nhân bang trợ, có lợi cho cá nhân danh lợi. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lợi ích, việc vui gặp lại. Có quý nhân tương trợ.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích môn tử vi.

Thái âm dậu

(1) Bính, mậu, ất, tân sinh ra tiến tài may mắn.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Tham lang tuất

(1) Quý sinh ra không thích hợp.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Không nhiều đại tác phẩm là.

Cự môn hợi

(1) Nhâm, quý, mậu sinh ra may mắn.

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Chủ cày cấy của niên hạn.

Tử vi dậu

Thiên lương tử

(1) Đinh, kỷ, canh sinh ra tài vượng như ý.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Kị dương, nhân tài tiêu tan, quan tai đồ tang, bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của.

Thất sát liêm trinh xấu

(1) Mậu sinh ra phát vượng. Đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Mọi chuyện như ý.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Dần

(1) nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

Mão

(1) ất, tân sinh ra phát vượng.

(2) cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

Thiên đồng thìn

(1) Đinh, canh sinh ra tai hối.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Phá quân vũ khúc tị

(1) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(2) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân tài tổn thất, quan tai, khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, giảm phân nửa luận của.

Thái dương ngọ

(1) Đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát nhân tài xưng ý, hôn nhân việc vui trọng trọng. Phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Thiên phủ vị

(1) Cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài tăng, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

(2) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thái âm thiên cơ thân

(1) Ất, mậu sinh ra tai hối.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh.

Tử vi tham lang dậu

(1) Bính, mậu, ất, tân sinh ra tiến tài may mắn.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng.

Cự môn tuất

(1) Đinh, kỷ, tân, quý sinh ra mập ra. Đinh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Nhân tài thối thất, đồ tang, quan tai, bản thân sai ai ra trình diện bệnh, giảm phân nửa luận của.

Thiên tướng hợi

(1) Đinh, kỷ sinh ra cập bính, mậu sinh ra mập ra.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong.

Tử vi tuất

Thất sát tử

(1) Quý, canh, kỷ sinh ra mập ra.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh.

Xấu

(1) Bính, mậu sinh ra phát vượng. Giáp, ất sinh ra hối lận.

(2) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Mọi chuyện như ý.

(3) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Kị dương, nhân tài tiêu tan, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của.

Liêm trinh dần

(1) Bính, mậu sinh ra gây tai hoạ phi. Tử sinh ra, không thích dần, thân tuổi hạn.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ.

(3) Hung chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Mão

(1) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa,

Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(2) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi,

Không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn. Dương, đà, kị, nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Phá quân thìn

(1) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(2) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Rủi ro, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt.

Thiên đồng tị

(1) Cát sự nghiệp thịnh vượng, nhân tài toại nguyện, việc vui trọng trọng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết.

(2) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát.

Thiên phủ vũ khúc ngọ

(1) Đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thái dương Thái âm vị

(1) Thái dương, giáp, ất sinh ra đa tai hối.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn sinh con trai, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết.

(3) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách tao miễn.

Tham lang thân

(1) Quý, bính sinh ra có tai hoạ.

(2) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Thiên cơ cự môn dậu

(1) cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa,

Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(2) hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi,

Không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn. Dương, đà, kị, nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

Tử vi thiên tướng tuất

(1) Nhâm, giáp, đinh, kỷ sinh ra tiến tài.

(2) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Nhân tài thối thất, đồ tang, quan tai, khẩu thiệt, bản thân sai ai ra trình diện bệnh, giảm phân nửa luận của.

Thiên lương hợi

(1) Nhâm, quý, mậu sinh ra may mắn.

(2) Cát phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(3) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Tử vi hợi

Thiên đồng Thái âm tử

(1) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Tài quan song mỹ. Nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý.

(2) Hung làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Vũ khúc tham lang xấu

(1) Vũ khúc, bính, mậu sinh ra phát vượng.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong. Vũ tham, nhân tài tiêu tan, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của.

(4) Đại hạn phùng có xuất ngoại của khả năng (thương nghiệp tính)

Thái dương cự môn dần

(1) Giáp, canh, đinh, kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

(2) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý. Sớm phát, suốt đời đều ở đây ba, hạn vận phùng lên chức.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Liêm trinh phá quân mão

(1) Liêm trinh giáp, bính sinh ra hoành phá.

(2) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ.

(3) Hung chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai. Rủi ro, quan tai, khẩu thiệt, bản thân sai ai ra trình diện hối, giảm phân nửa luận của.

Thiên cơ thiên lương thìn

(1) Thiên cơ, đinh, canh, quý nhân tài lộc phát vượng. Giáp, ất, mậu sinh ra tai hối.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, có mưu lược, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân vui mừng trọng trọng. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn. Dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai.

Thiên phủ tị

(1) Bính, mậu, tân sinh ra mập ra.

(2) Cát được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

(3) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh.

Thiên đồng Thái âm ngọ

(1) Thiên đồng, đinh, kỷ, giáp, quý sinh ra tiến tài như ý.

(2) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Hoặc xuất ngoại (hạn năm phùng) nên khách du lịch, nghề giải trí, ngoại vụ viên.

(3) Hung làm việc hay thay đổi, đổi nghề hoặc đáo khác tràng công việc, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tài rách nát, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tai ách có thể miễn.

Vũ khúc tham lang vị

(1) Vũ khúc, nhâm, quý sinh ra sinh tai chiêu quan phi tai họa bất ngờ.

(2) Cát thái dương phùng có xuất ngoại của khả năng (thương nghiệp tính). Sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(3) Hung nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên, bản thân tai ách khó tránh khỏi. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở. Nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Thái dương cự môn thân

(1) Cự môn, đinh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng. Phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(3) Hung làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng. Cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Hư danh hư lợi, không cần thiết hảo.

Thiên tướng dậu

(1) Giáp, canh sinh ra không thích hợp.

(2) Cát tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân.

(3) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong.

Thiên cơ thiên lương tuất

(1) Giáp, ất, đinh, kỷ sinh ra mập ra.

(2) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, có mưu lược, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa. Nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

(3) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi thất sát hợi

(1) Nhâm, quý, mậu sinh ra may mắn.

(2) Cát nhân tài bổ ích, việc vui trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ. Có quý nhân trợ giúp. Tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức.

(3) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối. Niên thiếu không thích đi tử vi.

Đệ thất thiên, trọng yếu quan niệm

1, Đẩu số và bát tự nguyên bản đồng căn đồng nguyên, bát tự là ứng dụng sinh ra năm, nguyệt, nhật, thì xếp thành Thiên can địa chi cộng tám chữ, tái căn cứ ngũ hành sinh khắc chế hóa, lấy ra ưa kị dụng thần dĩ thôi mạng người. Mà đẩu số là ứng dụng tinh thần thuộc tính cập mệnh, thân cung tam hợp, tam hội, Thiên can địa chi mạnh yếu lấy hay bỏ ưa kị dụng thần. Dựa vào người viết luận mệnh kinh nghiệm, bát tự và đẩu số lấy ra ưa kị dụng thần hầu như nhất trí.

2, Bát tự bài mệnh phổ thì, nhu tra lịch vạn niên, rất là phiền phức, mà đẩu số lại có thể ở trong vòng mười giây tố bàn tay bài bàn, vì sao? Nhân đẩu số này đây nông lịch là chuẩn, bát tự muốn xem tiết.

3, Chức nghiệp đẩu số đại sư đối cách cục cực kỳ coi trọng, cách cục thực sự trọng yếu như vậy sao? Đáp án cũng không phải là như vậy, trên thực tế cách cục phải phối hợp ưa kị thần cung khí lý luận pháp tài năng thành lập, nếu không sẽ đi công tác thác.

4, Thiên ngược chiều kim đồng hồ, địa hữu toàn, nghịch an mệnh, thuận an thân, mệnh bất khả biết, biết người tới nghịch, thân cũng biết sổ, vãng người thuận, nhị bát đổi chỗ, dần là tam dương, phối cấn sanh môn, nhân sinh vu dần, cho nên từ dần khởi.

5, Thiên thương, thiên sứ: Là hắc bạch thay đổi luôn kỳ sở giáp của cung, tức cung mệnh đối trùng cung thiên di, đó là 62 tới 75 tuổi đại hạn cung, mà thương khiến cho chỗ cung là 52 tới 62 cập 72 tới 85 tuổi đại hạn cung, nói cách khác 52 tới 85 tuổi là tử vong tỷ số cao nhất tuổi tác, cho nên sách cổ xưng là người gian ác, vị đến đây hai sao hạn nội phùng của, tất chủ hung tai, như vô cát thần tướng giải trừ, hẳn phải chết, thái tuế đại hạn tiểu hạn phùng thiên thương thiên khiến cho, hoặc thương khiến cho tướng giáp của cung, nhược gặp dương đà hỏa linh Hóa kị, cự môn thiên cơ, kỳ năm tất chủ tai bệnh, thương vong, rủi ro, thiên thương gia ác diệu (tham lang liêm trinh phá quân) trọng ni tuyệt lương đặng thông vong. Thiên thương xấu dậu tuất cung, họa khinh, tử mão thìn ngọ vị, họa chặt. Thiên sứ tử ngọ vị cung, họa khinh, xấu mão thìn dậu tuất, họa chặt. Giáp sinh ra kị ở dần cung, canh sinh ra kị ở thân cung, bính sinh ra kị ở tị cung, nhâm sinh ra kị ở hợi cung.

6, Mệnh chủ thân chủ cách dùng: Ở đẩu số là thất truyền bí quyết. Y theo nông lịch sinh ra thời đại nhật thì, tống ra mệnh thân mười hai cung an tinh hậu mệnh bàn, là vì thiên bàn, ngoài ra còn có địa bàn cùng người bàn khởi pháp luôn luôn bị coi là bí mật bất truyền, quá khứ lịch đại tổ sư giai trở thành tuyệt đại bí mật, cận truyện cho mình người thừa kế, đối ngoại nhân tuyệt không tiết lộ, địa bàn dùng cho mỗi một canh giờ tiền thập năm phút đồng hồ sinh ra người, nhân bàn dùng cho mỗi một canh giờ hậu thập năm phút đồng hồ sinh ra người, thời gian còn lại sinh ra người dụng thiên bàn, nhớ kỹ, đồng hồ thời gian phải trải qua tiết sai giờ và nơi sinh kinh độ sai giờ tu chỉnh, mới thật sự là sinh ra thái dương thì.

Nhất bát lục tứ năm lập xuân hậu tới nhất cửu nhị tứ năm lập xuân tiền sinh ra người, là thượng nguyên sinh ra, dĩ địa bàn làm căn cơ.

Nhất cửu nhị tứ năm lập xuân hậu tới nhất cửu bát tứ năm lập xuân tiền sinh ra người, là trung tâm nguyên sinh ra, dĩ thiên bàn làm căn cơ.

Nhất cửu bát tứ năm lập xuân hậu tới nhịo tứ tứ năm lập xuân tiền sinh ra người, là hạ nguyên sinh ra, dĩ nhân bàn làm căn cơ.

Nếu là trung tâm nguyên sinh ra, thiên bàn tính chất cực mạnh, nếu là thượng nguyên sinh ra, cho dù dụng thiên bàn suy tính, cũng muốn tham khảo nhân bàn các cung tinh diệu, như vậy tương đối tài năng phán đoán thiên bàn tinh diệu có hay không có cây, địa bàn, nhân bàn sanh thiên bàn, hoặc cùng trời bàn bỉ và, là vì có cây, nhưng nếu địa bàn, nhân bàn tinh diệu hội sát kị trọng trọng thì, mặc dù có cây, cũng tốt cây, ngoài ra còn có tổ đức vấn đề, tổ đức người tốt, tuy rằng sanh ở không tốt thiên bàn múi giờ nội, nhưng là của hắn nhân bàn khả năng tốt, xong hảo phong thuỷ bao che, mà thành nhân kỳ địa bàn mệnh bỉ thiên bàn mệnh là tốt.

Địa bàn, tương thiên bàn thân cung coi như cung mệnh, tịnh dĩ thân cung can chi nạp âm lấy ra ngũ hành cục an tinh.

Nhân bàn, tương thiên bàn cung phúc đức coi như cung mệnh, tịnh dĩ cung phúc đức can chi nạp âm lấy ra ngũ hành cục an tinh.

Địa bàn, quan sát một người thiên tính và tiên thiên căn nguyên, xã hội thượng có rất nhiều cao quý chính là thân sĩ, có thể là bọn hắn có rất nhiều hạ lưu mờ ám, đây cũng là thiên bàn cung mệnh tinh diệu tuy rằng tốt, thế nhưng hắn tiên thiên trên địa bàn tinh diệu cũng không nhiều cao thượng, mà có rất nhiều bần cùng, có lẽ không có bị hài lòng giáo dục, có thể là bọn hắn lại có rất nhiều thanh cao tư tưởng, và hào phóng động tác, đây cũng là thiên bàn cung mệnh tinh diệu mặc dù nhiều bại hao tổn tinh diệu, thế nhưng ở trên địa bàn bọn họ đã có rất cao siêu tinh diệu gửi thông điệp cùng một chỗ, ở trên địa bàn tinh diệu, chúng ta như nhau phải chú ý nó nhập miếu và lạc hãm sinh vượng, hoặc tử mộ, lai khác nhau bọn họ cao thấp.

7, Bản cung và đối cung: Là bởi vì và quả quan hệ, Bản cung và tam hợp cung là duyên sẽ quan hệ, tinh tông triết quan có phật giáo quan niệm về số mệnh tư tưởng, cái gì mệnh có nhiều phu thê, tử nữ, dạng gì gặp gỡ là thiên định, đẩu số triết quan có lý học người đó bản tư tưởng, và vân vân tài năng có nhiều phát triển, kiếm tiền gì, làm chuyện gì, cho rằng nhân lực có thể lo liệu, động tĩnh tranh thủ hợp với mình năng lực có thể đạt được tài phú địa vị, đưa ra người tồn tại giá trị, đẩu số cho rằng, có một số sự vật là người có thể nắm giữ hoặc thay đổi, như:

(1) Cung tử nữ và cung điền trạch hỗ là nhân quả, nhược cung tử nữ bất hảo, có thể lợi dụng nơi ở phần mộ tổ tiên phong thuỷ lai bổ cứu, cung điền trạch và huynh đệ cung tật ách tam hợp, sở dĩ phong thuỷ cũng ảnh hưởng huynh đệ và khỏe mạnh họa phúc.

(2) Cung phu thê và cung Quan lộc hỗ là nhân quả, nhược cung phu thê bất hảo, giải pháp là hôn nhân muộn, cổ đại xã hội dĩ nam nhân là việc chính, kết hôn muộn nam nhân, bình thường là sự nghiệp phương diện tương đối có thành tựu, cung Quan lộc tốt tất có rất tốt thành tựu địa vị xã hội, hoặc cơ sở kinh tế, tư tưởng cũng tương đối thành thục, đang chọn lựa chọn một nửa kia thì, tất nhiên tương đối thận trọng chuyện lạ, hôn hậu để duy trì thân phận địa vị, cũng không dồn xem thường ly hôn, nữ mệnh phu cung không tốt, nhưng làm ký thác tinh thần ở sự nghiệp thượng, làm cái độc thân quý tộc, hoặc nữ cường nhân, không nên đem mình làm tác tự phược ở hôn nhân lưới trung tâm một con thư dũng.

(3) cung tật ách và cung phụ mẫu hỗ là nhân quả, khỏe mạnh là phụ mẫu thể chất di truyền, tai ách là phụ mẫu thiện hạnh làm ác báo ứng, cung phụ mẫu và cung tử nữ tam hợp sở dĩ vừa sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp, cung tật ách và cung điền trạch huynh đệ cung tam hợp, nếu như bản thân bất hảo, có thể từ điền trạch (hoàn cảnh vệ sinh y viện), huynh đệ (bằng hữu năng lực chia sẻ công tác, dành cho thiên Phương thầy thuốc chữa bệnh) các phương diện lai tiến hành cải thiện.

8, Về Hóa kị: Là đa quản chi thần, thủ thân mệnh suốt đời không được thuận, chiêu thị phi, tiểu hạn phùng của, một năm bất túc, đại hạn gặp nhau, mười năm hối lận, nhị hạn tịnh thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân dù có quan tai khẩu thiệt không ngại, mặc dù thương nhân tài nghệ nhân, giai bất lợi. Như hội Tử Phủ xương khúc tả hữu khoa quyền lộc và kị đồng cung, vừa kiêm tứ sát cùng tồn tại, tức phát tài cũng không tốt, công danh cũng không thành tựu, như chỉ phùng tứ sát hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba, đái tật, tăng nói lưu dời hoàn tục, nữ một đời người bần yểu (cổ bản thuyết pháp). Hóa kị thuộc thủy, tức kế đô tinh, ở thất chính tứ dư tinh pháp trung tâm là tứ dư một trong, Thiên can phối nhâm, vừa danh thiên đuôi, là nguyệt quỹ của giáng giao điểm, tức âm lịch miệng, nguyệt phùng của mà thực, kỳ tính ác độc, chủ phong lao huyết khí tai cữu, hành tinh hoa lịch, nam nữ giá trị năm tinh thần, nam 16 25 34 43 52 61 70 79 88 97 tuổi, nữ 19 28 37 46 55 64 73 82 91 tuổi, là kế đô tinh giá trị năm, đại nhân bất lợi, lục súc bất lợi, phụ nữ chủ khẩu thiệt thị phi, nên xuất nhập đi xa có tài, tại gia có ám muội bất minh việc, trở lên ách năm nhược phùng Hóa kị, mới là thật Hóa kị năm. Hóa kị ở cung thiên di, biểu thị khiếm xuất ngoại của trái, nhất định là làm ra ngoại nhân mệnh, Hóa kị ở cung tài bạch, biểu thị khiếm tiền trái, nhất định là vì tiền đổ sinh mạng mệnh, nhược ở cung phu thê, canh ứng phu thê là kiếp trước thù oán, tướng thiếu nợ thuyết pháp, phú tôn giáo nhân quả báo ứng triết lý, là một loại nghiệp chướng. Hóa kị cũng không phải hoàn toàn hung, thậm chí còn có không tưởng được diệu dụng, như nam mệnh tham lang Hóa kị ở dần cung thủ mệnh, như không thay đổi kị nói, nhất định là một ham mê rất nhiều người đó, có sát tinh cùng triền, thì phiêu đổ uống xuy có thể nói không chỗ nào bất hảo, thông thường tham lang tinh Hóa kị thủ mệnh người đó, cũng sẽ có ham mê, chỉ là loại này ham mê hội thiên hướng vận động phương diện, vậy và không thay đổi kị đại dị kỳ thú vị, nếu như nữ mệnh Thái âm Hóa kị ở hợi cung thủ mệnh, Thái âm ở hợi cung, trăng sáng Thiên môn, là vượng nhất vị trí, Hóa kị đối với nó ảnh hưởng không lớn, cũng vẫn có thể xem là một ngôi sao may mắn củng chiếu cách cục.

