Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: văn tinh thất vị cách

Văn tinh thất vị cách

 
Điều kiện

Văn xương hoặc văn khúc ở dần hoặc ngọ hoặc tuất thủ mệnh, phùng sát tinh ( dương, đà, hỏa, linh ) hoặc phá quân, gọi là “Văn tinh thất vị cách” .

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ vận mệnh: văn tinh thất vị cách

Dần ngọ tuất tam hợp hỏa, văn xương chúc kim, văn khúc thuộc thủy, không nên nhập dần ngọ tuất cung.

Tác dụng

Thơ nói: “Văn tinh nhập mệnh vốn là kỳ, tấn công trận địa địch trái lại giáo sự trệ nghi; dù là đèn song cần gắng sức, công danh cần các loại đầu bạc lúc.” Ý vị: dù có văn tài, cũng khó được công danh, nếu có công danh, cũng cần đợi cho tuổi già.

Cái mạng này ô nhân, ở cổ đại là giới nghèo nho, đến tuổi già đầu bạc, trái lại có thể đăng khoa. Nói cách khác, có tài học, không có thể phát huy, mặc dù lực bính, vẫn là trở ngại nhiều, hoặc hữu danh vô thật. Tất yếu chăm chỉ hơn người, đến già mới có thể hiểu rõ.

Văn xương cùng phá quân đấy tổ hợp, phùng đây vận mệnh, nên chú ý thuỷ ách. Văn xương cũng cùng, được gấp đôi chú ý.

Phú mây: “Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền lục.” Vị đây cách người, tam phương vô sát lúc, cũng hình khắc lao lực; nếu lại phùng kiếp không, hóa kị, một đời nghèo khó; mà phá quân nhập đây cách tam phương, thứ ba phương tứ chính tất phùng tham lang, không nên lại gặp Lộc Mã, phùng tới nam nhiều lang thang nữ nhân háo dâm; Kình Đà hướng chiếu, tàn tật khó tránh khỏi, mặt mày hốc hác mới có thể kéo dài.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: văn tinh thất vị cách

Văn tinh thất vị cách

 
Điều kiện

Văn xương hoặc văn khúc ở dần hoặc ngọ hoặc tuất thủ mệnh, phùng sát tinh ( dương, đà, hỏa, linh ) hoặc phá quân, gọi là “Văn tinh thất vị cách” .

Dần ngọ tuất tam hợp hỏa, văn xương chúc kim, văn khúc thuộc thủy, không nên nhập dần ngọ tuất cung.

Tác dụng

Thơ nói: “Văn tinh nhập mệnh vốn là kỳ, tấn công trận địa địch trái lại giáo sự trệ nghi; dù là đèn song cần gắng sức, công danh cần các loại đầu bạc lúc.” Ý vị: dù có văn tài, cũng khó được công danh, nếu có công danh, cũng cần đợi cho tuổi già.

Cái mạng này ô nhân, ở cổ đại là giới nghèo nho, đến tuổi già đầu bạc, trái lại có thể đăng khoa. Nói cách khác, có tài học, không có thể phát huy, mặc dù lực bính, vẫn là trở ngại nhiều, hoặc hữu danh vô thật. Tất yếu chăm chỉ hơn người, đến già mới có thể hiểu rõ.

Văn xương cùng phá quân đấy tổ hợp, phùng đây vận mệnh, nên chú ý thuỷ ách. Văn xương cũng cùng, được gấp đôi chú ý.

Phú mây: “Phá quân xương khúc phùng, hình khắc làm phiền lục.” Vị đây cách người, tam phương vô sát lúc, cũng hình khắc lao lực; nếu lại phùng kiếp không, hóa kị, một đời nghèo khó; mà phá quân nhập đây cách tam phương, thứ ba phương tứ chính tất phùng tham lang, không nên lại gặp Lộc Mã, phùng tới nam nhiều lang thang nữ nhân háo dâm; Kình Đà hướng chiếu, tàn tật khó tránh khỏi, mặt mày hốc hác mới có thể kéo dài.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button