Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: thiên cơ tị hợi cách

Điều kiện:

Thiên cơ vu tị hoặc hợi cố thủ cung mệnh, gọi là: “Thiên cơ tị hợi cách” .

Thi vân: “Thiên cơ cung Tị Hợi, vi nhân tính giống như cung; thương nhân nhiều tinh lừa dối, cơ mưu tất rời tông.” Lại mây: “Thái độ làm người nhiều quỷ kế, từ tính chỉ kinh doanh; tham uống nhiều cơ gặp, rời tông tất họ hàng xa.”

Trước kia quan điểm là đây cách người nhiều giả dối. Tường xem nay nhân mệnh bàn, đây cách người, khôn khéo cố hữu, biến dị thiên nhiều. Bên trong có cơ trí người, hữu cơ lừa dối người, độc giả nên tự hành thể hội. Đóng cơ trí cùng xảo trá khu đừng, không có đại trí giả, chẳng ngoài phân biệt, lấy thường nhân vị trí tới xã hội, thường lấy người khác hợp mình lợi nhuận hoặc cùng mình đồng bọn cộng lợi nhuận của hành vi tư tưởng vi cơ trí, lấy cùng mình quyết liệt người vi xảo trá. Loại này quan niệm không xác thực, nhưng với công thương xã hội, có bao nhiêu người có thể phao tư lợi mà liền xã tắc phúc lợi, thật sự khó khăn.

Đồng nhất vận mệnh, nhược vô sát hướng hoặc kị phá, tư tưởng linh hoạt, hiếu động, đây là tất nhiên. Nếu thiên cơ phùng hóa kị, tư tưởng cực đoan, thả tay chân dễ có lâm tý héo rút hiện tượng. Đến nỗi giả dối vấn đề, nên thận tư minh phân biệt, không để khinh suất ngắt lời.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: thiên cơ tị hợi cách

Điều kiện:

Thiên cơ vu tị hoặc hợi cố thủ cung mệnh, gọi là: “Thiên cơ tị hợi cách” .

Tác dụng

Thi vân: “Thiên cơ cung Tị Hợi, vi nhân tính giống như cung; thương nhân nhiều tinh lừa dối, cơ mưu tất rời tông.” Lại mây: “Thái độ làm người nhiều quỷ kế, từ tính chỉ kinh doanh; tham uống nhiều cơ gặp, rời tông tất họ hàng xa.”

Trước kia quan điểm là đây cách người nhiều giả dối. Tường xem nay nhân mệnh bàn, đây cách người, khôn khéo cố hữu, biến dị thiên nhiều. Bên trong có cơ trí người, hữu cơ lừa dối người, độc giả nên tự hành thể hội. Đóng cơ trí cùng xảo trá khu đừng, không có đại trí giả, chẳng ngoài phân biệt, lấy thường nhân vị trí tới xã hội, thường lấy người khác hợp mình lợi nhuận hoặc cùng mình đồng bọn cộng lợi nhuận của hành vi tư tưởng vi cơ trí, lấy cùng mình quyết liệt người vi xảo trá. Loại này quan niệm không xác thực, nhưng với công thương xã hội, có bao nhiêu người có thể phao tư lợi mà liền xã tắc phúc lợi, thật sự khó khăn.

Đồng nhất vận mệnh, nhược vô sát hướng hoặc kị phá, tư tưởng linh hoạt, hiếu động, đây là tất nhiên. Nếu thiên cơ phùng hóa kị, tư tưởng cực đoan, thả tay chân dễ có lâm tý héo rút hiện tượng. Đến nỗi giả dối vấn đề, nên thận tư minh phân biệt, không để khinh suất ngắt lời.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button