Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: quyền lộc tuần phùng cách

Loại này cách thức có phía dưới hai loại tình huống:

 
Một, hóa lộc hòa hóa quyền thủ cung mệnh

 
 
Tráng nhiên sinh ra, thiên đồng Thái Âm ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền;

 
Sinh năm kỷ nhân, vũ khúc tham lang ở cung Sửu Mùi tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

 
Tân sinh năm nhân, cánh cửa cực lớn thái dương ở cung Dần Thân tọa mệnh, cánh cửa cực lớn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

 
Cần cung mệnh tinh thần miếu vượng, thả tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn hội hợp, phương chỉ phú quý chi luận. Như cánh cửa cực lớn, thái dương ở cung thân, thái dương rơi vào thiên viên, lại có sao đà la lạc hãm, người thật khó lấy được góc đại phú quý, sợ trả có thân thể bên trên tổn thương tàn.

 
Hai, hóa lộc, hóa quyền ở cung mệnh tam phương tứ chính gia hội

 
Thơ nói: “Mệnh phùng quyền lộc thật chịu khoa, ngàn năm công danh phú quý gia. Đơn kiến cũng nên thân phúc dày, bình sinh vững bước rất nhai” . Thường nói: “Quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ ( luận tam phương, cát đa phương cát, hung tụ cũng không đẹp ) “, “Quyền lộc gặp lại, giết thấu, nhẹ danh tiếng tới long” .

 
Như: nghiêm gia cam, càn tạo 1905 ất tị năm ngày hai mươi lăm tháng chín giờ Tuất sinh, thiên cơ vào miếu, cùng trời khôi, tả phụ, văn xương tại tí cung tọa mệnh, cung thân thiên lương hóa quyền. Tả phụ văn xương, tôn ở bát tọa, quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ, Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ, đây mệnh tất nhiên quý hiển. Bát tự thiếu nước, tên cổ cam, tự tĩnh ba, Thượng Hải st.johan tốt nghiệp đại học, 1938 năm xuất nhâm tỉnh phúc kiến kiến thiết thính sở trưởng, năm sau chuyển công tác phòng tài chánh sở trưởng, gây dựng sự nghiệp “Thuế ruộng trưng thu hiện vật chế “, về sau thi hành cả nước, đối kháng trong chiến đấu đấy lương thực cung cấp làm ra cống hiến trọng đại. 1945 năm âm điệu Trùng Khánh nhâm thời gian chiến tranh sinh sản cục thu mua dài. 1947 năm Đài Loan tỉnh chánh phủ thành lập lúc, nhâm tỉnh phủ uỷ viên kiêm phòng tài chánh dài, chủ trì thai thiếu chế độ tiền tệ cải cách, cũng vu ổn định giá hàng ở bên trong, lấy được đặc thù thành tích. 1950 năm nhâm Trung Hoa dân quốc bộ kinh tế dài, bộ trưởng bộ tài chánh. 1955 năm nhâm thai tỉnh trưởng tịch, kiêm thiếu giữ gìn an tư lệnh các loại. 1963 năm được tuyển vi quốc dân loại trung tâm thường ủy, nhâm hành chính viện “Viện trưởng” . 1966 năm được tuyển vi “Phó tổng thống “, 1975 năm 4 nguyệt tưởng giới thạch sau khi qua đời, kế nhiệm “Tổng thống” .

 
Râu diệu bang, càn tạo 1915 ất năm mão tháng 11 hai mười ngày giờ tý sinh, thiên lương, hữu bật tại tí tọa mệnh, thiên lương vào miếu hóa quyền, cung thân thiên cơ hóa lộc, quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ, sao Khôi lâm mệnh, vị liệt tam đài, hơi lớn quý mệnh, thả thiên lương hóa quyền, chủ nhiều làm quan thanh chánh, vạn người kính ngưỡng.

