Tử vi

Tử vi đẩu thập bát bát phi tinh luận bàn

Bản dịch:

Tử vi tinh

1. Kỷ đất, thuần âm, bắc đẩu đế vương tinh, hóa khí vi tôn quý ngôi sao, tư tước lộc, có thể giải ách diên thọ chế hóa, mặc dù không sợ ác tinh triền, lại sẽ bị ác tinh sở khiên chế, tương đương sinh thời cổ hoàng đế, cao cư ở trên, thái độ làm người nhẹ dạ, tâm địa thiện lương, nơi chốn thái độ làm người suy nghĩ, có ấm nhân chi tâm vô cầu thù lao chỗ được, khó tránh khỏi sẽ có bi quan chán đời bi quan của tư tưởng, bởi vậy tâm linh dễ trống rỗng.

Bạn đang xem: Tử vi đẩu thập bát bát phi tinh luận bàn

2. Tử vi tinh là đấu sổ chư tinh trong đám chủ yếu linh hồn, đến đây tinh là căn cứ mỗi người năm sinh, nguyệt, nhật, thì, mà tống ra mệnh bàn viên thứ nhất tinh, chư tinh dựa vào nó là việc chính, tài rải mệnh bàn các cung, lấy thùy giống lai thị cát hung, cho nên mới xưng nó là vạn tinh tôn sư người, đế vương cũng.

3. Tử vi tinh là cực tôn của đế vương tinh, tọa lạc trung cung dựng dục vạn vật, bởi vậy thích hội lục ngôi sao may mắn lai trợ giúp kỳ thi hành biện pháp chính trị, bằng không lấy cô tinh luận, khó có thể phát huy nó uy nghiêm.

4. Tử vi tinh nhập cung Quan lộc, làm quan lộc chủ, hội lục ngôi sao may mắn chủ quan quý, lấy lộc bổng làm trung tâm.

5. Tử vi tinh nhập cung tài bạch, là phúc lộc chủ, hội vũ khúc, thiên tướng chủ lộc quý, lấy ăn lộc làm trung tâm.

6. Tử vi tinh sẽ không lục ngôi sao may mắn, mà gặp sát tinh, trái lại chủ bất lợi, chủ lao lực không mắc hiển.

7. Tử vi tinh nhập huynh đệ, tử nữ, phụ mẫu, nô bộc lấy bất lợi luận, chủ cô đơn, tinh thần dễ trống rỗng, ở phụ mẫu thái độ làm người thế lực mắt, thiện trèo cao, lục thân so sánh vô kháo, duyên mỏng, thuộc tự lập cách, ở cung Nô bộc, thái độ làm người phụng nghênh người, có bằng mặt không bằng lòng của ngại, tịnh chủ bôn ba lao lực.

8. Tử vi tinh là quý tinh, nam mệnh không thích hợp nhập cung phúc đức, nhân quý tinh nhập trái lại chủ hoài bão ít, không có hùng tâm, chích đồ hưởng thụ, nữ mệnh nên nhập cung phúc đức, nhân quý tinh nhập chủ phúc hậu, phúc đức giai là nữ mệnh hạnh phúc của cơ.

9. Đại hạn hoặc lưu niên gặp tử vi tinh, tái phùng sát, phá, lang là trúng tuyển có thất, phòng tiểu nhân tai ương, hoặc chức quan lên chức có không an ổn hiện tượng, ý tứ hàm xúc trứ có biến động của dấu hiệu.

10. Tử vi tọa can cung hóa lộc nhập cung mệnh, thiên di, đối ngoài ý muốn tai hoạ có giải trừ ách công, chủ ngoại ra gặp nạn có quý nhân tương trợ, có thể gặp dữ hóa lành, hóa hiểm vi di.

11. Tử vi tọa can cung hóa lộc nhập phúc đức, điền trạch, tật ách, chủ bản thân phương diện ốm đau có giải cứu công, gặp sinh bệnh thì thuyên dũ cấp tốc, bình thường bản thân khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy.

12. Tử vi hóa quyền nhập cung mệnh, quan lộc, tài bạch là cát, đặc biệt nhập cung mệnh, quan lộc cao hơn, chủ có quý nhân đề bạt, lên chức khoái.

13. Tử vi hóa quyền nhập cung tật ách, chủ bản thân không được khỏe mạnh, dạ dày đa tâm bệnh. Tử vi làm quan lộc chủ, nhập tật ách bệnh vị, chủ sự nghiệp đa trở ngại, gây dựng sự nghiệp trắc trở vô lực.

14. Tử vi hóa khoa nhập nô bộc cung, chủ thái độ làm người thái nho nhã, sở kết giao bằng hữu cũng đa số “Thư sinh hình” .

15. Tử vi hóa khoa nhập cung phu thê, chủ hôn nhân cũng không rất hợp hài hòa, sẽ có gặp ở ngoài vấn đề.

16. Tử vi hóa khoa nhập cung phúc đức, thái độ làm người tu dưỡng hảo, là có nhân tâm người.

Thiên cơ tinh

1. Ất mộc, thuần âm, sao Nam Đẩu ích thọ tinh, hóa khí là thiện, vì huynh đệ chủ, vừa chủ tứ chi, ngang hàng, họ hàng gần, thái độ làm người gấp gáp tâm từ, cơ mưu hay thay đổi, trí lực cao, huyễn tưởng đa, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt.

2. Thiên cơ tinh cũng thiện ở lại, là kéo dài tuổi thọ ngôi sao, bởi vậy cũng đại diện tôn giáo tinh, có tôn giáo tín ngưỡng hoặc và mệnh lý hữu quan, cũng là học thuật tinh, như nhà triết học, tác gia… Chờ.

3. Thiên cơ tinh cũng là một viên dịch mã tinh, tương đương sinh bánh răng trục bánh đà, không ngừng xoay tròn, cũng chủ hoàn cảnh biến thiên, hay là bôn ba tha hương, bôn ba lao lực, vừa là động thái ngôi sao, hội thiên mã hoặc đà la tinh dịch mã càng mạnh.

4. Thiên cơ tinh cũng là một viên tử vong tinh, phùng Hóa kị thì, đại diện nam tính, không có nghĩa là nữ tính, nhân thiên cơ tinh nhất định ở thái dương tinh cung phúc đức.

5. Thiên cơ tinh tức tử vi tinh định vị hậu, thiên cơ tinh tùy hậu sở bố ngôi sao, cho nên thiên cơ tinh là một viên giống trưng động thái biến hóa ngôi sao, không có nó kéo, chư tinh bất năng theo quỹ đạo mà đi, thiên địa vạn vật, cũng không có thể thoát thai ra, bởi vậy thiên cơ tinh là thiên địa của trục bánh đà, vận toàn cơ hội nữu.

6. Thiên cơ tinh ở vật là cái gương, ở thông nhau là máy xe, đang xây trúc là thang lầu, ưng cái.

7. Thiên cơ hóa lộc thì, chủ trí tuệ, chủ tôn giáo, chủ triết học, tinh mệnh học.

8. Thiên cơ hóa lộc nhập cung điền trạch, chủ ở phụ cận có triều đình, giáo hội.

9. Thiên cơ hóa lộc nhập cung phúc đức, chủ có đặc thù triết học quan, nhân sinh quan.

10. Thiên cơ hóa quyền nhập cung mệnh, chủ là sự nghiệp, gia đình quan tâm, năng lực cường, có tôn giáo ý thức.

11. Thiên cơ hóa quyền nhập tật ách, chủ não thần kinh suy nhược, gia khoảng không cướp có trúng gió khuynh hướng.

12. Thiên cơ tinh gặp hóa khoa thì, chủ thái độ làm người thông minh, nhưng không thích sử dụng suy nghĩ.

13. Thiên cơ tinh Hóa kị, chủ lục thân có tổn hại, nhất là bất lợi nam tính, nhập huynh đệ cung chủ huynh đệ có tổn hại.

14. Thiên cơ Hóa kị nhập cung mệnh, hỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, cá tính không ra lãng, đọc sách không cần công.

15. Thiên cơ Hóa kị nhập điền trạch, chủ biến động, cũng không chủ hung tai, đại diện thường thường dọn nhà. Nhược tự Hóa kị thì, chủ nhà trung sự vụ đặc biệt nhiều, người nhà sinh hoạt chung một chỗ cũng không hòa hợp.

16. Thiên cơ Hóa kị nhập cung tử nữ, tử nữ không dễ dàng nuôi, nên nhận thức nghĩa phụ mẫu. Đương cung tử nữ tự Hóa kị thì cũng không hảo dưỡng dục.

17. Thiên cơ Hóa kị nhập tài bạch, chủ có tổn hao, duy tin cậy trí tuệ lấy bổ bất túc.

18. Thư vân: “Thiên cơ Hóa kị viết thiện”, kỳ hóa khí ý, là đại hạn hoặc lưu niên đi vận đến thiên cơ tọa cung mới có thể hóa khí mà phát sinh tác dụng.

Thái dương tinh

1. Thái dương tinh là bính hỏa, thuần dương, trung thiên đấu tinh, hóa khí vì quyền quý, tư quan lộc chủ, vừa vi phụ, phu, tử, thái độ làm người chính trực kiên cường, quang minh bác ái, bất kể so sánh thị phi, không câu nệ tiểu tiết, lòng tự trọng rất mạnh, thích người khác tôn kính hắn, đối tiền tài của lực khống chế thiếu, thường thường hội tưởng tiêu xài, ham phù hoa hưởng thụ, hơi có lòng hư vinh.

2. Thái dương tinh thiên hướng sinh phương diện chánh trị, hoặc công ích, văn giáo sự nghiệp phát triển, là một viên động thái tinh, cũng dịch mã tinh.

3. Thái dương tinh không thích hợp nữ mệnh thủ mệnh, chủ đoạt phu tinh, nắm quyền chuôi, cần phải nỗ lực sức lao động, làm phiền lục, có nam tử của chí, hội Tam Hợp thái âm tinh, dễ có tình cảm làm phức tạp.

4. Thái dương tinh là quan lộc chủ, nhưng cũng không phải chỉ nhất định phải nhập cung Quan lộc, thái dương tinh bản thân tức bị quan lộc hàm ý, nếu có thể hội lục phụ tinh, thì canh năng lực quý hiển phát đạt, bằng không bất lợi, trái lại chủ đa vất vả cực nhọc.

5. Nhật nguyệt trái lại bối người, cũng không phải là giống trưng phôi cách cục, sợ nhất là gặp dạ sinh ra, chủ suốt đời phát triển không được thuận, nhưng nhật nguyệt trái lại bối người của, đại đô chủ bôn ba lao lực, niên thiếu không tốt, làm việc có tiên chuyên cần hậu nọa lòng của để ý, rất khó năng lực quán triệt thủy chung, có làm đêm làm nên tập quán, phí sức đa, như sáng tác các loại, hơn nữa so sánh trọng tình cảm còn hơn lý trí, lục thân vô kháo, tự lực cánh sinh người đa.

6. Thái dương hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc đều chủ có thực quyền, là ông chủ của mệnh cách.

7. Thái dương hóa lộc nhập huynh đệ, nô bộc, tử nữ, điền trạch, cũng có thể làm lão bản, nhưng so sánh vô thực quyền, đa số hợp hỏa của cổ đông.

8. Thái dương hóa lộc nhập phụ mẫu, là làm công văn phương diện sinh ý, nhưng chủ quyền không ở chính, đó là làm quản lý nhưng không phải chân chánh người phụ trách.

9. Thái dương hóa lộc nhập tật ách, là duy nhất không có làm ông chủ mệnh của cung, đã ngoài ban là nên.

10. Nhược làm thuê đi làm người làm việc, thái dương hóa lộc nhập cung mệnh, thiên di, quan lộc, tài bạch thì, có đương chủ quản chưởng thực quyền của mệnh.

11. Thái dương hóa tạm thời, ở nam tính đại diện gây dựng sự nghiệp, cư cung Quan lộc tất là việc chính quản. Nhập tử nữ, điền trạch, chủ có gây dựng sự nghiệp việc buôn bán cử chỉ.

12. Thái dương hóa quyền, nam bất khả nhập cung phu thê, nữ không thích hợp nhập cung mệnh, chủ nữ tính thái có khả năng, thích tranh quyền, làm phiền lục, hôn nhân không đẹp mãn.

13. Thái dương hóa quyền không thích hợp nhập nam mệnh của cung phụ mẫu, nữ mệnh của cung điền trạch, cũng chủ nữ tính có khả năng, hỉ tranh quyền.

14. Thái dương Hóa kị là không được cát hiện ra, không thích nhập cung Quan lộc, chủ sự nghiệp không phấn chấn, kẻ vô tích sự.

15. Thái dương Hóa kị nhập lục thân cung vị, chủ đối lục thân trung nam tính bất lợi, có nhiều tổn thương.

16. Thái dương Hóa kị nhập cung tật ách, đại diện có mắt phương diện tật bệnh.

17. Thái dương tinh ở còn nhỏ kỳ đại diện phụ thân, trung niên kỳ đại diện nam tính chính, nữ tính thì đại diện trượng phu, lúc tuổi già kỳ đại diện nhi tử.

18. Thái dương hóa lộc nhập cung Quan lộc, mà Hóa kị cũng đồng thời nhập cung Quan lộc thì, đại diện tuy có ông chủ mệnh, thế nhưng sự nghiệp thượng đa khúc chiết không được thuận, hơn nữa cũng không tâm trường kỳ làm thuê sinh nhân, chung tới kẻ vô tích sự.

Sao Vũ khúc

1. Sao Vũ khúc là tân kim, thuần âm, bắc đẩu chính tài tinh, chủ tài bạch, cũng đeo sao, vừa là quả ở lại tinh, thái độ làm người tính cương, tâm thẳng, khí lượng khoan dung độ lượng, vô viễn lự chi tâm, chủ quả đoán, làm việc yêu cầu tốc chiến tốc thắng, bởi vì là đeo sao, khó tránh khỏi không tiếp thu thâu, thích nắm quyền, vừa tài tinh, suốt đời và tiền tài thoát ly không được quan hệ, tài tinh nhập tài hương, hữu lý tài năng lực.

2. Phàm tài tinh nhập mệnh người, chủ cô khắc khó tránh khỏi, sao Vũ khúc cũng là đeo sao, không thích hợp nữ tính thủ cung mệnh, nhập lục thân cung cũng không giai, dễ rơi vào cô đơn, trống rỗng cuộc đời trung, nhưng cần phải và dương nhận tinh hoặc đà la tinh cùng cung, phương chủ cô, bằng không chủ tính cương.

3. Sao Vũ khúc ở cung mệnh, phá quân tinh trong người cung, hoặc sao Vũ khúc, mệnh thân đồng nhất cung, đại đô bối tổ ly hương, xảo nghệ dựng thân người, chung thân đa thành bại, làm phiền lục, không được rất đắc ý.

4. Sao Vũ khúc luận tài, thích hội hợp tham lang, nhất là kỷ can, kỷ vận, lộc quyền đồng tiến Bản cung, chủ thiên tài, hoành phát, phùng lộc tồn, thiên mã cũng giai, duy tài nhu ở phương xa yêu cầu.

5. Sao Vũ khúc là một viên động tĩnh gồm nhiều mặt ngôi sao, bởi vì nó tâm tình tốt thì, có thể thiên nam địa bắc không chỗ nào bất động, tâm tình nghèo nàn thì, cô đơn không vui, tương nó xưng là “Quả ở lại tinh”, tuyệt không thác.

6. Sao Vũ khúc hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch hoặc điền trạch, chủ rất biết kiếm tiền, suốt đời không lo không có kim tiền sử dụng.

7. Vũ khúc hóa lộc nhập cung tài bạch nhất định kiếm tiền, nhưng khán biến thành ngôi sao tính tinh tình tinh ý mà đoạn dựa vào ở đâu tiền lời.

8. Vũ khúc hóa quyền: Nhập mệnh viên chủ thái độ làm người cá tính kiên cường. (hóa quyền là tinh)

Nam mệnh bất khả nhập cung phu thê \ chủ tính kiên cường. Nhược nhập lục thân cung, chủ cai lục thân người chưởng

Nữ mệnh bất khả nhập cung mệnh / quyền.

9. Vũ khúc hóa quyền: Bất khả nhập cung tật ách, chủ trên thân thể đa tai ách, nhất là nữ mạng lớn đa hội sanh non. (đeo sao bất khả nhập tật ách, bằng không là tai ách. )

10. Vũ khúc hóa khoa chủ tài, là chính tài tinh, nhưng so sánh vô lực.

11. Vũ khúc Hóa kị: Bất luận nam nữ, bất khả nhập quan lộc xung phu thê, chủ tưởng kết hôn so sánh trắc trở, hoặc kết hôn hậu vừa ly hôn, nhân Hóa kị là quả ở lại ngôi sao, chủ mẹ goá con côi.

12. Vũ khúc tọa can cung Hóa kị nhập điền trạch, chủ yếu thành gia rất trắc trở. (điều không phải vô duyên, có lúc bằng hữu khác phái rất nhiều, đào hoa hiện tượng rất vượng nhưng kết hợp cơ hội nhỏ lại. )

13. Vũ khúc Hóa kị nhập cung mệnh phùng thiên cơ, trừ nhu là thứ ra hoặc cho làm con thừa tự cho hắn nhân ngoại, thượng chủ thuở nhỏ ăn chay trai.

Hóa kị nhập thiên di xung mệnh cũng đồng ý nghĩa.

14. Như vũ khúc tọa tuất cung, tham lang hóa lộc nhập cung tài bạch, nhân tham lang là đào hoa ngôi sao, vừa là tài tinh, cho nên có thể phải kháo ăn uống, phục vụ sự nghiệp kiếm tiền.

Thiên đồng tinh

1. Nhâm thủy, thuần dương, sao Nam Đẩu tinh, hóa khí là phúc, chủ phúc đức, là ích thọ bảo sinh của ở lại, năng lực diên thọ chế hóa, cũng là thọ tinh một trong, thái độ làm người mắt thần thanh tú, cá tính ôn hòa, hảo văn nghệ, phần kết mực tinh thông, suy nghĩ linh hoạt, trí lực cao, thích hưởng lạc, mặc ngăn nắp sạch sẽ y phục, quá thư thích sinh hoạt.

2. Thiên đồng tinh là phúc tinh, thích nữ mệnh thủ mệnh hoặc cư cung phúc đức, nam mệnh nếu là như vậy, trái lại chủ trung niên vô hoài bão, vô hùng tâm, chích nặng hưởng thụ. Mà nữ mệnh phúc đức là căn cơ cũng.

3. Thiên đồng tinh chỉ thủ cung mệnh, tái phùng Tứ Sát tinh cùng cung, trái lại chủ có kích phát lực, nhưng nên chú ý, dễ đi vào lạc lối hoặc tư tưởng cực đoan.

4. Thiên đồng hóa lộc là Phúc Thọ ngôi sao, hỉ nhập phúc đức, tật ách, chủ tăng Phúc Thọ, có thể hưởng phúc, cũng có gặp nạn trình tường công.

5. Thiên đồng hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc giai phi cát giống, chủ không cầu tiến tới, chích đồ hưởng lạc.

6. Thiên đồng hóa quyền nhập tật ách, trái lại chủ bất lợi khỏe mạnh.

7. Thiên đồng hóa quyền nhập quan lộc, tài năng ở tài chính và kinh tế phương diện chưởng quyền to.

8. Thiên đồng hóa khoa, chủ phúc khí, nhập cung phúc đức điều kiện tốt nhất.

9. Thiên đồng Hóa kị nhập cung mệnh, chủ vất vả cực nhọc, là vô hưởng phúc của mệnh, cho dù nỗ lực công tác, nhưng sở tiền kiếm được cũng khó khiến cho thu chi cân đối.

10. Thiên đồng Hóa kị nhập cung mệnh, vừa chủ thái độ làm người lười biếng thành tính, không thích công tác, cho dù buôn bán lời tiền, cũng có phúc không biết hưởng, mà lại có cơ hội cũng tróc không được.

11. Thiên đồng Hóa kị nhập tật ách, chủ bản thân đa ốm đau, nhân phúc tinh Hóa kị mà mất đi giải trừ ách lực, cố hữu tật bệnh thì phục hồi như cũ so sánh mạn.

12. Thiên đồng Hóa kị không thích hợp nhập phúc đức, chủ vô phúc có thể hưởng, gặp tai ách cũng không chế hóa khả năng lực.

13. Thiên đồng Hóa kị nhập quan lộc, chủ là sự nghiệp bôn ba lao lực, ở sự nghiệp thượng cũng không quý nhân tương trợ.

14. Thiên đồng Hóa kị nhập tài bạch, chủ thu nhập không được phong, sở kiếm của tiền không đủ để nuôi gia đình sống tạm.

15. Nhược thiên đồng Hóa kị nhập lục thân cung, chủ cai lục thân cung người vô phúc, không biết hưởng thụ, bản thân bất hảo.

16. Nhược thiên đồng Hóa kị nhập nô bộc, chủ vô lương giao hữu.

Sao Liêm trinh

1. Đinh hỏa, thuần âm, sao Bắc đẩu, là tinh hồn ngôi sao, hóa khí là tù, tư phẩm trật và quyền lệnh, cũng quan lộc chủ (ở cung Quan lộc thì), giống trưng tù, đại diện doanh nghiệp trạng huống không tốt, phát triển không đi ra.

2. Sao Liêm trinh ở cung mệnh, thân cung hoặc cung tử nữ, cung điền trạch là thứ đào hoa, như có Hóa kị cùng cung, có thể sản sinh kiềm chế tác dụng.

3. Sao Liêm trinh của thị phi thuộc hành chính phương diện, không được chủ nhân sự, ở cung tật ách hướng vào ngoại tai ương hoặc nghi nan tạp chứng các loại.

4. Sao Liêm trinh và tham lang tinh như nhau, liệt hóa sau khi là tham và tranh của đại diện, cho nên kỳ định nghĩa là tham tranh cũng. Cũng vị của hiện thực, thái độ làm người tính cách so sánh cứng rắn, bay bổng, không câu nệ tiểu tiết, nhanh mồm nhanh miệng, lòng háo thắng cường, thuộc đầu cơ trục lợi của thông minh, dễ có thông minh quá sẽ bị thông minh hại của khuyết điểm, bởi vậy dễ chảy vào tà ác.

5. Sao Liêm trinh và thái dương tinh của khác nhau, thái dương tinh thuần dương, thuộc động, yếu chi sức lao động mới có đại giới, mới có thu hoạch, mà sao Liêm trinh thuần âm, lại chỉ như tịnh, đại diện doanh nghiệp trạng huống … Như đánh bạc, ăn ý, bất chính của đào hoa (thịt dục) có thiện ác gồm nhiều mặt gốc rể tính, có thể dùng “Cận chu người xích, gần mực thì đen” để hình dung nó tạo hóa, nhưng dù sao còn nhỏ phi thường khổ cực, có khắc khổ chịu được vất vả gốc rể năng lực, duy lớn lên hậu vừa có thành tựu, sẽ gặp nặng sinh vật chất của hưởng thụ, thậm chí kiếm tiền hội không từ thủ đoạn khứ thu được, bởi vậy dễ là lợi ích sở mê hoặc, dẫn đến đánh bạc, mạo hiểm, ăn ý… Của dục niệm, là tranh tham của cho nên cũng.

6. Sao Liêm trinh nhập mệnh, lục thân đại đô vô kháo, thật mạnh tính cứng rắn, không tiếp thu thâu, không tiếp thu bại, dễ lộng xảo thành chuyên, là nó của khuyết điểm.

7. Sao Liêm trinh ở dần, thân, tị, hợi cung, và dịch mã hữu quan, nếu là cung mệnh, dịch mã động thái càng mạnh, giống nhau đều ra ngoài phát triển, thậm chí đáo nước ngoài làm mậu dịch, lưu học… Chờ. Nếu là cung điền trạch, thì chủ còn nhỏ bối tổ ly hương, ở ngoại địa mưu sinh phát triển chiếm đa số.

8. Liêm trinh hóa lộc nhập cung mệnh, chủ thái độ làm người so sánh bảo thủ, khuyết thiếu bốc đồng, cho nên vụ lợi nhà nước cơ cấu đi làm.

9. Liêm trinh hóa lộc nhập cung mệnh, quan lộc, tài bạch, chủ làm việc thuận lợi. Nhập cung điền trạch, chủ nhà trung bình an, người nhà ở chung hòa hợp.

10. Liêm trinh hóa lộc nhập cung mệnh, điền trạch, chủ có tài mà lại đái đào hoa.

11. Liêm trinh hóa lộc nhập lục thân cung, chủ lục thân có tình duyên, thuộc ám đào hoa.

12. Liêm trinh Hóa kị chủ bản thân phương diện nghi nan tạp chứng, hoặc có bệnh ung thư của khuynh hướng.

13. Liêm trinh Hóa kị nhập tật ách, phúc đức, chủ tai ách, để ý ngoại tai ương họa.

14. Liêm trinh Hóa kị vừa là thị phi ngôi sao, nhập tử nữ hoặc điền trạch, giai chủ nhà trung phần nhiều là phi, nhân viên công vụ thì có hành chánh quan phi.

