Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: mệnh lý phùng không cách

Mệnh lý phùng không cách

Điều kiện

Tác dụng

Thơ nói: “Không kiếp tiến đến vô ngôi sao may mắn, cầu danh cầu Lợi tổng thành không; thanh nhàn cô độc phương duyên thọ, vinh hoa phú quý quá khe hở câu” . Ý vị đây cách người, cô độc phương có thể trường thọ cùng phú quý.

Là cô độc mệnh người, thời cổ vi tăng làm đạo, có thể hưởng thanh nhàn, hiện đại tắc cần tín ngưỡng tôn giáo, thả thường rời nhà vi tốt.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: mệnh lý phùng không cách

Mệnh lý phùng không cách

Điều kiện

Địa kiếp, địa không nhị tinh hoặc một trong số đó ngôi sao thủ mệnh, gọi là “Mệnh lý phùng không cách” .

Tác dụng

Thơ nói: “Không kiếp tiến đến vô ngôi sao may mắn, cầu danh cầu Lợi tổng thành không; thanh nhàn cô độc phương duyên thọ, vinh hoa phú quý quá khe hở câu” . Ý vị đây cách người, cô độc phương có thể trường thọ cùng phú quý.

Là cô độc mệnh người, thời cổ vi tăng làm đạo, có thể hưởng thanh nhàn, hiện đại tắc cần tín ngưỡng tôn giáo, thả thường rời nhà vi tốt.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button