Hóa kị chư lệ:

Hóa kị ở mệnh thân cung, chủ suốt đời không được thuận, như thái dương ngọ cung, Thái âm vị cung, sợ nhất Hóa kị, nhật nguyệt phùng kế thì thực cũng. Chư tinh ở miếu vượng địa, Hóa kị không được kị. Thủy sai người phùng Hóa kị, không được kị, năm sinh nạp âm là thủy người, không được kị. Thiên đồng ở thủ Hóa kị, đinh nhân gặp cát, khổ hạn cập lưu niên thiên đồng Hóa kị thì, năm đinh sinh ra là có quý nhân tương trợ. Cự môn ở thìn Hóa kị, tân nhân trái lại tốt. Nhật nguyệt miếu vượng Hóa kị là phúc, nhật nguyệt hãm địa Hóa kị, đại hung. Chư tinh ở hãm địa Hóa kị, quá mức kị, liêm trinh ở hãm địa Hóa kị canh kị, sao Liêm trinh ở hợi Hóa kị, là vì hỏa vào nước hương, thủy sai người mặc dù kị, không vì hại, liêm trinh ở tị hợi cung lạc hãm hội tham lang, không được thuần khiết, mà lại tao quan hình, thế nhưng bính năm lộc tồn đáo tị, thiên việt đáo hợi Hóa kị, trái lại lợi, liêm trinh thất sát ở xấu vị đồng cung, hội dương đà hỏa linh Hóa kị, chủ máu tai hình lục họa.

9, cung điền trạch (là giấu tài chỗ) cung điền trạch có dương nhận, bất khả đầu tư bất động sản.

Phòng ở hướng phương nào hướng mới tốt? Hoặc hướng phương nào hướng khứ phát triển?

Căn cứ cung điền trạch tinh tú lai quyết định. Dĩ nơi sinh làm cơ chuẩn, lại dùng phương hướng phương lai tác tuyển trạch.

Có người mặc dù ở cao cấp nơi ở, ngân hàng gởi ngân hàng cũng trống trơn, cổ xưng phú phòng bần nhân. Nguyên nhân là cung điền trạch tuy đẹp, nhưng cung mệnh tinh tú nghèo nàn. Như điền trạch quan thái dương gia sát, thiết bất khả tiền trả phân kỳ, hoặc ngân hàng cho vay mãi phòng ở, hội khiến cho người ta mỗi kỳ tiền trả mà đau đầu không ngớt. Như cung điền trạch Thiên phủ tọa thủ gia sát, thì có tiền không cần nóng lòng mãi phòng ở, có thể mãi ta hoàng kim hoặc tồn nhập ngân hàng tốt hơn. Như cung điền trạch có Thái âm, vừa gia xương khúc, thì chẳng những có nơi ở phòng làm việc, mà lại có cấp bậc cao thự. Cung điền trạch thiên đồng Thái âm ở tử địa tọa thủ người đó, đều ở tại rất cao cấp phòng ở, mà lại thê hiền tử quý, một nhà hòa hợp, vui sướng không gì sánh được. Nhược thân cung ở cung điền trạch, hoặc có thái dương Thái âm củng chiếu cung điền trạch, hoặc thái dương Thái âm tọa cung điền trạch, hoặc Thái âm tọa cung điền trạch, thì tất là có nhiều, hoặc nổi danh ngắm người. Cung điền trạch tốt, cũng đại diện kỳ thê tử khổ đều tốt. Một người nhược cung phúc đức, cung điền trạch và cung tài bạch tinh tú không tốt, thì phúc khí hoặc phúc trạch nghèo nàn, suốt đời không có hưởng thụ, lao lực số khổ người. Cung điền trạch có sát người đó, nhất định sẽ sản nghiệp tổ tiên mại tẫn.

Cung điền trạch tinh tú phương hướng

Tử vi nam bắc

Thiên cơ đông

Thái dương nam

Vũ khúc tây

Thiên đồng bắc

Liêm trinh nam

Thiên phủ nam

Thái âm bắc

Tham lang đông

Cự môn nam

Thiên tướng nam bắc

Thiên lương bắc

Thất sát tây

Phá quân bắc

Văn xương tây

Văn khúc bắc

Khôi việt tứ phương

Tả hữu tứ phương

Lộc tồn tứ phương

Dương đà tứ phương không được cát

10, cung thiên di (có hay không thích hợp đáo nước ngoài khứ)

Thiên mã lộc tồn đồng cung (bất luận ở ở đâu cung đất)

Có thái dương hoặc Thái âm, đều là miếu vượng nơi, chủ tại ngoại may mắn

Thái dương Thái âm trái lại bối, so sánh lao lực.

Có tử vi thiên tướng.

Có thiên cơ, hoặc thiên cơ cự môn đồng cung.

Có thiên lương (gia thất cát Vưu Giai, sẽ thành là đại sự nghiệp gia).

Có liêm trinh thất sát, ở ngoại địa phát tài, gia lục sát đồng cung, sẽ chết vu tai nạn xe cộ.

Thiên đồng Thái âm ở tử địa tọa thiên di, gia thất cát, danh lợi song thu vào, tại ngoại có quý nhân, gia lục sát, thất bại.

Phá quân ở tử ngọ thìn tuất tài cát, cái khác chư địa khiếm an.

Phàm dưới đây tinh tú ở cung thiên di, chủ tại ngoại lao khổ:

Thái dương, thái dương trái lại bối,

Thiên đồng Thái âm ở ngọ địa, đều là lạc hãm, lao khổ, nếu có dương đồng cung là đầu ngựa đái tiến, năng lực lập công biên cương.

Thất sát gia sát, lúc tuổi già cô độc,

Thiên tướng gia sát, chú ý phạm tiểu nhân, dễ bị lừa, hoặc mất tiền, hoặc tình cảm tranh cãi, hoặc tiền tài tranh cãi.

Tham lang gia sát, ở ngoại địa có ý định ngoại mất tiền của ngu.

Lúc rảnh rỗi cướp người, chủ lưu lãng tha hương, bất khả đơn giản đáo cuộc sống không quen địa phương, sẽ có phiền phức.

11, có thể coi là mệnh, sẽ đoán toàn gia mệnh, khán thứ sáu thân trạng huống, nhân tế quan hệ thật xấu, còn muốn tham khảo tổ tiên phong thuỷ các loại.

12, hạn đáo thiên cơ xác minh, hạn đáo thiên cơ tâm đa phiền, hạn đáo thiên cơ tình hải sinh ba, hạn đáo thiên cơ đi đào hoa, gia sự ngoại sự hỗn loạn không yên. Sẽ có như là đồ tang, thất tán, ly biệt chờ, có lẽ dọn nhà, thay đổi công ty, thay đổi chức nghiệp, điệu soa, biến động, như thiên cơ gia đà, nhân án ngồi tù. Vô luận lưu niên hoặc tiểu hạn gặp của, chú ý sự hạng như sau, không làm trái pháp luật sự, không được tham ô, không cần chi phiếu, mọi việc nhường nhịn, bất đắc chí cường, không được tranh lợi.

13, Thiên tướng Hóa kị xác minh, Hóa kị dấu tay vô hiệu, công văn hợp đồng chờ vô hiệu, chi phiếu lui về, con dấu vô hiệu.

Thiên thứ tám, ví dụ thực tế chọn

Lệ nhất

Cự môn vượng tị

Tật ách Thiên tướng miếu ngọ

Liêm trinh bình

Tài bạch Thiên lương vượng vị

Tử nữ Thất sát miếu thân

Hôn nhân

Tham lang miếu thìn

Thiên di Càn tạo nào đó giáp (thì năm 34 tuổi)

1916 năm 5 nguyệt 4 nhật giờ Mùi sinh

Nông lịch đầu tháng tư ba ngày

Dương nam mộc tam cục

Bính thìn

Nhâm thìn

Tân xấu

Ất vị Thiên đồng bình dậu

Huynh đệ

Thái âm hãm mão

Giao hữu Vũ khúc miếu tuất

Cung mệnh

Tử vi miếu dần

Thiên phủ miếu

Sự nghiệp Thiên cơ hãm xấu

Điền trạch Phá quân miếu tử

Phúc đức Thái dương hãm hợi

Phụ mẫu

Đến đây tạo nguyên do bắc phái đẩu số tông sư mở quyển nhóm mệnh kiểu mẫu.

Tiền lược.

3- 12 tuổi, đại hạn đi cung mệnh, còn nhỏ đa tai. 13- 22 tuổi, đại hạn đi cung phụ mẫu, học thành, hôn thành, gặp quý dẫn, là ít vận của thời đại hoàng kim. 23- 32 tuổi, sa vào tửu sắc, là ít vận hoang đường là lúc. 33- 42 tuổi là hiện hành đại vận, tam hợp sai ai ra trình diện quyền lộc quý, chủ có quý đến đỡ, có quyền làm việc, là trung tâm vận ngẩng đầu là lúc. 43- 52 tuổi, Tử Phủ giai lâm, đi vào vận làm quan chính cách, là trung tâm vận thu hoạch là lúc. 53- 62 tuổi, đà la hung tinh nhập miếu, mà sai ai ra trình diện thiên không suy, lão vận không bao lâu không thích hợp, là lão vận gìn giữ cái đã có là lúc, duy 61 tuổi làm một thọ quan, như được vượt qua, có thể là thất tuần đã ngoài nhân.

Năm nay tiểu hạn ở vị, bản tinh mặc dù cát, mà lưu niên tinh toàn bộ hung, mà lại tang treo hơi thở vong chi thần thấy ở hợp phương, chủ có người thân ở xa hoặc họ hàng gần đồ tang. Lưu niên thái tuế ở xấu tịnh đại hạn, bổn phương lưu niên tinh mặc dù cát, mà hợp phương lưu niên tinh toàn bộ hung, mà lại đấu quân quá cung tật ách gặp lưu đà, chủ tự tháng giêng khởi mà có bệnh ma tập kích, hai tháng thời tiết và thời vụ tiểu hao tổn nhập tài cung, chủ tiểu thương tài. Ba tháng thời tiết và thời vụ đại hao nhập tiểu hạn cung, chủ là là năm đồ tang mà đại thương tài. Tổng nói thời tiết và thời vụ cát hung: Nhất, tam, ngũ, thất, mười một chư nguyệt bất lợi, dư nguyệt thường thường.

Lệ nhị

Tham lang hãm ất tị

Liêm trinh hãm

Hữu bật

Thiên việt

Phúc đức Cự môn miếu bính ngọ

Văn xương

Thiên diêu hỏa

Điền trạch 94- 103 Thiên tướng bình Đinh Mùi

Thiên không

Sự nghiệp 84- 93 Thiên lương hãm mậu thân

Thiên đồng miếu

Văn khúc hóa lộc

Thiên thương

Giao hữu 74- 83

Thái âm hãm giáp thìn

Phụ mẫu Khôn tạo 1972 năm 7 nguyệt 19 nhật giờ Thìn

Tháng sáu mùng chín nhật giờ Thìn

Nhâm tử dương nữ kim tứ cục

Đinh vị

Tân hợi

Nhâm thìn

Thất sát miếu kỷ dậu

Vũ khúc bình

Tả phụ hóa khoa

Thiên hỉ Hóa kị

Thiên di 64- 73

Thiên phủ bình quý mão

Thiên khôi

Hồng loan

Địa kiếp

Cung mệnh 4- 13 Thái dương hãm canh tuất

Thiên sứ

Đà

Tật ách 54- 63

Nhâm dần

Thiên mã

Thiên hình

Linh

Huynh đệ 14- 23 Tử vi miếu quý xấu

Phá quân miếu

Hóa quyền

Hôn nhân 24- 33 Thiên cơ miếu nhâm tử

Dương

Tử nữ 34- 43 tân hợi

Lộc tồn

Tài bạch 44- 53

Nhất, tổng hợp lại đánh giá

Cung mệnh tọa Thiên phủ, đối cung vũ khúc, thất sát, tam hợp phương thiên tướng, lộc tồn, ngôi sao may mắn sai ai ra trình diện tả phụ, hóa khoa, thiên khôi, tích lại thấy thiên không cướp và Hóa kị chư hung tinh.

1 Thiên phủ tinh đặc thù

Tướng mạo trung tâm cao, thể hình sảo béo, kiểm phương viên, hình, thiên đình no đủ, mặt đỏ bạch hoặc hoàng, môi hồng răng trắng, khí chất cao nhã, hình dáng tướng mạo thanh tú. Khôn khéo giỏi giang, có đặc thù kỹ năng, thủ giỏi tài, quản lý tài sản năng lực tốt, cá tính ôn hòa thiện lương, độ lượng khoan dung độ lượng, chí tiết tháo thủ cao, thiện ngoại giao, thận kết giao bằng hữu, đối với bằng hữu giảng nghĩa khí, cam tâm tình nguyện bang trợ nhân, thích xã hội đoàn thể hoạt động, xã giao rất nhiều, có có lộc ăn, trung niên hậu ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đều có thể đạt được lý tưởng mình hoàn cảnh, suốt đời áo cơm không thiếu, dã tâm không lớn, so sánh bảo thủ, nhược bản thân bắt đầu béo phì tựu biểu thị tài chuyển đến. Bản mệnh cục là phủ tướng triều viên cách, phú quý, thực lộc thiên chung, ở chính giới, tài chính và kinh tế giới phương diện thành tựu huy hoàng, có thể chưởng quyền to. Lục thân tình thâm, có thể cùng người kết phường, tín dự hảo, người làm ăn tài vượng, hoàn thích mua phòng địa sản, đi làm tộc chủ lên chức, có xí hoa năng lực, năng lực nắm giữ trọng điểm, lĩnh đạo dục khá cường, hảo hưởng thụ, vì đạt được đáo lý tưởng của chính mình không tiếc vung tiền như rác. Khuyết điểm, chủ quan ý thức cường, sĩ diện, cao ngạo tự phụ, thâm trầm, sành sỏi, dễ thẹn quá thành giận, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, nhân duyên không tốt, hảo tranh luận, không chịu thua, chuyện bé xé ra to, không đổi tiếp thu ý kiến của người khác. Lao lực, cá tính quái gở, hơi hình cung độc, nuông chiều từ bé. Nữ mệnh có chí khí, thông minh thông minh, cá tính trên có chủ kiến, có quyết đoán, thích nắm quyền, chú trọng ăn mặc, thanh bạch, khí chất cao nhã, đoan trang hiền thục, bản tính thiện lương, hiếu thuận, không thương tố gia vụ, chỉ có thể là tố mấy thứ sở trường thật là tốt thái, hảo bố trí gia đình, là vì sĩ diện hảo mà bài biện, coi trọng phô trương, thích xa hoa xa hoa. Vượng phu ích tử, mặc dù sai ai ra trình diện phá cũng dĩ thiện luận. Nữ mệnh là phu nhân hình thái.

Có thể là cự phú, chấp chưởng tài bạch, điền trạch, áo cơm không sứt mẻ, danh lợi song thu vào, năng lực hiệu lệnh người khác, có lĩnh đạo thống ngự năng lực, là thương nghiệp giới nhân vật nổi tiếng, xã đoàn của lĩnh đạo, đảng chính của nguyên thủ, gặp quý nhân đề bạt, một bước lên mây, được hưởng đại phú đại quý, cũng tương tướng tài. Hành vi quái gở, đa nghi tâm, không hợp đàn, tiền tài ý tiêu hao, chẳng tiết chế, muốn chiếm làm của riêng cường, thường xem thường mọi chuyện, tinh thần trống rỗng, khả quan thoải mái, dễ có đào hoa, có chút cô độc, không muốn cư nhân vu hạ, ái tác ông chủ, vật nặng chất hưởng thụ.

Làm hành nghiệp, tài chính, thuế vụ, giáo dục, truyền đạo, huấn đạo, ngành chánh phủ, công chức, lương cao thủy giai tầng, phòng địa sản, vật liệu xây dựng, công trình xây dựng nghiệp, kỹ thuật phương diện công tác, xí hoa, hậu cần, y dược, khoa phụ sản, hộ Lý Công tác, cứu sống, cứu nạn, chăn nuôi nghiệp, nuôi trồng, ăn cỏ động vật, gia phá quân là lợn cẩu bốn chân động vật, hoặc trồng măng, nấm hương, thu mua buôn bán, nam bắc hàng sinh ý. Bản tạo có thể làm hai người hoặc hai người trở lên hành nghiệp.

2 thất sát tinh đặc thù

Nữ mệnh, thiếu nữ thời đại cũng rất có biểu hiện, hướng ngoại, hào phóng, cao ngạo, tính cách độc lập, thích chiếu cố người khác, hôn hậu đại thể còn đang ngoại công tác, năng lực nắm giữ thực tế quyền bính, quyền sở hữu tài sản phục chúng, chí quá trượng phu, gia quyền, lộc vượng phu ích tử. Gia sát tinh năm mới đa bôn ba bận rộn, bản thân dễ bị thương tổn, chủ bất lợi lục thân, tình cảm vợ chồng mỏng, hôn yên không tốt, có nhiều sinh sản không được thuận lợi, sanh mổ (c-section), giữ thai, khó sinh, sanh non vân vân hình phát sinh.