15. Liêm trinh Hóa kị nhập thiên di xung cung mệnh, cũng chủ ý ngoại tai hoạ.

16. Liêm trinh Hóa kị nhập phu thê, điền trạch, chủ sự nghiệp thượng chính là phi, ví dụ như: Ghi tội, đổi đi nơi khác chờ.

17. Liêm trinh Hóa kị nhập tài bạch, chủ ở tiền tài thượng dễ phát sinh tranh cãi.

Thiên phủ tinh

1. Mậu thổ, thuần dương, hóa khí vì quyền lệnh cơ hội nữu, có hóa khoa tác dụng, cho nên chủ có giải trừ ách, diên thọ công năng lực, là tài bạch chủ, cũng là điền trạch chủ, bởi vậy vừa danh lộc kho ngôi sao, là phú quý của căn cơ, là tử vi đế quân bên người phó tướng.

2. Thiên phủ tinh đại diện trí tuệ, tài năng ngôi sao, cho nên Thiên phủ cũng là một viên quý tinh, thích hội lục ngôi sao may mắn, thay đổi hiển quý, thái độ làm người cao ngạo, đại đô độc lập người sáng lập sinh, nhưng nặng hơn thị danh lợi, hơi có cao ngạo tự thưởng chi tâm thái, nhiên tâm tính ôn hòa, thông minh, khéo léo, có học tập đa hạng sự vụ khả năng lực, tư tưởng không được cực đoan, có thể nói “Đa tài đa nghệ”, cũng là một viên hiền lành tinh.

3. Thiên phủ tinh không thích hợp nhập nô bộc cung, là nghênh phụng người mà thành quý, nói cách khác yếu quý hiển, biến thành nghênh phụng người, nếu không hội, định chủ làm phiền lục.

4. Thiên phủ tinh nhập tài bạch, có thiên tài vận, nhập cung thiên di, có trưởng bối quý nhân đề bạt, nhập cung phúc đức hỉ hưởng thụ ái phô bày giàu sang, nhập cung Quan lộc là hùng tài khả là.

5. Thiên phủ gặp hóa lộc và tử vi cùng, có giải trừ ách diên thọ công.

6. Thiên phủ hóa lộc nhập phúc đức, tật ách, chủ bản thân khỏe mạnh, có giải trừ ách công.

7. Thiên phủ hóa lộc nhập điền trạch, chủ có tài kho. Lộc kho ngôi sao mừng nhất nhập cung mệnh, điền trạch.

8. Thiên phủ hóa lộc nhập cung mệnh, quan lộc, tài bạch, nhân hệ lộc kho ngôi sao, cho nên cũng không sản sinh tiền tài thượng tác dụng, cận chủ có tài nguyên (kiếm tiền phương pháp, mưu sinh kỹ năng), cập sự nghiệp trên có quý nhân tương trợ mà thôi.

9. Thiên phủ hóa quyền nhập cung mệnh, chủ thông minh hơn người, năng lực rất mạnh, nhưng là hỉ nắm quyền.

10. Thiên phủ hóa quyền nhập quan lộc, chủ năng đương chủ quản.

11. Thiên phủ Hóa kị nhập mệnh, chủ suốt đời vô tài phú có thể hưởng, vì tiền tài bôn ba.

12. Thiên phủ Hóa kị nhập tài bạch, một thân tất thị tài như mạng, lấy keo kiệt nổi danh.

13. Thiên phủ Hóa kị nhập phu thê xung quan lộc, đối sự nghiệp bất lợi, tình cảm vợ chồng bất hòa.

14. Thiên phủ Hóa kị nhập điền trạch, chủ tài kho có phá, tiền tài tồn không dưới lai. Nhập nô bộc cung, chủ tài kho hệ người khác sở hữu, sở tiền kiếm được sẽ bị bằng hữu hoặc người khác sở mang đi.

15. Thiên phủ gặp hóa khoa, chủ áo cơm hưởng thụ, có tu dưỡng, danh tiếng hài lòng.

16. Thiên phủ hóa khoa nhập tật ách, cũng có giải trừ ách công, chủ trường thọ.

Thái âm tinh

1. Quý thủy, thuần âm, trung đấu tinh, hóa khí là thủy của tinh, chủ phú, tư điền trạch chủ, cũng là lộc kho đứng đầu tể, vừa đại diện mẫu ở lại, thê tinh, nữ nhi.

2. Thái âm tinh chủ thông minh thanh tú, tâm tình ôn hòa, có khiết phích, tình cảm phương diện so sánh yếu đuối. Còn gọi là huyết quang ngôi sao, và khai đao hữu quan.

3. Thái âm tinh không thích hợp nam mệnh thủ mệnh, chủ đoạt vợ tinh, có nữ nhân cử chỉ chỉ dáng vẻ, gấp gáp, có nghi kỵ tâm, yêu thích trong chén vật, cũng hỉ cận nữ nhân, phúc thê tình cảm dễ có làm phức tạp, giống nhau da so sánh bạch, đại đô lấy nghệ thuật là nhai người, hoặc làm văn giáo người chiếm đa số, nhược và lộc tồn cùng cung, có thể tăng kỳ quang huy.

4. Thái âm tinh cũng là một viên dịch mã tinh, nhất là ở dần, thân, tị, hợi hội thiên cơ tinh thì, dễ bôn ba tha hương, tại ngoại mưu sinh yêu cầu phát triển.

5. Thái âm tinh nhập nam mệnh cung mệnh hoặc cung phu thê, cung tài bạch, cung tử nữ, suốt đời đa diễm ngộ nhân thê mà quý, hoặc nhân nữ nhân mà được tài, và văn xương tinh, sao Văn Khúc, tả phụ tinh, hữu bật số tử vi hội thì lực lượng càng mạnh, nhưng có bao nhiêu tai bệnh của lự, nên nhiều hơn bảo trọng.

6. Thái âm hóa lộc nhập huynh đệ, nô bộc, tử nữ, điền trạch là hợp hỏa cách, là cổ đông của mệnh.

7. Thái âm hóa lộc là tài kho ngôi sao, nhập tài bạch, điền trạch tất phú.

8. Nữ mệnh Thái âm hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc là ông chủ cách. Nam mệnh Thái âm hóa lộc nhập quan lộc, vi phu thê của thiên di, chủ thê có ông chủ cách.

9. Thái âm hóa lộc nhập tật ách, là tài tinh nhập bệnh cung, chủ không có làm ông chủ mệnh.

10. Thái âm hóa lộc nhập phụ mẫu, nên làm văn hóa sự nghiệp công tác.

11. Thái âm hóa quyền, nhược nữ mệnh nhập cung mệnh, chủ lao lực bôn ba, cũng đại diện gây dựng sự nghiệp.

12. Vô luận nam nữ mệnh, Thái âm hóa quyền gây dựng sự nghiệp nhân, nhập huynh đệ cung chủ tỷ muội, nhập cung phụ mẫu chủ mẫu thân, nhập cung phu thê chủ nữ tính phối ngẫu, nhập nô bộc cung chủ bạn nữ giới.

13. Thái âm hóa khoa, chủ có tiền riêng, nhân Thái âm là ám tinh, vừa là tài kho ngôi sao.

14. Thái âm hóa khoa nhập thiên di chiếu cung mệnh, chủ thích tồn tiền riêng, cũng đại diện thường thường có tiền hoa.

15. Thái âm hóa khoa nhập quan lộc chiếu phu thê, chủ phối ngẫu có dấu tiền riêng. Nhập cung tử nữ, chủ sẽ có âm thầm cấp tử nữ tiền xài vặt hành vi, mà tử nữ cũng còn có dự trữ.

16. Thái âm Hóa kị, chủ bất lợi sinh nữ tính, nhập tật ách, phúc đức chủ tai bệnh, nữ mệnh thì đại diện có phụ nữ bệnh kín.

17. Thái âm Hóa kị nhập tài bạch, điền trạch, chủ tài kho có phá, đa đại diện tổn hao mà không tồn tài.

Tham lang tinh

1. Giáp mộc, tính thuộc thủy, sao Bắc đẩu, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, cũng xưng tài tinh, vừa thọ tinh, là giải trừ ách chi thần cũng, thái độ làm người hiếu động hướng ngoại, không kiên nhẫn tịnh, đa dục vọng, tính cương hung mãnh, cơ sâu xa mưu, hỉ nộ vô thường, làm việc cấp tốc, nhưng kiên trì thiếu.

2. Tham lang tinh và sao Liêm trinh cùng, liệt hóa sau khi, chủ “Tham tranh cũng”, ái hận khó phân, có trả thù chi tâm thái, bởi vậy là họa hay phúc thường tại một ý niệm mà phát sinh, cho nên chủ họa phúc cũng.

3. Tham lang tinh nhập cung mệnh, chủ hỉ nghiên cứu tiên thuật, triết lý sự học, thông minh nhanh trí hơn xa thiên cơ tinh, phản ứng khoái.

4. Tham lang tinh nhập mệnh, chủ đào hoa (thịt dục) nhu xem thêm cung phúc đức mà đoạn, chỉ có cung mệnh hoặc thân cung có địa khoảng không tinh hoặc Địa kiếp tinh tiến đến, tài năng trái lại tập là chính.

5. Tham lang tinh và tài hữu quan, kéo sát, phá, lang. Sao Vũ khúc là chính tài tinh, cư vị thứ nhất, tham lang tinh tiếp theo cư vị thứ hai, nhưng tham lang tinh của tài, thành công trung đái phá cảm giác, cổ có nói: “Thọ tinh nhập mệnh, không được phát người thiếu niên” . Bởi vậy vũ, tham không được phát người thiếu niên, sớm phát hội lại bại, ba mươi lăm tuổi tiền, như phù dung sớm nở tối tàn.

6. Tham lang tinh nhập cung mệnh, ở thìn tuất xấu vị cung, là cát địa, có giải trừ ách công, ở thìn tuất cung, nhược tham lang tinh không thay đổi kị lại cùng Hỏa Tinh cùng cung, vị của hỏa tham cách, tham lang tinh không thay đổi kị lại cùng linh tinh cùng cung, vị của linh tham cách, đều vì đặc biệt cách, chủ hoành phát, ghi nhớ kỹ! Phát hậu nên thủ.

7. Tham lang tinh nhập cung mệnh, thích và lộc tồn tinh hoặc hóa lộc cùng cung, có thể tương phù lấy chính, đi vào lạc lối cơ hội ít.

8. Tham lang tinh tài tinh nhập thìn tuất xấu vị cung, vị của tài nhập kho vị, không bị thiên la địa võng hạn chế, nhớ kỹ! Kị phá tan kho rồi sau đó phát.

9. Tham lang tinh không thích hợp nữ mệnh thủ mệnh, bởi vì tham lang tinh là một viên đào hoa, thịt dục gồm nhiều mặt ngôi sao, vừa tài tinh, khó tránh khỏi bất an sinh thất, chủ hiếu động, hướng ngoại, không kiên nhẫn tịch mịch, nên đa tu tâm dưỡng tính.

10. Tham lang tinh nhập cung mệnh, ở xấu vị cung, vừa phùng nhâm năm can sinh ra hoặc quý năm can sinh ra, Hóa kị nhập cung mệnh, nên tố tiền mặt sinh ý, thủ đoạn sinh ý, hoặc lấy nghệ thuật, triết lý, văn lộ phương diện phát triển.

11. Tham lang tinh nhập cung tài bạch, kiếm thủ đoạn nghệ thuật tài, ba mươi tuổi tiền, tài lai tài khứ, ba mươi tuổi hậu tài thủ ở.

12. Tham lang tinh nhập cung Quan lộc, gian khổ phấn đấu, ba mươi tuổi tiền vận đồ không tốt, ba mươi tuổi hậu tiệm chuyển biến tốt đẹp, rơi vào cảnh đẹp.

13. Tham lang tinh nhập cung điền trạch, cung tử nữ, ba mươi tuổi tiền, điền trạch kho vị bất năng sớm phát, sớm phát tất phá, ba mươi tuổi hậu tiệm chuyển biến tốt đẹp, kho vị thủ được.

14. Tham lang hóa lộc nhập cung mệnh, chủ tài, thọ cập đào hoa.

15. Tham lang hóa lộc nhập phúc đức, tật ách, chủ diên thọ, giải trừ ách, nhưng là đại diện tham sắc dục so sánh cường.

16. Tham lang hóa lộc nhập quan lộc, tài bạch, đại diện kiếm tiền.

17. Tham lang hóa lộc cũng chủ thiên tài, hơi ăn ý tính, mà vũ khúc thì là chính tài, kháo giữa lúc sinh ý tiến tài.

18. Tham lang thuộc thủy, cho nên hóa lộc nhập cung mệnh, thiên di, tử nữ, điền trạch, chủ thái độ làm người thông minh, lõi đời. Nhập nô bộc cung, chủ hùng hồn háo khách, nhân tài cấp bằng hữu của cho nên.

19. Tham lang hóa quyền nhập mệnh, chủ thái độ làm người cố chấp, không thích tiếp thu người khác chỉ huy, cũng thích đương lão đại chiêm quyền.

20. Tham lang hóa quyền nhập quan lộc, tài bạch, đại diện gây dựng sự nghiệp, có một mãnh liệt bốc đồng cập phấn đấu ý thức.

21. Tham lang hóa quyền nhập tật ách hoặc phúc đức, cũng không chủ thọ, mà là dễ có ý định ngoại thương hại, sinh bệnh so sánh phiền phức.

22. Tham lang hóa quyền nhập tử nữ xung điền trạch, chủ và tử nữ ý kiến không hợp, dễ có sự khác nhau.

23. Tham lang Hóa kị nhập tật ách, phúc đức, chủ thể yếu đa tai ách, sinh bệnh thì sức chống cự độ chênh lệch.

24. Tham lang Hóa kị nhập tài bạch, dễ nhân đào hoa mà sản sinh tiền tài thượng tranh cãi.

25. Tham lang Hóa kị nhập điền trạch, chủ suốt đời đa đào hoa tranh cãi.

26. Tham lang Hóa kị nhập phụ mẫu, tật ách, chủ trên thân thể gặp nạn y của chứng.

Cự môn tinh

1. Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, tư khẩu thiệt chi thần, hóa khí là ám, chủ thị phi, vừa danh cách sừng sát, đại diện đố kị và nghi kỵ.

2. Cự môn chủ đau buồn âm thầm, là thị phi tranh luận của giống trưng, có chứa lải nhải của cá tính.

3. Cự môn tinh nhập mệnh, chủ suốt đời dễ chiêu là sống phi, lục thân khó hoà hợp, thiện lừa gạt, làm việc thoái thoái trái lại phúc, đa học ít tinh, phí sức đa, thanh tĩnh ít.

4. Cự môn tinh là một viên cô độc của ở lại, chỉ có lộc tồn có thể giải kỳ ác, đại hạn hoặc lưu niên đi cự môn vị thì, mà vô lộc tồn cùng cung, dễ có cô độc và tâm thần hổn độn, phiền muộn việc.

5. Cự môn tinh cũng là một viên dịch mã tinh, nhược cung mệnh ở dần, thân, tị, hợi cung hội thái dương tinh, chủ bối tổ ly hương, mình độc lập cách, hoặc có dọn nhà mà ly khai nơi sinh, hoặc và hôn nhân, tử nữ trong lúc đó duyên so sánh mỏng, dễ có tranh chấp, cũng có bôn ba lao lực của dịch mã động thái.

6. Cự môn tinh nhập lục thân cung, đại diện bài xích tính so sánh cường, giống trưng vứt bỏ tinh, chủ bản thân và lục thân duyên phận so sánh mỏng, như ở cung phụ mẫu nên cho làm con thừa tự nhận thức nghĩa phụ mẫu, hoặc từ nhỏ cấp thần làm nghĩa tử, ở cung phu thê nên kết hôn muộn là giai.

7. Cự môn hóa lộc nhập mệnh, chủ có có lộc ăn, khẩu tài hảo, nghệ đa mà không tinh, mà lại thiện nói khoác.

8. Cự môn điều không phải tài tinh, nhược hóa lộc chủ kháo tát vào mồm kiếm tiền, như dân ý đại diện, người đại diện, giáo sư, ngôi sao ca nhạc chờ.

9. Cự môn tân can hóa lộc, tọa cung phúc đức, chủ suốt đời có có lộc ăn, nhân phúc đức là hưởng thụ vị, tọa cung Quan lộc, chủ thường có việc nghiệp thượng hoặc trong công tác có lộc ăn, ví dụ như: Giao tế xã giao, làm ăn uống công tác các loại.

10. Nữ mệnh không thích cự môn tinh, tọa mệnh khó tránh khỏi thị phi đa, nhược gặp văn xương hoặc văn khúc cùng cung, mặc kệ thứ tư hóa làm sao, tất chủ dễ dàng thay đổi không thể nghi ngờ.

11. Cự môn Hóa kị chủ nhân sự, khẩu thiệt của phi. Nhập điền trạch thì trong nhà bất an ninh, gặp thiên hình hoặc dương nhận, hoặc chỉ có lao ngục tai ương.

12. Cự môn Hóa kị nhập tật ách, phụ mẫu, chủ ái xen vào việc của người khác, nữ mệnh thì là tam cô lục bà hình bà ba hoa.

13. Cự môn Hóa kị nhập cung mệnh, suốt đời dễ gây chuyện, nhân sinh gặp gỡ đa không được trôi chảy.

14. Cự môn Hóa kị nhập tài bạch, chủ tiền tài thượng chính là phi tranh cãi. Nhập quan lộc, chủ sự nghiệp thượng, trong công tác chính là phi. Cự môn hóa quyền nhập tài bạch, quan lộc, cũng đại diện chuyện phiền toái đông đảo, còn đây là “Thị phi chỉ vì can thiệp vào” .

15. Cự môn Hóa kị đại diện tử vong thì, tất chủ nữ tính mà không chủ nam tính, nhân cự môn vĩnh ở Thái âm của phúc đức duyên cớ.

16. Cự môn Hóa kị nhập tật ách, phụ mẫu thì, cũng chủ trên thân thể có cố tật, đến đây và âm trạch phong thuỷ hữu quan. Mà tham lang Hóa kị thì và dương trạch phong thuỷ hữu quan.

Thiên tướng tinh

1. Nhâm thủy, thuần âm, sao Nam Đẩu tinh, hóa khí là ấn tinh, tư một thời, chủ tước vị, vừa làm quan lộc chủ, có thể giải liêm trinh của ác.

2. Thiên tướng tinh là cát tường, từ ái của đại diện, người ngoài hòa ái dễ gần, cá tính hài hước, thích cùng người khác giảng dễ nghe ngôn ngữ, mà giành được chiếm được người khác niềm vui hảo, cũng là một viên hài lòng quả.

3. Thiên tướng tinh nhập mệnh, bản tính thông minh, có đồng tình tâm, phục vụ nhiệt tình, thích cẩm y ngọc thực, tương đối coi trọng bề ngoài hư vinh.

4. Thiên tướng tinh và tả phụ tinh, hữu bật tinh, sao Văn Khúc cùng cung, nhất là nữ mệnh cung mệnh hoặc cung phu thê có đến đây tam tinh người, ứng với đa chú ý vấn đề tình cảm, dù sao thiên tướng tinh thuộc nhân duyên ngôi sao, hơn nữa tả phụ tinh, hữu bật tinh, văn xương tinh, sao Văn Khúc tiến đến, đào hoa tinh nhiều lắm, thì theo đuổi đối tượng cũng nhiều, bởi vậy kết hôn dễ sinh khúc chiết, nên kết hôn muộn là cát.

5. Thiên tướng cư thiên di, cung mệnh tất sai ai ra trình diện phá quân, chủ xuất ngoại có quý nhân tương trợ.

6. Thiên tướng gặp hóa lộc nhập cung mệnh, phúc đức, chủ đa áo cơm hưởng thụ.

7. Thiên tướng hóa lộc nhập tài bạch, quan lộc, chủ vụ lợi làm phục sức nghiệp hoặc ăn uống nghề phục vụ kiếm tiền.

8. Thiên tướng gặp hóa lộc, hóa quyền nhập tật ách, chủ bệnh ngoài da hoặc máu phương diện tật bệnh.

9. Thiên tướng hóa khoa, chủ có giải trừ ách công, nhập phụ mẫu, tật ách năng lực gặp dữ hóa lành.

10. Thiên tướng gặp Hóa kị, chủ có công văn, ấn giám, khế ước các phương diện chính là phi.

11. Thiên tướng gặp Hóa kị nhập điền trạch, chủ buôn bán bất động sản có thị phi. Nhập cung tử nữ hoặc cung điền trạch cũng chủ đào hoa.

12. Thiên tướng Hóa kị nhập cung mệnh, chủ có văn kiện xử lý thượng sai lầm hoặc hành chính thị phi.

13. Thiên tướng Hóa kị nhập tài bạch, chủ chi phiếu, chứng khoán có giá trị, thư xác nhận chờ nên cẩn thận hành sự, bằng không dễ sản sinh tranh cãi.

14. Thiên tướng Hóa kị nhập quan lộc, chủ trong công tác sai lầm, tao dồn hành chánh xử phân.

15. Thiên tướng Hóa kị nhập nô bộc, chủ bằng hữu, đồng sự ở công văn, khế ước thượng thường ra sai lầm, mà tao liên lụy.

Thiên lương tinh

1. Mậu thổ, thuần dương, sao Nam Đẩu tinh, hóa khí là âm, chủ trinh tường, tư diên thọ chi thần, có thể giải ách chế hóa, vừa vì cha mẹ tinh, có lão đại ý tứ hàm xúc, thái độ làm người tâm tính ngay thẳng, rộng rãi, không đi cực đoan, thông minh không được ích kỷ, thích chiếu cố người khác, mọi việc là người khác suy nghĩ, làm việc ổn trọng, tự hạn chế rất sâu, không đổi mê thất phương hướng, tướng mạo rất nặng thanh tú.

2. Thiên lương tinh cũng xưng trung khang tinh, và y thuật hữu quan, vừa phụ mẫu, trưởng bối ngôi sao, bản tính thượng vốn là thích chiếu cố người khác, sở dĩ thích hợp đi giới y dược, chiếu cố người khác.

3. Thiên lương tinh nhược hội kiến thái dương tinh thì, thích văn giáo hoặc xã hội công ích, phục vụ tính hành nghiệp.

4. Thiên lương tinh là phụ mẫu tinh, phùng Hóa kị cùng cung hoặc đối trùng thì, phải chú ý lục thân trưởng bối bản thân, trực hệ quan hệ huyết thống chỉ có tử vong hiện ra. Ví dụ như thiên lương tinh cùng trời cùng tinh cùng cung, mà phùng thiên đồng tinh Hóa kị thì.

5. Thiên lương tinh là từ thiện tinh, và tôn giáo, miếu thờ hữu quan, thuộc chính phái tôn giáo miếu thờ.

6. Thiên lương hóa lộc cũng không chủ tài, chủ ấm, chủ giải trừ ách, chủ Phúc Thọ.

7. Thiên lương hóa lộc nhập cung mệnh, điền trạch, phúc đức, tật ách, đều chủ giải trừ ách, bản thân khỏe mạnh trường thọ.

8. Thiên lương hóa lộc nhập phụ mẫu, chủ năng được phụ mẫu của ấm.

9. Thiên lương hóa lộc nhập điền trạch, chủ suốt đời nhất định có phòng ấm, năng lực chính mình thuộc về phòng của mình phòng.

10. Thiên lương hóa khoa, họ Chủ Phụ mẫu khỏe mạnh trường thọ, ở chung hòa hợp.

11. Thiên lương Hóa kị, là ấm tinh Hóa kị, chủ tổn hại lục thân dài bối, cho nên bất lợi nhập lục thân cung vị.

12. Thiên lương Hóa kị nhập thiên di xung cung mệnh, chủ vô lục thân của ấm, hoặc phụ mẫu mất sớm.

13. Thiên lương Hóa kị nhập mệnh xung thái dương tinh chủ vô phụ ấm, xung thái âm tinh chủ vô mẫu ấm.

14. Thiên lương Hóa kị bay ra tức tổn hại lục thân trưởng bối, nhưng lấy thiên lương thuần dương tinh, cho nên chủ tổn hại nam tính chiếm đa số.

Thất sát tinh

1. Canh kim, thuần dương, sao Nam Đẩu tinh, thượng tướng chi thần, chủ cô khắc, hóa khí là sát, tư sinh tử, cũng đeo sao, giống trưng kinh khủng, hắc ám, thần kỳ, hỉ hội tử vi tinh năng lực hóa sát vì quyền, có thể kiềm chế nó, thái độ làm người thông minh, có khả năng, có tài hoa, cá tính nôn nóng, hỉ vẻ giận dử dịch hình sinh ngoại, lòng háo thắng cường, không thích nhiều lời, có tinh thần trọng nghĩa, bởi vậy thích hợp đi quân cảnh giới.

2. Thất sát tinh nhập cung mệnh, niên thiếu nhấp nhô không được thuận, đa vất vả cực nhọc, bôn ba bất định, có chịu khổ nhọc bản tính.