 
Trần siêu quần xuất chúng, càn tạo 1879 mình năm mão ngày hai mươi bốn tháng tám giờ Thìn sinh ( gặp truyện ký ), vũ khúc phá quân ở cung tị tọa mệnh, cung mệnh vũ khúc hóa lộc, cung quan lộc tham lang hóa quyền, vì quyền lộc tuần phùng, cũng tằng vang danh thiên hạ, riêng chỉ vũ phá vốn là hãm địa, trời sinh còn có tạo phản tư tưởng, đà la, thoát phá ở cung mệnh, cung thân đốm lửa hãm địa, nhất định ngồi tù, càng thuộc rách nát mệnh không thể nghi ngờ ( chẳng những rách nát chính mình, hơn nữa rách nát quốc dân đảng ), riêng chỉ vũ phá đà la đấy ngoan cố tính cách, cốt khí còn có. 1942 nhâm ngọ năm ngày mười ba tháng bốn, bần bệnh nảy ra, chết vào Trùng Khánh sông nước miếng. ( mình mão bính tuất ất sửu canh thìn, một tuổi khiếm )

 
Yamamoto năm mươi sáu, càn tạo 1884 giáp thân năm mùng chín tháng ba ngày buổi trưa sinh, thất sát ở tuất cung tọa mệnh, cung thiên di liêm trinh hóa lộc gặp linh tinh, cung quan lộc phá quân hóa quyền, xương khúc đúng củng, thất sát vào miếu, tất chưởng quốc gia binh quyền. Yamamoto vi đệ nhị thế chiến Nhật Bổn hải quân thống soái tối cao nhất, bày ra ngón tay nhập lại vung oanh tạc trân châu cảng, khơi mào Thái Bình Dương chiến tranh, về sau giữa đường đảo chiến tranh thảm bại. 1943 quý chưa năm ngày mười bốn tháng ba giờ Tỵ, ở Thái Bình Dương tịch Pol trên không, hồi nước Mỹ không quân phục kích, trúng đạn bị mất mạng. ( giáp thân Đinh Mão giáp thân canh ngọ, một tuổi khiếm )

 
Minh vũ tông Chính Đức thiên tử, 1491 tân hợi năm ngày hai mươi bốn tháng chín giờ Thân sinh ( gặp ba mệnh thông tấn ), mệnh vô chính diệu, đối cung thiên cơ Thái Âm, ngọ cung thái dương hóa quyền, tuất cung cánh cửa cực lớn hóa lộc. 1505——521 năm tại vị. ( tân hợi mậu tuất đinh dậu mậu thân )

 
Một nước nào đó thủ lãnh, càn tạo 1926 bính dần năm đầu tháng bảy ngày giờ Tuất sinh, Thái Âm ở tuất cung tọa mệnh, cung quan lộc thiên đồng hóa lộc, cung tài bạch thiên cơ hóa quyền, vi “Quyền lộc tuần phùng cách “, thả tả phụ, hữu bật ở thìn tuất đúng củng, lại vi “Giúp đỡ củng chủ” cách, thiên khôi, thiên việt ở cung hợi, cung dậu giáp mệnh, lại vi “Khôi Việt giáp mệnh” cách, tam phương tứ chính có thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương gia hội, lại vi “Cơ nguyệt đồng lương cách “, thả nhật thần nguyệt tuất cũng rõ ràng, lại vi “Đan trì quế trì” cách. Chư cát cách so sánh nhau, người tất một bước lên mây, quý không thể nói.

 
Ở tử vi đấu sổ trong mệnh bàn, “Quyền lộc tuần phùng cách” cũng là một người nhóm thường nói phú quý vận mệnh, trong mệnh bàn có đây cách cục nhân phú quý khả kỳ, vừa có tiễn lại có thế. Cổ đại có thơ nói: “Mệnh phùng quyền lộc thật chịu khoa, ngàn năm công danh phú quý gia. Đơn kiến cũng nên thân phúc dày, bình sinh vững bước rất nhai” . Thường nói: “Quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ ( luận tam phương, cát đa phương cát, hung tụ cũng không đẹp ) “, “Quyền lộc gặp lại, giết thấu, nhẹ danh tiếng tới long” .

 
Chúng ta đều biết, ở tử vi đấu sổ trong tứ hóa, lộc đại biểu tiền tài, quyền đại biểu quyền lực; mà quyền lộc một khi đầy đủ rồi, tự nhiên như vậy tiền tài quyền lực đều có rồi; căn cứ cái ý nghĩ này, mới có câu kia kết luận: “Quyền lộc tuần phùng, tài Quan song mỹ” . Đủ thấy trong tứ hóa đấy hai cát đều đủ là cách cục này tạo thành nguyên nhân căn bản, mà cũng không phải là bởi vì tinh hệ kết cấu.

