Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: cực cư mão dậu cách

Cực cư mão dậu cách

 
Điều kiện:

Tác dụng:

Phú mây: “Cực cư mão dậu, kiếp không Tứ Sát, đa số thoát tục tới tăng.” Vị cực cư mão dậu cách, nếu lại phùng địa không, địa kiếp hoặc Tứ Sát ( dương, đà, hỏa, linh ), có phật duyên, thời cổ muốn nói gia, hiện đại tắc biết ăn làm hòa tiếp cận thần phật, đây mệnh cách nên có tôn giáo tín ngưỡng. Thơ nói: “Tử vi mão dậu kị gặp lại, văn khúc phí thời gian có thể thành; thử hỏi thân này nơi nào đi, cà sa cạo đầu ở không môn.” Ý vị đây cách người, phùng hóa kị hoặc kiếp không Tứ Sát, tung gặp văn khúc, cũng mọi cách phí thời gian, nên tín ngưỡng tôn giáo, phương đắc an thân. Đây cách người, nếu có chút ngôi sao may mắn hiểu hóa, đó là hữu hóa cát hoặc Khôi Việt, tả hữu đều nghe theo, mà vô sát hướng, còn chủ phú quý.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: cực cư mão dậu cách

Cực cư mão dậu cách

 
Điều kiện:

Tử vi ( cực ) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh, gọi là “Cực cư mão dậu cách” .

Tác dụng:

Phú mây: “Cực cư mão dậu, kiếp không Tứ Sát, đa số thoát tục tới tăng.” Vị cực cư mão dậu cách, nếu lại phùng địa không, địa kiếp hoặc Tứ Sát ( dương, đà, hỏa, linh ), có phật duyên, thời cổ muốn nói gia, hiện đại tắc biết ăn làm hòa tiếp cận thần phật, đây mệnh cách nên có tôn giáo tín ngưỡng. Thơ nói: “Tử vi mão dậu kị gặp lại, văn khúc phí thời gian có thể thành; thử hỏi thân này nơi nào đi, cà sa cạo đầu ở không môn.” Ý vị đây cách người, phùng hóa kị hoặc kiếp không Tứ Sát, tung gặp văn khúc, cũng mọi cách phí thời gian, nên tín ngưỡng tôn giáo, phương đắc an thân. Đây cách người, nếu có chút ngôi sao may mắn hiểu hóa, đó là hữu hóa cát hoặc Khôi Việt, tả hữu đều nghe theo, mà vô sát hướng, còn chủ phú quý.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button