3. Thất sát tinh nhập mệnh, kết hôn muộn tốt hơn, tảo hôn không được cát, nhân chủ tài hoa có khả năng ngôi sao, tảo hôn nên vì đối phương nỗ lực rất nhiều, trái lại khiến cho bản thân lao lực bôn ba.

4. Thất sát tinh là huyết quang tinh, bất lợi sinh cung tật ách hội kiến dương nhận tinh hoặc đà la tinh dễ có tàn tật.

5. Thất sát tinh cùng trời diêu tinh cùng cung, nên đa chú ý đào hoa tranh cãi, nhập cung mệnh hoặc cung phu thê hoặc cung phúc đức, nhân đào hoa gây, nhất là nữ mệnh, có hôn nhân không đẹp hiện ra, hoặc nhập phong trần giới.

6. Thất sát tinh nhập cung mệnh, bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, là một viên động tĩnh gồm nhiều mặt ngôi sao, cũng là dịch mã tinh.

7. Thất sát tinh ở dần, thân, tị, hợi cung thủ mệnh, trong cuộc đời dịch mã động thái rất mạnh, hoặc rời quê hương, xuất ngoại mưu sinh phát triển.

8. Thất sát gặp hóa lộc, chủ có hoành phát chi tế gặp. Thất sát hóa lộc nhập điền trạch hoặc cung mệnh, tất bạo phát trở thành phú ông.

9. Thất sát gặp hóa quyền, chủ tăng trưởng quyền uy, chủ gây dựng sự nghiệp. Nhập cung mệnh, thiên di, quan lộc hoặc tài bạch, chủ làm việc có quyết đoán, có làm.

10. Thất sát hóa quyền nhập phúc đức, tật ách, chủ vô dụng vũ chi địa, nhiều tai nạn.

11. Thất sát hóa quyền nhập phụ mẫu xung tật ách là rảnh rang cung, chủ không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng.

12. Thất sát hóa quyền nhập điền trạch, chủ ở trong nhà bá đạo, chiêm quyền, cũng chủ vô tài kho.

13. Thất sát hóa quyền cũng chủ dịch mã, hay thay đổi thiên, biến động chi tế gặp.

14. Thất sát gặp hóa khoa, nhập tài bạch, quan lộc, nên làm văn hóa sự nghiệp của công tác.

15. Thất sát gặp Hóa kị nhập phụ mẫu xung tật ách, chủ không làm việc đàng hoàng, nhàn rỗi chơi trò chơi.

16. Thất sát Hóa kị nhập phúc đức, tật ách, chủ đối bản thân có tổn hao, dễ thụ ngoại thương.

17. Thất sát Hóa kị nhập lục thân cung, chủ bất lợi lục thân. Nhập cung phụ mẫu, cũng họ Chủ Phụ mẫu đối với ta giáo dục vô phương.

Phá quân tinh

1. Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, tư phu, tử, nô, ở sổ là sát khí, vừa danh hao tổn tinh, cũng một viên cô khắc tinh, gấp gáp tốc, tư dục đa, cá tính thật mạnh, không chịu thua, có trả thù chi tâm thái, cũng không thiện nói chuyện phiếm, nói dễ đắc tội với người, làm việc yêu cầu rõ ràng thực, không làm thì thôi, muốn làm thì quán triệt rốt cuộc.

2. Phá quân nhập mệnh, làm việc tiên nan hậu dễ, có đại thành hoặc đại bại hiện ra. Phá quân tinh nhập mệnh, hỉ cư tử, ngọ vị, chủ quyền quý, phát đạt thành công, nhưng ít vận không tốt, hắn cung đa bôn ba phí sức.

3. Phá quân ở tử, ngọ, mão, dậu cung, nhân duyên giai, đa xã giao, sợ nhất nữ mệnh thủ mệnh, và Địa kiếp tinh cùng cung, hôn nhân không tốt, ứng với đa tu tâm dưỡng tính, bằng không dễ đi vào phong trần.

4. Phá quân tinh nhập cung phụ mẫu, bất lợi phụ mẫu, nên cho làm con thừa tự nhận thức nghĩa phụ mẫu so sánh giai, phá quân tinh cũng là huyết quang tinh, một vốn một lời thân mà nói, đa ngoại thương.

5. Phá quân tinh ở cung tài bạch, như thần tài qua cửa, tài lai tài khứ, bất thiện quản lý tài sản, đối tiền tài lực khống chế thiếu, hay nhất có thể đem tiền mặt tồn nhập ngân hàng hoặc bưu cục, bên người ít đeo nhiều lắm tiền mặt tốt hơn, miễn cho thụ phá quân hao tổn tinh của ảnh hưởng mà tổn hại tài, nên kiếm nước chảy của tài, tức thủy tài cũng.

6. Phá quân tinh ở cung phu thê, cung tử nữ, dễ có thất một mặt, tức ý tứ hàm xúc trứ không giữ được, hao tổn hiện tượng.

7. Phá quân tinh ở nô bộc cung, dục tầm tri âm nan, bằng hữu cách cục không cao, so sánh vô bang trợ.

8. Phá quân ở cung Quan lộc, sự nghiệp hay thay đổi động, phập phồng rất lớn.

9. Phá quân ở phúc đức, phí sức đa, thanh tĩnh ít.

10. Phá quân hóa lộc nhập quan lộc chiếu phu thê, nhập điền trạch chiếu tử nữ, nhập huynh đệ chiếu nô bộc, chủ phu thê ở chung hợp ý, tử nữ dễ thân cận, bằng hữu trợ lực đa.

11. Phá quân hóa lộc nhập cung mệnh, nên kinh thương kiếm tiền.

12. Phá quân hóa lộc nhập quan lộc, tài bạch, chủ kháo sức lao động kiếm tiền.

13. Phá quân hóa quyền, chủ có dịch mã của giống, nhập dần thân tị hợi tứ mã nơi, kỳ dịch mã tác dụng càng rõ ràng hơn.

14. Phá quân hóa quyền nhập thiên di xung cung mệnh, chủ suốt đời làm phiền lục bôn ba.

15. Phá quân Hóa kị là tổn hao ngôi sao, nhập lục thân cung chủ đối lục thân có điều tổn hao.

16. Phá quân Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê, chủ phu thê không hợp, đối phối ngẫu bất lợi, vô pháp bạch đầu giai lão.

17. Phá quân Hóa kị nhập tật ách xung phụ mẫu, nhân phá quân không được chủ trưởng bối, cho nên và phụ mẫu không quan hệ, cận đại diện công văn phương diện xảy ra vấn đề.

18. Phá quân Hóa kị nhập nô bộc, chủ vô trợ thủ đắc lực, bằng hữu, đồng sự vô pháp bang trợ.

Tả phụ tinh, hữu bật tinh

1. Tả phụ là mậu thổ, thuần dương, bắc đẩu trợ giúp tinh, là quảng hựu chi thần, hóa khí là lệnh, thái độ làm người hiền hoà, thông minh, có khả năng, khéo léo, có lòng cầu tiến, có hùng tâm và hoài bão, duy và đà la gặp gỡ, khó có thể thực hiện, trái lại thành tha kéo dài lạp, vừa chủ phong thái nhã nhặn, trọng tình cảm, nhất là đối lần đầu tiên nỗ lực tình cảm khó có thể quên.

2. Hữu bật là quý thủy, thuần âm, bắc đẩu trợ giúp tinh, là quảng hựu chi thần, hóa khí là lệnh, thái độ làm người chuyên chế, thông minh, có khả năng, cơ trí, có lòng cầu tiến, có hùng tâm và hoài bão,, duy và đà la gặp gỡ, khó có thể thực hiện, trái lại thành tha kéo dài lạp, vừa chủ phong thái nhã nhặn, trọng tình cảm, nhất là đối lần đầu tiên nỗ lực tình cảm khó có thể quên.

3. Tả phụ tinh và hữu bật tinh ở cung mệnh, có lòng cầu tiến, tả phụ tinh chủ khéo léo, hữu bật tinh trưởng máy trí, cùng thi triển kỳ hoài bão, dễ quý hiển, nhược hai sao đối cung tương chiếu, bỉ cùng cung hữu lực, lần thứ hai người là giáp, cùng cung lực lượng yếu kém.

4. Tả phụ tinh và hữu bật tinh đối hôn nhân bất lợi, ở cung phu thê luận, lấy hữu bật tinh lực lượng lớn hơn tả phụ tinh, phàm hữu bật tinh ở cung mệnh hoặc cung phu thê người, ứng với đa chú ý vấn đề tình cảm, trước khi cưới kén vợ kén chồng thì, ứng với mở to hai mắt, tận khả năng tìm tính tình hợp nhau hoặc của mình thích đối tượng, miễn cho hôn hậu tình cảm phát sinh khúc chiết.

5. Tả phụ tinh và hữu bật tinh không thích cùng sát, phá, lang cộng thủ, tình cảm dễ có khúc chiết, không hề định tính, không được chuyên tình của hiện tượng, nhất là nữ mệnh, vốn không lợi sát, phá, lang thủ mệnh, nên đa tu tâm dưỡng tính, một vốn một lời thân mới có bang trợ.

6. Tả phụ tinh và hữu bật tinh hội Tam Hợp cự môn tinh, thiên cơ tinh, thất sát tinh, Tứ Sát độ sáng tinh thể, chủ mệnh cách hơi thấp.

7. Tả phụ tinh và hữu bật tinh nhập cung mệnh hoặc cung thiên di hoặc cung phu thê, suốt đời đắt quá nhân đề bạt, nhưng tả phụ tinh và hữu bật tinh đều chủ phong thái nhã nhặn ngôi sao, cho nên chủ đối tình cảm bất lợi.

8. Tả phụ tinh và hữu bật tinh ở cung mệnh, cung Quan lộc hoặc cung phụ mẫu, có nặng thi hiện tượng, tức ý tứ hàm xúc trứ tạm nghỉ học một trận, tái đọc sách, hoặc cuộc thi thất bại, một lần nữa thi lại.

9. Tả phụ tinh và hữu bật tinh ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cung tử nữ thì, trước khi cưới kén vợ kén chồng thì, dễ xuất hiện hai người trở lên đối tượng, ứng với đặc biệt thận trọng tuyển trạch.

Văn xương tinh, sao Văn Khúc

1. Văn xương tinh là tân kim, thuần âm, tư khoa bảng, hóa khí là văn khôi ngôi sao, chủ khẩu tài, bài vở và bài tập, công danh,

Thái độ làm người thông minh, có khả năng, tư tưởng mẫn cảm, tinh tế, là năng lực văn của sĩ, khẩu tài giai.

2. Văn xương tinh ở tinh thần phương diện, đại diện khẩu tài, văn chương, ở vật chất phương diện, đại diện chi phiếu, công văn, khế ước, giấy chứng nhận.

3. Văn xương ở cung mệnh, đại diện một thân khẩu tài hảo, yêu thích mỹ hảo sự vật.

4. Văn xương tinh và sao Văn Khúc giáp mệnh đối chiếu mệnh là giai, chủ quý cách, thái độ làm người đa học đa năng lực.

5. Sao Văn Khúc là quý thủy, thuần âm, tư khoa bảng, hóa khí là hao tổn, chủ hao tổn, là khẩu thiệt biện luận ngôi sao, thái độ làm người thông minh, có khả năng, tư tưởng mẫn cảm, tinh tế. Sao Văn Khúc cũng chủ khẩu tài, bài vở và bài tập, công danh.

6. Văn xương tinh và sao Văn Khúc đều thuộc về hao tổn ngôi sao, cũng là một viên biến thiên ngôi sao.

7. Văn xương tinh và sao Văn Khúc không thích cùng cung thủ mệnh hoặc nhập cung tật ách, là tâm tình người ta không ổn định, tư tưởng hay thay đổi thiên (bởi vì là hệ sao giờ, lưỡng mấy giờ biến hóa một lần của cho nên cũng).

8. Văn xương tinh và sao Văn Khúc nhập cung phúc đức hoặc giáp phúc đức chủ yêu thích thi thư, suốt đời đắt quá nhân, nhưng nhu phòng vấn đề tình cảm, nhân quý nhân đa, trái lại khiến cho đào hoa tăng nhanh.

9. Văn xương tinh và sao Văn Khúc, sao Liêm trinh, thất sát tinh, dương nhận tinh, đà la tinh cùng chiếu mệnh hoặc nhập mệnh người, dối trá không được thành người.

10. Văn xương tinh và sao Văn Khúc phùng phá quân tinh nhập lục thân cung thì, hình phạt chính khắc làm phiền lục.

11. Văn xương tinh và sao Văn Khúc ở cung Quan lộc thì, chủ một thân công tác dễ dàng thuận lợi.

12. Như văn xương tinh hoặc sao Văn Khúc Hóa kị thì, nên chú ý chi phiếu, công văn, khế ước, giấy chứng nhận các loại vấn đề.

13. Văn xương Hóa kị, chú ý tai nạn giao thông, như cấp cảnh sát khai hóa đơn phạt các loại.

14. Sao Văn Khúc Hóa kị, bất khả đánh bạc, chú ý khẩu thiệt thị phi tranh.

Lộc tồn tinh

1. Lộc tồn kỷ đất, thuần âm, sao Bắc đẩu, hóa khí là phú, là lộc bổng chi thần, chưởng lộc ngôi sao, có thể giải ách chế hóa, cũng là một viên quý nhân tinh, thái độ làm người tâm tính ngay thẳng, thông minh, bác học đa năng lực, tướng mạo rất nặng thanh tú, phú lòng cầu tiến, có chịu khổ nhọc bản tính.

2. Lộc tồn tinh là tài chủ tinh, nên nhập cung mệnh hoặc cung tài bạch, chủ có tài.

3. Lộc tồn tinh nhập cung điền trạch, chủ gây dựng sự nghiệp.

4. Lộc tồn tinh nhập cung phụ mẫu có thọ, lúc tuổi già có tài, cha mẹ đa số lao lực người.

5. Lộc tồn tinh không thích hợp nhập lục thân cung, chủ so sánh vô duyên, dễ có tranh chấp.

6. Lộc tồn tinh nhập cung tật ách, chủ thân thể thiếu niên suy yếu đa tai.

7. Lộc tồn gặp hóa lộc, chủ tài do nơi nào lai.

8. Lộc tồn gặp Hóa kị, chủ tài sử dụng tới đâu khứ.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

第二章 紫微斗數十八飛星專論

  紫微星

 

 1.己土、屬陰,北斗帝王星,化氣為尊貴之星,司爵祿,能解厄延壽制化,雖不怕悪星纏,卻會被悪星所牽制,相當於古時皇帝,高居在上,為人耳軟心活

,心地善良,處處為人著想,有蔭人之心無求報酬之所得,難免會有厭世悲觀之思想,因此心靈容易空虛。

 2.紫微星是斗數諸星群中的主要靈魂,此星是依據每人的生年、月、日、時

,而排出命盤的第一顆星,諸星依它為主,才散佈命盤各宮,以垂象來示吉凶,所以才稱它為萬星之尊者,帝王也。

 3.紫微星為極尊之帝王星,坐落中宮孕育萬物,因此喜歡會六吉星來助其施政,否則以孤星論,難以發揮它的威嚴。

 4.紫微星入官祿宮,為官祿主,會六吉星主官貴,以祿俸為中心。

 5.紫微星入財帛宮,為福祿主,會武曲、天相主祿貴,以食祿為中心。

 6.紫微星不會六吉星,而遇煞星,反主不利,主勞碌不貴顯。

 7.紫微星入兄弟、子女、父母、奴僕以不利論,主孤單,精神容易空虛,在父母為人勢力眼,善高攀,六親較無靠、緣薄,屬自立格,在交友宮,為人奉迎者,有陽奉陰違之嫌,並主奔波勞碌。

 8.紫微星是貴星,男命不宜入福德宮,因貴星入反主抱負少,沒有雄心,只圖享受,女命宜入福德宮,因貴星入主福厚,福德佳是女命幸福之基。

 9.大限或流年遇紫微星,再逢殺、破、狼為得中有失,防小人之災,或官職升遷有不安穩的現象,意味著有變動之跡象。

 10.紫微坐宮干化祿入命宮、遷移,對意外災害有解厄之功,主外出遇難有貴人相助,可逢凶化吉,化險為夷。

 11.紫微坐宮干化祿入福德、田宅、疾厄,主身體方面的病痛有解救之功,遇生病時痊癒迅速,平時身體健康,精力旺盛。

 12.紫微化權入命宮、官祿、財帛為吉,尤以入命宮、官祿更佳,主有貴人提拔,升遷快。

 13.紫微化權入疾厄宮,主身體不健康,腸胃多毛病。紫微為官祿主,入疾厄病位,主事業多阻礙,創業困難無力。

 14.紫微化科入奴僕宮,主為人太文弱,所交朋友亦多為「書生型」。

 15.紫微化科入夫妻宮,主婚姻並不很和諧,會有外遇問題。

 16.紫微化科入福德宮,為人修養好,是有仁心之人。

  

  天機星

 

 1.乙木,屬陰,南斗益壽星,化氣為善,為兄弟主,又主四肢,平輩,近親

,為人性急心慈,機謀多變,智力高,幻想多,容易鑽牛角尖。

 2.天機星亦為善宿,是延年益壽之星,因此也代表宗教星,有宗教信仰或與命理有關,也是學術星,如哲學家、作家...等。

 3.天機星也是一顆驛馬星,相當於齒輪的輪軸,不停的旋轉,亦主環境的變遷,抑或跋涉他鄉,奔波勞碌,又為動態之星,會天馬或陀羅星驛馬更強。

 4.天機星也是一顆死亡星,逢化忌時,代表男性,不代表女性,因天機星一定在太陽星的福德宮。

 5.天機星即紫微星定位後,天機星隨後所佈之星,故天機星是一顆象徵動態變化之星,沒有它帶動,諸星不能循軌道而行,天地萬物,也不能脫胎而出,因此天機星是天地之輪軸,運旋之機紐。

 6.天機星在物為鏡子,在交通為機車,在建築為樓梯、鷹架。

 7.天機化祿時,主智慧,主宗教,主哲學、星命學。

 8.天機化祿入田宅宮,主住家附近有廟堂、教會。

 9.天機化祿入福德宮,主有特殊哲學觀、人生觀。

 10.天機化權入命宮,主為事業、家庭操心,能力強,有宗教意識。

 11.天機化權入疾厄,主腦神經衰弱,加空劫有中風的傾向。

 12.天機星遇化科時,主為人聰明,但不喜歡用腦筋。

 13.天機星化忌,主六親有損,尤其不利男性,入兄弟宮主兄弟有損。

 14.天機化忌入命宮,喜鑽牛角尖,個性不開朗,讀書不用功。

 15.天機化忌入田宅,主變動,並不主凶災,代表常常搬家。若自化忌時,主家中事務特別多,家人生活在一起並不融洽。

 16.天機化忌入子女宮,子女不容易養,宜認義父母。當子女宮自化忌時亦不好養育。

 17.天機化忌入財帛,主有損耗,惟可靠智慧以補不足。

 18.書云:「天機化忌曰善」,其化氣之意,乃大限或流年行運到天機坐宮才會化氣而發生作用。

  

  太陽星

 

 1.太陽星為丙火,屬陽,中天斗星,化氣為權貴,司官祿主,又為父、夫、子,為人正直剛強,光明博愛,不計較是非,不拘小節,自尊心很強,喜歡別人尊敬他,對金錢之控制力不夠,往往會想揮霍,貪圖浮華享受,略帶有虛榮心。

 2.太陽星偏向於政治方面,或公益、文教事業發展,是一顆動態星,亦是驛馬星。

 3.太陽星不宜女命守命,主奪夫星,掌權柄,須付出勞力,多勞碌,有男子之志,三合會太陰星,容易有感情困擾。

 4.太陽星是官祿主,但並不是指一定要入官祿宮,太陽星本身即備官祿的含意,若能會六輔星,則更能貴顯發達,否則不利,反主多辛勞。

 5.日月反背者,並非象徵壞的格局,最怕的是遇夜生人,主一生發展不順,但日月反背的人,大都主奔波勞碌,少年不佳,做事有先勤後惰的心理,很難能貫徹始終,有夜工作之習慣,勞心多,如寫作之類,而且較重感情勝過理智,六親無靠,自力更生者多。

 6.太陽化祿入命宮、財帛、官祿都主有實權,為老闆之命格。

 7.太陽化祿入兄弟、奴僕、子女、田宅,亦可當老闆,但較無實權,多為合夥之股東。

 8.太陽化祿入父母,為從事文書方面的生意,但主權不在自己,亦即當經理但不是真正負責人。

 9.太陽化祿入疾厄,是唯一沒有當老闆命之宮,以上班為宜。

 10.若受雇上班工作者,太陽化祿入命宮、遷移、官祿、財帛時,有當主管掌實權之命。

 11.太陽化權時,在男性代表創業,居官祿宮必為主管。入子女、田宅,主有創業做生意之舉。

 12.太陽化權,男不可入夫妻宮,女不宜入命宮,主女性太能幹,喜歡爭權,多勞碌,婚姻不美滿。

 13.太陽化權不宜入男命之父母宮,女命之田宅宮,亦主女性能幹、喜爭權。

 14.太陽化忌為不吉之兆,不喜入官祿宮,主事業不振,一事無成。

 15.太陽化忌入六親宮位,主對六親中的男性不利,多有損傷。

 16.太陽化忌入疾厄宮,代表有眼睛方面的疾病。

 17.太陽星在幼年期代表父親,中年期代表男性自己,女性則代表丈夫,晚年期代表兒子。

 18.太陽化祿入官祿宮,而化忌也同時入官祿宮時,代表雖有老闆命,但是事業上多波折不順,而且亦無心長期受雇於人,終至一事無成。

  

  武曲星

 

 1.武曲星為辛金,屬陰,北斗正財星,主財帛,亦是將星,又為寡宿星,為人性剛、心直、氣量寬宏、無遠慮之心、主果斷、做事求速戰速決,因為是將星

,難免不認輸,喜歡掌權,又是財星,一生與金錢脫離不了關係,財星入財鄉,

有理財能力。

 2.凡財星入命者,主孤剋難免,武曲星也是將星,不宜女性守命宮,入六親宮亦不佳,容易陷入孤單、空虛的生涯中,但須與羊刃星或陀羅星同宮,方主孤

,否則主性剛。

 3.武曲星在命宮,破軍星在身宮,或武曲星,命身同一宮,大都背祖離鄉,巧藝立身之人,終身多成敗、多勞碌、不很得意。

 4.武曲星論財,喜歡會合貪狼,尤其是己干、己運,祿權同進本宮,主偏財

、橫發,逢祿存、天馬亦佳,唯財需在遠方求。

 5.武曲星是一顆動靜兼備之星,因為它心情好時,可以天南地北無所不動,心情欠佳時,落寞寡歡,將它稱為「寡宿星」,一點也不錯。

 6.武曲星化祿入命宮、財帛或田宅,主很會賺錢,一生不愁沒有金錢使用。

 7.武曲化祿入財帛宮一定賺錢,但看所化之星性星情星意而斷依何收益。

 8.武曲化權:入命垣主為人個性剛強。(化權為將星)

    男命不可入夫妻宮\ 主性剛強。若入六親宮,主該六親者掌

    女命不可入命宮 / 權。

 9.武曲化權:不可入疾厄宮,主身體上多災厄,尤其女命大多會流產。(將星不可入疾厄,否則為災厄。)

 10.武曲化科主財,為正財星,但較無力。

 11.武曲化忌:不論男女,不可入官祿沖夫妻,主想結婚較困難,或結婚後又離婚,因化忌為寡宿之星,主孤寡。

 12.武曲坐宮干化忌入田宅,主要成家很困難。(不是無緣,有時異性朋友很多,桃花現象很旺但結合的機會較小。)

 13.武曲化忌入命宮逢天機,除需為庶出或過繼給他人外,尚主自幼吃素齋。

化忌入遷移沖命也同意義。

 14.如武曲坐戌宮,貪狼化祿入財帛宮,因貪狼為桃花之星,又為財星,故可能要靠餐飲、服務事業賺錢。

  

  天同星

 

