Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: xương khúc giáp mệnh cách

Điều kiện:

Cung mệnh vô sát tinh cố thủ, mà hai bên có văn xương, văn khúc đến giáp, gọi là “Xương khúc giáp mệnh cách “, cũng xưng “Văn tinh ám củng cách” . Gần như sau bốn loại tình huống mới có thể xuất hiện: 1, dần giờ sinh, lập mệnh ở chưa. 2, thân giờ sinh lập mệnh tại sửu. 3, thìn giờ sinh lập mệnh ở chưa. 4, tuất giờ sinh lập mệnh tại sửu.

Cốt tủy phú mây: “Giáp xương giáp khúc chủ quý hề.” Lại mây: “Xương khúc giáp tê, nam mệnh quý hơn nữa hiển.” Xương khúc giáp mệnh, chủ phú quý; nếu xương khúc giáp thái dương hoặc Thái Âm, nam mệnh cũng chủ quý hiển. Bí quyết mây: “Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ.” Nếu không quý tức phú, chủ yếu mệnh cập tam phương tứ chính không năng lực hung thần tinh diệu xung đột; nếu xương khúc giáp không kiếp linh tinh hung tinh, mặc dù bác học đa năng, cũng nghèo nho nhất giới, mười nghệ chín có thể nào. Văn tinh ám củng: cũng có lấy xương khúc ở di chuyển chiếu mệnh, xưng “Văn tinh ám củng cách” ; phú mây: “Văn tinh ám củng, giả nghị cho phép vậy đăng khoa.”

Thiếu thốn:

Nữ mệnh cũng không nên, tuy có tư sắc, tài trí, nhưng chủ dâm. Nam mệnh cũng sợ hung tinh phá tan.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: xương khúc giáp mệnh cách

Điều kiện:

Cung mệnh vô sát tinh cố thủ, mà hai bên có văn xương, văn khúc đến giáp, gọi là “Xương khúc giáp mệnh cách “, cũng xưng “Văn tinh ám củng cách” . Gần như sau bốn loại tình huống mới có thể xuất hiện: 1, dần giờ sinh, lập mệnh ở chưa. 2, thân giờ sinh lập mệnh tại sửu. 3, thìn giờ sinh lập mệnh ở chưa. 4, tuất giờ sinh lập mệnh tại sửu.

Ưu điểm:

Cốt tủy phú mây: “Giáp xương giáp khúc chủ quý hề.” Lại mây: “Xương khúc giáp tê, nam mệnh quý hơn nữa hiển.” Xương khúc giáp mệnh, chủ phú quý; nếu xương khúc giáp thái dương hoặc Thái Âm, nam mệnh cũng chủ quý hiển. Bí quyết mây: “Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ.” Nếu không quý tức phú, chủ yếu mệnh cập tam phương tứ chính không năng lực hung thần tinh diệu xung đột; nếu xương khúc giáp không kiếp linh tinh hung tinh, mặc dù bác học đa năng, cũng nghèo nho nhất giới, mười nghệ chín có thể nào. Văn tinh ám củng: cũng có lấy xương khúc ở di chuyển chiếu mệnh, xưng “Văn tinh ám củng cách” ; phú mây: “Văn tinh ám củng, giả nghị cho phép vậy đăng khoa.”

Thiếu thốn:

Nữ mệnh cũng không nên, tuy có tư sắc, tài trí, nhưng chủ dâm. Nam mệnh cũng sợ hung tinh phá tan.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button