3 sao Vũ khúc đặc thù

Tướng mạo thể trạng cường tráng, viên cao gầy hình kiểm, mặt mang uy nghiêm, mày rậm, khoan ngạch, giọng đại, có bộ lông chí ban của dị. Tâm thẳng không độc, ngôn ngữ thành thực, có độ lượng, giảng tín dụng, nặng nghĩa khí, tinh thần sung mãn, có thực tiễn năng lực, làm việc có quyết sách lực, có kiên cường nghị lực, gặp phải bất luận cái gì trắc trở cũng không bỏ vở nửa chừng, đối không vừa mắt chuyện lập tức hội phản ứng, đối với mình đối với hắn nhân yêu cầu rất nghiêm ngặt. Có tiền ưa đầu phòng địa sản, lộc mã cùng bôn ba, thì tha hương phát tài, năng lực di dân nước ngoài, có đại thành tựu, mà lại tài nguyên cuồn cuộn. Ở chính giới, nhà nước bộ phận then chốt có thể nhâm chủ quản trở lên chức vị. Từ thương có thể đại phú đại quý, văn võ đều có thể, chí khí cao chót vót xuất chúng, năng lực một mình đảm đương một phía, làm việc có quyết đoán, cũng lợi cho văn chức, lên chức vận tốt, có văn nghệ tu dưỡng, ở văn võ phương diện đều có thành tựu, văn nhân thì bác học đa năng lực, gặp dữ hóa lành, là thượng cách của mệnh. Có thiên tài vận, hội hoành phát, Phúc Thọ song toàn, chí khí ngẩng cao, vượt quá mọi người trên. Hóa khoa, tài năng ở tài chính, thuế vụ bộ môn công tác, hội trở nên nổi bật, suốt đời thường có thừa tài. Nên phục quân cảnh của chức, cơ quan tài chính, tài chính đơn vị hoặc là người làm ăn, và tiền mặt, kế toán hữu quan, nhưng lo lắng đầu tư lâu dài bất năng có thành tựu, tài chính quay vòng mất linh, dễ bị người đảo trái. Khuyết điểm, làm việc dễ xung động, hỉ nộ vô thường, bôn ba lao lực, làm một chuyện gì thay đổi luôn tâm, ưa biến động, sĩ diện, tốn hao chi tiêu đại, chẳng tiết kiệm. Chú ý có việc cho nên. Hội nhân tài dễ cùng người khác động võ, nội tâm đối tình cảm không như ý, bởi vì là mẹ goá con côi ngôi sao, bất lợi lục thân, cũng dễ rủi ro. Nữ mệnh, năng lực nắm quyền, là phu nhân nhân, tinh thần hoạt bát, tính cách kiên cường, cùng người khác bất đồng. Là quả tú, cô độc, giọng đại, ghế ngồi bất an rảnh rang, suốt đời phí sức sức lao động, sinh hoạt rất khẩn trương, náo trung tâm thủ tài, khôn khéo có khả năng, làm việc so sánh bảo thủ, có nam tử trượng phu khí khái, là nữ cường nhân. Tính bảo thủ, không đổi truy cầu đả động kỳ tâm, rất trung trinh, tại ngoại không bị nhân tả hữu, tại gia không bị trượng phu quản thúc, đại thể có sanh non khuynh hướng.

Nữ mệnh, thông minh, khéo léo, đối với người có tinh thần trọng nghĩa, thích bang trợ người khác, người ngoài thành khẩn, nhân tế quan hệ hài lòng, có thể được đáo trưởng bối ưu ái, vật nặng chất hưởng thụ, sinh hoạt sung túc, là hiền thê lương mẫu hình, tín ngưỡng tôn giáo, khẳng vì cha mẹ phân ưu, cũng là một vị tâm địa thiện lương của nữ hài cập có nữ trung tâm trượng phu của chí khí, cũng có lòng trắc ẩn, ham bênh vực kẻ yếu, năng lực rút dao tương trợ, năng lực làm việc cường, làm việc cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ. Tam phương cát củng, trở nên nổi bật, không được thích xen vào chuyện của người khác, ái trang phục, cật đồ ăn vặt. Phu hiền tử quý, gia đình quan niệm nặng, tài cán vì gia đình hi sinh tất cả. Hãm địa, che khuất từng phần, không cùng nhân tính toán, chung thân thà làm nữ nhân, không thích can thiệp vào, suốt đời bình ổn, không có dã tâm. Đến đây mệnh bàn người xuất hiện vật giống như tống đại Hoàng Đình Kiên, cận đại tổng thống nước Mỹ Ni Khắc tùng.

Nhị, huynh đệ:

2- 3 nhân.

Tam, hôn nhân:

Hôn nhân mỹ mãn, vượng phu ích tử, phối ngẫu sự nghiệp quảng đại, nhưng phu phụ đa ly ít tụ.

Tứ, tử nữ:

2- 3 nhân, gia sát, chú ý sanh non, sẩy thai hoặc tử nữ chất lượng không cao. Tử nữ linh hoạt, thông minh, tất nhiên thành công tựu, xuất ngoại đi xa vận tốt.

Ngũ, tài bạch:

(1) đại phú.

(2) đa thành đa bại, tụ tản thay đổi luôn. Dễ bị lừa hoặc bị đạo.

Lục, tật ách:

Đầu điên ngất xỉu, tâm phiền ý loạn, thần kinh ai yếu, thần kinh ma túy, mất ngủ. Trái tim hệ thống, trí nhớ thoái hóa, huyết quản cứng đờ, cao huyết áp, đau nửa đầu, trong đầu phong, đa bệnh nhức đầu. Thị lực cận thị, tản quang hoặc bệnh đục tinh thể, sai ai ra trình diện sát mắt bộ mổ hoặc mù. Ngoại thương, huyết quang tai ương, mủ máu, sang giới. Đầu lưỡi khổ sáp, viêm cổ họng, miệng đau nhức nuốt ách, cấp tính hoặc mạn tính bệnh kinh phong, ngôn ngữ triều nhiệt phát cuồng, thanh âm mất tiếng. Ruột non, bệnh sa nang, tiểu tiện lâm trọc. Trĩ sang, tiêu ra máu, đại tràng táo kết, hạ bộ hàn lãnh. Huyết khí kinh mạch không được điệu.

Thất, thiên di:

Động trung tâm thì cát, thể xác và tinh thần bất an ninh.

Bát, giao hữu:

Có Vệ gia của nô.

Cửu, sự nghiệp:

(1) vô luận chỗ ở đâu vị, đều nên phó chức, bằng không tức tao thị phi công kích, cũng có thể tố thương phẩm đại lý.

(2) có thể là xã hội danh lưu, thương giới cự tử, năng lực văn năng lực vũ, phú quý song toàn.

(3) chuyên nghiệp, thành tín, nên các loại hành nghiệp, mà lại thành công tựu, sinh hoạt có nhiều.

(4) sự nghiệp đa tranh cãi, hay thay đổi hóa, đa chi tiết, thuận trung tâm đa nghịch, có quan tai thị phi.

(5) nên kỹ năng, nghệ thuật lập nghiệp, hoặc khởi đầu nhà xưởng thực nghiệp, bằng không thất bại, phá hao tổn, ăn ý thì khuynh gia.

Thập, điền trạch:

Hoành phát đưa mãi, nhân điền trạch chiêu phi, nhà ở đường sắt, kiều biên phụ cận có cống ngầm, chú ý hàng xóm có bà ba hoa.

Mười một, phúc đức:

Suốt đời không rõ rảnh rang, có phúc liền thọ ngắn.

Mười hai, phụ mẫu:

[ 1] phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Chích và phụ thân duyên phận cạn. Còn nhỏ so sánh cô độc, hoặc rời xa phụ mẫu.

[ 2] xương khúc cùng, thụ mẫu thân ơn trạch sâu, song thân có cao thâm giáo dưỡng, mà lại kinh tế giàu có.

1, trong cuộc đời đặc biệt cẩn thận năm là

Số phận long năm 1988 2000 2012 2024 2036

Gia đình long năm 1988 2000 2012 2024 2036

Tài vận xà năm 1989 2001 2013 2025 2047

Sự nghiệp xà năm 1989 2001 2013 2025 2047

Mỗi phùng kể trên năm là bước ngoặt, cần phải cẩn thận làm, thận trọng, càng không thể có lớn đầu tư, bằng không, hội mất tiền, quan điếm, đóng cửa, xuống chức, phu thê khắc khẩu, quan tụng, các loại. Ở trên thuật mấy năm nay phân trung tâm, cũng không phải vận sẽ không hảo, nếu như chú ý cẩn thận làm, thì có lớn thu hoạch, ngồi mát ăn bát vàng.

Bản thân phương diện chú ý năm là, 8, 9, 15, 20, 21, 27, 32, 33, 39, 44, 45, 51, 56, 57, 63, tức dương năm, năm con cọp và hầu năm. Có thông nhau hết ý năm khả năng ở, kê năm, thử năm, năm con cọp, mã năm.

2, trong cuộc đời tốt đại vận là 24- 33 34- 43 44- 53

Gần nhất đại vận là 24- 33, năm nay tuổi mụ 31, vận hành tới ngọ cung. Năm sau là cởi vận năm, 34 tuổi lên tiến nhập kế tiếp đại vận là, 33 tuổi nhất là phải cẩn thận, có nói, nam phạ gặp may, nữ phạ cởi vận. Phải có thận.

Phân tích 24– 33 tuổi mười năm trung tâm đặc biệt cát tường năm là

Số phận là ở 24 tuổi chuyển hảo, gia đình là 26 ở tuổi chuyển hảo, tài vận là ở 27 tuổi chuyển hảo, sự nghiệp là ở 24 tuổi chuyển hảo, bất động sản ô tô chờ bất động sản đầu tư chuyển hảo năm ở 28, 1999 năm liên tục đáo 31 tuổi, bất động sản chờ đạt được đến đây mười năm ngọn núi cao nhất.

Phân tích một đại vận 34- 43 tuổi mười năm trung tâm đặc biệt cát tường năm đầu là

Số phận tương ở 43 tuổi tương chuyển hảo, gia đạo canh thịnh vượng, quan hệ vợ chồng canh hòa hợp là ở 41 tuổi, tài vận chuyển biến tốt đẹp hoặc đạt được cao phong là ở 39 tuổi, sự nghiệp thịnh vượng, đầu tư quy mô càng thêm mở rộng năm là ở 43 tuổi, phòng địa sản hoặc cái khác bất động sản gia tăng năm ở 36 tuổi, tử nữ các phương diện thuận lợi năm ở 42 tuổi.

3, trở xuống là lưu niên cát hung nêu lên, mấy tuổi đều chỉ tuổi mụ, 31 tuổi tức là 2002 năm.

31 tuổi tuy có phù vân yểm ánh trăng, gió mát một trận thiên địa sướng.

Đến đây năm tuy có bất lợi, tần lập nghiệp đình phong ba, nhưng chỉ phải nhẫn nại, tài vật có tiến.

32 tuổi trời ban trinh tường vui mừng đa, hoa tiền dưới ánh trăng thính tán ca.

Đến đây năm phàm mưu thành công, tài nguyên cuồn cuộn, kiên quyết tiến thủ, tất có sở hoạch.

33 tuổi phía nam đi khắp chuyển phương bắc, cầu tài mưu lợi bất tương đương.

Đến đây năm bất lợi, phòng ngừa buôn bán đóng cửa, bị phiến rủi ro, thân nhân ly tán.

34 tuổi những mưa gió giai điềm lành, muôn tía nghìn hồng luôn luôn xuân.

Đến đây năm tài lợi song thu vào, nhưng yếu dựa vào thế mà đi, bất khả khinh xuất.

35 tuổi hồi xuân phương thảo như trước Lộc, thì đáo hoa mai tự nhiên hương.

Đến đây năm thuận lợi phát đạt, sự nghiệp thịnh vượng, luyến ái thành công.

36 tuổi vận kiển thì quai sờ cường mưu, hôm nay mê lao uổng phí tư.

Đến đây năm dữ nhiều lành ít, bịa đặt, mâu thuẫn phản bội, sự cố nhiều hơn.

37 tuổi lầu các trọng trọng minh quang mãn, lan can khúc khúc hảo hoa tươi đẹp.

Đến đây năm thuận buồm xuôi gió, quý nhân tiến cử, có tài có thai, phàm mưu có thể là.

38 tuổi vân tràn đầy ánh trăng khó gặp, hải rộng rãi không gió lãng tự trào.

Đến đây năm như đi cầu độc mộc, chứa nhiều không được cát, gia sự bất hòa, rủi ro ly tán.

39 tuổi chim én song phi nhiễu bức tranh đường, xuân phong kỷ độ phán đoán gan ruột.

Đến đây năm mưa gió giao tập, vui quá hóa buồn, sức lao động phí sức, vật tham nên thủ.

40 tuổi không cần khổ tâm yêu cầu cảnh đẹp, tự có kỳ ba phùng đầu xuân.

Đến đây năm thuận lợi, như đại lộ xe cẩu, được quý nhân nói bát, nhân khí cơ thịnh, việc vui trọng trọng.

41 tuổi sóc phong lẫm lẫm thấu gian khổ học tập, suy cách điêu linh lá canh hoàng.

Đến đây năm dữ nhiều lành ít, bất khả tự cho là thông minh, muốn hòa khí người ngoài.

42 tuổi phù vân quyển tẫn bầu trời xanh tịnh, xuân phong dung hòa thụy khí đa.

Đến đây năm hợp tác có thể mưu, tài phẩm giỏi nhiều mặt, lợi nhuận khả quan, nghĩ lại làm sau, sự nghiệp đầy hứa hẹn.

43 tuổi đẩy ra bầu trời vân thiên lý, nhảy ra nam sơn nguyệt một vòng.

Đến đây năm tự thanh đình ra võng, từ cũ đón người mới đến, bảo trì tín nghĩa, tất có quả được.

Tiến nhập kế tiếp đại vận, tức tuổi là chân chánh vận may. Dưới tạm lược.

Lệ tam

Thiên cơ bình kỷ tị

Việt

Thiên diêu

Huynh đệ 12- 21 Tử vi miếu canh ngọ

Hữu hóa quyền

Cung mệnh 2- 11 tân vị

Thiên hỉ

Phụ mẫu Phá quân miếu nhâm thân

Tả thiên mã hóa khoa

Phúc đức

Thất sát miếu mậu thìn

Khúc

Hôn nhân 22- 31 Khôn tạo 1962 năm 6 nguyệt 11 ngày thì sinh

Nông lịch tháng năm mùng mười nhật

Dương nữ thủy nhị cục

Nhâm dần

Bính ngọ

Canh thìn

Bính tử quý dậu

Điền trạch

Thiên lương miếu Đinh Mão

Thái dương miếu

Khôi hóa lộc

Linh

Tử nữ 32- 41 Thiên phủ miếu giáp tuất

Liêm trinh bình

Xương

Đà

Sự nghiệp 82- 91

Thiên tướng miếu bính dần

Vũ khúc bình

Hóa kị

Tài bạch 42- 51 Cự môn hãm Đinh Sửu

Thiên đồng hãm

Khiến cho hồng loan

Thiên hình hỏa

Tật ách 52- 61 Tham lang miếu bính tử

Dương

Thiên di 62- 71 Thái âm miếu ất hợi

Lộc tồn

Thương

Cướp thiên không

Giao hữu 72- 81

Nhất, tổng hợp lại bình thuật:

1 ưu nhã cao quý, có uy nghi, háo khách, nhân duyên tốt, cũng thích bang trợ người khác, có giải trừ ách chế hóa diên thọ công, suốt đời đắt quá nhân trợ giúp, xã giao năng lực rất mạnh, gan dạ sáng suốt hơn người, co được dãn được, thích ứng các loại sinh tồn hoàn cảnh, sinh mệnh lực cường, tràn ngập sức sống, năng lực sáng tạo chính hoàn mỹ nhân sinh. Năm mới hay nhất tiên yêu cầu danh tái yêu cầu lợi lai phải cho dễ. Năng lực kết giao so với chính mình có địa vị và thân phận nhân sĩ, ở xã giao nơi khá làm người khác chú ý, có chỉ huy tổ chức điều hành tài năng, nếu không tham chánh, cũng là tài chính và kinh tế giới chờ hành nghiệp chủ tịch, chủ tịch nhân vật. Hội tả, hữu giáp mệnh, lại thêm hóa quyền, cực phẩm tôn sư, ở trong chính trị rất có biểu hiện, thuộc hạ cực chúng, nhất hô bách nặc. Như vô tả, hữu thì mỹ ngọc sai ai ra trình diện hà, là cô quân, có lòng không đủ lực, sự nghiệp thành tựu không nhiều đại, nhưng suốt đời y lộc sung túc giàu có, ra ngoài hưởng phúc. Hội lục sát tinh chủ cô khắc, thì quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, dễ thụ người chế trụ, phía sau đa tiểu người mưu hại, làm việc làm theo ý mình, lo lắng phí công, hôn nhân cũng có khúc chiết. Rất có nổi tiếng, lúc tuổi già long xương hưởng phúc.