 1.壬水,屬陽,南斗星,化氣為福,主福德,乃益壽保生之宿,能延壽制化

,也是壽星之一,為人神目清秀、個性溫和、好文藝、主文墨精通、腦筋靈活、智力高、喜歡享樂、穿整潔衣服、過舒適的生活。

 2.天同星是福星,喜歡女命守命或居福德宮,男命若是如此,反主中年無抱負,無雄心,只重享受。而女命福德是根基也。

 3.天同星單守命宮,再逢四煞星同宮,反主有激發之力,但宜注意,容易步入歧途或思想偏激。

 4.天同化祿為福壽之星,喜入福德、疾厄,主增福壽,可享福,亦有遇難呈祥之功。

 5.天同化祿入命宮、財帛、官祿皆非吉象,主不求上進,只圖享樂。

 6.天同化權入疾厄,反主不利健康。

 7.天同化權入官祿,能在財經方面掌大權。

 8.天同化科,主福氣,入福德宮最佳。

 9.天同化忌入命宮,主辛勞,乃無享福之命,即使努力工作,但所賺的錢也難使收支平衡。

 10.天同化忌入命宮,又主為人懶惰成性,不喜歡工作,縱使賺了錢,也有福不會享,且有機會也捉不住。

 11.天同化忌入疾厄,主身體多病痛,因福星化忌而失去解厄之力,故有疾病時復原較慢。

 12.天同化忌不宜入福德,主無福可享,遇災厄亦無制化之能力。

 13.天同化忌入官祿,主為事業奔波勞碌,在事業上也無貴人相助。

 14.天同化忌入財帛,主收入不豐,所賺之錢不足以養家糊口。

 15.若天同化忌入六親宮,主該六親宮者無福,不會享受,身體不好。

 16.若天同化忌入奴僕,主無良友。

  廉貞星

 1.丁火,屬陰,北斗星,為精魂之星,化氣為囚,司品秩與權令,亦為官祿主(在官祿宮時),象徵囚,代表營業狀況不佳,發展不出去。

 2.廉貞星在命宮、身宮或子女宮、田宅宮為次桃花,如有化忌同宮,可產生牽制作用。

 3.廉貞星之是非屬行政方面的,不主人事,在疾厄宮屬意外之災或疑難雜症之類。

 4.廉貞星與貪狼星一樣,烈化之後為貪與爭之代表,故其定義是貪爭也。亦謂之現實,為人性格較硬、浮蕩、不拘小節、心直口快、好勝心強,屬投機取巧之聰明,容易有聰明反被聰明誤之缺點,因此容易流入邪惡。

 5.廉貞星與太陽星之區別,太陽星屬陽,屬動,要支出勞力才有代價,才有收穫,而廉貞星屬陰,又屬靜,代表營業的狀況...如賭博、投機、不正之桃花(肉慾的)有善悪兼備之本性,可用「近朱者赤,近墨者黑」來形容它的造化

,但畢竟幼年非常辛苦,有刻苦耐勞之本能,唯長大後一有了成就,便會重於物質之享受,甚至賺錢會不擇手段的去獲得,因此容易為利益所誘惑,導致賭博、冒險、投機...之慾念,是爭貪之故也。

 6.廉貞星入命,六親大都無靠,好強性硬,不認輸,不認敗,易弄巧成拙,是它之缺點。

 7.廉貞星在寅、申、巳、亥宮,與驛馬有關,若是命宮,驛馬動態更強,一般都外出發展,甚至到國外從事貿易、留學...等。若是田宅宮,則主幼年背祖離鄉,在外地謀生發展居多。

 8.廉貞化祿入命宮,主為人較保守,缺乏衝勁,故利於公家機構上班。

 9.廉貞化祿入命宮、官祿、財帛,主做事順利。入田宅宮,主家中平安,家人相處融洽。

 10.廉貞化祿入命宮、田宅,主有財且帶桃花。

 11.廉貞化祿入六親宮,主六親有異性緣,屬暗桃花。

 12.廉貞化忌主身體方面的疑難雜症,或有癌症之傾向。

 13.廉貞化忌入疾厄、福德,主災厄,為意外之災禍。

 14.廉貞化忌又為是非之星,入子女或田宅,皆主家中多是非,公務員則有行政官非。

 15.廉貞化忌入遷移沖命宮,亦主意外災禍。

 16.廉貞化忌入夫妻、田宅,主事業上的是非,例如:記過、調職等。

 17.廉貞化忌入財帛,主在錢財上易發生糾紛。

  天府星

 1.戊土,屬陽,化氣為權令之機紐,有化科作用,故主有解厄、延壽之功能

,是財帛主,也是田宅主,因此又名祿庫之星,乃富貴之根基,是紫微帝君身邊的副將。

 2.天府星代表智慧、才能之星,故天府也是一顆貴星,喜歡會六吉星,更易顯貴,為人孤高,大都獨立創造人生,但較重視名利,略有高傲自賞之心態,然心性溫和、聰明、靈巧,有學習多項事務之能力,思想不偏激,可謂「多才多藝

」,也是一顆善良的星。

 3.天府星不宜入奴僕宮,為迎奉之人而成貴,換言之要貴顯,變成迎奉者,

若不會,定主多勞碌。

 4.天府星入財帛,有偏財運,入遷移宮,有長輩貴人提拔,入福德宮喜享受愛擺闊,入官祿宮乃雄才可為。

 5.天府遇化祿與紫微同,有解厄延壽之功。

 6.天府化祿入福德、疾厄,主身體健康,有解厄之功。

 7.天府化祿入田宅,主有財庫。祿庫之星最喜入命宮、田宅。

 8.天府化祿入命宮、官祿、財帛,因係祿庫之星,故並不產生錢財上的作用

,僅主有財源(賺錢的方法,謀生的技能),及事業上有貴人相助而已。

 9.天府化權入命宮,主聰明過人,能力很強,但也喜掌權。

 10.天府化權入官祿,主能當主管。

 11.天府化忌入命,主一生無財富可享,為錢財奔波。

 12.天府化忌入財帛,其人必視財如命,以吝嗇出名。

 13.天府化忌入夫妻沖官祿,對事業不利,夫妻感情不和。

 14.天府化忌入田宅,主財庫有破,錢財存不下來。入奴僕宮,主財庫係他人所有,所賺的錢會被朋友或他人所帶走。

 15.天府遇化科,主衣食享受,有修養,名聲良好。

 16.天府化科入疾厄,亦有解厄之功,主長壽。

  太陰星

 1.癸水,屬陰,中斗星,化氣為水之精,主富,司田宅主,也是祿庫之主宰

,又代表母宿、妻星、女兒。

 2.太陰星主聰明清秀,心情溫和,有潔癖,感情方面較脆弱。又稱為血光之星,與開刀有關。

 3.太陰星不宜男命守命,主奪妻星,有女人之舉止儀態,性急,有猜忌心,喜好杯中物,亦喜近女人,福妻感情易有困擾,一般皮膚較白,大都以藝術為涯者,或從事文教者居多,若與祿存同宮,可增加其光輝。

 4.太陰星也是一顆驛馬星,尤其在寅、申、巳、亥會天機星時,容易跋涉他鄉,在外謀生求發展。

 5.太陰星入男命命宮或夫妻宮、財帛宮、子女宮,一生多艷遇因妻而貴,或因女人而得財,與文昌星、文曲星、左輔星、右弼星相會時力量更強,但有多災病之慮,宜多加保重。

 6.太陰化祿入兄弟、奴僕、子女、田宅為合夥格,乃股東之命。

 7.太陰化祿為財庫之星,入財帛、田宅必富。

 8.女命太陰化祿入命宮、財帛、官祿為老闆格。男命太陰化祿入官祿,為夫妻之遷移,主妻有老闆格。

 9.太陰化祿入疾厄,乃財星入病宮,主沒有當老闆的命。

 10.太陰化祿入父母,宜從事文化事業的工作。

 11.太陰化權,若女命入命宮,主勞碌奔波,也代表創業。

 12.無論男女命,太陰化權的創業人,入兄弟宮主姊妹,入父母宮主母親,入夫妻宮主女性配偶,入奴僕宮主女性朋友。

 13.太陰化科,主有私房錢,因太陰為暗星,又為財庫之星。

 14.太陰化科入遷移照命宮,主喜歡存私房錢,也代表常常有錢花。

 15.太陰化科入官祿照夫妻,主配偶藏有私房錢。入子女宮,主會有暗中給子女零用錢的行為,而子女亦存有儲蓄。

 16.太陰化忌,主不利於女性,入疾厄、福德主災病,女命則代表有婦女的暗疾。

 17.太陰化忌入財帛、田宅,主財庫有破,多代表損耗而不存財。

  貪狼星

 1.甲木,性屬水,北斗星,化氣為桃花,主禍福,亦稱財星,又是壽星,乃解厄之神也,為人好動外向,不耐靜,多慾望,性剛兇猛,機深遠謀,喜怒無常

,做事急速,但耐心不夠。

 2.貪狼星與廉貞星同,烈化之後,主「貪爭也」,愛恨難分,有報復之心態,

因此是禍是福常在一念之間而發生,故主禍福也。

 3.貪狼星入命宮,主喜研究仙術、哲理之學,聰明急智遠勝天機星,反應快。

 4.貪狼星入命,主桃花(肉慾的)需參看福德宮而斷,唯有命宮或身宮有地空星或地劫星進來,才能反習為正。

 5.貪狼星與財有關,帶動殺、破、狼。武曲星為正財星,居第一位,貪狼星接著居第二位,但貪狼星之財,有成中帶破之感,古有言:「壽星入命,不發少年人」。因此武、貪不發少年人,早發會再敗,三十五歲前,如曇花一現。

 6.貪狼星入命宮,在辰戌丑未宮,為吉地,有解厄之功,在辰戌宮,若貪狼星不化忌又與火星同宮,謂之火貪格,貪狼星不化忌又與鈴星同宮,謂之鈴貪格

,皆為特別格,主橫發,切記!發後宜守。

 7.貪狼星入命宮,喜歡與祿存星或化祿同宮,可以相扶以正,步入歧途的機會較少。

 8.貪狼星財星入辰戌丑未宮,謂之財入庫位,不受天羅地網限制,記住!忌沖破庫而後發。

 9.貪狼星不宜女命守命,因為貪狼星是一顆桃花、肉慾兼備之星,又是財星

,難免不安於室、主好動、外向、不耐寂寞,宜多修心養性。

 10.貪狼星入命宮,在丑未宮,又逢壬年干生人或癸年干生人,化忌入命宮,宜做現金生意,偏門生意,或以藝術、哲理、文路方面發展。

 11.貪狼星入財帛宮,賺偏門藝術財,三十歲前,財來財去,三十歲後才守的住。

 12.貪狼星入官祿宮,艱辛奮鬥,三十歲前運途不佳,三十歲後漸好轉,漸入佳境。

 13.貪狼星入田宅宮、子女宮,三十歲前,田宅庫位不能早發,早發必破,三十歲後漸好轉,庫位守得住。

 14.貪狼化祿入命宮,主財、壽及桃花。

 15.貪狼化祿入福德、疾厄,主延壽、解厄,但也代表性慾較強。

 16.貪狼化祿入官祿、財帛,代表賺錢。

 17.貪狼化祿亦主偏財,略帶投機性,而武曲則為正財、靠正當生意進財。

 18.貪狼屬水,故化祿入命宮、遷移、子女、田宅,主為人聰明、世故。入奴僕宮,主慷慨好客,因財給朋友之故。

 19.貪狼化權入命,主為人固執,不喜接受別人指揮,也喜歡當老大佔權。

 20.貪狼化權入官祿、財帛,代表創業,有一股強烈的衝勁及奮鬥意識。

 21.貪狼化權入疾厄或福德,並不主壽,而是容易有意外傷害,生病較麻煩。

 22.貪狼化權入子女沖田宅,主與子女意見不合,易有代溝。

 23.貪狼化忌入疾厄、福德,主體弱多災厄,生病時抵抗力較差。

 24.貪狼化忌入財帛,容易因桃花而產生金錢上的糾紛。

 25.貪狼化忌入田宅,主一生多桃花糾紛。

 26.貪狼化忌入父母、疾厄,主身體上有難醫之症。

  巨門星

 1.癸水,屬陰,北斗星,司口舌之神,化氣為暗,主是非,又名隔角煞,代表嫉妒與猜忌。

 2.巨門主隱憂,為是非爭議之象徵,帶有嘮叨之個性。

 3.巨門星入命,主一生容易招是生非,六親寡合,善欺瞞,做事進退反覆,多學少精,勞心多,清靜少。

 4.巨門星是一顆孤獨之宿,唯有祿存可以解其悪,大限或流年走巨門位時,而無祿存同宮,容易有孤獨與心神雜亂、煩悶之事。

 5.巨門星也是一顆驛馬星,若命宮在寅、申、巳、亥宮會太陽星,主背祖離鄉,自我獨立格,或有搬家而離開出生地,或與婚姻、子女之間的緣較薄,易有爭執,也有奔波勞碌之驛馬動態。

 6.巨門星入六親宮,代表排斥性較強,象徵遺棄星,主本身與六親緣分較薄

,如在父母宮宜過房認義父母,或自小給神做義子,在夫妻宮宜晚婚為佳。

 7.巨門化祿入命,主有口福,口才好,藝多而不精,且善吹噓。

 8.巨門不是財星,若化祿主靠嘴巴賺錢,如民意代表、經紀人、教師、歌星等。

 9.巨門辛干化祿,坐福德宮,主一生有口福,因福德為享受之位,坐官祿宮

,主常有事業上或工作上的口福,例如:交際應酬、從事餐飲工作之類。

 10.女命不喜巨門星,坐命難免是非多,若遇文昌或文曲同宮,不管其四化如何,必主水性楊花無疑。

 11.巨門化忌主人事、口舌之非。入田宅則家中不安寧,遇天刑或羊刃,或恐有牢獄之災。

 12.巨門化忌入疾厄、父母,主愛多管閒事,女命則為三姑六婆型的長舌婦。

 13.巨門化忌入命宮,一生易惹是非,人生際遇多不順遂。

 14.巨門化忌入財帛,主金錢上的是非糾紛。入官祿,主事業上、工作上的是非。巨門化權入財帛、官祿,亦代表麻煩事眾多,此乃「是非只因強出頭」。

 15.巨門化忌代表死亡時,必主女性而不主男性,因巨門永在太陰之福德的緣故。

 16.巨門化忌入疾厄、父母時,亦主身體上有痼疾,此與陰宅風水有關。而貪狼化忌則與陽宅風水有關。

  天相星

 1.壬水,屬陰,南斗星,化氣為印星,司一時,主爵位,又為官祿主,能解廉貞之悪。

 2.天相星為吉祥、慈愛之代表,待人和藹可親,個性幽默,喜歡和他人講悅耳的言語,而博得別人之喜好,也是一顆開心果。

 3.天相星入命,稟性聰明,有同情心、服務熱忱,喜歡錦衣玉食,比較重視外表的虛榮。

 4.天相星與左輔星、右弼星、文曲星同宮,尤其是女命命宮或夫妻宮有此三星者,應多注意感情問題,畢竟天相星屬人緣之星,加上左輔星、右弼星、文昌星、文曲星進來,桃花星太多,則追求的對象也多,因此結婚易生波折,宜晚婚為吉。

 5.天相居遷移,命宮必見破軍,主出外有貴人相助。

 6.天相遇化祿入命宮、福德,主多衣食享受。

 7.天相化祿入財帛、官祿,主利於從事服飾業或餐飲服務業賺錢。

 8.天相遇化祿、化權入疾厄,主皮膚病或血液方面的疾病。

 9.天相化科,主有解厄之功,入父母、疾厄能逢凶化吉。

 10.天相遇化忌,主有文書、印鑑、契約等方面的是非。

 11.天相遇化忌入田宅,主買賣不動產有是非。入子女宮或田宅宮亦主桃花。

 12.天相化忌入命宮,主有文件處理上的錯誤或行政是非。

 13.天相化忌入財帛,主支票、有價證券、背書等宜小心行事,否則容易產生糾紛。

 14.天相化忌入官祿,主工作上的差錯,遭致行政處分。

 15.天相化忌入奴僕,主朋友、同事在文書、契約上常出差錯,而遭拖累。

  天粱星

 1.戊土,屬陽,南斗星,化氣為陰,主禎祥,司延壽之神,能解厄制化,又為父母星,有老大意味,為人心性耿直、開朗、不走極端、聰明不自私,喜歡照顧他人,凡事為別人著想,做事穩重,自律很深,不易迷失方向,相貌厚重清秀

 2.天粱星亦稱中康星,與醫術有關,又是父母、長輩之星,本性上本來就喜歡照顧他人,所以適合走醫藥界,照顧他人。

 3.天粱星若會見太陽星時,喜歡文教或社會公益、服務性的行業。

 4.天粱星是父母星,逢化忌同宮或對沖時,要注意六親長輩的身體,直系血親恐有喪亡之兆。例如天粱星與天同星同宮,而逢天同星化忌時。

 5.天粱星是慈善星,與宗教、廟宇有關,屬正派的宗教廟宇。

 6.天粱化祿並不主財,主蔭,主解厄,主福壽。

 7.天粱化祿入命宮、田宅、福德、疾厄,均主解厄,身體健康長壽。

 8.天粱化祿入父母,主能得父母之蔭。

 9.天粱化祿入田宅,主一生一定有屋蔭,能擁有屬於自己的房屋。

 10.天粱化科,主父母健康長壽,相處融洽。

 11.天粱化忌,乃蔭星化忌,主損六親之長輩,故不利入六親宮位。

 12.天粱化忌入遷移沖命宮,主無六親之蔭,或父母早逝。

 13.天粱化忌入命沖太陽星主無父蔭,沖太陰星主無母蔭。

 14.天粱化忌飛出即損六親長輩,但以天粱屬陽星,故主損男性居多。

  七殺星

 1.庚金,屬陽,南斗星,上將之神,主孤剋,化氣為殺,司生死,亦為將星

,象徵恐怖、黑暗、神奇,喜會紫微星能化殺為權,可以牽制它,為人聰明、能幹、有才華、個性急燥,喜怒容易形於外,好勝心強,不喜多言,有正義感,因此適合走軍警界。

 2.七殺星入命宮,少年坎坷不順,多辛勞,奔波不定,有吃苦耐勞的本性。

 3.七殺星入命,晚婚較好,早婚不吉,因主才華能幹之星,早婚要為對方付出很多,反使本身勞碌奔波。

 4.七殺星是血光星,不利於疾厄宮會見羊刃星或陀羅星易有殘疾。

 5.七殺星與天姚星同宮,宜多注意桃花糾紛,入命宮或夫妻宮或福德宮,因桃花惹禍,尤其是女命,有婚姻不美之兆,或入風塵界。

 6.七殺星入命宮,外表剛強,內心脆弱,是一顆動靜兼備之星,也是驛馬星

 7.七殺星在寅、申、巳、亥宮守命,一生中驛馬動態很強,或離開家鄉,出外謀生發展。

 8.七殺遇化祿,主有橫發之際遇。七殺化祿入田宅或命宮,必爆發成為富翁

 9.七殺遇化權,主增長權威,主創業。入命宮、遷移、官祿或財帛,主做事有魄力、有作為。

 10.七殺化權入福德、疾厄,主無用武之地,多災多難。

 11.七殺化權入父母沖疾厄為閒宮,主不務正業,遊手好閒。

 12.七殺化權入田宅,主在家中霸道、佔權,亦主無財庫。

 13.七殺化權亦主驛馬,多變遷、變動之際遇。

 14.七殺遇化科,入財帛、官祿,宜從事文化事業之工作。

 15.七殺遇化忌入父母沖疾厄,主不務正業,賦閒遊樂。

 16.七殺化忌入福德、疾厄,主對身體有損耗,易受外傷。

 17.七殺化忌入六親宮,主不利六親。入父母宮,亦主父母對我教導無方。

  破軍星

 1.癸水,屬陰,北斗星,司夫、子、奴,在數為殺氣,又名耗星,亦是一顆孤剋星,性急速,私慾多,個性好強,不服輸,有報復之心態,也不善閒聊,說話容易得罪人,做事求真切實,不做則罷,要做則貫徹到底。

 2.破軍入命,做事先難後易,有大成或大敗之兆。破軍星入命,喜居子、午位,主權貴,發達有成,但少運不佳,他宮多奔波勞心。

 3.破軍在子、午、卯、酉宮,人緣佳,多應酬,最怕女命守命,與地劫星同宮,婚姻不佳,應多修心養性,否則易步入風塵。

 4.破軍星入父母宮,不利父母,宜過房認義父母較佳,破軍星也是血光星,對本身而言,多外傷。

 5.破軍星在財帛宮,如過路財神,財來財去,不善理財,對金錢控制力不夠

,最好能把現金存入銀行或郵局,身邊少帶太多現金較好,免得受破軍耗星之影響而損財,宜賺流水之財,即水財也。

 6.破軍星在夫妻宮、子女宮,容易有失的一面,即意味著留不住,耗損現象

 7.破軍星在奴僕宮,欲尋知音難,朋友格局不高,較無幫助。

 8.破軍在官祿宮,事業多變動,起伏很大。

 9.破軍在福德,勞心多,清靜少。

 10.破軍化祿入官祿照夫妻,入田宅照子女,入兄弟照奴僕,主夫妻相處投緣,子女易親近,朋友助力多。

 11.破軍化祿入命宮,宜經商賺錢。

 12.破軍化祿入官祿、財帛,主靠勞力賺錢。

 13.破軍化權,主有驛馬之象,入寅申巳亥四馬之地,其驛馬的作用更為明顯

 14.破軍化權入遷移沖命宮,主一生多勞碌奔波。

 15.破軍化忌為損耗之星,入六親宮主對六親有所損耗。

 16.破軍化忌入官祿沖夫妻,主夫妻不合,對配偶不利,無法白頭偕老。

 17.破軍化忌入疾厄沖父母,因破軍不主長輩,故與父母無關,僅代表文書方面出問題。

 18.破軍化忌入奴僕,主無得力助手,朋友、同事無法幫助。

  左輔星、右弼星

 1.左輔為戊土,屬陽,北斗助星,為廣祐之神,化氣為令,為人隨和、聰明

、能幹、靈巧,有上進心,有雄心與抱負,唯與陀羅相會,難以實現,反成拖拖拉拉,又主風采斯文,重感情,尤其是對第一次付出的感情難以忘懷。

 2.右弼為癸水,屬陰,北斗助星,為廣祐之神,化氣為令,為人專制、聰明

、能幹、機智,有上進心,有雄心與抱負,,唯與陀羅相會,難以實現,反成拖拖拉拉,又主風采斯文,重感情,尤其是對第一次付出的感情難以忘懷。

 3.左輔星與右弼星在命宮,有上進心,左輔星主靈巧,右弼星主機智,各展其抱負,容易貴顯,若兩星對宮相照,比同宮有力,再次者為夾,同宮之力量較弱。

 4.左輔星與右弼星對婚姻不利,在夫妻宮論,以右弼星之力量大於左輔星,凡右弼星在命宮或夫妻宮者,應多注意感情問題,婚前擇偶時,應睜大眼睛,盡可能找性情相投或自己喜歡的對象,免得婚後感情發生波折。

 5.左輔星與右弼星不喜與殺、破、狼共守,感情易有波折,有不定性,不專情之現象,尤其是女命,本不利殺、破、狼守命,宜多修心養性,對本身才有幫助。

 6.左輔星與右弼星三合會巨門星、天機星、七殺星、四煞星等,主命格較低

 7.左輔星與右弼星入命宮或遷移宮或夫妻宮,一生多貴人提拔,但左輔星與右弼星均主風采斯文之星,故主對感情不利。

 8.左輔星與右弼星在命宮、官祿宮或父母宮,有重考現象,即意味著休學一陣子,再讀書,或考試不及格,重新再考。

 9.左輔星與右弼星在命宮或夫妻宮、子女宮時,婚前擇偶時,容易出現兩個以上的對象,應特別慎重選擇。

  文昌星、文曲星

 1.文昌星為辛金,屬陰,司科甲,化氣為文魁之星,主口才、學業、功名、

為人聰明、能幹、思想敏感、精細,為能文之士,口才佳。

 2.文昌星在精神方面,代表口才、文章,在物質方面,代表支票、文書、契約、證件。

 3.文昌在命宮,代表其人口才好,喜好美好事物。

 4.文昌星與文曲星夾命比照命為佳,主貴格,為人多學多能。

 5.文曲星為癸水,屬陰,司科甲,化氣為耗,主耗損,為口舌辯論之星,為人聰明、能幹、思想敏感、精細。文曲星也主口才、學業、功名。

 6.文昌星與文曲星均屬耗損之星,也是一顆變遷之星。

 7.文昌星與文曲星不喜同宮守命或入疾厄宮,為人心情不穩定,思想多變遷

(因為是時系星,兩個小時變換一次之故也)。

 8.文昌星與文曲星入福德宮或夾福德主喜好詩書,一生多貴人,但需防感情問題,因貴人多,反使桃花增多。

 9.文昌星與文曲星、廉貞星、七殺星、羊刃星、陀羅星同照命或入命者,虛偽不誠之人。

 10.文昌星與文曲星逢破軍星入六親宮時,主刑剋多勞碌。

 11.文昌星與文曲星在官祿宮時,主其人工作輕鬆順利。

 12.如文昌星或文曲星化忌時,宜注意支票、文書、契約、證件之類的問題。

 13.文昌化忌,注意交通事故,如給警察開罰單之類。

 14.文曲星化忌,不可賭博,注意口舌是非之爭。

  祿存星

 1.祿存己土,屬陰,北斗星,化氣為富,是祿俸之神,掌祿之星,能解厄制化,也是一顆貴人星,為人心性耿直、聰明、博學多能、相貌厚重清秀、富上進心,有吃苦耐勞的本性。

 2.祿存星是財主星,宜入命宮或財帛宮,主有財。

 3.祿存星入田宅宮,主創業。

 4.祿存星入父母宮有壽,晚年有財,父母親多為勞碌者。

 5.祿存星不宜入六親宮,主較無緣,易有爭執。

 6.祿存星入疾厄宮,主少年身體虛弱多災。

 7.祿存遇化祿,主財由何處來。

 8.祿存遇化忌,主財用向何處去。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu thập bát bát phi tinh luận bàn

Bản dịch:

Tử vi tinh

1. Kỷ đất, thuần âm, bắc đẩu đế vương tinh, hóa khí vi tôn quý ngôi sao, tư tước lộc, có thể giải ách diên thọ chế hóa, mặc dù không sợ ác tinh triền, lại sẽ bị ác tinh sở khiên chế, tương đương sinh thời cổ hoàng đế, cao cư ở trên, thái độ làm người nhẹ dạ, tâm địa thiện lương, nơi chốn thái độ làm người suy nghĩ, có ấm nhân chi tâm vô cầu thù lao chỗ được, khó tránh khỏi sẽ có bi quan chán đời bi quan của tư tưởng, bởi vậy tâm linh dễ trống rỗng.