 
Đáng lưu ý chính là, bởi vì nên cách vẫn chưa lo lắng chủ tinh bất đồng tác dụng cùng đúng cả mệnh bàn ảnh hưởng, do đó nó cũng là có khuyết điểm đấy, nếu quyền lộc ở đồng cung vu mệnh dưới tình huống, tắc mặt khác mười một cung nan miễn liền không chiếm được quyền lộc rồi, mà nếu bản chủ tinh cung mệnh hệ kết cấu cũng không thể chủ trì đại cuộc mà đúng cả mệnh bàn hình thành thật lớn ngay mặt ảnh hưởng lực lời nói, không khỏi là loại lãng phí.

 
Do đó, dương dịch đức cho rằng không thể phiến diện đối đãi đây vận mệnh. Cần y theo cụ thể tinh bàn cùng hành vận mà định ra, không thể một mực cho rằng là lớn cách.

 
Căn cứ kinh nghiệm thực tế, cũng không ít người thường nhập quyền lộc tuần phùng ô. Bất quá, vô luận chủ tinh cùng kết cấu như thế nào, đại đa số chịu sao hóa đấy ảnh hưởng, bọn họ qua được cũng tạm được.

 
Quyền lộc tuần phùng cách là do quyền hòa lộc tạo thành, nhưng là nó cũng chia lưỡng chủng, từ nghĩa hẹp hòa NGHĨA tới nói:

 
1, hiệp nghĩa quyền lộc tuần phùng cách:

 
Ở tử vi đấu sổ trong mệnh bàn, hiệp nghĩa quyền lộc tuần phùng phải từ quyền cùng lộc cùng nhập bản mạng cung mới tính, như sau vài loại chỉ đây luận;

 
Ất sinh năm nhân, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền,

 
Tráng nhiên sinh ra, thiên đồng Thái Âm ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền,

 
Sinh năm kỷ nhân, vũ khúc tham lang ở cung Sửu Mùi tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

 
Tân sinh năm nhân, cánh cửa cực lớn thái dương ở cung Dần Thân tọa mệnh, cánh cửa cực lớn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

 
2: nghĩa rộng quyền lộc tuần phùng cách:

 
Ở tử vi đấu sổ trong mệnh bàn, nghĩa rộng quyền lộc tuần phùng chỉ cần từ quyền cùng lộc ở bản mạng cung tam phương tứ chính gặp lại, chịu tam phương tứ chính cho nhau đều nghe theo đấy ảnh hưởng, tam phương đấy tất cả tinh hệ đều hưởng thụ loại này cát lợi năng lượng. Đương nhiên loại này vận mệnh biến hóa quá nhiều, cho dù đều là quyền lộc tuần phùng, kém khoảng cách tự nhiên cũng rất xa.

 
Nói như vậy, hiệp nghĩa quyền lộc tuần phùng cách so với nghĩa rộng phải hiếm thấy, nhưng là cũng không có nghĩa là nghĩa rộng sẽ không có hiệp nghĩa vận mệnh cao. Về nguyên nhân mặt đã thuật, tại đó vận mệnh ở bên trong, hiệp nghĩa quyền lộc tuần phùng phải quyền phi hóa lộc nhập bản mạng cung, như vậy mặt khác mười một cũng không chiếm được quyền lộc, sẽ có một loại khác tiếc nuối. Tiếp theo, nên cách gần y theo bốn hóa thành cách, vẫn chưa cân nhắc đến chủ tinh cùng với những cái khác phụ tinh kết cấu, do đó cách cục cao thấp còn muốn y theo cụ thể tinh bàn tổng thể tình huống mà định ra.

 
Phụ lục cái nhìn khác:

 
Quyền lộc tuần phùng” có khuyết điểm

 
“Quyền lộc tuần phùng cách” —— tức hóa lộc hoặc lộc tồn cùng hóa quyền cùng thủ cung mệnh ( bức tranh nhập năm ).

 
Quyền lộc tuần phùng cách

 
Cổ ca mây: “Mệnh phùng quyền lộc thật chịu khoa, ngàn năm công danh phú quý gia, đơn kiến cũng nên thân phú hậu, bình sinh vững bước rất nhai.”