Nữ mệnh thanh tú cao quý, vượng phu ích tử, tác phu nhân phán đoán, có nghệ thuật thiên phú, thẩm mỹ năng lực tốt, hoạt bát rộng rãi, là khá cụ mị lực mỹ nữ, truy cầu tận thiện tận mỹ, đối ái tình truy cầu la mạn đế khắc bầu không khí. Khác giới duyên tốt, không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt đa tư đa thải, yêu thích bên ngoài hoạt động, thích sống về đêm, xã giao đa, có có lộc ăn, diễm phúc. Có năng lực lãnh đạo, làm việc mưu tính sâu xa, mau lẹ cấp tốc, suy nghĩ linh hoạt, năng lực học tập cường, thiện bày ra, đối quyết định sự vụ có thể có kế hoạch, quả thực thực hành cập hoàn thành. Thường thường có liệu không nghĩ tới cơ vận, năng lực bạo phát, có ngoài ý muốn của tài, có thể cùng ngoại thương xí nghiệp vãng lai. Hội đi xa nhà hoặc xuất ngoại, khả năng đáo phần đất bên ngoài phát triển. Đối với người có tinh thần trọng nghĩa, thích bang trợ người khác, người ngoài thành khẩn, nhân tế quan hệ hài lòng, có thể được đáo trưởng bối ưu ái, vật nặng chất hưởng thụ, sinh hoạt sung túc, là hiền thê lương mẫu hình, tín ngưỡng tôn giáo, khẳng vì cha mẹ phân ưu, cũng là một vị tâm địa thiện lương của nữ hài cập có nữ trung tâm trượng phu của chí khí, cũng có lòng trắc ẩn, ham bênh vực kẻ yếu, năng lực rút dao tương trợ, năng lực làm việc cường, làm việc cẩn thận cẩn thận tỉ mỉ. Tam phương cát củng, trở nên nổi bật, không được thích xen vào chuyện của người khác, ái trang phục, cật đồ ăn vặt. Phu hiền tử quý, gia đình quan niệm nặng, tài cán vì gia đình hi sinh tất cả. Không cùng nhân tính toán, chung thân thà làm nữ nhân, không thích can thiệp vào, suốt đời bình ổn, không có dã tâm. Có chí khí, thông minh thông minh, cá tính trên có chủ kiến, có quyết đoán, thích nắm quyền, chú trọng ăn mặc, thanh bạch, đoan trang hiền thục, bản tính thiện lương, hiếu thuận, có thể làm mấy thứ sở trường thật là tốt thái, hảo bố trí gia đình, là vì sĩ diện hảo mà bài biện, coi trọng phô trương, thích xa hoa xa hoa. Gặp tả, hữu cùng hằng cực mỹ, tác mệnh phụ, vượng phu ích tử, mặc dù sai ai ra trình diện phá cũng dĩ thiện luận. Nữ mệnh là phu nhân hình thái. Tiểu học giai đoạn công khóa rất tốt, tất là trưởng lớp, tam rất, sau lại độ chênh lệch, làm theo ý mình.

2 làm hành nghiệp, tài chính, thuế vụ, giáo dục, truyền đạo, huấn đạo, ngành chánh phủ, công chức, lương cao thủy giai tầng, phòng địa sản, xí hoa, hậu cần, y dược, khoa phụ sản, hộ Lý Công tác, cứu sống, cứu nạn, chăn nuôi nghiệp, nuôi trồng, ăn cỏ động vật, gia phá quân là lợn cẩu bốn chân động vật, hoặc trồng măng, nấm hương, thu mua buôn bán, nam bắc hàng sinh ý.

Nhị, huynh đệ:

1- 2 nhân, huynh đệ có tổn hại.

Tam, hôn nhân:

Phối ngẫu khôn khéo đầy hứa hẹn, nhưng trước khi cưới đa trở; nhiều lần luyến ái, mối tình đầu không được có thể kết hợp, phu thê tuổi tác chênh lệch rất là nên. Tảo hôn hình khắc, tình cảm mỏng, phụ đoạt phu quyền, hoặc sanh ly ở riêng.

Tứ, tử nữ:

Nam 3 nữ 2, vãn tử quý, nên tiên kiến nữ, tử nữ tất nhiên thành công tựu, năng lực học tập cường, thông minh có khả năng, dĩ tài nghệ dựng thân, chú ý sanh non.

Ngũ, tài bạch:

(1) tài phú thượng đẳng, gặp quý nhân, có thể phát tài thành gia.

(2) bằng chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật cầu tài, sung túc, nhưng cái khó thành đại phú.

Lục, tật ách:

1 tai ít. Mập mạp chứng. Nhĩ tật. Hệ thần kinh. Nhiếp hộ tuyến sưng to lên. Bệnh phù, thắt lưng đầu gối đau đớn. Nôn mửa, chứng khí hư. Úy hàn sợ lạnh. Con cái trong tai sinh sang, ruột non đau đớn, dạ vấn tâm phiền tranh cãi ầm ĩ không yên.

2 niên thiếu nùng máu của ách. Hệ tiêu hoá, dạ dày, hệ hô hấp. Loét miệng, lưỡi thần phá thương, kem chà răng. Kiểm màng đau nhức, thần kinh toạ đau nhức, cốt chất tăng sinh, hoặc thoái hóa tùng sơ.

Thất, thiên di:

Tại ngoại lao lực, náo trung tâm tiến tài, người khác đa mời khách.

Bát, giao hữu:

Không được cát. Đắc lực, thành hàng.

Cửu, sự nghiệp:

(1) y cẩm phú quý, văn võ song toàn, có thể làm tài chính, chứng khoán, tài vụ sự nghiệp.

(2) có nhiệt tình và nghị lực, có gây dựng sự nghiệp quyết đoán và chuyên nghiệp tinh thần.

Thập, điền trạch:

Được tổ nghiệp, sơ vượng vị bình, nơi ở phụ cận rất náo nhiệt, có nhà nước cơ cấu,

Dễ phạm hỏa, điện tai ương, ở bãi đất, hội thiên mã, bình thường dọn nhà, thiên động.

Mười một, phúc đức:

Phí sức cố sức, thể xác và tinh thần bất an ninh, nội tâm đa hối tiếc nhiều lần, khó hoà hợp. Có thọ.

Mười hai, phụ mẫu:

Còn nhỏ nhấp nhô gian khổ, không được bao che, và phụ mẫu chia lìa. Bất lợi phụ mẫu, hoặc sản nghiệp tổ tiên tiệm thối, hoặc bị người khác đoạt.

1 trong cuộc đời đặc biệt cẩn thận năm là

Số phận thử năm

Gia đình long năm

Tài vận kê năm

Sự nghiệp năm con cọp

Mỗi phùng kể trên năm là bước ngoặt, cần phải cẩn thận làm, thận trọng, càng không thể có lớn đầu tư.

Bản thân phương diện chú ý năm là, thử năm, bò năm và dương năm. Có thông nhau hết ý năm khả năng ở, năm con cọp, xà năm, cẩu năm và bò năm.

2 trong cuộc đời tốt đại vận là 22- 31 tuổi, 32- 41 tuổi, 42- 51 tuổi.

Phân tích gần nhất đại vận 42- 51 tuổi mười năm trung tâm đặc biệt cát tường năm đầu là

Số phận ở 42 tuổi chuyển hảo, gia đạo canh thịnh vượng, quan hệ vợ chồng canh hòa hợp là ở 44 tuổi, tài vận chuyển biến tốt đẹp hoặc đạt được cao phong là ở 47 tuổi, sự nghiệp thịnh vượng, đầu tư quy mô càng thêm mở rộng năm là ở 49 tuổi, phòng địa sản hoặc cái khác bất động sản gia tăng năm ở 48 tuổi, tử nữ các phương diện thuận lợi năm ở 48 tuổi.

Trở xuống là lưu niên cát hung nêu lên, mấy tuổi đều chỉ tuổi mụ, năm nay 41 tuổi tức là 2002 năm.

Mã năm tiến tài như ý (2002 năm, dưới thuận thôi)

(4) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại, có quý nhân tương trợ.

(5) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng.

Dương năm chiêu quan phi. Nhân tài tiêu tan, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của. Phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, có phát điện nhiệt điện tai ương.

Hầu năm mập ra

(4) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(5) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh;

Kê năm phát vượng

Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng

Cẩu năm

(3) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lợi ích làm việc như ý gia đạo thịnh vượng, nhân tài bổ ích không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(4) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Heo năm tài quan song mỹ.

(4) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(5) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Thử năm

(3) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(4) Hung nhân tài tiêu tan, quan tai, đồ tang, bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của, sẽ có một đoạn đào hoa tranh cãi, nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Bò năm

(4) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(5) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của. Phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Năm con cọp tài quan song mỹ

(4) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

(5) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thỏ năm phát vượng

(4) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

(5) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Long năm tài quan lộc vượng

(4) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân việc vui trọng trọng.

(5) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Không thích già trẻ vận, cho hơi vào không vong, chỉ có nguy hiểm tánh mạng, hoặc khai đao nằm viện, lao ngục tai ương, huyết quang tai ương, quan tụng thị phi.

Xà năm phát tài.

(4) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(5) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Lệ tứ

Thiên cơ bình tị

Tử nữ Tử vi miếu ngọ

Hôn nhân vị

Huynh đệ Phá quân miếu thân

Cung mệnh

Thất sát miếu thìn

Tài bạch Càn tạo 1959 năm 12 nguyệt 19 nguyệt giờ Thìn sinh

Nông lịch tháng mười một hai mươi nhật

Âm nam kim tứ cục

Kỷ hợi

Bính tử

Ất hợi

Canh thìn dậu

Phụ mẫu

Thiên lương miếu mão

Thái dương miếu

Tật ách Thiên phủ miếu tuất

Liêm trinh bình

Phúc đức

Thiên tướng miếu dần

Vũ khúc bình

Thiên di Cự môn hãm xấu

Thiên đồng hãm

Giao hữu Tham lang miếu tử

Sự nghiệp Thái âm miếu hợi

Điền trạch

Nhất, tổng hợp lại bình thuật

1 viên mặt dài hình, sắc mặt thanh hắc hoặc thanh hoàng, có cà lăm hiện tượng. Mặt lưu dấu vết. Nam mệnh, chính trực dũng cảm, trung hậu thiện lương, so sánh không được chú trọng bề ngoài, hỉ nộ ái ố hiện ra ngoại, ổn định lực thiếu, là tâm tình hóa người đó, phản bội tâm ngận cường, có khai sáng năng lực, có nghệ thuật khí chất, mọi việc gắng đạt tới hoàn mỹ, có sáng ý, có lúc sẽ vì truy cầu tân sự vật mà phá cũ, xây mới, lánh mưu tân cơ, ở đoàn thể trung tâm có lĩnh đạo địa vị, đối lý tưởng của chính mình mục tiêu có thể bằng mình bền lòng cập nghị lực hoàn thành, sự nghiệp có thể đạt tới đáo điên phong, nếu vì quân cảnh, thì có điều làm, đấu tranh anh dũng, năng lực nắm quyền. Nhất là làm đặc thù hành nghiệp người, có đặc thù tài nghệ, như độc quyền phát minh nhân, người khác không nghĩ tới, có thể muốn nổi bật, đối bất cứ chuyện gì giai bão thái độ hoài nghi, có ngạo khí, thích mới mẻ, kỳ lạ sự vật, ít tiếng đồng hồ thích thưởng thức cụ mở ra lai nghiên cứu, dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng mà thay đổi ước nguyện ban đầu, có tôn giáo tín ngưỡng,

2 tướng mạo vóc người trung đẳng, cũng có mập mạp người, cốt nhục đều, nam mệnh nhã nhặn chuyên gia, tính tình ôn hòa, thành thực không uổng, so sánh có trách nhiệm cảm, nhiệt tâm trợ giúp nhân, giỏi về xử lý phức tạp nghiệp vụ, điều giải tranh cãi, có hi sinh kính dâng tinh thần, khắc khổ chịu được vất vả, nhâm lao Nhâm Oán, làm việc cẩn thận ổn trọng, có đầu có đuôi, ham tự do, lòng hiếu kỳ cường, giao tế năng lực cường, nhân tế quan hệ hài lòng, năng lực kết giao có quyền thế địa vị người, bản thân cũng không phải là rất có làm, tương đối bảo thủ, phi khai sáng cách cục, nhưng có thể thắng người khác tin cậy, là lý tưởng của mộ liêu nhân tài, an phận thủ kỷ, mà thụ coi trọng, nói bát, duy hoàn cảnh hay thay đổi, có có lộc ăn, thân nhân tình thâm, có thể cùng người kết phường, làm công tác rất nhẹ nhàng, có không làm mà hưởng của tài, tiền tài thường thường là người gia đưa tới cửa, cả đời ăn mặc không lo, cho dù chính không có cách nào, lão bà cũng rất biết kiếm tiền. Dĩ kỹ thuật duy sanh, là đi làm tộc.

3, làm hành nghiệp, nam mệnh phục công chức, y dược, vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, giáo dục giới, cố vấn, cố vấn, trải qua: Mấy người, ngũ thuật, pháp luật, nhiếp ảnh gia, điện ảnh và truyền hình nghiệp, phương pháp ghi hình, nghệ thuật gia, diễn nghệ giới, quảng cáo nghiệp vụ, trang hoàng nghiệp, tài liệu đi, đồng hồ, kính mắt, cao cấp ăn uống, siêu thị, bách vay công ty, phúc lợi trung tâm.

Tham lang hội Hỏa Tinh hoặc tham lang hội sao Vũ khúc khiếu hỏa tham đồng hành cách, chủ nổi danh thanh, nắm quyền, thường thường có liệu không nghĩ tới cơ vận, năng lực bạo phát, có ngoài ý muốn của tài, có thể cùng ngoại thương xí nghiệp vãng lai. Thời niên thiếu hội đi xa nhà hoặc xuất ngoại, khả năng đáo phần đất bên ngoài phát triển. Hội lộc tồn, hoành phát tình trạng tài chánh không sai.

Nhị, huynh đệ:

2- 3 nhân.

Tam, hôn nhân:

(1) Nữ tính cần phải trượng phu lớn tuổi, cùng năm nhà gái sinh nhật lớn hơn.

(2) Kết hôn muộn hài hòa lão, mỹ phu phụ. Có thê tài, có phối ngẫu cổ vũ.

Tứ, tử nữ

1- 2 nhân, hoặc chiêu nuôi con. Thông minh, tất nhiên thành công tựu, kháo khoa học kỹ thuật dựng thân.

Ngũ, tài bạch:

Kiếm tiền năng lực rất mạnh, tay không phát tài thành gia. Tài phong, mà lại có thể được ngoài ý muốn của tài, nhưng suốt đời sẽ gặp phải nhất, lần thứ hai khủng hoảng kinh tế, ngắn hạn nội có thể có chuyển cơ.

Lục, tật ách:

Suốt đời khỏe mạnh, tai ít. Trái tim, cao huyết áp. Phong thấp, đi đứng bệnh phù, ma túy. Tỳ sưng, dạ dày tràng trướng khí, vị toan quá nhiều, loét dạ dày, viêm ruột, táo bón. Mũi bệnh. Đầu điên ngất xỉu, tâm phiền ý loạn, thần kinh ai yếu,

Thất, thiên di:

Tại ngoại phát tài

Bát, giao hữu:

Vị năm chiêu được

Cửu, sự nghiệp:

(1) nên ngoại vụ, ngoại giao, là quan hệ xã hội nhân tài, cũng có thể làm doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ và tiêu khiển hưởng thụ tính sự nghiệp, tối nên dĩ dị tộc là đối tượng.

(2) tràn ngập sự nghiệp dục, nhưng vất vả cần cù lao khổ, đa ở diễn nghệ giới, học thuật giới hoặc nghề tự do, khá cụ độc lập tính, tính đặc thù chức nghiệp trên có thành tựu. Sự nghiệp đa khúc chiết, nên đa nguyên hóa kinh doanh.

Thập, điền trạch:

Vô tổ nghiệp, ở nhà cận lâm viên, tia sáng bất túc, mẫu thân mất sớm.

Mười một, phúc đức:

Yên vui không lo, thân an Tâm Di. Thọ 84 tuổi.

Mười hai, phụ mẫu: Khắc trì, khắc song thân một trong.

Cổ bí quyết

Giáp đinh kỷ canh sinh ra, tài quan song mỹ.

Yêu cầu tân yêu cầu thay đổi, tài hoa lưu sướng, lý luận, tư tin.

Cổ kim mệnh phổ Khang Hi hoàng hậu, Từ Hi thái hậu, vu hữu nhâm, tô man thù thơ tăng,

Tổng hợp lại bình thuật

Tâm địa thiện lương, thẳng thắn thành khẩn người ngoài, hiệp nghĩa tâm nặng, có khai sáng tinh thần, mặc dù không khỏi vất vả cực nhọc, tối hậu đô hội có hoàn mỹ kết cục. Phùng lộc mã, suốt đời tình cảm phát triển không được thuận, hội cát có thể phát triển, chưởng quyền to, duy phát không kiên nhẫn cửu. Sống ở loạn thế năng lực trở nên nổi bật. Cũng có thể trở thành xã hội đen lão đại. Chủ nhân văn võ song toàn. Nam mệnh thích hợp rời xa gia hương, đáo đất khách hoặc nước ngoài phát triển, hoặc làm pháp luật công tác, quân cảnh hành nghiệp có tương đương phát triển. Cũng có thể là ngoại khoa bác sĩ, kỹ thuật người làm việc, nên công chức, đại lý, kiến trúc công trình, phần đất bên ngoài tác nghiệp. 30 tuổi hậu làm giàu đại tài.

1 trong cuộc đời đặc biệt cẩn thận năm là

Số phận bò năm 1997, 2009,

Gia đình thử năm 1996, 2008,

Tài vận long năm 2000, 2012,

Sự nghiệp kê năm 2005, 2017,

Mỗi phùng kể trên năm là bước ngoặt, cần phải cẩn thận làm, thận trọng, càng không thể có lớn đầu tư, bằng không, hội mất tiền, quan điếm, đóng cửa, xuống chức, phu thê khắc khẩu, quan tụng, các loại. Ở trên thuật mấy năm nay phân trung tâm, cũng không phải vận sẽ không hảo, nếu như chú ý cẩn thận làm, thì có lớn thu hoạch, ngồi mát ăn bát vàng.

Bản thân phương diện chú ý năm là, thử năm, dương năm và bò năm.