2. Tử vi tinh là đấu sổ chư tinh trong đám chủ yếu linh hồn, đến đây tinh là căn cứ mỗi người năm sinh, nguyệt, nhật, thì, mà tống ra mệnh bàn viên thứ nhất tinh, chư tinh dựa vào nó là việc chính, tài rải mệnh bàn các cung, lấy thùy giống lai thị cát hung, cho nên mới xưng nó là vạn tinh tôn sư người, đế vương cũng.

3. Tử vi tinh là cực tôn của đế vương tinh, tọa lạc trung cung dựng dục vạn vật, bởi vậy thích hội lục ngôi sao may mắn lai trợ giúp kỳ thi hành biện pháp chính trị, bằng không lấy cô tinh luận, khó có thể phát huy nó uy nghiêm.

4. Tử vi tinh nhập cung Quan lộc, làm quan lộc chủ, hội lục ngôi sao may mắn chủ quan quý, lấy lộc bổng làm trung tâm.

5. Tử vi tinh nhập cung tài bạch, là phúc lộc chủ, hội vũ khúc, thiên tướng chủ lộc quý, lấy ăn lộc làm trung tâm.

6. Tử vi tinh sẽ không lục ngôi sao may mắn, mà gặp sát tinh, trái lại chủ bất lợi, chủ lao lực không mắc hiển.

7. Tử vi tinh nhập huynh đệ, tử nữ, phụ mẫu, nô bộc lấy bất lợi luận, chủ cô đơn, tinh thần dễ trống rỗng, ở phụ mẫu thái độ làm người thế lực mắt, thiện trèo cao, lục thân so sánh vô kháo, duyên mỏng, thuộc tự lập cách, ở cung Nô bộc, thái độ làm người phụng nghênh người, có bằng mặt không bằng lòng của ngại, tịnh chủ bôn ba lao lực.

8. Tử vi tinh là quý tinh, nam mệnh không thích hợp nhập cung phúc đức, nhân quý tinh nhập trái lại chủ hoài bão ít, không có hùng tâm, chích đồ hưởng thụ, nữ mệnh nên nhập cung phúc đức, nhân quý tinh nhập chủ phúc hậu, phúc đức giai là nữ mệnh hạnh phúc của cơ.

9. Đại hạn hoặc lưu niên gặp tử vi tinh, tái phùng sát, phá, lang là trúng tuyển có thất, phòng tiểu nhân tai ương, hoặc chức quan lên chức có không an ổn hiện tượng, ý tứ hàm xúc trứ có biến động của dấu hiệu.

10. Tử vi tọa can cung hóa lộc nhập cung mệnh, thiên di, đối ngoài ý muốn tai hoạ có giải trừ ách công, chủ ngoại ra gặp nạn có quý nhân tương trợ, có thể gặp dữ hóa lành, hóa hiểm vi di.

11. Tử vi tọa can cung hóa lộc nhập phúc đức, điền trạch, tật ách, chủ bản thân phương diện ốm đau có giải cứu công, gặp sinh bệnh thì thuyên dũ cấp tốc, bình thường bản thân khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy.

12. Tử vi hóa quyền nhập cung mệnh, quan lộc, tài bạch là cát, đặc biệt nhập cung mệnh, quan lộc cao hơn, chủ có quý nhân đề bạt, lên chức khoái.

13. Tử vi hóa quyền nhập cung tật ách, chủ bản thân không được khỏe mạnh, dạ dày đa tâm bệnh. Tử vi làm quan lộc chủ, nhập tật ách bệnh vị, chủ sự nghiệp đa trở ngại, gây dựng sự nghiệp trắc trở vô lực.

14. Tử vi hóa khoa nhập nô bộc cung, chủ thái độ làm người thái nho nhã, sở kết giao bằng hữu cũng đa số “Thư sinh hình” .

15. Tử vi hóa khoa nhập cung phu thê, chủ hôn nhân cũng không rất hợp hài hòa, sẽ có gặp ở ngoài vấn đề.

16. Tử vi hóa khoa nhập cung phúc đức, thái độ làm người tu dưỡng hảo, là có nhân tâm người.

Thiên cơ tinh

1. Ất mộc, thuần âm, sao Nam Đẩu ích thọ tinh, hóa khí là thiện, vì huynh đệ chủ, vừa chủ tứ chi, ngang hàng, họ hàng gần, thái độ làm người gấp gáp tâm từ, cơ mưu hay thay đổi, trí lực cao, huyễn tưởng đa, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt.

2. Thiên cơ tinh cũng thiện ở lại, là kéo dài tuổi thọ ngôi sao, bởi vậy cũng đại diện tôn giáo tinh, có tôn giáo tín ngưỡng hoặc và mệnh lý hữu quan, cũng là học thuật tinh, như nhà triết học, tác gia… Chờ.

3. Thiên cơ tinh cũng là một viên dịch mã tinh, tương đương sinh bánh răng trục bánh đà, không ngừng xoay tròn, cũng chủ hoàn cảnh biến thiên, hay là bôn ba tha hương, bôn ba lao lực, vừa là động thái ngôi sao, hội thiên mã hoặc đà la tinh dịch mã càng mạnh.

4. Thiên cơ tinh cũng là một viên tử vong tinh, phùng Hóa kị thì, đại diện nam tính, không có nghĩa là nữ tính, nhân thiên cơ tinh nhất định ở thái dương tinh cung phúc đức.

5. Thiên cơ tinh tức tử vi tinh định vị hậu, thiên cơ tinh tùy hậu sở bố ngôi sao, cho nên thiên cơ tinh là một viên giống trưng động thái biến hóa ngôi sao, không có nó kéo, chư tinh bất năng theo quỹ đạo mà đi, thiên địa vạn vật, cũng không có thể thoát thai ra, bởi vậy thiên cơ tinh là thiên địa của trục bánh đà, vận toàn cơ hội nữu.

6. Thiên cơ tinh ở vật là cái gương, ở thông nhau là máy xe, đang xây trúc là thang lầu, ưng cái.

7. Thiên cơ hóa lộc thì, chủ trí tuệ, chủ tôn giáo, chủ triết học, tinh mệnh học.

8. Thiên cơ hóa lộc nhập cung điền trạch, chủ ở phụ cận có triều đình, giáo hội.

9. Thiên cơ hóa lộc nhập cung phúc đức, chủ có đặc thù triết học quan, nhân sinh quan.

10. Thiên cơ hóa quyền nhập cung mệnh, chủ là sự nghiệp, gia đình quan tâm, năng lực cường, có tôn giáo ý thức.

11. Thiên cơ hóa quyền nhập tật ách, chủ não thần kinh suy nhược, gia khoảng không cướp có trúng gió khuynh hướng.

12. Thiên cơ tinh gặp hóa khoa thì, chủ thái độ làm người thông minh, nhưng không thích sử dụng suy nghĩ.

13. Thiên cơ tinh Hóa kị, chủ lục thân có tổn hại, nhất là bất lợi nam tính, nhập huynh đệ cung chủ huynh đệ có tổn hại.

14. Thiên cơ Hóa kị nhập cung mệnh, hỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, cá tính không ra lãng, đọc sách không cần công.

15. Thiên cơ Hóa kị nhập điền trạch, chủ biến động, cũng không chủ hung tai, đại diện thường thường dọn nhà. Nhược tự Hóa kị thì, chủ nhà trung sự vụ đặc biệt nhiều, người nhà sinh hoạt chung một chỗ cũng không hòa hợp.

16. Thiên cơ Hóa kị nhập cung tử nữ, tử nữ không dễ dàng nuôi, nên nhận thức nghĩa phụ mẫu. Đương cung tử nữ tự Hóa kị thì cũng không hảo dưỡng dục.

17. Thiên cơ Hóa kị nhập tài bạch, chủ có tổn hao, duy tin cậy trí tuệ lấy bổ bất túc.

18. Thư vân: “Thiên cơ Hóa kị viết thiện”, kỳ hóa khí ý, là đại hạn hoặc lưu niên đi vận đến thiên cơ tọa cung mới có thể hóa khí mà phát sinh tác dụng.

Thái dương tinh

1. Thái dương tinh là bính hỏa, thuần dương, trung thiên đấu tinh, hóa khí vì quyền quý, tư quan lộc chủ, vừa vi phụ, phu, tử, thái độ làm người chính trực kiên cường, quang minh bác ái, bất kể so sánh thị phi, không câu nệ tiểu tiết, lòng tự trọng rất mạnh, thích người khác tôn kính hắn, đối tiền tài của lực khống chế thiếu, thường thường hội tưởng tiêu xài, ham phù hoa hưởng thụ, hơi có lòng hư vinh.

2. Thái dương tinh thiên hướng sinh phương diện chánh trị, hoặc công ích, văn giáo sự nghiệp phát triển, là một viên động thái tinh, cũng dịch mã tinh.

3. Thái dương tinh không thích hợp nữ mệnh thủ mệnh, chủ đoạt phu tinh, nắm quyền chuôi, cần phải nỗ lực sức lao động, làm phiền lục, có nam tử của chí, hội Tam Hợp thái âm tinh, dễ có tình cảm làm phức tạp.

4. Thái dương tinh là quan lộc chủ, nhưng cũng không phải chỉ nhất định phải nhập cung Quan lộc, thái dương tinh bản thân tức bị quan lộc hàm ý, nếu có thể hội lục phụ tinh, thì canh năng lực quý hiển phát đạt, bằng không bất lợi, trái lại chủ đa vất vả cực nhọc.

5. Nhật nguyệt trái lại bối người, cũng không phải là giống trưng phôi cách cục, sợ nhất là gặp dạ sinh ra, chủ suốt đời phát triển không được thuận, nhưng nhật nguyệt trái lại bối người của, đại đô chủ bôn ba lao lực, niên thiếu không tốt, làm việc có tiên chuyên cần hậu nọa lòng của để ý, rất khó năng lực quán triệt thủy chung, có làm đêm làm nên tập quán, phí sức đa, như sáng tác các loại, hơn nữa so sánh trọng tình cảm còn hơn lý trí, lục thân vô kháo, tự lực cánh sinh người đa.

6. Thái dương hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc đều chủ có thực quyền, là ông chủ của mệnh cách.

7. Thái dương hóa lộc nhập huynh đệ, nô bộc, tử nữ, điền trạch, cũng có thể làm lão bản, nhưng so sánh vô thực quyền, đa số hợp hỏa của cổ đông.

8. Thái dương hóa lộc nhập phụ mẫu, là làm công văn phương diện sinh ý, nhưng chủ quyền không ở chính, đó là làm quản lý nhưng không phải chân chánh người phụ trách.

9. Thái dương hóa lộc nhập tật ách, là duy nhất không có làm ông chủ mệnh của cung, đã ngoài ban là nên.

10. Nhược làm thuê đi làm người làm việc, thái dương hóa lộc nhập cung mệnh, thiên di, quan lộc, tài bạch thì, có đương chủ quản chưởng thực quyền của mệnh.

11. Thái dương hóa tạm thời, ở nam tính đại diện gây dựng sự nghiệp, cư cung Quan lộc tất là việc chính quản. Nhập tử nữ, điền trạch, chủ có gây dựng sự nghiệp việc buôn bán cử chỉ.

12. Thái dương hóa quyền, nam bất khả nhập cung phu thê, nữ không thích hợp nhập cung mệnh, chủ nữ tính thái có khả năng, thích tranh quyền, làm phiền lục, hôn nhân không đẹp mãn.

13. Thái dương hóa quyền không thích hợp nhập nam mệnh của cung phụ mẫu, nữ mệnh của cung điền trạch, cũng chủ nữ tính có khả năng, hỉ tranh quyền.

14. Thái dương Hóa kị là không được cát hiện ra, không thích nhập cung Quan lộc, chủ sự nghiệp không phấn chấn, kẻ vô tích sự.

15. Thái dương Hóa kị nhập lục thân cung vị, chủ đối lục thân trung nam tính bất lợi, có nhiều tổn thương.

16. Thái dương Hóa kị nhập cung tật ách, đại diện có mắt phương diện tật bệnh.

17. Thái dương tinh ở còn nhỏ kỳ đại diện phụ thân, trung niên kỳ đại diện nam tính chính, nữ tính thì đại diện trượng phu, lúc tuổi già kỳ đại diện nhi tử.

18. Thái dương hóa lộc nhập cung Quan lộc, mà Hóa kị cũng đồng thời nhập cung Quan lộc thì, đại diện tuy có ông chủ mệnh, thế nhưng sự nghiệp thượng đa khúc chiết không được thuận, hơn nữa cũng không tâm trường kỳ làm thuê sinh nhân, chung tới kẻ vô tích sự.

Sao Vũ khúc

1. Sao Vũ khúc là tân kim, thuần âm, bắc đẩu chính tài tinh, chủ tài bạch, cũng đeo sao, vừa là quả ở lại tinh, thái độ làm người tính cương, tâm thẳng, khí lượng khoan dung độ lượng, vô viễn lự chi tâm, chủ quả đoán, làm việc yêu cầu tốc chiến tốc thắng, bởi vì là đeo sao, khó tránh khỏi không tiếp thu thâu, thích nắm quyền, vừa tài tinh, suốt đời và tiền tài thoát ly không được quan hệ, tài tinh nhập tài hương, hữu lý tài năng lực.

2. Phàm tài tinh nhập mệnh người, chủ cô khắc khó tránh khỏi, sao Vũ khúc cũng là đeo sao, không thích hợp nữ tính thủ cung mệnh, nhập lục thân cung cũng không giai, dễ rơi vào cô đơn, trống rỗng cuộc đời trung, nhưng cần phải và dương nhận tinh hoặc đà la tinh cùng cung, phương chủ cô, bằng không chủ tính cương.

3. Sao Vũ khúc ở cung mệnh, phá quân tinh trong người cung, hoặc sao Vũ khúc, mệnh thân đồng nhất cung, đại đô bối tổ ly hương, xảo nghệ dựng thân người, chung thân đa thành bại, làm phiền lục, không được rất đắc ý.

4. Sao Vũ khúc luận tài, thích hội hợp tham lang, nhất là kỷ can, kỷ vận, lộc quyền đồng tiến Bản cung, chủ thiên tài, hoành phát, phùng lộc tồn, thiên mã cũng giai, duy tài nhu ở phương xa yêu cầu.

5. Sao Vũ khúc là một viên động tĩnh gồm nhiều mặt ngôi sao, bởi vì nó tâm tình tốt thì, có thể thiên nam địa bắc không chỗ nào bất động, tâm tình nghèo nàn thì, cô đơn không vui, tương nó xưng là “Quả ở lại tinh”, tuyệt không thác.

6. Sao Vũ khúc hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch hoặc điền trạch, chủ rất biết kiếm tiền, suốt đời không lo không có kim tiền sử dụng.

7. Vũ khúc hóa lộc nhập cung tài bạch nhất định kiếm tiền, nhưng khán biến thành ngôi sao tính tinh tình tinh ý mà đoạn dựa vào ở đâu tiền lời.

8. Vũ khúc hóa quyền: Nhập mệnh viên chủ thái độ làm người cá tính kiên cường. (hóa quyền là tinh)

Nam mệnh bất khả nhập cung phu thê \ chủ tính kiên cường. Nhược nhập lục thân cung, chủ cai lục thân người chưởng

Nữ mệnh bất khả nhập cung mệnh / quyền.

9. Vũ khúc hóa quyền: Bất khả nhập cung tật ách, chủ trên thân thể đa tai ách, nhất là nữ mạng lớn đa hội sanh non. (đeo sao bất khả nhập tật ách, bằng không là tai ách. )

10. Vũ khúc hóa khoa chủ tài, là chính tài tinh, nhưng so sánh vô lực.

11. Vũ khúc Hóa kị: Bất luận nam nữ, bất khả nhập quan lộc xung phu thê, chủ tưởng kết hôn so sánh trắc trở, hoặc kết hôn hậu vừa ly hôn, nhân Hóa kị là quả ở lại ngôi sao, chủ mẹ goá con côi.

12. Vũ khúc tọa can cung Hóa kị nhập điền trạch, chủ yếu thành gia rất trắc trở. (điều không phải vô duyên, có lúc bằng hữu khác phái rất nhiều, đào hoa hiện tượng rất vượng nhưng kết hợp cơ hội nhỏ lại. )

13. Vũ khúc Hóa kị nhập cung mệnh phùng thiên cơ, trừ nhu là thứ ra hoặc cho làm con thừa tự cho hắn nhân ngoại, thượng chủ thuở nhỏ ăn chay trai.

Hóa kị nhập thiên di xung mệnh cũng đồng ý nghĩa.

14. Như vũ khúc tọa tuất cung, tham lang hóa lộc nhập cung tài bạch, nhân tham lang là đào hoa ngôi sao, vừa là tài tinh, cho nên có thể phải kháo ăn uống, phục vụ sự nghiệp kiếm tiền.

Thiên đồng tinh

1. Nhâm thủy, thuần dương, sao Nam Đẩu tinh, hóa khí là phúc, chủ phúc đức, là ích thọ bảo sinh của ở lại, năng lực diên thọ chế hóa, cũng là thọ tinh một trong, thái độ làm người mắt thần thanh tú, cá tính ôn hòa, hảo văn nghệ, phần kết mực tinh thông, suy nghĩ linh hoạt, trí lực cao, thích hưởng lạc, mặc ngăn nắp sạch sẽ y phục, quá thư thích sinh hoạt.

2. Thiên đồng tinh là phúc tinh, thích nữ mệnh thủ mệnh hoặc cư cung phúc đức, nam mệnh nếu là như vậy, trái lại chủ trung niên vô hoài bão, vô hùng tâm, chích nặng hưởng thụ. Mà nữ mệnh phúc đức là căn cơ cũng.

3. Thiên đồng tinh chỉ thủ cung mệnh, tái phùng Tứ Sát tinh cùng cung, trái lại chủ có kích phát lực, nhưng nên chú ý, dễ đi vào lạc lối hoặc tư tưởng cực đoan.

4. Thiên đồng hóa lộc là Phúc Thọ ngôi sao, hỉ nhập phúc đức, tật ách, chủ tăng Phúc Thọ, có thể hưởng phúc, cũng có gặp nạn trình tường công.

5. Thiên đồng hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc giai phi cát giống, chủ không cầu tiến tới, chích đồ hưởng lạc.

6. Thiên đồng hóa quyền nhập tật ách, trái lại chủ bất lợi khỏe mạnh.

7. Thiên đồng hóa quyền nhập quan lộc, tài năng ở tài chính và kinh tế phương diện chưởng quyền to.

8. Thiên đồng hóa khoa, chủ phúc khí, nhập cung phúc đức điều kiện tốt nhất.

9. Thiên đồng Hóa kị nhập cung mệnh, chủ vất vả cực nhọc, là vô hưởng phúc của mệnh, cho dù nỗ lực công tác, nhưng sở tiền kiếm được cũng khó khiến cho thu chi cân đối.

10. Thiên đồng Hóa kị nhập cung mệnh, vừa chủ thái độ làm người lười biếng thành tính, không thích công tác, cho dù buôn bán lời tiền, cũng có phúc không biết hưởng, mà lại có cơ hội cũng tróc không được.

11. Thiên đồng Hóa kị nhập tật ách, chủ bản thân đa ốm đau, nhân phúc tinh Hóa kị mà mất đi giải trừ ách lực, cố hữu tật bệnh thì phục hồi như cũ so sánh mạn.

12. Thiên đồng Hóa kị không thích hợp nhập phúc đức, chủ vô phúc có thể hưởng, gặp tai ách cũng không chế hóa khả năng lực.

13. Thiên đồng Hóa kị nhập quan lộc, chủ là sự nghiệp bôn ba lao lực, ở sự nghiệp thượng cũng không quý nhân tương trợ.

14. Thiên đồng Hóa kị nhập tài bạch, chủ thu nhập không được phong, sở kiếm của tiền không đủ để nuôi gia đình sống tạm.

15. Nhược thiên đồng Hóa kị nhập lục thân cung, chủ cai lục thân cung người vô phúc, không biết hưởng thụ, bản thân bất hảo.

16. Nhược thiên đồng Hóa kị nhập nô bộc, chủ vô lương giao hữu.

Sao Liêm trinh

1. Đinh hỏa, thuần âm, sao Bắc đẩu, là tinh hồn ngôi sao, hóa khí là tù, tư phẩm trật và quyền lệnh, cũng quan lộc chủ (ở cung Quan lộc thì), giống trưng tù, đại diện doanh nghiệp trạng huống không tốt, phát triển không đi ra.

2. Sao Liêm trinh ở cung mệnh, thân cung hoặc cung tử nữ, cung điền trạch là thứ đào hoa, như có Hóa kị cùng cung, có thể sản sinh kiềm chế tác dụng.

3. Sao Liêm trinh của thị phi thuộc hành chính phương diện, không được chủ nhân sự, ở cung tật ách hướng vào ngoại tai ương hoặc nghi nan tạp chứng các loại.

4. Sao Liêm trinh và tham lang tinh như nhau, liệt hóa sau khi là tham và tranh của đại diện, cho nên kỳ định nghĩa là tham tranh cũng. Cũng vị của hiện thực, thái độ làm người tính cách so sánh cứng rắn, bay bổng, không câu nệ tiểu tiết, nhanh mồm nhanh miệng, lòng háo thắng cường, thuộc đầu cơ trục lợi của thông minh, dễ có thông minh quá sẽ bị thông minh hại của khuyết điểm, bởi vậy dễ chảy vào tà ác.

5. Sao Liêm trinh và thái dương tinh của khác nhau, thái dương tinh thuần dương, thuộc động, yếu chi sức lao động mới có đại giới, mới có thu hoạch, mà sao Liêm trinh thuần âm, lại chỉ như tịnh, đại diện doanh nghiệp trạng huống … Như đánh bạc, ăn ý, bất chính của đào hoa (thịt dục) có thiện ác gồm nhiều mặt gốc rể tính, có thể dùng “Cận chu người xích, gần mực thì đen” để hình dung nó tạo hóa, nhưng dù sao còn nhỏ phi thường khổ cực, có khắc khổ chịu được vất vả gốc rể năng lực, duy lớn lên hậu vừa có thành tựu, sẽ gặp nặng sinh vật chất của hưởng thụ, thậm chí kiếm tiền hội không từ thủ đoạn khứ thu được, bởi vậy dễ là lợi ích sở mê hoặc, dẫn đến đánh bạc, mạo hiểm, ăn ý… Của dục niệm, là tranh tham của cho nên cũng.

6. Sao Liêm trinh nhập mệnh, lục thân đại đô vô kháo, thật mạnh tính cứng rắn, không tiếp thu thâu, không tiếp thu bại, dễ lộng xảo thành chuyên, là nó của khuyết điểm.

7. Sao Liêm trinh ở dần, thân, tị, hợi cung, và dịch mã hữu quan, nếu là cung mệnh, dịch mã động thái càng mạnh, giống nhau đều ra ngoài phát triển, thậm chí đáo nước ngoài làm mậu dịch, lưu học… Chờ. Nếu là cung điền trạch, thì chủ còn nhỏ bối tổ ly hương, ở ngoại địa mưu sinh phát triển chiếm đa số.

8. Liêm trinh hóa lộc nhập cung mệnh, chủ thái độ làm người so sánh bảo thủ, khuyết thiếu bốc đồng, cho nên vụ lợi nhà nước cơ cấu đi làm.

9. Liêm trinh hóa lộc nhập cung mệnh, quan lộc, tài bạch, chủ làm việc thuận lợi. Nhập cung điền trạch, chủ nhà trung bình an, người nhà ở chung hòa hợp.

10. Liêm trinh hóa lộc nhập cung mệnh, điền trạch, chủ có tài mà lại đái đào hoa.

11. Liêm trinh hóa lộc nhập lục thân cung, chủ lục thân có tình duyên, thuộc ám đào hoa.

12. Liêm trinh Hóa kị chủ bản thân phương diện nghi nan tạp chứng, hoặc có bệnh ung thư của khuynh hướng.

13. Liêm trinh Hóa kị nhập tật ách, phúc đức, chủ tai ách, để ý ngoại tai ương họa.

14. Liêm trinh Hóa kị vừa là thị phi ngôi sao, nhập tử nữ hoặc điền trạch, giai chủ nhà trung phần nhiều là phi, nhân viên công vụ thì có hành chánh quan phi.