 
Cách cục này cũng thuộc vu “Ba sao hóa” đấy mệnh cục. Cùng trước sở giới thiệu “Giáp đệ đăng dung cách “, “Khoa danh hội lộc cách” cùng một loại hình.

 
Loại này cách cục khuyết điểm, ở chỗ hoàn toàn không để mắt đến thạch sùng đấy chính diệu tính chất, chỉ trọng thị hóa lộc, hóa quyền hóa khoa ba diệu, do đó không khỏi quá mức võ đoán.

 
Hơn nữa, ba cách trong cục, khuyết điểm nhiều nhất ngược lại là “Quyền lộc tuần phùng cách” .

 
Bởi vì lưỡng khỏa tốt sao hóa tụ ở một cung, còn lại cung vị liền không khỏi thất sắc, cho nên toàn cục dễ dàng mất đi cân bằng, cho nên không thể coi là quá tốt vận mệnh.

 
Cổ nhân tuy có “Quyền lộc tuần phùng, tài Quan song mỹ” thuyết pháp, nhưng lại không phải thủ hóa lộc hóa quyền tụ ở một cung mà nói .” Mà là chỉ tam phương tứ chính gặp lộc quyền hội hợp.

 
Cách cục này cũng có một cái điều kiện, tức là quyền lộc cùng thủ mệnh quan lúc, ứng với lấy không thấy sát diệu là đắt.

 
Nếu gặp hỏa linh Kình Đà các loại sát, cổ nhân cho rằng cận chủ “Nhẹ danh tiếng tới long “, đó là hữu danh vô thật, càng khó có thể nói “Ngàn năm công danh phú quý gia” vậy.

 
Chiếu vương đình chi đấy kinh nghiệm, lộc quyền thủ mệnh của người, ngã thích hợp làm kế toán công tác. Đặc biệt thiên cơ hóa lộc, vũ khúc hóa quyền người vi nhưng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: quyền lộc tuần phùng cách

Loại này cách thức có phía dưới hai loại tình huống:

 
Một, hóa lộc hòa hóa quyền thủ cung mệnh

 
Ất sinh năm nhân, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền;

 
Tráng nhiên sinh ra, thiên đồng Thái Âm ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền;

 
Sinh năm kỷ nhân, vũ khúc tham lang ở cung Sửu Mùi tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

 
Tân sinh năm nhân, cánh cửa cực lớn thái dương ở cung Dần Thân tọa mệnh, cánh cửa cực lớn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

 
Cần cung mệnh tinh thần miếu vượng, thả tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn hội hợp, phương chỉ phú quý chi luận. Như cánh cửa cực lớn, thái dương ở cung thân, thái dương rơi vào thiên viên, lại có sao đà la lạc hãm, người thật khó lấy được góc đại phú quý, sợ trả có thân thể bên trên tổn thương tàn.

 
Hai, hóa lộc, hóa quyền ở cung mệnh tam phương tứ chính gia hội

 
Thơ nói: “Mệnh phùng quyền lộc thật chịu khoa, ngàn năm công danh phú quý gia. Đơn kiến cũng nên thân phúc dày, bình sinh vững bước rất nhai” . Thường nói: “Quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ ( luận tam phương, cát đa phương cát, hung tụ cũng không đẹp ) “, “Quyền lộc gặp lại, giết thấu, nhẹ danh tiếng tới long” .