2 phân tích 44- 53 tuổi mười năm trung tâm đặc biệt cát tường năm là

Số phận là ở 46 tuổi chuyển hảo, gia đình là ở 47 tuổi chuyển hảo, tài vận là ở 49 tuổi chuyển hảo, sự nghiệp là ở 53 tuổi chuyển hảo, bất động sản, ô tô chờ bất động sản đầu tư chuyển hảo năm ở 45 tuổi, liên tục đáo 49 tuổi, bất động sản chờ đạt được đến đây mười năm ngọn núi cao nhất. Tử nữ các phương diện thuận lợi năm ở 46 tuổi.

3 trở xuống là lưu niên cát hung nêu lên (mấy tuổi đều chỉ tuổi mụ)

Tham lang tử (thử năm) 2008 năm

(5) Cát khứ cũ canh tân, gây dựng sự nghiệp tiến tài, ngoài ý muốn vận may, thiêm nhân khẩu, và khác giới du lịch, lên chức.

(6) Hung nhân tài tiêu tan, quan tai, đồ tang, bản thân tai hối không yên, giảm phân nửa luận của, sẽ có một đoạn đào hoa tranh cãi, nhân xã giao gây, hoặc đánh bạc, tửu sắc, đào hoa tai ương, có tổn hại khỏe mạnh, nữ tính dễ yểu vong.

Thiên đồng cự môn xấu (bò năm) 2009 năm

(6) Thiên đồng đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(7) Cát sự nghiệp thịnh vượng, thiêm tài tiến phúc, chuyển nhà tân phòng, hoặc ra ngoài du ngoạn, thiêm nhân khẩu, và khác giới vãng lai mật thiết. Mưu sự sẽ thành, năng lực sáng lập đại nghiệp, danh lợi song thu vào.

(8) Hung cùng người xung đột, quan trường thị phi, hình khắc, hoả hoạn, lao ngục tai ương. Làm việc hay thay đổi, sợ bóng sợ gió, tật bệnh, hình khắc, phá sản khuynh gia, quan trường thất ý, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tiên phá người hiểu biết ít, chuyển hung là cát. Nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của, đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Vũ khúc thiên đồng dần (năm con cọp) 2010 năm

(6) Giáp, canh, đinh, đã sinh ra, tài quan song mỹ

(7) Cát sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt, chức vụ lên chức, có ý định ngoại vận may. Tài phong lộc hậu, chức cao, kết hôn sống chết, có xã giao cơ hội, năng lực kết bạn quý nhân. Nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

(8) Hung khẩu thiệt, quan tai, phá sản, sinh tự sát ý niệm trong đầu, tử vong. Trắc trở trọng trọng, sự nghiệp thất bại, nhân tiền sinh tụng, hoặc có lao ngục tai ương, ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió, hoả hoạn, như thế linh xương đà vũ cách, tai ách ngăn trở.

Thiên lương thái dương mão (thỏ năm) 2011 năm

(6) Ất, tân sinh ra phát vượng

(7) Cát phú quý danh dương, thiêm tài tiến phúc, kết hôn sống chết. Phúc lộc dầy nặng, lên chức, sự nghiệp phát triển, diên thọ, có tôn giáo duyên. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng.

(8) Hung dễ sinh phiền não, phòng tiểu nhân hãm hại, thậm chí tử vong, thương bệnh, ngoài ý muốn, tù tai. Làm việc đa bại, rủi ro, tiểu nhân xâm hại, khắc phụ mẫu, đầu cháng váng.

Thất sát thìn (long năm) 2012 năm

(6) Quý sinh ra tài quan lộc vượng

(7) Cát khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, lên chức, dương danh, lữ hành ra ngoài. Tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo canh thịnh vượng, sinh con trai vào bến, hôn nhân việc vui trọng trọng.

(8) Hung nơi bôn ba, phiền não, có di chứng, hình khắc, nhà tan, thê nhi bệnh tai, ngôi sao may mắn hóa giải, tiên đau khổ hậu ninh. Không thích già trẻ vận, cho hơi vào không vong, chỉ có nguy hiểm tánh mạng, hoặc khai đao nằm viện, lao ngục tai ương, huyết quang tai ương, quan tụng thị phi.

Thiên cơ tị (xà năm) 2013 năm

(6) Đinh, nhâm, bính sinh ra phát tài.

(7) Cát biến động hài lòng, có chuyển cơ, lên chức, sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc, hoặc nơi ở, phòng làm việc thiên di, xuất môn đi xa.

(8) Hung khẩu thiệt liên tục, thông nhau ngoài ý muốn, mọi việc hay thay đổi, không được an bình, gia sự, ngoại sự đều hỗn loạn.

Tử vi ngọ (mã năm) 2014 năm

(6) Đinh, đã, giáp, quý sinh ra, tiến tài như ý

(7) Cát tài vượng phúc hậu, đa kỳ ngộ, kinh thương phát triển, tham chánh lên chức. Nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui gặp lại, có quý nhân tương trợ.

(8) Hung rủi ro, kinh tế trắc trở đình trệ, sợ bóng sợ gió, tranh cãi, chức vụ biến hóa, bất lợi quan trường, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cứu, không cần phải lo lắng. Niên thiếu không thích tử vi.

Thiên đồng cự môn vị (dương năm) 2003 năm

(1) thiên đồng đinh, canh sinh ra chiêu quan phi.

(2) nhân tản tài, quan tai, khẩu thiệt, đồ tang, bản thân tao hối, giảm phân nửa luận của, đi đinh vận, Hóa kị, tao thấu, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, quan tâm nỗ lực, sóng gió đại, khúc chiết đa, sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, đại hạn vừa không được cát, chết vào bên ngoài, tam hợp phương sát tinh đa, có hoả hoạn.

Phá quân thân (hầu năm) 2004 năm

(6) Giáp, canh, quý sinh ra mập ra;

(7) Cát khứ cũ thay đổi tân, cũ nghiệp sinh tân cơ, trong thời gian ngắn sẽ thành cự phú, công tác biến động, đặc thù chức nghiệp hoặc kỹ thuật hành nghiệp sẽ thành công, xuất môn lữ hành, nơi ở, phòng làm việc tu kiến hoặc thiên di.

(8) Hung mất đi cơ hội tốt, rủi ro, tao đạo tặc, huyết quang tai ương, thê khó sinh, hoặc vong. Nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang, bản thân tai bệnh;

Thiên lương thái dương dậu (kê năm) 2005 năm

(3) Thái dương ất, tân sinh ra phát vượng

(4) Cát nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc vừa lòng

Thiên phủ liêm trinh tuất (cẩu năm) 2006 năm

(5) Cát sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức, năng lực tụ tài, có ý định ngoại vận may, cũng có thể kết bạn lý tưởng khác giới tri kỷ. Được quý nhân dẫn, chức vụ lên chức, sự nghiệp phát triển, kết hôn sống chết, đáo thủ đô hoặc tỉnh lị thành thị đi công tác du ngoạn. Nhân tài lợi ích làm việc như ý gia đạo thịnh vượng, nhân tài bổ ích không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(6) Hung suy nghĩ nhiều ít thành, vuột thời cơ cơ hội tốt, cương vị thay đổi rảnh rang, đi lang thang vô sự, buồn khổ, có khẩu thiệt thị phi, hoặc sinh bệnh. Chuyển hoán công tác, cẩn thận đầu tư, mủ máu tai ương, tình cảm tranh cãi, tai nạn giao thông thương vong, hoặc pháp luật vấn đề cứ thế tù tai.

Thái âm hợi (heo năm) 2007 năm

(6) Tuất tị sinh ra tài quan song mỹ.

(7) Cát sự nghiệp phát triển, có ngoài ý muốn của tài, kết hôn thiêm nữ, tiến nhân khẩu, có thể gặp rất có mị lực khác giới, mà lại vãng lai mật thiết. Nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự câu vừa lòng nghi ngờ.

(8) Hung có thị phi, rủi ro, hình khắc, quan tai, bất lợi tình yêu và hôn nhân gia đình hài hòa cập khỏe mạnh.

Dưới cùng loại tha cho.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数应用讲义

文国鉴 编著

中国国际易经应用科学院

二OO五年十月

(内部讲义 禁止外传 翻印必究)

笫一篇、基础知识

1、 何为五术?是由唐代流传下来的,都从易经而衍生出来,包括山、医、命、相、卜。

山:在山中修养和锻炼身心之术,如仙、道、佛禅、瑜珈等。修炼内容有玄典、养生及修密。

医:指中医术,有方剂、针炙及灵治等方法。

命:指根据出生年月日时生辰资料来推算人的命运,分为斗数、子平、星宗等。

相:指观察人、事、地、物的方法,有面相、手相、骨相,风水,印相、名相等。

卜:指卜卦或占卜,来源于易经八卦,有六爻、六壬、奇门遁甲、太乙等。

2、 十天干:

指甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

天干五合:甲己合化土,乙庚合化金,丙辛合化水,丁壬合化木,戊癸合化火。

天干相冲:甲庚相冲,乙辛相冲,丙壬相冲、丁癸相冲。

3、十二地支:指子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

地支三会:寅卯辰会东方阴木,巳午未会南方阳火,申酉戌会西方阴金,亥子丑会北方阳水,辰戌丑未四库会中央土。

地支三合:申子辰合化阴水,亥卯未合化阳木,寅午戌合化阴火,巳酉丑合化阳金。

地支六合:子丑合化阴土,寅亥会化阳木,卯戌合化阴火,辰酉合化阳金,巳申合化阴水,午未合化阳火、阴土。

地支六冲:子午相冲,巳亥相冲,卯酉相冲,寅申相冲,辰戌相冲,丑未相冲。

4、何为阴阳?阴阳是一相对名词,互为盈、虚、消、长之道。在内奥荫之气为阴,象征由壮旺而衰老、死绝之气,为盛极而衰之气,名为退气。在外发扬之气为阳,象征由孕育而生长、壮旺之气,为方生之气,名为进气。

5、五行生克旺衰:五行为五种运行流通之气,分别代表春、夏、秋、冬四季的气候,又对应着东、南、西、北和中央方位。金、水、木、火、土合称五行,依序相生,间隔相克。五行会随着四时的自然环境影响而发生旺、相、休、囚、死(废)等旺衰起伏的周期变化,循环不已。

6、二十四节气: 立春(2月4日)、雨水(2月19日)、惊蛰(3月6日)、春分(3月21日)、清明(4月5日)、谷雨(4月21日)、立夏(5月6日)、小满(5月21日)、芒种(6月6日)、夏至(6月22日)、小暑(7月7日)、大暑(7月23日)、立秋(8月8日)、处暑(8月23日)、白露(9月8日)、秋分(9月23日)、寒露(10月8日)、霜降(10月23日)、立冬(11月8日)、小雪(11月23日)、大雪(12月8日)、冬至(12月21日)、小寒(元月6日)、大寒(元月21日)。

二十四节气是根据地球绕太阳运转一周即一个回归年大致等分为二十四个阶段。实际是阳历,根据太阳对地球上的日照来定。上半年来6、21,下半年来8、23,每月两气日期定,最多相差一、二天。

7、六十甲子纳音五行分类

水二局:涧下水、泉中水、长流水、天河水、大溪水、大海水。

木三局:大林木、杨柳木、松柏木、平地木、桑拓木、石榴木。

金四局:海中金、剑锋金、白蜡金、砂中金、金箔金、钗钏金。

土五局:路旁土、城头土、屋上土、壁上土、大驿土、砂中土。

火六局:炉中火、山头火、霹雳火、山下火、佛灯火、天上火。

8、校对准确时辰的方法

(1)根据兄弟姐妹多寡来核定

子午卯酉兄弟多,不用请客一张桌,寅申巳亥两三位,辰戌丑未独一个。

子午卯酉,四个不少,如若煞旺,五个必保。

寅申巳亥,三四来分,若是二个,休囚来临。

辰戍丑未,一个定准,或是夭折,或是过继。

(2)根据父母健康寿亡先后来核定

初刻 中刻 未刻

子时 父寿母先丧 父母高寿 父先亡母寿

丑时 父母双全高寿 先克父母寿 先丧母父寿

寅时 父先亡母寿 父母俱全 先克母

卯时 先克母 父母皆寿 先克父

辰时 父母全 先克父 先克母

巳时 先克母 父母全 先克父

午时 父母全 先克父 先克母

未时 父母双全高寿 先克父 先克母

申时 父母双全 先克父 先克母

酉时 父母双全 先克父 先克母

戍时 先克母 先克父 父母双全

亥时 先克母 父母双全高寿 先克父

(3)根据脸型特征头发上旋的位置和数目来核定

子午卯酉圆,寅申巳亥方,辰戍丑未长。

子午卯酉旋当中,寅申巳亥旋偏左或偏斜,辰戍丑未旋偏右或双顶旋。

(4)根据小手指长度与无名指端骨节横纹的高平低来核定

高于无名指骨节横纹的为子午卯酉时生

平与无名指骨节横纹的为寅申巳亥时生

低于无名指骨节横纹的为辰戍丑未时生

(5)根据小儿降生时的身态来核定

子午卯酉面仰天,寅申巳亥侧身眠,辰戍丑未腹卧生,千金君子不轻传。

9、推算头胎生儿生女方法

(1)以男女命生日和生时的干支阴阳看头胎是男是女

男命,阴日干,阳时支,头胎为男。阳日干,阴时支,头胎为女。

女命,阴日干,阴时支,头胎为男。阳日干,阳时支,头胎为女。

(2)以男女命生日和生时的天干相克、相生、相合看头胎是男是女

男命,时干克日干,头胎为男。日干克时干,或日干与时干相生、相合、比劫等头胎均为女。

女命,日干克时干,头胎为男。日干克时干,或日干与时干相生、相合、比劫等头胎均为女。

(3)以夫妻二人日柱和时柱看头胎是男是女

如夫妻日柱均为阳,时柱均为阴,先生男,后生女。

如夫妻日柱均为阴,时柱均为阳,先生女,后生男。

(4)以年干时干与日干的阴阳关系看头胎是男是女

男命,年干和时干为日干阴阳同性之物,头胎生男。

年干和时干为日干阴阳异性之物,头胎生女。

女命,年干和时干为日干阴阳同性之物,头胎生女。

年干和时干为日干阴阳异性之物,头胎生男。

(5)以日干和时干的阴阳来看头胎是男是女

其诀为 日阳时阳阳先到,日阴时阴阴先生,日阳时阴头胎女,日阴时阳定生男。

10、生儿生女岁月对照(岁数为虚岁,怀孕月份为农历)

18岁 除正月为女,其余皆为男。

19岁 除二三六腊月生子,其余皆为女。

20岁 除十月生女,其余皆为子。

21岁 除正月生子,其余皆为女。

22岁 除二三五九月生子,其余皆为女。

23岁 二三四五七八生子,其余生女。

24岁 除三六七生子,其余皆生女。

25岁 除正三四六月生女,其余皆生子

26岁 除正三六八生子,其余皆生女。

27岁 除正三五六十生女,其余皆生子。

28岁 除正二四五六腊月生女,其余皆子。

29岁 除九十冬月生女,其余皆生子。

30岁 除十腊月生子,其余皆生女。

31岁 除三冬腊月生子,其余皆生女。

32岁 除三腊月生子,其余皆生女。

33岁 除二四腊月生子,其余皆生女。

34岁 除三冬腊月生子,其余皆生女。

35岁 除正二四腊月生子,其余皆生女。

36岁 除正四六七八月生女,其余皆生子。

37岁 除三四六十腊月主子,其余皆生女。

38岁 除正四六八十腊月生女,其余皆生子。

39岁 除二六八九冬腊月生女,其余皆生子。

40岁 除正三五八十腊月生女,其余皆生子。

第二篇、紫微斗数术语解释

1、本宫(本方):是指主事的宫位。命盘中的十二宫各有所主。如论一生命运,命宫为本宫,论事业吉凶,官禄宫为本宫,论大限宫,大限宫为本宫,……以此类推。

2、对宫:本宫的对面宫位称对宫,即从本宫顺或逆数至第七宫。

3、邻宫:本宫的前、后二宫,称为邻宫。对某些双星来辅或夹,邻宫是很重要的。

4、四方:指本方、对方、合方和邻方。

5、三方四正:三方指与本宫地支有三合关系的宫位,即从本宫顺或逆数至第五宫。加上对宫,就构成了四正。论各宫的吉凶,主要看其一、五、七、九宫星情的吉凶与组合关系。

紫微斗数三合派最重要的是三方四正、对宫,最要紧的是对宫。

6、北斗主星:指贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军七星。北斗助星:指羊陀、左右。

7、南斗主星:指天府、天梁、天机、天同、天相、七杀六星。

南斗助星:指火铃、魁钺。

8、中天主星:指紫微、太阳、太阴。

9、正曜:指紫微星加上太阳、太阴、文昌、南斗六星、北斗七星及其辅佐星左辅、右弼,共计十九颗星。

10、偏曜:指羊、陀、火、铃、魁、钺共六星为偏曜。

11、杂曜:除正偏曜以外,其它星辰皆为杂曜。

12、化曜:指化禄、化权、代科、化忌四曜。

13、双星:指紫府、府相、日月、左右、昌曲、空劫、火铃、羊陀、魁钺等共有35组。

14、三吉星:指化禄、化权、化科。

15、四化星:同化曜。

16、四煞星:指羊、陀、火、铃。

17、六吉星:指天魁、天钺、左辅、右弼、文昌、文曲。

18、六煞星:指四煞星加上天空、地劫。

19、七煞星:指六煞星加上化忌。

20、躔次:指星辰所经行之地皆曰躔次,简称躔。

21、天罗、地网:命盘中的辰宫为天罗,戌宫为地网。亦合称魁罡,辰为天罡,戌为河魁。

22、雷门:命盘中的卯宫。

23、天门:命盘中的亥宫。

24、地门:命盘中的巳宫。

25、人门:命盘中的寅宫。

26、鬼门:命盘中的申宫。

27、竹罗三限:大、小限或流年的三合宫位,若逢杀、破、狼三凶星,则此行运中,环境和命运的起伏会很大,为改变命运的重要转变关头,必须格外小心谨慎。居庙旺又会合吉星,则面临开创机遇,落陷加煞星或化忌冲破,则遭逢万难当头、举步维艰的竹罗三限运程。