15. Liêm trinh Hóa kị nhập thiên di xung cung mệnh, cũng chủ ý ngoại tai hoạ.

16. Liêm trinh Hóa kị nhập phu thê, điền trạch, chủ sự nghiệp thượng chính là phi, ví dụ như: Ghi tội, đổi đi nơi khác chờ.

17. Liêm trinh Hóa kị nhập tài bạch, chủ ở tiền tài thượng dễ phát sinh tranh cãi.

Thiên phủ tinh

1. Mậu thổ, thuần dương, hóa khí vì quyền lệnh cơ hội nữu, có hóa khoa tác dụng, cho nên chủ có giải trừ ách, diên thọ công năng lực, là tài bạch chủ, cũng là điền trạch chủ, bởi vậy vừa danh lộc kho ngôi sao, là phú quý của căn cơ, là tử vi đế quân bên người phó tướng.

2. Thiên phủ tinh đại diện trí tuệ, tài năng ngôi sao, cho nên Thiên phủ cũng là một viên quý tinh, thích hội lục ngôi sao may mắn, thay đổi hiển quý, thái độ làm người cao ngạo, đại đô độc lập người sáng lập sinh, nhưng nặng hơn thị danh lợi, hơi có cao ngạo tự thưởng chi tâm thái, nhiên tâm tính ôn hòa, thông minh, khéo léo, có học tập đa hạng sự vụ khả năng lực, tư tưởng không được cực đoan, có thể nói “Đa tài đa nghệ”, cũng là một viên hiền lành tinh.

3. Thiên phủ tinh không thích hợp nhập nô bộc cung, là nghênh phụng người mà thành quý, nói cách khác yếu quý hiển, biến thành nghênh phụng người, nếu không hội, định chủ làm phiền lục.

4. Thiên phủ tinh nhập tài bạch, có thiên tài vận, nhập cung thiên di, có trưởng bối quý nhân đề bạt, nhập cung phúc đức hỉ hưởng thụ ái phô bày giàu sang, nhập cung Quan lộc là hùng tài khả là.

5. Thiên phủ gặp hóa lộc và tử vi cùng, có giải trừ ách diên thọ công.

6. Thiên phủ hóa lộc nhập phúc đức, tật ách, chủ bản thân khỏe mạnh, có giải trừ ách công.

7. Thiên phủ hóa lộc nhập điền trạch, chủ có tài kho. Lộc kho ngôi sao mừng nhất nhập cung mệnh, điền trạch.

8. Thiên phủ hóa lộc nhập cung mệnh, quan lộc, tài bạch, nhân hệ lộc kho ngôi sao, cho nên cũng không sản sinh tiền tài thượng tác dụng, cận chủ có tài nguyên (kiếm tiền phương pháp, mưu sinh kỹ năng), cập sự nghiệp trên có quý nhân tương trợ mà thôi.

9. Thiên phủ hóa quyền nhập cung mệnh, chủ thông minh hơn người, năng lực rất mạnh, nhưng là hỉ nắm quyền.

10. Thiên phủ hóa quyền nhập quan lộc, chủ năng đương chủ quản.

11. Thiên phủ Hóa kị nhập mệnh, chủ suốt đời vô tài phú có thể hưởng, vì tiền tài bôn ba.

12. Thiên phủ Hóa kị nhập tài bạch, một thân tất thị tài như mạng, lấy keo kiệt nổi danh.

13. Thiên phủ Hóa kị nhập phu thê xung quan lộc, đối sự nghiệp bất lợi, tình cảm vợ chồng bất hòa.

14. Thiên phủ Hóa kị nhập điền trạch, chủ tài kho có phá, tiền tài tồn không dưới lai. Nhập nô bộc cung, chủ tài kho hệ người khác sở hữu, sở tiền kiếm được sẽ bị bằng hữu hoặc người khác sở mang đi.

15. Thiên phủ gặp hóa khoa, chủ áo cơm hưởng thụ, có tu dưỡng, danh tiếng hài lòng.

16. Thiên phủ hóa khoa nhập tật ách, cũng có giải trừ ách công, chủ trường thọ.

Thái âm tinh

1. Quý thủy, thuần âm, trung đấu tinh, hóa khí là thủy của tinh, chủ phú, tư điền trạch chủ, cũng là lộc kho đứng đầu tể, vừa đại diện mẫu ở lại, thê tinh, nữ nhi.

2. Thái âm tinh chủ thông minh thanh tú, tâm tình ôn hòa, có khiết phích, tình cảm phương diện so sánh yếu đuối. Còn gọi là huyết quang ngôi sao, và khai đao hữu quan.

3. Thái âm tinh không thích hợp nam mệnh thủ mệnh, chủ đoạt vợ tinh, có nữ nhân cử chỉ chỉ dáng vẻ, gấp gáp, có nghi kỵ tâm, yêu thích trong chén vật, cũng hỉ cận nữ nhân, phúc thê tình cảm dễ có làm phức tạp, giống nhau da so sánh bạch, đại đô lấy nghệ thuật là nhai người, hoặc làm văn giáo người chiếm đa số, nhược và lộc tồn cùng cung, có thể tăng kỳ quang huy.

4. Thái âm tinh cũng là một viên dịch mã tinh, nhất là ở dần, thân, tị, hợi hội thiên cơ tinh thì, dễ bôn ba tha hương, tại ngoại mưu sinh yêu cầu phát triển.

5. Thái âm tinh nhập nam mệnh cung mệnh hoặc cung phu thê, cung tài bạch, cung tử nữ, suốt đời đa diễm ngộ nhân thê mà quý, hoặc nhân nữ nhân mà được tài, và văn xương tinh, sao Văn Khúc, tả phụ tinh, hữu bật số tử vi hội thì lực lượng càng mạnh, nhưng có bao nhiêu tai bệnh của lự, nên nhiều hơn bảo trọng.

6. Thái âm hóa lộc nhập huynh đệ, nô bộc, tử nữ, điền trạch là hợp hỏa cách, là cổ đông của mệnh.

7. Thái âm hóa lộc là tài kho ngôi sao, nhập tài bạch, điền trạch tất phú.

8. Nữ mệnh Thái âm hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc là ông chủ cách. Nam mệnh Thái âm hóa lộc nhập quan lộc, vi phu thê của thiên di, chủ thê có ông chủ cách.

9. Thái âm hóa lộc nhập tật ách, là tài tinh nhập bệnh cung, chủ không có làm ông chủ mệnh.

10. Thái âm hóa lộc nhập phụ mẫu, nên làm văn hóa sự nghiệp công tác.

11. Thái âm hóa quyền, nhược nữ mệnh nhập cung mệnh, chủ lao lực bôn ba, cũng đại diện gây dựng sự nghiệp.

12. Vô luận nam nữ mệnh, Thái âm hóa quyền gây dựng sự nghiệp nhân, nhập huynh đệ cung chủ tỷ muội, nhập cung phụ mẫu chủ mẫu thân, nhập cung phu thê chủ nữ tính phối ngẫu, nhập nô bộc cung chủ bạn nữ giới.

13. Thái âm hóa khoa, chủ có tiền riêng, nhân Thái âm là ám tinh, vừa là tài kho ngôi sao.

14. Thái âm hóa khoa nhập thiên di chiếu cung mệnh, chủ thích tồn tiền riêng, cũng đại diện thường thường có tiền hoa.

15. Thái âm hóa khoa nhập quan lộc chiếu phu thê, chủ phối ngẫu có dấu tiền riêng. Nhập cung tử nữ, chủ sẽ có âm thầm cấp tử nữ tiền xài vặt hành vi, mà tử nữ cũng còn có dự trữ.

16. Thái âm Hóa kị, chủ bất lợi sinh nữ tính, nhập tật ách, phúc đức chủ tai bệnh, nữ mệnh thì đại diện có phụ nữ bệnh kín.

17. Thái âm Hóa kị nhập tài bạch, điền trạch, chủ tài kho có phá, đa đại diện tổn hao mà không tồn tài.

Tham lang tinh

1. Giáp mộc, tính thuộc thủy, sao Bắc đẩu, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, cũng xưng tài tinh, vừa thọ tinh, là giải trừ ách chi thần cũng, thái độ làm người hiếu động hướng ngoại, không kiên nhẫn tịnh, đa dục vọng, tính cương hung mãnh, cơ sâu xa mưu, hỉ nộ vô thường, làm việc cấp tốc, nhưng kiên trì thiếu.

2. Tham lang tinh và sao Liêm trinh cùng, liệt hóa sau khi, chủ “Tham tranh cũng”, ái hận khó phân, có trả thù chi tâm thái, bởi vậy là họa hay phúc thường tại một ý niệm mà phát sinh, cho nên chủ họa phúc cũng.

3. Tham lang tinh nhập cung mệnh, chủ hỉ nghiên cứu tiên thuật, triết lý sự học, thông minh nhanh trí hơn xa thiên cơ tinh, phản ứng khoái.

4. Tham lang tinh nhập mệnh, chủ đào hoa (thịt dục) nhu xem thêm cung phúc đức mà đoạn, chỉ có cung mệnh hoặc thân cung có địa khoảng không tinh hoặc Địa kiếp tinh tiến đến, tài năng trái lại tập là chính.

5. Tham lang tinh và tài hữu quan, kéo sát, phá, lang. Sao Vũ khúc là chính tài tinh, cư vị thứ nhất, tham lang tinh tiếp theo cư vị thứ hai, nhưng tham lang tinh của tài, thành công trung đái phá cảm giác, cổ có nói: “Thọ tinh nhập mệnh, không được phát người thiếu niên” . Bởi vậy vũ, tham không được phát người thiếu niên, sớm phát hội lại bại, ba mươi lăm tuổi tiền, như phù dung sớm nở tối tàn.

6. Tham lang tinh nhập cung mệnh, ở thìn tuất xấu vị cung, là cát địa, có giải trừ ách công, ở thìn tuất cung, nhược tham lang tinh không thay đổi kị lại cùng Hỏa Tinh cùng cung, vị của hỏa tham cách, tham lang tinh không thay đổi kị lại cùng linh tinh cùng cung, vị của linh tham cách, đều vì đặc biệt cách, chủ hoành phát, ghi nhớ kỹ! Phát hậu nên thủ.

7. Tham lang tinh nhập cung mệnh, thích và lộc tồn tinh hoặc hóa lộc cùng cung, có thể tương phù lấy chính, đi vào lạc lối cơ hội ít.

8. Tham lang tinh tài tinh nhập thìn tuất xấu vị cung, vị của tài nhập kho vị, không bị thiên la địa võng hạn chế, nhớ kỹ! Kị phá tan kho rồi sau đó phát.

9. Tham lang tinh không thích hợp nữ mệnh thủ mệnh, bởi vì tham lang tinh là một viên đào hoa, thịt dục gồm nhiều mặt ngôi sao, vừa tài tinh, khó tránh khỏi bất an sinh thất, chủ hiếu động, hướng ngoại, không kiên nhẫn tịch mịch, nên đa tu tâm dưỡng tính.

10. Tham lang tinh nhập cung mệnh, ở xấu vị cung, vừa phùng nhâm năm can sinh ra hoặc quý năm can sinh ra, Hóa kị nhập cung mệnh, nên tố tiền mặt sinh ý, thủ đoạn sinh ý, hoặc lấy nghệ thuật, triết lý, văn lộ phương diện phát triển.

11. Tham lang tinh nhập cung tài bạch, kiếm thủ đoạn nghệ thuật tài, ba mươi tuổi tiền, tài lai tài khứ, ba mươi tuổi hậu tài thủ ở.

12. Tham lang tinh nhập cung Quan lộc, gian khổ phấn đấu, ba mươi tuổi tiền vận đồ không tốt, ba mươi tuổi hậu tiệm chuyển biến tốt đẹp, rơi vào cảnh đẹp.

13. Tham lang tinh nhập cung điền trạch, cung tử nữ, ba mươi tuổi tiền, điền trạch kho vị bất năng sớm phát, sớm phát tất phá, ba mươi tuổi hậu tiệm chuyển biến tốt đẹp, kho vị thủ được.

14. Tham lang hóa lộc nhập cung mệnh, chủ tài, thọ cập đào hoa.

15. Tham lang hóa lộc nhập phúc đức, tật ách, chủ diên thọ, giải trừ ách, nhưng là đại diện tham sắc dục so sánh cường.

16. Tham lang hóa lộc nhập quan lộc, tài bạch, đại diện kiếm tiền.

17. Tham lang hóa lộc cũng chủ thiên tài, hơi ăn ý tính, mà vũ khúc thì là chính tài, kháo giữa lúc sinh ý tiến tài.

18. Tham lang thuộc thủy, cho nên hóa lộc nhập cung mệnh, thiên di, tử nữ, điền trạch, chủ thái độ làm người thông minh, lõi đời. Nhập nô bộc cung, chủ hùng hồn háo khách, nhân tài cấp bằng hữu của cho nên.

19. Tham lang hóa quyền nhập mệnh, chủ thái độ làm người cố chấp, không thích tiếp thu người khác chỉ huy, cũng thích đương lão đại chiêm quyền.

20. Tham lang hóa quyền nhập quan lộc, tài bạch, đại diện gây dựng sự nghiệp, có một mãnh liệt bốc đồng cập phấn đấu ý thức.

21. Tham lang hóa quyền nhập tật ách hoặc phúc đức, cũng không chủ thọ, mà là dễ có ý định ngoại thương hại, sinh bệnh so sánh phiền phức.

22. Tham lang hóa quyền nhập tử nữ xung điền trạch, chủ và tử nữ ý kiến không hợp, dễ có sự khác nhau.

23. Tham lang Hóa kị nhập tật ách, phúc đức, chủ thể yếu đa tai ách, sinh bệnh thì sức chống cự độ chênh lệch.

24. Tham lang Hóa kị nhập tài bạch, dễ nhân đào hoa mà sản sinh tiền tài thượng tranh cãi.

25. Tham lang Hóa kị nhập điền trạch, chủ suốt đời đa đào hoa tranh cãi.

26. Tham lang Hóa kị nhập phụ mẫu, tật ách, chủ trên thân thể gặp nạn y của chứng.

Cự môn tinh

1. Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, tư khẩu thiệt chi thần, hóa khí là ám, chủ thị phi, vừa danh cách sừng sát, đại diện đố kị và nghi kỵ.

2. Cự môn chủ đau buồn âm thầm, là thị phi tranh luận của giống trưng, có chứa lải nhải của cá tính.

3. Cự môn tinh nhập mệnh, chủ suốt đời dễ chiêu là sống phi, lục thân khó hoà hợp, thiện lừa gạt, làm việc thoái thoái trái lại phúc, đa học ít tinh, phí sức đa, thanh tĩnh ít.

4. Cự môn tinh là một viên cô độc của ở lại, chỉ có lộc tồn có thể giải kỳ ác, đại hạn hoặc lưu niên đi cự môn vị thì, mà vô lộc tồn cùng cung, dễ có cô độc và tâm thần hổn độn, phiền muộn việc.

5. Cự môn tinh cũng là một viên dịch mã tinh, nhược cung mệnh ở dần, thân, tị, hợi cung hội thái dương tinh, chủ bối tổ ly hương, mình độc lập cách, hoặc có dọn nhà mà ly khai nơi sinh, hoặc và hôn nhân, tử nữ trong lúc đó duyên so sánh mỏng, dễ có tranh chấp, cũng có bôn ba lao lực của dịch mã động thái.

6. Cự môn tinh nhập lục thân cung, đại diện bài xích tính so sánh cường, giống trưng vứt bỏ tinh, chủ bản thân và lục thân duyên phận so sánh mỏng, như ở cung phụ mẫu nên cho làm con thừa tự nhận thức nghĩa phụ mẫu, hoặc từ nhỏ cấp thần làm nghĩa tử, ở cung phu thê nên kết hôn muộn là giai.

7. Cự môn hóa lộc nhập mệnh, chủ có có lộc ăn, khẩu tài hảo, nghệ đa mà không tinh, mà lại thiện nói khoác.

8. Cự môn điều không phải tài tinh, nhược hóa lộc chủ kháo tát vào mồm kiếm tiền, như dân ý đại diện, người đại diện, giáo sư, ngôi sao ca nhạc chờ.

9. Cự môn tân can hóa lộc, tọa cung phúc đức, chủ suốt đời có có lộc ăn, nhân phúc đức là hưởng thụ vị, tọa cung Quan lộc, chủ thường có việc nghiệp thượng hoặc trong công tác có lộc ăn, ví dụ như: Giao tế xã giao, làm ăn uống công tác các loại.

10. Nữ mệnh không thích cự môn tinh, tọa mệnh khó tránh khỏi thị phi đa, nhược gặp văn xương hoặc văn khúc cùng cung, mặc kệ thứ tư hóa làm sao, tất chủ dễ dàng thay đổi không thể nghi ngờ.

11. Cự môn Hóa kị chủ nhân sự, khẩu thiệt của phi. Nhập điền trạch thì trong nhà bất an ninh, gặp thiên hình hoặc dương nhận, hoặc chỉ có lao ngục tai ương.

12. Cự môn Hóa kị nhập tật ách, phụ mẫu, chủ ái xen vào việc của người khác, nữ mệnh thì là tam cô lục bà hình bà ba hoa.

13. Cự môn Hóa kị nhập cung mệnh, suốt đời dễ gây chuyện, nhân sinh gặp gỡ đa không được trôi chảy.

14. Cự môn Hóa kị nhập tài bạch, chủ tiền tài thượng chính là phi tranh cãi. Nhập quan lộc, chủ sự nghiệp thượng, trong công tác chính là phi. Cự môn hóa quyền nhập tài bạch, quan lộc, cũng đại diện chuyện phiền toái đông đảo, còn đây là “Thị phi chỉ vì can thiệp vào” .

15. Cự môn Hóa kị đại diện tử vong thì, tất chủ nữ tính mà không chủ nam tính, nhân cự môn vĩnh ở Thái âm của phúc đức duyên cớ.

16. Cự môn Hóa kị nhập tật ách, phụ mẫu thì, cũng chủ trên thân thể có cố tật, đến đây và âm trạch phong thuỷ hữu quan. Mà tham lang Hóa kị thì và dương trạch phong thuỷ hữu quan.

Thiên tướng tinh

1. Nhâm thủy, thuần âm, sao Nam Đẩu tinh, hóa khí là ấn tinh, tư một thời, chủ tước vị, vừa làm quan lộc chủ, có thể giải liêm trinh của ác.

2. Thiên tướng tinh là cát tường, từ ái của đại diện, người ngoài hòa ái dễ gần, cá tính hài hước, thích cùng người khác giảng dễ nghe ngôn ngữ, mà giành được chiếm được người khác niềm vui hảo, cũng là một viên hài lòng quả.

3. Thiên tướng tinh nhập mệnh, bản tính thông minh, có đồng tình tâm, phục vụ nhiệt tình, thích cẩm y ngọc thực, tương đối coi trọng bề ngoài hư vinh.

4. Thiên tướng tinh và tả phụ tinh, hữu bật tinh, sao Văn Khúc cùng cung, nhất là nữ mệnh cung mệnh hoặc cung phu thê có đến đây tam tinh người, ứng với đa chú ý vấn đề tình cảm, dù sao thiên tướng tinh thuộc nhân duyên ngôi sao, hơn nữa tả phụ tinh, hữu bật tinh, văn xương tinh, sao Văn Khúc tiến đến, đào hoa tinh nhiều lắm, thì theo đuổi đối tượng cũng nhiều, bởi vậy kết hôn dễ sinh khúc chiết, nên kết hôn muộn là cát.

5. Thiên tướng cư thiên di, cung mệnh tất sai ai ra trình diện phá quân, chủ xuất ngoại có quý nhân tương trợ.

6. Thiên tướng gặp hóa lộc nhập cung mệnh, phúc đức, chủ đa áo cơm hưởng thụ.

7. Thiên tướng hóa lộc nhập tài bạch, quan lộc, chủ vụ lợi làm phục sức nghiệp hoặc ăn uống nghề phục vụ kiếm tiền.

8. Thiên tướng gặp hóa lộc, hóa quyền nhập tật ách, chủ bệnh ngoài da hoặc máu phương diện tật bệnh.

9. Thiên tướng hóa khoa, chủ có giải trừ ách công, nhập phụ mẫu, tật ách năng lực gặp dữ hóa lành.

10. Thiên tướng gặp Hóa kị, chủ có công văn, ấn giám, khế ước các phương diện chính là phi.

11. Thiên tướng gặp Hóa kị nhập điền trạch, chủ buôn bán bất động sản có thị phi. Nhập cung tử nữ hoặc cung điền trạch cũng chủ đào hoa.

12. Thiên tướng Hóa kị nhập cung mệnh, chủ có văn kiện xử lý thượng sai lầm hoặc hành chính thị phi.

13. Thiên tướng Hóa kị nhập tài bạch, chủ chi phiếu, chứng khoán có giá trị, thư xác nhận chờ nên cẩn thận hành sự, bằng không dễ sản sinh tranh cãi.

14. Thiên tướng Hóa kị nhập quan lộc, chủ trong công tác sai lầm, tao dồn hành chánh xử phân.

15. Thiên tướng Hóa kị nhập nô bộc, chủ bằng hữu, đồng sự ở công văn, khế ước thượng thường ra sai lầm, mà tao liên lụy.

Thiên lương tinh

1. Mậu thổ, thuần dương, sao Nam Đẩu tinh, hóa khí là âm, chủ trinh tường, tư diên thọ chi thần, có thể giải ách chế hóa, vừa vì cha mẹ tinh, có lão đại ý tứ hàm xúc, thái độ làm người tâm tính ngay thẳng, rộng rãi, không đi cực đoan, thông minh không được ích kỷ, thích chiếu cố người khác, mọi việc là người khác suy nghĩ, làm việc ổn trọng, tự hạn chế rất sâu, không đổi mê thất phương hướng, tướng mạo rất nặng thanh tú.

2. Thiên lương tinh cũng xưng trung khang tinh, và y thuật hữu quan, vừa phụ mẫu, trưởng bối ngôi sao, bản tính thượng vốn là thích chiếu cố người khác, sở dĩ thích hợp đi giới y dược, chiếu cố người khác.

3. Thiên lương tinh nhược hội kiến thái dương tinh thì, thích văn giáo hoặc xã hội công ích, phục vụ tính hành nghiệp.

4. Thiên lương tinh là phụ mẫu tinh, phùng Hóa kị cùng cung hoặc đối trùng thì, phải chú ý lục thân trưởng bối bản thân, trực hệ quan hệ huyết thống chỉ có tử vong hiện ra. Ví dụ như thiên lương tinh cùng trời cùng tinh cùng cung, mà phùng thiên đồng tinh Hóa kị thì.

5. Thiên lương tinh là từ thiện tinh, và tôn giáo, miếu thờ hữu quan, thuộc chính phái tôn giáo miếu thờ.

6. Thiên lương hóa lộc cũng không chủ tài, chủ ấm, chủ giải trừ ách, chủ Phúc Thọ.

7. Thiên lương hóa lộc nhập cung mệnh, điền trạch, phúc đức, tật ách, đều chủ giải trừ ách, bản thân khỏe mạnh trường thọ.

8. Thiên lương hóa lộc nhập phụ mẫu, chủ năng được phụ mẫu của ấm.

9. Thiên lương hóa lộc nhập điền trạch, chủ suốt đời nhất định có phòng ấm, năng lực chính mình thuộc về phòng của mình phòng.

10. Thiên lương hóa khoa, họ Chủ Phụ mẫu khỏe mạnh trường thọ, ở chung hòa hợp.

11. Thiên lương Hóa kị, là ấm tinh Hóa kị, chủ tổn hại lục thân dài bối, cho nên bất lợi nhập lục thân cung vị.

12. Thiên lương Hóa kị nhập thiên di xung cung mệnh, chủ vô lục thân của ấm, hoặc phụ mẫu mất sớm.

13. Thiên lương Hóa kị nhập mệnh xung thái dương tinh chủ vô phụ ấm, xung thái âm tinh chủ vô mẫu ấm.

14. Thiên lương Hóa kị bay ra tức tổn hại lục thân trưởng bối, nhưng lấy thiên lương thuần dương tinh, cho nên chủ tổn hại nam tính chiếm đa số.

Thất sát tinh

1. Canh kim, thuần dương, sao Nam Đẩu tinh, thượng tướng chi thần, chủ cô khắc, hóa khí là sát, tư sinh tử, cũng đeo sao, giống trưng kinh khủng, hắc ám, thần kỳ, hỉ hội tử vi tinh năng lực hóa sát vì quyền, có thể kiềm chế nó, thái độ làm người thông minh, có khả năng, có tài hoa, cá tính nôn nóng, hỉ vẻ giận dử dịch hình sinh ngoại, lòng háo thắng cường, không thích nhiều lời, có tinh thần trọng nghĩa, bởi vậy thích hợp đi quân cảnh giới.

2. Thất sát tinh nhập cung mệnh, niên thiếu nhấp nhô không được thuận, đa vất vả cực nhọc, bôn ba bất định, có chịu khổ nhọc bản tính.

3. Thất sát tinh nhập mệnh, kết hôn muộn tốt hơn, tảo hôn không được cát, nhân chủ tài hoa có khả năng ngôi sao, tảo hôn nên vì đối phương nỗ lực rất nhiều, trái lại khiến cho bản thân lao lực bôn ba.

