Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh tới tạp cách

Tạp cách:

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ vận mệnh tới tạp cách

Phong vân tế hội cách:

Như thân mệnh hai cung suy nhược không đủ thủ, mà đi đại tiểu nhị hạn ngôi sao may mắn san sát, lộc mã giao trì, tam phương cát củng, cũng có thể cỏ cây trải qua xuân,

Phồn thịnh an lành. Hạn quá chỉ vẫn mệt mỏi.

 

Cẩm thượng thiêm hoa cách:

Vị hạn phá mà ác tinh hội hợp, như con hạn không lành mà xấu hạn tốt, vừa lúc thoát tử hạn nhập xấu hạn, được tam phương cát củng, lộc quyền tướng phùng, nãi

Tài lợi nhuận đột nhiên phát.

 

Lộc suy mã khốn cách:

Lộc Mã tức tài Quan, lộc suy tức tinh thần lạc không vong kiếp hao tổn nơi, mã vây tài ngôi sao gặp sát hãm tới hương, hai hạn cập thái tuế phùng tới, tất nhiên phá

Tài phá sản, tán hao tổn bổ sung.

 

Y cẩm hoàn hương cách:

Vũ Tham cùng thủ vu mộ địa, thiếu niên nghèo khó, hạn đi đất lành, ba mươi tuổi về sau thủy phát đạt.

 

Bộ sổ vô y cách:

Trước hạn tiếp về sau hạn, đi đều là hung hãm nơi, mạng người phùng tới, cơ khổ không nơi nương tựa.

 

Thủy thượng giá ốc cách:

Một hạn tốt, một hạn phá hư, như nước bên trên cuộn sóng, cùng nhau rơi xuống. Người xã hội đàn, chỗ nào cũng có.

 

Cát hung tương bạn cách:

Mệnh có hung tinh, cũng có ngôi sao may mắn, cẩu thả có thể phối hợp nên, đi hung lưu cát, tự nhiên phú quý hưởng phúc, nếu phối hợp không được tốt, phù hung ức cát,

Tắc cô bần ở mệnh, đồ thán vô ích, nên an phận thủ thường, thích ứng trong mọi tình cảnh.

 

Khô mộc phùng xuân cách:

Cổ nhân nói: “Cây khô gặp mùa xuân còn tái phát, há có thể không người nào được vận lúc” . Đóng mệnh mặc dù suy, mà hạn đi đất lành, cũng có thể mập ra, giống như

Cây khô gặp mùa xuân vẻ đẹp.

 

Thất cách tạp lục cách:

Cung mệnh cát diệu tuy nhiều, thảng hữu Không Kiếp cùng cái khác sát diệu tắc chủ không được hoàn mỹ. Cung mệnh tuy có quý, mà cung quan lộc chịu khoảng không. Cung mệnh tuy có

Văn tinh, tam hợp, đối cung trọng hướng Kình Đà không kiếp.

Mệnh vô cát diệu, cung tật ách có nhật nguyệt nhị tinh gia sát, chủ eo đà mắt cổ, chắc chắn

Tàn tật hoặc tật bệnh trong người. An mệnh tị hợi, thiên cơ thủ tới, nếu có chút ngôi sao may mắn đủ tư cách cũng chủ quý, người nhất định gian tà, nếu không hợp cách,

Tiểu nhân vô sỉ. Văn khúc ở tuất độc tọa cung mệnh, sẽ dần cung thái dương cánh cửa cực lớn nhị tinh, nam nữ phùng tới, ly dị tỉ lệ rất cao, thêm Tứ Sát

Thủ chiếu hoa đào sóng lớn biến.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh tới tạp cách

Tạp cách:

Phong vân tế hội cách:

Như thân mệnh hai cung suy nhược không đủ thủ, mà đi đại tiểu nhị hạn ngôi sao may mắn san sát, lộc mã giao trì, tam phương cát củng, cũng có thể cỏ cây trải qua xuân,

Phồn thịnh an lành. Hạn quá chỉ vẫn mệt mỏi.

 

Cẩm thượng thiêm hoa cách:

Vị hạn phá mà ác tinh hội hợp, như con hạn không lành mà xấu hạn tốt, vừa lúc thoát tử hạn nhập xấu hạn, được tam phương cát củng, lộc quyền tướng phùng, nãi

Tài lợi nhuận đột nhiên phát.

 

Lộc suy mã khốn cách:

Lộc Mã tức tài Quan, lộc suy tức tinh thần lạc không vong kiếp hao tổn nơi, mã vây tài ngôi sao gặp sát hãm tới hương, hai hạn cập thái tuế phùng tới, tất nhiên phá

Tài phá sản, tán hao tổn bổ sung.

 

Y cẩm hoàn hương cách:

Vũ Tham cùng thủ vu mộ địa, thiếu niên nghèo khó, hạn đi đất lành, ba mươi tuổi về sau thủy phát đạt.

 

Bộ sổ vô y cách:

Trước hạn tiếp về sau hạn, đi đều là hung hãm nơi, mạng người phùng tới, cơ khổ không nơi nương tựa.

 

Thủy thượng giá ốc cách:

Một hạn tốt, một hạn phá hư, như nước bên trên cuộn sóng, cùng nhau rơi xuống. Người xã hội đàn, chỗ nào cũng có.

 

Cát hung tương bạn cách:

Mệnh có hung tinh, cũng có ngôi sao may mắn, cẩu thả có thể phối hợp nên, đi hung lưu cát, tự nhiên phú quý hưởng phúc, nếu phối hợp không được tốt, phù hung ức cát,

Tắc cô bần ở mệnh, đồ thán vô ích, nên an phận thủ thường, thích ứng trong mọi tình cảnh.

 

Khô mộc phùng xuân cách:

Cổ nhân nói: “Cây khô gặp mùa xuân còn tái phát, há có thể không người nào được vận lúc” . Đóng mệnh mặc dù suy, mà hạn đi đất lành, cũng có thể mập ra, giống như

Cây khô gặp mùa xuân vẻ đẹp.

 

Thất cách tạp lục cách:

Cung mệnh cát diệu tuy nhiều, thảng hữu Không Kiếp cùng cái khác sát diệu tắc chủ không được hoàn mỹ. Cung mệnh tuy có quý, mà cung quan lộc chịu khoảng không. Cung mệnh tuy có

Văn tinh, tam hợp, đối cung trọng hướng Kình Đà không kiếp.

Mệnh vô cát diệu, cung tật ách có nhật nguyệt nhị tinh gia sát, chủ eo đà mắt cổ, chắc chắn

Tàn tật hoặc tật bệnh trong người. An mệnh tị hợi, thiên cơ thủ tới, nếu có chút ngôi sao may mắn đủ tư cách cũng chủ quý, người nhất định gian tà, nếu không hợp cách,

Tiểu nhân vô sỉ. Văn khúc ở tuất độc tọa cung mệnh, sẽ dần cung thái dương cánh cửa cực lớn nhị tinh, nam nữ phùng tới, ly dị tỉ lệ rất cao, thêm Tứ Sát

Thủ chiếu hoa đào sóng lớn biến.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button