Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh tới cực hướng ly minh cách

Cái gì gọi là “Cực hướng ly minh” ?

Cực, sao bắc cực ( bắc đẩu thất tinh bên cạnh viên kia ), biệt danh sao tử vi, ngọ vi quẻ ly, tử vi tinh miếu vượng ở ngọ cung, xưng chi vị “Cực hướng ly minh” .

 
1. Tử vi ở cung mệnh ngọ cung miếu vượng, tắc thiên phủ, thiên tướng nhất định ở dần, tuất cung, lại cấu thành “Phủ tướng triều viên” đấy vận mệnh.

2. Giáp, đinh, sinh năm kỷ nhân phương là đắt, bởi vì người sinh năm giáp tuất cung liêm trinh hóa lộc, dần cung có lộc tồn lại cấu thành “Song lộc triều viên “, tráng nhiên sinh ra hòa sinh năm kỷ nhân có lộc tồn ở cung mệnh. Do đó tử vi gặp lộc mới là quý.

3. Gia hội ngôi sao may mắn. Tử vi đấy bản tính cần bách quan triều củng, do đó gia hội thành đôi xuất hiện giúp đỡ, xương khúc, Khôi Việt là nhất định, hóa khoa, hóa quyền có tắc càng tốt hơn .

4. Không thêm sát. Tử vi đúng hung thần sức chống cự yếu kém, gặp lục sát lại có cát gia hội cũng không đẹp.

 
Cực hướng ly minh cách thành ô nhân:

1. Đây cách sinh ra, không phải trong triều hiển hoạn, cũng thế thương giới cự phú, vận mệnh tới tốt, hơn xa mặt khác.

2. Nghe nói vị trí khả chí công khanh ( kỳ thật cũng không cao bao nhiêu, cổ đại công khanh đời đời có ).

 
Thơ nói: thừa thông ti gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện. Mấy vòng vương đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị trí tam công.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh tới cực hướng ly minh cách

Cái gì gọi là “Cực hướng ly minh” ?

Cực, sao bắc cực ( bắc đẩu thất tinh bên cạnh viên kia ), biệt danh sao tử vi, ngọ vi quẻ ly, tử vi tinh miếu vượng ở ngọ cung, xưng chi vị “Cực hướng ly minh” .

 
Cực hướng ly minh khanh khách cục chủ yếu có vài giờ:

1. Tử vi ở cung mệnh ngọ cung miếu vượng, tắc thiên phủ, thiên tướng nhất định ở dần, tuất cung, lại cấu thành “Phủ tướng triều viên” đấy vận mệnh.

2. Giáp, đinh, sinh năm kỷ nhân phương là đắt, bởi vì người sinh năm giáp tuất cung liêm trinh hóa lộc, dần cung có lộc tồn lại cấu thành “Song lộc triều viên “, tráng nhiên sinh ra hòa sinh năm kỷ nhân có lộc tồn ở cung mệnh. Do đó tử vi gặp lộc mới là quý.

3. Gia hội ngôi sao may mắn. Tử vi đấy bản tính cần bách quan triều củng, do đó gia hội thành đôi xuất hiện giúp đỡ, xương khúc, Khôi Việt là nhất định, hóa khoa, hóa quyền có tắc càng tốt hơn .

4. Không thêm sát. Tử vi đúng hung thần sức chống cự yếu kém, gặp lục sát lại có cát gia hội cũng không đẹp.

 
Cực hướng ly minh cách thành ô nhân:

1. Đây cách sinh ra, không phải trong triều hiển hoạn, cũng thế thương giới cự phú, vận mệnh tới tốt, hơn xa mặt khác.

2. Nghe nói vị trí khả chí công khanh ( kỳ thật cũng không cao bao nhiêu, cổ đại công khanh đời đời có ).

 
Thơ nói: thừa thông ti gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện. Mấy vòng vương đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị trí tam công.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button