28、遇、逢、见、坐、会、加:大多指星与星同宫而言,会也可指星在三方位。

29、守与同:各宫见单星皆曰守,见多星皆曰同。

30、偕与并:吉星同宫皆曰偕,凶星同宫皆曰并。

31、冲与照:凶星在对宫而言冲,吉星在对宫而言照。

32、庙旺:星辰最亮,吉星能完全发挥优点、凶星不凶。

33、平和:星辰亮度正常、吉星吉、凶星凶。

34、落陷:星辰暗淡、吉星不吉、凶星最凶。

35、大运:又称大限,主10年运势。

36、小限:主一年运势。

37、流年:又称太岁,主当年运势。斗君:主当月运势。

38、天盘、地盘、人盘:天盘指本命盘,地盘指大运盘,人盘指流年盘及小限盘。

39、六阳宫:指命官、夫妻宫、财帛宫、迁移宫、官禄宫、福德宫。

40、六阴宫:指兄弟宫、子女宫、疾厄宫、交友宫、田宅宫、父母宫。

41、六亲宫:指命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、交友宫、父母宫。

42、四败之地:指子午卯酉,也是桃花之地。

43、四马之地:指寅申巳亥,也是四生之地。

44、四墓之地:指辰戌丑未,也是四库之地。

45、协与胁:吉星临三合宫相会照为协,凶星临三合宫会照为胁。

46、辅与夹:双吉星分临双邻宫为辅,双凶星分临双邻宫为夹。

47、坐与踞:吉星入临本宫为坐,凶星入临本宫为踞。

48、朝与冲:吉星居对宫为朝,凶星临对宫为冲。

49、拱:吉星于三方四正会照为拱。

第三篇、诸正曜详述

紫微星

封神榜中代表周文王的长子伯邑考。属己土,系北斗帝座,为诸星的枢纽,化气为尊贵之星,为官禄宫主。在数专司爵禄,有解厄、延寿、制化的功能,并有包容、涵盖之力,诸宫皆能降福消灾,可消除百恶。

长相厚重肥满高壮,面紫色或白清,少年黄白,中年黄润,老年紫色或红黄,天庭高,法令纹明显,眉清目秀,双目有神。男命优雅高贵,有威仪,重视名利权势,独断,被动,依赖,自尊心强,有先入为主的观念,决定后不易更改,谦重老成,好客,人缘佳,亦喜欢帮助别人,有解厄制化延寿之功,一生多贵人助,社交能力极强,胆识过人,能屈能伸,适应各种生存环境,生命力强,充满活力,能创造自己完美的人生。必定是主管人员和老板,一生在物质生活方面相当富裕,但精神生活上会觉得空虚孤寂,喜受人尊重,听赞美之词。少年不利,表现在学习读书不很突出,调皮贪玩,常常存反抗不满心里,不受老师家长的管束,自己心里另有一套,学艺多而不精。容易受他人言词左右,善变,常常改换工作,多疑,犹豫不定,沉溺酒色,好享受,讲排场,意气用事,感情上易受挫折,异性关系复杂,家庭关系欠和谐,遇到挫折会半途而废。早年最好先求名再求利来得容易,如想在年轻时就成为大老板不可能。可从事政治,人事管理,政府行政,金融界,银楼,珠宝行,股票,文教工作,学术研究,薪水阶层的职业,控制中心,总管主机人员,心理精神科、脑科医师,美容院,星级酒店,洒吧,建筑业,房地产,大型农场。其特征为高级的,精密的,珍贵的行业,小商小贩绝不是其适合的。与天府、禄存、左、右、昌、曲、日、月、天马三合极吉,为君臣庆会,食禄千钟,巨富大贵之命。男命颇有社会地位。能结交比自己有地位和身份的人士,在社交场所颇引人注目,有指挥组织调度才能,若不从政,也是财经界等行业的董事长、主席人物。会左、右夹命,再加化权,极品之尊,在政治上颇有表现,部属极众,一呼百诺。如无左、右则美玉见瑕,为孤君,心有余而力不足,事业成就不很大,但一生衣禄丰足富裕,外出享福。会六煞星主孤克,落陷,则君子在野,小人在位,容易受制于人,背后多小人算计,做事我行我素,忧心劳神,婚姻也有波折。又见天机、天梁冲破,可为宗教界领袖,颇有知名度,晚年隆昌享福。女命清秀高贵,旺夫益子,作贵妇断,具有艺术天份,审美能力佳,活泼开朗,是颇具魅力的美女,追求尽善尽美,对爱情追求罗蔓蒂克的气氛,会吉星,享受富贵幸福。会凶杀冲破作平常论,不为下贱,虽衣食不缺,但也会招致色情之烦恼。见昌、曲、左、右其为女贵人,受宠,情感丰富,在恋爱婚嫁过程中较不平顺,需经过一定的时日才会嫁贤夫。如与桃花星会合,可能会飘落风尘,为人情妇,靠色艺过活,为高级娱乐场所的交际花。紫微星落在命盘的宫位,利显身与扬名,易得高师的赏识和重用,太岁流年遇紫微星,次一年能见贵人、高人,是导运、助运的转折年。

天机星

神话中代表姜子牙。属乙木,系南斗第三益算之星,主智慧、思想、手足、神经系统,化气为善,化忌为恶,为兄弟宫主。佐帝令以行事,解诸凶之逆节,定数于人命之中。逢诸吉得地,万事皆善。

长相中等身材,长椭圆型或圆瘦长形脸,额头宽阔,眉骨高,颚狭,眉毛细疏,双目有神,清秀。少年青白,中年黄润,老年青蓝或青黄。女命苗条,富古典美。男命从小就显露出聪明才智,明理,心思灵敏,有灵机应变之才能,有先见之明,会出点子,善谋略企划,灵通善变,举一反三,联想力强,有神秘感,对任何末知之事会急切地想去钻研,对事务颇具分析能力,喜兵法,善谈国家大事,讲政冶,具较强的辅佐能力。好佛道之学,必有高艺在身,并掌管秘笈。能富贵,不同凡响,有福有寿,温文有礼,心地善良,坦诚,善解人意,乐于助人,重情义,对朋友充满热诚。口才好,讲话是一流的,速度快<普通人每分钟一百八十字而其为二百一十字>。个性不定,精神沉闷,略带神经质,多愁善感,情绪化。操持家务会多计较。化禄、权、科有才能,知名度高,无论在任何部门、机构做事均能出人头地,因其独到的见解与才华而受器重,担任策略工作。想的比做的多,要注意在人际关系上变糟。可靠智慧赚钱,凡事皆会有计划地进行。对宗教、哲学、五术有兴趣,并可靠此发达。一生变动多,凡事很主动,应当在稳定中求发展。会不忠于一主而掉换码头,大多为识时务者。喜欢钻牛角尖,是思想家、发明家。一生有意外,手足易受伤,神经衰弱。怀才不遇,偏激,喜走极端。会六吉星万事皆善,有特殊技艺在身,能够有专利发明,多才多艺,一生权贵富裕。落陷或加杀,容易激动,情绪变动大,缺乏家庭观念,人际关系紧张,争强好胜,自傲,容易得罪人,一生发展困难,阻碍重重,宜经商为好,做事犹豫不决,精神面貌不佳,多忧多虑,是非口舌多。应小心自己的健康,会羊,表示有节灾的迹象,但同时迁移宫忌入子田线或父疾线才表示条件成立,必然会发生事故。女命性格刚强,聪明,善于处理事务,得到丈夫帮助,旺夫益子。见权、禄可为贵妇人。见太阴同,容姿端整。自尊心强,重面子,精神干练,为最佳幕僚人才。见吉星,凡事有成能,够替代丈夫做事。加杀星,下贱、残疾,淫荡风骚,刑克。神经过敏,多幻想,多愁善感。一般来说,天机坐命之人,婚姻都不美满,尤其夫妻宫有巨门的组合,总是多争吵。不问男女,皆在家待不住,老想往外跑。会天马,一生多变动,长年奔波在外,会流马,出国观光或远地旅行。从事行业,可为公职,文教,作家,宗教,哲学,术数,学术研究,科技工作,电子业,电脑业,广告,策划,咨询顾问,美术设计,机电业,司机,汽车,摩托车,车床等与转轴有关的,资金回收快的,批发、推销、零售,素食料理。不宜独自创业、做老板,合伙较好。遇到困难可往天机星所在位寻求贵人相助,有利于决策。

太阳星

神话中代表周纣王的忠臣比干。属丙火,为日之精,乃中天斗吉星,化气为权贵,为造化之表仪,为官禄宫正主。在数主人有贵气,能文能武。诸吉集则降祯祥,遇煞星则劳心费力。若随身命之中,居于庙乐之地,为数中之至曜,乃官禄之枢机,后化禄化贵,最宜在官禄宫。

长相虎背熊腰,健壮,肌肉发达,脸型大而饱满,雄壮或圆长脸,为俊男美女,气色红黄,赤红白。男命聪明能干,有开创精神,为人光明磊落,个性爽朗,讲求原则,公正明理,不拘小节,生活自由,讲话不保留,不计较是非,坦率,宽容,博爱,善交朋友,有贵人助,爱好各项活动,做事积级主动,较大男子主义,重面子,爱出风头,好表现自已,心性较不稳定,为人固执,喜掌权,易得罪人,与人争吵,容易动怒生气,缺乏耐性及恒心,注重外表打扮,重视物质享受。在旺地,主富贵,能成就一番事业,与政治有关,走公家路线为好,可往政界发展,可经营国际贸易,文化事业,较大规模的企业活动。有出国运。是老实的生意人,是经商的高手。因其太慷概大度之故,不适合财务工作,尤其是管理现金不好,用钱大方,不积蓄。化禄,可为主管人员或老板。上班族主升迁,可掌实权。遇六吉,又遇太阴、禄存、三台、八座.一生大吉大利,名誉昭彰,财源广进。做事快捷,反应快。考试运极佳,文武全材,定可名利双收。会昌、曲、魁、钺为公教人员,在学术界,教育界任职较多。会文昌于官禄,主贵,多是元首之命。会天刑,军警之职。陷地,做事虎头蛇尾,表面光明,内心感到空虚没落。一生是非多,还可能眼睛失明,纵化禄、权也不见得好,若再加杀星,恐有失声誉。主父亲不利。遇六煞是下格之命,主刑讼、车祸、意外、降级、离职、下岗,身体毛病不断,有火伤,化忌有视力障碍,其苦楚不少。有时可能发横材,但是会随意挥霍,将储蓄花光,不久就败落为小商人或手工艺者,虽然辛苦但也不会被人看重。女命不利,婚姻挫折较多,与父亲缘份较薄。如有化禄出现就可以化解。女命庙旺,加权、禄,封赠,旺夫益子,若福德宫有相佐,主招贤明之夫。太阳为贵人,不得安宁,丈夫要听她的。一生会有桃花感情事发生。事业发展惟外来的助力少,颇善交际,对外人际关系极佳,个性开朗,有男子气慨,事业心较强,博爱,乐于助人,能主动参与各社团活动,在团队生活中是决策领导者。落陷加杀,主平常。遇耗,非礼成婚。会天刑,有刑讼事、耗财,华而不实,虚名虚利,易离婚,六亲缘薄。从事行业,行政管理,政治,贸易,检察,检验,鉴定,卫生,环保,律师,记者,外交官,销售代理,信息中介,考虑工作要以短期性、见好就收较适宜,电力,能源,照明器材,通讯,动力,齿轮,钟表,马达,发动机,汽车,光学仪器,望远镜,眼镜。

武曲星

神话中代表周武王。属辛金,北斗第六星,化气为财,为财帛宫主。与天府同坐则有寿。又是寡宿之星,主孤寡,入六亲宫,易与该六亲无缘。在天司寿,在数司财。

长相体格壮硕,圆瘦长形脸,面带威严,粗眉,宽额,嗓门大,有毛发痣斑之异。男命性刚果决,有喜有怒,勇敢刚毅,开朗直爽,性急,心直无毒,言语诚实,有度量,讲信用,重义气,精神饱满,有实践能力,做事有决策力,有坚韧不拔的毅力,遇到任何困难也不半途而废,对不顺眼的事马上会反应,对自己对他人要求很严格。喜禄存同宫,有钱喜投房地产,禄马交驰,则他乡发财,能移民国外,有大成就,且财源滚滚。化禄,财源顺利,不缺钱用。若会贪狼,见火加化忌、羊、陀、天刑,少年不利,容易与人打架。化权,更甚。中年则主大富贵,为大企业家的格局。在政界,公家机关可任主管以上的职位。与六吉星同,从商可大富大贵,文武皆能,志气峥嵘出众,能独当一面,做事有魄力,也利于文职,升迁运佳,有文艺修养,在文武方面皆有所成就,文人则博学多能,逢凶化吉,是上格之命。化权,则为商界大亨。有偏财运,会横发,福寿双全,志气高昂,超乎众人之上。化权,理财能力强,掌握重点,可灵活运用,多为金融界之官员或为银行经理人才。落陷,则多数作为商界之出纳、会计或家中的财务大臣,谈不上富贵。化科,能在金融,税务部门工作,会出人头地,一生常有余财,但找他借钱不一定能借到。入庙,与昌、曲同行,出将入相,武职最佳,宜服军警之职,金融机构,财政单位或为生意人,与钞票、会计有关,但以不化忌才行,否则,表示与钱财无缘,为过路财神,考虑长期投资不能有所成就,资金周转不灵,易被人倒债。化忌入命,逢天机或入对宫冲命,应给人做义子。缺点,做事容易冲动,喜怒无常,奔波劳碌,做任何事无常心,喜变动,爱面子,花费开销大,不知节俭。居陷,不是为巧艺之人,就是僧道之命,身体多灾厄,出现铃、昌、陀、武的组合表示有节灾的迹象,但同时迁移宫忌入子田线或父疾线才表示条件成立,必然有事故。武曲与六煞星同,个性急躁,事业愈做愈不好,生意失败到极点,六亲缘份较薄,会因财容易与别人动武,内心对感情不如意,婚姻不佳,因为是孤寡之星,不利六亲,也因财星容易破财。可从事技术方面的工作。女命,入庙权贵,为贵妇人,精神活泼,性格刚强,与别人不同。为寡宿,孤独,嗓门大,坐椅不安闲,直摇动,是性的能手,一生劳心劳力,生活很紧张,闹中取财,精明能干,做事较保守,具有男子丈夫气概,为女强人。性保守,不易追求打动其心,很忠贞,在外不受人左右,在家不受丈夫管束,大多有流产的倾向。从事行业,军警,国防,金融,财经,证券业,会计,保险,博禽捕猎,武术馆,体育,运动员,外科医生,兽医,金属五金,机械制造业,交通业,杂货店。

天同星

神话中代表周文王。属壬水,南斗第四星,化气为福,为福德宫主。有延寿、解厄、制化之功。不怕劫杀相侵,不畏诸凶同度,十二宫中皆为福寿。乃益寿保生之宿,为享福星。化禄为善。

长相高或中等,体态丰满,圆型脸带方,黄白或青黄,清秀高雅,外表斯文,一脸福相,脸上身体多异痣。男命为福星、寿星,为福德,能逢凶化吉,适应性好,有韧性,经得起打击诱惑的考验,富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,德性像小孩,喜欢照顾人家,幼年较好,很安逸,不必吃苦,善良孝顺,纵使年纪大了,依旧是个老顽童,有脾气时发过就好,有幽默感,衣食不缺,一生过得愉快,不见愁容,安祥,不劳碌,做事稳重,待人温和有礼,为人谦逊,心地仁慈,做人正直,慷慨大方,喜欢交朋友,在外人缘佳,不与人计较,较保守,不太会冲刺,知足常乐,并不是很有作为,往往是被情势所迫,到非做不可时才肯动身。因重感情,所以在处理感情方面常常不顺心。与六吉星同,为人性情温和,精通文艺,脑筋灵活,文笔好,是个万事通。与天机分守身、命,很可能从事宗教艺术工作,加空亡,一定加入宗教行列。会诸吉,禄存,可望富贵。懂得明哲保身,外表木讷,很有修养,思想纯正,易接近佛道,对玄学、五术感兴趣。与六煞星同或化忌,性情急躁,作事经常多变化,有头无尾,缺乏耐心,常常半途而废,对困难之事缺乏解决之能耐,易受环境影响,容易沉迷于酒色财气,感情方面容易出问题,天生爱打扮,爱享受,个性较柔弱,意志薄弱,做事多变,不分优劣。身体易遭创伤,会一度在身上导致破相的血光事故发生,可能开车车祸、开刀或易烫伤,小毛病一大堆,带疾延年,加陀肥满、目眇,陷地,诡谲多恣,口谈仁义,平常命。男命不喜天同,缺乏进取心,凡事不够积极,只适合做次要角色,不适合做主管级人物。女命聪明伶俐,谦恭有礼,个性温和善良,求生活安定,对亲人情深,注重物质享受。会吉星,作命妇,旺夫益子,婚姻美满,极贤能,八面玲珑,多才多艺,有艺术天份,具有书卷气,容易陶醉于罗蔓蒂克的气氛,感情丰富,美丽,但性需求颇高。会昌、曲,婚姻较不平顺,会有一段感情很复杂的过程,会同时周旋在几个异性朋友之间,逢杀冲破,刑夫克子,生离死别,梁阴冲破合,作偏房吉。从事行业,法律工作者,金融,保险,税务,公职,文教,自来水或者八卦、风水、算命仙,代理商,社交活动,外务员,电信、邮政。女命宜医护,文艺,娱乐性社会服务行业,旅行社,翻译,礼宾司,主持人,司仪,手工业,零售业,百货,服饰,工艺品,观赏物等较轻松自如的工作。由于此星较懒散,所以不宜做老板,应与人合伙创业,相互鼓励较易成功。