 
Như: nghiêm gia cam, càn tạo 1905 ất tị năm ngày hai mươi lăm tháng chín giờ Tuất sinh, thiên cơ vào miếu, cùng trời khôi, tả phụ, văn xương tại tí cung tọa mệnh, cung thân thiên lương hóa quyền. Tả phụ văn xương, tôn ở bát tọa, quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ, Khôi Việt đồng hành, đứng hàng đài phụ, đây mệnh tất nhiên quý hiển. Bát tự thiếu nước, tên cổ cam, tự tĩnh ba, Thượng Hải st.johan tốt nghiệp đại học, 1938 năm xuất nhâm tỉnh phúc kiến kiến thiết thính sở trưởng, năm sau chuyển công tác phòng tài chánh sở trưởng, gây dựng sự nghiệp “Thuế ruộng trưng thu hiện vật chế “, về sau thi hành cả nước, đối kháng trong chiến đấu đấy lương thực cung cấp làm ra cống hiến trọng đại. 1945 năm âm điệu Trùng Khánh nhâm thời gian chiến tranh sinh sản cục thu mua dài. 1947 năm Đài Loan tỉnh chánh phủ thành lập lúc, nhâm tỉnh phủ uỷ viên kiêm phòng tài chánh dài, chủ trì thai thiếu chế độ tiền tệ cải cách, cũng vu ổn định giá hàng ở bên trong, lấy được đặc thù thành tích. 1950 năm nhâm Trung Hoa dân quốc bộ kinh tế dài, bộ trưởng bộ tài chánh. 1955 năm nhâm thai tỉnh trưởng tịch, kiêm thiếu giữ gìn an tư lệnh các loại. 1963 năm được tuyển vi quốc dân loại trung tâm thường ủy, nhâm hành chính viện “Viện trưởng” . 1966 năm được tuyển vi “Phó tổng thống “, 1975 năm 4 nguyệt tưởng giới thạch sau khi qua đời, kế nhiệm “Tổng thống” .

 
Râu diệu bang, càn tạo 1915 ất năm mão tháng 11 hai mười ngày giờ tý sinh, thiên lương, hữu bật tại tí tọa mệnh, thiên lương vào miếu hóa quyền, cung thân thiên cơ hóa lộc, quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ, sao Khôi lâm mệnh, vị liệt tam đài, hơi lớn quý mệnh, thả thiên lương hóa quyền, chủ nhiều làm quan thanh chánh, vạn người kính ngưỡng.

 
Trần siêu quần xuất chúng, càn tạo 1879 mình năm mão ngày hai mươi bốn tháng tám giờ Thìn sinh ( gặp truyện ký ), vũ khúc phá quân ở cung tị tọa mệnh, cung mệnh vũ khúc hóa lộc, cung quan lộc tham lang hóa quyền, vì quyền lộc tuần phùng, cũng tằng vang danh thiên hạ, riêng chỉ vũ phá vốn là hãm địa, trời sinh còn có tạo phản tư tưởng, đà la, thoát phá ở cung mệnh, cung thân đốm lửa hãm địa, nhất định ngồi tù, càng thuộc rách nát mệnh không thể nghi ngờ ( chẳng những rách nát chính mình, hơn nữa rách nát quốc dân đảng ), riêng chỉ vũ phá đà la đấy ngoan cố tính cách, cốt khí còn có. 1942 nhâm ngọ năm ngày mười ba tháng bốn, bần bệnh nảy ra, chết vào Trùng Khánh sông nước miếng. ( mình mão bính tuất ất sửu canh thìn, một tuổi khiếm )

 
Yamamoto năm mươi sáu, càn tạo 1884 giáp thân năm mùng chín tháng ba ngày buổi trưa sinh, thất sát ở tuất cung tọa mệnh, cung thiên di liêm trinh hóa lộc gặp linh tinh, cung quan lộc phá quân hóa quyền, xương khúc đúng củng, thất sát vào miếu, tất chưởng quốc gia binh quyền. Yamamoto vi đệ nhị thế chiến Nhật Bổn hải quân thống soái tối cao nhất, bày ra ngón tay nhập lại vung oanh tạc trân châu cảng, khơi mào Thái Bình Dương chiến tranh, về sau giữa đường đảo chiến tranh thảm bại. 1943 quý chưa năm ngày mười bốn tháng ba giờ Tỵ, ở Thái Bình Dương tịch Pol trên không, hồi nước Mỹ không quân phục kích, trúng đạn bị mất mạng. ( giáp thân Đinh Mão giáp thân canh ngọ, một tuổi khiếm )

 
Minh vũ tông Chính Đức thiên tử, 1491 tân hợi năm ngày hai mươi bốn tháng chín giờ Thân sinh ( gặp ba mệnh thông tấn ), mệnh vô chính diệu, đối cung thiên cơ Thái Âm, ngọ cung thái dương hóa quyền, tuất cung cánh cửa cực lớn hóa lộc. 1505——521 năm tại vị. ( tân hợi mậu tuất đinh dậu mậu thân )

