Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: tả hữu đồng cung cách

Điều kiện:

Tả phụ, hữu bật cùng thủ cung mệnh, gọi là “Tả hữu đồng cung cách” hoặc “Tả hữu thủ viên cách” . Này điều kiện chỉ vẹn vẹn có tháng tư sinh ra, cung mệnh ở chưa người; tháng mười sinh ra, cung mệnh tại sửu người điều kiện phù hợp. Mặt khác, một tháng, bảy tháng sinh ra, mệnh ở thìn, tuất người, cũng có thể cùng luận.

Phú mây: “Tả hữu đồng cung, khoác áo lưới cẩm.” Lại mây: “Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày.” Lại mây: “Giúp đỡ tọa hướng, phúc lộc đến chung.” Thi vân: “Cách phùng giúp đỡ trúng mục tiêu lâm, gia hội khoa tinh phúc lộc sâu; sự nghiệp hiên ngang truy ngụy trịnh, quan cư thai các vạn người khâm.” Đây cách người vui mừng sẽ khoa tinh, như là hóa khoa, Khôi Việt, văn xương các loại là. Bí quyết mây: “Tả hữu Khôi Việt thành phúc thọ.” Đây cách người, nếu không phùng sát, sự nghiệp lớn, thanh danh giương, làm quan khả chịu vạn người khâm phục và ngưỡng mộ, được cả danh và lợi.

Thiếu thốn:

Nếu gặp hung thần, trước thành về sau bại, trước quang vinh về sau nhục; lấy quá trình mà nói, từng là tốt thượng khách, chung vi bệ hạ tù.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: tả hữu đồng cung cách

Điều kiện:

Tả phụ, hữu bật cùng thủ cung mệnh, gọi là “Tả hữu đồng cung cách” hoặc “Tả hữu thủ viên cách” . Này điều kiện chỉ vẹn vẹn có tháng tư sinh ra, cung mệnh ở chưa người; tháng mười sinh ra, cung mệnh tại sửu người điều kiện phù hợp. Mặt khác, một tháng, bảy tháng sinh ra, mệnh ở thìn, tuất người, cũng có thể cùng luận.

Ưu điểm:

Phú mây: “Tả hữu đồng cung, khoác áo lưới cẩm.” Lại mây: “Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày.” Lại mây: “Giúp đỡ tọa hướng, phúc lộc đến chung.” Thi vân: “Cách phùng giúp đỡ trúng mục tiêu lâm, gia hội khoa tinh phúc lộc sâu; sự nghiệp hiên ngang truy ngụy trịnh, quan cư thai các vạn người khâm.” Đây cách người vui mừng sẽ khoa tinh, như là hóa khoa, Khôi Việt, văn xương các loại là. Bí quyết mây: “Tả hữu Khôi Việt thành phúc thọ.” Đây cách người, nếu không phùng sát, sự nghiệp lớn, thanh danh giương, làm quan khả chịu vạn người khâm phục và ngưỡng mộ, được cả danh và lợi.

Thiếu thốn:

Nếu gặp hung thần, trước thành về sau bại, trước quang vinh về sau nhục; lấy quá trình mà nói, từng là tốt thượng khách, chung vi bệ hạ tù.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button