廉贞星

神话中代表纣王的大奸臣费仲。属丁火,北斗第五星,在斗司品职,在数管官权。主邪,化气为囚、杀,在官禄宫为官禄主、在身命宫为次桃花,其既是祸、也是福,但祸多于福,身份相当的复杂。

长相身长体壮,端庄,清秀,具高雅气质,甲字型脸,圆而瘦长,红黄或青黄,眉粗眼大,眼神锐利,口阔,颧骨高张。男命头脑好,反应快,记性好,做事敏捷迅速,神气活现,爱面子,好胜心强,心直口快,能言善道,好辩论,敢爱敢恨,脾气不好,过于刚强,个性固执,好猜疑,不很合群,风流,喜欢独来独往,不喜被约束,不拘小节,耿直,好学近古,有艺术天份,精通电脑、网络,操作仪器、仪表能力强,好新鲜事物,志气刚强,无论何事都喜革新开创,为主管人员,能掌大权,一生相当富有,爱好文艺、音乐。从事加工、生产业、军警人员,为官能大贵,可以扬名立万,为僧道则为高僧大德。注重衣着打扮,精神生活丰富,生活多彩多姿,人际关系良好,乐观开朗,气度宽大,能察言观色。陷宫、化忌,见杀会白虎,六亲缘薄,弃家孤单,脾气暴躁,做事较冲动,喜好酒色财气,好赌,会因感惰不顺转去赌博,缺乏理智,定有大疾厄发生,血光,开刀,残疾,容易死于外道。幼年皮肤不好,有牢狱之灾,一生是非口舌,定有诉讼事发生。有横财但无法持久。在事业顺利有财的同时会因桃花纠纷而破财,事业不顺利,财务资金周转不灵,身体上有疑难杂症等。女命主封赠,虽恶杀冲不为下局,刚烈机巧,旺夫益子,个性爽朗,贞节自守,虽不艳丽但气质好,清秀,聪慧,寡言,端庄,醋意浓,女得纯阴贞洁之德,能守财,家庭中充满清新的空气,有好丈夫,一生不较容易有桃花,对异性能保持距离。陷地,主孤独,加杀,麻脸、雀斑,早年刑克父母,中晚年不利丈夫、子女,很不好,婚姻不美,易离婚,同居。从事行业,公务员,人事考评,审查委员会,监察,能源,业务,石化,珠宝鉴定,病理化验,重工业,电器仪表,电视影像,电脑,凡带电的行业,护士,市场批发,有静止固定的门市部,菜市场,鸡鸭鹅鱼或山坡地,果园,水果买卖等。

天府星

神话中代表纣王的妻子姜皇后。属戊土,南斗第一星,化气为令,又名禄库,乃富贵之基,在斗司福权,在数掌财宅禄,有解厄、延寿之功能。具有智慧及才能。

长相中等,体形稍胖,脸方圆、椭圆,天庭饱满,面红白或黄,唇红齿白,气质高雅,形貌清秀。男命精明干练,表达能力佳,思虑周祥,博学多闻,具有特殊技能,擅守财,理财能力佳,个性温和善良,度量宽宏,志节操守高,善外交,慎交朋友,对朋友讲义气,乐意帮助人,喜欢社会团体活动,应酬很多,有口福,中年后衣食住行各方面皆可达到自己理想的境地,一生衣食不缺,野心不大,较保守,若身体开始发胖就表示财运到了。府、相朝垣格,富贵,食禄千钟,在政界、财经界方面成就辉煌,可掌大权。六亲情深,可以与人合伙,信誉好,生意人财旺,还喜欢购置房地产,上班族主升迁,有企划的能力,能掌握重点,领导欲颇强,好享受,为达到自己的理想不惜一掷千金。缺点,主观意识强,爱面子,高傲自负,深沉,老于世故,易恼羞成怒,猜疑心重,人缘不佳,好争议,不服输,小题大作,不易采纳别人的意见。若会羊、陀、火、铃,其人奸诈,劳碌,个性孤僻,略带弧独,娇生惯养,遇羊往往人家请客,结果自己花钱,不忌火、铃,不以会杀破格论。女命有志气,聪明伶俐,个性上有主见,有魄力,喜欢掌权,注重穿着打扮,清白,气质高雅,端庄贤淑,秉性善良,孝顺,不爱做家务,只能是做几样拿手的好菜,好布置家庭,是为了好面子而摆设的,重视排场,喜欢豪华阔气。遇紫、左、右同恒极美,作命妇,旺夫益子,虽见破亦以善论。女命是贵妇的型态。府会昌、曲入命,小学阶段功课很不错,必为班长、三好生,后来较差,我行我素。天府与六吉星同逢禄存、武必为巨富,执掌财帛、田宅,衣食无缺,名利双收,能号令他人,具有领导统御能力,为商业界名流,社团之领导,党政之元首,遇贵人提拔,平步青云,享有大富大贵,亦是将相之才。天府与六煞星同,行为孤僻,多疑心,不合群,钱财任意耗费,不知节制,占有欲强,常大题小作,精神空虚,喜人安慰,易有桃花,颇为孤独,不愿居人于下,爱作老板,重物质享受。从事行业,金融,税务,教育,传道,训导,政府部门,公职,高薪水阶层,房地产,企划,后勤,医药,妇产科,护理工作,救生、救难,畜牧业,养殖,吃草的动物,加破军为猪狗四脚动物,或种植竹笋、香菇,收购买卖,南北货生意。天府为先天之府地,可看出上世身之根基,在午、巳、辰、卯、寅阳位,人从上方而来,其余阴位人从下方而来。

太阴星

神话中代表纣王大将黄飞虎的妻子贾夫人。属癸水,为水之精,为中天斗吉星,化气为富,为财帛、田宅宫主。

长相中等身材,丰满,脸圆长微方,扁圆形,青白、青黑或青黄,眼大漂亮,眉毛如半月型。男命聪明敏锐,才气横溢,学者风范,爱好文艺,喜欢宁静生活,也喜好罗曼蒂克的气氛,文雅害羞,一生快乐,好享受,穿着讲究,重感情,颇为明理,凡事葬在心中不愿说出,一旦开口将会滔滔不绝,待人忠诚,度量宽大,常有慈悲之心,思虑周祥,想像力丰富,是个万事通,男命柔和,形态象女生,不问男女异性缘不错。庙、旺加吉星,一生财务发展不错,财路方面颇有表现,财富是慢慢地积存起来,一自由自在,不太变动。会禄存、三台、八座、左、右一生有钱,得来毫不费功夫,有知名度,很有得玩,有得享受。加化科因财而得名,会文曲入命,小学功课很好,可为班长、三好生,壮年时期得到妻子的协助而成功,加魁、铖能得妻财、妻子的出生不错、文学修养好。中秋生人最好。加杀,甚或妻早逝或婚后妻子身体不太健康,会有血光、手术事,加羊、陀,人离财散,加杀遇白虎,母早亡,加杀可能因借贷事与兄弟、朋友起纠纷,及早远离家乡为好。陷地加科、禄、权也不吉,居陷,不逢巨门为佳,否则离祖过房,见杀冲必作伤残之论,除非僧道反获祯祥,又文曲同居身、命,定是九流术士,忌见廉贞、七杀相冲,定作伤残之论。女命同论。落陷加杀星,刑克六亲,自己的命运也多波折,晚发,太阴在身宫可能母亲再嫁或本人从小在第二家庭长大,至少是母亲以外的人带养长大。太阴落陷,但在大限好时也会有好的表现。缺点,重视外表,好清洁,做事懒散,个性暴躁,不够耐心,乃常有感情上之困扰,较有洁僻,做事缺乏魄力,常力不从心,精神上的负担较重。女命体贴,善解人意,重感情,端庄贤淑,为人温和有礼,颇多情,小孩气,气质好,度量大,有耐性,注重打扮装饰,爱享受,在外人缘佳,没有主见,心里有事会说出来,会太阳或者正照、合照时必定能嫁得好丈夫,无凶杀破时,一生安乐,富贵双全。在陷地或恶杀三方来侵时,对丈夫不利,如是正妻的话更不利,而且气血不调,作偏房、填室较佳。在陷地,虽然心里渴望异性,一见钟情,惟不敢接近异性,表达出来,对感情事看不开。从事行业,建设,房地产,建材,原料,水电,净水,税务,财经,自然科学,农牧场,妇产科,内科,诊所,演艺界,文艺工作,化妆品,美容,饭店,宾馆,小百货,日用品,交通运输,出租车,旅游业,导游,船员,渔业。

贪狼星

神话中代表妲己。表面属甲木,体里属癸水,北斗第一星,化气为桃花,主祸福、欲望。多才多艺、酒色才气。为偏财星,不发少年。

长相中等身材,旺地,身材高大,丰满,陷地,形小而声高,长圆或扁圆形脸,青白或青黄,五宫端正,眼睛灵活。男命多才多艺,爱出风头,性情豪爽,能言善辩,世故圆滑,重感情,具有念旧之美德,待人谦恭有礼,人际关系良好,异性缘佳,不拘小节,生活多姿多彩,喜爱户外活动,喜欢夜生活,应酬多,有口福、艳福。具有领导能力,做事深谋远虑,快捷迅速,脑筋灵活,学习能力强,善策划,对决定的事务能有所计划,确实实行及完成。会吉星,可名振诸邦,主豪富,家财万贯。贪狼会火星或贪狼会武曲星叫火贪同行格,主有名声,掌权,往往有料想不到的机运,能暴发,可得意外之财,能与外商企业往来。少年时会出远门或出国,可能到外地发展。会禄存,横发财务状况不错,会左、右有钱来得晚些。缺点,贪狼是双重性的,性格比较复杂,喜怒无常,冲动,嫉妒心强,缺乏耐心,多夸张,欲念很强,好赌,贪酒,风流,花天酒地,声色犬马,用情不专,见异思迁,夫妻缘份薄,婚姻易有问题,不宜会昌、曲,作事不能脚踏实地,喜欢吹牛。女命有艺术天份,感情丰富,深具女性魅力,吸引人,喜欢甜言密语,对异性无法自制,会一见钟情,有突发的感情,受环境影响而改变衷,定力不够,常常后悔。陷地,感情生活很复杂,会羊、陀更是不堪设想,不能满足于家室,会咸池、沐浴、天姚、红鸾为泛水桃花,加天刑,会有感情纠纷的官讼,见羊、陀化忌定会破相,有残疾,斑痕。从事行业,文教,启蒙教育,幼小学教师,青少年宫,技艺人才教练,歌星,演员,棋艺,乐器,财经,公共关系,娱乐,美容,整形,酒店,食品,赌博,宠物店,各类原材料业。陷地会羊、陀、空、劫一般技术营生。贪狼星流年有利,得暴发之财和满轮之智,特别是做股票、期货等投机性的交易,可在贪狼星的方位求取,也可在贪狼星当运时读书、求道,但不易拜师、交友。

巨门星

神话中代表姜子牙的妻子马千金。属癸水,北斗第二星,化气为暗,主是非、多疑,在天司品万物,在数则执掌人间是非。最喜化权,增添其理性及说话的分量,具权威性。可为外交官或教授。

长相旺地,身长肥胖,陷地,五短瘦小,面色青黄或青黑,会照太阳主面色红白及红黄,长脸形,眉清目秀,气质高雅,敦厚。男命,聪明、智慧、头脑必然优秀,脑力过人,言词很锐利,很有辩才,心直口快,得罪人而自己不知道,往往一句无心的话会得罪人,很满意自己的计划方案,不易采纳别人的见解,对别人的能力常会不满意,加以训斥,忠厚中带点傲气,具侠义心肠,对人诚恳热心,有专门之技术才能,分折能力强,对任何事物都很细心,一方面私心也重,嫉恶如仇,对小人一点便宜也不给,作事多反覆,因考虑太多之故,性情方面,表里不能一致,对朋友很热情,行侠仗义,激昂奋进,有野心和称霸之心,具有社会活动能力和组织领导能力。化权、禄,讲话是一流的,很有说服力,能让众人心服口服,进而言听计从,只是不要太呈强,见好即收,以免锋芒太露,遭人忌讳。入庙,又遇吉星则可因与人相处或事业的关系而博得名声,心地善良,会禄存加会左、右,一生很平顺,衣食不缺,安逸富足。化禄,有口福。落陷,则事业不顺,再加煞星则有因口舌是非与人冲突,甚至引起诉讼问题,不可不慎。若不见禄、权,讲话会伤人,小题大作,一生进退维谷,是非一辈子没完没了,总是烦的,钱财也破得莫名其妙,暗地里小人特别多,有官方的、也有朋友中的,感情非常丰富,入水乡者,一生桃花不断,纠纷多,会羊陀,会有一段感情复杂的桃花缘,尤以会陀最是利害,会羊小毛病很多,一定会手术,与陀同官,痣多而明显,巨门、火、铃、白虎同或对方三合方且不会禄存,官讼是非很多,若白虎、贯索或官符会齐必有牢狱之灾,会火与大耗,定然有火灾,会丧门不利双亲。有孝顺,化权酒量好,很有得吃。缺点,多学少精,口舌是非多,做事犹豫不定,猜疑心重,六亲缘薄,容易有感情波折,精神上较苦闷,有孤独感,易遭牢狱之灾,一生多奔波劳苦。化忌,有是非不招自来的特质,喜欢追求完美,但偏偏无论如何努力,事业、人生的发展始终不能如愿得偿,但当事人却执著于完美境界的追求,于是时生失望,兼且于事件发展过程中每多忧煎劳累,如此可转对术数、科技、宗教、哲学或冷门新潮学术的研究,可能性情变得较内敛,减少许多口舌是非。女命头恼灵活,反应能力好,观察入微,敏感而小心,多疑,颇善理解人意,任性,节俭,骄傲,做事谨慎细心,对于决定的事会全力完成目标,待人亲切温和,人缘不错,可以是最优秀的会计人员,实事求是,讲原则,对人家不客气。陷地,感情多波折,很可能与已婚男予混在一起。化忌,主口舌是非,不喜讲话,常在言谈间得罪人。入命,主一生多是非,入疾厄、父母,也主身体上有难医之症,阴宅风水不佳,入田宅,有是非,防小偷。从事行业,司法,军警,律师,外交官,记者,交通业,运输业,海关,学术研究,文艺评论,评议委员,出版,印刷,导游,与口才有关的行业,五术,医药,中介,不用登记营业,没有执照,兼职的,颇从事地下营业者,或赌博、走私,可以不交税金的行业。

天相星

神话中代表纣王的大忠臣闻太师。属壬水,南斗第五星,化气为印,主官禄宫,偏于文事,能解廉贞之恶。为帝星身边掌印玺的官员。

长相中等身材,亦有肥胖者,骨肉停匀,脸圆中带方,其面色黄白或青黄,有酒窝,属于俊男美女型,女命长得漂亮,高雅,说话轻声细语,拥有一种高贵气质及魅力,为古典美人,瓜子脸,人见人爱,深具魅力,男命斯文大方,性情温和,诚实不虚,较有责任感,热心助人,善于处理繁杂业务,调解纠纷,有牺牲奉献精神,刻苦耐劳,任劳任怨,做事谨慎稳重,有头有尾,爱好自由,好奇心强,交际能力强,人际关系良好,能结交有权势地位之人,本身并非很有作为,较为保守,非开创的格局,但能够赢得别人的信赖,是理想之慕僚人才,安份守己,而受器重、提拨,惟环境多变,经常出差、外调,想的比做的还多,会左、右、昌、曲、魁、铖,则可以有所作为,主进财,有威仪,地位不错,必为社团领袖,公司高级经理,主管,做事不服输,一生衣食丰足,幸福好运。会紫、左、右主安祥,福厚。府相朝垣格,不会羊为好格局,穿着讲究,有口福,亲人情深,可以与人合伙,从事的工作很轻松,可得不劳而获之财,钱财往往是人家送上门来的,一辈子吃穿不愁,即使自己没有办法,老婆也很会赚钱。陷地,会四杀、空、劫,生活浪费,必然有伤残、车祸,血光,一生不免多起伏。七杀、破军守身、命则以技术维生,为上班族。陷地,不加杀,作安享论。缺点,依赖性强,做事较会犹豫不定,遇事常从坏处想,创业魄力不足,难以出人头地,容易被人利用而受骗,遭破财,亦会若来口舌是非、刑讼问题,姻缘不佳,感情常有波折不顺,与六亲缘薄。女命旺地,聪明,灵巧,对人有正义感,喜欢帮助别人,待人诚恳,人际关系良好,能得到长辈厚爱,重物质享受,生活丰裕,为贤妻良母型,信仰宗教,肯为父母分忧,也是一位心地善良之女孩及有女中丈夫之志气,亦有恻隐之心,爱好打抱不平,能拔刀相助,办事能力强,做事谨慎细心。三方吉拱,出人头地,不爱管闲事,爱打扮,吃零食。夫贤子贵,家庭观念重,能为家庭牺牲一切。陷地,偏食,不与人计较,终身宁为女人,不喜强出头,一生平稳,没有野心。加杀,逢桃花星,感情波折,离婚后在娱乐场所当吧娘、酒女、舞娘,会昌、曲冲破,先生是巳婚之人,为偏房较佳。从事行业,男命服公职,医药,卫生,保健,教育界,咨询,顾问,经:纪人,五术,法律,摄影师,影视业,录像,艺术家,演艺界,广告业务,装潢业,材料行,钟表,眼镜,高级餐饮,超市,百贷公司,福利中心。女命服饰业,时装模特,设计。天相星为鸡婆星,人可往天相星的位置问事、咨询拜师、求聘。