 
Một nước nào đó thủ lãnh, càn tạo 1926 bính dần năm đầu tháng bảy ngày giờ Tuất sinh, Thái Âm ở tuất cung tọa mệnh, cung quan lộc thiên đồng hóa lộc, cung tài bạch thiên cơ hóa quyền, vi “Quyền lộc tuần phùng cách “, thả tả phụ, hữu bật ở thìn tuất đúng củng, lại vi “Giúp đỡ củng chủ” cách, thiên khôi, thiên việt ở cung hợi, cung dậu giáp mệnh, lại vi “Khôi Việt giáp mệnh” cách, tam phương tứ chính có thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương gia hội, lại vi “Cơ nguyệt đồng lương cách “, thả nhật thần nguyệt tuất cũng rõ ràng, lại vi “Đan trì quế trì” cách. Chư cát cách so sánh nhau, người tất một bước lên mây, quý không thể nói.

 
Ở tử vi đấu sổ trong mệnh bàn, “Quyền lộc tuần phùng cách” cũng là một người nhóm thường nói phú quý vận mệnh, trong mệnh bàn có đây cách cục nhân phú quý khả kỳ, vừa có tiễn lại có thế. Cổ đại có thơ nói: “Mệnh phùng quyền lộc thật chịu khoa, ngàn năm công danh phú quý gia. Đơn kiến cũng nên thân phúc dày, bình sinh vững bước rất nhai” . Thường nói: “Quyền lộc gặp lại, tài Quan song mỹ ( luận tam phương, cát đa phương cát, hung tụ cũng không đẹp ) “, “Quyền lộc gặp lại, giết thấu, nhẹ danh tiếng tới long” .

 
Chúng ta đều biết, ở tử vi đấu sổ trong tứ hóa, lộc đại biểu tiền tài, quyền đại biểu quyền lực; mà quyền lộc một khi đầy đủ rồi, tự nhiên như vậy tiền tài quyền lực đều có rồi; căn cứ cái ý nghĩ này, mới có câu kia kết luận: “Quyền lộc tuần phùng, tài Quan song mỹ” . Đủ thấy trong tứ hóa đấy hai cát đều đủ là cách cục này tạo thành nguyên nhân căn bản, mà cũng không phải là bởi vì tinh hệ kết cấu.

 
Đáng lưu ý chính là, bởi vì nên cách vẫn chưa lo lắng chủ tinh bất đồng tác dụng cùng đúng cả mệnh bàn ảnh hưởng, do đó nó cũng là có khuyết điểm đấy, nếu quyền lộc ở đồng cung vu mệnh dưới tình huống, tắc mặt khác mười một cung nan miễn liền không chiếm được quyền lộc rồi, mà nếu bản chủ tinh cung mệnh hệ kết cấu cũng không thể chủ trì đại cuộc mà đúng cả mệnh bàn hình thành thật lớn ngay mặt ảnh hưởng lực lời nói, không khỏi là loại lãng phí.

 
Do đó, dương dịch đức cho rằng không thể phiến diện đối đãi đây vận mệnh. Cần y theo cụ thể tinh bàn cùng hành vận mà định ra, không thể một mực cho rằng là lớn cách.

 
Căn cứ kinh nghiệm thực tế, cũng không ít người thường nhập quyền lộc tuần phùng ô. Bất quá, vô luận chủ tinh cùng kết cấu như thế nào, đại đa số chịu sao hóa đấy ảnh hưởng, bọn họ qua được cũng tạm được.

 
Quyền lộc tuần phùng cách là do quyền hòa lộc tạo thành, nhưng là nó cũng chia lưỡng chủng, từ nghĩa hẹp hòa NGHĨA tới nói:

 
1, hiệp nghĩa quyền lộc tuần phùng cách:

 
Ở tử vi đấu sổ trong mệnh bàn, hiệp nghĩa quyền lộc tuần phùng phải từ quyền cùng lộc cùng nhập bản mạng cung mới tính, như sau vài loại chỉ đây luận;

 
Ất sinh năm nhân, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung tọa mệnh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền,

 
Tráng nhiên sinh ra, thiên đồng Thái Âm ở cung Tý Ngọ tọa mệnh, Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền,

 
Sinh năm kỷ nhân, vũ khúc tham lang ở cung Sửu Mùi tọa mệnh, vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền;

 
Tân sinh năm nhân, cánh cửa cực lớn thái dương ở cung Dần Thân tọa mệnh, cánh cửa cực lớn hóa lộc, thái dương hóa quyền.