4. Thất sát tinh là huyết quang tinh, bất lợi sinh cung tật ách hội kiến dương nhận tinh hoặc đà la tinh dễ có tàn tật.

5. Thất sát tinh cùng trời diêu tinh cùng cung, nên đa chú ý đào hoa tranh cãi, nhập cung mệnh hoặc cung phu thê hoặc cung phúc đức, nhân đào hoa gây, nhất là nữ mệnh, có hôn nhân không đẹp hiện ra, hoặc nhập phong trần giới.

6. Thất sát tinh nhập cung mệnh, bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, là một viên động tĩnh gồm nhiều mặt ngôi sao, cũng là dịch mã tinh.

7. Thất sát tinh ở dần, thân, tị, hợi cung thủ mệnh, trong cuộc đời dịch mã động thái rất mạnh, hoặc rời quê hương, xuất ngoại mưu sinh phát triển.

8. Thất sát gặp hóa lộc, chủ có hoành phát chi tế gặp. Thất sát hóa lộc nhập điền trạch hoặc cung mệnh, tất bạo phát trở thành phú ông.

9. Thất sát gặp hóa quyền, chủ tăng trưởng quyền uy, chủ gây dựng sự nghiệp. Nhập cung mệnh, thiên di, quan lộc hoặc tài bạch, chủ làm việc có quyết đoán, có làm.

10. Thất sát hóa quyền nhập phúc đức, tật ách, chủ vô dụng vũ chi địa, nhiều tai nạn.

11. Thất sát hóa quyền nhập phụ mẫu xung tật ách là rảnh rang cung, chủ không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng.

12. Thất sát hóa quyền nhập điền trạch, chủ ở trong nhà bá đạo, chiêm quyền, cũng chủ vô tài kho.

13. Thất sát hóa quyền cũng chủ dịch mã, hay thay đổi thiên, biến động chi tế gặp.

14. Thất sát gặp hóa khoa, nhập tài bạch, quan lộc, nên làm văn hóa sự nghiệp của công tác.

15. Thất sát gặp Hóa kị nhập phụ mẫu xung tật ách, chủ không làm việc đàng hoàng, nhàn rỗi chơi trò chơi.

16. Thất sát Hóa kị nhập phúc đức, tật ách, chủ đối bản thân có tổn hao, dễ thụ ngoại thương.

17. Thất sát Hóa kị nhập lục thân cung, chủ bất lợi lục thân. Nhập cung phụ mẫu, cũng họ Chủ Phụ mẫu đối với ta giáo dục vô phương.

Phá quân tinh

1. Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, tư phu, tử, nô, ở sổ là sát khí, vừa danh hao tổn tinh, cũng một viên cô khắc tinh, gấp gáp tốc, tư dục đa, cá tính thật mạnh, không chịu thua, có trả thù chi tâm thái, cũng không thiện nói chuyện phiếm, nói dễ đắc tội với người, làm việc yêu cầu rõ ràng thực, không làm thì thôi, muốn làm thì quán triệt rốt cuộc.

2. Phá quân nhập mệnh, làm việc tiên nan hậu dễ, có đại thành hoặc đại bại hiện ra. Phá quân tinh nhập mệnh, hỉ cư tử, ngọ vị, chủ quyền quý, phát đạt thành công, nhưng ít vận không tốt, hắn cung đa bôn ba phí sức.

3. Phá quân ở tử, ngọ, mão, dậu cung, nhân duyên giai, đa xã giao, sợ nhất nữ mệnh thủ mệnh, và Địa kiếp tinh cùng cung, hôn nhân không tốt, ứng với đa tu tâm dưỡng tính, bằng không dễ đi vào phong trần.

4. Phá quân tinh nhập cung phụ mẫu, bất lợi phụ mẫu, nên cho làm con thừa tự nhận thức nghĩa phụ mẫu so sánh giai, phá quân tinh cũng là huyết quang tinh, một vốn một lời thân mà nói, đa ngoại thương.

5. Phá quân tinh ở cung tài bạch, như thần tài qua cửa, tài lai tài khứ, bất thiện quản lý tài sản, đối tiền tài lực khống chế thiếu, hay nhất có thể đem tiền mặt tồn nhập ngân hàng hoặc bưu cục, bên người ít đeo nhiều lắm tiền mặt tốt hơn, miễn cho thụ phá quân hao tổn tinh của ảnh hưởng mà tổn hại tài, nên kiếm nước chảy của tài, tức thủy tài cũng.

6. Phá quân tinh ở cung phu thê, cung tử nữ, dễ có thất một mặt, tức ý tứ hàm xúc trứ không giữ được, hao tổn hiện tượng.

7. Phá quân tinh ở nô bộc cung, dục tầm tri âm nan, bằng hữu cách cục không cao, so sánh vô bang trợ.

8. Phá quân ở cung Quan lộc, sự nghiệp hay thay đổi động, phập phồng rất lớn.

9. Phá quân ở phúc đức, phí sức đa, thanh tĩnh ít.

10. Phá quân hóa lộc nhập quan lộc chiếu phu thê, nhập điền trạch chiếu tử nữ, nhập huynh đệ chiếu nô bộc, chủ phu thê ở chung hợp ý, tử nữ dễ thân cận, bằng hữu trợ lực đa.

11. Phá quân hóa lộc nhập cung mệnh, nên kinh thương kiếm tiền.

12. Phá quân hóa lộc nhập quan lộc, tài bạch, chủ kháo sức lao động kiếm tiền.

13. Phá quân hóa quyền, chủ có dịch mã của giống, nhập dần thân tị hợi tứ mã nơi, kỳ dịch mã tác dụng càng rõ ràng hơn.

14. Phá quân hóa quyền nhập thiên di xung cung mệnh, chủ suốt đời làm phiền lục bôn ba.

15. Phá quân Hóa kị là tổn hao ngôi sao, nhập lục thân cung chủ đối lục thân có điều tổn hao.

16. Phá quân Hóa kị nhập quan lộc xung phu thê, chủ phu thê không hợp, đối phối ngẫu bất lợi, vô pháp bạch đầu giai lão.

17. Phá quân Hóa kị nhập tật ách xung phụ mẫu, nhân phá quân không được chủ trưởng bối, cho nên và phụ mẫu không quan hệ, cận đại diện công văn phương diện xảy ra vấn đề.

18. Phá quân Hóa kị nhập nô bộc, chủ vô trợ thủ đắc lực, bằng hữu, đồng sự vô pháp bang trợ.

Tả phụ tinh, hữu bật tinh

1. Tả phụ là mậu thổ, thuần dương, bắc đẩu trợ giúp tinh, là quảng hựu chi thần, hóa khí là lệnh, thái độ làm người hiền hoà, thông minh, có khả năng, khéo léo, có lòng cầu tiến, có hùng tâm và hoài bão, duy và đà la gặp gỡ, khó có thể thực hiện, trái lại thành tha kéo dài lạp, vừa chủ phong thái nhã nhặn, trọng tình cảm, nhất là đối lần đầu tiên nỗ lực tình cảm khó có thể quên.

2. Hữu bật là quý thủy, thuần âm, bắc đẩu trợ giúp tinh, là quảng hựu chi thần, hóa khí là lệnh, thái độ làm người chuyên chế, thông minh, có khả năng, cơ trí, có lòng cầu tiến, có hùng tâm và hoài bão,, duy và đà la gặp gỡ, khó có thể thực hiện, trái lại thành tha kéo dài lạp, vừa chủ phong thái nhã nhặn, trọng tình cảm, nhất là đối lần đầu tiên nỗ lực tình cảm khó có thể quên.

3. Tả phụ tinh và hữu bật tinh ở cung mệnh, có lòng cầu tiến, tả phụ tinh chủ khéo léo, hữu bật tinh trưởng máy trí, cùng thi triển kỳ hoài bão, dễ quý hiển, nhược hai sao đối cung tương chiếu, bỉ cùng cung hữu lực, lần thứ hai người là giáp, cùng cung lực lượng yếu kém.

4. Tả phụ tinh và hữu bật tinh đối hôn nhân bất lợi, ở cung phu thê luận, lấy hữu bật tinh lực lượng lớn hơn tả phụ tinh, phàm hữu bật tinh ở cung mệnh hoặc cung phu thê người, ứng với đa chú ý vấn đề tình cảm, trước khi cưới kén vợ kén chồng thì, ứng với mở to hai mắt, tận khả năng tìm tính tình hợp nhau hoặc của mình thích đối tượng, miễn cho hôn hậu tình cảm phát sinh khúc chiết.

5. Tả phụ tinh và hữu bật tinh không thích cùng sát, phá, lang cộng thủ, tình cảm dễ có khúc chiết, không hề định tính, không được chuyên tình của hiện tượng, nhất là nữ mệnh, vốn không lợi sát, phá, lang thủ mệnh, nên đa tu tâm dưỡng tính, một vốn một lời thân mới có bang trợ.

6. Tả phụ tinh và hữu bật tinh hội Tam Hợp cự môn tinh, thiên cơ tinh, thất sát tinh, Tứ Sát độ sáng tinh thể, chủ mệnh cách hơi thấp.

7. Tả phụ tinh và hữu bật tinh nhập cung mệnh hoặc cung thiên di hoặc cung phu thê, suốt đời đắt quá nhân đề bạt, nhưng tả phụ tinh và hữu bật tinh đều chủ phong thái nhã nhặn ngôi sao, cho nên chủ đối tình cảm bất lợi.

8. Tả phụ tinh và hữu bật tinh ở cung mệnh, cung Quan lộc hoặc cung phụ mẫu, có nặng thi hiện tượng, tức ý tứ hàm xúc trứ tạm nghỉ học một trận, tái đọc sách, hoặc cuộc thi thất bại, một lần nữa thi lại.

9. Tả phụ tinh và hữu bật tinh ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cung tử nữ thì, trước khi cưới kén vợ kén chồng thì, dễ xuất hiện hai người trở lên đối tượng, ứng với đặc biệt thận trọng tuyển trạch.

Văn xương tinh, sao Văn Khúc

1. Văn xương tinh là tân kim, thuần âm, tư khoa bảng, hóa khí là văn khôi ngôi sao, chủ khẩu tài, bài vở và bài tập, công danh,

Thái độ làm người thông minh, có khả năng, tư tưởng mẫn cảm, tinh tế, là năng lực văn của sĩ, khẩu tài giai.

2. Văn xương tinh ở tinh thần phương diện, đại diện khẩu tài, văn chương, ở vật chất phương diện, đại diện chi phiếu, công văn, khế ước, giấy chứng nhận.

3. Văn xương ở cung mệnh, đại diện một thân khẩu tài hảo, yêu thích mỹ hảo sự vật.

4. Văn xương tinh và sao Văn Khúc giáp mệnh đối chiếu mệnh là giai, chủ quý cách, thái độ làm người đa học đa năng lực.

5. Sao Văn Khúc là quý thủy, thuần âm, tư khoa bảng, hóa khí là hao tổn, chủ hao tổn, là khẩu thiệt biện luận ngôi sao, thái độ làm người thông minh, có khả năng, tư tưởng mẫn cảm, tinh tế. Sao Văn Khúc cũng chủ khẩu tài, bài vở và bài tập, công danh.

6. Văn xương tinh và sao Văn Khúc đều thuộc về hao tổn ngôi sao, cũng là một viên biến thiên ngôi sao.

7. Văn xương tinh và sao Văn Khúc không thích cùng cung thủ mệnh hoặc nhập cung tật ách, là tâm tình người ta không ổn định, tư tưởng hay thay đổi thiên (bởi vì là hệ sao giờ, lưỡng mấy giờ biến hóa một lần của cho nên cũng).

8. Văn xương tinh và sao Văn Khúc nhập cung phúc đức hoặc giáp phúc đức chủ yêu thích thi thư, suốt đời đắt quá nhân, nhưng nhu phòng vấn đề tình cảm, nhân quý nhân đa, trái lại khiến cho đào hoa tăng nhanh.

9. Văn xương tinh và sao Văn Khúc, sao Liêm trinh, thất sát tinh, dương nhận tinh, đà la tinh cùng chiếu mệnh hoặc nhập mệnh người, dối trá không được thành người.

10. Văn xương tinh và sao Văn Khúc phùng phá quân tinh nhập lục thân cung thì, hình phạt chính khắc làm phiền lục.

11. Văn xương tinh và sao Văn Khúc ở cung Quan lộc thì, chủ một thân công tác dễ dàng thuận lợi.

12. Như văn xương tinh hoặc sao Văn Khúc Hóa kị thì, nên chú ý chi phiếu, công văn, khế ước, giấy chứng nhận các loại vấn đề.

13. Văn xương Hóa kị, chú ý tai nạn giao thông, như cấp cảnh sát khai hóa đơn phạt các loại.

14. Sao Văn Khúc Hóa kị, bất khả đánh bạc, chú ý khẩu thiệt thị phi tranh.

Lộc tồn tinh

1. Lộc tồn kỷ đất, thuần âm, sao Bắc đẩu, hóa khí là phú, là lộc bổng chi thần, chưởng lộc ngôi sao, có thể giải ách chế hóa, cũng là một viên quý nhân tinh, thái độ làm người tâm tính ngay thẳng, thông minh, bác học đa năng lực, tướng mạo rất nặng thanh tú, phú lòng cầu tiến, có chịu khổ nhọc bản tính.

2. Lộc tồn tinh là tài chủ tinh, nên nhập cung mệnh hoặc cung tài bạch, chủ có tài.

3. Lộc tồn tinh nhập cung điền trạch, chủ gây dựng sự nghiệp.

4. Lộc tồn tinh nhập cung phụ mẫu có thọ, lúc tuổi già có tài, cha mẹ đa số lao lực người.

5. Lộc tồn tinh không thích hợp nhập lục thân cung, chủ so sánh vô duyên, dễ có tranh chấp.

6. Lộc tồn tinh nhập cung tật ách, chủ thân thể thiếu niên suy yếu đa tai.

7. Lộc tồn gặp hóa lộc, chủ tài do nơi nào lai.

8. Lộc tồn gặp Hóa kị, chủ tài sử dụng tới đâu khứ.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

第二章 紫微斗數十八飛星專論

  紫微星

 

 1.己土、屬陰,北斗帝王星,化氣為尊貴之星,司爵祿,能解厄延壽制化,雖不怕悪星纏,卻會被悪星所牽制,相當於古時皇帝,高居在上,為人耳軟心活

,心地善良,處處為人著想,有蔭人之心無求報酬之所得,難免會有厭世悲觀之思想,因此心靈容易空虛。

 2.紫微星是斗數諸星群中的主要靈魂,此星是依據每人的生年、月、日、時

,而排出命盤的第一顆星,諸星依它為主,才散佈命盤各宮,以垂象來示吉凶,所以才稱它為萬星之尊者,帝王也。

 3.紫微星為極尊之帝王星,坐落中宮孕育萬物,因此喜歡會六吉星來助其施政,否則以孤星論,難以發揮它的威嚴。

 4.紫微星入官祿宮,為官祿主,會六吉星主官貴,以祿俸為中心。

 5.紫微星入財帛宮,為福祿主,會武曲、天相主祿貴,以食祿為中心。

 6.紫微星不會六吉星,而遇煞星,反主不利,主勞碌不貴顯。

 7.紫微星入兄弟、子女、父母、奴僕以不利論,主孤單,精神容易空虛,在父母為人勢力眼,善高攀,六親較無靠、緣薄,屬自立格,在交友宮,為人奉迎者,有陽奉陰違之嫌,並主奔波勞碌。

 8.紫微星是貴星,男命不宜入福德宮,因貴星入反主抱負少,沒有雄心,只圖享受,女命宜入福德宮,因貴星入主福厚,福德佳是女命幸福之基。

 9.大限或流年遇紫微星,再逢殺、破、狼為得中有失,防小人之災,或官職升遷有不安穩的現象,意味著有變動之跡象。

 10.紫微坐宮干化祿入命宮、遷移,對意外災害有解厄之功,主外出遇難有貴人相助,可逢凶化吉,化險為夷。

 11.紫微坐宮干化祿入福德、田宅、疾厄,主身體方面的病痛有解救之功,遇生病時痊癒迅速,平時身體健康,精力旺盛。

 12.紫微化權入命宮、官祿、財帛為吉,尤以入命宮、官祿更佳,主有貴人提拔,升遷快。

 13.紫微化權入疾厄宮,主身體不健康,腸胃多毛病。紫微為官祿主,入疾厄病位,主事業多阻礙,創業困難無力。

 14.紫微化科入奴僕宮,主為人太文弱,所交朋友亦多為「書生型」。

 15.紫微化科入夫妻宮,主婚姻並不很和諧,會有外遇問題。

 16.紫微化科入福德宮,為人修養好,是有仁心之人。

  

  天機星

 

 1.乙木,屬陰,南斗益壽星,化氣為善,為兄弟主,又主四肢,平輩,近親

,為人性急心慈,機謀多變,智力高,幻想多,容易鑽牛角尖。

 2.天機星亦為善宿,是延年益壽之星,因此也代表宗教星,有宗教信仰或與命理有關,也是學術星,如哲學家、作家...等。

 3.天機星也是一顆驛馬星,相當於齒輪的輪軸,不停的旋轉,亦主環境的變遷,抑或跋涉他鄉,奔波勞碌,又為動態之星,會天馬或陀羅星驛馬更強。

 4.天機星也是一顆死亡星,逢化忌時,代表男性,不代表女性,因天機星一定在太陽星的福德宮。

 5.天機星即紫微星定位後,天機星隨後所佈之星,故天機星是一顆象徵動態變化之星,沒有它帶動,諸星不能循軌道而行,天地萬物,也不能脫胎而出,因此天機星是天地之輪軸,運旋之機紐。

 6.天機星在物為鏡子,在交通為機車,在建築為樓梯、鷹架。

 7.天機化祿時,主智慧,主宗教,主哲學、星命學。

 8.天機化祿入田宅宮,主住家附近有廟堂、教會。

 9.天機化祿入福德宮,主有特殊哲學觀、人生觀。

 10.天機化權入命宮,主為事業、家庭操心,能力強,有宗教意識。

 11.天機化權入疾厄,主腦神經衰弱,加空劫有中風的傾向。

 12.天機星遇化科時,主為人聰明,但不喜歡用腦筋。

 13.天機星化忌,主六親有損,尤其不利男性,入兄弟宮主兄弟有損。

 14.天機化忌入命宮,喜鑽牛角尖,個性不開朗,讀書不用功。

 15.天機化忌入田宅,主變動,並不主凶災,代表常常搬家。若自化忌時,主家中事務特別多,家人生活在一起並不融洽。

 16.天機化忌入子女宮,子女不容易養,宜認義父母。當子女宮自化忌時亦不好養育。

 17.天機化忌入財帛,主有損耗,惟可靠智慧以補不足。

 18.書云:「天機化忌曰善」,其化氣之意,乃大限或流年行運到天機坐宮才會化氣而發生作用。

  

  太陽星

 

 1.太陽星為丙火,屬陽,中天斗星,化氣為權貴,司官祿主,又為父、夫、子,為人正直剛強,光明博愛,不計較是非,不拘小節,自尊心很強,喜歡別人尊敬他,對金錢之控制力不夠,往往會想揮霍,貪圖浮華享受,略帶有虛榮心。

 2.太陽星偏向於政治方面,或公益、文教事業發展,是一顆動態星,亦是驛馬星。

 3.太陽星不宜女命守命,主奪夫星,掌權柄,須付出勞力,多勞碌,有男子之志,三合會太陰星,容易有感情困擾。

 4.太陽星是官祿主,但並不是指一定要入官祿宮,太陽星本身即備官祿的含意,若能會六輔星,則更能貴顯發達,否則不利,反主多辛勞。

 5.日月反背者,並非象徵壞的格局,最怕的是遇夜生人,主一生發展不順,但日月反背的人,大都主奔波勞碌,少年不佳,做事有先勤後惰的心理,很難能貫徹始終,有夜工作之習慣,勞心多,如寫作之類,而且較重感情勝過理智,六親無靠,自力更生者多。

 6.太陽化祿入命宮、財帛、官祿都主有實權,為老闆之命格。

 7.太陽化祿入兄弟、奴僕、子女、田宅,亦可當老闆,但較無實權,多為合夥之股東。

 8.太陽化祿入父母,為從事文書方面的生意,但主權不在自己,亦即當經理但不是真正負責人。

 9.太陽化祿入疾厄,是唯一沒有當老闆命之宮,以上班為宜。

 10.若受雇上班工作者,太陽化祿入命宮、遷移、官祿、財帛時,有當主管掌實權之命。

 11.太陽化權時,在男性代表創業,居官祿宮必為主管。入子女、田宅,主有創業做生意之舉。

 12.太陽化權,男不可入夫妻宮,女不宜入命宮,主女性太能幹,喜歡爭權,多勞碌,婚姻不美滿。

 13.太陽化權不宜入男命之父母宮,女命之田宅宮,亦主女性能幹、喜爭權。

 14.太陽化忌為不吉之兆,不喜入官祿宮,主事業不振,一事無成。

 15.太陽化忌入六親宮位,主對六親中的男性不利,多有損傷。

 16.太陽化忌入疾厄宮,代表有眼睛方面的疾病。

 17.太陽星在幼年期代表父親,中年期代表男性自己,女性則代表丈夫,晚年期代表兒子。

 18.太陽化祿入官祿宮,而化忌也同時入官祿宮時,代表雖有老闆命,但是事業上多波折不順,而且亦無心長期受雇於人,終至一事無成。

  

  武曲星

 

 1.武曲星為辛金,屬陰,北斗正財星,主財帛,亦是將星,又為寡宿星,為人性剛、心直、氣量寬宏、無遠慮之心、主果斷、做事求速戰速決,因為是將星

,難免不認輸,喜歡掌權,又是財星,一生與金錢脫離不了關係,財星入財鄉,

有理財能力。

 2.凡財星入命者,主孤剋難免,武曲星也是將星,不宜女性守命宮,入六親宮亦不佳,容易陷入孤單、空虛的生涯中,但須與羊刃星或陀羅星同宮,方主孤

,否則主性剛。

 3.武曲星在命宮,破軍星在身宮,或武曲星,命身同一宮,大都背祖離鄉,巧藝立身之人,終身多成敗、多勞碌、不很得意。

 4.武曲星論財,喜歡會合貪狼,尤其是己干、己運,祿權同進本宮,主偏財

、橫發,逢祿存、天馬亦佳,唯財需在遠方求。

 5.武曲星是一顆動靜兼備之星,因為它心情好時,可以天南地北無所不動,心情欠佳時,落寞寡歡,將它稱為「寡宿星」,一點也不錯。

 6.武曲星化祿入命宮、財帛或田宅,主很會賺錢,一生不愁沒有金錢使用。

 7.武曲化祿入財帛宮一定賺錢,但看所化之星性星情星意而斷依何收益。

 8.武曲化權:入命垣主為人個性剛強。(化權為將星)

    男命不可入夫妻宮\ 主性剛強。若入六親宮,主該六親者掌

    女命不可入命宮 / 權。

 9.武曲化權:不可入疾厄宮,主身體上多災厄,尤其女命大多會流產。(將星不可入疾厄,否則為災厄。)

 10.武曲化科主財,為正財星,但較無力。

 11.武曲化忌:不論男女,不可入官祿沖夫妻,主想結婚較困難,或結婚後又離婚,因化忌為寡宿之星,主孤寡。

 12.武曲坐宮干化忌入田宅,主要成家很困難。(不是無緣,有時異性朋友很多,桃花現象很旺但結合的機會較小。)

 13.武曲化忌入命宮逢天機,除需為庶出或過繼給他人外,尚主自幼吃素齋。

化忌入遷移沖命也同意義。

 14.如武曲坐戌宮,貪狼化祿入財帛宮,因貪狼為桃花之星,又為財星,故可能要靠餐飲、服務事業賺錢。

  

  天同星

 

