Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: cự phùng Tứ Sát cách

Cự phùng Tứ Sát cách

Điều kiện

Là chuyện khác: cánh cửa cực lớn, Tứ Sát phân thủ mệnh, thân cùng tam phương của nó đều là.

Tác dụng

Thơ nói: “Cánh cửa cực lớn lạc hãm tại thân cung, Tứ Sát thiên gặp mệnh trong phùng; nếu là ngôi sao may mắn vô cứu hiểu, ắt gặp đi đày phương xa ở bên trong.” Vị đây cách người, nhược vô ngôi sao may mắn cứu hiểu, tất bị đày đi đến phương xa. Đây là cổ đại một loại “Tội đày “, sung quân đến phương xa; lấy tình huống hiện tại mà nói, có thể muốn tránh lỗi trốn chết, không thể phản hồi hương.

Chú ý: không thể mà đến đây mệnh cách vi người phạm tội, nói không chừng là chịu oan trốn chết; phạm không phạm tội, là một chuyện khác.

Phú mây: “Cánh cửa cực lớn tứ sát hãm mà hung.” Lại mây: “Cự hỏa linh ngôi sao phùng ác hạn, chết bởi ngoại đạo.” Lại mây: “Cánh cửa cực lớn Kình Đà với thân mệnh tật ách, thắng vàng vây yếu trộm mà kỹ nữ.” Lại mây: “Cự hỏa kình dương đà la phùng ác diệu, phòng treo cổ nhảy sông” .

Phú nói: “Cánh cửa cực lớn đà la, tất sinh dị nốt ruồi” .

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: cự phùng Tứ Sát cách

Cự phùng Tứ Sát cách

Điều kiện

Cánh cửa cực lớn tại thân cung, Tứ Sát ( dương, đà, hỏa, linh ) hướng mệnh hoặc thân, gọi là “Cự phùng Tứ Sát cách” .

Là chuyện khác: cánh cửa cực lớn, Tứ Sát phân thủ mệnh, thân cùng tam phương của nó đều là.

Tác dụng

Thơ nói: “Cánh cửa cực lớn lạc hãm tại thân cung, Tứ Sát thiên gặp mệnh trong phùng; nếu là ngôi sao may mắn vô cứu hiểu, ắt gặp đi đày phương xa ở bên trong.” Vị đây cách người, nhược vô ngôi sao may mắn cứu hiểu, tất bị đày đi đến phương xa. Đây là cổ đại một loại “Tội đày “, sung quân đến phương xa; lấy tình huống hiện tại mà nói, có thể muốn tránh lỗi trốn chết, không thể phản hồi hương.

Chú ý: không thể mà đến đây mệnh cách vi người phạm tội, nói không chừng là chịu oan trốn chết; phạm không phạm tội, là một chuyện khác.

Phú mây: “Cánh cửa cực lớn tứ sát hãm mà hung.” Lại mây: “Cự hỏa linh ngôi sao phùng ác hạn, chết bởi ngoại đạo.” Lại mây: “Cánh cửa cực lớn Kình Đà với thân mệnh tật ách, thắng vàng vây yếu trộm mà kỹ nữ.” Lại mây: “Cự hỏa kình dương đà la phùng ác diệu, phòng treo cổ nhảy sông” .

Phú nói: “Cánh cửa cực lớn đà la, tất sinh dị nốt ruồi” .

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button