 
2: nghĩa rộng quyền lộc tuần phùng cách:

 
Ở tử vi đấu sổ trong mệnh bàn, nghĩa rộng quyền lộc tuần phùng chỉ cần từ quyền cùng lộc ở bản mạng cung tam phương tứ chính gặp lại, chịu tam phương tứ chính cho nhau đều nghe theo đấy ảnh hưởng, tam phương đấy tất cả tinh hệ đều hưởng thụ loại này cát lợi năng lượng. Đương nhiên loại này vận mệnh biến hóa quá nhiều, cho dù đều là quyền lộc tuần phùng, kém khoảng cách tự nhiên cũng rất xa.

 
Nói như vậy, hiệp nghĩa quyền lộc tuần phùng cách so với nghĩa rộng phải hiếm thấy, nhưng là cũng không có nghĩa là nghĩa rộng sẽ không có hiệp nghĩa vận mệnh cao. Về nguyên nhân mặt đã thuật, tại đó vận mệnh ở bên trong, hiệp nghĩa quyền lộc tuần phùng phải quyền phi hóa lộc nhập bản mạng cung, như vậy mặt khác mười một cũng không chiếm được quyền lộc, sẽ có một loại khác tiếc nuối. Tiếp theo, nên cách gần y theo bốn hóa thành cách, vẫn chưa cân nhắc đến chủ tinh cùng với những cái khác phụ tinh kết cấu, do đó cách cục cao thấp còn muốn y theo cụ thể tinh bàn tổng thể tình huống mà định ra.

 
Phụ lục cái nhìn khác:

 
Quyền lộc tuần phùng” có khuyết điểm

 
“Quyền lộc tuần phùng cách” —— tức hóa lộc hoặc lộc tồn cùng hóa quyền cùng thủ cung mệnh ( bức tranh nhập năm ).

 
Quyền lộc tuần phùng cách

 
Cổ ca mây: “Mệnh phùng quyền lộc thật chịu khoa, ngàn năm công danh phú quý gia, đơn kiến cũng nên thân phú hậu, bình sinh vững bước rất nhai.”

 
Cách cục này cũng thuộc vu “Ba sao hóa” đấy mệnh cục. Cùng trước sở giới thiệu “Giáp đệ đăng dung cách “, “Khoa danh hội lộc cách” cùng một loại hình.

 
Loại này cách cục khuyết điểm, ở chỗ hoàn toàn không để mắt đến thạch sùng đấy chính diệu tính chất, chỉ trọng thị hóa lộc, hóa quyền hóa khoa ba diệu, do đó không khỏi quá mức võ đoán.

 
Hơn nữa, ba cách trong cục, khuyết điểm nhiều nhất ngược lại là “Quyền lộc tuần phùng cách” .

 
Bởi vì lưỡng khỏa tốt sao hóa tụ ở một cung, còn lại cung vị liền không khỏi thất sắc, cho nên toàn cục dễ dàng mất đi cân bằng, cho nên không thể coi là quá tốt vận mệnh.

 
Cổ nhân tuy có “Quyền lộc tuần phùng, tài Quan song mỹ” thuyết pháp, nhưng lại không phải thủ hóa lộc hóa quyền tụ ở một cung mà nói .” Mà là chỉ tam phương tứ chính gặp lộc quyền hội hợp.

 
Cách cục này cũng có một cái điều kiện, tức là quyền lộc cùng thủ mệnh quan lúc, ứng với lấy không thấy sát diệu là đắt.

 
Nếu gặp hỏa linh Kình Đà các loại sát, cổ nhân cho rằng cận chủ “Nhẹ danh tiếng tới long “, đó là hữu danh vô thật, càng khó có thể nói “Ngàn năm công danh phú quý gia” vậy.

 
Chiếu vương đình chi đấy kinh nghiệm, lộc quyền thủ mệnh của người, ngã thích hợp làm kế toán công tác. Đặc biệt thiên cơ hóa lộc, vũ khúc hóa quyền người vi nhưng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button