 1.壬水,屬陽,南斗星,化氣為福,主福德,乃益壽保生之宿,能延壽制化

,也是壽星之一,為人神目清秀、個性溫和、好文藝、主文墨精通、腦筋靈活、智力高、喜歡享樂、穿整潔衣服、過舒適的生活。

 2.天同星是福星,喜歡女命守命或居福德宮,男命若是如此,反主中年無抱負,無雄心,只重享受。而女命福德是根基也。

 3.天同星單守命宮,再逢四煞星同宮,反主有激發之力,但宜注意,容易步入歧途或思想偏激。

 4.天同化祿為福壽之星,喜入福德、疾厄,主增福壽,可享福,亦有遇難呈祥之功。

 5.天同化祿入命宮、財帛、官祿皆非吉象,主不求上進,只圖享樂。

 6.天同化權入疾厄,反主不利健康。

 7.天同化權入官祿,能在財經方面掌大權。

 8.天同化科,主福氣,入福德宮最佳。

 9.天同化忌入命宮,主辛勞,乃無享福之命,即使努力工作,但所賺的錢也難使收支平衡。

 10.天同化忌入命宮,又主為人懶惰成性,不喜歡工作,縱使賺了錢,也有福不會享,且有機會也捉不住。

 11.天同化忌入疾厄,主身體多病痛,因福星化忌而失去解厄之力,故有疾病時復原較慢。

 12.天同化忌不宜入福德,主無福可享,遇災厄亦無制化之能力。

 13.天同化忌入官祿,主為事業奔波勞碌,在事業上也無貴人相助。

 14.天同化忌入財帛,主收入不豐,所賺之錢不足以養家糊口。

 15.若天同化忌入六親宮,主該六親宮者無福,不會享受,身體不好。

 16.若天同化忌入奴僕,主無良友。

  廉貞星

 1.丁火,屬陰,北斗星,為精魂之星,化氣為囚,司品秩與權令,亦為官祿主(在官祿宮時),象徵囚,代表營業狀況不佳,發展不出去。

 2.廉貞星在命宮、身宮或子女宮、田宅宮為次桃花,如有化忌同宮,可產生牽制作用。

 3.廉貞星之是非屬行政方面的,不主人事,在疾厄宮屬意外之災或疑難雜症之類。

 4.廉貞星與貪狼星一樣,烈化之後為貪與爭之代表,故其定義是貪爭也。亦謂之現實,為人性格較硬、浮蕩、不拘小節、心直口快、好勝心強,屬投機取巧之聰明,容易有聰明反被聰明誤之缺點,因此容易流入邪惡。

 5.廉貞星與太陽星之區別,太陽星屬陽,屬動,要支出勞力才有代價,才有收穫,而廉貞星屬陰,又屬靜,代表營業的狀況...如賭博、投機、不正之桃花(肉慾的)有善悪兼備之本性,可用「近朱者赤,近墨者黑」來形容它的造化

,但畢竟幼年非常辛苦,有刻苦耐勞之本能,唯長大後一有了成就,便會重於物質之享受,甚至賺錢會不擇手段的去獲得,因此容易為利益所誘惑,導致賭博、冒險、投機...之慾念,是爭貪之故也。

 6.廉貞星入命,六親大都無靠,好強性硬,不認輸,不認敗,易弄巧成拙,是它之缺點。

 7.廉貞星在寅、申、巳、亥宮,與驛馬有關,若是命宮,驛馬動態更強,一般都外出發展,甚至到國外從事貿易、留學...等。若是田宅宮,則主幼年背祖離鄉,在外地謀生發展居多。

 8.廉貞化祿入命宮,主為人較保守,缺乏衝勁,故利於公家機構上班。

 9.廉貞化祿入命宮、官祿、財帛,主做事順利。入田宅宮,主家中平安,家人相處融洽。

 10.廉貞化祿入命宮、田宅,主有財且帶桃花。

 11.廉貞化祿入六親宮,主六親有異性緣,屬暗桃花。

 12.廉貞化忌主身體方面的疑難雜症,或有癌症之傾向。

 13.廉貞化忌入疾厄、福德,主災厄,為意外之災禍。

 14.廉貞化忌又為是非之星,入子女或田宅,皆主家中多是非,公務員則有行政官非。

 15.廉貞化忌入遷移沖命宮,亦主意外災禍。

 16.廉貞化忌入夫妻、田宅,主事業上的是非,例如:記過、調職等。

 17.廉貞化忌入財帛,主在錢財上易發生糾紛。

  天府星

 1.戊土,屬陽,化氣為權令之機紐,有化科作用,故主有解厄、延壽之功能

,是財帛主,也是田宅主,因此又名祿庫之星,乃富貴之根基,是紫微帝君身邊的副將。

 2.天府星代表智慧、才能之星,故天府也是一顆貴星,喜歡會六吉星,更易顯貴,為人孤高,大都獨立創造人生,但較重視名利,略有高傲自賞之心態,然心性溫和、聰明、靈巧,有學習多項事務之能力,思想不偏激,可謂「多才多藝

」,也是一顆善良的星。

 3.天府星不宜入奴僕宮,為迎奉之人而成貴,換言之要貴顯,變成迎奉者,

若不會,定主多勞碌。

 4.天府星入財帛,有偏財運,入遷移宮,有長輩貴人提拔,入福德宮喜享受愛擺闊,入官祿宮乃雄才可為。

 5.天府遇化祿與紫微同,有解厄延壽之功。

 6.天府化祿入福德、疾厄,主身體健康,有解厄之功。

 7.天府化祿入田宅,主有財庫。祿庫之星最喜入命宮、田宅。

 8.天府化祿入命宮、官祿、財帛,因係祿庫之星,故並不產生錢財上的作用

,僅主有財源(賺錢的方法,謀生的技能),及事業上有貴人相助而已。

 9.天府化權入命宮,主聰明過人,能力很強,但也喜掌權。

 10.天府化權入官祿,主能當主管。

 11.天府化忌入命,主一生無財富可享,為錢財奔波。

 12.天府化忌入財帛,其人必視財如命,以吝嗇出名。

 13.天府化忌入夫妻沖官祿,對事業不利,夫妻感情不和。

 14.天府化忌入田宅,主財庫有破,錢財存不下來。入奴僕宮,主財庫係他人所有,所賺的錢會被朋友或他人所帶走。

 15.天府遇化科,主衣食享受,有修養,名聲良好。

 16.天府化科入疾厄,亦有解厄之功,主長壽。

  太陰星

 1.癸水,屬陰,中斗星,化氣為水之精,主富,司田宅主,也是祿庫之主宰

,又代表母宿、妻星、女兒。

 2.太陰星主聰明清秀,心情溫和,有潔癖,感情方面較脆弱。又稱為血光之星,與開刀有關。

 3.太陰星不宜男命守命,主奪妻星,有女人之舉止儀態,性急,有猜忌心,喜好杯中物,亦喜近女人,福妻感情易有困擾,一般皮膚較白,大都以藝術為涯者,或從事文教者居多,若與祿存同宮,可增加其光輝。

 4.太陰星也是一顆驛馬星,尤其在寅、申、巳、亥會天機星時,容易跋涉他鄉,在外謀生求發展。

 5.太陰星入男命命宮或夫妻宮、財帛宮、子女宮,一生多艷遇因妻而貴,或因女人而得財,與文昌星、文曲星、左輔星、右弼星相會時力量更強,但有多災病之慮,宜多加保重。

 6.太陰化祿入兄弟、奴僕、子女、田宅為合夥格,乃股東之命。

 7.太陰化祿為財庫之星,入財帛、田宅必富。

 8.女命太陰化祿入命宮、財帛、官祿為老闆格。男命太陰化祿入官祿,為夫妻之遷移,主妻有老闆格。

 9.太陰化祿入疾厄,乃財星入病宮,主沒有當老闆的命。

 10.太陰化祿入父母,宜從事文化事業的工作。

 11.太陰化權,若女命入命宮,主勞碌奔波,也代表創業。

 12.無論男女命,太陰化權的創業人,入兄弟宮主姊妹,入父母宮主母親,入夫妻宮主女性配偶,入奴僕宮主女性朋友。

 13.太陰化科,主有私房錢,因太陰為暗星,又為財庫之星。

 14.太陰化科入遷移照命宮,主喜歡存私房錢,也代表常常有錢花。

 15.太陰化科入官祿照夫妻,主配偶藏有私房錢。入子女宮,主會有暗中給子女零用錢的行為,而子女亦存有儲蓄。

 16.太陰化忌,主不利於女性,入疾厄、福德主災病,女命則代表有婦女的暗疾。

 17.太陰化忌入財帛、田宅,主財庫有破,多代表損耗而不存財。

  貪狼星

 1.甲木,性屬水,北斗星,化氣為桃花,主禍福,亦稱財星,又是壽星,乃解厄之神也,為人好動外向,不耐靜,多慾望,性剛兇猛,機深遠謀,喜怒無常

,做事急速,但耐心不夠。

 2.貪狼星與廉貞星同,烈化之後,主「貪爭也」,愛恨難分,有報復之心態,

因此是禍是福常在一念之間而發生,故主禍福也。

 3.貪狼星入命宮,主喜研究仙術、哲理之學,聰明急智遠勝天機星,反應快。

 4.貪狼星入命,主桃花(肉慾的)需參看福德宮而斷,唯有命宮或身宮有地空星或地劫星進來,才能反習為正。

 5.貪狼星與財有關,帶動殺、破、狼。武曲星為正財星,居第一位,貪狼星接著居第二位,但貪狼星之財,有成中帶破之感,古有言:「壽星入命,不發少年人」。因此武、貪不發少年人,早發會再敗,三十五歲前,如曇花一現。

 6.貪狼星入命宮,在辰戌丑未宮,為吉地,有解厄之功,在辰戌宮,若貪狼星不化忌又與火星同宮,謂之火貪格,貪狼星不化忌又與鈴星同宮,謂之鈴貪格

,皆為特別格,主橫發,切記!發後宜守。

 7.貪狼星入命宮,喜歡與祿存星或化祿同宮,可以相扶以正,步入歧途的機會較少。

 8.貪狼星財星入辰戌丑未宮,謂之財入庫位,不受天羅地網限制,記住!忌沖破庫而後發。

 9.貪狼星不宜女命守命,因為貪狼星是一顆桃花、肉慾兼備之星,又是財星

,難免不安於室、主好動、外向、不耐寂寞,宜多修心養性。

 10.貪狼星入命宮,在丑未宮,又逢壬年干生人或癸年干生人,化忌入命宮,宜做現金生意,偏門生意,或以藝術、哲理、文路方面發展。

 11.貪狼星入財帛宮,賺偏門藝術財,三十歲前,財來財去,三十歲後才守的住。

 12.貪狼星入官祿宮,艱辛奮鬥,三十歲前運途不佳,三十歲後漸好轉,漸入佳境。

 13.貪狼星入田宅宮、子女宮,三十歲前,田宅庫位不能早發,早發必破,三十歲後漸好轉,庫位守得住。

 14.貪狼化祿入命宮,主財、壽及桃花。

 15.貪狼化祿入福德、疾厄,主延壽、解厄,但也代表性慾較強。

 16.貪狼化祿入官祿、財帛,代表賺錢。

 17.貪狼化祿亦主偏財,略帶投機性,而武曲則為正財、靠正當生意進財。

 18.貪狼屬水,故化祿入命宮、遷移、子女、田宅,主為人聰明、世故。入奴僕宮,主慷慨好客,因財給朋友之故。

 19.貪狼化權入命,主為人固執,不喜接受別人指揮,也喜歡當老大佔權。

 20.貪狼化權入官祿、財帛,代表創業,有一股強烈的衝勁及奮鬥意識。

 21.貪狼化權入疾厄或福德,並不主壽,而是容易有意外傷害,生病較麻煩。

 22.貪狼化權入子女沖田宅,主與子女意見不合,易有代溝。

 23.貪狼化忌入疾厄、福德,主體弱多災厄,生病時抵抗力較差。

 24.貪狼化忌入財帛,容易因桃花而產生金錢上的糾紛。

 25.貪狼化忌入田宅,主一生多桃花糾紛。

 26.貪狼化忌入父母、疾厄,主身體上有難醫之症。

  巨門星

 1.癸水,屬陰,北斗星,司口舌之神,化氣為暗,主是非,又名隔角煞,代表嫉妒與猜忌。

 2.巨門主隱憂,為是非爭議之象徵,帶有嘮叨之個性。

 3.巨門星入命,主一生容易招是生非,六親寡合,善欺瞞,做事進退反覆,多學少精,勞心多,清靜少。

 4.巨門星是一顆孤獨之宿,唯有祿存可以解其悪,大限或流年走巨門位時,而無祿存同宮,容易有孤獨與心神雜亂、煩悶之事。

 5.巨門星也是一顆驛馬星,若命宮在寅、申、巳、亥宮會太陽星,主背祖離鄉,自我獨立格,或有搬家而離開出生地,或與婚姻、子女之間的緣較薄,易有爭執,也有奔波勞碌之驛馬動態。

 6.巨門星入六親宮,代表排斥性較強,象徵遺棄星,主本身與六親緣分較薄

,如在父母宮宜過房認義父母,或自小給神做義子,在夫妻宮宜晚婚為佳。

 7.巨門化祿入命,主有口福,口才好,藝多而不精,且善吹噓。

 8.巨門不是財星,若化祿主靠嘴巴賺錢,如民意代表、經紀人、教師、歌星等。

 9.巨門辛干化祿,坐福德宮,主一生有口福,因福德為享受之位,坐官祿宮

,主常有事業上或工作上的口福,例如:交際應酬、從事餐飲工作之類。

 10.女命不喜巨門星,坐命難免是非多,若遇文昌或文曲同宮,不管其四化如何,必主水性楊花無疑。

 11.巨門化忌主人事、口舌之非。入田宅則家中不安寧,遇天刑或羊刃,或恐有牢獄之災。

 12.巨門化忌入疾厄、父母,主愛多管閒事,女命則為三姑六婆型的長舌婦。

 13.巨門化忌入命宮,一生易惹是非,人生際遇多不順遂。

 14.巨門化忌入財帛,主金錢上的是非糾紛。入官祿,主事業上、工作上的是非。巨門化權入財帛、官祿,亦代表麻煩事眾多,此乃「是非只因強出頭」。

 15.巨門化忌代表死亡時,必主女性而不主男性,因巨門永在太陰之福德的緣故。

 16.巨門化忌入疾厄、父母時,亦主身體上有痼疾,此與陰宅風水有關。而貪狼化忌則與陽宅風水有關。

  天相星

 1.壬水,屬陰,南斗星,化氣為印星,司一時,主爵位,又為官祿主,能解廉貞之悪。

 2.天相星為吉祥、慈愛之代表,待人和藹可親,個性幽默,喜歡和他人講悅耳的言語,而博得別人之喜好,也是一顆開心果。

 3.天相星入命,稟性聰明,有同情心、服務熱忱,喜歡錦衣玉食,比較重視外表的虛榮。

 4.天相星與左輔星、右弼星、文曲星同宮,尤其是女命命宮或夫妻宮有此三星者,應多注意感情問題,畢竟天相星屬人緣之星,加上左輔星、右弼星、文昌星、文曲星進來,桃花星太多,則追求的對象也多,因此結婚易生波折,宜晚婚為吉。

 5.天相居遷移,命宮必見破軍,主出外有貴人相助。

 6.天相遇化祿入命宮、福德,主多衣食享受。

 7.天相化祿入財帛、官祿,主利於從事服飾業或餐飲服務業賺錢。

 8.天相遇化祿、化權入疾厄,主皮膚病或血液方面的疾病。

 9.天相化科,主有解厄之功,入父母、疾厄能逢凶化吉。

 10.天相遇化忌,主有文書、印鑑、契約等方面的是非。

 11.天相遇化忌入田宅,主買賣不動產有是非。入子女宮或田宅宮亦主桃花。

 12.天相化忌入命宮,主有文件處理上的錯誤或行政是非。

 13.天相化忌入財帛,主支票、有價證券、背書等宜小心行事,否則容易產生糾紛。

 14.天相化忌入官祿,主工作上的差錯,遭致行政處分。

 15.天相化忌入奴僕,主朋友、同事在文書、契約上常出差錯,而遭拖累。

  天粱星

 1.戊土,屬陽,南斗星,化氣為陰,主禎祥,司延壽之神,能解厄制化,又為父母星,有老大意味,為人心性耿直、開朗、不走極端、聰明不自私,喜歡照顧他人,凡事為別人著想,做事穩重,自律很深,不易迷失方向,相貌厚重清秀

 2.天粱星亦稱中康星,與醫術有關,又是父母、長輩之星,本性上本來就喜歡照顧他人,所以適合走醫藥界,照顧他人。

 3.天粱星若會見太陽星時,喜歡文教或社會公益、服務性的行業。

 4.天粱星是父母星,逢化忌同宮或對沖時,要注意六親長輩的身體,直系血親恐有喪亡之兆。例如天粱星與天同星同宮,而逢天同星化忌時。

 5.天粱星是慈善星,與宗教、廟宇有關,屬正派的宗教廟宇。

 6.天粱化祿並不主財,主蔭,主解厄,主福壽。

 7.天粱化祿入命宮、田宅、福德、疾厄,均主解厄,身體健康長壽。

 8.天粱化祿入父母,主能得父母之蔭。

 9.天粱化祿入田宅,主一生一定有屋蔭,能擁有屬於自己的房屋。

 10.天粱化科,主父母健康長壽,相處融洽。

 11.天粱化忌,乃蔭星化忌,主損六親之長輩,故不利入六親宮位。

 12.天粱化忌入遷移沖命宮,主無六親之蔭,或父母早逝。

 13.天粱化忌入命沖太陽星主無父蔭,沖太陰星主無母蔭。

 14.天粱化忌飛出即損六親長輩,但以天粱屬陽星,故主損男性居多。

  七殺星

 1.庚金,屬陽,南斗星,上將之神,主孤剋,化氣為殺,司生死,亦為將星

,象徵恐怖、黑暗、神奇,喜會紫微星能化殺為權,可以牽制它,為人聰明、能幹、有才華、個性急燥,喜怒容易形於外,好勝心強,不喜多言,有正義感,因此適合走軍警界。

 2.七殺星入命宮,少年坎坷不順,多辛勞,奔波不定,有吃苦耐勞的本性。

 3.七殺星入命,晚婚較好,早婚不吉,因主才華能幹之星,早婚要為對方付出很多,反使本身勞碌奔波。

 4.七殺星是血光星,不利於疾厄宮會見羊刃星或陀羅星易有殘疾。

 5.七殺星與天姚星同宮,宜多注意桃花糾紛,入命宮或夫妻宮或福德宮,因桃花惹禍,尤其是女命,有婚姻不美之兆,或入風塵界。

 6.七殺星入命宮,外表剛強,內心脆弱,是一顆動靜兼備之星,也是驛馬星

 7.七殺星在寅、申、巳、亥宮守命,一生中驛馬動態很強,或離開家鄉,出外謀生發展。

 8.七殺遇化祿,主有橫發之際遇。七殺化祿入田宅或命宮,必爆發成為富翁

 9.七殺遇化權,主增長權威,主創業。入命宮、遷移、官祿或財帛,主做事有魄力、有作為。

 10.七殺化權入福德、疾厄,主無用武之地,多災多難。

 11.七殺化權入父母沖疾厄為閒宮,主不務正業,遊手好閒。

 12.七殺化權入田宅,主在家中霸道、佔權,亦主無財庫。

 13.七殺化權亦主驛馬,多變遷、變動之際遇。

 14.七殺遇化科,入財帛、官祿,宜從事文化事業之工作。

 15.七殺遇化忌入父母沖疾厄,主不務正業,賦閒遊樂。

 16.七殺化忌入福德、疾厄,主對身體有損耗,易受外傷。

 17.七殺化忌入六親宮,主不利六親。入父母宮,亦主父母對我教導無方。

  破軍星

 1.癸水,屬陰,北斗星,司夫、子、奴,在數為殺氣,又名耗星,亦是一顆孤剋星,性急速,私慾多,個性好強,不服輸,有報復之心態,也不善閒聊,說話容易得罪人,做事求真切實,不做則罷,要做則貫徹到底。

 2.破軍入命,做事先難後易,有大成或大敗之兆。破軍星入命,喜居子、午位,主權貴,發達有成,但少運不佳,他宮多奔波勞心。

 3.破軍在子、午、卯、酉宮,人緣佳,多應酬,最怕女命守命,與地劫星同宮,婚姻不佳,應多修心養性,否則易步入風塵。

 4.破軍星入父母宮,不利父母,宜過房認義父母較佳,破軍星也是血光星,對本身而言,多外傷。

 5.破軍星在財帛宮,如過路財神,財來財去,不善理財,對金錢控制力不夠

,最好能把現金存入銀行或郵局,身邊少帶太多現金較好,免得受破軍耗星之影響而損財,宜賺流水之財,即水財也。

 6.破軍星在夫妻宮、子女宮,容易有失的一面,即意味著留不住,耗損現象

 7.破軍星在奴僕宮,欲尋知音難,朋友格局不高,較無幫助。

 8.破軍在官祿宮,事業多變動,起伏很大。

 9.破軍在福德,勞心多,清靜少。

 10.破軍化祿入官祿照夫妻,入田宅照子女,入兄弟照奴僕,主夫妻相處投緣,子女易親近,朋友助力多。

 11.破軍化祿入命宮,宜經商賺錢。

 12.破軍化祿入官祿、財帛,主靠勞力賺錢。

 13.破軍化權,主有驛馬之象,入寅申巳亥四馬之地,其驛馬的作用更為明顯

 14.破軍化權入遷移沖命宮,主一生多勞碌奔波。

 15.破軍化忌為損耗之星,入六親宮主對六親有所損耗。

 16.破軍化忌入官祿沖夫妻,主夫妻不合,對配偶不利,無法白頭偕老。

 17.破軍化忌入疾厄沖父母,因破軍不主長輩,故與父母無關,僅代表文書方面出問題。

 18.破軍化忌入奴僕,主無得力助手,朋友、同事無法幫助。

  左輔星、右弼星

 1.左輔為戊土,屬陽,北斗助星,為廣祐之神,化氣為令,為人隨和、聰明

、能幹、靈巧,有上進心,有雄心與抱負,唯與陀羅相會,難以實現,反成拖拖拉拉,又主風采斯文,重感情,尤其是對第一次付出的感情難以忘懷。

 2.右弼為癸水,屬陰,北斗助星,為廣祐之神,化氣為令,為人專制、聰明

、能幹、機智,有上進心,有雄心與抱負,,唯與陀羅相會,難以實現,反成拖拖拉拉,又主風采斯文,重感情,尤其是對第一次付出的感情難以忘懷。

 3.左輔星與右弼星在命宮,有上進心,左輔星主靈巧,右弼星主機智,各展其抱負,容易貴顯,若兩星對宮相照,比同宮有力,再次者為夾,同宮之力量較弱。

 4.左輔星與右弼星對婚姻不利,在夫妻宮論,以右弼星之力量大於左輔星,凡右弼星在命宮或夫妻宮者,應多注意感情問題,婚前擇偶時,應睜大眼睛,盡可能找性情相投或自己喜歡的對象,免得婚後感情發生波折。

 5.左輔星與右弼星不喜與殺、破、狼共守,感情易有波折,有不定性,不專情之現象,尤其是女命,本不利殺、破、狼守命,宜多修心養性,對本身才有幫助。

 6.左輔星與右弼星三合會巨門星、天機星、七殺星、四煞星等,主命格較低

 7.左輔星與右弼星入命宮或遷移宮或夫妻宮,一生多貴人提拔,但左輔星與右弼星均主風采斯文之星,故主對感情不利。

 8.左輔星與右弼星在命宮、官祿宮或父母宮,有重考現象,即意味著休學一陣子,再讀書,或考試不及格,重新再考。

 9.左輔星與右弼星在命宮或夫妻宮、子女宮時,婚前擇偶時,容易出現兩個以上的對象,應特別慎重選擇。

  文昌星、文曲星

 1.文昌星為辛金,屬陰,司科甲,化氣為文魁之星,主口才、學業、功名、

為人聰明、能幹、思想敏感、精細,為能文之士,口才佳。

 2.文昌星在精神方面,代表口才、文章,在物質方面,代表支票、文書、契約、證件。

 3.文昌在命宮,代表其人口才好,喜好美好事物。

 4.文昌星與文曲星夾命比照命為佳,主貴格,為人多學多能。

 5.文曲星為癸水,屬陰,司科甲,化氣為耗,主耗損,為口舌辯論之星,為人聰明、能幹、思想敏感、精細。文曲星也主口才、學業、功名。

 6.文昌星與文曲星均屬耗損之星,也是一顆變遷之星。

 7.文昌星與文曲星不喜同宮守命或入疾厄宮,為人心情不穩定,思想多變遷

(因為是時系星,兩個小時變換一次之故也)。

 8.文昌星與文曲星入福德宮或夾福德主喜好詩書,一生多貴人,但需防感情問題,因貴人多,反使桃花增多。

 9.文昌星與文曲星、廉貞星、七殺星、羊刃星、陀羅星同照命或入命者,虛偽不誠之人。

 10.文昌星與文曲星逢破軍星入六親宮時,主刑剋多勞碌。

 11.文昌星與文曲星在官祿宮時,主其人工作輕鬆順利。

 12.如文昌星或文曲星化忌時,宜注意支票、文書、契約、證件之類的問題。

 13.文昌化忌,注意交通事故,如給警察開罰單之類。

 14.文曲星化忌,不可賭博,注意口舌是非之爭。

  祿存星

 1.祿存己土,屬陰,北斗星,化氣為富,是祿俸之神,掌祿之星,能解厄制化,也是一顆貴人星,為人心性耿直、聰明、博學多能、相貌厚重清秀、富上進心,有吃苦耐勞的本性。

 2.祿存星是財主星,宜入命宮或財帛宮,主有財。

 3.祿存星入田宅宮,主創業。

 4.祿存星入父母宮有壽,晚年有財,父母親多為勞碌者。

 5.祿存星不宜入六親宮,主較無緣,易有爭執。

 6.祿存星入疾厄宮,主少年身體虛弱多災。

 7.祿存遇化祿,主財由何處來。

 8.祿存遇化忌,主財用向何處去。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button