Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh tới phủ tướng triều viên cách

Cái gì gọi là “Phủ tướng triều viên” ?

Thiên phủ, thiên tướng nhị tinh một ở cung tài bạch, một ở cung quan lộc, đến chụp ảnh chung cung mệnh, hoặc là thiên phủ tọa mệnh, gia hội thiên tướng, xưng là “Phủ tướng triều viên” .

1. Phủ tướng vị trí. Thiên phủ, thiên tướng triều viên có trở xuống vài loại vận mệnh:

I. Cung mệnh sửu cung vô chính diệu, cung tị thiên phủ, cung dậu thiên tướng lai triều.

II. Cung mệnh chưa cung vô chính diệu, cung hợi thiên phủ, mão cung thiên tướng lai triều.

III. Cung mệnh mão cung vô chính diệu, cung hợi thiên tướng, chưa cung thiên phủ lai triều.

IV. Cung mệnh cung dậu vô chính diệu, cung tị thiên tướng, sửu cung thiên phủ lai triều.

V. Cung mệnh thiên phủ tại sửu cung, thiên tướng ở tị lai triều; cung mệnh thiên phủ ở chưa cung, thiên tướng ở hợi lai triều.

VI. Cung mệnh thiên phủ ở mão cung, thiên tướng trong tương lai triều; cung mệnh thiên phủ ở cung dậu, thiên tướng tại sửu lai triều.

VII. Cung mệnh thiên phủ ở cung tị, thiên tướng ở dậu lai triều; cung mệnh thiên phủ ở cung hợi, thiên tướng ở mão lai triều.

VIII. Cung mệnh liêm trinh ở dần cung, thiên phủ, thiên tướng ở ngọ, tuất lai triều; cung mệnh liêm trinh ở cung thân, thiên phủ, thiên tướng tại tí, thìn lai triều.

2. Gia hội ngôi sao may mắn. Cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội phương hợp đây cách.

3. Không thêm sát. Có Tứ Sát kiếp không hóa kị gia hội tắc đặc biệt. ( nhiều lần đều nói như vậy a )

 
Phủ tướng triều viên cách thành ô nhân:

1. Đây cách sinh ra, cùng thân nhân bằng hữu cảm tình sâu, nhân tình vị nùng.

2. Thiên phủ, thiên tướng là áo lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, chủ điềm hanh thông.

3. Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh, sẽ làm tử quý cùng phu hiền.

 
Thơ nói: cung mệnh phủ tướng được câu phùng, vô sát thân đương đãi thánh quân. Phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp tràn đầy Càn Khôn.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh tới phủ tướng triều viên cách

Cái gì gọi là “Phủ tướng triều viên” ?

Thiên phủ, thiên tướng nhị tinh một ở cung tài bạch, một ở cung quan lộc, đến chụp ảnh chung cung mệnh, hoặc là thiên phủ tọa mệnh, gia hội thiên tướng, xưng là “Phủ tướng triều viên” .

Phủ tướng triều viên khanh khách cục chủ yếu có vài giờ:

1. Phủ tướng vị trí. Thiên phủ, thiên tướng triều viên có trở xuống vài loại vận mệnh:

I. Cung mệnh sửu cung vô chính diệu, cung tị thiên phủ, cung dậu thiên tướng lai triều.

II. Cung mệnh chưa cung vô chính diệu, cung hợi thiên phủ, mão cung thiên tướng lai triều.

III. Cung mệnh mão cung vô chính diệu, cung hợi thiên tướng, chưa cung thiên phủ lai triều.

IV. Cung mệnh cung dậu vô chính diệu, cung tị thiên tướng, sửu cung thiên phủ lai triều.

V. Cung mệnh thiên phủ tại sửu cung, thiên tướng ở tị lai triều; cung mệnh thiên phủ ở chưa cung, thiên tướng ở hợi lai triều.

VI. Cung mệnh thiên phủ ở mão cung, thiên tướng trong tương lai triều; cung mệnh thiên phủ ở cung dậu, thiên tướng tại sửu lai triều.

VII. Cung mệnh thiên phủ ở cung tị, thiên tướng ở dậu lai triều; cung mệnh thiên phủ ở cung hợi, thiên tướng ở mão lai triều.

VIII. Cung mệnh liêm trinh ở dần cung, thiên phủ, thiên tướng ở ngọ, tuất lai triều; cung mệnh liêm trinh ở cung thân, thiên phủ, thiên tướng tại tí, thìn lai triều.

2. Gia hội ngôi sao may mắn. Cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội phương hợp đây cách.

3. Không thêm sát. Có Tứ Sát kiếp không hóa kị gia hội tắc đặc biệt. ( nhiều lần đều nói như vậy a )

 
Phủ tướng triều viên cách thành ô nhân:

1. Đây cách sinh ra, cùng thân nhân bằng hữu cảm tình sâu, nhân tình vị nùng.

2. Thiên phủ, thiên tướng là áo lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, chủ điềm hanh thông.

3. Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh, sẽ làm tử quý cùng phu hiền.

 
Thơ nói: cung mệnh phủ tướng được câu phùng, vô sát thân đương đãi thánh quân. Phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp tràn đầy Càn Khôn.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button