天梁星

神话中代表周武王的大捋将李天王。属戊土,南斗第二星,化气为荫,主寿、贵,为父母宫主,具解厄、延寿、呈祥的功能。最能逢凶化吉、遇难呈祥。最喜化科。

长相大都高大,胖或微畔,骨骼结实,脸黄白或青黄,方长脸,人中深长,法令纹明显,天庭较高,鼻子特别高,颧骨高,眉长,头发早秃,午宫天梁较短胖。男命光明磊落,不向恶势力低头,做事有层次,经验丰富,眼光远大,颇具才干,处事果断,能考虑前因后果,爱出风头,好胜心强,稳重老气,一幅老大的德性,温和谦恭,正直无私,交友不广,是有选择性的。乐善好施,好管闲事而出名,名仕风度,有爱心,能照顾人家,乐于助人,为人解决难题,能逢凶化吉,多机谋,反应快,口才甚佳,很理智,有慧根,好佛道之学,有宗教修养,兴趣广泛,具有特殊技艺才能,喜欢研究医药、哲学、宗教等文化学术。身体健壮,寿命较长。不可能一帆风顺,一生必定会逢到重重的难关,少年运逢加羊、火有刑伤,可能有血光、开刀、火烫惊险事发生,但有惊无险,一一化解,可得长辈朋友的关照,出生不低,受过良好的教育,具领导才能,是最佳参谋、秘书人物。无论是上班或坐机关都会受到器重而加薪或升级,并会出名,不过财务方面并不能如愿,故应有节制,会左、右、昌、曲则出将入相。此命定有建树,可享盛名,必为高级长官。性格比较固执,不轻易接受他人的意见,喜抓权,在年青时很忙碍,三十五岁以后稍起缓和,中年以后工作稳定、安逸,职位不错,工作环境颇为怡人,武职变文职。入庙见羊、陀有不良习惯,晚睡、晚归,常常住旅馆,赌性大,加会空、劫破财。缺点,重名声,好面子,精神上较苦闷,处事常优柔寡断,意志薄弱,讲话较直,容易得罪他人。女命玉洁冰清,庄重,聪明,活泼好动,热诚爽直,外向,能干,交游广,异性缘佳,经常搬家、迁动。入庙,会吉星,旺夫益子,封赠,有男子的志气,为人热心,能照顾他人,从小就显示出组织才能,在团队生活中会是决策带头人物,是个大姐头,会昌、曲、魁、钺、禄存一生钱财平顺。天梁为清高之星,好面子,花钱应酬多,升迁运佳,财运少,桃花运多。落陷加杀,一生多变动,劳碌,异地发展,感情生活多波折,常为情所困,容易造成婚姻破裂,常做出一些伤风败俗之事或与巳婚者同居,易有牢狱之灾,嗜赌败家,一生没有多大发展,只宜上班族或技术立身。会昌、曲,公职,服务业。从事行业。公务员。高级主管。立法人员。宗教。五术,医药,卫生,保健,中医,药材,疗养院,福利院,养老院,木材业,建筑业,营造业,园艺造景,农业,山林业,演艺界,餐饮,领班,加太阳为应招女郎,信息中介。

七杀星

神话中代表黄飞虎。属丁火,又属辛金,南斗第六星,化气为将星,遇紫微帝座则化为权,在数则主肃杀,为成败之孤辰。

长相中等身材,在午宫较高,脸色青黄色或红黄色。男命外表稳重,不怒而威,聪明能干,正直无私,有正义感,心直口快,具独立之气概,敢冒险,有毅力,能面对现实而克服一切困难,具不屈不挠之精神,性急,喜怒哀乐随时表露无遗,脾气发过就好,绝不放在心上,对部下有偏袒爱护的情形,表达能力好,不喜欢多言,个性倔强,固执,好胜心强,理想高。庙旺,会吉星,有领导统驭能力,喜欢独立握有权力,企划及管理能力佳,有谋略。会紫徽、禄存可得暴发之财,掌生杀之权,为雄心万丈的企业家,为工商界领袖,职务较高。落陷,会杀星,事业竞争性大,没有多大发展,上去又会下来,必然很烦,不能安于家室,精神上多苦闷,感情方面亦多波折,因桃花惹祸,一生动荡,坎坷,艰辛,困苦不顺,离乡背井,外出谋生发展,如投机冒险有倾家荡产之忧,会羊、火为靠技术营生,从商不利,受雇于人比较安全,会羊、陀,一生定然有官讼是非,加白虎更有血光之灾,真是祸不单行,会杀星二个以上者,会有重创,伤得厉害。七杀运不喜老少运逢,主有刑伤事发生,尤在辰戍天罗地网的宫位,若再加会空亡恐会有生命危险或开刀住院,少年运不好,不受人管束,不敬师长,常存反抗心理,处事较霸道,容易与人冲突,会羊、铃、白虎,为黑社会道上混混,可能日后为黑社会大老千,老运死于非命,有生年官符或加流羊,主刑讼是非,牢狱,血光之灾。会吉星,自我激发力强,办事有魄力,处事富有决断力,必然有特殊技术在身,一生中有横发机会,成与败往往来得很突然,多得贵人相助,能白手创业,做任何事皆属独创。女命,旺地,少女时代就很有表现,外向,豪放,高傲,性格独立,喜欢照顾别人,婚后大多仍在外工作,能掌握实际的权柄,财权服众,志过丈夫,加权、禄旺夫益子。落陷,加杀星早年多奔波忙碌,身体易受伤害,主不利六亲,夫妻感情淡薄,婚烟不佳,多有生产不顺利,剖腹产,保胎,难产,流产等情形发生。从事行业,军警界,司法,管制工作,运动员,司机,建筑业,重工业,工程营造业,外科医生,屠宰业,丧葬业,农场,打字,手工艺,雕刻,裁缝,理发,地理,风水师。

破军星

神话中代表纣王。属癸水,北斗第七星,化气为耗,主祸福,司夫妻、子女、奴仆六亲之宿,为紫微帝座的殿前大将,乃不利六亲之宿,亦以孤论。

长相高矮不一,略胖,行坐腰斜,圆长脸形,面色青黑或青黄,有口吃现象。陷地,加杀身体有灾伤,麻面、破相,脸面留疤痕。男命,正直勇敢,忠厚善良,较不注重外表,喜怒哀乐形于外,稳定力不够,是情绪化的人,叛逆心很强,有开创能力,具有艺术气质,凡事力求完美,有创意,有时会为了追求新事物而除旧布新,另谋新机,在团体中有领导地位,对自己的理想目标可凭自己的恒心及毅力完成,事业可达到颠峰,若为军警,则有所作为,冲锋陷阵,能掌权。入庙,事业上有好的变动,甚至一夜成名,尤其从事特殊行业者,有特殊技艺,如专利发明人,别人想不到的,可以别出心裁,对任何事皆抱怀疑的态度,有傲气,喜欢新鲜、奇特事物,少小时喜欢把玩具拆开来研究,容易受环境影响而改变初衷,具有宗教信仰,对哲学、五术十分有兴趣,且会专心研究。天府守命,紫、破在身宫,会昌、曲加魁、钺,主声誉昭彰,职位崇显,领导新潮流,事业很有成就,喜会禄存或化禄,一生可以平稳发展,知错就改,成为大老板,与文曲同将尝尽人间辛酸,与文昌同一生贫士。陷地,加杀,不利祖上,离乡背井,异地发展吉,一生劳碌奔波,有投机冒险的精神,富有心机,性急,缺乏耐心,每为自己打算,说话多不实在,性格不合群,财务起伏,常有破耗之事,会空、劫,必然大破无疑,如不破财亦主破身,尤其卯、酉、亥会截、空很严重,破坏性报复性大,自私自利,好赌成性,横破。女命,聪明智慧,自尊心较强,心地善良,能力强,喜欢作出奋斗,有女中丈夫气魄。陷地,加杀,女命好虚荣,注重外表,浪费,不聚财,敢说敢为,感情生活很不平稳,婚姻以晚婚为佳,婚前同居,未婚先孕,或会流产。从事行业,军警界,军工业,石材,砖瓦业,玉石雕刻,香烛店,建筑,路桥,装修,先破坏后建设的工作,交通事业,远洋运输,渔业,博禽,捕猎,批发市场,堆货场,杂货店,货柜车,治安工作,侦缉工作,导演,主持人。

文昌

神话中为周武王的女将婵玉。属庚金,为中天斗助星,化气为文魁,主科甲。

主人仪表端正,优闲儒雅,清秀,魁梧,博闻强记,机变异常,一举成名,有文艺细胞,口齿伶俐。少年劳碌,中年后渐入佳境。会阳梁禄存<阳梁昌禄格>主有才华,无论在政界、财经界都会一帆风顺,福寿双全,如三合方见阳梁禄存亦可有的作为,只是力量会降低一点而已。大小限流年逢到入庙的文昌星,会增加吉星的吉祥度,如是凶星,入庙的文昌亦可降低或化解其可能造成的灾难。文昌如果落陷,则有才华也施展不出来,等于没有才华,或者是外表文质彬彬,肚子里空空如也。最怕逢化忌星,会有文书证件诉讼事发生。生年干文昌化忌坐命、身宫,买股票者赔时多,赚时少。学生逢文昌化忌,大小限流年,应注意学业或失学。文昌不宜与廉贞羊火同宫,尤其女命,昌曲加会,女命贵人,好色,受宠,见羊火铃忌落陷,若不为娼妓则夭折。文昌坐身命的人,城府较深,与人相处比较不容易说真心话,擅长语言技巧,常会欺瞒众人,属演技派的,适合演艺人员,对绘画书法乐器等艺术尤其爱好。文昌化科,主在文艺方面有发展,读书时期,学业成绩好,在较是模范生,有艺术细胞。

从事行业,文书,毛笔,礼品,可以通过嘴交涉的工作,学术,广告,企划,记者,图书,律师,代表。文昌在午戍寅宫,一生孤独,生活贫苦,羊陀同在,是短命之相。禄存魁钺左右同进,是命运平凡的人。文昌在子丑卯辰己未申酉亥宫<申宫最强>代表庙,很年轻就能出人头地,羊陀同在,只是享有荣誉,都没有实利,禄存魁钺左右同进,可以爬到很高的地位,文昌坐命、官禄宫,宫干如为辛,使文昌化忌入命、官,则此人虽然聪明,但不通情理,固执的人往往不知道自己固执,因此易有口舌是非,得罪人。

文昌大小限流年遇,个人的才艺当会受到大家的肯定,参加考试可金榜题名,学习技术或其它事物会有好的效果。若落陷,则应注意文书上的问题,如证券、契约、支票等,以免引起法律纠纷。

文曲

神话中为姜子牙的女将龙吉。属癸水,北斗第四星,化气为舌辩,主科甲。

主人有文艺方面的才华,或者爱好文学及艺术,带有桃花,若女命逢之,再加巨门同宫,自甘堕落,水性杨花。容貌堂堂,志操坚定,福力厚,可说是发达昂扬之命。如文曲在巳酉丑之宫,甲年生的人,是大贵之命,与贪狼火星同宫,或者三方合照时,可以做大官。逢到武曲廉贞羊破军七杀贪狼居陷地时,会短命。与天同天梁武曲在旺宫会集时,表示很聪明,对事物果断,逢羊陀火铃冲破时,适宜从事宗教工作。居旺时,在暗处有痣,在陷宫时,有斑痕发生。文曲星守命垣,逢到火星、化忌或者有三方恶曜会集时,虽然是善变,但命运不佳,假如从事宗教工作可化为贵命。文曲与文昌同宫,或对照,可充分发展其才艺,若再逢武曲同宫,主博学多能。不过要兼顾到父母宫<文书宫>的好坏,配合判断,以免差误。文曲与太阴合照或同宫,可做算命仙。文昌、文曲最适合在丑或未二个宫位,若无凶星冲破,为有名有势的大官,或常侍奉总统左右。若命坐巳宫,昌曲同临之福德宫,或命坐亥宫,昌曲同临丑之福德,如命宫的主星入庙,而无凶星冲破,富贵双全,并且一生多机遇。如果命宫的主星落陷,或被凶星冲破,虽为破格,但仍较享受。昌曲落陷,又逢凶星来冲,发也是虚发,浪得虚名而已,不但对文艺方面没有兴趣,也难以发挥文昌、文曲星的特性,情感生活多波折,困扰多多,常常失掉一些大好的机会。文曲星化科,主在文艺方面有发展,读书时名列前茅。不过应注意的是略带桃花,小心感情波折。化忌,除了应注意文书上的纠纷外,也不可赌博,避免与人争执,不给他人作保,驾车要守规矩,以免被开罚单。

从事行业,代书,文具,与口才有关的工作,律师,代表,算命,广告,记者,摄影,图书,饮食业。凡辛年生人,或命、财宫有辛或己,使昌曲化忌之人,必主求学过程不顺,不能一路不间断地完成学业,纵为大文豪,也不能成名。文曲旺宫,闻一知十。女命不宜,水性杨花,忌入土宫,喜禄存来化,能庙旺,主清秀聪明而贵。流年昌曲,为科名,科甲,大小限逢之,三合拱照,太阳又照流年禄,小限太岁逢魁钺左右台座日月科权禄马三方拱照,决然高中无疑,然非此数星俱全,方为大吉,但以流年科甲为主,如命限值之,其余吉曜,若得二三拱照,亦必高中,但二星在巳酉得地,不富即贵,只是不能耐久,科星居陷地,灯火辛勤,昌曲在凶乡,林泉冷淡,禄文拱命,贵且贤。

文曲大小限流年遇之,个人的才艺当会受到大家的肯定,参加考试,可金榜题名,学习技术或其它事物,会有好的效果。若落陷,则应注意文书上的问题,如证券、契约、支票等,以免引起法律纠纷。

左辅

属戊土,北斗第一助星,化气为助力,主行善令。不喜入夫妻宫及子女宫。

主人形貌敦厚,慷慨风流,与紫府禄权武贪三合冲照,主文武大贵。逢府相机昌贪武会更右弼同恒,富贵不小,财官双美。若见羊陀火忌,是中格之命。旺宫有暗痣、斑痕。如陷地,加巨杀机,下局。无论三合或对宫是否有凶星,主其人个性温和,大方有礼,有进取心,不怕任何困难挫折,都能勇敢地去面对现实。左辅独坐,无辅位之对象,虽有才华,但无人采用,又没主星为之定夺,所以显得较无主见,力量也较与吉星同处时为弱。左辅星逢破军廉贞巨门等凶星,更助长其凶厄,童年多灾,一生口舌是非,诉讼等事不断,因为它是助星,逢凶星就助其凶。左辅除喜紫府外,还喜阳阴同宫,最不喜落夫妻宫,尤其夫妻宫在四马之地,再逢左辅,感情定多波折,甚至有离婚之忧,不可不慎。左辅化科,主功名,有上进,有贵人帮忙,名利双收,又主风情,所以注意感情波折,单星守身命也主孤。

左辅入大限流年,可由副业增加收入,因左辅星与感情有关,所以也有与异性交往的机会,事业或工作都会得到朋友的帮助而顺利推展。

右弼

属癸水,北斗第二助星,化气为助力,主司制令。

主文墨精通,紫府同垣,财官双美,文武双全。羊陀冲破,下局断之。女命贤良有志,纵杀冲破不为贱,僧道清闲。右弼为水,略带桃花,如落在夫妻宫,会导致婚姻不和谐,甚至离异。左辅、右弼二星亦不适合在子女宫,会对感情发生不良影响。左辅、右弼均能辅佐入庙的吉星,但若独坐而逢火羊或廉贞巨门破军等落陷时,则反助其凶,是最伤脑筋的组合,右弼星的吉祥度不如左辅星,格调较左辅星为低。女命温文儒雅,有帮夫运,勤俭持家。在丑未宫会与左辅同宫,若巧逢紫微同宫,当可发挥其强而有力的辅佐力量,紫微得其辅佐,任其呼风唤雨,号令众生,随心所欲,极尽帝王之威风。与天府或其它入庙的吉星同宫,亦可极尽辅佐之能事,将一切美好的,提升至项端。如不遇主星,而只有左辅、右弼同宫,傍惶无依,发与虚花。如二星在前后夹命亦吉,对命宫星曜的帮助,无与伦比,可使本来不好的格局转佳,而有所表现,可使本来入庙的吉星,如虎添翼,飞黄腾达,右弼化科,主功名,有上进心,主善思考,善策划,可得提拨而独取名誉地位。若同宫之主星落陷,则没有实质帮助。因此二星是助星。有暗痣、斑痕,伤残带疾<羊陀忌火冲合者>。

右弼入大小限流年,可由副业增加收入,也有与异性交往的机会,事业或工作都会得到朋友的帮忙而顺利推展。

禄存

又名天禄星,属己土,北斗第三星,司爵贵,寿星。化气为富贵,有解厄、制化之功,十二宫皆吉,是一颗吉上加吉、逢凶解凶的福星。

禄存是北斗的贵星,自尊心强,正直而且慈悲,有临机应变的能力,好学,文人能扬名,在各宫中都能降福消灾,虽然与祖父分离,但父母双全,.禄存与紫府相同梁阳阴武曲同宫则喜,性格意志都很坚强,做事有成,衣禄丰足,对家族也有光辉。禄存是财帛之神,守身宫命垣时,财缘厚,不能逢到火星铃星地劫天空刑冲时,就是下格之命,没有福气。与天机地劫天空化忌相会时,若为僧道可得清闲。禄存生命或入三合均主一生不缺钱用,需要的时侯总会适时获得钱财,得以解困,文人遇此星,可助其增加声名,出人头地,武人遇此星,常会有横财,做官的人遇此星,官运亨通,财源滚滚,如果禄存再逢化禄星,真是如虎添翼,堆金积玉,超级富翁,必为工商界之大亨,远近闻名,并受到大家的敬仰。如无主星,前后夹羊陀不吉。

第四篇、诸偏曜详述

天魁

属丙火,司科之星,天魁是南斗第一助星,又称天乙贵人,主科甲之星,白天生人贵,命、身有此星,一辈子都有贵人帮助,即是遇到困难也一定会有贵人帮助解决,而这些贵人的地位,往往是社会上被尊重的