Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: đồng lương tị hợi cách, lương mã phiêu đãng cách

Điều kiện:

( một ) đồng lương tị hợi cách

( hai ) lương mã phiêu đãng cách

Thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ, gọi là “Lương mã phiêu đãng cách” .

Tác dụng:

Thiên lương tuy là ấm ngôi sao, lại cứ ấm người khác, bị chỉ phiêu đãng khách, đa số phong lưu nhân. Phú mây: “Lương đồng tị hợi, nam nhiều lang thang nữ nhân đa dâm.” Đây cách nếu lại sẽ mệnh mã, tắc kia hiệu lực cường hãn hơn, chắn cũng không đở nổi, sửa đều không đổi được. Nam mệnh lang thang, không suy nghĩ an cư, nữ mệnh đa dâm, không nghĩ thủ trinh.

Phú lại mây: “Thiên lương nguyệt diệu nữ nhân dâm bần.” Cũng chỉ thiên lương ở tị hợi mà nói, lấy ở hợi vi liệt, nhân thái dương lạc hãm thất huy ở chưa cung hội chiếu. Phú mây: “Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu.” Ở, thân, tị, hợi đích thiên lương nhược phùng thiên mã thủ mệnh, còn lại là “Lương mã phiêu đãng” . Thiên lương ở tứ mã địa thủ mệnh, nhược vô mệnh mã đồng cung, vẻn vẹn dần cung vô phiêu đãng tính chất; nếu gặp mệnh mã, giai chủ phong lưu, phiêu đãng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: đồng lương tị hợi cách, lương mã phiêu đãng cách

Điều kiện:

( một ) đồng lương tị hợi cách

Thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh, thiên đồng tất đang đối với cung triều chiếu, tử gọi là “Đồng lương tị hợi cách” .

( hai ) lương mã phiêu đãng cách

Thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ, gọi là “Lương mã phiêu đãng cách” .

Tác dụng:

Thiên lương tuy là ấm ngôi sao, lại cứ ấm người khác, bị chỉ phiêu đãng khách, đa số phong lưu nhân. Phú mây: “Lương đồng tị hợi, nam nhiều lang thang nữ nhân đa dâm.” Đây cách nếu lại sẽ mệnh mã, tắc kia hiệu lực cường hãn hơn, chắn cũng không đở nổi, sửa đều không đổi được. Nam mệnh lang thang, không suy nghĩ an cư, nữ mệnh đa dâm, không nghĩ thủ trinh.

Phú lại mây: “Thiên lương nguyệt diệu nữ nhân dâm bần.” Cũng chỉ thiên lương ở tị hợi mà nói, lấy ở hợi vi liệt, nhân thái dương lạc hãm thất huy ở chưa cung hội chiếu. Phú mây: “Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu.” Ở, thân, tị, hợi đích thiên lương nhược phùng thiên mã thủ mệnh, còn lại là “Lương mã phiêu đãng” . Thiên lương ở tứ mã địa thủ mệnh, nhược vô mệnh mã đồng cung, vẻn vẹn dần cung vô phiêu đãng tính chất; nếu gặp mệnh mã, giai chủ phong lưu, phiêu đãng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button